BIG BANG = BEVIS FÖR SKAPARKRAFTEN I ORD – ELLER ?


For translation of this to English – ”click” here.


Det sägs att den 16 juli 2015 nåddes jorden Terra av en energivåg med högre vibrationsfrekvens – som gör det möjligt för mänskligheten att ta till sig mera av sanna sanningar som ”taggar i” = blir vägvisande.

Det sägs också att det sedan urminnes tider pågående Big Bang = allting expanderar = kosmos ”utandning” (den sjunde i ordningen) – skall upphöra någon gång under det innevarande årtusendet – till förmån för att allting istället kommer att dra ihop sig = kosmos ”inandning”. Det kan ingen undgå att notera när det sker – därför att då kommer allting att snurra åt motsatt håll på atomär nivå. Huruvida ”inandningen” kommer att ta lika lång tid som ”utandningen” står skrivet i stjärnorna.


T ex jorden Terra kommer då enligt magnetkompassen att ”snurra” åt motsatt håll (så även för alla andra planeter i kosmos) = Solen kommer om morgnarna att visa sig i väster och försvinna i öster om kvällen.

Ifall det i sig innebär att jorden Terra – såväl som alla andra planeter i kosmos – rent fysiskt byter rotationsriktning – eller om det ”bara” är planeternas magnetfält som skiftar polaritet – står skrivet i stjärnorna.


Wi har ju att vara med = stå ut med Oss själva 24 timmar per dygn under hela wår levnad som reinkarnerade varelser i kött. Så att då hela den tiden framförallt vara vänner med Oss själva – har sina poänger – om hen så säger.

”Gud” = Livet Självt har aldrig någonsin skrivit några budord eller bibelböcker – och kommer aldrig någonsin att göra det heller. Vare sig för människor, djur eller NaturRen som sådan. Thats it – eller ?

Men så länge som Livet Självt i form av NaturRen spirar om våren, frodas om sommaren, slowar ned under hösten och vilar under vintern – så finns det en framtid även för den för ca 450 000 år sedan skapade (om det en bit ned i texten på den länken) arten människa – eller ?


Budord och bibelböcker är helt enkelt ett djävulskt påhitt av religiösa makthavare sedan ca 6 000 år tillbaka. Till för att få oinskränkt makt över Oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna med.

Knepet är att skapa skuld, skam och syndkänslor hos Oss av vanligt folk. Det skapar i sig rädsla – som gör Oss lättmanipulerade. Så dags snart för att förpassa det oket dit där det hör hemma = soptippen – eller ?


Var kommer jag ifrån ? Alla tillräckligt små barn = yngre än 4-5 år – minns mer eller mindre var dom kommer ifrån. Går det också som vuxen att minnas var Wi kommer ifrån = vad Wi var – innan Wi valde att reinkarnera i kött ?

Mitt svar på det är Ja.


IMMATERIELL ENERGI + Skalära Energivågor = Livet Självt ! ? !
= mer än 99 % av wåra fysiska Kroppar i volym sett – enligt kvantfysiken.

Den immateriella LivsGnistan = GudsGnistan (som ej skall förväxlas med religioners påhittade gudDomar) har två ”ansikten”. Dels den immateriella kosmiskt SuperIntelligenta oändliga LivsEnergin – och dels det tillika kosmiskt SuperIntelligenta immateriella svarta hålet.

Den immateriella LivsEnergin som sådan – är det som i allt väsentligt ger den fysiska Kroppen den energi som den behöver – för att wåra ca 13 miljarder kroppsceller och ca 100 miljarder hjärnceller skall fungera på ett bra sätt. Den mat och dryck som Wi petar i Oss har relativt sett bara en marginell betydelse.

Wåra Kroppar kan ej ett enda ögonblick fortsatt fungera – ifall den immateriella LivsEnergin skulle falla bort. Helt utan mat och dryck går det att Leva ett bra tag. Har Wi undermålig kontakt med den immateriella GudsGnistan – så får vilken mat och dryck Wi petar i Oss större betydelse – än om Wi är i bra kontakt med GudsGnistan. Jesus körde ju sin Kropp efter plusfästelsen under sex veckor helt utan mat och dryck – och det gick ju bra.


Att få kontakt med den immateriella GudsGnistan handlar om att följa andningen. Och då menar jag följa = ej alls styra andningen med operativsystemet. Andas jag med operativsystemet – så blir inandningen ”större” än utandningen – och när jag bara följer andningen så blir det tvärtom + att mitt tankefokus helt automatiskt landar i bröstområdet = den immateriella GudsGnistans säte i den fysiska Kroppen = där känner jag mig Hemma – minst sagt – och alldeles oavsett ifall jag är i min bostad eller annorstädes.

När jag andas med operativsystemet – så blir jag t ex stressad, drabbas av ”oändlig” självkritik = rädsla, nedstämdhet, skuld-, skam- och syndkänslor osv. När jag bara följer andningen – så hamnar jag helt automatiskt i bröstområdet – och det immateriella svarta hålet ”slukar” då allt som har med stress, självkritik = rädsla, nedstämdhet, skuld-, skam- och syndkänslor osv att göra – och oavsett hur mycket sådant som mitt operativsystem producerar.


Operativsystemets kapacitet är stor – men det immateriella svarta hålets kapacitet att förinta det operativsystemet producerar är större = Det finns ALLTID en annorlunda framtid i sikte !

Ett knep för att själv kunna inse det – kan vara att istället för att tänka eller säga t ex – ”Jag är nedstämd” – tänka eller säga till mig själv – ”Jag är nedstämd – eller ?” Det öppnar upp för alternativa tankebanor – och kan tillämpas på allt som operativsystemet ständigt och jämt producerar – eller ?


Följa andningen kan jag göra under dagen vid många tillfällen – utan det det stör det jag för stunden håller på med. Kan det bli enklare än så att befria mig själv ifrån stress osv ? – och som bonus få att vara vid gott mod !

Operativsystemet = de ca 10-15 % av hjärnan som vuxna använder. Alla nyfödda barn använder 100 % av hjärnan – för de har inget operativsystem – och deras GudsGnista interagerar med deras hjärna utan störningar. Barn yngre än fem år har ett ”tamt” operativsystem – som gör att deras GudsGnista och hjärna fortfarande i mycket hög grad kan interagera = samverka.


Men sen kommer skolan in i bilden. Vuxna ”klistrar” mer och mer på barnen sina operativsystems förut fattade meningar om sig själva och världen. Barnen förlorar därmed mer och mer av sin naturliga kreativitet och spontanitet = dom blir mer och mer som vuxna är = har väldigt lite kontakt och interaktion med GudsGnistan, tyvärr tyvärr… 😥

Men allt som har en början har ett slut. Livet i kött löper – och som vanligast senast vid 70-90 års ålder är det dags att dra sitt sista andetag = operativsystemet raderas = GudsGnistan tar över det hela till 100 %. Så den fysiska döden kan ju ses som LivRäddare, faktiskt…

Dr Rauni-Leena Luukanen-Kilde har skrivit boken: ”Det finns ingen död” – som starkt styrker att det är så.

Barn lär sig upp till ca fem års ungdom – lika mycket som Wi sen lär Oss under hela resten av wårt liv. Så att dagligen vara i kontakt med GudsGnistan – har sina poänger – om hen så säger. I grund och botten handlar ju detta om att upphöja mig själv till små barns nivå = företrädesvis tänka och tala med hjärtat.


Går det som vuxen ? Javisst gör det det – men det krävs ju då att Wi ej alls så sällan även ”landar” i bröstområdet under dagen. I så fall sköter sig det mesta av sig självt = Det ordnar sig ! = Wi älskar mera och måste-arbetar mindre.

Det kan ju vara värt att testa mer än en gång – för hur Wi än vrider och vänder på saker och ting – så handlar ju allt i grund och botten om att: ”Det Gäller Livet” – eller ?

”Kanske bör Wi sluta fokusera på att vänta på allt i wår väg – och istället njuta av det oplanerade i wåra vardagliga liv” – eller ?

All fortsatt lycka till med Ditt Liv ! ❤


VÄL BEKOMME BÄSTA BESÖKARE – ”DET GÄLLER LIVET”

– ifall Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – ej vidgar wåra begreppshorisonter.


Frihetstillstånd för bloggägaren Josef Boberg finns här.


By the way – nytänkande om betydelsen av wårt eget agerande i det Wi drabbas av, om hur att förändra ett hopplöst föråldrat tänkande rörande bl a jorden Terras resurser, tillgång på mat som kan utplåna världssvälten, global- och nationalekonomi, Livets mening, om varför Wi fortfarande krigar med varandra i smått och stort mm i radioprogrammet ”Det Gäller Livet !” – och om att oreserverat vara Vän med sig själv här.


SUPERINTELLIGENTA KROPPARS ÖNSKNINGAR

Detta är en ljus och vacker dag kosmiskt sedd !

Min kosmiskt superIntelligenta Kropp och alla andras dito – är trygga och accepterande idag

Under tiden min kosmiskt superIntelligenta kropp och alla andras dito – tar 3 x 7 djupa sammanhängande andetag – väljer wåra Kroppar att vara här för att mottaga helheten och ÖverFlödet – i detta evigt generösa Universum

Min kosmiskt superIntelligenta Kropp och alla andras dito – är deltagare i detta Universum – och det saknas något utan wåra Kroppar

Min kosmiskt superIntelligenta Kropp och alla andras dito – kan välja att se skönheten och uppleva näringen och stödet – som finns här och nu

Min kosmiskt superIntelligenta Kropp och alla andras dito – kan välja att komma ihåg att de är oskyldiga – och att de är trygga med sig själva – och alla med dem

Min kosmiskt superIntelligenta Kropp och alla andras dito – kan välja att släppa taget om det förflutna

Min kosmiskt superIntelligenta Kropp och alla andras dito – är sedan sina födelser fyllda av Kär Lek

Min kosmiskt superIntelligenta Kropp och alla andras dito – längtar kontinuerligt efter mer och och mer av Kär Lek = den längtan är oförstörbar

Min kosmiskt superIntelligenta Kropp och alla andras dito – är tacksamma för att de är födda Väl Signade

Min kosmiskt superIntelligenta Kropp och alla andras dito – vet att allt är redo för dem – så att de kan släppa taget – och uppleva stöd och Kär Lek

Min kosmiskt superIntelligenta Kropp och alla andras dito – är alla perfekta fysiska manifestationer av den ”Universella Planen”

Min kosmiskt superIntelligenta Kropp och alla andras dito – har rätt att vara här trygga, hela och kompletta. Amen = fast, trovärdigt, sant, säkert, pålitligt och tillförlitligt.


Detta därför att: We Are All ONE !” – antingen Wi gillar det eller ej – som jag ser det.

Men hur många inser det i dags dato – och ägnar sig åt att lyssna på och fysiskt Leva med sina egna kosmiskt super-Intelligenta Kroppar på t ex David Deidas naturliga och visa sätt – och/eller att t ex äta artegen mat osv ❓

– slut citat härifrån.


”…Vårt Universum är nästan 50 biljoner år gammalt och existerar på grund av en idé från Skaparen. Jorden är mer än 600 miljarder år gammal. Det mesta av den bestod av gas, en fas som varade tills för omkring 70 miljarder år sedan. Vid den tidpunkten tog Jorden sakta men säkert en form. Vi själva kallar vår planet ”Jorden”, men i Universum är den mer känd under namnet ”Terra” eller ”Gaia”. För länge sedan var namnet ”Shan” vanligare. …”

– slut citat härifrån.


OM S K BUDDHA-UPPLYSNING… – EJ TIDSBUNDEN.

Så – Det Gäller Livet ❗ – bokstavligt talat.


Utan början och utan slut ÄR det allomfattande, eviga och oändliga VarAndet – som uppfyller och ÖverFlödande genomsyrar ALLT materiellt (även människan ?). I detta allomfattande, eviga och oändliga VarAnde = det intellektuellt ofattbart SuperIntelligenta och oförstörbara TomrumETT – uppstod (tideräkningen startades ?) och ÄR först den hetÖmma tanken, känslan och ordet Ömhet (InstinktEN ?) – och sen kom: ”Varde ljus och ljus varde !” – och så vidare…

ALLT skedde och SKER inuti det allomfattande, eviga och oändliga VarAndet = den mörka energin/materian.

– slut citat ifrån en bra bit ned i texten här.


  http://www.youtube.com/watch?v=OvE7WWuJp-U&feature=


Maria: Ja men jag undrar just varför… varifrån kommer detta felaktiga sätt att tänka ?

Josef: Ja… det har jag inget svar på… men förmodligen har någon av lyssnarna ett svar på det.

Förmodligen hänger det väl ihop med så att säga det här tankesystemet då att Wi är åtskilda i våra fysiska kroppar på något sätt… att Wi inte berör varandra. Om jag kan äta mig mätt och någon annan svälter ihjäl… så är så att säga den som svälter ihjäl berör inte mig… det har inte med mig att göra… men det har ju det.

Wi har inte bara ett fysiskt armod… utan på något sätt så är det fysiska armodet då… som gör att människor svälter ihjäl… det är någon sorts konkretisering av hur Wi tänker… på så att säga den mentala sidan.

Maria: Hur tänker du ?

Josef: Jag har ju nu på sista åren har jag börjat se på andra människor som att dom speglar en del av mig själv. Om jag tycker om eller inte tycker om andra människor – så är det aldrig någon annan människa som jag tycker om eller inte tycker om… utan det är den delen av mig själv som den här speglar.

Ungefär som om Wi tittar på en tavla här… så har du och jag ju då två olika upplevelser av samma tavla. Tavlan har ju en egen verklighet… men ingen av oss ser den… utan Wi ser så att säga det Wi har bestämt oss för att Wi skall se. Det jag har tänkt fram att jag skall uppleva av den där tavlan… det är det jag ser… och du ser någonting annat som du utifrån din erfarenhet har tänkt fram. Men egentligen ser Wi inte själva tavlan… för i den tavlan finns det någon sorts sanning som är vad den är… och Wi gör om den verkligheten till någonting som passar oss.

Maria: Du menar att så förhåller Wi också till livet i stort ?

Josef: Ja… andra människor, det samhälle Wi lever i… allt. Wi ser på något sätt inte verkligheten… för hade Wi gjort det hade Wi ju sett det här fysiska ÖverFlödet… utan Wi ser det som Wi så att säga har bestämt oss för av olika skäl att Wi skall se.

Jag har en bild i väskan som visar en spiral… om man tittar på den och inte har sett det här innan… och på den finns det ett bakgrundsraster… och när jag frågar människor då – både i större församlingar och enskilt – om dom ser den här spiralen – så svarar alla ja. Jamen – säger jag – det är ingen spiral… det är ett antal större och mindre och mindre cirklar… och så lägger jag fingern på och drar runt och visar det här.

Den bilden visar på något sätt att Wi ser inte verkligheten… utan Wi ser på något sätt det Wi har bestämt oss för utifrån den bakgrundsmusik då som Wi har i huvudet… och det här med bristen i världen – som Wi har bestämt oss för att se – den finns ju inte. Varken när det gäller mat… eller när det gäller råvaror eller prylar överhuvudtaget.

Det finns ett ÖverFlöd utav allting. Det har ju bland annat nu sista tre åren bevisat. Wi har ett ÖverFlöd av fabriker som kan göra massor med saker ju … Wi har ett ÖverFlöd av människor som kan och vill göra det här… och ändå så lider hela världen och Wi själva då brist på det allt det här. Men på något sätt så gör Wi inte – därför att Wi har bestämt oss för att Wi vill inte uppleva den här fysiska ÖverFlödsverkligheten. Wi vill hålla kvar det här att det skall vara någon sorts brist på det som det inte finns någon brist på.

Fråga mig inte varför.

Maria: Du sa någonting innan… – att det är inte intressant att veta vad en människa har gjort i sitt Liv. Men det intressanta är vad människan har lärt sig av det hon gjort.

Josef: Ja.

Maria: Vad har du lärt dig av det ?

Josef: Att det alltid är jag som är chaufför i den bil som jag kör. Och om jag krockar… – så finns det ALDRIG någon anledning att skylla på någon annan att jag krockar. Utan det jag råkar ut för… – ont eller gott… – är någon sorts behov som jag har som jag tillfredsställer på det här viset.

Maria: Behov av vad ?

Josef: Behov av att lära mer. Det är ju det Wi gör de första fem åren. Wi bränner fingrarna och Wi ramlar och slår oss och allt det här… – och det är ju absolut nödvändigt för att Wi skall utvecklas. Det är absolut nödvändigt då att göra de här misstagen… – för att så småningom komma fram till hur Wi skall göra. Och Wi kan egentligen aldrig lära oss någonting av andra… – på annat sätt än att dom kan så frön, vara förebilder… – utan Wi måste själva försöka.

Historien visar ju det också. Wi kan ju läsa tonvis… – höll jag på att säga… – med böcker om krig och elände i världen… – och ändå håller Wi fortfarande på och krigar (i smått och stort). Wi kan inte lära oss någonting av vår historia. Wi måste ALLTID lära oss genom att försöka själva.

Maria: Men räcker det att bara erfara saker… – om man inte drar slutsatser av det ?

Josef: Nej… – det är ju det som är… – tycker jag då… – det nya som man inte hör så ofta i någon allmän diskussion. Att det VIKTIGA är ju inte… – som du var inne på och som jag har sagt då… – att Wi berättar vad Wi har gjort. Utan det viktiga är ALLTID… – när Wi träffar människor… – att Wi berättar vad Wi har LÄRT av det Wi har gjort.

Det är ju det som är ägget. Det är ju därför Wi är här för att lära oss. Och eftersom Wi inte kan lära av vad andra har gjort… – utan BARA lära av det Wi själva gör på vårt sätt… – så måste Wi återföra på något sätt det här i vårt sätt att tänka. Att Wi inte är här för att göra allting rätt. Wi är här för att LÄRA oss göra rätt. Att det inte är något fel i att då göra fel… – eller misstag som jag hellre vill säga. Utan det är NÖDVÄNDIGT… – det är någonting som Wi VILL.

Och det kan ju kännas fånigt eller tokigt att säga att Wi vill föra krig för att lära oss att fred är det bästa. Men på något sätt ÄR det så.

Maria: Jo… – men vad jag vill komma fram till… – att de faktiska omständigheterna… – som kan vara eländiga… – ta en situation där man sitter och svälter… – inte har mat. Den är helvetisk i sig. Men vad Wi kan göra det är att betrakta det på ett annat sätt

Josef: Javisst… – för då försvinner den. Om Wi släcker ljuset i det här rummet… – så blir det mörkt… – eftersom persiennerna är fördragna. Och om Wi drar för gardinerna så kan det bli becksvart. Om du och jag då… – för det är vad Wi gjorde för tre miljoner år sedan (ca 450 000 år ?)… – om du och jag då sätter oss i det här rummet och prata om det här mörkret… – kan Wi sitta i hur lång tid som helst… – så händer ju INGENTING.

Men om Wi vet om att det finns ett ljus… – och det vet Wi… – och börjar prata om ljuset… – och sedan kommer på… – jamen Wi har ju en ljusknapp där… – om Wi tar oss dit då och tänder så blir det ljust. Var blir mörkret av då ? Det finns ju inte längre.

Och det är samma med det här Paradiset då som jorden ÄR …- och som Wi vägrar och se. Om Wi börjar se Paradiset… – jamen var är mörkret då ? – om Paradiset är ljuset så att säga. Men det finns ju inte. Det har ALDRIG funnits. Men Wi måste så att säga dra på strömmen till de lampor som finns. Alltså Wi måste börja se det här Paradiset. Eller rättare sagt… – Wi måste fatta intresse för att lära oss och dra oss mot ljusknappen och tända.

Men det är inget beslut som någon annan än Wi själva fattar. Det är ingen regering eller politiskt parti eller något företag som fattar det åt oss. Det fattar Wi väl själva. För Wi har själva fattat beslutet att dra för gardinerna och släcka ljuset. Och därför vet Wi att ljuset finns… – varenda en av oss. Men av någon anledning så har Wi bestämt oss för att sitta i mörkret och prata om mörkret. Och det är ju eländigt.

Aldrig få se solen… – uppleva värmen… – och njuta av det Paradis då som Wi har levt i tre miljoner år i (ca 450 000 år ?) och aldrig sett.

– slut citat ifrån en bit ned i texten här.


DEL 1. Först kom orden ifrån ”något”: ”Varde ljus !”
DEL 2. Om människokroppen som till mer än 99,99 % (i volym sett) ”elektrisk”.

Om de ursprungligt givna budordslöftena här.


OBS
❗ Det följande är INTE något att ta del av – för dom som vill ha sina egons förut (video ca 9 min) fattade (video ca 10 min) meningar BEKRÄFTADE – hälsar JosefDEL 1.
Först kom ordet ifrån ”något”: ”Varde ljus !” – och ljuset varde som en ljuspunkt – som i sig ändå fortfarande till mer än 99,99 % (i volym sett enligt kvantfysiken) bestod av det som det hade skapats ur. Efter ett tag tyckte den ljuspunkten att det kändes ensamt att enbart leka med sig själv – i det oändliga SuperIntelligenta ElektroMagnetiska Medvetandets ”hav”.


Så då delade sig den första ljuspunkten i två – och dessa två delade sig sen till fyra – som sen delade sig till åtta osv osv. Dessa ursprungliga ljuspunkter bildade senare ”civilisationer” – som Wi kallar för atomer – som sen organiserade sig i större ”civilisationer” som grundämnen, planeter, växter, djur osv osv.

Ifall Du känner till vad dubbelt upp på varje schakruta blir (video ca 2 min) – så måhända inser Du hur ”oändligt” stort slutresultatet kan bli. Elektriska Universum (video ca 64 min) med sina elektriska Solar är ju just STORT, verkligen… 💡


Sist av allt skapades människan för ca 450 000 år sedan. Detta skedde – genom en korsning mellan ett apsläkte och en civilistaion ifrån en annan planet, som vid den tiden gästade jorden Terra. Dock… – i detta skapande av människan ingick en hel del genmanipulation också. Korsning och genmanipulationen som sådan blev så lyckad – att människan har en inbyggd oförstörbar potential för att leva i Skapelsen (video ca 64 min) som Skapelsens Krona.

genmanipulation är ju ingenting nytt under himlen, precis… Dock… – den ursprungliga betydelsen av ordet genmanipulation – var ju att med det som verktyg – skapa en än större mångfald. Det Wi i dags dato har mage att kalla genmanipulation är ju det rakt motsatta = wår genmanipulation har ju som enda utgångspunkt att skapa mera av enfald = det Wi genmanipulerar skall vara så likt vartannat som möjligt.


Det kan ju vara svårt att intellektuellt ”köpa” att just människan är MateriaSkapelsen Krona – enär människosläktet sedan minst ca 6 000 år tillbaka – BEVISLIGEN har levt som åt hållet MateriaSkapelsens förstörare. Men som alltid i polariteternas värld – så är ju det ena en absolut förutsättning för det andra. Så när Wi blir tillräckligt urless på att leva som förstörare – så blir det nog STOR lust för att leva som riktiga MateriaSkapelsen Kronor – är jag rätt säker på.

Eller som de ursprungliga budordens löfte var: Du kommer att helt i onödan döda och förstöra i MateriaSkapelsen – men Du kommer att bli urless på det = sluta med det.” Att dessa ursprungliga LÖFTEN senare av PyramidMaktHavare gjordes om till wåra nuvarande djävulska INTEBöner – det kan ju löftesgivaren ej alls anklagas för att vara orsak till.


Det nuvarande under expansion = utandning varande Universat lär vara det 7-de i ordningen. Det lär också vara så att expansionsfasen = utandningsfasen kommer att avslutas någon gång under det innevarande årtusendet och vändas till kontraktion = inandningsfas. Det innebär att allt som nu snurrar medsols i materiaatomerna – kommer att vändas till att snurra motsols istället = snurras upp igen. T ex Solen kommer då att visa sig om morgnarna i väster – istället för som nu i öster osv osv.

Vändningen kommer att föregås av att ALLT kommer att vara ”blick stilla” under en kort tid. Inget konstigt alls – för wår egen andning fungerar ju exakt lika dant = det finns en paus mellen utandningen och inandningen. Kort i o f s – men i alla fall en paus.


Så tala om att det är SANT att Wi ALLA förr eller senare hamnar i Skapelsens Källa = ”himmelriket”. Att sen mänsklighetens briljant snilligt intellektuella PyramidMaktHavares Egon har uppfunnit = hittat på gudDomar, himmel och helvete, skam, synd osv – det är ju en helt annan sak = det har ju ej ett skvatt med VERKLIGHETEN att göra.

”Människan har skapat Gud till sin avbild, längre räckte inte hennes fantasi !” – tänkt och skrivet av Tage Danielsson.


Nu åter till ordets SkaparKraft. Helt nyligen så hade jag en dialog på Aktiv Demokrati´s blogg om – vad orden socialism och demokrati ”står upp för”. Av det blev det lite senare ett blogginlägg här. Syntesen av detta blev att det spelar NOLL ROLL vad orden som sådana teoretiskt ”står upp för” – utan det är hur UTFALLET av tillämpningen som har passerat – som till 100 % BESTÄMMER hur Wi intellektuellt kan uppfatta orden.

Därvid kan ju bevisligen socialism hänföras till kopiösa mängder med helt i onödan förspillt människoblod och PartiKrati-styre = vanstyre folkrättsligt sett. Demokrati detsamma – även om blodspillan har varit något mindre i demokratins namn. Dock… – vare sig socialism eller demokrati har haft – eller än mindre har ett skvatt med FolkStyre att göra – för båda är renodlade PartiKrati-system = ”En partikrati eller partistyre/partivälde är en form av representativ demokrati där den lagstiftande makten i praktiken ligger hos en politisk elit som är organiserad i politiska partier och inte hos enskilda politiker eller medborgare.”

Lik förbannat så blandar politiska partier fortfarande in såväl socialism och demokrati redan i sina namn (Piratpartiet är ju ett lovvärt undantag ifrån den principen) och ej minst partiprogrammen osv osv – och INBILLAR sig att Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – med sådana gravt besudlade begreppsord skall få förtroende för partiet ifråga som kunna ”stå upp för” FolkStyre. Hur jävla ”körd” får man vara som politker ❓


I förlängningen av detta – så kom det här med begreppsorden inom den s k kära lekens område också upp – med bloggvännen Lena Alun. Det är ju precis samma sak här – att i o f s teoretiskt lovvärda begreppsord – har ju en faktisk = ett VERKLIGT utfall i wår historia – som kort och gott är fruktansvärd. T ex ordet kärlek – som i princip ”står upp för”: ”Jag skulle våga påstå att de flesta inte vet vad kärlek är. Det blandas jämt och ständigt i hop med beroende, som ju faktiskt är den största kärleksdödaren av dom alla.”

Om möjligt är det ju än värre med ordet sexualitet – för det är ju historiskt kopplat till en ofattbar FÖRNEDRING av kvinnor i nu MER än 6 000 år, sexuella våldsbrott allmänt sett, pedofileri – i meningen att vuxna mentalt framför allt, men också med fysiskt våld förgriper sig på barn, viljelös barnproduktion osv osv. Så orden sex och sexualitet som sådana – ”kastar” oss bokstavligt talat in i en värld fylld av eländes elände – varje gång Wi tar de orden i wår mun = wår eländiga historia blir helt automatiskt FramTiden – antingen Wi önskar det eller ej – DET ÄR OUNDVIKLIGT.


M a o så missar Wi därmed helt automatiskt tiden som Wi medvetet kan välja nytt helt och hållet uti = NU, tyvärr tyvärr… 😥

Men ALLA PyramidMaktHavare VILL ju som princip ha det så – därför att då kommer ju dom att i ”evig tid” fortsatt kunna utöva sin stulna Makt (folkrättsligt sett) över oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna = deras ägandes fårskock.


Vill Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – fortsatt i ”evig tid” ha det så ❓

Ifall Wi svarar NEJ på den frågan – så vad annat kan Wi nu göra, tankemässigt logiskt sett – än att istället för att använda sådana här historiskt fruktansvärt barbaribesudlade ord – helt enkelt hitta på helt nya ord. För i annat fall så kommer ju världen att bli som den alltid har varit – eller än värre – enär ord har en oanad SkaparKraft. Ett annat sätt kan ju vara att i det befintliga språket finna ord som ej är så besudlade – men det är ju ej så lätt, precis…

Tantra är ju ett sådant ord i o f s – men det förknippas ju ändå som vanligast med det ”förklarande” ordet sexualitet, tyvärr tyvärr… 😥 Att t ex säga: ”Nu går Wi och knullar” – är ju detsamma som att mannen ”erövrar” kvinnan stor, stark och oövervinnerlig. Men efter bara några minuter får sin förödande spermaorgasm = han har förlorat det ”kriget” = kvinnan är segrare.


Men det är ju i sig en ren löng också – för båda är förlorare – enär kvinnan som oftast då ej ens ”har kommit igång” med att ladda sina ”batterier”. Mannen är outsägligt arg på sig själv – för att han ej förmådde vara kvar i samlaget längre än det blev = kunna ladda sina ”batterier”. Ilskan gör honom så in i märgen trött – att han som vanligast vänder sig om och somnar. Lose lose-situation för båda, verkligen…

Att istället då säga: ”Nu går Wi och Tantrar” = Wi laddar bådas batterier – kan ju ses som en möjlighet – för att ej vara till händer och fötter bundna av vad ordet knulla historiskt ”står upp för” = vad det har inneburit i praktiken för dom allt överskuggande flesta.


Förälskelse är ju ett annat ord som är helt falskt i sin intellektuella tolkning – som jag ser det i vart fall. I verkligheten innebär det ju egentligen – att Wi i grund och botten, som en ”blixt ifrån klar himmel”, blir förälskade i oss själva, med en annan som ursäkt. Det Wi då mest av allt VILL är ju att Tantra med ursäkten ifråga – så ofta och så länge som möjligt – för att kunna ”ladda sitt eget batteri”. Att sen ursäkten ifråga också får sitt ”batteri laddat” – det är ju i o f s en lovvärd bonus – men hart när aldrig det primära, för den som ”drar igång” förälskelsen.

Tja… – så här skulle jag kunna hålla på några A4-sidor – med att knåpa ihop mååånga exempel på – hur Wi med de ord Wi använder inom ej minst den s k kära lekens område – binder oss själva till händer och fötter till wår kärleksmässigt ofattbart ”fattiga” historia kollektivt sett – men det skall jag ej göra.


Enligt kvantfysiken så består atomen till mer än 99.99 % av en än så länge odefinierad ”SuperIntelligent ElektroMagnetisk PlasmaEnergi”. Celler är byggda av atomer och wåra kroppar i kött består av ca 13 miljarder kroppsceller + ca 100 miljader hjärnceller. ALLA dessa celler interagerar = de är en ENHET ❗ Fantastiskt – eller ❓

Tankemässigt logiskt sett innebär det att en människokropp till mer än 99,99 % (i volym sett) är en odefinierad ”SuperIntelligent ElektroMagnetisk PlasmaEnergi”. Hur skall Wi kunna få KONTAKT med detta fantastiska ❓


Tja… – faen vet – men själv VET jag att det är omöjligt – genom att använda ENBART den i o f s helt fantastiska hjärnDatorn = intellektet = Egot. Detta därför att jämfört med hela kroppens Intelligens – så är hjärnDatorn att jämföra med tangentbordet till min nätanslutna Mac = hjärnDatorn = intellektet = Egot är i grund och botten ENBART en förmedlingscentral (tangentbord) – för att kunna nå in i kroppsIntelligensen (datorn) såväl som för att kunna surfa ut i Universum (nätet) – precis som tangentbordet till min Mac är det för att komma in i datorn och ut på nätet.

Att sen hjärnDatorn har ”gått i spin” och blivit en VärderingsCentral = en FörnedringsCentral = den agerar som åklagare, domare och bödel – det är ju som det är. Men häll ett glas juice över tangentbordet till Din dator – så kan det ju bli detsamma. ”Juicen” över wåra hjärnDatorer är ju detsamma som hjärnFörsmutsningarna – som wåra PyramidMaktHavare har hållit på med att ”hälla över” oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av alla människor i världen – sedan tusentals år tillbaka.


När Wi föds så är Wi alla femdimensionella = Wi är då ”hemma” i den SuperIntelligenta kroppens solarplexusområde = detsamma som ett potentielt liv även i kött i tusentals år – ifall Wi skulle tycka att det vore roligt. Alternativt att ”dra” hem till All MateriaSkapelses Källa igen när som – med eller utan den fysiska LekAmen i kött [= den ”elektriska” energi som människroppen till mer än 99,99 % ÄR (i volym sett enligt kvantfysiken)] – det är valfritt. I trotsålderna så blir Wi fyrdimensionella = Wi är ”hemma” i den SuperIntelligenta kroppens bröstområde = hjärnDatorns åklagare, domare och bödel har partiellt trätt i tjänst. I hjärnDatorns rättssystem finns INGEN försvarsadvokat.

Vid pass ca 20 års ungdom så är Wi som princip tredimensionella = Wi är så gott som till 100 % ENBART ”hemma” i hjärnDatorn = ”tangentbordet” = autopiloten = Egot – som GARANTERAT för oss till en idiotsäker Grav i Terra i slutändan – Amen.


Flygplan som ENBART flyger med autopiloten (personalen i cockpit är medvetslösa eller är aspackade) har bara EN ENDA FramTid = om ej förr – så när bränslet tar slut så blir det ”krasch i backen” – DET ÄR OUNDVIKLIGT.

Exakt detsamma gäller ju för ALLA människor i kött – ifall Wi tillåter Egot = autopiloten att köra HELA TIDEN. Men det är ju i grunden överhuvudtaget INGET FEL på Egot – för det är ju jättebra att ta till när Wi vill koppla av med sömn, njuta av att göra ingenting, supa oss aspackade osv osv.


Den som sitter i ett kolsvart rum och är urförbannad för att det är mörkt – och ”vet” var ”lysknappen” finns inom en armlängds avstånd, utan att tända ljuset – får väl uppfattas som ”helt körd” – eller ❓

Detta är en god beskrivning av hur Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – sedan lååång tid tillbaka har grundlurats av wåra PyramidMaktHavare till att leva helt meningslösa liv i kött, tyvärr tyvärr… 😥


”Lysknappen” på en människas kropp är ollonet, som jag ser det – på såväl mannen som kvinnan. By the way – hur vanligt är det att folk i gemen känner till att kvinnans klitoris har ett ollon

Någonstans mellan ryggradens slut och anus finns fröet till oändlig ”elektrisk” energi. Genom att SJÄLV trycka på ”lysknappen” = ollonet på rätt sätt – så tänder det fröet till att sprida ”elektrisk” energi i HELA kroppen. Ett annat ännu enklare sätt att få fart på fröet – är att sätta sig direkt på marken med ändan bar. Buddha gjorde ju åt hållet gjorde ju så – och det gick ju hem för hans del. Men att bara gå barfota direkt på marken – ger ju också fröeffekter. Ja… – det finns många sådana här skitenkla sätt att ta till – för att få fart på fröet = generatorn för ”elektrisk” energi till wåra kroppar – men jag nöjer mig nu med detta.


Ifall Du nu ej själv har kommit på – varför wåra PyramidMaktHavare, sen i vart fall ca 6 000 år tillbaka, GENOMGÅENDE har hjärnFörsmutsat oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – med den stupida idén att känna skam över att visa bäckenområdet – genom att t ex ogenerat gå Kalle Anka-klädda = bara i kort T-skirt och barfota – så då kan Du ju i så fall sluta läsa här.

ALLA nyfödda barn VET att den ”elektriska” generatorn finns i människokroppens rot = bäckenområdet. Men dom är ju femdimensionella – så dom behöver ej göra någonting för att få all den ”elektriska” energi dom behöver – för att deras kroppar skall funka = växa och utvecklas – för det sker helt automatiskt. Deras intellekt är ju ej alls Försmutsat = det har ej alls förmågan att stänga av kroppens NaturLiktVisa energiflöden – som ju till mer än 99,99 % (i volym sett) är oändlig ”elektrisk” energi.


Att Wi sen – av PyramidMaktHavarna och deras medlöpare – har inbillats att tro – att t ex amningen som sådan = bröstmjölken som https://josefboberg.wordpress.com/2007/12/07/basbehov-som-levande-medmanniskor-i-kott/#comment-1572tillskott sett – i någon högre grad skulle kunna täcka det huvudsakliga energibehovet för ett barn – det kan ju också uppfattas som en ren bluff. Däremot är ju amningen en form för fysiskt ”samlag” mellan barnet och mamman = det sätter fart på fröet i ändan = energigeneratorn – hos såväl barnet som ej minst hos mamman. Ifall Du ej tror på det – så fråga i så fall ett antal mammor om den saken.

Dom mammor som på mina frågor om den saken har svarat ärligt – säger åt hållet så här: ”Att amma är vida överlägset ett häftigt samlag – avseende njutning, välmående och att stimulera kroppen till att bli ”överladdad”. Dock… – att öppet vidgå detta – är ju av PyramidMaktHavare klassat som tabu – så Du får nog fråga mer än en ammande mamma – eller före detta ammande mamma – innan Du får ett ärligt svar, tror jag… 💡


Så tala om att Wi alla, bokstavligt talat, sitter på en ”guldgruva”energimässigt sett. Vissa av de allra översta topparna av wåra wåra (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavare (video 2 tim 38 min) VET detta. Men dom går ej ut med det till någon enda – därför att dom är så drogberoende av sin Makt över andra. Dom funkar ju härvidlag intellektuellt som vilken alkoholist som = det ALLRA översta på önskelistan är; ”När kan jag komma över nästa sup !”

Så nu är det dags att ”knyta ihop den här säcken” – genom att återgå till ”Ordets Kraft !” Jag vidhåller fortvarigt – att det ENDA som kan få oss att komma ur PyramidMaktHavarnas minst 6 000-årade ”strupgrepp” på oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – är att Wi hittar på helt nya ord – istället för att fortsatt slaviskt använda de gamla hopplöst körda orden och meningarna = PyramidMaktHavarnas idealord – för att dom oreserverat skall kunna behålla – och ej minst ytterligare befästa – sin stulna Makt (folkrättsligt sett) över oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna.


Jag har ett blogginlägg som jag har namnat som: ”BasBehov som LevAnde MedMänniskor i kött”. Det är i sig ett lååångt inlägg – och handlar i det mesta om just sexualitetens = ”elektricitetens” fundamentala betydelse för en människokropp i gott kött. De efterföljande kommentarerna är både många och partiellt lååånga också.

Hur som med det – så har jag där genomgående ersatt ordet sexualitet med uttrycket – elektrisk sexualitet. Det skulle vara intressant för mig – ifall Du går in på sidan – och skriver in ordet sex i Din webbläsares sökfunktion – och sen klickar Dig igenom texten i inlägget och kommentarerna – för att få en idé om av vad det för Dig innebär att ersätta ordet sex med uttrycket elektrisk sexualitet. Men läs för Din egen skull ej den lååånga texten – utan glutta bara på orden runt ordet sex.

Självklart blir jag glaaad – om Du därefter gör Dig besväret att ge mig någon form av backfeed om hur det blev för Dig.

Ha det… / Josef 😉
( josef@boberg.nl – tel.nr. 0430-215 66)


Anm.
En återkoppling på det ovanstående finns här.DEL 2. OM DEN HELT NYDANANDE SYNEN PÅ OSS SJÄLVA – ATT WI PRECIS SOM UNIVERSUM SOM SÅDANT – TILL MER ÄN 99,99 % ÄR ELEKTRISKA VARELSER I KÖTT (i volym sett enligt kvantfysiken)

MÄNNISKAN – ETT ELEKTRISKT VÄSEN

Vår inre elektricitet och dess lagar av Anders Silverfall
(pålänkat nedan av Josef)


Vad är elektricitet ?

Vetenskapen lär att elektricitet uppstår då en magnet rör sig i en spole. Många har nog gjort experiment i skolan då man har kört en magnet upp och ner i en kopparspole, kopplad med elektriska ledningar till en liten glödlampa, och sett hur den glimtat till. Detta är en FÖRKLARING till hur den uppstår, men inte på VAD den är i sin natur.


Vi har ju också elektriska ledningar i vår kropp. Dessa ledningar är vårt nervsystem. I dessa ledningar är det inte lika lätt att visa hur elektriciteten uppstår, som i fallet med glödlampan. Vi kan inte köra en magnet in och ut i munnen och få det att lysa i ögonen, t.ex ! Men vi vet att den finns där, åtminstone i alla levande varelser. För vad är skillnaden mellan en levande varelse och ett lik ? Är det inte det att i en levande varelse löper en elektrisk ström genom nervsystemet, som får dess lemmar att röra sig, och dess hjärta att slå, medan det i ett lik saknas denna elektricitet ? Ingen ström löper här i dess nerver, och skapar rörelse.

Det finns t.o.m. ett namn på strömdosan i hjärtat som utlöser elektriciteten – sinusknutan. Och alla som har hört talas om en pacemaker vet att den ger en perfekt avpassad strömstöt på konstgjord väg när hjärtat inte fungerar helt som det skall.


Var kommer då denna elektricitet ifrån som löper genom våra nerver ? Ja, vetenskapen menar ju att den har sin rot i hjärnan. Vill jag röra en arm, går en strömimpuls från hjärnan ner genom armen till dess muskler, som drar ihop sig. Man menar att hjärnan är sätet och den djupaste orsaken till att en ström uppstår i nerven, är att ett hjärncentrum skapar denna elektricitet, vilket man kan se genom att det är en förhöjd aktivitet i just det hjärnområdet, med hjälp av olika mätinstrument.

Men det är här som detta påstående strider mot logikens lagar.

För om vi tänker efter en gång till, så borde vi ju då uttrycka oss i termer som ”hjärnan rörde armen”, eller ”hjärnan lyfte benet”, eller ”hjärnan skrev ett brev” – men det gör vi inte. Vi säger ju ”JAG rörde armen”, ”JAG lyfte benet” och ”JAG skrev ett brev”. Och vi säger ju t.o.m. att ”Jag HAR en hjärna”, eller ”MIN hjärna” osv.

Det finns en tydlig logisk skillnad mellan jaget och hjärnan.

Vi är nog alla överens om att det i själva verket är JAG och min vilja som är orsaken till att jag rör min arm och lyfter mitt ben och skriver mina brev, inte min hjärna. Och eftersom vi uttrycker oss just med ordet ”min” är det ju tydligt att hjärnan är en ägodel, en tillhörighet till mig, liksom min arm, eller mitt ben. Och eftersom t.ex. min arm kan användas till skilda saker i mitt dagliga liv, är den ju ett REDSKAP för mig. Sätter vi sedan ihop alla organ – som armar, ben, hjärna, ögon, öron osv – får vi ju en ORGANISM.

Så sammantaget kan vi säga att min organism – min kropp – är ett REDSKAP för mig, där hjärna och nervsystem är de elektriska komponenter och ledningssystem som får den att röra sig och arbeta.

Vad är i så fall själva den elektriska kraften då för något, som flödar genom organismen, som ger den liv och rörelse – besjälar den ? Ja, det är ju enligt ovan jag och min vilja som är den djupaste orsaken till att jag rör min arm. Jag försätter mig i ett tillstånd där jag tänker: ”Nu vill jag lyfta armen”, mobiliserar min vilja till detta, och armen far ut. Är det då inte tydligt att den innersta impulsen till att det uppstår en ström i nerven ut till armen som lyfter sig, är min vilja ? Det är alltså min tanke, önskan och vilja som fortplantar sig ut i nerven, och får armen att röra sig. Nu kan man ju invända genom att säga att man inte alls behöver tänka på att röra armen. Man gör det ju liksom automatiskt, som man gör när man går eller cyklar. Men var och en vet ju att när man skall lära sig att gå, eller cykla, så måste man verkligen koncentrera sig och tänka på exakt varje rörelse – annars ramlar man obevekligen omkull. Att man sedan, när man KAN gå eller cykla, inte behöver tänka på det, beror ju på att impulserna kommer automatiskt i kraft av den talang man har övat upp, genom att upprepa dessa impulser hundratals gånger.
Kort sagt: Elektriciteten i vårt nervsystem är våra egna tankar.


Den mänskliga evolutionen

Om vi nu vänder vår blick mot den mänskliga evolutionen för ett ögonblick, kan vi se att vi som art betraktat härstammar från primitiva apmänniskor, och före det ett slags fiskstadium osv., vilket kan ses i fostrets utveckling där det repeterar dessa tillstånd, bl.a. ett med fisksvans likt ett grodyngel.

Vad kan sägas om utvecklingen här ? Vad skiljer oss nutidsmänniskor från de forntida primitiva djurformerna ? Ja, den tydligaste skillnaden är ju intelligensen. Människan av idag har en stor intelligens, som sätter henne i stånd att skapa fantastiska maskiner, datorer och rymdskepp, vilket är obefintligt hos primitiva aparter, t.ex.
Djurens mentalitet – Instinkt

Vi kan konstatera att primitiva djurformer har tankar som är av naturen: äta, sova, para sig, försvara sig, fly, beskydda avkomman osv. De reagerar inte ett dugg på en bok som läggs upplagd framför dem – utom möjligen att de vill äta upp den! – vilket däremot en människa gör. Människan kan läsa i en bok, använda intelligensen till att tyda tecknens innebörd och tillgodogöra sig de tankar som finns nedlagda däri.

Djurens tankar är alltså av en primitiv art, som domineras av kamp, flykt, äta och para sig, som till största delen är automatiska och omedvetna i kraft av deras instinkt. Den elektriska kraft som genomströmmar dessas nervsystem är alltså präglad av instinkt och måste ur medvetenhetssynpunkt betraktas som en svag kraft, eftersom den inte kan ge djuret någon större mental upplevelse.


Människans mentalitet

Intelligens

Jämför detta med en människa av idag som med intelligensens hjälp får nämnda bok upplagd framför sig och kan i sin inre värld se de beskrivningar av landskap, hus, städer andra människor osv. som finns beskrivna däri. Med intelligensen kan man skapa sig inre mentala bilder och se sammanhangen mellan dem. Den ger människan en mycket stark, rik och detaljerad mental upplevelse, och därför måste den betraktas som en starkare kraft.

Om vi nu bygger vidare på min analys ovan, så innebär detta att människan som arbetar mycket med intelligensen sänder en starkare elektrisk – energi genom sitt nervsystem än djuret gör, eftersom den ger människan en starkare mental upplevelse – som i fallet med boken. Därför har hon också ett mer utvecklat nervsystem. Och i likhet med en muskel som utsätts för en starkare kraft än den är byggd för och växer till, gör nervsystemet det likaså. De är ju båda organ.


Känsloenergi

Nu finns det ju också en annan medvetandekraft i människan som skiljer henne från djuret. När ett djur blir retat eller hotat, exploderar det ju i en rytande attack med käftar, klor och gaddar och vad annars det har till sitt förfogande i sin inbyggda vapenarsenal, för att tillintetgöra – dräpa – hotet. Så reagerar vi människor i allmänhet inte till vardags. Känner vi oss retade t.ex., exploderar vi inte omedelbart, utan behärskar oss, håller inne med vreden och ger oftast bara uttryck för denna vrede i form av irritation. Vi ger kanske en irriterad anmärkning om personen, där vi deklamerar med tydlighet att vi anser att personen kan dra dit pepparn växer. Men vi drar inte kniv och dräper denne i första taget. De personer som emellertid inte drar sig för detta, har i så fall mer av djurisk mentalitet i sig och man talar ju om bestialiska eller djuriska mord osv.

Det är denna mentala kraft eller energi, som har förmågan att hejda den ohämmade vreden inom oss, som också skiljer oss från djuret och benämns här med ordet ”känsloenergi”, vilket jag kommer tillbaka till. Och ju mer man binder sina djuriska krafter, desto mer mänskliga krafter utvecklar man ju. Är man inte djurisk måste man ju vara motsatsen. Och motsatsen till djurisk måste ju vara mänsklig, eftersom det djuriska står för själviskhet och det mänskliga för osjälviskhet.
Summering så långt

I ett evolutionärt perspektiv har alltså människan börjat arbeta med starkare mentala krafter än djuret, som intelligens- och känsloenergi – den senare vilken alltså enligt ovan är en bindande, kylande, kraft som förhindrar oss att numera döda varandra som djuren gör – och därmed sänt dessa starkare mentala krafter genom sitt nervsystem under tusentals år, som därmed har utvecklats därefter.


Vad händer då idag ?

Enligt Marjas forskning, om riskerna med andliga övningar, har många människor börjat få nervskador av metoder som yoga, meditation, reiki, frigörande andning, qigong, osv. De värst drabbade upplever en brand i nervsystemet, som börjar i ryggraden. Det finns berättelser om mänsklig självantändning som ingen har kunna ge en logisk förklaring till, och andra berättelser som vittnar om oerhörda krafter. Ett exempel är denna upplevelse av indiern Gopi Krishna, som fick en oerhörd strömstyrka genom kroppen under ett meditationspass, som gav sådana efterverkningar att han bokstavligen höll på att dö av dem:

”The nights were even more terrible. I could not bear to have a light in my room after I had retired to bed. The moment my head touched the pillow a large tongue of flame sped across the spine into the interior of my head. It appeared as if the stream of living light continuously rushing through the spinal cord into the cranium gathered greater speed and volume during the hours of darkness. Whenever I closed my eyes I found myself looking into a weird circle of light, in which luminous currents swirled and eddied, moving rapidly from side to side. The spectacle was fascinating but awful, invested with a supernatural awe which sometimes chilled the very marrow in my bones.” Läs mer här.

Som en röd tråd igenom alla erfarenheter – förutom märkliga syner – går upplevelsen av brand i kroppen, och särskilt i ryggraden och hjärnan. Det är precis som om strömmen från en högspänningsledning har letts ner igenom nervsystemet, och som inte går att stänga av.


Vad är då detta för kraft ?

Ja, den förklaringsmodell som vi har är Martinus andliga vetenskap.

Och för att undvika missförstånd säger jag här, att ordet ”andlig” INTE har samma innebörd som i den religiösa traditionen. Martinus definition på ”andlig” är allt som inte är fysiskt. Andliga funktioner är t.ex. tankar, känslor, vilja, begär, minnen, önskningar, intelligens, intuition osv, dvs. mentala ting. Hans andliga vetenskap är därför en vetenskap om de logiska lagar som dessa ting följer, dvs en vetenskap om våra inre mentala regioner till skillnad från de yttre materiella – som ju den materiella vetenskapen fördjupar sig i.


Intuition

Enligt ovanstående analys framgick att skillnaden mellan ett djur och en människa var att människan har börjat arbeta med de nya mentala krafterna intelligens- och känsloenergi. Martinus menar nu att den mänskliga utvecklingen inte avstannar med detta, utan den mentala kraft som tilltar i styrka efter intelligens- och känsloenergi i utvecklingen, är något som han kallar för ”intuitionen”.

Precis som intelligens- och känsloenergi är starkare krafter än djurets instinktiva mentala krafter, är intuitionen i sin tur mycket kraftigare än intelligens- och känsloenergierna.

Med intelligensen kan man uppleva logiska sammanhang mellan mentala företeelser i tid och rum, som orsak och verkan, den logiska konstruktionen i en maskin m.m.

Med intuitionen kan man uppleva mentala företeelser BORTOM tid och rum. Exempel som Martinus nämner är: Eviga lagar och principer, naturens och universums (video ca 64 min) inneboende struktur m.m.

Eftersom innehållet i denna mentala kraft är så stort, är den elektriska kraften motsvarande stark. Och kommer man på våglängd med denna, löper även den genom nervsystemet, som de andra.

Här finns det nu två fall: Man tål kraften, eller också inte – eller med andra ord nervsystemet tål den elektriska strömmen, eller också inte. Och vad händer när man leder en för stark ström genom en glödlampa ? Jo, glödtråden brinner av. Precis detsamma är fallet med människor som får skador på nervsystemet i konstlade andliga övningar. De har på konstgjord väg kommit i kontakt med intuitionsenergin, och låtit dess motsvarande elektriska kraft genomströmma deras organism och nervsystem,men har inte tålt denna elektriska kraft. Den har varit för stark för dem, precis som elektriciteten i en högspänningsledning är det.


Vem tål kraften ?

Om dessa människor inte tålde den, vem är då mogen att låta intuitionens elektriska kraft genomströmma tanke och nervsystem ? Ja, enligt ovanstående analys utvecklas ju nervsystemet genom användande av de starkare elektriska krafterna intelligens- och känsloenergi, bort från det primitiva djurstadiets svaga instinktiva krafter. Det innebär att ju mer man använder de förstnämnda två krafterna – intelligens- och känsloenergi – och ju mindre man använder den primitiva dräpande djurkraften desto mer utvecklas ju nervsystemet.

Den människa som mer eller mindre har avlägsnat de djuriska tankekrafterna och tillvant sitt nervsystem till intelligens och känsloenergi, har alltså enligt den andliga vetenskapen närmat sig nästa mentala kraft på utvecklingstrappan – intuitionen – på ett naturligt och organiskt sätt, likt ett träd som växer millimeter för millimeter mot himlen.

Denna människa vars nervsystem har utvecklats till att tåla genomströmningen av intuitionsenergin är lik den glödlampa vars glödtråd är skapad för att tåla genomströmningen av 220V, direkt från vägguttaget. Hon upplever likt denna lampas bländande sken, den ljusvärld bortom tid och rum som alla profeter har talat om som ”paradiset” eller ”himmelriket”, som utövarna av konstlade andliga övningar upplever förvrida glimtar av.
Den moraliskt mogna människans mentalitet

Men vad ser vi nu för människotyp ? Det är en människa som har avlägsnat de djuriska sidorna, och utvecklat intelligens- och känsloenergi till dominerande faktorer i sitt tankeliv. Det kan inte klassas som annat än en kärleksfull människa. För vad är intelligent styrd känsloenergi annat än kärlek ? Och vad är humaniserad intelligens annat än kärlek ? Och hur skulle ett annat väsen än detta kunna passa i en värld som har beteckningen ”paradis” eller ”himmelrike” ?

Denna människotyp är intuitionen avsedd för, menar Martinus. Vi människor som fortfarande håller vårt nervsystem nere på en späd nivå p.g.a. våra djuriska tankekrafter – med motsvarande svaga elektriska krafter genom vårt nervsystem – tål inte den starka strömmen från intuitionsenergin, och detta är orsaken till de märkliga förvridna och för tidiga ljusfenomenen och de kroppsliga skadorna som utövarna av konstlade andliga övningar råkar ut för, i ljuset av den andliga vetenskapen.
De är helt enkelt kortslutningar i det elektriska systemet som vi kallar vår organism.
Intuitionsenergin kan jämföras med det som indierna kallar för ”kundalinienergin”.


Vad är en konstlad andlig övning ?

Konstlade andliga övningar har alltså förmågan att försätta utövaren i ett extatiskt tanketillstånd som sätter henne i kontakt med denna högre kraft, fast på KONSTGJORD väg genom speciella ställningar, rörelser och koncentrationsobjekt. Det innebär inte en dygnet runt, permanent naturlig tankefunktion som har anpassat nervsystemet därefter, likt utvecklingen av intelligens- och känsloenergin hos människan genom årtusendena.


Varför är den farlig ?

Detta är anledningen till att vi varnar för konstlade andliga övningar. Det är bara den människa som är totalt fri – permanent, kontinuerligt, dygnet runt oavsett vad som händer – från den lägre djuriska tankekraften som är naturligt anpassad till att leva med intuitionen.

Vi människor, som fortfarande är till hälften djur, är det inte ännu. Och vi kan bara bli det genom att avlägsna de djuriska – själviska – neddragande krafterna och utveckla de uppåtdragande mänskliga – osjälviska -krafterna, vilka är motsatsen till krig, hat, fiendskap osv.

Att utöva konstlade andliga övningar är att utsätta sig för risken att genomströmmas av intuitionens enorma elektrisk kraft, och representerar en återvändsgränd på den andliga vägen, eftersom dessa övningar aldrig kan utveckla nervsystemet till att tåla den, enligt ovanstående resonemang.


Den naturliga vägen enligt den andliga vetenskapen.

Den riktiga vägen, som är den naturliga mänskliga evolutionen enligt den andliga vetenskapen, går genom att avlägsna de djuriska sidorna och utveckla de mänskliga, så att ett sant mänskligt samhälle kan uppstå, som är baserat på djurrikets, egoismens, kontrast – kärleken till vår nästa och allt levande vi kommer i beröring med.

Dessa framtida människor är däremot anpassade till att leva med intuitionen – enligt alla ovanstående analyser av elektriciteten och nervsystemet – och dess mentala ljusvälde, varav dagens andliga kortslutningar på den konstlade andliga vägens återvändsgränder är sotande, osande och förbrända gnistor.
Avslutning

Jag hoppas härmed att jag har givit en logisk, andligt-vetenskaplig förklaring till varför vi varnar för konstlade andliga övningar, och varför dessa aldrig kan vara vägen till ett lyckligare liv, i ljuset av Martinus andliga vetenskap.

Framställningen är summarisk och det finns mycket mer att utveckla kring dessa ting, som ytterligare skulle förstärka argumentens giltighet, men det finns inte plats till detta här. Martinus andliga vetenskap är ett verk på många tusen sidor, och den som vill veta mer kan läsa för mer information här.

Anders Alexandersson © 2003” – slut citat härifrån.


MERA INGÅENDE I SAK – OM DENNA FÖR VAR OCH EN SÅ LIVSVIKTIGA KUNDALINI-ELEKTRICITETEN HÄR.Anm.
”Ingen vet egentligen intellektuellt hur någonting överhuvudtaget fungerar. Inom konventionell vetenskap där man påstår att saker och ting fungerar på speciellt sätt, är det vår tredimensionella föreställning om verkligheten som ständigt utsätts för förändringar genom nya teorier. Det uttryck som kallas för ”vetenskapligt beprövad erfarenhet” är ren hypotes. Det som är bevisat idag förkastas i morgon med nya teorier. Det är endast om vi har tillgång och möjlighet att studera orsakssammanhanget bakom skapelsen (video ca 64 min), skeendet som vi kan säga att vi vet. Allt annat är endast tro, hypoteser och påståenden. Vi förstår lagarna och principerna hos elektricitet, men även de bästa vetenskapsmännen i världen vet inte varför det fungerar. Att vi kan mäta vissa kemiska och fysikaliska reaktioner betyder inte att vi intellektuellt förstår orsaken bakom fenomenen.” – slut citat härifrån.


Upplevde Elisabeth kundalinikraften ? – En resa genom mörker till hälsa
Ur Tidningen Sökaren (nr 4, 1992, sid 10) av Peter Östman

När Elisabeth var klar tittade hon förbluffad på den bild som skulle komma att bli en vändpunkt i lidandet: En nyckel till förståelse av den process som under ett svart år hade hotat att slita sönder hennes tillvaro.

Det här är en berättelse om en helt normal kvinna i 30-årsåldern, med man, barn och ett vanligt jobb, en kvinna högst förankrad i vardagen som sjuksköterska i ett samhälle i Bohuslän, utan särskilt intresse för religion och helt utan kontakt med andliga övningar som meditation eller yoga. Andå hände henne något som tycks helt väsensskilt från den bohuslänska vardagen och som få ännu begriper och vår västerländska vetenskap och medicin helt saknar begrepp för att förklara.


Det synes som om Elisabeths kundalinikraft vaknade.

Ormkraft i ryggslutet

Kundalini ? Få västerlänningar har hört ordet, men fråga efter kundalini i Indien och svaret lär inte dröja. Där räknar man med denna ormkraft, som sägs slumra i varje människas ryggslut och som mystiker i framför allt yogatraditionen kan ägna ett helt liv av träning för att komma i kontakt med och väcka. I Stockholm och Göteborg finns det t o m undervisning i kundaliniyoga, vilken sägs kunna förbereda nervsystemet och påskynda ett uppvaknande av denna sällsamma energi.

Men i Elisabeths fall vaknade kraften spontant. Hon visste inget om den och hade inte bett om den.

– Jag trodde att jag inte var klok. Skriv ett vårdintyg, tvinga in mig på psyk, lås in mig någonstans ! sade jag till Thomas flera gånger.

Thomas Nilsson är Elisabeths psykoterapeut. Han jobbar bl a med gestaltterapi och frigörande andning. Vi gör intervjun med Elisabeth hemma hos Thomas i Uddevalla.

Elisabeth gör ett blygt och modigt intryck på samma gång. Hon vill vara anonym, eftersom hon vet att det är många som inte kommer att tro på hennes ovanliga berättelse, speciellt inte kollegerna inom vården. Men samtidigt hoppas hon att en artikel om kundalinifenomenet kan hjälpa andra med liknande upplevelser, som tror att de håller på att förlora förståndet.


Gick in i mörker

Elisabeths kris började sommaren 1990. Hon märkte på signaler i familjen att någonting inte stod rätt till, och hon försökte arbeta med och förändra sig själv.

– Jag försökte hitta nya vägar, men till slut fanns det bara mörker kvar.

– Jag hade med mig en del tunga saker från barndomen, som jag inte har släppt in någon i, och det var oundvikligt att något skulle hända. Jag hade inte klarat mig så mycket längre ensam i det här.

Elisabeth råkade läsa i en bok om frigörande andning och kände genast att det var något som slog an i henne. Hon sökte efter någon som kunde hjälpa henne med denna metod och hittade så småningom Thomas i december 1990.

– Jag var skiträdd, berättar Elisabeth, fattar inte att jag vågade mig dit.

Under andningssessionerna började Elisabeths kropp ta över, den rörde sig utan att hon förstod varför eller kunde stoppa det.

– Jag var inte ett med min kropp, minns hon.

Under våren 1991 fortsatte hon med frigörande andning i kombination med gestaltterapi och bildterapi.

– Det var som att gå rakt ner i mörkaste källaren, det var väldigt jobbigt. Frigörande andning tvingade mig att se det jag inte ville se, jag kunde inte gömma mig för mig själv. Det kom upp tydliga bilder av obehagliga saker som hänt i barndomen.


En äcklig ormrörelse

– När började de här ”kundalinifenomenen uppträda ?

– Jag hade känt dem i min kropp tidigare, speciellt sista året. Det hände att jag vaknade av rörelser i mitt bäcken, roterande rörelser, som var obehagliga och äckliga. Jag förknippade dem med sexualitet.

– Är det fler ofrivilliga rörelser som uppstått ?

– Andningen var påverkad ett tag också. Min man flög ibland upp ur sängen och undrade om jag höll på att dö. Min andning var både väsande och flåsande och gjorde uppehåll ibland.

Behandlingen med frigörande andning fortsatte och de ormlika rörelserna i Elisabeths kropp ökade. Men de stannade alltid till någonstans i kroppen – det fanns blockeringar.

– Det gjorde ont någonstans, och sedan kände jag att rörelsen flyttade sig uppåt. Det var som att den på något vis skulle upp, uppåt huvudet.

– Vad skulle upp, en kraft eller en rörelse ?

– Både och. Den var tvingande, gick inte att stå emot. Det gjorde så ont där den satt, så jag trodde jag skulle dö.

Genom att lägga sin hand på olika punkter hjälpte Thomas rörelsen att komma igenom där den satt fast.

– Är det frågan om rent fysiska smärtor ?

– Ja, det har inget med huvudet att göra – hjärnan talar ju om att jag inte är riktigt klok.

Elisabeths medicinska skolning gjorde det givetvis extra svårt att acceptera fenomenen i hennes kropp.

– Hade en patient kommit till mig, innan jag gått igenom det här, och blivit sådan, så hade jag dragit min läkare i armen och sagt att vi nog får göra någonting här !


Gå med kraften

De sensationer som fick Elisabeth att undra om hon var klok, var bl a ljudhallucinationer, som rasslet av skördemogen säd på ett fält, vidare värme, kyla, skrämmande skarpa visioner samt intensiva inre ljusupplevelser.

Thomas Nilsson trodde tidigt att det kunde röra sig om ett fall av kundalini. Han kände igen många av symtomen från litteraturen. Men han sade inget till Elisabeth – förrän han såg bilden av ormarna som hon hade målat hemma. Då kände han sig ganska säker och riktade in sitt arbete på att få Elisabeth att acceptera kraften, och gå med den i stället för mot.

Elisabeth säger sig ha enorma komplex för att måla – kan inte göra en gubbe. Det var den starka oron i kroppen som en dag fick henne att fatta kritorna.

– Jag kan inte förklara hur jag målat den här bilden, den bara blev så. Jag tittade på den och tänkte — har jag målat den ?

– Om du tittar på bilden nu, vad ser du då ?

Elisabeth tänker etter en stund och säger sedan:

– En moderkaka som sitter fast någonstans, och utifrån den går ormarna upp och håller runt barnet.

– Har ormarna en betydelse för fostrets framfödelse ?

– Ja… eller att de vårdar fostret, varligt håller om det.

– Alla är ju rädda för ormar. Men jag kan ju se kraften i det här, en kraft som går från djupet och uppåt.

– Ögat i bilden, vad står det för ?

– Öga kan väl vara att det känns så ensamt där i det svåra, men att det ändå finns någon som ser processen.


”Äntligen en diagnos !”

Det avgörande i bilden är ormarna.

– Jag funderade mycket över rörelserna i kroppen, och på något sätt blev det ormar. Om man ser en orm ringla sig fram – precis så känns rörelserna.

– Bilden fick ju stor betydelse för mig, eftersom jag är diagnostänkare – äntligen har han satt en diagnos på mig.

Samtidigt som Elisabeth blev lättad blev hon också rädd.

– Kundalini… Jag undrade vad Thomas hade sett, jag hade ju aldrig hört talas om det. Det kändes så främmande, konstigt och mystiskt.

Även om Elisabeth är en människa som verkar stå med båda fötterna på jorden, har hon haft mystiska upplevelser tidigare i livet, t ex en oförklarlig intuition ibland vad gäller patienternas problem, varsel om sin pappas död och en förmåga att veta vad folk tänker säga.

– Förr kände jag bara att det var underligt, men nu kan jag bejaka det som en positiv och naturlig del av mig själv, något som jag vill lära mig att använda i mötet med människor.


Stor förändring

Thomas och Elisabeth vittnar samstämmigt om att hon på ett år – ett mycket svart och slitsamt år – har genomgått en stor förändring. Det yttre beviset är att hon gått från stor övervikt till normalvikt, men det som betyder mest är förstås den inre förvandlingen.

Självförtroende, livsglädje, ny självbild och ny världsbild är några av processens resultat, som också påverkar hur hon bemöter patienter i sitt arbete.

– På något sätt känns blodtrycksmätningen oväsentlig i dag. Det är liksom bara bra att ha något att pula med medan vi känner på varandra för att sedan gå in på vad som är väsentligt: Hur har du det annars ?

– Vad har det betytt för dig att få veta att det finns något sam heter kundalini ?

– Egentligen ingenting. Det är ju oväsentligt vad det heter. Men det är ju lite skrämmande att tänka att den där kraften har varit i mig, att den är i mig. Men positivt också, för den har ju hjälpt mig att bli hel. Den öppnade för hela Elisabeth så att jag kunde ta itu med saker.

Trots sitt yrke tvivlar Elisabeth i dag inte på att kundalinikraften är en realitet.

– Det har varit en jätteprocess i min kropp med den här rörelsen, och jag har känt av energin mycket intensivt. I perioder fick jag ingen sömn och jag kände det som om jag låg en decimeter ovanför madrassen. Processen höll igång i kroppen även om jag gjorde annat.

– Den har fixat det här för mig på något sätt ! Jag är jättetacksam för det. Folk kan tydligen sitta och meditera i flera år för att hitta det här, och varför drabbar det då mig ?

De som har forskat och tänkt kring kundalini varnar för alltför stor fascination för fenomenet, eller till och med högfärd – kraften kan missbrukas likaväl som brukas. Men Elisabeth känner inget behov av att studera fenomenet närmare, eller att ägna sig åt meditation eller yoga.

– Jag är fruktansvärt ointresserad av sånt, jag känner mig fullständigt mättad som det är nu.

– Vad som är viktigt för mig är helhetskänslan och att ha friska, sunda, raka, äkta relationer med människor, att vara Elisabeth helt och fullt.


En terapi inifrån

Som terapeut har Thomas Nilsson lärt sig mycket av arbetet med Elisabeth. Men han var många gånger rädd för de enorma krafter som utvecklade sig inför hans ögon. Han var inte alltid säker på att utgången skulle bli så positiv som den blivit.

– När jag såg den bild Elisabeth hade gjort, vågade jag ta steget fullt ut och behandla det som kundalini. Jag blev faktiskt glad när jag förstod det, för det är en oerhörd gåva egentligen, en renande och balanserande process, en terapi inifrån.

– Men det viktiga är inte att slå fast att Elisabeth har haft en kundaliniupplevelse. Det viktiga är att hon har låtit en process få utvecklas i sig utan att avbryta den, och den har lett henne till större helhet.

– Det finns i många myter en bild av det som Elisabeth har gjort: resan genom själens mörker, som man måste göra som människa för att förändras och komma upp på andra sidan.

– Det är ingen sjukdom till döds, utan en resa till hälsa. Ofta går man in och stoppar den med mediciner utifrån symtom för att man inte ser vad symtomen berättar. I vissa fall är det viktigt att använda mediciner, om det är en uppenbart patologisk process. Men i Elisabeths fall var det inte det.

I vissa länder, t ex Indien och alltmer i USA, tar läkare kundalinitenomenet på allvar, och Thomas Nilsson hoppas på en öppning även i Sverige.

– Man måste våga prata om det, precis som man gör med nära-dödenupplevelser. NDU-er är inga bevis för ett liv efter döden, men de som haft dem måste tas på allvar. På samma sätt är det med Elisabeths kundaliniupplevelse: när hon vågar gå igenom det här, ja då upplever hon sig som mer hel. Bevisligen är hon en helare människa i dag – och det är det enda bevis man kan begära.


Ett djupt andetag

Hur ska man beskriva känslan av att ha gått igenom själens mörka natt, ha kommit upp hel på andra sidan och fått ett nytt liv ? Elisabeth gör det ganska bra när hon vänder sig till Thomas:

– Kommer du ihåg att jag sade till dig att det enda jag vill är att kunna gå ut på trappan, dra ett djupt andetag och tänka: Så underbart, så HÄRLIGT att jag lever ! Jag hade inte gjort det på så länge.

– Faktum är att jag har gjort det nu. Jag tänkte att jag faktiskt hade överlevt.

– Fan alltså – jag lever ju !” – slut citat härifrån.ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt, politiskt, som publik på dansbanor osv ?) = leva vällustigareeller

DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT ?

Annonser

31 Responses to BIG BANG = BEVIS FÖR SKAPARKRAFTEN I ORD – ELLER ?

 1. Josef Boberg skriver:

  Hejsan,

  Sedan i maj 2007 har jag haft den här sidan med kommentarsfunktion – och ingen enda kommentar så här långt !

  Lite märkligt med tanke på att jag har hemsidan http://www.boberg.nl sedan mitten på januari 2007 – och tills 2007-07-03 där har haft ca 2 500 Visits enligt statistiken. Den här bloggadressen finns där angiven under rubrik nr B39 – samt att det finns en instruktion i början på hemsidan – om hur man kopierar och lyfter upp bloggadressen i adressfältet.

  Så jag kan måhända nu dra den slutsatsen att ifall Wi skriver ned wåra egna gjorda erfarenheter = inte dominerat intellektuella teoretiska teorier – som jag i huvudsak har gjort på min hemsida – så blir det inga – eller i vart fall väldigt väldigt få kommentarer på sådant.

  Dominerat intellektuella bloggar = andras teoretiska teorier mixat med en hel del egna sådana också – blir det ju massvis med kommentarer på = dominerat intellektuella diskussioner av – utifrån vad jag har sett sedan mitten på februari 2007 = då jag för första gången i mitt mer än 66-åriga liv började intressera mig för bloggar på nätet.

  Men vad i Jisse namn tjänar teoretiska teorier till egentligen ?

  Ha det
  vännen Josef 🙄

 2. Då ska jag få begå jungfrukommentaren, Josef!
  Jag är inte rätt person att ta tag i det, men hela detta klick- och kommentarsfunderande, som jag också gjorde mig skyldig till igår, är ju egentligen en urtydlig fråga om att söndra och härska.
  Var och en av oss har vår egen lilla blogg och vår egen lilla läsekrets, men det finns inget samlat/samlande forum, där man kan få en överblick över oss och vad vi skriver om för tillfället. Några försök på sådana är på gång, bland annat på vaken.se, och till viss del kan man väl också säga att Source är något åt det hållet.
  När jag startade bloggen Får vi lov, var tanken just att där kunna publicera andra tänkare, men när det visade sig att jag måste jaga artiklar själv, fanns inte tiden och orken.
  Men på det här sättet är vi närmast ofarliga och ytterst lätta att kontrollera, så någon förändring tror jag måste till. Vi får fundera på saken.
  Vännen
  Mikael

 3. Josef Boberg skriver:

  Taaack Mikael – för Din goa JungFrukommentar – som verkligen berör en av mina hjärtefrågor !

  En ”BYBRUNN” för oss som vill dela med oss av WÅRA egna gjorda erfarenheter = Förnuftig KUNSKAP – och kanske ibland också Intelligent KUNSKAP – var bland det första jag upptäckte INTE fanns på nätet. I inledningen av min krokiga bana på nätet i mars 2007 – försökte jag få WIKIPEDIA att nappa på den kroken. Dock – resultatet av det blev att blev avstängd ifrån Wikipedia en månad – och sen har jag inte försökt där igen. Mer ingående om detta med Wikipedia finns på min hemsida http://www.boberg.nl under rubrik nr 145:1.

  Senare försökte jag också per email att få förlaget Livsenergi att nappa på den kroken – men dom har ännu inte hört av sig.

  Vad jag med detta vill säga är att jag är den förste att stödja idén med att få till någon form av ”BYBRUNN” som både syns och hörs – och som inte kan STYRAS av dom dominerat intellektuella av vad slag dom vara må ! Dock – min idétorka om den här saken är just nu total. Men vem vet – den kanske ändrar sig… Dock – min tillit till Dig i den här hjärtefrågan för att MEDmänskligheten = humaniteten MEDmänniskor emellan skall kunna odlas = wäxa till sig – är just nu väsentligt större.

  Ha det…
  vännen Josef

 4. Ja…
  Somliga böner besvaras direkt! (Syftar både på ditt svar och UUAA:s försvinnande.)
  Jag hinner inte skriva om alla saker jag har fått höra sedan i natt, men det är tydligen många som på ett eller annat sätt kommit till exakt samma insikt. En del bara genom att lägga pannan i djupa veck, andra genom snytingar som i mitt fall. Intressant…
  MW

 5. Josef Boberg skriver:

  Ja Du Mikael,

  Säg mig vad som inte ÄR intressant i ett LevAnde = Intelligent = intellektuellt oförutsägbart Liv ?

  Ha det…
  vännen Josef

 6. Hej Josef..
  Peek a boo och nu har jag hittat hem till dig oxå..du jag behöver hjälp med wordpressen

  Fin stilmall, jag har den på min sprayblog..som heter http://www.tindra66.sprayblog.se. Men där kan du inte kommentera som vi kan här på wordpress. Tog bort kommentatorsfältet där..

  Trevlig helg
  Tindra-Annette

 7. Josef Boberg skriver:

  Hejsan,

  http://www.youtube.com/watch?v=tIbUK3c9zak&list=PLAD8C76FD65368994&index=1 (video ca 64 min). Denna webbadress är just nu spammad på hela wordpress.com – ifrån vad jag vet datumet 2007-09-20, kanske… Webbadressen går till en video som handlar om skolvetenskapens senaste rön om vad Tomrummet i atomen – såväl som Universum som sådant är, kanske… 🙂

  Dom säger på den här videon att detta Tomrum är mer än 99,99 % av ALLT som finns i wårt Universum = Skapelsen Källa – och att den här Intelligenta KRAFTEN är 1000 x 10 upphöjt till 27 gånger KRAFTFULLARE än vad Gravitationen = materiens ”klister” är – och att den Kraften är ett ElektroMagnetiskt Plasma. Själv har jag valt att kalla Kraften ”Den SuperIntelligenta ElektroMagnetiska Plasman” = Skapelsens Källa – som bokstavligt talat ALLT materiellt är uppfyllt av och vilar uti – eller snarare sagt simmar omkring uti.

  Jag har ordat en del om det här Plasmat på min hemsida – bland annat under rubrik nr F59 = i mellandelen på min boklångrandiga hemsida. Dit kommer Du på ett ögonblick genom att klicka på mitt namn, kanske… 🙂

  För ca ett par månader sedan var jag inne på en blogg – där den här webbadressen på stört raderades av blogginnehavaren. Sen försökte jag av ”misstag” ett par gånger till – med samma resultat. Dock – kommentaren i övrigt var intakt i sin helhet – sånär som på att webbadressen som sådan var borttagen. Kort tid senare var den här bloggadressen ovan spamad på hela wordpress.com + att Josef Boberg som sådant var det också = jag kunde inte ens komma in på min egen blogg. I det läget kontaktade jag supporten på wordpress. com – och dom avspammade adressen ovan såväl som mitt namn. Nu har jag nyligen kontaktat dom igen – men troligast har dom ännu inte hunnit avspama webbadressen ovan.

  Min intellektuella förmåga sträcker sig inte längre just nu – än att jag tror att någon tror att vederbörande kan stoppa sådan här ny och banbrytande information – genom att vara så IT-tekniskt kunnig att vederbörande kan få wordpress.com´s Akismet att automatiskt spama sådant här. Men förhoppningsvis misstar dom sig gruvligt – därför att det finns också självständigt tänkande människor som övervakar att den automatiska roboten inte gör mer än den skall – på grund av att någon eller några på wordpress.com försöker manipulera Akismet till att göra det den inte ursprungligt är tänkt att göra.

  Men troligast är inte detta heller riktigt sann sanning. Den eller dom som har spamat mitt namn gillar troligast det jag skriver på min hemsida så mycket – såväl som mina kommentarer på sina egna bloggar – att den eller dom vill ha det för sig själva. Dock – troligast inte för att dom därmed skulle medverka till att det jag skriver skulle spridas till MÅNGA andra – utan precis tvärtom. Dom vill troligast ha det för sig själva i görligaste mån – för att därmed kunna VETA lite mera än andra – och därmed kunna utöva en personligen utvidgad MAKT över sina medmänniskor med, kanske… 🙂

  Men i och för sig så kan dom ju som fungerande som dominerat biologiska intellektuella MASKINER (om intellektuella MASKINER har jag bland annat ordat under rubrik nr F4:1 i mellandelen på min hemsida) – överhuvudtaget inte förstå att det är så här det fungerar. Så dom gör ju helt enkelt bara så gott dom kan och förstår, kanske… 🙂

  Men i och för sig kan jag ha fel i den här just NU min personliga tro, kanske… Wi som fortfar att andas får se, kanske… 🙂

  Ha det…
  vännen Josef

 8. Josef Boberg skriver:

  Hejsan Tindra-Anette = vackert namn !

  Undrar bara vad Din mening med att ta bort kommentatorsfunktionen är ?

  GooodNatt… 🙂
  vännen Josef

 9. Josef Boberg skriver:

  För andra gången har nu wordpress.com/Akismet avspammat den här webbadressen
  http://www.youtube.com/watch?v=tIbUK3c9zak&list=PLAD8C76FD65368994&index=1 (video ca 64 min)

 10. Hej Josef,

  Hoppas din helg varit bra. Jag vet egentligen varför jag tog bort kommentaerna på spray. Och nu får det vara så så länge. Det är intressant att kommunicera och föra dialog men eftersom jag är relativt ny inom bloggvärlden så tar jag det lugnt och försöker lära mig netiketten och de regler som ställs upp.. Jag har märkt att mit namn är spammat på mitt egena kommentarsfält på wordpress. Skall man ta kontakt med wordpress.support eller kan man avspamma det själv. Tacksam för svar. Du kan svara i kommentarsfältet eller via mail, tindraannette@gmail.com

  Vi höres Josef… Må så gott nu och ha en fin dag.
  innerligt
  Tindra-Annette

 11. Hej Josef,

  Vet inte om du får min kommentar jag kanske är bortspammad hos dig..

  Men jag hoppas oh det där med plasmat verkade intressant faktiskt..skall kolla när jag får tid..

  Ha det gott nu Josef och var rädd om dig..

  Tindra- Annette

 12. Josef Boberg skriver:

  Tindra-Annette,

  Jag skickade ett email i gå kvällst.

  Ha det…
  vännen Josef

 13. OK jag noterade det och jag skall göra som du säger..begära avspammning av mitt namn.

  Må gott och var rädd om dig.

  Tindra-Annette

 14. glamour-agency skriver:

  Studio Modeling

  hey great stuff

  Hi – and thank´s to You for Your commentary. Regards…/friend Josef

 15. Unions Medborgare skriver:

  Hej Josef och tack för TÄNKET här och på Din hemsida och inte minst Ditt mentala intresse för RF/EMI, HPM och eventuella framtida elmiljö-RISK i svenska bostäder och arbetslokaler lokalt i en medlemsstat på den inre fria marknaden i Europeiska unionen sedan 1994!

  RISK uppstår först när ANSVAR är EN-tydligt fastställt för RESURSER, som i TID och RUM har producerat/tillhandhållit en PRODUKT med retroaktivt STRIKT ANSVAR för säkerhetsbrist till EN medveten fysiskt person, som laglit bor eller arbetar i EES eller EU och som mentalt kan värdera och välja KVALITET på resurser och resultat i en delstat i USA eller lokalt på den inre gemensamma marknadens värdefattiga lagstiftare och kontrollmakt.

  Svensk lagstiftare och kontrollMAKT = ?????

  Jag har historiskt utvecklat enskild kunskap att kvalitetssäkra resurser som producerat resultat med retroaktivt STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist i svenska bostäder och arbetslokaler har, men det är häsofarligt att påtala fel och brister lokalt i en korrupt medlemsstat.

  Allt är möjligt för ENTREPRENÖRER som gör det omöjliga möjligt!
  En byråkrat gör det möjliga omöjligt i nuTID och nära framTID!
  BakTIDEN är inte lika med FramTIDEN när det gäller LIVSKVALITET!
  BakTID är 180 GRADER från NUTID och nära framTID.

  Dina, mina och alla enskilda fysiska personers RESURSER = TID x ( Rum + Arbete + Energi) Om BakTID är = 0 så blir värdet på producerat RESULTAT i USA eller EES/EU = 100% felkostnad för EN verksamhet som har retroaktivt STRIKT produktAnsvar under 10 år.

  Mvh önskar EN medveten svensk Whistleblower i tid och rum.

 16. Josef Boberg skriver:

  Hejsan Unions Medborgare,

  Taaack för Dina goa kommentarer !

  Sedan jag startade den här bloggen har det bara under den senaste månaden fångats upp mer än 70 st skräppost av Akismet – ifall jag skall tro på vad Akismet redovisar för mig. Så jag kan ju nu undra över ifall min blogg inte är riktigt OK – för inte så få av dom som fungerar som dominerat intellektuella bilologiska räkneMASKINER i kött = dom som ”papegoj-likt” bandspelarmässigt tänker, säger och skrivet ”MainStreemet” = det som är OK-ejat av vår mer eller mindre ”kära” MaktElit ?

  Dina uttryckta meningar: ”Jag har historiskt utvecklat enskild kunskap att kvalitetssäkra resurser som producerat resultat med retroaktivt STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist i svenska bostäder och arbetslokaler har, men det är häsofarligt att påtala fel och brister lokalt i en korrupt medlemsstat.” – slut citat.

  ”…men det är häsofarligt att påtala fel och brister lokalt i en korrupt medlemsstat. … – är detsamma som inte så lite av mitt i prick – i mitt mer än 66-årade livsperspektiv sett i vart fall.

  Ha det… 🙂
  vännen Josef

 17. micke håkansson skriver:


  [Jo… – Micke – mycket skall man se och höra innan andningen upphör, tyvärr tyvärr… 😥 Webbadresserna i slutet på den här videon – går ju ej av ”för hackor” heller – om man så säger.

  Personligen kommer jag att ägna en stor del av min kvarvarande tid i kött – åt att försöka bidra på mitt sätt – med att om och om igen försöka, så gott jag kan – med att vrida wårt nuvarande åt hållet ”Kallocain-samhälle” åt rätt håll igen – över lite tid sett. Ifall fler och fler ägnar sig åt det, i mån av tid – så ”ordnar det sig säkert i slutändan ❗ ”.

  Ifall mot all förmodan så ej sker – så vaddå… – då har Wi ju i vart fall försökt – och vad mera kan Wi begära av oss själva ❓

  Verkligen FramTidsLovande att – Du som är så ung – gör så mycket som Du gör. Fortsatt – All Lycka Till ❗ – med det, önskar Josef B. 8)

  PS. Kolla här om pågående illegal verksamhet. PS.]

 18. Josef Boberg skriver:

  Uppdaterad den 3 maj 2013


  DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT


  OM DEN HELT NYDANANDE SYNEN PÅ OSS SJÄLVA – ATT WI PRECIS SOM UNIVERSUM SOM SÅDANT – TILL MER ÄN 99,99 % ÄR ELEKTRISKA
  (i volym sett enligt kvantfysiken)


  ”Att beskriva verkligheten i strid med människors sanning leder inte sällan till att folk känner sig kränkta och nedvärderade. Detta eftersom det är viktigare att ha rätt i dagens samhälle – än vad som ÄR rätt !”
  – slut citat härifrån.

   http://www.youtube.com/watch?v=OvE7WWuJp-U&feature=


  Ifall Du tar till Dig NÅGOT av innehållet i det följande så kan det vara bra – och ifall Du ej alls tar till Dig så är det lika bra – vad mig anbelangar. / Josef Boberg


  En sång om att Wi alla är elektriska varelser i kött HÄR (video ca 3 min).

   http://www.youtube.com/watch?v=aO_EojsKjFg


  OM EGOT – THE FALSE CENTRUM HÄR.

  Nikola Tesla om världen som elektrisk HÄR. Nutida forskning – som STARKT styrker det Nikola Tesla VISSTE i juni år 1900 – finns på videon ”Det nya planetära medvetandet” (ca 14 min) och videon Claims to have found a heretofore unknown universe of electrical activity… (ca 8,5 min) med professor Björn Nordenström.


  MÄNNISKAN – ETT ELEKTRISKT VÄSEN

  Vår inre elektricitet och dess lagar – av Anders Silverfall
  (pålänkat nedan av Josef)


  Vad är elektricitet ?

  Vetenskapen lär att elektricitet uppstår då en magnet rör sig i en spole. Många har nog gjort experiment i skolan då man har kört en magnet upp och ner i en kopparspole, kopplad med elektriska ledningar till en liten glödlampa, och sett hur den glimtat till. Detta är en FÖRKLARING till hur den uppstår, men inte på VAD den är i sin natur.


  Vi har ju också elektriska ledningar i vår kropp. Dessa ledningar är vårt nervsystem. I dessa ledningar är det inte lika lätt att visa hur elektriciteten uppstår, som i fallet med glödlampan. Vi kan inte köra en magnet in och ut i munnen och få det att lysa i ögonen, t.ex ! Men vi vet att den finns där, åtminstone i alla levande varelser. För vad är skillnaden mellan en levande varelse och ett lik ? Är det inte det att i en levande varelse löper en elektrisk ström genom nervsystemet, som får dess lemmar att röra sig, och dess hjärta att slå, medan det i ett lik saknas denna elektricitet ? Ingen ström löper här i dess nerver, och skapar rörelse.

  Det finns t.o.m. ett namn på strömdosan i hjärtat som utlöser elektriciteten – sinusknutan. Och alla som har hört talas om en pacemaker vet att den ger en perfekt avpassad strömstöt på konstgjord väg när hjärtat inte fungerar helt som det skall.


  Var kommer då denna elektricitet ifrån som löper genom våra nerver ? Ja, vetenskapen menar ju att den har sin rot i hjärnan. Vill jag röra en arm, går en strömimpuls från hjärnan ner genom armen till dess muskler, som drar ihop sig. Man menar att hjärnan är sätet och den djupaste orsaken till att en ström uppstår i nerven, är att ett hjärncentrum skapar denna elektricitet, vilket man kan se genom att det är en förhöjd aktivitet i just det hjärnområdet, med hjälp av olika mätinstrument.

  Men det är här som detta påstående strider mot logikens lagar.

  För om vi tänker efter en gång till, så borde vi ju då uttrycka oss i termer som ”hjärnan rörde armen”, eller ”hjärnan lyfte benet”, eller ”hjärnan skrev ett brev” – men det gör vi inte. Vi säger ju ”JAG rörde armen”, ”JAG lyfte benet” och ”JAG skrev ett brev”. Och vi säger ju t.o.m. att ”Jag HAR en hjärna”, eller ”MIN hjärna” osv.

  Det finns en tydlig logisk skillnad mellan jaget och hjärnan.

  Vi är nog alla överens om att det i själva verket är JAG och min vilja som är orsaken till att jag rör min arm och lyfter mitt ben och skriver mina brev, inte min hjärna. Och eftersom vi uttrycker oss just med ordet ”min” är det ju tydligt att hjärnan är en ägodel, en tillhörighet till mig, liksom min arm, eller mitt ben. Och eftersom t.ex. min arm kan användas till skilda saker i mitt dagliga liv, är den ju ett REDSKAP för mig. Sätter vi sedan ihop alla organ – som armar, ben, hjärna, ögon, öron osv – får vi ju en ORGANISM.

  Så sammantaget kan vi säga att min organism – min kropp – är ett REDSKAP för mig, där hjärna och nervsystem är de elektriska komponenter och ledningssystem som får den att röra sig och arbeta.

  Vad är i så fall själva den elektriska kraften då för något, som flödar genom organismen, som ger den liv och rörelse – besjälar den ? Ja, det är ju enligt ovan jag och min vilja som är den djupaste orsaken till att jag rör min arm. Jag försätter mig i ett tillstånd där jag tänker: ”Nu vill jag lyfta armen”, mobiliserar min vilja till detta, och armen far ut. Är det då inte tydligt att den innersta impulsen till att det uppstår en ström i nerven ut till armen som lyfter sig, är min vilja ? Det är alltså min tanke, önskan och vilja som fortplantar sig ut i nerven, och får armen att röra sig. Nu kan man ju invända genom att säga att man inte alls behöver tänka på att röra armen. Man gör det ju liksom automatiskt, som man gör när man går eller cyklar. Men var och en vet ju att när man skall lära sig att gå, eller cykla, så måste man verkligen koncentrera sig och tänka på exakt varje rörelse – annars ramlar man obevekligen omkull. Att man sedan, när man KAN gå eller cykla, inte behöver tänka på det, beror ju på att impulserna kommer automatiskt i kraft av den talang man har övat upp, genom att upprepa dessa impulser hundratals gånger.
  Kort sagt: Elektriciteten i vårt nervsystem är våra egna tankar.


  Den mänskliga evolutionen

  Om vi nu vänder vår blick mot den mänskliga evolutionen för ett ögonblick, kan vi se att vi som art betraktat härstammar från primitiva apmänniskor, och före det ett slags fiskstadium osv., vilket kan ses i fostrets utveckling där det repeterar dessa tillstånd, bl.a. ett med fisksvans likt ett grodyngel.

  Vad kan sägas om utvecklingen här ? Vad skiljer oss nutidsmänniskor från de forntida primitiva djurformerna ? Ja, den tydligaste skillnaden är ju intelligensen. Människan av idag har en stor intelligens, som sätter henne i stånd att skapa fantastiska maskiner, datorer och rymdskepp, vilket är obefintligt hos primitiva aparter, t.ex.
  Djurens mentalitet – Instinkt

  Vi kan konstatera att primitiva djurformer har tankar som är av naturen: äta, sova, para sig, försvara sig, fly, beskydda avkomman osv. De reagerar inte ett dugg på en bok som läggs upplagd framför dem – utom möjligen att de vill äta upp den! – vilket däremot en människa gör. Människan kan läsa i en bok, använda intelligensen till att tyda tecknens innebörd och tillgodogöra sig de tankar som finns nedlagda däri.

  Djurens tankar är alltså av en primitiv art, som domineras av kamp, flykt, äta och para sig, som till största delen är automatiska och omedvetna i kraft av deras instinkt. Den elektriska kraft som genomströmmar dessas nervsystem är alltså präglad av instinkt och måste ur medvetenhetssynpunkt betraktas som en svag kraft, eftersom den inte kan ge djuret någon större mental upplevelse.


  Människans mentalitet

  Intelligens

  Jämför detta med en människa av idag som med intelligensens hjälp får nämnda bok upplagd framför sig och kan i sin inre värld se de beskrivningar av landskap, hus, städer andra människor osv. som finns beskrivna däri. Med intelligensen kan man skapa sig inre mentala bilder och se sammanhangen mellan dem. Den ger människan en mycket stark, rik och detaljerad mental upplevelse, och därför måste den betraktas som en starkare kraft.

  Om vi nu bygger vidare på min analys ovan, så innebär detta att människan som arbetar mycket med intelligensen sänder en starkare elektrisk – energi genom sitt nervsystem än djuret gör, eftersom den ger människan en starkare mental upplevelse – som i fallet med boken. Därför har hon också ett mer utvecklat nervsystem. Och i likhet med en muskel som utsätts för en starkare kraft än den är byggd för och växer till, gör nervsystemet det likaså. De är ju båda organ.


  Känsloenergi

  Nu finns det ju också en annan medvetandekraft i människan som skiljer henne från djuret. När ett djur blir retat eller hotat, exploderar det ju i en rytande attack med käftar, klor och gaddar och vad annars det har till sitt förfogande i sin inbyggda vapenarsenal, för att tillintetgöra – dräpa – hotet. Så reagerar vi människor i allmänhet inte till vardags. Känner vi oss retade t.ex., exploderar vi inte omedelbart, utan behärskar oss, håller inne med vreden och ger oftast bara uttryck för denna vrede i form av irritation. Vi ger kanske en irriterad anmärkning om personen, där vi deklamerar med tydlighet att vi anser att personen kan dra dit pepparn växer. Men vi drar inte kniv och dräper denne i första taget. De personer som emellertid inte drar sig för detta, har i så fall mer av djurisk mentalitet i sig och man talar ju om bestialiska eller djuriska mord osv.

  Det är denna mentala kraft eller energi, som har förmågan att hejda den ohämmade vreden inom oss, som också skiljer oss från djuret och benämns här med ordet ”känsloenergi”, vilket jag kommer tillbaka till. Och ju mer man binder sina djuriska krafter, desto mer mänskliga krafter utvecklar man ju. Är man inte djurisk måste man ju vara motsatsen. Och motsatsen till djurisk måste ju vara mänsklig, eftersom det djuriska står för själviskhet och det mänskliga för osjälviskhet.
  Summering så långt

  I ett evolutionärt perspektiv har alltså människan börjat arbeta med starkare mentala krafter än djuret, som intelligens- och känsloenergi – den senare vilken alltså enligt ovan är en bindande, kylande, kraft som förhindrar oss att numera döda varandra som djuren gör – och därmed sänt dessa starkare mentala krafter genom sitt nervsystem under tusentals år, som därmed har utvecklats därefter.


  Vad händer då idag ?

  Enligt Marjas forskning, om riskerna med andliga övningar, har många människor börjat få nervskador av metoder som yoga, meditation, reiki, frigörande andning, qigong, osv. De värst drabbade upplever en brand i nervsystemet, som börjar i ryggraden. Det finns berättelser om mänsklig självantändning som ingen har kunna ge en logisk förklaring till, och andra berättelser som vittnar om oerhörda krafter. Ett exempel är denna upplevelse av indiern Gopi Krishna, som fick en oerhörd strömstyrka genom kroppen under ett meditationspass, som gav sådana efterverkningar att han bokstavligen höll på att dö av dem:

  ”The nights were even more terrible. I could not bear to have a light in my room after I had retired to bed. The moment my head touched the pillow a large tongue of flame sped across the spine into the interior of my head. It appeared as if the stream of living light continuously rushing through the spinal cord into the cranium gathered greater speed and volume during the hours of darkness. Whenever I closed my eyes I found myself looking into a weird circle of light, in which luminous currents swirled and eddied, moving rapidly from side to side. The spectacle was fascinating but awful, invested with a supernatural awe which sometimes chilled the very marrow in my bones.” Läs mer här.

  Som en röd tråd igenom alla erfarenheter – förutom märkliga syner – går upplevelsen av brand i kroppen, och särskilt i ryggraden och hjärnan. Det är precis som om strömmen från en högspänningsledning har letts ner igenom nervsystemet, och som inte går att stänga av.


  Vad är då detta för kraft ?

  Ja, den förklaringsmodell som vi har är Martinus andliga vetenskap.

  Och för att undvika missförstånd säger jag här, att ordet ”andlig” INTE har samma innebörd som i den religiösa traditionen. Martinus definition på ”andlig” är allt som inte är fysiskt. Andliga funktioner är t.ex. tankar, känslor, vilja, begär, minnen, önskningar, intelligens, intuition osv, dvs. mentala ting. Hans andliga vetenskap är därför en vetenskap om de logiska lagar som dessa ting följer, dvs en vetenskap om våra inre mentala regioner till skillnad från de yttre materiella – som ju den materiella vetenskapen fördjupar sig i.


  Intuition

  Enligt ovanstående analys framgick att skillnaden mellan ett djur och en människa var att människan har börjat arbeta med de nya mentala krafterna intelligens- och känsloenergi. Martinus menar nu att den mänskliga utvecklingen inte avstannar med detta, utan den mentala kraft som tilltar i styrka efter intelligens- och känsloenergi i utvecklingen, är något som han kallar för ”intuitionen”.

  Precis som intelligens- och känsloenergi är starkare krafter än djurets instinktiva mentala krafter, är intuitionen i sin tur mycket kraftigare än intelligens- och känsloenergierna.

  Med intelligensen kan man uppleva logiska sammanhang mellan mentala företeelser i tid och rum, som orsak och verkan, den logiska konstruktionen i en maskin m.m.

  Med intuitionen kan man uppleva mentala företeelser BORTOM tid och rum. Exempel som Martinus nämner är: Eviga lagar och principer, naturens och universums (video ca 64 min) inneboende struktur m.m.

  Eftersom innehållet i denna mentala kraft är så stort, är den elektriska kraften motsvarande stark. Och kommer man på våglängd med denna, löper även den genom nervsystemet, som de andra.

  Här finns det nu två fall: Man tål kraften, eller också inte – eller med andra ord nervsystemet tål den elektriska strömmen, eller också inte. Och vad händer när man leder en för stark ström genom en glödlampa ? Jo, glödtråden brinner av. Precis detsamma är fallet med människor som får skador på nervsystemet i konstlade andliga övningar. De har på konstgjord väg kommit i kontakt med intuitionsenergin, och låtit dess motsvarande elektriska kraft genomströmma deras organism och nervsystem,men har inte tålt denna elektriska kraft. Den har varit för stark för dem, precis som elektriciteten i en högspänningsledning är det.


  Vem tål kraften ?

  Om dessa människor inte tålde den, vem är då mogen att låta intuitionens elektriska kraft genomströmma tanke och nervsystem ? Ja, enligt ovanstående analys utvecklas ju nervsystemet genom användande av de starkare elektriska krafterna intelligens- och känsloenergi, bort från det primitiva djurstadiets svaga instinktiva krafter. Det innebär att ju mer man använder de förstnämnda två krafterna – intelligens- och känsloenergi – och ju mindre man använder den primitiva dräpande djurkraften desto mer utvecklas ju nervsystemet.

  Den människa som mer eller mindre har avlägsnat de djuriska tankekrafterna och tillvant sitt nervsystem till intelligens och känsloenergi, har alltså enligt den andliga vetenskapen närmat sig nästa mentala kraft på utvecklingstrappan – intuitionen – på ett naturligt och organiskt sätt, likt ett träd som växer millimeter för millimeter mot himlen.

  Denna människa vars nervsystem har utvecklats till att tåla genomströmningen av intuitionsenergin är lik den glödlampa vars glödtråd är skapad för att tåla genomströmningen av 220V, direkt från vägguttaget. Hon upplever likt denna lampas bländande sken, den ljusvärld bortom tid och rum som alla profeter har talat om som ”paradiset” eller ”himmelriket”, som utövarna av konstlade andliga övningar upplever förvrida glimtar av.
  Den moraliskt mogna människans mentalitet

  Men vad ser vi nu för människotyp ? Det är en människa som har avlägsnat de djuriska sidorna, och utvecklat intelligens- och känsloenergi till dominerande faktorer i sitt tankeliv. Det kan inte klassas som annat än en kärleksfull människa. För vad är intelligent styrd känsloenergi annat än kärlek? Och vad är humaniserad intelligens annat än kärlek? Och hur skulle ett annat väsen än detta kunna passa i en värld som har beteckningen ”paradis” eller ”himmelrike”?

  Denna människotyp är intuitionen avsedd för, menar Martinus. Vi människor som fortfarande håller vårt nervsystem nere på en späd nivå p.g.a. våra djuriska tankekrafter – med motsvarande svaga elektriska krafter genom vårt nervsystem – tål inte den starka strömmen från intuitionsenergin, och detta är orsaken till de märkliga förvridna och för tidiga ljusfenomenen och de kroppsliga skadorna som utövarna av konstlade andliga övningar råkar ut för, i ljuset av den andliga vetenskapen.
  De är helt enkelt kortslutningar i det elektriska systemet som vi kallar vår organism.
  Intuitionsenergin kan jämföras med det som indierna kallar för ”kundalinienergin”.


  Vad är en konstlad andlig övning ?

  Konstlade andliga övningar har alltså förmågan att försätta utövaren i ett extatiskt tanketillstånd som sätter henne i kontakt med denna högre kraft, fast på KONSTGJORD väg genom speciella ställningar, rörelser och koncentrationsobjekt. Det innebär inte en dygnet runt, permanent naturlig tankefunktion som har anpassat nervsystemet därefter, likt utvecklingen av intelligens- och känsloenergin hos människan genom årtusendena.


  Varför är den farlig ?

  Detta är anledningen till att vi varnar för konstlade andliga övningar. Det är bara den människa som är totalt fri – permanent, kontinuerligt, dygnet runt oavsett vad som händer – från den lägre djuriska tankekraften som är naturligt anpassad till att leva med intuitionen.

  Vi människor, som fortfarande är till hälften djur, är det inte ännu. Och vi kan bara bli det genom att avlägsna de djuriska – själviska – neddragande krafterna och utveckla de uppåtdragande mänskliga – osjälviska -krafterna, vilka är motsatsen till krig, hat, fiendskap osv.

  Att utöva konstlade andliga övningar är att utsätta sig för risken att genomströmmas av intuitionens enorma elektrisk kraft, och representerar en återvändsgränd på den andliga vägen, eftersom dessa övningar aldrig kan utveckla nervsystemet till att tåla den, enligt ovanstående resonemang.


  Den naturliga vägen enligt den andliga vetenskapen.

  Den riktiga vägen, som är den naturliga mänskliga evolutionen enligt den andliga vetenskapen, går genom att avlägsna de djuriska sidorna och utveckla de mänskliga, så att ett sant mänskligt samhälle kan uppstå, som är baserat på djurrikets, egoismens, kontrast – kärleken till vår nästa och allt levande vi kommer i beröring med (= ”The Holofractographic Universe” = ”Wi are all One !”).

  Dessa framtida människor är däremot anpassade till att leva med intuitionen – enligt alla ovanstående analyser av elektriciteten och nervsystemet – och dess mentala ljusvälde, varav dagens andliga kortslutningar på den konstlade andliga vägens återvändsgränder är sotande, osande och förbrända gnistor.
  Avslutning

  Jag hoppas härmed att jag har givit en logisk, andligt-vetenskaplig förklaring till varför vi varnar för konstlade andliga övningar, och varför dessa aldrig kan vara vägen till ett lyckligare liv, i ljuset av Martinus andliga vetenskap.

  Framställningen är summarisk och det finns mycket mer att utveckla kring dessa ting, som ytterligare skulle förstärka argumentens giltighet, men det finns inte plats till detta här. Martinus andliga vetenskap är ett verk på många tusen sidor, och den som vill veta mer kan läsa för mer information här.

  Anders Alexandersson © 2003” – slut citat härifrån.


  MERA INGÅENDE I SAK – OM DENNA FÖR VAR OCH EN SÅ LIVSVIKTIGA KUNDALINI-ELEKTRICITETEN HÄR.


  Anm.
  ”Ingen vet egentligen intellektuellt hur någonting överhuvudtaget fungerar. Inom konventionell vetenskap där man påstår att saker och ting fungerar på speciellt sätt, är det vår tredimensionella föreställning om verkligheten som ständigt utsätts för förändringar genom nya teorier. Det uttryck som kallas för ”vetenskapligt beprövad erfarenhet” är ren hypotes. Det som är bevisat idag förkastas i morgon med nya teorier. Det är endast om vi har tillgång och möjlighet att studera orsakssammanhanget bakom skapelsen (video ca 64 min), skeendet som vi kan säga att vi vet. Allt annat är endast tro, hypoteser och påståenden. Vi förstår lagarna och principerna hos elektricitet, men även de bästa vetenskapsmännen i världen vet inte varför det fungerar. Att vi kan mäta vissa kemiska och fysikaliska reaktioner betyder inte att vi intellektuellt förstår orsaken bakom fenomenen.” – slut citat härifrån.


  Upplevde Elisabeth kundalinikraften ? – En resa genom mörker till hälsa
  Ur Tidningen Sökaren (nr 4, 1992, sid 10) av Peter Östman

  När Elisabeth var klar tittade hon förbluffad på den bild som skulle komma att bli en vändpunkt i lidandet: En nyckel till förståelse av den process som under ett svart år hade hotat att slita sönder hennes tillvaro.

  Det här är en berättelse om en helt normal kvinna i 30-årsåldern, med man, barn och ett vanligt jobb, en kvinna högst förankrad i vardagen som sjuksköterska i ett samhälle i Bohuslän, utan särskilt intresse för religion och helt utan kontakt med andliga övningar som meditation eller yoga. Andå hände henne något som tycks helt väsensskilt från den bohuslänska vardagen och som få ännu begriper och vår västerländska vetenskap och medicin helt saknar begrepp för att förklara.


  Det synes som om Elisabeths kundalinikraft vaknade.

  Ormkraft i ryggslutet

  Kundalini ? Få västerlänningar har hört ordet, men fråga efter kundalini i Indien och svaret lär inte dröja. Där räknar man med denna ormkraft, som sägs slumra i varje människas ryggslut och som mystiker i framför allt yogatraditionen kan ägna ett helt liv av träning för att komma i kontakt med och väcka. I Stockholm och Göteborg finns det t o m undervisning i kundaliniyoga, vilken sägs kunna förbereda nervsystemet och påskynda ett uppvaknande av denna sällsamma energi.

  Men i Elisabeths fall vaknade kraften spontant. Hon visste inget om den och hade inte bett om den.

  – Jag trodde att jag inte var klok. Skriv ett vårdintyg, tvinga in mig på psyk, lås in mig någonstans ! sade jag till Thomas flera gånger.

  Thomas Nilsson är Elisabeths psykoterapeut. Han jobbar bl a med gestaltterapi och frigörande andning. Vi gör intervjun med Elisabeth hemma hos Thomas i Uddevalla.

  Elisabeth gör ett blygt och modigt intryck på samma gång. Hon vill vara anonym, eftersom hon vet att det är många som inte kommer att tro på hennes ovanliga berättelse, speciellt inte kollegerna inom vården. Men samtidigt hoppas hon att en artikel om kundalinifenomenet kan hjälpa andra med liknande upplevelser, som tror att de håller på att förlora förståndet.


  Gick in i mörker

  Elisabeths kris började sommaren 1990. Hon märkte på signaler i familjen att någonting inte stod rätt till, och hon försökte arbeta med och förändra sig själv.

  – Jag försökte hitta nya vägar, men till slut fanns det bara mörker kvar.

  – Jag hade med mig en del tunga saker från barndomen, som jag inte har släppt in någon i, och det var oundvikligt att något skulle hända. Jag hade inte klarat mig så mycket längre ensam i det här.

  Elisabeth råkade läsa i en bok om frigörande andning och kände genast att det var något som slog an i henne. Hon sökte efter någon som kunde hjälpa henne med denna metod och hittade så småningom Thomas i december 1990.

  – Jag var skiträdd, berättar Elisabeth, fattar inte att jag vågade mig dit.

  Under andningssessionerna började Elisabeths kropp ta över, den rörde sig utan att hon förstod varför eller kunde stoppa det.

  – Jag var inte ett med min kropp, minns hon.

  Under våren 1991 fortsatte hon med frigörande andning i kombination med gestaltterapi och bildterapi.

  – Det var som att gå rakt ner i mörkaste källaren, det var väldigt jobbigt. Frigörande andning tvingade mig att se det jag inte ville se, jag kunde inte gömma mig för mig själv. Det kom upp tydliga bilder av obehagliga saker som hänt i barndomen.


  En äcklig ormrörelse

  – När började de här ”kundalinifenomenen uppträda ?

  – Jag hade känt dem i min kropp tidigare, speciellt sista året. Det hände att jag vaknade av rörelser i mitt bäcken, roterande rörelser, som var obehagliga och äckliga. Jag förknippade dem med sexualitet.

  – Är det fler ofrivilliga rörelser som uppstått ?

  – Andningen var påverkad ett tag också. Min man flög ibland upp ur sängen och undrade om jag höll på att dö. Min andning var både väsande och flåsande och gjorde uppehåll ibland.

  Behandlingen med frigörande andning fortsatte och de ormlika rörelserna i Elisabeths kropp ökade. Men de stannade alltid till någonstans i kroppen – det fanns blockeringar.

  – Det gjorde ont någonstans, och sedan kände jag att rörelsen flyttade sig uppåt. Det var som att den på något vis skulle upp, uppåt huvudet.

  – Vad skulle upp, en kraft eller en rörelse ?

  – Både och. Den var tvingande, gick inte att stå emot. Det gjorde så ont där den satt, så jag trodde jag skulle dö.

  Genom att lägga sin hand på olika punkter hjälpte Thomas rörelsen att komma igenom där den satt fast.

  – Är det frågan om rent fysiska smärtor ?

  – Ja, det har inget med huvudet att göra – hjärnan talar ju om att jag inte är riktigt klok.

  Elisabeths medicinska skolning gjorde det givetvis extra svårt att acceptera fenomenen i hennes kropp.

  – Hade en patient kommit till mig, innan jag gått igenom det här, och blivit sådan, så hade jag dragit min läkare i armen och sagt att vi nog får göra någonting här !


  Gå med kraften

  De sensationer som fick Elisabeth att undra om hon var klok, var bl a ljudhallucinationer, som rasslet av skördemogen säd på ett fält, vidare värme, kyla, skrämmande skarpa visioner samt intensiva inre ljusupplevelser.

  Thomas Nilsson trodde tidigt att det kunde röra sig om ett fall av kundalini. Han kände igen många av symtomen från litteraturen. Men han sade inget till Elisabeth – förrän han såg bilden av ormarna som hon hade målat hemma. Då kände han sig ganska säker och riktade in sitt arbete på att få Elisabeth att acceptera kraften, och gå med den i stället för mot.

  Elisabeth säger sig ha enorma komplex för att måla – kan inte göra en gubbe. Det var den starka oron i kroppen som en dag fick henne att fatta kritorna.

  – Jag kan inte förklara hur jag målat den här bilden, den bara blev så. Jag tittade på den och tänkte — har jag målat den ?

  – Om du tittar på bilden nu, vad ser du då ?

  Elisabeth tänker etter en stund och säger sedan:

  – En moderkaka som sitter fast någonstans, och utifrån den går ormarna upp och håller runt barnet.

  – Har ormarna en betydelse för fostrets framfödelse ?

  – Ja… eller att de vårdar fostret, varligt håller om det.

  – Alla är ju rädda för ormar. Men jag kan ju se kraften i det här, en kraft som går från djupet och uppåt.

  – Ögat i bilden, vad står det för ?

  – Öga kan väl vara att det känns så ensamt där i det svåra, men att det ändå finns någon som ser processen.


  ”Äntligen en diagnos !”

  Det avgörande i bilden är ormarna.

  – Jag funderade mycket över rörelserna i kroppen, och på något sätt blev det ormar. Om man ser en orm ringla sig fram – precis så känns rörelserna.

  – Bilden fick ju stor betydelse för mig, eftersom jag är diagnostänkare – äntligen har han satt en diagnos på mig.

  Samtidigt som Elisabeth blev lättad blev hon också rädd.

  – Kundalini… Jag undrade vad Thomas hade sett, jag hade ju aldrig hört talas om det. Det kändes så främmande, konstigt och mystiskt.

  Även om Elisabeth är en människa som verkar stå med båda fötterna på jorden, har hon haft mystiska upplevelser tidigare i livet, t ex en oförklarlig intuition ibland vad gäller patienternas problem, varsel om sin pappas död och en förmåga att veta vad folk tänker säga.

  – Förr kände jag bara att det var underligt, men nu kan jag bejaka det som en positiv och naturlig del av mig själv, något som jag vill lära mig att använda i mötet med människor.


  Stor förändring

  Thomas och Elisabeth vittnar samstämmigt om att hon på ett år – ett mycket svart och slitsamt år – har genomgått en stor förändring. Det yttre beviset är att hon gått från stor övervikt till normalvikt, men det som betyder mest är förstås den inre förvandlingen.

  Självförtroende, livsglädje, ny självbild och ny världsbild är några av processens resultat, som också påverkar hur hon bemöter patienter i sitt arbete.

  – På något sätt känns blodtrycksmätningen oväsentlig i dag. Det är liksom bara bra att ha något att pula med medan vi känner på varandra för att sedan gå in på vad som är väsentligt: Hur har du det annars ?

  – Vad har det betytt för dig att få veta att det finns något sam heter kundalini ?

  – Egentligen ingenting. Det är ju oväsentligt vad det heter. Men det är ju lite skrämmande att tänka att den där kraften har varit i mig, att den är i mig. Men positivt också, för den har ju hjälpt mig att bli hel. Den öppnade för hela Elisabeth så att jag kunde ta itu med saker.

  Trots sitt yrke tvivlar Elisabeth i dag inte på att kundalinikraften är en realitet.

  – Det har varit en jätteprocess i min kropp med den här rörelsen, och jag har känt av energin mycket intensivt. I perioder fick jag ingen sömn och jag kände det som om jag låg en decimeter ovanför madrassen. Processen höll igång i kroppen även om jag gjorde annat.

  – Den har fixat det här för mig på något sätt ! Jag är jättetacksam för det. Folk kan tydligen sitta och meditera i flera år för att hitta det här, och varför drabbar det då mig ?

  De som har forskat och tänkt kring kundalini varnar för alltför stor fascination för fenomenet, eller till och med högfärd – kraften kan missbrukas likaväl som brukas. Men Elisabeth känner inget behov av att studera fenomenet närmare, eller att ägna sig åt meditation eller yoga.

  – Jag är fruktansvärt ointresserad av sånt, jag känner mig fullständigt mättad som det är nu.

  – Vad som är viktigt för mig är helhetskänslan och att ha friska, sunda, raka, äkta relationer med människor, att vara Elisabeth helt och fullt.


  En terapi inifrån

  Som terapeut har Thomas Nilsson lärt sig mycket av arbetet med Elisabeth. Men han var många gånger rädd för de enorma krafter som utvecklade sig inför hans ögon. Han var inte alltid säker på att utgången skulle bli så positiv som den blivit.

  – När jag såg den bild Elisabeth hade gjort, vågade jag ta steget fullt ut och behandla det som kundalini. Jag blev faktiskt glad när jag förstod det, för det är en oerhörd gåva egentligen, en renande och balanserande process, en terapi inifrån.

  – Men det viktiga är inte att slå fast att Elisabeth har haft en kundaliniupplevelse. Det viktiga är att hon har låtit en process få utvecklas i sig utan att avbryta den, och den har lett henne till större helhet.

  – Det finns i många myter en bild av det som Elisabeth har gjort: resan genom själens mörker, som man måste göra som människa för att förändras och komma upp på andra sidan.

  – Det är ingen sjukdom till döds, utan en resa till hälsa. Ofta går man in och stoppar den med mediciner utifrån symtom för att man inte ser vad symtomen berättar. I vissa fall är det viktigt att använda mediciner, om det är en uppenbart patologisk process. Men i Elisabeths fall var det inte det.

  I vissa länder, t ex Indien och alltmer i USA, tar läkare kundalinitenomenet på allvar, och Thomas Nilsson hoppas på en öppning även i Sverige.

  – Man måste våga prata om det, precis som man gör med nära-dödenupplevelser. NDU-er är inga bevis för ett liv efter döden, men de som haft dem måste tas på allvar. På samma sätt är det med Elisabeths kundaliniupplevelse: när hon vågar gå igenom det här, ja då upplever hon sig som mer hel. Bevisligen är hon en helare människa i dag – och det är det enda bevis man kan begära.


  Ett djupt andetag

  Hur ska man beskriva känslan av att ha gått igenom själens mörka natt, ha kommit upp hel på andra sidan och fått ett nytt liv ? Elisabeth gör det ganska bra när hon vänder sig till Thomas:

  – Kommer du ihåg att jag sade till dig att det enda jag vill är att kunna gå ut på trappan, dra ett djupt andetag och tänka: Så underbart, så HÄRLIGT att jag lever ! Jag hade inte gjort det på så länge.

  – Faktum är att jag har gjort det nu. Jag tänkte att jag faktiskt hade överlevt.

  – Fan alltså – jag lever ju !” – slut citat härifrån.  ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigareeller

  DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT

 19. illvilligabloggen skriver:

  Mycket intresant om andliga övningar och meditation -Josef !
  har haft en del negativa erfarenheter själv efter överdrivet -mediterande-slutat sen dess att experimentera -bara lite
  enkel avslappningsteknik för mig nu -innan jag går ur sängen
  på morgonen-imponerad har aldrig läst något så vettigt;om
  ämnet som jag läste nyss här.

 20. Josef Boberg skriver:


  Jo… – Janne
  – intressant att Du har tröttnat på meditation – för meditation är en återvändsgränd – som jag ser det.

  ”..imponerad har aldrig läst något så vettigt;om
  ämnet som jag läste nyss här. …”

  Tack för den goa backfeeden – och ha en BÄTTRE Jul ❗ – önskar Josef


  Alla har Wi RÄTT att BÄTTRE
  (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigare ❗ – eller

 21. illvilligabloggen skriver:

  Jäpp God Jul och God fortsättning -mycket läsvärt på
  din sida…janne


  (Taaack så mycket ❗ / Josef)
  🙄

 22. GAD skriver:

  Första gången inne här ….läste om CO bluffen, intressant
  finns mycket att läsa på bloggen …men ,inte helt lätt att
  hitta och bläddra sig fram här…

 23. GAD skriver:

  Din kommentars funktion var i alla fall lätt o vettig,
  enkelt att kommentera här bara mailadress och namn
  eller signatur ….på många bloggar är det helt kört
  att lyckas få in en kommentar p g a helt krångliga
  system .DISQUIS o sånt elände…..det här fungerar.

 24. Josef Boberg skriver:

  ”Din kommentars funktion var i alla fall lätt o vettig, enkelt att kommentera här bara mailadress och namn eller signatur”


  Jo… – GAD
  – och på min blogg får vem som skriva vad som utan restriktioner. Akismet plockar helt automatiskt bort ”reklamkommentarer” – så det behöver jag ej som WP-bloggare bekymra mig om.


  ”på många bloggar är det helt kört att lyckas få in en kommentar p g a helt krångliga system”

  Jo… – det gäller att vara ”väl bevandrad” i hur dom har krånglat till det – samt försöka hitta ”knep” för att komma runt krånglet.

  Personligen har jag SVÅRT att inse vitsen med alla dessa restriktioner – som jag ser som förtäckt (video ca 9 min) censur.

  Men å andra sidan – alla gör väl så gott dom kan och förstår, förhoppningsvis… 💡

  Taaack för Din goa respons på min ”vidga begreppshorisonterna”blogg

  God Jul ❗ / Josef 🙄


  Alla har Wi RÄTT att BÄTTRE
  (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigare ❗ – eller

 25. GAD skriver:

  God JUL önskar GAD

 26. GAD skriver:

  Läste om svensk industri förr i tiden på bloggen allt förändras
  nuförtiden är det om jag uppfattat saker rätt -musikindustrin
  som är vår största exportindustrik …..och även den vill våra
  politiker reglera och kvalitetsreglera alla öststat -vad har vi sen?

 27. illvilligabloggen skriver:

  Jag skulle faktiskt tro att våra politikers dårskap hela
  tiden till viss mån balanseras av en viss kreativitet
  bland vanligt folk som drar sig undan reglerna i lite
  mindre skala -fanns inte den svarta ekonomiska
  sektorn i Sverige skulle nog hjulen så att säga stanna
  i det här landet och så länge dom svarta pengarna
  spenderas i landet har ingen förlorat på det -tror
  att vi börjar mer o mer likna Italien i det här avseendet.
  Grova skattningar där visade att över 30 % av den sk
  bruttonationalprodukten där var svart för en 7-8 år
  sedan .Tror snart det samma om Sverige ;brottsligt
  nej….för inte så länge sen var skogen och sjön den
  fattiges skafferi ….olagligt eller ej …nu är det nog
  det svarta Sverige som får hjulen att snurra -bristande
  moral nej-snarare överlevnad mitt i all dårskap o så
  länge pengarna stannar i landet så ingen skada
  skedd-kriminellt javisst-utan våra tjuvjagande och
  tjuvfiskande förfäder hade kanske inte jag kunnat
  skrivit detta -jag hade förmodligen ej funnits.
  2012 års värsta kommentar eller hur JOSEF !

 28. Josef Boberg skriver:


  Jo… – GAD
  … – men; ”Allt som har en början har ett slut !” – så det ordnar sig över lite tid sett – som jag ser det.


  Janne
  … – svarta pengar är av skatter, räntor osv obesudlade pengar = vita pengar – som jag ser det.

  ”2012 års värsta kommentar eller hur JOSEF !”

  NEJ… – men åt hållet 2012 års BÄSTA ❗


  GOTT SLUT OCH BÄTTRE NYTT 2013


  Alla har Wi RÄTT att BÄTTRE
  (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigare ❗ – eller

 29. illvilligabloggen skriver:

  Mycket vänligt av dig Josef ! Kanske inte någon direkt renodlad
  politisk blogg detta???men,men vad som skrämmer mig nu
  är politikers och blivande politikers enorma klåfingrighet på
  o när saker fungerar…och musikbranchen fungerar som export
  industri och drar in massor med kulor till SVERIGE ….så nu har
  partiet på uppgång SD skaffat sig en ”musiktalesman ..tillika
  riksspeleman” för att höja kvaliten på en av våra få fortfarande
  fungerande industrier …musikindustrin oj,oj,oj är allt vad
  jag kan säga….det är inte precis ”riksspelemans musik som
  är exportindustrin….ren katastrof alltså….något som musikbranchen
  som fungerar…faktiskt på sikt kan drabbas av…varför kan
  aldrig politiker eller wannabees inom politikerkåren ..bara
  låta saker vara ifred…???

  Gott Slut och Bättre Nytt 2013 mvh janne
  har haft stor glädje av att läsa den här bloggen under året
  som varit …upptäckte den rätt sent i augusti tror jag ;
  men har ju nästa år på mig också.


  [Jo… – Janne – musikindustrin i alla ära – men industri som producerar bra produkter är nog ändå viktigare – som jag ser det.

  ”men har ju nästa år på mig också”

  Alla som fortfarande andas har ju HELA livet i kött FRAMFÖR sig ❗ 🙄 ]

 30. illvilligabloggen skriver:

  Jovisst du har naturligtvis rätt Josef -visst är det lite tragiskt att
  musikindustrin tycks vara vår starkaste och mest lönande -export
  industri just nu -ville bara framhålla att låt inte politikerna förstöra
  den också med sin klåfingrighet -lite absurt att det blivit så här
  eller hur…..men än värre blir det om den försvinner också,eller
  hur….och börjar politikerna ”försöka kvalitetssäkra den ”så för
  svinner den också ur landet …..


  [Gott slut av 2012 – och BÄTTRE Gott Nytt 2013 ❗ ]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: