FramTiden minus BakTiden = NUET – eller ?


For translation of this to English – ”click” here.

Om innehållet i bloggen i detta register.


Livet i kött är som en öppen bokmen mååånga ”läser” bara EN sida.

Ifall Du tar till Dig något av innehållet i detta blogginlägg med kommentarer och länkningar så kan det vara bra – och ifall Du ej alls tar till Dig så är det lika bra – vad mig anbelangar. Ditt liv är Ditt liv – och det har jag INGEN rätt att ”lägga mig i”. / Josef Boberg


VÄL BEKOMME BÄSTA BESÖKARE


”De flesta människor är andra människor. Deras tankar är någon annans åsikter, deras liv en efterapning, deras passioner ett citat !”
– slut citat härifrån.


(Ljudfiler av det följande finns på Facebook här)

Maria: Du sa någonting innan… – att det är inte intressant att veta vad en människa har gjort i sitt Liv. Men det intressanta är vad människan har lärt sig av det hon gjort.

Josef: Ja.

Maria: Vad har du lärt dig av det ?

Josef: Att det alltid är jag som är chaufför i den bil som jag kör. Och om jag krockar… – så finns det ALDRIG någon anledning att skylla på någon annan att jag krockar. Utan det jag råkar ut för… – ont eller gott… – är någon sorts behov som jag har som jag tillfredsställer på det här viset.

Maria: Behov av vad ?

Josef: Behov av att lära mer. Det är ju det Wi gör de första fem åren. Wi bränner fingrarna och Wi ramlar och slår oss och allt det här… – och det är ju absolut nödvändigt för att Wi skall utvecklas. Det är absolut nödvändigt då att göra de här misstagen… – för att så småningom komma fram till hur Wi skall göra. Och Wi kan egentligen aldrig lära oss någonting av andra… – på annat sätt än att dom kan så frön, vara förebilder… – utan Wi måste själva försöka.

Historien visar ju det också. Wi kan ju läsa tonvis… – höll jag på att säga… – med böcker om krig och elände i världen… – och ändå håller Wi fortfarande på och krigar (i smått och stort). Wi kan inte lära oss någonting av vår historia. Wi måste ALLTID lära oss genom att försöka själva.

Maria: Men räcker det att bara erfara saker… – om man inte drar slutsatser av det ?

Josef: Nej… – det är ju det som är… – tycker jag då… – det nya som man inte hör så ofta i någon allmän diskussion. Att det VIKTIGA är ju inte… – som du var inne på och som jag har sagt då… – att Wi berättar vad Wi har gjort. Utan det viktiga är ALLTID… – när Wi träffar människor… – att Wi berättar vad Wi har LÄRT av det Wi har gjort.

Det är ju det som är ägget. Det är ju därför Wi är här för att lära oss. Och eftersom Wi inte kan lära av vad andra har gjort… – utan BARA lära av det Wi själva gör på vårt sätt… – så måste Wi återföra på något sätt det här i vårt sätt att tänka. Att Wi inte är här för att göra allting rätt. Wi är här för att LÄRA oss göra rätt. Att det inte är något fel i att då göra fel… – eller misstag som jag hellre vill säga. Utan det är NÖDVÄNDIGT… – det är någonting som Wi VILL.

Och det kan ju kännas fånigt eller tokigt att säga att Wi vill föra krig för att lära oss att fred är det bästa. Men på något sätt ÄR det så.

Josef: Nej… – jag har ju så att säga dragit på mig en utveckling där jag blev av med allt det här som jag trodde var värdefullt. Och i den situationen då… – när jag var helt utelämnad… – så insåg jag att jag var inte helt utelämnad. Det är någon eller någonting (InstinktEn ?) som bryr sig om mig på en nivå som jag inte riktigt förstår. Men som jag då insåg i den situationen finns… – och som jag ALLTID i ALLA lägen kan ha hundraprocentig tillit till.

Jag behöver inte oroa mig och bekymra mig för att jag skall få mat i magen eller kläder på kroppen eller tak över huvudet. Det har ALLTID funnits det. Det var precis den inställningen jag hade och alla andra har när Wi föds ju. Wi är den mest oförmögna varelsen på jorden… – tror jag… – att ta vara på oss själva. Och Wi föds med den självklara inställningen att Wi kommer att få ett fysiskt ÖverFlöd av Allt (ej minst pengar ?).

Men framförallt också ett ÖverFlöd av ömhet, omtanke och kärlek ifrån den värld Wi föds in i. Och det funkar ju… – för dom allra flesta i alla fall. Wi har ju allt Wi behöver… – och upp till fem års ålder så lever Wi ett HELT bekymmersfritt Liv.

Maria: Varför förlorar vid det då ? Vad är det som händer ?

Josef: Ja… – Wi förlorar det ju egentligen inte. Utan vad som händer är ju att… – på något sätt så när Wi får språket… – så lär Wi oss någon form av nytt tänkande… – som går ut på att om Wi har råkat ut för någonting som inte är bra igår… – så lär Wi oss med språket hjälp på något vis att hantera det tankemässigt så att Wi tror att det skall bli ännu värre imorgon. Och då börjar Wi liksom komma bort ifrån det enda som Wi ALLTID är i… – nuet.

Du och jag saknar ju ingenting när Wi sitter här just nu. Och om Wi så att säga lever i den situationen… – så är det ju ointressant om Wi saknade någonting igår eller eventuellt kommer att sakna någonting imorgon. För börjar Wi tänka på det så är Wi ju inte här… – utan då är Wi ju i imorgon eller igår. Och när Wi föds så lever Wi ju ALLTID i exakt den så att säga tidsituation som Wi är i. Wi äter när Wi är hungriga och Wi skrattar när Wi är glada och Wi sover när Wi är trötta och allt det här. Utan koppling till klockan eller vad Wi eventuellt har gjort eller skall göra.

Wi lever i någon sorts fullständig harmoni då med de faktiska fysiska förutsättningar som finns i den här världen. Och min teori är då att Wi på något sätt med språkets hjälp… – som är ett vuxenspråk… – fostras bort mer och mer ifrån det här. Och det kan man då kanske få bekräftat genom att vetenskapen påstår då att Wi lär oss upp till fem års ålder lika mycket som Wi lär oss under resten av vårt Liv.

Varför lär Wi oss så enormt mycket de fem första åren ? Ja… – naturligtvis därför att språket har då ingen förmåga att lära oss att Wi gör något fel. Utan allting Wi gör som inte är så bra… – det är ett misstag för att lära oss hur det skall bli bra. Och Wi fångas hela tiden av nya saker. Om Wi får en dyr fin leksak så behåller Wi inte den längre än Wi tycker det är roligt att ha den… – och sen slänger Wi den åt sidan och så ger Wi oss på någonting nytt.

Men som vuxna då… – om Wi skaffar oss en dyr fin leksak… – då skall Wi ha den i resten av vårt Liv. Inte tills Wi blir mätta på den… – utan därför att den är dyr då så skall Wi ha den resten av vårt Liv. Och då lär Wi oss inte något mer… – än vad den kanske gjorde de första fem minuterna som Wi har den här prylen. Sen har den ju ingenting mer att lära oss. Men Wi behåller ju den. Alltså behåller Wi gårdagen. Och gårdagen blir imorgon… – och så glömmer Wi bort att det är nu då som Wi lever och som Wi skapar imorgon. Wi glömmer bort nu hela tiden och så säger Wi igår och imorgon. Men NU finns liksom inte.

Nu har Wi haft en lågkonjunktur i tre år. Och av historisk erfarenhet då så vet Wi att det blir lite högkonjunktur nu förhoppningsvis… – och sen efter det så blir det en ny lågkonjunktur. Det behöver inte alls bli någon lågkonjunktur igen… – om Wi inte tänker fram den i FÖRVÄG. Små barn tänker aldrig i de termerna. Dom kör som om det vore högkonjunktur jämt… – både på de fysiska förutsättningar och på den mentala sidan. Det ÄR ju högkonjunktur jämt.

Maria: Så du menar att det är små barn som egentligen Wi borde lära oss av… – och inte tvärt om ?

Josef: Ja… – Wi har INGENTING att lära små barn. Därför att om det vore så… – så skulle dom inte… – jag menar det är ett faktum det här att dom lär sig på fem år lika mycket som Wi lär oss under resten av vårt Liv. Är deras sätt att förhålla sig till verkligheten då… – som det finns ett ÖverFlöd utav allting i. Det här landet till exempel… – som utan vidare enligt den etablerade erkända vetenskapen kan försörja hundra miljoner människor… – och Wi är åtta och en halv.

Varför skall Wi överhuvudtaget bekymra oss om det räcker si eller så. Det är ju fullständigt vansinnigt egentligen. Och så tänker ju inte små barn att inte den här världen… – som jag har fötts in i den räcker inte till för mig. Utan dom VET ju inifrån och ut att det här räcker åt mig… – det finns ett ÖverFlöd och lever i det.

Maria: Tror du att barn i Etiopien vet det ?

Josef: Ja… – men föräldrarna vet det ju inte. Och där har ju då föräldrarna så att säga med språkets hjälp och sitt vuxenLivs prägling… – ett sådant ännu mera utvecklat bristseende att det påverkar barnen redan innan dom får sitt språk… – så att många svälter ihjäl.

Maria: Men du kan ändå inte bortse ifrån den här konkreta faktiska situationen. Där finns det ingen mat.

Josef: Inte därför att inte moder jord så att säga har förutsättning att ge dom mat… – utan därför att människorna har tänkt fram ett system som inte skapar förutsättningarna för det här att producera mat.

Apropå det här med mat. Det här är ju ganska fantastiskt att nu har Wi ett klot som kan producera, tror jag, mat… – den har kapacitet att idag producera mat till tre planeter (2013 produceras det mat som mer än väl räcker till för ca 12 miljarder människor – och Wi är bara ca 7 miljarder !). Och trots det så svälter det idag ihjäl fler människor varje dag… – än det NÅGONSIN i människans historia har gjort.

Maria: Ja just det… – det är fakta. Vad har du för förklaring på detta ?

Josef: Men förklaringen är ju att Wi i vuxenvärlden… – tänker fram system som att Wi i detta totala gigantiska ÖverFlöd svälter ihjäl. Det finns ju inte någon brist. Men Wi tänker ju fram den bristen genom att Wi tror att det inte finns ett ÖverFlöd… – och så skapar Wi system som skapar en brist.

Maria: Men hur föds den här första tanken om att det inte räcker ? Alltså den som startar det hela. Någonstans måste Wi vara förprogrammerade för att tänka så… – alltså utifrån rädsla ? För att trots allt är det inte det naturliga att Wi tänker att det finns ett ÖverFlöd och det räcker för mig. Men dom flesta tänker att det inte räcker för mig. Därför måste jag skydda mig.

Josef: I litteraturen finns det ju på olika ställen angett att det finns ett ÖverFlöd… – och Wi försöker hela tiden att bevisa motsatsen.

Maria: Ja… – men jag undrar just varför ? Varifrån kommer detta felaktiga sätt att tänka ?

Josef: Ja… – det har jag inget svar på. Men förmodligen har någon av lyssnarna ett svar på det.

Förmodligen hänger det väl ihop med så att säga det här tankesystemet då att Wi är åtskilda i våra fysiska kroppar på något sätt… – att Wi inte berör varandra. Om jag kan äta mig mätt och någon annan svälter ihjäl… – så är så att säga den som svälter ihjäl berör inte mig… – det har inte med mig att göra. Men det HAR ju det.

Wi har inte bara ett fysiskt armod. Utan på något sätt så är det fysiska armodet då… – som gör att människor svälter ihjäl… – det är någon sorts konkretisering av hur Wi tänker… – på så att säga den mentala sidan.

Maria: Hur tänker du ?

Josef: Jag har ju nu på sista åren har jag börjat se på andra människor som att dom speglar en del av mig själv. Om jag tycker om eller inte tycker om andra människor… – så är det ALDRIG någon annan människa som jag tycker om eller inte tycker om… – utan det är den delen av mig själv som den här speglar.

Ungefär som om Wi tittar på en tavla här… – så har du och jag ju då två olika upplevelser av samma tavla. Tavlan har ju en egen verklighet… – men ingen av oss ser den. Utan Wi ser så att säga det Wi har bestämt oss för att Wi SKALL se. Det Wi har tänkt fram att jag skall uppleva av den där tavlan… – det är det jag ser… – och du ser någonting annat som du utifrån din erfarenhet har tänkt fram. Men egentligen ser Wi inte själva tavlan. För i den tavlan finns det någon sorts sanning som är vad den ÄR. Och Wi gör om den verkligheten till någonting som passar oss.

Maria: Du menar att så förhåller Wi också till Livet i stort ?

Josef: Ja… – andra människor, det samhälle Wi lever i… – ALLT. Wi ser på något sätt inte verkligheten. För hade Wi gjort det hade Wi ju sett det här fysiska ÖverFlödet. Utan Wi ser det som Wi så att säga har BESTÄMT oss för av olika skäl att Wi SKALL se.

Jag har en bild i väskan som visar en spiral… – om man tittar på den och inte har sett det här innan. Och på den finns det ett bakgrundsraster. Och när jag frågar människor då… – både i större församlingar och enskilt… – om dom ser den här spiralen…. – så svarar alla ja. Jamen… – säger jag… – det är ingen spiral. Det är ett antal större och mindre och mindre cirklar. Och så lägger jag fingern på och drar runt och visar det här.

Och den bilden visar på något sätt att Wi ser inte verkligheten. Utan Wi ser på något sätt det Wi har bestämt oss för utifrån den bakgrundsmusik då som Wi har i huvudet. Och det här med bristen i världen… – som Wi har bestämt oss för att se… – den finns ju inte. Varken när det gäller mat… – eller när det gäller råvaror eller prylar överhuvudtaget.

Det finns ett ÖverFlöd utav allting. Det har ju bland annat nu sista tre åren bevisat. Wi har ett ÖverFlöd av fabriker som kan göra massor med saker ju. Wi har ett ÖverFlöd av människor som kan och vill göra det här. Och ändå så lider hela världen och Wi själva då brist på det allt det här.

Men på något sätt så gör Wi inte… – därför att Wi har bestämt oss för att Wi vill INTE UPPLEVA den här fysiska ÖverFlödsverkligheten. Wi vill hålla kvar det här att det skall vara någon sorts brist på det som det inte finns någon brist på.

Fråga mig inte varför.

Maria: Ja… – nu har Wi pratat om de där praktiska… – vad skall man säga konsekvenserna… – av att Wi har inte dragit tillräckliga slutsatser… – eller heltäckande slutsatser av våra erfarenheter. Men om Wi skulle lyfta oss upp ett snäpp… – och prata om Livet som företeelse. Som ett fenomen och människans roll i det. Någon slags mening med alltihopa detta… – som nu verkar gå så snett.

Vad har du för bild av det ? Har du frågat dig någon gång varför lever Wi överhuvudtaget ? Varför finns det Liv ? En fråga som jag sysselsatte mig som liten. Jag kunde inte förstå varför det finns Liv ? Det mest naturliga vore om det inte fanns något.

Josef: Ja… – Wi har valt det också. Den där vasen eller askkoppen du har där på bordet. Varför står den där och varför ser den ut som den gör ?

Maria: Ja… – den står där för att jag har ställt den där. Och varför den ser ut som den gör det är därför att det är en människa som har gjort den… – och valt att göra det på det sättet.

Josef: Nu har du själv svarat på den frågan du ställde mig. Det finns alltså säger du en tanke… – massor med tanke bakom att den där askkoppen står där och att den ser ut som den gör. Alltså det FINNS en tanke bakom att Wi är här.

Maria: Vem tänker den tanken ?

Josef: Ja det vet jag inte. Men att den finns… – det tycker jag då är en logisk slutsats av det där askfatet inte har kommit dit av sig själv och skapat sig själv. Så kan inte jag ha kommit hit av mig själv och skapat mig själv på något sätt. Utan det måste finnas någon tankekonstruktion bakom mig också som allting annat. Det är inte meningslöst att jag är här. Det är inte meningen att jag skall födas och leva och sen dö – och sen… – det är de två punkterna.

Utan det finns någon… – i Universum är ju ingenting annat än under ständig omvandling. Och eftersom jag inte är annorlunda förmodligen än det Universum jag lever i… – så är det väl rimligt även där då och utgå ifrån på något sätt att… – jag är inte föremål för att födas och dö. Utan jag är föremål för någon form av omvandlingsprocess… – i de två skedena och däremellan.

Och utifrån det då… – om Wi liksom slutar ha den här paniska förskräckelsen för döden då som slutpunkt… – utan ser det som en omvandlingspunkt, en födelsepunkt för någonting annat… – då får ju Livet plötsligt helt andra intressanta dimensioner.

När jag vet att jag har hur mycket tid som helst. Inte i den här formen… – men i någon form om jag nu följer Universums princip. Och varför skulle jag inte göra det ? Varför skulle jag kunna bryta hela Universums princip då som den etablerade erkända vetenskapen är överens om finns och existerar ?

Maria: Men den etablerade och erkända vetenskapen förnekar det du säger just nu… – på ett mycket bestämt sätt.

Josef: Att Universum är under ständig omvandling ?

Maria: Nej… – men att du skulle också vara det.

Josef: Skulle jag bryta då Universums princip ? Det tror jag inte någon vetenskapsman kan gå in på och säga… – med någon trovärdighet i alla fall.

Maria: Men det är det dom hävdar. Att döden är den definitiva slutpunkten. Det finns ingenting annat sen upplöses Wi. visst genomgår Wi en förvandling… – Wi så att säga ingår i kretsloppet… – men inte som medvetna varelser.

Josef: Men tycker du då att den här jämförelsen med att… – Wi då som företeelse i Universum skulle var så unika så att Wi bryter hela Universums princip… – skulle ha fog för sig. När Wi är så att säga är kronan på verket på komplicitet då på någon konstruktion som Wi känner till i Universum. Att den då… – som är så att säga mest komplicerad av allting… – skulle bryta hela Universums princip ?

Att ALLT annat som Wi har framför oss här som finns det en tanke bakom. Men… – ganska meningslöst askfat då egentligen. Men Wi då som är så oerhört komplicerade… – och som kan påverka hela jorden. Wi kan förändra hela jorden… – det står i vår makt. Antingen förstöra den eller utveckla den till det Paradis som den redan ÄR egentligen. Och Wi skulle inte följa den här principen som all vetenskap accepterar… – nämligen omvandlingsprincipen.

Maria: Vad är det då som enligt dig genomgår den här omvandlingsprocessen ? För det är väl inte kroppen ? Kroppen upplöses… – det är Wi överens om ?

Josef: Nej… – kroppen är ju bara ett emballage kan man säga… – för den LivsEnergi som Wi egentligen är. Det är så att säga ett paket som Wi kan röra oss i och manifestera oss i synliga former då i. Ingenting annat ju. Kroppen i sig är ju själlös så att säga… – det är en som askfatet där ungefär… – en ”mekaniskt” fungerande historia.

Maria: Så du menar att det finns en själ ? Eller vad kallar du det för… – som så att säga genomgår omvandlingsprocessen ?

Josef: Ja… – det är ju energi – LivsEnergi.

Maria: Och den är kroppslös och den är… ?

Josef: Ja o ja… – den är kropps- och tidslös.

Maria: Men du kan det inte vara någon slags önsketänkande trots allt ? Alltså att Wi önskar att det vore så… – därför att annars skulle Wi inte klara av det. Vår rädsla skulle ta Livet av oss. Eller att det skulle vara mycket jobbigare att leva. Och att man ägnar sig åt sådana här funderingar.

Och jag menar i och för sig det spelar ingen roll… – om detta fungerar. Om… – säg att det är ett önsketänkande… – men ändå hjälper det att leva bättre, må bättre, fungera bättre, älska Livet mera. Då är det okej.

Josef: Jag träffade i våras en person i 35-årsåldern som har varit alkoholberoende i femton år, tror jag. Och hon berättad någonting för mig… – apropå det du säger nu… – som jag tror är väldigt viktigt att Wi lär oss och förstå. Hon beskrev oerhört distinkt att hon var ALDRIG rädd för suget efter sin alkohol, för baksmällorna, för förnedringen inför familj och vänner och allt det här. Det fanns någon trygghet i att leva i det här eländet. Utan hon var LIVRÄDD för, paniskt förskräckt för… – att komma ur den här falska tryggheten in i det nyktra Livet. Och hon är där nu.

Och på något sätt så tror jag att Wi har generellt sett… – är Wi inte rädda för att vara fattiga, att det som är bra skall bli dåligt, att Livet som Wi nu betraktar som då början och slut… – födelse och död. Att det eländet så att säga skulle vara riktigt. Det är inte det Wi är rädda för. Wi är livrädda för… – Wi är dödsförskräckta för att det INTE ÄR så. Att det inte är det hellvete som Wi så att säga själva gör det till.

I en ny… – i ett nytt möte med en människa… – så är Wi ALDRIG rädda för att inte det här skall fungera. Wi är dödsförskräckta för att det här skall fungera… – och att Wi skall tycka jättemycket om varandra. Därför att på något sätt så är Wi precis som hon beskrev då… – Wi har någon sorts harmoni och trygghet i det här jävla eländet… – att allting inte skall fungerar. Och om det fungerar så kommer det i alla fall så småningom att inte fungera. Alla kärleksbeskrivningar i både litteratur och musik är ju utav den karaktären… – att det är där uppe (förälkelsestadiet)… – och sedan slutar det i död och förintelse någonstans.

Och på något sätt så har Wi hittat någon Livsform i det här jävla eländet… – som gör att Wi tänker bort det Paradis egentligen… – som Wi lever i både materiellt och mentalt. Ja… – Wi har på något sätt BESTÄMT oss för… – att det som är bra kan inte oändligt bli bättre. Utan någonstans MÅSTE det brytas… – och så måste det ned i till ingenting eller förnedring eller försmutsning.

Men Universums princip är ju precis motsatt… – för den bygger hela tiden på extension eller expansion, utvidgning, ljusare och ljusare på något sätt. Men Wi som människa och företeelse i Universum… – Wi har utvecklat en ifrån Universum då separistiskt tankesystem… – som inte har någonting med våra förutsättningar fysiskt att göra… – utan som ÄR tvärs emot.

Och alla de här argumenten om att inte Livet kan ha någon förutsättning… – som travas på… – det en på det andra i all oändlighet… – det är ju liksom en bekräftelse på det här. Att Wi söker inte verkligheten… – utan Wi söker hela tiden att bevisa den här illusionen då som Wi har tankemässigt skapat.

Att Livet det börjar naturligtvis när Wi föds. Eventuellt vid befruktningsögonblicket… – men det är tveksamt. Men åtminstone när Wi föds… – och sen när Wi dör då så är det ingenting mer. Möjligen lite mull i jorden… – men ingenting som har med någon form av mental kvarstående kropp och göra.

Maria: Men när Wi kommer hit – har Wi haft frihet att leva just det goda ?

Josef: Wi kommer inte hit. Wi (InstinktEn ?) BESTÄMMER oss för att komma hit… – och väljer våra föräldrar och de förutsättningar Wi skall leva under. Wi drar på oss det precis som allt annat Wi råkar ut för. Men hela tiden i vårt resonemang… – vårt tankesystem då… – så konstruerar Wi att… – jamen det är du som utsätter mig för det här… – eller det är han eller det är systemet eller det är statsministern eller det är någon EG-tjänsteman eller… – ja faen vet – men det är i alla fall inte jag. Det är fel.

Maria: Men jag menar någon stans måste det vara att Wi drar på oss de här sakerna för att Wi skall lära. För det ÄR det att Wi skall lära. Så det är egentligen inget elände. Och Wi ser på det som ett elände… – och försöker hitta syndabockar… – alltså dom ansvariga för vårt elände. Men då tror jag att den felande länken är inte att Wi inte lever i Paradiset ?

Josef: För det gör Wi… – men Wi ser det inte.

Maria: Men då menar du att i Paradiset ingår även detta elände ?

Josef: Nej… – det finns inte där. Men Wi skapar det i våra huvuden. Wi har lagt på ett filter som omvandlar Paradiset till ett hellvete… – fysiskt och mentalt.

Maria: Men var det meningen att Wi skall lägga på det… – eller är det någonstans… ?

Josef: Det är INGEN annan än Wi själva som bestämmer det. Återigen… – Wi får inte räkna bort oss själva. Det är inte… – om Wi vill kalla det Universums gud eller vad du vill… – det är inte denne någon eller något (InstinktEn ?) som har bestämt det här. Det har Wi själva bestämt. Wi har dragit på oss det här. Och i och med att Wi har dragit det på oss – så kan Wi också dra det… – dra oss ur det NÄR WI VILL.

Maria: Jo… – men vad jag vill komma fram till… – att de faktiska omständigheterna… – som kan vara eländiga… – ta en situation där man sitter och svälter… – inte har mat. Den är helvetisk i sig. Men vad Wi kan göra det är att betrakta det på ett annat sätt

Josef: Javisst… – för då försvinner den. Om Wi släcker ljuset i det här rummet… – så blir det mörkt… – eftersom persiennerna är fördragna. Och om Wi drar för gardinerna så kan det bli becksvart. Om du och jag då… – för det är vad Wi gjorde för tre miljoner år sedan (ca 450 000 år ?)… – om du och jag då sätter oss i det här rummet och prata om det här mörkret… – kan Wi sitta i hur lång tid som helst… – så händer ju INGENTING.

Men om Wi vet om att det finns ett ljus… – och det vet Wi… – och börjar prata om ljuset… – och sedan kommer på… – jamen Wi har ju en ljusknapp där… – om Wi tar oss dit då och tänder så blir det ljust. Var blir mörkret av då ? Det finns ju inte längre.

Och det är samma med det här Paradiset då som jorden ÄR …- och som Wi vägrar och se. Om Wi börjar se Paradiset… – jamen var är mörkret då ? – om Paradiset är ljuset så att säga. Men det finns ju inte. Det har ALDRIG funnits. Men Wi måste så att säga dra på strömmen till de lampor som finns. Alltså Wi måste börja se det här Paradiset. Eller rättare sagt… – Wi måste fatta intresse för att lära oss och dra oss mot ljusknappen och tända.

Men det är inget beslut som någon annan än Wi själva fattar. Det är ingen regering eller politiskt parti eller något företag som fattar det åt oss. Det fattar Wi väl själva. För Wi har själva fattat beslutet att dra för gardinerna och släcka ljuset. Och därför vet Wi att ljuset finns… – varenda en av oss. Men av någon anledning så har Wi bestämt oss för att sitta i mörkret och prata om mörkret. Och det är ju eländigt.

Aldrig få se solen… – uppleva värmen… – och njuta av det Paradis då som Wi har levt i tre miljoner år i (ca 450 000 år ?) och aldrig sett.

– slut citat av detta särtryck från en bit ned i texten här.


Detta handlar om Inte-bönens helvete – som barnen tvingas in i. 😥

Ifall Du tar till Dig NÅGOT av innehållet i detta blogginlägg så kan det vara bra – och ifall Du ej alls tar till Dig så är det lika bra – vad mig anbelangar. / Josef Boberg


”Det vore bättre för vuxna som missleder barn sexuellt – att dom sänktes i havet med en kvarnsten om sin hals !”
= vad Jesus/Yeshua (video ca 9,5 min) försökta säga till mänskligheten för ca 2000 år sedan. Men det gick ju som det gick med honom och hans Intelligenta budskap, tyvärr tyvärr… 😥 – slut citat härifrån.


OM KONSEKVENSERNA AV EN TRÅKIG LIVSFÖRING HÄR – OCH OM VAD LYCKA OCH GLÄDJE STIMULERAS AV HÄR, HÄR OCH HÄR. 🙄


MaktHavarnas (video 2.44 min) Brist Kunskap = Världens Gissel ❗ (video ca 10 min), tyvärr tyvärr… 😥 – och en indikation på var Wi själva befinner oss (video c 10 min) – kan Wi få en viss uppfattning om här.


The Ringing Cedars = helt otroligt ❗ intellektuellt sett – men likväl pågående VERKLIGHET i dags dato – Tack och Löv ❗ …
(Om hur ”pyttelite” tid för eget tänkande och handlande Wi har – klicka på det återgivna kapitlet i bok 5 här) Om Anastasia som person här och här.


KÄRLEK = ”ATT OVILLKORLIGEN OCH STARKT TYCKA OM NÅGON FÖR DET DEN ÄR, OCH EJ FÖR DET SOM GES.”


Etablissemangets PyramidMaktHavarna och deras medlöpare – inom t ex religionernavågar ej ens tänka tanken att deras gudDomar borde vara sådana, tyvärr tyvärr… 😥

Men… – handen på hjärtat – vad är det som säger att överhuvudtaget NÅGONTING blir mera rätt – bara för att väldigt många tänker, babblar, skriver, diktar, målar, sjunger osv – men framförallt – gör SAMMA fel


Om den s k ”fria” forskningen här och här + ej minst här och här.


Hela wår värld i dags dato styrs sedan tusentals år tillbaka till allt överskuggande del av förhållningssättet att “Det är Brist på Allt” – som i sig ovillkorligen leder till förhållningssättet såväl som beteendet “Att Äta eller Ätas” = Öga för Öga och Tand för Tand = mer och mer av våldsspiral, tyvärr tyvärr… 😥 Och detta då alldeles oavsett hur uppenbart det är att Allt materiellt mm finns i ÖverFlöd för alla och envar att leva LevAnde Liv i kött i ”sus och dus” uti.


En hel del om Harmagedon -scenariot under vardande här – som Josef ”drabbades” av 2007-11-07, under rubriken Lovelock: “Global Warming Will Kill 6 Billion” – av October 30th, 2007 – på Google-videon ”The ENDGAME – Blueprint for Global Enslavement – Elite Eugenics Plan to Exterminate 80% of Humanity”. Josef kan ju Nu bara hoppas på att detta är illvillig science fiction – men faen vet…


Det sägs i dags dato ej alls så lite i bla a massmedia = ”Trattmedia” (video 2,5 min) om hur illa det är ställt i världen i stort. En bloggvän fick för sig att sluta med att andas för en kort tid sedan – trots att han bara var några få år 50+. Idag fanns detta – som jag valt att kalla ”FramTiden = NuTiden” på hans blogg här (video) med Paul Hawken. Sen fann jag detta och detta – som kan ha med saken som sådan att göra, kanske… I det här perspektivet sett – så känns det ”rätt” att ha både barn och barnbarn, faktiskt… ❗


Många många av wåra föregångare i kött har – som Paulus * för ca 2000 år sedan – funderat över varför i Helvete * Wi alla fungerar åt hållet: ”Det Wi vill göra det gör Wi ej alls – och det Wi Inte vill göra det gör Wi ❗ ” Förklaringen till det är i grund och botten skitEnkel, verkligen… Ett exempel. När sonen Johan precis hade lärt sig att cykla utan stödhjul – och pappa Josef släppte honom fri att cykla själv på gatan utanför huset – så sa pappa Josef i sin dåvarande enfald ungefär så här: ”Nu kan Du ju cykla själv – men håll Dig nu på den här gatstumpen – och cykla Inte på stenmuren vid wåran tomtgräns ❗ ”


Vad hände ❓

Tja… – ifall Josef mins rätt så hann pappa Josef knappt vända ryggen till – förrän Johan satt som ”klistrad” med cykelekipaget direkt mot stenmuren. Då sa Josef ungefär så här: ”Men Johan – jag sa ju att Du Inte skulle köra på stenmuren ❗ Är Du döv – eller ❓ ”


Nu Vet Josef att sonen Johan då gjorde Exakt så som Josef då i sin enfald kommenderade honom till – ingenting annat ❗


Varför ❓

Tja… – wåra i o f s helt fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiner fungerar på Exakt samma sätt som en vanlig dator = den kan bara Utföra givna kommandon. Det innebär i sig att antingen utför de någonting eller ”deletar” någonting – som i förväg är bestämt av programmeraren/operatören Skall göras eller ”deletas” = raderas. Såvitt mig känt så kan ingen dator av sig självt göra ”Inte Göra” i efterhand. Det är Omöjligt ❗ Däremot så kan ju programmeraren/operatören när som lägga in kommandon som ”deletar” oönskade händelser i FramTiden.


I det här fallet med sonen Johan så var pappa Josef programmeraren/operatören – som i hans hjärnDator lade in kommandot ”cykla Inte emot stenmuren”. Johans hjärnDatorRäkneMaskin laddade in pappa Josefs givna kommando, installerade och konfigurerade det. När han sedan cyklande på gatan och hans biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskin registrerade stenmuren – så gjorde han ju Enbart det han just hade fått kommandot av just pappa Josef att göra – ingenting annat ❗


”Han cyklade ju Inte på stenmuren” = han cyklade med det starkaste av alla pappa Josefs givna kommandon (= Inte-kommandot) på just stenmuren ❗ Så tala om att missleda ❗ barn – även om det i o f s ej alls är vaket gjort = Wi är ej alls medvetet medvetna om det, tyvärr tyvärr… 😥


Ambres (klicka där på filmklipp) – säger åt hållet samma sak. Lite mer om det här direkt ifrån Jesus ifrån ”andra sidan” under år 2007 här(video ca 9,5 min). Åt hållet samma budskap också under år 2007 ifrån Moder Teresa här (video ca 8 min) och här (video ca 8 min).


Hitler är härvidlag speciellt intressant – i Josefs perspektiv sett. Det tog honom 60 år på ”andra sidan” (video ca 9 min) – innan han lyckades med att mer eller mindre ”deleta” BakTiden = FramTiden. Det innebär ju i sig självt att Hitler därmed transformerade sin personliga BakTid = sin personliga för evigt varande historia – till kort och gott för evigt varande = oförstörbar sann Kunskap – ingenting annat ❗


Det är precis vad var och en av oss som Nu lever i kött måste göra – ifall Wi någonsin skall kunna göra någonting annat än resa in och ut ur ”inkarnations-Ekorrehjulet” * . Dock – den ende kände Homo Sapiens * i kött – som under de senaste ca 2 000 åren faktiskt lyckats med det är ju Jesus, tyvärr tyvärr… 😥 – ifall Wi skall tro på någonting av det som står skrivet i PyramidMaktHavarns och deras medlöpares åt hållet humanDementa * och/eller Autistiska * bibelbok * * * .


Varför ❓

Tja… – så länge som PyramidMaktHavarna och deras medlöpare dagligdags tillåts att proppa oss fulla med ”BakTiden = FramTiden” via sina mer eller mindre diktatoriskt styrda massmedia = ”Trattmedia” (video 2,5 min) – detsamma som virusSkiten i wåra fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiner – så lär det förbli som det har varit sedan minst ca 6 000 år tillbaka, troligast… – tyvärr tyvärr… 😥 Dock – det finns en skitEnkel – såväl som kostnadsbesparande lösning på det, verkligen… Ett exempel. För ca 13 år sedan skippade Josef som Princip All daglig konsumtion av tre dagstidningar, flera timmars TV-gloende dagligen, att dagligdags lyssna på nyhetssändningar på radio osv osv.


Varför ❓

Tja… – Josef blev momentant urless på den PyramidMaktHavarSkiten = den hjärnFörsmutsAnde virusSkiten – enär Josef kom på att som Princip alltihopa var hart när till 100 % Falskt etiketterat som NY-heter ❗ Hade Josef för ca 13 år sedan ej gjort som Josef gjorde med PyramidMaktHavarnas massmedia = ”Trattmedia” (video 2,5 min) = virusSkiten – så hade Josef i dags dato förmodligen Aldrig kunnat skriva detta i sin nuvarande form, troligast…


Dom som vet ett uns om språklig tempusform * – Vet att Presens är det tempus som uttrycker att en händelse äger rum i nutid. Med andra ord det enda som kan benämnas som Nya händelser = NyHeter = allt annat är kort och gott för evigt varande historia = BakTidsHändelser ❗ – ingenting annat i Josefs mer än 67-årade livsperspektiv sett i vart fall.

Med andra ord så är det Enbart direktsända program i radio och TV – som språkligt korrekt kan kallas för NY-heter. Allt annat är kort och gott för evigt varande historia – ingenting annat i Josefs perspektiv sett. Det innebär i sig att alla tidningar Enbart kan relatera den för evigt varande historien = BakTiden. Men egentligen ej ens det – för den historien är Alltid mer eller mindre ”vinklad” av journalisten som skrivit artikeln = den historiebeskrivningen är Alltid mer eller mindre falsk = mer eller mindre bluff ❗


Ej alls att då undra över att t ex DirektSända = pågående idrottsevanemang, schlagerfestivalsprogram, BingoLotto osv är så folkligt populära – för de programmen är ju Verkligen NY-heter – enär de pågår löpande i sändningsögonblicken. Wi av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – är ju bokstavligt talat ”svältfödda” på riktiga = LevAnde (video ca 64 min) = pågående NY-heter såväl som allt annat i massmedia = ”Trattmedia” (video 2,5 min) i form Presens = Nu, minst sagt…


Nu åter till den fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiner. Människan har ju som det sägs uppfunnit den vanliga datorn – och den speglar ju då självklart mer eller mindre hur Wi själva fungerar intellektuellt = hjärnDatormässigt. Med andra ord så ger Wi oss själva och varandra kommandot med t ex budordet ”Du skall inte stjäla” – att – ”Du skall speciellt ägna Dig åt att stjäla” – enär wåra fantastiska biologiska hjärnDator underförstått genom Kommando-Ordet Inte – ges ett förstärkt kommando om att göra Just Det


Måhända förklaring nog till varför wår värld i dags dato i Princip allt grundas på ”Att äta eller ätas” – och har gjort så sedan tusentals år tillbaka.


Speciellt mänsklighetens alla kända religiösa PyramidMaktHavarToppar = wåra virus i wåra fantastiska biologiska hjärnDatorer + ej så få av andra PyramidMaktHavarToppar – har känt till det här med InteBönens = Inte-kommandots styrka och kraft – i att få sina MedMänniskor att känna sig usla/onda/syndiga/omoraliska osv osv – sedan lång lååång tid tillbaka.


Detta har i all känd historisk tid gett PyramidMaktHavarna och deras medlöpare förmåga att fösa oss av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – som får i skock än hit och än dit – såväl som att slaviskt på givna kommandon ifrån samma PyramidMaktHavare (= virusskiten) utföra dom mest barbarisk handlingar som tänkas kan. Både emot oss själva – såväl som ej minst emot wåra MedMänniskor. Den här videon säger en hel del om effekterna av det för oss av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder.

Hur många tusen år till – innan Wi av vanligt folk avslöjar den här mest PyramidMaktHavarnas och deras medlöpares bluffar = virusmanipulation – om att wåra medvetanden som är inkarnerade i en fysisk LekAmen – skall ses som t ex syndiga = skyldiga LevAnde Varelser i kött i LekAminas osv – och redan Innan Wi överhuvudtaget har gjort ett enda uns av någonting ❓


För Allas wåra LekAminas i kött är ju Exakt detsamma som Jesus fysiska LekAmen såväl som fysiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskin = intellekt var – för ca 2 000 år sedan. Skillnaden är enbart att Jesus (video ca 9,5 min) Aldrig tappade kontakten med sin oändliga livsPotential i kött – ingenting annat ❗ – i Josefs nuvarande perspektiv sett i vart fall. Med andra ord så lyckades Jesus styvpappa Josef och hans mamma Maria och hans tids vuxenvärld ej med att omprogrammera = hjärnFörsmutsa hans hjärnDator = hans intellekt – med sin tids vuxenSkit = BakTid.


Alla tillräckligt små barn är fria = oskyldiga – därför att dom har ingen BakTid = historia – och ej heller en FramTid som är BakTids-relaterad = dom lever mer eller mindre till 100 % i Nu-tid = den enda tid som finns egentligen, verkligen… * * . Barn är därför alltid till 100 % oskyldiga = ”innocenta” – och alldeles oavsett vad dom gör eller låter bli att göra. Dock – redan vid ca 3-4 års ungdom har vuxenvärlden i dags dato bokstavligt talat ”klistrat” på barnen sin egen mentala * * såväl som fysiska barbariska historia = BakTiden = PyramidMaktHavarnas och deras medlöpares virusmanipulation (t ex att skyla barnen = ”döds”kyla barnen), tyvärr tyvärr… 😥


Detta går idag så mycket fortare än förr – tack vare anstalter som dagis, förskolor, PyramidMaktHavarnas massmedia = ”Trattmedia” (video 2,5 min) av typ TV osv = barn får i dags dato ej alls vara barn som förr – upp till i vart fall 7-års ungdom. Gissa om Inte-kommandot används stup i kvarten – i denna hjärnFörsmutsning * * * = virusmanipulation av barnens intellekt = barnens fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiner ❓ En del om effekterna av denna mentala * * och/eller fysiska FörStörelsen av barnen i dags dato t ex här, här, här och här – och då ej minst barnprogram av åt hållet med den här karaktären.


Kay Pollack gjorde i USA en studie på hur vuxna tilltalar barn redan i slutet på 80-talet – ifall Josef minns rätt. Han fann då att mer än 90 % av allt som vuxna sade – såväl till sina egna som andras barn – var åt hållet Inte-kommandon. I det perspektivet sett – så må det ju vara ett sant mirakel att wår värld i dags dato ej är mångfalt värre barbarisk än vad den faktiskt är. Så alla vuxna använder ju stup i kvarten dagligen MaktMedlen ”hot och morot” emot sina egna och alla andras barn.


Faen vet om därvidlag moroten ej är den allra allra värsta sortens virusmanipulation av ett litet barns fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskin = intellekt. Hot = straff är ju ett intellektuellt greppbar virusmanipulation av barnen. Men moroten = belöningsStraffet för att göra något helt annat än det barnet i grunden själv vill – är ju i sak ett mycket mycket väl kamouflerat = undermedvetet hot , verkligen… – som rimligen därför helt automatiskt mer eller mindre går Förbi barnens egna virusfilter, tyvärr tyvärr… 😥


Att straffa någon för vad någon har gjort – kan gott jämföras med att ”straffa” en vanlig dator som tagit till sig virus – så att programvaran ej längre funkar – genom att fylla den med än mera av programförstörande virus. Den som tror (TRO = att ej alls VETA ❗ * ) på en sådan lösning av problemet virusmanipulation av en vanlig dator – må väl kunna sägas vara en hel del åt hållet förryckt stupida i sina datainsikter, troligast… Dock – det är ju mer eller mindre exakt på det förryckta sättet som wåra PyramidMaktHavarStyrda civilisationer fungerar i dags dato. Wåra civilisationer programmerar oss = fyller wåra fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiner ifrån barnsben * genom hela det LevAnde Liv i kött – med virusSkiten som finns i bl a de tio budorden.


Som Princip är alla de tio budorden åt hållet InteBöner – i sin förening med ”Vad är det”. Josef skall ej relatera alla budorden här i PyramidMaktHavarnas och deras medlöpares åt hållet åt hållet humanDementa * och/eller Autistiska * bibelbok * * * – utan nöjer sig med att återge vad som där är skrivet ifrån det tionde budordet:


”Tionde budet

Du skall icke hava begärelse till din nästas hustru, ej heller till hans tjänare eller hans tjänarinna, ej heller till något, som tillhör din nästa.


Vad är det ❓

Vi skola frukta och älska gud, så att Wi icke draga, locka eller tubba ifrån vår nästa hans hustru eller tjänstefolk, utan förmana och tillhålla dem att bliva kvar och troget göra vad deras plikt fordrar.


Vad säger nu gud * om alla dessa bud ❓

Det säger han: Jag, Herren, din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led, när man hatar mig, men som gör nåd med tusenden, när man älskar mig och håller mina bud.


Vad är det ❓

Gud hotar att straffa alla dem som överträda dessa bud; därför skola Wi frukta för hans vrede, så att Wi icke bryta mot hans bud. Men sin nåd och allt gott lovar han alla dem som hålla dessa bud; därför skola Wi älska honom, förtrösta på honom och gärna leva efter hans bud.” – slut citat.


Dom som intellektuellt kan förstå detta som ord komna ifrån en allsmäktigt Kär LekSFylld = Kärt LekFylld ”gud” = hela materiaSkapelsens Källa – må väl kunna betecknas som åt hållet mer eller mindre förståndsmässigt förryckta = vederbörande har ett viruskollapsat intellekt = en biologisk ElektroMagnetisk och ElektroKemisk hjärnDatorRäkneMaskiner.

Dom som kan förstå detta som ord skrivna av någon eller några få människor = Homo Sapiens – som hellre än allt annat vill ha oinskränkt Makt över sina MedMänniskor – må väl kunna betecknas som åt hållet virusbefriade (video ca 8 min) i sina intellekt = sina fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiner. Dom har kvar en god del av sin medfödda förmågan att intellektuellt tänka logiskt = tänka åt hållet Förnuftigt såväl som åt hållet Intelligent, troligast… 💡


Nu till poängen med rubriken – FramTiden minus (-) BakTiden = NUET ❗

BakTiden = virusmanipulation-programmeringen = förstörelsen av wår medfödda förmåga att använda wår medfödda oförstörbara Intelligent i interaktion med wåra biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiner. Ifall Wi intellektuellt accepterar eller ej alls accepterar wår historia som varken sann eller falskt – spelar som Princip noll roll. Det räcker med att Wi accepterar den som någonting som Wi skall ta hänsyn till – så blir helt automatiskt ”BakTiden = FramTiden”.


FramTiden blir då på förhand ökänd = dödstråkig – och Nuet finns överhuvudtaget ej alls med i wåra virussabbade intellekts = biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiners kalkyler. Med andra ord missar Wi som Princip därmed allt som har med ett LevAnde Liv i kött att göra = Nuet (video ca 64 min) * ❗ Detsamma som att wåra Liv i kött som Princip Alltid blir en mer eller mindre en utdragen dödstråkig dödsProcess – ingenting annat ❗

Häftigt – eller ❓


Så finns det något säkrare sätt att göra precis så som wåra förfäder gjort – än att tänka, säga och skriva att: ”Wi skall inte döda, Wi skall inte älska med grannfruarna/männen, Wi skall inte ljuga, Wi skall inte stjäla, Wi skall inte vara omoraliska osv osv”InteBönen för dom som är religiösa = de tio budorden – är bergis det mest djävulska 😈 som någonsin har inplanterats i mänsklighetens medvetande, troligast…


Lösningen ❓

Tja… – skitenkelt som Alltid – ifall det är åt hållet Förnuftigt och/eller Intelligent. Wi tar helt enkelt bort = ”deletar” ordet Inte – och tänker, säger och skriver istället att Wi kommer att döda * , kanske… Wi kommer att älska med grannfruarna/männen, kanske… Wi kommer att ljuga, kanske… Wi kommer att stjäla,kanske… Wi kommer att vara omoraliska, kanske… – osv osv ❗ Då tar Wi helt enkelt bort den omedmedvetna FörStörelsen av wåra fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiner = wåra intellekt.


Därmed kan då wåra intellekt – i interaktion med wår medfödda oförstörbara Intelligensfritt = oskyldigt välja att göra det som Verkligen attraherar oss. Personligen är Josef helt förvissad om att Wi alla då skulle Älska oss själva och varandra mentalt * och fysiskt betydligt mera – och döda * oss själva och varandra mentalt * * och fysiskt högst avsevärt mycket mycket mindre, troligast… – och helt utan något som helst behov för lagstiftning eller budord om den saken överhuvudtaget ❗


Ett exempel.
Bulimi * – som yttrar sig som övervikt – är i dags dato det största folkhälsoproblemet någonsin i Västvärlden. I USA * bokstavligt talat lider mer än 70 % av befolkning av detta – och tillväxten av bulimi-problemet hos barn och ungdomar är särskilt påtagligt. I Sverige * lider i dags dato ca 40 % av befolkningen av övervikts-problemet – och ökningen av problemet hos barn och ungdomar är i stark tillväxt.

När Josef var barn för ca 60 år sedan – var detta ett helt okänt problem hos både barn och vuxna. Dom få som då var åt hållet feta – dom var NaturLiktVist bara feta – ingenting annat ❗ – i Josefs perspektiv sett. Anorexi – som ju också är i stark tillväxt – och då särskilt hos gruppen tonåringarna – är exakt samma problem i sak – fast omvänt.

[Apropå övervikt – se till så att Du får i dig tillräckligt av basmineralen magnesium och animaliskt fett (= ca 2/3 animalisk och 1/3-del vegetabilisk föda) – samt ej minst – TILLRÄCKLIGT LITE av den ”tunga drogen” raffinerat socker.]


Gissa om detta med övervikt är starkt förenat med Inte-kommandon tankemässigt och babbelmässigt hos överviktiga – av typ: ”I morgon skall jag Inte äta mera än vad jag behöver – och så skall jag Inte hoppa över att gå en kvällspromenad om ca en timme”- osv osv. Tänk ifall vederbörande istället Ärligt hade sagt: ”Tja… – igår, i förgårs osv har jag Uppenbart ätit mer än vad jag behövde – och tillika uppenbart motionerat mindre än vad min kropp behövde. Idag, i morgon osv kommer jag att göra likadant, kanske…


Vad tror Du effekten skulle kunna bli av detta – ”kanske…” ❓ Måhända skulle då den gamla invanda ovanan – att ge sig själv det djävulska * Inte-kommandot stup i kvarten – då helt automatiskt försvinna ❓ Och då ej alls i den meningen som Anonyma Alkoholister (AA) * lägger i detta: ”…många anser att AA har en religiös (AA föredrar uttrycket ”andlig”) prägel eftersom individen, det vill säga den lidande alkoholisten * förutsätts Lägga sitt eget LevAnde Liv i kött i händerna på en ”högre makt”, – ”gud som Wi uppfattar honom”. – slut citat. Detsamma som att AA-are Alltid förlitar sig på PyramidMaktHavarnas och deras medlöpares hjärnDatorvirussabbade gudDomar i en eller annan form, tyvärr tyvärr… 😥


Till den saken hör också att på alla AA-möten skall den som yttrar sig Alltid börja med att säga: ”Jag xx är nykter alkoholist…”. Innebörden av det är ju detsamma som att: ”Jag xx har varit alkoholist tidigare – jag xx är alkoholist idag – och jag xx kommer Alltid att vara alkoholist – även om jag xx numera till och ifrån kan kalla mig för ”nykter alkoholist”.

I och för sig en lindrigare form för Inte-kommando – men likväl blir det ett kommando till vederbörandes biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskin = intellekt – som Entydigt säger: ”En gång alkoholist = Alltid alkoholist !” Tacka faen för att medlemsantalet i den sortens organisation Enbart kan växa. Det enda sättet att komma ur den djävulska hjärnDatorRäkneMaskin-Kommando-fällan är ju att ta sitt LevAnde Liv i kött av daga – genom att t ex supa sig ihjäl, faktiskt…

Tänk ifall dom på sina AA-möten istället skulle säga: ”Tja… – jag xx drack för mycket alkohol * igår – och kommer att göra det i morgon också, kanske… Men idag – eller i vart fall just nu är jag faktiskt spik nykter. Jisses – vad jag xx just Nu är genuint tacksam emot mig själv för den sakens skull ❗Konsensus * . Om dåtiden = BakTiden och FramtTiden kan och vet Wi som Princip sett Verkligen hart när ingenting just Nu ❗ Men visst – gissa om BakTiden och Framtiden kan Wi ju Alltid göra. Om Nu-tiden = presens kan och vet Wi allt Wi måste kunna och veta – för att kunna ta emot allt som det LevAnde Livet i kött självt ständigt och jämt bjuder in oss till att ta emot. Så har det Alltid varit – så är det – och så kommer Alltid att förbli – så det så.

I o f s så kan jag ha fel i det – men det tror jag ej alls själv på.ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigareeller

DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT ?

Annonser

3 Responses to FramTiden minus BakTiden = NUET – eller ?

 1. uuaaradio skriver:

  Hej Josef!
  Jag är inte riktigt säker på din analogi om datorerna, där är jag för illa påläst, men jag har definitivt skrivit program med uttrycken ”IF” och ”NOT” i.
  Men i den mänskliga hjärnan tycks det kommandot inte finnas, det har du nog alldeles rätt i. Som gammal golfare har jag till exempel fått lära mig att aldrig tänka: ”Slå inte i vattnet!” Då slår man, nästan undantagslöst i vattnet…
  (Golf är en så utsökt metafor för det mesta i livet!)
  Budordens alla ”inten” är ett intressant sett att se på det.

  Men analysera skillnaden mellan: ”Gör inte mot andra vad du inte vill att de ska göra mot dig” jämfört med ”Gör mot andra vad du vill att de ska göra dig”. Då blir det plötsligt lite fel…
  Om jag råkar gillar att få smisk, bara för att ta ett drastiskt exempel, så säger det senare citatet att då är det okej att smiska andra också…
  Så ”inte” kan ha sina poänger.
  Hälsar
  Mikael W

 2. Josef Boberg skriver:


  GooodMorgon Mikael
  ,

  Taaack för Din goa backfeed !

  Tja – jag är i grunden ingen datakunnig person heller, precis… Men visst är väl ”IF” såväl som ”NOT” ett kommando att göra – mera än att i efterhand ”INTE GÖRA” det som tidigare blev gjort, kanske…

  Intressant det här med ”smisk”. Vissa har ju läggningen att tillämpa det i sexuella lekar – och då blir det ju det också helt OK – i fallet när dom möter likasinnade, faktiskt… Lika + lika = mer än olika + olika, troligast… – kanske…

  Jag spelade själv lite golf under ca 10 år på 90-talet – och kan verkligen hålla med Dig om att där är INTE-kommandot rent ut sagt förödande + det här som metafor = bildlikt hur Wi allmänt sett är som människor emot oss själva och andra.

  Efter ca tio år på golfbanan (kom aldrig till lägre handikapp än 36) – så hade jag kommit underfund med att den största segern över mig själv var att komma till parkeringen efter 18 hål – med världens sämsta resultat i poäng sett – och var nöjd och glad – för att inte säga tacksam – för den dagens upplevelser på golfbanan.

  Jag slutade med golfen på 18-hålsbanor – därför att jag i slutet på 90-talet hade lite problem med axellederna. Spelar numera bara någon eller några få gånger per år på 9-håls ”Pay and Play”-banor.

  Jag kan också helt och hållet hålla med Dig om att ”inte” verkligen har sina poänger. Jag kan ju undra över hur världen skulle ha sett ut i dags dato – ifall den ursprungliga formuleringen av ”budorden” – t ex ”Du kommer att stjäla tills Du tröttnar på det” – hade givits till mänskligheten – istället för de nuvarande ”INTE-kommandona”

  Ha det… 🙂 / önskar budords-vännen Josef


  PS. Livet i kött är som en öppen bokmen mååånga ”läser” bara EN sida.


  Yvonnel skrev:

  Undras varför denna diskussionen kommer upp, igen och igen.

  Yvonnel… – den tudelade hjärnbarken hos människan är som en räknemaskin. Det som hjärnbarken har fått input flest gånger om – det ser den som ”mest sant” (den lär vara så sofistikerad som räknemaskin – att när den har läst/hört en sak 999 gånger – och det diametralt motsatta 1000 gånger – så inbillar den oss att tro på att det Wi har läst/hört 1000 gånger är sanning. Ej att undra över då att etablissemangets massmedias ”trummande” får genomslag hos befolkningen – eller ?). Detta känner som princip ALLA reklammakare, massmedia och makthavare väl till – men ej så många av oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna, tyvärr tyvärr… 😥

  Så ifall Wi av vanligt folk har något betydelsefullt att säga – så gäller det ju att om och om igen säga/skriva det – för att det skall ”ta skruv”.

  Bl a dr Annika Dahlqvist har något MYCKET FUNDAMENTALT (video ca 3,5 min) och betydelsefullt att säga om kost och hälsa – och det tål att repeteras i ”all oändlighet” – som jag ser det.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.

  Vad tror Du ❓

  – slut citat härifrån.


  ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigareeller

  DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: