BasBehov som LevAnde MedMänniskor i kött


For translation of this to English – ”click” here.


Wi har ju att vara med = stå ut med Oss själva 24 timmar per dygn under hela wår levnad som reinkarnerade varelser i kött. Så att då hela den tiden framförallt vara vänner med Oss själva – har sina poänger – om hen så säger.

”Gud” = Livet Självt har aldrig någonsin skrivit några budord eller bibelböcker – och kommer aldrig någonsin att göra det heller. Vare sig för människor, djur eller NaturRen som sådan. Thats it – eller ?

Men så länge som Livet Självt i form av NaturRen spirar om våren, frodas om sommaren, slowar ned under hösten och vilar under vintern – så finns det en framtid även för den för ca 450 000 år sedan skapade (om det en bit ned i texten på den länken) arten människa – eller ?


Budord och bibelböcker är helt enkelt ett djävulskt påhitt av religiösa makthavare sedan ca 6 000 år tillbaka. Till för att få oinskränkt makt över Oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna med.

Knepet är att skapa skuld, skam och syndkänslor hos Oss av vanligt folk. Det skapar i sig rädsla – som gör Oss lättmanipulerade. Så dags snart för att förpassa det oket dit där det hör hemma = soptippen – eller ?


Var kommer jag ifrån ? Alla tillräckligt små barn = yngre än 4-5 år – minns mer eller mindre var dom kommer ifrån. Går det också som vuxen att minnas var Wi kommer ifrån = vad Wi var – innan Wi valde att reinkarnera i kött ?

Mitt svar på det är Ja.


IMMATERIELL ENERGI + Skalära Energivågor = Livet Självt ! ? !
= mer än 99 % av wåra fysiska Kroppar i volym sett – enligt kvantfysiken.

Den immateriella LivsGnistan = GudsGnistan (som ej skall förväxlas med religioners påhittade gudDomar) har två ”ansikten”. Dels den immateriella kosmiskt SuperIntelligenta oändliga LivsEnergin – och dels det tillika kosmiskt SuperIntelligenta immateriella svarta hålet.

Den immateriella LivsEnergin som sådan – är det som i allt väsentligt ger den fysiska Kroppen den energi som den behöver – för att wåra ca 13 miljarder kroppsceller och ca 100 miljarder hjärnceller skall fungera på ett bra sätt. Den mat och dryck som Wi petar i Oss har relativt sett bara en marginell betydelse.

Wåra Kroppar kan ej ett enda ögonblick fortsatt fungera – ifall den immateriella LivsEnergin skulle falla bort. Helt utan mat och dryck går det att Leva ett bra tag. Har Wi undermålig kontakt med den immateriella GudsGnistan – så får vilken mat och dryck Wi petar i Oss större betydelse – än om Wi är i bra kontakt med GudsGnistan. Jesus körde ju sin Kropp efter plusfästelsen under sex veckor helt utan mat och dryck – och det gick ju bra.


Att få kontakt med den immateriella GudsGnistan handlar om att följa andningen. Och då menar jag följa = ej alls styra andningen med operativsystemet. Andas jag med operativsystemet – så blir inandningen ”större” än utandningen – och när jag bara följer andningen så blir det tvärtom + att mitt tankefokus helt automatiskt landar i bröstområdet = den immateriella GudsGnistans säte i den fysiska Kroppen = där känner jag mig Hemma – minst sagt – och alldeles oavsett ifall jag är i min bostad eller annorstädes.

När jag andas med operativsystemet – så blir jag t ex stressad, drabbas av ”oändlig” självkritik = rädsla, nedstämdhet, skuld-, skam- och syndkänslor osv. När jag bara följer andningen – så hamnar jag helt automatiskt i bröstområdet – och det immateriella svarta hålet ”slukar” då allt som har med stress, självkritik = rädsla, nedstämdhet, skuld-, skam- och syndkänslor osv att göra – och oavsett hur mycket sådant som mitt operativsystem producerar.


Operativsystemets kapacitet är stor – men det immateriella svarta hålets kapacitet att förinta det operativsystemet producerar är större = Det finns ALLTID en annorlunda framtid i sikte !

Ett knep för att själv kunna inse det – kan vara att istället för att tänka eller säga t ex – ”Jag är nedstämd” – tänka eller säga till mig själv – ”Jag är nedstämd – eller ?” Det öppnar upp för alternativa tankebanor – och kan tillämpas på allt som operativsystemet ständigt och jämt producerar – eller ?


Följa andningen kan jag göra under dagen vid många tillfällen – utan det det stör det jag för stunden håller på med. Kan det bli enklare än så att befria mig själv ifrån stress osv ? – och som bonus få att vara vid gott mod !

Operativsystemet = de ca 10-15 % av hjärnan som vuxna använder. Alla nyfödda barn använder 100 % av hjärnan – för de har inget operativsystem – och deras GudsGnista interagerar med deras hjärna utan störningar. Barn yngre än fem år har ett ”tamt” operativsystem – som gör att deras GudsGnista och hjärna fortfarande i mycket hög grad kan interagera = samverka.


Men sen kommer skolan in i bilden. Vuxna ”klistrar” mer och mer på barnen sina operativsystems förut fattade meningar om sig själva och världen. Barnen förlorar därmed mer och mer av sin naturliga kreativitet och spontanitet = dom blir mer och mer som vuxna är = har väldigt lite kontakt och interaktion med GudsGnistan, tyvärr tyvärr… 😥

Men allt som har en början har ett slut. Livet i kött löper – och som vanligast senast vid 70-90 års ålder är det dags att dra sitt sista andetag = operativsystemet raderas = GudsGnistan tar över det hela till 100 %. Så den fysiska döden kan ju ses som LivRäddare, faktiskt…

Dr Rauni-Leena Luukanen-Kilde har skrivit boken: ”Det finns ingen död” – som starkt styrker att det är så.

Barn lär sig upp till ca fem års ungdom – lika mycket som Wi sen lär Oss under hela resten av wårt liv. Så att dagligen vara i kontakt med GudsGnistan – har sina poänger – om hen så säger. I grund och botten handlar ju detta om att upphöja mig själv till små barns nivå = företrädesvis tänka, tala och agera spontant på hjärtats nivå.


Går det som vuxen ? Javisst gör det det – men det krävs ju då att Wi ej alls så sällan även ”landar” i bröstområdet under dagen. I så fall sköter sig det mesta av sig självt = Det ordnar sig ! = Wi älskar mera och måste-arbetar mindre.

Det kan ju vara värt att testa mer än en gång – för hur Wi än vrider och vänder på saker och ting – så handlar ju allt i grund och botten om att: ”Det Gäller Livet” – eller ?

”Kanske bör Wi sluta fokusera på att vänta på allt i wår väg – och istället njuta av det oplanerade i wåra vardagliga liv” – eller ?

All fortsatt lycka till med Ditt Liv ! ❤


Jag har funnit det välgörande att varje morgon ställa de följande frågorna till mig själv

1. Var kommer jag ifrån ?

2. Nu Lycklig – eller ?

3. Det finns alltid en framtid – eller ?

4. Hens – Wi älskar Oss – eller ?

5. Det Ordnar Sig Alltid – eller ?

6. Älska mera – måste-arbeta mindre – eller ?

7. Livet i kött är ett spännande äventyr – eller ?

När mitt operativsystem kommer med sina eländes eländen statement – och det gör det fortfarande ofta – så har jag också kommit på att det ÄR välgörande att efter varje sådant påstående lägga till – Eller ? Det öppnar upp för annorlunda förhållningssätt till eländet ifråga.


VÄL BEKOMME BÄSTA BESÖKARE – ”DET GÄLLER LIVET”

– och då ej minst i meningen att fullt ut bejaka sin egen artegna = naturliga sexualitet.


Frihetstillstånd för bloggägaren Josef Boberg finns här.

Om innehållet i bloggen i detta register.

Livet i kött är som en öppen bokmen mååånga ”läser” bara EN sida – bl a om sin egen artegna sexualitet.


By the way – nytänkande om betydelsen av wårt eget agerande i det Wi drabbas av, om hur att förändra ett hopplöst föråldrat tänkande rörande bl a jorden Terras resurser, tillgång på mat som kan utplåna världssvälten, global- och nationalekonomi, Livets mening mm här = ”Det Gäller Livet !” – och om att oreserverat vara Vän med sig själv här.


Om wår egentliga LivsPotential i kött här och här.

Utan början och utan slut ÄR det allomfattande, eviga och oändliga VarAndet – som uppfyller och ÖverFlödande genomsyrar ALLT materiellt (även människan ?). I detta allomfattande, eviga och oändliga VarAnde = det intellektuellt ofattbart SuperIntelligenta och oförstörbara TomrumETT – uppstod (tideräkningen startades ?) och ÄR först den hetÖmma tanken, känslan och ordet Ömhet (InstinktEN ?) – och sen kom: ”Varde ljus och ljus varde !” – och så vidare…

ALLT skedde och SKER inuti det allomfattande, eviga och oändliga VarAndet = den mörka energin/materian.

– slut citat ifrån en bra bit ned i texten här.


  http://www.youtube.com/watch?v=OvE7WWuJp-U&feature=


Maria: Ja men jag undrar just varför… varifrån kommer detta felaktiga sätt att tänka ?

Josef: Ja… det har jag inget svar på… men förmodligen har någon av lyssnarna ett svar på det.

Förmodligen hänger det väl ihop med så att säga det här tankesystemet då att Wi är åtskilda i våra fysiska kroppar på något sätt… att Wi inte berör varandra. Om jag kan äta mig mätt och någon annan svälter ihjäl… så är så att säga den som svälter ihjäl berör inte mig… det har inte med mig att göra… men det har ju det.

Wi har inte bara ett fysiskt armod… utan på något sätt så är det fysiska armodet då… som gör att människor svälter ihjäl… det är någon sorts konkretisering av hur Wi tänker… på så att säga den mentala sidan.

Maria: Hur tänker du ?

Josef: Jag har ju nu på sista åren har jag börjat se på andra människor som att dom speglar en del av mig själv. Om jag tycker om eller inte tycker om andra människor – så är det aldrig någon annan människa som jag tycker om eller inte tycker om… utan det är den delen av mig själv som den här speglar.

Ungefär som om Wi tittar på en tavla här… så har du och jag ju då två olika upplevelser av samma tavla. Tavlan har ju en egen verklighet… men ingen av oss ser den… utan Wi ser så att säga det Wi har bestämt oss för att Wi skall se. Det jag har tänkt fram att jag skall uppleva av den där tavlan… det är det jag ser… och du ser någonting annat som du utifrån din erfarenhet har tänkt fram. Men egentligen ser Wi inte själva tavlan… för i den tavlan finns det någon sorts sanning som är vad den är… och Wi gör om den verkligheten till någonting som passar oss.

Maria: Du menar att så förhåller Wi också till livet i stort ?

Josef: Ja… andra människor, det samhälle Wi lever i… allt. Wi ser på något sätt inte verkligheten… för hade Wi gjort det hade Wi ju sett det här fysiska ÖverFlödet… utan Wi ser det som Wi så att säga har bestämt oss för av olika skäl att Wi skall se.

Jag har en bild i väskan som visar en spiral… om man tittar på den och inte har sett det här innan… och på den finns det ett bakgrundsraster… och när jag frågar människor då – både i större församlingar och enskilt – om dom ser den här spiralen – så svarar alla ja. Jamen – säger jag – det är ingen spiral… det är ett antal större och mindre och mindre cirklar… och så lägger jag fingern på och drar runt och visar det här.

Den bilden visar på något sätt att Wi ser inte verkligheten… utan Wi ser på något sätt det Wi har bestämt oss för utifrån den bakgrundsmusik då som Wi har i huvudet… och det här med bristen i världen – som Wi har bestämt oss för att se – den finns ju inte. Varken när det gäller mat… eller när det gäller råvaror eller prylar överhuvudtaget.

Det finns ett ÖverFlöd utav allting. Det har ju bland annat nu sista tre åren bevisat. Wi har ett ÖverFlöd av fabriker som kan göra massor med saker ju … Wi har ett ÖverFlöd av människor som kan och vill göra det här… och ändå så lider hela världen och Wi själva då brist på det allt det här. Men på något sätt så gör Wi inte – därför att Wi har bestämt oss för att Wi vill inte uppleva den här fysiska ÖverFlödsverkligheten. Wi vill hålla kvar det här att det skall vara någon sorts brist på det som det inte finns någon brist på.

Fråga mig inte varför.

– slut citat ifrån en bit ned i texten här.


AnnielaElektrisk.

  http://www.youtube.com/watch?v=aO_EojsKjFg


OM EGOT – THE FALSE CENTER HÄR. Dock… – om att Wi alla är s k Buddhaupplysta minst två gånger per dygn här.


”De flesta människor är andra människor. Deras tankar är någon annans åsikter, deras liv en efterapning, deras passioner ett citat !” – och – ”I början älskar barn sina föräldrar; efter en tid bedömer de dem. Sällan om någonsin förlåter de dem. !”

Så – ”Utan tvivel är man inte riktigt klok !”


OM EN HELT NYDANANDE SYN PÅ oss SJÄLVA OCH UNIVERSUM UNDER PKT 7 HÄR SAMT EJ MINST HÄR – ÄR JAG RÄTT SÄKER PÅ. 💡


OM KONSEKVENSERNA AV EN TRÅKIG LIVSFÖRING HÄR – OCH OM VAD LYCKA OCH GLÄDJE STIMULERAS AV HÄR, HÄR OCH HÄR. 🙄


The Ringing Cedars = helt otroligt ❗ intellektuellt sett – men likväl pågående VERKLIGHET i dags dato – Tack och Löv ❗ …
Om Anastasia som person här (klicka där i högermarginalen på ”Vem är Anastasia?”) och här.


HÄLSAN ÄR EJ ALLT – MEN UTAN HÄLSAN FÅR ALLT ANNAT UNDERORDNAD BETYDELSE

Tips. Se därför till så att Du får i dig tillräckligt av basmineralen magnesium och animaliskt fett (= ca 2/3 animalisk och 1/3-del vegetabilisk föda) – samt ej minst – TILLRÄCKLIGT LITE av den ”tunga drogen” raffinerat socker.


Visste Du att wåra materiella fysiska kroppar i kött till mer än 99,99 % (i volym sett) är ett Super (video ca 64 min) Intelligent biologiskt ElektroMagnetiskt Plasmafält enligt kvantfysiken – och att Wi alla är här för att i grunden ohämmat Lyckliga och KärLeksfyllda Njuta av wåra innevarande liv i kött = att förädla wåra materiella fysiska kroppar i kött – så det så. 💡

Mera om det i sak här. Hur många har gjort det sedan Jesus (video ca 9,5 min) faktiskt gjorde det – för ca 2000 år sedan – på sitt unika sätt


URKUNDSFÖRFALSKNING
”En ny munk kom till huvudklostret och förvånades över att munkarna satt och kopierade kopior av de Heliga skrifterna. Han påpekade för abboten att detta kunde vara vanskligt, eftersom viktig kunskap kunde gå förlorad om någon munk skrev av fel.
– OK, sade abboten, jag ska kontrollera urkunderna.
Och så gick han ner i källarvalven, där de Heliga skrifterna i original förvarades. När han inte kom upp igen gick munken ner för att se vad som hade hänt. Han fann abboten bankandes sitt huvud mot stenväggen.
– Vad har hänt ❓ Vad är det ❓ – frågade munken abboten.
Abboten bankade åter sitt huvud i väggen och stönade:
– Det står ”Celebrate” och ej alls ”celibate” ! ! !”
– slut citat härifrån.


0-PUNKTEN
När den NaturLiktVisa = Intelligenta spermamateriavarelsen möter det NaturLiktVisa = Intelligenta ägget – sker en form av mini Big Bang = två elektromagnetiska varelser = NaturLiktVisa = Intelligenta varelser i kött förenas och blir ETT gemensamt fosterembryo = materian har förädlat och förmerat sig själv = två (sperman + ägget) Intelligenta ”ElektroMagnetiska Varelser” har i sitt möte med varandra skapat ett Foster – med en helt annan LivsPotential än vad ägget och sperman hade var för sig = åtskilda. Fantastiskt


Alla barn föds som dominerat Intelligenta varelser = dom skrattar, jollrar och gråter med samma inlevelse = samma hängivenhet = dom har ingen intellektuell förmåga att värdera någonting = etikettera någonting som bra eller dåligt, ont eller gott, önskvärt eller ej önskvärt, moraliskt eller omoraliskt * manligt eller Qvinnligt, plus eller minus osv = dom ser alla det LevAnde Livet i kött som det Är – och ej mer och ej mindre än så. Som dominerat naiva = direkta = enkla = Intelligenta varelser i kött – så Vet Alla små barn att det ena (+) är en absolut förutsättning för att kunna uppleva det andra (-) – punkt.


Detsamma som att dom alltid har en obruten Intelligent ”reptjock” flödesKontakt med Det SuperIntelligenta ElektroMagnetiska Plasmat (= KundaliniFöreningsEnergin) = HELA den materiella Skapelsens Källa (video ca 64 min) – som allt materiellt till mer än 99,99 % (i volym sett) är uppfyllt av – och som allt materiellt bokstavligt talat vilar uti – eller snarare sagt ”simmar” omkring uti ❗


Detta har bekräftats i sig av kvantfysikernas upptäckter sedan mer än 20 år tillbaka – om hur materiaatomer är uppbyggda. Dom har också kommit på att det som man förväntar sig att se – när man tittar in i atomens innersta – det är det som uppenbarar sig. Så det gäller att intellektuellt förvänta sig ”rätt saker” som människa i kött – annars kan det bli ett ”rent helvet”. Måhända förklaring nog till varför religioner har lyckats så in i vuxenblöjan väl med att missleda mänskligheten on mass sedan mer än 6 000 år tillbaka, tyvärr tyvärr… 😥


Alla nyfödda barn har just haft ca 9 månaders fysiskt ”SamLag” med mamman i hennes LivModer. Den perioden avslutas med ”födelseorgasmen” för både mamman och barnet. Därefter har mamman och barnet yttre fysiska ”SamLag” i bl a amningen – men också i form av en hel del pyssel i övrigt med barnets LekAmen. Detta medför att barnet i uppåt ca ett år kan behålla sin LevAnde Ande interaktion med sin ”Ryttare” = att PlasmaFlödet är reptjockt. Men när mamman har lärt barnet att säga mamma = se på sin mamma som en speciell MedMänniska – så bär det utför med barnets interaktion med sitt eget MedVetande = den reptjocka flödeskontakten med Plasmat minskar mer och mer, tyvärr tyvärr… 😥


Dock… – wårt absolut Primära behov är att denna kontakt med Det SuperIntelligenta Plasmat är obruten – i vart fall som ett ”sytrådsklent” flöde – ifall Wi överhuvudtaget skall kunna göra någonting under ett enda ögonblick av wåra LevAnde Liv i kött

Mera i sak om wåra NaturLiktVisa = Intelligenta materiella fysiska kroppars i kött egentliga livspotential – och i grunden också oförstörbara livspotential – här och här.


BIG BANG
Big Bang förväxlas nästan alltid med den nuvarande Skapelsens O-punkt = singularitet – vilket bekräftas av den här länken. Men så vitt känt – så skedde Big Bang först efter att ca 2/3-delar hade förlöpt av den nuvarande Skapelsen – sett i tid-och rumsperspektiv. Det var då som den fysiska materiaSkapelsen begynnte = den lägsta förekommande vibrationsfrekvensen i den innevarande Skapelsen. Det var också då som Wi delade på oss i polariteter = plus och minus. Som princip så förekommer det ej att dessa polariteter av oss själva samtidigt är inkarnerade i kött = den ena hälften av oss är inkarnerad i kött – och den andra finns i form av subtil materia i de högre frekvensomfången av Skapelsen = närmare O-punkten.


Så visst har Wi ALLA en s k ”äkta hälft” = själsfrände/tvillingsjäl – men Wi kan som princip aldrig möta den ”äkta hälften” som inkarnerade i kött, tyvärr tyvärr… 😥 Men var vid gott mod – för när Wi blivit kallat upplysande – så kommer Wi ”att dra mer eller utan hull och hår” – och då kommer Wi igen att få vara tillsammans med wår ”äkta hälft” – och för gott.

Den innevarande Skapelsen är såvitt känt den 7-e i ordningen – och den är i slutet på utandningsfasen = det blir det mer och mer av allting. Under det innevarande årtusendet kommer en vändning att ske till inandning = allt i Skapelsen kommer att återgå till EN singularitet. Men det tar ju sin tid – ifall inandningen är ca lika lång i tids- och rumperspektiv sett – som den pågående utandningen varit. En barnvideo – som på ett mycket enkelt sätt förklarar detta händelseförlopp – finns här (ca 5 min) – och en lite mera intellektuellt invecklad förklaring finns här.


Pkt 1. Ifall Wi ej har tillgång till luft att andas – överlever Wi i princip endast ett fåtal minuter. Luften Wi andas kan vara essentiell = NaturLiktVisa livgivande = vilket i stort sett i princip endast förekommer utomhus i den s k friska luften i NaturRen – eller skämd.

Inomhus är som princip alltid luften mer eller mindre skämd = särskilt i mekaniskt ventilerade rum – enär centrifugfläktarna hackar sönder luften och ventilationskanalerna laddar ur den. Det första Wi gör på egen hand som bebisar = små barn är att andas.

Noteras härvid bör att utandningen är en absolut förutsättning för att inAndningen skall kunna ske. Inandningen är som princip en helt automatisk styrd fysisk funktion.


Pkt 2. Ifall Wi ej har tillgång till vatten att dricka osv överlever Wi endast ett fåtal dagar. Wattnet Wi dricker kan vara essentiellt = högfrekvent * = NaturLiktVisa livgivande = NaturLiktVisa = Intelligent som t ex i källwatten i NaturRen – eller ej alls essentiellt = lågfrekvent = ”LikVatten” från t ex tappkranar. Vattenverkens centrifugpumpar hackar sm princip alltid sönder wattnet – och ledningssystemen kväver och förorenar det. Därtill – ledningssystemen rengöres som princip i stort sett aldrig – och är ”proppade” med hälsförstörande mikroorganismer och gegga.


Härvid skall noteras att Det essentiella = högfrekventa * = Intelligenta hälsovattnet Donat Mg * – ej är pumpad med centrifugalpumpar – enär det med självtryck kommer upp ur borran ifrån ca 550 meters djup. Det leds en knapp kilometer i pipelines med livsmedelsstandard till fabriken = flasktappstationen.

Om essentiellt dricksvatten allmänt sett här och ej minst här, här, här och här.


Ca 2/3 = 70 % av vårt dagliga behov av essentiellt LivsMedel är som princip essentiellt watten eller någon annan form av essentiell = högfrekvent livgivande vätska. Det andra Wi gör på egen hand som bebisar = små barn är att dricka = amma. Ifall drickandet är det enda livgivande eller om ammandet i kombinationen med den NaturLiktVisa fauniska och måhända kåtiga fysiska kontakten med mamman är det väsentliga – det tvistar dagens skolvetenskapare om.


Den kontakt Josef haft och har med hälsokosthandeln och äta ”grönt /skönt människor” – pekar entydigt på att dom som princip mer eller mindre alltid missar i stort sett all betydelse av det som är 2/3 = 70 % av alla människors dagliga behov av essentiellt LivsMedel = essentiellt watten .

Varför ❓

Tja… – Förnuftsmässigt sett förmodligen därför att dom som princip har noll av sann Kunskap om den grundläggande betydelsen av essentiellt = högfrekvent Watten som LivsMedel, troligast… 💡


Pkt 3. Det tredje behovet Wi föds med är behov av fysisk kontakt med oss själva och andra. Så kanske är att hälsa i handen = kött till köttkontakt – som princip ej är så harmlöst som det kan synas vara. Även skolvetenskapen är tämligen överens om att brist på fysisk kontakt med mamman och andra vuxna – kan ge påtagliga störningar hos barnen.

Dock… – ej i meningen att sådan kontakt nödvändigtvis alltid måste vara NaturLiktVist fauniskt kåtig – för bebisar och små barn har ingen aning om vad vuxenvärlden lägger i det begreppet. Dom kort och gott är det dom är födda som = naivt enkla humana MedMänniskor i kött = högfrekventa = NaturLiktVisa = Intelligenta små homo sapiens med en materiell fysisk kropp i kött = ett fordon/instrument i kött.


Hur som med det så kan enligt skolvetenskapen brist på fysisk kontakt för barnen följa med genom hela vuxenlivet som en hämsko – för att barnet skall kunna Leva sitt LevAnde Liv i kött på ett NaturLiktVist = humant sätt – som en human vuxen MedMänniska = NaturLiktVisa = Intelligenta homo sapiens i materiell fysisk kroppa i kött = en mobiltelefon = ett fordon/instrument i kött.


Pkt 4 . Ca 1/3 = 30 % av vårt dagliga behov av LivsMedel är fast föda. Dock… – ifall Wi ej har tillgång till fast föda kan Wi som princip överleva i månader – och till och med i år – ifall Wi har tillräckligt med essentiell luft att andas och essentiellt = högfrekvent watten och/eller andra essentiella drycker att dricka. Barn kan som princip Leva utan fast föda – ifall behov 0-3 är väl tillgodosedda – i flera år – utan att några som helst negativa effekter i kroppsutvecklingen eller mentalt uppstår.


…Ego-snurret stryper, bokstavligt talat, det SuperIntelligent elektromagnetiska energi-flödet runt om och igenom wåra kroppa av kött och blod. Skulle den strypningen pågå dygnet runt – så skulle ingen av oss kunna leva särskilt länge.

Det kan i sig ses som styrkt av att ett blöjbarns energibehov för att fara fram som en ”maratonlöpare” under sin vakna tid – och då särskilt påtaglig när dom kommer uppåt ett-årsspannet – omöjligen energimässigt kan tillgodoses av den lilla skvätt energi som finns i modersmjölken – och än mindre av den smörjan som finns i modersmjölkersättningar och burkar med barnmat.


Mig veterligen har ännu ingen med en energi-balansräkning kunnat räkna ut = föra i bevis att detta energimässigt överhuvudtaget skulle kunna gå att ”få ihop”. Har Du det ?

Jag är utbildad sjöingenjör – och i den skolningen ingår en hel del värmelära – enär utbildningen bl a är avsedd för sådana som sköter drift och underhåll av värmeanläggningar, kraftverk osv. En hel del av mina yrkesverksamma år hade jag sådana arbeten – så jag vet därför hur en energi-balansräkning ser ut och fungerar i det fysiska energisystemet.


Jag kan för mitt liv ej räkna fram att energimängden i någon som helst grad i modersmjölken skulle räcka till för nyfödda – och än mindre smörjan som finns i modersmjölkersättningar och burkar med barnmat. Därtill så kan jag än mindre räkna fram att energimängden i den kost Wi äter som vuxna – och alldeles oavsett vilket kosthåll Wi tillämpar – är tillfylles heller.

Det mesta av maten hamnar ju i toaletten, bokstavligt talat – för vuxna såväl som för barn. …

– slut citat från en bra bit ned i texten här.

Vad mera finns att säga om detta ❓


Pkt 5. Behovet av fysisk komfort i form av kläder och ombonade hus att bo i. Ifall det är ett medfött behov – eller ett behov som erhållits genom PyramidMaktstyrd = vanstyrd fostran av barn – är som princip ej alls klarlagt skolvetenskapligt. Hur som med det så ligger som princip i detta behov för löneslaveriarbeten eller annat för wår försörjning – ifrån ca 20-års ungdom fram till ca 65 års livserfarenhet i landet Sverige.


Pkt 6.
Hela wårt fantastiska Universum (video ca 64 min) är till mer än 99,99 % (i volym sett) ett av skolvetenskapen än så länge odefinierat SuperIntelligent ElektroMagnetiskt plasma – såväl som att Solen (video ca 1 min) är det. Varför skull då ej människan också vara det ❓ ”The Holofractographic Universe” = ”Wi are all One !” (3 st 10 min videos). De ursprungliga budorden ”andas ju så” också.

  http://www.youtube.com/watch?v=aO_EojsKjFg


Att sen ”snilliga” PyramidMaktegon – sedan minst 6000 år tillbaka – har lyckats med att få oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – att tro någonting helt annat – det är ju en helt annan sak.


Behovet av NaturLiktVis elektricitet = sexualitet = NaturLiktVisa = Intelligent sex (till exempel att kåta upp oss för egen hand = elektriskt upplysa oss själva för egen hand 😉 ).

”Det vore bättre för vuxna som missleder barn elektriskt = sexuellt – att dom sänktes i havet med en kvarnsten om sin hals !” = vad Jesus/Yeshua försökta säga till mänskligheten för ca 2000 år sedan. Men det gick (video ca 9 min) ju som det gick med honom (video ca 9,5 min) och hans Intelligenta budskap, tyvärr tyvärr… 😥 – slut citat härifrån.

RFU´s förhållningssätt till NaturLiktVis barnelektricitet = barnsexualitet här, här, här, här och här.

Sen lite om PyramidMaktens och deras medlöpares lååångt framskridna planer på att kemiskt kastrera mannen här.


Hjärnforskaren James Prescott skriver om kristenDomen och andra monoteistiska religioner: ”Vi måste också klargöra de teologiska/religiösa system som gör kroppslig Njutning till en fiende – dömandes det som syndfullt och omoraliskt – och som likställer smärta lidande och försakelse med att vara moraliskt dygdig. Dessa moraliska värderingssystem går tvärt emot miljontals år evolutionär biologi (kroppslig smärta/obehag = undvikande och Njutning = attraktion) – och har jämställt det feminina med synd vansinne och omoral.

Dessa moraliska religiösa värden har vänt sinnet (= wåra fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiner = wåra intelllekt – Josefs anm) emot kroppen man emot Qvinna föräldrar emot barn och barn emot föräldrar. Vår sexualmoral (till exempel att kåta upp oss för egen hand = elektriskt lysa upp oss själva för egen hand 😉 ) som Wi utgår ifrån ger oss rätten att ignorera andras ”felaktiga” känslor och syn på sex har helt sina rötter i dessa artstridiga religioner ❗ ” – slut citat.


Nattliga erektioner !”Både penis och klitoris erigeras periodiskt under sömnen i samband med att hjärnan aktiveras under så kallad REM-sömn (drömsömn). I vissa fall leder nattliga erektion till pollution.

Under sömnen har män normalt 4–6 perioder med erektion. Dessa inträffar under drömsömnen och har inget med sexuella drömmar att göra. Det är ett nattligt program som nervsystemet sätter igång. Ett flertal funktioner aktiveras under drömsömnstadiet, tarmarnas rörlighet ökar, hjärta och kärl ändrar sin aktivitet och man har också intensiva ögonrörelser i sömnen. De nattliga erektionerna kan vara från några minuter till mer än en timme.

Man kan se de nattliga erektioner som ett träningsprogram som underlättar erektioner i vaket tillstånd. Under dessa erektionsperioder fylls svällkropparna med syrerikt blod vilket gör att hela vävnaden får en ordentlig syresättning. Detta underlättar nya erektioner genom ökad tillgång på syre. Syret behövs för att bilda den viktigaste kärlavslappande faktorn, kväveoxid (NO).

En annan viktig funktion – som den höga syresättningen fyller – är att förhindra bildning av strama bindvävstrådar – som förstör elastiska egenskaperna och förmågan att svälla i samband med erektionsstarten. Eftersom man oftast vaknar i samband med drömsömn är det vanligt att man har erektion på morgonen, så kallat morgonstånd.” – slut citat härifrån.


Utifrån detta perspektiv sett – så kan det måhända ses som att NaturLiktVisa = Intelligent elektricitet = sexualitet ÄR LivsVIKTIGT, troligast… 💡 Men hur faen skall det gå till – ifall Wi ej ens vågar vara Kalle Ankaklädda (video ca 6 min) = ens gå med ändan bar när Wi är mol alena hemmavid eller i NaturRen – och än OMÖJLIGARE – ifall det finns någon nära vän, ovän eller annan bekant eller icke bekant i närheten ❓


Om en helt nydanande syn på bl a elektricitet = sexualitet – finns det i det återgedda kapitlet i bok nr sex – på den här sajten + ej minst i en kommentar här (om bl a NATURLIG BARNSEXUALITET).


Apropå elektricitet = sexualitet – hur många vidgår intellektuellt – att inseglet för den Universella kraften = Livets Källa
(video ca 64 min) finns i bäckenområdet – och att Dödens källa finns i wåra sedan barnsben mer eller mindre gravt vuxenförsmutsade (video ca 10 min) programmeringar i hjärnbarken Om det har jag lite mera ingående ordat här.


Behov för det så skolvetenskapligt kallade sexuella (till exempel att kåta upp oss för egen hand = elektriskt lysa upp oss själva för egen hand 😉 ) = i princip det NaturLiktVisa = humana NaturLiktVisa = Intelligenta fauniska kåtiga = fysiskt märkbar kontakt med Plasmat individuellt sett. Mer om ”sedvaliga SamLag” i sak, ifall Du söker på ordet – samlag – här.


”Sex innebär olika saker på olika plan; ett sorts möte mellan två eller flera själar/individer/personer där de blandar sina energier.”.

Om elektricitet = sexualitet allmänt sett – beskrivet med ord och bilder på ett unikt verkligt sätt – finns här + om kristenDomen här + om asexuell gudDom här.


De facto är sex (till exempel att kåta upp oss för egen hand = elektriskt lysa upp oss själva för egen hand 😉 ) som princip ett NaturLiktVist = Intelligent sätt för att få igång tändhatten för mer… av mer… LivsEnergi och mer… LivsPotential i wåra LekAminas = ”mobiltelefoner = instrument” i kött – som kan benämnas som sju, åtta, nio osv. Att det därtill kan bli både önskade och oönskade elektricitets = sexualitetsLekarna mellan man och Qvinna – kan som princip ses som en SpillEffekt = det är ej Skapelsens Källa´s huvudsyfte med varken sex sju, åtta, nio osv, troligast… 💡


Sedvanlig ”barnproduktionssex” = intellektuell sexualitet = asexualitet. En nödväg för att gravt sexuellt undernärda personer i en sexuell akt på några minuter – med resultatet att mannen får sin förödande momentana spermaorgasm (det finns ju så många andra orgasmhöjdare… 💡 ) lååångt före det att Qvinnan ens har kommit till njuuutningsstadiet. Om den eländiga saken som sådan i kommentarsfältet här.


Ett träd kan ej hållas vid liv särskilt länge – ifall trädet som sådant avskiljs ifrån sin rot. Vad är det för skillnad på det – och att avskilja en kropp i köttifrån sin rot ❓ Alla wåra religioner har ju sedan mer än 6 000 år tillbaka – så otroligt framgångsrikt lyckats med att få oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – att tro på det djävulskapet (= asexualitet), tyvärr tyvärr… 😥


Som jag ser det så är bäckenområdet = roten i wåra kroppar – och könen som sådana är den oändliga ömhetens barometrar (= ett könsneutralt ord – för såväl Qvinnans snippa som för mannens snopp) – som hela tiden talar om för oss hur mycket Wi tillåter KundaliniFöreningsEnergierna att flöda in i och upp genom wåra LekAminas i kött.


”Av jord är Wi komna – och jord skall Wi åter varda.”
Det är ju i o f s sant – ifall Wi intellektuellt stänger av wår medfödda oförstörbara och oändliga livspotential i kött. Men vem av oss kan upptäcka någonting helt annat – så länge som Wi lever som PyramidMaktens och deras medlöpares barnproducerande slavar (= som asexuella) = stänger av Källan till Allt Liv – genom att intellektuellt, på kommando ifrån wår PyramidMakt och deras medlöpare, förnekande av att Wi har en rot ❓ En rot som är till för att föra in KundaliniFöreningsEnergierna = det oändliga livets Energier upp genom wåra fantastiska fysiska människokroppar ❗ – eller ❓


Hur tror Du ett träd skulle må – ifall Wi skulle dra upp det med roten – och låta det hänga fritt i luften (t ex i en lyftkran) utan någon kontakt med myllan ❓ Hur tror Du en människokropp mår som är avhuggen under bältet

Eller ännu enklare, kanske… 💡 Fyll vinden (= hjärnan) på ett hus med blytungt järnskrot (= helt förödande intellektualism) – och ge faen i att förstärka mellanvåningarna och framförallt grunden för huset. Hur tror Du att det huset kommer att se ut som raserat ❓ Kommer någon att kunna bo i det huset ❓


Apropå NaturRen – när gick Du barfota sist direkt på marken – och hur många timmar gör Du det på ett år ❓ Eller när satt Du direkt på marken med ändan bar (= befriad ifrån vuxenblöjorna) sist ❓

Har Du överhuvudtaget gjort det sedan Du var barn ❓ – och Dina föräldrar stoppade Dig – genom att t ex inbilla Dig att det var farligt för Din av jord komna LekAmen i kött ❗


Vet då att wår moder jord Terra bokstavligt talat älskar att ha barända-kontakt med ALLA sina barn. Människosläktet är ju – som allt annat som finns på jordens ytteryta – just Terras barn – antingen Wi gillar det eller ej.

Som princip räds ju dom flesta s k vuxna människor just sådan NaturLiktVis = Intelligent = LevAnde kontakt med jorden, tyvärr tyvärr… 😥

Apropå barända-kontakt – så är ju dom flesta av människosläktet som princip åt hållet ”livrädda” för sådan kontakt med någon enda annan. Tillräckligt små barn undantagna – för dom bokstavligt talat älskar sådan kontakt med ALLT och ALLA ❗ Vad säger det Dig om hur människosläktet on mass lever sina liv som kroppar i kött


Till exempel när kåtade Du upp Dig för egen hand = elektriskt lyste upp Dig själv för egen hand sist – och upplevde att det var så VACKERT = NjutningsFyllt och LyckoFyllt – för Dig själv eller tillsammans med någon – med så gott samvete – att om någon kommit på Dig/Er – så hade det ej abrupt avbrutits ❓ – och när hade Du SamLag sist med lika gott samvete

Vad säger detta Dig om hur människosläktet on mass lever (= utdragna dödsprocesser, egentligen…) sina liv i kött som intellektuella sexuella = asexuella varelser


Det är socialt helt OK att mentalt och fysiskt offentligt misshandla sig själv till döds – och i viss mån även andra – ifall staten ansvarar för misshandeln/dödandet. Det är åt hållet tabu att offentligt älska sig själv mentalt och särskilt fysiskt – för att komma i kontakt med = leva hand i hand med wår KundaliniFöreningsEnergi = oändliga livsPotential som varelser i kött.


Vad ”väcker” det ovanstående för känslor inom Dig ❓


Visst kan/får det ses som ett sant mirakel – att Wi lyckas med att överleva så länge som Wi gör – enär Wi ifrån barnsben har grundlurats av vuxna till att tro – att direkt hudkontakt = interaktiv kommunikation med roten hos oss själva och med andras – såväl som ej minst med allas wår fantastiska moder jord Terra är farligt farligt ❗ – eller ❓


BASAL TIDLÖS KÄR LEK = KALLAD UPPLYSNING (= att succesivt frigöra sig ifrån materiagravitationen = att väga mindre och mindre på vågen – men ändå fortsatt se lika ”tung” ut ?) = ”ATT UTAN VILLKOR STARKT TYCKA OM NÅGON FÖR DET DEN ÄR, OCH EJ FÖR DET SOM GES.” – eller – ”Wi are all One !” = ”The Holographic Universe ?” Det får ju uppfattas som någonting HELT annat än det åt hållet ”körda” PyramidMaktens egon ständigt och jämt hittills har lyckats med att få oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna i världens alla länder – att tro på. Tro = att ej alls själv (video ca 10 min) veta = rädsla (video ca 8 min).


vilka är de enda som kan bringa ordning i kaos ? Wåra mer eller mindre folkkära PyramidMakthavare och deras medlöpare – eller Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna

Jag påstår att de allra flesta inte vet vad KärLek är. Det blandas jämt och ständigt i hop med beroende, som ju faktiskt är den största KärLeksdödaren av dom alla, tyvärr tyvärr… 😥


Mer än 99,99 % (i volym sett) av wåra fysiska kroppar ÄR Tomrum = ”SuperIntelligent ElektroMagnetiskt Plasma” (eller vad Wi nu föredrar att kalla det) enligt kvantfysikernas.


Tänk ifall det är så skitenkelt att ”lysa upp sig själv” – att det ENDA Wi egentligen behöver göra är att slappna av = Leva LevAnde Liv i kött såsom tillräckligt små barn gör = TILLÅTA Tomrummet inom oss själva att interagera med Tomrummet runtomkring oss – såväl som ej minst Tommrummen som finns i ALLT det som wåra fysiska sinnen = hjärnDatorer projicerar som manifesterad materia som t ex flora, fauna, MedMänniskor osv.


ALLA nyfödda barn VET varifrån dom kommer – varför dom är här = för att göra det Okända Känt = OK till Allt som ”drar” = stilla sin nyfikenhet genom helt NYA äventyr = sådant som ej kan förutsägas = OK till att vara vilsen – och framförallt – ALLA tillräckligt små barn VET vart dom är på väg !


Så ifall Wi vuxna bara slappnar av = Lever såsom ALLA tillräckligt små barn gör – och då ej minst elektriskt = sexuellt – så löser sig ALLT helt automatiskt på ett Intelligent sätt.

I o f s så kan jag ha fel i det – men det tror jag ej alls själv på (video ca 8 min) – så det så. 💡


Etablissemangets PyramidMakthavare och deras medlöpare hävdar både det ena och det andra på tvärs med det ovanstående och det följande.

Men… – handen på hjärtat – vad är det som säger att överhuvudtaget NÅGONTING blir mera rätt – bara för att väldigt många tänker, babblar, skriver, diktar, sjunger osv – men framförallt – gör SAMMA fel


Nu en liten go historia om de av religionernas företrädare förordade – för att ej säga så varmt omhuldade men helt förödande spermaOrgasmSamLagen härifrån:

”ÄggKlocka 💡
HON stod i köket och förberedde äggkokningen. HAN kommer in och HON vänder sig om och säger: ”Älska med mig ❗ ”
HAN skiner upp och tänker detta är min lyckodag. Rädd att HON ska ångra sig, sveper HAN ner henne på köksbordet och ger järnet.
När akten är över reser HON sig upp och säger: ”Tack ❗ ” – och fortsätter att stöka i köket.
Mer än konfys säger HAN: ” Vad i allsin dar var detta om ❓ ❓ ❓ ”
HON svarar: ”Äggklockan är trasig och du vill ju alltid ha dina ägg löskokta.”
– slut citat härifrån.


Wåra fysiska sinnens = hjärnDatorers uppfattning om och reaktioner på sådan här sexualitet = asexualitet – är helt enkelt ElektroKemiska fenomen i wåra fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiner – ingenting annat ❗ Det är fullt ut jämförbart med vilken drog som a la knark alkohol kaffe nikotin anorexi bulimi osv.

Låter det himmelskt ❓


Dominerat intellektuell = åt hållet humanDement och/eller Autistisk sexualitet i ett ”normalt” SamLag (= asexualitet) och att cykla – är skrattretande lika varandra, verkligen… 🙄


Varför ❓

a. Såvitt känt så har ingen enda någonsin kunnat cykla – genom att direkt sätta sig på cykeln och göra det – genom att därföre intellektuellt ”förstå” av andra hur man gör – det är omöjligt ❗ Det enda möjliga sättet är att själv försöka göra det – ingenting annat ❗


b. Såvitt känt så har ”inga två” kunnat cykla på en tandemcykel – genom att direkt sätta sig på tandemcykeln och göra det – genom att därföre intellektuellt ”förstå” av andra hur man gör. Det är helt enkelt ännu omöjligare än det omöjliga ❗ – ifall det nu finns något sådant.


Med andra ord sagt – ifall ej personen/personerna som cyklar ej åt hållet helt och hållet har ”utplånat” sitt/sina intellekts meningar om cykling som sådan
(placerat intellektet på pakethållaren, kanske… 💡 ) – så kan dom helt enkelt ej alls cykla = kullerbytta direkt – Bergis ❗


Så att cykla handlar ju om att helt enkelt vara i balans = vara till 100 % i nuet = helt befriad ifrån historia och framtid. ”Att hålla balansen” när Wi cyklar – är ett helt åt helvete felaktigt språkligt uttryck – i mitt perspektiv sett i vart fall – därför det handlar ju ALLTID enbart om att Wi ÄR i balans faktiskt… 💡


Som barn stimuleras Wi som vanligast av vuxenvärlden att ge oss på att cykla. Men ”icke sa Nicke” – avseende att som små och större barn – och då framförallt som tonåringar – att ge oss på att uppleva vad det här med NaturLiktVis = Intelligent ”sex” är (till exempel att kåta upp oss för egen hand = elektriskt lysa upp oss själva för egen hand 😉 ), tyvärr tyvärr… 😥 Så hur i helvete skall Wi då, som barn och tonåringar, kunna UPPLEVA någonting av wår egen basalt LivsNödvändiga kontakt med wåra egna KundaliniKroppsEnergiers flöden


Härvidlag bör noteras ett en QvinnoLekamen kan jämföras med en Rolls-Royce av senaste årsmodell = den naturligt GivAnde parten i en Qvinna/man-relation – avseende NaturLiktVis = Intelligent förmåga och kapacitet för elektrisk sexualitet. En mans Lekamen är att likna vid en T-Ford med vevstart av årsmodell 1908 relativt Qvinnans – bokstavligt talat ! Därtill är ”startveven” på mannen av sådant material – att den ej alls så sällan är så ”gummislak” – så att den överhuvudtaget ej alls går att veva igång T-forden med, tyvärr tyvärr… 😥


Dock… – med några droppar smörja på startveven – [t ex kokosolja är också en utmärkt bra startolja för Qvinnor – som medvetet och/eller omedvetet har valt att förneka sin medfödda – och i grunden oförstörbara elektriska = sexuella potential. Alltför många av dessa får bröstcancer och/eller livmodercancer, tyvärr tyvärr… 😥 ] – så brukar ”startveven”– styvna till användbarhet. När sen motorn går – så gäller det att välja motorvarv och växel med omsorg, verkligen… 💡

Anm. Invärtes kropps”smörjning” bör dock ske på åt hållet helt annorlunda sätt, tror jag… 💡


Högsta motorvarv på lägsta växel är detsamma som den av PyramidMakthavarna och deras medlöpare så ”varmt” förordade barnproduktions-sexen/onanin = bränsletillförseln upphör mer eller mindre relativt snabbt och då momentant – och T-Fordens motor helt enkelt lägger av = stannar. Det allra tillförlitligaste sättet att köra en mansLekAmen på – för att uppnå KundaliniFöreningsEnergikontakten/flödena – är med ett åt hållet medelmotorvarv på ”rätt” växel. Inget konstigt alls – för så kör Wi ju som princip Alltid en vanlig bil.


I det sammanhanget är det väl värt att notera att människokroppen till mer än 99,99 % (i volym sett) är ElektroMagnetisk Energi (precis som all materia är ❗ ). All teknisk utrustning för ElektroMagnetisk Energi (= hög- eller lågspänd ström) för el- och teleenergi ÄR konstruerad så att ”det som har Energi att ge” är ”honkontakten” – och det Wi stoppar det Wi vill ha Energi till in i = ”hankontakten”. Ifall Du ej VET det – så kolla i så fall hur en vanlig förlängningssladd för el- eller telesystem ser ut.


Analogt är mannens kuk på samma sätt utformad utstående – för att kunna ta emot KundaliniFöreningsEnergier = ElektroMagnetiska flöden ifrån t ex Qvinnans fitta = ”honkontakt” som ju kan ”ge Energi”. M a o så har Qvinnan tillgång på en NaturLiktVis = Intelligent kontakt via sin kropp med Skapelsens Källa = SuperIntelligent ElektroMagnetisk PlasmaEnergi – som ej mannen har i samma utsträckning.

Dock… – när man och Qvinna förenas via sina könsorgan – uppstår helt automatisk en Win-Win -situation för båda = Qvinnan ökar sin genomströmning av SuperIntelligent ElektroMagnetisk Energi – och mannen ”drabbas” av exakt samma flöden (= KundaliniFöreningsEnergier) – ifall föreningen är tillräckligt långvarig = mer än i vart fall 30 minuter, tror jag… 💡


Det här låter ju ej så ”romantiskt” i ett MainStreamat intellekts öron, kanske… Men va faen skall Wi med den sortens ”romantik” till – när den bara ”idiotsäkert” leder till sjukDom, ålderDom = på tok för tidig Grav-i-Terra


Det här vansinnet har framförallt religionernas PyramidMakthavare och deras medlöpare hjärnFörsmutsat oss av vanligt folk med (= humana MedMänniska = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder) i mer än 6 000 år

Hur länge till månntro


Om logiken i att wåra ”kära” PyramidMakthavare och deras medlöpare – sedan sisådär minst ca 6 000 år tillbaka i tiden – med bl a sina helvetiska dogmer i sina påhittade religioner – framförallt har använt Qvinnoförtrycket/Qvinnoförnedringen som främsta ”vapen” att förslava mänskligheten on mass med – den logiken får Du nu själv försöka ”klura ut”, faktiskt… Mer i sak om det här 6 000-årade faenstyget under rubriken HÄXPROCESSER DÅ OCH NU. 😈


Det som sker – när en som ej alls kan cykla (och än värre med två sådana på en tandem) – grenslar en cykel högst upp på en backe – och vilt och som princip ostyrt far iväg på cykeln nerför backen – är ju i princip exakt detsamma som sker i ett åt hållet dominerat intellektuellt SamLag (= asexualitet). Det ser ju oftast ej alls särskilt tillförlitligt ut under tiden det pågår – precis som för den som ej alls kan cykla – men ändå lyckas hålla ekipaget intellektuellt rullande under en kort stund.


Den cykelfärden slutar ju som princip alltid med en mer eller mindre våldsam kullerbytta med cykel och allt i slutändan. Har vederbörande lite tur så blir det ej så stora fysiska skador av det hela. Ett åt hållet dominerat intellektuellt SamLag slutar ju som princip alltid också i en krasch = mannens förödande momentana spermaorgasm (det finns ju så många andra orgasmhöjdare… 💡 ) – och ej alls så sällan också långt långt före att Qvinnan ens har ”kommit igång”, tyvärr tyvärr… 😥


Så ett vanligt åt hållet s k ”barnproduktionsSamLag” = ett mer eller mindre intellektuellt styrt SamLag (= asexualitet) – kan gott jämföras med att två som knappt kan cykla ensamma på var sin cykel – gemensamt grenslar en tandemcykel – och trampar på allt vad dom bara orkar fysiskt några hundra meter, eller kanske uppåt en kilometer – och då är så utpumpade att det hela slutar i en våldsam vurpa i diket (= mannens ostyrda momentana spermaorgasm – fast det finns så många andra orgasmhöjdare… 💡 ).

Låter det häftigt – relativt att gemensamt kunna njuuuta av att ”cykla” miltals tillsammans ❓


Apropå att det både syns och hörs när Wi onanerar och/eller knullar – så både syns och hörs det ju även när Wi ”slaskar” i oss mat också, verkligen… Äter gör Wi ju alla åt hållet helt ogenerat offentligt – eller ❓


Skulle det kunna ha varit så här förryckt urbota idiotiskt ”uppochned” – med wåra sexliv i kött (till exempel att kåta upp oss för egen hand = elektriskt lysa upp oss själva för egen hand 😉 ) ifall det i vart fall varit åt hållet helt OK att onanera och/eller knulla offentligt – i meningen inom den närmaste familjen och bekantskapskretsen i vart fall ❓


Nja… – knappast. Därför att då hade Förnuftsmässigt sett och mest sannolikt – om ej annat hade skett långt därföre – någon eller några av wåra egna = lite mera Intelligenta barn – i vart fall i fallet när dom är tillräckligt små – än vad Wi som åt hållet dominerat intellektuella = åt hållet humanDementa och/eller Autistiska är som vuxna – mest sannolikt och spontant påtalat för oss att detta åt hållet dominerat intellektuella = åt hållet humanDementa och/eller Autistiska SamLagAnde – kort och gott ser ut att vara fullständigt kocko ❗ Såväl för mannen såväl som för Qvinnan – i det mera Intelligenta barnets ögon sett.


Lösningen ❓

Tja… – det måste väl måhända vara att var och en först av allt lär sig att umgås med sig själv – med egen Frihet elektriskt = till exempel att kåta upp oss för egen hand = elektriskt lysa upp oss själva för egen hand = själva ta reda på vad KundaliniFöreningsEnergier egentligen är för något, kanske… 💡


Först därefter så blir det väl fullt ut möjligt – att i SamLag med en annan – också ta reda på vad som kan vara möjligt att uppnå i SamLaget som sådant avseende KundaliniFöreningsEnergier. Dock… – sedan ca 10 år tillbaka – så har Josef mer eller mindre haft klart för sig att SamLag är en ”lååång omväg” (= sedan 1941 egna gjorda erfarenheter – som barn och tonåring samt som vuxen tiden därefter till vid pass 1991 = under ca 50 år ❗ ) – till att få en LevAnde kontakt med livselixiret = den oändliga LivsEnergin KundaliniFöreningsEnergin – som ju är fröet till = embryot för vars och ens oändliga livspotential – som ju de facto finns i bäckenområdet ❗


Så måhända är onani den absolut enklaste = rakaste vägen – för alla och envar till den egna personliga fysiskt upplevelsebara KundaliniFöreningsEnergier kanske… 💡 – eller måhända allra troligast ❗


Så tala om att Wi ALLA och envar bokstavligt talat sitter på hela den så mytomspunna – ”Det LevAnde Livets Gåta ❗ ”

Det är ju ingen tillfällighet att – wåra ”kära” PyramidMakthavare och deras medlöpare – sedan mer än 6 000 år tillbaka har tabubelagt just ändan = roten till KundaliniFöreningsEnergierna – som ju är till för att upptäcka vad Wi egentligen ALLA oförstörbart är som människor födda i kött. Mer om det i sak här och där.


Apropå mannen som elektriskt sexuell T-Ford – och Qvinnan som sexuell Rolls-Royce av senaste årsmodell = den naturligt GivAnde parten i en Qvinna/man-relation – så är det ju också helt logiskt att PyramidMakthavarna och deras medlöpare har sagt till oss av vanligt folk – att det är mannen som skall erövra Qvinnan. Det är ju i sig lika urbota befängt som att en T-Ford skulle kunna bogsera en Rolls-Royce = den naturligt GivAnde parten i en Qvinna/man-relation – och med det stupida tillvägagångssättet kunna få högre hastighet än vad Rolls-Roycen själv kan prestera. NaturLiktVist = Intelligent sett – så är det ju precis tvärtom – att en Rolls-Royce som bogserar en T-Ford – skulla kunna vinna all framgång i en T-Fordstävling ifrån punkt A till B – avseende hastigheten i vart fall.


Qvinnan – som ju har en helt annan potential för både elektrisk = sexuell njutning såväl som sexuell förmåga – är NaturLiktVis och självklart den av man och Qvinna – som i huvudsak och som princip alltid skall ta initiativet till elektriska = sexuella njutningslekar mellan man och Qvinna kommer till stånd. I annat fall blir det ju enbart den av wåra ”kära” PyramidMakthavare och deras medlöpareidiotiskt stupida galenskapen förordade ”barnproduktions”-sexen, tyvärr tyvärr… 😥


Dock… – hart när alla Qvinnor som har försökt att leva sin hart när obegränsade ”Rolls-Royce”-sexualitet NaturLiktVist = Intelligent – har av sin omvärld stämplats som luder, horor osv, tyvärr tyvärr… 😥 Dock… – handen på hjärtat alla Qvinnor som läser det här tänkta/skrivna – är det ej läge för att NU ändra på det här förryckt stupida PyramidMakthavarnas och deras medlöpares GalenPanneVansinne ❓


Alla Qvinnliga Qvinnor. Varför ej testa på Era män – genom att föreslå dom att bjuda på t ex lite ”startvevsmassage” med t ex kokosolja som startolja (Anm. Invärtes smörjning bör dock ske på åt hållet helt annorlunda sätt, tror jag… 💡 ) – och se hur dom reagerar på det ? Ifall dom för den sakens skull skulle komma på den vansinnigt stupida idén att kalla Er för luder horor osv eller något annat sådant i grunden ”smickrande” – som NaturLiktVisa = Intelligenta Qvinnliga Qvinnor – så kan Ni väl bjuda på det också – eller ❓ 💡


Ifall mannen ifråga själv väljer att se och förstå orden luder, hora osv – som Qvinnoförnedrande/Qvinnoförtryckande mening om Er för den här sakens skull – så kan ju det också vara helt OK för Er egen del, verkligen… – därför att det är ju till 100 % i så fall den mannens/männens egna bord = ej alls Era bord som NaturLiktVisa = Intelligenta Qvinnliga Qvinnor – och ingen enda annans bord heller för den delen – eller ❓


Apropå onani – så har många många i wår ebarmeligt barbariska intellektuella historia sagt att: ”Wi är här som människor i kött för att gå hand i hand med planeten jorden = Terra ❗ ” Det finns en hel del i dags dato som tänker/säger åt hållet samma sak.


Hur skall det gå till ❓ – för jorden är ju stor – och Wi är ju pyttesmå relativt jorden sett.

Tja… – skitenkelt som alltid – ifall det är NaturLiktVist = Intelligent verkligen… 💡

”Av jord är Wi ju alla komna” – i meningen att Wi ju alla som fysiska kroppar i kött sett – är en form av förädlad mylla – ingenting annat ❗


Vad är då NaturLiktVisare = Intelligentare än att Wi med wåra egna händer hämningsfritt är ”goa” emot wåra egna fysiska kroppar med wåra egna händer = genom till exempel att kåta upp oss för egen hand = elektriskt lysa upp oss själva för egen handbokstavligt talat.


Lycka till med det här alla Qvinnliga Qvinnor – och alla manliga män med för den delen + alla däremellan
❗ 💡 😆


Alla vilda = Intelligenta djur i NaturRen lever ju så – och det kan ju ses som att det är just därför som alla vilda djur skyr människosläktet som pesten. Alla djur vet att deras fysiska kroppar är förädlad mylla ifrån planeten – men det kan ju ej människosläkten on mass beskyllas för att veta – om man så säger, tyvärr tyvärr… 😥


När sen lite udda personer finner ett visst nöje i tidelag med t ex sina husdjur – som ju också är åt hållet Intelligenta – så har det ju i alla tider setts som det åt hållet mest avskyvärda av allt som en människa kan göra. Dock… – frågan blir ju då ändå ifall det är så fel egentligen – ifall vederbörande ej alls ser någon som helst möjlighet till ”tidelag” med en någotsånär åt hållet Intelligent MedMänniska i kött ❓ 💡


Om varför wåra ”kära” PyramidMakthavare och deras medlöpare så länge = mer än 6 000 år bluffat = grundlurat oss av vanligt folk = humana MedMänniska = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder här. Svaret på det = mer eller mindre helt oinskränkt MAKT över oss av vanligt folk = deras ägandes fårskock – med deras GalenPanneStyrda ögon sett – punkt.


Att sen PyramidMakthavare och deras medlöpare själva knullar, onanerar, tidelagar och pedofilar mm så det ”står härliga till” – är ju en helt annan sak. Pedofileri är ju särskilt vanligt hos dom religiösa PyramidMakthavarna och deras medlöpare, tyvärr tyvärr… 😥 Allt detta faenstyg av GalenPannorna syftar ju enbart till en enda sak = STRESS hos oss av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder, tyvärr tyvärr… 😥


Det MainStreamet kallar för mental och ej minst fysisk KärLek – är det den största LivsLögnen av alla ❓ – som i sig är grundorsaken till en mer eller mindre utdragen och ovillkorlig fysisk dödsprocess av wåra liv i kött


Stress enligt Josefs skolböcker är: ”Benämning på organismens reaktionstilIstånd inför alla på densamma inverkande påfrestningar såsom depressioner = nedstämdhet, andra svåra sjukdomar, infektioner, skador, olyckshändelser, operationer, graviditeter, oNaturLika LivsMedel, hälsobelastande el- och IT-teknik osv – samt ej minst de påfrestningar som kommer av allehanda slag, som nutidens högt uppskruvade, av spänning, jäkt osv fyllda livstempo pålägger individen, vars fysiska och psykiska anpassningsförmåga härtill slutligen börjar strejka och vars allmänna hälsotillstånd härigenom undergräves och låter olika sjukDomsyttringar framträda. Stress = alla sjukDomars grundorsak = ”Manager Disease” ❗ ” – slut citat härifrån. Så att det som princip skulle kunna finnas så kallad positiv stress är ett jävulskt 😈 påhitt av wåra GalenPanniga PyramidMakthavare och deras medlöpare = det är kort och gott RappaKalja ❗ Om stressreducerande = elektricitets = sexualitetsstimulerande kosthåll här.


Pkt 7. RFU´s förhållningssätt till NaturLiktVis barnelektricitet = barnsexualitet här, här, här, här och här.

Sedvanlig sex är som regel en ren positionskamp. Mannen börjar stor och ”oövervinnerlig” – och så slutar det efter några minuter med en kraschlandning = mannens momentana = ostyrda spermaorgasm (det finns ju så många andra orgasmhöjdare… 💡 ). Så Qvinnan avgår med ”segern” – och ej alls så sällan lååångt innan hon själv ens har ”kommit igång” = ens har kommit till njuuutningsstadiet. Häftigt ❓

Universum (video ca 64 min) är ”elektrisk”, Solen (video ca 1 min) är ”elektrisk” och all materia i Universum består till mer än 99,99 % (i volym sett) av denna ”elektricitet” – enligt kvantfysikerna. Människosläktets fysiska kroppar i kött är en pytteliten del av Universum – men avviker ej ifrån mönstret att till mer än 99,99 % bestå av denna universums ”elektricitet”. Detta alldeles oavsett ifall Wi människor gillar det eller ej – punkt.


Människan har ALLTID haft, HAR och kommer ALLTID att ha potential för att Leva LevAndei MateriaSkapelsen som MateriaSkapelsens KRONA – och hur länge som i tid sett.

Men det innbeär i sig också att Wi också har potential för att födas i kött som NaturLiktVisa = Intelligenta Instinkter som barn = med oändlig LivsPotential som varelser i kött – för att sedan av vuxenvärden hjärnFörsmutsas till att dö fysiskt som intellektuella idioter = att ”leva” i kött i maximalt ca 70-100 år – med det ENDA allt överskuggande målet att hamna i en idiotsäker Grav-i-Terra. Med ytterligt få undantag [t ex bl a Buddha och Jesus (video ca 9 min)] – så har detta gällt ALLA människor i ALL känd historisk tid.
Häftigt ❓

Varför ❓

Tja… – vem vet – men själv är jag åt hållet HELT säker på – att det har med att göra att Wi som barn – av vuxenvärlden har vanstyrts till att tro – att Wi MÅSTE kämpa för att få i oss, på oss och runtomkring oss. Wi har ALDRIG fått lära oss att det EVIGA Livet i kött går ut på att ENBART TA EMOT – av det ”ÖverFlöd av ALLT !” – som ständigt och jämt erbjuds oss VARENDA dag av wåra liv i kött.

Wi har ALDRIG som barn fått lära oss att slappna av = släppa in av Universums (video ca 64 min) överflödande elektricitet i oss själva – vare sig genom huvudkontakterna i bäckenområdet eller någon annan stans. Det innebär OVILLKORLIGEN att Wi MÅSTE ”dö” – för den medfödda och i grund och botten oändliga ”elektriciteten” (video ca 64 min) tar helt enkelt slut. Ej alls därför att den ÄR slut – utan därför att Wi väljer (medvetet eller omedvetet) att stänga av den. Häftigt ❓


Kan Wi ändra på detta ?

Javisst, självklart kan Wi det. Det är bara att sätta igång just idag – och sjuelektricitet = sjusexualitet (= slappna av = släppa IN mera av Universums elektromagnetiska energi) i wåra fysiska kroppar av kött kan nog vara en bra början, tror jag… 💡 – nej förrresten – är jag åt hållet mer eller mindre HELT säker på – så det så. 💡


Men… – SÅ LÄNGE SOM WI EJ FÖRSTÅR OSS SJÄLVA (BL A ATT WI ALLA ÄR HELT UNIKA VARELSER I KÖTT) SÅ KAN WI ALDRIG FÖRSTÅ MATERIASKAPELSEN (video ca 8,5 min) – med den ”försvenskade” ungraren Sandor A Markus.


BasBehov för SjuSexigt leverne som LevAnde Liv i kött.

Sjuelektricitet = sjusexualitet kan t ex vara Nattliga erektioner !”Både penis och klitoris erigeras periodiskt under sömnen i samband med att hjärnan aktiveras under så kallad REM-sömn (drömsömn). I vissa fall leder nattliga erektion till pollution.

Under sömnen har män normalt 4–6 perioder med erektion. Dessa inträffar under drömsömnen och har inget med sexuella drömmar att göra. Det är ett nattligt program som nervsystemet sätter igång. Ett flertal funktioner aktiveras under drömsömnstadiet, tarmarnas rörlighet ökar, hjärta och kärl ändrar sin aktivitet och man har också intensiva ögonrörelser i sömnen. De nattliga erektionerna kan vara från några minuter till mer än en timme.

Man kan se de nattliga erektioner som ett träningsprogram som underlättar erektioner i vaket tillstånd. Under dessa erektionsperioder fylls svällkropparna med syrerikt blod vilket gör att hela vävnaden får en ordentlig syresättning. Detta underlättar nya erektioner genom ökad tillgång på syre. Syret behövs för att bilda den viktigaste kärlavslappande faktorn, kväveoxid (NO).

En annan viktig funktion – som den höga syresättningen fyller – är att förhindra bildning av strama bindvävstrådar – som förstör elastiska egenskaperna och förmågan att svälla i samband med erektionsstarten. Eftersom man oftast vaknar i samband med drömsömn är det vanligt att man har erektion på morgonen, så kallat morgonstånd.” – slut citat härifrån.

Utifrån detta perspektiv sett – så kan det måhända ses som att Intelligent elektricitet = sexualitet ÄR LivsViktigt, troligast… 💡

Med andra ord sagt – sjuelektriciteten = sjusexualiteten är rena hälsomedlet, faktiskt… 💡 SEX ÄR INTE FARLIGT ! ! ! KAN NI ÄNTLIGEN FATTA DET ? ?


De övre skikten av wåra (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) s k religiösa globala PyramidMakthavare (video 2 tim 38 min) och deras medlöpare har sedan minst ca 6 000 år tillbaka känt till detta – men nogsamt undanhållit det för oss av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder.


Varför ❓

Tja… – vad annat än förryckt stupid diktatorisk MAKT över sin ägandes fårskock ❓ Så – det av dessa galenpannor förordade MainStreamade SamLaget – leder OVILLKORLIGEN till en ofrånkomlig dödsprocess = sjukDom, ålderDom och en idiotsäker Grav-i-Terra, tyvärr tyvärr… 😥


De av ALLA religioners PyramidMakthavare och deras medlöpare så varmt förordade barnproduktionsSamLagen – innebär ju att Qvinnan bokstavligt talat åt hållet slaviskt skall underkasta sig mannen = mannen skall vara en erövrare. Som vanligt – i den dominerat intellektuella världen – så är just det den ”upp-och nedvända världen” – avseende i vart fall SamLag mellan man och Qvinna.


Jag är in i märgen övertygad om att i ett Intelligent SamLag är det precis tvärtom. Det är Qvinnan som FÖRST finner nöje och lust i att stimulera sig själv – genom till exempel att kåta upp sig för egen hand = elektriskt lysa upp sig själv för egen hand. 🙄 Ifall mannen ifråga ej blir stimulerad av det – så att han ”ställer upp” på ett SamLag – så spelar det i grunden noll roll för Qvinnan. Detta därför att Qvinnor har ett vida överlägset SjuSexorgan relativt mannens. T ex så har ju Snippan – på en normalt frisk Qvinna – förmåga att helt automatiskt ”smörja sig själv” hur länge som helst – genom till exempel att kåta upp sig själv för egen hand = elektriskt lysa upp sig själv för egen hand.

I o f s så finns potentialen för det hos mannen också – men hur många dominerat intellektuella män har ens en susning om det ❓


Apropå att Qvinnan = att honan SKALL locka mannen till SamLag (= pigga upp mannen = vitalisera mannen = hannen – bokstavligt talat – med den mer än 99,99 % oförstörbart Intelligenta kroppens ögon sett i vart fall) – så är det ju de facto ALLTID så i den NaturLiktVisa = Intelligenta NaturRen. Där är det ju så att det som princip ALLTID är honan som med sitt väldoftande ljuvligt kåtfuktiga kön stimulerar hannarna att SamLaga med honan. Såvitt mig känt är – så har djur i NaturRen överhuvtaget inga som helst mänskliga bekymmer med pedofileri, våldtäkter homosexualitet osv. Än mindre finns det asexualitet i NaturRens djurriken eller växtriken.

Vad säger detta Dig om hur åt hållet Intelligenta Qvinnogestalter BORDE leva sin elektricitet = sexualitet

Dock… – personligen har jag full förståelse för att dom hart när ej alls förmår sig till det. Detta därför att det ca 6 000-årade religionseländet har ju in i märgen präglat just Qvinnor till att ha en ofattbar fientlighet till sina egna kroppars sexuella potential, tyvärr tyvärr… 😥


Igen – apropå att wåra materiella fysiska kroppar i kött till mer än 99,99 % är oförstörbart Intelligenta: ”Visste Du att wåra materiella fysiska kroppar i kött till mer än 99,99 % (i volym sett) är ett SuperIntelligent (video ca 64 min) ”biologiskt” ElektroMagnetiskt Plasmafält – och att Wi alla är här för att i grunden ohämmat Lyckliga och Kärleksfyllda Njuta av wåra innevarande liv i kött = att förädla wåra materiella fysiska kroppar i kött – så det så.”


Ambres kallar MedVetandet – som inkarnerar gång efter gång i kött – för ”Ryttaren”. Den är placerat i det ElektroMagnetiska PlasmaEnergiFältet utanför wåra materiella fysiska kroppar i kött.

Sjuelektricitet = sexualitet kan vara ett av flera sätt för att få in en = registrera en upplevelse i wåra fantastiska fysiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiner om att det förhåller sig så – genom till exempel att kåta upp oss för egen hand = elektriskt lysa upp oss själva för egen hand – eller tillsammans med en partner.

Att vara så kallat ”andliga” i wåra i o f s helt fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiner är helt enkelt omöjlig, därför att Anden = ”Ryttaren” kan bara nås av wårt intellekt igenom wåra materiella fysiska kroppar i kött – som jag ser det i vart fall.


Det kan som princip överhuvudtaget aldrig någonsin ske – så länge som Wi intar en kritisk hållning till en enda cell, ett enda hårstrå, en enda kroppsdel, en enda kroppsfunktion, en enda tanke i wåra i o f s helt fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiner om oss själva – eller någon enda annans materiella fysiska kropp i kött heller för den delen.

”Hur helvete skall Wi någonsin kunna vara vänner med oss själva och varandra – och ej minst med NaturRen – ifall Wi med tillstymmelse av en gnutta skäms för och känner skam över att vara materiella fysiska kroppar i kött – när Wi är befriade ifrån ALLA mer eller mindre förfulande klädtrasor (inklusive vuxenBlöjorna = trosa/kalsong + bröstBlöja för Qvinnan), smycken osv – och då särskilt de som bokstavligt talat ”stryper ihjäl” wåra LivsBejakande biologiska ElektroMagnetiska flöden genom roten ❓ ” – slut citat härifrån.

Intelligent elektricitet = sexualitet ÄR LivsViktigt, troligast… 💡 Så dom som ej utan skam = med gott samvete ej ens vågar vara Kalle Ankaklädda (video ca 6 min) = ens gå med ändan bar när dom är mol alena hemmavid eller i NaturRen – och än OMÖJLIGARE – ifall det finns någon nära vän, ovän eller annan bekant eller icke bekant i närheten ❓

– dom är nog VÄLDIGT risigt på det = dom har nog bara en oundviklig Grav-i-Terra att se fram emot, tyvärr tyvärr… 😥


Varför ❓

Tja… – ponera att Wi skulle vara så kritiska till siffran noll (= bara ändan) på wåra mobiltelefoner – att Wi vägrade att trycka på 0-tangenten när Wi skulle ringa någon. Skulle Wi då kunna ringa till någon enda ❓ Tja… – ifall Wi bortser ifrån inprogrammerade kortnummer – så skulle det ju ej alls fungera att ringa med en mobil med ett sådant vansinnigt beteende. Nollan finns ju som princip med i alla riktnummer, verkligen… 0-punkten (= den bara ändan) finns ju också verkligen med i alla LekAminas, faktiskt… 💡 Så – att ej alls använda ändan av wåra materiella fysiska kroppar i kött på ett NaturLiktVist sätt – får väl uppfattas som den maximala höjden av mänsklig stupiditet = humanDemens/Autism, tyvärr tyvärr… 😥


Apropå detta. Små barn som befrias ifrån sin klädtrasor – kliar sig då ej alls så sällan helt automatiskt = NaturLiktVistsina egna genitalier i bäckenområdet. Föräldrarna säger då som princip alltid: ”Usch och/eller Fy” – och ej alls så sällan då riktigt riktigt på skarpen. I vart fall säger dom – förhoppningsvis i en hyfsad samtalston – någonting åt hållet: ”Klia Dig var Du vill – men inte just dääär ❗ ”

Josef vet efter att har hört detta på äldre dar allt för ofta ifrån unga föräldrar, verkligen… Dock – troligast var Josef precis lika dan själv – när han hade egna små barn för sisådär ca 35-40 år sedan, tyvärr tyvärr… 😥


Ponera att föräldrarna istället skulle säga ingenting – eller i vart fall någonting åt det här hållet: ”Javisst – klia Du dig gärna där – så att Du får egna upplevelser av att kåta upp Dig för egen hand = elektriskt lysa upp Dig själv för egen hand – så att Du får EGNA gjorda erfarenheter av vad Ditt PlasmaEnergiInsegel i Ditt bäckenområde är för någonting. Ifall Du ej kommer underfund med det senast i Dina tidiga tonår – så kommer Du obönhörligen att tvingas till att sluta upp med att andas = fysiskt dö – på tok för tidigt i Ditt innevarande Liv i kött = till ingen nytta helt förslösa Ditt eget liv bl a sexuellt, på samma sätt som dom allra flesta vuxna har gjort och gör sedan minst 6 000 år tillbaka”.

Hur annorlunda skulle då ej wåra LevAnde Liv i kött som fullt ut LevAnde vuxna MedMänniskor i materiella fysiska kroppar i kött i kött kunna gestalta sig, troligast… 💡


Dock… – wåra religionerna * * * – har sedan tusentals år tillbaka hjärnFörsmutsat oss med den stupida åt hållet Autistiska idén – att wåra kroppar ej alls är OK. Och då alldeles särskilt avseende vad Wi personligen väljer att göra med wåra egna kroppar i kött – till exempel att kåta upp oss för egen hand = elektriskt lysa upp oss själva för egen hand – som sexuella varelser. Och därvidlag alldeles speciellt ifall det är QvinnoLekAminas, tyvärr tyvärr… 😥


Detsamma som att alla religioner har spärrat oss till 100 % – för att kunna komma i kontakt med wår egen Ande = ”Ryttaren” – såväl som alla andra MedMänniskors ”Ryttare”. Bakvänt – för att ej säga himla barbariskt – för att ej säga Djävulskt – eller ❓ I religionsbegreppet innefattar Josef även alla politiska och ekonomiska System = alla dagens världs- och nationalekonomi ”religioner” , tyvärr tyvärr… 😥


Alla nyfödda barn är i kontinuerlig interaktionen – via sina fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiner – med sin egen ”Ryttare” utanför sin egen materiella fysiska kropp i kött = dom är Alltid så kallat Andliga, Verkligen… ❗ Den interaktionenen sker till mer en 90 % via deras högra hjärnhalvor – såväl som direkt via sina LekAminas. Dock… – som princip möter alla nyfödda barn en vuxenvärld som är det rakt motsatta = som är som princip i noll interaktion med sina personliga ”Ryttare” = sina personliga yttre MedVetanden, tyvärr tyvärr… 😥


Med andra ord vuxna som till mer än 90 % försöker leva via sina MainStreamade vänstra hjärnhalvor – och vars LekAminas nästan ej alls har någon kontakt med sitt eget vare sig inre eller än mindre yttre energiFält = oändliga MedVetande (video ca 7 min).


Poängen med SjuSex (till exempel att kåta upp oss för egen hand = elektriskt lysa upp oss själva för egen hand 😉 ) är att det TROLIGAST en hel del påtagligt kan medverka till att lösa upp wåra åt hållet dominerat intellektuella = åt hållet humanDementa och/eller Autistiska låsningar – om vad wåra materiella fysiska kroppar i kött egentligen är till för. Låsningar som Wi alla har fått som ett djävulskt arvegods av wåra (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMakthavare och deras medlöpare via wåra föräldrar – såväl som vuxenvärlden allmänt sett – som i sin tur fick samma eländiga arvegods i sina tidiga barnaår av sina föräldrar osv osv.


Dock… – såvitt Josef förstår så är bland andra sexsäljarna = dom som gör detta i huvudsak för att dom gillar sina egna sensuellt elektriska = sexuella fysiska LekAminas (till exempel att kåta upp oss för egen hand = elektriskt lysa upp oss själva för egen hand 😉 ) – inne på en hel del av rätt spår, troligast… 💡 Motsatsen till dessa torde väl kunna vara t ex Beatrice Ask – som det är åskådliggjort t ex här.


Narcissistisk personlighetsstörning: ”…är en personligenhetsstörning som kännetecknas av narcissistens extrema känsla av självhävdelse, bristande verklighetsuppfattning, sitt stora behov av att befinna sig i centrum och brist på empati. Denna patologiska narcissism skiljer sig från den naturliga narcissismen vi alla bär på, känslan av att vilja vara omtyckt.

Personer med denna störning utmärker sig genom krocken mellan två motsatta självbilder – den idealistiska bilden av sig själv som storslagen och grandios, gentemot känslor av skam och självhat. I relationen med en partner kan narcissisten inledningsvis vara utomordentligt charmerande och karismatisk, för att plötsligt växla till ett obehärskat och kränkande beteende.

Narcissisten har ett behov av att ha kontroll och kan i relationen te sig maktfullkomlig och/eller paranoid. Kontrollbehovet kan ta sig uttryck i ett tvångsmässigt beteende som han själv ser som fullt naturligt och där han kräver efterlevnad av omgivningen. …”


En riktigt riktigt bra beskrivning av – hur jag själv har levt hela mitt vuxna liv (ifrån ca 25 års ungdom 1966 – till min folkpensionering 2006). Men särskilt i den ”svenska modellen” är ju sådant verkligen föredömligt, tyvärr tyvärr… 😥 – så jag har ju varit en exemplarisk medborgare, verkligen… 💡

Dock… – det är ju själve faen – att det skulle behöva ta mig ca 40 år att komma på det vansinniga förhållningssättet till mig själv och världen. Men varför ”gråta över spilld mjölk” – för nu kan jag ju – tack vare min troligast helt nödvändiga personliga dumhet under ca 40 år – ”leva loppan” hela återstoden av mitt liv i kött. 🙄


Pkt 8. Behov för ÅttaSexigt (till exempel att kåta upp oss för egen hand = elektriskt lysa upp oss själva för egen hand 😉 ) LevAnde Liv i kött.

Vad är det

Enligt min tolkning av Rah så är ”Ryttaren” = MedVetandet i Plasmafältet precis utanför wår kropp – i direkt kontakt med Källan till wårt personliga större MedVetande – som är en tumnagelstor glittrande boll – eller snarare sagt en glittrande stjärna – hovraAnde ca 10 meter ovanför wåra huvuden.


Ifall Wi även intellektuellt = hjärnDatormässigt via wåra vänstra hjärnhalvor Lever LevAnde Liv = i ständig intellektuell interaktion med ”Ryttaren” – så kommer förr eller senare den här hovraAnden = MedVetandeBollen att placera sig i centrum av wåra huvuden. Detsamma som att Wi då är åt hållet 100% kallat upplysande = Wi vet då absolut allt och kan då göra precis vad som med t ex wåra materiella fysiska kroppar i kött.


HovraAnden är AllVetande och den har strålat ned ca 1 % av sitt AllVetande i ”Ryttaren”. Så när Wi föds så är Wi alla sisådär till ca 1 % kallat upplysande – men Wi vet då ej alls själva om att det är så. Såvitt känt så är ursprungstanken med det här att Wi skall inkarnera i materian = det lägsta frekvensomfånget i Skapelsen – för att för egen ”maskin” öka på denna enda procent – till att bli åt hållet 100 % kallat upplysande.


Men tyvärr tyvärr… 😥 så gör Wi som princip det rakt motsatta. När Wi slutar med att andas = dör fysiskt – efter ett ”normalt” åt hållet dominerat intellektuellt styrt Liv – så är Wi så intellektuellt invecklade = avvecklade Intelligensmässigt – att Wi bara är sisådär ca 0,1 % x 10 upphöjt till minus 27 nollor kallat upplysande = nersläckta snarare, tyvärr tyvärr… 😥

Såvitt mig känt – så finns det de senaste ca 2 000 åren ej någon enda allmänt känd person – utöver Jeshua = Jesus – som har levt sitt LevAnde Liv i kött som åttaSexig (till exempel att kåta upp oss för egen hand = elektriskt lysa upp oss själva för egen hand 😉 ). Vem av oss kommer framöver att bli nummer två ❓

Kommer det då att vara en Qvinna = Rolls-Royce = den naturligt GivAnde parten i en Qvinna/man-relation – eller blir det en man nästa gång också ❓


Pkt 9. Behov för NioSexigt LevAnde Liv i kött.

Vad är det ❓

Tja… – om det har Josef ej den ringaste susning av sann Kunskap om för närvarande, tyvärr tyvärr… 😥


En sedvanligt MainStreamad person kommer O-NaturLiktVist att antingen ignorera det ovanstående tänkta/skrivna förhållningssättet helt och hållet – eller i vart fall partiell – alternativt att få sig ett eller flera åt hållet ”goa skratt” på Josefs bekostnad. Men det är helt OK för Josef – därför att det är i så fall till 100 % den eller de personernas egna bord = ej alls Josefs bord – och ingen annas bord heller för den delen.


Mahatma Gandhi lär på sin tid i Indien ha sagt åt hållet så här: ”First they ignore you, then they laugh at you, then they attack you, then…you win ❗ ” En hel del av åt hållet både kloka och Förnuftiga – för att ej säga en god del åt hållet verkligt Intelligenta ord av Mahatma Gandhi i Indien på sin tid, verkligen… 💡

OM EN HELT NYDANANDE SYN PÅ oss SJÄLVA OCH UNIVERSUM UNDER PKT 7 HÄR SAMT EJ MINST HÄR – ÄR JAG RÄTT SÄKER PÅ. 💡


Avslutningsvis – ”Det är något grundläggande fel med en kultur – där brutala mord, misshandel och tortyr (video 3 tim 35 min) betraktas som legitim underhållning – medan litteratur, konst och film – som visar människor som njuter av sex med varandra – anses fult eller omoraliskt.” – slut citat härifrån.

Varför våld är så omåttligt populärt – finns det en kristallklar förklaring av här. Om vad StoreBrorsSyftet med det är – en bit ned i texten här.

Dock…- om att Wi alla är s k Buddhaupplysta minst två gånger per dygn här.ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt, politiskt, som publik på dansbanor osv ?) = leva vällustigareeller

DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT ?

Annonser

130 Responses to BasBehov som LevAnde MedMänniskor i kött

 1. Johan Borg skriver:

  Jag fattar absolut ingenting. Verkligen inte någonting.

 2. Josef Boberg skriver:


  BINGO ❗ – Johan Borg
  – Då har Du verkligen snappat ”budskapet” i mitt inledande stycke:

  ”Vad som finns tänkt/skrivet nedan – är måhända i o f s ej av särskilt stor betydelse i sak för Dig som läsare, kanske… Dock – vad det tänkta/skrivna – partiellt och/eller i sin helhet – förhoppningsvis ”väcker till liv” inom Dig som läsare – det är högintressant ! ! ! Dock – ej alls för Josef eller någon enda annan – men för Dig själv, allra allra troligast…” – slut citat.

  Din kommentar var nog åt hållet den mest NaturLiktVisa = Intelligenta – som jag hittills har fått under någon av mina 19 bloggrubriker ❗ 🙂

 3. glasklart skriver:

  Förstår inte hur man orkar skriva sååå mkt som du lyckats med,orkar tyvärr inte läsa det heller…men har iaf .ägnat igenom det lite, och ville bara meddela att onanera kan jag redan..och det är definitivt inte det jag saknar..har man barn så ska man självklart inte förbjuda de att röra på sig själva heller,dock lära de de sociala reglerna i vårt samhälle.
  tja

 4. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – Glasklart – personligen skulle jag varit väldigt väldigt nöjd med mig själv – ifall jag ärligt hade kunnat säga att ”onanera kan jag redan” – trots att jag hållit på med sådant i mer än 50 år !

  Så mitt GRATTIS till Dig ❗ 🙂

 5. Grannflickan skriver:

  Wow, vad duktig du är på att skriva så man inte förstår och jag är inte ens ett pucko.

 6. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – GrannFlickan – Jag är nog åt hållet ”pucko” (vad det nu innebär) – för jag hajar ej ifall det är åt hållet ris eller ros Du vill skänka mig, tyvärr tyvärr… 😦

  Apropå att förstå – så måhända missade Du andra textstycket ovan: ”VägVisning visavi VägLedning ? Vad som finns tänkt/skrivet nedan – är måhända i o f s ej av särskilt stor betydelse i sak för Dig som läsare, kanske… Dock – vad det tänkta/skrivna – partiellt och/eller i sin helhet – förhoppningsvis ”väcker till liv” inom Dig som läsare – det är högintressant ! ! ! Dock – ej alls för Josef eller någon enda annan – men för Dig själv, allra allra troligast…” – slut citat.

  Jag kan ju nu undra över om det var något som ”väcktes till liv” i Dig själv ❓

  I vilket fall som Lev i Frihet !
  önskar Josef – med: ”Du är fantasisk ❗ ”

 7. fairymary skriver:

  Jag älskar andemeningen i det du skriver…..och din humor!!!

  Tack för att du finns!

 8. Josef Boberg skriver:

  Tack detsamma – Fairy Mary – och taaack också för Din ”supergoa” = fantastiska backfeed ❗ / 🙂

 9. Helena Palena skriver:

  Vilken sexlektion! Klart som korvspad att maktmännen genom tiderna har sett sig nödtvungna att kontrollera kvinnans dynamik. Och dom här i Afrika som skär sönder flickans kön och sen syr ihop och binder samman benen i 10 dagar – dom ska vi ju bara inte tala om. Jag tror gudarna gråter hela tiden. Hela tiden…

 10. Josef Boberg skriver:

  Tja… – Helena – sexlektion och sexlektion…

  Det ovanstående är ju bara mina egna gjorda erfarenheter som människa i kött = sexuell varelse – som barn, tonåring och vuxen under mer än 67 år – ingenting annat ❗

  Det skulle vara högeligen intressant att få läsa om Dina egna gjorda sexuella erfarenheter under Ditt innevarande liv i kött – under ”skäppan” MaktPyramid-MaktElit-Gossarnas GalenPannors påhitt i sina sexualfientliga = barbariska religioner, * 😈 – och många andras med för den delen. 😳

  Dock – än så länge har jag ej stött på en enda i bloggvärlden som gjort så, tyvärr tyvärr… 😥

  Måhända är det många flera än jag – som har levt på tok för många år i en MainStreamad relation = sexuellt på tok för ”fattig” par-relation = på åt hållet samma sätt dö sexuellt – som att ”dö av svält” gående runt ett julbord – eller ”törsta ihjäl”, som simmandes i en ocean av dricksvatten ❓

  Sök på ordet – samlag – på min hemsida i original, så får Du måhända lite mera ”kött på benen” om hur jag har tänkt/skrivit om det här med sex/samlag i ett lite vidare perspektiv, kanske… 😉

 11. Helena Palena skriver:

  Nej, det kunde jag inte. Övar på.

 12. Josef Boberg skriver:

  Trägen vinner alltid ❗ – enligt mitt bogg-motto: ”Försök Alltid med att Försöka igen – fast på Annorlunda sätt – enär Allt är Möjligt ❗ ”

  Tips. Skriv en kommentar hemma hos Dig med länkning – och funkar det ej så ändrar = redigerar Du ju bara i just den kommentaren tills det funkar 💡 + sen raderar kommentaren som sådan – ifall Du känner för det.

  PS. Träna gärna på min dublett-kommentar hos Dig – och radera den sen gärna. DS

 13. Helena Palena skriver:

  Ja, jisses amalia – det funkade! Tack Tack!

 14. Josef Boberg skriver:

  HelEna – BINGO ❗ 🙄

 15. Helena Palena skriver:

  Nu vet jag vad jag har blivit. Ordkrigare! Kan det vara farligt tro?

 16. Josef Boberg skriver:

  Nja… – HelEna – ”ordkrigare” med en hel del ”stänk” av humor * – tror jag är helt OK, faktiskt… 💡

  Däremot när Wi drabbats av missionärssyndromet = att ALLA andra MÅSTE tänka/tala/skriva som Wi själva gör – då är det nog åt hållet riktigt riktigt farligt 😈 , tror jag… 😉

 17. Josef Boberg skriver:

  HelEna – Du är bra på att vägvisa, verkligen… 🙄

 18. ohlundonline skriver:

  Grattis till att bloggen funkar nu, Josef! 🙂

  Fast den är rätt seg när man loggar in…

 19. Josef Boberg skriver:

  Tack för ”seg”-tipset Philippe ❗ – och igen – Taaack Philippe, för Din goa backfeed på min reservblogg nr 1 – under den ovissa avstängningstiden på wordpress.com ❗ 🙄

  Sådant känns verkligen gott i en ”mjukhård” och gammal = livserfaren ”ord-krigares” hjärta, verkligen… 💡

  Hur är det det sägs: ”Det är i nöden som vännerna prövas !” – eller ❓

  Jag har just ändrat URL-en så att bara registret kommer upp – när man klickar på första meningens länk på min bloggspot.com-blogg – så nu skall det ej vara så ”segt” att ta sig därifrån och hit längre.

  Tills vidare skall jag ha kvar min URL på wordpress.com till min bloggspot.com-blogg – enär jag tycker den bloggen är så annorlunda i färg mm – att en och en annan måhända ”hajar till” av bara den anledningen, kanske… 💡

 20. Josef Boberg skriver:

  Uppdaterad den 19 december 2010

  OM DEN SLUTLIGA LÖSNINGEN AV PYRAMIDMAKTHAVERI-ELÄNDET HÄR.


  OM AVSTÄNGNING OCH ARKIVERING AV HELA JOSEF´s BLOGG PÅ WORDPRESS.COM
  (OM FÖREGÅENDE PROBLEM MED AKISMET HÄR)


  I slutet av vecka 07/2009 kunde jag ej alls direkt komma in på min egen blogg på wordpress.com – genom att klicka på min ikon för bloggen – eller ens genom att klistra in webbadressen för bloggen i min webbläsare.

  I det läget skickade jag dagen efter det följande emailet 2009-02-14 till support@wordpress.com : ”Hi, What do You mean in point with this message: ”This blog has been archived or suspended for a violation of our Terms of Service.” – in the case with my blogg
  Best regards/Josef Boberg”
  – slut citat.


  Då jag har råkat ut för ”spamning” av hela min blogg på wordpress.com två gånger tidigare (det var under min tid som ”tillåten” kommentator på Carl Bildt´s blogg) – under mitt nu ca 2-årade liv som bloggare – så anade jag nu oråd för samma sak igen. Jag fick tipset av en bloggvän att gå in bakvägen – via någon annan bloggares blogg – till min egen blogg – och det funkade. Då kunde jag kolla min dalande statistik – samt ändra min URL på wordpress.com till min reservblogg.

  WordPress.com hade aviserat att göra generella ändringar på hela wordpress.com 2009-02-14 – som i sig skulle innebära en förnyad inloggning av mig. Så skedde – och därefter kunde jag överhuvudtaget ej alls ”själv komma till tals” med min egen wordpress.com-blogg – och ingen enda annan heller för den delen.


  2009-02-15 svarade tosreports@wordpress.com /Mark på mitt email dagen innan till support@wordpress.com – med: ”Hi,
  You have 30 posts and you have 5,500 links to wikipedia.
  Can I ask why?/Mark


  Kl 05:12 2009-02-16 svarade jag med det följande emailet till både tosreports@wordpress.com och support@wordpress.com ;
  ”Hi, You have 30 posts and you have 5,500 links to wikipedia.
  Can I ask why?/Mark”

  Of course – Mark – you can ask that. But my English is far from perfekt – and I will try to answer you as good as I can with my more or less ”bad” English.

  1. I am soon 68 years old = soon 68 years life-experienced. But I am just about two (2) years experinced as a blogger = a sort of novice as a blogger. My blogg on wordpress.com is just some extract of my ”mainpage” – which is my life-experinces in words = a sort of my personal ”life Testament” about what I have experinced during nearly 68 years – NOTHING ELSE

  2. I have again red your ”Terms of Service” – and could not find any prohibition for Wikipedia-links there. But maybe I could not understand your ”Terms of Service” in the right way ❓

  3. The Swedish Wikipedia comtaine about 300 000 articles. I think I have used less then 200 of these on my wordpress.com-blogg.

  4. That you put light on about 5 500 links in my 30 posts – is assigned to that I am useing the same links a lot of times in the same post + the posts are very long = about between 50 to 100 A4-sides in my word-program (inkluding the HTML-codes). It means that a visitor can lose ”the main thread” – if a visitor must go back to a link in the beginning of the text – if a visitor is quite a bit downwards in the posttext.

  More about this matter in my PS2.

  I hope you with this get an answer on your question – about the Wikipedia-links – and that it is possible to find a solution on this matter – that will be good for wordpress.com – and as well as for me – as a so far very satisfied wordpress.com-blogger.

  Best regards
  Josef Boberg

  PS1. My main point with my blogg on WordPress.com is – that maybe it can be som sorte of ”a straw for the stack” – among a lot of other things on internet today – for a more peacefull world in the future – than I myself have lived in = experinced during almost 68 years.

  Just two exampels:
  a. To many children are dying every day of unnecessary starvation * and starvation sicknesses – without any reason at all – and adults the same. But about 70 % of this humane neighbours are small children and teenagers. I think the sum of this ”stupidity” is that about 100 000 humane neighbours have to unnecessary die per day – without any reason at all – day out and day in – year after year…

  b. Wars. I think it was about 150 miljons of humane neighbours – during the last century – that had to die in more or less complete meaningless Wars (video 3 ours 35 minutes)

  PS2. This emailtext is a good example of how I am writeing my blogposts = quite a lot of explaining/clarifying links – but then with HTML-codes in my bloggposts

  PS3. I am father for two children – and have five grandchildren.” – slut citat.


  Ca fyra timmar senare var min wordpress.com-blogg återställd av wordpress.com. Dock – ännu inget förklarande email ifrån supporten på wordpress.com har kommit till mig – när jag skrev detta 2009-02-20. Men det spelar ju i o f s ej någon större roll – bara bloggen nu fungerar som den skall fortsättningsvis… 💡

  PS. Den här kommentaren finns för säkerhets skull här också.


  MERA OM STOREBRORSCENSURNÄTET
  (video ca 9 min) – SOM JAG PERSONLIGEN HITTILLS HAR DRABBATS AV – FINNS HÄR (10/9-08), HÄR (13/11-08 och 20/2-09) OCH EJ MINST HÄR (11/12-09) OCH HÄR (12/1-10) DS.

 21. alnabone skriver:

  Wow, vilken text Josef, tog nästan en timme och läsa men i slutändan blev det lite rörigt, fast på ett charmigt sätt! Bra jobbat och fina insikter är herrns melodi!

 22. Josef Boberg skriver:

  Tack för besöket ❗ – Al Nabone – och ej minst Taaack för Din goa backfeed 😉

  Verkligen imponerande att Du ”stått ut” med att vara här en hel timme ❗ – för det har jag nog själv aldrig åstadkommit på någon annans blogg – hitintills i vart fall.

  Att det blev ”rörigt” för Dig i slutet – ser jag själv som en god kvittens på att jag lyckats med att förvirra Dig till slut = att Du gav faen i vad jag ordat om – och istället började tänka självständigt = motsatsen till det wåra ”kära” MaktPyramidMaktElitNissar/Selmor vill åstadkomma med sina GalenPannors påhittade = uppfunna dogmer och ismer.

  Detsamma som att Wi av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder hjärnförsmustas med deras idé om att Wi är deras ägandes fårskock.

  Personligen kan jag ej annat än hoppas på att dom misslyckas med det djävulska projektet – men faen vet… – och osvuret är ju alltid bäst.

  Kan Du svara på den här frågan: DIKT… ELLER… VERKLIGHET

 23. Antonia skriver:

  Dina korta kommentarer balanserar väl upp dina långa inlägg. Jag såg att du hamnade i spamlådan men flyttade över till bland kommentarer. Kan möjligen beror på att din sidas adress var felskriven.

 24. Josef Boberg skriver:

  Tack för Din ”titt-in”, Antonia… 😉

  Javisst är mina inlägg lååånga – men vet då att jag lagt ned åt hållet ca 4000 timmar under snart tre år – på att få till den här intellektuella ”skiten” – som är plockat som valda delar härifrån (ingår i timmarna).

  Varför allt detta arbete = nöje i mitt fall ❓

  Tja… – det är lite svårt att sätta fingret på. Men när jag började den här ”resan” för ca tre år sedan – som kom jag efter några månader på att det kändes väldigt OK att skriva ned mina gjorda erfarenheter under mitt innevarande liv i kött – av det enkla skälet att jag i och med det fick ett ”helikopterperspektiv” på mitt eget liv.

  Hur många har/får det innan dom hamnar på långvården och/eller åldringsvården = ”farstun” för obotlig sjukDom, ålderDom och GraviTerra.

  Konsensus av det här – är att det tänkta/skrivna i inlägget helt enkelt är min personliga självbiografi = erfarenhets”testamente” om frågorna i inlägget – såväl som i kommentarerna.

  Att sen andra kan uppfatta det som någonting helt annat – det är ju ej mitt bord så att säga.

  En vacker dag – eller måhända en mulen dag – kommer jag nog att radera rubbet (då blir det ju det hela ”kort-kort” så att säga 🙄 ) = då har jag gjort mig av med min egen historia = då är jag enbart framtidsinriktad (klicka på den sidan på sidorubriken till vänster: ”Lær Om Selvbetjent opprettholde Byer”), förhoppningsvis… 💡

 25. menuette skriver:

  Hej,
  tack för kommentaren häromsistens, lessen att jag inte lämnat något avtryck, min blogglust är lika med noll för tillfället, detsamma med min kommentarslust.
  Har läst i din blogg mången gånger och du skriver mkt bra att ta in och fundera över. Dina inlägg är lite väl långa bara, det kan bli för mycket info på än gång, speciellt om man är trött i huvudet, inget illa ment!
  Nu skall vi se om det funkar, återkommer säkert 😉
  Ha det bra!

 26. Helena Palena skriver:

  Vad var det egentligen som hände med din blogg flera gånger? Har du blivit avstängd? Kan man bli det? Vem kollar oss?

 27. Josef Boberg skriver:

  HelEna – det följande har hittills hänt mig:

  1. Spammad som kommentator på hela wordpress.com av Akismet spam-filter några gånger

  2. Hela min blogg oåtkomlig för mig själv och andra under ett par dygn – p g a att wordpress.com helt enkelt lagt den i sitt arkiv – utan att säga ett knäpp till mig om den saken innan det skedde.

  Min slutsats av detta som har hänt = Ingen… 8)

 28. Josef Boberg skriver:

  Menuette – Taaack för Din goa backfeed ovan ❗

  Du skall veta att Din kommentar värmer himla gott i en livserfarens mans hjärta. 🙄

 29. Rozie skriver:

  AHA!!! 😀
  Även om dina inlägg är långa, så får jag faktiskt små ”AHA-upplevelser” när jag läser dina ”underfundiga klokheter”! 😉
  Emellanåt ”hänger jag faktiskt med” för att i nästa stund ”tappa tråden”, så hittar jag den igen, och vacklande trevar jag mig fram i denna ”djungel av ord” och meningar. Men trots detta så orkade jag ändå inte hålla ut hela vägen mot slutet…

  Ha det gott, min vän! / Rozie

 30. Josef Boberg skriver:

  Taaack för den goa passningen Rozie

  En god bekräftelse på att jag åt hållet lyckas med att tänka och skriva så att det här ”stämmer”:

  ”Vad som finns tänkt och skrivet ovan och nedan – är måhända i o f s ej av särskilt stor intellektuell * * betydelse i sak för Dig som läsare, kanske… Dock – vad det tänkta/skrivna – partiellt och/eller i sin helhet ”väcker till liv” inom Dig som läsare – det är högintressant ❗ Dock – ej alls för Josef eller någon enda annan – men för Dig själv, allra troligast… 💡

  OBS ❗ Oavsett vad Du tror – eller ej alls tror om det ovan- och nedanstående tänkta/skrivna – så har Du helt rätt ❗ Dock – Tro = att ej alls Veta – och är måhända därför detsamma som att vara åt hållet HypoCrisy kanske…” 8) – slut citat på en standarformulering jag har på de flesta av mina fåtaliga blogginlägg.

  Just att Du ej höll ut hela vägen – för det skulle jag ej själv göra heller – ifall jag försökte sträckläsa inlägget ovan eller något av de andra. Däremot finner jag fortfarande ett visst nöje i att då och då läsa och redigera vissa delar av mina 30 blogginlägg.

  Om varför mina blogginlägg är så lååånga har jag nedtecknat lite om här.

  Tack för Din ”titt in” – och ha det gott Du också ❗ / vännen Josef 🙄

 31. Goddag!
  Det är en fascinerande blogg du skriver och ofta känner jag mig nästan ointelligent därför att dina tankar är så djupa, eller kanske de är skyhöga! Men jag får mycket att fundera över och alltid lär jag mig nåt. 😀 Akismet är det flera av mina kommentatorer som har råkat ut för, det är väl en bra grej i sig. Men det stoppar även riktiga kommentarer om de innehåller många länkar.
  Önskar en bra dag!
  Anna-Karin

 32. Josef Boberg skriver:

  Jo… – Anna-KarinAkismet har ju sina fördelar och nackdelar, som ju allt har. ”Både och”-principen är himla befriande att tillämpa på allt, faktiskt… 😉

  Dock – hur många länkar man tillåter på sin egen blogg i kommentarerna – det ställer man själv in på wordpress.com. Själv tillåter jag 10 stycken.

  ”Det finns något i Allt !” – som jag ser det. Jag uppskattar verkligen Din rosning ovan – men samtidigt blir jag åt hållet ledsen för att Du nedvärderar Dig själv – med mig som ursäkt.

  Det här värderande jämförandet är en förbannelse – som jag ser det – och det faenstyget fick Wi med modersmjölken som nyfödda, tyvärr tyvärr… 😥

  Varför skall Wi överhuvudtaget någon enda gång NedLåta oss till att värderande jämföra oss med någon enda annan – därför att jämförda med oss själva – så är Wi ju det mest perfekta som finns i hela Universum – eller ❓

  När jag kollar här – så är det väl så att jag har minst lika mycket att inspireras av hemma hos Dig – som Du här, tror jag… 💡

  Ha en bra dag själv… / Josef 😉

 33. waldemarkrabb skriver:

  Jag fattar verkligen ingenting. Mindre länkar, använd inte w istället för v och sluta använd stor bokstav mitt i ord. Det hela blir bara krångligt och förvirrande.

 34. Josef Boberg skriver:

  BINGO ! – för Dig Waldemar Krabb – för förvirringen är nästgårds till att ha ”häng på” den allomfattande Intelligensen.

  Stort dubbel-W i Wi använder jag för att mitt intellekt ej skall kunna utesluta mig själv i det jag har tänkt och skrivit.

  Länkarna kan ju ALLA besökaren fritt välja att ej kolla eller kolla på.

  Såvitt mig känt så finns det ännu ingen lag i Sverige som förbjuder användning versaler och gemener på ”mitt sätt” = ett icke MainStreamat sätt – så det får mina besökare stå ut med, faktiskt… 🙂

  Tack för Ditt besök och Din kommentar. / TankeFrihetsVännen Josef 😉

 35. Helena Palena skriver:

  Ja, gör som du vill. Den som vill får läsa.

 36. Josef Boberg skriver:

  HelEna,

  Jag hoppas innerligt på att Du gjort en felskrivning ovan – och egentligen menar ”Ja, jag gör som Du.”

  ”Gud” bevare oss väl för att min eventuella intellektuella vilja skulle bli någon enda annans lag ❗ / Josef 😉

 37. Lars Lovhagbar skriver:

  Du är uppenbart puckad…och det får man väl vara, men snälla du, blanda inte in kvantfysik i din religion. Det du säger är bekräftat i kvantfysiken var det löjligaste, mest absurda jag har läst på länge. Jag tvivlar på att du ens vet vad kvantfysik är för något. Tror inte att du vet vad energi är för något heller, men du är långt ifrån ensam om att använda begrepp som ”energi” på ett bildligt eller annat sätt i religiösa föreställningar än vad som menas med energi ur naturvetenskaplig synvinkel.


  [ NätAnonyme Lars Lov(e)HagBar (enligt Google- och Enirosökningar) – ”Gud” bevare oss väl för att min eventuella intellektuella vilja skulle bli någon enda annans lag ” ❗ – slut citat av sista meningen i min föregående kommentar.

  Om religion har jag tänkt och skrivit här – ifall det kan vara av intresse för Dig.

  ”Du är uppenbart puckad…” – har jag kommenterat tidigare om här.

  Undrar om Du känner till det uråldriga tänke- och talesättet:
  – ”Det Wi tänker, talar och skriver om någon eller några andra
  – det tänker, talar och skriver Wi ju ALLTID mer eller mindre om oss själva också
  – och ej alls så sällan minst lika mycket.” / Josef 8) ]

 38. Lars Lovhagbar skriver:

  Du är ännu mer puckad om du tror att det i lagens mening är förtal att jag kallar dig puckad. Jag tycker definitivt att du ska polisanmäla mig för förtal. 🙂 Du är rolig du. Kanske ska läsa lite juridik eller?

  Att du sedan kallar mig anonym fast jag ställer upp med fullständigt namn gör inte saken bättre, men antagligen är det mitt owanliga efternamn som är orsaken (om jag nu precis som du ska anwända w där det ska vara v).


  [ Ditt förhållningsätt till mig som person är helt OK för min del – därför att det är ju till 100 % Ditt eget bord = ej alls mitt bord – och ingen enda annans bord heller för den delen. /
  Josef ]

 39. Josef Boberg skriver:

  Uppdaterad den 4 september 2013


  Livet i kött är som en öppen bokmen mååånga ”läser” bara en sida.


  OM KEMISK OCH MENTAL KASTRERING – OM NATURLIG PREVENTIVMETOD – OM NATURLIG BARNSEXUALITET = ”ELEKTRICITET” OCH OM NATURLIG UPPLYSNING


  Jo… – Fairy Mary – Du har ju i o f s åt hållet rätt i Ditt inlägg hemma hos Dig – ”Till pillrets försvar”, men…

  Nästa steg för MaktHavarna är ju att kemiskt kastrera mannen också med p-piller = sen är det ju bara alkohol som kvarstår för ALLA som vill ha lite roligt, tyvärr tyvärr… 😥 (SEX ÄR INTE FARLIGT!!! KAN NI ÄNTLIGEN FATTA DET??)

  Det här med kondomer osv är ju som att ”äta kola med papper på” (jag har själv prövat en handfull ggr under mitt mer än 68-årade liv i kött) – så jag har full förståelse för dom som ratar den lösningen.

  Allmänt sett så tycker jag alla ”tekniska lösningar” är åt h-e fel – därför att det finns en hart när idiotsäker lösning – på såväl befruktningsproblemet som könssjukdomseländet.


  Ifall mannen SJÄLV ägnar sig tillräckligt mycket åt NJUTNING (t ex för egen hand 😉 ) – så blir det till hart när 100 % möjligt för mannen att själv bestämma – om han vill ha den helt ödeläggande (för fortsatt lust och njutning) spermaorgasmen eller ej (det finns ju så många andra orgasmhöjdare… 💡 ) – i ett samlag. Därtill så blir IntelligensBarometrarna så ”hela” av sund ”egen-lust-användning” – att eventuella smitthärdar ej trivs där + att om kvinnans IntelligensBarometer är smittad med någonting – så ”biter” det ej på mannen.


  Hur vet jag det ❓


  Tja… – det finns ju inget annat sätt att få reda på någonting HÅLLBART om sex = ”elektricitet” överhuvudtaget – än att själv prova, faktiskt… 💡

  Det har jag gjort sedan ca 15 år tillbaka i tiden – och under de senaste ca 10 åren har jag ej haft en enda ofrivilligt = spontan spermaorgasm – vare sig vid onani eller samlag. Så va faen skall Wi män med p-piller (för vare sig kvinnan eller mannen) till egentligen ❓


  Därtill så är samlagsfrekvensen – med min nuvarande partner – ca 6 ggr det för mig tidigare ”normala” = när Wi bejakar wår medfödda och oförstörbara sexualitet = ”elektricitet” – så blir Wi helt enkelt mer LevAnde = IntelligensBarometrarna (Snipporna och Snopparna) på såväl kvinnan som mannen blir ”jätteglada” oftare och oftare, verkligen… 🙄

  Men det här är hemligt hemligt ❗ – så det får Du absolut inte tala om för någon enda annan ❗ / Josef


  Hmmm… – Fairy Mary (”…Och vad ska alla unga människor göra fram till dess ❓ …”) – visst måste det vara fler än jag som VET – att hart när alla s k vuxna (eller i vart fall dom flesta) – tycker att det är åt hållet helt OK att barn Leker att vinna Makt över sina LekKamrater (t ex tävlingsidrotta) – såväl som att det också är åt hållet helt OK att Leka KrigsLekar – och då även att låtsas att Döda varandra.

  Visst måste det vara fler än jag som VET – att hart när alla s k vuxna (eller i vart fall dom flesta) – åt hållet ej alls tillåter att barn hämningsfritt Leker med framförallt sig själva sexuellt = ”elektriskt” – och än mindre med varandra.


  Vilket är det mest perversa = ”förvridna” vuxenbeteendet ❓


  Vad tror Du skulle hända – ifall dagens småbarnsföräldrar skulle tillåta barnen att ohämmat Leka sin medfödda och oförstörbara sexualitet = ”elektricitet” också ❓

  Skulle det – över tid sett – leda till mera av krigsBeteende hos dom som vuxna ❓ – eller skulle det leda till mera av Kär Lek för sina egna Lekaminas i kött – såväl som allmänt sett MedMänniskor emellan ❓


  Så jag menar ju ej alls att dagens barn – skall behöva vänta tills dom blir åt hållet ca 50 år LivsErfarna (eller än värre – aldrig under sin livstid) – med att själva upptäcka att det finns något väldigt både outforskat och LivsBejakande – i vars och ens HELT UNIKA sexualitet = ”elektricitet”, verkligen… 💡

  Jag menar att det borde vara en skyldighet för ALLA småbarnsföräldrar – att så gott dom kan sponsra sina barn på det här allt överskuggande LivsViktiga området – och då särskilt när dom närmar sig tonåren = könsmognaden.


  Personligen är jag in i märgen övertygad om – att i så fall skulle nog sexualbrott = ”elektricitetsbrott” i kommande generationer vara ett åt hållet ett helt okänt beteende – såväl som den nuvarande GalenPanne-”lusten” att mentalt och/eller fysiskt döda sig själva och/eller någon enda annan .


  Ifall det någon gång skall kunna bli någon ”jävla ordning” – på kommande vuxengenerationers NaturLika sexualitet = ”elektricitet” – så måste, tankelogiskt sett, först av allt barnens NaturLika sexualitet = ”elektricitet” bejakas av den nuvarande vuxenvärlden ”on mass”. Allra troligast så har barnen ALLT att lära vuxenvärlden om NaturLik = LivsBejakande och lustfylld sexualitet = ”elektricitet”

  I o f s så kan jag ha fel i det – men det tror jag ej alls själv på. / Josef


  Barns sexualitet = ”elektricitet”: ”Något som verkar vara nästintill onämnbart är allt relaterat till de ålderstabun som finns angående sex = ”elektricitet”. När jag som 20-åring jobbade som barnflicka i Paris så kom jag och min vän i kontakt med något som jag innan dess inte visste existerade, nämligen barns sexualitet = ”elektricitet”. Den femåriga flickan i min väns familj onanerade så fort vi kommit innanför dörren. Vi blev mycket konfunderade och visste inte riktigt hur vi skulle hantera situationen. Kvinnan bakom namnet Snippa på det kvinnliga könsorganet, Anna Kosztovics, föreläste på min kurs i sexologi för ett antal veckor sedan. Hennes mycket frimodiga inställning till hur barns sexualitet = ”elektricitet” ska hanteras fick mig att tänka mycket. Barn är sexuella och enligt Anna så är detta något som ska ses med öppet sinne. Barnen ska få lov att ge uttryck för sin sexualitet = ”elektricitet”, får de inte detta skapas trauman senare i livet.

  Min tidigare inställning att det ändå kunde vara på sin plats att visa barnen var sexualiteten = ”elektricitet” var tillåten, i vilka sociala situationer, var inte ens den ok. Barn ska utan gränser få lov att testa sig fram eftersom vi ändå har en relativt stark social fostran i vårt samhälle. Kanske kommer insikten om sociala tabun redan innan vi ens hinner berätta för barnen om sex. Sexualiseringen av barn som finns är tragisk, inte bara för att den orsakar så mycket lidande i form av övergrepp och skam utan också för att den nästintill omöjliggör en seriös diskussion om barns sexualitet som är just det, barns sexualitet = ”elektricitet”. Anna har skrivit en bok för barn om deras sexualitet, men ingen vill trycka den. När de trodde att den handlade om Hur barn blir till var det många som ville, men när det kom fram att den handlade om barns alldeles egna sexualitet backade samtliga. Den finns dock att köpa på RFSU’s hemsida.

  Mammorna i min klass berättar om hur de av rädsla för pedofiler som filmar och fotar inte vågar låta sina barn gå nakna på stranden, då är något väldigt fel och vridet! Även inom familjen krymper nakenheten, kanske mer av kulturella skäl, och praktiska, när alla badkar försvinner ur lägenheterna kommer inte längre syskon att kunna bada tillsammans och ett väldigt naturligt sätt att lära oss att vi ser olika ut försvinner.

  Något som jag tog med mig från det här var att utrymmet att fundera på vad man kan och vill göra sexuellt måste komma samtidigt man lär sig vad man vill säga nej till. Ifall tonårsflickor inte i lugn och ro har fått lov att lära sig vad de tycker är skönt, hur ska de då veta vad de vill säga nej till?

  Här skriver Anna om sina erfarenheter från arbete med förskolepersonal angående barns sexualitet = ”elektricitet”. Vi måste fundera på varför vi reagerar så starkt när våra barn visar sig sexuella och vad det får för konsekvenser. Är det verkligen så farligt ? Exempel på detta från Annas text:

  ”Mitt råd har oftast varit – prata med varandra. Kan det vara så farligt att stoppa in en glasspinne i snippan?”

  Skulle det vara det? Vad kan hända om barnen tillåts leka doktor? Vad händer om de får vara ensamma i kuddrummet lite längre? Rädslan som vi upplever nu fanns inte alls på samma sätt bara för 20-30 år sedan. Under 70-80-talet fanns exempelvis speciella ”knull-rum” på dagis där barnen kunde stänga in sig och ha mysigt.

  För att undvika onödiga missförstånd så vill jag bara poängtera att mina tankar gäller barns sexualitet = ”elektricitet” med sig själva eller andra barn, inte med vuxna.” – slut citat härifrån.


  Låt barnen leka sex = ”elektricitet”: ”Anna Kosztovics på RFSU Malmö var en av dem som lanserade ordet snippa för små flickors kön. Hon tycker att dagis också har ett ansvar för att bejaka barns sexualitet – inte minst inför föräldrarna. Varför är viktigt att låta barnen upptäcka sin sexualitet? Jo, när man har ett gott förhållande till sin sexualitet ökar självkänslan, identiteten stärks och det bidrar till välbefinnandet i livet. Barn som tillåts vara sexuella = ”elektricitet” varelser, och får tala om sexualitet som små, har mycket igen när de blir större, och tycker då inte att allt som har med sexualitet att göra är ”så himla pinsamt” och svårt att prata om. Ge dem ord för kön och känslor. Ord som också kan hjälpa dem att berätta för någon vuxen om de blir utsatta för något sexuellt = ”elektricitet” obehagligt.” – slut citat från den här RFSU-sidan.


  PS1. Apropå hemligt… – så sover jag utomhus året runt under en björk – ca 150 m ifrån min nuvarande bostad – sedan mer än 10 år tillbaka – under ett regn- och vindskydd av tunnast möjlig presenning.

  Fördelen med björken är – att jag under den lövbefriade tiden har mera av direkt konktakt med stjärnhimlen – och det är i sig himla stimulerande för min tankefrihet , verkligen… 💡

  NaturRen har en förunderlig effekt på oss människor – ifall Wi ger oss tid att vara NärVarAnde där = att Wi ej ”stollar omkring” och sysselsätter oss med allehanda ting – som t ex svamp- och bärplockning – eller än värre – orienterar osv.

  Förklaringen till det är skitenkel, faktiskt… 💡


  ALLT i NaturRen har en högre vibrationsFrekvens på molekylär nivå = t ex ett LevAnde träd utomhus – har betydande högre vibrationsFrekvens än vad brädorna i ett trähus har = huset som sådant har – för att ej tala om hur låg vibrationsFrekvens en stålarmerad betongbyggnad har.

  Därför finns det ju all anledning att kalla sjukhus för ”sjuka hus” – enär de ju regelmässigt är byggda av kopiösa mängder av stålarmerad betong = superlåg vibrationsFrekvens relativt NaturRen, tyvärr tyvärr… 😥

  Så uttrycket: ”Man måste vara frisk för att överleva en sjukhusvistelse” – har ju sina poänger, faktiskt… 💡


  Så antingen Wi vill det eller ej – så smittas wåra kroppar av den fysiska miljö Wi vistas uti = befinner Wi oss MYCKET av wår tid i en stålarmerad betongbyggnad – så är det svårare att Leva LevAnde = åt hållet som fri människa i kött – relativt ifall Wi vistas utomhus.

  Tror Du det är en tillfällighet att hart när alla kyrkor och myndighetsbyggnader är enorma – och är byggda av ”död sten- och/eller stålarmerad betong” ❓


  Det här med att vara utomhus – och ej ständigt och jämt ”hitta på något” – kan ju vara komplicerat – för en som ej öppet vågar leva åt hållet ”byfånigt” = Intelligent.

  Men jag kom själv på knepet att komma runt det våren 1995 = jag gick då ut och lade mig på den insynsskyddade altan utan tak – som fanns till det hus jag då bodde i inne i Laholms stad.


  När jag sedan i februari 1996 kom till mitt nuvarande boställe – ca 7 km söder om Laholm = ute på vischan – med ca 300 m till närmaste granne – så hade jag ju inga svårigheter med att hitta lämpliga sovplatser utomhus. I början blev det lite här och där – och efter några år så blev det under min nuvarande björk – som finns på en liten ås mellan två märgelgravsdammar. Mera om den saken som sådan HÄR.

  Min sammanfattning av det här – kopplat till det här med s k Upplysning – är att Wi ALDRIG någonsin kan ”drabbas av” s k Upplysning – genom att intellektuellt ägna os åt att läsa böcker, kolla på videos/filmer, lyssna på kloka personers föredrag och/eller missionerande osv, tyvärr tyvärr… 😥


  NaturRen är till 100 % Upplyst = SuperIntelligent LevAnde Liv – som jag ser det i vart fall.


  Så vad är då visare för en människa – än att vistas i NaturRen (som NärVarAnde) så mycket som möjligt – och därmed helt automatiskt ”smittas” av den Upplysningen = Intelligensen


  PS2. Apropå kemisk kastrering av wåra kroppar – så är numera en realitet att det också pågår mental ”kastrering” av MedMänniskor. Det grövsta som har uppdagats om det – finns HÄR och HÄR. Sen har åt hållet sådant (NLP = Neurolingvistisk programmering) även gjorts ”rumsrent” = kommersiellt OK. Klicka på länkarna HÄR – och gör sedan Din egen bedömning om det är hjärntvätt = hjärnförsmutsning eller ej.

  I o f s så kan jag ha fel i det ovanstående – men det tror jag ej alls själv på (video ca 8 min) – så det så – hälsar Josef 😉


  KÄR LEK = ”ATT OVILLKORLIGEN OCH STARKT TYCKA OM NÅGON FÖR DET DEN ÄR, OCH EJ FÖR DET SOM GES.”
  – eller – ”The Holofractographic Universe” = ”Wi are all One !” (3 st 10 min videos). Det får ju uppfattas som någonting HELT annat än det åt hållet ”körda” (video ca 9 min) PyramidMaktHavaregon ständigt och jämt försöker att få oss att tro på. Tro = att ej alls själv (video ca 10 min) veta = rädsla (video ca 8 min).  GRUNDORSAKEN TILL ALLT ELÄNDES ELÄNDE I VÄRLDEN; ”Ge mig kontroll över en nations pengar – och jag bryr mig ej om vem som skriver lagarna !” Detta kan uppfattas som den allt överskuggande och grundläggande affärsidén (sedan mitten av 1800-talet) för Mayer A B Rotschilds världsomspännande bankimperium (video ca 10 min) = The EndGame (video 2 tim 20 min) = Harmagedon

  Detta p g a att wåra (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavare (video 2 tim 38 min) och deras medlöpare vill äga världen plus 5% = UPPENBART kriminella PyramidSpel (folkrättsligt sett) med oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder, tyvärr tyvärr… 😥


  Men å andra sidan – ifall det kommer in lite nytt folk i Riksdagen efter nästa val = sådana som kan tänka självständigt = FRITT = ej MainStreamat – så kan ju i så fall den allt överskuggande BETYDANDE nationella frågan ställas – om vad som NU MÅSTE göras – för att Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – skall kunna få ett drägligt liv i Sverige framöver ❓

  Mitt svar på det ÄR att den FolkStyrda staten = enbart staten SKALL ha 100 % kontroll över peningmängden i en nation – INGEN ENDA ANNAN


  Vem skulle kunna förlora på att Wi testar genom att ”prova på” ❓

  Tja… – i vart fall ej Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – som jag ser det. Dom ENDA som intellektuellt sett – på kort tid kan ”förlora” på detta – är ju PyramidMaktHavarna och deras medlöpare. Men över lite längre tid sett – så blir ju dom också väldigt STORA vinnare (dom kommer ju ut ur sitt eget helvete – genom att ej får vidare chanser att ställa till ett på tok för jävligt Helvete för miljarder människor), verkligen… 💡 = detta är ett WinWinscenario för alla och envar – ABSOLUT.


  I o f s så ÄR ju ALLT tillåtet i MateriaSkapelsen (video 64 min). T o m att ”ladda” atmosfären ÖVERALLT med GRAVT hälsoförstörande IT-SMOG (troligast det VÄRSTA av allt i hela mänsklighetens ofattbart barbariska historia), FINANSKRISBLUFFARNA, CO2-BLUFFEN, RELIGIONSBLUFFARNA, SYND– OCH SKAM-BLUFFARNA osv osv.

  Men vad det är för MENING med det här PÅGÅENDE jävla helvetet kan Wi ju NU (video ca 4,5 min) undra över ? Vore det ej väldigt MYCKET roligare att ha roligt = att Kärt Leka ETT HELT ROLIGT LevAnde Liv i kött också (video ca 7 min) ❓ – undrar Josef 😉 🙄


  ”Ekonomin i varje nation är deflation”
  (video 1 tim 51 min). Ingenting kan stoppa det – utom en radikal monetär reform. Detta bekräftas i sig av finansminister (video ca 2 min) Anders Borg: ”Vi erbjuder bankerna 50 miljarder kronor, det betyder att bankerna i sin tur kan låna ut i storleksordningen 500-600 miljarder kronor ❗ – slut citat härifrån.


  ”Det går att lura en del människor hela tiden.
  Det går att lura alla människor under en del av tiden.
  Men ”luringarna” kan ju ej lura ALLA människor i världen, HELA tiden”

  (…”wealth of Rothschild consists of the bankruptcy of nations” = sant !)
  – det är OMÖJLIGT (video ca 6 min) menar Josef.


  Så NU ser Wi fram emot wår egen och hela landet Sveriges skuldfrihet – och då blir nog folkhälsan helt automatiskt bättre också;

  OM NATIONALEKONOMI ÖVER POLITIKERNAS NIVÅ

  ”En rik turist kom in på byns hotell, lade en tusenlapp på disken och bad om en nyckel för att titta på ett rum. Hotellägaren blev glad, tog tusenlappen och sprang till kötthandlaren och betalade sin skuld på tusen kronor.

  Kötthandlaren sprang i sin tur till bonden och lämnade tusenlappen som han var skyldig. Bonden tog tusenlappen och sprang till mackägaren och betalade en skuld på disel.

  Mackägaren blev glad och sprang till byns hora och betalade sin skuld på 1000 kr. Hon sprang i sin tur till hotellet, glad i hågen lade hon upp tusenlappen på disken och gjorde sig därmed skuldfri på hotellet.

  Just då kom turisten ned, han var inte nöjd med rummet så han tog tillbaka tusenlappen som låg på disken och drog därifrån. Det blev stor glädje i byn, ingen hade tjänat några pengar men alla blev skuldfria.” – slut citat härifrån.

  Om hur Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – ”lätt som en plätt” fixar detta för hela landet Sverige HÄR, HÄR, HÄR – samt framförallt HÄR . 😉  ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigareeller

  DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT

 40. Josef Boberg skriver:

  Om innehållet i bloggen i detta register.


  Livet i kött är som en öppen bokmen mååånga ”läser” bara EN sida
  .

  Ifall Du tar till Dig något av innehållet i denna kommentar med länkningar så kan det vara bra – och ifall Du ej alls tar till Dig så är det lika bra – vad mig anbelangar. Ditt liv är Ditt liv – och det har jag INGEN rätt att ”lägga mig i”. / Josef Boberg


  VITALISERANDE = WINWIN-RELATIONER FÖR ”OJÄMNÅRIGA”


  GRATTIS ❗ – Ian Wachtmeister
  – till Ditt partnerskap med en betydande yngre (ca 21 år) kvinna.

  Det är WinWinscenario för båda – därför att den äldre ”smittar” vanligen den yngre med sin gedignare LivsErfarenhet – och den yngre ”smittar” den äldre med sin vanligen högre nivå av fysisk och mental vitalitet.

  2004 (jag var då 63 år LivsErfaren) skulle Arbetsförmedlingen i Laholm omskola mig till skogshuggare med röjsåg och motorsåg – trots att det fanns läkarintyg – som entydigt sade att det var direkt olämpligt arbete för mig (jag är sjöingenjör och har hela mitt yrkeserksamma liv enbart haft ”manschettarbeten” – p g a en allvarlig ryggskada i tidiga tonår).

  Följden av den här AF-dumheten blev att jag ”gick i väggen” = jag blev sjukskriven för reaktiv Arbetsförmedlings-depression fram till min folkpensionering 2006.

  Det blev ju då en del samtal med min husläkare (som var jämnårig med mig) om min familjesituation osv. När jag sade att min sambo Ann var 14 år yngre – så utbrast läkaren spontant: ”Den absolut bästa livförsäkringen för en man är att SamLeva med en yngre kvinna ❗ ”

  Jag kan bara hålla med honom om det. Under de nu mer än 10 år – jag har levt som jag gör – så är min erfarenhet att jag både fysiskt och mentalt ÄR mera vital – än jag någonsin var i min tidigare 30-åriga relation med mamman till de två avkommor Wi har.

  Dock – ingen skugga faller över henne eller mig för den sakens skull – utan jag bara konstaterar att jämnåriga som vanligast har en lägre nivå på förmåga att stimulera varandra fysiskt och mentalt, tyvärr tyvärr… 😥

  Till detta bör ju även föras att de givna fördelarna (WinWin) med ”ojämnårigheten” – ej enbart gäller ifall mannnen är mera LivsErfaren än kvinnan – utan det kan ju lika gärna vara det omvända också – ifall kvinnan under sitt liv i kött oreserverat har bejakat sin medfödda LivLust fysiskt och mentalt.

  Dock… – p g a religionernas mer än 6000-årade kvinnoförnedrings-projekt så är ju sådant mindre vanligt, tyvärr tyvärr… 😥

  Vad jag med detta vill säga – till Dig Ian Wachtmeister – och alla andra med för den delen – som har det lika ”förspänt” – är: ”Ta väl vara på Din ”ojämnåriga” relation – för den är guld värd ❗ ” – som jag ser det i vart fall.

  I o f s så kan jag ha fel i det – men det tror jag ej alls själv på.

  Vad jag med detta vill säga – till Dig Ian Wachtmeister – och alla andra med för den delen – som har det lika ”förspänt” – är: ”Ta väl vara på Din ”ojämnåriga” relation – för den är guld värd ❗ ” – som jag ser det i vart fall.

  Fridens… / Josef  HÄLSAN ÄR EJ ALLT – MEN UTAN HÄLSAN FÅR ALLT ANNAT UNDERORDNAD BETYDELSE
  ❗ (video ca 3 min).  ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigareeller

  DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT

 41. fairymary skriver:

  hmmm….hur ska vi göra för att det ska kännas lika naturligt att en kvinna är tillsammans med en yngre man?

  Min erfarenhet från dejtingsighter är att många yngre män lockas av en äldre kvinna….men jag har en inneboende skepsis……kanske är jag alltför påverkad av det du kallar ”kvinnoförnedringsprojektet”…..

  I och för sig har jag haft ett förhållande med en 15 år yngre man….nu många år sedan. Vi avslutade det i stort samförstånd. Mitt motiv var att jag tyckte att han skulle ge sig själv möjligheten till att få barn….vilket jag då inte var beredd att ge mig in på igen….kvar är en stor vänskap….

 42. angus skriver:

  Good Lord.. Det är skoj med folk som tror sig vara vetenskapliga och blajar på om energier och vibrationsfrekvenser och varför man får bröstcancer.

  För övrigt så beklagar jag att du växt upp en så hämmad miljö. Vi som fick en normal uppfostran har inga problem med onani eller att ha samlag med gott samvete. Fint dock att du verkar tagit på dig rollen att rädda världen från något som du tror att alla drabbats av ….

  PS Vem sa att det är farligt att sitta med rumpan bar på marken?? Stackars dig, tyvärr tyvärr


  [ Hmmm… – Angus tänk att man blir så klok av att hänge sig åt öl. Men för oss ”vanliga dödliga” – gäller nog att:
  ”Smaken är ju som baken delad”Tack och Löv ! … 😉 ]

 43. Josef Boberg skriver:


  Fairy Mary – ”kniviga” frågeställningar, verkligen…


  ”hmmm….hur ska vi göra för att det ska kännas lika naturligt att en kvinna är tillsammans med en yngre man ❓ ”


  Skitenkelt, verkligen… = kasta ALLT som har med religioner att göra på soptippen ❗

  Men det är ju ej så enkelt i o f s – för då ”rasar” ju HELA ”dödsköret” – som Wi ju alla fått i oss av vuxenvärlden sedan Wi föddes i kött.

  Men vaddå – alternativet är ju att sakta (och ej alls så sällan plågsamt också… 😥 ) under i bästa (= värsta) fallet ca 70 – 90 år – så vad har Wi att förlora på det egentligen ❓ Mer om det i tallkottsform HÄR + under pkt 6 i inläggstexten ovan.

  (Ifall Du har Firefox som webbläsare – så går Du in med muspilen i raden högst upp på sidan… trycker där på redigera… sedan på knappen ”sök”… sedan skriver Du pkt 6 i rutan längst ned till vänster… och trycker sedan på ”knappen” nästa – tills Du hamnar på pkt 6 i blogginläggstexten).  ”I och för sig har jag haft ett förhållande med en 15 år yngre man….nu många år sedan. Vi avslutade det i stort samförstånd. Mitt motiv var att jag tyckte att han skulle ge sig själv möjligheten till att få barn….vilket jag då inte var beredd att ge mig in på igen….kvar är en stor vänskap….”


  Jo… – Fairy Mary – att Du ratade det här med barn en gång till – det har jag personligen full förståelse för. Barn är ju i o f s fantastiska – och mellan varven både gulliga och rara – men lik förbannat så innebär ju egna barn att vara till händer och fötter bunden = ”vara i fängelse” i ca 20 år – och för ej alls så få – så blir det ”fängelset” livsvarigt = föräldrarna slutar ALDRIG med att lägga sig i sin barns liv, tyvärr tyvärr… 😥

  Den bestående vänskapen är nog betydande mera värd för Er båda – än gemensamma barn hade varit – som jag ser det i vart fall. I o f s så kan jag ha fel i det – men det tror jag ej alls själv på – hälsar Josef 😉

 44. angus skriver:

  Jaha menar du att det tack vare ölen jag och de flesta andra haft den uppväxt som du förespråkar? Då kanske det är dags att sänka priset på öl så att folk dricker mer.

 45. Josef Boberg skriver:


  Jo… – Angus – det kan Du ju i o f s ha rätt i. Men öl innehåller ju alkohol – och öl med mycket sådant har ju ju en hälsomässig baksida vid för stort intag, tyvärr tyvärr… 😥

  Men skulle mitt val stå mellan att dricka öl och att dricka kranvatten – så skulle jag oreserverat välja öl med de låga alkoholhalterna.

  Men nu har jag personligen ej det valet att göra – för sedan hösten 1996 dricker jag det fantastiska hälsovattnet Donat Mg – som ju innehåller EXTREMT mycket av bristmineralen magnesium.

  Normalt kosthåll i dags dato – innehåller ca 5 ggr mindre magnesium än vad husmanskosten innehöll för ca 100 år sedan ❗

  Måhända är det därför som jag tänker och skriver lite annorlunda = icke MainStreamat – vad vet jag.

  Apropå Din första backfeed ovan – så skulle Du måhända få ut något av att kolla hur ”tokigt” fel det kan bli HÄRhälsar Josef 🙄

 46. angus skriver:

  Tack för ditt svar. Jag tror ändå att ett par öl är hälsofrämjande om det kan ge en mindre neurotisk uppväxt än din trots riskerna med leverskador osv.

  Undrar lite vad det är för föräldrar du haft som skrämt dig så under dina första levnadsår.


  [ Jo… – Angus – det har du ju helt rätt i i o f s. Men ett par öl då och då morgon, middag och kväll – ställer jag mig mycket tveksam till, verkligen… Jag var till sjöss under ca sex år (på Sydamerikafart med Johnson Line) – och då provade jag detta – så jag vet vad jag talar om utifrån egna gjorda erfarenheter.

  Apropå Ditt tugg flera ggr – i denna och tidigare kommentarer ovan – om min barndom (som Du ju ej vet ett jota om i sak) – så känns det nu för mig som att jag bör respondera på det.

  Min bardom var ej bra och ej dålig för min utveckling – utan kort och gott perfekt. Mina föräldrar var ej bra och ej dåliga som föräldrar för min utveckling – utan kort och gott perfekta. Den syskonskara (två bröder och en fostersyster) som jag växte upp tillsammans med – var ej bra och ej dålig för min utveckling – utan kort och gott perfekt. Den vuxenvärld i övrigt – som jag frotterades med som barn och tonåring – var ej bra och ej dålig för min utveckling – utan kort och gott perfekt.

  Med andra ord så har jag för många många år sedan slutat med (om jag nu överhuvudtaget någonsin har gjort det) att ge min barn- och tonårstid ”skulden” – för att mitt liv har varit så fantastiskt och framförallt så unikt som det har varit – och framförallt ÄR så fantastiskt och unikt som det ÄR – och än mindre skyller jag på ”gud” eller religion eller samhället som sådant.

  Visst har det ena och det andra påverkat mig, naturligtvis… – men till ”syvende och sist” så har det ALLTID varit, ÄR och kommer ALLTID att vara mina egna val – som har avgjort och avgör hur mitt liv har varit, ÄR och kommer att bli. Ej mer och ej mindre än så.

  Så mitt tips till Dig blir – att Du en smula rannsakar Ditt tugg ovan om min barndom (som Du ju ej vet ett jota om i sak) – i meningen ifall Du själv fortfarande skyller det ena och det andra i Ditt eget liv på t ex ”taskig eller lycklig barndom” osv – hälsar Josef B. 😉 ]

 47. fairymary skriver:

  Hej Hans!

  Vi är flera som vill reflektera om livet. Gäller bara att hitta varann. Välkommen till min blogg för en liten glimt …..

 48. Hans skriver:

  Hej igen Josef, jag är kvar trots att jag inte är kvar..
  dvs raderade bloggen fast behöll själva roten i den ett tag.. anledningen var inte bara att det blev så lite respons på religins och livsfilosofi-inläggen utan även att jag upplevde min egen blogg som för bred och hur jag än rensade blev den för bred..
  På något sätt känner jag att jag egentligen vill ha en väldigt ren blogg om just livet men jag vet inte ännu hur den ska göras, vad den ska innehålla. Tills dess snattrar jag runt i främst andras, engelskspråkiga bloggar.
  Idag läste jag mer i din och blev överlumplad av en hel del som tex att du sover under en björk (!) och det är nog så att du greppat en viss del av tillvaron på ett bra sätt, det kan man känna mellan dina rader.


  [ Jo… – Hans – att ”snappa” vad livet går ut på – kräver nog MYCKET utomhusliv som jag ser det. T ex Buddha satt ju ej inomhus och och ”häckade” – när han skapade förutsättningarna för sin upplysning.

  ALLT i NaturRen ÄR ju redan upplyst – så vad är då NaturLikare = enklare än att vara där och drabbas av den Upplysningen (kolla i slutet på texten här) ❓ – undrar Josef 8) ]

 49. Hans skriver:

  Tack förresten för att du verkar ha gjort mitt namn ”klickbart”, jag har tydligen missat någon inställning, andras namn är ju klickbara, eller fixar du det åt alla?
  Inte för att klicket ger något just nu, men jag ska starta upp en liten blogg om mygel i samhället (”juridik”) och ”antidebatt” finns ju kvar, länkade från min gamla ”rotblogg”.
  Fick blodad tand igår då jag tog en sms-tjänst via en länk på Aftonbladets hemsida, tjänsten (beräkna livslängden, dvd mest på kul) skulle kosta 50 öre men det debiterades 100 ggr mer dvs 50 kronor – två gånger.. för att ge mig svaret att jag skulle leva till år 2081 🙂 (Medelålders idag)

  Gissa om jag blev arg! Så gammal vill jag ju inte bli.. nej snarare pga bedrägeriet, 100 spänn för något som skulle kosta 50 öre.. jag gjorde allt man kan göra och lite till och det har gett resultat….

  Så på skoj ska jag inleda mygel-bloggen om den lilla saken..


  [ Jo… – Hans – Taaack själv för att Du tackar ❗

  Apropå inställning. Klicka i vänstermarginalen på Ditt wordpresskonto (som inloggad) på ”Användare” – sen på ”Din profil” – och kopiera in Din webbadress [( http://groak67.wordpress.com ) – som kan vara vilken annan webbadress som också..] i skrivfältet efter förtexten ”Din webbplats”. Tryck sen på spara – och därefter kommer alltid Ditt användarnamn i kommentarer på wordpress att vara klickbara (= blå), tror jag… 💡

  Svaret på Din fråga om jag fixar det här åt alla – är att jag gör så, när jag VET vem som har kommenterat ”oklickbart”. Alltid stör det någon – och glädjer en hel del, förhoppningsvis… 💡 Som alltid: ”Alla mynt har två sidor !”

  Hoppas nu på att Du snart kommer på = snart ”drabbas” av Ditt personliga sätt att ”blogga vidare” på wordpress.com med (mygel-bloggen t ex) – hälsar Josef 😉 ]

 50. fairymary skriver:

  Hans!

  Ditt namn är inte klickbart för mig…


  [ Det har jag fixat nu – hälsar Josef ]

 51. Hans skriver:

  (Lite skoj)
  Måste berätta om min halvgalne halvbror Leon, kom att tänka på honom när jag läste vad du skrev om kranvatten,
  han hade en firma som sålde kranvatten på flaska med den stora skillnaden att det tydligt stod på flaskan att det var kranvatten, han menade att flera av de så kallade källvattnen var detsamma. Det gick visst att sälja.. han startade något originellt politiskt parti för invandrare och livnärde sig väl mest på ett cafe han ägde.. Jag har ju märkt att människor är måttligt roade av ”gnäll” och det blir inte så stor publik till såna bloggar och böcker.. han visade sig vara ungefär som jag och ”gnällde” (gav igen) mot sin fd fru efter skilsmässa genom att ge ut en bok ”I married a terrorist” fast när han skulle visa upp boken så kom det bara en hund för att kolla:

 52. Hans skriver:

  Man brukar ju utnyttja de som hjälper en så naturligtvis testar jag inställningen i din blogg..
  och jag hann igår kväll titta runt lite i fairymarys blogg och där finns en för mig ganska okänd värld upplagd på ett positivt sätt..

  Senaste dagarna kom de flesta besökarna till min nerlagda blogg härifrån och det blev ca 20 besök redan första dagen till min ”mygelblogg” fast tyvärr har jag inte tagit upp något ”stort” ännu, men det finns lite sånt på lager efter ca 100 åhörarbesök i tingsrätter och koll avdomar med mera..

 53. angus skriver:


  ANGÅENDE BARNDOM.

  Så här ligger det till Josef, du nämner på flera ställen i din blogg hur barn ska tillåtas leka med sin sexualitet utan att hämmas av sina föräldrar. Eftersom hela påståendet kändes så verklighetsfrämmande så drog jag (felaktigt!) slutsatsen att denna uppfostran du beskriver varit din egen. Eftersom du nu sagt att så inte var fallet undrar jag vems uppfostran det är du beskriver?

  MVH Angus


  [ Tja, säg det… – men bl a RFSU ”tutar” ju numera om det här med barns medfödda rätt till sin egen naturlig barnsexualitet = barn”elektricitet” HÄR, HÄR, HÄR, HÄR och HÄR.

  Så måhända kommer det att bli så om några generationer ifrån nu – att det blir OK också för naturlig barnsexualitet = barn”elektricitet”, kanske… 💡 Wi som då fortfarande andas får se… – hälsar Josef B. 8)


  PS. Om en potentiellt fullt ut möjlig lösning av pedofilerieländet HÄR – och lite om barn och tonåringars nätsex HÄR – samt ej minst om vanliga vuxnas ”pedofileri” med barn HÄR. DS. ]

 54. Hans skriver:

  De som orsakar problem är de som tycker att barn-sexualitet är ”verklighetsfrämmande”,
  många av dessa ser rött bara ämnet kommer på tal och är fullt beredda att utmåla var och en som tar upp ämnet som pedofil.
  Det här är typiskt för korkade människor med behov av att leka översittare.
  Sådana har fällts för både förtal och förolämpning, till och med i vårt dåliga rättsväsende där man mest kastar tärning.

  Andra som orsakar problem är alla de vuxna som inte sätter gränser för barnens ”lekar”.

  Samt naturligtvis, brottslingar av olika slag, våld och tvång är ovanligt men även vissa av de som inte sätter rätt gränser utmålas som våldtäktsmän, och kvinnor (ovanligt)

  Det är väl bara att tänka tillbaka på sin egen barndom och sexualitet, en sak som en del vuxna borde lära sig.

 55. Hans skriver:

  Efter att ha skummat igenom kommentarerna om sex-relaterat så vill jag tillägga att köns-stympning på barn ÄR något så vidrigt, oavsett anledningen, att jag anser att det, om det sker i Sverige, ovillkorligen ska bestraffas på samma sätt som dråp.
  Detta för att markera för hela världen hur omåttligt idiotiskt detta beteende är.
  Det är minst jämställt med sexuella övergrepp med våld eller tvång.
  Vi har mildrade straff för psyksjuka männiksor och detta kan enligt min åsikt jämställas med allvarlig psykisk sjukdom, att tillämpa dessa ritualer.

 56. Josef Boberg skriver:

  Uppdaterad den 4 september 2013


  Livet i kött är som en öppen bokmen mååånga ”läser” bara en sida.

  Att beskriva verkligheten i strid med människors sanning leder inte sällan till att folk känner sig kränkta och nedvärderade. Detta eftersom det är viktigare att ha rätt i dagens samhälle – än vad som ÄR rätt !” – slut citat härifrån.

  Ifall Du tar till Dig NÅGOT av innehållet i det följande så kan det vara bra – och ifall Du ej alls tar till Dig så är det lika bra – vad mig anbelangar. / Josef Boberg


  OM RÄTTSVÄSENDET = ORÄTTSVÄSENDET


  SvD 31/3-13 – En märklig värld: ”Vad är definitionen på galenskap? Kanske att det som är sinnessjukt blivit så normalt att det är knäppt att ifrågasätta. Välkommen till 2013. … Litet brott=hårt straff. Stort brott=inga straff.”


  SvD 7/2-11 – Svenskt rättsväsende svartmålas på nätet: ”Det har blivit mer politiserat, med populistiska lagar som inte fungerar i praktiken. Till exempel barnporrlagen som fick Kungliga biblioteket att anmäla sig själva, säger Strid. Han tror att både svenskarna och omvärlden hittills har sett Sverige som ett okorrumperat och rättvist land, men att det bilden är på väg att förändras för alltid. Det beror delvis på Assangefallet, men också på vad som framkommit till exempel om de utvisade egyptierna. I framtiden blir nog bilden av Sverige lite mer kritisk.”


  Jo… – Hans – om att rättsväsendet = orättsväsendet i Sverige – är ju Du och jag åt hållet tämligen överens, faktiskt… 💡

  Det nu ca 6 000 år hopplöst föråldrade ”hot och morotssystemet” gäller ju fortfarande i dags dato – TROTS att det genom wår ebarmeligt barbariska historia har visat sig att STRAFF ALDRIG har a ELIMINERAT att brott begås. I o f s så kan Wi i bästa fall få någon form av TILLFÄLLIG minskning av brott – genom att HOTA med bestialiska straff – men absolut ingenting annat ❗ – ifall Wi skall tro på wår historia. Det gör jag i det här fallet.

  Lösningen

  Tja… – varför ej någon gång PRÖVA med att ta bort ORSAKEN till att t ex sexbrott begås

  Tror Du att t ex pedofileri skulle vara något större brottsproblem – ifall barn och tonåringar fick leva sin elektriska sexualitet fullt ut = ohämmat av vuxna ❓ Skulle dom då som vuxna ha någon kvarstående elektrisk sexuell dragning till barn ❓ – ifall Wi undantar undantagen som bekräftar principen.

  Roten till den förfärligt avskyvärda könsstympningen av barn är ju religionerna, bevisligen… 💡 – såväl som den kemiska kastreringen av vuxna, tyvärr tyvärr… 😥

  Finns det någon annan lösning på dessa problem – än att sluta med att TROPyramidMaktHavarnas och deras medlöpares religioners bestialiska GalenSkaper (folkrättsligt sett) avseende t ex NATURLIG elektrisk barnsexualitet ❓ – undrar Josef B. 🙄


  PS. Mera om den här ”eldfängda” saken HÄR, HÄR och ej minst HÄR – samt om NYDANANDE RÄTTSLIG FÖRUNDERSÖKNINGSMETOD – SOM ÄR WIN-WIN FÖR ALLA INBLANDADE PARTER I BL A SEXUALBROTTSMÅL HÄR.


  PS. 18/12-10 ”Rättegången” mot Tito Beltrán ”luktar”. En världskänd artist av dignitet – råkar ut för att en, före rättegången, publikt relativt okänd kvinna anklagar honom för våldtäkt. Med stöd av framförallt vittnesmålen av Carola Häggkvist (känd artist i Sverige) och Maria Lundqvist (relativt okänd artist före rättegången)döms Tito Beltram – och de inblandade kvinnorna blir ”världskändisar.

  En parallell till detta kan ses i den pågående ”rättegången” mot Julian Assangeen rotlös sanningssökare som är frisläppt = ”fri mot en borgen på över två miljoner kronor och ska enligt villkoren hålla till på ett gods några mil nordost om London. Han måste anmäla sig på en lokal polisstation en gång om dagen och bära elektronisk fotboja. …” – enligt SR Nyheter/Ekot.

  Är det jag eller världen som är ofattbart enfaldig  ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigareeller

  DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT

 57. Hans skriver:

  Kul citat av Einstein, tack..

  Intressant tanke att det visat sig att straff inte gör slut på brottsligheten (den ökar väl snarare) och ifall det finns andra lösningar!

  Att låta även barn få utlopp för sin sexdrift, ja det fick de förr -på dagis där de hade speciella kojor..
  Med tiden har fröknarna där blivit skamsna och rädda och skapat problem tillsammans med föräldrarna.

  Men det ska inte vara några sexuella förbindelser mellan barn och vuxna eftersom det är fastslaget att sådana förtar barndomen för barnen. De mister sin barndom, inte helt men mer eller mindre.
  Hur man ska dra gränsen, ja det måste nog avgöras inom varje familj via sunda förnuftet.
  Och alla måste vara föriktiga med att låta barn umgås med främmande vuxna på egen hand.

  Jag vill inte avfärda alla regler för sexliv inom alla religioner, vi kan ju inte utesluta att där någonstans finns en pärla..

 58. Hans skriver:

  Förtydligar:

  ”Och alla måste vara försiktiga med att låta barn umgås med främmande vuxna på egen hand”

  Det finns helt enkelt ingen naturlig sexuell dragning mellan barn och vuxna, men det finns vuxna som tappat preferenserna, kanske aldrig haft några.
  De är få så man ska väl inte bidra till att skapa skrämsel och fördomar av något slag.
  Jag minns hur jag som barn kände absolut noll i sexuell dragning till vuxna, utom ett enda tillfälle för min egen mor, det var ett intressant tillfälle, jag minns inte åldern men långt under 10 år iaf, kanske bara 5 – 6, jag låg i hennes säng och hon hade en väninna hemma, jag minns inte varför det var så. Det verkar ligga djupt det där, började utforska vissa områden som det var naturligt och mor och väninnan skrattade förvånat och avstyrde det hela för en snopen pojke.
  Det är nog så det ska vara.
  Att avstyra var ju en naturlig sak för min mor. så jag kom inte så långt..
  (hon var bara 17 när jag föddes och anses dessutom se yngre ut men jag tror det saknar betydelse och den dragning jag kände berodde nog på just att hon var min mor, men jag är inte helt säker)


  [Jo… – Hans”Det finns något i Allt !” – men i religionerna finns det förmodligen betydande mindre än Wi inbillar oss – som jag ser det i vart fall. I o f s så kan jag ha fel i det – men det tror jag ej alls själv på.

  Det här med mamma-dragning sexuellt = ”elektriskt” också – är snarare regel än undantag. Dock… – Du är en av dom få som vågar uttrycka det.

  Det är ju inget konstigt med det – för vem kan glömma det fantastiska fostersamlaget med mamman (se under 0-punkten) – under ca 9 månader – samt födelseorgasmen därefter ❓ – hälsar Josef B. 🙄 ]

 59. Mina skriver:

  Hi!

  Jag hoppas att jag kan lämna en ”länk” här som har inget med ämnet ”ovan” och göra!

  Jag skulle uppskatta och DJUREN som lider skulle uppskatta om jag kan lägga länken här!

  Du kan ta bort det,om det du vill,men jag skulle uppskatta om du kunde ”sprida vidare”!

  Tackar för ordet!

  http://www.djurensratt.se/portal/page/portal/djurens_ratt/forbjud-palsfarmning


  [ Hmmm… – Mina – lovvärt initiativ i o f s, verkligen… – men vore det ej MÅNGFALT bättre att göra en namninsamling för att stoppa wåra
  (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavares (video 2 tim 38 min) och deras medlöpares planerade och pågående åderlåtningen av människosläktet on mass = Harmagedon ❓ – undrar Josef B. 😉 ]

 60. Hans skriver:

  I så fall är makthavarna tydligen verktyg för det skeende som enl. bl.a. Bibeln och Majafolket är förutsagt och oundvikligt.
  Jorden är överbefolkad av människor med oärligt och ont sinne samt miljöförstörande maskiner som dessa spottar ut. Det är ju alldeles försent att dra i nödbromsen och bromsbackarna är alldeles för små.
  Så vad kan vi enkla, maktlösa människor göra annat än vårda om andra små varelser, såna som vi verkligen kan hjälpa.
  Jag tycker det känns toppen att mata småfåglarna som kommer till min tomt.
  Inget annat har gett så mycket tillbaka på sista tiden. I deras vilda leverne finns något större som vi inte riktigt förstår och de har alla kontakt med denna ”Deva” som kan få dem att ge signaler till en enskild människa.
  Naturen, djuren, är så mycket större än vi kan ana, de har samma rätt till jorden som vi.

 61. Elvira skriver:

  Mayafolket var ett synnerligen blod törstigt folk. De flesta ”stammar” brukar i alla fall skona och känna empati med sina ”egna”, så icke Mayorna.

  *ryser*

 62. Hans skriver:

  Deras ev. blodtörst har inget med relevansen i deras profetior att göra.
  Nostradamus prickade också in mycket och det gäller även ifall han någon gång varit elak, det är liksom en helt annan debatt.

  Om jag ser på en dokumentär från andra världskriget hur Tyskland tog fram folkbilen VW så sitter jag inte och ryser pga Hitler.
  Teknisk utveckling och en persons ondska tillhör olika domäner.
  Jag för min del högatktar debatt som leder framåt och ogillar oegentligheter på lågstadienivå och lägre.


  [ Om den sista meningen har jag tänkt och skrivit HÄR. / Josef ]

 63. Josef Boberg skriver:

  Uppdaterad den 6 maj 2013


  ”TRO KAN FÖRSÄTTA BERG !”


  Apropå Din kommentar HÄR: ”I så fall är makthavarna tydligen verktyg för det skeende som enl. bl.a. Bibeln och Majafolket är förutsagt och oundvikligt.”

  Jo… – Hans – så är ju Wi av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder grundlurade av wåra (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavare (video 2 tim 38 min) och deras medlöpare till att tro, tyvärr tyvärr… 😥


  Men i o f s så kan ju ”tron försätta berg” – så fortsätter tillräckligt många att ge av sin egen energi åt samma tro som Du har präntat ovan – så blir det ju så – för att ej säga än värre (video ca 10 min), självklart… 😈

  Men… – handen på hjärtat Hans – vill Du fortsatt bidra till det – eller alternativt istället bidra till DETTA (video ca 6 min)


  En MedMänniska är en som ställer till det gott för sin egen del OCH så många andra som möjligt.

  En PyramidMaktHavare är en som ställer till det gott för sin egen del – men på sina MedMänniskors bekostnad (video 3 tim 35 min) – och då FRAMFÖRALLT oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna. Humant


  @Elvira:
  Jo – så var det ju – för det fanns MÅNGA riken inom riket = en parallell till RomarRiket.

  Vet då att bl a dessa fallna riken – i sig är en direkt parallell (video 4,5 min) till hur det t ex är inom EU i dags dato, tyvärr tyvärr… 😥 – ”vet” Josef B. 8)  ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigareeller

  DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT

 64. Elvira skriver:

  Ja du Hans,
  även vi idioter bör väl få ”debattera” så att vi utvecklas och så småningom, givetvis, efter lång tid kan nå din nivå av intellektuell briljans.

  Består jorden, befolkad av människor tillräckligt länge, så kommer det mesta av ”förutsägelser” nog att ”besannas”.

  *vinkar*
  Hej Josef nu ”ses” vi inte på länge eftersom jag ska resa till Mali och jobba i ett år,
  Ha det så super gott!!


  [ Taaack ❗ – Elvira – och ha det så gott det går i Mali. Men visst finns det väl såväl datorer som internet där ?

  Så varför ej starta en blogg och hålla oss informerade om hur Du får det i Somali – undrar Josef B. 😉 ]

 65. Hans skriver:

  Jodå Elvira, jag är den förste att meddela att människans intelligens är ett rent ”skämt” i förhållande till de högre som existerar, det gäller även min, om inte annat eftersom jag är så dum att jag i vrede inför vad jag ser som ”antidebatt” kan uttrycka mig så det kan uppfattas förnedrande.
  Men så viktigt anser jag det vara för mig själv att inte göra totalt meningslösa utsvävningar i debatter om människans predestination, utsvävningar som kan förstöra debatten och göra den helt meningslös.
  Ursäkta att jag i det där inlägget använde ordet ”lågstadienivå”, det var inte rätt och det får mig att tänka på vad min högaktade syster sagt, jag måste skaffa mig en större flexibilitet inför människors egenheter. (Hon bor i Rio)
  Detta är något av det ”värsta” jag hört, dvs det bästa, det är sanningen på sin spets riktad rakt mot mig, det är väl sånt man måste stå ut med med vissa personer..
  Elvira eller vem som helst ska inte angripas för göra känslosamma avvikanden i debatter, jag måste inse att sådant är en mänsklig egenskap, inte kopplad till intelligens men till något högre än så.


  [Jo… – Hans – jag köper Din förklaring – därför att det är väldig lite lätt att ej alls ta till ”överord” då och då – ”vet” Josef B. 😉 ]

 66. Hans skriver:

  Jag är inte alls den ”förste att meddela…” det skulle ha stått ”den förste att VILJA meddela…”

  Ha det så gött i utlanderna..

 67. Josef Boberg skriver:

  Uppdaterad den 20 november 2010


  Hela wårt fantastiska Universum
  (video ca 64 min) är till mer än 99,99 % (i volym sett) ett av skolvetenskapen än så länge odefinierat SuperIntelligent ElektroMagnetiskt plasma – såväl som att Solen (video ca 8 min) är det. Varför skull då ej människan också vara det ❓ ”The Holofractographic Universe” = ”Wi are all One !” (3 st 10 min videos). De ursprungliga budorden ”andas ju så” också.

  Att sen ”snilliga” PyramidMaktHavaregon – sedan minst 6000 år tillbaka – har lyckats med att få oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – att tro någonting helt annat – det är ju en helt annan sak.


  OM LIVSBEJAKANDE = HÄLSOSAM AVKLÄDNING = NATURLIKTVIS UPPLYSNING
  – OCH NATURVETENSKAP OM KLÄDBEFRIADE KROPPAR HÄR  ”Jag minns när jag var ung
  (yngre), i början av 1980-talet. Då var det inte alls lika dramatiskt med nakenhet som det är idag. ALLA hade bar överkropp på badstränder, i parker och andra platser på sommaren (t.o.m. Kungsträdgården i Stockholm !). Tjejer/kvinnor köpte inte ens överdelen när de skaffade baddräkt – den använde de ju aldrig ändå ! Det har tyvärr blivit ett mycket mer destruktivt klimat för nakna kroppar i vårt ”moderna” samhälle.
  Let’s go naked ! Worldwide !” 🙂
  – slut citat härifrån.


  Min spontana reaktion på detta blev: ”Hur helvete skall Wi någonsin kunna vara vänner med oss själva och varandra – och ej minst med NaturRen – ifall Wi med tillstymmelse av en gnutta skäms för och känner skam över att vara fysiska kroppar i kött – när Wi är befriade ifrån ALLA mer eller mindre förfulande klädtrasor (inklusive vuxenBlöjorna = trosa/kalsong + bröstBlöja för kvinnan), smycken osv – och då särskilt de som bokstavligt talat ”stryper ihjäl” wåra LivsBejakande biologiska ElektroMagnetiska flöden genom roten ❓ ”


  Jag har själv en hel del egna gjorda erfarenheter av hur illa det kan bli – av ett sådant ”ännavänt” tanke- och levnadssätt. 1963 hade jag fått i mig för mycket av alkohol + att jag på Rios Copacabana hade fått på tok för mycket sol också. Det senare ledde i sig till att jag fick en elakartad form av solallergi – som föranledde att jag därefter fick vattenblåsor på huden – i framförallt ansiktet – och då bara efter bara ca 10-15 minuter i solsken på wåra breddgrader – och då även under den mörkare årstiderna. Så fram till slutet på 80-talet – så fick jag i alla lägen tänka på att vara i skugga av någonting – ifall jag ej hade keps med stor solskyddande skärm på huvudet.

  Gissa om jag då var urless på detta förhållande ❓ Men i det läget så hade jag åt hållet kommit på – att min fysiska kropp ej alls hade solallergi, egentligen… – utan att det till 100 % var ett ”inbillningsspöke” i min biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska (video 1.40 min) hjärnDatorRäkneMaskin.


  Ca 6 km från mitt boställe finns Norra Mellbystrand – och där finns det en ca en km lång kustremsa – där det är tillåtet att bada befriad ifrån vuxenBlöjor = badbyxor. Så jag åkte dit och tränade bort mitt vansinniga hjärnprogram = min rädsla (video ca 8 min) för Solen (video ca 8 min). Jag konstaterade då redan vid första försöket – med att sola befriad ifrån ALLA klädtrasor (inklusive vuxenBlöjan) – att jag kunde vända ansiktet mot solen under ca 20 minuter – utan att det blev någon solallergireaktion ❗

  Dock… – NaturLiktVis av mina ca 25 år med solallergi – så begränsade jag under det året ansiktssolandet till max ca 30 minuter. Efter några få år så konstaterade jag kort och gott att min ca 25-årade solallergiplåga var ”puts väck”. Gissa om det var häftigt = befriande


  En annan upplevelse var för några år sedan – apropå det här med att hänga på sig mer eller mindre åt hållet ”förfulande” smycken = i meningen att de ALLTID mer eller mindre ”stryper ihjäl” wåra LivsBejakande NaturLiktVisa biologiska ElektroMagnetiska flöden. Det var en vårdag i lövsprickningstid – och jag, min särbosambo och en vänninna till henne – satt och njöt i trädgårdsmöblerna av en kaffestund i vårvärmen. Efter en stund så framkom det att wår besökare hade högst besvärande ”vårallergi”. Hon hade ett halsband på sig – och det framgick – när jag sporde henne om detta – att hon som vanligast hade detta på sig även när hon sov om natten. Jag tipsade henne då om att ta av sig ”strypkopplet” – och det gjorde hon. Redan efter några minuter utbrast hon: ”Men nu är ju min allergi nästan borta ❗ ”


  Apropå tajta vuxenblöjor (som ju numera även kan kallas för fitt- och kukbyxor), jeans, hårt åtdragna bälten osv osv – så finns det måhända någonting fundamentalt viktigt i att i görligaste mån undvika sådant – så många timmar av dygnet som möjlligt – för det är nog ingen tillfällighet att t ex Buddhist-munkar aldrig beklär sig med sådant elände – ur wåra kroppars flödesperspektiv sett.


  För att ”fatta varför” – kan ju vara sunt och klokt att själv inse – att Wi alla till mer än 99,99 % är ElektroMagnetiska Fält [Wi är ju ALLA byggda av atomer enligt kvantfysiken – som i sig är ”pyttedroppar” i den ElektroMagnetiska ”oceanen” Universum (video 64 min)]. Det vore ju då högst anmärkningsvärt – ifall wåra personliga ”droppar” av ElektroMagnetiska Fält (= artikel av Nikola Tesla i juni år 1900) ej alls skulle påverkas – av den uppsjö av onaturliga klädesplagg (inklusive vuxenBlöjorna = trosa/kalsong + bröstBlöja för kvinnan) mm – som Wi ”bultar” in wåra fysiska kroppar med. Om hur pyttlite den s k skolvetenskapen vet om magnetism HÄR (vido ca10 min – om bl a ”nygammal” magnetisk kunskap efter ca 6 min speltid).


  Apropå detta – så vad är den ”blinda förälskelsen” annat än att två ElektroManetiska fält STARKT attraherar varandra. Det låter ju ej så romantiskt kanske – men så är det ju i VERKLIGA termer sett = i wåra kroppars ElektroMagnetiska flödens perspektiv sett. ALLA nyfödda barn VET att det är så = dom är s k Upplysta = dom är som Buddha blev efter många års kneg med att stänga av sin hopplöst försmutsade tankeapparat = sin bioligiska hjärnDators vansinniga uppfattningar om sig själv och världen. Detta hade ju Buddha ifrån barnsben fått som försåtligt arvegods av sina föräldrar och andra vuxna som barn och tonåring = Buddhas som nyfött barn upplysta kropps- och hjärnmedvetande var ÖDELAGT – och vems är ej det som s k ”vuxen” i dags dato ❓ Därtill – så är ju detta åt hållet redan ett FAKTUM i tidig dagisålder i dags dato, tyvärr tyvärr… 😥


  Med andra ord så är wåra hjärnor ”helt sopade” som s k Upplysta (= hjärnan sover en drömsömn – under såväl ”vaken” dagtid som om natten) – men wåra fötter är fortfarande upp i hög ålder fortfarande åt hållet Upplysta. Detta därför att de är ju BOKSTAVLIGT TALAT närmast stående till jorden Terra och NaturRen – som ju till 100 % är Upplyst – och det smittar = ALLT i NaturRen ”VET” att det till mer än 99,99 % är ett SuperIntelligent (video ca 64 min) ElektroMagnetiskt [”The Holofractographic Universe” = ”Wi are all One !” (3 st 10 min videos)] plasmaflöde – som just nu ÄR manifesterad i en fysisk form si eller så – och att det därför spelar åt hållet noll roll (video ca 5 min) ifall ”det äter eller äts”.


  Så för att ej störa fötternas Upplysning att ta sig uppåt i wåra kroppar – så kan det vara MYCKET klokt att i stort sett ALLTID vara FRI ifrån hårt åtsittande klädtrasor (inklusive vuxenBlöjorna = trosa/kalsong + bröstBlöja för kvinnan), smycken i form av armband (ej minst bl a armbandsklockan kan vara en källa till mycket sjukdomselände, verkligen…), halsband osv. Det är ju i sig ingenting som i någon större omfattning begränsar oss i wår vardagliga livsföring – utan precis tvärtom. Däremot att helt vara förutan t ex den mer eller mindre alltid gravt hälsobelastande mobilen – kan ju vara besvärligt för en del, kanske… Likaså att ALLTID vara helt befriad ifrån klädtrasor – kan ju vara åt hållet än besvärligare.


  Dock… – när Wi sover om natten – är ju det i vart fall möjligt för ALLA = alla kan då ”ladda sina batterier” – utan att framförallt vuxenblöjorna – men även mobilen och andra IT-apparater av typ klockradio, TV-apparat (= ”Ta makten över din hjärna”), trådlös fast-telefoniapparat (= den VÄRSTA av alla IT-apparater ❗ ) osv i wårt sovrum – tillåts att störa den processen.

  Men hur vanligt är det att vuxna gör det ❓ – undrar Josef B. – när ej ens barnen som vanligast ej tillåts att sova utan klädtrasor – och i ett rum HELT befriat ifrån IT-apparter.

  Så vad annat är klädtrasor egentligen (= bl a vuxenBlöjTvånget) – än en LivsVarig DROG av rädsla (video ca 8 min) för oss själva och varandra – när Wi har klädtrasor på oss i NÅGOT enda annat syfte än att hålla värmen = när det är okomfortabelt mindre varmt utomhus eller inomhus ❓


  I o f s så kan jag ha åt hållet helt eller delvis fel i det ovanstående – men det tror jag ej alls själv på (video ca 8 min) – så det så. 8)  KÄR LEK = ”ATT OVILLKORLIGEN OCH STARKT TYCKA OM NÅGON FÖR DET DEN ÄR, OCH EJ FÖR DET SOM GES.”
  – eller – ”The Holofractographic Universe” = ”Wi are all One !” (3 st 10 min videos). Det får ju uppfattas som någonting HELT annat än det åt hållet ”körda” (video ca 9 min) PyramidMaktHavaregon ständigt och jämt försöker att få oss att tro på. Tro = att ej alls själv (video ca 10 min) veta = rädsla (video ca 8 min).  GRUNDORSAKEN TILL ALLT ELÄNDES ELÄNDE I VÄRLDEN; ”Ge mig kontroll över en nations pengar – och jag bryr mig ej om vem som skriver lagarna !” Detta kan uppfattas som den allt överskuggande och grundläggande affärsidén (sedan mitten av 1800-talet) för Mayer A B Rotschilds världsomspännande bankimperium (video ca 10 min) = The EndGame (video 2 tim 20 min) = Harmagedon

  Detta p g a att wåra (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavare (video 2 tim 38 min) och deras medlöpare vill äga världen plus 5% = UPPENBART kriminella PyramidSpel (folkrättsligt sett) med oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder, tyvärr tyvärr… 😥


  Men å andra sidan – ifall det kommer in lite nytt folk i Riksdagen efter nästa val = sådana som kan tänka självständigt = FRITT = ej MainStreamat – så kan ju i så fall den allt överskuggande BETYDANDE nationella frågan ställas – om vad som NU MÅSTE göras – för att Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – skall kunna få ett drägligt liv i Sverige framöver ❓

  Mitt svar på det ÄR att den FolkStyrda staten = enbart staten SKALL ha 100 % kontroll över peningmängden i en nation – INGEN ENDA ANNAN


  Vem skulle kunna förlora på att Wi testar genom att ”prova på” ❓

  Tja… – i vart fall ej Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – som jag ser det. Dom ENDA som intellektuellt sett – på kort tid kan ”förlora” på detta – är ju PyramidMaktHavarna och deras medlöpare. Men över lite längre tid sett – så blir ju dom också väldigt STORA vinnare (dom kommer ju ut ur sitt eget helvete – genom att ej får vidare chanser att ställa till ett på tok för jävligt Helvete för miljarder människor), verkligen… 💡 = detta är ett WinWinscenario för alla och envar – ABSOLUT.


  I o f s så ÄR ju ALLT tillåtet i MateriaSkapelsen (video 64 min). T o m att ”ladda” atmosfären ÖVERALLT med GRAVT hälsoförstörande IT-SMOG (troligast det VÄRSTA av allt i hela mänsklighetens ofattbart barbariska historia), FINANSKRISBLUFFARNA, CO2-BLUFFEN, RELIGIONSBLUFFARNA, SYND– OCH SKAM-BLUFFARNA osv osv.

  Men vad det är för MENING med det här PÅGÅENDE jävla helvetet kan Wi ju NU (video ca 4,5 min) undra över ? Vore det ej väldigt MYCKET roligare att ha roligt = att Kärt Leka ETT HELT ROLIGT LevAnde Liv i kött också (video ca 7 min) ❓ – undrar Josef 😉 🙄


  ”Ekonomin i varje nation är deflation”
  (video 1 tim 51 min). Ingenting kan stoppa det – utom en radikal monetär reform. Detta bekräftas i sig av finansminister (video ca 2 min) Anders Borg: ”Vi erbjuder bankerna 50 miljarder kronor, det betyder att bankerna i sin tur kan låna ut i storleksordningen 500-600 miljarder kronor ❗ – slut citat härifrån.


  ”Det går att lura en del människor hela tiden.
  Det går att lura alla människor under en del av tiden.
  Men ”luringarna” kan ju ej lura ALLA människor i världen, HELA tiden”

  (…”wealth of Rothschild consists of the bankruptcy of nations” = sant !)
  – det är OMÖJLIGT (video ca 6 min) menar Josef.


  Så NU ser Wi fram emot wår egen och hela landet Sveriges skuldfrihet – och då blir nog folkhälsan helt automatiskt bättre också;

  OM NATIONALEKONOMI ÖVER POLITIKERNAS NIVÅ

  ”En rik turist kom in på byns hotell, lade en tusenlapp på disken och bad om en nyckel för att titta på ett rum. Hotellägaren blev glad, tog tusenlappen och sprang till kötthandlaren och betalade sin skuld på tusen kronor.

  Kötthandlaren sprang i sin tur till bonden och lämnade tusenlappen som han var skyldig. Bonden tog tusenlappen och sprang till mackägaren och betalade en skuld på disel.

  Mackägaren blev glad och sprang till byns hora och betalade sin skuld på 1000 kr. Hon sprang i sin tur till hotellet, glad i hågen lade hon upp tusenlappen på disken och gjorde sig därmed skuldfri på hotellet.

  Just då kom turisten ned, han var inte nöjd med rummet så han tog tillbaka tusenlappen som låg på disken och drog därifrån. Det blev stor glädje i byn, ingen hade tjänat några pengar men alla blev skuldfria.” – slut citat härifrån.

  Om hur Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – ”lätt som en plätt” fixar detta för hela landet Sverige HÄR, HÄR, HÄR – samt framförallt HÄR . 😉

 68. Josef Boberg skriver:


  Oscar Wilde: ”De flesta människor är andra människor. Deras tankar är någon annans åsikter, deras liv en efterapning, deras passioner ett citat !” – och – ”I början älskar barn sina föräldrar; efter en tid bedömer de dem. Sällan om någonsin förlåter de dem !”


  DEL 1:
  VETINGENKUNSKAP OM MÄNNISKAN SOM ELEKTRISKT SEXUELL VARELSE I KÖTT (DEL 2 HÄR, DEL 3 HÄR, DEL 4 HÄR, DEL 5 HÄR, DEL 6 HÄR, DEL 7 HÄR, DEL 8 HÄR OCH DEL 9 HÄR)


  VARNING !
  Detta handlar om helt vanliga vuxnas omedvetna ”icke pedofileri” med barn = förstörelse av barnens HELT naturliga = livsnödvändiga elektromagnetiska flöden som varelser i kött. Det görs framförallt mentalt men även fysiskt.

  Det följande kan därför uppfattas som störande/stötande – och då särskilt STARKT för religionsbundna personer = Det följande är INTE något att ta del av – för dom som vill ha sina egons förut (video ca 9 min) fattade (video ca 10 min) meningar BEKRÄFTADE.


  RFU´s förhållningssätt till NaturLiktVis barnelektricitet = barnsexualitet HÄR, HÄR och HÄR – samt om vuxnas sexliv HÄR och HÄR. Om de ursprungligt givna budorden HÄR.


  ”Det vore bättre för vuxna som missleder barn elektriskt = sexuellt – att dom sänktes i havet med en kvarnsten om sin hals !”
  = vad Jesus/Yeshua försökta säga till mänskligheten för ca 2000 år sedan. Men det gick ju som det gick med honom och hans Intelligenta budskap, tyvärr tyvärr… 😥


  Hjärnforskaren James Prescott skriver om kristenDomen och andra monoteistiska religioner: ”Vi måste också klargöra de teologiska/religiösa system som gör kroppslig Njutning till en fiende – dömandes det som syndfullt och omoraliskt – och som likställer smärta lidande och försakelse med att vara moraliskt dygdig. Dessa moraliska värderingssystem går tvärt emot miljontals år evolutionär biologi (kroppslig smärta/obehag = undvikande och Njutning = attraktion) – och har jämställt det feminina med synd vansinne och omoral.

  Dessa moraliska religiösa värden har vänt sinnet [= wåra fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorer = wåra intellekt – Josefs anm] emot kroppen man emot kvinna föräldrar emot barn och barn emot föräldrar. Vår sexualmoral (till exempel att kåta upp oss för egen hand = elektriskt lysa upp oss själva för egen hand 😉 ) som Wi utgår ifrån ger oss rätten att ignorera andras ”felaktiga” känslor och syn på sex har helt sina rötter i dessa artstridiga religioner * ❗ ” – slut citat.


  Nattliga erektioner !”Både penis och klitoris erigeras periodiskt under sömnen i samband med att hjärnan aktiveras under så kallad REM-sömn (drömsömn). I vissa fall leder nattliga erektion till pollution.

  Under sömnen har män normalt 4–6 perioder med erektion. Dessa inträffar under drömsömnen och har inget med elektriskta = sexuella drömmar att göra. Det är ett nattligt program som nervsystemet sätter igång. Ett flertal funktioner aktiveras under drömsömnstadiet, tarmarnas rörlighet ökar, hjärta och kärl ändrar sin aktivitet och man har också intensiva ögonrörelser i sömnen. De nattliga erektionerna kan vara från några minuter till mer än en timme.

  Man kan se de nattliga erektionerna som ett träningsprogram – som underlättar erektioner i vaket tillstånd. Under dessa erektionsperioder fylls svällkropparna med syrerikt blod vilket gör att hela vävnaden får en ordentlig syresättning. Detta underlättar nya erektioner genom ökad tillgång på syre. Syret behövs för att bilda den viktigaste kärlavslappande faktorn, kväveoxid (NO).

  En annan viktig funktion – som den höga syresättningen fyller – är att förhindra bildning av strama bindvävstrådar – som förstör elastiska egenskaperna och förmågan att svälla i samband med erektionsstarten. Eftersom man oftast vaknar i samband med drömsömn är det vanligt att man har erektion på morgonen, så kallat morgonstånd.” – slut citat härifrån.


  Utifrån detta perspektiv sett – så kan det måhända ses som att Intelligent elektricitet = sexualitet ÄR LivsVIKTIGT, troligast… 💡 Men hur faen skall det gå till – ifall Wi ej ens vågar vara Kalle Ankaklädda = ens gå med ändan bar när Wi är mol alena hemmavid eller i NaturRen – och än OMÖJLIGARE – ifall det finns någon nära vän, ovän eller annan bekant eller icke bekant i närheten ❓

  Så människosläktets adelsmärke kollektivt sett är ju ej alls NaturLiktVis Intelligens precis, tyvärr tyvärr… 😥


  Visste Du att wåra fysiskakroppar till mer än 99,99 % (i volym sett) är ett SuperIntelligent ”biologiskt” ElektroMagnetiskt Plasmafält – och att Wi alla är här för att i grunden ohämmat Lyckliga och Kärleksfyllda Njuta av wåra innevarande liv i kött = att förädla wåra fysiskt materiella kroppar i kött – så det så. Mera om det i sak HÄR.

  By the way – så VET ju numera alla fria forskare att Solen är ElektroMagnetisk också – och att det är Solen som till ca 99 % (video 2,5 min) BESTÄMMER klimatet på jorden Terras ytteryta – så det så.


  Hur många har ”förädlat sina fysiska kroppar i kött” – sedan Jesus faktiskt gjorde det – för ca 2000 år sedan – på sitt unika sätt ❓ Apropå Jesus – så såg han ej alls ut så (= lång med ett vackert arianistiskt utseende) – som wåra religiösa PyramidMaktHavare har inbillats oss att tro sedan ca 1700 år tillbaka.

  Den VERKLIGE Jesus – såvitt jag känner till den saken – hade rött vildvuxet hår och skägg – samt hade glest mellan tänderna. Han mätte därtill bara ca 1,6 meter över marken han gick på. Så utseendemässigt var ju Jesus MYCKET mera lik Thore Skogman (video ca 2,5 min) än de här fantasibilderna. Sök på ordet Jesus HÄR – så kan Du nog hitta lite mera om hans ”riktiga” leverne där.


  URKUNDSFÖRFALSKNING
  ”En ny munk kom till huvudklostret och förvånades över att munkarna satt och kopierade kopior av de Heliga skrifterna. Han påpekade för abboten att detta kunde vara vanskligt, eftersom viktig kunskap kunde gå förlorad om någon munk skrev av fel.
  – OK, sade abboten, jag ska kontrollera urkunderna.
  Och så gick han ner i källarvalven, där de Heliga skrifterna i original förvarades. När han inte kom upp igen gick munken ner för att se vad som hade hänt. Han fann abboten bankandes sitt huvud mot stenväggen.
  – Vad har hänt ❓ Vad är det ❓ – frågade munken abboten.
  Abboten bankade åter sitt huvud i väggen och stönade:
  – Det står ”Celebrate” och ej alls ”celibate” ! ! !”
  – slut citat härifrån.


  Apropå barnSex och elektricitet = sexualitet allmänt sett. Hur många vuxna vidgår intellektuellt – att inseglet för den Universella kraften = Livets Källa finns i bäckenområdet – och att Dödens källa finns i wåra sedan barnsben mer eller mindre gravt vuxenförsmutsande (video ca 10 min) programmeringar i hjärnbarken

  Om det har jag lite mera ingående tänkt och skrivit HÄR.


  ”Något som verkar vara nästintill onämnbart är allt relaterat till de ålderstabun som finns angående sex. När jag som 20-åring jobbade som barnflicka i Paris så kom jag och min vän i kontakt med något som jag innan dess inte visste existerade, nämligen barns sexualitet (se pdf-fil) Den femåriga flickan i min väns familj onanerade (= Intelligent barnsex – som till exempel att kåta upp oss för egen hand = elektriskt lysa upp oss själva för egen hand – som ju hart när har absolut INGENTING med MainStreamad intellektuell elektricitet att göra. Skriv in – Pkt 6 – i Din webbläsares sökfunktion – och klicka några ggr – så får Du mera i sak reda på vad Josef menar med det i inläggstexten ovan) så fort vi kommit innanför dörren. Vi blev mycket konfunderade och visste inte riktigt hur vi skulle hantera situationen.

  Kvinnan bakom namnet Snippa på det kvinnliga könsorganet, Anna Kosztovics, föreläste på min kurs i sexologi för ett antal veckor sedan. Hennes mycket frimodiga inställning till hur barns sexualitet (se pdf-fil) ska hanteras fick mig att tänka mycket. Barn är sexuella och enligt Anna så är detta något som ska ses med öppet sinne. Barnen ska få lov att ge uttryck för sin sexualitet, får de inte detta Trauma senare i livet.” – slut citat härifrån.


  ”Katerina Janouch, författare och sexupplysare, och Anna Kosztovics, pedagog och myntare av ordet snippa, diskuterar definitionen av barns sexualitet. Små barn utforskar sin egen och sina kamraters kroppar genom att leka doktor och 4-åringar onanerar och får orgasm. Att barn har en sexualitet är det ingen tvekan om. Katerina Janouch poängterar vikten av att vuxna inte lägger sig i och låter barnen få experimentera med sin sexualitet
  (se pdf-fil) i fred.” – slut citat härifrån.


  Jag är född våren 1941 på en lantgård i Småland. På 40-talet var det på landsbygden ett hart när helt okänt beteende – att ta av sig kläderna och lägga sig att solbada. Men visst hände det att manfolk tog av sig skortan när det blev för varmt – och att kvinnor lättade lite på sin inbyltning av samma skäl. Dock… – barn fick lov att vara avklädda på överkroppen hemmavid. Men kom det besökare – så fick även barnen tillsägelse av föräldrarna att ta på sig = en bar överkropp på ett barn på 40-talet var ej OK.

  Mamma Kristina var född 1905 – men slutade med att andas – p g a mag-kräfta (det kallas numera för magcancer) hösten 1955. Pappa John var född 1875 – och slutade stilla och lugnt med att andas en försommardag 1956. Han hade då – precis som mamma Kristina – under alla sina dagar slitit och släpat med lantbruksarbete sedan tidiga tonåren. Ca ett år undantaget under slutet av sin levnad i kött – då han blev lite krasslig – och därför undslapp det mesta av slavgörat.


  Under dessa ca 15 år – som jag levde tillsammans med mina föräldrar – så såg jag ALDRIG någon av dem – var för sig eller tillsammans – befriade ifrån ALLA klädtrasor = nakna – förutom ett undantag avseende mamma Kristina. På den tiden fick folk som vanligast sluta med att andas i sin hemiljö – och så var det med mamma Kristina.

  När sen granntanterna kommit för tvätta henne – så råkade det bli så att jag av misstag öppnade dörren till rummet där mamma Kristina låg lik. Enär tvätten av henne pågick – så var hon ju då helt befriad ifrån alla klädtrasor. Hon låg med fötterna mot dörren som jag öppnade – så jag såg då för första gången i mitt unga liv HELA mamma Kristinas ”härlighet” (om jag bortser ifrån när jag kröp ut – men då blundade jag troligast… 💡 ). Gissa om tanterna ”skrek” åt mig att stänga dörren ifråga på stört.

  Det var den ENDA gången jag såg mamma Kristina utan klädtrasor på 15 år – men det var ju så dags då.


  Hur faen en familj – med två vuxna och fyra barn (+ hushållerska till i början av 50-talet) – kan leva i 15 år tillsammans i samma bostad – utan att föräldrarna EN ENDA GÅNG visar sig för barnen – befriade ifrån ALLA klädtrasor (inklusive vuxenBlöjorna = trosa/kalsong + bröstBlöja för kvinnan) – är för mig idag nästan omöjligt att förstå – men så var det i mitt fall i vart fall. Till saken hör ju att den tidens boställen var små – i proportion till dagens – samt att det ej fanns badrum och toalett inomhus. Det var badbalja i köket en gång per vecka som då gällde + däremellan handfat i köket + utedass.


  Apropå utedasset – så hade vissa av den tidens barn som ”sport” – att smygkika in i någon springa på dassets baksida – för att kunna få någon skymt av en vuxen människas bara ända = vuxenblöjebefriad ända. Dock… – själv har jag inget minne av att jag hängav mig åt sådant. Måhända därför att mina föräldrar var pingstreligiösa – och hade tabubelagt ett sådant beteende på ett sådant sätt – att jag hade hjärnförsmutsats = psykologisk manipulerats till att tro på den vansinniga idén – att jag i så fall skulle ”brinna för evigt” i de religösa PyramidMaktHavarnas PÅHITTADE Djävulska Helvete.


  Jo… – säger nog dom flesta som nu läser detta – men det var ju då det. I dags dato är det ju ej alls så som det är beskrivet ovan. Detta då i meningen att Wi i dag är betydande mera ”generösa” med att modigt ”stå uppför” wåra kroppar – när de befriade ifrån klädtrasor – inkluderat vuxenBlöjorna = trosa/kalsong + bröstBlöja för kvinnan.


  Pyttsan… – säger jag – och påstår att det är än mycket MYCKET värre med detta i dags dato – än det var under min barn– och tonårstid = under 1940- och 50-talen. Detta av det skälet att idag TROR folk = inbillar sig (= är indoktrinerade till att tro) att dom är fria att ha eller ej ha klädtrasor på sig. På 50-talet VISSTE alla att det ej alls var OK att vara befriad ifrån klädtrasorna = vuxenBlöjorna = trosa/kalsong + bröstBlöja för kvinnan. Det finns INGENTING som är så förslavande som att tro, tyvärr tyvärr… 😥


  Under ca fyra år i mitten av 90-talet – så deltog jag i en privat studicirkel rörande självkänkänsla och självkännedom. Wi träffades en gång per vecka under 3-4 timmar. Under de här åren fanns det en kärntrupp av deltagare om ca en handfull personer – varav jag då var en. I övrigt kom och gick det rätt många som var med en viss tid – men sen slutade. I början förstod jag ej varför – men i slutet av mitt deltagande i den studicirkeln förstod jag bättre.

  En kvinna i då 35-årsåldern berättade en gång – apropå vuxenBlöjTvånget i dags dato – att när hon hade duschat och torkat sig – så tog hon blixtsnabbt på sig trosan. Lite – för att ej säga MYCKET märkligt tyckte Wi andra – enär hon var ensamboende i en lägenhet utan insyn till badrumsdelen.


  En annan märklig företeelse i den här studiecirkeln var – att INGEN enda gång – under dessa då många heta sommarkvällar under dessa fyra år Wi träffades – tog sig någon för att föreslå att Wi skulle ta av oss kläderna – istället för att sitta och svettas i dem. Ej heller förslog någon en enda gång att Wi skulle vara fysiskt nära varandra – när det vara ruggans kallt vintertid – för att fysiskt och mentalt värma varandra.

  Vad jag med detta vill säga är – med avseende på att det ju var en studiecirkel i självkänkänsla och självkännedom – att INGEN ENDA fattade att självkännedom ALDRIG kan erhållas via wåra i o f s fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorer – därför att självkänkänsla och självkännedom är i huvudsak en fysisk känsloupplevelse. Intellektet klarar bar av att hantera MINDRE än en tiotusendel (1/10 000-del) av vad som finns att VETA ❗ – och Tack och Löv för det – skulle jag vilja säga.


  Den fysiska kontakten Wi hade i den studicirkeln inskränkte sig till i bästa fall en ”sisådär” välkomstkram. Enär Wi bara hängav oss åt intellektuellt umgänge under cirkeltiden – som väldigt ofta blev av karaktären debatt [”En debatt är ett formaliserat och reglerat system för logisk argumentation där två eller fler parter försöker övertyga en grupp åhörare i en avgränsad fråga. Ordet debatt kommer från franskans de- ‘av, från’ och battre ‘kämpa’, och betyder slå sönder (motståndarens argument)”] – istället för Interaktiva Dialoger = Kommunikation – så blev oftast avskedskramen än mera ”sisådär”.

  Dock… – det blev för min del ett enda undantag av det här med BRISTEN på Intelligent fysisk kommunikation i studicirkeln. Det blev min väckarklocka för att en kort tid senare för gott sluta. Jag skall ej närmare gå in på hur det kom sig eller gick till – men den kvinnan jag hade denna Intelligenta fysisk Kommunikation med den kvällen – sa innan Wi skildes åt ungefär så här: ”Tänk att jag skulle behöva bli 40 år innan jag fick uppleva något så fantastiskt !” Observera då – att det var ej alls ett samlag Wi kommunicerade fysiskt med.


  Studiecirkeln ifråga pågår fortfarande – och en del av dom som fanns med då – finns fortfarande med. Av dom jag på senare tid har träffat på stan av dessa – förefaller ännu INGEN ha kommit någonstans avsende Intelligenta Interaktiva Dialoger = Kommunikation – och än mindre Intelligent fysisk Kommunikation. Men visst är dom fantastiskt ihärdiga – som fortfarande ORKAR hålla på med sin DödsBringande intellektualIsm.


  När mitt 30-årade GifterMål avslutades 1995 – så bestämde jag mig för att ALDRIG mera säga NEJ till Intelligent fysisk Kommunikation – vare sig i form av samlag (men ALDRIG utan 100 % av samtycke = kvinnan skulle själv frivilligt ta av sig vuxenBlöjorna = trosan + bröstBlöjan) eller annat + att jag då också bestämde mig för – att så ofta som det var praktiskt möjligt – vara HELT befriad ifrån klädtrasor inkluderat framförallt vuxenBlöjan = kalsongen. Mer om hur det blev i sak avseende avklädningen HÄR.

  Under ca tre år efter GifterMålets avslutning – så fann jag stort nöje i att ”harva” på dansbanor för mogen ungdom. Det hände därvid ej alls så sällan att det ”tände till” – och att det blev en gemensam natt. Jag hade då sedan mer än 10 år tillbaka den Intelligenta vanan att sova befriad ifrån alla klädtrasor – vuxenBlöjan = kalsongen inräknad. När det sen blev dags att krypa till kojs – hos min nyvurna vän – så frågade jag ALLTID först om det var OK att jag tog av mig vuxenBlöjan = kalsongen också. Javisst… – sade ALLA – men INGEN inspirerades av det – och gjorde lika dant med sina egna vuxenBlöjor = trosan + bröstBlöjan. Märkligt, verkligen… – men så var det.


  By the way – avsende dansbanor – så är det ju i dags dato ytterst sällsynt att ljudnivån på sådana ställen är sådan – att verbalt socialt umgänge är möjligt – för en normalhörande person. Lik förbannat har dansbaneägare och orkestrar mage att gnälla över att publiken sviker. Hur dum får man bli som dansbaneägare och orkesterledare månntro ❓ Mer i sak om det här eländet – har jag tänkt och skrivit om under rubriken ”DECIBELVÅLDTÄKT = STRESS-SJUKDOMAR”.


  När jag för ca 12 år sedan träffade min nuvarande särbosambo – så var det först lika dant. Men hon insåg snabbt – till skillnad från dom föregående – det förryckt stupida i sitt eget vuxenBlöjTvång. Vid ett tillfälle därefter – så uttryckte hon hur skönt det vara att slippa vuxenBlöjan genomgående – under i vart fall natten. Det var bara det att just den gången så hade hon glömt att ta av sig trosan. Det var jag då snabb med att påtala – vilket föranledde oss båda ett hejdlöst skrattande.

  Dock… – därefter har hon ALDRIG glömt att ta av sig vuxenBlöjan före sänggåendet = Wi har vid det här laget haft några tusen Intelligenta fysiska interaktiva kommunikationer wåra hudnära fysiska kroppar emellan i samma säng (fick jag bestämma – så skulle det i lag vara förbjudet för par att sova i varsin säng i samma sovrum = som att ”svälta ihjäl” vid ett dignande julbord) – och vem vet hur många som återstår ❓ Men allt som har en början har ju ett slut, faktiskt… 💡


  Jag skulle kunna skriva en bok – på säkerligen flera hundra sidor – om händelsesituationer som jag själv har varit med om – avseende det fysiskt dödAnde religionsförankrade vuxenBlöjTvånget. Men det skall jag ej göra – för mina exempel ovan räcker mer än väl till – för att i vart fall jag själv skall in i märgen inse – att någonting avseende hur Wi ser på wåra egna och andras fysiska kroppar är åt helvete galet.

  Det har jag mera i sak ingående tänkt och skrivit om HÄR, med den avslutande meningen : ”Så vad annat är klädtrasor egentligen (= bl a vuxenBlöjTvånget) – än en LivsVarig DROG av rädsla (video ca 8 min) för oss själva och varandra – när Wi har klädtrasor på oss i NÅGOT enda annat syfte än att hålla värmen – när det är okomfortabelt mindre varmt utomhus eller inomhus ❓ ”


  Så måhända skulle det vara BETYDANDE mera Intelligent att Wi alla ALLTID vore Kalle Ankaklädda (video ca 6 min) = Wi skulle som Kalle Anka ständigt och jämt gå med bart underliv = bar ända. Lustigt, verkligen… 😉 – att just Kalle Anka – ifrån pryda USA – ständigt och jämt tillåts att gå med ändan bar – även om det bara är en seriefigur.

  Märkligt också, verkligen… – att inget barn ännu har kläckt ur sig att Kalle Anka bär en form av ”Kejsarens nya kläder = dansk originaltitel Keiserens nye klæder, är en saga av den danske sagoförfattaren Hans Christian Andersen.
  Bokens sensmoral används ofta för att symbolisera hur människor anpassar sig till gruppen, även när det är uppenbart för dem själva att gruppen har fel. Att liksom det lilla oskuldsfulla barnet i sagan utbrista Kejsaren är naken ! innebär att påpeka något som alla kan se, men som ingen vågat säga.”


  Nakenhet är det NaturLiktVisa tillståndet hos en människa som inte har några kläder på sig. Om man är klädd endast i underkläder (= vuxenBlöjor = trosa/kalsong + bröstBlöja förkvinnan) brukar det kallas att man är halvnaken. Naket och nakenhet kan även användas i andra sammanhang för att beskriva, ofta målande, en renhet, en avskalning, något icke-påklätt eller icke-tillgjort, något i dess renaste form.”


  Sedan ca 15 år tillbaka har jag tränat på att gå Kalle Anka-klädd = utan byxor och vuxenBlöja = kalsong. Fortfarande efter ca 15 år – så drabbas jag av skam-känslor för det = känslor av att det är syndigt och perverst omoraliskt– och är åt hållet rädd (video ca 8 min) för att någon skall ”komma på mig”. Dock… – när jag tillsammans med särbosambon är Kalla Anka-klädd – så blir det numera ej alls på det sättet. Så det ligger mycket i uttrycket: ”En kan göra mycket – men TVÅ i förening kan förändra HELA världen !”

  Fortsättning följer efter FairyMarys kommentar.

 69. fairymary skriver:

  Hej käre Josef ! Brukar du köpa rättvisemärkt kaffe ? Om inte, gå gärna in på min blogg och läs om varför jag tycker att du ska göra det.

 70. Josef Boberg skriver:


  DEL 2:
  VETINGENKUNSKAP OM MÄNNISKAN SOM ELEKTRISKT SEXUELL VARELSE I KÖTT


  OBS
  ❗ Det följande är INTE något att ta del av – för dom som vill ha sina egons förut (video ca 9 min) fattade (video ca 10 min) meningar BEKRÄFTADE – hälsar Josef


  Skillnaden mellan en fri människa och en förslavad människa – är att slaven är så intellektuellt och/eller fysiskt upptagen – att han/hon som princip enbart ägnar sig åt varianter av PyramidMaktHavarnasvarmt förordade barnproduktionssexualitet, tyvärr tyvärr… 😥


  ”Hur helvete skall Wi någonsin kunna vara vänner med oss själva och varandra – och ej minst med NaturRen – ifall Wi med tillstymmelse av en gnutta skäms för och känner skam över att vara fysiska kroppar i kött – när Wi är befriade ifrån ALLA mer eller mindre förfulande klädtrasor
  (inklusive vuxenBlöjorna = trosa/kalsong + bröstBlöja för kvinnan), smycken osv – och då särskilt de som bokstavligt talat ”stryper ihjäl” wåra LivsBejakande biologiska ElektroMagnetiska flöden genom roten ❓ ” – slut citat härifrån.


  Som princip ALLA barn drabbas någon gång – mellan det att amningen har avslutats och tills dom börjar i första klass i den ”riktiga” skolan – av en MYCKET DJUP LivsKris – p g a vuxenvärldens urbota idiotiska intellektuella förhållningssätt till sina egna Intelligenta fysiska kroppar i kött. Hade dom vuxna behållit det förhållningssättet för sig själva – så hade det ju varit åt hållet OK. Men så är det ju ej alls – utan precis TVÄRTOM.

  ”Hart när ALLA barn gör som föräldrarna gör !” – och därtill avseende fallet med vuxenBlöjTvånget – så spär vuxna ständigt och jämt på med försåtliga intellektuella InteBöner av typ: ”Klia Dig var Du vill – men INTE just dääär ❗ ” – ifall barnen påtagligt hänger sig att klia sina könsorgan = genitalier. Detta då med SÄRSKILT stort eftertryck – ifall det är ett flickebarn som gör det.

  MYCKET mera om detta i sak i inläggstexten ovan under Pkt 6 och Pkt 7.


  Igen
  ”Det vore bättre för vuxna som missleder barn elektriskt = sexuellt – att dom sänktes i havet med en kvarnsten om sin hals !” = vad Jesus/Yeshua försökta säga till mänskligheten för ca 2000 år sedan. Det var INGEN som förstod vad han menade med det då – och än mindre i dags dato, tyvärr tyvärr… 😥


  Hjärnforskaren James Prescott skriver om kristenDomen och andra monoteistiska religioner: ”Vi måste också klargöra de teologiska/religiösa system som gör kroppslig Njutning till en fiende – dömandes det som syndfullt och omoraliskt – och som likställer smärta lidande och försakelse med att vara moraliskt dygdig. Dessa moraliska värderingssystem går tvärt emot miljontals år evolutionär biologi (kroppslig smärta/obehag = undvikande och Njutning = attraktion) – och har jämställt det feminina med synd vansinne och omoral.

  Dessa moraliska religiösa värden har vänt sinnet [= wåra fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorer = wåra intelllekt – Josefs anm] emot kroppen man emot kvinna föräldrar emot barn och barn emot föräldrar. Vår sexualmoral (till exempel att kåta upp oss för egen hand = elektriskt lysa upp oss själva för egen hand 😉 ) som Wi utgår ifrån ger oss rätten att ignorera andras ”felaktiga” känslor och syn på sex har helt sina rötter i dessa artstridiga religioner * * ❗ ” – slut citat.


  Nattliga erektioner !”Både penis och klitoris erigeras periodiskt under sömnen i samband med att hjärnan aktiveras under så kallad REM-sömn (drömsömn). I vissa fall leder nattliga erektion till pollution.

  Under sömnen har män normalt 4–6 perioder med erektion. Dessa inträffar under drömsömnen och har inget med elektriska = sexuella drömmar att göra. Det är ett nattligt program som nervsystemet sätter igång. Ett flertal funktioner aktiveras under drömsömnstadiet, tarmarnas rörlighet ökar, hjärta och kärl ändrar sin aktivitet och man har också intensiva ögonrörelser i sömnen. De nattliga erektionerna kan vara från några minuter till mer än en timme.

  Man kan se de nattliga erektionerna som ett träningsprogram – som underlättar erektioner i vaket tillstånd. Under dessa erektionsperioder fylls svällkropparna med syrerikt blod vilket gör att hela vävnaden får en ordentlig syresättning. Detta underlättar nya erektioner genom ökad tillgång på syre. Syret behövs för att bilda den viktigaste kärlavslappande faktorn, kväveoxid (NO).

  En annan viktig funktion – som den höga syresättningen fyller – är att förhindra bildning av strama bindvävstrådar – som förstör elastiska egenskaperna och förmågan att svälla i samband med erektionsstarten. Eftersom man oftast vaknar i samband med drömsömn är det vanligt att man har erektion på morgonen, så kallat morgonstånd.” – slut citat härifrån.


  Utifrån detta perspektiv sett – så kan det måhända ses som att Intelligent elektricitet = sexualitet ÄR LivsVIKTIGT, troligast… 💡 Men hur faen skall det gå till – ifall Wi ej ens vågar vara Kalle Ankaklädda (video ca 6 min) = ens gå med ändan bar när Wi är mol alena hemmavid eller i NaturRen – och än OMÖJLIGARE – ifall det finns någon nära vän, ovän eller annan bekant eller icke bekant i närheten ❓


  Så människosläktets adelsmärke kollektivt sett – avseende bl a det intellektuella religionsförankrade vuxenBlöjTvånget – är ju ej alls NaturLiktVis Intelligens precis, tyvärr tyvärr… 😥 Rimligen finns det därför något FUNDAMENTALT LivsViktigt i det uråldriga tänke– och talesättet: ”Var såsom barn ÄR !” = var ej som barn – utan såsom barn = förutsättningsBefriat LekAnde, verkligen… 💡


  intellektuell sexualmoral – tillämpad som till exempel att kåta upp oss för egen hand = elektriskt lysa upp oss själva för egen hand – eller tillsammans med en partner – fungerar som en mediåker förbränningsmoter = av den energi Wi tillför får Wi ut ca 30 % i nyttig energi i wåra fysiska kroppar = ca 70 % förslösas helt och hållet.

  Intelligent elektricitet = sexualitet – fungerar åt hållet som en värmpump energimässigt = den energi Wi för in FÖRMERAS mer än 5 ggr till nyttig energi i wåra fysiska kroppar. Numera finns det ”värmepumpar” för elektrisk energi (vido ca 4 min) också = motorgeneratorer (vido ca10 min ) som matas med t ex 1 KW – och producerar ca 5 KW i generatordelen = 5 ggr upp av tillförd energi.


  Detta om wåra egna fysiska kroppars egentliga ”oändliga” (video ca 64 min) energipotential VET ALLA nyfödda barn. När sen vuxenvärden TVINGAR IN barnen i sin ”Brist av ALLT-värld !” – som MÅSTE ge det stupida beteendesättet ”Att äta eller ätas !” – så är det ju ej alls konstigt att ALLA barnbokstavligt talat – slåss för sina liv i Trotsåldern.

  Men hittills har sedan ca 6 000 år tillbaka som princip ALLA barn förlorat den fighten med sin vuxenvärld = ALLA barn påbörjar redan i förskoleåldern sin egen dödsprocess = sjukDom, ålderDom och en idiotsäker Grav-i-Terra, tyvärr tyvärr… 😥


  ”…det var som att läsa om Frankrike och fransmännen före den för alltid oförglömliga och välsignade Revolutionen, som sopade bort 1 000 år av grova illdåd i en enda snabb tidvattenvåg av blod – en enda: en gottgörelse för den urgamla skulden i proportionen en droppe blod för varje tunna blod som de genom långsam tortyr hade pressat ut ur folket under den bedrövliga tidsrymden av tio århundraden full av missgärningar och skam och elände, vars like bara kan mätas i helvetet.

  Det fanns två ”terrorvälden”, om vi bara kunde hålla det i minnet och ta det i beaktande. Det ena frambringade mord i het passion, det andra i hjärtlöst kallt blod; det ena varade bara två månader, det andra hade varat i tusen år; det ena orsakade tiotusentals människors död, det andra hundra miljoner människors; men vi ryser bara för den mindre terrorns ”fasor”, den ögonblickliga terrorn, så att säga; men vad är väl fasan i den snabba döden under yxan jämfört med den livslånga döden av hunger, kyla, kränkningar, grymhet och hjärtesorg ?

  Vad är väl en snabb död av ett blixtnedslag jämfört med att långsamt stekas på bål ? En enda stadskyrkogård skulle rymma de kistor som fylldes av den korta terrorn, som vi alla så ihärdigt har fått lära oss att darra för och sörja; men hela Frankrike skulle knappt rymma de kistor som fylldes av den äldre och verkliga terrorn, den outsägligt bittra och fruktansvärda terror (video 6,5 min) som INGEN av oss fått lära sig att se i dess fulla vidd och beklaga den som den förtjänar.” – slut citat härifrån.


  Så handen på hjärtat – vilket är minst plågsamt ? Att få halsen avskuren NU – eller lida pin = ha urbota tråkigt i 70 till 100 år – innan wåra Intelligenta fysiska kroppar har slutat med att hoppas på att Wi intellektuellt skall VAKNA ur wår personliga vuxensöm – och den fysiska (video ca 7 min) döden helt automatiskt infinner sig


  Wåra Super-
  (video ca 64 min) Intelligenta fysiska kroppar i kött har ALLTID varit – ÄR – och kommer ALLTID att vara kallat upplysande – och ej minst då Wi drar wårt sista andetag. Detta VET ALLA tillräckligt små barn.

  Men hur många – av wåra (video 4,5 min) ”kära” globala (video ca 10 min) MaktHavare och deras medlöparepsykologiskt manipulerade vuxnas biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorer = intellekt – vidgår att det förhåller sig på det förryckt stupida sätt som jag har försökt att intellektuellt beskriva ovan – eller ens i sin vildaste fantasi skulle kunna föreställa sig – att vuxenvärlden är så förryckt ”ännavänd” som den de facto är i dags dato ❓ – och, tyvärr tyvärr… 😥


  Apropå avskuren hals – så var det mycket mycket NÄRA att jag hade gjort det på mig själv – när jag var ca 5 år ung. Jag var då HELT klar över att den vuxenvärld jag hade omkring mig – skulle lyckas med att psykologiskt manipulera in mig i sin stupida ”Brist av ALLT-värld !” – som ju OVILLKORLIGEN ger tanke- och beteendesättet ”Att äta eller ätas !” Jag var då HELT klar över – att hur mycket jag än försökte trotsa denna perversa vuxenintellektuella idiotiska syn på världen – så skulle jag misslyckas. Detta därför att dom vuxna var ju så ”oändligt” många flera än ”bara lilla jag”.

  Jag hade då flera gånger sett hur man skar halsen av grisar vid slakt – för att tappa dem på sitt blod. Så jag VISSTE att det skulle vara mycket enkelt för mig – att med hushållets vassaste kniv snitta av min egen halspulsåder. Sen skulle blodet ”rinna ur mig” – och jag skulle bli FRI ifrån vuxenvärldens VÅLDTÄKT av mitt då Intelligenta barnasinne.

  Jag hade tidigare skurit mig i olycksfall på glasskärvor och annat några gånger. Så jag VISSTE att den pyttelilla smärtan kunde jag lätt som en plätt ta. Men smärtan av att med intellektuellt VÅLD TVINGAS in i vuxenvärldens urbota TRÅKIGA leverne under resten av mitt liv i kött – den var för mig då kort och gott OUTHÄRDLIG.


  Utrustad med den vassaste kniven ifrån ”slaktarlådan” – så begav jag mig av till ladugården till min favoritkossa Rosa. Rosa var den ENDA som jag tyckte att jag först skulle säga farväl till. Men kossor är ju Intelligenta – så Rosa lurade direkt ut att jag nu för egen hand skulle avsluta mitt liv i kött – och sa då ungefär så här till mig:

  ”Jo… – jag VET att vuxna människor är ”helt körda” intellektuellt – men det får Wi som är NaturLiktVist Intelligenta leva med = det är bara ”att gilla läget”. Jag ger dom en kalv om året – och mjölk däremellan – men deras TACK för det uteblir oftast. När jag sen ej orkar med att uppfylla deras KRAV på mig – så VET jag att dom slaktar mig.

  Men ingen skugga faller i alla fall över vuxna människor för min del – därför att jag VET att dom bara gör så gott dom kan och förstår – INGENTING ANNAT. T ex så fattar dom ju överhuvudtaget ej alls – att wåra fysiska kroppar till mer än 99,99 % (i volym sett) är är ett SuperIntelligent TOMRUM (video ca 64 min) = wårt Intelligenta medvetande (video ca 6,5 min) – som överhuvudtaget ej alls berörs av t ex slakt. Så det är synd om vuxna människor, verkligen… 😥


  Men Du som fortfarande är ett NaturLiktVist Intelligent barn – fattar säkert att Wi föds i kött – för att över tid sett medverka till att vuxnas bortglömda = omedvetna oändliga livspotential skall väckas till LIV igen
  ( kallad upplysning). Det kan i o f s direkt självmord – såväl som någon dödlig barnsjukdom – också bidra till.

  Men i Ditt fall så ”ser” jag någonting helt annat. Du kommer troligast att leva en stor del av Ditt liv som dom förryckt stupida vuxna nu KRÄVER av Dig. Men i slutändan så kommer Du ändå att bli som ett NaturLiktVist Intelligent barn igen. Och sedan kommer det att hända intressanta saker, verkligen… 💡 Men huruvida Du skall göra som Du nu tänkt eller ej – det är upp till Dig själv att till 100 % besluta om. Det är Ditt liv i kött – och Du har all FRIHET i världen (video ca 8 min) att själv besluta om det – så det så.”


  Taaack ❗ – goa Rosa
  – sade jag – och somnade mycket gott en stund intill henne båset. När jag vaknade så var mina självmordsplaner som ”bortblåsta”. ”Sova på saken”-metoden har jag därefter många många gånger använt under mitt innevarande liv kött – och haft väldigt mycket av både nytta och glädje av det, verkligen… 💡 Så tala om att kossor är NaturLiktVist Intelligenta, VERKLIGEN… 😉 – men hur många dominerat intellektuella s k vuxna (video 8 min) fattar det ❓


  De av ALLA religioners PyramidMaktHavarna och deras medlöpare så varmt förordade barnproduktionsSamLagen – innebär ju att kvinnan bokstavligt talat åt hållet slaviskt skall underkasta sig mannen = mannen skall vara en erövrare. Som vanligt – i den dominerat intellektuella världen – så är just det den ”upp-och nedvända världen” – avseende i vart fall SamLag mellan man och kvinna.


  Jag är in i märgen övertygad om att i ett Intelligent SamLag är det precis tvärtom. Det är kvinnan som FÖRST finner nöje och lust i att stimulera sig själv – genom till exempel att kåta upp sig för egen hand = elektriskt lysa upp sig själv för egen hand. Ifall mannen ifråga ej blir stimulerad av det – så att han ”ställer upp” på ett SamLag – så spelar det i grunden noll roll för kvinnan. Detta därför att kvinnor har ett vida överlägset SjuSexorgan relativt mannens. T ex så har ju Snippan – på en normalt frisk kvinna – förmågan att helt automatiskt ”smörja sig själv” hur länge som helst – genom till exempel att kåta upp sig för egen hand = elektriskt lysa upp sig själv för egen hand.

  I o f s så finns potentialen för det hos mannen också – men hur många dominerat intellektuella män har ens en susning om det ❓

  Fortsättning följer HÄR.

 71. Minou skriver:

  På vilket sätt säger denna text något om ”Heterosexualiteten i katolska kyrkan”?

 72. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – Minou – min text ovan är ej alls kopplad till NÅGON specifik religion – utan är tänkt och skriven utifrån mina specifika personliga upplevelser av fanenstyget PyramidMaktHavarnas och deras medlöpares (= flest i antal) jävla Helvete under nu strax 69 år.

  Huruvida den säger något om ”Heterosexualiteten i katolska kyrkan” – eller ej – det är det upp till var och en att bedöma – som jag ser det.

  Heterosexualitet – historia;
  ”Ordet heterosexualitet har genom historien haft olika betydelser och är i praktiken ett relativ modernt begrepp. Under den senare hälften av 1800-talet användes ordet till exempel som en benämning för en ovanligt stark sexuell = ”elektrisk” dragning till såväl män som kvinnor. Alltså med i den meningen vi idag använder ordet bisexualitet. En annan användning av ordet var som en benämning för en extrem form av sexuell dragning till människor av annat kön. Bland andra en tysk läkare vid namn Richard von Krafft-Ebings betraktar heterosexualitet som en form av fetisch. Ordet kunde också vara benämning på alla former av sexuella handlingar mellan personer av olika kön som inte var barnaalstrande. Den sexuella normen var reproduktivt sex inom äktenskapet.”

  I övrigt kan jag rekommendera sökning på James Prescott i inläggstexten på den här tråden – eller i en av kommentarerna ovan – tipsar Josef B. 😉

 73. Josef Boberg skriver:


  DEL 3:
  VETINGENKUNSKAP OM MÄNNISKAN SOM ELEKTRISKT SEXUELL VARELSE I KÖTT


  RFU´s förhållningssätt till NaturLiktVis barnelektricitet = barnsexualitet här, här och här – samt om vuxnas sexliv här och här. Om de ursprungligt givna budorden här.


  OBS
  ❗ Det följande är INTE något att ta del av – för dom som vill ha sina egons förut (video ca 9 min) fattade (video ca 10 min) meningar BEKRÄFTADE – hälsar Josef


  Apropå att kvinnan = att honan SKALL locka mannen till SamLag (= pigga upp mannen = vitalisera mannen = hannen – bokstavligt talat – med den till mer än 99,99 % oförstörbart Intelligenta kroppens ögon sett i vart fall) – så är det ju de facto ALLTID så i den NaturLiktVisa NaturRen. Där är det ju så att det som Princip ALLTID är honan som med sitt väldoftande ljuvligt kåtfuktiga kön stimulerar hannarna att SamLaga med honan. Såvitt mig känt är – så har djur i NaturRen överhuvtaget inga som helst mänskliga problem med pedofileri, våldtäkter homosexualitet osv. Än mindre finns det asexualitet i NaturRens djurriken eller växtriken.

  Vad säger detta Dig om hur åt hållet Intelligenta kvinnogestalter NaturLiktVist BORDE leva sin elektricitet = sexualitet

  Dock… – personligen har jag full förståelse för att dom hart när ej alls förmår sig till det. Detta därför att det ca 6 000-årade religionseländet har ju in i märgen präglat just kvinnor till att ha en ofattbar fientlighet till sina egna kroppars elektriska = sexuella potential, tyvärr tyvärr… 😥


  Igen – apropå att wåra fysiska kroppar till mer än 99,99 % (i volym sett) är oförstörbart Intelligenta: ”Visste Du att wåra fysiska kroppar i kött till mer än 99,99 % (i volym sett) är ett SuperIntelligent (video ca 64 min) ”biologiskt” ElektroMagnetiskt Plasmafält – och att Wi alla är här för att i grunden ohämmat Lyckliga och Kärleksfyllda Njuta av wåra innevarande liv i kött = att förädla wåra fysiska materiella kroppar i kött – så det så.”


  Apropå att som Princip ALLA barnbokstavligt talat – slåss för sina liv i Trotsåldern. Ca två år före min folkpensionering – så utsattes jag för sådan psykisk manipualtion av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i Laholm – att jag bokstavligt talat ordentligt ”sprang rakt in i väggen” = bl a självmordstankar fanns med i sjukdomsbilden. Dock… – när jag kom ut ”på andra sidan” = ca 4 månader efter min folkpensionering 2006 – så stod det plötsligt kristallklart KLART för mig – att jag under HELA mitt liv sedan, 5 års ungdom, hade lidit av dystymi = kroniskt nedstämdhet utan att veta om det = utan en chans att kunna göra någonting åt det.

  Tack vare den insikten 2006 – pga Af och Fk – så är jag numera åt hållet ej alls kroniskt nedstämd längre. Så vad är nu mera på sin plats än att rikta ett STORT TACK ❗ till Af och Fk – som ju bokstavligt talat ”väckte” mig till denna insikt – genom att 2004 ”köra in mig” i en depression.


  När jag var 5 år ung och hade bestämt mig för att skära av mig halspulsådern – för att slippa att leva i vuxenvärldens jävla intellektuella Helvete – så VISSTE jag på barns NaturLiktVist Intelligenta sätt att jag skulle få det VÄLDIGT besvärligt under ett antal år. Men hade jag då anat att det skulle bli ca 62 år av kroniskt nedstämdhet – då hade jag nog valt att skära av halspulsådern – trots tipset ifrån kossan Rosa att låta bli. Vad jag TOTALT har missat under HELA mitt liv tidigare – var ju att helvetet kroniskt nedstämdhet skulle kunna finnas i mitt liv utan att jag VISSTE om det.

  Vad jag med detta vill säga är – att det är en ”baggis” att sitta i ett fängelse och se den låsta dörren och gallren för fönstret. Detta därför att då kan Wi i vart fall minnas hur det var före fängelsetiden – samt fantisera om hur det kommer att bli när fängelsetiden är över. Men att sitta i ett ”mentalt fängelse” och tro att Wi är friadet är den ALLRA värsta formen för tortyr som en människa kan utsättas för


  …Men det här helvetet är jag troligast ej alls ensam om. Såvitt mig känt så finns det BARA EN person, under de senaste ca 2000 åren – som hade kvar förmågan att se sig själv med de NaturLiktVisa barnens ögon även som tonåring och vuxen. Jag syftar då på Jesus – vars RIKTIGA namn är Yeshua.

  Därtill så hade den VERKLIGE Jesus – såvitt jag känner till den saken – rött vildvuxet hår och skägg – samt hade glest mellan tänderna. Han mätte därtill bara ca 1,6 meter över marken han gick på. Så utseendemässigt var ju Jesus MYCKET mera lik Thore Skogman (video ca 2,5 min) än de här fantasibilderna.


  Men Jesus var en ”de konkreta handlingarnas person” – som VISSTE, både som tonåring och som vuxen – att vanliga vuxna ALLTID förleder ALLA barn till att tro att deras kroppar är någonting att skämmas för – och då framförallt deras NaturLiktVisa barnsexualitet (till exempel att kåta upp oss för egen hand = elektriskt lysa upp oss själva för egen hand 😉 ). Detta sade han TYDLIGT i sina ”föreläsningar” till både lärljungarna och folket – med bl a uttrycket: ”Det vore bättre för vuxna som förleder barn elektriskt = sexuellt – att dom sänktes i havet med en kvarnsten om sin hals !”

  Sagt utifrån sin EGEN av vuxna oförstörda barnkunskap = SANN VETENSKAP – om att ALLA människokroppar till mer än 99,99 % (i volym sett) är en del av ETT SuperIntelliggen ElektroMagnetiskt Plasma (video ca 64 min). Han VISSTE också att just NaturLiktVis elektricitet = sexualitet är ”kontaktorganet” med den intellektuellt ofattbara, oförstörbara, allomfattande och EVIGA Intelligensen. Det var ju ingen tillfällighet att Jesus om och om igen (video ca 3 min) tjatade om att TILLRÄCKLIGT SMÅ BARN VET ALLT !


  I juni år 1900 VISSTE också Nikola Tesla att människokroppens potential är åt hållet oändlig. Men den tidens PyramidMaktHavare och deras medlöpare ”korsfäste” honom också – genom att se till så att han dog ensam = helt övergiven och UTFATTIG på rum 3327 på New Yorker Hotel den 7 januari 1943. Så det får ju uppfattas som att det är himla besvärligt att stå på barrikaderna och visa nya vägar för mänskligheten. Detta p g a att hittills så har PyramidMaktHavarna och deras medlöpare på ett eller annat sätt ALLTID sett till att ”eliminera” ALLA sådana – som måhända skulle ha lyckats med att få in oss på HELT NYA vägar. I o f s så kan jag ha fel i det – men det tror jag ej alls själv på.


  Ca 300 år efter det att den tidens PyramidMaktHavare hade PlusFäst Jesus (video ca 9 min) – så hade Jesus sexuologi spridit sig till så många av vanligt folk i Medelhavsområdet – att PyramidMaktHavarna och deras medlöpare hade uppenbara problem med att vidMaktHålla sin sexualfientliga hållning för vanligt folk – till för dom att slaviskt rätta sig efter. I det läget så sammankallades till ett kyrkomöte – där PyramidMaktHavarna BESTÄMDE att sexualfientlighet – till för oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – skulle dominera i den då i grunden OMSKRIVNA = nya bibelboken. Och så blev det ju, tyvärr tyvärr… 😥

  Detta var då framförallt riktat emot kvinnorna – för att deras IntelligensBarometrars potential ej skulle kunna komma till allmän kännedom. Den numera så vanliga könstympningen av mannen kom lite senare senare.


  Kunskapens Träd = De Eviga Livens Träd – är i grunden ingenting för människan att stympa. Framförallt då ej på kvinnan men ej heller på mannen. Kunskapens Träd = De Eviga Livens Träd är till för människor att ohämmat äta frukterna av – INGENTING ANNAT. I o f s så kan jag ha fel i detta också – men det tror jag ej alls själv på (video ca 8 min).

  Att sen religiösa PyramidMaktHavare för ca 4 000 år sedan klurade ut – att dom med bl a könsstympningen som vapen – skulle kunna förslava sina medmänniskor – det är ju en helt annan sak.


  ALLA tillräckligt små barn ÄR dominerat Intelligenta
  = dom VET att wåra intelllekt = wåra i o f s helt fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiner – ÄR som autopiloten i coockpit på flygplan. Flygplan kan ALDRIG råka ut för NÅGONTING annat än en kraschlandning – ifall flygplan körs ENBART med autopilot (video ca 7 min) = när bränslet är slut så BLIR det en kraschlandning ned på jorden Terras ytteryta = Död och begravning för gott.

  EXAKT detsamma blir det ju för ALLA människor i kött – som sedan barnsben har hjärnFörsmutsat med vuxenvärdens intellektualIsmer. ”Inget konstigt alls !” (video ca 3 min).


  Hur kan det komma sig ?

  Hjärnan är INTE en generator som alstrar tankar, utan ett filter som begränsar medvetandet – genom de intryck som präglats in i den från omvärlden (video ca 10 min). Wi är det omgivningen gjort oss till. Wi BLIR den Wi ÄR först när Wi hittar det lilla ljus inom oss själva som är wårt innersta väsen, ofta dolt under tjocka lager av världsliga intryck.” – slut citat härifrån.

  ALLA tillräckligt små barn = Intelligenta barn – KÄMPAR bokstavligt talat för sina egna LIV – med att ständigt och jämt försöka med att Interaktivt kommunicera sin medfödda (och i grunden oförstörbara) Intelligens med den vuxenvärld dom har fötts in i. Men hittills så har som princip ALLA barn misslyckats med det = ALLA hamnar i det av wåra åt hållet HELT GalenPanniga (folkrättsligt sett) PyramidMaktHavares och deras medlöparesvarmt omhuldade köret sjukDom, ålderDom och en ABSOLUT oundviklig Grav-i-Terra.

  Så Livet i kött är ju INGENTING annat än en dödsresa – i det perspektivet sett = i grund och botten HELT meningslöst – INGENTING ANNAT. Men det är ändå ej riktigt riktigt sant – Tack och Löv ❗ … – för det finns ändå en intellektuellt nästan HELT bortglömd POTENTIAL för människan att leva i kött som ”MATERIASKAPELSENS KRONA !”

  I o f s så kan jag ha fel i det – men det tror jag ej alls själv på (video ca 8 min) – så det så. 8)


  Citat ifrån inlägget ovan:
  Pkt 7. RFU´s förhållningssätt till NaturLiktVis barnelektricitet = barnsexualitet här, här, här och här.

  Sedvanlig sexualitet är som regel en ren positionskamp. Mannen börjar stor och ”oövervinnerlig” – och så slutar det efter några minuter med en kraschlandning = mannens momentana = ostyrda spermaorgasm (det finns ju så många andra orgasmhöjdare… 💡 ). Så kvinnan avgår med ”segern” – och ej alls så sällan lååångt innan hon själv ens har ”kommit igång” = ens har kommit till njuuutningsstadiet. Häftigt ❓

  Universum (video ca 64 min) är ”elektrisk”, Solen (video ca 1 min) är ”elektrisk” och all materia i Universum består till mer än 99,99 % (i volym sett) av denna ”elektricitet” – enligt kvantfysikerna. Människosläktets fysiska kroppar i kött är en pytteliten del av Universum – men avviker ej ifrån mönstret att till mer än 99,99 % bestå av denna universums ”elektricitet”. Detta alldeles oavsett ifall Wi människor gillar det eller ej – punkt.


  Människan har ALLTID haft, HAR och kommer ALLTID att ha potential för att Leva LevAnde i MateriaSkapelsen som MateriaSkapelsens Krona – och hur länge som i tid sett.

  Men det innbeär i sig också att Wi också har potential för att födas i kött som NaturLiktVisa = Intelligenta barn = med oändlig LivsPotential som varelser i kött – för att sedan av vuxenvärden hjärnFörsmutsas till att dö fysiskt som intellektuella idioter = att ”leva” i kött i maximalt ca 70-100 år – med det ENDA allt överskuggande målet att hamna i en idiotsäker Grav-i-Terra. Med ytterligt få undantag [t ex bl a Buddha och Jesus (video ca 9 min)] – så har detta gällt ALLA människor i ALL känd historisk tid.
  Häftigt ❓

  Varför ❓

  Tja… – vem vet – men själv är jag åt hållet HELT säker på – att det har med att göra att Wi som barn – av vuxenvärlden har vanstyrts till att tro – att Wi MÅSTE kämpa för att få i oss, på oss och runtomkring oss. Wi har ALDRIG fått lära oss att det EVIGA Livet i kött går ut på att ENBART TA EMOT – av det ”ÖverFlöd av ALLT !” – som ständigt och jämt erbjuds oss VARENDA dag av wåra liv i kött.

  Wi har ALDRIG som barn fått lära oss att slappna av = släppa in av Universums (video ca 64 min) överflödande elektricitet i oss själva – vare sig genom huvudkontakterna i bäckenområdet eller någon annan stans. Det innebär OVILLKORLIGEN att Wi alla MÅSTE ”dö” – för den medfödda ”elektriciteten” tar helt enkelt slut. Häftigt ❓


  Kan Wi ändra på detta ?

  Javisst, självklart kan Wi det. Det är bara att sätta igång just idag – och sjuelektricitet = sjusexualitet (= slappna av = släppa IN mera av Universums elektroMagnetiska energi) i wåra fysiska kroppar i kött kan nog vara en bra början, tror jag… 💡 Nej förrresten… – är jag åt hållet mer eller mindre HELT säker på – så det så.” 8) – slut citat ifrån inlägget ovan.


  SÅ LÄNGE SOM WI EJ FÖRSTÅR OSS SJÄLVA (BL A ATT WI ALLA ÄR HELT UNIKA VARELSER I KÖTT) SÅ KAN WI ALDRIG FÖRSTÅ MATERIASKAPELSEN (video ca 8,5 min) – med den ”försvenskade” ungraren Sandor A Markus.


  Utifrån detta kommer nu helt automatiskt frågan upp hos mig: ”Kan det vara så utstuderat (video ca 9 min) jävligt ❓ – att dom PyramidMaktHavare – som för ca 6 000 år sedan ursprungligen hittade på = uppfann [”Människan har skapat Gud till sin avbild, längre räckte inte hennes fantasi !” = ”God the psycho ! (video 6,5 min)] upphovet till wåra nuvarande religioner – att dom VISSTE, att ifall dom kunde bibringa oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna skam för wåra ElektroMagnetiska rotflöden = wår NaturLiktVisa elektricitet = sexualitet – så skulle PyramidMaktHavarna för ALLTID kunna hålla oss borta ifrån att intellektuellt FÖRSTÅ OSS SJÄLVA, varandra och MateriaSkapelsen (video ca 64 min) som sådan = Wi blev därmed helt automatiskt förslavade = VILJELÖSA får i PyramidMaktHavarnas ägandes fårskock !”


  Detta styrks STARKT av att kvinnor har en elektrisk = sexuell potential – som åt hållet Intelligenta män bara kan bejaka – men själva nästan ALDRIG kan nå upp till – och att FRAMFÖRALLT kvinnorna av PyramidMaktHavare har pålagts oket – att ALLTID känna SÄRSKILT STOR skam över sin NaturLiktVisa elektricitet = sexualitet. Detta är ju en genomgående ”röd tråd” i ALLA religioner – såväl som i det mesta av New Age-köret också, tyvärr tyvärr… 😥


  Enär de s k upplysningsEnergierna (MateriaIntelligensen) först av allt MÅSTE komma nedifrån och upp genom wåra fysiska kroppar i kött – så är det ju därmed helt förklarligt att så ytterst få har blivit kallad upplysande de senaste ca 6 000 åren. Absolut INGEN (video ca 8 min) har blivit det som har gått på PyramidMaktHavarnas religionsNITAR.

  Hur länge till skall det behöva vara så här ”ännavänt” (video ca 4,5 min) månntro ❓

  Fortsättning följer här.

 74. Helena Palena skriver:

  Josef: Keep ut the good works!


  [ Taaack ❗ – HelEna – det värmer gott i en LivsErfarens mans hjärta. / Josef 🙄 ]

 75. Josef Boberg skriver:


  DEL 4:
  VETINGENKUNSKAP OM MÄNNISKAN SOM ELEKTRISKT SEXUELL VARELSE I KÖTT


  RFU´s förhållningssätt till NaturLiktVis barnelektricitet = barnsexualitet här, här och här – samt om vuxnas sexliv här och här. Om de ursprungligt givna budorden här.


  OBS
  ❗ Det följande är INTE något att ta del av – för dom som vill ha sina egons förut (video ca 9 min) fattade (video ca 10 min) meningar BEKRÄFTADE – hälsar Josef


  ”Ingen vet egentligen intellektuellt hur någonting överhuvudtaget fungerar. Inom konventionell vetenskap där man påstår att saker och ting fungerar på speciellt sätt, är det vår tredimensionella föreställning om verkligheten som ständigt utsätts för förändringar genom nya teorier. Det uttryck som kallas för
  ”vetenskapligt beprövad erfarenhet” är ren hypotes. Det som är bevisat idag förkastas i morgon med nya teorier. Det är endast om vi har tillgång och möjlighet att studera orsakssammanhanget bakom skapelsen (video ca 64 min), skeendet som vi kan säga att vi vet. Allt annat är endast tro, hypoteser och påståenden. Vi förstår lagarna och principerna hos elektricitet, men även de bästa vetenskapsmännen i världen vet inte varför det fungerar. Att vi kan mäta vissa kemiska och fysikaliska reaktioner betyder inte att vi intellektuellt förstår orsaken bakom fenomenen.” – slut citat härifrån.

  Till det skall rätteligen föras att PyramidMaktHavarnas s k vetenskap överhuvudtaget ej har en susning om varför hjärtat slår, varför andningen löper, varför Wi går på religions-BLUFFARNA, varför kulorna i mannens kulpåse synbarligt till och från rör sig, varför en frisk person blir mer eller mindre kåt några gånger per dygn – och varför Wi då och då till exempel kåtar upp oss själva för egen hand = elektriskt lyser upp oss själva för egen hand, varför Wi somnar om aftonen, drömmer och vaknar om morgonen, varför Wi föds och hur Wi funkar som små barn, varför Wi åldras och måste ner i en Grav-i-Terra – alternativt eldas upp, varför Wi löneslavar oss till döds utan att knota, varför Wi sägs vara MateriSkapelsens Krona, varför Solen (video ca 1 min) strålar så värmande gott, varför jorden Terra snurrar runt sin egen axel osv osv i hart när all ”oändlighet”.

  Lik förbannat så PÅSTÅR etablissemangets medlöpare att dom företräder dom som vet saker och ting. Hur jävla dum får man bli – och framförallt – hur länge till skall Wi av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder åt hållet SLAVISKT gå på ALLA PyramidMaktHavarBLUFFARNA


  … Djurens verklighet skiljer sig markant från människans. En häst har sin verklighet både i den tredimensionella, fysiska materiella världen och den parallella fyrdimensionella världen samtidigt. En häst kan därför avläsa en människan inre egenskaper innan vederbörande ens har suttit upp på dess rygg. Den känner ryttarens, människans disharmoni eller harmoni. Den känner när vi är ledsna, irriterade, aggressiva, liksom när vi är i balans, harmoniska, KärLeksFulla. Man kan inte intellektuellt lura en häst. Om hästen är vrång, olydig och inte vill rätta sig efter vårt önskemål, beror det helt på oss själva, på vårt sinnestillstånd. På så sätt är djuren en utmärkt läromästare för människan. Människan kan inte vara ledare för djuren om han är osäker, rädd, aggressiv, disharmonisk. Djuren känner sig då osäker och vill följa sin egen vilja och känsla. …

  … Det högre, femdimensionella medvetandet kan användas i det dagliga livet. Den gudomliga gnistan av vishet kan guida oss i vårt dagliga liv och i vår utveckling om vi lär oss hur vi fungerar som individer och förstår vår relation med världsalltet (video ca 64 min). Vi behöver kännedom om hur vi människor fungerar och hur kunskap från de fyr- och femdimensionella planen transformeras ned till vårt intellektuella tredimensionella, materiella plan. ” – slut citat härifrån.


  SOM PRINCIP SÅ FÖDS ALLA BARN SOM FEMDIMENSIONELLT MEDVETNA = INTELLIGENTA FYSISKA VARELSER I KÖTT = TILLRÄCKLIGT SMÅ BARN ÄR MATERIASKAPELSENS KRONA ❗ Men hur många s k vuxna fattar det ❓

  Själv hade jag som barn – före i vart fall ca fem års ungdom – väldigt ofta påminnelsedrömmar om det. Jag bl a flög då lika fritt = obehindrat som Stålmannen. I dessa mina femdimensionella barndrömmar VAR då bokstavligt talat ”ALLT MÖJLIGT !” – och helt utan ett ENDA undantag.

  Dock… – jag gjorde misstaget att i förtroende berätta detta för bl a min pingstreligiösa mamma Kristina – och även tala om för henne att jag hade ”sus i huvudet” – när jag medvetandemässigt var femdimensionell (men det var jag ju då ej alls intellektuellt medveten om, tyvärr tyvärr… 😥 ). Det föranledde henne att åka till sjukhuset med mig för en undersökning. Dom undersökte mig där med bl a röntgen – men dom hittade självklart inget fysiskt eller annat ”fel” i min skalle. Men vad som faktiskt blev resultatet av det – var att mina tidigare så vanliga femdimensionella ”sus i huvudet” åt hållet mer eller mindre helt försvann. Om det berodde på den då allt annan än harmlösa röntgenstrålningen jag utsattes för – eller någonting annat – det har jag ingen aning om. Men måhända var det både och, kanske… 💡


  Därefter så dök påminnelsedrömmen upp – om att jag VISSTE att jag kunde flyga som Stålmannen – men hur jag än försökte så satt jag bokstavligt talat bergfast förankrad med fötterna i någonting, som jag ej förmådde frigöra mig ifrån. Detta var en minst sagt en förskräckande upplevelse – som då fortfarande i kontakt med min femdimensionella RIKTIGA verklighet. Men så var det – och jag vaknade upp ur dessa drömmar fullständigt ångestfylld och genomsvettig. Ej alls så sällan var just fötterna då insjärda i lakanet på ett eller annat sätt. Med det som ursäkt – så började jag då med vuxenovanan att tänka som tredimensionellt intellektuella vuxna gör = ”det var ju bara en dröm”. Men det visade sig vara mitt FÖRÖDANDE misstag nummer två – för dessa påminnelsedrömmar om min femdimensionella potential försvann ej alls för den sakens skull – utan precis tvärtom.

  Under hela mitt hittillsvarande 69-årade liv – så har varianter på dessa påminnelsdrömmar om min femdimensionella potential dykt upp. Ibland ofta – och ibland lite mindre ofta – men ALLTID återkommit. Under de senaste ca 30 åren så har min påminnelsdröm varit i formen av att jag har kört bil – men utan att överhuvudtaget kunna se vägen genom vindrutan – för den har i dessa drömmar varit FULLSTÄNDIGT ogenomsiktlig = nersmetad med någonting som vindrutetorkarna ej ”rådde på”. Ibland har jag ändå i påminnelsedrömmarna kört väldigt fort – och ibland lite mera långsamt – men ändå ALLTID kört utan att kunna se ett dyft av vart vägen bar. Så gissa hur ofta jag har vaknat upp ur dessa påminnelsedrömmar i fullständig panik över att ej alls kunna se vägen ?


  Dock… – ”Allt som har en början har ett slut !” Just idag (20/6-10) på morgonen kom en skiftning i min ”eviga” påminnelsedröm om min femdimensionella potential. Sikten ut genom framrutan var NU helt klar – men jag hade uppenbara svårigheter med att manöverera bilen – därför att mina händer och fötter ”lydde mig ej” = jag var så fysiskt svag att jag ej orkade styra, gasa, bromsa och växla med någon reda. Men det gick i alla fall vägen – och jag kom dit jag skulle = tandreparatören (tandläkaren).

  Han såg också att jag var väldigt svag. Efter lite ”tugg” med honom om det – så frågade jag honom om han tyckte jag såg ut som en lämplig bilförare. Han svarade då väldigt diplomatiskt med: ”Det är ej min sak att avgöra – så länge som Du kör Din egen bil. Men hade Du frågat mig om att låna min bil att köra hem med – så hade jag definitivt sag nej till det !”

  Till den saken hör också att det femdimensionella ”sus i huvudet” jag hade som litet barn – glimtvis började återkomma för ca 10 år sedan. Numera är det rätt vanligt för mig – och att det ”håller i sig” under längre stunder – och då särskilt länge i mitt natthärbärge utomhus under björken (jag sover regelmässigt utomhus året runt sedan våren 1995). Så sammantaget vill jag gärna tolka detta som att det finns ”gott hopp” även för oss som är i 70-årsspannet – att åter bli lika Intelligenta som Wi var som små barn.

  I o f s så kan jag ha fel i det – men det tror jag ej alls själv på (video ca 8 min) – så det så. 8)


  Nyförälskade personer har hart när oändlig förmåga att vara fysiskt nära varandra – och när Wi ser sådant så säger Wi att det glittrar och/eller strålar om dem. Dom flesta blir själva åt hållet lite lyckligare av att se sådant.

  Dock… – de nyförälskade själva kan uppleva detta som väldigt frustrerande. Dom känner ju på ett sätt att relationen är väldigt väldigt rätt – men likväl så slutar dom ej med att bl a om nätterna drömma om annat. Det kan också vara precis tvärtom – dom drömmer än vildare om annat. Jag vet – för jag har varit i den situationen själv under många år + att jag av flera nyförälskade ungdomar har fått samma backfeed.

  Hur kan sådant ”konstigt” intellektuellt förstås ❓


  Tja, vem vet… – men spekulera kan Wi ju alltid göra. Min utgångspunkt härvidlag är att ALL materia till mer än 99,99 % (i volym sett) är en Immateriell SuperIntelligent ElektroMagnetisk Energi (video ca 64 min) med olika ”laddningar” för ALLA fysiska former. Detta är som princip ett och detsamma för all s k ”död materia” som t ex mineraler – såväl som för ALLT i flora och fauna. Människan är inget undantag härvidlag – även om en del kan inbilla sig det. Eller rättare sagt – en hel del har hjärnFörsmutsats med den galna idén av någon eller några av PyramidMaktHavarna och deras medlöpare.

  Så det här med förälskelseattraktionen är ju inget konstigt alls, egentligen… – för ALLT i NaturRen bokstavligt talat DRIVS av exakt det Wi intellektuellt kallar för förälskelse – och då ej minst av en STÄNDIG förälskelse av sin egen fysiska uttrycksform. Skillnaden är att NaturRen till 100 % är Intelligent = i NaturRen finns överhuvudtaget INGET ”antingen eller”-scenario – utan där gäller i ALLT ”både och”-scenariot.


  Människan – som ju har en medfödd och i grunden HELT oförstörbar potential för att leva i Skapelsen som ”MateriaSkapelsens Krona” – har dock sedan tusentals år tillbaka av PyramidMaktHavarna hjärnFörsmutsats med en hart när oändligt förmåga till en i grunden HELT obefogad självförnekelse = självkritik = självhat – och då särskilt påtagligt avseende kvinnor. Detta har mycket träffande nyligen uttryckts av en ca 20 år ung kvinna som: ”Jag insåg inte då att det största hotet mot mitt eget välmående inte var sorg, fler dödsfall eller yttre händelser. Det största hotet var mig själv, mitt självhat och min obefintliga självkänsla.” Tala om självTyranneri… – men vem av oss bokstavligt talat lider ej av NÅGOT sådant dagligdags – såväl som ej minst under ångestgenererande drömmar om nätterna ❓

  Dock… – när Wi är nyförälskade i någon annnan ( som ju i grund och botten ÄR att Wi är nyförälskade i OSS SJÄLVA med en annan som ursäkt) – så är det ju då så att Wi ”i det tillståndet” ej alls kan känna sådant. Det hänger samman med att Wi då HELT ”struntar” i vad wåra i o f s helt fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorer = intellektet ”hittar på” – och ”hamnar” då istället helt automatiskt i kroppens Intelligenscentrum = bröstområdet. Där skalas helt automatiskt ALLT bort – som talar till nackdel för att hålla förälskelsen vid liv – och framförallt – för att göra den än mera ”himmelsk”.


  Dock… – efter en viss tid så börjar intellektet att känna sig ”undanskuffat” av kroppsIntelligensen – och börjar då med att samla på hög sådant – som kan förstöra förälskelsen till att bli mera och mera ”himlastormande”. Det kan vara ytterst triviala saker som ett födelsemärke på ”fel ställe”, ett kärleksfullt ögonkast på någon annan än de inbördes förälskade, snarkningar, snörvlingar, ej så himlastormande elektriskt = sexuellt liv som förväntat osv osv. Sedan inväntar intellektet ”rätt tidpunkt” att presentera det hela på (fast oftast i små portioner då och då). Då faller dom allra flesta i den snilliga fällan – och återgår till att tankemässigt åter bli huvudförankrade i sin krigiska hjärnDator.

  Tja… – sen är det kört med den förälskelsen. Har dom förälskade tur – så har dom vid den tiden ej hunnit till GifterMål och gemensamma barn – för då får dom ju åt hållet ett ”rent helvete” tillsammans under betydande många år av sina liv.

  Finns det någon annan lösning på det här dilemmat ❓


  Javisst finns det det – och därtill väldigt väldigt enkel. Ifall Wi placerar wårt tankefokus på den Wi är kritiska emot i wårt eget bröstområde = på ”hjärtats” Intelligenta nivå = i ”Den Kosmiska Latrinen” – så försvinner helt automatiskt – på samma sätt som när Wi är nyförälskade – det som ej stimulerar ett roGivande liv = ett åt hållet ej alls av hjärnan sönderstressat liv. Kan det bli enklare än så ? Ifall Du ej tror på det – så MÅSTE det bero på att Du ALDRIG själv har provat – eller ❓

  Så wåra värsta ovänner och retstickor placerade i bröstområdet (”på hjärtats nivå” = i ”Den Kosmiska Latrinen”) kan helt automatiskt tranformeras till fantastiska givare till oss av värdefulla livserfarenheter. Och dom allra närmaste i familjekretsen, på arbetet osv – är ju ej alls så sällan av just kategorin wåra främsta ”ovänner” och retstickor – och bör naturligtvis per omgående placeras där dom hör hemma = ”på hjärtats nivå” = i ”Den Kosmiska Latrinen”. Där skalas ALLT wårt personliga hjärnskrot om dom (= egentligen om oss själva) bort – och dom blir som åt hållet ”nyfödda” igen. Skitenkelt och häftigt ❓


  Ifall Wi har åt hållet svårt för att intellektuellt få ”dit dom” – så kan Wi göra som prästena i kyrkan gör = lägga handlederna i kors över bröstet och ”hålla fast” dom där med det. Dock… – prästerna gör nog den gesten utan att tänka på vad dom gör – för annars skulle dom nog ej alls kunna fortsätta med att predika om sina eländiga gudDomar = ”Människan har skapat Gud till sin avbild, längre räckte inte hennes fantasi !”.

  Ett annat sätt att ”få dit dom” – kan vara att trycka upp namnet på sin värste ovän på en T-skirts bröstsida – och bära den som en intellektuell påminnelse om att vederbörande SKALL till bröstområdet.

  Rätt lustigt apropå det här med ”brösttryck” – för det är ju tämligen vanligt att idolers namn hamnar på T-skirts – men väldigt sällan användarens eget. Så måhända kan det vara en mycket god idé – att sätta sitt eget namn där också. Detta därför att jämförda med oss själva – så är ju var och en av oss det MEST perfekta = unika varelsen/idolen i hela Universum ❗ – ifall Wi ej NEDLÅTER oss till att jämföra oss själva med någon ENDA annan. Det får väl uppfattas som väl värt att ”skryta” med. Men det går ju ej så länge som wåra egna hjärnor tillåts av oss själva att ”hacka på oss” – på t ex sätt som 20-åringen ovan så väl och träffande har beskrivit.

  Lycka till


  Förälskelsen som sådan är helt enkelt att Wi ”drabbas” av att LEVA på wåra Intelligenta fysiska kroppars nivå. ALLA ”drabbas” många ggr under sina liv av det – antingen det passar = det är lämpligt eller ej. I vart fall så länge som Wi är något sånär vid fysik hälsa. Dock… – den STÖRSTA förälskelsen av ALLA – förälskelsen i oss själva – ”drabbas” Wi ALLA av när Wi drar wårt sista andetag. Men det är ju så dags då – så att säga, tyvärr tyvärr… 😥 Så det gäller väl då att därföre i möjligaste mån bejaka ALLA förälskelser – eller ❓

  BASAL TIDLÖS KÄR LEK = S K UPPLYSNING = ”ATT OVILLKORLIGEN OCH STARKT TYCKA OM NÅGON FÖR DET DEN ÄR, OCH EJ FÖR DET SOM GES.” – eller – ”The Holofractographic Universe” = ”Wi are all One !” (3 st 10 min videos). Det får ju uppfattas som någonting HELT annat än det åt hållet ”körda” (video ca 9 min) PyramidMaktHavaregon ständigt och jämt hittills har lyckats med attoss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – att tro på. Tro = att ej alls själv (video ca 10 min) veta = rädsla (video ca 8 min).


  Wåra materiella fysiska kroppar i kött är SuperIntelligenta – precis som Universum (video ca 64 min) är det. Men precis som NaturRen som sådan och dess flora och fauna – så VET ej wåra kroppar om att det är så – lika lite som Universum som sådant VET om det. Detta tyckte ALL materiaskapelses KÄLLA var lite tråkigt – så därför skapades för ca 450 000 år sedan urmodellen för vad en människa i kött är i dags dato. ”Produktionen” av urmodellen till dagens människa skedde genom en korsning mellan apsläktet och ett annan släkte ifrån en högtstående civilisation på en annan planet. Släktet ifråga var vid den tiden tillfälligt partiellt boende på jorden Terra. Dom behövde guld för att lösa ett energiproblem på sin planet – och guld fanns det vid den tiden gott om på jorden.

  Deras hjärnDatorer var fem till tio ggr större än wåra nuvarande – och var EN hel hjärna = ej alls som wåra splittrade i två delar – och med två helt olika ”tonarter”. Så wåran skolvetepskap i dags dato är som en ”piss i Mississippi” – relativt hur deras var för ca 450 00 år sedan. Till den saken hör också att det var en kvinnogestalt i deras beslutande församling – som med en rösts övervikt avgjorde att Wi skulle utrustas med delade hjärnDatorer = ifall Wi väljer att ej alls tänka ”hjärtats nivå” = då bråkar Wi ju hart när ALLTID med oss själva och varandra – med varandra som ursäkt, med undantaget när Wi är förälskade – för då hamnar Wi ju ALLTID helt automatiskt med ALLA wåra tankar på ”hjärtats nivå” = i bröstområdet. Mer om det i den föregående texten ovan.


  Apsläktet dom korsade sig med – hade ju ej någon hjärnbark i wår nuvarande volym sett. Men med lite genmanipulation så ”skrämde” dom upp den till lite större volym – och förminskade sin egen – så att korsningen fick wåra nuvarande två hjärnhalvor av ungefär samma storlek i volym. Anledningen till att det blev två hjärnhalvor – istället för en HEL hjärna – var att den delade hjärnan var lätt att manipulera = det var lätt för dom att STYRA korsningen till att utföra beordrat arbete. Wi användes då bl a som arbetskraft för att gräva guld i deras gruvor = wåra halvbröder slapp ju därmed själva ifrån det då både tunga och tråkiga kneget.

  När dom senare lämnade oss för gott (= dom behövde då ej mera guld – för dom hade kommit på ett betydligt smartare sätt att lösa sitt enerigproblem på) – så överlät dom styret till dom som dom då trodde BÄST skulle kunna VägVisa oss till att leva upp till wår medfödda och i grunden oförstörbara POTENTIAL som MateriaSkapelsens Krona. Men det lovande FramTidsScenariot ”ballade” ju HELT ur – när mänsklighetens GalenPanniga PyramidMaktHavarna för ca 6 000 år sedan uppfann religionerna (”Människan har skapat Gud till sin avbild, längre räckte inte hennes fantasi !”), tyvärr tyvärr… 😥


  På den vägen är Wi ju som princip FASTNAGLADE i dags dato av wår tids minst sagt HELT GalenPanniga (folkrättsligt sett) PyramidMaktHavare och deras medlöpare. Kan Wi av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder göra någonting åt detta ❓

  Javisst… 🙄 – SJÄLVKLART kan Wi det – för Wi är ju hart när ”oändligt” många flera än PyramidMaktHavarna och deras anhang. Det ENDA Wi behöver göra är ju att sluta upp med att gå på deras nitar = BLUFFAR – som dom ju via sina hantlangare inom massmedia = ”Trattmedia” (video 2,5 min) fullständigt VRÄKER över oss dagligen. Hur det MÅSTE gå till för Din personliga del – det får Du faktiskt räkna ut själv med Din egen fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskin.

  Fortsättning följer här.

 76. Disney Bell skriver:

  Hej! Informative article. I find these facts useful. Thank you ! I will thank the person who told me to visit your blog.


  [Thank you very much ❗ – and with my
  (video ca 8 min) best (video ca 6 min) reagards (video ca 8 min) / Josef 😉 ]

 77. Josef Boberg skriver:


  DEL 5:
  VETINGENKUNSKAP OM MÄNNISKAN SOM ELEKTRISKT SEXUELL VARELSE I KÖTT


  RFU´s förhållningssätt till NaturLiktVis barnelektricitet = barnsexualitet här, här och här – samt om vuxnas sexliv här och här. Om de ursprungligt givna budorden här.


  OBS
  ❗ Det följande är INTE något att ta del av – för dom som vill ha sina egons förut (video ca 9 min) fattade (video ca 10 min) meningar BEKRÄFTADE – hälsar Josef


  PyramidMaktHavarnas = etablissemangets massmedia är StorebrorsCensurarade = ”Trattmedia” (video 2,5 min) enligt Hans Rosling.

  Som en konsekvens av den insikten – så gjorde jag så att jag slängde ut radio, TV (= ”Ta makten över din hjärna”) och avbröt ALLA prenumerationer på tidningar 1995 = jag avbröt därmed VÄLDIGT mycket av den tidigare kontinuerligt pågående hjärnFörsmutsningen. Det har funkat bra för min del – för att nu ca 15 år senare kunna tänka BETYDANDE mera självständigt (video ca 8 min) = FRITT = jag är numera ej alls lika rädd (video ca 8 min) för att bana mitt eget personliga tanke- och beteendesätt (det alla små barn gör fram till trotsåldern = vid tiden då dom som regel för gott ”glömmer bort” större delen av sin medfödda Intelligens) – som jag var före 1995.


  ”Wi kan ALDRIG vara ensamma och/eller olyckliga med oss själva – ifall Wi lever i den av PyramidMaktHavarna vanstyrda världen – men ej av den.

  Ensamma och/eller olyckliga kan Wi bara vara med oss själva – eller tillsammans med någon eller några andra – ifall Wi själva, eller dom Wi umgås med, har gått på ”nitarna” som wåra GalenPanniga (folkrättsligt sett) PyramidMaktHavaregon, sedan minst ca 6 000 år tillbaka, har hjärnFörsmutsat oss av vanligt folk (= väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder) att tro på.” – slut citat av slutet på texten här.


  En av GRUNDPELARNA i PyramidMaktHavarnas Kallocain-samhälle ÄR ju att bl a kunna ”kasta skit” på andra anonymt – såväl som att ange MedMänniskor till rättsvårdande myndigheter osv osv. Det kan uppfattas som att Sverige härvidlag är längst kommet av alla länder i världen.

  Men att själv angripa dom som REDAN har blivit så hjärnFörsmutsat av PyramidMaktHavarna att dom har gått på den här NITEN = uppträder anonymt – det är ju hart när helt meningslöst – därför att dom VET ju ej om att dom är MANIPULERADE = medvetandemässigt sover. ”Det går ju ej att väcka en som sover – när han/hon in i märgen är ÖVERTYGAD om att han/hon är vaken !” Det får uppfattas som hart när OMÖJLIGT.


  Så att ANGRIPA dom som ”pajkastar” anonymt – det gör bara ”ont värre” – och framförallt – det innebär att Wi förslösar av wår egen EGEN energi till INGEN nytta. Den energin kan Wi ju istället använda för att tackla GRUNDPROBLEMET = PyramidMaktHavarna = dom VERKLIGA konspiratörerna via sina massmedia = ”Trattmedia” (video 2,5 min) – som jag ser det. Men då gäller det ju att Wi ej upp över öronen är fyllda med rädsla (video ca 8 min) för dom – för då går ju ej det heller ”hem”.


  Men Wi av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder är ju hart när oändligt många flera – än vad wåra (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavare (video 2 tim 38 min) och deras medlöpare är – så varför skall Wi fortsatt vara rädda för dom ❓

  Apropå hur wåra i o f s helt fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorer funkar – finns det en hyggligt bra förklaring av t ex här (video ca 10 min) = de max ca 15 % av hjärnan som mainstreamade egon använder.


  IGEN
  ”Ingen vet egentligen intellektuellt hur någonting överhuvudtaget fungerar. Inom konventionell vetenskap där man påstår att saker och ting fungerar på speciellt sätt, är det vår tredimensionella föreställning om verkligheten som ständigt utsätts för förändringar genom nya teorier. Det uttryck som kallas för ”vetenskapligt beprövad erfarenhet” är ren hypotes. Det som är bevisat idag förkastas i morgon med nya teorier. Det är endast om vi har tillgång och möjlighet att studera orsakssammanhanget bakom skapelsen (video ca 64 min), skeendet som vi kan säga att vi vet. Allt annat är endast tro, hypoteser och påståenden. Vi förstår lagarna och principerna hos elektricitet, men även de bästa vetenskapsmännen i världen vet inte varför det fungerar. Att vi kan mäta vissa kemiska och fysikaliska reaktioner betyder inte att vi intellektuellt förstår orsaken bakom fenomenen.” – slut citat härifrån.


  Till det skall rätteligen föras att PyramidMaktHavarnas s k vetenskap överhuvudtaget ej har en susning om varför hjärtat slår, varför andningen löper, varför Wi går på religions-BLUFFARNA, varför kulorna i mannens kulpåse synbarligt till och från rör sig, varför en frisk person blir mer eller mindre kåt några gånger per dygn – och varför Wi då och då till exempel kåtar upp oss själva för egen hand = elektriskt lyser upp oss själva för egen hand, varför Wi somnar om aftonen, drömmer och vaknar om morgonen, varför Wi föds och hur Wi funkar som små barn, varför Wi åldras och måste ner i en Grav-i-Terra – alternativt eldas upp, varför Wi löneslavar oss till döds utan att knota, varför Wi sägs vara MateriSkapelsens Krona, varför Solen (video ca 1 min) strålar så värmande gott, varför jorden Terra snurrar runt sin egen axel osv osv i hart när all ”oändlighet”.

  Lik förbannat så PÅSTÅR etablissemangets medlöpare att dom företräder dom som vet saker och ting. Hur jävla dum får man bli – och framförallt – hur länge till skall Wi av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder åt hållet SLAVISKT gå på ALLA PyramidMaktHavarBLUFFARNA


  VARFÖR ÄR ATT FULLT UT BEJAKA WÅR MEDFÖDDA OCH I GRUNDEN OFÖRSTÖRBARA ELEKTRICITET = SEXUALITET LIVSNÖDVÄNDIGT ❓

  HELA Universum ÄR EN ENDA SuperIntelligent ElektroMagnetisk ENERGI = Plasmakosmologi. Videon THUNDERBOLTS OF THE GODS (video ca 64 min) klargör det på ett lättfattligt sätt. I vart fall för oss som åt hållet intellektuellt VILL försöka förstå – eller i vart fall någotsånär önskar ana hur det HELA hänger ihop. T ex videon Electric Sun – Plasma Sun(video ca 1 min) klargör också att ALLT – Solen inkluderad – är SuperIntelligent ElektroMagnetisk PlasmaEnergi.

  Vidare får det uppfattas som att VARJE materiaatom är en blåkopia av HELA Universum – precis som att varje cell i människokroppen (det finns ca 13 miljarder kroppsceller och ca 100 miljarder hjärnceller) bär på koden (är blåkopian) till HELA människokroppen. Fantastiskt – eller ❓


  Varje atom – precis som hela Universum – består till mer än 99,99 % (i volym sett) av Tomrum = det som PyramidMaktHavarnas ”köpta” forskare hart när ej alls har en intellektuellt susning om vad det egentligen är. Men lik förbannat så har dom mage att på tok för ofta påstå att dom VET någonting om detta Tomrum = MateriaSkapelsens Källa, tyvärr tyvärr… 😥 Så tala om manipulation = hjärnFörsmutsning av oss av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder.

  ”Perceiving Reality” (video ca 10 min) ger en lättfattlig och hyggligt bra beskrivning av hur VÄLDIGT lättmanipulerade Wi är – i meningen när Wi ständigt och jämt utsätts för etablissemangets MYCKET GRAVT VILSELEDANDE (folkrättsligt sett) massmedia-information = ”Trattmedia”-information (video 2,5 min) enligt Hans Rosling.


  Hur fixar Wi det rent praktiskt ❓

  Tja… – själv annullerade jag ALLA mina tidningsprenumerationer, slängde ut TV´n (= ”Ta makten över din hjärna”) och stängde av radion redan 1995. Det har jag ALDRIG ångrat – även om det ibland kändes tomt alldeles i början = de första månaderna. Men så är det ju med ALLA droger – de ger ALLTID mer eller mindre abstinens – så det så.

  Idag går det ju med hjälp av internet att göra en lite mjukare övergång = massmediaabstinensen = ”Trattmedia”abstinensen kan dras ut över lite längre tid. Det VIKTIGA är nog att Wi ej helt automatiskt = utan att begrunda vad det innebär, egentligen… – har tidningen varje morgon på köksbordet, radio eller TV påslagen osv. Att medvetet söka efter guldkorn i PyramidMaktHavarnas massmedia = ”Trattmedia” på nätet – är ju i grunden en HELT annan sak – än att OMEDVETET ständigt och jämt utsätta sig för ”hela skiten”.

  Det finns guldkorn i Etablissemangets massmedia – för alla journalister är ej i alla lägen slaviskt underordnade (löper automatiskt = omedvetet med) i att enbart skriva det som GalenPanniga (folkrättsligt sett) PyramidMaktHavare mer eller mindre tvingande har förordat – Tack och Löv ❗


  Människan har en medfödd och i grunden HELT OFÖRSTÖBAR POTENTIAL för att leva i kött som MateriaSkapelsens Krona. Men så länge som Wi av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder fortsatt, sedan ca 6 000 år tillbaka, går på de GalenPanniga (folkrättsligt sett) PyramidMaktHavarnas religionsBLUFFAR [mera i sak om det här (video ca 8 min)] – så kan Wi ALDRIG leva så som Wi ALLA i grunden är predestinerade för – DET ÄR OMÖJLIGT ❗

  ”Människan har skapat Gud till sin avbild, längre räckte inte hennes fantasi !”Tage Danielsson.


  Det är synd, verkligen synd… 😥 – tycker Skapelsens Källa – för det är ju ett ENORMT slöseri med gott kött i form av människokroppar. Men likväl är det helt OK – för Skapelsens Källa kommer ALDRIG att frånta oss rätten att själva ENVÄLDIGT bestämma hur Wi vill ha det. I så fall skulle Skapelsens Källa vara en barbarisk Tyrann – och det ÄR OMÖJLIGT ❗

  Att Wi av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder har valt att åt hållet slaviskt lyda (omedvetet i en del fall – men måhända brist på civilkurage i dom allra flesta fallen, kanske… 💡 ) GalenPanniga (folkrättsligt sett) PyramidMaktHavare och deras medlöpare som får i skock – det kan ju rimligen ej alls Skapelsens Källa (video ca 64 min) tillskrivas som förorsakande – utan det är ju ett förhållande som mänskligheten kollektivt får ta på sig som sitt eget påhitt.


  MÄNNISKANS FYSISKA KROPP ÄR TILL MER ÄN 99,99 % SUPERINTELLIGENT ELEKTROMAGNETISK ENERGI
  (VOLYMSMÄSSIGT SETT ENLIGT KVANTFYSIKEN)

  Hela Universum (video ca 64 min) är det, Solen (video ca 1 min) är detsamma osv osv. Så varför i helvete skulle då människans fysiska kropp i kött ej också vara det ❓ Någon jävla måtta = bortre gräns för brist på mänsklig tankelogik = mänsklig dumhet får det väl ändå vara – eller ❓


  HUR TOG SIG BUDDHA UR SIN TIDS PYRAMIDMAKTHAVARES SKIT

  Gautama Buddha kom på – vid pass 21 års LivsErfarenhet – att han skulle införskaffa all då tillgänglig intellektuell kunskap om vad livet i kött var för något. Så han startade då det projektet genom att resa runt i världen och träffade då väldigt MÅNGA av de då s k intellektuellt lärde + att ha kallade till sig en hel del också. Han var ju född i en MYCKET välbärgad familj – så det var en baggis för honom rent kostnadsmässigt att fixa detta.

  Vid pass 42 år LivsErfarenhet så VISSTE Gautama Buddha att ALL intellektuell s k kunskap är blaha blaha = han anade då att världens samlade intellektuella kunskap är mindre än 1/10 000-del av vad som finns att veta. Enligt den åt hållet samtida Platon är kunskap en pyttedelmängd av det som är sant = det allt överskuggande mesta är trott.

  Gautama Buddha hade då ingen aning om hur han skulle bära sig åt för att ”komma åt” det som ingen enda annan visste – eller ens hade en susning om. I detta uppgivna intellektuella tillstånd = dystymi – så råkade det bli så att han helt enkelt satte sig ned direkt på marken med ändan bar.


  Tämligen omgående upptäckte han då att ”det fanns något i det” – så han fortsatte ENVIST med att sitta med ändan bar på marken + att från och med då som princip ALLTID gå barfota. Men han var ju ingen vandringens man precis – och det var ju tur för honom – för ifall Wi går barfota så att det blir grova valkar på fötterna – så kan det bli än värre än att ha grova skor på sig – avseende de elektriska flödenas förmåga att ta sig upp genom kroppen. Fötterna är ju den SuperIntellinta ändans rötter så att säga. Hans ”fina” familj och andra s k vänner tyckte det var helknäppt – men det gav han faen i.

  Efter några år så hade han kontakt med det – som han hade VETAT som nyfött barn. Men det tog honom ändå mååånga år att fullt ut komma till KLARHET. Men så småningom hade han gjort ALLT som var okänt för honom i materian känt – och då tog han helt enkelt ”sin Mats” ut ur MateriaLekPlatsen = MateriaSkapelsen.


  Under vid pass 42 år – som sittande med ändan bar direkt på marken – så hade han, p g a på tok för stort intag av bl a kolhydrater, blivit kopiöst fet + att han också (måhända var det medvetet gjort – för då blev det ju större tryck = ömhet i baken som gav honom lite mera upplevelse av att han till mer än 99,99 % VAR elektricitet, kanske… 💡 ), som en följd av det, hade tappat de flesta av sina tänder. Men det brydde han sig skit om – för han hade tidigare bestämt sig för att lämna sin fysiska kropp kvar [= mindre än 1/10 000-del av det han då åt hållet VISSTE att han var. Enligt den åt hållet samtida Platon är intellektuell s k kunskap en pyttedelmängd av det som är sant = det allt överskuggande mesta är trott] – när han skulle ”ta sin Mats ur MateriaSkolan” och dra för gott hem till All MateriaSkapelses Källa igen.


  Att sen hans efterföljare = BuddhIsmen intellektuellt har försökt beskriva det som ej alls intellektuellt överhuvudtaget KAN beskrivas (= DET ÄR OMÖJLIGT – av det enkla skälet att det överhuvudtaget ej finns några intellektuella ord för det) – det kan ju ej Gautama Buddha lastas för, rimligen… = resultatet av BuddhIsmen – under nu ca 2 500 år – ÄR att ännu har INGEN ENDA av BuddhIsterna blivit kallat upplysande.

  Kan det bero på att INGEN enda hittills har kommit på att knepet ÄR att sitta med den SuperIntelligenta ändan bar direkt an (= HELT befriad ifrån bl a VuxenBlöjor och annat påhäng – och utan komfort sittskydd eller annat konstgjort material emellan) den SuperIntelligenta jorden Terras bara mark (= LivsVäckande ElektroMagnetisk ”kosmisk ömhet”…)


  M a o det är OMÖJLIGT att intellektuellt bli kallat upplysande. Däremot att via intellektet = hjärnDatorn flytta tankefokus till bröstområdet – och sen till solarplexus – och sen till ändan (video ca 4,5 min) också – så borde det gå, bokstavligt talat.

  ”Man kan se de nattliga erektionerna som ett träningsprogram – som underlättar erektioner i vaket tillstånd.” – slut citat härifrån.


  Vad tror Du nu att det är – som Wi skall träna på även under dagtid ❓

  Dock… – mitt tips blir att i görligaste mån undvika (NRK-program ca 29 min) de sedvanliga orgasmerna – för då kan Wi ju ej längre fortsätta med att ”elektrifiera” upp oss för egen hand… 😥


  Skillnaden mellan en fri människa och en förslavad människa – är att slaven är så intellektuellt och/eller fysiskt upptagen – att han/hon som princip enbart ägnar sig åt varianter av PyramidMaktHavarnasvarmt förordade barnproduktions-sexualitet – och för sådana är det nog omöjligt att bli kallat upplysande, tyvärr tyvärr… 😥

  I o f s så kan jag ha åt hållet fel i det – men det tror jag ej alls själv på (video ca 8 min) – så det så. 8)

  Fortsättning följer här.

 78. Tomas skriver:

  Hej!
  Intressant, det du skriver. Vore kul att få veta lite mer om dina funderingar kring barns naturliga förhållningssätt till sexualitet.
  Själv är jag av den samhällsfrånvända uppfattningen att barn är sexuella varelser långt innan femton år och gärna utforskar både sina och andras kroppar på ett lek- och lustfyllt sätt.
  Jag vet att även jag onanerade regelbundet i 6-7 årsåldern, även om jag inte förstod VARFÖR det var skönt att ligga på mage och gnida sig med en kudde under snoppen.
  Tyvärr har den synen, som jag inte alltid är ensam om, kommit att drunkna i de senaste årens larmrapporter om vuxna som förgriper sig på barn för att tillfredsställa sina egna lustar.

 79. Josef Boberg skriver:


  Taaack ❗ – Tomas
  – för att Du har modet att som vuxen vidgå att Du som barn var en sexuell varelse = ”elektriskt” varelse. Du är den första som ”pang på” vidgår detta – trots att jag har hållit på med – ”VETINGENKUNSKAP OM MÄNNISKAN SOM ELEKTROMAGNETISK VARELSE I KÖTT” – i nu ca 4 månader.

  ”Vore kul att få veta lite mer om dina funderingar kring barns naturliga förhållningssätt till sexualitet.”

  Jo… – det finns MYCKET att säga om det i o f s – men det allt överskuggande VIKTIGASTE är: ”Skulle ej barn vara sexuella varelser – och på ett eller annat sätt bejaka det på vaken tid under dagen – eller i sina drömmar om nätterna – så skulle INGET ENDA BARN kunna leva vidare i kött mer än på sin höjd några få månader !”

  Varför ❓

  Solen är elektrisk såväl som att HELA det gigantiska Universum (video ca 64 min) ÄR det. Varför i helvete skulle då människan vara ett unikum som skulle kunna BRYTA detta universella mönster. Var finns TankeLogiken i en sådan intellektuell förryckt dumhet

  Sexualitet är i grunden ingenting annat än ElektroMagnetiska flöden (det låter ju ej så romantiskt – men så är det – i mitt 69-årade livsperspektiv sett i vart fall) – som ju wåra kroppar till mer än 99,99 % består av (volymsmässigt sett enligt kvantfysiken).

  Elektricitet kan ALDRIG vara stillastående – för då bokstavligt talat FÖRINTAR den sig själv. M a o så är just sexualiteten = ”elektriciteten” – för barn, tonåringar och s k vuxna – LIVSNÖDVÄNDIG

  ”Lysknapparna” är ju just IntelligensBarometrarna – och om de är tabu – hur faen skall Wi då kunna få elektriciteten i wåra fysiska kroppar att flöda ❓

 80. Tomas skriver:

  Hej Josef!
  Jag såg också på mina egna barn, när de var små, att det vi kallar för sex var en naturlig del av deras vardag. Vi har alltid praktiserat naturlig nakenhet hemma, och flickorna var som alla barn nyfikna både på sina egna små organ, kompisars men även mamma och pappa.
  vi pratade öppet och okomplicerat, och svarade på deras frågor. kalla det enkel sexualundervisning, men poängen är att vi aldrig gjorde någon ”grej” av det – inget hysch-hysch, inga tabun, men inte heller så att vi hade regelrätta sessioner. Kom det en fråga så svarade vi på den, antingen det gällde vad klockan var eller varför pappas snopp pekade ut. Enkla svar på enkla frågor och i dag tror jag mina båda döttrar har en rätt så naturlig, avslappnad syn både på kroppar och sex. En är sambo och en har pojkvän, och ingen verkar ha tagit skada.
  Det som är lite trist är att vi – min ex-hustru och jag – förväntas känna skuld och skam för att vi var nakna med våra barn, och för att vi (som vi tycker) förberedde dem för vuxenlivet. Vänner vi hade som såg vår öppna relation kunde tycka det var lite udda, medan vi kände oss trygga i den.

 81. Josef Boberg skriver:

  Taaack igen – Tomas – för tänk ifall ALLA föräldrar hade varit så NaturLiktVisa = Intelligenta som föräldrar som Ni har varit – avseende barns sexualitet = barns ”elektricitet” – hur annorlunda skulle då ej världen ha kunnat vara ❓

  Men å andra sidan – var sak har sin tid – och måhända är NU tiden inne för att (video 6,5 min) för gott skippa det ca 6000-årade sexualfientliga = sexualitetsfientliga = ”elektricitets”fientliga vansinnet, kanske… 💡

  ”Människan har skapat Gud till sin avbild, längre räckte inte hennes fantasi !”Tage Danielsson.

 82. Tomas skriver:

  Hej igen – intressant att kunna prata ”öppet” om detta, eftersom det är väldigt tabu och skambelagt hos många.
  De flesta verkar se en koppling mellan nakenhet och öppenhet i familjen till pedofili och incest – inget är ju mer fel, eftersom det handlar om att skapa insikt, tillförsikt och självrespekt.
  Den man (eller kvinna, för det finns ju också) som tvingar sina barn att göra si eller så ska med rätta ses som de brottslingar de är, men respektera då också oss andra som ser nakenhet som naturlig och som något som ska bejakas.
  Undrar så om vi är ensamma om att tycka detta (med undantag då av dig, Josef).

 83. Josef Boberg skriver:

  ”Undrar så om vi är ensamma om att tycka detta…”

  Nej… – Tomas – det är jag in i märgen övertygad om att Wi ej alls är. Som princip åt hållet varenda en av oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna = MedMänniskor ”…ser nakenhet som naturlig och som något som ska bejakas…” – EGENTLIGEN i grund och botten ❗

  Att sen dom allt överskuggande flesta av vanligt folk med hull och hår har gått på PyramidMaktHavar-BLUFFEN att nakna kroppar är farliga – det är ju en helt annan sak.

  En rätt hyggligt bra ”bild” av hur det har gått till – finns på videon: ”Perceiving Reality” (ca 10 min).

  Hur många påklädda kroppar har avrättat andra påklädda eller nakna kroppar (video 3 tim 35 min) – och hur många NAKNA KROPPAR har avrättat påklädda eller nakna kropparhistoriskt sett – eller gör det i dags dato


  PS.
  En MedMänniska är en som ställer till det gott för sin egen del OCH så många andra som möjligt.

  En PyramidMaktHavare är en som ställer till det gott för sin egen del – men på andra människors bekostnad (video 3 tim 35 min) – och då FRAMFÖRALLT oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna.


  Det ursprungliga budordsLÖFTET till människosläktet var:
  ”Ditt Ego kommer att se till så att Du ej alls älskar Dig själv och så ej heller andra. Men Du kommer att tröttna på det = Du kommer oreserverat att älska Dig själv och ALLA andra förr eller senare.”

 84. Kaoskatta skriver:

  Nog har du rätt att barnen är kloka när de föds och att vi (samhället) med de vuxnas regler förstör mycket för barnen. Deras naturliga förtjusning i sin kropp och i att vara nära andra människor börjar förtryckas så snart de börjar lämna bäbis och småbarnsåren. Precis som deras medfödda förmåga att tänka fritt, vara nyfikna och kärleksfulla.

  Eftersom läget är som det är i dessa dagar med fokus på pedofiler och andra som gör övergrepp mot barn, måste jag poängtera att jag anser att vuxna som utnyttjar och förgriper sig på barn är bara för bedrövliga.

  Jag är positiv till barns naturliga förhållande till sin kropp och sin person och låta dem utvecklas och behålla sin unika personlighet, sin glädje och stolthet över sig själva. Vi människor behöver verkligen närhet till andra, vi behöver kramar, kärlek, njutning och glädje i njutningen. Vi behöver både fysisk och själslig kärlek och det vill jag att alla människor ska få uppleva. Både sexuell närhet och annan kroppslig närhet och beröring. (Självklart inte sex vuxen – barn. Eller sex mot någons vilja. Det känns sorgligt att jag ska behöva skriva och ens tänka på att behöva förtydliga mig)

  Många har en öppen inställning till att barn är kloka, medkännande och sexuella redan från början och gör ingen stor affär av varken nakenhet eller barnens lekar. Samtidigt som lagar, regler och medias påverkan gör att det nu är svårare att vara naturlig i förhållande till nakna kroppar och sex. Det spottas ut konstiga naturvidriga tankar från myndigheter och media…….varför undrar jag……men antagligen är det väl att om vi älskade våra kroppar och kunde unna oss att njuta av dem….på alla möjliga sätt, mat, nakenhet, dofter, vacker natur, sex, kreativitet, skapande och allt gott som hör till livet, då skulle vi vara svåra att styra. Lyckliga människor är svåra att styra och domdera med.

  Människor skräms, hotas och bestraffas till lydnad. Eller får små nålstick gång på gång, om man inte följer vedertagna synen på tex uppfostran. Jag har ammat mina barn länge, låtit dem sova i min säng, bestämma själv (så mycket som är möjligt och det är inte så mycket- jag vet), ta hem flick och pojkvänner när de velat det och gjort mitt bästa (så gott jag kunnat) för att de ska förstå hur fantastiska de är i sig själva – som alla vi människor är om vi får rätt chans i livet – hur unika de är och att de bara behöver lyssna till sitt hjärta för att veta vad som är bra och rätt. För där inne i oss själva så vet vi – bara vi vill, törs och orkar lyssna.

  Gissa om jag fått många kommentarer om hur fördärvade mina barn skulle bli ….som är så bortskämda. Kan man få för mycket kärlek och värme? För mycket tillit? Jag tror inte det. Vi har alltid haft lite pengar och mycket kärlek och alla mina barn är underbara.

  Därför tror jag att din syn på hur vi mår bättre och därigenom blir lyckligare och kärleksfullare människor är i huvudsak alldeles ”huvudet på spiken”. Jag får erkänna att det var rätt jobbigt att komma igenom all text, men det var det värt.

  Kram och ha det så bra.

 85. Josef Boberg skriver:


  Taaack goa Kaoskatta
  ❗ – för Din himla, såväl livsbejakande som kristallklara, kommentar. Detta är den BÄSTA backfeed jag hittills har fått – på det här jag har tänkt och skrivit om naturlig barnsexualitet, verkligen… 💡

  Dock… – jag tycker att valet av Ditt avatarnamn Kaoskatta stämmer illa, med hur Du ser på livet i kött – och framförallt barnens så tillbakahållna potential som sexuella varelser. I Ditt fall skulla jag överväga att byta till KlarsynsKatta.


  ”…Jag är positiv till barns naturliga förhållande till sin kropp och sin person och låta dem utvecklas och behålla sin unika personlighet, sin glädje och stolthet över sig själva. …”

  Jag kan bara hålla med om det till 100 %.


  ”…Många har en öppen inställning till att barn är kloka, medkännande och sexuella redan från början och gör ingen stor affär av varken nakenhet eller barnens lekar. Samtidigt som lagar, regler och medias påverkan gör att det nu är svårare att vara naturlig i förhållande till nakna kroppar och sex. Det spottas ut konstiga naturvidriga tankar från myndigheter och media…….varför undrar jag……men antagligen är det väl att om vi älskade våra kroppar och kunde unna oss att njuta av dem….på alla möjliga sätt, mat, nakenhet, dofter, vacker natur, sex, kreativitet, skapande och allt gott som hör till livet, då skulle vi vara svåra att styra. Lyckliga människor är svåra att styra och domdera med. … Människor skräms, hotas och bestraffas till lydnad. …”

  Mitt i prick, verkligen… ❗


  ”…Därför tror jag att din syn på hur vi mår bättre och därigenom blir lyckligare och kärleksfullare människor är i huvudsak alldeles ”huvudet på spiken”. …”

  IGEN – Stooort tack ❗ till Dig för den klarsynen = Ditt förhållningssätt är också ”huvudet på spiken” – minst sagt.


  ”…Jag får erkänna att det var rätt jobbigt att komma igenom all text, men det var det värt. …”

  Gissa om det var jobbigt för mig att skriva – och om det tog lååång tid = månader i anspråk ❓


  Barn, kvinnor och män förnedras – och över alltihopa ”lyser” pengarna, tyvärr tyvärr… 😥

  Kraaam / Josef 🙄

 86. Kaoskatta skriver:

  Hej!

  Jag har själv blivit förskräckt över hur fientligt vårt samhälle är mot sex…igen…. Jag var ung under slutet på 60 och början på 70-talet. Då kom ju p-pillren, peace and love och ”fri sex”. Hur som helst tilläts människor njuta av sex utan förpliktelser bara båda var med på det. Jag trodde att det skulle fortsätta åt det livsbejakande hållet.

  Men icke….när mina döttrar började bli tonåringar och träffa killar märkte jag att det hade ändrats radikalt…åt fel håll! I tidningar, på tv och överallt kom ”goda råd” åt unga flickor….och råden lät ”- Säg NEJ!Säg nej när killen förslår (vad man nu kan vilja) om du inte vill göra det (det förutsattes underförstått att tjejer inte gillar sex, annat än missionärsställningen typ). Säg NEJ! Du är värd bättre än att ligga med olika killar” osv.osv.

  Varför ska man säga nej? Jag fattade ingenting. När jag var ung var det säg – Ja! Kolla vad du gillar. Man måste veta vad det är innan man kan gilla eller ogilla nåt. Inte säga nej i förväg. Och det har jag sagt åt mina barn. Om det inte känns alldeles omöjligt, så prova…det händer ingen katastrof för att man provar nåt man inte tycker är så bra.

  Samtidigt växer porrindustrin och prostitution och människohandel till fruktansvärda proportioner. Det är jag övertygad hänger ihop med den sexfientlighet och rädsla för naturlig nakenhet, som är i samhället.

  Jag förstår att det var jobbigt att skriva och du gjorde det bra.

  Mitt namn ”Kaoskatta” kom efter en oerhörd kaossituation i mitt liv, eller en räcka av kaosår snarare. Jag kände mig som katten med nio liv (minst) inte av kroppsliga skador, men påfrestande psykiskt. Och eftersom jag fortfarande lever och är lycklig så tänkte jag att jag nog är en riktig överlevare och att jag blivit starkare av att utsättas för kaos. Så då blev det så.

  Kram och ha det bra!

 87. Josef Boberg skriver:


  Stooort tack igen KlarsynsKatta
  ❗ – från en som just nu försöker få någon jävla ordning på tankarna om den pågående samhällsvanstyrningen.

  Kraaam / Josef

 88. Josef Boberg skriver:


  DEL 6:
  VETINGENKUNSKAP OM MÄNNISKAN SOM ELEKTRISKT SEXUELL VARELSE I KÖTT


  RFU´s förhållningssätt till NaturLiktVis barnelektricitet = barnsexualitet här, här och här – samt om vuxnas sexliv här och här. Om de ursprungligt givna budorden här.


  OBS
  ❗ Det följande är INTE något att ta del av – för dom som vill ha sina egons förut (video ca 9 min) fattade (video ca 10 min) meningar BEKRÄFTADE – hälsar Josef


  LÖGNERNA FINNS I HJÄRNAN, DE HALVA SANNINGARNA FINNS I BRÖSTOMRÅDET OCH DE SANNA SANNINGARNA FINNS I MAGOMRÅDET


  Men det är i o f s ej heller riktigt sant – därför att i bröstområdet finns såväl wåra fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorers lögner (= wåra felprogrammerade egon) – såväl som kroppens EVIGA sanningar.

  Dock… – ifall Wi intellektuellt ej kan skilja på ”äpplen och päron” i bröstområdet – så blir det ju ALLTID halvsanningar = rena ”lögner” av det också. Ett gott exempel på det finns, avseende s k kärlek, här. Kroppen som sådan kan ej ljuga – det är OMÖJLIGT ! Ifall Wi t ex har smärta i ett knä – så är det så – oavsett vad wårt eget intellekt eller någon enda annans försöker att torgföra.


  Pietro Aretino (1492-1556) lär ha sagt: ”För att inte framstå som hycklare kan jag säga att ett par läckra skinkor är i besittning av större makt än allt som någonsin producerats av filosofer.” – slut citat härifrån.


  Varför tror Du att mänsklighetens PyramidMaktHavare och deras medlöparesedan mer än 6000 år tillbaka – ständigt och jämt har mässat om att Wi av vanligt folk (= väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder) skall känna synd/skam för det wåra SuperIntelligenta kroppar är från naveln och nedåt


  Hur gör Wi nu för att komma ifrån det här pågående jävla helvetet

  Tja… – på det finns det nog lika många lösningar på som det finns människor på jorden Terras ytteryta, tror jag… Detta därför att inget storebrors”kört” ego är ju identiskt likt något annat – lika lite som någon enda snöflinga är exakt lik någon enda annan.

  Siddhartha Buddha satt ju med ändan bar direkt på marken i ca 30 år (blev s k upplyst av det) – och kom ju på det sättet ifrån – att ständigt och jämt vara ockuperad av sitt körda ego. Men vem faen kan avsätta så lååångt tid för det i dagens överstressade samhällen ❓


  Dock… – själv har jag kommit på en del knep – för att slippa sitta med ändan bar på marken ständigt och jämt.

  1. Ifall jag t ex har svårt för att stänga av mitt körda ego när jag har lagt mig för att sova – så börjar jag med att fokusera mina tankar på mina fötter [t ex genom att räkna tårna på först den ena och sen på den andra foten om och om igen (video ca 3 min)] – och då brukar det ej ta så lång tid innan jag slocknar = slutar upp med att tänka mitt körda egos tankar.


  2. Många av oss går ju med fötterna rätt ordentligt utvinklade – och jag är en av dom. Så när jag t ex är ute på mina sedvanliga kvällspromenader, om en timmer eller så – så styr jag om detta till att gå med fötterna rakt fram istället. Det har visat sig vara ett mycket bra sätt för mig att få stopp på mitt körda egos tankesnurr.

  3. ”Fötterna är en huvudsak !” – sägs det. Därför har jag sedan ca fem år tillbaka växlat ifrån sedvanliga skodon till att nästan alltid gå i MBTdojor (FOSdojan är en billigare variant av samma typ av skor). Vitsen med det är bland annat att få en mera NaturLiknande fysisk kroppshållning – samt ej minst – att det i rätt hög grad ”ödelägger” mitt körda egos tankar också. Detta därför att jag kan ej gå lika ”sovande” med MBTdojorna som i vanliga skor.

  Inomhus använder jag numera som princip alltid ett par MBT-sandaler – istället för vanliga innetofflor eller att gå i strumplästen. Den varma årstiden undantagen – för då föredrar jag att gå barfota – inomhus såväl som utomhus i görligaste mån.


  4. Apropå inomhus visavi utomhus – så är det ju så att utomhus är ALLTID mera ”upplysande” [= utomhus domineras ALLT av de mer än 99,99 % (i volym sett) SuperIntelligenta energier som hela wårt fantastiska Universum består av (video ca 64 min)]. Detta därför att INGET utomhus är insnärjt i lågfrekventa byggnadsmateriel osv + att allt utomhus ”koms åt” av Solens (video ca 1 min) livgivande energier under dagtid. T ex ett träd i skogen har ju ALLTID en högre vibrationsfrekvens än en bräda i ett hus. Så hur människor i tungt stålarmerade byggnader, av typ t ex sjukhus, kan tillfriskna – är ett sant mirakel – men sådant händer ju.

  Själv har jag regelmässigt sovit utomhus året runt sedan våren 1995 + att jag också regelmässigt tagit mig minst en timmes promenad varje kväll sedan mitten av 1970-talet. Det betyder att jag, sedan ca 15 år tillbaka, har haft minst ca 10 timmars utomhustid per dygn. Den högre vibrationsfrekevensen utomhus ”smittar” (bokstavligt talat) alla som ids ta sig ifrån TV-gloendet och gå ut istället.


  Vad tror Du att det innebär för att kunna tänka lite mera åt hållet egobefriat – och för att kunna få sådan backfeed på det, som har hänt mig t ex här, här, här, här, här – och ej minst här

  Så visst finns det moderna alternativ till att sitta med ändan bar direkt på marken i ca 30 år (bli s k upplyst av det) – eller att PlusFästas (video ca 9,5 min) ett (video ca 9 min) träkors (video ca 9 min) – för att nå kallad upplysning. Har Du några egna konkreta tips – om hur att få stopp på ett ”sovande” = åt hållet helt kört ego – så dela då gärna med Dig av det t ex till mig (tel.nr 0430-215 66 eller email josefboberg.nl ). Sådant kommer jag att gilla att kunna skriva in här.


  6. Men tills Wi har kommit på hur att ”leva för evigt” även i kött – så är det ju också mycket viktigt att kroppen får ”rätt föda”. Därtill att se till så ”spårvagnen” för skit ut ur cellerna, och ej minst nyttigheter in i dem, är ”väl underhållen”. Den här årstiden är det ju på wåra breddgrader också mycket viktigt att dagligen tillföra kroppen ”sol burk” = t ex dubbel rekommenderad dos av D-pearls varje morgon.

  Tja… – sen är det ju bara att elektrifiera oss att det står ”härliga till” (genom till exempel att kåta upp oss för egen hand = elektriskt lysa upp oss själva för egen hand :wink:).

  All lycka till med det ❗ – önskar jag nu mig själv, Dig och alla andra.


  Apropå s k andlighet: ”Wi kan ALDRIG vara ensamma och/eller olyckliga med oss själva – ifall Wi lever i den av PyramidMaktHavarna vanstyrda världen – men ej av den.

  Eller som Jesus/Yeshua, före sin självpåtagna PlusFästelse, uttryckte (video ca 9,5 min) det (video ca 9 min) sin tid (video ca 9 min) – om konsten att: ”Leva i världen men ej av den !” = ”Var som liljorna på marken !” Han VISSTE nog att Wi ALLA till mer än 99,99 % ÄR SuperIntelligen oändlig (video 64 min) energi (i volym sett) – tror jag. 💡


  Så ensamma och/eller olyckliga kan Wi ju bara vara med oss själva – eller tillsammans med någon eller några andra – ifall Wi själva, eller dom Wi umgås med, har gått på ”nitarna” som wåra GalenPanniga (folkrättsligt sett) PyramidMaktHavaregon, sedan minst ca 6 000 år tillbaka, har hjärnFörsmutsat oss av vanligt folk (= väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder) att tro på.

  För Siddhartha Buddha tog det ca 30 år – sittande med ändan bar direkt på marken (blev s k upplyst av det) – för att få sitt storebrorskörda ego att genomskåda den bluffen.


  Har Du någonsin sett ett ensamt/olyckligt blöjbarn ❓ = dom skriker och skrattar med samma LivsGlädje (video ca 2 min).

  Varför

  Dom har ännu ej blivit pådyvlade ett PyramidMaktHavare”kört” ego.


  Som jag ser det – så är de av PyramidMaktHavarna påhittade budorden den allt överskuggande orsaken till – att dom så ofattbart framgångsfullt förslavande fårskockigt har lyckats med att manipulera oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder.

  Huvudvitsen med den stupida missledningen – är ju att Wi skall känna skam/skuld för wåra fantastiska fysiska kroppar i kött. Wåra kroppar är ju i grund och botten, hos alla och envar av oss – en oförstörbar potential för att leva hur länge som – som materiaskapelsen (video 64 min) KRONA.


  Skam/skuld är ju PyramidMaktHavaregons ”snilliga” påhitt i o f s – för hur i helvete skall Wi någonsin kunna upptäcka wår egen eviga LivsPotential – som SuperIntelligenta kroppar i kött – ifall Wi känner tillstymmelse till skam/skuld för vad Wi alla ÄR

  Lika omöjligt som om Wi hade ett sådant förhållningssätt till insugnings– och avgassystemen på en bil att Wi ”plockade bort det” – eller pluggade insugnings- och avgassystemet för motorn. Hur faen skulle Wi då kunna få snurr på motorn i en sådan ”stymppluggad” bil ❓


  Så – BASAL TIDLÖS KÄR LEK = S K UPPLYSNING = ”ATT OVILLKORLIGEN OCH STARKT TYCKA OM NÅGON FÖR DET DEN ÄR, OCH EJ FÖR DET SOM GES.” – eller – ”The Holofractographic Universe” = ”Wi are all One !”. Det får ju uppfattas som någonting HELT annat än det åt hållet ”körda” (video ca 9 min) PyramidMaktHavaregon ständigt och jämt hittills har lyckats med attoss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – att tro på. Tro = att ej alls själv (video ca 10 min) veta = rädsla (video ca 8 min).

  Ifall Wi nu ändå intellektuellt ”väljer bort” – att som små barn ovillkorligt älska oss själva (t ex med någon eller några andra som ursäkt) – så blir det ju ovillkorligen PyramidMaktHavaregonas så varmt förordade scenario med sjukDom, ålderDom och Grav i Terra en gång tillhalleluja (video ca 7,5 min). Men va faen skall det gudDomseländet (video ca 9 min) vara bra för ❓ – slut citat av texten i slutet av min kommentar här.


  Spirit Varior – Kjell Haglund
  KärLek är den starkaste kraft som finns. Det finns ingen starkare helande kraft än KärLek.
  KärLek är ren magi. KärLek förvandlar människor, utan att de egentligen gör någonting.
  Enbart närvaron av KärLek förvandlar människor.
  Det finns ingenting mer helt än KärLek, därför att KärLek är vad som gör människor hela.
  KärLek accepterar en människa som hon är.
  KärLek skapar den frihet, som gör att en person kan vara sig själv.
  KärLek skapar den avslappning, som gör att en person kan slappna av i sitt eget inre varande, i sitt sanna jag.
  KärLek skapar känslan att vi kan acceptera och uppskatta den vackra person som vi redan är, om vi lever utifrån vårt sanna jag.
  KärLek är en inre kvalitet hos vårt sanna jag.
  Det är att upptäcka KärLekens källa djupt inuti oss själva, som är vår sanna inre natur.
  I djupet av vårt hjärta vet vi att vi redan är perfekta precis som vi är och i djupet av vårt inre sanna jag så vet vi att livet redan är perfekt precis som det är.
  Du är KärLek ! Vakna ! Du är fri ! Du redan är komplett. Du är Frid, du är Glädje och KärLek.”
  (Pålänkningarna i texten har jag gjort).


  Detta är en av hart när oändligt mååånga romantiserade former (en av de mest ”rätt på” – som jag har läst i o f s) av en ”egointellektuell” beskrivning av vad en människokropp till mer än 99,99 % (i volym sett) ÄR. Men sådant leder ju överhuvudtaget ingenstans – därför att ”vägen till hjärtat” = vägen till wår medfödda oförstörbara oändliga livspotential – som elektriska = sexuella varelser i kött – kan ju ALDRIG komma ifrån ”kronan på verket” = hjärnan – utan MÅSTE komma GENOM roten. Har Du någonsin sett ett ”elektriskt” = levande (video 64 min) träd i NaturRen – som ej är väl förankrad med sin rot i jorden Terra


  Så nu är det väl bara att till 100 % tillåta https://josefboberg.wordpress.com/2008/03/17/alla-krig-ar-slut själva i allra första hand – men även varandra också – att elektrifiera upp https://josefboberg.wordpress.com/2008/03/17/alla-krig-ar-slut att det står ”härliga till” – genom till exempel att kåta upp https://josefboberg.wordpress.com/2008/03/17/alla-krig-ar-slut för egen hand = elektriskt lysa upp oss själva för egen hand 😉 – eller ❓

  Det är ju ”lätt som en plätt” – ifall Wi nu inser att wårt fantastiska Universum till mer än 99,99 % (i volym sett) är ”SuperIntelligent ElektroMagnetisk PlasmaEnergi” (video ca 64 min) – såväl som att t ex den elektriska Solen (video ca 1 min) och alla Universums ca 13 miljarder planeter är det – och att människan också är en pytteliten, men dock del av denna universella elektricitet. Steget därifrån till att SJÄLV intellektuellt inse att människokroppen är elektrisk också – blir ju vare sig långt eller särskilt ”konstig” – utan snarare helt tankelogiskt.


  Apropå 13 miljarder planeter – så vet Du att wåra i sig själva SuperIntelligenta människokroppar består av ca 13 miljarder ”suveräna” kroppsceller. Så snacka om att kroppen i sig själv är ett ”miniuniversum” – och har potential fullt ut för att leva som ”materiaskapelsen krona”. Att sedan ”körda” egointellekt (som ju bara använder ca 10-15 % av de befintliga ca 100 miljarderna hjärnceller) ej ser det så – det är ju en helt annan sak.

  Dock… – räkna kallt med att åt hållet ”omedvetna” PyramidMaktHavar”körda” egon = mainstreamade egon (= s k vuxna personer) kommer att protestera vilt EM0T en sådan, för tillräckligt små barn, helt självklar självklarhet.


  I ett vanligt elsystem finns det dels huvudsäkringar och dels undersäkringar – som går sönder = bryter elflödet – ifall en överbelastning av elsystemet sker. Detsamma finns hos människan – i form av de utåtgående orgasmerna = huvudsäkringen – och dels de inåtgående orgasmerna = undersäkringarna. De inåtgående orgasmerna är ju de mest vanliga för kvinnorna – och de utåtgående för männen. Eller med andra ord sagt – spermaorgasmerna för mannen = barnproduktionssex – är ju det ENDA som PyramidMaktHavarna och deras medlöpare, sedan mer än 6 000 år tillbaka, har ”välsignat”, tyvärr tyvärr… 😥


  Orgasmer kan ju liknas vid att äta en maträtt, som är fantastisk god, tills Wi spyr av den. Det är ju ingen höjdare, precis… – och det triggar ju ej till att äta mera av den rätten på ett bra tag.

  Så personligen tror jag mera på – att Wi bör lära oss att ”äta sexenergi = äta sexelektricitet” i så lagom takt och mängd – för egen hand eller tillsammans med någon – att Wi ej orgasmerar si eller så ständigt och jämt.

  ”Sexmat” är ju minst lika livsnödvändig som vanlig mat – som jag ser det i vart fall.

  Fortsättning följer här.

 89. Hans skriver:

  Jag har länkat till /djurens rätt/ i min blogg.
  Det slog mig att en totalt försvarslös grupp om någon är djuren, bland det bästa vi kan göra är därför att försöka värna djur.


  [Nja… – Hans – hur i helvete skall Wi kunna värna djuren – ifall Wi ej först av allt har värnat om oss själva enskilt och kollektivt

  När kommer landet enfald att bli ett föregångsland i världen på det ❓ – undrar Josef ]

 90. Hans skriver:

  Jodå, vi värnar om de vi klarar att värna, våra barn, eller om vi inte har barn så duger det gott att t.ex. värna om småfåglarna.
  Som du vet så betalar naturen snabbt igen, det räcker med bara en god tanke.

 91. Josef Boberg skriver:


  ”Jodå, vi värnar om de vi klarar att värna, våra barn, eller om vi inte har barn så duger det gott att t.ex. värna om småfåglarna.”

  Fan va svårt det skall vara att säga som det är: ”Jodå, vi värnar om de vi klarar att värna, OSS SJÄLVA i första hand – och sen våra barn, eller om vi inte har barn så duger det gott att t.ex. värna om småfåglarna.”


  Eller som Jesus uttrycket det så träffande för ca 2000 år sedan: Vad hjälper det att Wi vinner hela världen – men på den kuppen förlorar oss själva !”

  Jesus var ju ej så ”egokörd” före sin självvalda PlusFästelse – och ÄR (video ca 9,5 min) numera (video ca 9 min) ej heller (video ca 9 min) det, faktiskt… 💡 – och efter sin hädanfärd numera (video ca 8 min) ej heller (video ca 8 min) Moder Teresatycker jag. 🙄

 92. Josef Boberg skriver:


  DEL 7:
  VETINGENKUNSKAP OM MÄNNISKAN SOM ELEKTRISKT SEXUELL VARELSE I KÖTT


  IGEN – LÖGNERNA FINNS I HJÄRNAN, DE HALVA SANNINGARNA FINNS I BRÖSTOMRÅDET OCH DE SANNA SANNINGARNA FINNS I MAGOMRÅDET


  Men det är i o f s ej heller riktigt sant – därför att i bröstområdet finns såväl wåra hjärnDatorers lögner (= wåra felprogrammerade egon) – såväl som kroppens EVIGA sanningar.

  Dock… – ifall Wi intellektuellt ej kan skilja på ”äpplen och päron” i bröstområdet – så blir det ju ALLTID halvsanningar = rena ”lögner” av det också. Ett gott exempel på det finns, avseende s k kärlek, här. Kroppen som sådan kan ej ljuga – det är OMÖJLIGT ! Ifall Wi t ex har smärta i ett knä – så är det så – oavsett vad wårt eget intellekt eller någon enda annans försöker att torgföra.


  Pietro Aretino (1492-1556) lär ha sagt: ”För att inte framstå som hycklare kan jag säga att ett par läckra skinkor är i besittning av större makt än allt som någonsin producerats av filosofer.” – slut citat härifrån.


  Expressen 29/12-10 – Johannes Forssberg: Påbud minskar inte fyllesexet; ”…Problemet är inte att den sexuella revolutionen har gått för långt, utan att den inte har nått fram på långa vägar. Att tala om sex, till och med i nära och förtroliga relationer, känns fortfarande skamligt. Tystnaden gör sexet sämre och ibland rent obehagligt. …”

  Handen på hjärtat – vem kan förneka att det är så ❓


  I vart fall ej jag – och därför fortsätter jag med att bl a skriva om potentialen för LivsBejakande sex, för oss som människor födda i kött – med en i grunden oförstörbar potential för att leva FULLT UT som MateriaSkapelsens (video ca 64 min) Krona.

  Dock… – det finns ju hart när inget språk för att uttrycka sådant med, tyvärr tyvärr… 😥 Så att läsa och tänka/känna efter själv samtidigt – är mitt tips till Dig som är här och botaniserar.


  En QvinnoLekamen kan gott jämföras med en Rolls-Royce av senaste årsmodell – och en mansLekamen vid en T-Ford med vevstart av årsmodell 1908bokstavligt talat ! Detta därför att Qvinnor sitter ju på ”startnyckeln” – och sitter gör Wi ju numera en hel del. Därtill så är ju Qvinnor utrustade med som regel TVÅ väl fungerande ”reservnycklar” också – som ju också är direkt koppladet till ”livets källa” för bl a människans fortlevnad som ras.

  Så det är väl då ej alls att undra över att Qvinnor ALLTID – och utan att handgripligen SJÄLVA göra någonting åt den saken – får i sig mera sexenergi = sexelektricitet” än mannen. Detta därför att ”normalQvinnor” är ju ”småkåta” (= partiellt kallat upplysande) mycket oftare, även under sin vakna dagtid – relativt vad ”normalmännen” är.


  I den Intelligent NaturRen så är det ju som princip ALLTID så – att det är honan som ”bjuder in” hannen till samlag – såväl som bjuder upp till den dansen. Så det här jävla påhittet av ”körda” PyramidMaktHavar-egon – att det är mannen (= T-Forden med vevstart av årsmodell 1908) som skall ”erövra” och nedlägga ”bytet” Qvinnan (= Rolls-Roycen av senaste årsmodell) kan Wi väl nu förpassa dit där det hör hemma = soptippen – för det förhållningssättet kan väl ej ses som någonting annat är StorebrorsVansinne av mannen = av T-Forden – eller är det jag som har fått någontig ”helt om baktassen”


  I o f s så kan jag ha åt hållet fel i detta – men det tror jag ej alls själv på (video ca 8 min). För hur i helvete kan någon enda människa med sitt sunda förnuft i behåll (= vars tankelogik funkar) inbilla sig – att det blir högre gemensam fart på ekipagen Rolls-Roycen av senaste årsmodell och T-Forden med vevstart av årsmodell 1908 – ifall det är T-Forden som skall ”bogsera” Rolls-Roycen ❓


  Inom ”Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks)” tror Qvinno-egon i videon ”The Gender War – Könskriget” (ca 16 min) att männen ALLTID är överordnade Qvinnorna – och att männen generellt sett som princip är omänskliga bastarder av djur. Därför säger dom i videon att det pågår ett ”globalt världskrig” mellan Qvinnor och män.

  Men – ”With this I´m going to control your LIFE !” – så är jag åt hållet rätt säker på att Roks-egonen är ute på ”åtta famnar djupt vatten utan att kunna simma”Tack och Lov


  URKUNDSFÖRFALSKNING
  ”En ny munk kom till huvudklostret och förvånades över att munkarna satt och kopierade kopior av de Heliga skrifterna. Han påpekade för abboten att detta kunde vara vanskligt, eftersom viktig kunskap kunde gå förlorad om någon munk skrev av fel.
  – OK, sade abboten, jag ska kontrollera urkunderna.
  Och så gick han ner i källarvalven, där de Heliga skrifterna i original förvarades. När han inte kom upp igen gick munken ner för att se vad som hade hänt. Han fann abboten bankandes sitt huvud mot stenväggen.
  – Vad har hänt ❓ Vad är det ❓ – frågade munken abboten.
  Abboten bankade åter sitt huvud i väggen och stönade:
  – Det står ”Celebrate” och ej alls ”celibate” ! ! !”
  – slut citat härifrån.

  Visst är det ett sant mirakel att världen ej är mera ”ännavänd” (video ca 4,5 min) än vad den är – eller ❓


  Narcissistisk personlighetsstörning: ”…är en personlighetsstörning som kännetecknas av narcissistens extrema känsla av självhävdelse, bristande verklighetsuppfattning, sitt stora behov av att befinna sig i centrum och brist på empati. Denna patologiska narcissism skiljer sig från den naturliga narcissismen vi alla bär på, känslan av att vilja vara omtyckt.

  Personer med denna störning utmärker sig genom krocken mellan två motsatta självbilder – den idealistiska bilden av sig själv som storslagen och grandios, gentemot känslor av skam och självhatande. I relationen med en partner kan narcissisten inledningsvis vara utomordentligt charmerande och karismatisk, för att plötsligt växla till ett obehärskat och kränkande beteende.

  Narcissisten har ett behov av att ha kontroll och kan i relationen te sig maktfullkomlig och/eller paranoid. Kontrollbehovet kan ta sig uttryck i ett tvångsmässigt beteende som han själv ser som fullt naturligt och där han kräver efterlevnad av omgivningen. …”


  En riktigt riktigt bra beskrivning av – hur jag själv har levt hela mitt vuxna liv (ifrån ca 25 års ungdom 1966 – till min folkpensionering 2006). Men särskilt i den ”svenska modellen” är ju sådant verkligen föredömligt, tyvärr tyvärr… 😥 – så jag har ju varit en exemplarisk medborgare, verkligen… 💡

  Dock… – det är ju själve faen – att det skulle behöva ta mig ca 40 år att komma på det vansinniga förhållningssättet till mig själv och världen. Men varför ”gråta över spilld mjölk” – för nu kan jag ju – tack vare min troligast helt nödvändiga personliga dumhet under ca 40 år – ”leva loppan” hela återstoden av mitt liv i kött. Bättre sent än aldrig 🙄


  Men jag skall ej klaga – för Buddha fick ju sitta under sitt bodhiträd med ändan bar direkt på marken – under ca 30 år – för att själv komma på åt hållet samma sak. Det var nog ej så roligt heller alla dagar – är jag rätt säker på. 😉

  Med Jesus (video ca 9 min) var det lite annorlunda – för han fostrades av sina föräldrar aldrig bort ifrån att elektriskt lysa upp sig själv för egen hand. Vad det berodde på – har jag tänkt och skrivit lite om här (sök där på namnet Jesus). Dock… – när han försökte delge (video ca 9 min) sina samtida om hur det förhöll sig med det här med wår medfödda sexualitets = elektricitets potential – hos såväl barn som ej minst hos tonåringar, såväl som vuxna – så spikade (video ca 9,5 min) dom ju upp honom på pluset. Det var väl ingen höjdare heller, precis… – i mitt perspektiv sett i vart fall.


  Apropå Buddhas bara ända direkt på marken under ca 30 år – så finns det ett talesätt som säger: ”Det kunde Wi ju räknat ut med röven !” – som wåra storebrorsförsmutsade = körda egon använder sig av när Wi har gjort något på tvärs med det självklara. Inget dåligt uttryck alls egentligen – därför att fröet till wår i grunden oförstörbara medfödda SuperIntelligens (video ca 64 min) = kundalini (= ”oändlig” livspotential även som kroppar i kött) – ÄR placerad mellan just rövhålet (”…Analöppningen betraktas i de flesta kulturer som ett tabubelagt område och det finns ofta ett stort antal vulgära synonymer för analöppningen och de omgivande områdena.”) och den sista svanskotan.

  Nu undrar jag om det är fler än jag som kan räkna ut ❓ – varför wåra PyramidMaktHavare och deras medlöpare så varmt – och sedan minst ca 6 000 år tillbaka – har förordat förbud/tabu för att vara det Wi alla är födda som = potential för att LEVA som SuperIntelligenta varelser i kött – genom att förbjuda, såväl fysisk som intellektuell medvetenhet och framförallt fysisk kontakt, med fröet till wår EGEN ”oändliga” LivsEnergi – som ju FINNS belägen just rövområdet (video ca 2,5 min). Som tillräckligt små barn så VET Wi ALLA att det är så – och framförallt LEVER/ÄR det i varje ögonblick.


  Så snacka om SuperEffektivt sätt – för wåra PyramidMaktHavare och deras medlöpare – att hjärnFörsmutsa oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder med – så att Wi som princip ALLA har gått och går på NITEN/PÅHITTET/BLUFFEN sjukDom, ålderDom, den fysiska döden och den därmed åtföljande oundvikliga Graven i Terra. Men priset för PyramidMaktHavarna och deras medlöpare är högt – minst sagt – för dom MÅSTE ju själva följa med på den fullständigt vansinniga = helt onödiga dödsresan.

  Men när Wi NU vet att det är som det är – så är det ju också skitenkelt för var och en av oss att göra någonting åt det – genom att, bokstavligt talat, ta saken i egna händer. Så – handen på hjärtat – har någonsin någon av oss – som s k vuxna – som princip någonsin träffat oss själva egentligen – och än mindre någon enda annan – nedanför wåra personliga vansinnesprogrammerade egon


  Vilka är de enda som kan bringa ordning i kaos

  Wåra mer eller mindre folkkära PyramidMaktHavare – eller Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna ❓


  Så att ”leva loppan” innebär numera för mig – bl a att jag vågar ”stå upp för” att jag ofta till exempel kåtar upp mig själv för egen hand = elektriskt lyser upp mig själv för egen hand. Men då NaturLiktVis utan att få den för mannen energimässigt helt förödande utåtgående spermaorgasmen. Qvinnor har ju ej det problemet att ”dras med”. Mannens utåtgående orgasm kan gott liknas vid att äta en utsökt god måltid – i sådan hastighet och mängd – att Wi spyr av den. Det är ju ingen höjdare, precis… – och stimulerar ju ej alls till att äta av sådan mat igen på ett bra tag.

  Men framförallt – att från och med nu kunna ”leka” med mig själv sexuellt = elektriskt – utan att ett uns av intellektuella tankar eller känslor dyker upp av typ skam och självhatande – för att jag gör det jag gör = BINGO


  Den ”svenska modellen” är har ju sina uppenbara brister, tyvärr tyvärr… 😥 – men än så länge är det i vart fall tillåtet att onanera – ifall Wi ej pratar med andra om det eller ogenerat visar det för andra. Det är ju tabu tabu – och då särskilt rörande barn och tonåringar.

  Det är ovedersägligt att Wi alla är födda som sexuella varelser i kött – men lik förbannat TVINGAS Wi ifrån barnsben till att dölja det. Som själv småbarnsförälder för ca 40 år sedan var jag lika förryckt egokörd, tyvärr tyvärr… 😥 Så snacka om s k vuxnas makalöst schizofrena budskap till ALLA barn och tonåringar. Så det får väl uppfattas som ett sant mirakel att världen ej är GalenPannigare än vad den är.

  Hur faen kunde det bli så här jävla ”bak (video ca 4,5 min) och fram”


  Apropå de förödande orgasmerna i sedvanliga samlag – så kan ett sådant samlag gott liknas vid att cykla. Ifall två personer – som ej alls var för sig överhuvudtaget kan cykla – placerar sig med en tandemcykel på krönet av en brant utförsbacke – grenslar ekipaget och far utför backen – så blir det ju en tämligen vinglig färd av det – som obönhörligen slutar i en mer eller mindre våldsam vurpa i diket. Har dom tur så slår ingen av dom sig fördärvade.

  Men måhända någon av dem – eller båda – slår sina huvuden i marken så att dom får hjärnskakningar – som gör att dom blir illamående och spyr av det. Vem av dom kommer sen att frivilligt göra om samma grej en gång till inom överskådlig tid ❓ Jag antar att båda dessa istället först ser till att var för sig lära sig att cykla – innan dom en gång till ens försöker cykla tandem tillsammans med någon annan.


  Riktig onani – såväl som riktiga samlag – handlar ju om att få igån sin egen elektricitet på lite högre fart = större elektriska flöden genom wåra fysiska kroppar ifrån roten (video ca 4,5 min) och uppåt – än vad de är när Wi ej alls är påtagligt kåta. Denna elektricitet kallas ju också för t ex Kundalini: ”…är ett namn på den eteriskt kosmiska energi som genomsyrar hela universum (video ca 64 min) – det tantras kallar ormkraft…”

  Så ifall Wi som är helt främmande för varandra sexuellt – FÖRST skulle kolla av varandra genom att onanera tillsammans – och på det sättet få reda på om Wi kunde ”sexcykla” utan att få någon förödande orgasm – så är jag rätt säker på att mååånga ”fyllesex”samlag (med eller utan alkohol inblandat) helt automatiskt skulle undvikas.


  Ifall Wi äter den av PyramidMaktHavarna rekommenderade, men felaktiga, normalkosten i för stor mängd, så blir Wi sjuka, åldras och dör fysiskt av det. Ifall Wi dricker de av PyramidMaktHavarna förordade dryckerna – av typ kranvatten, läskedrycker osv i för stor mängd – istället för ”riktig dryck” – så blir Wi sjuka, åldras och dör fysiskt av det också. Men faen vet om Wi överhuvudtaget behöver dö fysiskt – för Wi är ju ALLA i grund och botten födda som materiaSkapelsens (video ca 64 min) Krona.


  Jaha… – säger Du: ”Dra det där om rödluvan och vargen också” – när Du ändå är på G. Jaha… – säger jag – men även skolvetenskapen är ju helt klar över, att som ett genomsnitt, så är ju alla kroppsceller (ca 13 miljarder) utbytta till helt nya sådana ca vart 7-e år. Tandcellerna tar lite längre tid på sig och cellerna i benstommen likaså. Hudcellerna förnyas varje dag – och t ex blodet är helt förnyat inom tidspannet 3-4 månader osv osv. Varför i helvete skall då de helt nya cellerna behöva bli sämre (t ex mera sjuka, ”tröttare”, skrynkligare osv) än det gamla uttjänta var ❓


  Ifall Wi pö om pö bytte ut ALLA delarna på wår egen personbil – under ett tidspann av ca 7 år – skulle Wi då kunna vara så jävla körda – att Wi förslösade wår egen tid och energi på det jobbet – genom att ersätta de gamla slitna med än sämre ❓

  I vart fall jag skulle då först av allt se till att ersätta start med vev – på min T-Ford av årsmodell 1908 – med självstart. Sen skulle jag sätta in en kraftfullare motor, servostyrning, ABS-bromsar, AC osv – och pö om byta utseendet till den allra senaste och lyxigaste modellen av Ford. Ifall jag ej ens vore nöjd med det – så kan jag ju då också välja, att pö om pö förändra min supereleganta och kraftfulla Ford, till ett helt annat bilmärke också.


  Så ifall Wi börjar med att konsumera ”rätt” elektrisk sexenergi i rätt mängd – så blir det ”evigt liv” som en följd av det, troligast… 💡


  ”Det är något grundläggande fel med en kultur – där brutala mord, misshandel och tortyr betraktas som legitim underhållning – medan litteratur, konst och film – som visar människor som njuter av sex med varandra – anses fult eller omoraliskt.”
  – slut citat härifrån. Lite mera i sak om vad det rådande förhållandet har för syfte – en bit ned i texten här.


  Fysiskt och mentalt våld – både som reellt praktiserat och som underhållning – har ALLTID varit – och ej minst ÄR i dags dato – samhällsdestruktivt. Så att älska sig själv och världen den aviga vägen – torde med allra största möjliga säkerhet kunna sägas vara HELT utsiktslöst.

  Att älska oss själva och världen – genom wåra i o f s helt fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorer – kan uppfattas som hart när lika omöjligt. Detta därför att wåra intellekt är ju, sedan barnsben, proppade med fullständigt vansinniga idéer om att wåra liv i kött SKALL vara en STÄNDIG positionskamp med allt och alla.


  Därför förefaller det mig vara en potentiellt fullt ut möjlig väg – för att själv kunna komma ur detta helvete – att t ex kolla på lite porr. Sen – att som en följd av det – med wåra egna händer börja forska lite på – vad wåra egna Intelligenta fysiska kroppars elektricitet ÄR. Då kan Wi få någon form av svar på – vad wåra egna, och i grunden oförstörbart superIntelligenta fysiska kroppar i kött, säger oss – om det minst 6 000-årade vansinnet.

  I annat fall blir det ju ALLTID och obönhörligen, förr eller senare, det av wåra PyramidMaktHavare och deras medlöpare så varmt förordade scenariot – med ofrånkomlig sjukDom, ålderDom och en idiotsäker Grav i Terra. Hur lockande är det ❓ I o f s så kan jag ha åt hållet fel i detta – men det tror jag ej alls själv på – så det så.


  Buddha fick ju sitta under sitt bodhiträd med ändan bar direkt på marken – under ca 30 år – för att själv komma loss ifrån sitt åt hållet PyramidMaktHavarkörda ego. Ifall Du en varm sommardag har tagit av Dig alla kläderna – inklusive VuxenBlöjorna – och suttit så DIREKT på marken – så skulle det förvåna mig mycket, ifall Du då ej någon gång har upplevt – att Du har blivit mer eller mindre kåt av det – och särskilt då ifall det är solsken (video ca 1 min).

  Så det kan ju uppfattas som att Buddha – under sina 30 år med ändan bar direkt på marken – helt enkelt blev kåtare och kåtare = han fick mer och mer av SuperIntelligent (video ca 64 min) elektricitet = SuperIntelligent kundalinienergi att flöda IGENOM sin fysiska kropp – ifrån ändan och uppåt genom huvudet.


  Inget konstigt alls egentligen – för det här VET vartenda tillräckligt litet barn. Såväl flickebarn som pojkar ääälskar ju – bokstavligt talat ! – att vara befriade ifrån alla klädtrasor – och då speciellt att gå med i vart fall ändan bar. Såväl flickebarn som pojkar ääälskar ju att sätta ändalyktan i sand, gräs, jord, lervälling osv. Men hur många vuxna tillåter dom att göra det ❓

  I bästa fall kan ju vuxna se det som OK att barn är barfota. Dock… – även i det fallet så är det ej alls så få av småbarnsföräldrarna – som hela tiden sätter på barnen strumporna igen och igen – när barnen blir så stora att dom själva kan ta av sig strumporna. Efter ett tag med det stupida vuxenbeteendet emot barnen – så tröttnar barnen på att ta av sig strumporna – och låter sina diktatoriska föräldrar bestämma, tyvärr tyvärr… 😥


  Det får uppfattas som djupt tragiskt – att mänsklighetens PyramidMaktHavare och deras medlöpare – sedan minst ca 6 000 år tillbaka – och då ej minst i dags dato – så väl har lyckats med att hjärnFörsmutsa oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – till att tro att barn ej är elektriskt sexuella varelser i kött.

  VERKLIGHETEN är ju den rakt motsatta. Barn är som princip MERA elektriskt sexuella än någon enda vuxen ÄR. Men barnen LURAS av vuxna till att tro att dom ej är det. Det innebär i sig – att den Universums (video ca 64 min) gåva – som VARJE barn föds med – att leva sitt liv i kött hur länge som – som materiaSkapelsen Kronaödeläggs redan i spädbarnsstadiet av föräldrarna och andra vuxna, tyvärr tyvärr… 😥


  Det innebär i sig att som princip alla nyfödda barns liv i kött – blir en på förhand idiotsäker dödsresa – som avslutas senast vid ca 70 – 100 års LivsErfarenhet – och i grunden botten helt i onödanbokstavligt talat. I o f s så är det ju bara ca 1/10 000-del av vad Wi är (i volym sett enligt kvantfysiken) som kan som Wi säger – så det är ju ej hela världen. Men det förefaller ju vara ett jävla ONÖDIGT slöseri med ”gott kött” – som jag ser det.

  Fortsättning följer här.

 93. Bildgatan skriver:

  Ja vad ska jag skriva. Jag förstår inte mycket men det är nog inte tanken heller. Däremot skrattade jag gott åt historien med munken, den förstod jag.

  Beundransvärt vilken ambition att skriva allt detta och ha så mycket länkar att texten nästan bara består av det.

  Jag har inte läst hela din text eftersom jag insåg att jag inte skulle bli klokare, men det blir jag kanske inte av så många andra texter heller och speciellt inte av de jag själv skriver.

 94. Josef Boberg skriver:

  Uppdaterad den 10 januari 2011

  OM DEN SLUTLIGA LÖSNINGEN AV PYRAMIDMAKTHAVERI-ELÄNDET HÄR


  OM PYRAMIDMAKTHAVAR-VANSTYRD INTELLEKTUALISM
  – OCH OM ”EGO – THE FALSE CENTER” HÄR


  Jo… – Bildgatan
  – apropå: ”Jag har inte läst hela din text eftersom jag insåg att jag inte skulle bli klokare, men det blir jag kanske inte av så många andra texter heller och speciellt inte av de jag själv skriver.” – så har Du ju helt rätt i det – som jag ser det.

  Förklaringen till det är VÄLDIGT enkel, faktiskt… 💡 – för sanningen (s k upplysning) är ju att det överhuvudtaget ej finns något intellektuellt språk för sanningen – enär Wi alla är ÖverFyllda med wåra helt förvillande = GRAVT vilseledande PyramidMaktHavares storebrorskörda egons lögner, tyvärr tyvärr… 😥

  Så det kan ju uppfattas som att sådan egointellektualism kort och gott är rappakalja – för att ej säga gallimatias – och att det kan ligga MYCKET mer än Wi tror i uttrycket: ”Intellektual-Ism = 0-MedVetenEnhet !”


  Framförallt den ”svenska modellen” har ju än så länge sina brister – minst sagt. Detta därför att det finns ju ännu INGET ord – eller ens några ord i en sammansatt mening – som tydliggör det BASALT viktiga – i att t ex sexualitet är detsamma som livsnödvändig elektricitet [= SuperIntelligent (video ca 64 min) oändligt s k upplysande energi] – för ett såväl lååångt som friskt liv i kött.

  Men ”simma lugnt” (video 44 min) – för det ordnar sig förr eller senare – är jag rätt säker på. 8)

  Gott slut – och Gott Nytt År !önskar Josef 🙄


  PS.
  Apropå den ”sanna” historien om munken – så sök på det ordet – genom att skriva in det ordet i Din webbläsares sökfunktion längst ned till vänster – så kommer den historien upp igen. Jag tycker den bedrövliga ”sorglustiga” historien om antiupplysning är väl värd att ta del av mer än en gång. 😉

 95. Josef Boberg skriver:


  DEL 8:
  VETINGENKUNSKAP OM MÄNNISKAN SOM ELEKTRISKT SEXUELL VARELSE I KÖTT


  RFU´s förhållningssätt till NaturLiktVis barnelektricitet = barnsexualitet här, här och här – samt om vuxnas sexliv här och här. Om de ursprungligt givna budorden här.


  OBS
  ❗ Det följande är INTE något att ta del av – för dom som vill ha sina egons förut (video ca 9 min) fattade (video ca 10 min) meningar BEKRÄFTADE – hälsar Josef


  IGEN – LÖGNERNA FINNS I HJÄRNAN, DE HALVA SANNINGARNA FINNS I BRÖSTOMRÅDET OCH DE SANNA SANNINGARNA FINNS I MAGOMRÅDET


  Men det är i o f s ej heller riktigt sant – därför att i bröstområdet finns såväl wåra fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorers lögner (= wåra felprogrammerade egon) – såväl som kroppens EVIGA sanningar.

  Dock… – ifall Wi intellektuellt ej kan skilja på ”äpplen och päron” i bröstområdet – så blir det ju ALLTID halvsanningar = rena ”lögner” av det också. Ett gott exempel på det finns, avseende s k kärlek, här. Kroppen som sådan kan ej ljuga – det är OMÖJLIGT ! Ifall Wi t ex har smärta i ett knä – så är det så – oavsett vad wårt eget intellekt eller någon enda annans försöker att torgföra.


  Pietro Aretino (1492-1556) lär ha sagt: ”För att inte framstå som hycklare kan jag säga att ett par läckra skinkor är i besittning av större makt än allt som någonsin producerats av filosofer.” – slut citat härifrån.


  IGEN – ”Det är något grundläggande fel med en kultur – där brutala mord, misshandel och tortyr betraktas som legitim underhållning – medan litteratur, konst och film – som visar människor som njuter av sex med varandra – anses fult eller omoraliskt.” – slut citat härifrån. Lite mera i sak om vad det rådande förhållandet har för syfte – en bit ned i texten här.


  En vuxen människokropp består av ca 13 miljarder kroppsceller. Ett nyfött barn väger ca 20 ggr mindre än en vuxen – och har då åt hållet bara 13 : 20 = ca 0,65 miljarder kroppsceller. Det innebär att under ca 20 år – så skall barnets kropp ”byggas på” med ca 12,35 miljarder helt NYA kroppsceller + att ALLA de ursprungliga – såväl som de nytillkomna – skall bytas ut till helt NYA ca vart 7-e år.

  Jag är sjöingenjör och har under en stor del av mitt liv sysslat med värmeanläggningar, fartygsmotorer, elkraftverk osv. M a o så vet jag en hel del om vad materiaenergi är för något i t ex förbränningsprocesser. Ingen enda kan inbilla mig att den fysiska energin i moderns mjölk ens kan hålla de ammande barnen vid liv – och än mindre tillgodose barnens ”gigantiska” energibehov för sin tillväxt – med MASSOR av nya celler varje ögonblick, minut, timme, dag osv. Det är helt enkelt omöjligt – punkt.


  Det är lika omöjligt som att en flyttfågel – som väger några få tiotals gram – skulle kunna flyga hundratals mil med ”vanlig” fysisk energi som bränsle – eller lika omöjligt som att en lax skulle kunna hoppa tiotals meter rakt uppåt i en vattenfors – med fysiskt bränsle och muskelkraft som orsak. Det senare är rätt väl klarlagt om hur det faktiskt går till av österrikaren Viktor Schauberger.

  Sanningen närmare är nog, är jag rätt säker på, att flyttfåglar, laxar, små barn osv – får huvuddelen av sin energi som elektricitet genom sina rotpartier – precis som träd får det. Faen vet om någon enda vuxen skulle kunna överleva särskilt många minuter heller – ifall dom ej också skulle få det.


  Ett icke föraktligt antal kvinnor – som jag har frågat om – ifall dom har en elektriskt sexuell upplevelse av amningen i sina egna kroppar – har spontant svarat JA på det. Några har sagt att ett samlag med en man är ”ingenting” – relativt att amma sitt barn.

  Detta upplever jag som bekräftelse på att den s k skolvetenskapen vet åt hållet INGENTING om hur barn får energi för sin fortlevnad och tillväxt. Så det får ju uppfattas som rena sabotaget av barns liv – att påstå att barn ej är elektriskt sexuella – för just DET är ju FörnuftsMässigt och tankemässigt logiskt sett ALLA barns HUVUDNÄRING ❗


  Apropå detta med ändalyktan direkt på marken – så har jag besökt fribadet i Mellbystrand tämligen frekvent sedan mitten av 1980-talet. Jag kan ej påminna mig att jag, än så länge, har sett någon enda vuxen kvinna sitta med ändan bar direkt i sanden, på en grästuva eller på annat naturens eget material. Däremot så har jag ofta sett – att dom sätter sig ned i grunt vatten på havets sandbotten.

  Vuxna män däremot – dom sitter ofta med ändan bar direkt i sanden, på en grästuva, på en ilandfluten trädstock eller vad som helst – såväl som att dom också sätter sig ned i havet på grunt vatten. Vad beror det på att kvinnor som princip alltid skall ha en handuk mellan sin ändalykta och marken – för att känna sig komfortabla ? Kan det bero på att dom annars blir så kåta att det uppenbarat syns – och helst då skulle vilja onanera sig till orgasm ? I så fall – stackars religionsförtryckta kvinnor. Någon som vet hur detta hänger ihop – och som har modet säga något ”riktigt”


  Ett väl känt undantag ifrån allt detta – med nutidens ”smyga i buskarna”beteende – när det gäller wåra naturligt elektriskt sexulla kroppar i kött var Jesus (video ca 9 min) – som ju ifrån barnsben tilläts av sina föräldrar att göra vad som med sin kropp. Att det blev så kan hänga samman med att;

  – dels var Jesus mamma Maria bara var nyss fyllda 13 år när hon födde Jesus = Maria var själv NaturLiktVist därmed en mer eller mindre kontinuerligt kåt tonåring. Så varför skulle hon då tvinga sitt barn Jesus till någonting annat – än att han fick leva det det som han var född som = elektrisk sexualitet ?

  – dels att Jesus pappa var en tämligen speciell person. Mer i sak om det – ifall Du söker på namnet Jesus här

  – och dels att Jesus styvpappa hade den Intelligent förmågan att tillåta, såväl Maria som Jesus, att göra vad dom ville med sina egna fysiska kroppar i kött.


  Till den här ”avelshistorian” hör också att Jesus som tonåring levde loppan som en riktig ”värsting” = det var mycket vin, kvinnor och sång – även om han var förhållandevis måttlig med vinet. Så småningom stabiliserade han sig – och gifte sig med Maria Magdalena – och dom fick dotterna Sara tillsammans. Detta var tiden före plusfästelsen (video ca 9,5 min). Således inget konstigt alls – att Jesus visade sig för sin hustru Maria först av alla – efter det att han tagit sig ur graveländet. Det skulle jag också ha gjort – för Maria Magdalena var ju en ”häftig brud”, verkligen… 💡

  Den VERKLIGE Jesus – såvitt jag känner till den saken – hade rött vildvuxet hår och skägg – samt hade glest mellan tänderna. Han mätte därtill bara ca 1,6 meter över marken han gick på. Så utseendemässigt var ju Jesus MYCKET mera lik Thore Skogman (video ca 2,5 min) än de här fantasibilderna. Sök på ordet Jesus här – så kan Du nog hitta lite mera om hans ”riktiga” leverne där.


  Som princip är det ju rätt vanligt att just rödhåriga är åt hållet ”lite vilda av sig” – och Jesus var ju därvidlag inget undantag. Huruvida Tore Skogman var lika dan med ”vin och kvinnor” – har jag ingen aning om – men han var i vart fall jävligt bra p