GOD OCH INTRESSANT FORTSÄTTNING AV 2014 !

2014/01/02

For translation of this to English – ”click” here.

Om innehållet i bloggen i detta register.

Ifall Du tar till Dig något av innehållet i detta blogginlägg med kommentarer och länkningar så kan det vara bra – och ifall Du ej alls tar till Dig så är det lika bra – vad mig anbelangar. Ditt liv är Ditt liv – och det har jag INGEN rätt att ”lägga mig i”. / Josef Boberg


God och intressant fortsättning av 2014 och i all tid därefter :!:


Kardinaltecknet för Paradiset är att det finns i ÖverFlöd av allt för alla. Att Wi lever i ett paradisiskt ÖverFlöd av tillgång på t ex mat globalt sett – styrks av att det i dags dato produceras mat som mer än väl räcker till för ca tolv miljarder människor – och Wi är ju bara ca sju miljarder.

Lik förbannat ÄR det så att av dom som dör varje år avlider ca 1/3-del på grund av direkt svält eller undernäringsrelaterade sjukdomar – varav ett litet barn var femte sekund av direkt svält = ca 6 300 000 (ca 6,3 miljoner !) små barn varje nytt år. Humant :?:

Om varför det har gått så urbota snett med världen – var jag tämligen klar över redan 1994 – såväl vad som ”över en natt” kan göras för att ändra på det. Det finns som två 36 minuters ljudfiler av radiprogrammet ”Det Gäller Livet !” med mig 1994 HÄR (handlar bl a om att det BEVISLIGEN faktiskt finns ett paradisiskt ÖverFlöd av allt för alla på jorden !) – och som utskriven text med pålänkningar här.


2 + 0 + 1 + 4 = 7. Sju kan ses som fullbordandets tal. Om tio tecken på att Du håller på att genomskåda världens pyramidmakthavares vanstyre av oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i alla länder – finns här.

Om att Sverige per omgående kan börja med att partiellt trycka upp ränte- och återbetalningsbefriade pengar för att täcka delar av sina budgetunderskott med = över lite tid sett sänka arbetslösheten till åt hållet ca tre procent – skickade jag ett email till finansminister Anders Borg 21/4-14 om – och det finns även publicerat på min blogg här. Hur tror Du Anders Borg kommer att svara mig :?:


V A R N I N G :!:

för att ta del av innehållet i detta blogginlägg – för Dig som tycker att Sverige och världen har varit och är bra nog för små barn, tonåringar och vuxna mänskligt sett – avseende nationalekonomi, etablissemangets evidensbaserade vetenskap, politik, RiskDagen, EU-eländet, religion, trådlös teknik, naturlig sexualitet, mat/hälsa (dietary wisdom of crowds), live dansmusik, CO2-bluffen, energi-bluffen och hur pyramidmakten styr oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna osv.


Detta handlar bl a om hur ALLA världens länder (under t ex 2014 ?) ”lätt som en plätt” successivt kan växla ifrån det nuvarande systemet att till hög ränta låna LuftPengar (= pengar utan substantiellt värde i form av inlåning från sparare) till sina budgetunderskott – direkt och/eller indirekt av bankirerna Rothschild & Co och genom att urholka välfärden. Det senare har nu pågått i Sverige med en svindlande hastighet i ca 20 år. ”Demokrati eller inte ?” Istället kan vilken stat som helt lagligt själva producera ränte- och återbetalningsbefriade pengarna till sina budgetunderskott.

Video om ca sju minuter med Ellen Hodgson Brown om detta här.


För lite pengar i cirkulation i samhället = för hög arbetslöshet (mer än 2-3 procent) = lågkonjunktur = helt onödigt slöseri med samhällsresurser.

En rik turist kom in på byns hotell, lade en tusenlapp på disken och bad om en nyckel för att titta på ett rum. Hotellägaren blev glad, tog tusenlappen och sprang till kötthandlaren och betalade sin skuld på tusen kronor.

Kötthandlaren sprang i sin tur till bonden och lämnade tusenlappen som han var skyldig. Bonden tog tusenlappen och sprang till mackägaren och betalade en skuld på disel.

Mackägaren blev glad och sprang till byns glädjeQvinna och betalade sin skuld på 1000 kr. Hon sprang i sin tur till hotellet, glad i hågen lade hon upp tusenlappen på disken och gjorde sig därmed skuldfri på hotellet.

Just då kom turisten ned, han var inte nöjd med rummet så han tog tillbaka tusenlappen som låg på disken och drog därifrån. Det blev stor glädje i byn, ingen hade tjänat några pengar men alla blev skuldfria.

- slut citat från en bit ned i texten här.

Av staten själv producerade ränte- och återbetalningsbefriade pengar i sammhällsmaskineriet kan ses som oljan i en motor. För mycket olja och motorn storknar (= superinflation och urholkat valutavärde). För lite olja i motorn och den skär (= för hög arbetslöshet – som ju i princip alla länder i världen lider av i dags dato). Lagom med olja i motorn och den går som smort (= låg eller ingen inflation alls, stabilt valutavärde och helt automatiskt en naturlig arbetslöshet på 2-3 procent).


Det absolut snabbaste och effektivaste sättet för stater att öka mängden pengar i cirkulation = sänka arbetslösheten i samhället – är att höja ersättningarna till pensionärer, sjukförsäkrade, arbetslösa och socialbidragstagare. De allra flesta av dessa lever sedan mer än 20 år tillbaka i Sverige under en rimlig ekonomisk överlevnadsnivå – och kommer därför att tämligen omgående spendera inkomstförbättringarna.

Tre procents höjning av ersättningarna till pensionärer, sjukförsäkrade, arbetslösa och socialbidragstagare kan uppskattas ge ca en procents lägre arbetslöshet inom ett år. Räntefria pengar för att finansiera detta produceras av Riksbanken på uppdrag från Riksdagen = räntefria pengar som aldrig behöver återbetalas.


Det finns INGEN risk för förhöjd inflation eller urholkat valutavärde i detta (klargörande blänkare om det här) – så länge som staten ifråga ej låter arbetslösheten gå under ca tre procent. Den öppna och dolda arbetslösheten i Sverige är i dags dato mer än tre gånger högre. Vettigt eller nationalekonomiskt vansinne :?:

Ett land kan aldrig leva över sina tillgångar – genom att själv producera ränte- och återbetalningsbefriade pengar till sina budgetunderskott – istället för att som nu till hög ränta låna av banksters – så länge som arbetslösheten ej understiger ca tre procent.


Ett land som lånar återbetalningspliktiga pengar till hög ränta av banksters (= LuftPengar = pengar utan substantiellt värde i form av inlåning från sparare) för att täcka sina sina budgetunderskott med – lever alltid över sina tillgångar. USA´s nationalskuld är på tredje plats världens högsta. Så bl a USA lever över sina tillgångar – minst sagt.

Men då ej avseende råvaror, tillgång på arbetskraft och landets resurser allmänt sett – utan därför att dom lånar högt räntebelastade luftpengar (= pengar utan substantiellt värde i form av inlåning från sparare) för att täcka sina budgetunderskott med – av den privatägda banken Federal Reserv – istället för att själva producera ränte- och återbetalningsbefriade pengar till sina budgetunderskott.

En sevärd video om hur det praktiskt kan gå till finns här.

John F. Kenndedy försökte ändra på Federal Reserv-dårskapen på 1960-talet – men han elimineras ju då av dom som på den tiden hade makten över Federal Reserve.


Den historiska bakgrunden till att det har blivit så ännavänt som det ÄR – att suveräna stater ”måste” låna pengar utan substantiellt värde i form av inlåning – av bankirerna Rothschild & Co – är tids- och tankelogiskt nedtecknat. Sen kommer det övriga i samma anda.


Tiden löser alla bekymmer…
– sägs det – men det hindrar ju ej att det kan vara vällovligt att försöka med att ”hjälpa till” att förändra. Själv tycker jag att det är ”lättare” att leva i den här ”fyrkantiga” världen – när jag vet lite mera om varför den är så ”ännavänd” som den är – och vad som kan göras för att göra den mänskligare.

Kan jag med det följande dra ”strån till den stacken” – så har jag i vart fall försökt – och vad mera kan begäras av mig :?:


Historik

Sedan ca 6 000 år har Wi (oavsett ifall Wi har sett oss själva som s k religiösa eller ej) förletts, av framförallt religioners språkrör, till att tro (tro = att ej alls veta) att: ”Den som har mycket skall få mer – och den som har lite från hen skall det lilla hen har tas” (= pyramidspel) – och att: ”Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – skall slita i wårt anletes svett för att få det Wi behöver för wår överlevnad.”

Detsamma som påhitt av mänsklighetens pyramidtoppar (= fel program i deras hjärnor sedan barnsben ? Målningen Grindslanten visar kristallklart hur det tack vare detta har varit och ej minst ÄR i dags dato) – för en så urbota jävlig Gud finns väl ej :?:


DN.EKONOMI 20/1-14

• De 85 rikaste personerna har lika mycket pengar som de 3.500.000.000 fattigaste. Antagligen är läget mer extremt eftersom cirka 120 biljoner oredovisade kronor uppskattas vara undanstoppade i skatteparadis.

• Världens rikaste procent äger hälften av världens rikedom – 712 biljoner kronor – och 65 gånger så mycket som den fattigaste hälften.

• 70 procent av världens befolkning bor i länder där inkomstklyftorna ökat de senaste 30 åren.

- slut citat från DN här.

Vettigt eller fullständigt vansinnigt :?:


Alldeles uppenbart att det är så här ekonomiskt ännavänt i världen i dags dato – och det blir bara värre och värre för var dag. Detta därför att bankirfamiljen Rothschild har sedan början av 1800-talet snappat budskapet i religonerna – och sen med pengar som vapen utvecklat ett globalt pyramidekonomiskt system – som så vitt mig känt aldrig har varit så världsomspännande (läs ekonomiskt utarmande/förslavande för oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder) som det är i dags dato.


Nathan Mayer Rothschild, som kontrollerade Bank of England efter 1820, förklarade som bekant: ”Jag bryr mig inte om vilken marionett som har placerats på Englands tron för att styra imperiet där solen aldrig går ned. Mannen som kontrollerar Storbritanniens penningmängd kontrollerar det brittiska imperiet, och jag kontrollerar den brittiska penningmängden.” – slut citat ifrån kap 6, sid 59 – i boken Bankerna & Skuldnätet av Ellen Hodgson Brown.

Bankirfamiljen Rothschild styr = vanstyr – utifrån sin omedvetna okunnighet om artegen global- och nationalekonomi – övergripande som princip ALLA länder i världen i dags dato – som jag ser det. På LO-bloggen uttrycktes det 28/11-11 som: ”Ett Sverige med växande klyftor och girighet som ledstjärna”. Bevisligen är det så att dom sämst ställda i Sverige (i världen i övrigt också för den delen) får det sämre och sämre – och dom redan besuttna får det bättre och bättre.


Men att det i grund och botten skulle hänga samman med genuin girighet – hos alla dom som i sin omedvetna okunskap ”håller liv i” det sedan 1800-talet rådande pyramidiska ekonomiska systemet – det tror jag på goda grunder = egna gjorda iakttagelser under ca 40 år – helt enkelt är en missuppfattning. Ett pyramidspel fungerar helt enkelt så att dom i toppen av pyramiden får mer och mer – och den stora massan i botten blir mer och mer utarmade. Det går helt enkelt ej att göra något åt.


När det har gått så långt att dom i botten av pyramiden ej längre kan tillföra mera – så rasar pyramidspelet som ett ”korthus”. Det kan ses som ett ovedersägligt faktum – därför att dom i botten (antingen det är människor i ett pyramidiskt ekonomiskt system eller stenar i en vanlig pyramid) är ju den bärande grunden för hela pyramiden som sådan. Inget konstigt alls.

Pyramidiskt fungerande samhällssystem är inget nytt under himlen precis. Men de allra första Faraon-samhällena var ej sådana. Någon gång i början av fördynastisk tid (för 15-20 000 år sedan) uppstod ett samhälle – vars ”överhuvud” kallades Farao – som kunde vara man såväl som Qvinna. Där var faronen (= den farande av folket ?) en av folket – som reste omkring i landet och förmedlade kunskap om det som folket han mötte på sina resor frågade om.

Kunskapen som sådan – hade hen ju tidigare på någon av sina resor i landet fått av folket – och behöll den ej för sig själv. På den tiden existerade vare sig personliga eller andra hemligheter – för alla ”läste” varandra som öppna böcker.


Senare kom någon av dessa faroner på att ifall hen behöll kunskapen hen hade fått av folket på sina resor för sig själv – så visste hen därmed lite mer än folket i gemen (ifall det var en man eller Qvinna har jag ingen aning om). I det upptäckte hen då också att det fanns en stor makt i över folket.

En tid därefter kom någon av dessa Faraoner också på att kombinationen av mera kunskap än folket i gemen hade och mera pengar än någon av folket hade – som princip gav helt oinskränkt makt över folket. Detta hände lång tid före 3150 f. Kr.

Det kan jag tänka mig var en man – därför att de allt överskuggande flesta av de ”oändligt” många omedvetet okunniga pyramidmakthavare mänskligheten on mass i ”evigheter” nu har funnit sig i att släpa på – har ju varit och ÄR män.


Dessa Faraoner drev i sin omedvetna okunskap om att makt är en beroendeframkallande drog – den stora massan av sitt folk som slavar och byggde i slutet av sin era pyramider. Men som alltid: ”Allt som har en början har ett slut !” – och 30 f. Kr. var Faraonernas rike slut. Då erövrades det av av Rom och införlivades i det romerska riket som en provins. Men Romarriket var exakt detsamma för folkets vidkommande, fast lite större – och det föll ju också 476 e.Kr.


Konstantin den store försökte förhindra det år 324 genom att kalla till det första kyrkomötet i Nicaea – dit såväl världsliga som religiösa ledare runt Medelhavet var kallade. Detta av skälet att det ej längre gick så bra att då hålla folket i ”herrans tukt och förmaning” = slaveri. Utfallet av dessa möten blev att man skrev en helt ny variant av bibelboken = den som i stort gäller än i dag. I den står ju t ex: ”Den som har mycket skall varda än mera givet – och den som har lite – från hen skall tas det lilla hen har.” = pyramidspel = guds ord ?

Detsamma som påhitt av mänsklighetens pyramidtoppar (= fel program i deras hjärnor sedan barnsben ? Målningen Grindslanten visar kristallklart hur det tack vare detta har varit och ej minst ÄR i dags dato) – för en så urbota jävlig Gud finns väl ej :?:


DN.EKONOMI 20/1-14

• De 85 rikaste personerna har lika mycket pengar som de 3.500.000.000 fattigaste. Antagligen är läget mer extremt eftersom cirka 120 biljoner oredovisade kronor uppskattas vara undanstoppade i skatteparadis.

• Världens rikaste procent äger hälften av världens rikedom – 712 biljoner kronor – och 65 gånger så mycket som den fattigaste hälften.

• 70 procent av världens befolkning bor i länder där inkomstklyftorna ökat de senaste 30 åren.

- slut citat från DN här.

Vettigt eller fullständigt vansinnigt :?:


Eller att Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – skall slita i wårt anletes svett för att få det Wi måste ha för en dräglig överlevnad, står också i samma bibelbok, som den tidens pyramid-makthavare uppfann = hittade på år 324 – och framställde som Guds ord.

Detsamma som påhitt av mänsklighetens pyramidtoppar (= fel program i deras hjärnor sedan barnsben ? Målningen Grindslanten visar kristallklart hur det tack vare detta har varit och ej minst ÄR i dags dato) – för en så urbota jävlig Gud finns väl ej :?:


Att veta lite mera än en annan – och ej oreserverat dela med sig av det till vem som – är ju också detsamma som makt över andra. Detta visste de allra första Faronerna också – men dom höll ej på med sådant. Detta gäller ju pengar också = ha mer än man själv behöver och ändå ej dela med sig till dom som behöver.

Som sagts – makt är kort och gott en beroendeframkallande drog = kardinaltecknet för en drog – oavsett ifall drogen är omedveten eller medveten. Därför kan som princip ingen bestående form av samhälle bygga på att det skall finnas hemligheter = makt över andra i någon form. Vinna makt över andra är ju per automatik detsamma som att förlora sig sjäv. Vad skall det vara bra för ?

När kommer den medvetna kunskapen att bli uppenbar för mååånga – och grundsten i samhällen – inledningsvis lokalt och sen globalt ?

2014 :?:


Tja… – faen vet – men så länge som det finns Liv så finns det hopp.


Resultat av det sedan början av 1800-talet startade pyramidspelet

Bankirfamiljen Rothschild förfogade år 2009 som princip ENVÄLDIGT över ca 50 % (video ca 10 min) – av världens samlade ekonomiska tillgångar. Det finns ingen anledning att tro att den siffran är lägre 2014.

Rothschilds världsomfattande pyramid innefattar ett ”oändligt” antal mindre och mindre pyramider – inom ramen för vad Rothschild tillåter. Kardinaltecknet för varje enskild pyramid är att det finns bara EN person som vet hela sanningen i just den specifika pyramiden. År 1820 var det Nathan Mayer Rothschild i den tidens övergripande globala Rothschild-pyramiden.


När jag på annat sätt än detta för första gången ”fick nys” om Rothschild-agendan hösten 1995 – så kom tanken blixtsnabbt upp om att det måste vara illvilliga teorier utan någon faktagrund. Nu har det gått drygt 18 år sedan dess – och nu VET jag annorlunda.

Jag har tämligen ingående ”scannat” av – ifall det finns något i det Rothschilds har gjort under nu ca 200 år – som på ett bra och utvecklande sätt har tjänat oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – men i princip ej funnit något av sådant. Det hänger samman med att Rothschilds slaviskt har följt och följer mottot: ”Skapa problemet – invänta reaktionerna – presentera lösning.”


Men den presenterade lösningen kan aldrig bli någon lösning – därför att i den lösningen ingår ju ej att det är Rothschild som skapare av problemet som ÄR problemet. Att satsa på ”rätt hörn” för att få igång krig – och sen satsa på ”rätt hörn” för att få stopp på dem – leder ju ingen annan stans än till ett ”oändligt” lidande för framförallt civilbefolkningen.

Soldaterna som mot sin vilja tvingas ut på slagfältet har det ju ej heller så ”roligt” precis. På goda grunder = egna gjorda erfarenheter under snart 73 år – så kan jag ej ens i min vildaste fantasi föreställa mig att det finns mentalt friska personer – som finner ”nöje och lust” i att gå ut i krig och slakta och lemlästa medmänniskor – bara för att deras pyramidtoppar ej är vuxna uppgiften att visa den fredliga vägen. Därtill så är alla parter i alla krig förlorare över lite tid sett.

Men visst… – segraren i ett krig kan ju i det vinnande ögonblicket egomässigt känna sig som vinnare. Men när sen eftertankens kranka blekhet tränger sig på – så inser dom allra flesta att priset för ”segern” – i form av lidande och död för civilbefolkningen och lemlästning och död av soldater på båda sidorna – var ett åt helvete för högt pris för ”segern”.


Men alla principer har undantag – som bekräftat principen som sådan – och undantaget blev att Rothschild satsade på ”rätt hörn” för att chips-tekniken skulle komma till. Trådbundna datorer och bredbands-internet (den trådlösa tekniken kan ses som LivsFarlig – och då särskilt uttalat för barn och tonåringar) är ju i högsta grad i dags dato användbart för oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – som SJÄLVA vill ta reda på saker och ting.


Det finns en medfödd inneboende önskan hos de allt överskuggande flesta (bl a pyramidtopparna i bankirfamiljen Rothschild är att se som undantag som bekräftar principen) – att när Wi har kommit på något som fungerar ”perfekt” – så vill Wi också gärna tala om det för så många andra som möjligt.

Avsaknaden av personliga och andra hemligheter är kardinaltecknet på det Wi kallar för upplysta individer. Den skaran i wår ca 450-tusenårade historia är ju ej särskilt stor. Till dom mer kända hör Buddha och Jesus. Till det kommer några få tusen individer som ej har gjort något större ”väsen” av sin upplysta livssituation. Inte särskilt många på 450 tusen år – om hen så säger.


I omedveten okunskap har bankirfamiljen Rothschild gjort det dom har gjort i nu mer än 200 år – och gör det dom gör i dags dato. Detta därför att makt över andra är en drog precis som alkohol, knark osv – och ej minst att ett övermått av beroendeframkallande giftiga kolhydrater i kosten är det. Men maktdrogen är åt hållet ”oändligt” mera försåtlig – för till synes mår dom flesta bra av den drogen.

Men strax innan dom drar sitt sista andetag – så ”ser” dom klart hur eländigt dumt dom i sin omedvetna okunskap har levt sina liv (video ca 8 min). Det är ingen rolig upptäckt – om hen så säger.


Jag vet på goda grunder = egna gjorda erfarenheter att det är så – enär jag under hela mitt yrkesverksamma liv i stort sett enbart har haft någon form av arbetsledande funktion. Jag blev pö om pö medveten om att makt är en drog – och kom sen pö om pö ur det drogberoendet när jag blev arbetslös 1991 – och sen ej fick något nytt löneslaveriarbete innan jag blev folkpensionär.

Så som alltid: ”Allt som har en början har ett slut !” = tiden löser förr eller senare alla bekymmer – tack och lov. I människosläktets ca 450-tusenårade historia har det funnits mååånga föregångare till Romerska imperiets fall – och i dags dato kan den bortre parentesen för det ca 200-årade Rothschild-riket skönjas – tycker jag att det ser ut som.


IGEN – I mitt nuvarande perspektiv sett – så har bankirfamiljen Rothschild enbart gjort och gör så gott dom kan – utifrån att dom ej har någon sjukdomsinsikt om att makt över andra är en beroendefram-kallande drog. Deras omedvetna okunskap om sin maktdrog är ju lika dan som den är för typ alkolister, nikotinister, knarkare, övermått av kolhydrat-ätande personer osv.

Dom som är hopplöst illa ute av dom – har ju ej heller någon medveten kunskap om sin drog – även om alla runt omkring dom har det. Detta därför att drogen ”dränker” dom ju – bokstavligt talat.


Eller som en av Jesus lärljungar uttryckte det för ca två tusen år sedan: ”Det jag vill göra det gör jag ej – och det jag inte vill göra det gör jag!” = det har sina sidor att komma ifrån ovanebeteenden = droger.

Detta gäller ifall drogen är känd för drogaren. Är ovanebeteendet = drogen okänd för drogaren själv – så är det ju helt omöjligt att komma ur ovanebeteendet = drogen. Thats life.


Makt-drogen kan nog ses som än mycket mera besvärlig att bli av med – än vilken annan drog som. Dom flesta ser ut att må bra av den – och deras omgivning intar som princip alltid ett ”applåderande” förhållningssätt till deras livsförstörande drog.

Det förklarar varför nästan noll av sådana som har makt över andra – själva kan komma på att dom är värre drogade än den värsta knarkare. Det gäller makt i stort såväl som smått. Maktdrogen är en beroendeframkallande drog – antingen utövandet drabbar miljontals människor eller bara en människa. Ej mer och ej mindre än så.

Eller med andra ord uttryckt: ”En tjuv är en tjuv alldeles oavsett ifall hen stjäl en krona eller en miljard kronor.”


Det mest naturliga sättet att för suveräna stater att göra något åt bekymret att den globala ligan av banksters – med bankirfamiljen Rothschilds som ledande – och som i sin omedvetna okunskap om maktdrogen ej har någon sjukdomsinsikt – ÄR rimligen någonting åt hållet det följande.

Den svenska författningen stadgar att all nyproduktion av pengar skall ske genom Riksbankens försorg. Detta gäller fortfarande – enär Sverige ej ingår i EUR-samarbetet. I länder som ej har den skrivningen – så kan ju folkets valda representanter ”lätt som en plätt” – bokstavligt talat – lägga till det. Det gäller även ”paraplyorganisationer” mellan länder av typ t ex EU-eländet osv.


Konkret innebär det att staten SJÄLV producerar ränte – och återbetalningsbefriade pengar – för att täcka sina budgetunderskott med – och att bankerna fungerar som ”riktiga banker” skall göra = har balans mellan inlåning (= bankens kunders sparande) och utlåning med en ringa övervikt för inlåningen. Istället för att som nu Staten direkt – och ej minst indirekt via folket med skyhöga skatter och avgifter – lånar LuftPengar till hög ränta av den globala ligan av banksters.

För de flesta hushåll i Sverige går det ej att per månad t ex spara vad värdefallet på bilen är = 2-3 tusen per månad. När det sen blir dags för att byta bilen till en bättre – så får Wi gå till banken och låna LuftPengar till hög ränta. Bankerna är ju den globala ligan av banksters förlängda armar.

Är detta rådande förhållande vettigt för någon enda :?:


Det kan ses som rimligt att Wi byter bil säg vart tionde år. Ifall medelskulden på bilen under dessa tio år är 100 000 kr – så blir räntekostnaden med 5 % ränta 5 000 kr/år x 10 år = 50 000 kr i intäkt för banken – på sina utlånade LuftPengar = pengar utan substantiellt värde i form av inlåning.

Ett annat exempel på hur urbota illa detta fungerar för oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna. Alldeles i slutet av det ”glada 1980-talet så fick jag ett in blanco-lån på Handelsbanken på 50 000 kr. Lånet var till aktiekapitalet i ett bolag – som jag då startade. Bolaget som sådant ”försvann” 1995 – men mitt lån bestod och gör så fortvarigt. Detta därför att amorteringen är 1 000 kr/år = löptiden för lånet är 50 år.


2014 har jag till Handelsbanken i räntor och amorteringar betalt ca 100 000 kr – och det kvarstående lånebeloppet är 26 000 kr. När jag om 24 år har lånet slutbetalt – så kommer mina kostnader för det här lånet med räntor och amorteringar att hamna på ca 150 000 kr. Med andra ord skall banken ha tillbaka mer än tre gånger så mycket av de LuftPengar Handelsbanken lånade ut till mig i slutet av 1980-talet. IGEN – LuftPengar är detsamma som pengar som banken ej har som inlåning = det rådande Fractional-reserve bankingsystemet.

Ett tredje exempel på hur det ÄR. Båda mina två barn köpte nybyggda nyckelfärdiga hus helt nyligen – och drog med det på sig en skuldsättning om ca tre miljoner kronor vardera. Amorteringen på lånen, relativt lånebeloppens storlek, är åt hållet försumbara. Bankerna vet ju att det är en ”omöjlig” affär – och håller ju tyst om hur dyrt det blir för de nyblivna ”lyckliga” husägarna.


Husägare är ju en ren lögn – för det är ju banken ifråga som allt väsentligt äger huset – och den registrerade ägaren är ju bara ”ränteslav” till banken. Så slaveriet som sådant har ju ej alls upphört – utan det är ju bara slavdrivarna som har bytt till lite ”elegantare” klädnader.

Tre miljoner med fem procents ränta under säg 30 år = 4,5 miljoner till banken med lånen i stort sett oförändrade. Ifall ”ägarna” säljer huset efter 30 år så får dom i vart fall så mycket för huset – ifall det är något sånär väl underhållet – att försäljningspriset täcker att lösa de kvarstående lånen på huset med.


Men över kortare tid sett så kan det bli precis tvärtom också = försäljningspriset täcker ej tillnärmelsevis köp- eller produktionspriset. Jag vet att det är så – därför att 1980 så byggde jag ett stort och påkostat hus i Laholm för ca 700 000 kronor. 170 m2 bostadsyta i 1 och 1/2-plan med 100 m2 källare + garage om ca 60 m2. När jag och min dåvarande lagvigda – på wår 30-årade bröllopsdag 1995 – var överens om att ge varandra friheten tillbaka som Wi hade före äktenskapet (Wi skilde oss) – så såldes huset.

Försäljningspriset blev då bara ca 600 000 kronor – trots att det ej fanns något eftersatt underhåll av huset vare sig ut- eller invändigt.


Men en på förhand given vinnare i sammanhanget var ju banken – som under 15 år hade håvat in wåra ränteinbetalningar på sin utlånade LuftPengar = pengar som ej var balanserade med inlåning.

Tro fan att det är lukrativt att bedriva bankverksamhet – för kunderna är ju som princip helt grundlurade = förda ”bakom ljuset” – och ej minst ÄR ”oändligt” mååånga.


LuftPengar = pengar utan substantiell värde – är ju detsamma som det av Rothschilds uppfunna = påhittade vansinniga rådande Fractional-reserve bankingsystemet
:

”Inom ekonomi innebär fractional-reserve banking (FRB) att banker kan låna ut insatta medel. Alltså att de bara behöver behålla en bråkdel (fraktion) i reserv som kontanter eller andra likvida medel, samtidigt som man vid behov är skyldig att betala tillbaka inlåningar. Då någon tar ett lån skapar banken en kredit.

Detta system har praktiserats länge. Hur stor del, eller fraktion, som bankerna måste behålla bestäms av centralbanker genom reservkravet. En liten andel leder till ökad penningmängd medan en större fraktion leder till lägre. Idag regleras många länders banksystem genom de internationella Basel II reglerna.

Den 1 april 1994 övergav Sverige i praktiken systemet när riksbanken beslutade att reservkrav för banker och kreditinstitut i form av insättningar på konto i riksbanken reduceras till noll. …”


I praktiken innebär detta att affärsbankerna har en utlåning som är betydande mer än 95 % av inlåningen – och att dom tar hög ränta på de utlånade LuftPengarna = pengar utan någon som helst substansiellt värde i form av inlåning.

Ungefär som om en bonde skulle ta betalt för 100 kg potatis – men leverera mindre än 5 kg. Skulle Wi acceptera det ?

Hur länge till skall Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – acceptera att LuftPengar lånas ut till oss som om det vore riktiga pengar = pengar med substantiellt värde i form av inlåning till bankerna :?:


Bl a Mexiko (som i dags dato har en stasskuld av ca 5,5 dollar per capita), Island och Ungern har redan påbörjat processen med att skippa fractional-reserve banking – och flera är på G. Jag kan nu bara innerligt hoppas på att Sverige (som i dags dato har en statsskuld på ofattbara ca 126.000 kr per capita) surfar på den ”vågen”.


”Under 2008 föll Islands ekonomi som en sten. Framgångssagan var slut och det blev uppenbart att banksystemet tagit sig vatten över huvudet då deras utlåning växt till 11 gånger landets BNP. Landet fick hela världens ögon på sig men nu hör man inte så mycket längre. Hur har det gått för den lilla önationen ?”
– slut citat härifrån.

Jo… – mycket bra minst sagt. Jag har som vana att ta på dans ett par kvällar per vecka. Helt nyligen så dansade jag med en Qvinna som var nära bekant med en islänning – som hade sagt ungefär så här: ”Så bra som Wi har det ekonomiskt på Island i dags dato – det har Wi aldrig tidigare haft under min livstid.”


Island har helt enkelt slutat med att vara beroende av det kriminella Fractional-reserve-systemet – och bankirfamiljen Rothschild kan ej göra ett skvatt åt det.

Kan det pyttelilla landet Island göra så – utan att råka ut för repressalier från Rothschilds – så kan rimligen vilket land som i världen göra lika dant – som jag ser det. Vad tror Du ?


Tänk Dig att någon av oss av vanligt folk skulle producera ”luftvärdepapper” – som Wi sen lånade ut till andra till hög ränta – så skulle det ju vara en ”strålande” affärside för utlånaren – men en katastrof för låntagaren. Bankern gör ju exakt på det sättet – och väldigt få av oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – tycker att det är särskilt uppseendeväckande, tyvärr tyvärr… :cry:

Men å andra sidan så är det ju så att det Wi är omedvetet okunniga om – det är det ju omöjligt att tycka något om.

Pyramidspel är i lag förbjudet – men lik förbannat så har den lagstiftande församligen i Sverige = RiskDagen godkänt det i grunden till allt överskuggande del rådande kriminella Fractional-reserve bankingsystemet.


Jovisst… – säger Du, kanske… – men den svenska staten kan ej börja med att trycka upp räntefria pengar till sitt budgetunderskott – för då blir det superinflation.

Nej… – säger jag utan att darra på stämman – för det är ju bara för den svenska staten att höja kapitaltäckningskravet för bankerna – så att dom kan producera i motsvarande grad mindre av LuftPengar = pengar utan substantiellt värde i form av inlåning. Det är ju i bevis fört i dags dato av bl a Island.


Allmänt sett så är det så att när det finns för lite pengar i cirkulation i samhället – så blir det per automatik hög arbetslöshet = lågkonjunktur. När det finns för mycket pengar i cirkulation i samhället – så blir det per automatik låg arbetslöshet = högkonjunktur.

Av staten själv producerade ränte- och återbetalningsbefriade pengar i sammhällsmaskineriet kan ses som oljan i en motor. För mycket olja och motorn storknar (= superinflation och urholkat valutavärde). För lite olja i motorn och den skär (= för hög arbetslöshet – som ju i princip alla länder i världen lider av i dags dato). Lagom med olja i motorn och den går som smort (= låg eller ingen inflation alls, stabilt valutavärde och helt automatiskt en naturlig arbetslöshet på 2-3 procent).

Bevisligen klarar ej bankerna av att se till så att mängden pengar i cirkulation blir lagom = arbetslösheten ligger på en naturlig nivå – föranledd av att folk byter jobb ett antal gånger under sina yrkesverksamma år. Jag kan tänka mig att en naturlig nivå på arbetslöshet ligger på 2-3 procent.


Jag är född till den här pyramidekonomiska världen 1941 – och har som vuxen ett antal gånger upplevt hur ”bak och fram” bankerna i Sverige har reglerat och reglerar penningmängden.

När det har varit liten arbetslöshet = högkonjunktur – så har det varit lätt att låna pengar i bankerna – och när det har varit lågkonjunktur = hög arbetslöshet – så har det varit svårt att låna pengar i bankerna – ifall jag skall tro på den bevisbara historian. Det gör jag. Gör Du det också ?


Vad väntar finansminister Anders Borg & Co:?:

Om att Sverige per omgående kan börja med att partiellt trycka upp ränte- och återbetalningsbefriade pengar för att täcka delar av sina budgetunderskott med = över lite tid sett sänka arbetslösheten till åt hållet ca tre procent – skickade jag ett email till finansminister Anders Borg 21/4-14 om – och det finns även publicerat på min blogg här. Hur tror Du Anders Borg kommer att svara mig :?:


USA täcker i huvudsak sina gigantiska budgetunderskott med lån av LuftPengar (= pengar utan substantiell värde i form av inlåning från sparare) med hög ränta – från Federal Reserve (FED) – istället för att USA själv trycker fram de pengar som behövs för att täcka sina budgetunderskott med.

Who owns the Federal Reserve ? (video ca 5 min) – klarägger att FED helt enkelt är en privatägd bank – som till allt överskuggande del bankirfamiljen Rothschild direkt och indirekt äger och hart när enväldigt bestämmer över. End the Fed finns det en hel del i USA och i världen i övrigt som hoppas på – men:


Vad väntar USA´s nuvarande president:?:

Vad väntar världens alla övriga länders presidenter på :?:


…Wi har ju då ett samhälle som på något sätt fixas och drivs av system, företag, organisationer av olika slag. De här systemen kräver ju så att säga energi för att leva… – och använder ju då människor som sin Livsenergi. Wi måste ju lära oss igen då tydligen på något sätt att inse… – att ursprungligen så skapade ju människan system som sina verktyg… – för att bygga samhället med och förenkla vissa saker.

Och på något sätt så har… – om du tittar på folkrörelserna, fackföreningsrörelser, även sammanslutningar mellan företag och korporation och allt det här… – det har ju utvecklats till någon sorts egen Livsform som KRÄVER människor som energi för att leva. Alltså systemen har TAGIT ÖVER… – och människor räknas på något sätt inte som något annat än någon form av ”mat” för de här systemen.

Och på något sätt så måste Wi ju då som människor försöka och inse att det ÄR så för det första. Och sen för det andra konstatera då vill Wi ha det så ? Och vill Wi inte det så är det ju bara att ändra på det… – för systemen i sig har ju ingen kreativ skapande förmåga… – om inte Wi som människor ger dem det. Då dör de ju direkt.

Maria: Om Wi inte låter oss utnyttjas av dem… – eller hur ?

Josef: Om Wi inte TILLÅTER dem att utnyttja oss… – för de kan aldrig utnyttja oss om Wi inte vill det… – tillåter det. Det är det som är skillnaden. Men ibland försöker ju man i samhällsdebatten och inbilla oss då att Wi är någon slags offer för systemen. Men det är fel. Wi är aldrig några offer för något system eller någon organisation… – utan det gör Wi ju oss själva i så fall.

Jag menar att ta konsumenterna i det här landet. Dom kan ju göra vad som helst med de företag som tillverkar mat… – genom att bestämma sig för att nu köper Wi inte det här. Vad händer då med det här företaget som gör saker som man inte vill ha ? Ja… – det dör ju.

Det är ju Wi som människor… – ENSKILDA människor… – som ALLTID bestämmer hur det här samhället skall se ut. Inte något system… – det har det aldrig varit (eller ÄR ?)… – om Wi inte GER systemet den fullmakten. Men Wi blir ALDRIG utsatta för några system. Det har människan ALDRIG blivit (eller blir ?). Utan Wi TILLÅTER systemet (läs Rothscilds) att plåga oss… – eller bejaka oss. …

- slut citat från en bra bit ned i texten här.

Fridens / Josef


PS
. Mera fördjupande i sak om nationalekonomier finns på min blogg här.

Om hur väljarna i Sverige i valet 2014 kan ”rösta bort” den svenska pyramidiska nationalekonomin, Livsmedelsverkets rekommenderade ca 60%” av beroendeframkallande giftiga kolhydrater i kosten osv – finns det hållbara tips om på min blogg här.ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigareeller :?:

DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT :?:


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 39 andra följare