SkatteBelastningsTrycket ökar kontinuerligt – eller ?


…och alldeles oavsett vilken BlockPolitik = BlockeringsPolitik som förs, tyvärr tyvärr… 😥 = den rådande skattepolitiken är motsatsen till den ”Den Vita Skolans nationalekonomi”.


For translation of this to English – ”click” here.

Om innehållet i bloggen i detta register.


Livet i kött är som en öppen bokmen mååånga ”läser” bara EN sida – om det sedan 1800-talet rådande pyramidiska tänkandet och agerandet = bl a kontinuerliga avgifts- och skattetryckshöjningar och hushållens skulder bara ökar och ökar sedan ca 30 år tillbaka. Dags NU för att tänka nytt

”LUFT ATT ANDAS OCH SUVERÄNA PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV – ELLER ?”


VÄL BEKOMME BÄSTA BESÖKARE ❗


24/11-12
– Författaren och f d riksdagsledamoten AnneMarie Pålsson – Knapptryckarkompaniet

(en verkligen sevärd video om ca 30 min – för dom som VÅGAR ”se” hur Sverige styrs = vanstyrs av sittande regeringar).


Vem har den egentliga politiska makten i Sverige ?

Knapptryckarkompaniet är en personlig och analytisk skildring av makten i riksdagen av den före detta moderata riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson = renodlat (video 8 min) ekonomiskt och annat PartiKrativälde i Sverigeeller ❓ – slut citat härifrån.


Men ”simma lugnt” (video 44 min) – därför: ”ATT ÖVER ”EN NATT” SKAPA EN STARK EKONOMI I VILKEN NATION SOM – I-LAND ELLER U-LAND – ÄR SÅ BANALT ENKELT ATT DET KNAPPT GÅR ATT FÖRKLARA”

I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.


OM DEN GLOBALA RÄNTE- OCH PENNINGBLUFFEN HÄR.


Det kan uppfattas som att Sverige i dags dato hart när bara är ett gott land att leva uti för ENBART PyramidMaktHavarna och deras medlöpare, tyvärr tyvärr… 😥 Skriv därför Aktiv Demokrati på en valsedel i nästa val – så gör Du vad Du kan för att STOPPA den kontinuerligt pågående höger- och vänstersocialismens utbredning = Kallocain-samhällets fördjupning = den sedan början av 1980-talet kontinuerligt pågående väldfärdsnedrustningen.

GRUNDORSAKEN till detta är den globala ränte- och penningbluffen – och de till 100 % MedlemsStyrda = FolkStyrda delegaterna i Riksdagen från Aktiv Demokrati – kommer att lägga all upptänklig ENERGI på att eliminera detta förryckta vansinne = återställa den svenska välfärden till minst vad den var i slutet av 1970-talet.


”…Vilka är det idag som FAKTISKT begår de värsta brotten mot mänskligheten, med mest lidande, svält och död som resultat ❓ Jo, regeringar i olika länder. Inte terrorister och vanliga kriminella. Så vi har faktiskt större anledning att frukta regeringar än terrorister och kriminella.”
– slut citat härifrån.


REPRESENTATIV DEMOKRATI [= …att auktoritativt och legitimt utöva kontroll… (video 8 min)] = FolkStyredet är frågan – som en 94 år LivsErfaren person – ger uttryck för en hel del KRISTALLKLARA sanningar om HÄR (video ca 11 min).

Om hur dödsbringande illa ställt det ÄR i Sverige i dags dato på individnivå HÄR och HÄR – samt ej minst HÄR och HÄR… 😥

Etablissemangets PyramidMaktHavare och deras medlöpare (= flest i antal)vågar ej ens ställa den intellektuella frågan [ungdomar undantagna (video 2 min)] om Wi har FolkStyre eller ej, tyvärr tyvärr… 😥

Men… – handen på hjärtat – vad är det som säger att överhuvudtaget NÅGONTING blir mera rätt – bara för att väldigt många tänker, babblar, skriver osv – men framförallt – gör SAMMA fel


PyramidMaktHavarnas (video 2.44 min) Brist Kunskap = Världens Gissel ❗ (video ca 10 min), tyvärr tyvärr… 😥 – och en indikation på var Wi själva befinner oss (video c 10 min) – kan Wi få en viss uppfattning om HÄR.

(Anm. En MedMänniska är en som ställer till det gott för sin egen del OCH så många andra som möjligt.
En PyramidMaktHavare är en som ställer till det gott för sin egen del – men på andra människors bekostnad – och då FRAMFÖRALLT oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna.)


The Ringing Cedars = helt otroligt ❗ intellektuellt sett – men likväl pågående VERKLIGHET i dags dato – Tack och Löv ❗ …
(Om hur ”pyttelite” tid för eget tänkande och handlande Wi har – klicka på det återgivna kapitlet i bok 5 här) Om Anastasia som person HÄR och HÄR.


SUNT FÖRNUFT OM FRAMTIDENS (= NUTIDENS ? ) ÅT HÅLLET FOLKSTYRDA DEMOKRATIERS NATIONALEKONOMIER HÄR OCH HÄR.


Apropå SkatteBelastningsTryck – och de nu pågående = ”de iskallt planerade kriserna” i multinationella och nationella banker (mer om det bl a här) – så kom wåra PyramidMaktHavare och deras medlöpare (= flest i antal) år 1992 på ett nytt intellektuellt snilligt = ”smartare ❓ ” knep – för att än mera och snabbare bestjäla oss av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – på wåra åt hållet mer eller mindre ”surt” förvärvade löneslantar.


Du minns måhända det här med att Wi av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – då fick betala ca ca 100 miljarder kr till den globala BankingLigans undersystem i Sverige = storbankerna i Sverige. Det bidrog ju i sig då rejält – över lite längre tid sett – till att vanligt folks soliditet = betalningsförmåga = självkänsla har sjunkit med ca 50 % under de senaste ca 25 åren.


På Carl Bildt´s blogg finns ett inlägg 2008-09-26 – som åt hållet kan tolkas som att Carl Bildt nu åt hållet ”skryter” med den här stölden av vanligt folks = humana MedMänniskors = väsentligt flera än 90 % av medborgarnas slantar = ca 100 miljarder kr 1992: ”I pressen här talas åtskilligt om den svenska modellen för att lösa bankkris, och det som nu pågår i Washington påminner inte så lite om de krisförhandlingar vi hade mellan regeringen och den socialdemokratiska oppositionen i Stockholm hösten 1992.” – slut citat av Carl Bildt´s formulering.


Och ej nog med det – utan 2008-09-28 kommer det ytterligare en ”blänkare” på hans blogg här.


Personligen kan jag nu bara hoppas innerligt på att Carl Bildt sett sig nödd och tvungen till att formulera sig så här just nu kanske – då jag personligen fortfarande tror på att Carl Bildt i själ och hjärta VET – att sådant här kriminellt robberi av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna är rent åt helvete fel ❗


Dock… – för att fortvarigt få vara med och ”leka” i den globala BankingLigans (video 3 tim 35 min) kriminella GalenPannors (folkrättsligt sett) PyramidMaktHavareHierarkier – för att kunna bida sin tid – för att vid lämpligt tillfälle aktivt medverka till att göra någonting åt den här förryckt stupida ekonomiska = politiska styrningen i världen i dags dato – så har det nog blivit som det blivit med de här inläggen just då, förhoppningsvis… 💡


En person som har tänkt lite längre/vidare än dom flesta – om det här med PyramidMaktHavareStyrd intellektualIsm – finns HÄR.


Hela wår värld i dags dato styrs sedan tusentals år tillbaka till allt överskuggande del av förhållningssättet att “Det är Brist på Allt” – som i sig ovillkorligen leder till förhållningssättet såväl som beteendet ”Äta eller Ätas = Öga för Öga och Tand för Tand = mer och mer av VåldsSpiral” – som i sig alltid blir exakt detsamma som den perversa stupiditeten “Smärta/Obehag = Attraktion = Njutning”, tyvärr tyvärr… 😥 Och detta då alldeles oavsett hur uppenbart det är att Allt materiellt mm finns i ÖverFlöd för alla och envar att leva LevAnde Liv i kött i ”sus och dus” uti.


Dock… – under åren 1979 – 2006 = på 25 år har hushållens soliditet = medborgarnas självkänsla/värdighet minskat med ca 50 % (klicka där i vänstermarginalen på ”Hushållens skulder” – så kan Du själv konstatera att det är så) – trots att inkomsterna ökat med ca 69 % under samma tid – och då räknat på 1979 års inkomst. Näringslivets produktivitetsutveckling är ju ej så lysande heller precis. 😥


Enligt email till Josef ifrån Skatteverket veckorna 45-46 år 2007 – som svar på tidigare ställda frågor – så var den totala skatteintäkten år 2005 till SamhällsSystemen ca 1 300 miljarder kronor/år ❗ I anledning därav gjorde Josef bl a den följande kommentaren på SVT-bloggen 15/11-07:

”Lite skatteMatematik
Ca 1 354 miljarder = 1 354 miljoner = 1 354 000 hundra tusen = 1 354 000 000 000 = Skatteverkets input av skatter för år 2005 = dagsaktuell uppgift direkt ifrån EkonomiStyrningsVerket * . Folkmängden i Sverige * kan sägas vara ca 9,2 miljoner = 9 200 000. Så minskar Wi talet 1 354 000 000 000 med 7 nollor och multiplicerar med 10:9,2 blir det ca 147 000 kr per skalle året 2005. Medelåldern i Sverige är ca 80 år – och barn och ungdomar under ca 20 år har som Princip ingen inkomst. Så ifall Wi dividerar 147 000 kr med 0,75 = ca 196 000 kr i skatt för var och en av skattebetalarna som ett genomsnitt för år 2005, faktiskt…


Tjänar Wi alla så mycket som 196 000 kr/år ❗ ❓ ❗


Sök på ordet PENGAR här – så kanske Du kan inspireras till lite helt egna tankar om hur SamhällsRäkneSystemet staten, landsting och kommuner kan förbruka så ofattbart mycket pengar som 196 000 kr/år och skatteBetalare – och ändå ha mage att kontinuerligt bokstavligt talat kräva mer och mer och mer… Josefs fråga. Tycker Du att denna skattebelastning – som i allt väsentligt är grundad i det samlade resultatet av MedBorgarnans = MedMänniskornas arbete i Sverige – är helt OK – för hög – eller för låg ❓ ” – slut citat.


Enligt Skatteverket är summan av direkt skatt direkt skatt ifrån privatpersoner ca 477 miljarder året 2005 – men kunde varit + 22 miljarder = 499 miljarder – ifall skattefusket varit noll. Så skattefusket för privatpersoner var 2005 ca 4,7 %. Företagens inbetalning av sociala avgifter och arbetsgivaravgifter mm för anställda var samma år ca 381 miljarder per år – och svinnet här var ca 30 miljarder. 381 + 30 = 411 miljarder = ca 8 % – ifall företagens skattefusk hade varit noll. Så den direkta och indirekta skatteintäkten hänförligt till anställningar mm var år 2005 ca 477 + 381 = 858 mdkr/år – men kunde varit [477+22] + [381+30] = 910 mdkr/år ifall skattefusket hänförligt till arbetstagare och arbetsgivare hade varit noll.


Sammanfattning av skattfusket måste därför bli att RäkneSystemen företag är de största SkatteFuskarBovarna – både i procent sett och i mdkr sett. Likväl intresserar sig PyramidMaktHavarnas massmedia = ”Trattmedia” (video 2,5 min) som Princip noll för detta väsentligt större problem – utan inriktar sig ständigt och jämt enbart på privatpersoners skattefusk/slarv. Detta förhållande får uppfattas som renodlad desinformation = vilseledning av allmänheten – enär Wi av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna som Princip både kan räkna och tänka självständigt – ifall Wi får korrekta grunduppgifter att utgå ifrån, faktiskt… 💡


Varför är det så här förryckt med sakinformationen i PyramidMaktHavarnas massmedia ❓
Tja… – RäkneSYSTEM = förtagsorganisationer osv har ju absolut noll förmåga till empati = innlevelse i människors problem – men det har ju alla av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna mer eller mindre alltid – som är födda som MedMänniskor i kött, faktiskt… Så Sressa en OrganisationsRäkneMaskin går ju ej, faktiskt… Men Stressa (Stress = ”Manager Disease !”) vanligt folk är ju lätt som en plätt. Och än mera Stress för oss av vanligt folk = detsamma som att samhälls- och företags-RäkneSYSTEMEN får än mera Makt över oss av vanligt folk verkligen, faktiskt… – Bergis ❗ – men tyvärr tyvärr… 😥


Den direkt och indirekt personrelaterad skatteintäkten till SamhällsSystemen är [477+381] : 1300 = ca 66 %. Hur det totala skattefusket om totalt ca 22 + 30 + X =133 miljarder [X = 82 mdkr] – enligt uppgift i nämnda email ifrån Skatteverket – fördelar sig i övrigt finns på Skatteverkets SkatteFelsKarta.


Om det totale skattesvinnet om ca 133 miljarder som helhet sett – så skrev Skatteverket i ett email till Josef 2007-11-09 det följande:
”Jag har fått i uppdrag av Mats Sjöstrand (gd Skatteverket) att svara på ditt inlägg i klagomål och beröm. Jag har själv arbetat med att ta fram uppgifter om hur mycket skatt som borde betalas, men som ej betalas in under ett år p g a olika typer av fel. Vi har presenterat dessa uppgifter i en SkatteFelsKarta som bl.a. finns tillgänglig på vår webb.


Huvudbudskapet i denna karta är att Skatteverket fick in totalt ca 1 300 miljarder kronor i skatt år 2005 och ca 22 miljarder av dessa kom in med hjälp av olika former av kontroll. Vi har beräknat att ca 133 miljarder kronor försvinner pga olika typer av fel. Vissa fel har karaktären av misstag och slarv, medan andra fel beror på medvetet fusk. Hur stor del av det totala felet som beror på vad – kan Wi ej avgöra. Felet utgör alltså ca 10 procent av totala skatteintäkter.” – slut citat.


Igen – varför i Jisse namn är det allt överskuggande viktigaste för PyramidMaktHavarnas massmedia = ”Trattmedia” (video 2,5 min) att tjata om privatpersoners skattefusk/slarv om ca 22 miljarder = ca 17 % av det hela – och MedVetet utelämna de ca 83 % av allt annat förekommande skattefusk/skattesvinn ❓ Måhända är det så att en ej alls ringa del av de 83 % – kan hänföras direkt eller indirekt till dom redan besuttna i samhället = dom som i Princip själva är mer eller mindre PyramidMaktHavare ❓ I så fall blir det ju helt logiskt att medvetet ”glömma bort” de 83 % – i allt offentligt talande och skrivande i PyramidMaktHavarnas massmedia – om den delen av skattefusket, faktiskt… Vem är så heroisk = hjältemodig – att vederbörande medvetet väljer att anklaga sig själv mer eller mindre offentligt för skattefusk ❓


Slutligen kan Josef ju nu undra över varför i Helvete * ej RäkneSYSTEMET Staten/Skatteverket – istället för att kontinuerligt stifta flera och flera nya och mer och mer för vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna förvirrande skatteintäktslagar – istället i allra allra första hand inriktar sig på att få de många många redan befintliga skattindrivningslagarna att fungera ❓ Dock – varför RäkneSystemet Staten ej gör så – det överlåter Josef Nu till Dig som läst det här – att helt självständigt tänka över en smula – och sen självständigt räkna ut, faktiskt… 💡


Nu följer EkonomiStyrningsVerkets angivna utfall och SkatteTrycks-prognoser för den total skatteintäkten åren 2000 till 2010;

SkatteTrycksUtfallet för 2000 var 1 164 mdkr = ca 168 600 kr per skattebetalare. Utfallet för 2001 var 1 156 mdkr = ca 167 500 kr per skattebetalare = – 8 mdkr = – 0,01 %. Utfallet för 2002 var 1 159 mdkr = ca 167 900 kr per skattebetalare = + 3 mdkr = + – 0 %. Utfallet för 2003 var 1 215 mdkr = ca 176 000 kr per skattebetalare = + 56 mdkr = + 4,8 %. Utfallet för 2004 var 1 279 mdkr = ca 185 300 kr per skattebetalare = + 64 mdkr = + 5,2 %. Utfallet för 2005 var 1 354 mdkr = ca 196 000 kr per skattebetalare = + 75 mdkr = + 5,5 %.


SkatteTrycksPrognosen för 2006 är ca 1422 mdkr (utfallet klart i december 2007) = 206 000 kr per skattebetalare = + 68 mdkr = + 5 % – och prognosen för 2007 är 1 471 mdkr = ca 213 000 kr per skattebetalare = + 49 mdkr = + 3,3 %. Dock… – prognosen för 2007 är troligast försiktigt gjord – så måhända blir utfallet större i slutändan (klart i december 2008). Hur som med det så kan det i alla fall konstateras att en total skattebelastningsSänkning ej alls har skett under år 2007 – relativt år 2006.


SkatteTrycksPrognosen för 2008 är 1 538 mdkr = ca 223 000 kr per skattebetalare = + 67 mdkr = + 4,6 %. Prognosen för 2009 är 1 614 mdkr = ca 234 000 kr per skattebetalare = + 76 mdkr = + 4,9 %. Prognosen för 2010 är 1 700 mdkr = ca 246 000 kr per skattebetalare = + 85 mdkr = + 5,2 %. Håll i mössan nu – för 2010 skall Wi som är i skatteför ålder (= i åldern 20 – 80+ år i Josefs beräkningar) betala 246 000 kr i skatt på ett eller annat sätt ❗


Så skatteSänkningsFörespråkarPartiet Moderaterna – i regeringsledande position inom Alliansen för närvarande – har ej alls levt upp till någonting i sina vallöften 2006 – avseende en sänkning av skatteBelastningen. Men visst – rätt skall vara rätt – för en marginell sänkning av ökningstakten av skattetrycket har ju skett året 2007 relativt 2006, faktiskt… Men till den saken hör ju också att det ej i prognoserna kan skönjas en skymt av någonting annat – än att moderaterna/alliansen avser att under sin mandatperiod höja skattetrycket ifrån 1 426 mdkr till 1 700 mdkr = med + 274 mdkr = 19,2 %, verkligen…


Fy faen va ”tungt” det låter ❗ Hur många av socialbidragstagare, arbetslösa, sjukpensionärer, folkpensionärer osv – samt löneSlaveriArbetande låg- och medelinkomsttagare (tillhopa uppskattningsvis troligast väsentlig flera än 80 % av MedBorgarna = MedMänniskorna i Sverige över 20 år) – kommer att få inkomstFörbättringar under åren 2006 – 2010 med 19,2 % ❓ Hur läng till kommer Wi av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarnaatt fortsatt orka med detta ❓


”Wi måste erkänna att ekonomier som är fria från onödiga regleringar är effektivare. Man måste ta en machete och hugga, hugga, hugga. Det krävs beslutsamhet, för det finns en RegleringsFetish [fetisch = ting dyrkat som gud; tinggud]. Den har uppstått ur en naiv tro på att det finns en lag eller reglering som löser varje socialt och ekonomiskt problem [PyramidMakt]. Ofta är det så att de som har inflytande över lagstiftningen ej alls begriper att varje ny lag och reglering är en tyst attack på Friheten och på landets utvecklingsmöjligheter.” – sagt 2007 av Polens nya premiärminister Donald Tusk


Med andra ord. Ju bättre samhälls- och företags-RäkneSystemen ”mår” i pengar sett – ju sämre mår verkligen MedBorgarna = MedMänniskorna i landet ifråga = ju mindre frihet ekonomiskt och i övrigt har MedMänniskorna i ett sådant land. Ju flera händer som pengarna i ett samhälle ÖverFlödar via – ju mera Frihet för MedMänniskorna i landet ifråga ❗ Detsamma som att samhälls- och företagsRäkneSystemen brukas för det de ursprungligen skapades för = att Tjäna alla nu LevAnde * * MedMänniskor i samhället med
– och ej alls det rakt motsatta, som det ju som Princip fungerar i dags dato – i världens alla länder, tyvärr tyvärr… 😥 (…mera om det HÄR).


Att det har blivit så här bakvänt – kan spåras till bl a det följande. En kommuniké från familjen Rotschild till kollegor i New York 1863 summerar situationen perfekt: ”De få som förstår sig på penningSystemet [System Research-Andre a * (…= till och med ”Penning- och religionsSystemen” i sig själva som sådana – tycker att det bokstavligt talat är för Djävligt barbariskt = åt hållet humanDement och/eller Autistiskt i dags dato – på den bolliga jorden Terras * ytteryta ❗ ❗ ❗ …)] kommer antingen att vara så intresserade av penningSystemets vinster – eller så beroende av dess tjänster – att det ej kommer att finnas någon opposition från den klassen; medan däremot det stora flertalet av människorna – oförmögna att Förstå de oerhörda fördelarna – kommer att bära dess bördor utan att klaga – och ej alls inse det skadliga för deras egna basala intressen”.


Mer information om det här skatteBelastningsTryckets utökning över tid sett = mer och mer personligt och kollektivt FrihetsBerövandet i Sverige av oss av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna här – och om den 50-% försämrade soliditeten = försämrade betalningsförmågan = försämrade självkänslan hos hushållen under de senaste ca 25 åren här.


Josefs konsensus om SkatteBelastningen av medborgarna.
Under åren 1979 – 2006 = på 25 år har hushållens soliditet = medborgarnas självkänsla/värdighet minskat med ca 50 % – trots att inkomsterna ökat med ca 69 % under samma tid – och då räknat på 1979 års inkomst. Så att hushållen har fått det ekonomiskt bättre under dessa 25 år är helt enkelt bluff – i Josefs perspektiv sett. Staten är till för att tjäna medborgarna – och ej tvärt om – enligt Grundlagen. Dock… – ekonomiskt är Wi som MedBorgare grundlurade – och ingen enda av oss i fårskocken ryter till så att det hörs ens som bräkande lamm – och än mindre som tigrar. Om oss av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – sedda som fårskock av wåra PyramidMaktHavare och deras medlöpare (= flest i antal) HÄR och HÄR.


Ej heller nog med att Staten – som enligt Grundlagen är wår tjänare – bokstavligt talat lurar skjortan av oss av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna med SkatteVapnet – utan sen säljer därtill Staten ut wåra gemensamt ägda tillgångar till multinationella storföretag – som i sin tur lurar av oss än mera av wåra surt förvärvade slantar. Dessa företag är direkt eller indirekt kopplade till den globala Banking – som mer eller mindre enväldigt = dikatoriskt övergripande styr alla världens länder ekonomiskt = politiskt i dags dato, tyvärr tyvärr… 😥


Får det här opåtalat och oförändrat pågå några år till – så kan Wi nog i Sverige bara hänge oss åt att drömma om vilken ekonomisk och annan frihet * – som wåra MedMänniskor förr i tiden hade i de forna Östatsländerna.


Hur länge till innan någon eller några av oss i fårskocken RYTER som tigrar om det här – så att vanligt folk ”in mass” = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna ”in mass” – i vart fall blir medvetna om vart Wi är på väg – och med ”sjumilakliv” för varje år som går – och då ej alls bara i Sverige utan som Princip i vart fall mer eller mindre i hela I-världen ❓ U-världen har ju Alltid mer eller mindre enväldigt = diktatoriskt ekonomiskt = politiskt styrts av PyramidMaktHavareTopparna = banksters i den globala BankingLigan (video 3 tim 35 min), tyvärr tyvärr… 😥


Men ”simma lugnt” – därför: ”ATT ÖVER ”EN NATT” SKAPA EN STARK EKONOMI I VILKEN NATION SOM – I-LAND ELLER U-LAND – ÄR SÅ BANALT ENKELT ATT DET KNAPPT GÅR ATT FÖRKLARA”

I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigareeller

DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT ?

Annonser

5 Responses to SkatteBelastningsTrycket ökar kontinuerligt – eller ?

 1. williaaam skriver:

  Imponerad av din DD bra skrivet. Vet du vad utfallet blev av SkatteTrycksUtfallet 2007. Detta visar att politikerna oberoende av partihörighet utnyttjar den arbetande befolkningen som plantage ägarna i den amerikanska södern för 150 år sedan. Tack Josef

 2. cirsium skriver:

  Vad hände med 10^9. Matte kan vara så himla svårt men räkning är så lätt.

  ”OBS ! Oavsett vad Du tror – eller ej alls tror om det ovanstående – så har Du helt rätt ! Dock – Tro * = att ej alls Veta ! * – och är därför detsamma som åt hållet HypoCrisy *, kanske…”

  Tro gör man i kyrkan, mosken eller något annan plats. Självkänsla handlar inte om att tro det handlar om medvetenhet, och av att läsa detta otroligt långa inlägg så är det något du verkligen saknar. Det är förmågan att förstå varför du genom denna typ av inlägg försöker förverkliga ditt eget existensberättigande. Det är som att du endast kan räkna men inte förstår vad som är matte.

 3. Josef Boberg skriver:

  GooodDag William,

  Taaack för Din goa backfeed !

  Tja… – det har nog ej hänt särskilt mycket på de sista 150 åren egentligen – varken i USA, Sverige eller någon annan stans – aveende MaktElitens ofattbart stora = omättliga HUNGER efter än mera Makt över oss av vanligt folk = humana MedMänniskor, tyvärr tyvärr… 😥

  Men faen vet om det har hänt någonting med den saken egentligen sedan ca 6 000 år tillbaka = från tiden då Wi fick MaktElitens höggradigt HjärnDatorFörsmutsande = höggradigt tankeFörsmutsAnde religioner 😈

  Ha det… 🙂 /önskar tankeFrihets-vännen Josef

 4. Josef Boberg skriver:

  GooodDag Cirsium,

  Dina uttryckta meningar ovan: ”Tro gör man i kyrkan, mosken eller något annan plats. Självkänsla handlar inte om att tro det handlar om medvetenhet, och av att läsa detta otroligt långa inlägg så är det något du verkligen saknar. Det är förmågan att förstå varför du genom denna typ av inlägg försöker förverkliga ditt eget existensberättigande. Det är som att du endast kan räkna men inte förstår vad som är matte.” – slut citat.

  Tja – måhända känner Du ej alls till att: ”Det Wi säger om någon eller några andra – det säger Wi ALLTID mer eller mindre om oss själva också – och ej alls så sällan minst lika mycket !”

  Vet då att Dina uttryckta meningar ovan om mig som person är helt OK för mig personligen – enär det är till 100 % Ditt bord = ej alls mitt bord – och ingen annans bord heller för den delen !

  Tack för Din kommentar – men lite TRIST att Du ej alls hade synpunkter på sakfrågan som sådan = SkatteBelastningsTrycket !

  Ha det… /önskar skatte- och matte-vännen Josef 8)

 5. notousacom skriver:

  Hej du, många länder vill lämna dollar idag…Jag tänker på Jimmy Carter och Paul Findley som satt 22 år i USAs kongress..De har kritiserat hård AIPACs politik och makt över USAs politik:

  Politiken!! vilken politik??.Vad är politiken??Vem styr politiken??…Politiken är att vilja och folk ska inte bara rösta , folk ska styra också,sa Olof Palme……

  Var är Palmes politik och varför denna politik förvann??…

  Politiken ska svara på alla ffolks frågor och gör de bättre..
  för en rättvis värld med fred, frihet, rättvisan och demokrati….Vem styr USAs politik?? Vem bestämmer i USA??…Vem betalar USAs stöd till Israel??Varför dör USAs soldater för Israel och för Israels brott??

  Vad är USAs kongress??Vem Styr det??..Vem är USAs kongress??..Varför dör alla de här människor i USAS ,Israels krig och man har FN????????..

  AIPAC..vad är det??..Varför Israellobby-AIPAC- styr över USAs politik??..EU, FN alla politikerna kan inte gå över AIPACs politik i USA….Läs..Läs vad Jimmy Carter sa om AIPAC….

  Israels makt i världen
  ——————————-
  Den israeliska lobbyn AIPAC har enorm makt i senaten och kongressen i USA. Och även i andra länder. Eller hur ska man tolka dessa länkar utav ex presidenter, professorer, kongressmän, etc? Gör jag en feltolkning? Kan vi få till en diskussion kring dessa länkar?

  Läs vad ex president och Nobels fredspristagare Jimmy Carter säger om AIPAC i en intervju: http://www.thedailybeast.com/blogs-and-stories/2009-01-29/carter-on-iran/2/
  ”AIPAC is the dominant voice among the Israeli organizations in this country. And if you look at the purpose of AIPAC, it’s not to promote peace, it’s not to bring peace to Israel, it’s to promote and defend the policies of the incumbent government in Israel. And so they defend Israel. It’s politically impossible, as you know, for any member of Congress to make a public statement condemning or criticizing the policies of Israel. It would be political suicidal for them to do so. A lot of the members of Congress agree with me, some very high up in the Congress. But if they came out publically and said it, their seats would be in danger. ”

  Läs om AIPACs makt på wikipedia, där står mängder med källhänvisningar, bl.a. till professorer från Harvard: http://en.wikipedia.org/wiki/Aipac

  Den mäktiga Israeliska lobbyn i USA, massa källhänvisningar till professorer, etc: http://en.wikipedia.org/wiki/IsraellobbyintheUnited_States

  Den engelska Israeliska lobbyn är mer framgångsrik än den amerikanska lobbyn: http://en.wikipedia.org/wiki/IsraellobbyintheUnited_Kingdom

  Kongressman Paul Findley skriver en bok efter 22 år i kongressen om AIPACs makt. Läs bland recensionerna och se folks chockade reaktioner, om du inte vill läsa boken:….. Det finns fyra slags människor.

  De som inte vet, men inte vet att de inte vet.
  De är dårar; undvik dem!

  De som inte vet, men vet att de inte vet.
  De är okunniga; undervisa dem!

  De som vet, men inte vet att de vet.
  De sover; väck dem!

  De som vet, och vet att de vet.
  De är visa; följ dem!

  -ARABISKT ORDSPRÅK

  Permalänk | Anmäl #5 Amer Al-bayya, 2010-01-30, 15:12  [Josef reflektion som kommentar till detta blir;

  GRUNDORSAKEN TILL ALLT ELÄNDES ELÄNDE I VÄRLDEN; ”Ge mig kontroll över en nations pengar – och jag bryr mig ej om vem som skriver lagarna !” Detta kan uppfattas som den allt överskuggande och grundläggande affärsidén (sedan mitten av 1800-talet) för Mayer A B Rotschilds världsomspännande bankimperium (video ca 10 min) = The EndGame (video 2 tim 20 min) = Harmagedon

  Detta p g a att wåra (video 4,5 min) globala (video ca 10 min) Pyramid MaktHavare och deras medlöpare (= flest i antal) vill äga världen plus 5% = UPPENBART kriminella PyramidSpel (folkrättsligt sett) med oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder, tyvärr tyvärr… 😥


  Men å andra sidan – ifall det kommer in lite ”nytt folk” i Riksdagen efter valet 2010 = sådana som kan tänka självständigt = FRITT = ej MainStreamat – så kan ju i så fall den allt överskuggande BETYDANDE nationella frågan ställas – om vad som NU = efter valet 2010 MÅSTE göras – för att Wi av vanligt folk skall kunna få ett drägligt liv i Sverige framöver ❓

  Mitt svar på det ÄR att staten = enbart staten SKALL ha 100 % kontroll över peningmängden i en nation – INGEN ENDA ANNAN

  Vem skulle kunna förlora på att Wi testar genom att ”prova på” ❓

  Tja… – i vart fall ej Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – som jag ser det. Dom ENDA som intellektuellt sett – på kort tid kan ”förlora” på detta – är ju PyramidMaktHavarna och deras medlöpare (= flest i antal). Men över lite längre tid sett – så blir ju dom också väldigt STORA vinnare (dom kommer ju ut ur sitt eget helvete – genom att ej får vidare chanser att ställa till ett på tok för jävligt Helvete för miljarder människor), verkligen… 💡 = detta är ett Win-Winscenario för alla och envar – ABSOLUT.


  I o f s så ÄR ju ALLT tillåtet i MateriaSkapelsen (video 64 min). T o m att ”ladda” atmosfären ÖVERALLT med GRAVT hälsoförstörande IT-SMOG (troligast det VÄRSTA av allt i hela mänsklighetens barbariska historia), FINANSKRISBLUFFARNA, CO2-BLUFFEN, RELIGIONSHELVETET osv osv.

  Men vad det är för MENING med det här PÅGÅENDE jävla helvetet kan Wi ju NU (video ca 4,5 min) undra över ? Vore det ej väldigt MYCKET roligare att ha roligt = att Kärt Leka ETT HELT ROLIGT LevAnde Liv i kött också (video ca 7 min) ❓ – undrar Josef Boberg 😉 🙄


  ”Ekonomin i varje nation är deflation”
  (video 1 tim 51 min, svensk text). Ingenting kan stoppa det – utom en monetär reform. Detta bekräftas i sig av finansminister (video ca 2 min) Anders Borg: ”Vi erbjuder bankerna 50 miljarder kronor, det betyder att bankerna i sin tur kan låna ut i storleksordningen 500-600 miljarder kronor


  Men NU ser Wi fram emot wår egen och hela landet Sveriges skuldfrihet – och då blir nog folkhälsan helt automatiskt bättre också;

  OM NATIONALEKONOMI ÖVER POLITIKERNAS NIVÅ

  ”En rik turist kom in på byns hotell, lade en tusenlapp på disken och bad om en nyckel för att titta på ett rum. Hotellägaren blev glad, tog tusenlappen och sprang till kötthandlaren och betalade sin skuld på tusen kronor.

  Kötthandlaren sprang i sin tur till bonden och lämnade tusenlappen som han var skyldig. Bonden tog tusenlappen och sprang till mackägaren och betalade en skuld på disel.

  Mackägaren blev glad och sprang till byns hora och betalade sin skuld på 1000 kr. Hon sprang i sin tur till hotellet, glad i hågen lade hon upp tusenlappen på disken och gjorde sig därmed skuldfri på hotellet.

  Just då kom turisten ned, han var inte nöjd med rummet så han tog tillbaka tusenlappen som låg på disken och drog därifrån. Det blev stor glädje i byn, ingen hade tjänat några pengar men alla blev skuldfria.” – slut citat härifrån.

  Om hur Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – ”lätt som en plätt” fixar detta för hela landet Sverige HÄR, HÄR – samt ej minst HÄR. 😉


  Alla har Wi RÄTT att BÄTTRE
  (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigare ❗ – eller

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: