13-TUSENKR-ENIGHET = VÄLFÄRD FÖR ALLA – ELLER ?SANNA SANNINGAR OM WÅRA MÖJLIGHETER I DAGS DATO ! ? !

Det är dags nu. Att vi som samhälle och värld överger det ekonomiska system vi har skapat. Det ekonomiska systemet begränsar vår utveckling och håller oss tillbaka. Resurserna går inte dit behoven (människorna) finns utan dit pengarna finns. Vilket inte bara är inhumant utan direkt korkat.

Vi har som mänsklighet all kunskap vi behöver. Tekniken har befriat oss. Vi har tillgång till fri energi om vi vill. Det finns oändligt många tjänster som är digitaliserade och inte behöver kosta någonting.

Det är dags att vi släpper tanken om att allting behöver kosta och att vi behöver pengar för att överleva. Den begränsade tankeformen håller oss kvar i ett förlegat paradigm – som vi skulle ha kunnat lämna för länge sedan, och den håller människor kvar i ett fullkomligt onödigt lidande.

– slut citat av Sanna Nova Emilia härifrån.


Frihetstillstånd för bloggägaren Josef Boberg finns här.

For translation of this to English – ”click” here.

Om innehållet i bloggen i detta register.


VÄL BEKOMME BÄSTA BESÖKARE – ”DET GÄLLER LIVET”

– ifall ej Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna ej inser att: LUFT ATT ANDAS OCH SUVERÄNA PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV !”


8/12-15 Medborgarlön prövas i Finland

Inkomsten ska ersätta sjukpenning, försörjningsstöd och arbetslöshetsersättning och beräknas uppgå till motsvarande 7.500 kronor.

Ett försök i begränsad skala ska genomföras 2017–2018 och sedan utvärderas 2019. Försöket med basinkomsten ska utvärdera om det kan avhjälpa fattigdomen, förenkla byråkratin och samtidigt uppmana till arbete.

– slut citat härifrån.

Även Holland är på G med basinkomst – och om det här.


Medborgarlön föreslås mot arbetshysteri

I Schweiz kan man som bekant folkomrösta om allt. Nu är en utopisk idé på väg till valurnorna: medborgarlön för alla.

Tanken är långt ifrån ny. Aristoteles begrundade detta på sin tid, framstående filosofer som Thomas More utvecklade tankegången och Marx arbetskritiske svärson drog sitt strå till stacken med boken ”Rätten till lättja”. Nu har en grupp schweizare nappat på idén och vill införa medborgarlön för att skapa ett ”mer humant, solidariskt och jämlikt samhälle”.

Planen är att varje schweizisk medborgare ska få 2500 schweizerfranc, närmare 18000 kronor, i månaden. Rakt av. Utan att något arbete behöver utföras eller att man måste stå till arbetsmarknadens förfogande. Det är själva grundtanken med medborgarlön, som också diskuterats i bland annat Tyskland, Brasilien, Namibia och Kuba.

– slut citat härifrån.


8/3-14 ”Basinkomst räddar jobben och ökar jämställdheten”

”Arbetslinjen” fungerar inte. Det är inte med fler utan färre arbetade timmar jobben kan tryggas. Nu växer rörelsen för medborgarlön. Med en sådan basinkomst kan systemet med pensioner och bidrag skrotas. Vi får arbetsfördelning utan tvång och en rättvisare och jämställdare resursfördelning, skriver Nike Markelius.

– slut citat härifrån.


Sverige behöver en väl fungerande fri sektor som kan möta framtiden. Vi arbetar intensivt med att utveckla vår service och våra relationer gentemot våra kunder: frihetsgivare och frihetssökande. Vi lägger stort fokus på att få det fria livet att utgöra en ännu större del av den sociala väven. Vårt mål är att minska meningslös sysselsättning och skapa social inklusion så att fler människor får vara en del av ”frihetens Sverige”.

– slut citat härifrån.


Nytänkande om betydelsen av wårt eget agerande i det Wi drabbas av, om hur att förändra ett hopplöst föråldrat tänkande rörande bl a jorden Terras resurser, tillgång på mat som kan utplåna världssvälten, global- och nationalekonomi, Livets mening, om varför Wi fortfarande krigar med varandra i smått och stort mm här = ”Det Gäller Livet !” – och om att oreserverat vara Vän med sig själv här.


Basinkomst – en robots tips till mänskligheten

Fem snabba tips på varför basinkomst skulle vara bra för alla här.

En basinkomst garanterar alla en materiell grundtrygghet som ska gå att leva på.

Basinkomsten ska delas ut till individer och inte till hushåll.

Basinkomst kräver ingen motprestation.

– slut citat av texten hos basinkomst.nu här.

Mera i sak om detta ämne ifall Du Googlar på basinkomst. En mycket bra och grundläggande information om basinkomst, av Krister Segergren, ENHET, finns här och lite mera om det här.


Birger Schlaug, Miljöpartiet, har en föreläsning om basinkomst på Youtube här och även ett föredrag om basinkomst på Youtube av Christian Engström, Piratpartiet, här.

Så det tar sig ❗


NYTÄNKANDE OM GLOBAL- OCH NATIONALEKONOMI

Den allt överskuggande ”religionen” i världen i dags dato ÄR brist på pengar – och det är ju den allra största illusionen = förvillelsen av alla – på framförallt nationell nivå men även på individnivå (etablissemangets massmedia ”tjatar” ju i all oändlighet om att det är brist på pengar ) – som jag ser det. Det är därför LivsViktigt för oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – att Wi genomskådar detta – och efter förmåga och möjligheter gör något åt det.

I annat fall blir det fortsatt ett ”rent helvete” i ”evigheter”. Detsamma som The Secret Covenant of the Illuminati = etablissemangets s k evidensbaserade vetenskap – som ju har vanstyrt mänskligheten on mass sedan tiden då det sades att jorden Terra var platt som en pannkaka.


Så länge som stater lånar återbetalningspliktiga pengar till hög ränta av den finansiella sektorn (läs globala banksters) till sina budgetunderskott – så kan det ALDRIG bli balans mellan mängden pengar som den finansiella sektorn och nationer = Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – förfogar över.

Vilken 7-åring som helst kan räkna ut att 1 + 0 aldrig kan bli 2 = balans mellan den finansiella sektorns och nationers tillgång på pengar. Lösningen på detta är att stater gör som den finansiella sektorn gör. De trycker till ca 95 % fram pengar ur tomma intet – som de sen lånar ut till bl a stater till hög ränta och med 100 % återbetalningsplikt.

Ifall nationer gör detsamma – så finns i det ingen återbetalninsplikt eller ränta på dessa ”riktiga pengar”. Detsamma som att 1 (stater) + 1 (finansiella sektorn) = 2 (balans mellan tillgången på pengar hos stater och den finansiella sektorn). Inget konstigt alls för en 7-åring att räkna ut – som jag ser det.


De som står för nyproduktionen av pengar (= affärsbankerna till hart när 100 % !) – som ju ej alls har någon rimligt sund balans mellan in- och utlåning – har makten att styra eller vanstyra vilket land som. Grekland och Spanien – för att ej säga EU-eländet som sådant – är exempel på det. Island är ett exempel på ett land som kom ur den ”rävsaxen”. Island lät bankerna gå i konkurs 2008 – och nyproduktionen av pengar förändrades därmed. Det har lett till att det är finansiellt bra på Island i dags dato.


NU ÄNTLIGEN ! ! ! 💡 🙄

Publicerat den 2 april 2015 i Veckans Affärer:

En radikal plan framtagen på uppdrag av Islands statsminister föreslår att landets affärsbanker fråntas rätten att skapa pengar vid lån. Istället ska centralbanken, och ytterst parlamentet, ensamt sköta penningskapandet.

– slut citat härifrån.

Blir Sverige land nummer två som gör lika dant ? ! ? – vid sidan av BRICS-länderna.

Sverige kan sägas i dags dato vara på helt fel väg nationalekonomiskt, socialt osv – därför att den öppna arbetslöshet av 8-9 % pekar på det.


I de allt överskuggande länderna i världen i dags dato – så finns det hart när noll av egen nyproduktion av pengar – Sverige inkluderat. Det innebär i sig att den enda finansiella makt som s k ”suveräna” stater har – är att kontinuerligt öka skatte- och avgiftstrycket på oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna.

Vettigt eller fullständigt vansinnigt


Om 13-TUSENKR-ENIGHET som sådant en liten bit ned i texten – och om hur det ”lätt som en plätt över en natt” kan rymmas inom statsbudgeten – utan någon som helst ökning av budgetunderskottet – en liten bit ned i texten här.

Om det skrev jag ett mail till finansminister Anders Borg den 21 april i år. Det finns publicerat på min blogg här.

I o f s så kan jag ha fel i det jag skrev till Anders Borg – men det kan jag ej föreställa mig att jag har. Vad tror Du ❓


Arbetskris och basinkomst (video ca 11 min). Om bakgrunden till de rådande missförhållandena för oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – och framförallt den hållbara lösningen av detta eländes elände finns här.


Om hur ett parti utanför Riksdagen ”lätt som en plätt” kan ta sig in i RiskDagen – finns det ett ovedersägligt hållbart tips om här.

Systemfel som hotar världen ! (UR-play video 1 tim 26 min) – så Rädda Sverige – Valet 2014 ! (video ca 2 min, svensktextad). Om hur riktiga banker kommer att fungera här. Mera ingående i sak om detta LivsViktiga ämne här. Så – Det Gäller Livet ❗ – bokstavligt talat (Tage Danielsson-video ca 2 min).


Dagens ris – Fy skäms Sverige

Av ca två miljoner folkpensionärer är drygt hälften kvinnor – och ca 50 % av dom är ensamboende kvinnor som är fattigpensionärer = ca 500 000.

Att dom är det beror av att dom har ”ställt upp” mååånga år av sina liv som mödrar (dom ”skippade” att göra karriär till förmån för barna) – för att ta hand om ”kottarna”, hem och hushåll = dom lönearbetade då bara deltid. Är det rimligt att Sverige – som ÄR ett av världens mest solventa länder – i efterhand skall STRAFFA dessa kvinnor för det – genom att bara tillåta dom att få en ”nödpension”

Dags NU för att ”sjösätta” partiet 13-TUSENKR-ENIGHET ❓ – som skall ta strid för att bl a ALLA ensamboende pensionerade kvinnor SKALL äga RÄTT till 13 000 kr per månad efter skatt att leva på.


KOMMENTAR PÅ FACEBOOK 11/6-13

OK – Kristerjag önskar Dig, Sanna och alla övriga i Enhet all lycka till !

Jag får nu se om någon annan nappar på min idé om partiet 13-TUSENKR-ENIGHET.

13-TUSENKR-ENIGHET ju i grund och botten ej alls en enfrågeparti-idé – därför att när det blir så att alla självboende har sin grundtrygghet om 13 000 kr i månaden efter skatt – så kommer ju det som Sanna så fint har uttryckt i den här videon ”lätt som en plätt” att kunna bli verklighet.

Det innebär ju i sig en samhällsförändring – som Wi ej har sett maken till i Sverige – i positiv mening för oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – sen tiden för när ATP-systemet sjösattes. Men skrotning av det påbörjades ju på 1980-talet och är nu HELT genomförd – utan att en enda organisation av medborgare gör något annat än ”ylar i buskarna” så att det knappt hörs.

Så som jag ser det gäller det att inom överskådlig framtid få in någon forma av 13-TUSENKR-ENIGHETs-parti i RiskDagen – som tar strid för de sämst ställda i samhället – som företrädesvis finns bland de ca 400 000 förtidspensionärerna, de ca 1,8 miljoner folkpensionärerna, de ca 600 000 arbetslösa och de minst 250 000 socialbidragstagarna.

Detta därför att de befintliga RiskDagspartierna gör ju BEVISLIGEN ingenting åt den ökande fattigdomen i Sverige. Ifall det är höger eller vänster som sitter överst på taburetten – har ju BEVISLIGEN noll betydelse.

Skatte- och avgiftstrycket bara ökar och ökar – och hushållens skulder likaså = resultatet av vänsters och högerns styre = vanstyre sedan ca 30 år tillbaka.

Förlåt mig – men jag tror ej alls längre på att ”smyga i buskarna” och försöka påverka RiskDagspartierna. Därför menar jag att det nu KRÄVS något som kan väcka väljarna ur sin slummer – och varför då ej någon form av 13-TUSENKR-ENIGHETs-parti – som ju har ett enfrågenamn – men som i grund och botten ej alls är en enfrågeparti-idé.

Snarare är det ju så att de befintliga RiskDagspartierna är enfrågepartier – för de har ju ALLA överst på sin agenda, sedan ca 30 år tillbaka, att pö om pö se till att fler och fler av oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – skall få det sämre och sämre (BEVISLIGEN ”Vår verklighet”), tyvärr tyvärr… 😥

Det skulle vara intressant att få en kommentar av Sanna (Sant namn) Nova Emilia på den här linan.

I o f s så kan jag ha fel i det ovanstående – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.

Vad tror Du ?

– slut citat från kommentarsfältet här.


Om att tiggarnas antal i Sverige ökar – och om hur dom har det – här.


SvD 3/5-13 – Allt fler ifrågasätter överskottsmålet: ”När budgetsane-ringens urfader Göran Persson vill sänka överskottsmålet till noll finns inte mycket kvar att styra mot. Sparivrande finansministern Anders Borg (M) är en av dem som börjat slira i hjulspåren. … Sedan krisen på 1990-talet har det varit en av den svenska ekonomiska politikens grundpelare. Nu börjar allt fler ifrågasätta överskottsmålet i de offentliga finanserna: ett netto på 1 procent av BNP över en konjunkturcykel. …”. Passligt lade jag där in kommentaren: ”Dagens ris – Fy skäms Sverige !”


”Men det finns en lösning för att bli av med kravet på evig tillväxt. Om staten
(alla stater) skapar även de digitala pengarna och sätter dem i cirkulation utan ränta så slipper vi skövla vår vackra planet. Att sätta nya pengar i cirkulation utan ränta kan staten göra genom att inte ge ut dem som lån utan istället sätta pengarna i cirkulation via offentliga budgetar (stat, landsting och kommuner).” – slut citat härifrån = Stat, landsting och kommuner slipper därmed via höga skatter för medborgarna – att indirekt via medborgarna låna digitala LuftPengar (pengar utan substantiellt värde i form av inlåning från sparare) av banksters till hög ränta.

Inget vare sig komplicerat eller konstigt alls – som jag ser det.


SÅ ATT ÖVER ”EN NATT” SKAPA, OCH SEN BIBEHÅLLA, EN STARK EKONOMI I VILKEN NATION SOM HUR LÄNGE SOM – I-LAND ELLER U-LAND – ÄR SÅ BANALT ENKELT ATT DET KNAPPT GÅR ATT FÖRKLARA = LUGN OCH RO = FRIHET FÖR ALLA”
❗ – slut citat härifrån.


”Att beskriva verkligheten i strid med människors sanning leder inte sällan till att folk känner sig kränkta och nedvärderade. Detta eftersom det är viktigare att ha rätt i dagens samhälle – än vad som ÄR rätt !”
– slut citat härifrån.

  http://www.youtube.com/watch?v=OvE7WWuJp-U&feature=


”Hur fungerar egentligen vårt samhällssystem ? Bankerna tjänar stora pengar samtidigt som vanliga människor lever på lånade medel. Vi möter tänkare som ger oss sin bild av världsekonomin och människans situation i vårt globala samhälle. Många som kommer till tals är övertygade kapitalister som kritiserar kapitalismen. Hur kan lösningar inför framtiden se ut ?
– slut citat härifrån.


Vilddjurets Märke (video ca 70 min) = en historiebeskrivning.
Sann eller falsk


Aftonbladet 23/2-13 av Fredrik Virtanen fredrik.virtanen@aftonbladet.se – Vi jobbar skiten ur oss eller får inte jobba alls: ”Egentligen vill jag bara ge upp. Jag är ledsen och stressad och pressad, men det vet förstås ingen om. Det är skämmigt att medge. När en bekant frågar ”läget?” svarar jag käckt ”jo för fan” och gnäller om vädret, inte om själen. Och liksom alla andra lägger jag upp mysiga bilder på maträtter i motljus på Facebook. Så bör man framstå. Som en människa med den ultimata statusprylen: tid.
Men det är en förfalskning. …”


24/11-12
– Författaren och f d riksdagsledamoten AnneMarie PålssonKnapptryckarkompaniet (en verkligen sevärd video om ca 30 min – för dom som VÅGAR ”se” hur Sverige styrs = vanstyrs av sittande regeringar).

  http://www.youtube.com/watch?v=qu0h9lZFebQ&feature=


Vem har den egentliga politiska makten i Sverige ?

Knapptryckarkompaniet är en personlig och analytisk skildring av makten i riksdagen av den före detta moderata riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson = renodlat (video 8 min) ekonomiskt och annat PartiKrativälde i Sverigeeller ❓ – slut citat härifrån.


IGEN – ”ATT ÖVER ”EN NATT” SKAPA, OCH SEN BIBEHÅLLA, EN STARK EKONOMI I VILKEN NATION SOM – I-LAND ELLER U-LAND – ÄR SÅ BANALT ENKELT ATT DET KNAPPT GÅR ATT FÖRKLARA = LUGN OCH RO FÖR ALLA” ❗ – slut citat härifrån.


I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har – därför att i så fall skulle det ju vara så att Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – för evigt skulle vara DÖMDA till att leva med det sedan 1800-talet pågående pyramidiska ekonomiska tänkandet och agerandet av banksters = pengar är i dags dato huvudBEKYMRET för oss av vanligt folk.

Så illa kan det väl ändå ej få vara i evigheters evigheter – eller ❓


22/11-12 – ”Vår verklighet” – av Kalle Hellberg – är en kort och kärnfull läsvärd beskrivning – av hur illa ställt det ÄR ekonomiskt i Sverige och i världen i dags dato – som jag ser det.

SR 10/1-12 – Ca 34 000 personer lever i hemlöshet i Sverige i dag

LO-bloggen 28/11-11 – Ett Sverige med växande klyftor och girighet som ledstjärna

EU har INGEN lösning på detta bekymmer – som jag ser det. I o f s så kan jag ha fel i det – men det ”vet” jag att jag ej har.


SÅ NU DAGS FÖR ATT ”SJÖSÄTTA” PARTIET 13-TUSENKR-ENIGHET I SVERIGE – INFÖR VALET 2014 ❓

Det finns idag i Sverige på tok för MÅNGA ensamboende (singlar) som har ett arbete – och ensamboende (singlar) folkpensionärer, sjukpensionärer, arbetssökande, sjukskrivna osv – som har högst betydande lägre inkomst att överleva på än 13 000 kr efter skatt per månad. Gissa om dom har det knapert – och VARJE DAG bekymrar sig MYCKET över sina personliga försörjningssituationer ❓

Därtill kommer ju de flestas pensioner – av de nu yrkesarbetandes skara – att också hamna under 13-tusenkronors-nivån redan om ca 10 år. Hur måååånga bekymrar sig ej om det redan nu – och hur kommer det att bli då = om ca 10 år – ifall INGENTING görs NU


Därför kan det uppfattas som att partiet 13-TUSENKR-ENIGHET har MYCKET goda förutsättningar för att göra ”storslam” i riksdagsvalet 2014. Finansieringen av ersättningshöjningarna är INGET nationalekonomiskt bekymmer – utan precis tvärtom = höjningarna kommer att STIMULERA den svenska ekonomin på ett nationalekonomiskt sunt sätt. Hur det kan komma sig – finns tämligen enkelt åskådliggjort en bit ned i TEXTEN HÄR.

Jag hoppas nu INNERLIGT på att någon/några inom kort bildar partiet 13-TUSENKR-ENIGHET – så att det kan bli ”någon jävla ordning” på ersättningarna ifrån bl a det allmänna till de sämst gynnade medborgarna (ca 2 miljoner av väljarkåren) i ”välfärdslandet” Sverige. Jag påtar mig gärna rollen i partiet – att på ett enkelt sätt = begripligt sätt (mer om det en bit ned i TEXTEN HÄR) – förklara för allmänheten hur höjningarna av ersättningarna kan finansieras = den ”Vita Skolans nationalekonomi”


Det är barnsligt ENKELTdärför att den s k ”marknaden” är i grund och botten INGENTING annat än ett gigantiskt globalt PyramidSpel.

Vet Du att enligt SCB-statistik t ex ca 3,8 % av priset för ALLA de varor och tjänster Du köper – oreserverat indirekt eller direkt går till pyramidens topp ? Lägg därtill räntor på lån till hus, bilar och andra kapitalvaror – så blir nog hushållens totala räntutgifter snarar 30 än 3,8 % – som jag ser det. Gissa vad det blir för summor under en livstid – för oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna ❓

Så det enda som behöver göras är att staten ser till att bankerna ej gör annat än det dom är till för att göra = förmedla pengar från insättare till låntagare för ett rimligt arvode = INGEN kreditexpansion av LuftPengar till hög ränta av bankerna.

Kan det bli barnsligt enklare än Frågor och svar om partiet 13-TUSENKR-ENIGHET/”Den Vita Skolans nationalekonomi” en bra bit ned i texten här.


Maria Wendehög, på SR i Göteborg, gjorde 1994 två program om vardera 36 minuter med mig i sin populära programserie i P1 under många år – ”Det Gäller Livet”. Min tejp av programmen blev liggande längst in i skrivbordslådan längst ned i ca 19 år. Av en ren tillfällighet så blev detta åter aktuellt i vintras – vilket i sig ledde till att programmen nu finns som ljudfiler och skriven text här.

Etablissemangets språkrör hävdar att Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – skall sänka lönerna för att t ex rädda EU´s risiga ekonomi. En artikel om det i SvD 26/8-13 finns här. Jag menar på full allvar att t ex Wi i Sverige borde göra precis tvärtom. Det följande särtrycket av programmen 1994 – handlar i mycket hög grad om mina bevekelsegrunder för det.

Alltså ju mera Wi har i Sverige och ju så att säga mindre Wi unnar oss att leva i det här ÖverFlödet… – ju mera energi ger Wi på något sätt åt dom som redan är fattiga att vara ännu fattigare… – och dom som svälter ihjäl att svälta ihjäl i ännu högre grad. Wi kan inte hjälpa dom som svälter ihjäl genom att ”svälta” i vårt ÖverFlöd. Utan Wi kan hjälpa dom som svälter ihjäl genom att furstligt njuta av vårt eget ÖverFlöd… – och på det sättet ge energi åt den sortens utveckling. Annars kommer ännu mera människor att svälta ihjäl.

Maria: Men är det inte så att Wi i Sverige… – även om jag vill inte göra några jämförelser med öststaterna… – men att Wi har också gått på den linjen att ta ifrån dom rika och ge till dom fattiga ?

Josef: Jo… – men det är ju därför som det här samhället sedan tjugo år tillbaka inte har utvecklats. Så Wi har inte utvecklat den enskilda människans kreativitet, genialitet. Wi har inte bejakat genier i skolan genom att ge dom ännu bättre förutsättningar för att utveckla och förstärka sin egenart. Utan Wi har sagt att Wi skall satsa på bredden istället… – men inte på dom här spjutspetsarna.

Och det gör ju att Wi har missat då i princip tjugo års utveckling i det här landet (ca 40 år 2013 ?). All nyskapande, nydanande verksamhet som har försökt etablera sig här… – har ju möjligen kunnat utvecklas på ett initialt skede. Men sedan när det har blivit industri av det… – så har det hamnat utomlands. Wi klarar inte av några nya kullagerindustrier eller AGA-fyrar eller vad det nu är… – som Wi var duktiga på förr. Därför att den här samhällsformen då som bygger på att alla skall ha lika… – den GRÄVER sin egen grav.

Björn Borg och Ingemar Stenmark har bevisat faktiskt… – att genom att bejaka genier… – så förstärker och lyfter upp ALLA människor. För dom är då förebilder… – som är intressanta för den som inte har den här egenheten… – att börja lära sig någonting om. Och så väcker man så att säga intresset för det här hos så många fler… – genom att visa på dom här förebilderna. Och Wi har ju varit livrädda för att skapa förebilder de sista tjugo åren

Wi har ju då ett samhälle som på något sätt fixas och drivs av system, företag, organisationer av olika slag. De här systemen kräver ju så att säga energi för att leva… – och använder ju då människor som sin Livsenergi. Wi måste ju lära oss igen då tydligen på något sätt… – att inse att ursprungligen så skapade ju människan system som sina verktyg… – för att bygga samhället med och förenkla vissa saker.

Och på något sätt så har… – om du tittar på folkrörelserna, fackföreningsrörelser, även sammanslutningar mellan företag och korporation och allt det här… – det har ju utvecklats till någon sorts egen Livsform som KRÄVER människor som energi för att leva. Alltså systemen har TAGIT ÖVER… – och människor räknas på något sätt inte som något annat än någon form av ”mat” för de här systemen.

Och på något sätt så måste Wi ju då som människor försöka och inse att det ÄR så för det första. Och sen för det andra konstatera då vill Wi ha det så ? Och vill Wi inte det så är det ju bara att ändra på det… – för systemen i sig har ju ingen kreativ skapande förmåga… – om inte Wi som människor ger dem det. Då dör de ju direkt.

Maria: Om Wi inte låter oss utnyttjas av dem… – eller hur ?

Josef: Om Wi inte TILLÅTER dem att utnyttja oss… – för de kan aldrig utnyttja oss om Wi inte vill det… – tillåter det. Det är det som är skillnaden. Men ibland försöker ju man i samhällsdebatten och inbilla oss då att Wi är någon slags offer för systemen. Men det är fel. Wi är aldrig några offer för något system eller någon organisation… – utan det gör Wi ju oss själva i så fall.

Jag menar att ta konsumenterna i det här landet. Dom kan ju göra vad som helst med de företag som tillverkar mat… – genom att bestämma sig för att nu köper Wi inte det här. Vad händer då med det här företaget som gör saker som man inte vill ha ? Ja… – det dör ju.

Det är ju Wi som människor… – ENSKILDA människor… – som ALLTID bestämmer hur det här samhället skall se ut. Inte något system… – det har det aldrig varit… – om Wi inte GER systemet den fullmakten. Men Wi blir ALDRIG utsatta för några system. Det har människan ALDRIG blivit. Utan Wi TILLÅTER systemet att plåga oss… – eller bejaka oss.”

– slut citat ifrån en bit ned i texten här. Programmen finns även som ljudfiler på Facebook här.


Apropå partiet 13-TUSENKR-ENIGHET i Sverige – ”Medborgarlön minskar fattigdom !”: ”Resultatet från pilotprojektet var entydigt: Fattigdomen i Otjevero minskade. Undernäringen bland barn minskade från 42 procent till 10 procent på bara ett år. Närvaron i skolan gick upp när fler föräldrar hade råd att betala skolavgiften. Arbetslösheten gick ner i stället för upp som kritikerna hade förutspått, när många nya småföretag startades och andra hade råd att anställa. Brottsligheten gick ner med 42 procent och den lokala vårdcentralen femdubblade sina inkomster eftersom byborna nu kunde söka vård oftare.”

BINGO


”DU SOM…
VET ATT NÅGOT ÄR FEL
INSETT ATT SITUATIONEN ÄR OHÅLLBAR
INTE KAN IGNORERA DET SOM SKER LÄNGRE ❗

UPPGIFTEN ÄR ATT INFORMERA FLER OM SITUATIONEN
DET FINANSIELLA SYSTEMET HAR OCKUPERAT SAMHÄLLET OCH DESS MEDBORGARE

Nuvarande tillväxtmodell bygger på ekonomisk skuldsättning och ränta, en modell som tagit makt över människan.

Modellen driver på konsumtion av ändliga resurser och felar i fördelningen av säkerhet och resurser.

Skuldkriser förökar sig snabbt för att tillgångarna inte täcker den tillväxt som ”behövs”.

Samhället präglas av finansmarknadens spekulationer vilket fått politiker att gå bankers ärenden.

Politiker verkar för att medborgarna ska agera borgenärer och rädda banker som hamnar på obestånd.

Banker som köper dåliga tillgångar garanteras skattemedel när bubblor spruckit.

Individer motsvarande 1% av världens befolkning besitter de flesta av jordens tillgångar.

Resterande 99% lever i en sned fördelning mellan överproduktion, konsumtion och fattigdom.” – slut citat härifrån.


“Ett samhälle där politiken och ideologin har ersatt etiken, den individuella friheten och humanismen är ett dött samhälle – vilket historiskt bevisats av ALLA socialistiska och konservativa samhällen.”
– slut citat härifrån.


OM HUR DEN SVENSKA MODELLEN FUNGERAR I RIKSDAGEN HÄR.
(= resultatet av mer än 30 års BlockPolitik = BlockeringsPolitik ❓ )

OM VAD SOM ÄR PÅ G MED BARNEN I SVERIGE HÄR (SvD 9/6-11).

OM MOTSATSEN TILL DEN SVENSKA MODELLEN HÄR.

OM EGOT – THE FALSE CENTRUM – HÄR.

OM ATT ISLANDS PARLAMENT TILLFRÅGAR MEDBORGARNA HÄR.

Aftonbladet, Lena Melin 2/9-10: ”Varken Mona Sahlin eller Fredrik Reinfeldt drivs av någon önskan om att förändra världen. I stället är det viljan att skaffa makt !”


Sverker Olofsson tillbaka i eget debattprogram – ”Full, fet och fattig !”

Är det FramTiden för oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i Sverige


En läsvärd syntes av det följande finns här.


NÄR skall Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna – ta saker och ting i egna händer – och börja med att välja/tillsätta Samordnare/Administratörer – som ENBART ägnar sig åt att administrera det folket kontinuerligt BESTÄMMER = folkets kontinuerliga vilja ? Idag, imorgon eller om ytterligare ca 6 000 år från nu ❓

vilka är de enda som kan bringa ordning i kaos ? Wåra mer eller mindre folkkära PyramidMaktHavare – eller Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna


”Förr var det nu, fast jävligare var det destovärre. Men så här jävla sämre har det ta mej fan aldrig varit dåligt !”

Men ”simma lugnt” (video 44 min) – för om det nya = kontinuerligt direkt MedborgarStyre här.


En humana MedMänniska är en som ställer till det gott för sin egen del OCH så många andra som möjligt.

En PyramidMaktHavare är en som ställer till det gott för sin egen del – men på sina MedMänniskors bekostnad (video 3 tim 35 min) – och då FRAMFÖRALLT oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna. Humant


”Det går att lura en del människor hela tiden.
Det går att lura alla människor under en del av tiden.
Men ”luringarna” kan ju ej lura ALLA människor i världen, HELA tiden”

(…”wealth of Rothschild consists of the bankruptcy of nations” = sant !)
– det är OMÖJLIGT (video ca 6 min) menar Josef.


DEN SVENSKA MODELLEN
av Wes Penre, Dec 22, 1998

Sweden has for a long time been known abroad as the “Swedish model” (”Den Svenska Modellen”), which is associated with a more class-free society in a socialistic/communistic manner. People from other countries looked at Sweden with envy during the 50’s through the 70’s, and as a model for the whole world, especially because of the country’s high living standard and excellent benefits.

Sverige har länge varit känt utomlands som the ”Swedish model” (”Den Svenska Modellen”), som är förenat med ett mera klassfritt samhälle på ett socialistiskt/statenkommunistiskt sätt. Människor från andra länder såg på Sverige med avund under 50-talet genom 70-talet, och som en modell för hela världen, särskilt på grund av landets höga levnadsstandard och utmärkta förmåner.


Now Sweden is no longer on top of the list of countries of well fare states. As a matter of fact, the Illuminati created Sweden as an experiment in mind control, together with Canada, which is Sweden’s sister country in this project.

Nu är Sverige ej alls längre på toppen av listan över länder som välfärdsstater. I själva verket skapade Illuminati Sverige som ett experiment i tankekontroll, tillsammans med Kanada, som är Sveriges systerland i detta projekt.


The Soviet Union had its weak points, but Sweden became a success. The government educated the children via the school system to become small social democrats (socialists), making them totally dependent upon the “system”, relying on that Big Brother takes care of everything. Olof Palme (Committee of 300), was put in charge to take care of the project, which they called “The Swedish Model”.

Sovjetunionen (video 4,5 min) hade sina svaga punkter, men Sverige blev en succé. Regeringen utbildade barnen via skolan att bli små socialdemokrater (socialister), vilket gör dem helt beroende av ”systemet”, förlita sig på att storebror tar hand om allt. Olof Palme [Committee of (videolista) 300], hade i uppdrag att ta hand om projektet, som de kallade ”den svenska modellen”.


Then came the economical collapse all over the world in the early nineties, and the Swedes were wondering what was happening and what had become of their wonderful country, where nobody had to take care of anything, and the government had cared for them all. People were very confused, frightened and sometimes desperate. The reason why the Illuminati were so pleased with Sweden was that they had found a system where people, opposed to the Soviet Union, weren’t even aware of that they were slaves.

Sedan kom den ekonomiska kollapsen i hela världen i början av nittiotalet, och svenskarna undrade vad som hände och vad som blivit av deras underbara land, där ingen hade att ta hand om något, och regeringen hade tyckt om dem alla. Folk var mycket förvirrade, rädda (video ca 8 min) och ibland rent desperata. Anledningen till att Illuminati var så nöjda med Sverige var att de hade hittat ett system där människor, till skillnad från Sovjetunionen (video 4,5 min), ej alls ens var medvetna om att dom var förslavade.


However, when this is written it is December 22, 1998, Olof Palme has been murdered (1986), and Göran Persson is the Prime Minister now. He is a perfect puppet for the Illuminati. The Rothschild’s have been socialists for hundreds of years, and Göran Persson and his staff are from the same core. As a matter of fact, the logo of the social democrats is the same as the logo on the House of Rothschild’s family banner, swaying outside their mansion in U.K.

Men när detta skrivs är det December 22, 1998, och då har Olof Palme (Bilderbergare) blivit mördad (1986), och GöranPersson (också Bilderbergare) är statsminister nu. Han är en perfekt marionett för Illuminati. Rothschilds (video ca 10 min) har varit socialister under hundratals år, och Göran Persson och hans medarbetare är från samma kärna. I själva verket är logotypen för Socialdemokraterna samma som logotypen på huset Rothschild´s familjefana, vajande utanför deras herrgård i Storbritannien.


A few years ago, when Sweden had collapsed economically, Persson went to the United States to meet with the Council on Foreign Relations to get some “good advice”. He came back, re-loaded for a New World Order.

För några år sedan, när Sverige hade kollapsat ekonomiskt, åkte Persson till USA för att träffa ”the Council on Foreign Relations” för att få lite ”goda råd”. Han kom tillbaka, tänd för en ny världsordning.


Today he deceives his own people by telling them that the unemployment rate is decreasing thanks to his politics. What he is actually doing is that he forces unemployed people into different courses and education which will lead them nowhere, but it removes those people from the unemployment statistics. Also, people who do get jobs are often only temporarily employed and go from job to job and have no stable ground at all to stand on. Those people also disappear from the statistics and everything looks a whole lot better than it really is.

Idag bedrar han sitt eget folk genom att säga att arbetslösheten minskar tack vare hans politik. Vad han egentligen gör är att han tvingar arbetslösa människor i olika kurser och utbildning som leder dem ingenstans, men det tar bort dessa människor ifrån statistiken över arbetslösheten. Även människor som får jobb – är ofta endast tillfälligt anställda – och går från jobb till jobb – och har ingen stabil grund alls att stå på. Dessa människor försvinner också ur statistiken och allt ser mycket bättre än den egentligen är.


The social democrats are the Rothschild’s best allies and his dearest pets. The Illuminati don’t want to decrease unemployment – not just yet. They now want to change strategy and create a mainstream “lower class” which will include most people; a preparation for the upcoming One World Government where the average citizen may be allowed to have a job, but is no more than a “lower class slave” with low pay (compare the old Soviet Union to get the idea), having no opportunity to oppose the system without being severely reprimanded. You will see this happen more and more on a global scale; third world countries will increase their living standards, while developed countries will decrease theirs, until it all levels out and becomes the cornerstone of the future Global Socialist State.

Socialdemokraterna är Rothschilds bästa allierade och hans käraste husdjur. Illuminati vill ej alls minska arbetslösheten – än så länge. De vill nu ändra strategi och skapa en MainStreamad ”underklass” som kommer att omfatta de flesta människor, en förberedelse för den kommande One World regering där den genomsnittliga MedBorgaren kan tillåtas att ha ett jobb, men ej är mer än en ”underklassslav” med låg lön [jämför det gamla Sovjetunionen (video ca 4,5 min) för att få förklaringen], som ej alls har någon möjlighet att motsätta sig systemet utan att bli allvarligt tillrättavisade. Wi kommer att få se detta hända mer och mer på global nivå, tredje världens länder kommer att öka sin levnadsstandard, samtidigt som industriländerna minskar sina, tills det hela jämnar ut sig och blir en hörnsten i den framtida globala socialistiska staten.


In a real socialistic state (the one that is being prepared for) you have no rights, and your only loyalty is to the “system” and its leaders. If you look at Russia today, people suffer; they have no food, no job and no money. This is of course done on purpose, so that the people wish themselves back to the “old system”, where Big Brother took care of everything, when at least they had food on the table, somewhere to live, and a job to keep them busy.

I en verklig socialistisk stat (den som Wi förbereds för) har Wi ingen rätt, och wår enda lojalitet är till systemet och dess ledare. Om Wi tittar på Ryssland i dag, människor lider, de har ingen mat, inget jobb och inga pengar. Detta är naturligtvis gjort med avsikt, så att människor själva vill tillbaka till det ”gamla systemet, där Big Brother tog hand om allt, så att de då åtminstonde hade mat på bordet, någonstans att bo, och ett jobb att gå till för att hålla dem upptagna.


Recently George Soros(1), the Illuminati puppet multi billionaire, was in Sweden to visit. The Swedish Government literally rolled out the red carpet for the man and saluted him like a king. Later he held a speech directly on Swedish Television, where he admitted to that he was the one who, through speculation with currency, created the chaos which led to that the interests on loans increased around 200% over night in the mid 90’s. This resulted in that Sweden became almost bankrupt, and people had to leave their homes and sell their assets to manage. He said this right into the faces of the Swedish people, like it was the most natural thing, and no-one reacted! It is men like him the Swedish Government salute as kings.

Nyligen var George Soros, Illuminatimarionett och multimiljardär, i Sverige för ett besök. Den svenska regeringen rullade bokstavligen ut röda mattan för mannen och hälsade honom som en kung. Senare höll han ett tal direkt i svenska televisionen, där han erkände att han var den som, genom spekulation med valuta, som skapade kaos som ledde till att låneräntorna ökade med ca 200 % över en natt i mitten av 90-talet. Detta resulterade i att Sverige blev nästan bankrutt, och folk var tvungna att lämna sina hem och sälja sina tillgångar. Han sa detta rätt i ansiktet på det svenska folket, som om det var den mest naturliga sak, och ingen reagerade ❗


Carl Bildt (Bilderberger) said in an interview, not without pride, that George Soros was a good friend of his and that Soros had made a lot for the development in Europe and Asia, when the consequences of Soro’s acts in the mid 90’s are further restrictions in health care and mass unemployment, as the businesses had a hard time paying their debts due to skyrocketing interest, and had to fire staff.

Detta är en man som den svenska regeringen saluterade som en av kungar. Carl Bildt (Bilderberger, flitig Bilderbergmötesdeltagare) sade i en intervju, ej alls utan stolthet, att George Soros var en god vän till honom och att Soros hade gjort mycket för utvecklingen i Europa och Asien, när konsekvenserna av Soros agerande i mitten på 90-talet blev ytterligare begränsningar inom sjukvård och massarbetslöshet, såväl som att företagen hade svårt att betala sina skulder på grund av skyhöga räntor, och var tvungna att avskeda personal.


Sweden has also been acknowledged as a country which produces high quality products, and their export market has been a large income source for the country. Due to this, Sweden was almost self sufficient in the 70s-80s and the country was almost debt free. In spite of that, the former Minister of Finance, Kjell-Olof Feldt, started to borrow money from the International Bankers in the 80’s, which eventually led to that Sweden suffered from a huge debt load. When he retired, he spent his time writing a book, viciously attacking his own political party (social democrats). He is now the Chairman of the Swedish National Bank (Riksbanken). See how that goes; the ‘right people’ get promoted.

Sverige har också erkänts som ett land som producerar produkter av hög kvalitet, och deras exportmarknaden har varit en stor inkomstkälla för landet. På grund av detta var Sverige nästan självförsörjande på 70-80-talen och landet var nästan skuldfritt. Trots det började, den tidigare finansministern Kjell-Olof Feldt, att låna pengar från bansters på 80-talet, vilket så småningom ledde till att Sverige drabbats av en enorm skuldbelastning. När han gick i pension, tillbringade han sin tid åt att skriva en bok, brutalt attackerade han sitt eget parti (socialdemokraterna). Han är nu ordförande i den svenska centralbanken (Riksbanken). Se hur det går, ”rätt folk” befrämjas.


Don’t get fooled by those who say that there is no money to get. There is plenty of it! It’s just not shared properly. If it was, everyone would be able to get a job, a good monthly pay and have a good living standard. Everything else is a lie. Instead, what we pay in taxes is mostly invested in projects that will help the government to control and suppress their citizens.

Låt dig ej luras av dem som säger att det ej finns tillgång på pengar. Det finns gott om det ! Pengarna är bara ej alls fördelat på rätt sätt. Om de var det, skulle alla kunna få ett jobb, en bra månadslön och har en bra levnadsstandard. Allt annat är en lögn. Istället är det, som Wi betalar i skatt, att det framförallt investeras i projekt som kommer att hjälpa regeringen att kontrollera och förtrycka MedBorgarna.


A good motto to separate truth from lies: “Don’t listen to what they are saying, just watch what they are doing and you will know who they are”.

Ett bra motto att skilja sanning ifrån lögner: ”Lyssna ej på vad de säger, bara titta på vad de gör och Wi kommer att veta vilka de är”.


Also, to get a good concept of how socialism works in Sweden and elsewhere, and how you get trapped and dependent upon the government in such a political system, see the article, ”How to Catch Wild Pigs”.

Dessutom, för att få en bra idé om hur socialismen fungerar i Sverige och annorstädes, och hur Wi blir instängda och beroende av regeringen i ett sådant politiskt system finns i artikeln, ”Hur man fångar vildsvin” – slut på min översättning härifrån.


Wi
= oss av vanligt folk (inkluderar mig själv) = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna i Sverige.


HOW TO CATCH WILD PIGS

HUR MAN FÅNGAR VILDSVIN
Författare okänd – min översättning härifrån.

There was a chemistry professor in a large college that had some exchange students in the class. One day while the class was in the lab, the prof noticed one young man, an exchange student, who kept rubbing his back and stretching as if his back hurt.

”Det var en kemiprofessor i en stor skola som hade några utbytesstudenter i klassen. En dag när klassen var i labbet lade professorn märke till en ung man, en utbytesstudent, som höll på att gnugga och sträcka på ryggen – som om han hade ont.


The professor asked the young man what was the matter. The student told him he had a bullet lodged in his back. In his native country he had been shot while fighting communists who were trying to overthrow his country’s government and install a new communist regime.

Professorn frågade den unge mannen hur det stod till. Studenten berättade att han hade en kula i ryggen, som suttit där sedan länge. I hemlandet hade han blivit skjuten när han bekämpat kommunister som försökt störta regeringen i hans land för att installera en ny kommunistisk regim.


In the midst of his story, he looked at the professor and asked a strange question. He asked: ”Do you know how to catch wild pigs ?” The professor thought it was a joke and asked for the punch line. The young man said that it was no joke.

Mitt i sin historia såg han på professorn och ställde en märklig fråga. Han frågade: “Vet Du hur man fångar vildsvin ?” Professorn trodde att det var ett skämt och bad om en slutkläm. Den unge mannen sa att det ej alls var något skämt.


”You catch wild pigs by finding a suitable place in the woods and putting corn on the ground. The pigs find it and begin to come everyday to eat the free corn. When they are used to coming every day, you put a fence down one side of the place where they are used to coming. When they get used to the fence, they begin to eat the corn again and you put up another side of the fence. They get used to that and start to eat again. You continue until you have all four sides of the fence up with a gate in the last side.

Wi fångar vildsvin genom att hitta en lämplig plats i skogen och lägga majs på marken. Grisarna hittar det och börjar komma varje dag för att äta gratis majs. När de blivit vana att komma varje dag, sätter Wi upp ett staket på ena sidan av den plats där de brukar komma. Så snart de har vant sig vid stängslet börjar de att äta majs igen och då sätter Wi upp en annan sida av staketet. De vänjer sig vid detta och börjar äta igen. Wi fortsätter på detta vis tills Wi har satt upp alla fyra sidor av stängslet med en grind i den sista sidan.


The pigs, which are used to the free corn, start to come through the gate to eat that free corn again. You then slam the gate on them and catch the whole herd. Suddenly the wild pigs have lost their freedom. They run around and around inside the fence, but they are caught. Soon they go back to eating the free corn. They are so used to it that they have forgotten how to forage in the woods for themselves, so they accept their captivity.”

Vildsvinen, som vant sig med gratis majs, börjar komma in genom grinden för att äta gratis majs igen. Sedan slår Wi igen grinden bakom dem och fångar hela hjorden. Plötsligt har vildsvinen förlorat sin frihet. De springer runt runt innanför stängslet, men de är redan tillfångatagna. Snart återgår de till att äta gratis majs. De är så vana vid det att de har glömt hur man överlever i skogen på egen hand, och därför accepterar de sin fångenskap.”


The young man then told the professor that is exactly what he sees happening in America. The government keeps pushing us toward Communism/Socialism and keeps spreading the free corn out in the form of programs such as supplemental income, tax credit for unearned income, tax cuts, tax exemptions, tobacco subsidies, dairy subsidies, payments not to plant crops (CRP), welfare, medicine, drugs, etc. while we continually lose our freedoms, just a little at a time.

Den unge mannen berättade sedan för professorn att det är precis vad han ser håller på att hända i Amerika. Regeringen fortsätter att styra oss mot kommunism/socialism/ och håller på att dela ut gratis majs i form av program såsom kompletterande inkomst, skattereduktion för arbetsfri inkomst, subventioner, socialkassa, etc. medan Wi sakta men säkert förlorar våra friheter, bara lite i taget.


One should always remember two truths; There is no such thing as a free lunch and you can never hire someone to provide a service for you cheaper than you can do it yourself.

Man bör alltid komma ihåg två sanningar; Det finns inget sådant som en gratis lunch och Wi kan aldrig anlita någon för att utföra en tjänst billigare än vad Wi själv kan göra det.


If you see that all of this wonderful government ‘help’ is a problem confronting the future of democracy in America , you might want to send this on to your friends. If you think the free ride is essential to your way of life, then you will probably delete this email. But God help you when the gate slams shut!

Om Wi ser att all denna underbara “regeringshjälp” är ett problem för MedborgarStyrets framtid, kanske Du vill skicka detta vidare till dina vänner. Om Du anser att snålskjutsen är avgörande för Ditt sätt att leva, så kommer Du förmodligen att slänga detta i papperskorgen. Men Gud hjälpe Dig när porten smäller igen !” – slut på min översättning härifrån.


SYNOPSIS
”Om Wi gjorde oss av med alla dom högt uppsatta som utövar en global dominans, skulle det ej alls dröja länge innan en ny skara PyramidMaktHavare skulle ta deras plats, med samma ambition. Därför är det ej alls individerna eller grupperna i sig som utgör problemet. Problemet ligger istället i dom förhållanden som i alla tider ”hjärnförsmutsat oss av vanligt folk (= väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna i världens alla länder) och gjort oss enkelspåriga. Dock finns det många som yttrar sig emot denna mening, med argumentet om att det är ”vår mänskliga natur” som är orsaken till denna konkurrans och vilja att dominera andra. Detta stöds ej alls av fakta. I verkligheten är Wi alla nästintill tomma ark när Wi föds, och det är vår omgivning som formar (video ca 10 min) vilka Wi är och hur Wi väljer att agera.


För att påtaglig förändring skall kunna ske, måste Wi därför lägga mindre energi på att tampas med produkterna av en förvriden social struktur, och mer energi på att försöka förändra orsakerna. Trots att det kan tyckas vara ett svindlande och komplicerat projekt, så är det det enda sättet under vilket vår värld kan förändras till det bättre.

Wi kan forstätta stampa efter insekter som kravlar under kylskåpet, men tills Wi slängt den skämda maten som lockar fram dom, kommer dom alltid att krypa tillbaka igen.”


”DEN SVENSKA MODELLEN” startades upp på 1950-talet av Tage Erlander-administrationen. Den konsoliderades under Olof Palme-administrationen. Men måhända var det så att Olof Palme – i slutet av 1970-talet – själv insåg att detta skulle gå åt helvete med det svenska folkets frihet och ångrade sig – och försökte göra någonting åt faenskapet.

Men det kunde ju ej den globala BankingLigan, med familjen Rohtschild (video ca 10 min) i spetsen, tolerera – så Olof Palme eliminerades den 28 februari 1986. Att denna händelse fortfarande ej är juridiskt klarlagd – är ju därmed ingen tillfällighet – för sådana klarläggande utredningar är ju, globalt sett, tabun att göra – punkt.” – slut citat av texten en bra bit ned här.


”1972 läste jag boken Kallocain av Karin Boye. Första utgåvan kom 1940. Det var för mig då en MYCKET ”kallsvettig” läsning – minst sagt (boken Kallocain intar hedersplatsen på min bokhylla numera – vid sidan av Bankerna & skuldnätet av Ellen Hodgson Brown. Jag lånar ut den till dom som ej kan få tag i den på annat sätt). Men vaddå… – tänkte jag då – va skönt att jag bor i ”fria” Sverige – och ej är drabbad av sociallismens censurdiktatur (video ca 9 min) osv. FRAlagen (video 8 min) var ju ej uppfunnen 1972.

En nära vän – som jag rätt ofta resonerade politik med – satt vid mitt köksbord ”på en kopp kaffe” i mitten av 1980-talet. Hon kom ifrån ett land i forna Sovjetunionen – och hade då bott i Sverige i ca 10 år. Plötsligt så sa hon ungefär så här: ”Dom som lever i sovjetstaterna VET att dom är diktatoriskt styrda. Det är inget optimalt sätt att leva sitt liv på – men dom lever TVÅ liv. Ett där dom accepterar vanstyret = fogar sig i de regler som partikrati-kommunistledarna kräver. Men vid sidan av det så lever dom parallellt ett helt eget fritt liv – såväl tankemässig som fysiskt. Men ni i Sverige är ju så jävla körda att ni ej alls SJÄLVA inser att ni är grundlurade !”


Jaha… – tänkte jag då – hur körd får man vara ? Ca 10 år senare så var jag helt klar över att min vän hade rätt – och att det ca 10 år tidigare var jag som var helt körd.” – slut citat härifrån.


”De flesta människor är andra människor. Deras tankar är någon annans åsikter, deras liv en efterapning, deras passioner ett citat !”


Apropå det nu så aktuella Julian Assange`s Wikileaks
– så läste jag det följande 31/12-10 här:

”En reflektion vid årets slut

I det här skedet känns det ej alls långsökt att utpeka Wikileaks såsom en av elitens många plattformar för desinformation. Det är ett antal faktorer som sammantaget ger klara signaler om att så är fallet. Dessa är följande:

– Wikileaks lägger allt fokus på en central person, Julian Assange, som i stort sett själv avgör vad, hur och när någonting skall publiceras. Huvudpersonen utmålas som en stilig hjälte i mänsklighetens tjänst. Hemlös, orakad och med tonat hår sägs han fly undan hotbrev och odefinierade ”hit squads” (journalister tycks dock ej alls ha några problem att kontakta honom).

– Stora mediajättar har gemensamt publicerat material från Wikileaks. Media censurerar till vardags ALLT och ALLA verkliga nyheter som skulle kunna öppna allmänhetens ögon om saker och ting. Varför sker censuren ej i detta fallet? Organisationen Wikileaks får stort utrymme i media, olika reportage visas på bästa sändningstid. Varför får just den organisationen publicitet?

– Amerikansk militär kommenterar Wikileaks avslöjanden och kräver att handlingarna lämnas tillbaka. Hur kommer det sig att militären plötsligt är intresserade av att kommentera militära och konfidentiella handlingar när det vanliga svaret från dessa myndigheter brukar vara: ”Wi kan varken bekräfta eller förneka påstådda uppgifter”.

– En smutskastningsskandal rullas upp stort i media. Detta kastar ytterligare ljus över Wikileaks i allmänhet och Julian Assange i synnerhet. Julian Assange anklagas för våldtäkt av bl.a. en kvinna som sägs ha en koppling till CIA. Är orsaken till att han känner en kvinna inom CIA helt enkelt den att han själv står i förbindelse med organisationen?


SLUTSATS

Hemska uppgifter om tortyr och övervåld i Irakkriget avslöjas men endast för att dölja ett mycket större brott. En stor lögn avslöjas för att dölja en ännu större lögn. Klassiskt desinformation i praktisk handling. Allt fokus kastas på kriget i Irak och dess vidrigheter. En gigantisk såpopera rullas igång kring Wikileaks. MEN, inga uppgifter (av substans) publiceras i Wikileaks som visar på den verkliga ORSAKEN till ”kriget mot terrorn”; den av makteliten arrangerade sprängningen av World Trade Center och den påhittade historien om muslimska fundamentalister och den likaså påhittade terrororganisationen Al Qaida. Människor VILL tro att Wikileaks är en organisation som kämpar för sanningen, organisationen kan en gång ha haft uppriktiga och ärliga avsikter. Idag är de endast ett redskap som spelar helt i maktelitens händer.

RING, VARNINGSKLOCKA, RING !
Joakim | 2010-12-30 ”
– slut citat härifrån.

Så vem faen VET vad som är ”fågel eller fisk” i dags dato ❓


”Bara två saker är oändliga, universum och den mänskliga
(video ca 10 min) dumheten. Men när det gäller universum är jag ännu ej absolut säker”Albert Einstein * * = ”Utan tvivel är man ej riktigt klok !” – och då framförallt att tillskriva wåra (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavare (video 2 tim 38 min) och deras medlöpare.


Om den s k ”fria” forskningen här och här + ej minst här och här.


…”Vilka är det idag som faktiskt begår de värsta brotten mot mänskligheten, med mest lidande, svält och död som resultat ❓ Jo, regeringar i olika länder. Ej alls terrorister och vanliga kriminella. Så Wi har faktiskt större anledning att frukta regeringar än terrorister och kriminella.”
– slut citat härifrån.ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt, politiskt, som publik på dansbanor osv ?) = leva vällustigareeller

DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT ?

Annonser

47 Responses to 13-TUSENKR-ENIGHET = VÄLFÄRD FÖR ALLA – ELLER ?

 1. fairymary skriver:

  Jag gillar idén om att leva livet baklänges.

  Mitt intellekt har gett mig mycken glädje men också lett mig på villovägar ibland. Känslornas logik lever sitt eget liv och lurar mitt stundom bländande intellekt.

 2. Josef Boberg skriver:

  GooodDag Fair Mary,

  Taaack för Din goa backfeed !

  Javisst – det är inte så sällan ett ”rent helvete” – bokstavligt talat – att ha ett ”bländande” intellekt, verkligen… Fråga mig för jag vet utifrån massor med mängder av gjorda egna erfarenheter av detsamma som Du har gjort. Dock – personligen upplever jag att jag gör inte så små framsteg på äldre dar – med att komma förbi mitt intellekt – och komma till det av Ambres så ENKELT framställer på den här adressen http://ambresfilm.com/sv_ambres.htm Klicka här på FILMKLIPP !

  Det vore ju för bedrövligt om Wi skulle behöva DÖ fysiskt en gång till ! – så som Ingmar Bergman nyligen gjort i videon – 1 FROM BEYOND THE on My CrossOver http://www.youtube.com/watch?v=GIdW-9P1rhc […Ingmar Bergman-lycka över att ha upptäckt att han inte är medvetandemässigt död…] – för att åter IGEN upptäcka att Wi överhuvudtaget INTE kan DÖ MEDvetandemässigt ! Det är helt ENKELT det omöjligaste av omöjliga, VERKLIGEN… !

  Så – all Lycka till med det !

  Ha det… 🙂
  vännen Josef

 3. Lasse Karlsson skriver:

  Hej.

  Väldigt intressanta saker som du skriver om.

  Jag gillar det du skriver.

  Ambres, är sedan 90-talet en del av min livsfilosofi, så även Osho och livsfilosofin Tantra.

  I några av mina blogginlägg så tar jag upp samma saker som du gör, tex.

  http://www.lasses-evolution-therapy.se/samhalle/samhallets-kollektiva-medvetande/

  Intressant med en Andligt intresserad intellektuell man med knivskarp logik.

  MVH.
  Lasse

 4. Josef Boberg skriver:

  Uppdaterad den 13 maj 2013


  Livet i kött är som en öppen bok – men mååånga ”läser” bara en sida.

  ”Att beskriva verkligheten i strid med människors sanning leder inte sällan till att folk känner sig kränkta och nedvärderade. Detta eftersom det är viktigare att ha rätt i dagens samhälle – än vad som ÄR rätt !” – slut citat härifrån.

  Ifall Du tar till Dig NÅGOT av innehållet i det följande så kan det vara bra – och ifall Du ej alls tar till Dig så är det lika bra – vad mig anbelangar. / Josef Boberg


  OM SANN VÄNSKAP, BASINDUSTRIELL NYUTVECKLING, KALLARE KLIMAT, MYSTERIUMET LIVET I KÖTT MM


  Hej Lasse
  – och tack så mycket för Din goa backfeed på mina ”tossigheter”.

  Jag har varit inne på Din sida och ”härjat” lite – och fann då ut att Du bor i Härnösand. Det är en stad som jag har bott i under mina två år (1963-65) på sjöbefälsskolan. Finns den fortfarande kvar ?

  Jag hyrde då ett rum hos Albert och Rara Nordlinder på Granvägen 5. Rara bistod mig med tvätt, städning, läckra frukostmackor på en stol utanför min dörr varje morgon osv – under dessa två år. Hennes då egna tre utflugna barn – sa ibland till både mig och Rara – att det var ”viktigare” med mig – än vad det hade varit med någon av dom när dom bodde hemma. Hur som med det – så var Rara väldigt rar mot mig – och Albert likaså. Ett mycket ljust minne, av särskilt Rara, finns fortfarande i mig ifrån den här tiden.


  Ett annat ljust minne har jag av flickvännen Lola – som då knegade på Posten i Härnösand som kassörska. Hennes föräldrar hade en lanthandel en eller annan mil utaför Härnösand. Om jag minns rätt så var Wi nog till och från i ”samma säng” under ca något halvår år eller så. Dock… – min senare fru under 30 år (1965-1995) dök upp på arenan – så wår relation = all kontakt upphörde momentant. Väldigt trist att ungdomars relationer blir så ”on-off-iga” – kan jag ej annat än tycka idag.

  En komplikation, i wår relation, var att Lola bodde i en pytteliten etta med en pytteliten kokvrå – som hon delade med kompisen Harriet. Så det fick bli som det blev när Harriet var borta – eller när hon var hemma och Wi trodde att hon sov – om hon nu gjorde det egentligen. 😉 Lola var i stort sett aldrig på mitt rum hos Rara. Måhända därför att hon ej ville störa mitt ”slit” med studierna, kanske… 💡 Så omtänksam var hon.


  Dock… – det var så att Harriet då hade en relation med min kusin Lennart Boberg – och honom jag hade då ej träffat på alltför många år. Han gjorde nämligen lumpen i Härnösand vid den tiden – och det hade jag ej en aning om. Men vid ett tillfälle, när Lola och jag pratade om min släkt – så visade det sig att Lola hade träffat min kusin Lennart flera gånger. Lennart och jag träffades tack vare det i Härnösand strax därefter. På det sättet så fick jag då närmare kontakt med kusin Lennart igen – och på den vägen är det fortfarande. Lennart bor i Kungsbacka – och har bl a en vuxen son med med familj i Lund. Så Lennart och hans fru Berit droppar in hos mig i Skottorp – mitt emellan Laholm och Båstad – rätt ofta, när dom hälsar på i Lund.

  Det finns nog ej särskilt många av ”Lola” i Härnösand. Så känner Du någon i LivsErfarenhets-spannet 65-70 år – så kan det vara ”min” Lola. I så fall vill jag gärna att Du hälsar henne så gott ifrån Paul Svensson (som blev Josef Boberg år 2004. Så Josef Boberg är bara 7 år ung i januari 2011… 🙄 ). Det skulle vara mycket ”spännande”, att nu efter ca 45 år, få höra något ifrån henne igen, verkligen… 💡 Mitt tel.nr är 0430-215 66 – och min emailadress är josef@boberg.nl Men i o f s så kan hon ju ha flyttat ifrån Härnösand för många år sedan också.


  1984 startade jag det helt nydanande basindustriella utvecklingsföretaget A-SANDWICH AB (mera om bolaget ifall Du söker på namnet A-SANDWICH HÄR). Bolagets säte blev Söråker. Detta föranlett av att Gullfiber då lade ned sin tillverkning av isolering där i den vevan. Som en följd av det fanns det gott om hyresbilliga lokaler lediga + att det fanns en del ”öronmärkta” pengar för att dra ny industriell verksamhet till orten. Karl-Gustav Ericsson från Sundsvall – var en av mina projekt”ivriga” i min dåvarande sandwich-bekantskapskrets – och det var han som lockad A-SANWICH till att ”bosätta” sig i Söråker.

  För mig innebar det att flygpendla mellan Halmstad/Ängelholm till Sundsvalls flygplats Midlanda – under åren 1984 till början av 1991 – då bolaget försattes i en helt och hållet onödig konkurs av ”den svenska modellens” s k industrietablissemang. Onödigt därför att det då 1991 fanns potential för en kommersiellt mycket väl fungerande produktionsanläggning – samt ej minst – att ca 10 miljoner kr (total projektfinansiering var ca 33 miljoner kr) av bolagets finansiering återstod. Ifall Du nu undrar över varför det blev så här ”tokigt” – så kan jag rekommendera att Du söker på namnet A-SANDWICH HÄR och HÄR. Där finns det mesta sagt som kan sägas om den saken – i mitt perspektiv sett.


  Min veckopendling till Söråker, under åren 1984-91 – innebar att jag behövde någonstans att bo i närheten av Söråker. Under åren 1965-1984 så hade jag med familj ”droppat” in hos Rara och Albert då och då – när Wi var på tur till min frus föräldrar i Varuträsk utanför Skellefteå. Det blev ej så ofta Wi stannade till hos rara Rara – men i vart fall, säg en handfull gånger, under de här ca 19 åren. Så 1984 ringde jag Rara och frågade om ”mitt rum” var ledigt. Jo… – sa hon – och Du är välkommen att ”husera” här igen. Tack… – sa jag – och så blev det.

  Men några år tidigare så hade hennes make Albert slutat med att andas – och rara Rara hade också sina ålderskrämpor att dras med – för hon var ju då mer än 80 år LivsErfaren. Så hon flyttade till ett äldreboende – och sålde huset. Det huset, med sin goa atmosfär – som Albert själv hade byggt (han var snickare yrkesmässigt) – revs av köparen till förmån för ett ”lådliknande” nybygge. Rara hade en hel del svårigheter med att se förnuft i det – och jag likaså. En om- och tillbyggnad hade blivit minst lika mysig – är jag rätt säker på. Men det blev ju som det blev – och rara Rara åkte aldrig förbi platsen mera – där hon hade levt hela sitt vuxna liv och fostrat tre egna barn + mig under ca två år.

  Det tyckte jag då – och det tycker fortfarande – att hon gjorde helt rätt i.


  Jag skaffade då en 3-rums möblerad övernattningslägenhet i Härnösand – som också var ”go” att vara i. Det var övervåningen i ett två-familjshus hos ett pensionerat par. Dock.. – jag kan nu ej komma på vad dom hette eller vad gatuadressen var. Men det passade mig väl så bra – för rätt ofta hade jag besökare i Söråker – som precis som jag kom ditresande långt ifrån. När besöket i Söråker var klart – så åkte Wi då ej alls så sällan till Härnösand till den här lägenheten – för vidare resonemang om vad som skulle avhandlas. Rätt ofta blev det då också kombinerat med en bättre middag på kvällen – på Stadshotellet eller något av de andra fina matställena i Härnösand.

  Apropå Stadshotellet – så berättade rara Rara för mig en gång att hon ALDRIG hade varit där och ätit mat eller annat. Aha… – tänkte jag då – det skall Wi ändra på. Så vid ett tillfälle – när min dåvarande fru var med på en av mina många veckopendlingar till Söråker/Härnösand – så bjöd Wi rara Rara på en bättre middag på Stadshotellet. Gissa om hon på ålderns höst tyckte det var såväl god mat som en fantastisk upplevelse… 💡


  Flera gånger per år, under tiden från 1984 (då hon sålt huset) tills när hon gav upp andan (1990 tror jag att det var), så besökte jag rara Rara på hennes nya boställe. Det var verkligen mysigt att komma till henne med en blomma – och sitta och småprata om allt möjligt en eller annan timme. Trots sin då aktningsvärda ålder – och vissa fysiska tillkortakommanden p g av det – så var hon mentalt kristallklar och tappade aldrig bort sitt ”goda hjärta”. Sista gången jag besökte henne, så hade hon dock tröttnat på sitt liv i kött. Detta p g av att hennes syn då hade blivit så dålig (i övrigt var hon vid förhållandevis god fysisk vigör) – att hon vare sig kunde läsa böcker eller handarbeta längre. Det var hennes allt överskuggande intressen på ”hemmet”.

  Hon sa då till mig att det nog var den sista gången som Wi skulle träffas. Vad svarar man på sådant ? Själv tror jag att jag bara lät det passera. Efter begravningen – som jag missade p g a att jag då ej visste att rara Rara hade slutat med att andas – så fick jag höra av Raras dotter att Rara hade slutat med att äta och dricka – och vägrade insatser för att kompensera det. Så goa Rara var en som medvetet hade tröttnat på sitt långa (hon var då åt hållet 90 år LivsErfaren) ego-liv i kött – och som ville ”hem igen” (video ca 64 min) – och måhända möta ”sin Albert” igen på ”andra sidan”, kanske… 💡


  Hur som med det – så när jag var i Härnösand nästa gång – så var jag på rara Raras begravningsplats och sade: ”På återseende goa rara Rara !” – och lämnade en ros på hennes grav. Svårt att förklara – men rara Rara gav mig väldigt mycket i mitt ”7 dagar i veckan-kneg” som vd för A-SANDWICH. Speciellt en av de anställda i Söråker likaså. Dock… – av familjeskäl så ”försvann” den personen också under samma år = 1990. Nu kan jag ju undra över, ifall dessa två händelser, bidrog till att den helt onödiga konkursen av A-SANDWICH kunde grundläggas i slutet av 1990 och genomföras i januari 1991. Trots att det då var helt på tvärs mot allt sunt förnuft – rörande företagets potentiella framtidsmöjligheter industriellt, marknadsmässigt, företagsekonomiskt osv.

  Men ifall detta ej hänt – så hade jag måhända ”slitit livet” ur mig själv, kanske… – och vad hade jag vunnit på det ? Så mer än en gång efter konkursen – så har jag sagt att den i o f s helt onödiga konkursen i A-SANDWICH ”räddade mitt liv” – bokstavligt talat. Så ifall det nu var så att rara Rara, såväl som ”min favorit” av de anställda i Söråker, gav mig energi för att framgångsfullt driva A-SANDWICH framåt – så var det måhända ändå så att projektet krävde mera av mig än jag fortsatt skulle kunna klara av, kanske… I så fall så ”räddade” ju rara Rara och ”min favorit” mig till ett fortsatt liv i kött – och vem kan beklaga sådant.


  Projektet A-SANDWICH var flera tiotals år före sin tid på 1980-talet – avseende storskalig kontinuerligt processproduktion av byggelement i sandwich – med repeterbar kvalitet, hållfasthet osv = nydanande basindustriell verksamhet. I begynnelsen tänkt att rikta sig mot marknaden för mobila strukturer – av typ isolerade skåp för lastbilar, trailers, husvagnar, arbetsbodar, nödbostäder, skyltmaterial osv – men senare även för bostadsproduktion (alternativ till att slita och släpa med hammare och spik, träreglar, gips och spånplattor, isolering osv – för att bygga hus som blir dyra, har ”dåligt” isolering, känsliga för kalla vindar, kräver MYCKET kontinuerligt underhåll och har relativt kort brukstid).

  Historiskt så har sådana nydanande basindustriella projekt tagig ca 30 år, eller mer, på sig – att bli ”någon reda med”. Valsverk för stålplåt – visavi att smeden smidde sin egen plåt – är ju bara ett av flera exempel på det. Så ca 2014 är ”tiden ute” för A-SANDWICH som nydanande basindustriellt industriprojekt – om man så säger. Wi som då fortfar att andas får se hur det blir. Dock… – en sak är jag tämligen säker på – och det är att det i så fall ej är med mig som vd – eller ens som en pytteliten delägare/intressent – som A-SANDWICH´s basindustriella process- och affärsidé kommer att ”dammas av” och ”sjösättas” igen. Men å andra sidan – osvuret är ju alltid bäst.


  Som jag ser det – så kommer Wi i Skandinavien att få kallare och kallare vintrar framöver – p g a att värmepumpen Golfströmmen har minskat sitt värmepumperi till Skandinavien – ifrån maximalt 100 % för några år sedan – till ca 49 % i dag. 2006-01-10 var det klarlagt att: Golfströmmen försvagad – Den nordatlantiska Golfströmmen som värmer Västeuropa har försvagats med 30 procent de senaste åren.” Dom som skyller detta på mänsklighetens CO2-utsläpp är helt ute på ”åtta famnar utan att kunna simma” – som jag ser det. Detta av det enkla skälet att det är de SuperIntelligenta (video ca 64 min) planeterna elektriska Solen (video ca 8 min) och jorden Terra – som i sin GIGANTISKA energiinteraktion styr klimatet på jorden Terras ytteryta till mer än 99 % – ingenting annat.

  Al Gore och FN´s klimatpanel har med andra ord drabbats av enfaldens storhetsvansinne. Dock… – sådant är ju snarare regel än undantag i de övre PyramidMaktHavarkretsarna, tyvärr tyvärr… 😥


  Så scenariot de närmaste ca 50 åren blir troligen att Golfströmmen vänder sig än mera åt Grönlandshållet – vilket i sig kommer att innebära att nordliga och ostliga iskalla vindar drar ned över Skandinavien mer och mer vintertid. När Golfströmmen tidigare ”pumpade” värme mot norska kusten – så dominerade ju västliga vindar över Skandinavien under den kalla årstiden = västanvinden motade nordvindarna till Sibirien. Så den som framöver räknar med något annat än kallare och kallar vintrar – under de närmast kommande 50 åren – är jag tämligen säker på ”räknar fel”.

  Men i och med att Golfströmmen drar mer och mer åt Grönlandshållet – så kommer ju klimatet där att bli mer och mer grönt = isarna kommer att smälta undan. Det är ju ej då särskilt långsökt att utgå ifrån att den vattenmängden då hamnar där det blivit kallare som is = Skandinavien, Baltikum och Ryssland – och måhända andra delarna av norra Europa också.


  I tidsperspektivet om ca 50 år – så tror jag ej att någon då levande människa betvivlar att bl a Skandinavien är på väg in i en ny istid, om ca 5-600 års längd. Det är ju inget nytt under himlen precis – för istider i Skandinavien har det ju tidigare funnits en hel del av tidigare. Så om ca 20-30 år från idag – så tror jag att det kan vara läge för att emigrera till Grönland. Sydeuropa är det nog då så ”trångt” uti + en massa konstiga religions– och invandrarmotsättningar – så det är nog ej så mycket att ”hänga i julgranen” – för dom som vill leva ett ”vettigt liv”. Vet då att Grönland är världens störst ö – med sina med sina ca 2,2 miljoner km2 yta. Så det gäller ju att hålla sig väl med danskarna – för Grönland är ett självstyrande danskt territorium.

  Hur som med detta – så redan om ett eller annat år till med kallare och kallare vintrar – så blir det måhända läge för att ”damma av” A-SANDWICH-projektet – för att i den storskaliga (panelstorlekarna i fullskala tänktes 1984 kunna bli åt hållet ca 4 x 15-20 m – och med ”obegränsad” tjocklek) kontinuerliga processen kunna producera stora mängder med lätta och välisolerade byggelement till bostäder. I en sådan bostad kommer uppvärmningsbehovet att vara max ca 50 % av det nuvarande + att komforten därmed inomhus blir betydande bättre (bl a inga kalldrag si eller så i sandwichhus) + att underhållskostnaderna blir åt hållet noll + att livslängden för ett sådant hus blir ”obegränsad” – relativt hur det är med ”sedvanliga hus”. Så vem vet hur det NU kommer att bli inom en överskådlig framtid – med det då 1990 så lovande sandwichföretaget A-SANDWICH ❓ Wi som fortfar att andas får se… 💡


  Som Du nu förmodligen insett så har Du, med Din kommentar och med Ditt boende i Härnösand, ”triggat” mig att minnas en hel del av mina för evigt ”passerade tidevarv”. Det känns väldigt gott för min del. Förutom de tidigare nämnda personerna – så har jag även fina minnen av dåvarande vd på dåvarande Hagraf i Härnösand – Torsten Strandberg – och likaså f d länsrådet Nils Sjölin. Jag har ej haft någon kontakt med någon av dessa på mer än 10 år – och kan ju nu undra över om dom fortfarande är ”still going strong” ❓

  Torsten och jag hade bl a dåvarande miljöministern Birgitta Dahl som gemensam ”vän”. Hon gjorde ju då – med miljöfrågan som ursäkt – ALLT hon kunde för att lägga ned svensk industri – eller få svensk industri att etablera sig utomlands istället. Hagraf gick ju utomlandsvägen – och ca 50 % av styrenanvändande plastindustrin ”gick upp i rök” under bara några få år – tack vare Birgitta Dahls ”huvudlösa” ministerstyre av de svenska miljövårdande myndigheterna – av typ Länstyrelserna, Naturvårdsverket osv.


  Torsten och jag var tillsammans på Miljödepartementet vid ett tillfälle. Den resan till Stockholm kommer jag i all min tid att minnas. Dels därför att Torsten – på hotellet Wi bodde – under natten hamnade i en ”fullständigt omöjlig” situation. När han vid frukosten berättade för mig om vad han hade varit med om under natten – så fullständigt exploderade jag av hejdlöst skratt – så att ”tårarna sprutade”.

  Dels därför att wårt möte på departementet, med Birgitta Dahls lakejer, var så meningslöst som det bara kan vara i ett toppstyrt = vanstyrt Kallocainsamhälle. Ifall Du nu vill veta mera om Birgitta Dahls förarbete – för den helt onödiga konkursen i A-SANDWICH 1991 – så sök då på namnet Birgitta Dahl HÄR – och mera om bolaget som sådant – ifall Du söker på namnet A-SANDWICH HÄR.


  ”För den trötta samhällskroppen
  vore kanske bästa boten
  ifall tankarna från toppen
  kom från roten

  – sagt av Tage Danielsson.


  Apropå Din utsaga i Din kommentar: ”Intressant med en Andligt intresserad intellektuell man med knivskarp logik.”

  Taaack ❗ – Lasse – för den himla rosande backfeeden. Vet då att det sitter gott – för en som ej alls så sällan känner sig som ”ensam i en öde öken”.

  Jag har levt ett mycket växlande liv under nu strax 70 år + under de senaste ca fem åren lagt ned ca 10 000 timmarnätet – för att ta reda på vad som är ”äpplen och päron”. Så det vore väl själva faen ifall det ej då skulle gå att slå en eller annan ”på fingrarna” – avseende att beskriva hur illa ställt det är i världen i stort – och då framförallt i Sverige i dags dato – för att sen kunna komma med ett eller annat tips om hur detta ”lätt som en plätt” kan fixas till.

  Igen – tack för Din goa kommentarhälsar Josef 😉


  PS.
  Jag har varit inne lite på Din sida och botaniserat en del. Du har mycket tänkvärt där, verkligen… 💡


  Apropå s k andlighet: ”Wi kan ALDRIG vara ensamma och/eller olyckliga med oss själva – ifall Wi lever i den av PyramidMaktHavarna vanstyrda världen – men ej av den.

  Eller som Jesus/Yeshua, före sin självpåtagna PlusFästelse, uttryckte (video ca 9,5 min) det på sin tid (video ca 9 min) – om konsten att: ”Leva i världen men ej av den !” = ”Var som liljorna på marken !” Han VISSTE nog att Wi ALLA till mer än 99,99 % ÄR SuperIntelligen oändlig (video ca 64 min) energi (i volym sett) – tror jag. 💡


  Så ensamma och/eller olyckliga kan Wi ju bara vara med oss själva – eller tillsammans med någon eller några andra – ifall Wi själva, eller dom Wi umgås med, har gått på ”nitarna” som wåra GalenPanniga (folkrättsligt sett) PyramidMaktHavareegon, sedan minst ca 6 000 år tillbaka, har hjärnFörsmutsat oss av vanligt folk (= väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder) att tro på.”

  För Siddhartha Buddha tog det ca 30 år – sittande med ändan bar direkt på marken – för att få sitt storebrorskörda ego att genomskåda den bluffen.


  Har Du någonsin sett ett ensamt/olyckligt blöjbarn ❓ = dom skriker och skrattar med samma LivsGlädje (video ca 2 min).

  Varför

  Dom har ännu ej blivit pådyvlade ett PyramidMaktHavare”kört” ego.


  Som jag ser det – så är de av PyramidMaktHavarna påhittade budorden den allt överskuggande orsaken till – att dom så ofattbart framgångsfullt förslavande fårskockigt har lyckats med att manipulera oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder.

  Huvudvitsen med den stupida missledningen – är ju att Wi skall känna skam/skuld för wåra fantastiska fysiska kroppar i kött. Wåra kroppar är ju i grund och botten, hos oss alla och envar av oss – en oförstörbar potential för att leva hur länge som – som materiaskapelsen (video ca 64 min) KRONA.


  Skam/skuld är ju PyramidMaktHavaregons ”snilliga” påhitt i o f s – för hur i helvete skall Wi någonsin kunna upptäcka wår egen eviga LivsPotential – som SuperIntelligenta kroppar i kött – ifall Wi känner tillstymmelse till skam/skuld för vad Wi ÄR ❓

  Lika omöjligt som om Wi hade ett sådant förhållningssätt till avgassystemet på en bil – att Wi ”plockade bort det” och pluggade avgasutgången från motorn. Hur faen skulle Wi då kunna få snurr på motorn i en sådan ”stymppluggad” bil ❓


  Så – BASAL TIDLÖS KÄR LEK = ”ATT OVILLKORLIGEN OCH STARKT TYCKA OM NÅGON FÖR DET DEN ÄR, OCH EJ FÖR DET SOM GES.” – eller – ”The Holofractographic Universe” = ”Wi are all One !” (3 st 10 min videos). Det får ju uppfattas som någonting HELT annat än det åt hållet ”körda” (video ca 9 min) PyramidMaktHavaregon ständigt och jämt hittills har lyckats med attoss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – att tro på. Tro = att ej alls själv (video ca 10 min) veta = rädsla (video ca 8 min).

  Ifall Wi nu ändå intellektuellt ”väljer bort” – att som små barn ovillkorligt älska oss själva (t ex med någon eller några andra som ursäkt) – så blir det ju ovillkorligen PyramidMaktHavaregonas så varmt förordade scenario med sjukDom, ålderDom och Grav i Terra en gång tillhalleluja (video ca 42 min). Men va faen skall det gudDomseländet (video ca 9 min) vara bra för ❓


  I o f s så kan jag ha åt hållet fel i detta – men det tror jag ej alls själv på (video ca 8 min) – så det så.


  PS 2.
  Det här blev ju en lååång kommentar – och ifall Du nu vill ”skumläsa” ifrån början igen – så finns den HÄR.


  ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigareeller

  DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT

 5. Lasse Karlsson skriver:

  Hej Josef.
  Jag har varit upptagen med lite annat.
  http://www.lasses-evolution-therapy.se/dagbok/sorg-i-dag/
  Sorg i dag

  Där ser man, vi har varit i samma stad många, många gånger under flera års tid dessutom.

  Bra att du inte brände ut dig med jobbet.
  Men tråkigt att inte ett sådant företag fick chansen att överleva.

  Jag undrar om svårigheten att skiva kommentarer på min hemsida kan ha något med tilläggsprogrammet för texten Blog protector att göra, det känns så.
  Jag ska fundera på att ta bort textskyddet.
  Jag var less när jag hittade min text på en annan hemsida, snodd rakt av.

  Golfströmmen då …
  Enligt senare forskningsresultat från maj i år så är det ok med Golfströmmen
  http://www.alltomvetenskap.se/index.aspx?article=6099
  Golfströmmen flyter på som Vanligt

  En annan kommentar i DN säger samma sak http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/golfstrommen-fortsatter-varma-oss-1.1070057
  Golfströmmen fortsätter värma oss

  Jag försöker hålla koll på Golfströmmen efter bästa förmåga på olika sätt.

  Via satellitbilder tagna på 50 km höjd från havsytan temperatur globalt
  http://www.osdpd.noaa.gov/ml/ocean/sst/sst_50km.html
  NOAA sattelitdata.

  Samt lite mer ”på djupet” med hjälp av 8 fasta Norska hydrografiska stationer som har funnits från 40-talet
  http://www.imr.no/forskning/forskningsdata/stasjoner/
  Norska havsforsknings stationer

  Fram till ”Nyss” har alla värden varit normala, men dom tre sydligaste stationerna har haft onormalt låga temperaturer enligt nedan:

  Ytre Utsira:
  Den 2/12 ca 1 grad lägre vattentemp från ytan ner till 100 m djup.
  salthalten lägre än normal från 50 m.djup – 125 m. djup.
  Indre utsira:
  Den 23/11 ca en grad lägre temp än normalt från ytan ner till 30 meters djup. salthalten lägre än normalt från 50 till 100 meters djup.
  Den 2/12 ca 1 grad kallare än normal från ytan ner till 75 meters djup
  Lista:
  Den 16/11 ca 1 grad lägre temp från ytan ner till 75 meters djup.
  Salthalten betydligt lägre än normalt från 30 till 100 meters djup.
  Den 30/11 ca 1 grad lägre temp från ytan ner till 100 meters djup.
  salthalten lägre än normalt från 50 m. ner till 150 meters djup.

  Det tar dock tid innan det går att utvärdera ovan eftersom mätvärdena läggs ut på nätet 1-3 ggr. i månaden, ibland bara 1 mätvärde på en månad.

  Ha det Bäst.
  Lasse

 6. Josef Boberg skriver:


  Hej igen Lasse
  ❗ – och tack för Ditt svar.


  1.
  Akismet lade Din kommentar i spamfiltret. Det tycker jag att Du borde kontakta dom om – så att dom ändrar på det. Jag har ställt in 15 tillåtna länkar i externa kommentatorers kommentarer på min blogg – så det beror ej på att Du hade för många länkar i Din kommentar.


  2.
  Hur det står till med Golfströmmen – är jag rätt säker på att INGEN av PyramidMaktHavarnas s k forskare VET – bl a därför att DN 2007-08-19 skriver – Golfströmmen verkar svajig: ”Nu kommer nya och mycket bättre data i tidskriften Science. Ett projekt som kallas Rapid/Mocha har placerat ut mätbojar tvärs över hela Atlanten. Brittiska, amerikanska och tyska forskare redovisar ett års mätningar. Och det visar sig att strömmarna under ett år varierar med åtta gånger, från 4 till 35 miljoner kubikmeter per sekund.

  Den gamla rapporten säger alltså ingenting. Först nu, när alla bojarna finns på plats, kan mätningarna börja på allvar. Om tio år – i bästa fall – kan forskarna kan säga om det finns en trend, om det verkligen är så att Golfströmmen börjar sacka av. …”

  Så kom igen år 2017 – så får Wi se vad som sägs då.


  3.
  Apropå att anhöriga och andra bekanta som slutar upp med att andas – så är det ju så att: ”Allt som har en början har ett slut !” Sen blir ju då frågan – hur dom har det dit dom kommer. T ex Ingmar Bergman har sagt sitt om den saken HÄR (video ca 7 min) – och Moder Teresa bl a HÄR (video ca 8 min) och HÄR (video ca 8 min).


  4.
  ”Jag undrar om svårigheten att skriva kommentarer på min hemsida kan ha något med tilläggsprogrammet för texten Blog protector att göra, det känns så.
  Jag ska fundera på att ta bort textskyddet.
  Jag var less när jag hittade min text på en annan hemsida, snodd rakt av.”

  Jo… – jag kan tänka mig att det är så, faktiskt… Ifall någons skulle ”sno” något rätt av på min blogg – så skulle jag uppskatta det, verkligen… 💡 Mer om det i sak i inledningen av texten på min kommentar HÄR. Om hur jag har kommit fram till det förhållningssättet HÄR.


  5.
  ”Där ser man, vi har varit i samma stad många, många gånger under flera års tid dessutom.”

  Jo… – så är det ju. Men samtidigt kan Wi ju säga att Wi ALLA alltid är på samma plats – ifall Wi ”hänger upp oss” på vad Wi ALLA till mer än 99,99 % (i volym sett) ÄR. T ex Nikola Tesla VISSTE detta i juni år 1900. Men han lämnades av den tidens PyramidMaktHavare att dö UTFATTIG på rum 3327 på New Yorker Hotel den 7 januari 1943.


  Däremot så har ju samma PyramidMaktHavare och deras efterföljare ALLTID höjt Albert Einstein till skyarna – tots att dom har vetat att hans relativitetsteori ALLTID har saknat en faktor.

  Så dom RIKTIGA nyskaparna av en potentiellt MYCKET bättre värld – dom tystas – och dom som är PyramidMaktHavarnas medlöpare höjs till skyarna, tyvärr tyvärr…. 😥 Fråga mig – för jag vet utifrån egna gjorda erfarenheter (sök där på namnet A-SANDWICH – rörande nydanande basindustriell AVVECKLING – och/eller sök på namnet A-SANDWICH HÄR).

  Ha det Bäst… / Josef 😉


  ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigareeller

  DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET

 7. Josef Boberg skriver:

  For translation of this to English – ”click” here.

  Om innehållet i bloggen i detta register.


  Livet i kött är som en öppen bokmen mååånga ”läser” bara EN sida – om bl a hur det ÄR och hur det kan bli avseende ”Det Gäller Livet”.

  Ifall Du tar till Dig något av innehållet i denna kommentar med länkningar så kan det vara bra – och ifall Du ej alls tar till Dig så är det lika bra – vad mig anbelangar. Ditt liv är Ditt liv – och det har jag INGEN rätt att ”lägga mig i”. / Josef Boberg


  DEL ETT – OM EGOT – THE FALSE CENTER – DEL TVÅ HÄR
  (Om hur som princip alla vuxna felfostrar barnen här)


  OM ENFALD VISAVI MÅNGFALD HÄR – och om motsatsen till wår nuvarande ego-vanstyrda värld – på videon ”Det nya planetära medvetandet” (ca 14 min). Om att Wi alla är s k Buddhaupplysta minst två gånger per dygn här.


   http://www.youtube.com/watch?v=OvE7WWuJp-U&feature=


  From Beyond the Frontier of the Mind by Osho

  Från andra sidan gränsen av ”det falska ego-medvetandet” av Osho

  The first thing to be understood is what ego is. A child is born. A child is born without any knowledge, any consciousness of his own self. And when a child is born the first thing he becomes aware of is not himself; the first thing he becomes aware of is the other. It is natural, because the eyes open outwards, the hands touch others, the ears listen to others, the tongue tastes food and the nose smells the outside. All these senses open outwards.

  Det första att förstå är vad egot är. Ett barn är fött. Ett barn föds utan kunskap, utan någon medvetenhet om sitt eget verkligt sanna eviga jag. Och när ett barn föds – det första barnet blir medvetet om är ej alls sig själv, utan det första barnet blir medvetet om är andra. Det är naturligt, eftersom ögonen öppnas utåt, händer berör andra, öronen lyssnar till andra, tungan smakar på mat och näsan luktar utåt. Alla wåra fysiska sinnen öppnas utåt.

  That is what birth means. Birth means coming into this world, the world of the outside. So when a child is born, he is born into this world. He opens his eyes, sees others. ‘Other’ means the thou. He becomes aware of the mother first. Then, by and by, he becomes aware of his own body. That too is the other, that too belongs to the world. He is hungry and he feels the body; his need is satisfied, he forgets the body.

  Det är vad alla barn vid sin födelse är. Födelse innebär att komma till den fysiskt materiella världen, världen utanför sitt eget sanna eviga själv. Så när ett barn föds, är barnet fött in i den fysiskt materiella världen. Barnet öppnar sina ögon och ser andra – som är potentiella aspekter av sig själv. Barnet blir medvetet om mamman först. Sedan, efter hand, blir barnet medvetet om sin egen kropp. Sedan pö om pö av andra, och allt tillhör den fysiskt materiella världen. Barnet blir hungrigt och barnet blir medveten om sin kropp. Barnets matbehov tillgodoses och barnet blir förnöjsamt – och glömmer sin fysiskt materiella kropp.

  This is how a child grows. First he becomes aware of you, thou, other, and then by and by, in contrast to you, thou, he becomes aware of himself.

  Detta är hur ett barn växer. Först blir barnet medvetet om andra – och sedan pö om pö, som kontrast till andra, blir barnet medvetet om sig själv.

  This awareness is a reflected awareness. He is not aware of who he is. He is simply aware of the mother and what she thinks about him. If she smiles, if she appreciates the child, if she says, ”You are beautiful,” if she hugs and kisses him, the child feels good about himself. Now an ego is born.

  Denna medvetenhet är en uttryckt medvetenhet. Barnet är ej alls medvetet om vem det egentligen är. Barnet är helt enkelt enbart medveten om mor – och vad hon tycker om ”sitt” barn. Om hon ler, om hon uppskattar barnet, om hon säger, ”Du är vacker,” om hon kramar och kysser barnet, så känns det bra för barnet. Nu ett ego är fött.

  Through appreciation, love, care, he feels he is good, he feels he is valuable, he feels he has some significance. A center is born.

  Genom uppskattning, kärlek, omsorg, känner barnet att det är bra, barnet känner att det är värdefullt, barnet känner att det har en viss betydelse. Ett materiavärldens mänskligt ego-centrum är fött.

  But this center is a reflected center. It is not his real being. He does not know who he is; he simply knows what others think about him. And this is the ego: the reflection, what others think. If nobody thinks that he is of any use, nobody appreciates him, nobody smiles, then too an ego is born: an ill ego; sad, rejected, like a wound; feeling inferior, worthless. This too is the ego. This too is a reflection.

  Men detta centrum är ett utifrån kommande ego-centrum. Det är ej alls barnets riktiga egna verkligt sanna eviga varelse-centrum. Barnet vet ej alls vem det är, barnet bara vet vad andra tycker om det. Och detta är ett ego: eftertanke om vad andra tycker. Om ingen tror att barnet är till någon nytta, uppskattar ingen barnet, ingen ler, också då är ett ego fött: ett sjukt ego, ett ledset ego, ett förkastat ego, som ett sår, som känsla av underlägsen, som känsla av värdelöshet. Det är också ett utifrån kommande ego-centrum.

  First the mother – and mother means the world in the beginning. Then others will join the mother, and the world goes on growing. And the more the world grows, the more complex the ego becomes, because many others’ opinions are reflected.

  Först mamman – och mamma betyder världen i början. Sen kommer andra att ansluta sig till mamma-världen, och världen fortsätter att växa. Och ju mer världen växer, desto mer komplext blir ego-jaget, eftersom många utifrån kommande åsikter återspeglas.

  The ego is an accumulated phenomenon, a by-product of living with others. If a child lives totally alone, he will never come to grow an ego. But that is not going to help. He will remain like an animal. That doesn’t mean that he will come to know the real self, no.

  Egot är ett ackumulerat fenomen, en biprodukt av att leva med andra. Om ett barn bor helt ensam, kommer barnet aldrig att kunna bli ett ego. Men det kommer ej alls att hjälpa. Barnet kommer då att förbli på ett djurs nivå. Det innebär i sig ej alls att barnet då kommer att veta vad barnets egna verkliga sanna eviga jag är.

  The real can be known only through the false, so the ego is a must. One has to pass through it. It is a discipline. The real can be known only through the illusion. You cannot know the truth directly. First you have to know that which is not true. First you have to encounter the untrue. Through that encounter you become capable of knowing the truth. If you know the false as the false, truth will dawn upon you.

  Det verkliga kan bli känt endast genom det falska, så ett egot är ett måste. Wi måste passera genom det. Det är en disciplin. Det verkliga kan endast bli känt genom ego-illusionen. Wi kan ej alls veta sanningen direkt. Först måste Wi veta det som ej alls är sant. Först måste Wi möta lögnerna. Genom att veta osanningarn blir Wi i stånd att veta sanningen. Om Wi känner till det falska som falskt, så kommer sanningen att gå upp för oss.

  Ego is a need; it is a social need, it is a social by-product. The society means all that is around you – not you, but all that is around you. All, minus you, is the society. And everybody reflects. You will go to school and the teacher will reflect who you are. You will be in friendship with other children and they will reflect who you are. By and by, everybody is adding to your ego, and everybody is trying to modify it in such a way that you don’t become a problem to the society.

  Egot är ett behov, det är ett socialt behov, det är en social biprodukt. Samhället innebär allt som är omkring oss – inte Wi själva, men allt som är runt omkring oss. Alla – minus oss själva – är i samhället. Och alla speglar alla. Wi kommer att gå till skolan och läraren kommer att återspegla vem Wi är. Wi kommer att vara i vänskap med andra barn och de kommer att återspegla vem Wi är. Till och ifrån så lägger dom Wi möter till något till wårt personliga ego, och alla försöker ändra wårt personliga ego på ett sådant sätt – att Wi ej blir ett ”problem” för samhället.

  They are not concerned with you. They are concerned with the society. Society is concerned with itself, and that’s how it should be.

  Dom Wi möter bryr sig ej alls om oss egentligen. Dom är endast intresserade av det som berör samhället. Samhället bryr sig om sin egen existens, och det är så det skall vara.

  They are not concerned that you should become a self-knower. They are concerned that you should become an efficient part in the mechanism of the society. You should fit into the pattern. So they are trying to give you an ego that fits with the society. They teach you morality. Morality means giving you an ego which will fit with the society. If you are immoral, you will always be a misfit somewhere or other. That’s why we put criminals in the prisons – not that they have done something wrong, not that by putting them in the prisons we are going to improve them, no. They simply don’t fit. They are troublemakers. They have certain types of egos of which the society doesn’t approve. If the society approves, everything is good.

  Alla andra egon är oroliga för att Wi ska bli en som ”känner oss själva”. De är oroliga för att Wi ej skall skall vara en effektiv del i samhällsmekanismen. Wi skall passa in i det mönstret. Så de försöker att ge oss ett ego som passar ihop med samhället. De lär oss moral. Moral innebär att ge oss ett ego som passar in i samhället. Om Wi är omoraliska, kommer Wi alltid ses som missanpassade någonstans. Det är därför samhället sätter ”brottslingar” i fängelser – ej alls för att de har gjort något fel. Förbättrar samhället ”brottslingarna”, genom att sätta dem i fängelser ? – Nej. ”Brottslingar” passar helt enkelt ej alls in i samhället. ”Brottslingar” är bråkmakare. ”Brottslingar” har typer av egon som samhället ej godkänner. Ifall samhället godkänner är allt bra.

  One man kills somebody – he is a murderer.

  Ifall en person dödar någon – är det en mördare.

  And the same man in wartime kills thousands – he becomes a great hero. The society is not bothered by a murder, but the murder should be commited for the society – then it is okay. The society doesn’t bother about morality.

  Ifall samma person i krig dödar tusentals – blir den personen en stor hjälte. Samhället som sådant är ej alls stört av ett mord, men mord skall vara en rätt enbart för samhället – då är det helt okej. Så samhället som sådant bryr sig ej alls om moral.

  Morality means only that you should fit with the society. If the society is at war, then the morality changes. If the society is at peace, then there is a different morality.

  Moral betyder bara att Wi skall anpassa oss till samhället. Om samhället är i krig, så ändras moralen. Om samhället är i fred, så råder det en annan moral.

  Morality is a social politics. It is diplomacy. And each child has to be brought up in such a way that he fits into the society, that’s all. Because society is interested in efficient members. Society is not interested that you should attain to self-knowledge.

  Moral är en social politik. Moral är diplomati. Och varje barn måste uppfostras på ett sådant sätt att det passar in i samhället, det är allt. Detta enär samhället bara är intresserat av lönsamma samhällsmedborgare. Samhället är ej alls intresserat av – att Wi skall nå fram till wår egen personliga självkännedom om vad Wi är.

  The society creates an ego because the ego can be controlled and manipulated. The self can never be controlled or manipulated. Nobody has ever heard of the society controlling a self – not possible.

  Samhället skapar egon enär egon kan kontrolleras och manipuleras. Wåra egna personliga jag kan aldrig kontrolleras eller manipuleras. Ingen har någonsin hört talas om att samhällen kontrollerar ett eller flera sanna jag – det är omöjligt.

  And the child needs a center; the child is completely unaware of his own center. The society gives him a center and the child is by and by convinced that this is his center, the ego that society gives.

  Barn behöver ett centrum, barn är helt omedvetna om sina egna verkligt sanna eviga centrum. Samhället ger barnen ett centrum – och barnen är då och då övertygade om att samhället är barnets centrum, samhälls-egot som samhället ger barnen.

  A child comes back to his home – if he has come first in his class, the whole family is happy. You hug and kiss him, and you take the child on your shoulders and dance and you say, ”What a beautiful child! You are a pride to us.” You are giving him an ego, a subtle ego. And if the child comes home dejected, unsuccessful, a failure – he couldn’t pass, or he has just been on the back bench – then nobody appreciates him and the child feels rejected. He will try harder next time, because the center feels shaken.

  När ett barn kommer hem – ifall barnet har kommit först i sin klass, blir hela familjen glad. Wi kramar och kysser barnet, och Wi tar barnet på wåra axlar, dansar och säger, ”Vilket fint barn ! Du är en stolthet för oss.” Wi ger barnet ett ego, ett subtilt ego. Och om barnet kommer hem nedslaget med ett misslyckande – barnet kunde ej prestera bra resultat, eller barnet hade bara varit ohörsamt – så uppskattar ingen barnet – och barnet känner sig avvisat. Barnet kommer att försöka hårdare nästa gång, enär barnets verkligt sanna eviga centrum känns omskakande ifrågasatt.

  Ego is always shaken, always in search of food, that somebody should appreciate it. That’s why you continuously ask for attention. You get the idea of who you are from others. It is not a direct experience.

  Wåra egon är alltid omskakade, alltid på jakt efter mat, alltid på jakt efter att någon skall uppskatta det. Det är därför Wi ständigt ber om andras uppmärksamhet. Wi får tanken på vem Wi är ifrån andra. Det är ej alls detsamma som en direkt egen erfarenhet.

  It is from others that you get the idea of who you are. They shape your center. This center is false, because you carry your real center. That is nobody’s business. Nobody shapes it. You come with it. You are born with it.

  Det är av andra som Wi har fått wår ego-idé om vem Wi är. Andra har format wårt ego-center. Detta av andra formade centrum är falskt, enär Wi bär på wårt riktiga egna verkligt sanna eviga centrum inuti oss själva. Wåra egna verkligt sanna eviga centrum behöver ej alls formas. Wi har detta verkligt sanna eviga centrum i oss själva. Wi är födda med det.

  So you have two centers. One center you come with, which is given by existence itself. That is the self. And the other center, which is created by the society, is the ego. It is a false thing – and it is a very great trick. Through the ego the society is controlling you. You have to behave in a certain way, because only then does the society appreciate you. You have to walk in a certain way; you have to laugh in a certain way; you have to follow certain manners, a morality, a code. Only then will the society appreciate you, and if it doesn’t, you ego will be shaken. And when the ego is shaken, you don’t know where you are, who you are.

  Så Wi har två centra. Ett verkligt sant evigt centrum Wi föds med, som ges av själva existensen (video ca 64 min). Det är detsamma som wårt egna verkligt sanna eviga jag. Wårt andra jag är förskolan, som skapas av samhälls-egot. Det är falskt – och det är ett mycket skickligt trick – som samhället kontrollerar oss med. Wi måste bete sig på ett visst sätt, ifall samhället skall uppskatta oss. Wi måste gå på ett visst sätt, Wi måste skratta på ett visst sätt, Wi måste vara på ett visst sätt, följa samma samhälls-moral, följa samma samhälls-kod. Först då kommer samhället att uppskattar oss, och ifall Wi ej alls gör så, kommer Wi att ”skakas om”. När wåra egon är ”omskakade” (video ca 8 min), vet Wi ej alls var Wi är, eller vem Wi är.

  The others have given you the idea. That idea is the ego. Try to understand it as deeply as possible, because this has to be thrown. And unless you throw it you will never be able to attain to the self. Because you are addicted to the center, you cannot move, and you cannot look at the self.

  Det är andra som har gett oss wår personliga ego-idé. Försök att förstå det så djupt som möjligt, eftersom denna ego-idé måste förkastas. Och om Wi ej gör oss av med den ego-idén – kommer Wi aldrig att kunna nå fram till oss själva igen. Enär Wi är fast knutna till wårt eget verkligt sanna eviga centrum. Wi kan ej flytta, och Wi kan aldrig se oss själva – ifall Wi ej gör oss av med andras ego-idé om oss själva.

  And remember, there is going to be an interim period, an interval, when the ego will be shattered, when you will not know who you are, when you will not know where you are going, when all boundaries will melt.

  Och kom ihåg, det kommer att bli en övergångsperiod, ett intervall, när egot blir krossat, när Wi ej alls vet vem Wi är, när Wi ej alls vet vart Wi skall ”ta vägen”, när alla ego-begränsningar kommer att ”försvinna”.

  You will simply be confused, a chaos. Because of this chaos, you are afraid to lose the ego. But it has to be so. One has to pass through the chaos before one attains to the real center. And if you are daring, the period will be small. If you are afraid, and you again fall back to the ego, and you again start arranging it, then it can be very, very long; many lives can be wasted.

  Wi kommer helt enkelt att bli förvirrade, ett kaos uppstår. På grund av detta kaos, blir wåra egon rädda för att förlora wårt sanna jag. Men det måste vara så. Wi måste passera genom detta kaos innan Wi uppnår wårt egna verkligt sanna eviga centrum. Och om Wi vågar, kommer kaos-tiden att bli kort. Ifall Wi är så rädda, att Wi återfaller till ego-jaget, och Wi återigen börja ordna med det, då kan kaos-tiden bli mycket mycket lång, och många liv kan gå till spillo.

  I have heard: One small child was visiting his grandparents. He was just four years old. In the night when the grandmother was putting him to sleep, he suddenly started crying and weeping and said, ”I want to go home. I am afraid of darkness.” But the grandmother said, ”I know well that at home also you sleep in the dark; I have never seen a light on. So why are you afraid here?” The boy said, ”Yes, that’s right – but that is MY darkness.” This darkness is completely unknown.

  Jag har hört: Ett litet barn var på besök hos sina morföräldrar. Barnet var bara fyra år. På natten när mormor ”nattade” barnet, började barnet plötsligt gråta och sa, ”Jag vill gå hem. Jag är rädd för mörkret.” Men mormor sa, ”Jag vet, men hemma sover Du ju också i mörkret. Jag har aldrig sett någon lampa tänd hemma hos dig. Så varför är du rädd här ?” Pojken sa: ”Ja, det stämmer – men det är mitt eget mörker. Mörkret här är helt okänt för mig.”

  Even with darkness you feel, ”This is MINE.” Outside – an unknown darkness. With the ego you feel, ”This is MY darkness.”

  Även i mörkret känner wåra egon att, ”Det här är mitt mörker” – och någon annan stans är det ”ett okänt mörker”.

  It may be troublesome, maybe it creates many miseries, but still mine. Something to hold to, something to cling to, something underneath the feet; you are not in a vacuum, not in an emptiness. You may be miserable, but at least you ARE. Even being miserable gives you a feeling of ‘I am’. Moving from it, fear takes over; you start feeling afraid of the unknown darkness and chaos – because society has managed to clear a small part of your being.

  Det kan vara besvärligt, och måhända skapar det många eländen, men dessa eländen är ändå wåra egna. Något att hålla oss till, till något klamra oss fast vid, något att ha under fötterna, Wi är ej i ett vakuum, Wi är ej i ett tomrum. Wi kan vara eländes eländiga, men åtminstone är Wi då ändå någonting. Även att vara olycklig ger oss en känsla av att ”Wi är”. Ifall Wi släpper den känslan, tar ego-rädslan över, Wi börjar känna oss rädda för det okända mörkret och kaoset – enär samhället har lyckats med att vanstyra en pyteliten del av wårt HELA sanna väsen.

  It is just like going to a forest. You make a little clearing, you clear a little ground; you make fencing, you make a small hut; you make a small garden, a lawn, and you are okay. Beyond your fence – the forest, the wild. Here everything is okay; you have planned everything. This is how it has happened.

  Det är precis som att gå till en skog. Där röjer Wi en liten glänta, där Wi gör ett stängsel, Wi bygger en liten hydda, Wi gräver ett litet trädgårdsland och anlägger en gräsmatta, och Wi känner oss därmed helt okej. Bortom wårt eget stängsel finns skogen, det vilda, det okända. Men innaför stängslet har Wi själva planerat allt. Det är så det går till när Wi ”bygger” wåra personliga samhälls-egon.

  Society has made a little clearing in your consciousness. It has cleaned just a little part completely, fenced it. Everything is okay there. That’s what all your universities are doing. The whole culture and conditioning is just to clear a part so that you can feel at home there.

  Samhället har gjort en pytteliten glänta i wåra ”oändliga” medvetanden. Samhället har ”ställt till” en pytteliten del – och helt inhägnat den delen. Allt förefaller att vara okej där. Det är vad alla samhällets skolor inbillar oss – från dagis till universitet. Hela samhällskulturen och alla dess ”tillrättalägganden” går enbart ut på att ”bekvämgöra” en pytteliten del – så att wåra samhälls-egon kan känna sig hemma där.

  And then you become afraid. Beyond the fence there is danger. Beyond the fence you are, as within the fence you are – and your conscious mind is just one part, one-tenth of your whole being. Nine-tenths is waiting in the darkness. And in that nine-tenths, somewhere your real center is hidden.

  Och därför ÄR Wi rädda. Utanför staketet finns det av egot okända, fara. Men bortom staketet Wi är också, såväl som innanför stängslet Wi är. Detta därför att wåra personliga samhälls-ego-medvetanden är bara en tiondel av HELA wåra sanna väsen. Nio tiondelar av oss själva – väntar på oss där ute i ”mörkret”. Och just i dessa nio tiondelarna av oss själva, finns wåra HELA verkligt sanna eviga centrum.

  One has to be daring, courageous. One has to take a step into the unkno For a while all boundaries will be lost. For a while you will feel dizzy. For a while, you will feel very afraid and shaken, as if an earthquake has happened. But if you are courageous and you don’t go backwards, if you don’t fall back to the ego and you go on and on, there is a hidden center within you that you have been carrying for many lives.

  Wi måste vara djärva och modiga. Wi måste ta ett steg in i det okända utanför samhälls-staketet. Tillfälligt kommer då alla samhälls-ego-gränser att försvinna. Under en begränsad tid kommer Wi att känna oss yra. Under en kort stund kommer Wi att känna oss väldigt rädda och skakade, som om en jordbävning hade hänt. Men när Wi är modiga så behöver Wi ej gå tillbaka, ifall Wi ej faller tillbaka till samhälls-egot, Wi tillåter oss själva att gå på det igen – för det finns ett för samhälls-egot dolt verkligt sant evigt centrum inom oss själva – som Wi har burit på i många liv.

  That is your soul, the self. Once you come near it, everything changes, everything settles again. But now this settling is not done by the society. Now everything becomes a cosmos, not a chaos; a new order arises. But this is no longer the order of the society – it is the very order of existence itself.

  Det är wår själ, wårt egna verkliga sanna eviga jag. När Wi kommer nära det förändras allt, klarnar allt igen. Men denna process att komma dit – medverkar överhuvudtaget ej samhället till. Nu blir allt ett ENDA kosmos, ej alls ett kaos, och en ny ordning uppstår. Men denna ordning är ej alls samhällets ordning – utan det är en mycket större ordning i tillvaron själv (video ca 64 min).

  It is what Buddha calls Dhamma, Lao Tzu calls Tao, Heraclitus calls Logos. It is not man-made. It is the VERY order of existence itself. Then everything is suddenly beautiful again, and for the first time really beautiful, because man-made things cannot be beautiful. At the most you can hide the ugliness of them, that’s all. You can decorate them, but they can never be beautiful.

  Det är vad Buddha benämnde som Dhamma , Lao Tzu benämnde som Tao och Herakleitos benämnde som Logos. Detta är ej alls ego-människans verk. Det är själva ordningen på tillvaron själv. Väl där så blir allt plötsligt vackert igen, och för första gången verkligen vackert, för ego-människans skapelser kan ej vara vackra. I bästa fall kan Wi dölja ego-människans fulhet i sina skapelser, det är allt. Wi kan dekorera dem, men de kan överhuvudtaget aldrig vara vackra i sig själva.

  The difference is just like the difference between a real flower and a plastic or paper flower. The ego is a plastic flower – dead. It just looks like a flower, it is not a flower. You cannot really call it a flower. Even linguistically to call it a flower is wrong, because a flower is something which flowers. And this plastic thing is just a thing, not a flowering. It is dead. There is no life in it.

  Skillnaden är precis som skillnaden mellan en riktig blomma och en plast- eller pappersblomma. Ego-jaget är en plastblomma = död. Ego-jaget ser ut precis som en blomma, men det är ej alls en blomma. Wi kan egentligen ej kalla det för en blomma. Även språkligt är det fel att kalla det för en blomma, enär en blomma är något som blommar. Och plastblomman är bara en sak, ej alls en blommande sak. Plastblomman är död. Det finns överhuvudtaget inget liv i den.

  You have a flowering center within. That’s why Hindus call it a lotus – it is a flowering. They call it the one-thousand-petaled-lotus. One thousand means infinite petals. And it goes on flowering, it never stops, it never dies.

  But you are satisfied with a plastic ego.

  Wi har alla ett blommande verkligt sant evigt centrum inom oss själva. Det är därför hinduerna kallar det ”The one-thousand-petaled-lotus” – för det är en kontinuerlig blomning. De kallar det för en tusenbladad-lotus. Tusen betyder oändligt med kronblad. Och blomningen pågår hela tiden, den slutar aldrig, den dör aldrig.

  Men Wi är nöjda med wåra personliga ”plast-egon”.

  There are some reasons why you are satisfied. With a dead thing, there are many conveniences. One is that a dead thing never dies. It cannot – it was never alive. So you can have plastic flowers, they are good in a way. They are permanent; they are not eternal, but they are permanent.

  Det finns några anledningar till varför Wi är nöjda med wåra personliga ”plast-egon”. Med ett dött ting, finns det många bekvämligheter. En är att ett dött ting aldrig dör. Det kan ej alls dö – för det har aldrig varit levande. Så Wi kan ha plastblommor, de är bra på ett sätt. De är permanenta, de är inte eviga, men de är permanenta.

  The real flower outside in the garden is eternal, but not permanent. And the eternal has its own way of being eternal. The way of the eternal is to be born again and again and to die. Through death it refreshes itself, rejuvenates itself.

  Den verkliga blomman ute i trädgården är evig, men ej alls permanent. Och det eviga har sitt eget sätt att vara evigt på. Vägen för det eviga är att födas igen och igen och att dö. Genom den fysiska döden fräschar det eviga upp sig själv i materian, föryngrar sig själv.

  To us it appears that the flower has died – it never dies. It simply changes bodies, so it is ever fresh. It leaves the old body, it enters a new body. It flowers somewhere else; it goes on flowering. But we cannot see the continuity because the continuity is invisible. We see only one flower, another flower; we never see the continuity. It is the same flower which flowered yesterday. It is the same sun, but in a different garb.

  För oss verkar det som om blomman har dött – men den dör aldrig. Den bara förändrar helt enkelt sitt blomningsorgan, så blommor är alltid färska. Blommor lämnar den gamla kroppen, går in i en ny fräsch blomkropp. Den blommar någon annanstans, den går kontinuerligt i blomning. Men Wi kan ej alls se kontinuitet eftersom kontinuitet är osynlig. Wi ser bara en blomma, en annan blomma, vi ser aldrig kontinuiteten. Det är samma blomma som blommade igår. Det är samma sol, men i en annan dräkt.

  The ego has a certain quality – it is dead. It is a plastic thing. And it is very easy to get it, because others give it. You need not seek it, there is no search involved. That’s why unless you become a seeker after the unknown, you have not yet become an individual. You are just a part of the crowd. You are just a mob.

  Wåra personliga ”plast-jag” har en viss kvalitet – de är döda. Plast är plast. Och det är mycket lätt att bli ett ”plast-ego, enär det är andra som förordar/ger det till oss. Wi behöver ej alls söka efter wåra ”plast-jag”, för det finns överhuvudtaget ingen sökning av det inblandad. Så ifall Wi ej alls ÄR en sökare efter det okända av oss själva, har Wi ännu ej blivit en ”plast-ego”-individ. Wi är då enbart en del av publiken. Wi är då enbart åskådare av det pågående – Wi deltar ej i det.

  When you don’t have a real center, how can you be an individual ?

  The ego is not individual. Ego is a social phenomenon – it is society, its not you. But it gives you a function in the society, a hierarchy in the society. And if you remain satisfied with it, you will miss the whole opportunity of finding the self.

  När Wi ej alls har ett verkligt sant evigt centrum, hur kan Wi då vara individuella ?

  ”Plast-egot” är ej alls individuellt. Det är ett socialt fenomen – det är samhället, det är ej alls det Wi själva ÄR. Men det ger oss en funktion i samhället, i en hierarki i samhället. Och om Wi fortfarande är nöjda med det, så kommer Wi att missa hela möjligheten med att hitta oss själva.

  And that’s why you are so miserable. With a plastic life, how can you be happy ? With a false life, how can you be ecstatic and blissful ? And then this ego creates many miseries, millions of them.

  Och det är därför Wi är så olyckliga. Med ett ”plast-ego”-liv, hur skulle Wi då kunna vara lyckliga ? Med ett falskt liv, hur skall Wi med det kunna vara extatiska och lyckliga ? Och därtill så producerar ju wåra ”plast-egon” mängder av eländen, miljoner av dem.

  You cannot see, because it is your own darkness. You are attuned to it. Have you ever noticed that all types of miseries enter through the ego ? It cannot make you blissful; it can only make you miserable.

  Ego is hell.

  Wi kan ej alls se, enär wåra personliga ”plast-egon” skapar sitt eget mörker. Wi är anpassade till det. Har Wi någonsin uppmärksammat att alla typer av eländen produceras av wåra ”plast-egon” ? Det kan ej alls göra oss lyckliga, det kan bara göra oss olyckliga.

  ”Plast-egot” är rena helvetet.

  Whenever you suffer, just try to watch and analyze, and you will find, somewhere the ego is the cause of it. And the ego goes on finding causes to suffer.

  Närhelst Wi lider, så försöker Wi nu istället att titta på det och analysera det, och Wi kommera att finna, att någonstans är ”plast-egot” grundorsaken till wårt eget lidande. Men ”plast-ego-jaget” spinner oförtrutet ändå vidare – med att försöka hitta på helt andra orsaker till wårt personliga lidande.

  You are an egoist, as everyone is. Some are very gross, just on the surface, and they are not so difficult. Some are very subtle, deep down, and they are the real problems.

  Wåra egna personliga egon är egoister, som alla ”plast-egon” är. Vissa är väldigt genomgående egoister, och vissa bara på ytan, och de senare är ej något större problem. Vissa är mycket subtila egoister, innerst inne, och dessa är de verkliga problemen.

  This ego comes continuously in conflict with others because every ego is so unconfident about itself. Is has to be – it is a false thing. When you don’t have anything in your hand and you just think that something is there, then there will be a problem.

  Dessa ”plast-egon” kommer ständigt i konflikt med andra – enär varje sådant ego är så osäkra på sig själva. Så måste det vara när det är en falsk sak. När Wi ej alls har något i handen och Wi bara inbillar oss att något är där, då ÄR det ett stooort problem.

  If somebody says, ”There is nothing,” immediately the fight will start, because you also feel that there is nothing. The other makes you aware of the fact.

  Om någon säger, ”Det finns inget i handen” – så börjar på stört kampen, enär innehavarens ego också känner att det ej finns någonting i den tomma handen. Den andra gör ju enbart innehavaren medveten om att det är så.

  Ego is false, it is nothing. That you also know.

  ”Plast-egon” är falska, de är ingenting. Det vet Wi alla egentligen.

  How can you miss knowing it ? It is impossible ! A conscious being – how can he miss knowing that this ego is just false ? And then others say that there is nothing – and whenever the others say that there is nothing they hit a wound, they say a truth – and nothing hits like the truth.

  Hur skulle Wi kunna missa att veta om det ? Det är omöjligt ! En medveten varelse – hur kan en sådan missa att veta att ”plast-egot” enbart ÄR falskt ? Ifall sedan andra säger att det finns inget – eller när andra säger att det ej finns någonting överhuvudtaget – så har dom ju träffat ett öppet sår, när dom säger den sanningen. För INGENTING träffar mitt i prick – så som den sanningen gör.

  You have to defend, because if you don’t defend, if you don’t become defensive, then where will you be ?

  Wi måste försvara wårt personliga ”plast-ego”, för om Wi ej alls gör det, eller att Wi försvarar oss genom att vara defensiva, vem/vad kommer Wi i så fall att vara ?

  You will be lost. The identity will be broken. So you have to defend and fight – that is the clash.

  Wåra personliga ”plast-egon” kommer att gå förlorade. Wår identitet kommer då att förändras/brytas. Så därför måste wåra personliga egon offensivt och/eller defensivt försvara sig och kämpa – och det är detsamma som konflikt.

  A man who attains to the self is never in any clash. Others may come and clash with him, but he is never in clash with anybody.

  En person som uppnår sitt sanna jag/självet är aldrig i någon konflikt. Men andra kan komma och kollidera med honom, men han är själv aldrig i någon enda konflikt med någon enda annan.

  It happened that one Zen master was passing through a street. A man came running and hit him hard. The master fell down. Then he got up and started to walk in the same direction in which he was going before, not even looking back.

  Det hände att en Zen-mästare var gående på en gata. En man kom springande mot honom och slog honom hårt. Zen-mästare föll av det omkull på gatan. Han steg därefter upp och började gå i samma riktning som han hade varit på väg tidigare, utan att ens se sig om bakåt.

  A disciple was with the master. He was simply shocked. He said, ”Who is this man ? What is this ? If one lives in such a way, then anybody can come and kill you. And you have not even looked at that person, who he is, and why he did it.”

  En lärjunge var med Zen-mästare. Han blev helt enkelt chockad. Han sa, ”Vem är denne man ? Vad är detta ? Om man lever på ditt sätt, så kan ju vem som komma och döda dig. Och du har inte ens tittat på den personen, vem han är och varför han gjorde det.”

  The master said, ”That is his problem, not mine.”

  Zen-mästaren sade, ”Det är hans problem, ej alls mitt.”

  You can clash with an enlightened man, but that is your problem, not his. And if you are hurt in that clash, that too is your own problem. He cannot hurt you. And it is like knocking against a wall – you will be hurt, but the wall has not hurt you.

  Wi kan kollidera med en kallad upplyst person, men det är wårt problem, ej alls den upplystes. Ifall Wi blir skadade i en krock med en sådan person, så är det wårt eget problem. Den upplyste kan ej skada oss. Det är som att knacka hårt på en vägg – det kommer att göra ont i oss, den handen Wi knackar med, men väggen som sådan har ej alls skadat oss.

  The ego is always looking for some trouble. Why ? Because if nobody pays attention to you, the ego feels hungry. It lives on attention.

  ”Plast-egon” är alltid på jakt efter problem. Varför ? Jo… – därför att ifall ingen uppmärksammar egot, så känner sig egot alltid hungrigt på uppmärksamhet. ”Plast-egon” lever av problem-uppmärksamheten.

  So even if somebody is fighting and angry with you, that too is good because at least the attention is paid. If somebody loves, it is okay. If somebody is not loving you, then even anger will be good. At least the attention will come to you. But if nobody is paying any attention to you, nobody thinks that you are somebody important, significant, then how will you feed your ego ?

  Så även ifall någon bekämpar oss och är arga på oss, så är det också bra – enär åtminstonde egot då uppmärksammas. Om någon ej älskar oss, så är det okej också. Om någon ej alls är kärleksfull emot oss, så är även den ilskan bra. Wi får då åtminstone uppmärksamhet. Men ifall ingen enda bryr sig om oss, ingen enda tycker att Wi är något betydelsefullt på det ena eller det andra sättet, hur skall Wi då föda wårt personliga ”plast-ego” ?

  Other’s attention is needed.

  Andras uppmärksamhet är överlevnadsnödvändigt för ”plast-egon”.

  In millions of ways you attract the attention of others; you dress in a certain way, you try to look beautiful, you behave, you become very polite, you change. When you feel what type of situation is there, you immediately change so that people pay attention to you. This is a deep begging.

  På miljoner sätt försöker Wi få uppmärksamhet av andra. Wi klär oss på ett visst sätt, Wi försöker att se vackra ut, Wi beter oss si eller så, Wi är mycket artiga eller oartiga och Wi ändrar oss ideligen. När Wi känner av vilken typ av situation Wi är i, så ändrar Wi oss omedelbart, så att dom som är där uppmärksammar oss. Detta är ingenting annat än rent tiggeri.

  A real beggar is one who asks for and demands attention. And a real emperor is one who lives in himself; he has a center of his own, he doesn’t depend on anybody else.

  En riktig tiggare är en som ständigt och jämt frågar efter och behöver andras uppmärksamhet. En riktig kejsare är en person som är nog i sig själv med sig själv. En sådan person har ett levande verkligt sant evigt centrum inom sig själv, han/hon är ej alls beroende av någon enda annans uppmärksamhet.

 8. Josef Boberg skriver:

  Buddha sitting under his bodhi tree…if the whole world suddenly disappears, will it make any difference to Buddha ? -none. It will not make any difference at all. If the whole world disappears, it will not make any difference because he has attained to the center.

  Buddha sitter under sitt bodhiträd … och om hela världen plötsligt skulle försvinna, skulle det göra någon skillnad för Buddha ? Nej, ingen skillnad alls. Ifall hela världen skulle försvinna, kommer det ej alls att göra någon skillnad – enär s k kallade upplysta personer har uppnått sitt eget verkligt sanna eviga centrum – som överhuvudtaget ej alls, på något enda sätt, är beroende av någonting i den fysiskt materiella världen.

  But you, if the wife escapes, divorces you, goes to somebody else, you are completely shattered – because she had been paying attention to you, caring, loving, moving around you, helping you to feel that you were somebody. Your whole empire is lost, you are simply shattered. You start thinking about suicide. Why ?

  Men… – när hustrun/sambon/särbon ratar den gemensamma älskogsbädden – till förmån för någon annan eller något annat, och det blir separation av det, så blir Wi ju, per automatik, helt förkrossade – enär hon tidigare hade lagt märke till oss, varit omtänksam och kärleksfull, och hjälpte oss att känna att Wi var någon. Hela wårt ”plast-ego”-imperium är ju förlorat, och Wi är helt enkelt ohanterbart förkrossade. Wi börjar tänka på självmord. Varför ?

  Why, if a wife leaves you, should you commit suicide ? Why, if a husband leaves you, should you commit suicide ? Because you don’t have any center of your own. The wife was giving you the center; the husband was giving you the center.

  Varför, om hustrun lämnar oss, bör Wi begå självmord ? Varför, om en make lämnar sin hustru, bör hustrun begå självmord ? Jo… – därför att Wi ej alls har någon kontakt med wåra egna verkligt sanna eviga centrum i oss själva. Hustruns ”plast-ego”-centrum var ju tidigare detsamma som mannens – såväl som att mannen, som övergav hustrun, var hustruns.

  This is how people exist. This is how people become dependent on others. It is a deep slavery. Ego HAS to be a slave. It depends on others. And only a person who has no ego is for the first time a master; he is no longer a slave. Try to understand this.

  Detta är hur ”plast-ego”-styrda människor existerar. Detta är hur människor gör sig själva beroende av andra. Detta är djupt slaveri. ”Plast-egot” måste vara en slav. Allt ”hänger på”/ beror på/ beror av andra. Och bara en person som har ratat sitt eget personliga ”plast-ego” är en mästare, han/hon är ej längre en slav. Försök att inse detta.

  And start looking for the ego – not in others, that is not your business, but in yourself. Whenever you feel miserable, immediately close you eyes and try to find out from where the misery is coming and you will always find it is the false center which has clashed with someone.

  NU börjar Wi med att upptäcka wårt personliga ”plast-ego” i oss själva – ej hos någon enda annan, för det är ej alls ”wårt personliga bord”, men i oss själva är det det. När Wi känner oss eländiga, så sluter Wi omedelbart ögonlocken – och försöka ta reda på varifrån det eländet kommer. Wi kommer då alltid, förr eller senare, att komma till den slutsatsen – att det är wårt eget personliga falska centrum/”plast-egot” – som har drabbat samman med någon annans dito.

  You expected something, and it didn’t happen. You expected something, and just the contrary happened – your ego is shaken, you are in misery. Just look, whenever you are miserable, try to find out why.

  Wi förväntade oss något speciellt, men det hände ej. Wi förväntade oss något speciellt för någon annan, men bara tvärtom händer. Wårt personliga ”plast-ego” är omskakat, och Wi är i ohanterlig misär. Men ifall Wi bara colt betraktar detta, just i det ögonblick då Wi är olyckliga, så får Wi reda på varför.

  Causes are not outside you. The basic cause is within you – but you always look outside, you always ask:

  Orsakerna finns aldrig utanför oss själva. Den grundläggande orsaken finns alltid inom oss själva – men wårt personliga ”plast-ego” letar alltid utanför oss själva, och frågar alltid:

  Who is making me miserable ?

  Vem gör oss olyckliga ?

  Who is the cause of my anger ?

  Vem är orsaken till wår personliga ilska ?

  Who is the cause of my anguish ?

  Vem är orsaken till wår personliga ångest ?

  And if you look outside you will miss.

  Ifall Wi söker svaren utanför oss själva kommer Wi aldrig att få dem.

  Just close the eyes and always look within.

  Stäng bara ögonlocken och det kommer alltid, förr eller senare, att uppenbaras för oss inom oss själva.

  The source of all misery, anger, anguish, is hidden in you, your ego.

  Källan till allt elände, ilska, ångest, finns alltid inom oss själva. Detsamma som wårt personliga ”plast-ego”.

  And if you find the source, it will be easy to move beyond it. If you can see that it is your own ego that gives you trouble, you will prefer to drop it – because nobody can carry the source of misery if he understands it.

  När källan till allt personligt elände uppenbaras för oss , blir det lätt att gå bortom den. När Wi kan se att det är wårt personliga ”plast-ego”- som ger oss besvär, kommer Wi att föredra låta det försvinna – för ingen kommer att fortsätta med att bära källan till allt sitt eget elände – när han/hon har ”kommit på” sitt eget ”plast-egos” ofattbara stupiditet.

  And remember, there is no need to drop the ego.

  Och kom ihåg, det finns ingen anledning att släppa ”plast-egot”.

  You cannot drop it.

  Wi kan ej släppa det.

  If you try to drop it, you will attain to a certain subtle ego again which says, ”I have become humble.”

  Ifall Wi försöker släppa ”plast-egot”, kommer Wi att nå upp till en viss subtil ego-nivå som säger: ”Jag har blivit ödmjuk.”

  Don’t try to be humble. That’s again ego in hiding – but it’s not dead.

  Försök ej att vara ödmjuk. Det är återigen wårt eget ”plast-ego”-gömställe – för det har ej dött.

  Don’t try to be humble.

  Ge faen i att försöka vara ödmjuk.

  Nobody can try humility, and nobody can create humility through any effort of his own – no. When the ego is no more, a humbleness comes to you. It is not a creation. It is a shadow of the real center.

  Ingen enda kan prova/testa ödmjukhet, och ingen ingen enda kan ”producera” ödmjukhet genom en egen viljeansträngning – ingen. När wårt personliga ”plast-ego”-jag ”har suddats ut”, kommer ödmjukheten helt automatiskt till oss. Ödmjukhet är ej alls en ego-skapelse. Ödmjukheten är en skugga av wårt verkligt sanna eviga centrum.

  And a really humble man is neither humble nor egoistic.

  Och en riktigt ödmjuk person är vare sig ödmjuk eller egoistisk.

  He is simply simple.

  Han/hon är helt enkelt vad han/hon ÄR.

  He’s not even aware that he is humble.

  Han/hon är ej alls ens medveten om att han/hon är ödmjuk.

  If you are aware that you are humble, the ego is there.

  Ifall Wi är medvetna om att Wi är ödmjuka – så är det wårt personliga ”plast-ego” som har dykt upp på arenan igen.

  Look at humble persons…. There are millions who think that they are very humble. They bow down very low, but watch them – they are the subtlest egoists. Now humility is their source of food. They say, ”I am humble,” and then they look at you and they wait for you to appreciate them.

  Iakttag noga s k ödmjuka personer …. Det finns miljontals som tror att dom är mycket ödmjuka. Dom bugar sig mycket djupt, men titta på dom ingående – för dom är de mest subtila egoisterna av egoister. Deras s k ödmjukhet är deras ”plast-egons” föda. De säger, ”jag är ödmjuk,” och sedan tittar dom på oss och förväntar sig att Wi skall uppskatta dom för det.

  ”You are really humble,” they would like you to say. ”In fact, you are the most humble man in the world; nobody is as humble as you are.” Then see the smile that comes on their faces.

  ”Du är verkligen ödmjuk,” vill dom att Wi skall säga. ”I själva verket är du mest ödmjuka personen i hela världen, ingen är så ödmjuk som du är.” Då kommer Du att få se leendet som kommer i deras ansikten.

  What is ego ? Ego is a hierarchy that says, ”No one is like me.” It can feed on humbleness – ”Nobody is like me, I am the most humble man.”

  Vad är ego ? ”Plast-egot” är en hierarki som säger, ”Ingen är som jag.” Plast-egot kan bokstavligt talat livnära sig på ödmjukhet – ”Ingen i hela världen är som jag, jag är den mest ödmjuka personen.”

  It happened once: A fakir, a beggar, was praying in a mosque, just early in the morning when it was still dark. It was a certain religious day for Mohammedians, and he was praying, and he was saying, ”I am nobody. I am the poorest of the poor, the greatest sinner of sinners.”

  Det hände en gång: En fakir, en tiggare, bad i en moské, tidigt på morgonen när det fortfarande var mörkt. Det var en viss religiös dag för muhammedaner, och han bad, och han sade: ”Jag är ingen. Jag är den fattigaste av de fattiga – och den störste syndaren av alla syndare.”

  Suddenly there was one more person who was praying. He was the emperor of that country, and he was not aware that there was somebody else there who was praying – it was dark, and the emperor was also saying:

  Plötsligt fanns där ytterligare en person som bad. Han var kejsare i det landet, och han var inte medveten om att det var någon annan där som bad – det var mörkt, och kejsaren sade också:

  ”I am nobody. I am nothing. I am just empty, a beggar at our door.” When he heard that somebody else was saying the same thing, he said, ”Stop ! Who is trying to overtake me ? Who are you ? How dare you say before the emperor that you are nobody when he is saying that he is nobody ?”

  ”Jag är ingen. Jag är ingenting. Jag är bara tom, en tiggare utanför en dörr.” När fakiren och tiggaren hörde att någon annan sa samma sak, sa han, ”Stop ! Vem försöker ”bräda” mig ? Vem är du ? Hur vågar du säga innan kejsaren, att du är ingen, när han säger att han är ingen ?”

  This is how the ego goes. It is so subtle. Its ways are so subtle and cunning; you have to be very, very alert, only then will you see it. Don’t try to be humble. Just try to see that all misery, all anguish comes through it.

  Detta är ett skolexempel på hur wåra personliga ”plast-egon” går till väga. Egot är så subtilt. Dess vägar är så subtila och sluga, så Wi måste vara mycket mycket alerta, för först då uppenbaras försåtligheten för oss. Försök ej att vara ödmjuk. Försök bara att själv inse – att allt eländes elände och all ångest produceras av wårt eget personliga ”plast-ego”.

  Just watch ! No need to drop it.

  Bara coolt iakttag det ! Det finns inget behov av att släppa det.

  You cannot drop it. Who will drop it ? Then the DROPPER will become the ego. It always comes back.

  Wi kan ej släppa det. Vem kommer att släppa det ? I så fall kommer ”släpparen” att bli samma ”plast-ego” i en ”ny kostym”. ”Plast-egot” kommer alltid tillbaka och försöker igen – det är oundvikligt.

  Whatsoever you do, stand out of it, and look and watch.

  Vadhelst Wi gör, så får Wi försöka att stå ut med det, och bara ägna oss åt att neutralt se på det om och om igen.

  Whatsoever you do – humbleness, humility, simplicity – nothing will help. Only one thing is possible, and that is just to watch and see that it is the source of all misery. Don’t say it. Don’t repeat it – WATCH. Because if I say it is the source of all misery and you repeat it, then it is useless. YOU have to come to that understanding. Whenever you are miserable, just close the eyes and don’t try to find some cause outside. Try to see from where this misery is coming.

  Vadhelst Wi gör, med ödmjukhet och enkelhet osv – men ingenting hjälper. Bara en sak är möjlig, och det är att enbart neutralt titta och se – att det finns bara EN enda källa till allt eländes elände. Men säg det ej. Upprepa det ej – utan just bara neutralt iakttag vad som sker. För om Wi säger vad som är källan till all misär, och Wi upprepar det om och om igen, då blir det meningslöst också. Wi måste komma till personlig insikt inifrån oss själva. När Wi är olyckliga, så är det bara att stänga ögonlocken – och försöka undvika att hitta någon ”plast-ego”-orsak utanför oss själva. Försök att känna av, ordlöst innifrån, varifrån detta elände kommer.

  It is your own ego.

  Källan är i alla lägen wårt eget personliga ”plast-ego”.

  If you continuously feel and understand, and the understanding that the ego is the cause becomes so deep-rooted, one day you will suddenly see that it has disappeared. Nobody drops it – nobody can drop it. You simply see; it has simply disappeared, because the very understanding that ego causes all misery becomes the dropping.

  THE VERY UNDERSTANDING IS THE DISAPPEARANCE OF THE EGO.

  Ifall Wi kontinuerligt själva känner och själva inser – att wårt personliga ”plast-ego”-jag är den enda orsaken – och att det är mycket djupt rotat i oss – så kommer Wi förr eller senare att plötsligt få uppleva att ”plast-ego”-jaget är ”puts väck”. Ingen har gjort någon ”radering” av det – för ingen kan göra något själv för att släppa det. Wi varseblir helt enkelt, att wårt personliga ”plast-ego”-jag helt enkelt har försvunnit. Detta därför att wåra personliga ordlösa insikter – om att wårt eget ”plast-ego” orsakar allt eländes elände – helt automatisk får det att ”drunkna” av sig själv. Varje gång som Wi med ord säger att egot är orsaken – så ger Wi det energi att härja vidare i wåra liv – bokstavligt talat.

  DENNA WÅR EGEN INRE ORDLÖSA INSIKT – BLIR DETSAMMA SOM ATT WÅRT PERSONLIGA ”PLAST-EGO” HELT AUTOMATISKT FÖRSVINNER AV SIG SJÄLV – FÖR WI HAR JU NU HELT SLUTAT UPP MED ATT FÖDA DET.

  And you are so clever in seeing the ego in others. Anybody can see someone else’s ego. When it comes to your own, then the problem arises – because you don’t know the territory, you have never traveled on it.

  Wi är alla jätteduktiga på att se andras ”körda” egon – för vem som helst kan se någon annans ego. Men när det kommer till wåra egna, så är det lite mindre lätt – enär Wi ej alls är medvetna om wåra personliga ”plast-egon” – för Wi har ju som princip aldrig varit inne på ”det spåret” tidigare.

  The whole path towards the divine, the ultimate, has to pass through this territory of the ego. The false has to be understood as false. The source of misery has to be understood as the source of misery – then it simply drops.

  Hela vägen mot det gudomliga, det ultimata, måste passera genom ”plast-egots” territorium. Det falska måste av var och en upplevas som falskt. Källan till allt eländes elände måste upplevas av var och en som källan till allt eländes elände. För dom som ”drabbas” av den upplevelsen – försvinner eländes eländes-källan av sig själv helt automatiskt.

  When you know it is poison, it drops. When you know it is fire, it drops. When you know this is the hell, it drops.

  När Wi vet, utifrån egna gjorda erfarenheter, att wårt personliga ”plast-ego” är gift, försvinner det helt automatiskt. När Wi vet, utifrån egna gjorda erfarenheter, att wårt personliga ”plast-ego” är tärande eld, försvinner det helt automatiskt. När Wi vet, utifrån egna gjorda erfarenheter, att wårt personliga ”plast-ego” är ett rent helvete, då försvinner det helt automatiskt utan att Wi gör ”ett jota”.

  And then you never say, ”I have dropped the ego.” Then you simply laugh at the whole thing, the joke that you were the creator of all misery.

  Och Wi kommer aldrig att säga att Wi har eliminerat wårt personliga ”plast-ego” – genom att Wi gjorde något åt det. Utan Wi kommer enbart att skratta åt alltihopa – för det för ”plast-egot” lite långsökta skämtet – var ju att det till 100 % var Wi själva som skapade 100 % av alla eländes eländen i wåra egna liv i kött. 🙄

  I was just looking at a few cartoons of Charlie Brown. In one cartoon he is playing with blocks, making a house out of children’s blocks. He is sitting in the middle of the blocks building the walls. Then a moment comes when he is enclosed; all around he has made a wall. Then he cries, ”Help, help !”

  Wi satt bara och tittade på några karikatyrer av Charlie Brown. I en tecknad serie leker Wi med legobitar, Wi gör ett hus med barns legobitar. Wi sitter själva innanför väggarna av legobitar. Sedan kommer det ett ögonblick när Wi känner oss HELT kringgärdade, Wi har gjort väggar av legobitar runt om oss. Då ropar Wi: ”Hjälp, hjälp !”

  He has done the whole thing ! Now he is enclosed, imprisoned. This is childish, but this is all that you have done also. You have made a house all around yourself, and now you are crying, ”Help, help !” And the misery becomes a millionfold – because there are helpers who are also in the same boat.

  Wi har själva gjort det hela ! Nu är Wi helt inneslutna, fängslade. Detta är barnsligt, men det är ju allt annat som Wi har gjort också. Wi har gjort ett hus, utan dörr, runt omkring oss själva, och nu gråtskriker Wi, ”Hjälp, hjälp !” Och eländet blir ”oändligt” – för alla Wi har runt omkring oss – sitter som princip i exakt samma legohus/ är i samma ”husbåt” – bokstavligt talat.

  It happened that one very beautiful woman went to see her psychiatrist for the first time. The psychiatrist said, ”Come closer please.” When she came closer, he simply jumped and hugged and kissed the woman. She was shocked. Then he said, ”Now sit down. This takes care of my problem, now what is your problem ?”

  Det hände att en mycket vacker kvinna konsulterade en psykiater för första gången. Psykiatern sa, ”Kom närmare tack.” När hon kom närmare, kramade och kysste han helt enkelt kvinnan. Hon blev chockad. Då sade han: ”Sätt Dig nu ned. Det löser mitt problem, vad är ditt problem ?”

  The problem becomes multifold, because there are helpers who are in the same boat. And they would like to help, because when you help somebody the ego feels very good, very, very good – because you are a great helper, a great guru, a master; you are helping so many people. The greater the crowd of your followers, the better you feel.

  Wåra personliga problem blir hart när oändliga, enär som princip alla hjälpare sitter i exakt samma ”husbåt” – bokstavligt talat. Men Wi vill ju alla så gärna hjälpa till, för när Wi hjälper någon annan, så känner sig wåra personliga ”plast-egon” mycket väl till mods, mycket mycket väl till mods – enär Wi själva då tycker att Wi är en bra hjälpare, en stor guru, en mästare, Wi hjälper ju så välvilligt och vällovligt så många andra människor. Ju större skaran av wåra anhängare är, desto bättre mår wåra personliga ”plast-egon”.

  But you are in the same boat – you cannot help.

  Men Wi är alla i samma ”husbåt” – och därför Wi kan ej alls hjälpa någon enda annan.

  Rather, you will harm.

  Snarare kommer Wi att skada dom Wi försöker hjälpa.

  People who still have their own problems cannot be of much help. Only someone who has no problems of his own can help you. Only then is there the clarity to see, to see through you. A mind that has no problems of its own can see you, you become transparent.

  Människor som fortfarande har sina egna problem att dras med – kan ju ej alls vara till någon hjälp för någon enda annan – det är omöjligt. Bara en som själv överhuvudtaget ej har några egna problem att dras med – kan hjälpa andra. Först då finns det en möjlighet till klarhet – i att se bortom/förbi ”plast-egons” förvillningar. Ett sinne som ej alls har några egna problem – ser ”rakt igenom oss”, Wi är transparenta för en sådan individ.

  A mind that has no problems of its own can see through itself; that’s why it becomes capable of seeing through others.

  Ett sinne som överhuvudtaget ej alls har några problem med sig själv – ser ”lätt som en plätt” bortom sitt eget ”plast-egos” förvillningar – och kan därför även ”lätt som en plätt” se bortom andras.

  In the West, there are many schools of psychoanalysis, many schools, and no help is reaching people, but rather, harm. Because the people who are helping others, or trying to help, or posing as helpers, are in the same boat.

  I västvärldens kulturer finns det många skolor inom psykoanalysen, många många sådana skolor, och ingen hjälp får Wi av dessa, utan snarare ställer de enbart till än mera av eländes eländen. Det kan ej bli annorlunda – enär de människor som hjälper andra, eller försöker hjälpa andra, eller poserar som hjälpare, är i exakt samma ”husbåt” – som de dom försöker bistå.

  It is difficult to see one’s own ego.

  Det är mindre lätt att se sitt eget personliga ”plast-ego”.

  It is very easy to see other’s egos. But that is not the point, you cannot help them.

  Det är mycket mycket lätt att se andras ”plast-egon”. Men det är ej alls poängen, för Wi kan ändå aldrig hjälpa någon enda annan – så länge som Wi själva ej FÖRST av allt har hjäpt oss själva.

  Try to see your own ego.

  NU ser Wi wårt eget ”plast-ego”…

  Just watch it.

  …och Wi bara cooolt/neutralt ”kollar in det”.

  Don’t be in a hurry to drop it, just watch it. The more you watch, the more capable you will become. Suddenly one day, you simply see that it has dropped. And when it drops by itself, only then does it drop. There is no other way. Prematurely you cannot drop it.

  Wi ”simmar lugnt”- för det är ej alls bråttom med att släppa wårt personliga ”plast-ego”, utan Wi bara cooolt/neutralt ”kolla in det”. Ju mer Wi ”kollar in det”, desto mer erfarenhet av hur wårt personliga ”plast-ego” fungerar får Wi. Plötsligt en dag, kommer Wi att bli varse hur ”plast-egot” helt enkelt har försvunnit helt automatiskt – och utan att Wi gjort något för att det skulle ske. När det försvinner av sig själv/ helt automatiskt, enbart då är det borta för gott. Det finns inget annat sätt. Wi kan aldrig i förtid bestämma – när wårt eget personliga ”plast-ego” skall försvinna – det är omöjligt.

  It drops just like a dead leaf.

  ”Plast-egot”, som fysisk företeelse i wåra egna personliga liv, bara försvinner – precis som som vilken som av wåra fysiskt döda bekanta gör det.

  The tree is not doing anything – just a breeze, a situation, and the dead leaf simply drops. The tree is not even aware that the dead leaf has dropped. It makes no noise, it makes no claim – nothing.

  Träd gör överhuvudtaget ej alls någonting – bara en bris, en situation, och trädets döda löv bara försvinner ifrån trädet. Träd är ej ens medvetna om att dess döda löv har fallit. Trädet gör ingen sak av det med ”buller och bång”, trädet gör inga anspråk på de döda löven skall sitta kvar eller försvinna – ingenting.

  The dead leaf simply drops and shatters on the ground, just like that.

  De döda löven faller helt enkelt helt utan åtgärd ifrån trädet – och landar på marken, inget konstigt alls.

  When you are mature through understanding, awareness, and you have felt totally that ego is the cause of all your misery, simply one day you see the dead leaf dropping.

  När Wi är mogna för det, genom wåra egna gjorda erfarenheter och medvetna insikter – och därmed har upplevt hur wårt personliga ”plast-ego” är orsaken till allt wårt lidande, så bara händer det en dag, förr eller senare – att Wi får upplevas att wårt personliga döda ”plast-ego” helt automatiskt försvinner för gott. Inget konstigt alls.

  It settles into the ground, dies of its own accord. You have not done anything so you cannot claim that you have dropped it. You see that it has simply disappeared, and then the real center arises.

  Det kommer att stanna i sin grav, det kommer att förinta sig själv. Wi har ju ej alls gjort något åt det – så Wi kan ju ej alls påstå att Wi har eliminerat wårt personliga ”plast-ego”. Wi upplever/erfar helt enkelt bara att det har försvunnit, och att sedan wårt eget verkligt sanna eviga centrum tar över.

  And that real center is the soul, the self, the god, the truth, or whatsoever you want to call it.

  Och det verkligt sanna eviga centrumet är själen, jaget, gud, sanning, eller vad som helst – som Wi personligen föredrar att benämna det verkligt sanna eviga centrumet som.

  It is nameless, so all names are good.

  Det verkligt sanna eviga centrumet är namnlöst i sig självt, så vilket namn som är helt OK.

  You can give it any name of your own liking.

  Wi kan ge det verkligt sanna eviga centrumet vilket namn som – för det är helt upp till vars och ens egen personliga ”smak”.

  From Beyond the Frontier of the Mind by Osho

  Från andra sidan gränsen av ”det falska ego-medvetandet” av Osho – slut på min bearbetning och översättning av den engelska originaltexten härifrån.

  Åt hållet liknande tankegångar om wåra egon – har Vernon Howard (video ca 4,5 min) gett uttryck för här.

  Jag har som princip genomgående översatt det engelska pronomet ”you” med ”Wi” – av det skälet att mitt ”körda” personliga ”plast ego” ej skulle beredas någon möjlighet att utesluta mig själv i det jag har skrivit.

  Det fungerar bra för min del. Dock… – jag kan tänka mig att den översättningen ”stör” en eller annan – som ger sig själv tiden det tar att läsa min svenska text. Men det är ju ej alls mitt bord – så att säga.


  PS.
  Narcissistisk personlighetsstörning: ”…är en personlighetsstörning som kännetecknas av narcissistens extrema känsla av självhävdelse, bristande verklighetsuppfattning, sitt stora behov av att befinna sig i centrum och brist på empati. Denna patologiska narcissism skiljer sig från den naturliga narcissismen vi alla bär på, känslan av att vilja vara omtyckt.

  Personer med denna störning utmärker sig genom krocken mellan två motsatta självbilder – den idealistiska bilden av sig själv som storslagen och grandios, gentemot känslor av skam och självhatande. I relationen med en partner kan narcissisten inledningsvis vara utomordentligt charmerande och karismatisk, för att plötsligt växla till ett obehärskat och kränkande beteende.

  Narcissisten har ett behov av att ha kontroll och kan i relationen te sig maktfullkomlig och/eller paranoid. Kontrollbehovet kan ta sig uttryck i ett tvångsmässigt beteende som han själv ser som fullt naturligt och där han kräver efterlevnad av omgivningen. …”


  En riktigt riktigt bra beskrivning av – hur jag själv har levt hela mitt vuxna liv (ifrån ca 25 års ungdom 1966 – till min folkpensionering 2006). Men särskilt i den ”svenska modellen” är ju sådant verkligen föredömligt, tyvärr tyvärr… 😥 – så jag har ju varit en exemplarisk medborgare, verkligen… 💡

  Dock… – det är ju själve faen – att det skulle behöva ta mig ca 40 år att komma på det vansinniga förhållningssättet till mig själv och världen (Det Gäller Livet !). Men varför ”gråta över spilld mjölk” – för nu kan jag ju – tack vare min troligast helt nödvändiga personliga dumhet under ca 40 år – ”leva loppan” hela återstoden av mitt liv i kött. Bättre sent än aldrig. 🙄


  Men jag skall ej klaga – för Buddha fick ju sitta under sitt bodhiträd med ändan bar direkt på marken – under ca 30 år – för att själv komma på åt hållet samma sak. Det var nog ej så roligt heller alla dagar – är jag rätt säker på. 😉


  ORDNA UPP ETT BEKYMMER – OCH WI HÅLLER HUNDRATALS ANDRA IFRÅN OSS.


  Ifall Du nu vill ”börja om ifrån början” – så finns den här – och början på denna del två här.  ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigareeller

  DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT

 9. Josef Boberg skriver:

  Uppdaterad den 24 februari 2011

  OM DEN SLUTLIGA LÖSNINGEN AV PYRAMIDMAKTHAVERI-ELÄNDET HÄR.


  OM SKILLNADEN MELLAN KONTINUERLIGT DIREKT FOLKSTYRE OCH PARTIKRATI”DIKTATUR”

  ”Ur arkivet:

  Socialdemokraterna debatterar direktdemokrati med Demoex

  Ideologisk debatt är nödvändig för att utveckla nya idéer. När Demoex kom in i kommunfullmäktige 2002 så fick lokaldebatten en nytändning. Socialdemokraterna tog sitt på sig uppgiften att debattera med Demoex om olika demokratiformer i lokaltidningen. Debatten svämmade över i nätbilagan. S försvarade valdemokratin medan Dex argumenterade för digital direktdemokrati.


  S

  Den största fördelen med partier och allmänna val är att alla väljare har chans att påverka politiken både genom att engagera sig i partier och delta i val.


  Dex

  Det kan man också med digital direktdemokrati – och dessutom kan man vara med och rösta i sakfrågor mellan valen.


  S

  I partisystemet kan alla som vill vara med om att utforma politiken som partierna står för. Om man inte hinner, orkar eller har lust till det kan man åtminstone var fjärde år välja mellan partier som presenterar ett program där det framgår åt vilket håll man vill driva utvecklingen.


  Dex

  Wi tar inte bort denna möjlighet, vi bara kompletterar den. Demoex gör det också möjligt att rösta oftare, även i sakfrågor mellan valen.


  S

  Med partierna kan väljarna påverka vilken typ av samhälle vi vill ha. Det har man ju ingen aning om man väljer Demoex.


  Dex

  Jo, om man vill ha ett samhälle med mer demokrati kan man rösta på Demoex.


  S

  Demoex politik är oförutsägbar. Ni vet ingenting om hur deltagarna röstar i era Internetomröstningar.


  Dex

  Nej det vet Wi inte, eftersom deltagarna röstar anonymt. Det är en hemlighet, precis som i de allmänna valen. Men en genomsnittlig människa är inte alls dum, det är det som är själva finessen med demokrati.


  S

  Ni står för en omöjlig blandning av representativ demokrati och direktdemokrati.


  Dex

  Ni använder ordet omöjlig fel. Wi visar att kombinationen är möjlig.


  S

  Om man ska ha en verklig direktdemokrati så ska man ju inte ha något kommunfullmäktige alls, och inga allmänna val. Då ska alla frågor i stället avgöras i omröstningar bland medborgarna. Det tror vi inte ett ögonblick är möjligt.


  Dex

  För det första vill Wi blanda representativ och direkt demokrati, vi vill alltså ha kvar både fullmäktige och allmänna val. För det andra är det lika omöjligt att ta till sig alla partiprogram och personvalskampanjer i både stats-, landstings- och kommunalval under valåret. Under valrörelsen blir väljarna proppmätta på information. Då är det bättre att sprida ut informationen över hela mandatperioden, tycker vi.


  S

  Direktdemokrati skulle kräva att alla ägnade mycket tid och kraft åt att sätta sig in i, och bilda sig en uppfattning i varje enskild sakfråga och sedan skulle alla vara med och rösta åtminstone 10 gånger i månaden.


  Dex

  Demoex ställer inga krav. Alla behöver inte vara med. Wi vill bara ge möjligheter för de som är intresserade av politiska frågor att vara med och påverka.


  S

  Dessutom behöver du tillgång till datorer och Internet och kunna uttrycka sig väl i skrift.


  Dex

  Dator och Internet har 70% av befolkningen tillgång till numera, och det blir bara fler. Sen är Demoex definitivt inget tillhåll för språkligt finlir. Wi har helt andra språkliga förebilder än de vanliga inom politik och förvaltning. Demoex översätter kanslispråket, rensar bort retoriken och renodlar argumenten. Förresten behöver man inte ens kunna formulera sig, det räcker med att man kan läsa och trycka på en knapp för att vara med och rösta.


  S

  Skulle detta bli demokratins framtid så kommer några få att styra utan att vara valda av någon.


  Dex

  Om Demoex får stort inflytande, så skulle Wi nog få rätt många deltagare.


  S

  Ni är enligt egen utsago 50 av c:a 25.000 invånare. Även om ni blir lite större kan ni naturligtvis inte göra anspråk på att vara representativa för hela Vallentunas befolkning.


  Dex

  Naturligtvis inte, men vår urval av befolkningen är antagligen mer representativt än andra partiers, eftersom Demoex samlar människor med olika ideologier och intressen.


  S

  Idén om direkt demokrati är inte ny. Ett antal extrema socialistiska partier i synnerhet under 60-talet och 70-talet försökte göra det. Vi var emot det då liksom nu.


  Dex

  Alla är inte emot. Många socialdemokrater skulle vilja se en utveckling i deltagardemokratisk riktning har Wi förstått.


  S

  På sena sextiotalet skulle man ha stormöten med idén att ingen ordförande skulle förtrycka det fria tänkandet. Där kunde ett fåtal högljudda personer dominera utan att ha fått mandat från någon. Skillnaden mellan dem och er är att det inte fanns någon internet så de fick träffas.


  Dex

  Ni använder debattknepet ”guilt by association.” Sextiotalets stormöten har inte mycket gemensamt med den deltagande demokrati som Wi förespråkar. I dessa möten var debatten muntlig. Skillnaden mellan muntlig och skriftlig debatt är enorm. Vi kan inte överrösta varandra skriftligen. Innehållet är i fokus på det skriftliga debatten, medan talaren står i fokus vid muntlig. Man kan inte köra med utmattningstaktik i skrift. (Hoppas att någon orkar läsa denna dialog trots att den är lång! Wi pratar om viktiga frågor.)


  S

  Det demokratiska problemet är detsamma hos Demoex som hos dem. Vi bekämpade dem överallt därför att vi ville värna om allas lika rätt till inflytande. Vi vill inte ha oligarki nu heller.


  Dex

  Alla stora partier lider av Oligarkins järnlag enligt Robert Michels, och Wi tror att han hade rätt. Vi har inte samma möjlighet att påverka i politiken. Medborgarna har inte heller samma inflytande som de folkvalda.


  S

  Ni driver tesen att ett fåtal personer styr politiken och att alla medlemmar röstar på samma sätt som partiledaren. Men partiledaren har presenterats utförligt i valrörelsen.


  Dex

  Wi vet vilka partiledarna är, men det är mindre relevant. Det relevanta är hur de kommer rösta i de enskilda sakfrågorna. Det kan de inte lova på förhand av Pragmatiska skäl. Alla sakfrågor är inte heller ideologiska. Vad säger till exempel den socialdemokratiska ideologin om att rusta upp Tunahuset?


  S

  Vi träffas och diskuterar igenom frågorna, kommer överens om vad vi ska ha för uppfattning och sedan framför partiledaren den. Skillnaden mellan oss och er är att vi träffas personligen och prata med varandra och du skickar meddelanden på Internet. Det personliga mötet är oerhört viktigt för demokratin.


  Dex

  Enligt vår uppfattning är det viktigare för demokratin att man får vara med och rösta än att man träffas personligen.


  S

  Den största skillnaden är att våra medlemmar samlas före valet och gör ett program som vi presenterar för väljarna. Det ger väljarna möjlighet att välja.


  Dex

  Demoex ger väljarna möjlighet att välja 400 gånger under en mandatperiod. Är inte det större valfrihet än att ha några olika partiprogram att välja mellan ?”
  – slut citat av ett email från Fred Blomson den 21 februari 2011.  BASAL TIDLÖS KÄR LEK = S K UPPLYSNING = ”ATT OVILLKORLIGEN OCH STARKT TYCKA OM NÅGON FÖR DET DEN ÄR, OCH EJ FÖR DET SOM GES.” – eller – ”The Holofractographic Universe” = ”Wi are all One !” (3 st 10 min videos). Det får ju uppfattas som någonting HELT annat än det åt hållet ”körda” (video ca 9 min) PyramidMaktHavaregon ständigt och jämt hittills har lyckats med attoss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – att tro på. Tro = att ej alls själv (video ca 10 min) veta = rädsla (video ca 8 min).  GRUNDORSAKEN TILL ALLT ELÄNDES ELÄNDE I VÄRLDEN; ”Ge mig kontroll över en nations pengar – och jag bryr mig ej om vem som skriver lagarna !” Detta kan uppfattas som den allt överskuggande och grundläggande affärsidén (sedan mitten av 1800-talet) för Mayer A B Rotschilds världsomspännande bankimperium (video ca 10 min) = The EndGame (video 2 tim 20 min) = Harmagedon

  Detta p g a att wåra (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavare (video 2 tim 38 min) och deras medlöpare vill äga världen plus 5% = UPPENBART kriminella PyramidSpel (folkrättsligt sett) med oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder, tyvärr tyvärr… 😥


  Men å andra sidan – ifall det kommer in lite nytt folk i Riksdagen efter nästa val = sådana som kan tänka självständigt = FRITT = ej MainStreamat – så kan ju i så fall den allt överskuggande BETYDANDE nationella frågan ställas – om vad som NU MÅSTE göras – för att Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – skall kunna få ett drägligt liv i Sverige framöver ❓

  Mitt svar på det ÄR att den FolkStyrda staten = enbart staten SKALL ha 100 % kontroll över peningmängden i en nation – INGEN ENDA ANNAN


  Vem skulle kunna förlora på att Wi testar genom att ”prova på” ❓

  Tja… – i vart fall ej Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – som jag ser det. Dom ENDA som intellektuellt sett – på kort tid kan ”förlora” på detta – är ju PyramidMaktHavarna och deras medlöpare. Men över lite längre tid sett – så blir ju dom också väldigt STORA vinnare (dom kommer ju ut ur sitt eget helvete – genom att ej får vidare chanser att ställa till ett på tok för jävligt Helvete för miljarder människor), verkligen… 💡 = detta är ett WinWinscenario för alla och envar – ABSOLUT.


  I o f s så ÄR ju ALLT tillåtet i MateriaSkapelsen (video 64 min). T o m att ”ladda” atmosfären ÖVERALLT med GRAVT hälsoförstörande IT-SMOG (troligast det VÄRSTA av allt i hela mänsklighetens ofattbart barbariska historia), FINANSKRISBLUFFARNA, CO2-BLUFFEN, RELIGIONSBLUFFARNA, SYND– OCH SKAM-BLUFFARNA osv osv.

  Men vad det är för MENING med det här pågående jävla helvetet kan Wi ju NU (video ca 4,5 min) undra över ? Vore det ej väldigt MYCKET roligare att ha roligt = att Kärt Leka ETT HELT ROLIGT LevAnde Liv i kött också (video ca 7 min) ❓ – undrar Josef 😉 🙄


  ”Ekonomin i varje nation är deflation”
  (video 1 tim 51 min). Ingenting kan stoppa ”The Committee of (videolista) 300” – utom en radikal monetär reform. Detta bekräftas i sig av finansminister (video ca 2 min) Anders Borg: ”Vi erbjuder bankerna 50 miljarder kronor, det betyder att bankerna i sin tur kan låna ut i storleksordningen 500-600 miljarder kronor ❗ – slut citat härifrån.


  ”Det går att lura en del människor hela tiden.
  Det går att lura alla människor under en del av tiden.
  Men ”luringarna” kan ju ej lura ALLA människor i världen, HELA tiden”

  (…”wealth of Rothschild consists of the bankruptcy of nations” = sant !)
  – det är OMÖJLIGT (video ca 6 min) menar Josef.

  Om den slutliga lösningen av PyramidMaktHaverieländet HÄR.


  Så NU ser Wi fram emot wår egen och hela landet Sveriges skuldfrihet – och då blir nog folkhälsan helt automatiskt bättre också;

  OM NATIONALEKONOMI ÖVER POLITIKERNAS NIVÅ

  ”En rik turist kom in på byns hotell, lade en tusenlapp på disken och bad om en nyckel för att titta på ett rum. Hotellägaren blev glad, tog tusenlappen och sprang till kötthandlaren och betalade sin skuld på tusen kronor.

  Kötthandlaren sprang i sin tur till bonden och lämnade tusenlappen som han var skyldig. Bonden tog tusenlappen och sprang till mackägaren och betalade en skuld på disel.

  Mackägaren blev glad och sprang till byns hora och betalade sin skuld på 1000 kr. Hon sprang i sin tur till hotellet, glad i hågen lade hon upp tusenlappen på disken och gjorde sig därmed skuldfri på hotellet.

  Just då kom turisten ned, han var inte nöjd med rummet så han tog tillbaka tusenlappen som låg på disken och drog därifrån. Det blev stor glädje i byn, ingen hade tjänat några pengar men alla blev skuldfria.” – slut citat härifrån.

  Om hur Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – ”lätt som en plätt” fixar detta för hela landet Sverige HÄR, HÄR, HÄR – samt framförallt HÄR . 😉

 10. Josef Boberg skriver:

  Uppdaterad den 22 januari 2013

  Alla har Wi RÄTT att BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigare ❗ – eller


  16/1-13 – Så här tar den nygamla Newsmill-sagan sin början:

  ”Newsmill och PM Nilsson till Nyhetsbolaget och TV4 News.
  … Chef för TV4 Newsmill blir PM Nilsson, som var med och grundade sajten 2008, och som nu alltså rekryteras till Nyhetsbolaget.”
  – slut citat härifrån.

  Så nu får Wi se om kommentarsfunktionerna på Newsmill kommer att öppnas igen. Vad tror Du ❓


  Så här tog den gamla Newsmill-sagan slut:

  ”TV 4 tar över debatt- och opinionssajten Newsmill. Ägaren Bonnier Tidskrifter tog beslutet innan årsskiftet att avveckla bolaget och låta TV 4 ta över varumärket, skriver Resume.

  Newsmill startades 2008 av de tidigare Expressen-medarbetarna PM Nilsson och Leo Lagercrantz som 2010 sålde sajten till Bonnier Tidskrifter. Året därpå föll uppgiften på Veckans Affärer att driva och utveckla sajten.

  Nilsson lämnade Newsmill förra året för att bli informationschef på Bonnier. I november kom också beskedet att redaktionschefen Sakine Madon och redaktören Patrik Kronqvist skulle lämna Newsmill vid årsskiftet.” – slut citat härifrån.


  Generell = allmän StoreBrorsCensur av kommentarerna på Newsmill f o m 12/9-12
  ”…Och även om kommentatorerna själva är juridiskt ansvariga för sina inlägg faller det moraliska ansvaret på Newsmill. Den som inte har resurser att ta hand om kommentarsfält bör heller inte hålla dem öppna.

  Därför stänger vi nu med omedelbar verkan möjligheten att kommentera artiklar på Newsmill. Istället koncentrerar vi våra resurser på att bredda och fördjupa samhällsdebatten genom de artiklar vi publicerar. …” – slut citat härifrån.


  ”Sakine Madon och Patrik Kronqvist; Två alltför svenska journalister, med diktators-fasoner, med en lust att styra och reglera debatten, kommentarer, m.m. OM MAN VERKLIGEN VILLE, är detta problem busenkelt att lösa; De som vill ha kommentarer, trycker på en liten ruta, som Newsmill inför, där det står: ”Jag tillåter att min artikel kommenteras”. De andra slipper…. Extremt enkelt, om bara viljan finns… Men journalisterna vill inte… De vill kväsa, styra, reglera debatten… De vill inte alls ha någon fri opinionsbildning… Det som de inte tyckte om med kommentarsfältet, var just att de kunde ju inte styra alls över kommentarerna och vad som skrevs där… Journalister har alltid tyckt, att just de ska styra debatten, vara opinionsbildare… Det ska ingen annan få vara. Dvs fri opinionsbildning tycker de flesta journalister inte alls om.” – slut citat härifrån.

  etablissemangets massmedia är StorebrorsCensurarade = ”Trattmedia” (video 2,5 min) enligt Hans Roslingeller


  Email 19 maj 2011 14:25 från PM Nilsson, Newsmill
  – ”PM Nilsson” pm@newsmill.se

  Josef,
  dina kommentarer är alltmer lika spam för din blogg varför jag tills vidare har stängt ditt konto. Maila mig och förklara hur du tänker använda kommentarerna på nm i fortsättningen.
  PMN


  GodDag Peter Magnus Nilsson,

  Kommentarsspam eller bloggspam (vanliga engelska uttryck är comment spam, blog spam och wiki spam) är oönskad reklam eller ovidkommande kommentarer som postas till exempelvis bloggar, wikiwebbplatser, gästböcker, diskussionsforum eller kontaktformulär som är öppna för vem som helst att skriva i. Även om kommentarspam ibland postas manuellt, står webbrobotar eller ”botar”, som är programmerade att söka upp webbformulär och posta oönskat innehåll, för den överväldigande delen. Webbapplikationer som accepterar och visar hyperlänkar är särskilt utsatta.

  Länkar som pekar på spammarnas (eller deras uppdragsgivares) webbplatser syftar primärt till att öka dessa webbplatsers popularitet hos söktjänsterna genom s.k. sökmotoroptimering, så att spammarnas webbplatser hamnar längre upp på sökresultatlistorna, vilket indirekt ökar antalet besökare och betalande kunder. Kommentarspam ingår därmed i det batteri av metoder som används för att försöka manipulera sökmotorerna….” – slut citat av Wikipedias beskrivning av spam.


  Jag har sedan ca 5 år tillbaka, som aktiv nätmedborgare på som princip heltid, funnit stort nöje i att interaktivt surfa runt i bloggvärlden – istället för att passivt glo på TV, läsa dags- och kvällstidningar lyssna på radio osv. Baserat på mina egna gjorda erfarenheter – under mitt nu drygt 70-årade liv i kött – samt de interaktiva dialogkommunikationerna jag nu under ca fem år har haft med andra på nätet – så har min blogg succesivt fått sin nu rådande ”tonart”.


  1.
  Det finns INGET kommersiellt syfte med min blogg – i meningen att jag får ut något ekonomiskt för egen del av att ha den – eller att det finns betalande kunder någonstans i bakgrunden. Dock… – ifall Du kollar högerwidgets t ex HÄR – så ser Du att det finns ett undantag ifrån den icke kommersiella principen – genom att jag där har länkat till Newsmill – som ju drivs i syftet att generera penninginkomster till Newsmills aktieägare = bl a Bonnierkoncernen.

  Ifall detta är en stötesten så kan jag överväga att ta bort den länken


  2.
  Min blogg ÄR mina personliga åsikter – men som ej alls är statiska – utan som jag KONTINUERLIGT partiellt ändrar – efterhand som jag vidgar mina egna begreppshorisonter utanför det MainStreamade.

  Att uttrycka sin personliga åsikter är ju en rätt enligt Yttrandefrihetsgrundlagen (än så länge i vart fall) – som säger: ”Alla svenskar har rätt att uttrycka sina åsikter, tankar, känslor i radio, tv, videogram, ljudupptagningar eller andra sorters upptagningar.” samt i skrift enligt 2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter i Sverige: ”1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor, …”


  3.
  Jag har ingående, så nyligen som för några månader sedan, läst Newsmills kommentarsregler – och har försökt att efter bästa förmåga att följa dem. Därför tycker jag att det vore bra – ifall Du konkret kunde ge mig exempel på en eller flera av mina kommentar på Newsmill – där jag har ”trampat över” vad Newsmills kommentarsregler föreskriver.

  Med vänlig hälsning
  Josef Boberg


  PMN´s emailsvar 24 maj 2011 10:06

  Hej Josef,
  och tack för svar. Huvudproblemet är att dina kommentarer så ofta inte handlar om ämnet, utan mer är en slags ursäkt för att länka till din blogg. Jag ser inga kommersiella problem alls, men det ger ett återkommande knäppt intryck eftersom du är så flitig. Kommentarer bör handla om artikeln som kommenteras.
  Hälsningar,
  PMN


  Hmmm… – PMN – jag har kollat av mina gjorda kommentarer – och tycker att de som princip alla handlar om ämnet i artikeln – eller alternativt en av de föregående kommentarerna av artikeln. Jag har ju t ex vanan att tämligen ofta citera en textsnutt av artikeln – eller en kommentar – för att det skall bli så.

  Ifall det är ett bekymmer för Newsmill att jag är en flitig kommentator – så blir ju lösningen på det att jag bör vara mindre flitig framöver. Det är helt OK för mitt vidkommande.

  Hälsningar,
  Josef


  Påminnelse-email 5/6-11.

  GodDag Peter Magnus Nilsson,

  ”* Newsmill är en sajt för nyhetskommentarer och debatt. Våra redaktörer bjuder varje dag in olika personer med exklusiv kunskap om dagens viktiga händelser.
  * Newsmill använder sig av ett nytt publicistiskt arbetssätt för att demokratisera och öppna upp redaktionen. Det innebär att vi i förväg publicerar de frågeställningar vi letar insideskribenter till och bjuder in läsarna att omedelbart medverka.
  * Newsmill ser alla läsare som medarbetare. Våra läsare vet mer än vi och vi tror att en pluralistisk, bred och modig aktualitetsdebatt bäst garanterar en allsidig belysning av vår tid och vår värld.
  * Newsmill är ingen egen isolerad ö. Vi bejakar länkar till andra sajter och andra bloggar och vi verkar för att våra skribenter ska synas i andra medier.
  * Newsmill är politiskt och religöst obunden. Vi värnar demokratin och yttrandefriheten och vill bidra till en rikare och roligare offentlighet.”
  – slut citat härifrån.

  Det låter ju himla bra – minst sagt.

  Med vänlig hälsning
  Josef Boberg


  22/1-13 ÄR MITT KONTO PÅ NEWSMILL FORTFARANDE AVSTÄNGT – OCH OVANSTÅENDE PÅMINNELSE-EMAIL FORTFARANDE OBESVARAT + DE TVÅ YTTERLIGARE JAG HAR SKICKAT DÄREFTER LIKASÅ.

  Men vaddå… – det är ju mååånga flera än jag som sitter i ”samma båt”. Mera om det HÄR.

  Varför ❓ – tror Du…  Alla har Wi RÄTT att BÄTTRE
  (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigare ❗ – eller

 11. orbiT tankesmedjA skriver:

  Plasten i polymeriet gör det den är maest tränad för, plasten har fått nya forsakr rän som säger att sekvenserna är de samma som gramatiken och ständig träning via vågor med samma budskap som en text ändrar plasten, klystroner är sådana maskiner som började vara i storbruk efter 1939 Ryssarna ändrar DNA på detta sätt istället för att flytta DNA från en salamander till en groda som exempel.
  Egot är ett offer för plastens formande eller tränande som mitt plast ego säger, hehee

 12. Josef Boberg skriver:


  Jo… – OrbiT
  – måhända är det så, kanske… 💡

 13. kloppan skriver:

  ja det är ett svårt ämne o vi är tyvärr alldeles för lättledda

 14. Josef Boberg skriver:


  Nja… – Kloppan
  – det kan vara precis tvärtom också.

  Den svenska modellen är UPPENBART ej alls till för att Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna skall ha ett drägligt liv – utan är i allt väsentligt ENBART till för PyramidMaktHavarna i alla lägen skall ha sitt ”på det torra”, tyvärr tyvärr… 😥

  När det nu UPPENBART är så – så gäller det ju då för oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – att KLART inse dettta – och sen göra något åt det

  Lätt som en plätt – enär Wi i antal är så ”oändligt” mååånga flera – eller ❓


  Alla har Wi RÄTT att BÄTTRE
  (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigare ❗ – eller

 15. WiseAss skriver:

  Pengar är ju makt.
  Om man tar bort valutamakten från regeringar och banker, och överför den till folket direkt, kommer regeringarna och bankerna så småningom att behöva ta till sig folkets agenda för att överleva.
  Kolla http://istiny.blogspot.com/2011/06/nur-borjar-utrotningen-av-banker-som-de.html


  (Pålänkningarna av texten är gjorda av Josef 26/7-11)

 16. Josef Boberg skriver:


  Jo… – WiseAss
  – det har Du ju helt rätt i.

  Men vilka är de enda som kan bringa ordning i kaos ? Wåra mer eller mindre folkkära PyramidMaktHavare och deras medlöpare – eller Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna i världens alla länder ❓

  Apropå pseudonamnet WiseAss – så är det ju så att ALLA människors medfödda oförstörbara SuperIntelligens finns från hakan och nedåt i kroppen. Mera i sak om vad jag menar med det HÄR.


  Alla har Wi RÄTT att BÄTTRE
  (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigare ❗ – eller

 17. Anonym skriver:

  Du kan väl ändå inte mena att Mona Sahlin skulle ha deltagit (Bilderberggruppen) ??!!
  Vad skulle en sån ”nolla” förstå av detta ??!

 18. Josef Boberg skriver:

  Tja… – Anonym – säg det

 19. MetalHeadViking skriver:

  Okej. Jag hoppas du har sett dokumentären ”The Socialist Utopia” Jag tror att du skulle uppskatta den. Den finns på YouTube.

 20. Josef Boberg skriver:

  Nej… – MetalHeadViking – det har jag ej – men jag vet att den svenska modellens samhälle ej är någon höjdare precis – för oss av vanligt folk = merparten av medborgarna, tyvärr tyvärr… 😥

 21. illvilligabloggen skriver:

  Hej Josef !Här var det inte magert-här var det fett med
  långa inlägg(i motsasts till mitt nystartade elände känns som
  om det sitter någon liten elak wordpressare nån stans och
  knepar till det.)

  Hursomhelst jag håller helt med dig om att det skulle
  behövas ett 12000 kr parti -dom enda som varit inne på
  den saken förut är milöpartier -urk-samt vänsterpartiet
  ,eller har dom bytt namn igen??? Men Du Josef dom
  svenska väljarna är en rätt konservativ grupp och jag
  tror att det är rätt kört att driva enpartifrågor i det här
  landet -fast att det faktiskt skulle behövas i det här fallet.

  Självklart skulle som vi kallar den 12000kr s reformen
  blixtsnabbt finansiera sig -men vad gör grubblar på
  hur skulle det påverka invandringen ???du kan väl
  knappast mena att vi skulle finansiera alla världens
  fattiga med vår 12000 kronors reform -i och för sig
  så om finansierar vi i princip alla invandrare alla
  redan med 12000 spänn minst -men jag tycker som
  du att det skuller vara trevligt om den slanten ,också
  så att säga landade hos den svenska delen av befolkningen.

  Jag har en till fundering -varför inte ändra på vårt omoderna
  valsystem och införa mer direkt demokrati -folkomröstningar
  osv misstroende votum mm -det här är en sak som är rätt
  lätt att ordna faktiskt -varför inte utrusta varje hushåll med
  en liten ”valdator” en billig apparat gissar på en 2-hundring
  och sen låta folk få rösta lite oftare ….självklart är politikerna
  livrädda för sådana här reformer -allt som begränsar deras
  makt löner och förmåner är ovälkommet.

  Och sen kanske det skulle minska deras möjligheter att
  få glänsa i resten av världen på fattiga svenskars
  bekostnad .Men visst är det väl en bra Ide´e ?

  mvh janne

 22. Josef Boberg skriver:

  Taaack ❗ – Janne – för Din goa respons på mina tankar om partiet 13-TUSENKR-ENIGHET.

  ”Jag har en till fundering -varför inte ändra på vårt omoderna
  valsystem och införa mer direkt demokrati -folkomröstningar
  osv misstroende votum mm -det här är en sak som är rätt
  lätt att ordna faktiskt -varför inte utrusta varje hushåll med
  en liten “valdator” en billig apparat gissar på en 2-hundring
  och sen låta folk få rösta lite oftare ….självklart är politikerna
  livrädda för sådana här reformer -allt som begränsar deras
  makt löner och förmåner är ovälkommet.”

  VÄL TALAT ❗ – men har Du ännu ej hört talas om Aktiv Demokrati

 23. illvilligabloggen skriver:

  Hej Josef läste om dig på ett annat ställe på nätet
  kommer inte ihåg var tyvärr?vore intressant om du
  orkade skriva lite om dina matvanor???en fråga
  stämmer det att du alltid sover i friska luften?
  om ??hur har du isåfall arrangerat detta??
  om inte -bli inte irriterad av att jag undrade!
  mvh janne

 24. Josef Boberg skriver:


  Jo… – Janne
  – jag sover utomhus året runt sedan våren 1995. Sedan våren 1996 under en björk på en ås mellan två märgelgravsdammar. Lite mera ingående om det här.

  Rent praktiskt går det till så – att ca 150 meter ifrån bostaden har jag ett enkelt regn- och vindskydd av tunn pressenning – vars ena sida ALLTID är helt öppen – när jag ligger där.

  I regn- och vindskyddet finns en ca 15 cm tjock cellplastmadrass permanent. Vid läggdags på kvällen – så rullar jag ihop min bäddmadrass med täcke och filt (+ en tjock extrafilt när det är riktigt kallt ) – och går ut och rullar upp det. Sen är det bara att krypa ner och gosigt somna – med toppluvan nerdragen över näsan. Mera detaljer om detta finns här. Om morgonen så rullar jag ihop – och går in – och ÄR full av iver och LivsLust.

  Mina mat- och levnadsvanor finner Du under rubriken: ”JOSEFS HÄLSOTIPS – GRUNDADE PÅ EGNA GJORDA ERFARENHETER SEDAN MER ÄN 16 ÅR TILLBAKA – en bra bit ned i texten här.

  Ha det BÄTTRE och BÄTTRE under året 2013önskar Josef 🙄

 25. illvilligabloggen skriver:

  Egendomligt att inte något enda etablerat parti intresserar
  för -vårt minst sagt egendomliga ,omoderna -och odemokratriska
  röstförfarande-bara demokrati till namnet-kollade lite,läste en
  del och pratade med en snubbe på aktiv -demokrati -det här
  är det vettigaste eller kanske t o m det enda vettiga jag någonsin
  hört talats om i svensk politik mvh janne

 26. Josef Boberg skriver:


  Jo… – Janne
  – men det förefaller var något ”fel” på AD´s marknadsföring – som jag ser det.

  Av det skälet vill jag försöka med att lansera 13-TUSENKR-ENIGHET-idén = ”Den Vita Skolans nationalekonomi” = ATT ÖVER ”EN NATT” SKAPA EN STARK EKONOMI I VILKEN NATION SOM – I-LAND ELLER U-LAND – ÄR SÅ BANALT ENKELT ATT DET KNAPPT GÅR ATT FÖRKLARA

  Undrar nu över om AD eller något annat parti ”hugger” på det ❓

 27. carinxllbloggen skriver:

  Hej Josef !såg att Du varit på -illvilligabloggen-fattar absolut
  ingenting….min webadress som står på min -administrativa
  sida är htp carinxllbloggen.wordpress.com och ändå fungerar
  inget om man för pekaren över carinxllbloggen -allt som händer
  är att carinzzblogen doesent exist kommer upp…det är en blogg
  jag avregistrerat för 2-år sedan-eller alternativt att carinxllbloggen
  inte existerar -eller att carinxllbloggen.wordpress.com är reserverad
  -vid det här laget är jag så trött så trött så trött på wordpress
  mvh carin

 28. Josef Boberg skriver:

  Jo… – Carin – men Din bloggadress på wordpress.com är ju http://carinxllbloggendotcom.wordpress.com

 29. illvilligabloggen skriver:

  Josef ! eftersom dialogen delvis skedde på min illvilliga
  bloggen så följde jag noga med….som jag fattar det ät
  dotcom på carins blogg ett litet wordpresstrick -som jag
  gissar betyder avvakta på wp språk-wp fördröjer ju olika
  aktiviteter med flit för att folk ska så att säga betala en slant
  och uppgradera sina bloggar…men vad wp då missar att folk
  betalar gärna extra för något som fungerar och kan förbättras
  men man betalar nog sällan för något som inte fungerar…

  ett annat exempel ;är att wp är otroligt bra när det gäller
  stora saker-för mig i alla fall som är datornörd -förskrivna
  inlägg -sitta varsomhelst i världen och skriva på din sida..
  men småsaker det bevärdigar dom sig inte ens med…
  Jag har en liten blogg till förutom den illvillige ..en sk
  sekundärblogg -tänker inte göra någon reklam för den
  på din sida ..fast den är inte låst utan offentlig….jag lovar
  att Du Josef inte lyckas hitta den ens en gång och skulle
  du se namnet och trycka på detta -vad kommer du då
  jo till illvilligabloggen …kul för mig eller hur…

 30. illvilligabloggen skriver:

  tillägg -med datornörd menar jag okunnig
  naturligtvis fast begreppet kan ju tolkas åt
  andra hållet också….som en person som bara
  ägnar sig och datorer och datorteknik

 31. Josef Boberg skriver:


  Janne
  – okunnig, som bl a wp-bloggare, var jag också för ca 6 år sedan. Men det går över efterhand som åren går som nätmedborgare. 🙄

 32. illvilligabloggen skriver:

  Ja Josef …inte helt lätt det här …hjälper det med
  voodo?

 33. Josef Boberg skriver:

  Kanske… 💡

 34. illvilligabloggen skriver:

  Hej Josef ! nyfiken har Du testat magnesiumtillskott
  i någon annan form en den du beskriver här?
  Undrar också en del över lågkolhydrat-kosten som
  jag läst om här -djurförsök -stackars schimpanser !
  verkar vid ett otal tillfällen visat att animaliskt fett
  blixtsnabbt klonkar till allt som har med hjärtat att
  göra
  och-ex den gode atkinssons artärer var ju till 90%
  igentäppta när han dog -visade obduktionen…..
  och det var väl han som började med det här-
  mycket Josef ,men en fråga till..hur ser du på
  små mängder alkohol dvs dagligt intag av ..ska
  vi säga omräknat till 40%procentig sprit 5-10 cl
  dagligen?

 35. Josef Boberg skriver:

  Apropå Robert Atkins: ”Atkins dog 2003 efter att ha trillat på en isfläck och ådragit sig ”blunt impact injury of head with epidural hematoma”. Han återfick aldrig medvetandet och dog av njursvikt med stor ansamling av vätska nio dagar efter olyckan. Enligt hans sjukjournaler vägde han 117 kg (258 pounds), hade hjärtsvikt och högt blodtryck vid bortgången. Detta har gett upphov till missupfattningen att Atkins dog av sin diet, dock var hans kroppsvärden försämrade av ansamling av vätska under tiden i intensivvård. Vid inläggningen på sjukhuset var hans vikt 88 kg (195 pounds).” – slut citat härifrån.

  Notera härvid att hans vikt var 88 kg när han lades in – och sen ”matat dom upp honom” – så att han vägde 117 kg då han gav upp andan. Vilken frisk människa skulle kunna överleva av att bli inlagd på sjukhus och öka i vikt 29 kg på nio dygn – p g a att dom ej kollade av vätskebalansen i kroppen


  Janne
  – det här med sprit är individuellt. En del mår bra av en eller annan ”knaber” varje dag – och en del mår ”pecka”. Thats life ❗

  6-7 dl Donat Mg varje dag är min melodi, sedan 1996 – avseende att få i mig ortomolekylärt magnesium = biologiskt magnesium. När jag värmer upp Donat Mg till ca 40-45° – så försvinner övermängden av kolsyra – och smaken blir därmed mycket fylligare. Uppgifter om var Du i Din närhet kan köpa Donat Mg – finns HÄR.

  För dom som väljer tabletter – så finns det en bra sammanställning om vilka som kan fungera – och vilka som ej alls gör det – HÄR.


  Mg-tabletterna – som jag undantagsvis har provat – heter kort och gott Magnesium 400 Mg. På burken står det Läkeörten Örvimis. Tabletterna med 400 mg magnesium per tablett – innehållande magnesium lactat 134 mg, magnesium malat 133 mg, magnesium citrat 133 mg, microcellulosa, silika och Mg stearat. Kundkontakt är enligt uppgifter på förpackningen naturmedel@tele2.se med tel.nr 070-3482020.

  Kontakta dom så kan Du nog få tips om var Du kan införskaffa en förpackning.


  Alla har Wi RÄTT att må bättre
  (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigt ❗ – eller

 36. illvilligabloggen skriver:

  Tack Josef -intressant !

 37. hello!,I love your writing so so much! percentage we communicate more approximately your post on
  AOL? I require an expert on this space to resolve my
  problem. May be that is you! Taking a look ahead to see you.

 38. Josef Boberg skriver:

  Thank you very much – but I eat low carb-diet – and it works perfectly for me.

  Sincerely / Josef Boberg

 39. Anonym skriver:

  Konstigt namn. Vad betyder KRENIGHET?


  [13-TUSEN-KRONORS-ENIGHET blev förkortat 13-TUSENKRENIGHET. Men jag har ändrat det nu till 13-TUSENKR-ENIGHET. Tack för tipset. / Josef]

 40. Hans Zwetsloot skriver:

  Väldigt mycket text… 13000 i medborgarlön vore ok.


  [Bra… – Hans – då är Wi TVÅ som har modet att ”stå upp” för 13-TUSENKR-ENIGHET i RiskDagen.

  Javisst är det mycket text – för jag har samlat information i detta blogginlägg om ämnet under ca sex år. Men det går ju bra att hoppa över det mesta – för jag vinnlägger mig om att ha det viktigaste i början av texten av mina blogginlägg.

  Tack för Din kommentar ❗

  … och Ha det BÄTTRE och BÄTTRE

  önskar Josef]

 41. Josef Boberg skriver:

  For translation of this to English – ”click” here.

  Om innehållet i bloggen i detta register.


  NYTÄNKANDE INFÖR VALET 2014 OM KOST OCH HÄLSA, OM BASINKOMST FÖR ALLA AV 13-TUSENKRONOR PER MÅNAD EFTER SKATT OCH OM ATT:
  ”LUFT ATT ANDAS OCH SUVERÄNA PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV !”

  DETSAMMA SOM GOD HÄLSA OCH VÄLSTÅND FÖR ALLA


  Apropå att: HÄLSAN ÄR EJ ALLT – MEN UTAN HÄLSAN FÅR ALLT ANNAT UNDERORDNAD BETYDELSE

  Varför tiger den politiska adeln om den pågående katastrofen ?

  Jag har tidigare skrivit här på bloggen om världshistoriens värsta pandemi. Nu har det kommit en studie som publicerats i den medicinska tidskriften Lancet och som redovisar faktiska observationer och sätter siffror på denna oerhörda hälsokatastrof som pågår över hela världen. Observationerna visar att på 33 år har antalet överviktiga och feta människor ökat från 0,86 miljarder personer år 1980 till 2,10 miljarder förra året. Övervikten och fetman har ökat mest alarmerande bland världens barn, övervikten där ökar dubbelt så snabbt som hos den vuxna befolkningen.

  Vi har just gått igenom en valrörelse i hela Europa inför valet till EU-parlamentet. Är det någon av er som hört ett pip från det politiska etablissemanget om den här hälsokatastrofen och vilken politik man tänker föra för att tackla problemen?

  Nej, jag tänkte väl det !

  Fetman och övervikten är inkörsporten till ett spektrum av metabola sjukdomar såsom sockersjuka, åderförkalkning, högt blodtryck, cancer, Alzheimer, njursvikt m.m.. Denna sjuklighet orsakar årligen att hundratals miljoner människor får sin livskvalitet förstörd och sina liv förkortade med flera år. Den fråga vi måste ställa oss är:

  Varför är den här katastrofen en ickefråga i den politiska debatten ?

  – slut citat av Lars Bern här. Så dags nu för att ”sjösätta” LCHF-folkrörelsen/LCHF-partiet (som även tar på sig rollen att rätta till den risiga nationalekonomin) inför höstens val av ledamöter till den svenska RiskDagen


  Sedan 1800-talet – och då särskilt påtagligt i dags dato – styr = vanstyr bankirfamiljen Rothschild i sin omedvetna okunskap övergripande och hart när enväldigt – såväl den globala som i princip alla nationalekonomier i världen. Detsamma som att Rothschilds styr världen politiskt. Om hur det har gått och går till – har jag en särskild ”runa” om här. Om bankirfamiljen Rothschild i boken ”Lady Almina och verklighetens Downtown Abbey” här.


  Om begynnelsen till LCHF-folkrörelsen/LCHF-partiet en bit ned i texten
  . Om betydelsen av en garanterad basinkomst för alla här.

  Om hur att ”lätt som en plätt över en natt” ändra på den svenska nationalekonomin – så att det blir pengar över för en basinkomst för alla som behöver det – och om sambandet mellan allvarlig psykisk ohälsa och otillräcklig personlig ekonomi – finns i kommentarstexten här.

  Skulle alla över en natt – som i övermått röker, i övermått dricker alkohol, i övermått knarkar osv – sluta med det – så skulle det få en marginell effekt på folkhälsan.

  Skulle alla över en natt – som nu i sin omedvetna okunnighet äter de av Livsmedelsverket förordade ca 60 % av beroende-framkallande giftiga kolhydraterna sluta med det – så skulle folkhälsan dramatiskt förändras till det bättre = den sjuka vården skulle bli en krisindustri – i meningen brist på patienter.

  För att ej mer än nödvändigt ”blanda bort korten” – så tycker jag att det finns betydande poänger i – för oss som äter artegen LCHF-kost och mår himla gott av det – att utan sidospår torgföra att det är de beroendeframkallande giftiga kolhydraterna i kosten som i allt väsentligt är ”boven i dramat”.

  – slut citat ifrån här och här.


  ”Beroendeframkallande och helt lagliga” kolhydrater bör ha fått även f.d. maffiabossar i nirvana.

  Nja… – Stenbj – så är det nog ej – för det är samma 13 globala banksters-familjer med bihang som övergripande har styrt och styr = vanstyr världen ekonomiskt = politiskt. Därmed styr = vanstyr dom även livsmedelsindustrin, kostråden, läkemedels-industrin, tobaksindustrin, knarkhandeln osv – och har i stort gjort så sedan 1800-talet.

  Det ”roliga” i detta är att ju sämre det blir för oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder hälsomässigt, ekonomiskt osv – ju mera intäkter blir det för de globala banksters-familjerna. Det kan ju vara en av flera förklaringar till att dom startar och håller igång krig. T ex i Mellanöstern har dom ju lyckats bra med det.

  Huruvida deras övergripande agenda är att tjäna eller ”förinta” mänskligheten har jag ingen aning om. Men ett ovedersägligt faktum är att populationen på jorden var år 1850 ca 4,5 miljarder – och är idag ca 7 miljarder = en tillväxt med ca 2,5 miljarder. Eller uttryckt i procent – en tillväxt med 2,5 : 4,5 = 55 %.

  Så ifall nu mot förmodan ”förintelse”-agendan finns – så har den de facto hittills ej varit särskilt framgångsfull. Vilka dessa banksters-familjer med bihang är och hur dom agerar – finns det ”lite” om en bra bit ned i texten på min blogg här.

  I o f s så kan jag ha åt hållet fel i det som där finns nedtecknat – men det kan jag ej föreställa mig att jag har. Vad tror Du ?

  – slut citat härifrån.


  De partier som i Sverige har lyckats med att ta sig in i RiskDagen har ALLA börjat som enfrågepartier. Socialdemokraterna (allmän rösträtt), Vänsterpartiet (socialism = alla skall ha det lika dåligt – den styrande överklassen undantagen), Kristdemokraterna (religion), Miljöpartiet (CO2-frågan), Ny Demokrati och Sverigedemokraterna (utpeka invandrarna som huvudorsak till samhällsproblem) – och Piratpartiet till EU-parlamentet (FRAlagen).

  Partier utanför RiskDagen kan ju välja att bortse ifrån dessa ovedersägliga historiska skeenden/kunskaper – men vad skall det vara bra för ❓


  Det har funnits och finns ”oändligt” med partier som har ”oändligt” mycket bättre partiprogramidéer – än vad de samlade RiskDagspartierna tillsammans har. Aktiv Demokrati (”Aktiv Demokrati (AD) vill förstärka demokratin genom att ge alla röstberättigade möjlighet att påverka de politiska besluten fortlöpande mellan allmänna val”), Enhet (”Basinkomst – i stället för olika bidrag – som betalas ut till ALLA människor. För att ALLA människor har rätt till en grundläggande trygghet genom att vi ALLA är delar av samma samhälle.” – slut citat härifrån) och idén Kärleksdepartementet är bara tre av dessa mååånga politiska strömningar.

  INGET av dessa mååånga idéer har varit eller ÄR enfrågepartier – som på ett lättbegripligt sätt torgför en konkret fråga – som har STOR BETYDELSE för mååånga av väljarnas vardag.

  INGEN av dessa många goda partiidéer har kommit in i RiskDagen – eller kommer att göra det. Detta ifall jag skall tro på hur de partier som har lyckats med att komma in i RiskDagen, sedan tidernas begynnelse, har agerat – och det gör jag.


  Minst 13 000 kr per månad efter skatt TILL ALLA arbetssökande, sjukskrivna, socialbidragstagare, förtids- och vanliga folkpensionärer osv – är en fråga som STARKT berör vardagen för mååånga. Uppskattningsvis minst 2 miljoner av de röstberättigade medborgarna.

  Finansieringen av detta är överhuvudtaget inget bekymmer. Hur det skall lösas har jag ovedersägligt i sak och ingående redogjort för en liten bit ned i texten här.


  Det befintliga parti i RiskDagen – eller utanför RiskDagen – som i valrörelsen 2014 skulle satsa på 13 000-kr för alla-idén (för dom mååånga som i dags dato har behov för det) – skulle göra storslam i valet 2014 – är jag rätt säker på. Så jag nöter på med min torgföring (till befintliga RiskDagspartier och partier utanför RiskDagen) av 13-TUSENKR-ENIGHET som en idé som ÄR bra för mååånga av landets medborgare = för Sverige som sådant.

  T o m den förstenade LO-organisationen har ju kristallklart påtalat att de sämst ställda bara får det sämre och sämre tills döden inträder. Men även andra. Men LO ”gnäller” ju bara = dom har vare sig kraft eller förmåga för att göra något åt det.


  Så – Det Gäller Livet ❗ – bokstavligt talat – för mååånga av väljarna i valet 2014. Kommer dom att kunna rösta på ett befintligt parti i RiskDagen – eller på ett parti utanför RiskDagen – som tar strid för minst 13 000 kr efter skatt till ALLA ensamboende i Sverige ❓

  Tja… – Wi som fortsätter med att andas får se.


  I o f s så kan jag ha fel i det ovanstående – men det kan jag ej föreställa mig att jag har. Vad tror Du ❓


  PS 6/11-13. Det finns idag ca två miljoner medborgare i Sverige som är medvetna om att ett övermått av kolhydrater/socker i kosten är ett beroendeframkallande gift. Professor Göran Sjöberg har enkelt och lättfattligt förklarat varför här. Detta är speciellt allvarligt för barn och tonåringar. Dr Annika Dahlqvist har i ett blogginlägg förklarat varför här. Mera information om detta finns på Facebook här.

  Så apropå enfrågepartier – dags också för att nu ”sjösätta” LCHF-folkrörelsen/LCHF-partiet som tar strid för att Wi skall äta strikt artegen kost – för att kunna leva ett friskt liv. Det innebär att äta betydande mindre än 20 % kolhydrater/socker – istället för de av Livsmedelsverket rekommenderade ca 60 %

  Dr Annika Dahlqvist kan ses som en självskriven ledande talesperson för LCHF-folkrörelsen/LCHF-partiet – för hon har ju fört i bevis att hon ”står pall” för angrepp ifrån det omedvetna etablissemanget – om vad som är artegen kost = hälsosam kost.


  HÄLSAN ÄR EJ ALLT – MEN UTAN HÄLSAN FÅR ALLT ANNAT UNDERORDNAD BETYDELSE


  Så prio ett är ju i alla lägen för ALLA hälsan
  . Som prio två kommer ekonomin. Har Wi ej pengar så att det räcker till mat, till någonstans att bo, till kläder på kroppen osv – så går det ju ej att överleva på ett rimligt bra sätt. Så måhända skulle en kombination av LCHF-folkrörelsen/LCHF-partiet och 13-TUSENKR-ENIGHET kunna bli än slagkraftigare i valet 2014 – än om de agerar var för sig ❓

  Historiskt har såvitt jag vet aldrig ett två-frågeparti tagit sig in i RiskDagen – och det kan ju vara på tiden. Själv kan jag tänka mig att delta i den processen som kunnig på hur Sveriges nationalekonomi kan moderniseras. Jag har under åtskilliga tusentals timmar, under ca sex år på nätet, skaffat mig tämligen ingående kunskap om ”up to date” nationalekonomi.


  Annika Dahlqvist skrev 3 november 2013:

  Om inte någon startar ett Friskvårdsparti med LCHF som grundtanke, då kan vi alla gå med där.

  Det kanske skulle fungera ?

  Jo… – Annika – med Dig som ledare i LCHF-folkrörelsen/LCHF-partiet så borde det rimligen fungera alldeles utmärkt bra politiskt i valet 2014 – som jag ser det.

  Jag tror att en majoritet av väljarna är åt hållet urless på ”slätstrukna” politiker – och skulle finna stort nöje i att rösta på en ”stridslysten” – som in i märgen vet vad hon pratar om = har kunskap utifrån framförallt egna gjorda erfarenheter – men också åtskilliga tusentals andras.

  Annika svarade på det med:

  @ 31 Josef Boberg:
  Tyvärr vill varken Kostdoktorn eller jag agera partiledare, så någon annan lämplig person måste ta på sig/utses att ta det ansvaret.

  Jag har tagit emot så gräsligt mycket stryk i medierna så jag vill inte dra på mig mera. Per Wikholm ?

  – slut citat härifrån.


  Det besvarade jag den 6 november med det följande:

  Jo… – Annika – Per Wikholm synes vara ett bra val i o f s – men…

  Visst… – jag inser att Du har tagit mycket ”stryk” genom åren av personliga påhopp på Dig av etablissemangets omedvetet okunniga journalister med flera. Men som jag upplever det så har det över tid sett bara gjort Dig starkare och starkare – som förgrundsgestalt för artegen LCHF-kost. Socialstyrelsen har ju gett Dig rätt, Din nuvarande arbetsgivare likaså, Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) i september 2013 likaså osv.

  Så rimligen har Du insett att etablissemangets omedvetna okunskap ej är något att ”hänga upp sig på” – ifall jag ej misstolkar det Du numera ger uttryck för i Dina blogginlägg och kommentarer. Därtill så kan Du ju nu ALLT om artegen LCHF-kost som ”ett rinnande vatten” – grundat på framförallt Dina egna gjorda erfarenheter men också tusentals andras = Du behöver ju ej ”slå i böcker” för att ge svar på tal – när den omedvetna okunskapens journalister och andra ställer frågor till Dig.


  Därtill så blir Du folkpensionär f o m december i år – ifall jag ej har fått något om baktassen. Det innebär i sig att Du f o m december ej fortsatt behöver ”vakta Din tunga” – för att ej ”störa” Din arbetsgivare. Du får ju då alla frihetsgrader för att ”pang på” torgföra att artegen LCHF-kost är detsamma som god hälsa för ALLA.


  Apropå ”mycket stryk” så vet jag på goda grunder = egna gjorda erfarenheter – hur urbota illa ute man under en viss tid kan vara i en sådan process = när man ej ser något ljus skymta i den omedvetna okunskapens becksvarta tunnel. 1984 startade jag utvecklingsföretaget A-SANDWICH i Söråker AB (jag var då namnad som Josef Paul Svensson. Det ändrade jag 2004 till Josef Boberg. Boberg är mamma Kristinas flicknamn. Mera i sak om A-SANDWICH-projektet som sådant bl a här. Sök där på namnet). 1998 skulle miljötillstånd för kommersiell drift sökas. Kostnaden för miljötillståndet var budgeterad till ca 200 000 kr – och tidsåtgången för miljöärendet var uppskattad till några få månader.

  Vet då att A-SANDWICH vid den tiden hade utvecklat en väl fungerande och helt inkapslad kontinuerlig produktionsprocess för konstruktionselement i sandwich. Läckaget ifrån den processen var så pyttelitet – att det 1988 överhuvudtaget ej fanns instrument som kunde mäta mängden av t ex styren i frånluften från produktionslokalen. Likväl så drog den omedvetna okunskapens miljöaktivister i Timrå igång en häxjakt på A-SANDWICH.


  Miljöärendet tog – istället för det uppskattade några få månader – ca två år. Kostnaden blev – istället för ca 200 000 kr – ca 3 miljoner + att A-SANDWICH i massmedia under då ca två år – av de omedvetna okunskapens journalister hade svartmålats så mycket i Sundsvallas Tidning, Dagbladet med flera lokala tidningar, lokala radio- och TV-sändningar osv – att företagets ”rykte” i Sundsvallsområdet var lågt – minst sagt.

  Norsk Hydro var på väg in som huvudägare i A-SANDWICH – när den omedvetna okunskapens företrädare startade sin förtalskampanj mot A-SANDWICH – genom att överklaga Länstyrelsens beviljade miljötillstånd till högre instans. När företagets miljötillstånd var klart (det krävdes två vändor till Regeringen för det) – så gick i o f s Norsk Hydro in som huvudägare i A-SANDWICH. Men Hydro upplevde då att A-SANDWICH´s dåliga rykte – p g a miljöärendet – var så ”belastande” att Hydro ej fortsatt ville ”flagga” med sitt namn för A-SANDWICH.


  Så i november 1990 så ”klev” Norsk Hydro av som huvudägare – med påföljd att konkursansökan kom som en oundviklig följd av det i december. Tingsrätten tillstyrkte A-SANDWICH´s konkursansökan i januari 1991. Jag hade personliga borgensåtaganden för A-SANDWICH – som gjorde att jag några år senare stod på ”bar backe” – med en då med A-Kassa som enda inkomst – obetalbar skuld på ca 200 000 kr. Men med en hel del trixande med samhällsfonderna – så blev det ej värre än så. Före konkursen i A-SANDWICH så hade jag en mycket god personlig ekonomi.

  Lite lustigt faktiskt – att enskilda medborgare skall stå som garant för samhällsfonder – tycker jag numera. Men i min då omedvetna okunskap så tyckte jag jag att det var OK – för jag kunde då ej ens i min vildaste fantasi föreställa mig – att ett företag med en patentskyddad produktionsprocess i ett 40-tal länder skulle kunna gå i konkurs – när huvudägaren var Norsk Hydro.


  Men ack vad jag bedrog mig själv – för det då 1988 så lovande industriprojektet för att i en kontinuerligt process tillverka sandwichelement i stora format (upp till ca 15 x 3 meter med tjocklekar upp till ca 200 mm). A-SANDWICH gick ur tiden 1991 och är i det ”tillståndet” fortfarande. ”Bonusen” för Timrå kommun blev att kommunen slapp världens renaste plastindustri i Söråker – med potential för ett eller annat hundratal arbetstillfällen över lite längre tid sett.

  Men vaddå… – lovande framtida industriprojekt tar ju ej alls så sällan upp till ca 30 år på sig för att ”slå igenom”. Så A-SANDWICH har ju ca 10 år till på sig – för att ”vakna till liv igen” – och bli det som projektet har potential för att bli = en basindustriell global industri för produktion av konstruktionselement i sandwich – som tillika ej har tillstymmelse till några miljöbelastande utsläpp.


  Men alla mynt har två sidor. När konkursen blev oundviklig i december 1990 – så hade jag tills då lagt ned all min vakna tid på företaget sju dagar i veckan – sedan starten i början av 1984. Därtill drömde jag om A-SANDWICH om nätterna – och då ej minst de sista två åren när jag ”slet ont” med miljöärendet. Under de här ca sex åren – så unnade jag mig bara två 10-dagars semesterperioder.

  Sex år klarar man ju bevisligen med det levnadssättet. Men hade ”miljöärendet” som störningen ej dykt upp – så blir ju frågan ifall jag ej hade slitit mig till någon form av fysisk och/eller mental kollaps + att mobilen i örat hade kunnat ge mig dödlig huvudcancer. Min då närmaste medarbetare och god vän sedan många år tillbaka – fortsatte efter konkursen med mobilen i örat – och avled ca tre år senare av huvudcancer 53 år ung. Så idag har jag nog anledning för vara mera tacksam än sur på Söråkers miljöaktivister – och deras då omedvetna okunskap om A-SANDWICH som världens renaste process för tillverkning av konstruktionselement i sandwich.

  Detta är ett utmärkt bra exempel på hur ett synsätt vid en viss tid kan se katastrofalt illa ut – för att senare kunna ersättas med det rakt motsatta.


  Det var ej särskilt många hundra år sedan som etablissemangets omedvetna okunskap hävdade att jorden var platt som en pannkaka. De som hade kunskap om att detta ej var korrekt – hade det då minst sagt besvärligt. En del fick plikta med sina liv för det.

  För ca 100 år sedan – så fanns det en hel del som visste att såväl nationell som global ekonomi var ett enda gigantiskt pyramidspel (det startades upp på 1800-talet) – som enbart gynnade dem som satt i toppen = de globala banksters som fortfarande sitter kvar i ”orubbat bo”. Några USA-presidenter har försökt sig på att ändra på detta – men ALLA fick plikta med sina liv för det. Den senaste av dem var John F Kennedy.


  Det är samma banksters som övergripande styr hur produktion av livsmedel skall gå till = mycket kemikalier och ej minst annat gift för kroppen i maten – som ger sjukdomar i förtid – och då per automatik behov för mediciner med biverkningar som förlänger plågan. Vem tror Du tar fram och tjänar massor med pengar på mediciner ?

  Rätt gissat – samma banksters.


  HÄLSAN ÄR EJ ALLT – MEN UTAN HÄLSAN FÅR ALLT ANNAT UNDERORDNAD BETYDELSE.

  Detta vet varenda en – som t ex har blivit kvar i sängen någon dag eller så med febrig influensa eller annat. Detta vet också de globala banksters som styr = vanstyr världen ekonomiskt = politiskt.

  Hur kan man tjäna massor med pengar på denna kunskap ❓


  Enkelt. Se till så att folket i övermått äter det beroendeframkallande giftet kolhydrater. Det ger i sig sjukdomar – som kräver mediciner för att hålla folket hjälpligt vid liv.

  Så: ”Skapa problemet – invänta reaktionerna – presentera lösningen” – är ju en synnerligen framgångsrik affärside. Men lösningen presenteras ju ALDRIG – för lösningen är ju att dom som i sin ”omedvetna okunskap” skapade problemet ej får vara med och ”leka längre”. Men den lösningen kommer ju aldrig upp på agendan. Detta därför att det är ju de banksters som har skapat problemet – och deras i omedveten okunskap förvillade medlöpare – som än så länge som princip ENVÄLDIGT bestämmer vad som får finnas på åtgärdsagendan.


  IGEN – prio ett är i alla lägen för ALLA hälsan. Mer än halva jordens befolkning lider i dags dato mer eller mindre pin av att det omedvetna okunniga etablissemanget förordar ett övermått av det beroendeframkallande giftet kolhydrater. I USA är det åt hållet ca 70 %. Men vaddå… – USA har ju sitt rykte som föregångsland i världen att leva upp till.

  Jag är så i medveten kunskap om den artegna LCHF-kostens hälsoeffekter förankrad – att jag stenhårt tror på idén att det med ett LCHF-folkrörelsen/LCHF-partiet i Sverige i valet 2014 – kommer att kunna gå att ”väcka” mååånga flera (nationellt i första hand – men även internationellt) till insikten om att det beroendeframkallande giftet kolhydrater skall man vara återhållsam med att stoppa i sig – ifall man vill leva ett långt liv med god hälsa.


  Som jag ser det så kommer detta att ske – oavsett ifall LCHF-folkrörelsen/LCHF-partiet kommer in i RiskDagen eller ej – och i en omfattning som LCHF-folkrörelsen hittills aldrig har sett maken till.

  Men varför skulle LCHF-partiet ej bli ett RiskDags-parti efter valet – när ca två miljoner av medborgare i Sverige redan är inriktade mot att minska på intaget av det beroendeframkallande giftet kolhydrater ❓ Det krävs ju bara några få hundratusentals röster för ett parti att komma in – och enbart 1500 som vill det – för att kunna registrera LCHF-folkrörelsen/LCHF-partiet som ett officiellt valbart parti.


  Maria: Vad har Du lärt av de tidigare arbeten du har haft ?

  Josef: …Ja nästa var ett företag då som sysslade med en teknik som då på 70-talet var ganska ny… – sandwichtekniken. Som bygger på att man limmar ihop en cellplast med två tunna plåtar. Och på det sättet får ett bärande konstruktionselement… – som har helt andra prestanda än vanliga regelverkskonstruktioner. Så där lärde jag mig en teknik som jag blev oerhört fascinerad av. Och sen lärde jag mig också att hålla på med marknadsföring i det här bolaget.

  Sen lärde jag mig att… – jag skall inte gå in på varför… – att en människa som vill någonting kan egentligen göra vad som. Om hon inifrån och ut känner att hon vill göra det. Det behöver inte vara rätt och det behöver inte vara fel… – utan det räcker med detta att man vill något hellre än allt annat i världen… – så går det att genomföra.

  Maria: Det var ett viktigt kunskap.

  Josef: Ja… – det var det.

  Maria: Men är det inte så att Wi i Sverige… – även om jag vill inte göra några jämförelser med öststaterna… – men att Wi har också gått på den linjen att ta ifrån dom rika och ge till dom fattiga ?

  Josef: Jo… – men det är ju därför som det här samhället sedan tjugo år tillbaka inte har utvecklats. Så Wi har inte utvecklat den enskilda människans kreativitet, genialitet. Wi har inte bejakat genier i skolan genom att ge dom ännu bättre förutsättningar för att utveckla och förstärka sin egenart. Utan Wi har sagt att Wi skall satsa på bredden istället… – men inte på dom här spjutspetsarna.

  Och det gör ju att Wi har missat då i princip tjugo års utveckling i det här landet (ca 40 år 2013 ?). All nyskapande, nydanande verksamhet som har försökt etablera sig här… – har ju möjligen kunnat utvecklas på ett initialt skede. Men sedan när det har blivit industri av det… – så har det hamnat utomlands. Wi klarar inte av några nya kullagerindustrier eller AGA-fyrar eller vad det nu är… – som Wi var duktiga på förr. Därför att den här samhällsformen då som bygger på att alla skall ha lika… – den GRÄVER sin egen grav.

  Wi har ju då ett samhälle som på något sätt fixas och drivs av system, företag, organisationer av olika slag. De här systemen kräver ju så att säga energi för att leva… – och använder ju då människor som sin Livsenergi. Wi måste ju lära oss igen då tydligen på något sätt att inse… – att ursprungligen så skapade ju människan system som sina verktyg… – för att bygga samhället med och förenkla vissa saker.

  Och på något sätt så har… – om du tittar på folkrörelserna, fackföreningsrörelser, även sammanslutningar mellan företag och korporation och allt det här… – det har ju utvecklats till någon sorts egen Livsform som KRÄVER människor som energi för att leva. Alltså systemen har TAGIT ÖVER… – och människor räknas på något sätt inte som något annat än någon form av ”mat” för de här systemen.

  Och på något sätt så måste Wi ju då som människor försöka och inse att det ÄR så för det första. Och sen för det andra konstatera då vill Wi ha det så ? Och vill Wi inte det så är det ju bara att ändra på det… – för systemen i sig har ju ingen kreativ skapande förmåga… – om inte Wi som människor ger dem det. Då dör de ju direkt.

  Maria: Om Wi inte låter oss utnyttjas av dem… – eller hur ?

  Josef: Om Wi inte TILLÅTER dem att utnyttja oss… – för de kan aldrig utnyttja oss om Wi inte vill det… – tillåter det. Det är det som är skillnaden. Men ibland försöker ju man i samhällsdebatten och inbilla oss då att Wi är någon slags offer för systemen. Men det är fel. Wi är aldrig några offer för något system eller någon organisation… – utan det gör Wi ju oss själva i så fall.

  Jag menar att ta konsumenterna i det här landet. Dom kan ju göra vad som helst med de företag som tillverkar mat… – genom att bestämma sig för att nu köper Wi inte det här. Vad händer då med det här företaget som gör saker som man inte vill ha ? Ja… – det dör ju.

  Det är ju Wi som människor… – ENSKILDA människor… – som ALLTID bestämmer hur det här samhället skall se ut. Inte något system… – det har det aldrig varit (eller ÄR ?)… – om Wi inte GER systemet den fullmakten. Men Wi blir ALDRIG utsatta för några system. Det har människan ALDRIG blivit (eller blir ?). Utan Wi TILLÅTER systemet att plåga oss… – eller bejaka oss.

  – slut citat ifrån en bit ned i texten här.


  Annika – Ditt liv är Ditt liv – och det har jag INGEN rätt att ”lägga mig i”. Ditt tidigare beslut att ej engagera Dig politiskt för LCHF-folkrörelsen/LCHF-partiet ifrågasätter jag ej alls. Men världen förändras ju kontinuerligt dag för dag. ”Pjäserna” på schackbrädet står ju en hel del annorlunda i dags dato – relativt för ett eller annat år sedan. T ex är ju bl a Socialstyrelsen, Din arbetsgivare och SBU nu inne på Din linje – att det beroendeframkallande giftet kolhydrater kan vara hälsovådligt – och att det kan vara klokt att undvika dem – till förmån för mera av animaliskt fett i kosten.

  Jag har surfat runt på nätet och informerat mig om den artegna LCHF-kosten sedan mer än fem år tillbaka. Jag har hittills ej stött på någon enda som med Din klarsyn har torgfört eller torgför den artegna LCHF-kostens hälsomässiga fördelar. Du är hittills den enda person – som jag upplever oreserverat vill att den artegna LCHF-kosten skall slå igenom så att den ”drabbar” alla.


  En människa som oreserverat vill någonting – kan egentligen göra vad som. Om hon inifrån och ut känner att hon vill göra det. Det behöver inte vara rätt och det behöver inte vara fel – utan det räcker med detta att man vill något hellre än allt annat i världen – så går det att genomföra. Detta ifall jag skall tro på vad jag själv för nu snart 20 år sedan sade – och det gör jag.

  Det har ju nu visat sig att Du gång efter gång har haft – och ej minst har rätt – avseende kosten. Därtill så vill Du hellre än allt annat att Dina kostråd skall slå igenom för ALLA – som jag upplever Dig. Din sociala situation är ju också sådan snart – att Du utan tanke på Din försörjning – på heltid istället kan ägna Dig åt att torgföra det artegna och hälsobringande LCHF-kosthållet.


  Jag kan tänka mig att på heltid ägna Dig åt att skriva blogginlägg och kommentarer på Din blogg – ej är vad Du egentligen ser fram emot att göra som folkpensionär. Det pysslet har Du ju hållit på med i så många år nu på Din fritid – att det måhända ej alls attraherar som det enda att göra på heltid.

  Så jag hoppas nu på att Du överväger – ifall Du känner att det intresse”kittlar” – att som ”kronan på verket” engagera Dig politiskt för LCHF-folkrörelsen/LCHF-partiet. Jag är drygt 72 år LivsErfaren – men tack vare Dig så har jag numera ej ont någonstans och äter inga mediciner.


  Som tack till Dig för det – så kan jag tänka mig att under några år ställa upp för LCHF-folkrörelsen/LCHF-partiet som nationalekonomiskt kunnig. Jag har bl a under åtskilliga tusentals timmar, under de senaste ca sex åren på nätet, skaffat mig tämligen ingående kunskap om ”up to date” nationalekonomi.

  IGEN – Ditt liv är Ditt liv – och det har jag INGEN rätt att ”lägga mig i”. Ditt förut fattade beslut – såväl som ett eventuellt kommande annorlunda beslut är Ditt beslut – och det kan jag helt enkelt ej ifrågsätta.


  På goda grunder – bl a egna gjorda erfarenheter under de senaste ca 30 åren – så tror jag att en stor majoritet av väljarna är urless på ”slätstrukna” politiker = sådana som ej har något annat övergripande som agenda – än att få en egen trygg försörjning av sitt ”engagemang”.

  Därför är jag in i märgen övertygad om att en majoritet av väljarna är åt hållet urless på mesiga politiker – och skulle finna stort nöje i att rösta på en ”stridslysten”. En som in i märgen vet vad hon pratar om = har kunskap utifrån framförallt egna gjorda erfarenheter – men också åtskilliga tusentals andras. Dr Annika Dahlqvist är genuint en sådan person i mitt perspektiv sett.

  Därtill så har politiska visioner ju som princip lyst med sin mer eller mindre totala frånvaro i Sverige – under nu ca 30 år. I den mån de ändå i ringa grad har funnits med i bilden – så har de snabbt ”mördats” med hänvisning till att det ej finns pengar till sådant.  ARTEGEN GLOBAL- OCH NATIONALEKONOMI = SUVERÄNA STATER TRYCKER SJÄLV FRAM DE PENGAR SOM BEHÖVS FÖR ATT TÄCKA SINA BUDGETUNDERSKOTT MED. DET ÄR EN KONSTITUTIONELL RÄTT FÖR ALLA SUVERÄNA STATER

  Den svenska författningen stadgar att all nyproduktion av pengar skall ske genom Riksbankens försorg. Detta gäller fortfarande – enär Sverige ej ingår i EUR-samarbetet. I länder som ej har den skrivningen – så kan ju folkförsamlingarna ”lätt som en plätt” – bokstavligt talat – lägga till det. Det gäller även ”paraplyorganisationer” mellan länder av typ t ex EU-eländet.


  Länder som själva nyproducerar pengar till sina budgetunderskott – får per automatik en helt annan nationalekonomi än det här (video ca 5 min).

  Eller motsatsen till – ”RÄNTA PÅ EN LITEN Ö” – som jag ser det. Konkret innebär det att staten SJÄLV producerar räntefria pengar – och att bankerna fungerar som ”riktiga banker” skall göra. Istället för att som nu Staten direkt – och ej minst indirekt via medborgarna med skyhöga skatter och avgifter – lånar LuftPengar till hög ränta av globala banksters (deras förlängda armar är ju affärsbankerna !). Inget konstigt alls.

  ”Let´s not fight for a new system. Let us create something that makes the old system obsolete (= föråldrade, ej längre brukbara, gammalmodiga).” – sagt av Jack Fresqo.

  – slut citat härifrån.


  Så att pengar saknas för att förverkliga politiska visioner med – är ju helt enkelt en ren lögn [som i princip alla nationalekonomer i hela världen (omedvetet okunniga ?) använder som ursäkt för att ej själva ta reda på sanningen och delge den till allmänheten. Troligast av rädsla för att bli av med sina välavlönade jobb – och i värsta fall sitt eget liv]. Lögnen är kort och gott en ”uppfinning” av de globala banksters och deras i omedveten okunskap förvillade lakejer – som styr = vanstyr världen ekonomiskt = politiskt sedan 1800-talet – som jag ser det.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har. Vad tror Du ❓


  Slutligen – HÄLSAN ÄR EJ ALLT – MEN UTAN HÄLSAN FÅR ALLT ANNAT UNDERORDNAD BETYDELSE.

  Sant eller falskt ❓ – slut citat härifrån.


  Annika Dahlqvist skrev den 7 november 2013 kl 21:50:

  @ 57 Josef Boberg:
  Tack för en låång och intressant kommentar.

  – slut citat härifrån.


  Pofessor Göran skrev den 7 november 2013 kl 22:33:

  @ Josef Boberg:

  Tack för en intressant berättelse från en trogen LCHF-kämpe !

  – slut citat härifrån.


  Om marknadsföring av LCHF-folkrörelsen/LCHF-partiet här.  ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigareeller

  DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT

 42. Bo Wennström skriver:

  En bra idé: Minst 13 000 kr per månad efter skatt TILL ALLA arbetssökande, sjukskrivna, socialbidragstagare, förtids- och vanliga folkpensionärer osv – är en fråga som STARKT berör vardagen för mååånga. Uppskattningsvis minst 2 miljoner av de röstberättigade medborgarna.
  EN PLÅNBOKSFRÅGA MITT I PRICK – LOCKAR DEN HUNGRIGE.

  Josef – lovedepartment(dot) är avsett att få statsministern att tro det är hens idé och inrätta kärleksdepartementet direkt i regeringen. Det är inte tänkt som ett politiskt parti – idéerna är gåvor till den som vill – var så goda.
  Tänker på att borgarpressen nu skriver att det är Göran Hägglunds idé att avskaffa landstingen (löjeväckande) det finns inget ägande. Ingen kan äga någonting och allra minst idéer… kram!

 43. Josef Boberg skriver:


  ”…lovedepartment(dot) är avsett att få statsministern att tro det är hens idé och inrätta kärleksdepartementet direkt i regeringen…”

  Jo… – Bo – det är en bra idé – och mest troligt också det enda möjliga – för att Din goda idé skall bli verklighet. Att ha goda idéer och plantera dem hos sådana som kan förverkliga dem – det kallar jag för genialt.


  ”…Tänker på att borgarpressen nu skriver att det är Göran Hägglunds idé att avskaffa landstingen (löjeväckande) det finns inget ägande. Ingen kan äga någonting och allra minst idéer…”

  Sant – och det förefaller vara så att när Wi har gått på niten att Wi äger någonting materiellt och/eller immateriellt – då blir det per automatik som princip ALLTID så att Wi upplever att det ÄR brist på ALLT.


  Nu har Wi haft en lågkonjunktur i tre år. Och av historisk erfarenhet då så vet Wi att det blir lite högkonjunktur nu förhoppningsvis… – och sen efter det så blir det en ny lågkonjunktur. Det behöver inte alls bli någon lågkonjunktur igen… – om Wi inte tänker fram den i FÖRVÄG. Små barn tänker aldrig i de termerna. Dom kör som om det vore högkonjunktur jämt… – både på de fysiska förutsättningar och på den mentala sidan. Det ÄR ju högkonjunktur jämt.

  Maria: Så du menar att det är små barn som egentligen Wi borde lära oss av… – och inte tvärt om ?

  Josef: Ja… – Wi har INGENTING att lära små barn. Därför att om det vore så… – så skulle dom inte… – jag menar det är ett faktum det här att dom lär sig på fem år lika mycket som Wi lär oss under resten av vårt Liv. Är deras sätt att förhålla sig till verkligheten då… – som det finns ett ÖverFlöd utav allting i. Det här landet till exempel… – som utan vidare enligt den etablerade erkända vetenskapen kan försörja hundra miljoner människor… – och Wi är åtta och en halv.

  Varför skall Wi överhuvudtaget bekymra oss om det räcker si eller så. Det är ju fullständigt vansinnigt egentligen. Och så tänker ju inte små barn att inte den här världen… – som jag har fötts in i den räcker inte till för mig. Utan dom VET ju inifrån och ut att det här räcker åt mig… – det finns ett ÖverFlöd och lever i det.

  Maria: Tror du att barn i Etiopien vet det ?

  Josef: Ja… – men föräldrarna vet det ju inte. Och där har ju då föräldrarna så att säga med språkets hjälp och sitt vuxenLivs prägling… – ett sådant ännu mera utvecklat bristseende att det påverkar barnen redan innan dom får sitt språk… – så att många svälter ihjäl.

  Maria: Men du kan ändå inte bortse ifrån den här konkreta faktiska situationen. Där finns det ingen mat.

  Josef: Inte därför att inte moder jord så att säga har förutsättning att ge dom mat… – utan därför att människorna har tänkt fram ett system som inte skapar förutsättningarna för det här att producera mat.

  Apropå det här med mat. Det här är ju ganska fantastiskt att nu har Wi ett klot som kan producera, tror jag, mat… – den har kapacitet att idag producera mat till tre planeter (2013 produceras det mat som mer än väl räcker till för ca 12 miljarder människor – och Wi är bara ca 7 miljarder !). Och trots det så svälter det idag ihjäl fler människor varje dag… – än det NÅGONSIN i människans historia har gjort.

  Maria: Ja just det… – det är fakta. Vad har du för förklaring på detta ?

  Josef: Men förklaringen är ju att Wi i vuxenvärlden… – tänker fram system som att Wi i detta totala gigantiska ÖverFlöd svälter ihjäl. Det finns ju inte någon brist. Men Wi tänker ju fram den bristen genom att Wi tror att det inte finns ett ÖverFlöd… – och så skapar Wi system som skapar en brist.

  Maria: Men hur föds den här första tanken om att det inte räcker ? Alltså den som startar det hela. Någonstans måste Wi vara förprogrammerade för att tänka så… – alltså utifrån rädsla ? För att trots allt är det inte det naturliga att Wi tänker att det finns ett ÖverFlöd och det räcker för mig. Men dom flesta tänker att det inte räcker för mig. Därför måste jag skydda mig.

  Josef: I litteraturen finns det ju på olika ställen angett att det finns ett ÖverFlöd… – och Wi försöker hela tiden att bevisa motsatsen.

  Maria: Ja… – men jag undrar just varför ? Varifrån kommer detta felaktiga sätt att tänka ?

  Josef: Ja… – det har jag inget svar på. Men förmodligen har någon av lyssnarna ett svar på det.

  Förmodligen hänger det väl ihop med så att säga det här tankesystemet då att Wi är åtskilda i våra fysiska kroppar på något sätt… – att Wi inte berör varandra. Om jag kan äta mig mätt och någon annan svälter ihjäl… – så är så att säga den som svälter ihjäl berör inte mig… – det har inte med mig att göra. Men det HAR ju det.

  Wi har inte bara ett fysiskt armod. Utan på något sätt så är det fysiska armodet då… – som gör att människor svälter ihjäl… – det är någon sorts konkretisering av hur Wi tänker… – på så att säga den mentala sidan.

  Maria: Hur tänker du ?

  Josef: Jag har ju nu på sista åren har jag börjat se på andra människor som att dom speglar en del av mig själv. Om jag tycker om eller inte tycker om andra människor… – så är det ALDRIG någon annan människa som jag tycker om eller inte tycker om… – utan det är den delen av mig själv som den här speglar.

  Ungefär som om Wi tittar på en tavla här… – så har du och jag ju då två olika upplevelser av samma tavla. Tavlan har ju en egen verklighet… – men ingen av oss ser den. Utan Wi ser så att säga det Wi har bestämt oss för att Wi SKALL se. Det Wi har tänkt fram att jag skall uppleva av den där tavlan… – det är det jag ser… – och du ser någonting annat som du utifrån din erfarenhet har tänkt fram. Men egentligen ser Wi inte själva tavlan. För i den tavlan finns det någon sorts sanning som är vad den ÄR. Och Wi gör om den verkligheten till någonting som passar oss.

  Maria: Du menar att så förhåller Wi också till Livet i stort ?

  Josef: Ja… – andra människor, det samhälle Wi lever i… – ALLT. Wi ser på något sätt inte verkligheten. För hade Wi gjort det hade Wi ju sett det här fysiska ÖverFlödet. Utan Wi ser det som Wi så att säga har BESTÄMT oss för av olika skäl att Wi SKALL se.

  Jag har en bild i väskan som visar en spiral… – om man tittar på den och inte har sett det här innan. Och på den finns det ett bakgrundsraster. Och när jag frågar människor då… – både i större församlingar och enskilt… – om dom ser den här spiralen…. – så svarar alla ja. Jamen… – säger jag… – det är ingen spiral. Det är ett antal större och mindre och mindre cirklar. Och så lägger jag fingern på och drar runt och visar det här.

  Och den bilden visar på något sätt att Wi ser inte verkligheten. Utan Wi ser på något sätt det Wi har bestämt oss för utifrån den bakgrundsmusik då som Wi har i huvudet. Och det här med bristen i världen… – som Wi har bestämt oss för att se… – den finns ju inte. Varken när det gäller mat… – eller när det gäller råvaror eller prylar överhuvudtaget.

  Det finns ett ÖverFlöd utav allting. Det har ju bland annat nu sista tre åren bevisat. Wi har ett ÖverFlöd av fabriker som kan göra massor med saker ju. Wi har ett ÖverFlöd av människor som kan och vill göra det här. Och ändå så lider hela världen och Wi själva då brist på det allt det här.

  Men på något sätt så gör Wi inte… – därför att Wi har bestämt oss för att Wi vill INTE UPPLEVA den här fysiska ÖverFlödsverkligheten. Wi vill hålla kvar det här att det skall vara någon sorts brist på det som det inte finns någon brist på.

  Fråga mig inte varför.

  – slut citat från en bit ned i texten här.


  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har. Vad tror Du ❓  ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigareeller

  DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT

 44. Josef Boberg skriver:

  18/11-13 via email till:

  DN nyhetstips@dn.se
  Helsingborgs Dagblad, ansvarig utgivare soren.karlsson@hd.se
  Expressen, ansvarig utgivare thomas.mattsson@expressen.se
  Aftonbladet tipsa@aftonbladet.se
  SvD tipsa@svd.se
  + Göteborgs-Posten på deras TiPSA GP-länk.


  VÄGRAS RÄTT LUNCH I SKOLAN

  Hej,

  Emil Elmqvist, Solvägen 13, 854 68 Sundsvall (tel.nr 060-56 94 18) har förvägrats att få rätt lunch i skolan – enligt den följande artikeln i Dagbladet den 15 november 2013.


  Skolan vägrar Emil specialkost
  Sundsvall

  Emil Elmqvist gick över till lågkolhydratkost – tappade 30 kilo och blev av med migrän och pollenallergi.

  Men Skvaderns gymnasieskola nekar 17-åringen den specialkost han menar gjort honom frisk.

  – Jag fick frågan att testa migränmedicin i stället, säger han.

  17-årige Emil Elmqvist från Bredsand i Njurunda har gått ner 30 kilo i vikt det senaste året, vilket syns tydligt på en före och efterbild. Men för honom själv är den största skillnaden det som inte syns utanpå.

  – Tidigare så hade jag migrän minst en gång i veckan, det gjorde mig så trött. Nu har jag mycket lättare att klara skolan och känner mig mycket piggare, säger Emil som läser andra året estet – musik vid Skvaderns gymnasium i Sundsvall.

  Den stora förändringen beror på att han gick över till lågkolhydratkost, menar han.

  Redan efter ett halvår med den nya kosthållningen hade han förlorat de flesta av de 30 kilona – på köpet även den ständiga huvudvärken, menar han.

  – Och min pollenallergi som var rätt illa har jag inte känt av på hela sommaren, tillägger han.

  Allt vore således frid och fröjd – om inte för en sak. Skolan nekar honom den specialkost han ansökt om.

  – Jag har i ett halvår försökt att få samma mat till lunch i skolan men istället har jag fått frågan från skolläkaren om jag ville testa migränmedicin, säger han

  Vid frågan om vad som krävdes för att få specialkost var svaret ett detaljerat läkarintyg, något som Emil också fick av sin läkare Annika Dahlqvist.

  – Hon har kommit fram till att jag kan ha en överkänslighet mot kolhydrater eftersom migrän är blodsockerrelaterat, säger Emil, som dock besviket noterar att svaret fortfarande är nej.

  Skolans rektor Jan Kibe, menar att frågan noggrant utretts av skolsköterska Anette Åberg.

  – Vi bedömer att det går utmärkt för honom att ta för sig från det stora salladsbord vi har till lunchen, säger han.

  Anette Åberg menar att hon av sekretesskäl inte kan kommentera vad skolläkaren har sagt till Emil om att i stället föreslå migränmedicin.

  Men anledningen till att man nekar lågkolhydratkost som specialkost är dock enkel, menar hon.

  – Socialstyrelsen har gett läkare tillstånd att ge LCHF-kostråd till diabetiker och överviktiga och de ska då följa upp patienterna. Men LCHF är inte godkänt mot migrän så jag vet inte vad jag ska göra med intyget. Jag som sköterska vill inte stå ansvarig för vad kosten kan ge för negativa effekter, säger hon.

  Helen Gerlin 060-66 35 00 helen.gerlin@dagbladet.se
  Eva-Lena Olsson 060-66 35 72 evalena.olsson@dagbladet.se


  Jag tycker att detta är så uppseendeväckande att det kunde förtjäna en liten ”blänkare” – därför att jag kan tänka mig att fallet i Sundsvall numera är aktuellt på flera platser i Sverige. Det gäller ju att stämma i bäcken – så att det ej blir stor å.

  Därtill – i ”ljuset” av Statens beredning för medicinsk utvärdering SBU-rapporten: ”…Flera olika råd om ändrade kost- och dryckesvanor kan minska vikt eller midjeomfång hos personer med fetma. På kort sikt (sex månader) är råd om strikt eller måttlig lågkolhydratkost mer effektivt för viktnedgång än råd om lågfettkost. …” – och Emil var ju i första hand tämligen överviktig (+ ca 30 kg) – så förefaller skolsköterskans beteende märkligt – minst sagt.

  Med bästa hälsning
  Josef Boberg

  Tel.nr 0430-215 66


  Mera om detta för barn och tonåringar så livsviktiga ämne – finns på dr Annika Dahlqvists blogg här.

  Om begynnelsen till LCHF-partiet/LCHF-folkrörelsen här.  ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigareeller

  DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT

 45. Bo Wennström skriver:

  Ja när nu rädslorna att granska, ifrågasätta och ibland avstå från sjuk vårds ordinationer – kommer alltmer att uppdagas. För att den riktiga granskningen skall komma igång kommer vi inte undan att släppa på journaler och upphäva tystnadsplikter så att all information kan granskas av alla och vi kan börja ge varandra medkänsla utifrån vetskap om varandra. Glöm inte att vi är alla en. Allt hemlighållande gynnar endast makthavarna inom sjuk vård, som för det mesta är läkarskrået. Ett nytt paradigm utan rädsla TACK med ett absolut öppet samhälle – inga hemligheter får existera.
  Att vara lite smårädd i början är OK men våga ändå är det som gäller.
  Jag skrev redan 1999 till regeringen och upphävde alla hemlighållna uppgifter och tystnadsplikter om mig själv inklusive valhemlighet. Hur länge skall svenska folket gå på bluffen med tystnadsplikt – det gynnar endast makthavare, som kan dölja sanningen.
  kram dalaibo

 46. Josef Boberg skriver:


  ”…Hur länge skall svenska folket gå på bluffen med tystnadsplikt – det gynnar endast makthavare, som kan dölja sanningen. …”

  Jo… – Bo – att tro sig veta lite mer än andra – det är ju kardinaltecknet för makt över andra.

  Men dom gör det dom gör i omedveten okunnighet till allt överskuggande del – är jag rätt säker på. Eller med andra ord – dom gör så gott dom kan. Ej mer eller mindre än så – som jag ser det.

  Hjälper det att skriva till dom och påtala att dom är omedvetet okunniga ?

  Nja… – knappast – för dom har helt enkelt ej intellektuell fattningsförmåga för att själva inse det.

  Så jag tror stenhårt på att samhällsförändringarna måste komma ifrån oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna. Historiskt så har det ju också som princip alltid skett den vägen.

  En pågående sådan folkrörelse är det här med artegen LCHF-kost. För ca nio år sedan så fanns det bara en som visste något om det – och själv åt så = dr Annika Dahlqvist i Sundsvall.

  Idag finns det ca två miljoner i Sverige som äter åt det hållet – och mååånga har med det ätit bort sina tidigare mer eller mindre livsfarliga sjukdomar. Jag är en av dom.

  Så jag kan ej annat än ha tillit för oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna. Folket och tiden löser alla bekymmer !

  Tack för Din kommentar – och ha det BÄTTRE och BÄTTRE

  önskar Josef  ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigareeller

  DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT

 47. Lisette skriver:

  I aam sure this iece of writing haas touched alll tthe interneet people, iits really reslly goood post oon buiulding up nnew website.


  [ Thanks ! / Josef ]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: