HJÄRNORNAS KRIG – ELLER ?


…som historiskt kan ses som åt hållet styrkt t ex här (video 3 tim 35 min) – och i dags dato här (video 2 tim 24 min), tyvärr tyvärr… 😥


For translation of this to English – ”click” here.

Om innehållet i bloggen i detta register.


VÄL BEKOMME BÄSTA BESÖKARE
”Det Gäller Livet”


24/11-12
– Författaren och f d riksdagsledamoten AnneMarie Pålsson – Knapptryckarkompaniet

(en verkligen sevärd video om ca 30 min): ”Vem har den egentliga politiska makten i Sverige ? ”Knapptryckarkompaniet” är en personlig och analytisk skildring av makten i riksdagen av den före detta moderata riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson” = ekonomisk och annan PartiKratidiktatur i Sverige ❓ – slut citat härifrån.


12-ÅRIGA VICTORIA GRANT ”KLÄR AV” DEN GLOBALA BANKINGLIGAN här (video ca 7 min) ❗ Så är det nu hög tid för att i Sverige – inför riskdagsvalet 2014 – bilda ett 12-TUSENKRONORSPARTI = tillämpa den Vita Skolans nationalekonomi (”Den Vita Skolans utgångspunkt är den revolutionerande definitionen att pengar är motprestation för arbete som accepteras av alla”) – eller ❓


”THRIVE – What on Earth Will it Take ?”, svensktextad (video 2 tim 12 min). THRIVE = TRIVAS, VÄXA OCH FRODAS, BLOMSTRA. (Tips. Se gärna videon tillsammans med någon – därför att delar av den kan uppfattas som STARKT upprörande !). Mer om det här, här och här. Som ”motvikt” till det tycker jag Simon Sinek på videon: ”How great leaders inspire action” (ca 18 min) är värd att kolla + att boken ”att välja Glädje” av Kay Pollak är värd att läsa.


Sverige är i dags dato hart när bara ett gott land att leva uti för ENBART PyramidMaktHavarna och deras medlöpare, tyvärr tyvärr… 😥 Skriv därför Aktiv Demokrati på en blank valsedel i kommande val – så gör Du vad Du kan för att STOPPA den kontinuerligt pågående höger- och vänstersocialismens utbredning = Kallocain-samhällets fördjupning = den sedan början av 1980-talet kontinuerligt pågående väldfärdsnedrustningen.
GRUNDORSAKEN till detta är RÄNTEBLUFFEN – som jag ser det.


”…Vilka är det idag som FAKTISKT begår de värsta brotten mot mänskligheten, med mest lidande, svält och död som resultat ❓ Jo, regeringar i olika länder. Inte terrorister och vanliga kriminella. Så vi har faktiskt större anledning att frukta regeringar än terrorister och kriminella.”
– slut citat härifrån.


”Bara två saker är oändliga, universum och den mänskliga
(video ca 10 min) dumheten. Men när det gäller universum är jag ännu inte absolut säker”Albert Einstein * * = ”Utan tvivel är man inte riktigt klok !” – och då framförallt att tillskriva wåra (video 4,5 min) globala (video ca 10 min) PyramidMaktHavare och deras medlöpare.


REPRESENTATIV DEMOKRATI [= …att auktoritativt och legitimt utöva kontroll… (video 8 min)] = FolkStyredet är frågan – som en 94 år LivsErfaren person – ger uttryck för en hel del KRISTALLKLARA sanningar om här (video ca 11 min).

Om hur dödsbringande illa ställt det ÄR i Sverige i dags dato på individnivå här och här – samt ej minst här och här… 😥

Etablissemangets PyramidMaktHavare och deras medlöparevågar ej ens ställa den intellektuella frågan [ungdomar undantagna (video 2 min)] om Wi har FolkStyre eller ej, tyvärr tyvärr… 😥

Men… – handen på hjärtat – vad är det som säger att överhuvudtaget NÅGONTING blir mera rätt – bara för att väldigt många tänker, babblar, skriver osv – men framförallt – gör SAMMA fel


PyramidMaktHavarnas (video 2.44 min) Brist Kunskap = Världens Gissel ❗ (video ca 10 min), tyvärr tyvärr… 😥 – och en indikation på var Wi själva befinner oss (video c 10 min) – kan Wi få en viss uppfattning om här.

(Anm. En MedMänniska är en som ställer till det gott för sin egen del OCH så många andra som möjligt.
En PyramidMaktHavare är en som ställer till det gott för sin egen del – men på andra människors bekostnad – och då FRAMFÖRALLT oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna.)


The Ringing Cedars = helt otroligt ❗ intellektuellt sett – men likväl pågående VERKLIGHET i dags dato – Tack och Löv ❗ …
(Om hur ”pyttelite” tid för eget tänkande och handlande Wi har – klicka på det återgivna kapitlet i bok 5 här) Om Anastasia som person här och här.


OM KONSEKVENSERNA AV EN TRÅKIG LIVSFÖRING HÄR – OCH OM VAD LYCKA OCH GLÄDJE STIMULERAS AV HÄR, HÄR OCH HÄR. 🙄


Om den s k ”fria” forskningen här och här + ej minst här och här.


…”Vilka är det idag som faktiskt begår de värsta brotten mot mänskligheten, med mest lidande, svält och död som resultat ❓ Jo, regeringar i olika länder. Inte terrorister och vanliga kriminella. Så vi har faktiskt större anledning att frukta regeringar än terrorister och kriminella.”
– slut citat härifrån.


En dialog om Hjärnornas Krig här.


En beskrivning av det pågående ”tysta kriget” här.


En form av en övergripande beskrivning av hur ”HJÄRNORNAS KRIG” ser ut i dags dato finns det en del om här.


Terence Mckenna – Culture (= Fear/Rädsla * ) is Your operating system ❗ 💡 Om wåra (video 4,5 min) globala (video ca 10 min) PyramidMaktHavares och deras medlöpares klubb för hart när helt oinskränkta PenningMakt här.


Former av sammanfattningar av det följande finns här, här, här, här, här (den i kommentaren nämnda budbäraren var Admiral Richard B. BYRD), här, här, här + ej minst här (Hmmm… – fanns men har raderats av UD – men finns nu i viss mån som text i början av inlägget här) + lite längre ordat om detsamma här.


Lite mera i sak om UD´s raderingar i kommentarerna på Carl Bildt´s ”privata” blogg här.


Hela wår värld i dags dato styrs sedan tusentals år tillbaka till allt överskuggande del av förhållningssättet att “Det är Brist på Allt” – som i sig ovillkorligen leder till förhållningssättet såväl som beteendet “Att Äta eller Ätas” = Öga för Öga och Tand för Tand = mer och mer av våldsspiral, tyvärr tyvärr… 😥 – som i sig alltid blir exakt detsamma som den perversa stupiditeten “Smärta/Obehag = Attraktion = Njutning”, tyvärr tyvärr… 😥 Och detta då alldeles oavsett hur uppenbart det är att Allt materiellt mm finns i ÖverFlöd för alla och envar att leva LevAnde Liv i kött i ”sus och dus” uti. 💡


T ex Neale Donald Walsch * säger ju entydigt åt hållet att ”gud” har överhuvudtaget Aldrig någonsin menat att Wi någonsin skall göra annat än Njuta i ÖverFlöd av wåra LevAnde Liv i kött – i Kär Lek för oss själva och med varandra – med utgångspunkten ”ÖverFlöd av Allt ❗ ” materiellt mm, faktiskt…” Personligen hoppas Josef innerligt på att ”gud” har rätt ❗ *


En hel del om Harmagedon-scenariot under vardande här – som Josef ”drabbades” av 2007-11-07, under rubriken Lovelock: “Global Warming Will Kill 6 Billion” – av October 30th, 2007 – på Google-videon ”The ENDGAME – Blueprint for Global Enslavement – Elite Eugenics Plan to Exterminate 80% of Humanity”. Josef kan ju Nu bara hoppas på att detta är illvillig science fiction – men faen vet…


The Energy Non-Crisis * * styrker starkt att några ytterst fåtaliga globala kriminella GalenPannor * * sedan lång lång tid tillbaka till allt överskuggande del hart när enväldigt = diktatoriskt * * styr världen ekonomiskt med sin kriminella Banking = styr världen politiskt , tyvärr tyvärr… 😥


En person som på heltid grundforskat i detta sakförhållande – sedan ca 20 år tillbaka – är David Icke. En USA-president som försökte ändra på det här på sin tid var John F. Kennedy (som ju var på tvärs med ”etablissemanget”) – men det gick ju som det gick med honom.
Hur länge till skall det behöva vara så här ännavänt, månntro… ❓


En lista på en ringa del av de genomförda och/eller pågående djävulska påhitten av wåra globala och nationella PyramidMaktHavare – med wåra nationella som verkställande medlöpare – fann jag här. Listan ser ut så här – och föregicks av bl a utsagan: ”Nästan varje dag ser jag i massmedia [= ”Trattmedia” (video 2,5 min) enligt Hans Rosling] eller på någon blogg, att man använder ordet ”konspirationsteorier” som ett bevis för att något ej alls är värt att ta på allvar, tyvärr tyvärr… 😥


• 11 september: Al-Qaida och 19 huvudsakligen saudiarabiska kapare planerade och genomförde attacken.

• Antikommunister: En liten klick vänstermänniskor infiltrerar massmedia och universiteten * för att indoktrinera massorna.

• Kommunister: En liten klick kapitalister sitter i styrelserummen och planerar för att krossa arbetarrörelsen och sänka levnadsstandarden, för att själva tjäna pengar.

• Pacifister: Militären och storfinansen startar krig * för att tjäna pengar ej alls för ädla politiska syften.

• Religiösa: Andra religioner * är skapade av ondskans hantlangare för att störta mänskligheten i fördärvet.

• Carolas fans: TV blockerade medvetet telefonröster i schlagerfestivalen för att hindra henne från att vinna.

• Israelvänner: Varje kritik av Israels politik eller av personer med judiska namn är dold antisemitism.

• Muslimer: Varje försök att skämta om Profeten är ett led i den samlade förföljelsen av islam.

• Macintoshanvändare: Bill Gates och Windows arbetar för att kontrollera världens alla datoranvändare.

• USA-kritiker * : George W. Bush och hans anhang är ute efter världsherravälde.

• Kritiker av Irakkriget: Kriget startade för att USA ville ha kontroll över Mellanöstern och oljan, ej alls för massförstörelsevapen eller för att befria Iraks folk.

• Rysslands-kritiker: Putin och hans anhang mördar regimkritiker, journalister och konkurrenter till makten.

• Biståndskritiker: Alla u-länder är korrumperade och biståndet hamnar bara i privata fickor.

• Energikritiker: Oljeindustrin trycker medvetet ner alternativa energiformer för att förhindra att de minskar på deras vinster.

• Energikritiker II: Oljeindustrin betalar forskare och opinionsbildare för att ljuga om växthuseffekten.

• Bensinbolagskritiker: Alla priser bestäms i samförstånd mellan bolagen, så att det ej förekommer någon verklig konkurrens.


…Världen är korrumperad ❗ Den organiserade brottsligheten har sina fingrar med i både kriminalitet och ”legitima” företag. Tvätt av knarkpengar står för en stor del av världens likviditet. I många länder är de flesta politiker myndighetspersoner domare och poliser köpta på ett eller annat sätt. De flesta storföretag strävar efter att ha ihjäl sina konkurrenter. Massmedia * ägs av storindustrin, ej minst militärindustrin. Alla framgångsrika personer är med i någon form av nätverk, antingen hemligt eller informellt. Det är viktigare för världens regeringar att hålla sig väl med företagen än med enskilda MedBorgare. Det finns mängder av sällskap där politiker och företagare träffas i hemlighet. Massor av krig * har startats av ekonomiska skäl, ej alls för att medborgarna velat det ❗


Allt det här vet Wi ju ❗ Men att lägga samman pusselbitarna och tänka oss att världen faktisk styrs av organiserade kriminella egoister som bara tänker på sig och de sina, det är alldeles för skrämmande för att kunna vara sant… För om det är sant, då är inga konspirationer omöjliga.” – slut saxning ifrån Mikaels blogg.


Paulus * skrev på sin tid ned hur samhället på hans tid fungerade. Detta har tyvärr tyvärr… 😥 av ej alls så få därefter tolkats som att det var en framtidsprofetia – vilket det faktiskt ej var – i Josefs perspektiv sett i vart fall. Att det sedan blivit så att Paulus beskrivning av sitt dåtida samhälle – också kan appliceras som en god beskrivning av dagens samhälle – kan ju rimligen ej alls Paulus lastas för. Det får istället hänföras till tro * [TRO * = att ej alls VETA ❗ * ] – som gjort att Paulus beskrivningar har applicerats av hans efterkommande – så att ingenting i grunden har förändrats på ca 2 000 år – avseende hur samhällen då och nu de facto fungerar. Samhällen som i grunden styrs av den ena eller den andra monoteistiska religionen – på ett mer eller mindre monoteistiskt sätt.


Josefs många intellektuella ord och meningar i allt den ovanstående, såväl som i det följande – är i grunden detsamma som Paulus gjorde för ca 2 000 år sedan = Josefs helt Personliga intellektuella beskrivningar under åren 2007/2008 – av sina egna gjorda erfarenheter under sitt innevarande mer än 67-årade Liv i kött – INGENTING ANNAT ❗


Med andra ord så är detta inget allmänt giltigt för någon enda annan – och ej ens för Josef. Ifall att det så skulle kunna vara – så skulle det i så fall bli en ny Dogm – som skulle kunna medföra att om ca 2 000 år – så skulle någon annan kunna konstatera att Josefs beskrivningar av sitt samhälle 2008 – skulle kunna vara det som gäller 4008 också. Till det kan bara läggas: ”Må det Aldrig mera ske ❗ ”


Det räcker väl för faen med att det gäller avseende Paulus = Wi har som art överlevt på samma Dogmiga/Ismiga premisser i ca 2000 år = Wi har som art Homo Sapiens överhuvudtaget ej alls åstadkommit någon som helst utveckling av samhällssystemen Wi lever uti – utan snarare det rakt motsatta = mer och mer dominerat intellektuell = Autistisk Inveckling, tyvärr tyvärr… 😥


Autism i den här meningen är att enbart se ett enda – eller i allra bästa fall några få enstaka träd av en skog – och därmed obönhörligen missa alla andra träd + ej minst skogen som Helhet sedd ❗ Detta är ett och detsamma som homo sapiens åt hållet dominerat intellektuella biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiners Krig under tusentals år – och en hel del av väl beskrivet med ett fåtal ord – i Josefs mer än 67-årade livsperspektiv sett i vart fall.


Det finns en flitig kommentator på Carl Bildt´s blogg (fram till ”raderingstiden” 2008) – som kallar sig för KaChina (kachina). För ca 30 år sedan (tror Josef) kom hans fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskin i kontakt med ett betonggolv i sådan fart – att hans intellekt upphörde att fungera helt och hållet under en viss tid = han blev under samma tidsperiod lika Intelligent som alla nyfödda barn är. När hans biologiska intellektuella biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskin kom i ordning igen – försökte han att berätta för andra vad han hade upplevt under sin intellektuella blackout.


Dock – han fann mycket snabbt mycket goda skäl för att sluta med det – ifall han då ej skulle betraktas av omvärlden som höggradigt lämplig som patient på ett sjukt hus = sinnessjukhus. Så han höll käften i ca 17 år – innan han igen så smått började att berätta om vad han hade upplevt som barnslikt Intelligent. Ej så sällan skriver han numera om detta sitt barnslikt Intelligenta tillstånd – eller i vart fall väver in delar av detta i sina kommentarer på Carl Bildt´s blogg. En en hel del av intressant läsning upplever Josef det som, faktiskt…


KaChina säger att det finns 7 x 7 = 49 medvetandetillstånd (= frekvensomfång) i den materiella Skapelsen. Den röda = den lägsta av frekvensomfången i Skapelsen = som Wi lever i kött uti – ”ser” alla mer eller mindre med sina intellekts fysiska sinnen. Dock – det fantastiska med detta intellektets seende är – att i grund och botten så finns det Ingen som egentligen ens med sina fysiska sinnen = intellekt ser och upplever detta lägsta frekvensomfånget i Skapelsen på exakt samma sätt – även om skolvetenskapen = MainStreamet gör allt dom kan för att inbilla oss det. Men det är ju en helt annan sak, verkligen… Skolvetenskapens Autistiska beteendesätt har ju inga gränser, faktiskt…


[”Ingen vet egentligen intellektuellt hur någonting överhuvudtaget fungerar. Inom konventionell vetenskap där man påstår att saker och ting fungerar på speciellt sätt, är det vår tredimensionella föreställning om verkligheten som ständigt utsätts för förändringar genom nya teorier. Det uttryck som kallas för
”vetenskapligt beprövad erfarenhet” är ren hypotes. Det som är bevisat idag förkastas i morgon med nya teorier. Det är endast om vi har tillgång och möjlighet att studera orsakssammanhanget bakom skapelsen (video 64 min), skeendet som vi kan säga att vi vet. Allt annat är endast tro, hypoteser och påståenden. Vi förstår lagarna och principerna hos elektricitet, men även de bästa vetenskapsmännen i världen vet inte varför det fungerar. Att vi kan mäta vissa kemiska och fysikaliska reaktioner betyder inte att vi intellektuellt förstår orsaken bakom fenomenen.” – slut citat härifrån.]


Hur som med det så upplevde KaChina att han åkte hiss – under sin intellektuella blackout – upp till våning 49 – och sen samma hiss ned igen till våning 1 = den materiella Skapelsen Wi lever i kött uti. Med andra ord så har KaChina en intellektuell begreppsvärld av två av puzzlets bitar = puzzelbit 1 och puzzelbit 49. De andra 47 puzzelbitarna har han skrivit att han ej har en susning om. Dock – ej alls så sällan uttrycker sig KaChina i sin kommentarer på Carl Bildt´s blogg – som om han visste något om de övriga 47 puzzelbitarna också – såväl som puzzlet som HELHET sett, tyvärr tyvärr… 😥 Men i och för sig har jag full förståelse för det – därför att KaChina har ju egna gjorda erfarenheter av våning 1 såväl som våning 49 = ca dubbelt upp av vad en vanlig MedMänniska normalt har egna erfarenheter av – och intellektuellt kan uttrycka sig om.


Men i och för sig är det ej heller sant. Detta därför att under varje natts sömn så kopplas wåra intellekt bort = Wi ”dör” bokstavligt talat som intellektuella varelser i kött = Wi är fria att besöka vilka som av de 49 puzzelbitarna – såväl som att välja att betrakta puzzlet som Helhet sett. Tillräckligt små barn gör det mer eller mindre alltid när dom sover. När dom sedan växer till sig och med egna intellektuella ord försöker tala om hur skitenkelt det är att få ett – relativt vuxenvärldens Autistiska – helt annorlunda synsätt på sig själva – som inkarnerade odödliga MedvetAnden = varelser i ett fordon i kött – så bannas dom mer eller mindre alltid av vuxenvärlden för det – med uttryck av typ: ”Glöm bort det där – för det är ju bara en dröm ❗ ” Tyvärr tyvärr… 😥 – men så är det ju som princip alltid för alla små = dominerat Intelligenta barn i dags dato…


Alla barn – någon gång under perioden 2-7 års ungdom – genomgår på grund av detta en riktigt riktigt allvarlig livskris = depressionsperiod. Skall dom finna sig i att fortsatt leva i vuxenväldens Autistiskt fungerande dödsSamhälle för alla och envar – eller skall dom ta sin egen ”Mats” ur den humanDementa = intellektuella skolan – genom att upphöra med att andas ❓ Dock… – barn är i grunden optimistiska – så dom flesta väljer faktiskt att fortsätta med att andas, trots allt… – för dom tror i det läget på att dom senare i sina LevAnde Liv i kött ändå kommer att lyckas med att få vuxenvärlden att ta reson.


Dock – än så länge har ingen lyckats med det projektet ❗ Yeshua = Jesus * för ca 2000 år sedan exkluderad [Jesus 4 from Heaven : CHOICE: DESTENI (…Jesus tips till mänskligheten… på video på * )]. Varför ❓ Tja… – hjärnDatorförsmutsningen * * * = virusutfyllnad med vuxenvärldens s k utbildningar intellektualIsm = terror-Ism – gör att Wi mer och mer glömmer bort (video ca 10 min) vad Wi under wåra tidiga barnaår hade fattat för beslut. Och sen blir det exakt samma dödsResa som föräldrarnas, mor- och farföräldrarnas osv, tyvärr tyvärr… 😥


En person som har tänkt lite längre/vidare än dom flesta – om det här med PyramidMaktHavareStyrd intellektualIsm – finns här.


Apropå utbildningar och Albert Einstein * * – så lär han ha uttryckt det på sin tid (passar det ju som handen i handsken här) som att: ”Det enda som stör mitt lärande är min utbildning ❗ ” Han sa också att utbildning: ”Är det som återstår – efter det att man har Glömt allt man har lärt sig i skolan ❗ ” Därtill så lär Einstein också ha sagt att: ”National-Ism * är en sjukdom ❗ ” Med andra ord så nedtecknade Einstein helt enkelt bara en bråkdel av allt det han visste som ett litet Intelligent lyckligt jollrande barn i vaggan – och som hans vuxenvärld ej fullt ut hade lyckats med att få honom att glömma.

Tänkvärt ❓


Motsatsen till utbildning är InBildning = SjälvStändigt = fritt eget tänkande utifrån helt egna gjorda erfarenheter i sitt eget innevarande LevAnde Liv i kött som human MedMänniska. Det Är Verkligt Sann Kunskap – i vart fall i Josefs mer än 67-årade livsperspektiv sett. Den sanna Kunskapen är därtill så fantastiskt gedigen att ingen enda annan någonsin kan ta den ifrån oss ❗ Den skolvetenskap som Wi lär oss att intellektuellt = automatiskt rabbla i skolan – ändras ju ALLTID ifrån en tid till en annan (video ca 64 min) – så det är ju ej alls så mycket att hänga i granen när det ”blåser” snålt runt öronen, faktiskt… 💡


Om Sokrates här [”…Sokrates undervisade på sitt speciella sätt. Han gav inga svar utan ställde ledande frågor [snarare vägvisande frågor – Josefs anm] till sina elever – vilket gjorde att de själva kunde resonera fram sina egna svar. … Han påstås även ha varit i det närmaste okänslig för kyla och fysisk ansträngning, och det sägs att han kunde bli stående i timtal och bara grubbla, helt omedveten om omvärlden. Ofta talade Sokrates till sin inre röst, sin daimonion * när han tvivlade på att ett sätt att handla verkligen var riktigt.


Sokrates dömdes till döden * för att ha, som det hette, ”förlett ungdomen och försakat gudarna”. Troligen var det egentligen ett straff för att han hade ifrågasatt den politiska ledningen. Vid detta tillfälle höll han ett berömt försvarstal (nedskrivet av Platon ). Han fick chansen att få gå fri om han tog tillbaka allt han hade sagt sig stå för, men valde att hålla fast vid det han sagt och ta straffet. Han påstås själv ha druckit ur giftbägaren, en blandning med bl a odört. …” – slut citat].


På annat ställe har Josef läst att det som avgjorde att Sokrates fick dödsstraffet * – var att han till domstolen lär ha sagt ungefär så här: ”Jag vet mer än alla Er i denna domstol – därför att jag vet att jag intellektuellt varken förstår eller vet någonting egentligen ❗ ”


Nu åter till tråden = Skapelsens 49 puzzelbitar. Det finns troligast många många miljoner MedMänniskor som KaChina har varit i livssituationer där deras intellekt har fått blackout – av det ena eller det andra skälet. Dock – då ej genom betonggolv nödvändigtvis – utan genom en intellektuell blackout av helt andra skäl. Det kan vara mängder av livssituationer av typ trafikolyckor, springa i väggen av överstress, nära döden- upplevelser vid operationer mm, droger osv mm. Dock – dom flesta av alla dessa miljoners miljoner gör som KaChina – dom håller käften – och då ej bara under 17 år – utan under resten av sina mer eller mindre LevAnde Liv i kött, tyvärr tyvärr… 😥

Det finns med andra ord än så länge inget forum för sådan sann Kunskap ❗


Tack vare detta så kan wåra PyramidMaktHavares förryckt stupida Autistiska synsättet på oss själva som dödliga medvetanden i kött – kollektivt sett hållas vid ”Liv” – i meningen att ”livets” enda syfte och slutmål är en oundviklig dödsProcess både fysiskt och tankemässigt ❗ Den PyramidMaktHavarnas grundbluff har Wi ju nu kollektivt gått på under i vart fall MINST 6 000 år, tyvärr tyvärr… 😥


Hur länge till månntro * * ?


Va faen har en oundviklig dödsProcess mentalt * * * och fysiskt med en i grunden oförstörbar livsPotential för ett mer eller mindre oändligt LevAnde Liv i kött att göra ❓


T o m wår medicinska skolvetenskap Vet ju att allt i wåra fysiska kroppar i kött är utbytt på i genomsnitt sisådär ca 7 år. Vissa saker ersätts dagligen och andra tar lite längre tid. Visste Du att t ex blodet i wåra fysiska kroppar bara är sisådär ca 3-4 månader ungt ❗


Va faen skall det då vara bra för att ersätta det Wi byter ut – till sämre och sämre fysiskt fungerande biologiska delar – så att Wi i slutändan ej alls kan fungera fysiskt ❓ Det må ju vara lika förryckt urbota idiotiskt dumt som att successivt under en 7-årsperiod ersätta alla delarna av en bil med ”nya” delar – som är sämre än de som fanns på bilen innan Wi successivt började med att byta ut dem ❗


Nu åter till de 49 bitarna. Ifall Wi som KaChina intellektuellt har kollat av två av bitarna så är det 2:49 = ca 4 % av de 49 bitarna + fortfarande ingen som helst intellektuell uppfattning = susning om hur puzzlet ser ut och/eller fungerar som HELHET sedd. Dock – det är ej heller hela sanningen – därför att enligt skolvetenskapen så använder Wi i allra allra bästa fall enbart ca 15 % av wåra biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiners egentliga förmåga = kapacitet. Det innebär i sig att wår intellektuella förmåga att se på och uppleva frekvensomfång ett – det lägsta som Wi lever i som inkarnerade medvetanden i kött ej alls är ca 4 % – utan som allra allra bäst 0,15 x 4 = 0,6 %.


Dock – för oss av vanligt folk så är nog den siffran snarare 0,1 x 4 = 0,4 % – ifall Wi som KaChina också har haft en upplevelse av frekvensomfånget nr 49. I annat fall blir det nog enbart 1 : 49 x 0,1 = 0,2 % ❗ Ej alls så mycket att hurra för precis ❗ Betänk då hur det skulle bli med att räkna rätt – ifall Wi bara hade tillgång på 0,2 % av multiplikationstabellen – och därtill ej hade en susning om vilken del Wi kände till – eller ej alls kände till ❗ Hur skulle det räkneresultatet bli – tror Du ❓


Det finns en film som på svenska kallas för ”Stjärnornas krig” * * . Titeln ger ett totalt felaktigt sken av att Stjärnor som sådana skulle kunna föra krig krig sinsemellan – eller med någonting överhuvudtaget. Det är kort och gott omöjligt – enär Stjärnor är NaturLiktVisa = Intelligenta – vilket ju homo sapiens kollektivt sett ej alls kan beskyllas för att vara. Alla stjärnor är precis som tillräckligt små barn är = Intelligenta – och som därmed aldrig någonsin ens kan tänka den vansinnigt stupida tanken om mentala * och/eller fysiska krig * överhuvudtaget – i vuxnas mening sett.


Josefs konsensus av detta är kort och gott att alla mentala diskussioner, debatter och/eller fysiska krig i wår värld är wåra egna och andras hjärnDatorhalvors intellekts krig – ingenting annat ❗


Wåra biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiner har givits makten av Skapelsens Källa = Tomrummet – att råda över materian (MÄNNISKAN ÄR MATERIASKAPELSENS KRONA !). I vart fall över materian i wåra egna fysiska kroppar. Wåra tudelade fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiner – som ju i sig själva egentligen är det mest fantastiska av allt i den materiella biologiska Skapelsen – bråkar ju ständigt och jämt med varandra. Intellektuellt snilliga som dom ju mer eller mindre ALLTID är – så försöker de som Princip alltid projicera detta utåt = inbillar sig att alla andra bråkar med varandra + att alla grupper av andra också gör det sinsemellan och ständigt och jämt, tyvärr tyvärr… 😥


Däremot wår egen biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskin inbillar oss ju som Princip mer eller mindre alltid – att Wi själva skapar fred och frid på jorden – genom att t ex starta – eller bara påtala att det pågår mentala * * och/eller fysiska krig emellan andra. Lägg därtill att wåra bråkiga biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiner inbillar sig att det är “Det är Brist på Allt” (som i sig ovillkorligen leder till förhållningssättet såväl som beteendet “Att Äta eller Ätas” = Öga för Öga och Tand för Tand = mer och mer av våldsspiral, tyvärr tyvärr… 😥 ) för wår fysiska överlevnad på den bolliga jorden Terras ytteryta – så har Wi grundförutsättningarna för alla mentala * * och/eller fysiska krig i världen – såväl globalt som lokalt ❗ Det som har varit det allt överskuggande scenariot i människosläktets mångtusenårade barbariska historia – såväl som ej minst just i dags dato ❗


Hur länge till ❓

Tja… – om det vet Josef ingenting. Wåra hjärnor är ju kort och gott biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiner – som har gått i spinn på helt felaktiga utgångsförutsättningar för sina räkneoperationer, verkligen… Så måhända skulle det vara välgörande – för att ej säga helt grundläggande förändrande – för att wåra fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiner skall kunna komma fram till korrekta = med Verkligheten överensstämmande räkneresultat i slutändan – att Wi = var och en av oss av ”vanligt folk” i vart fall – för in räknefaktorn att det finns i ÖverFlöd-av-Allt för alla MedMänniskor på jorden. Detta gäller ju bevisligen skolvetenskapligt sett för allt materiellt = vanlig matematik – såväl som för allt immateriellt ❗


Vems eller vilkas biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiner skulle därefter kunna räkna ut att mentala diskussioner, debatter och/eller fysiska krig skulle kunna kunna vara någon lösning på någonting överhuvudtaget ❓


ÖverFlöd-av-Allt materiellt * av typ mat * osv gäller ju bevisligen skolvetenskapligt sett = enkel matematik ❗ Att sedan ca 20 % av jordens nuvarande befolkning enväldigt roffar åt sig ca 80 % – är ju en helt annan sak. Måhända är det så att dom ca 2 % av jordens befolkning – som enligt FN enväldigt förfogar över mer än 50 % av all privat förmögenhet på jorden – starkt sponsrar att det är så här snedvridet – och i grunden strävar efter att det skall bli än värre – vad vet jag.


Wåra biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiners främsta krigsVapen är den dominerat intellektuella diskussionen (= motsatsen till Interaktiva Dialoger = Kommunikation) – som ju är detsamma som ett gott exempel på wåra hjärnors Autistiska = Dogm– och Ism-bundna förhållningssätt = att begränsa sin egen och andras förmåga att tänka självständigt = tänka fritt = ej alls rädslostyrt = att tänka utifrån helt egna gjorda erfarenheter under sitt innevarande LevAnde Liv i kött. Världen har i all känd historisk tid styrts av den formen av biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiners Krig – som i sig alltid har lett till fysiska krig också. Religioner av alla de slag har sedan ca 6 000 år varit de allt överskuggande förebilderna för de biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiners Krig. Dock – den allra allra värsta sorten av religioner i människosläktets historia är de facto den nuvarande allt överskuggande ”religionen” pengar – som uppfanns för minst ca 150 år sedan – av den dåvarande globala PyramidMaktHavarKlicken vid den tiden.


Det bekräftas i sig av en kommuniké ifrån familjen Rothschild * till kollegor i New York 1863, som summerar situationen perfekt: ”De få som förstår sig på penningSystemet [System Research-Andre a * …= till och med ”Penning- och Religions-Systemen” i sig själva som sådana – tycker att det bokstavligt talat är för Djävligt barbariskt åt hållet humanDement och/eller Autistiskt i dags dato – på den bolliga jorden Terras ytteryta ❗ ❗ ❗ – Josefs anm…] kommer antingen att vara så intresserade av penningSystemets vinster – eller så beroende av dess tjänster – att det ej alls kommer att finnas någon opposition från den klassen; medan däremot det stora flertalet av människorna, oförmögna att förstå de oerhörda fördelarna – kommer att bära dess bördor utan att klaga och kanske utan att ana att penningSystemet är skadligt för deras egna basala intressen.” – slut citat.


Dock – ifall Wi av vanligt folk i grunden kunde skifta förhållningssätt – ifrån “Det är Brist på Allt” (som i sig ovillkorligen leder till förhållningssättet såväl som beteendet “Att Äta eller Ätas” = Öga för Öga och Tand för Tand = mer och mer av våldsspiral, tyvärr tyvärr… 😥 ) till ÖverFlöd-av-Allt materiellt * * – vems eller vilkas biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiner skulle därefter kunna räkna ut att mentala, politiska/religiösa och/eller fysiska krig skulle kunna kunna vara någon lösning på någonting på individ- eller gruppnivå, nationellt och/eller globalt överhuvudtaget ❓ Hur annorlunda skulle då t ex ett presidentval i USA gestalta sig ❓ Måhända skulle då också en som är ”fattig” kunna bli president i USA – på grund av att han/hon är den Förnuftigaste = den av kandidaterna med åt hållet mest bondFörstånd i behåll ❗


Det här resonemanget ovan om biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskinernas Krig styrks i sig också av att Albert Einstein * * också lär ha uttryckt på sin tid: ”Det enda som stör mitt lärande är min utbildning ❗ ” Han sa också att utbildning: ”Är det som återstår – efter det att man har Glömt allt man har lärt sig i skolan ❗ ” Därtill så lär Einstein också ha sagt att: ”National-Ism * är en sjukdom ❗ ” Med andra ord så nedtecknade Einstein helt enkelt bara en bråkdel av allt det han visste som ett litet Intelligent lyckligt jollrande barn i vaggan – och som hans vuxenvärld ej fullt ut hade lyckats med att få honom att glömma.

Tänkvärt ❓


En person som har tänkt lite längre/vidare än dom flesta – om det här med PyramidMaktHavare-styrd intellektualIsm – finns här.


Josef har besökt Rah några gånger per år sedan hösten 1995. Rah säger åt hållet detsamma som Einstein – fast med ett mera lättfattligt = direkt språk: ”Människosläktet – kollektivt sett – är i dags dato intellektuellt hart när hopplöst invecklade i sina statiska = hopplöst förlegade Dogmer och Ismer. Det yttrar sig som vansinnigt förryckta stupida idéer om hart när allt. Så ett ”dårarnas paradisiskt Helvete” – lever Ni ju verkligen uti. Men är det ett sådant djävulskt Helvete Ni i grund och botten egentligen vill leva uti – eller rättare sagt uti ? Ifall ej – Vakna !” – slut citat av min personliga minesbild av det som Rah MÅNGA ggr har degett oss som besöker honom.


Dock – notera härvid att detta enbart är Josefs personliga intellektuella tolkning av vad brännpunkten Rah i kött säger. Vad brännpunkten Rah egentligen säger – kan kort och gott ej alls uttryckas med intellektuella ord och/eller meningar.


Dock – det ovanstående styrks i sig också av vad Rah´s förelöpare Ambres säger – med lite mildare intellektuella ord här – så har Du en hel del av de ovanstående – intellektuellt sett – som fundamentala sanna Sanningarna – och som goda anledningar till att Vakna där också, verkligen… 💡


Varför har det blivit så här ”ännavänt” ❓

Tja… – skitenkelt som alltid ifall det är Förnuftigt – för att ej säga åt hållet Intelligent = humant = BondFörståndsAktigt ❗ Wåra kroppar i kött är som HelHeter sett Intelligenta – för att ej säga superIntelligenta – ifall Wi undantar den tändsticksasks-lilla delen av wåra fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiner som Wi använder = ca 10-15 %.


IGEN
”Ingen vet egentligen intellektuellt hur någonting överhuvudtaget fungerar. Inom konventionell vetenskap där man påstår att saker och ting fungerar på speciellt sätt, är det vår tredimensionella föreställning om verkligheten som ständigt utsätts för förändringar genom nya teorier. Det uttryck som kallas för ”vetenskapligt beprövad erfarenhet” är ren hypotes. Det som är bevisat idag förkastas i morgon med nya teorier. Det är endast om vi har tillgång och möjlighet att studera orsakssammanhanget bakom skapelsen (video 64 min), skeendet som vi kan säga att vi vet. Allt annat är endast tro, hypoteser och påståenden. Vi förstår lagarna och principerna hos elektricitet, men även de bästa vetenskapsmännen i världen vet inte varför det fungerar. Att vi kan mäta vissa kemiska och fysikaliska reaktioner betyder inte att vi intellektuellt förstår orsaken bakom fenomenen.” – slut citat härifrån.

Dock… – Nikola Tesla VISSTE i juni år 19000 vad elekticitet var – men lämnades av den tidens PyramidMaktHavare att dö ensam och utfattig på New Yourker Hotel den 7 januari 1943, tyvärr tyvärr… 😥 – TROTS att HELA staden New York då var UPPLYST av Nikola Teslas växelströmsteknik – och MYCKET stora delar av världen i övrigt också för den delen. Mera om det i sak här.


Att skolvetenskapen hart när INGENTING vet – styrks i sig av att wår samlade skolvetenskap överhuvudtaget ej alls kan förklara mer än några futtiga enstaka procent av hur delar av wåra kroppar i kött egentligen fungerar, faktiskt… Det innebär i sig att skolvetenskaparna som Princip har noll av ens aning om hur wåra kroppar som HelHeter sett har Potential för att fungera och egentligen ser ut. Lik förbannat har dom ändå mage att på fullt allvar påstå och inbilla sig själva att dom begriper någonting ❗

PyramidMaktHavarnas s k vetenskap har överhuvudtaget ej en susning om varför hjärtat slår, varför andningen löper, varför kulorna i mannens kulpåse synbarligt till och från rör sig, varför en frisk person blir mer eller mindre kåt några gången per dygn, varför Wi somnar om aftonen, drömmer och vaknar om morgonen, varför Wi föds och hur Wi funkar som små barn, varför Wi åldras och måste ner i en Grav-i-Terra, alternativt eldas upp, varför Wi löneslavar oss till döds utan att knota, varför Wi sägs vara MateriSkapelsens Krona osv osv.

Lik förbannat så PÅSTÅR etablissemangets medlöpare att dom företräder dom som vet saker och ting. Hur jävla dum får man bli – och framförallt – hur länge till skall Wi av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder åt hållet SLAVISKT gå på ALLA de här PyramidMaktHavarBLUFFARNA


Säg att Du har tillgång till en puzzelbit av 1 000 – och Du dissekerar den in absurdum. Va faen ger det för bild av hela puzzlet ❓ Ponera alternativt att Du bara har tillgång till 10-15 % av multiplikationstabellen – och skall räkna på någonting utanför det Du har tillgång på – vilket Du ju ej Vet vad det är. En räkneoperation på sådana grunder kan väl Aldrig bli ens i närheten av rätt = korrekt – eller ❓


Dock – dom som bestämmer i wårt Autistiska dårhus till värld Inbillar sig själva – och tyvärr tyvärr… 😥 många många av oss av vanligt folk också – att dom begriper någonting. Ej alls så sällan påstår dom sig därtill kunna hävda att dom är Intelligenta – istället för att säga som det är = att dom som mer eller mindre snilliga biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiner – på mer eller mindre helt ofullständiga grunder – och har räknat åt Helvete Fel IGEN ❗


Videon här bekräftar ju detta med all önskvärd tydlighet. I sin HelHet sett – är detta ju kort och gott dödsSjukt ❗ Det styrks i sig av att homo sapiens ej enbart bokstavligt talat tar fysiskt död på sig själva – utan också sprider en hel del av fysisk död i den flora och fauna – som Wi är satta att leva LevAnde Liv i kött uti, tyvärr tyvärr… 😥


Exempel på än värre Autism/Dumhet – som jag hittade här och här – i pdf-filen ”hurmanbedrarenvarld.pdf”:


”Avsnitt 7 – HUR KOMMER DET SIG ATT WI I VÄST VET BÄST ❓ Hjärnforskaren James Prescott skriver om kristenDomen och andra monoteistiska religioner: ”Vi måste också klargöra de teologiska/religiösa system som gör kroppslig Njutning till en fiende – dömandes det som syndfullt och omoraliskt – och som likställer smärta lidande och försakelse med att vara moraliskt dygdig. Dessa moraliska värderingssystem går tvärt emot miljontals år evolutionär biologi (kroppslig smärta/obehag = undvikande och Njutning = attraktion) – och har jämställt det feminina med synd vansinne och omoral.

Dessa moraliska religiösa värden har vänt sinnet [= wåra fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiner = wåra intellekt – Josefs anm] emot kroppen man emot kvinna föräldrar emot barn och barn emot föräldrar. Vår sexualmoral (t ex att kåta upp oss för egen hand 😉 ) som Wi utgår ifrån ger oss rätten att ignorera andras ”felaktiga” känslor och syn på sex […såväl som sju åtta nio osv – Josefs anm (sök på ordet SamLag här – så får Du mera kött på benen vad Josef avser med det troligast…] – har helt sina rötter i dessa artstridiga religioner * * ❗ ” – slut citat.


Vad annat kan sägas om detta än att religioner är just Autistiska = intellektuella betongförstenade Dogmer och/eller Ismer – som ej alls överhuvudtaget har någonting med ett LevAnde Liv i kött att göra ❗


Såvitt Josef förstått av forskare som är fria = ej alls bundna till händer och fötter ekonomiskt * – av wåra (video 4,5 min) globala (video ca 10 min) PyramidMaktHavare och deras medlöpare * – så finns det överhuvudtaget inga problem med uppåt 60 miljarder MedMänniskor på jorden Terras ytteryta (Wi är ca 6,7 miljarder i dags dato) – ifall Wi ej som i dags dato lever kollektivt sett som ”svin = grisar” = barbariska barbarer = ej alls MedMänniskor.

(Anm. En MedMänniska är en som ställer till det gott för sin egen del OCH så många andra som möjligt.
En PyramidMaktHavare är en som ställer till det gott för sin egen del – men på andra människors bekostnad – och då FRAMFÖRALLT oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna.)


Vet då att likheten mellan grisar och människor är att Homo Sapiens sapiens som djurart ligger i att båda arterna är glest behårade.


Skillnaden mellan svin = grisar och människosläktet – är att grisar är dominerat Intelligenta = lever som dominerat Intelligenta inom ramen för de boxar som människorna ger dem att leva uti – och att människosläktet kollektivt sett är åt hållet dominerat intellektuella = lever höggradigt 0-intelligenta inom ramen för vad den bolliga jorden Terra bjuder på, tyvärr tyvärr… 😥


Så – kollektivt sett så har människosläktet sannolikast en hel del att lära av sina griskultingar avseende Intelligent leverne, allra troligast… 💡


intellektualIsm är raka motsatsen till Intelligens – i Josefs mer än 67-årade livsperspektiv sett i vart fall.


Om IPCC´s = FN´s förryckt stupida = Autistiska CO2-idé CO2-frågan/Solens väderstyrning på jorden* . Detta är ju bara ett av hart när oändligt många bekräftelser på den hart när totalt förryckta dårskapens galenskap i wår värld i dags dato, tyvärr tyvärr… 😥


– som därtill Al Gore har fått fredspriset att som galjonsfigur företräda ❗ Ja Jisses vilken förryckt stupid intellektuell hjärnDator-KrigsSoppa = Autism ❗ Så – Vakna nu upp ur den här ”tänd-sticksasksDrömmen” – kan väl med allt gott fog sägas vara ett en hel del åt hållet gott tips för oss alla, troligast… 💡


Att bokstavligt talat ”ösa” gravt HälsoFörStörande IT-smog och decibeloljud – och då speciellt över och in i alla wåra barn och tonåringar – synes mig ej alls heller vara ”ett strå” bättre, tyvärr tyvärr… 😥


Till detta skall rätteligen också föras det djävulskt helvetiska och till 100 % religionsförankrade * * som det tänkts/skrivits om här.


Lösningen ❓

Tja… – faen vet – men ifall Wi av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder (fler än 6 miljarder emot ett pyttelitet futtigt fåtal… 💡 ) – för gott eliminerar = för gott förpassar till reservat – till för hopplöst förryckt idiotiskt betongförstenade GalenPannor (folkrättsligt sett) = det översta skitet av wåra (video 4,5 min) globala (video ca 10 min) PyramidMaktHavare – så måhända kommer Wi av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – då att då tämligen omgående få DRAMATISKT mycket mera av personlig och kollektiv frihet, allra allra troligast… 💡


Nu tycker Josef att det passar perfekt med att avsluta den här boklångtradiga intellektuella hjärnDator-Skiten med två citat av Gandhi. På sin tid i Indien lär han ha sagt åt hållet så här: ”First they ignore you, then they laugh at you, then they attack you, then…you win ❗ ” – samt – ”Våldsamma Medel – fysiska såväl som mentala – kommer Alltid att ge en Våldsam frihet ❗ ” Troligast först och främst sprunget ur Gandhi´s egen inre intellektuellt Dialog med sina egna hjärnDator-Halvor – såväl som senare troligast även någon eller några andras.


”Win” i Gandhi´s uttryckta mening ovan – har överhuvudtaget ingenting med de Dogmiga/Ismiga = de statiska = de förstelnade = de Autistiska – för att ej säga de betongförstenade biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskinernas Krig att göra, troligast… Utan förhoppningsvis enbart med ”Stjärnornas Intelligens” = små barns Intelligens = det NaturLiktVisa = LevAnde Liv i kött = Ett LevAnde Liv = ständig förändring att göra – punkt.


PS. 2008-03-12 kommenterade Josef på * med det följande:
”GooodKvällst Spanaren, Jag har läst Dina både många och i o f s mycket av åt hållet kloka inlägg – sedan Du berikade kommentarerna här på Carl Bildt´s blogg. Dock – det finns ett fundamentalt * ”fel” genomgående i Dina inlägg – i vart fall i Josefs perspektiv sett – som gör att det i alla fall är mer eller mindre ”åt Helvete * ” det Du skriver, tyvärr tyvärr… 😥


”Felet” är att Du hart när Aldrig skiljer på äpplen och päron – i meningen att Du Tydligt skriver vad Du egentligen menar avseende Vem som gör eller ej gör Vad, tyvärr tyvärr… 😥 I Josefs mer än 67-årade livsperspektiv sett så har det Aldrig funnits – finns ej – och kommer troligast Aldrig att finnas ett Krig – vare sig mentalt * * * ekonomiskt, eller fysiskt – som startas av ett land eller en större grupp av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – som grundats i en folkomröstning om den saken. Därför så är det i Josefs perspektiv sett helt vilseledande att säga t ex att Sovjetunionen gjort si eller så, faktiskt…


Det skall NaturLiktVist istället vara att t ex Sovjetunionens PyramidMaktHavare gjorde si eller så – eller ❓ Med andra ord så stördes biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskinernas krig – mer eller mindre ALDRIG oss av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder. Men Wi av vanligt folk Drabbas ju som princip ALLTID på det ena eller det andra sättet av PyramidMaktHavarnas och deras medlöpares åt hållet HELT omättbara krigslust, tyvärr tyvärr… 😥


För att åskådliggöra detta – så modifiering jag nu Din text ovan på mitt sätt – så får Wi se om Du därmed kan förstå Josefs ”dolda” budskap… 💡


”Lugna ner dig lite…..
Jag är varken kommunist eller när en önskan om att de gamla PyramidMaktHavare i Sovjetunionen skall återuppstå. De gamla PyramidMaktHavarna i Sovjetunionen var för övrigt bara en parantes i Rysslands tusenåriga historia. Vad jag och även tnsexton beskriver är myntets andra sida och även resultatet av att se på saken med bägge ögonen samt tänka en Egen tanke – efter att ha tagit del av propagandan ifrån dagens PyramidMaktHavare i Bryssel, Washington OCH Moskva. Jag vet att Italiens PyramidMaktHavare angrep vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i Albanien den 7 april 1939. Vad jaghänvisar till är “de nya gränserna” 1941 – där PyramidMaktHavare bestämde att Skopje är bulgariskt och Pristina albanskt. Ett stympat Serbien är under tysk “administration”. Vojvodina är ungerskt.


Dagens PyramidMaktHavare i Ryssland har mycket lite att göra med PyramidMaktHavarna i Sovjetunionen och PyramidMaktHavarna i kommunismen – men mycket med panslavismen och TsarRysslands PyramidMaktHavare – som historiskt alltid stött de ortodoxa kristna mot de muslimska ottomanerna. Jmf PyramidMaktHavarna i rysk/turkiska kriget 1878 och PyramidMaktHavarnas 1:a världskrig – då ingripande var på väg men avstyrdes – trots den ryska militärledningens protester i sista stund.


Framtiden får utvisa vem som gör den bästa framtidsversionen för PyramidMaktHavarnas Östeuropa, Balkan och de europeiska delar av f d Sovjet. Den 11 maj bestämmer serberna = vanligt folk = humana MedMänniskor sin framtid i val av sina PyramidMaktHavarna – utan att rådfråga någon utomstående.” – slut modifiering.
Åt hållet mera rätt eller åt hållet mera fel ❓
Ha det… 🙂 /önskar päron- och äpple-vännen Josef” – slut citat.


Spanarens svar kom tämligen snabbt här och Josefs gensvar på det blev: ”GooodKvällst Spanaren, – Dina slutord ovan: “Mina inlägg är bara ett försök att från åskådarplats se världen som den är – medan du nöjer dig med att beklaga och somna in under björken. Kan jag uttrycka mig klarare ❓ ” – slut citat.


Tja… – det går faktiskt – i Josefs perspektiv sett i vart fall.

1. Ditt förhållningssätt till mig som person är helt OK för mig – enär det är till 100 % Ditt eget bord = ej alls Josefs bord – och ingen annans bord heller för den delen.

2. Du säger ingenting om ifall Josefs modifiering av Ditt inlägg ovan – var mera eller mindre åt hållet för alla och envar att förstå – som faktaunderlag för SjälvStändigt = fritt tänkande eller ej.

3. Du säger ingenting om ifall Du fortsättningsvis skall skriva t ex Ryssland – eller i Josefs perspektiv sett det mera korrekta PyramidMaktHavarna i Ryssland, eller än hellre PyramidMaktHavar-Topparna/Tupparna i Ryssland.


Men i o f s förstår jag ifall Du bokstavligt talat ger faen i att bemöda Dig med det. Detta därför att Solen har varken gått upp eller ned på sisådär ca 500 år – enär det är jorden Terra som snurrar – antingen emot Solen på förmiddagen – eller ifrån Solen på eftermiddagen – relativt den plats Wi befinner oss på. Lik förbannat så envisas Wi med att säga att Solen går upp och ned – såväl som att solfilmen på TV visar samma förryckt stupida vansinne, tyvärr tyvärr… 😥


Hur i Helvete skall Wi någonsin kunna få “någon djävla ordning” i wåra tankeapparater = biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiner – ifall ständigt och jämt säger “fel” saker med “fel” ord = virusprogrammeringskodar wåra fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiner – och sen i wår enfald Tror att det kan uppfattas rätt av någon enda annan – inklusive oss själva ❓ GooodNatt… 🙂 /önskar ”felords”-vännen Josef under björken” – slut citat. DS.


Intelligens och humor har ALLTID gått hand i hand – går hand i hand – och kommer ALLTID att gå hand i hand – så det så.


Så vad är nu mera på sin plats än att avsluta den här boklångrandiga intellektuella skiten med lite ”Buskis” – som finns här och här.ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt, politiskt, som publik på dansbanor osv ?) = leva vällustigareeller

DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT ?

Annonser

3 Responses to HJÄRNORNAS KRIG – ELLER ?

 1. nathaliesview skriver:

  Jag finner David Ickes besök på Oxfords Universitet passande här på din web site med Hjärnornas Krig 🙂 och presentationen av ”The ‘Intellect’ – Prison of the Mind”.

  http://salonesoterica.wordpress.com/2008/03/03/daivd-icke-the-intellect-is-the-prison-of-the-mind/

 2. Josef Boberg skriver:

  Javisst… – Nathalie – Tack för den länken, verkligen 💡 😆

  By the way – har Du ej funderat på att ändra wordpress.com´s grundinställningar på Din blogg – ifrån en tillåten länk/”rolig gubbe” i kommentarsfältet – till i vart fall några stycken ❓

 3. Josef Boberg skriver:

  Uppdaterad den 4 september 2013


  Livet i kött är som en öppen bokmen mååånga ”läser” bara en sida.

  Att beskriva verkligheten i strid med människors sanning leder inte sällan till att folk känner sig kränkta och nedvärderade. Detta eftersom det är viktigare att ha rätt i dagens samhälle – än vad som ÄR rätt !” – slut citat härifrån.

  Ifall Du tar till Dig NÅGOT av innehållet i det följande så kan det vara bra – och ifall Du ej alls tar till Dig så är det lika bra – vad mig anbelangar. / Josef Boberg


  NYDANANDE RÄTTSLIG FÖRUNDERSÖKNINGSMETOD – SOM ÄR WIN-WIN FÖR ALLA INBLANDADE PARTER


  [O B S ❗ Ca 10 % av befolkningen lär ha en homosexuell läggning. … Så frågan blir ifall Wi skall acceptera MedMänniskors medfödda sexuella läggning
  (= ca 10 % av befolkningen avviker från det ”normala” – och det kan dom ju ej själva ”rå för”) – eller om Wi skall placera dom i en ”utanförgrupp” som det är helt OK för alla ”normal” att mobba – slut citat härifrån].


  ”Problemet är bara att han inte kommer att kunna få en rättvis rättegång efter all uppståndelse och att han är en celebritet.”
  = om Roman Polanski.


  Jo… – Erik Edelstam
  – så är det ju, tyvärr tyvärr… 😥 – på ett sätt sett – men likväl så finns det en lösning på det, verkligen… 💡


  Måhända känner Du till att Wi alla lever TVÅ liv. Ett när Wi är vakna om dagarna – och ett när Wi sovdrömmer om nätterna. Vissa minns mycket av det dom sovdrömmer om – och andra minns mindre av sådant. Personligen tillhör jag dom som minns en hel del – och det blir påtagligare och påtagligare ju mera LivsErfaren jag blir.


  Tillräckligt små barn kan överhuvudtaget ej alls skilja på sin sovdrömmar och sitt vakna liv. Efterhand som barnen växer till sig – så talar deras föräldrar och andra vuxna om för dom – och oftast med mycket mycket starkt eftertryck – när dom försöker att berätta om sitt liv som sovdrömmande (och/eller dagvakendrömmare) – att: ”Det är ingenting att bry sig om – för det har Du ju bara drömt ❗ ”tyvärr tyvärr… 😥 – skulle jag vilja tillägga.


  Lik förbannat så är det så att dessa nattdrömmar VERKLIGEN är verklighet – för den som sovdrömmer – i meningen att de också ger uppenbara fysiska reaktioner av både det ena och det andra slaget. Fråga mig för jag vet – utifrån att bl a under mitt 30-åriga äktenskap mer eller mindre åt hållet ständigt och jämt ha haft ”vilda” sexdrömmar.


  Äktenskapet var det i o f s inget fel på allmänt sett – utan precis tvärtom. Men tyvärr var det åt hållet torftigt avseende vårt sexualliv – precis som dom flesta andras som jag känner – och som har sagt någonting om den saken. Så ingen skugga vilar numera över mig själv – och än mindre över min f d fru – för den sakens skull.


  Dom allra allra flesta av barnen – och framförallt i tonårsstadiet – köper det här med att nattdrömmarna ”bara” är drömmar – i meningen ej alls substantiell verklighet. Samtidigt som dom innerst inne själva VET att det ej alls är så egentligen – därför att dom bokstavligt talat – och då särskilt i de övre barnaåren och yngre tonåren – varje gång dom vaknar upp ur t ex en sexdröm – KONKRET ser att deras kropp rent fysiskt reagerat och reagerar på t ex sexdrömmen som sådan.


  Det skulle förvåna mig alldeles oerhört mycket – ifall Du ej själv någon gång vaknat upp ur en sexdröm – med världens ståkuk och/eller med en blöt spermaorgasm i ”vuxenblöjan” = kalsongen eller pyjamasen.


  Dom flesta av de äldre barnen och tonåringar kan skilja på sovdrömmarna under natten och livet som ej sovande under vaken dagtid. Dock – ej alla, tyvärr tyvärr… 😥 Huruvida Samantha Jane Geimer (dåvarande Gailey) som 13-åring – var av den ena eller den andra kategorin – har jag ingen som helst uppfattning om, naturligtvis… – för det är det bara hon själv som VET.


  Dock… – enligt förhörsprotokollen så var hon ”sexuellt erfaren” – hon hade haft samlag tidigare. Att hon före mötet med Roman Polanski hade onanerat sin egen snippa tidigare – kan ju vara ett rimlig antagande = en rimlig utgångspunkt också.


  Vad jag med detta vill säga är: ”Tänk ifall Roman Polanski och Samantha Jane Geimer (dåvarande Gailey) fysiskt TILLSAMMANS vid samma dator – i ett gemensamt dokument – och i det närmaste i samförstånd (så långt det nu är möjligt) – skulle skriva ned sin gemensamma ”sexuella historia” (dom ENDA TVÅ i hela världen som VET hur det var :!:) – hänförd till vad som har hänt sexuellt dom emellan under vaken dagtid. Hur tror Du då att den historian skulle se ut – relativt det som hävdas i massmedia, tidigare förhörsprotokoll osv ❓

  […som ju hart när ALLTID är skrivet utifrån en bakomliggande personlig agenda hos författaren (journalister vill ju bl a själva bli ”berömda” – och förhörsledare är ju aldrig HELT befriade från någon form av personlig agenda, tyvärr tyvärr… 😥 )]


  Till saken bör väl läggas – att rimligen bör en pålitlig neutral person – typ läkare eller annan – vara fysiskt närvarande i datarummet också. Personligen kan jag tänka mig att Roman Polanski och Samantha Jane Geimer skulle behöva ett antal sådana här gemensamma ”sittningar” – för att få ned hela historian om den här saken – i ett åt hållet fullt samförstånd.


  Är det möjligt att göra det här för Roman Polanski och Samantha Jane Geimer ❓


  Tja… – såvitt jag kan se så finns det INGET juridiskt eller annat HINDER – för ett sådant tillvägagångssätt ❗


  FÖRST därefter så skulle väl ett mycket gott underlag för en ”rättvisande” dom i målet finnas, troligast… 💡
  (som ju kan bli hårdare straff, lindrigare straff, eller inget straff alls = frikännande) – trots att Roman Polanski är en s k kändis – som jag ser det i vart fall.


  I o f s så kan jag ha fel i det ovanstående – men det ”vet” jag att jag ej har – hälsar Josef B.


  PS.
  ”Exempel på hur den humana staten kan fungera i t ex ett rättsfall.

  Ponera att en pensionär har lite åt hållet ”stirrat” på en tonåring av häpnad över klädsel, frisyr eller annat – och tonåringen blivit irriterad av det – och utövat fysiskt våld mot pensionären (t ex en utslagen tand i underkäken på pensionären) – av den anledningen. Idag görs då en polisanmälan som i bästa fallet utreds genom förhör med parterna. Sedan blir det rättegång i domstol – och en påföljd döms ut för gärningsmannen – i det allra allra bästa fallet. Pensionären får skadestånd i form av ersättning för sveda och värk – samt för att fixa till en ny tand eller reparera den sönderslagna – ifall det är möjligt.


  Detta är exakt detsamma som massor av tråkigt arbete för alla inblandade + mängder med Stress = ”Manager Disease” ❗ för båda parterna som sådana – över hur utfallet kommer att bli i domstolen. Till det kommer möjliga överklagninsprocesser under flera år + att den första rättegången sannolikt ej sker inom ett år. Allt tillhopa är ej enbart urbota tråkigt för alla inblandade – utan medför ovillkorligen mängder av Stress under minst ett år – för både gärningsmannen och den drabbade pensionären.


  Gissa hur dom båda känner sig sen när dom då och då ses på köpcentrat efter händelsen – innan domen fallit slutgiltig = under flera år i sämsta fallet ❓ Själv kallar Josef sådant här utan att darra på tangentbordet med sin handsättning – för mental * och/eller fysisk tortyr under orimligt lång tid – och för båda parterna. Till gagn för absolut ingen – men till skada för absolut alla = alla är kort och gott förlorare ❗


  I ett humant samhälle gör Wi något helt annorlunda i ett sådant här fall
  .

  Direkt efter händelsen som sådan – så beskriver pensionären sin upplevelse i samhällsDatorns program för sådana här händelser – och gärningsmannen gör sin beskrivning av upplevelsen på samma fysiska ställe i samma dator. Därefter skall de här två tillsammans fila på = komma fram till en gemensam beskrivning av händelsen = det skall ske tillräckligt många fysiska möten mellan parterna – på det sättet att dom skriver detta gemensamma dokument på samma tangentord vid samma dator = samverkan i den Interaktiv Dialogens form ❗


  Det skall pågå tills de i vart fall åt hållet 99 % är ömsesidigt överens om den gemensamma beskrivningen av hur händelsen faktiskt gick till – och vilken lämplig påföljd som föreligger för gärningsmannen – i form av ersättning till pensionären osv.

  Hur många sådana här fysiska möten behövs för att de här två skall uppnå det resultatet ❓ Tja – det kommer troligast att variera högst väsentligt. Men det är ju till 100 % deras bord = ej alls någon annans eller några andras bord, faktiskt… 💡


  Det som troligast kommer att bli slutresultatet av det här – är att dessa två mest sannolikt efter att det här har genomförts av dem – kommer att vara såta vänner så länge som de fortfarande andas = båda parterna blir vinnare = Win-win – i en sådan här ”rättsprocess” + att samhället som sådant också blir det = win-win för ALLA ❗


  Vad som händer i wåra traditionella domstolsprocesser är som vanligast i Princip det rakt motsatta, tyvärr tyvärr… 😥


  Varför ❓

  Tja… – hur i Helvete skall en vinnare och en förlorare någonsin kunna vara något annat än ovänner ❓ Förloraren kommer troligast att livsvarigt söka någon möjlighet att ge igen = mer eller mindre Stress = ”Manager Disease ❗ ” – och vinnaren kommer troligast att livsvarigt vara orolig = stressad av att få på käften en gång till ❗ Detsamma som att båda egentligen och faktiskt är förlorare + att samhället som sådant också är det ❗


  Ett annat exempel.

  En bekant äger en ganska stor bit mark i centrum av ett mindre samhälle – där det nu bara finns en bensinmack. Han vill nu bygga några bostadshus här också – varav ett av dem skall användas som bostad för hans egen familj. Han har ett gällande byggnadslov för en större affärsfastighet – med tillhörande bostadsdel för familjen – på den här tomten. Men då han nu ändrat sin idé om sin affärsverksamhet i grunden – så är det nu ej längre aktuellt för honom att realisera den planen. Kommunen har avslagit hans byggnadsplan för tomten – med hänvisning till närheten till macken – som i Verkligheten är vida större än de lagstiftade 25 metrarna – samt att kyrkan som gränsar till tomten – skulle kunna störas av bostadsbebyggelsen som sådan.


  Såvitt känt så har han nu överklagat ärendet till högre instans – och bifogat en skrivelse ifrån kyrkoförvaltningen – som säger det rakt motsatta:
  ”Det är i hög grad positivt för kyrkan som sådan – att marken på andra sidan kyrkogårdsmuren förändras ifrån en nu mer eller mindre vildvuxen ”ödemark” – till ett bostadsområde för villor”. Han har också påtalat att de 25 metrarna till macken är mer än väl tillgodosedda till det närmast liggande av de planerade husen. Hur det kommer att gå med det här byggnadslovsärendet står skrivet i stjärnorna – och vem kan läsa där. Men Wi som fortfar att andas får se, kanske… 💡


  Hur som med det – så tycker NaturLiktVist den här markägaren med all rätt att kommunens agerande i det här fallet är för jävlig = rent åt helvete = mycket Stress = ”Manager Disease” ❗ för honom själv – och kanske också en hel del av stress för den mer eller mindre ”sovande” tjänstemannen/kvinnan på kommunen – som handlägger ärendet som sådant.


  Detsamma som att alla är förlorare
  – i det här åt hållet humanDementa och/eller Autistiska = åt hållet dominerat intellektuella = verklighetsfrämmande förfarandet i ett sådant här fall. Igen – bara att konstatera att det här ärendet – så här långt – ej alls gagnat någon enda av parterna – men skadat = stressat alla ❗ Alla är kort och gott förlorare så här långt sett ❗


  Hur gör Wi i ett sådant här fall i ett humant = MedMänskligt samhälle ❓

  Tja… – skitenkelt som alltid – ifall det är Förnuftigt för att ej säga åt hållet Intelligent. Markägaren presenterar sina byggnadsplaner på kommunDatorns program för sådana här ärenden – via sin egen hemdator – eller alternativt direkt på kommunkontoret med assistans av en tjänsteman där, kanske… 💡

  Sen går det ut till alla berörda närboende som får säga sitt om det hela. Ifall det blir grönt ljus ifrån alla håll – så är det ju då bara att trycka på knappen – ”byggnadslov är beviljat”. Ifall det ej alls är så – så får det i så fall – såväl som i fallet med pensionären – bli så att de berörda fysiskt träffas på platsen ifråga – och går igenom det hela tillsammans.


  Troligast kommer dom då fram till redan vid första mötet – hur en detaljförändring skall ordnas för att kunna trycka på knappen ”byggnadslov är beviljat”. Ifall ej – så får dom i så fall hålla flera fysiska möten på platsen – tills dom kommer fram till en för alla godtagbar lösning. Kanske kommer detta i slutändan att resultera i att dom blir vänner för livet – allihopa, kanske… 💡


  Detsamma som att alla egentligen och faktiskt blir vinnare + att samhället som sådant också blir det ❗


  Måhända säger Du nu att det är en hel del barnsLikt naivt att utgå ifrån att det här skulle kunna fungera i wårt svenska samhälle. I så fall säger Josef:
  ”Tack för den komplimangen i så fall ❗ Det naiva = det enkla = det Förnuftiga – för att ej säga åt hållet Intelligenta – är i Josefs mer än 67-årade livsperspektiv sett – Det ENDA som HÅLLER i slutändan – BERGIS ❗ ” – slut citat härifrån. DS.  ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigareeller

  DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: