CO2-FRÅGAN ÄR EN REN BLUFF – ELLER ?


For translation of this into English – ”click” here.

Om innehållet i bloggen i detta register.


The Truth about CO2


Tekn dr Lars Bern om det överdrivna klimathotet.


SAMMANFATTNING AV VAD VETENSKAPSMÄN ANSER

I en global enkätundersökning som FN nyligen gjort visar det sig att människor oroar sig allra minst för den globala uppvärmningen. Människor är tydligen mer klarsynta än vad politiker i allmänhet tycks tro. På samma sätt är det i USA där ’klimathotet’ rankades lägst av alla hot.

Bland världens ledande statschefer är det många som är skeptiska. En av dem är den franske presidentkandidaten Nicolas Sarkozy. En annan är USAs president Donald Trump, men det finns många fler.

– slut citat härifrån.


CO2 Contributed by Human Activity: 12 to 15ppmv

M a o att mänsklighetens fåtaliga ”korn” utsläpp av CO2 – relativt den ”oändliga” CO2-mängd som är i rörelse i myllan, haven, atmosfären, floran, faunan osv – i någon avgörande grad skulle kunna förändra klimatet till varmare är en ren bluff. Det är helt enkelt ett påhitt – som de 13 globala oligarkerna = finansfamiljerna – som har styrt = vanstyrt världen ekonomiskt = politiskt sedan mer än 100 år tillbaka – tjänar multum med slantar på. Thats it – eller ?

Om hur Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens länder – kan göra något åt oligarkernas vanstyre – under rubriken: ”LUFT ATT ANDAS OCH SUVERÄNA PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV – ELLER ?”


Solens aktivitet påverkar naturlig klimatförändring

Studien visar ett oväntat samband mellan solaktivitet och klimatförändringar. Den visar dels att förändringar i solaktiviteten inte är något nytt och dels att solaktiviteten påverkar klimatet, framför allt regionalt.

– slut citat härifrån = Lunds Universitet, 2014-08-18.

Människan spår – men Solen bestämmer klimatet på jorden Terras ytteryta – antingen Wi gillar det elller ej.

Det här diagrammet visar entydigt – att FÖRST stiger temperaturen – p p g a ökad värmeinstrålning från solen – och snäppet efter ökar CO2-halten – p g a att kopiösa mängder CO2 frigörs från de lite varmare haven. Den ökade mängden CO2 skyddar sen jorden för den ökade värmeinstrålningen från Solen. Helt naturligt och fiffigt – minst sagt.

Klarspråk om CO2-bluffen i en kommentar på Facebook här (Du måste vara inloggad på Facebook för att kunna se den).


Livet i kött är som en öppen bokmen mååånga ”läser” bara EN sida – om bl a CO2frågan.

Tror Du på klimatprofeten Al Gores skräckscenarier ?

Jag håller i vart fall med om vad tekn dr Lars Bern har skrivit 2015 här.


VÄL BEKOMME BÄSTA BESÖKARE – ”DET GÄLLER LIVET”

– och då ej minst avseende wår livsmiljö på jorden Terras utsida. Men det gäller ju att satsa miljöpengarna på ”rätt häst”.


Det existerar inget klimatproblem

Att koldioxid skulle ge en kraftig uppvärmning av klotet är helt och hållet ett politiskt påhitt. Det finns starka politiska krafter som samordnar denna propaganda. Exempelvis de som vill avveckla det kapitalistiska samhället och ersätta det med någon form av socialistisk utopi, malthusianerna som anser att det finns för många människor på klotet och att dessa gör slut på jordens resurser, och de politiker som vill avskaffa demokratin och göra sig oberoende av väljarnas röstning i valen.

Koldioxidhalten i atmosfären är geologiskt sett extremt låg idag, endast 0,04 %. Halveras denna nivå kommer växterna att börja dö ut. Geologiskt sett är Jordens temperatur låg idag. Vi är inne i en istidsepok och det har varit varmare 90 % av tiden sedan förra istiden slutade.


Dinosaurierna dog inte ut för att det var 7-10 grader varmare under deras tid och 5 gånger mer koldioxid i atmosfären. Snarare var den biologiska mångfalden 100 gånger större än idag. Det har också förekommit istider där koldioxidhalten var 20 gånger högre än idag.

I Al Gores film ”En obekväm sanning” visade ärliga Al två diagram separata ifrån varandra, ett diagram för temperaturen och ett för halten av koldioxid. Varför visades inte dessa två faktorer i samma diagram? Därför att värmeperioderna kommer före ökningen av koldioxid i atmosfären.


Det finns 50 gånger mer koldioxid löst i världshaven än i atmosfären. Men varmare vatten binder mindre koldioxid som försvinner upp i atmosfären. Borrprover i Antarktis (Vostok) visar att värmen alltid kommer före ökningen av koldioxid.

Det stora klimatproblemet är snarare att solforskarna tror att solaktiviteten kommer att minska med 60 % fram till 2030. Man menar att detta kan leda till en ny liten istid som under åren 1645-1715, då många länders befolkningar minskade med 33-50 % pga felslagna skördar (dock med hjälp av några krig).

– slut citat härifrån.


OM HUR ATT REVERSERA UTBREDNINGEN AV ÖKNAR OCH ÅTERSTÄLLA KLIMATET TILL NATURLIGT

Allan Savory

”Ökenfiering (Desertification ) är ett fint (påhittat) ord för mark som förvandlas till öken” – påbörjar Allan Savory detta fantastiska, tysta, mäktiga föredrag. Och hemskt nog håller det på att hända på omkring två tredjedelar av världens gräsmarker, accelererar klimatförändringen och gör att traditionella boskapskulturer hamnar i socialt kaos.

Savory har vigt sitt liv åt att stoppa detta. Han tror nu – och hans arbetete har hittills visat – att en förvånande faktor kan skydda gräsmarkerna och till och med återta förstörd mark som blivit till öken – genom att ÖKA antalet gräsbetande flockdjur.


”Mänsklighetens framtid hänger på korna”: ”…och vi behöver först skämmas, sedan be dem om ursäkt och lova bättre respekt för vårt 8000 år gamla samarbetsavtal”, skriver Jörgen Andersson.

När kor och andra betesdjur får uttrycka sig naturligt, samspela med gräs, svampar och mikrober som miljoner år av evolution lärt dem, då pumpas koldioxid från atmosfären ner i matjorden som därmed blir mer mullrik och bördig för varje år som går.

Utan betande djur bryts det här samspelet och mullhalten sjunker, med ökande koldioxidhalt i atmosfären som resultat.”


Klarspråk 2015-03-01 av Björn Hammarskjöld, assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi och filosofie licentiat i biokemi här: ”Slutsats: Vi måste flyga mera så att det blir mer kondensstrimmor på himlen som reflekterar solljuset ut i den kalla rymden och minskar uppvärmningen av Jorden. Då slipper vi IPCCs felaktiga datormodeller som hittills visat sig inte stämma med historiska data till idag. Det har gått en sjättedel av detta sekel men temperaturen har inte stigit med ej sjättedel av två grader (0,3ºC) och havsnivån har inte stigit med 0,3 m. Alltså är IPCCs falska datormodeller felaktiga.”

Mera om ”krisen” för jorden Terras jordar i Forskning & Framsteg 11/9-15: ”Hotade jordar”.


Det här diagrammet visar entydigt – att FÖRST stiger temperaturen – och snäppet efter ökar CO2-halten – p g a förändringar av instrålningen från Solen. Ej alls tvärtom som etablissemangets språkrör så framgångsrikt har inbillat oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder.

En ökad instrålning från Solen är i allt väsentligt orsaken till att temperaturen ökar i luften, haven osv = temperaturökningen har ytterst marginellt med mänsklighetens aktiviteter att göra.

2/3-delar av jorden Terras ytteryta är oceaner – som i sig har ackumulerat enorma mängder CO2 = oceanerna är jorden Terras CO2-”lunga”. När temperaturen i världshaven ökar – p g a ökad instrålning från Solen – så frigörs kopiösa mängder CO2 ur haven – relativt mänsklighetens futtiga CO2-utsläpp.

Vad mera behöver sägas om etablissemangets CO2-bluff – än att människor spår men klimatet rår ❓


By the way – om hur att förändra ett hopplöst föråldrat tänkande rörande bl a jorden Terras resurser, tillgång på mat som kan utplåna världssvälten, global- och nationalekonomi, Livets mening mm här – och om att oreserverat vara Vän med sig själv här.


The great global warming swindle – Full version (video 1 tim 16 min).

The Global Warming Scam – CO2 Is rising … But global temperature Is not rising ❗


Mänsklighetens PyramidMakthavare och deras mer eller mindre väl betalda lakejer producerar och publicerar spådomar – men klimatet rår i alla väder ❗


En väderprognos för imorgon kan ej förutsäga temperaturen på en grad när med någon säkerhet. Undantag ifrån det bekräftar den principen.

Med samma teknologi så påstår ändå etablissemanget att det går att förutsäga temperaturen på jorden Terras ytteryta – på en eller annan grad när om hundra år. Hur fan dom får ihop detta tankelogiskt – övergår allt förstånd som jag har.

Hur får Du – som fortfarande tror på etablissemangets klimatprofetior – ihop det tankelogiskt ❓


Tro inte på klimatprofeten Gore Publicerad: 13 oktober 2008

FN:S KLIMATPANEL ETT POLITISKT ORGAN. Klimathysterin, som redan skadat svensk industri, bör snarast förpassas till historiens skräphög. Al Gores skräckscenarier i filmen ”En obekväm sanning” innehåller flera demagogiska överdrifter och felaktigheter, skriver Lars Bern, Åke Ortmark, Peter Stilbs och P-O Eriksson m fl i Stockholmsinitiativet, som kritiskt granskar klimatfrågan.

Stockholmsinitiativet är ett politiskt och ekonomiskt oberoende nätverk – vars ambition är att kritiskt granska klimatfrågan och belysa dess politiska och ekonomiska konsekvenser.

– slut citat härifrån.


IGEN – haven är den största reservoaren av CO2gas som finns. Den kan lätt göras om till den LivsViktiga växthusgasen CO2 i atmosfären – när behov för det uppstår. När Solens instrålning till jorden Terra ökar – så stiger havens temperatur tämligen snabbt – och kopiösa mängder CO2 – relativt mänsklighetens samlade utsläpp – frigörs =”kokar” ur oceanerna. Betänk därvid att ca 2/3-delar av jordens yta är havsyta + sjöar, floder osv. Tala om gigantisk ”lunga” för bl a CO2gas.

Att temperaturökningen kommer först och snäppet efter CO2-ökningen – styrks ovedersägligt av diagrammen här. Vad mera behöver sägas ❓


Som princip ALLA gaser (inklusive metan) i atmosfären fungerar som skydd för skadlig solinstrålning för flora och fauna och för jorden som sådan. Så när CO2-halten i atmosfären ökar – så minskar det i realiteten Solens instrålning mot jorden. Men då ökad solaktivitet ej minskar momentant – utan istället ytterligare kan intensifieras under en viss tid – så blir ju resultatet att temperaturen på jordens ytteryta under en viss tid ändå kan öka. Men hade haven ej släppt ifrån sig kopiösa mängder CO2gas – så skulle ju temperaturökningen ha blivit MYCKET större. Det säger enkel matematik.


När Solen har ”tröttnat på” att ”busa” med högre utstrålning – så sjunker temperaturen på jorden och haven blir kallare. Då ”suger” haven + sjöar, floder osv åter till sig den koldioxid som tidigare hade ”kokat bort” – och så återgår det hela till som det var innan Solen fick för sig att ”busa” med lite större utstrålning. Inget konstigt alls – som jag ser det.

Men det är ju jävligt konstigt att det finns ”forskare” som säljer sin själ för pengar – för att ”forska” fram att att jorden Terra kan bli sin egen ”sol”. Detta då genom att ”forska” fram att t ex mera CO2-gas och metangas i atmosfären – skulle kunna ge en global uppvärming.


Sanningen torde nog snarare vara – att ifall Wi under kort tid eldar upp allt brännbart som finns på jorden Terras ytteryta inklusive oss själva + all olja och kol Wi kan få tag i ifrån jorden Terras inre domäner – så skulle troligast den globala temperaturökningen bli mätbar. Men över lite tid sett så skulle ändå Solens instrålning fortvarigt se till så att temperaturen på jorden Terras ytteryta återställdes till normal.

Floran och faunan skulle därmed också över en viss tid återställas. Förhoppninsvis då befriad ifrån den ursprungliga mänskliga rasen. ”Bara två saker är oändliga, Universum och den mänskliga dumheten (= makthavarnas ?). Men när det gäller Universum är jag ännu inte absolut säker.” – sagt av Albert Einstein.


Nu kan jag bar bara hoppas på att dom banksters som ytterst styr = vanstyr allt här i världen (om hur Wi kan ändra på det HÄR) – ej är så urbota dumma att dom ger sig på att bevisa att jag har fel i det ovanstående och det följande. För i så fall så – Gäller Det Livet ! – för mänsklighetens fortlevnad som ras på jorden Terras ytteryta – bokstavligt talat.

Al Gore, FN´s klimatpanel m fl – har ju bokstavligt talat vänt upp och ned på hur ökad CO2 halt i atmosfären uppstår – och även vad den ökade CO2-halten är till för. Du får gärna fortsätta med att tro på det – men jag har i vart fall förpassat deras grundlösa elitteorihypoteser dit där de hör hemma = soptipppen.


Hur fan har dom kunnat lyckas med att manipulera så mååånga av oss av vanligt folk = kanske uppåt 80 % av medborgarna i världens alla länder – till sin ännavända syn på hur ökad CO2-halt i atmosfären uppstår ❓

Det följande upplever jag därvid kunna vara en hållbar förklaring till det.


Yvonnel skrev:

Undras varför denna diskussionen kommer upp, igen och igen.

Yvonnel… – den tudelade hjärnbarken hos människan är som en räknemaskin. Det som hjärnbarken har fått input flest gånger om – det ser den som ”mest sant” (den lär vara så sofistikerad som räknemaskin – att när den har läst/hört en sak 999 gånger – och det diametralt motsatta 1000 gånger – så inbillar den oss att tro på att det Wi har läst/hört 1000 gånger är sanning. Ej att undra över då att etablissemangets massmedias ”trummande” får genomslag hos befolkningen – eller ?). Detta känner som princip ALLA reklammakare och makthavare väl till – men ej så många av oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna, tyvärr tyvärr… 😥

Så ifall Wi av vanligt folk har något betydelsefullt att säga – så gäller det ju att om och om igen säga/skriva det – för att det skall ”ta skruv”.

Bl a dr Annika Dahlqvist har något MYCKET FUNDAMENTALT (video ca 3,5 min) och betydelsefullt att säga om kost och hälsa – och det tål att repeteras i ”all oändlighet” – som jag ser det.

I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.

Vad tror Du ❓

– slut citat från en bit ned i texten här.


Varför torgför då etablissemanget så starkt sin ännavända syn avseende CO2-halten i atmosfären

Tja… – förklaringen till det är skitenkel – bokstavligt talat. De globala banksters – som ytterst ligger bakom bl a Brist på Energi-bluffen och CO2-bluffen – tjänar ju ofattbart med pengar på att Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – utan att knota t ex betalar ca 15 kronor per liter för bensin och diesolja – när mindre än fem kronor vore ett rimligt pris – för att alla inblandade i den kedjan skulle få en bra lönsamhet i sina verksamheter.

Behövs det flera argument ❓


”Ja, människan påverkar klimatet
(= till någon procent eller så – men däremot så kan chemtrails påverka klimatet en hel del – min anm). Men nej, inget tyder på att uppvärmningen är så allvarlig att vi behöver drabbas av panik. Det menar Lennart Bengtsson, en av de mest välmeriterade svenska klimatforskarna, som på senare tid blivit ”tilltagande frustrerad” av debatten.” – slut citat härifrån.

Att i dessa uppenbart påtagligt kallare och kallare tidevarv i norra Europa och Ryssland – hänge sig åt att tro på global uppvärmning – är väl ej klokt – eller ❓


  http://www.youtube.com/watch?v=OvE7WWuJp-U&feature=


NOVA – National Geographic Special: Secrets of the Sun (video ca 53 min): ”It’s an alien landscape were magnetic tornado’s twist upwards ten’s of thousand’s of miles. Mysterious dark spots large enough to engulf the earth. And violent eruptions shoots ton’s of charged particles into space at speed of over two million miles per hour. This is not some strange world on the other side of the galaxy, this is our Sun. And now, new technologies are allowing us to see it like never before.”


Dock… – idén i videon om att Solen är en ”fusionsreaktor” är en GAMMAL missuppfattning – därför att HELA Universum är en gigantiskt elektromagnetiskt företeelse (video ca 64 min)

  https://www.youtube.com/watch?v=5AUA7XS0TvA


– och varför skulle då ej Solen vara det också ❓ = Solen är mera att likna vid en glödlampa (= Solen är ihålig precis som jorden Terra är det) som drivs av Universums ”oändliga” elektromagnetiska energi = plasma – som jag ser det.


Om MEDVETEN ❓ försmutsning av atmosfären HÄR.

OM BRIST PÅ ENERGI-BLUFFEN HÄR – OCH OM DEN IDAG ALLERSTÄDES NÄRVARANDE OCH HÄLSOFÖRSTÖRANDE IT-SMOGEN HÄR.


SvD 29/12-11 – ”Att skadeökningarna främst beror på koldioxidut-släppens ökning är naivt och missledande.” – sagt av Lennart Bengtsson, medlem av Vetenskapsakademien, gästprofessor vid Uppsala Universitet + 19/7-12 UNT – ”Okunniga svar om klimatet”: ”Inget skäl för oro. De svenska utsläppen av koldioxid assimileras med stor säkerhet i den snabbt ökande vegetationen i våra skogsmarker”.


Newsnill 24/1-13, Göran Ahlgren om Klimatfrågan – WEF i Davos: Varken dagens eller gårdagens domedagsprofetior stämmer

World Economic Forum i Davos lägger klimathotet på toppen av den långsiktiga katastroflistan. Men det är ingen skillnad på klimathotet och andra dystopier som genomsyrar det västerländska samhället sedan Malthus och Ehrlichs spådomar om människans undergång. Verkligheten går inte profetiornas väg. Temperaturökningen har planat ut sedan mer än 16 år, kopplingen mellan påstådd klimatpåverkan och extremväder saknar saklig grund, havsnivån ökar i samma eller långsammare takt än den gjort under hela 1900-talet, etc.. Många vetenskapsmän låter värderingar styra forskningen och utgår ifrån svaret istället för frågan.

Vid Davosmötet denna vecka säljer World Economic Forum in finanskris och ökande klyftor mellan fattiga och rika som ett par av de mest akuta krisriskerna. Klimathotet toppar som vanligt den långsiktiga katastroflistan.

Men hur förhåller det sig med klimathotet, alla dystopiers moder ? Vi skulle nu vara på väg mot på väg mot fyra graders temperaturökning. I verkligheten har jordens medeltemperatur stigit kanske 0,7 grader under 1900-talet. Sedan mer än 16 år har temperaturen legat stilla. Om fem år kan den vara högre….eller lägre. Sanningen är att vi inte vet, vad än agronomen Johan Rockström (VD Stockholm Resilience Center, ledamot i Framtidskommissionen) säger. Nyligen har NASA rapporterat att variationer i Solens strålning kan ha betydligt större klimatpåverkan än vad man tidigare anat. Ett omfattande arbete som publicerats just i dagarna visar att havsnivån höjs i samma långsamma takt som den gjort under hela 1900-talet. Andra studier visar en lägre takt. Dessutom rapporterar flera nya studier och mätningar som tyder på att klimatets känslighet för s k växthusgaser är betydligt lägre än vad prognosmakarna gissat.

Gissningar är precis vad idéerna om människans klimatpåverkan är baserade på. Och uppfattningen att extrema väderhändelser skulle kunna förknippas med påstådd människoskapad uppvärmning saknar saklig grund och kan betraktas som en mediakonstruktion. De aktuella bränderna och värmeböljorna i Australien är återkommande på ett antal decenniers sikt. De och förra vårens och sommarens värmeböljor i USA kompenseras globalt av rekordkyla i Kina och Bangladesh.

Vad som kan säkert sägas är att ett konstant, stabilt klimat aldrig har funnits och aldrig kommer att finnas. Naturen har inga sådana fasta punkter. Värmeperioder avlöser köldknäppar på seklers sikt.

Vanligt sunt förnuft ger svaret på vad som ska göras: Rusta samhället för klimatförändringar, kalla såväl som varma. Stoppa alla fruktlösa försök att styra klimatet. Åtgärder som inte bara är meningslösa utan också har allvarliga biverkningar för människor, miljö och ekonomi.

Klimathotets genomslag bekräftar att vi lever i dystopiernas tid. Först ut i denna idéhistoriska genre var Thomas Malthus som redan 1798 förklarade att mänskligheten på grund av befolkningsökningen snart skulle gå under i hungersnöd, epidemier och pest. Samma budskap levererades av Paul Ehrlich 170 år senare i boken ”The Population Bomb”.

Befolkningsökningen skulle redan på 1970- och -80 talet orsaka massvält. Hur gick det? Som en tidens ironi kom samtidigt teknologiska framsteg och effektivisering inom jordbruket igång (den gröna revolutionen). Livsmedelsproduktionen ökade snabbare än befolkningsutvecklingen och matpriserna sjönk. Men fortfarande hävdar Ehrlich att boken i själva verket var för framtidsoptimistisk och att jordens befolkning är ett hot mot mänskligheten och planeten, samtidigt som nu befolkningsökningen klingar av.

En annan populär profetia är Peak Oil med svensken prof. Kjell Aleklett som en av de främsta företrädarna. Dagen då oljan börjar sina har det talats om i femtio år och den har kontinuerligt förskjutis framåt i tiden så att den alltid legat ett antal decennier längre fram. Men nu påstår somliga att produktionstoppen redan passerats och att det nu kommer att går utför.

Hur stämmer det med att ny teknik nu ser ut att medföra att USA inom kort blir självförsörjande på olja och gas? Gaspriserna sjunker över hela världen och den ryska ekonomin kan komma i gungning. Den som hade påstått att detta skulle ske hade blivit utskrattad bara för några år sedan. Vi har kanske inte facit riktigt än, men den som lever får se.

Det finns ingen kvalitativ skillnad på dystopin om klimathotet och övriga exempel som ges ovan. Verkligheten går inte profetiornas väg. Alla måste ses i skenet av den rådande idéhistoriska dystopiska kontexten. En kontext som genomsyrar dagens västerländska samhälle, vetenskapsmän ej undantagna. Många forskare som omedvetet låter värderingar och moraluppfattning styra forskningen jobbar som Aristoteles: man utgår ifrån svaret och jobbar sig bakåt. Andra jobbar som Sokrates: man börjar med frågan och jobbar sig framåt.

Men en sak är klar: Det är svårt att sia, speciellt om framtiden! (Markus M. Ronner)

Göran Ahlgren, Stockholmsinitiativet – slut citat härifrån.


Om att sex av tio kommunpolitiker tvivlar på att CO2utsläppen är klimatpåverkande HÄR (DN 7/5-12) och HÄR (Expressen 7/5-12 – som därtill visar att av de ca 2700 som har röstat i skrivande stund – så håller ca 69 % med politikerna = människan har ej och kommer ej att orsaka någon global uppvärmning av betydelse med sina CO2-utsläpp). Det får tolkas som att medborgarna och kommunpolitikerna i Sverige är mera ”rätt på det” (video ca 10 min) – än vad riksdags- och regerings-politikerna är – som jag och mååånga med mig ser det.


SR 8/3-12 – Kraftig solstorm skapar störningar. Mera om hur Solen påverkar ”klimatet” på jorden Terra HÄR.


Delar av klimatforskningen söker bevis för ett i förväg bestämt svar

Om vad jorden själv säger om mänsklighetens CO2utsläpp HÄR – och om en NY alternativ syn på CO2frågan HÄR.

”De verkliga förvillarna är klimatalarmisterna” – artikel på Newsmill 2011-01-16 – av meteorolog och klimatolog på Uppsala universitet, Flygvapnet och SMHI, docenten i meteorologi och vice ordförande i Svenska Meteorologiska Sällskapet Tage Andersson.


Den globala temperaturen i fritt fall ! – och dessutom ser det ut som att havsnivån kan ha SJUNKIT med ca 3 mm 2010. Mer om det HÄR.

Detta kan uppfattas styrka att det är den elektriska Solen – som i sin elektromagnetiska interaktion med den likaledes elektriska jorden Terra – som BESTÄMMER klimatet på jordens ytteryta. Mer om wårt fantastiska och SuperIntelligenta (video ca 64 min) elektromagnetiska Universum HÄR. Mänsklighetens CO2utsläpp – som klimatpåverkande – får betraktas som en ”piss i Mississippi” – ingenting annat. Det kan därför uppfattas som att en hel del av mänsklighetens PyramidMaktHavare och deras medlöpare har drabbats av StorebrorsStorhetsVansinne (folkrättsligt sett), tyvärr tyvärr… 😥


”Som jag ser det – så kommer Wi i Skandinavien att få kallare och kallare vintrar framöver – p g a att värmepumpen Golfströmmen har minskat sitt värmepumperi till Skandinavien – ifrån maximalt 100 % för några år sedan – till ca 49 % i dag. 2006-01-10 var det klarlagt att:
Golfströmmen försvagad – Den nordatlantiska Golfströmmen som värmer Västeuropa har försvagats med 30 procent de senaste åren.” Dom som skyller detta på mänsklighetens CO2utsläpp är helt ute på ”åtta famnar utan att kunna simma” – som jag ser det. Detta av det enkla skälet att det är de SuperIntelligenta (video ca 64 min) planeterna Solen och jorden Terra – som i sin GIGANTISKA energiinteraktion styr klimatet på jorden Terras ytteryta till mer än 99 % – ingenting annat.

Al Gore och FN´s klimatpanel har med andra ord drabbats av enfaldens storhetsvansinne. Dock… – sådant är ju snarare regel än undantag i de övre PyramidMaktHavarkretsarna, tyvärr tyvärr… 😥


Så scenariot de närmaste ca 50 åren blir troligen att Golfströmmen vänder sig än mera åt Grönlandshållet – vilket i sig kommer att innebära att nordliga och ostliga iskalla vindar drar ned över Skandinavien mer och mer vintertid. När Golfströmmen tidigare ”pumpade” värme mot norska kusten – så dominerade ju västliga vindar över Skandinavien under den kalla årstiden = västanvinden motade nordvindarna till Sibirien. Så den som framöver räknar med något annat än kallare och kallar vintrar – under de närmast kommande 50 åren – är jag tämligen säker på ”räknar fel”.

Men i och med att Golfströmmen drar mer och mer åt Grönlandshållet – så kommer ju klimatet där att bli mer och mer grönt = isarna kommer att smälta undan. Det är ju ej då särskilt långsökt att utgå ifrån att den vattenmängden då hamnar där det blivit kallare som is = Skandinavien, Baltikum och Ryssland – och måhända andra delarna av norra Europa också.


I tidsperspektivet om ca 50 år – så tror jag ej att någon då levande människa betvivlar att bl a Skandinavien är på väg in i en ny istid, om ca 5-600 års längd. Det är ju inget nytt under himlen precis – för istider i Skandinavien har det ju tidigare funnits en hel del av tidigare. Så om ca 20-30 år från idag – så tror jag att det kan vara läge för att emigrera till Grönland. Sydeuropa är det nog då så ”trångt” uti + en massa konstiga religions– och invandrarmotsättningar – så det är nog ej så mycket att ”hänga i julgranen” – för dom som vill leva ett ”vettigt liv”. Vet då att Grönland är världens störst ö – med sina med sina ca 2,2 miljoner km2 yta. Så det gäller ju att hålla sig väl med danskarna – för Grönland är ett självstyrande danskt territorium.” – slut citat från en bit ned i texten HÄR.


WikiLeaks cables reveal how US manipulated climate accord: – 3 December 2010 – ”Embassy dispatches show America used spying, threats and promises of aid to get support for Copenhagen accord…”


Klimatskeptisk kurslitteratur stoppad: – 6/12-10 – ”Det har utbrutit en kris på KTH sedan en matematikprofessor publicerat ett nytt studiematerial där studenterna får räkna på IPCC’s klimatmodeller. Resultatet? Klimatmodellerna är felaktiga. Nu stoppas litteraturen – efter påtryckningar från mediabolaget Bonnier. …”


CO2-bluffen är tämligen väl belyst HÄR (video 2 tim 24 min) – samt ej minst HÄR (video ca 10 min) + i ett återgett email HÄR (= om FN´s KLIMATHYSTERI) – samt ej minst om HUR Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – åt hållet regelmässigt bluffas av wåra GalenPanniga (folkrättsligt sett) PyramidMaktHavare bl a HÄR och HÄR.

UN wrongly linked global warming to natural disasters – 24/1-08.


FN-rapport om glaciärer felaktig – 19/1-10 – ”En rapport som använts av FN:s klimatpanel (IPCC) om att Himalayas glaciärer kan vara borta år 2035 har visat sig vara ren spekulation ❗ Forskaren bakom påståenden erkänner nu att han bara gissat och inte använt sig av vetenskapliga fakta.” Lite mera om detta FN-fiffels potentiella konsekvenser HÄR.

Forskarna måste krävas på bevis


Skandalen sprider sig 22/11-09. ”De hackade mejlen och dokumenten från University of East Anglia sprider sig som en löpeld över internet. Nu har affären fått ett namn: Climategate. Media och bloggare runt om i världen skriver nu om ”skandalen” som bara växer. …”

”Den 21 november dök de första rapporterna upp både i bloggosfären och i internationella mainstream media. E-postväxling mellan klimatforskare knutna till och i samarbete med Storbritanniens främsta klimatforskningsinstitut Hadley hade offentigjorts genom ett dataintrång och finns nu tillgängliga på internet. E-postväxlingen bekräftar bilden av en liten klubb av forskare som är ansvariga för att driva linjen att underbygga den politiska uppfattningen att koldioxidutsläpp är på väg att orsak en global klimatkatastrof.Dessa forskare är också de som sätter agendan för FN:s klimatpanel IPCC. …” – slut citat härifrån.


OVERUNITY – FREE ENERGY EXISTS ❗
(vido ca 4 min) = om en elektrisk motorgenerator sem AVGER mer än fem (5) gånger mera elektrisk energi än vad motorn behöver för att driva generatorn = en ”värmepump” för elenergi. Det finns en ”uppskö” av sådan här helt nydanande fungerande teknik (vido ca10 min ) i dags dato – men i stort sett ALLA har problem med sin överlevnad = de MOTARBETAS av wåra (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavare (video 2 tim 38 min) och deras medlöpare, tyvärr tyvärr… 😥

Nikola Tesla VISSTE allt detta redan i slutet på 1800-talet – men den tidens PyramidMaktHavare (video 3 tim 35 min) såg till så att han dog utfattig 7 januari 1943.


”Bara två saker är oändliga, universum och den mänskliga
(video ca 10 min) dumheten. Men när det gäller universum är jag ännu inte absolut säker”Albert Einstein * * = ”Utan tvivel är man inte riktigt klok !” – och då framförallt att tillskriva wåra (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavare (video 2 tim 38 min) och deras medlöpare.

Anm. En MedMänniska är en som ställer till det gott för sin egen del OCH så många andra som möjligt.

En PyramidMaktHavare är en som ställer till det gott för sin egen del – men på sina MedMänniskors bekostnad (video 3 tim 35 min) – och då FRAMFÖRALLT oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna. Humant


Vad tror Du skulle hända med t ex CO2-utsläppen – ifall de vansinniga CO2-avgifterna oreserverat skulle gå till att stödja utveckligen av sådan LOVANDE FramTidstTeknik – som det finns ordat om HÄR


Om hur ”oändligt” MYCKET som Wi (= mänsklighetens PyramidMakthavares forskare) icke vet om den elektriska Solen och Universum HÄR (video ca 64 min).


”De fossila bränslena är inte bara en välsignad resurs för materiell utveckling. Tack vare människors förbrukning av fossila bränslen kommer världen under lång tid att åtnjuta en koldioxidhalt i atmosfären som avsevärt överstiger dagens nivå. Detta innebär med säkerhet större skördar och frodigare växtlighet och sannolikt också ett åtminstone marginellt bättre klimat, lite varmare, mer nederbörd och lite jämnare. Förmodligen kommer man i framtiden att finna möjligheter att berika atmosfären med koldioxid på andra sätt när eller om förbränningen av fossila bränslen blir avsevärt lägre. Man kommer med förundran att läsa om den bisarra tid då koldioxid sågs som planetens förbannelse.”
– slut citat härifrån.

Om att den elektriska Solen påverkar klimatet mer än Wi har trott HÄR, HÄR, HÄR – samt ej minst länksamligen HÄR.

Professor emeritus Lennart Strandberg: Klimatbluff i statlig folder till miljontals svenskar

Professor emeritus Gösta Walin: Så skapade Sverige klimatbluffen redan på 70-talet


Josefs pappa John
(född år 1875) VISSTE i slutet på 1800-talet – att den elektriska Solen i sin ElektroMagnetiska (video ca 64 min) EnergiInteraktion med jorden – till mer än 99 % BESTÄMMER klimatet på jorden Terras ytteryta. Den KUNSKAPEN ”smittade” han mig med – under 1900-talets 40- och 50-tal. Jag kunde då – ej ens i min ”vildaste” fantasi – föreställa mig att ens den allra värsta GalenPanna skulle kunna komma fram till någonting annat.

Detta förhållningssätt visade sig ju vara fel – för numera har ju åt hållet mer än hälften av världens MedMänniskor – gått på det här FNvansinnet = StorHetsVansinnet (folkrättsligt sett) – att det är människosläktets futtiga CO2utsläpp – som bestämmer klimatet, tyvärr tyvärr… 😥


Dock… – lokalt kan människosläktet bevisligen skövla och skita ner den NaturLika miljön – så att det ser för jävligt ut, tyvärr tyvärr… 😥 Men det är ju en helt annan sak – än att kort- och långtidsmässigt ”styra” klimatet – så det så.


Climategate: Googlegate ❓
– December 2nd, 2009 – ”What is going on at Google ❓ I only ask because last night when I typed “Global Warming” into Google News the top item was Christopher Booker’s superb analysis of the Climategate scandal.

Climate change data dumped ❗

”Klimatmodeller är nonsens !” – av John Reid – ”The less a thing is known, the more fervently (= passionerat, hett, brinnande och innerlig) it is believed.” – I genomförandet av mänskliga angelägenheter är det ju bättre att vi grundar våra åtgärder på förnuft och bevis snarare än på fromhet och myt.


MaktHavarnas (video 2.44 min) Brist Kunskap = Världens Gissel ❗ (video ca 10 min), tyvärr tyvärr… 😥 – och en indikation på var Wi själva befinner oss (video c 10 min) – kan Wi få en viss uppfattning om HÄR.


O B S ❗ Den globala temperaturökningen – från 1979 till 2009 – är i princip 0 (noll) grader C ❗ – så isbjörnarna mår alldeles utmärkt, verkligen… – Tack och Löv ❗ 🙄

Så tala om att CO2-frågan är detsamma som kriminell business folkrättsligt sett – eller ❓

Men… – handen på hjärtat – vad är det som säger att överhuvudtaget NÅGONTING blir mera rätt – bara för att väldigt många tänker, babblar, skriver osv – men framförallt – gör SAMMA fel

Så uttrycket – ”THE CLIMATE SCAM” – får ju uppfattas som åt hållet mitt i prick avseende CO2frågan, tyvärr tyvärr… 😥


Väl genomtänkta artiklar om den saken finns det HÄR – samt ej minst HÄR och HÄR.


Om den s k ”fria” forskningen här och här + ej minst här och här.


Det färskaste om IPCC´s = FN´s CO2vansinne 👿 finns här.


Sansade basfakta om CO2historian här, här, här, här och här.


Grunden för allt mitt tjat om NaturLiktVisa självklarheter

Bondförståndsmässigt så finns hönan först – och sen kommer ägget som en effekt av orsaken = hönan. Mer eller mindre Alla Fria KlimatForskare har som Princip kommit fram till att historiskt sett så har alltid temperaturhöjningen (hönan) kommit först – och sen har verkan av temperaturhöjningen blivit en ökad CO2halt (ägget). IPCC = FN har vänt upp och ned på detta – och påstår helt utan vetenskapligt bevisbara belägg för det – att ägget (ökningen av CO2-halten) kommer först – och effekten av ägget blir temperaturhöjningen (hönan). En hel värld av politiker och andra beslutsfattare – rörande miljöfrågor – har gått på den här stupida bluffen ifrån IPCC = FN.


Ej alls så få av dom klimatforskare som skulle kunna ta bladet ifrån munnen – och rätta till det här Autistiskt vansinniga förhållningssättet ifrån IPCC = FN håller käften – därför att annars riskerar dom uppenbart att mer eller mindre förlora sina forskningsuppdrag, tyvärr tyvärr… 😥 Med IPCC´s = FN´s Autism i CO2-frågan – menar Josef att CO2-frågan blivit att: ”Enbart se ett eller några få träd av skogen – och därmed missa alla andra träd – och framförallt skogen som helhet sedd”.


Vidareutveckling av talan
Apropå jorden Terra så kom dom GalenPanniga (folkrättsligt sett) PyramidMaktHavarna och deras medlöpare på ett nytt knep att stressa vanligt folk = fårskocken med i mitten på förra seklet = industrialismens s k miljöförstöring – med bl a ozonskiktets uttunning. Delar av PyramidMaktHavarna visste då att det ofrånkomligen skulle ske i vilket fall som – enär homo sapiens miljöstörande verksamhet i Princip aldrig kan påverka den NaturLiktVisa bolliga jorden Terras förändringsprocesser till mer än ca en (1) procent ❗

Så – så små är Wi som kvalster på Terras ytteryta – oavsett vad Wi än kan komma på att hitta på som åt hållet humanDementa och/eller Autistiska homo sapiens. USA släpper idag ut lika mycket CO2gas som Kina, Tyskland, Japan, Storbritannien, Indien och Kanada gör tillsammans. Allt enligt Bonniers Världsatlas av år 2003.


Varför har det blivit så här ännavänt med bl a CO2-frågan ❓

Om oss av vanligt folk sedda som fårskock här och här. Dom GalenPanniga (folkrättsligt sett) PyramidMaktHavare och deras medlöpare i USA visste och vet att den bolliga jorden Terras skyddsskikt mot för flora och fauna skadlig solstrålning ifrån början var vattenånga = fram till och med Atlantistiden. Det förändrades senare till ozon, när vattenångan blev wåra nuvarande oceaner = Atlantis försvann i Atlanten. I och för sig lite fortare än den NaturLiktVisa processen – på grund av att atlantiderna nyttjade sin högtstående teknik på ett O-NaturLiktoVist sätt – som i sig påskyndade den Naturlika processen något.

Dock… – dom atlantider som överlevde detta – dom lever fortfarande kvar som Terracivilisation på en eller annan miljon invånare – fast numera inuti jordskorpan. Dom klarade ej alls ut leva med oss och wårt ofattbara åt hållet humanDementa och/eller Autistiska barbari på ytterytan. Av atlantiderna har Wi fått mycket av wår nuvarande teknologi – som t ex början till och senare vidareutveckling av wår datorteknik. Den gåvan ifrån dom påbörjade dom överföringen av till oss i mitten på 1900-talet – såvitt Josef känner till den saken.


Konsensus = allenarådigheten av PyramidMaktHavarnas och deras medlöpares påhitt att Wi i någon avgörande grad kan påverka moder jords = rymdPlânet den bolliga jorden Terras NaturLiktVisa = Intelligent förändringsprocesser – som kvalster på den bolliga jorden Terras ytteryta – med wårt i och för sig högeligen barbariska levnadssätt emot oss själva och varandra + jorden Terra som sådan – är likväl kort och gott det ultimata StorHetsVansinnet av mänsklighetens GalenPanniga (folkrättsligt sett) PyramidMaktHavare och deras medlöpareFörnuftsmässigt sett.

Dock… – de mest betydande delarna av de övre skikten av dom GalenPanniga (folkrättsligt sett) PyramidMaktHavarna VET att det ej alls är så här egentligen – men använder O-NaturLiktoVist wår till ca 1 % av betydelse miljöstörande leverne – som ett medvetet och högeligen effektivt stridsmedel och verktyg för att stressa oss i sin fårskock med = stridsmedel och verktyg för att göra oss av vanligt folk mer fogliga med. Ingenting annat, tyvärr tyvärr… 😥 Om oss av vanligt folk sedda som fårskock här och här.


Statsminister Anders Fogh i Danmark har under juni 2007 startat en egen blogg . 2007-06-29 berörde han CO2frågan där här * – på sitt sedvanliga goa sätt att uttrycka sig på sin blogg. Josef fann då skäl för att kommentera detta på i stort sett följande sätt: ”Bäste Anders Fogh, – Dina uttryckta meningar om de pågående klimatförändringarna: ”At kloden skifter temperatur er ikke nyt – ja, der har faktisk været store klimaforandringer gennem millioner af år. Derfor har mange stillet spørgsmålet, om klimaforandringerne er skabt af NaturRen selv eller af menneskers aktivitet. Jeg har selv stillet det spørgsmål og været i tvivl om svaret. Men FN’s internationale klimapanel har nu fastslået, at en meget væsentlig del af vor tids klimaforandring er menneskeskabt. Det lægger jeg så til grund. Og den del af klimaforandringen mener jeg, at Wi har en forpligtelse til at modvirke.” – slut citat.


Min kommentar till det blev:
USA får uppfattas som den nation i världen som mest av alla påverkar vad som sker och ej sker avseende miljön globalt. I Princip struntar USA i att begränsa sina egna koldioxidutsläpp. USA släpper idag ut lika mycket CO2 som Kina, Tyskland, Japan, Storbritannien, Indien och Kanada gör tillsammans. Allt enligt Bonniers Världsatlas av år 2003. Varför ❓ Tja – som Josef ser det Vet några personer av det översta skiktet av PyramidMaktHavarna i USA att – oavsett hur Wi beter oss som kvalster på den bolliga jorden Terras ytteryta med t ex CO2-utsläppen – så påverkar det ej Terras NaturLiktVisa förändringsprocesser till mer än sisådär futtiga ca 1 % ❗ .


Skulle USA göra som dom gör avseende CO2-utsläppen – utan att Veta att det är så här – så skulle dom i Josefs perspektiv sett kunna klassas som totalt förryckta = vansinniga. Att dom som sådana skulle kunna globalt påverka alla andra nationer på jorden Terra ekonomiskt = politiskt * så starkt som dom de facto gör – ser Josef som hart när helt uteslutet. Konsensus av det blir ofrånkomligen att PyramidMaktHavarna och deras medlöpare i USA VET vad dom gör och ej gör avseende CO2utsläppen – och vilken ringa påverkan det har på den bolliga jorden Terras NaturLiktVisa klimatförändringsprocesser. Förändringsprocesser som i grunden ej alls kan rubbas av människosläktet – annat än mer eller mindre marginellt i tidigare skeendetid sett – ingenting annat ❗ FN domineras mer eller mindre av USA – så det är logiskt att FN´s klimatrapport säger: ”Men FN’s internationale klimapanel har nu fastslået, at en meget væsentlig del af vor tids klimaforandring er menneskeskabt.” – slut citat.


Såvitt Josef vet så var den bolliga jorden Terras skyddsskikt för flora och fauna skadlig solstrålning för ca 15 000 år sedan (+ – 20 %) = AtlantisTiden vattenånga = ett mycket tjockt molntäcke. Landytan var då ca 70 % och vattentäckta områden var ca 30 % (+ – 20%). Klimatet temperaturmässigt var då relativt dagens jämt över ”rymdbollen jorden Terras” ytteryta = varmfuktigt. Ett fåtal av människosläktet hade då sett den elektriska Solen = varit ovan molnen på något väldigt högt berg eller på annat sätt.


Därefter ”ramlade” molnen successivt ner och landytan minskade successivt till ca 30 % och havsytan ökade till ca 70 % = dagens fördelning. Stora landändringar följde successivt av detta – genom de enorma tryckförändringarna på jordskorpan = bl a kontingenten Atlantis försvann succesivt i havet – bokstavligt talat. Dock… – ej alls på ca 24 timmar som Platon lär ha sagt. Skyddskiktet molnen hade då successivt ersatts med ozon – men det var då i sin begynnelse väldigt tunt – relativt wårt nuvarande. Det innebar väldigt stora temperaturskillnader på wår ”rymdbolls” ytteryta – och stora mängder med vattenånga = molnen frös till is – i framförallt polområdena. Inlandsisen kom då också till – men smälte så småningom bort när ozonskiktet successivt blev tjockare och tjockare = temperaturskillnaderna minskade.


Sedan en tid håller ozonskiktet på att NaturLiktVist ersättas med CO2 = koldioxid som skyddsskikt = på sikt kommer alla nuvarande isar att smälta – antingen Wi bejakar det eller ej. Detta kan Wi i Princip gör absolut noll åt för att stoppa – i ett Förnuftsmässigt perspektiv sett. Därtill är ozonskiktet redan idag så tunt – att det föreligger uppenbar risk för alla och envar att få irreparabla skador på sina fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiner – av att vara ute i den elektriska Solens sken utan keps, mössa eller annat skydd på huvudet (tjockt hår eller ej på huvudet gör absolut ingen skillnad) – mellan ca kl. 11.00 till ca kl. 15.00 – och större delen av året – även på wåra breddgrader.


Varför USA gör som dom gör avseende CO2utsläppen går Josef ej alls in på här – för det kan rimligen vem som helst ”räkna” fram själv.


I Ditt fall så skulle jag nog föredra att ej Ännu helt släppa det Du själv sagt: ”At kloden skifter temperatur er ikke nyt – ja, der har faktisk været store klimaforandringer gennem millioner af år. Derfor har mange stillet spørgsmålet, om klimaforandringerne er skabt af NaturRen selv eller af menneskers aktivitet. Jeg har selv stillet det spørgsmål og været i tvivl om svaret.” – oreserverat till förmån för vad den nuvarande USA-styrda FN-rapporten säger – ”Men FN’s internationale klimapanel har nu fastslået, at en meget væsentlig del af vor tids klimaforandring er menneskeskabt.” – slut citat.


Det sagt utifrån att Du som statsminister mycket påtagligt kan påverka vad som kommer att hända i Danmark med bl a miljöfrågan CO2-utsläppen – men också inom EU – såväl som världen i stort = även för Josefs fosterland Sverige. Nu finns bara kvar att säga – Lycka till med CO2frågan – och ha en skööön sommar ❗ Ha det… vännen Josef” – slut citat.


2007-08-03 kommenterade Josef igen saken enligt det följande HÄR: ”Bäste Anni Løndal de Lichtenberg – Dina utrryckta meningar: ”De 3 ben til løsning af klimaændringerne:
1. Vi arbejder for at nedbringe CO2
2. Vi intensiverer forskningen m.h.p. at få alle faktorerne i relation til den globale opvarmning dækket
3. Vi begynder en problemløsning ud fra hypotesen om, at Jorden Terra vil blive opvarmet uanset, hvad Wi gør. Jeg ser et stort problem i, at FN har valgt side i klimadebatten, for det vil forhindrer punkt 2 og 3. Læs eventuelt mere om det problematiske i, at FN har valgt side på min blog.”
– slut citat.


Det kan synas vara förvirrande att FN – som till en dominerad del styrs av USA – fattat ett sådant beslut – med tanke att USA som nation bokstavligt talat skiter i att begränsa sina egna CO2-utsläpp. USA släpper idag ut lika mycket CO2 som Kina, Tyskland, Japan, Storbritannien, Indien och Kanada gör tillsammans. Allt enligt Bonniers Världsatlas av år 2003.


Varför ❓

1. USA står för ca 30 % av världens industriproduktion – men konsumerar mer än 60 % av världens industriproduktion. Måhända är CO2frågan ett av flera sätt för USA att ekonomiskt Balansera sitt eget gigantiska underskott av industriproduktion med – vad vet Josef.


2. Som Josef ser det Vet några personer av det översta skiktet av PyramidMaktHavarna i USA att – oavsett hur Wi beter oss som kvalster på den bolliga jorden Terras ytteryta med t ex CO2-utsläppen – så påverkar det ej det gigantiska och Intelligenta Energisystemet den elektriska Solen och den bolliga jorden Terras NaturLiktVisa förändringsprocesser till mer än sisådär futtiga ca 1 % ❗ Det innebär i sig att när CO2gasen kommer har ersatt ozon som skyddsskikt för flora och fauna under tiden fram till år 2100 – så blir det istället år 2099 – ifall mänskligheten ej alls begränsar sina CO2-utsläpp.


Konsensus av detta blir att mänskligheten i CO2-saken kollektivt sett är missledda av PyramidMaktHavarnas kompletta StorhetsVansinne (folkrättsligt sett) – i sin mening om att Wi i grunden skulle kunna ha kapacitet att i någon som helst avgörande grad kunna styra = störa det Intelligenta EnergiSystemet den elektriska Solen och den bolliga jorden Terras NaturLiktVisa förändringsprocesser – i Josefs perspektiv sett. Om alla nu LevAnde * * människor = Homo Sapiens samlas på Gotland får dom mer än en 1/2 m2 per person.

Kan verkligen en sådan liten ”klick” homo sapiens – av allt annat som finns på och i den elektriska Solen och jorden Terra – överhuvudtaget störa dessa gigantiska företeelserna Solen och jorden Terras NaturLiktVisa förändringsprocesser i sin SuperIntelligenta energiförening – ens tänkt i någon homo sapiens vildaste fantasi – som har sitt sunda Förnuft i behåll ❓


Om global uppvärmning handlar också det som finns här och här samt här. Det styrker också att CO2frågan är marginell avseende den globala uppvärmningen. Den senare är av – Bernie Hobbs Australia. She is an award-winning science writer and broadcaster with ABC Science.


Så – varför överhuvudtaget stressas av att den elektriska Solen och jorden Terra själva har bestämt att ozon som skyddsskikt – skall bytas ut mot CO2-skyddsskikt ❓ Ha det… CO2-vännen Josef” – slut citat.


Sammanfattning

1. Det oundvikliga NaturLiktVisa utbytet av ozon till CO2, CO, vattenågna mm – som skydsskikt för flora och fauna för skadlig solinstrålning – har människosläktet till ca 99 procent överhuvudtaget ingen möjlighet att påverka – i Josefs perspektiv sett.


Global uppvärmning på grund av CO2 = wåra (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavare (video 2 tim 38 min) och deras medlöpare. STÖRSTA bluff någonsin faktiskt… Mer om den saken HÄR = IPCC´s = FN´s = FN´s Klimatpanels = wåra (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavares (video 2 tim 38 min) MaktMedel av rang, tyvärr… – * * * * * * * * * * * * * * .


Detta innebär i sig att – i fallet det NaturLiktVisa skiftet av ozon till CO2gasen kommer att vara klart år 2100 – så blir det i fallet att alla länder på jorden Terra gör som USA idag gör = bokstavligt talat skiter i att begränsa sin egna CO2-utsläpp – att detta skifte istället kommer att vara färdigt år 2099. Sedan ca 30 år har människosläktet lagt ned ofattbart stora ekonomiska resurser på att reducera sina CO2utsläpp – och gör så också i dags dato – ifall Wi undantar USA – som rimligen Vet att skiftet ifrån ozon till CO2 är NaturLiktVist = oundvikligt – och oavsett vad mänskligheten gör eller ej gör avseende sina CO2-utsläpp.


2. IT-smogen har människosläktet till 100 % själva förorsakat = skapat – och lägger ned ofattbart med ekonomiska resurser på varje dag – sedan ca 30 år – på att göra än mera allomfattande för alla och envar – såväl inomhus som utomhus . De ekonomiska resurser – som människosläktet i dags dato spenderar på forskning om IT-smogens kort- och långsiktiga hälsopåverkan – är kort och gott försumbara – i detta perspektiv sett.


3. Konsensus i Josefs perspektiv sett blir;

a. Att människosläktet skulle kunna på ett avgörande sätt ”störa” det NaturLiktVisa utbytet av ozon till CO2 – kan ses = uppfattas som mänsklighetens PyramidMakthavares fulländade StorhetsVansinne.


b. Att människosläktet ej alls beaktar IT-smogen – som ett till 100 % av människosläktet skapat miljöproblem – och ej alls gör någonting åt det – kan uppfattas som mänsklighetens PyramidMakthavares näst intill fulländade StorhetsVansinne.


c. Med människosläktet avser Josef i dessa fall den ”lilla klick” av wåra (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavare (video 2 tim 38 min) – som ekonomiskt = politiskt rår över att det är som det är i dags data med IT-smogen och CO2frågan. Informationen ifrån denna ”lilla klick” av GalenPanniga (folkrättsligt sett) PyramidMaktHavare till oss av vanligt folk = fårskocken i denna Elits perspektiv sett – är som Princip hart när obefintlig – avseende HelhetsPerspektiven på CO2frågan och IT-smogen. Om oss av vanligt folk sedda som fårskock här och här.


Josefs konklusion 2007-08-13 av allt detta intellektuella ordbajseri blev som följer: ”Varför ändå på ett Förnuftigt sätt till rimliga kostnader (för att i stället kunna satsa mycket mycket mera ekonomiska resurser på att t ex starkt begränsa den dokumenterat hälsoförstörande ITsmogen) begränsa wåra utsläpp av CO2gasen ❓ Tja – ej alls för att rädda den bolliga jorden Terras atmosfär för försmutsning med CO2 + CO – därför att det är kort och gott Storhetsvansinne – ifall Wi tror (TRO = att ej alls VETA !) = inbillar oss att Wi skulle kunna påverka den NaturLiktVisa förändringsprocessen = övergången ifrån ozon till CO2 + CO mm som skyddsskikt för flora och fauna – i någon som helst betydande grad.


Men däremot finns det måhända alla anledningar till att begränsa wåra CO2-utsläpp i wår omedelbara närmiljö för wår egen hälsas skull – därför att – HÄLSAN ÄR EJ ALLT – MEN UTAN HÄLSAN FÅR ALLT ANNAT UNDERORDNAD BETYDELSE

Tips. Se därför till så att Du får i dig tillräckligt av basmineralen magnesium och animaliskt fett (= ca 2/3 animalisk och 1/3-del vegetabilisk föda) – samt ej minst – TILLRÄCKLIGT LITE av den ”tunga drogen” raffinerat socker.


Blodets hemoglobin tar i första hand upp CO (som är en naturlig komponent i CO2) i lungorna – och först därefter syre. Så har Wi för mycket mycket CO (som finns i CO2gasen) i wår andningsluft – så tar Wi helt enkelt ej upp det syre i lungorna – som Wi än så länge behöver för att fungera ”normalt”. Men – vaddå – någon har sagt att det är lättare att bli Upplyst = Intelligent som ett nyfött barn = ej alls åt hållet intellektuell = åt hållet humanDement och/eller Autistisk – ifall Wi placerar oss på ett högt berg i Tibet – för där är luften som mest syrefattig.

Så måhända är wåra CO2utsläpp med CO trots allt ändå av enbart godo – både för oss själva och den bolliga jorden Terras ytterytas klimat ❓ = vad vet Wi egentligen i grund och botten om den saken ?


Vironmental Effects of Increased AtmosphricCarbon Dioxide – ARTHUR B. ROBINSON, NOAH E. ROBINSON AND WILLIESOON – Oregon In stitute of Science and Medicine, 2251 Dick George Road, Cave Junc tion, Oregon 97523 ( artr@oism.org ) har tänkt/skrivit:

”CONCLUSIONS – There are no experimental data to sup port the hypothesis that in – creases in human hydrocarbon use – or in at mospheric carbon dioxide and other green house gases are causing – or can be expected to cause unfavorable changes in global temperatures, weather, or landscape.


There is no reason to limit human production of CO2, CH4, and other minor green house gases as has been pro posed (82,83,97,123). We also need not worry about en vironmental ca lamities even if the current nat ural warming trend con tinues. The Earth has been much warmer during the past 3,000 years without catastrophic effects. Warmer weather extends growing seasons and generally improves the habitability of colder regions.


As coal, oil, and natural gas are used to feed and lift from poverty vast numbers of people across the globe, more CO2will be re leased into the atmosphere. This will help to maintain and improve the health, lon gev ity, pros per ity, andpro ductiv it you fall people. The United States and other countries need to produce more energy, not less. Themost practical, econom i cal, anden vironmentally soundmeth ods avail ablearehy dro carbon and nuclear technologies.


Human use of coal, oil, and natural gas has not harmfully warmed the Earth, and the extrapolation of current trends shows that it will not do so in the foreseeable future. The CO2 produced does, however, acelerate the growth rates of plants and also permits plants to grow in drier regions. Animal life, which depends upon plants, also flourishes, and the diversity of plant and animal life is increased.


Human activities are producing part of the rise in CO2 in the atmosphere. Mankind is moving the carbon in coal, oil, and natural gas from below ground to the atmosphere, where it is available for conversion into living things. We are living in an in creasingly lush en Wi-ronment of plants and animals as a result of this CO2 increase. Our children will therefore enjoy an Earth with far more plant and animal
life – than that with which we now are blessed.” – slut citat.

den här webbadressen sägs på svenska en hel del av åt hållet hur illa ställt det är med grundforskningen i dags dato om saken som sådan.


2007-09-23/24 fanns bl a de följande kommentarerna på Carl Bildt´s blogg – under rubriken ”Viktig klimatvecka” – för världens alla länder i bl a FN´s regi;

1. maxxoo Says: För att få åtminstone litet balans i den nu PK-hysteriska klimatfrågan så rekommenderas att logga in på Google och se filmen “Global Warming Doomsday Called Off” som visats på kanadensiska CBC. Filmen är 44 min lång och mycket se- och tänkvärd. Kanske kan få några att ifrågasätta delar av det som anses vara absoluta sanningar i den f.n. politiskt korrekta MainStream. – slut citat.


2. Hejsan MaxXooO, – Taaack Max ❗ Äääntligen någon som uttrycker någonting annat än det traditionella fulländade StorhetsVansinnet av människosläktet – avseende CO2utsläppen mm. Märkligt att så många Tror (TRO = att ❗ ej alls VETA) att den lilla klick Wi är – alla ca 6 miljarder människor = Homo Sapiens får plats på Gotland med betydande mer än 1/2 m2 per capita – annat än försumbart kan STYRA de NaturLiktVisa = Intelligenta klimatförändringarna – som BESTÄMS av det gigantiska energisystemet den elektriska Solen och den bolliga jorden Terra i sin interaktion = EnergiInteraktion.

Dina uttryckta meningar: ”För att få åtminstone litet balans i den nu PK-hysteriska klimatfrågan så rekommenderas att logga in på Google och se filmen “Global Warming Doomsday Called Off” som visats på kanadensiska CBC. Filmen är 44 min lång och mycket se- och tänkvärd. Kanske kan få några att ifrågasätta delar av det som anses vara absoluta sanningar i den f.n. politiskt korrekta MainStreamet – slut citat. – Ha det… vännen Josef


3. GooodMorgon Carl Bild, (under rubriken Samtal om Burma). – Dina uttryckta meningar: ”Det som landet behöver nu är en genuin nationell försoningsprocess. Det borde finnas förutsättningar för en nationell Dialog som leder till den demokratiska öppning som så väl behövs.” – slut citat. Javisst – vad annat än Dialogen MedMänniskor emellan – kan för mänsklighetens Humana utveckling framåt i världen överhuvudtaget – och någonstans ❓ Lycka till ❗ Ha det… 🙂 vännen Josef” – slut citat


4. GooodMorgon Hillary2, – Josef ser Dig just Nu som en MedMänniska – som igår pratade och skrev i Ditt inlägg – ”Kanske kan få några att ifrågasätta delar av det som anses vara absoluta sanningar i den f.n. politiskt korrekta MainStream” – Max-uttryckets MainStreams språk.

Det är i och för sig inget konstigt med det – för det har Josef till allt överskuggande del själv gjort tills för sisådär ca 10 år sedan – och gör så fortfarande titt som tätt. Dock… – Josef blir mer och mer medveten om skillnaden på när Josef ger uttryck för MainStreamets oemotsagda = ej alls tillräckligt och opartiskt granskade teoretiska teorier = Dogmer – och när Josef pratar och skriver utifrån egna gjorda erfarenheter under sina mer än 66 års nuvarande Liv i kött – och drar egna slutsatser av det.


Så – Josef kan nu bara hoppas att Du accepterar Josefs misstag som misstag igår – samt att Du Nu inser vad skillnaden är – på att tillfälligt blaha = prata MainStream-språket – och att vara MedMänniska. Det senare är som Princip alla människor i grunden – oavsett ifall dom åt hållet dominerat intellektuellt sett gillar det eller ej. Kan Nu bara också hoppas på att fler och fler börjar med att prata och skriva mer och mer utifrån egna gjorda erfarenheter under sina egna LevAnde Liv i kött – och mindre och mindre slaviskt bandspelarmässigt rabbla MainStreamharangerna, kanske… 🙂 – Ha det… /vännen Josef” – slut citat


5. WeNeedToKnow Says: Carl Bildt ❗ – Det skulle hjälpa klimatproblematiken otroligt mycket om både Sveriges och USA:s regeringar/militära verksamheter omedelbart slutade använda militära strålningsteknologier, s k Non-Lethal-Weapons (NLW) över ovetande civilbefolkningar för det mycket oetiska och diskriminerande syftet “Social och Politisk kontroll”.


Sveriges regering/militär har under högsta sekretess använt dessa “Ej Dödande Vapen” (IDV) under minst fyra decennier utan att informera svenska folket om dess existens och verkningar. Sverige en demokratisk rättsstat???


Sveriges f.d. Försvarsminister Mikael Odenberg undertecknade den 13 april 2007 ett Säkerhetsforskningsavtal med USA. Vad står åtagandet för ❓ Flera militära teknologier för fortsatt sofistikerad krigföring mot utvalda ovetande oskyldiga civilpersoner i Sveriges befolkning ❓


Se USA:s * användning av Non-Lethal-Weapons över civilpersoner i dokumentet: US Electromagnetic Weapons and Human Rights. * . Sverige förfaller idag vara en teknologisk krigszon och är mycket hälsovådlig både för människor och miljön. Wi Kräver Sanningen Nu!! – slut citat.


Tillägg om CO2gasen. Inlägg av Jerker.A – om ”Klimat och energi” – 26 okt 2007 01:06 på webbadressen * : ”Hej ❗ – Jag tänkte sammanfatta lite fakta om vad som faktiskt kan påverka jorden Terras temperatur och belysa hur mycket mer än CO2 det är som påverkar jorden Terras klimat. Det är en diger läsning som tog mig ett par kvällar att sammanställa – men hoppas att ni orkar bemöda er att läsa igenom det.


CO2halt och temperatur
Vostok icecore data m.fl. är de bästa mätningarna som är gjorda av forskarlag som visar hur temperatur och CO2 halter samt några andra gaser som Metan och N2O har varierat historiskt under lite drygt 400.000 år. Ska man hitta svaret till framtidens temperatur och CO2 förhållande så måste man förstå det förflutnas variationer i detalj. Vilken information kan man då få ut ur det förflutna från dessa mätdata?


Följande kan man läsa ut utan allt för djupgående analyser:

– Med ca 100.000 års mellanrum sker en samtidig stegring av temperatur och CO2. Denna stegring sker ungefär lika snabbt varje gång. Däremellan finns även mindre toppar som även de synkar rätt bra när temperatur och CO2halt ökar samtidigt.- När temperaturen faller snabbt igen efter varje topp som sker vart 100.000:e är så faller temperaturen snabbare än CO2 halten. Och ibland tom utan att CO2 halten rör sig neråt förrän efter 10-15.000 år.

– Utan människans inverkan så är temperaturen och CO2 halten aldrig stabil. Den pendlar upp och ner konstant och står nästan aldrig stilla.

– CO2-halten pendlar mellan 175 och 295 ppm, en variation på 120 ppm.

– Metanhalten pendlar mellan 320 och 775 ppb. Metan kurvan följer temperaturkurvan bättre än CO2 men har lite mer oregelbunden amplitud.

– Temperaturen pendlar mellan +3,2C och -9,4C jämfört med modern tid, en variation på 12,6C.

– Temperaturökningen då varje istid upphör sker med en snitthastighet av 0,1 till 0,13 C/100 år.

– Temperaturökningar kan ske snabbt och har gjort så många gånger. T ex under perioden 107121-107431 år sedan (under 310 år) steg temperaturen med 2,1C eller 0,68C/100 år i snitt. Sätt detta i relation till den ökning på 0,6C Wi har haft de senaste 150 åren. Det finns ingen massiv ökning av CO2halten vid denna tidpunkt. Faktum är att den verkar vara helt stabil eller med små variationer, mindre än 10 ppm. På samma sätt kan man hitta perioder då temperaturen faller lika snabbt.


Låt oss göra lite hypotetiska resonemang:
– Om CO2 är huvudorsaken till att jorden Terras temperatur ändrar sig, låt säga att den står för 100%, så ger en variation på 120 ppm en temperaturstegring på 12,6C. Dagens CO2 halt är ca 380 ppm dvs 85 ppm över det historiska maxvärdet de senaste 400.000 åren. Då skulle CO2 ökningen ge en temperaturökning på (85/120)*12,6=8,9C redan idag.
Vi vet att jorden Terras medeltemperatur de senaste 150 åren har ökat med ca 0,6C, uppgift från IPCC som förespråkar att CO2 är det stora hotet. Lite förenklat kan man säga att CO2 ökningen i så fall borde Maximalt kunna stå för 0,6/8,9 = 6,7% av den ökningen (Jag känner att jag börjar glida ut på lite hal is med dessa hypotetiska beräkningar…). Beräkningen är som sagt hypotetisk och enbart till för att belysa hur mycket temperaturen skulle ha ökat, grovt räknat, om CO2halten var enda boven.


Och nu till lite frågeställningar:
– Om CO2 är den stora boven, varför börjar CO2 halten plötsligt att öka på jorden Terra och ta oss ur en istid?
– Om CO2 bara står för en mindre del av uppvärmningen, vad finns det för något annat som kan ändra temperaturen på jorden Terra ❓ Är det någon som tror (TRO = att ej alls ❗ VETA) att den lilla gula lampan som man kan se molnfria dagar lyser med samma styrka år ut och år in eller att jorden Terras bana runt den elektriska Solen kan förändra sig ❓


Solen och dess påverkan på jorden Terras temperatur:
Jorden Terra har 2 värmekällor. Varav en nästan står för all värme, nämligen den elektriska Solen. Den andra värmekällan är jorden Terra själv – där restvärme från jorden Terras bildande vandrar utåt samt genom radioaktivt sönderfall i berggrunden. Den elektriska Solens ljusstyrka är ej alls konstant. Är ej alls Solens ljusstyrka konstant så kan jorden Terras temperatur Omöjligen vara det. Man kan spåra Solens ljusstyrka 1150 år tillbaka i tiden genom att titta på Beryllium-10. Med dessa mätdata i ryggen så lyser Solen just nu starkare än den någonsin har gjort så långt tillbaka som man kan mäta. Samtidigt har den elektriska Solen nått ett solfläcksmaximum de senaste åren.


Det märkliga är att man har mätt upp att den elektriska Solen började lysa starkare för ca 100-150 år sedan – och har nu nått det högsta värdet man någonsin sett. Detta sammanfaller nu märkligt nog med den uppvärmning och CO2 ökning Wi ser i atmosfären. Kanske det är så att den lilla gula lampan där uppe bara spelare oss ett litet spratt just nu och får oss att övertolka data för att det just nu sammanfaller med vår industriella revolution? För det är ju så, att om den elektriska Solensljusstyrka ökar så ökar temperaturen på jorden Terra. Detta är dock säkert ej alls den enda orsaken till temperatur-uppgången.


Vi har den senaste tiden haft mycket solfläckar på den elektriska Solen, detta sker samtidigt som Solens magnetfält ökar i styrka. När solens magnetfält blir starkare så pressas mer kosmisk strålning runt solsystemet och mängden som träffar jorden Terra minskar. Det har bevisats i experiment att kosmisk strålning ökar molnbildningen. Detta har testats i molnkammare. Det finns även uppmätningar på mängden moln och jämförelser med solfläcks-cykeln. Dessa följer varandra. Se länk i slutet av detta inlägg.


Min personliga analys av hela den processen som pågår just nu med temperaturstegring och CO2ökning är följande:
Om CO2 uppenbarligen bara står för en liten del av uppvärmningen på jorden Terra så Måste det någon annan faktor som förändra jorden Terras temperatur, och det finns flera av dem. Jorden Terras elliptiska bana runt den elektriska Solen pendlar i en cykel som sammanfaller med varande istids upphörande de senaste 1 miljon åren. Den cykeln upprepar sig ca vart 100.000:e år. Se i slutet av detta inlägg för digram på processen.
CO2 halten verkar ej ha en chans mot den elektriska Solen – om den bestämmer sig för att lysa mindre eller om jorden Terras bana ändrar sig, jorden Terra har tappat upp till 6C utan att CO2 halten har rört sig mer än 10 ppm. Se för 114.000-128.000 år sedan.


När jorden Terras elliptiska bana når en speciell bana så börjar temperaturen att stegra sig på jorden Terra, ismantlarna smälter bort, permafrosten tinas upp, döda djupfrysta växter och djur tinas upp och CO2 samt metan frigörs i atmosfären. Samtidigt minskar havsvattnets löslighet av CO2gasen när dess temperatur stiger.


Små förändringar av jorden Terras temperatur på någon eller några grader har historiskt skett hela tiden även utan att CO2halten har ändrat sig. Det är snarare så att det är sällsynt att temperaturen står stilla.


Det är ej alls i huvudsak CO2 som driver på temperaturökningen på jorden Terra utan det är den elektriska Solens ökade styrka, förändring av magnetfält/solfläckar och jorden Terras pendlande elliptiska bana som driver på den. Detta i sin tur tinar upp permafrost, som innehåller stora mängder döda frysta växtdelar. Dessa bryts ner allt snabbare i den varmare atmosfären och friger CO2 och Metan + andra gaser. Det omvända sker när väl temperaturen sjunker. Döda växtdelar fryses ner och avger ingen/lite CO2gas till atmosfären.


Den CO2 ökning som Wi ser de senaste 150 åren ser ut som om den ligger utanför det naturliga spannet, den ökar brantare och mer på en viss tidsperiod än det gjort tidigare. Detta är en kombination av att jorden Terra värms upp och därmed tinas permafrosten samt att människan plockar upp fossilt bundet kol och återför det i kretsloppet som det en gång togs ut ur för kanske hundratals miljoner år sedan.

Det råder ingen tvekan om att om man tar upp kolföreningar från stängt utrymme djupt ner i berget och sedan förbränner det i atmosfären så ökar man dess innehåll av CO2gas. Men effekten av detta är högst diskutabel.


Ju mer man läser om ämnet desto fler faktorer finns det att räkna med. Ej ens de kunniga inom astrofysik, meteorologi m.fl. kan ens med någon vettig säkerhet säga hur mycket de olika faktorerna påverkar klimatet och i många fall så väljer man att bortse från dessa pga att man ej alls vet hur de funkar. Det är bra att man har fokus på ämnet – men så länge man ej alls kan förklara varför det som hände har hänt i DETALJ – så kan man ej heller skapa en modell som beskriver framtida effekter.


Stoppa masshysterin och se till att ta fram alla fakta först. Politikerna är totalt vilseförda pga ensidig lobbyverksamhet från miljörörelsen där man presenterar bristfälliga eller ensidiga data där en stor del av de faktorer som påverkar klimatet är utelämnade. Det är utan tvivel ej alls lätt att stå emot a fakta som folk med rang presenterar för en – och som man ej alls har intellektuell kunskapeller ett brinnande intresse för att gå till botten med. Då är det lätt att följa med strömmen och sen är lavinen igång.


För övrigt så har ju den kände – ”Al jag-blev-nästan-president Gore” – gjort en film i ämnet. Han fick nobelpris för sina insatser för att återberätta vad utvalda forskare säger om klimatet. Filmen har t.o.m. i vissa länder blivit förbjuden att användas i undervisning – pga att den är fylld av faktafel (saker presenteras som vetenskaplig sanning trots att det ej alls har bevisats eller fakta förvrängs/överdrivs), en film som i stort har väldigt lite fakta. Den är till största delen subjektivt populistisk, för att påverka folk i en viss riktning.


Ett fel som är speciellt ”roligt” är när han visar mätdata från diverse isborrningar och säger följande: ”Om så här mycket åt det kalla hållet innebär 1,5 km is över våra huvuden vad skulle så där mycket åt det varma hållet innebära ❓ ”


Han refererar då till uppgången i CO2 som skedde när Wi gick ur den senaste istiden för ca 15-20.000 år sedan – och jämför den med uppgången som skett de senaste 150 åren. Uppgången då Wi gick ur senaste istiden var ca 100 ppm – och skulle enligt Al Gore bära ansvaret för om Wi har ett behagligt klimat eller istid här. Om det han säger skulle vara sant – så borde Wi redan nu ha 8-9 °C varmare än Wi har – utan Solens bevisade ökade ljusstyrka eller andra företeelser som skulle kunna påverka jorden Terras temperatur. Mr Al Gore glömde nog att läsa det finstilta om dessa mätningarna.


Här är ett citat från NOAA’s hemsida, dvs från dem som har presenterat mätningarna på nätet: ”Air trapped in bubbles in polar ice cores constitutes an archive for the reconstruction of the global carbon cycle and the relation between greenhouse gases and climate in the past. High-resolution records from Antarctic ice cores show that carbon dioxide concentrations increased by 80 to 100 parts per million by volume 600 +/- 400 years after the warming of the last three deglaciations. Despite strongly decreasing temperatures, high carbon dioxide concentrations can be sustained for thousands of years during glaciations; the size of this phase lag is probably connected to the duration of the preceding warm period, which controls the change in land ice coverage and the buildup of the terrestrial biosphere”. Se länken .


Al Gore har ej alls informerat sig om verkliga orsaken till att Wi går ur istiderna. Det är ej CO2 förändringen som tar oss ur dem med ca 100.000 års mellanrum, det är ej ökningen av CO2halten som sätter igång temperaturökningen, det är jorden Terras elliptiska bana som pendlar och förändrar sig. Om man jämför den cykel som jorden Terras elliptiska bana förändrar sig med så sammanfaller den med upphörandet av varenda istid så långt tillbaka man kan mäta, UTAN undantag. CO2gasen tillskrivs många magiska egenskaper, men förflytta jorden Terras bana kan den ta mig f-en ej alls göra. Det är förändringen av jorden Terras bana som har drivit oss ur istiderna.


Detta har höjt temperaturen på jorden Terra. Den höjda temperaturen har fått de massiva ismantlarna att smälta av och permafrosten att tina upp. Den upptinade permafrosten innehåller döda växter och djur som är djupfrysta. När dessa tinas upp så bryts de ner till CO2 och Metan. Men detta faktum ”råkar” Mr Gore ha missat helt. Faktum är att han ger absolut ingen förklaring till varför CO2halten plötsligt stiger innan människan hade förmågan att påverka den.


För er som vill studera jorden Terras cykliska bana i jämförelse med varje istids upphörande – se länken ang. diagram i slutet av detta inlägg.


Just det, en liten sak till, det finns tecken på att Mars just nu också genomgår en global uppvärmning och isen runt polerna har börjat att krympa. Ej alls kan väl våra utsläpp här påverka klimatet på Mars väl ❓ Vad skulle det möjligen kunna vara som driver upp temperaturen där… Se länk i slutet. Slutligen vill jag bara tillägga CO2 är en växthusgas, detta är bevisat i experiment. Men dessa effekt är väldigt begränsad. Speciellt i relation till de övriga astrofysiska effekter som påverkar jorden Terras klimat.


Referenser
Vostok Ice Core Data * . Diagram Vostok ice core data utritat * . Den elektriska Solens cykliska händelser och dess påverkan på jorden Terra här och här. Diverse diagram på jorden Terras cykliska elliptiska bana och solaktiviteter här. Den elektriska Solens fläckar och magnetfält och dess påverkan på molnbildning här. Global uppvärmning på Mars ❗ här” – slut citat av Jerkers inlägg på Svt-bloggen – ”Klimat och energi”.


2007-11-06 var Josef här och kommenterade som följer:

”Xkorpion – Tja – det kan väl kort och gott konstateras att Matrismodellen för att System skall kunna roffa åt sig Makt över folkmassorna är exakt densamma överallt i världen – och alldeles oavsett ifall det är åt höger eller vänster. I vart fall i Josefs mer 66-årade livsperspektiv sett.


Skapa problemet – invänta reaktionerna ifrån vanligt folk – och ge dom sen den på förhand givna lösningen på det problem som Skapades. Snilligt enkelt faktiskt ❗ Löser det någonting i wår värld ❓ Nja – knappast – enär aldrig problemskaparna = dom som har Makten = PyramidMaktHavarna aldrig koms åt/elimineras. Detta därför att ifall det är på G att hända då Skapar dom hela tiden nya Problem = riktar folkets intressen åt ett annat håll – så att dom aldrig upptäcks som dom verkliga ProblemSkaparna. Tja.. – snilligt enkelt det också faktiskt ❗ Hur länge till skall en majoritet av alla världens “vanligt folk” gå på de här bluffarna/nitarna månntro * * ? – Ha det… 🙂 / FolkStyres-vännen Josef” – slut citat.


2007-11-06 var Josef här och kommenterade så här: ”Stig2 Entreprenören, – Din uttryckta mening: “Det skall vara enkelt, logiskt, lagligt och motiverande att göra nyttiga saker i ett land ❗ ” – slut citat.

Det håller jag med Dig om till 100 %. Dock… – ett samhälle som styrs av GalenPanniga (folkrättsligt sett) PyramidMakt-Matrisens System skulle då mer eller mindre försvinna – och istället Transformeras till mera av att vara vanligt folks tjänare – vilket ju i grunden är SamhällsSystemens enda funktion i ett humant samhälle för MedMänniskor, faktiskt… 💡 Wi skulle då få det som står skrivet i Svea Rikes grundlag, Regeringsformen – första uppslaget: “All offentlig Makt utgår ifrån folket”.

Anm. En MedMänniska är en som ställer till det gott för sin egen del OCH så många andra som möjligt.

En PyramidMaktHavare är en som ställer till det gott för sin egen del – men på sina MedMänniskors bekostnad (video 3 tim 35 min) – och då FRAMFÖRALLT oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna. Humant


Eller med andra ord: “SamhällsSystemen har noll värde ifall de ej alls tjänar en stor majoritet (= väsentligt flera än 80 %) av oss av vanligt folk. Som drabbad av SamhällsSystemen Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan på Josefs ålders höst – så kan Josef utan att rodna säga – och utifrån helt egna gjorda erfarenheter under mer än 5 år – att det finns som Princip ej fanns ett uns av spår i dessa SamhällsSystems myndigheters agerande – av att de såg sig vara MEDborgarnas = Josefs tjänare precis – Bergis ❗


Vill dom härskande topparna över SamhällsSystemen att – “All offentlig Makt skall utgå ifrån vad folket vill” ❓ Tja… – i bästa fall är det fortfarande en “lite lite lite” öppen fråga i Sverige kanske… 💡 Dock… – i ej alls så få – för att ej säga kanske de flesta av världens länder är det i dags dato en utopi, tyvärr… 😥
Lösningen ❓ – Ha det… 🙂 /önskar FolkStyres-vännen Josef
– slut citat.


200711-06 var Josef på SVT-bloggen om Klimat och energi och kommenterade som följer:
”Hejsan, Alldeles nyss var jag här och kommenterade så här:
”Lillies, – Din uttryckta mening: “Cirka 22 miljarder * kronor går statskassan miste om varje år på grund av privatpersoners fel, fusk, slarv och misstag, enligt Skatteverkets kartläggning.” – slut citat.

Typisk desinformation i Josefs perspektiv sett ❗
Siffran 22 miljarder är i högsta grad ett skolboksenligt sätt manipulera vanligt folk med – enär Ingen med Enbart denna uppgift SjälvStändigt kan tänka och värdera saken som sådan. Vem faen Vet vad X och Y är i den matematiska konsekvensen X – 22 = Y ❓
X = potentiellt möjlig skatteintäkt
Y = nuvarande skatteintäkt
Så för Din egen skull – spit it out = ta också fram vad X och Y är – annars…” slut citat. Jag har nu kollat en hel del ovan på kommentarerna – och funnit en hel del av samma DesInformation här, faktiskt… Så – kan ej i vart fall moderatorn se till att det kommer till lite av både X och Y här också ❓ Ha det… :-)/vännen Josef”
– slut citat.


Här fann Josef de följande två inläggen 2007-11-09 -Kommentator JacobS med mottot: ”ONE SHORT SLEEP PAST/WE WAKE ETERNALLY J Donne”

[1] – ”Ground all airliners!” Extremistisk grön filosofi

[2] – ”Kill all cattle!” Extremistisk grön filosofi

[3] – ”We may get to the point where the only way of saving the world will be for industrial civilization to collapse.” Maurice Strong, äldre vit man, New Age-flummosof, f.d. rådgivare till Kofi Annan, klimatguru, viktig drivkraft bakom Kyoto och IPCC, skoldropout vid 14 års ålder

[4] – ”We have got to ride the global warming issue. Even if the theory of global warming is wrong, we will be doing the right thing in terms of economic policy and environmental policy.” Timothy Wirth, US Undersecretary of State for Global Issues

[5] – ”A global warming treaty must be implemented even if there is no scientific evidence to back the greenhouse effect.” Richard Benedick, US Deputy Assistant Secretary of State

[6] – ”Future generations will wonder in bemused amazement that the early twenty-first century’s developed world went into hysterical panic over a globally averaged temperature increase of a few tenths of a degree, and, on the basis of gross exaggerations of highly uncertain computer projections combined into implausible chains of inference, proceeded to contemplate a roll-back of the industrial age.” Richard S. Lindzen, Alfred P. Sloan Professor of Atmospheric Sciences, MIT; ledamot av National Academy of Sciences; f.d. huvudförfattare, IPCC


Till skillnad från vad många utomstående går omkring och tror [TRO * = att ej alls VETA ❗ * ] så finns det en vanlig, ej-ideologisk, ej-politisk naturvetenskap för tillfället något skymd av all klimathype under dom senaste åren. Där bedriver vanliga naturvetare samma gamla vanliga objektiva, rationellt baserade naturvetenskapliga forskning som dom alltid gjort. Meteorologin är en del av fysiken som är den främsta, dvs mest sofistikerade, idévetenskapen av alla. Inom fysiken växer nya idéer fram som svar på tillkomsten av nya empiriska observationer.


Paleoklimatologin studerar världen som den såg ut för mer än 1K år sen. Då fanns inga termometrar. Man använder då komplicerade s.k. proxydata som ”vikarierar” för temometrar, t ex trädringar eller CO2 som fångats i islager som kan vara upp till ~700K år gamla.


Den vanliga propagandabilden av förhållandet mellan en av dom kvantitativt minsta växthusgaserna, CO2, och jorden Terras s.k. globala temperatur är en klimatideologisk konstruktion som är vetenskapligt totalt ohållbar. Under dom senaste ~700K åren visar proxydata entydigt att stegringen över tid av CO2, mätt i ppmv, följer på stegringen av temperaturen. Dvs CO2 driver ej alls upp temperaturen på jorden Terra som alarmisterna (t ex Al Gore, Jim ”GISS-work” Hansen, Goddard Institute for Space Studies, och IPCC) påstår – utan CO2höjningen (i återkommande cykliska händelser) är en konsekvens av att det av naturliga skäl blir varmare på jordytan och i världshaven. Fysiken och kemin är relativt genomskinlig här.


En alarmist kan ej förneka att temperatur- och CO2-kurvan över den epok som startar för ~430K år sen ser ut som den gör. CO2gasen är ej alls en kausal faktor för höjningen av jorden Terras temperatur. Det vet dom. Men alarmisterna fortsätter att publicera historiska tempkurvor som visar det motsatta förhållandet som aldrig påträffats i NaturRen. Se t ex Al Gores film och bok och postern (men ej texten!) i National Geographic Magazine, okt 2007. (Går Wi ännu längre tillbaka i jorden Terras ~4.6 miljarder år långa geologiska historia och tittar på relationen mellan CO2 och temp så försvinner kovariationen totalt: när jorden Terra i återkommande Snowball Earth-episoder för många miljoner år sen låg under ett km-tjockt ispansar kunde koncentrationen av CO2, mätt i ppmv, vara ca tiotusen ggr högre än dagens ~381 ppmv.)


Vad gör då alarmisten ❓ Istället för att förneka så mörkar han. Men om han konfronterats riktigt brutalt (med ord förstås) så säger han t ex som killarna på RealClimate ungefär så här:

”Visst, visst, så vare då men just den här geologiska epoken (som alarmisterna kallar Antropocen, för människan har enl IPCC-groupiesarna ”större påverkan än naturkrafterna” på jorden Terras longitudinella klimatutveckling) så ere annorlunda, förstår ni, tempen steg faktiskt först av astronomiska skäl (Milankovitch-parametrar och annat ”småkrafs” som påverkar den vinkel som ett vågpaket av fotoner träffar jordytan med – som triggade slutet på den senaste istiden för ~10K år sen) men sen kom SUV:arna och industrierna och då blev det positiv feedback serru å därför kommer Wi att stekas ihjäl för Nu driver CO2gasen tempen framför sig…uppåt, uppåt, uppåt…” Bakom detta finns inget vetenskapligt fundament, bara fantasier som återges i citaten [1]-[5] ovan.


Mörkande är en sak. Direkta lögner är en annan. Men Wi lämnar den s.k. Hockeyklubban nästan helt åt sidan för den här gången. Men i alla fall: Steve McIntyre och Ross McKittrick lämnade enormt viktiga bidrag till klimatstatistiken för dom senaste 1K åren. Enl alarmistbibeln IPCC 2001 (men ej IPCC 2007) såg norra halvklotets temperaturkurva för dom senaste 1K åren ut som en likströmskurva, dvs flat, men sen kom Krupp och SUV och Boeing 747 och då steg kurvan och formade bladet på en hockeyklubba. Dvs kurvan såg ut som växelström. Mann (”Hockeyklubbans farsa”) och hans mannar hade gjort en i många statistikers ögon förbjuden transition från proxydata (från en mkt mkt lokal punkt i Nordamerika) till moderna termometeravläsningar och ville ej alls ange vilken metod han använt för att skapa ”likströmskurvan”. Menn Monte Carlo genererar ett hockeyblad från vitt brus.


På södra halvklotet stiger tempen f.n. med ~0.058C per årtionde (enl satellitmätningar av National Space Science and Technology Center). Det innebär att ”redan” ca år 2179 kommer australiensare att försmäkta i en temp som är 1C högre än idag ❗ I Antarktis växer istäcket på ~98% av ytan. Det har ej varit så kallt på mkt länge som det var i Antarktis under den vinter som nu går mot sitt slut där nere. jorden Terra har ca 160 000+ glaciärer. För endast en handfull av dom har Wi storleksdata för mer än fem konsekutiva år! Glaciärer växer och minskar som en funktion av nederbörd, dvs snö. Gäller också snön på Kilimanjaro som började minska redan på 1800-talet pga av avskogning av bergets lägre regioner. Detta vet alla. Tempen uppe på Kilimanjaro har ej stigit på mkt länge. Gore ljuger ❗


Och Andreas Malm, utan den minsta bakgrund i vetenskaplig metodik och än mindre i paleoklimatologi, påstår att jorden Terra är i ”akut fara”. Gosh ❗ Al Gore a.k.a. The Goracle fick betyget D (=nästan underkänd) i en enkel intro till en naturvetenskaplig syn på människan och NaturRen när han gick på college. Denne intellektuelle bjässe har alltså fått många att tro att världen står inför sin undergång om Wi ej slutar flyga CO2-spyende 737:or och Airbussar – utan istället åker tåg till Umeå. Medan Gore själver åker i sin privatjet runt jorden Terra.


CO2gasen är ej alls en ”förorening”. CO2-molekylen är en del av CO2-cykeln, en grundsten för det LevAnde Livets (i materia)jorden Terra. Kolatomen är Livets atom. CO2 är ett ”naturligt luftburet gödningsmedel”. Det finns det vetenskapliga papers på…och en massa lantbrukare som kan intyga. Varför vill vissa gröna döda alla kossor ❓ Jo, kossorna spyr ut metan och den gasen är en ännu potentare växthusgas. Men vikingarna ligger orörda i sina permafrostade gravar på Grönland för när dom begravdes var det 3-5C högre temp på Grönland än idag. På 1950-talet fanns det ca 5000 isbjörnar i cryosfären. Idag finns det ca 25 000 såna bestar. Inuiterna skjuter av ca 8-900/år. Enl vissa massmedia = ”Trattmedia” (video 2,5 min) är isbjörnen ”akut utrotningshotad”. You gotta be kidding me!” – slut citat.


Kemist – med mottot: ”Konstruktivt kritisk” – svarade som följer samma dag: ”Jättebra Jacob S – Jag har läst många utskåpningar av undergångsprofeterna, men din är nog bäst. Tack jag trivdes gott av att läsa den. Du vet väl att kyotoprotokollet är förfalskat [* – tillagt av Josef]. Men den mest idiotiska förfalskningen är den där man strök forskarnas utsago: ”Ingen av de undersökningar som gjorts pekar på att temperaturökningen beror på mänsklig påverkan”. I stället skrev man: ”Eftersom Wi ej alls vet varför temperaturen stiger, så måste det åtminstone delvis bero på mänsklig påverkan”. Jag vet att det finns gränser för vad man får säga här på oppinion, men hur är folket på IPCC konstrurat för att skriva så dumt ❓ Tack Jacob Kemist” – slut citat.


Det där med att – ”Alla vetenskapsmän tror ju på … och 2500 har sagt att …..” – är över Nu – 2007-11-23 – Här svarade Kemist på Josefs tidigare inlägg där – under ämnesrubriken ”Inrikesflyget” – det följande: ”Min vän Josef – Jag tror att det där med att – ”Alla vetenskapsmän tror ju på … och 2500 har sagt att …..” – är över nu. – Det var ej alls 2500 vetenskapsmän som tittat på kaap 9 (vetenskapskapitlet) i senaste IPCC rapporten. Det var 65 av dem – och IPCC Ratade deras kommentarer – eftersom de ej höll med helt på vad som stod där. De flesta var Beroende av IPCC. Bara 7 av de 62 var Oberoende. En av de sju förklarade att de flesta som jobbade med IPCC rapporten – trodde att det var Andra faktorer än CO2 – som spelade den största rollen vid klimatändringar.


Så här stod det: Excerpt: The causes of the past century’s modest warming is a topic of intense debate within the scientific community and forecasts of future change are even less certain. Unlike when past IPCC reports were issued, we now know that many IPCC scientists are very aware of this controversy as well.


This year, for the first time ever, the UN revealed on the Web the feedback from their official “scientific expert reviewers” (and IPCC editors’ responses) concerning the drafts of the report of Working Group I, the body assigned to address the causes of past climate change and possible future trajectories. An examination of this feedback debunks the notion of high level of agreement among IPCC expert reviewers.


Take for example, the frequent assertion that ‘2500 scientists of the IPCC’ are known to support the following statement, arguably the most important of the whole 2007 Fourth Assessment Report (FAR): “Greenhouse gas forcing has very likely caused most of the observed global warming over the last 50 years.”


Here’s what Australian climate data analyst, John McLean found when he examined the scientists’ reviews now finally made public:- Of the 2500 reviewers, only 62 reviewed the chapter in which this statement appears, the critical Chapter 9, “Understanding and Attributing Climate Change” (Working Group I of the FAR);


Of the comments received from the 62 reviewers of this critical chapter, almost 60% of them were rejected by IPCC bureaucrats;- Of the 62 scientist reviewers of this chapter, the majority had serious vested interest (see here for details).


Only seven scientist reviewers without vested interests are known to have reviewed this chapter. Of the seven truly independent Official IPCC Reviewers of Chapter 9, two were contacted by NRSP for the purposes of this media release – Dr. Vincent Gray of New Zealand and Dr. Ross McKitrick of the University of Guelph, Canada.


Concerning the “Greenhouse gas forcing …” statement above, Professor McKitrick explained ”A categorical summary statement like this is not supported by the evidence in the IPCC Working Group I report. Evidence shown in the report suggests that other factors play a major role in climate change, and the specific effects expected from greenhouse gases have not been observed.” Dr. Gray labeled the Working Group I statement as ”Typical IPCC doubletalk” asserting ”The text of the IPCC report shows that this is decided by a guess from persons with a conflict of interest, not from a tested model.”
– slut citat ifrån From Marc Morano, EPW, US Senate.


Note: Archives of these Round Ups can be found here: * . Om Marc Morano här * . Det blev litet ljusare. IPCC;s vetenskapsmän tror ej alls på vad som står i IPCC;s rapport. /Hj h Kemist” – slut citat.

Några flera länkar om CO2-köret: * * * * * * = U.S. Senate Report: Over 400 Prominent Scientists Disputed Man-Made Global Warming Claims in 2007. Senate Report Debunks ”Consensus”, * och * .


Good Video on Global Warming *
The Climate of Fear – Glenn Beck *
Klimatet är ej alls människans fel * […Forskaren som går mot strömmen – och mobbas av kollegerna. Han kallas dum och okunnig. Han mobbas av sina forskarkolleger. Själv är Wibjörn Karlén förbannad över att ingen förstår att växthuseffekten ej har mycket med klimatförändringarna att göra.” – slut citat av inledningen till artikeln av 2000-11-26. …]

En av världens största vetenskapliga skandaler Christian Azar professor, Chalmers och Henning Rodhe professor, Stockholms Universitet […”Forskare, skriver de, ”kan ej alls säga om det blir varmare eller kallare om 14 dagar men påstår bestämt att det blir 2 eller 4 °C varmare om 100 år”. – slut citat ifrån artikeln av 2005-03-23. …]


Växthuseffekten är en myt […Klimatforskare professor emeritus Wibjörn Karlén: ”Om det är någon som pratar om klimatförändringen så är det jag, säger han, men påpekar samtidigt att det ej är ofta han tillåts prata. – Tevereportrar brukar ibland säga att de är tillsagda att ej ta med mig i sina reportage. Det är ej ofta tidningar tar in mina artiklar. I höstas skulle jag vara med i en debatt om klimatförändringen med bland andra meteorologen Pär Holmgren. Men i sista stund fick jag veta att jag ej var välkommen.” – slut citat ifrån artikeln av 2007-03-05. …]


Myter om växthuseffekten om klimathysterin och skräckpropagandan […”Enligt hypotesen om den globala uppvärmningen kommer människans utsläpp av växthusgaser att öka temperaturerna mest vid nord- och sydpolerna. Men enligt en studie av William L. Chapman and John E. Walsh, ”A Synthesis of Antarctic Temperatures” (publicerad i Journal of Climate, nummer 20 sidorna 4096–4117), visar att temperaturen på Antarktis ökade under perioden 1958 – 1970, men har sedan dess varit oförändrad trots att koldioxidhalten ökade med 15 procent.” – slut citat. …].


Climate Change – Is CO2 the cause ❓ * * * * .


Klimathysterin och den gröna julen 2007 * […Bakom de fina orden om ekologi och omsorg om klimatet och kommande generationer – döljer sig en bestialisk maktideologi där människovärdet devalverats i syfte att värna om en naturlig uthållig elit av etiska hållbara övermänniskor.” – slut citat ifrån artikeln. …].


Global Warming Hoax
Why global warming is good for you […”The media is not successful at telling us what to think, but they are highly successful at telling us what to think about. So, zoom forward to 2007, and we are thinking about GLOBAL WARMING ❗ Outlandish schemes such as atmospheric mirrors is good news and good science.” …].


Professor Peter Stilbs [… Varför tillåts detta av vetenskapssamhället ❓ Det finns många mekanismer, men en viktig orsak är att de direkta fakultetsanslagen numera är så små – att stora forskningsområden är helt beroende av de forskningsmedel som politikerna kanaliserar andra vägar. Inom klimatsvängen gäller det ej alls bara meteorologer som sett anslagen flyttas upp i en helt annan liga än för bara 10 år sedan. Alltför få tycks dock ha integritet nog att visa skepticism i något som helst hänseende. De skyller helt enkelt på att ”FN’s klimatpanel” sagt att ”det är så”, bara de får pengarna …]


Hur har det kunnat bli så här att vetenskap = pengar i dags dato ❓ Hur kommer wåra barn och barnbarn att uppleva att leva i ett samhälle som är pengar – istället för FRI forskning = sann Kunskap om t ex CO2frågan, IT-smogen osv ❓


Russian scientist says Earth could soon face new Ice Age [… …Temperatures on Earth have stabilized in the past decade, and the planet should brace itself for a new Ice Age rather than global warming, a Russian scientist said in an interview with RIA Novosti 22/1-08.…]


Josefs konsensus * om ozon- och CO2frågan 2008-01-21
Den elektriska Solen (tuppen) har ökat sin aktivitet (grundorsak) med den bolliga jorden Terra (hönan). Det har resulterat i några tiondels grader högre temperatur på jordytan (verkan 1 = ägg). Äggen ”ruvas” av jorden Terra av den högre temperaturen och äggen är fertila (följdorsak 2) – så det föds många nya kycklingar = CO2molekyler(följdverkan 2). En ökad mängd av CO2-molekylerna + CO + vattenånga förhindrar värmeutstrålning ifrån jorden Terra (följdorsakorsak 3) – vilket NaturLiktVist sänker temperaturen i ozonskiktet. Det innebär i sig att ozonskiktet successivt NaturLiktVist minskar (följdverkan 3).


Dock… – i detta finns som alltid i NaturRen Balans ❗ Högre temperatur på jordytan = lägre temperatur i ozonskiktet. Lägre temperatur i ozonskiktet = mindre och mindre ozon. Det kompenseras NaturLiktVist med mer och mer CO2, CO, vattenånga mm i luftskikten under det nuvarande ozonskiktet – som tillkommande nytt skyddsskikt för flora och fauna för skadlig solinstrålning. Hysteriska människor = Homo Sapiens * påstår att den ökade CO2-halten i avgörande grad att hänföra till mänsklighetens aktiviteter. Det ser Josef kort och gott som att dom är ute på åtta famnars djupt vatten utan att kunna simma. Måhända förklaringen nog till att dom är just hysteriska – vad vet Josef.


På skrivbordet har Josef en jordglob som har ca 3,4 dm´s diameter. Ytan på den blir med formeln 4 x pi x radien i kvadrat = 4 x 3,14 x 170 x 170 = 7 750 000 mm2. Gotland på den här jordgloben är en ca 4 mm2 liten ”kladd” i Östersjön. 4 : 7 750 000 x 100 = 0,00005 % av jorden Terras totala yta. Ifall Wi placerar alla nu LevAnde människor i köttjorden Terra på denna ”Gotlandskladd” – så får var och en ca en dryg halv m2 att röra sig på. Personligen upplever Josef det som hart när fullständigt orimligt – att denna ”lilla kladd av människor” skulle kunna rå på den gigantiska den elektriska Solen (tuppen) i sin interaktion med jorden Terra – och i sin förlängning styra temperaturen (ägget) i atmosfärenjorden Terra (hönan) – i någon väsentligen avgörande grad i vart fall.


Det skulle ej alls förvåna Josef ifall Wi i Sverige inom en mycket snar framtid får dagliga uppgifter om hur mycket ozon som skyddar oss för skadlig solstrålning – och då särskilt om sommaren. Redan idag är det i Sverige ett måhända gott tips att överhuvudtaget aldrig vara utan keps eller annat på huvudet ca kl. 11:00 – 15:00 – och då även vid mulet väder + att då ej alls vara i den elektriska Solens sken utan klädskydd under den tiden mer än allra allra högst en timme. Så ungdomarnas kepsmode får Wi väl önska att det håller i sig. Senare kommer det troligast att bli rapporter dagligen hur mycket CO2, CO, vattenånga osv som skyddar oss för skadlig solinstrålning. Måhända kommer då Al Gore & Co att ändra sig avseende att CO2gas är ett oönskat faenstyg ovanför deras huvuden – vad vet jag.


Dock… – faktum kvarstår att den elektriska Solens ökade aktivitet (grundorsaken) medför ökad temperatur (verkan 1) nära jordytan och att det medför ökad CO2-halt mm (verkan 2) – som i sig medför att det blir kallare i ozonlagrets höjd = NaturLiktVis nedbrytning (verkan 3) av mer och mer av ozonlagret – med Josefs personliga förmåga till tankemässig logik sett i vart fall. Hur långt den här processen kommer att gå vet Josef ingenting om egentligen. Men fråga den elektriska Solen – eller varför ej den bolliga jorden Terra – för båda dessa Vet det. Hur ❓ Tja – ta av Dig skor och strumpor och ställ Dig barfota på en lämplig jordplätt utan asfalt – och lyssna till svaret ifrån Terra.


Eller ta av Dig alla kläder en solig dag (särskilt viktigt att vuxenblöjorna ej alls finns med i ”samtalet”) – och ställ Dig i solskenet och fråga den elektriska Solen på samma sätt. Men ett måhända gott tips härvidlag: ”Håll bröhackan stängd – för Solen är allergisk emot människosläktets intellektuella = humanDement Autistiska babblande om Solen som sådan – och framförallt om CO2frågan”. Detta gäller för övrigt också den bolliga jorden Terra. Dock… – ifall Du pratar med den elektriska Solen – så ha då keps eller annat på Ditt huvud – annars bränner bokstavligt talat Solen upp Dina personliga hjärnDatorCeller.


Vet då att Du ”pratar” ej alls med den elektriska Solen med Din i o f s fantastiska intellektuella biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskin – utan med Din Intelligenta fysiska kropp. Men i och för sig – när Du har tillräckligt lite kvar av Dina hjärnDatorCeller – så kommer Du då att helt automatiskt att förstå vartenda dugg som både den elektriska Solen och Terra säger till Dig om CO2frågan – å ena sidan. Men enär Du då är gravt senilDement och/eller kan diagnosticeras som Alzheimerspatient – så kan Du ju då å andra sidan ej alls intellektuellt kommunicera med Din systrar och bröder = då kan Du ju ej alls ”smitta” dom med vad Du personligen på en Intelligent nivå Vet att den elektriska Solen och/eller Terra har talat om för Dig om CO2frågan mm. Dock… – hur Du nu än personligen gör i den här saken – så är det helt OK för Josefs del. Detta därför att det är till 100 % Ditt eget bord = ej alls Josefs bord – och ingen annans bord heller för den delen.


HELA grundidén med CO2-köret (video ca 10 min) är ju att än mera förslava mänskligheten. Vapnen som wåra (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavare (video 2 tim 38 min) och deras medlöpare använder i dags dato – mera än någonsin tidigare i wår ebarmeligt barbariskt barbariska historia – är ju just mat – och energipris erna. Den som ej alls och just nu kan se effekterna av energi– och matprishöjningarna i världsekonomin i dags dato – må ju vara hart när blind, troligast…


Igen om CO2frågan

”IPCC, Al Gore och consortes har ägnat stor möda och mycket tid på att försöka tysta alla vetenskapsmän som påpekar att teorierna och modellerna bakom Global Warming Hysterin är fel och ej alls stämmer med data ❗ ”


”Åtta svenska forskare som går mot strömmen – Dagens Miljö har letat efter röster som just nu har svårt att få genomslag. Här publicerar vi en lista på åtta svenska forskare som går emot strömmen och hävdar att det ej alls är mänsklig påverkan som ligger bakom det vi ser av klimatförändringar och växthuseffekt….”

Om den s k ”fria” forskningen här och här + ej minst här och här.ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigareeller

DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT ?

Annonser

33 Responses to CO2-FRÅGAN ÄR EN REN BLUFF – ELLER ?

 1. Josef Boberg skriver:

  Uppdaterad den 25 november 2010


  OM DEN SLUTLIGA LÖSNINGEN AV PYRAMIDMAKTHAVERIELÄNDET HÄR.


  STOCKHOLMSINITIATIVET

  Stockholm 2010-01-22

  ”Satsa på klimatfrågan, det ger röster” lär ha varit Fredriks råd till David Cameron, partiledare för Tories i Storbritannien vid deras korta träff i samband med Fredriks besök där i slutet av juni förra året. Det är klart att Fredrik värnar om sin moderata kollega i Storbritannien. Men inför vår egen valrörelse, hur bra är detta råd idag och med vilken innebörd?

  En enkät på Aftonbladets hemsida och en opinionsundersökning av Sveriges Radio, båda tidigare i höstas, pekar på att ca hälften av väljarna anser att klimathotet är överdrivet. Av dessa har 10-20% överhuvudtaget inte köpt budskapet att klimatfrågan återspeglar ett relevant problem.

  Hur tar sig denna opinion(-s kantring) ut i andra länder? I Australien har den socialdemokratiske premiärministern Kevin Rudd motvind i sina ambitioner att införa koldioxidbeskattning, d v s ett utsläppstak för koldioxid och handel med utsläppsrätter (cap and trade), ett system liknande det som finns i EU. Det föreföll länge som om det ledande oppositionspartiet (Liberalerna) stödde regeringens förslag. Att genomföra systemet var bara en formsak.

  Men väljarna reagerade på att Australiens politiska klass försökte med den svenska modellen ”No Choice”, där alla partier i praktiken erbjuder samma politik med höga skatter och alla fastlåsta i synen på klimatfrågan. Liberala partiet gjorde en intern revolt och ersatte partiledaren Malcolm Turnbull med Tony Abbot, självproklamerad klimatskeptiker som hela tiden varit mot cap and trade, en man som inte tillhörde etablissemanget i Canberra.

  Nu har inte längre socialdemokraterna majoritet i senaten för att genomföra förslaget. Och opinionsmätningar visar att väljarna blir allt mer skeptiska till att klimatförändringar orsakas av förbränning av bränslen. Det är väl känt att Australien under 1890-talet drabbades av en lång period med extrem torka och hetta. De tvingades till och med importera vete från Indien under flera år, och detta var redan för 120 år sedan.

  Hur ser det ut bland våra egna partier och politiker inför vår egen valrörelse? På partinivå är klimatfrågan avgjord efter att blocken och partierna under lång tid bjudit över varandra i ogenomtänkta löften om på kort och lång sikt ytterst kostsamma och verkningslösa klimatpolitiska åtgärder. Pådrivande har varit medierna som håller partierna och genom dem politikerna i ett miljöpartistiskt ideologiskt järngrepp. Som Timbrorapporten ”Molnformationer och skattekilar” (Roland Poirer Martinsson), presenterad igår (01-21) visar, arbetar svenska medier i hög grad som megafoner för journalisternas egna agendor som lobbyister och pådrivare för personliga övertygelser snarare än som speglare/granskare av den politiska samhällsprocessen i ett nationellt eller internationellt perspektiv.

  Mer tydligt kan detta förhållande knappast demonstreras än genom mediehanteringen av larmrapporterna om Himalayas glaciärers snarast förestående bortgång. Uppfattningen om denna bortgång, tvärsäkert förutspådd i IPCC:s senaste rapport (2007), punkterades redan i höstas, bl a i en rapport publicerad i Science (se kommentar). Tvärtyst om detta ända tills häromdagen då DN och SvD nödgades eka förra veckoslutets rapportering i Sunday Times. I SvD försvarade Susanna sin heder genom att själv rapportera detta senaste bakslag för IPCC. I DN tappade Karin sin genom att låta en nyhetsreporter stå för inslaget. På Newsmill har Maggie idag (01-22) beskrivit hur denna senaste fadäs är ytterligare en spik i IPCC:s och klimatpolitikens alltmer välsnickrade kista.

  Detta är bara ett typiskt exempel i raden av hur larmbetingad löpsedelsjournalistik tillåts styra och motivera klimatpolitiken. Havsnivåer, inlandsisar, temperaturer, historien upprepar sig. Vid närmare, icke ideologisk granskning skrumpnar larmen ihop till intet.
  För eller senare måste det tveksamma eller obefintliga underlaget för klimatpolitiken slå igenom även på den svenska politiska scenen. Att det finns ett opinionsmässigt utrymme för detta står klart efter de redan nämnda opinionsundersökningarna från i höst (som ju gjordes före Climategate och Köpenhamnskollapsen), och inte minst genom den breda anslutningen till vårt upprop ”Ompröva klimatpolitiken”. Men vilket parti ska våga gå först ut att bryta den befintliga låsningen?

  Ingen i oppositionen, det måste stå helt klart. Moderaterna? Näe, Fredrik är en supertanker som inte vänder så snabbt. Kd? För riskabelt för Göran, kd balanserar på sidolinjen. Samma med ”miljö”-vännen Maud. Folkpartiet? Mmm? Jan Björklund och Carl B Hamilton förstår vikten av att säkra en långsiktig tillgång till billig el genom att satsa på kärnkraft, men Carl B har genom kategoriska yttranden låst sig vid den gängse uppfattningen om klimatpolitiken. Så Folkpartiet är förmodligen också ute ur bilden. Det vore tragiskt om Sverigedemokraterna kapade frågan, då kan tyvärr loppet vara kört.

  Men det är nu i vår som klimatfrågan måste upp på bordet. Det är valår. Och på politikernivå är frågan inte avgjord. Många marscherar i ledet under en vinande piska. Kan dessa undertryckta dissidenter i olika partier förenas? För de ska veta att jag är ense med Fredrik: Satsa på klimatfrågan, det ger röster. Men kanske inte på det sätt Fredrik tänkte sig för drygt ett halvår sedan.

  Vårt upprop till Fredrik Reinfeldt ”Ompröva klimatpolitiken” ligger kvar på http://www.stockholmsinitiativet.se/upprop i syfte att samla och väcka en opinion mot klimatpolitiken. Nu på väg mot 1400 undertecknare.

  Tack för i eftermiddag och trevlig helg hälsar

  STOCKHOLMSINITIATIVET
  Göran Ahlgren, generalsekreterare
  Kungsgatan 82
  112 27 Stockholm, Sweden
  Tel: +4687555335, Mob: +46707555969
  http://www.stockholminitiative.com
  – slut citat av info-email till Josef B.

  Texten ovan finns också som ett blogginlägg HÄR.


  PS. UN wrongly linked global warming to natural disasters – av 24/1-08 – går ej av för hackor heller – avseende att FN´s klimatpanel är ute på åtta famnars djupt vatten – utan att kunna simma. DS.  KÄR LEK = ”ATT OVILLKORLIGEN OCH STARKT TYCKA OM NÅGON FÖR DET DEN ÄR, OCH EJ FÖR DET SOM GES.”
  – eller – ”The Holofractographic Universe” = ”Wi are all One !” (3 st 10 min videos). Det får ju uppfattas som någonting HELT annat än det åt hållet ”körda” (video ca 9 min) PyramidMaktHavaregon ständigt och jämt hittills har lyckats med attoss av vanligt folk att tro på. Tro = att ej alls själv (video ca 10 min) veta = rädsla (video ca 8 min).  GRUNDORSAKEN TILL ALLT ELÄNDES ELÄNDE I VÄRLDEN; ”Ge mig kontroll över en nations pengar – och jag bryr mig ej om vem som skriver lagarna !” Detta kan uppfattas som den allt överskuggande och grundläggande affärsidén (sedan mitten av 1800-talet) för Mayer A B Rotschilds världsomspännande bankimperium (video ca 10 min) = The EndGame (video 2 tim 20 min) = Harmagedon

  Detta p g a att wåra (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavare (video 2 tim 38 min) och deras medlöpare vill äga världen plus 5% = UPPENBART kriminella PyramidSpel (folkrättsligt sett) med oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder, tyvärr tyvärr… 😥


  Men å andra sidan – ifall det kommer in lite nytt folk i Riksdagen efter nästa val = sådana som kan tänka självständigt = FRITT = ej MainStreamat – så kan ju i så fall den allt överskuggande BETYDANDE nationella frågan ställas – om vad som NU MÅSTE göras – för att Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – skall kunna få ett drägligt liv i Sverige framöver ❓

  Mitt svar på det ÄR att den FolkStyrda staten = enbart staten SKALL ha 100 % kontroll över peningmängden i en nation – INGEN ENDA ANNAN


  Vem skulle kunna förlora på att Wi testar genom att ”prova på” ❓

  Tja… – i vart fall ej Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – som jag ser det. Dom ENDA som intellektuellt sett – på kort tid kan ”förlora” på detta – är ju PyramidMaktHavarna och deras medlöpare. Men över lite längre tid sett – så blir ju dom också väldigt STORA vinnare (dom kommer ju ut ur sitt eget helvete – genom att ej får vidare chanser att ställa till ett på tok för jävligt Helvete för miljarder människor), verkligen… 💡 = detta är ett WinWinscenario för alla och envar – ABSOLUT.


  I o f s så ÄR ju ALLT tillåtet i MateriaSkapelsen (video 64 min). T o m att ”ladda” atmosfären ÖVERALLT med GRAVT hälsoförstörande IT-SMOG (troligast det VÄRSTA av allt i hela mänsklighetens ofattbart barbariska historia), FINANSKRISBLUFFARNA, CO2-BLUFFEN, RELIGIONSBLUFFARNA, SYND– OCH SKAM-BLUFFARNA osv osv.

  Men vad det är för MENING med det här PÅGÅENDE jävla helvetet kan Wi ju NU (video ca 4,5 min) undra över ? Vore det ej väldigt MYCKET roligare att ha roligt = att Kärt Leka ETT HELT ROLIGT LevAnde Liv i kött också (video ca 7 min) ❓ – undrar Josef 😉 🙄


  ”Ekonomin i varje nation är deflation”
  (video 1 tim 51 min). Ingenting kan stoppa det – utom en radikal monetär reform. Detta bekräftas i sig av finansminister (video ca 2 min) Anders Borg: ”Vi erbjuder bankerna 50 miljarder kronor, det betyder att bankerna i sin tur kan låna ut i storleksordningen 500-600 miljarder kronor ❗ – slut citat härifrån.


  ”Det går att lura en del människor hela tiden.
  Det går att lura alla människor under en del av tiden.
  Men ”luringarna” kan ju ej lura ALLA människor i världen, HELA tiden”

  (…”wealth of Rothschild consists of the bankruptcy of nations” = sant !)
  – det är OMÖJLIGT (video ca 6 min) menar Josef.


  Så NU ser Wi fram emot wår egen och hela landet Sveriges skuldfrihet – och då blir nog folkhälsan helt automatiskt bättre också;

  OM NATIONALEKONOMI ÖVER POLITIKERNAS NIVÅ

  ”En rik turist kom in på byns hotell, lade en tusenlapp på disken och bad om en nyckel för att titta på ett rum. Hotellägaren blev glad, tog tusenlappen och sprang till kötthandlaren och betalade sin skuld på tusen kronor.

  Kötthandlaren sprang i sin tur till bonden och lämnade tusenlappen som han var skyldig. Bonden tog tusenlappen och sprang till mackägaren och betalade en skuld på disel.

  Mackägaren blev glad och sprang till byns hora och betalade sin skuld på 1000 kr. Hon sprang i sin tur till hotellet, glad i hågen lade hon upp tusenlappen på disken och gjorde sig därmed skuldfri på hotellet.

  Just då kom turisten ned, han var inte nöjd med rummet så han tog tillbaka tusenlappen som låg på disken och drog därifrån. Det blev stor glädje i byn, ingen hade tjänat några pengar men alla blev skuldfria.” – slut citat härifrån.

  Om hur Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – ”lätt som en plätt” fixar detta för hela landet Sverige HÄR, HÄR, HÄR – samt framförallt HÄR . 😉

 2. norah4you skriver:

  Professorn har rätt. Det var här, och i ett av våra grannländer som klimatbluffen skapades i mitten på 70-talet.

 3. Josef Boberg skriver:


  Nja… – NoRah
  – professor var måhända att ta i, kanske… – men visst är jag tämligen väl påläst i klimat- och miljöfrågorna. Nätet är ju en fantastisk möjlighet för oss som är vetgiriga och har tid att spendera. Som folkpensionär sedan april 2006 – så har jag haft och har den tiden och ej minst lusten.

  Huruvida det var wåra (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavare (video 2 tim 38 min) och deras medlöpare som startade CO2-eländet i Skandinavien eller ej – det har jag ej forskat i – men det tycker jag i grunden är ointressant. Men mest troligt har Du rätt för Dig – för Sverige är ju ett föregångsland i världen – avseende ENFALD såväl som MODELL för NWO = ”Den nya världsordningen”, tyvärr tyvärr… 😥

  Det grundläggande viktiga är ju att Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – är GRUNDBLUFFADE av wåra åt hållet GalenPanniga (folkrättsligt sett) PyramidMaktHavare och deras medlöpare – och framförallt gör någonting KONKRET åt det.

  Kommer Wi att göra det ❓ – undrar Josef


  PS.
  OM DEN SLUTLIGA LÖSNINGEN AV PYRAMIDMAKTHAVERIELÄNDET HÄR.


  En MedMänniska är en som ställer till det gott för sin egen del OCH så många andra som möjligt.

  En PyramidMaktHavare är en som ställer till det gott för sin egen del – men på sina MedMänniskors bekostnad (video 3 tim 35 min) – och då FRAMFÖRALLT oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna. Humant


  ”Det går att lura en del människor hela tiden.
  Det går att lura alla människor under en del av tiden.
  Men ”luringarna” kan ju ej lura ALLA människor i världen, HELA tiden”

  (…”wealth of Rothschild consists of the bankruptcy of nations” = sant !)
  – det är OMÖJLIGT (video ca 6 min) menar Josef.


  ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigareeller

  DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET

 4. Josef Boberg skriver:

  Om innehållet i bloggen i detta register.


  Livet i kött är som en öppen bokmen mååånga ”läser” bara EN sida – om bl a chemtrails.


  CHEMTRAILS = MEDVETEN FÖRSMUTSNING AV ATMOSFÄREN – ELLER ?

  (Lite om mind control en bit ned i texten)


  Publicerades den 1 juni 2016
  ”(LOOK AT THE LINKS BELOW!!)
  Where are all the Chemtrails ? Is our Government set out to destroy only the United States ? What do Scientists, Pilots, Engineers, the Military, and Politicians have to say about this ?”

  – slut citat under videon: Chemtrails: ”Pull the Trigger !”


  By the way – DEN TRÅDLÖSA IT-TEKNIKENS ELETROMAGNETISKA STRÅLNING = IT-SMOGEN DRABBAR ALLA OCKSÅ

  ”HÄLSOSAM SKEPSIS” – kort svensktextad dokumentärfilm om 9/11 = WTC-skrapornas oförklarade kollapser 2001.

  Om ”Miraklen den 11 september” – och om ”Vad hände ?”


  4/11-13 – Inside the chemtrail planes

  En Google-sökning på det ämnet här.


  17/9-14 Aerosol Spraying Jet Nearly Collides With Oncoming Aircraft – och bilder på hur spray-planet stänger av och släpper ut sin dynga. Det syns på att ”kondensstrimmorna” ej blir kontinuerliga.

   https://www.youtube.com/watch?v=ftFb-d1xkyg


  21/6-14 Sverige saknar kontroll av utsläpp från flyg – fritt fram att släppa ut kemikalier från flygplan.

  19/6-14 Flygplanstekniker installerade chemtrailsanordning i flygplan. Blev sedan avskedad när han berättade.


  18/4-14 NASA Proposes Spraying Stratospheric Aerosols Into Earth’s Atmosphere.

  18/4-14 Former FBI Chief Admits Chemtrails Are Real – And Then He Is Poisoned And Dies.

  11/9-13 Chemtrails: A Planetary Catastrophe Created by Geo-engineering


  26/3-14 Om – ”Amerikansk fraktpilot bekräftar: chemtrails är verkliga och leder till katastrof”här.

  12/2-14 Om – ”Chemtrails och artificiell mikrovågsstrålning – Storskalig påverkan på människor och naturmiljö”här (video ca 22 min).

  Videos om s k geoengineering = chemtrails här och här.


  29/9-13 Chemtrails eller ”Geoengineering” förstör ozonskiktet.

  10/9-13 – NSA och CIA-whistleblower: ”Chemtrails är för radarövervakning !”


  24/2-12 – From Chemtrails to Pseudo-Life. The Dark Agenda of Synthetic Biology (video ca 68 min).

   http://www.youtube.com/watch?v=ZSQ-dp1sV5w&feature=


  23/9-12 – SWEDISH POLITICIAN SPEAKS OUT CHEMTRAILS ❗ (video ca 3 min) = Pernilla Hagberg.

   http://www.youtube.com/watch?v=M8MLT-1JlnM&feature=youtu.be

  19/10-12 – Pernilla Hagberg (MP) intervjuas av chemtrailforskaren Werner Altnickel.

  2/2-13 – Grattis Pernilla Hagberg till fin och modig hemsida = sanningaromvarlden.org.

  5/9-14 Pernilla Hagberg tvingas att hoppa av Miljöpartiet – och satsar nu istället på Enhet. Bra val tycker jag.


  White TV 3/10-12 – US Congressman Kucinich erkänner Chemtrails: ”Den amerikanske Congressmannen Dennis J. Kucinich har i en Congress rapport 2001 erkänt, att det finns chemtrails och att de är en fara som måste regleras i lag. Den första filmen visar också kemiska analyser av stoft som regnade ner på marken under chemtrails.”


  22/11-11 – Chemtrails to De-Populate (video ca 15 min): ”Please find and Watch 2 Most important documentary movies ”The World According to Monsanto” and ”Food Inc”. Youtube keeps deleting them due to corporate pressure. Watch these videos and learn how Governments are killing us through food. Good Luck!!!”


  22/11-12 – Consciousness Beyond Chemtrails – Meteorologist Scott Stevens on Geo-Engineering (video ca 58 min).


  1/7-12 – Secret Sky Experiments: Chemtrails Conspiracy Exposed (Documentary) (video ca 30 min).


  20/12-10 – What in the World Are They Spraying ? (video 1 tim 37 min).


  18/8-12 – Sveriges delaktighet i det Amerikanska Vädervapnet HAARP DEL 1 (video ca 17 min).


  Ditt livs viktigaste information ! Om chemtrails och HAARP HÄR och HÄR
  .


  20/4-10 – G. Edward Griffin Talks Candidly About Chemtrails (video ca 6 min).


  19/12-07 – Chemtrail Plane Up Close and Personal (video ca 1 min).


  13/7-12 – Verbreiten Chemtrails die Morgellons-Krankheit ?


  10/1-11 – PHOSGENE DEATHS OF BIRDS, FISH AND PEOPLE BY COLLEEN THOMAS (video ca 16 min).


  1/6-12 – The Largest Stand Ever Against Chemtrails ! (video ca 5 min).


  29/6-11 – CHEMTRAIL HEALTH EFFECTS ON HUMANS AND ENVIRONMENT (video ca 60 min).


  4/8-12 – Test av svenskt regnvatten visar aluminium och uran !: ”En grupp svenska aktivister har utfört provtagning på regnvatten i Nordvästra Skåne och analysen var mer än alarmerande. Anmärkningsvärda doser Uran, Aluminium och Arsenik har påträffats i regnvattnet. Nu måste detta tas upp till beslutsfattarposition i samhället och debatteras ute i folkhemmen omedelbart eftersom gränsvärdet är 0!
  Detta är inget som normalt hör hemma i nederbörd !”

  Mera om detta t ex HÄR, HÄR, HÄR och HÄR.


  18/8-12 – ”Why in the World are They Spraying ?” Full Length Documentary HD (video 1 timme 13 min).


  PÅGÅR DET ÄVEN S K ”MIND CONTROL” OCKSÅ ❓


  Apropå kollektiv mind control av en hel värld. 17/5-14 Dokumentär: Prof. Steven E. Jones upptäckter om WTC 9/11-attackerna = flygplanen kan ej ha förorsakat kollapsen – utan det var en ”sprängning” av något slag. Det bevisas i sig av att den tredje skrapan som föll senare under dagen/kvällen – var det inget flygplan som flög in i = den ”sprängdes” också.

  8/4-13 9/11 Where Did the Towers Go?


  31/7-12 – Dr. Barrie Trower – 30 Minute Reality Update (video ca 36 min).

   http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=ZdB-tbzJSrk


  17/3-12 – The Illuminati’s Secret Mind Control Operations-Dr. Rauni-Leena Luukanen-Kilde (video ca 61 min – som bilden börjar ”fladdra” på efter ca 18 min – men det försvinner efter ca 27 min). Mera om detta HÄR.

   http://www.youtube.com/watch?v=2oacK1pxIw4&feature=


  25/5-11 – Brain Chips, Downloadable Memories, and Micro Chips in The Swine Flu Vaccine (video ca 9 min).


  25/11-12 – Mind Control Intervju med ICAACT (video ca 65 min).


  2/11-12 – Brian Springer – Spin (video ca 57 min): ”Using the 1992 presidential election as his springboard, documentary filmmaker Brian Springer captures the behind-the-scenes maneuverings of politicians and newscasters in the early 1990s. Pat Robertson banters about ”homos,” Al Gore learns how to avoid abortion questions, George Bush talks to Larry King about halcyon — all presuming they’re off camera. Composed of 100% unauthorized satellite footage, Spin is a surreal expose of media-constructed reality.”


  10/9-12 – Rense & Dr. Pat Flanagan – High Tech Mass Mind Control (video ca 15 min).  ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigareeller

  DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT

 5. Simon skriver:

  Vill bara påpeka att Klimat är ”en beskrivning av vädrets långsiktiga egenskaper mätt med statistiska mått”.
  Och att: ”eftersom klimatet bestäms av ett medelvärde av olika väderlägen jämnas variationer ut och de mer långsiktiga och ihållande egenskaperna blir kvar”.

  Därför kan man inte på något sätt dra likhetstecken mellan väderprognoser och ”klimatprognoser”. Det är helt enkelt inte samma sak.

  För övrigt så har en väderprognos för ett dygn framåt, enligt smhis undersökningar, i genomsnitt en träffsäkerhet på 85%.

  http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat
  http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/kan-man-lita-pa-vaderprognoser-1.4653

 6. Josef Boberg skriver:

  Hej Simon – och tack så mycket för Din kommentar.

  När det nu är så att SMHI bara till ca 85 % fixar att spå vädret för imorgon – så kan jag föreställa mig att den procentsiffran bara är en bråkdel för vädret/klimatet om 100 år.

  Ditt förhållningssätt är helt OK vad mig anbelangar – men jag förbehåller mig rätten att tycka annorlunda.

  Fridens… / Josef

 7. Lars-Erik Olsson skriver:

  Den globala uppvärmningen på norra halvklotet beror på våra värmeutsläpp bara i sverige släpper vi ut 400 terraW det motsvarar 400W/m2 på 1miljon km2 det är en yta som är 2,22 ggr sverige.
  Norr om 30 breddgraden där är större delen av industrin är belägen och en ungefärlig beräkning är det ca: 150 ggr sveriges utsläpp, det motsvarar 400W /m2 norr om 30 breddgraden och ända upp till nordpolen

  Den nedkylning som sker på södra halvklotet måste bero på att co2 hindrar solinstrålningen det är därför det blir kallare där.

  Dessa uppgifter är hämtade från Energi myndigheten.och gäller bara de fosila bränslet (kol olja gas och kärnkraft )

 8. Josef Boberg skriver:

  Lars-Erik – vad är Ditt budskap ?

 9. Lars-Erik Olsson skriver:

  Det är den värme vi släpper ut som värmer jorden, inte co2.
  vi släpper ut 400W/m2 från 30breddgraden och ända upp till nordpolen.
  Solen ger 350W/m2 i sahara

 10. Josef Boberg skriver:

  Lars-Erik – jag har i vart falla aldrig påstått att CO2 värmer jorden jorden Terras ytteryta.

  Jag menar att att den naturliga gasen CO2 – i sin interaktion med Solen och den gigantiska CO2-”lungan” oceanerna = 2/3-delar av jorden Terras ytteryta – primärt i allt väsentligt bidrar till att Solinstrålningen – som ju över tid sett varierar högst väsentligt – ej medför att klimatet på jorden Terras ytteryta ej blir outhärdligt för flora och fauna.

  Det inkluderar ju även människans spillvärme – som jag ser det.

 11. Lars-Erik Olsson skriver:

  Om man skulle lägga ut all den spillvärme som kärnkraften släpper ut i havet så skulle den täcka en yta från polcirkeln till nordpolen. Om man räknar med att havet reflekterar 30% av solenergin

 12. Lars-Erik Olsson skriver:

  Den enda miljöpåverkan som jag känner till på södra halvklotet är co2, det får mig att misstänka att co2 ligger som ett dis runt jorden och hindrar solens instrålning och att det är därför det blir kallare där

 13. Josef Boberg skriver:

  Lars-Erik – det är rätt kallt i Rysslands Sibirien också…

  http://rt.com/news/227351-dudinka-siberia-frozen-snow/

 14. Lars-Erik Olsson skriver:

  Ett förtydligande till kärnkraftens spillvärme.
  Är att det är lika mycket som solen ger i de tropiska haven.

 15. Josef Boberg skriver:

  Lars-Erik – det får Du fråga någon annan om = det har jag ej forskat i.

  Personligen tycker jag att kärnkraften har gjort sitt = den bör så snart som möjligt förpassas dit där den hör hemma = soptippen.

  Energi har det aldrig funnits någon brist på – utan det är ett scenario uppfunnet primärt av oljenissarna – som sen andra som tjänat och tjänar ofattbara mängder med pengar på brist-scenariot har ”hängt på”.

  Jag har ett blogginlägg om den saken: ”BRIST PÅ ENERGI-BLUFFEN”.

 16. Lars-Erik Olsson skriver:

  Ja dom har det lite värre än vi har det.

  Om 10år är all polaris borta enligt mina beräkningar. och då startar en snabbare uppvärmningsfas pga att vi inte behöver smälta den tjocka polarisen. Sedan går det ganska fort att vinter isen försvinner och att norra ishavet blir isfritt året om

 17. Josef Boberg skriver:

  Lars-Erik – det finns ryska forskare som menar att det blir tvärtom = norra halvklotet kan över lite tid sett se fram emot en ny istid.

  Saga eller Sanning ?

 18. Lars-Erik Olsson skriver:

  Det är inte så illa här hellre kolla på youtube om vildmarksvägen som ligger här i norra jämtland det handlar om snöröjning.

 19. Lars-Erik Olsson skriver:

  jag har svårt att tro på en ny istid eftersom det ända sättet att få golfströmmen att ändra riktning är att norra ishavet bottenfryser.

 20. norah4you skriver:

  Golfströmmen ”ändrade” inte riktning vid något av de tidigare istidstillfällena. Det var öppet ända upp till öar utanför Alta i Nordnorge. På öarna levde en mindre grupp människor alldeles efter senaste istidspeaken. Kanske till och med under stor del av istiden.

  Det som händer i samband med att en istid börjar är tre saker:
  Vulkanutbrott mellan Grönland – Island – Spetsbergen som spyr ut extra mycket(!!!) CO2 samt svaveldioxid.

  Detta innebär att solen inte når igenom på samma vis på stor del av norra halvklotet. Vilket i sin tur får det vi kallar Ishavsströmmarna, Grönlandsströmmen m.fl. att bli kallare och det blir svalare Golfström som inte påverkar t.ex. Skandinavien som helhet på samma gynnsamma sätt som nu. Det handlar först om cirka 3-5 graders lägre medeltemperatur under året. Sedan går det fort. Kan i delar av det framväxande istäcket gå så snabbt som under 50-100 år från normalvärme till medeltemperatur minus 20 grader sommartid. Vattnets kretslopp gör att allt som faller ner där det är is fryser och landet under trycks ner.

 21. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – Lars-Erik & norah4you – Golfströmmen är det lite forskning gjord på bakåt i tid sett – men det pågår mätningar om hur den ”far fram”.

  Det sägs att 30-40 % av flödet mot norska västkusten har fallit bort över några tiotals år sett. Ifall det är sant – så vilka långsiktiga konsekvenser får det om minskningen håller i sig ?

 22. norah4you skriver:

  Hade tillfälle att kontrollera mina egna beräkningar utifrån vetenskapliga undersökningar i berggrund, slam och avlagringar med en prof. emeritus i geologi under sista åren han levde. Han inte bara höll med utan gav mig också flera uppgifter om följdverkningarna på de tektoniska plattorna ända ner till Gibraltarområdet.

  Påstående at 30-40 % skulle fallit bort vid norska västkusten är samma slag av korrigerade värden utifrån önskat svar som vi hört talas om i visst annat sammanhang. Alltså 100% osant.

  Vad som gäller är att det finns ett antal mindre strömmar och motströmmar i det vi kallar Golfströmmen. De påverkas av jordens cirkulationskraft samt just av vulkanutbrott mellan tektoniska plattor i tidigare angivet område. Total flödet samma sett över tid. Går alltid att hitta hydrologiska situationer där det är möjligt att med korrigerade enstaka värden få vilka ovetenskapliga undersökningar som helst att ge önskade svar.

 23. Lars-Erik Olsson skriver:

  Jag har svårt att nå ut om mitt budskap, och ber därför om hjälp.
  det går bra att nå mig på tfn 0706567246 om någon är intresserad av mina beräkningar eller kan hjälpa mig på annat sätt

 24. Josef Boberg skriver:

  ”Går alltid att hitta hydrologiska situationer där det är möjligt att med korrigerade enstaka värden få vilka ovetenskapliga undersökningar som helst att ge önskade svar.”

  Jo… – norah4you – och det gäller väl i vilken riktning som – för såväl vetenskapliga som ”ovetenskapliga” påståenden – eller ?

  By the way – när jag klickar på Din URL-adress – så kommer meddelandet upp: ”Servern hittades inte”.

  Vänligen rätta till det – annars plockar jag bort Din felaktiga URL-länk http://norah4history

 25. Josef Boberg skriver:

  ”Jag har svårt att nå ut om mitt budskap, och ber därför om hjälp.
  det går bra att nå mig på tfn 0706567246 om någon är intresserad av mina beräkningar eller kan hjälpa mig på annat sätt”

  Lars-Erik – starta en blogg, vettja… 💡

  Det är helt gratis på bl a https://wordpress.org/

 26. Josef Boberg skriver:

  MANIPULERAD VETENSKAP

  ”Det vetenskapliga systemet har blivit kapat. Nyligen offentliggjorda interna dokument som Läkemedelsvärlden gått igenom visar hur läkemedelsföretag har förvandlat den vetenskapliga publiceringsprocessen till effektiv marknadsföring.” – slut citat härifrån.

  Så etablissemangets evidensbaserade vetenskap och den s k fria forskningen är ju ej så mycket att ”hänga i julgranen”, tyvärr tyvärr… 😥


  Detta gäller det LivsViktigt fundamentala området om vad som är hälsosam kost i o f s. Men jag kan ej se annat än att som princip på alla områden i samhället i dags dato – är det åt hållet lika illa ställt – och då ej minst avseende klimatfrågan.


  Men med dr Annika Dahlqvists artegna LCHF-kost – sedan mer än fem år tillbaka – så har jag blivit frisk som en nötkärna = min livshotande kärlkramp är puts väck sedan ca tre år tillbaka – och jag är lagom viktig.

  Om detta skrev jag ett brev till en kompis om 2013 – och det finns på nätet här. Professor Göran Sjöbergs kåseri om livsfarliga kolhydrater går ej av för hackor heller – om hen så säger.

  Tränar gör jag aldrig – men en timmes promenad i lugnt tempo blir det som vanligast varje dag. Det har jag hållit på med sedan mitten av 1970-talet. Det mår min Kropp helt enkelt utmärkt bra av.

 27. Jörgen Sandman skriver:

  Väldigt intressant ämne, men fantastiskt svårläst på grund av den maniska användningen av sarkasm, ironi, bitterhet, = och – i texten. Hade varit onödigt enkelt att avfärda hela bloggen som rappakalja om jag inte redan var insatt i ämnet mer än gemene man.
  Gör dig själv och sakfrågan en tjänst och städa upp texten.

 28. Josef Boberg skriver:

  Hej Jörgen – och tack så mycket för Dina synpunkter.

  Wi är alla olika – och det är väldigt lite lätt att skriva så att det faller alla väl på läppen – men jag skall fundera på Dina tips.

  Har Du skrivit något om CO2-bluffen – och i så fall var ? // Josef

 29. bjornwiklund skriver:

  WOW . . själv har jag inte förrän 2014 tagit tag i klimatfrågan, elförsörjningen, koldioxidskräcken, invandringens konsekvenser osv och ber bara om ursäkt att jag i min naivitet jobbade med annan i en tro att politiker jobbade för folket . . tyvärr så kommer insikt efter insikt att så inte är fallet och ett etablissemang som så länge tränat på att misleda folket har gjort många år på learning curve….

 30. Josef Boberg skriver:

  Jo… – Björn – att politiker jobbade för folket är numera ej så mycket att hänga i julgranen, tyvärr tyvärr… 😥

  Men det är ej så lätt att vara politiker – därför att det allt överskuggande grundläggande problemet i Sverige och världen är ett hopplöst föråldrat ekonomiskt tänkande och agerande – som jag ser det. Om hur det kan vridas rätt i mitt blogginlägg; ”OM HUR NATIONALEKONOMI-FÖRSTÖRANDE BANKSYSTEM KAN VRIDAS RÄTT”.

  Än så länge är det så att den en offentliga makten i Sverige utgår ifrån affärsbankerna.

 31. Redaktören skriver:

  Aldrig någonsin förr har man lagrat kol i miljontals år och bränt upp den på kort tid, det är ingen Naturlig variation och går för fort så vi får problem. Det kan skena utan kontroll så varför ska vi chansa på att allt mänskligt liv kan dö ut?

  Lars Bern är en ökänd skandal som hans gamla vänner är emot kan vi se i Facebook.

 32. Josef Boberg skriver:

  Att mänsklighetens fåtaliga ”korn” utsläpp av CO2

  – relativt den ”oändliga” CO2-mängd som är i rörelse i myllan, haven, atmosfären, floran, faunan osv – i någon avgörande grad skulle kunna förändra klimatet till varmare är en ren bluff – eller ?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: