REPRESENTATIV DEMOKRATI = MEDBORGARSTYRE – ELLER ?


Frihetstillstånd för bloggägaren Josef Boberg finns här.

For translation of this to English – ”click” here.

Om innehållet i bloggen i detta register.


Livet i kött är som en öppen bokmen mååånga ”läser” bara EN sida.

Ifall Du tar till Dig något av innehållet i detta blogginlägg med kommentarer och länkningar så kan det vara bra – och ifall Du ej alls tar till Dig så är det lika bra – vad mig anbelangar. Ditt liv är Ditt liv – och det har jag INGEN rätt att ”lägga mig i”. / Josef


VÄL BEKOMME BÄSTA BESÖKARE – ”DET GÄLLER LIVET”

– ifall Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – ej vaknar upp till insikten om att: ”LUFT ATT ANDAS OCH PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV”.


Sanna Sanningar om hur världens länder styrs = vanstyrs:


Nytänkande om betydelsen av wårt eget agerande i det Wi drabbas av, om hur att förändra ett hopplöst föråldrat tänkande rörande bl a jorden Terras resurser, tillgång på mat som kan utplåna världssvälten, global- och nationalekonomi, Livets mening, om varför Wi fortfarande krigar med varandra i smått och stort mm här = ”Det Gäller Livet !” – och om att oreserverat vara Vän med sig själv här.


Jag skrev den 14 september 2014 Enhet på valsedlarna. Bl a därför att Enhet har med en Basinkomst för alla i sitt partiprogram. Om Enhets konkreta och realistiska framtidsvisioner med Sanna Nova Emilia på Youtube här.

Om hur Enhet-visionerna kan rymmas helt inom ramen för statsbudgeten här.


Den allt överskuggande ”religionen” i världen i dags dato ÄR brist på pengar – och det är ju den allra största illusionen = förvillelsen av alla – på framförallt nationell nivå men även på individnivå (etablissemangets massmedia ”tjatar” ju i all oändlighet om att det är brist på pengar ) – som jag ser det. Det är därför LivsViktigt för oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – att Wi genomskådar detta – och efter förmåga och möjligheter gör något åt det.

”LUFT ATT ANDAS OCH PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV”.

I annat fall blir det fortsatt ett ”rent helvete” i ”evigheter”. Detsamma som The Secret Covenant of the Illuminati = etablissemangets s k evidensbaserade vetenskap – som ju har vanstyrt mänskligheten on mass sedan tiden då det sades att jorden Terra var platt som en pannkaka.


Så länge som stater lånar återbetalningspliktiga pengar till hög ränta av den finansiella sektorn (läs globala banksters) till sina budgetunderskott – så kan det ALDRIG bli balans mellan mängden pengar som den finansiella sektorn och nationer = Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – förfogar över.

Vilken 7-åring som helst kan räkna ut att 1 + 0 aldrig kan bli 2 = balans mellan den finansiella sektorns och nationers tillgång på pengar. Lösningen på detta är att stater gör som den finansiella sektorn gör. De trycker till ca 95 % fram pengar ur tomma intet – som de sen lånar ut till bl a stater till hög ränta och med 100 % återbetalningsplikt.

Ifall nationer gör detsamma – så finns i det ingen återbetalninsplikt eller ränta på dessa ”riktiga pengar”. Detsamma som att 1 (stater) + 1 (finansiella sektorn) = 2 (balans mellan tillgången på pengar hos stater och den finansiella sektorn). Inget konstigt alls för en 7-åring att räkna ut – som jag ser det.


De som står för nyproduktionen av pengar (= affärsbankerna till hart när 100 % !) – som ju ej alls har någon rimligt sund balans mellan in- och utlåning – har makten att styra eller vanstyra vilket land som. Grekland och Spanien – för att ej säga EU-eländet som sådant – är exempel på det. Island är ett exempel på ett land som kom ur den ”rävsaxen”. Island lät bankerna gå i konkurs 2008 – och nyproduktionen av pengar förändrades därmed. Det har lett till att det är finansiellt bra på Island i dags dato.

Sverige kan sägas i dags dato vara på helt fel väg nationalekonomiskt, socialt osv – därför att den öppna arbetslöshet av 8-9 % pekar på det.


I de allt överskuggande länderna i världen i dags dato – så finns det hart när noll av egen nyproduktion av pengar – Sverige inkluderat. Det innebär i sig att den enda finansiella makt som s k ”suveräna” stater har – är att kontinuerligt öka skatte- och avgiftstrycket på oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna.

Vettigt eller fullständigt vansinnigt


Aftonbladet 23/2-13 av Fredrik Virtanen fredrik.virtanen@aftonbladet.se – Vi jobbar skiten ur oss eller får inte jobba alls: ”Egentligen vill jag bara ge upp. Jag är ledsen och stressad och pressad, men det vet förstås ingen om. Det är skämmigt att medge. När en bekant frågar ”läget?” svarar jag käckt ”jo för fan” och gnäller om vädret, inte om själen. Och liksom alla andra lägger jag upp mysiga bilder på maträtter i motljus på Facebook. Så bör man framstå. Som en människa med den ultimata statusprylen: tid.
Men det är en förfalskning. …”


OM EU-ELÄNDET HÄR + A-M PÅLSONS (M) AVSKEDSBREV HÄR.


24/11-12
– Författaren och f d riksdagsledamoten AnneMarie PålssonKnapptryckarkompaniet (en verkligen sevärd video om ca 30 min – för dom som VÅGAR ”se” hur Sverige styrs = vanstyrs av sittande regeringar).

  http://www.youtube.com/watch?v=qu0h9lZFebQ&feature=


Vem har den egentliga politiska makten i Sverige ?

Knapptryckarkompaniet är en personlig och analytisk skildring av makten i riksdagen av den före detta moderata riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson = renodlat (video 8 min) ekonomiskt och annat PartiKrativälde i Sverigeeller ❓ – slut citat härifrån.


ATT ÖVER ”EN NATT” SKAPA EN STARK NATIONALEKONOMI I VILKEN NATION SOM – I-LAND ELLER U-LAND – ÄR SÅ BANALT ENKELT ATT DET KNAPPT GÅR ATT FÖRKLARA = LUGN OCH RO FÖR ALLA ❗ 🙄


I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har – därför att i så fall skulle det ju vara så att Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – för evigt vara DÖMDA till att leva med det sedan 1800-talet pågående pyramidiska ekonomiska tänkandet och agerandet av banksters = pengar är i dags dato huvudBEKYMRET för oss av vanligt folk.

Så illa kan det väl ändå ej få vara i evigheters evigheter – eller ❓


22/11-12 – ”Vår verklighet” – av Kalle Hellberg – är en kort och kärnfull läsvärd beskrivning – av hur illa ställt det ÄR ekonomiskt i Sverige och i världen i dags dato – som jag ser det.


DemoKratur: ”I en demokratur (notera ordet noggrant) råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps.” = den svenska modellens samhälle


”Libya = The only country in the world run by people. 80% of Libyans support Gadaffi. This is not only a war for oil and water, for Libya is greening the desert and could feed Africa putting foreign food aid and the influence it buys out of business, but it is also a war against Nationalism, be it Libyan Nationalism, Serbian Nationalism or British Nationalism by the NWO elites who want to Islamise the ME in order to create a disciplined ME EU block to form another component along with NAFTA of a new world order and a one world government under the UN.”
– slut citat av texten under videon Understanding Gaddafi And Libya (13 minuter).

Sant eller falskt


Rubrikrågan får uppfattas som besvarad med NEJ bl a här (video 3 tim 35 min) – och i dags dato här (video 2 tim 24 min) – och ej minst här (video ca 10 min).


”För den trötta samhällskroppen
vore kanske bästa boten
ifall tankarna från toppen
kom från roten

– sagt av Tage Danielsson.

”Demokratin undergräver helhetens intressen, leder till demagogi och bossvälde och hotar det allmännas bästa.” (= PartiKrati-vanstyre folkrättsligt sett)
– sagt av Gösta Bagge 1914.


NÄR skall Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna – ta saker och ting i egna händer – och börja med att välja/tillsätta Samordnare/Administratörer – som ENBART ägnar sig åt att administrera det medborgarna kontinuerligt BESTÄMMER = medborgarnas kontinuerliga vilja ? Idag, imorgon eller om ytterligare ca 6 000 år från nu ❓

vilka är de enda som kan bringa ordning i kaos ? Wåra mer eller mindre folkkära PyramidMaktHavare – eller Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna


Riksdagen kan komma att lägga GRUNDEN för omfattande ändringar av Grundlagen den 2 juni 2010, tyvärr tyvärr… 😥


OM DEN PÅGÅENDE SVENSKA MODELLEN HÄR.

”Förr var det nu, fast jävligare var det destovärre. Men så här jävla sämre har det ta mej fan aldrig varit dåligt !”

Men ”simma lugnt” (video 44 min) – för om det nya = kontinuerligt direkt MedborgarStyre här.


PENGAR = MAKT – och det gör oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarnaVÄRDELÖSA ❗ – och den numera allerstädes närvarande IT-SMOGEN gör oss ”dumma i huvet”. Men ”simma lugnt” – för det är idealläget för de globala fårskocksHERDARNA – och enskild och kollektiv stress, på grund av detta, finns det ju av så att det räcker mer än väl åt alla.


Den s k marknaden – med sina s k hög-och lågkonjukturer – är INGENTING annat än pyttelitens grupps iskallt planerade och ej minst kriminella pyramidspel (folkrättsligt sett) med oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna i världens alla länder.

Sedan minst ca 150 år tillbaka i tiden – så har INGA krig, INGA religioner = snedsyn på t ex sexualitet, INGEN svält, INGEN terrorism, INGA hälsoförstörande tillsatser i mat (t ex GMO), INGA hälsoförstörande mediciner, INGEN hälso- och miljöförstörande teknik, INGA korrupta styrelseskick i nationer, INGEN avveckling av fri forskning osv osv, kunnat komma till – som ej AKTIVT har sponsrats av dessa PyramidGalningar = den globala BankingLigan. Sedan har dom AKTIVT medverkat till att allt detta eländes elände har hållits i gång också. I de fåtal fall som eländet har fått ett slut – så har dom AKTIVT deltagit i det också.


I vilket fall som – så har dom hittills ALLTID tjänat ofattbart mycket pengar på sitt fullständigt barbariska härjande i sina humana MedMänniskors liv. Det har ju gått lååångt över förväntan bra för ”björnligan” – för den globala BankingLigans styrelseordförandes familj Rotschild – förfogar i dags dato som princip ENVÄLDIGT över ca 50 % av världens samlade ekonomiska och andra resurser (video ca 10 min).

Men att få slut på detta är lika BANALT enkelt som att få slut på ”riktiga” pyramidspel = när nationer slutar upp med att köpa pyramidspelsandelar = låna rena luftpengar med hög ränta av PyramidSpelsGalningarna = den globala BankingLigan (video 3 tim 35 min) – till förmån för att själva producera sina egna nationers pengar – då upphör helt automatiskt detta mer än 150-årade vansinne ”över en natt” – bokstavligt talat.


Så INGEN nation behöver överhuvudtaget kämpa emot det vansinniga penningsystemet – utan det enda som MÅSTE göras är att sluta upp med att sponsra det = sluta upp med att gynna det

Kan det bli enklare än så ❓ – och varför i helvete gör ej politikerna i t ex Sverige detta


Det kan uppfattas som att Sverige i dags dato ÄR ett gott land att leva uti – för ENBART PyramidMaktHavarna och deras medlöpare = hart när ej alls för oss vanliga humana MedMänniskor, tyvärr tyvärr… 😥 Jag skrev därför Aktiv Demokrati på en blank valsedel 19/9-10 – för att försöka STOPPA den kontinuerligt pågående höger- och vänstersocialismens utbredning = Kallocain-samhällets fördjupning = den sedan början av 1980-talet kontinuerligt pågående väldfärdsnedrustningen.

GRUNDORSAKEN till detta är DEN GLOBALA RÄNTEBLUFFEN. De till 100 % KONTINUERLIGT MedlemsStyrda = MedborgarStyrda delegaterna från Aktiv Demokrati – kommer att lägga all upptänklig Energi på att eliminera detta förryckta vansinne = återställa den svenska välfärden till minst vad den var i slutet av 1970-talet. Nu blev det ju inga AD-ledamöter i riskdagen 2010 – så nu ser Wi fram emot 2014 istället.

När jag röstade som jag gjorde – så tänkte jag framförallt barna (video 3 min)


”Det går att lura en del människor hela tiden.
Det går att lura alla människor under en del av tiden.
Men ”luringarna” kan ju ej lura ALLA människor i världen, HELA tiden”

(…”wealth of Rothschild consists of the bankruptcy of nations” = sant !)
– det är OMÖJLIGT (video ca 6 min) menar Josef.


”Ekonomin i varje nation är deflation”
(video 1 tim 51 min). Ingenting kan stoppa det – utom en monetär reform. Detta bekräftas i sig av finansminister (video ca 2 min) Anders Borg: ”Vi erbjuder bankerna 50 miljarder kronor, det betyder att bankerna i sin tur kan låna ut i storleksordningen 500-600 miljarder kronor ❗ – slut citat härifrån.


Men NU ser Wi fram emot wår egen och hela landet Sveriges skuldfrihet – och då blir nog folkhälsan helt automatiskt bättre också;

OM NATIONALEKONOMI ÖVER POLITIKERNAS NIVÅ

”En rik turist kom in på byns hotell, lade en tusenlapp på disken och bad om en nyckel för att titta på ett rum. Hotellägaren blev glad, tog tusenlappen och sprang till kötthandlaren och betalade sin skuld på tusen kronor.

Kötthandlaren sprang i sin tur till bonden och lämnade tusenlappen som han var skyldig. Bonden tog tusenlappen och sprang till mackägaren och betalade en skuld på disel.

Mackägaren blev glad och sprang till byns hora och betalade sin skuld på 1000 kr. Hon sprang i sin tur till hotellet, glad i hågen lade hon upp tusenlappen på disken och gjorde sig därmed skuldfri på hotellet.

Just då kom turisten ned, han var inte nöjd med rummet så han tog tillbaka tusenlappen som låg på disken och drog därifrån. Det blev stor glädje i byn, ingen hade tjänat några pengar men alla blev skuldfria.” – slut citat härifrån.

Om hur Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna – ”lätt som en plätt” fixar detta för hela landet Sverige här, här, här – samt framförallt här . 😉


”…Vilka är det idag som FAKTISKT begår de värsta brotten mot mänskligheten, med mest lidande, svält och död som resultat ❓ Jo, regeringar i olika länder. Inte terrorister och vanliga kriminella. Så vi har faktiskt större anledning att frukta regeringar än terrorister och kriminella.”
– slut citat härifrån.


Apropå den sedan minst 60 år tillbaka iskallt = cyniskt av wåra (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavare (video 2 tim 38 min) och deras medlöpare planerade folkhälsoförsämringen = den i dags dato PÅGÅENDE folkhälsoförsämringen av oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna i världens alla länder; Codex Alimentarius – NWO’s agenda – Eugenics And Depopulation (video ca 10 min) – 13 mars 2009 – ”Explaining the NWO’s agenda for reducing the population by more than 80% – Fluoride, aspartame, vaccinesEugenics And Depopulation.”

Mer om detta i sak bl a här, här, här och här.


Den nuvarande BlockPolitiken = BlockeringsPolitiken = ”Vad man har kunnat se i historien är att vad staten har gjort det är att den har gynnat de grupper som har kontrollerat den, och så är det fortfarande. Man ska inte inbilla sig att staten har förändrats bara för att det är en annan grupp som styr den.” – slut citat härifrån av nuvarande finansminister Anders Borg
.


REPRESENTATIV DEMOKRATI [= …att auktoritativt och legitimt utöva kontroll… (video 8 min)] = MedborgarStyredet är frågan – som en 94 år LivsErfaren person – ger uttryck för en hel del KRISTALLKLARA sanningar om här (video ca 11 min).

Om hur dödsbringande illa ställt det ÄR i Sverige i dags dato på individnivå här och här – samt ej minst här och här… 😥

Etablissemangets PyramidMaktHavare och deras medlöparevågar ej ens ställa den intellektuella frågan [ungdomar undantagna (video 2 min)] om Wi har MedborgarStyre eller ej, tyvärr tyvärr… 😥

Men… – handen på hjärtat – vad är det som säger att överhuvudtaget NÅGONTING blir mera rätt – bara för att väldigt många tänker, babblar, skriver osv – men framförallt – gör SAMMA fel


PyramidMaktHavarnas (video 2.44 min) Brist Kunskap = Världens Gissel ❗ (video ca 10 min), tyvärr tyvärr… 😥 – och en indikation på var Wi själva befinner oss (video ca 10 min) – kan Wi få en viss uppfattning om här.


Anm.
En human MedMänniska är en som ställer till det gott för sin egen del OCH så många andra som möjligt.

En PyramidMaktHavare är en som ställer till det gott för sin egen del – men på andra människors bekostnad (video 3 tim 35 min) – och då FRAMFÖRALLT oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna.


The Ringing Cedars = helt otroligt ❗ intellektuellt sett – men likväl pågående VERKLIGHET i dags dato – Tack och Löv ❗ …
Om Anastasia som person här (klicka där i högermarginalen på ”Vem är Anastasia?”) och här.


OM KONSEKVENSERNA AV EN TRÅKIG LIVSFÖRING HÄR – OCH OM VAD LYCKA OCH GLÄDJE STIMULERAS AV HÄR, HÄR OCH HÄR. 🙄


”Lissabonfördraget bör ses som en grundlagsfråga !”menar bl a AnneMarie Pålsson [M (video 8 min)] p g a bl a att EU ÄR som det ÄR. Mera ingående om EU-eländet i sak här.


33 HÄRSKARTEKNIKER ❗ – av Maria Knutsson.


En högeligen intressant = tankeväckande radiointervju med en mycket erfaren riksdagsledamot finns här – som starkt styrker att:
”Svensk maktkoncentration den värsta i hela OECD ❗ ”


Tänkvärt om DemokratiDiktaturer här


Om den s k ”fria” forskningen här och här + ej minst här och här.


Om demokrati – i meningen MedborgarStyre här – och om motsatsen här, tror jag… 💡


Citat härifrån: CommunitarianIsm * is a philosophy that explicitly rejects individualism * . It does not merely relegate individualism * to a subordinate position, but is openly hostile to it. It is an ideology of ‘civic society’ which is nothing less than one version of Post-Marxist collectivism which wants privileges for certain wealthy and influential organized groups, and in consequence, a renewed feudalization * of Society.” – – Václav Klaus, Tjeckien.


Apropå wår så kallade demokrati = Demon-Krati ❓ Lite i sak om UD´s raderingar i kommentarerna på Carl Bildt´s ”privata” blogg här.


Terence Mckenna – Culture (= Fear/Rädsla * ) is Your operating system ❗ 💡 Om wåra (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavare (video 2 tim 38 min) och deras medlöpare här (video 3 tim 35 min).


En person som har tänkt lite längre/vidare än dom flesta – om det här med PyramidMaktHavarna och deras medlöpare finns här. En annan finns här och här.


Hela wår värld i dags dato styrs sedan tusentals år tillbaka till allt överskuggande del av förhållningssättet att det är ”BristAllt !” – som i sig ovillkorligen leder till förhållningssättet såväl som beteendet “Att Äta eller Ätas” = Öga för Öga och Tand för Tand = mer och mer av våldsspiral, tyvärr tyvärr… 😥 – som i sig alltid blir exakt detsamma som den perversa * * * stupiditeten Smärta/Obehag = ”Attraktion = Njutning” (pkt 37), tyvärr tyvärr… 😥


Och detta då alldeles oavsett hur uppenbart det är att Allt materiellt mm finns i ÖverFlöd för alla och envar att Kärt Leka ETT HELT LevAnde Liv i kött i ”sus och dus” uti. 💡


T ex Neale Donald Walsch säger ju entydigt åt hållet att ”gud” * * * har överhuvudtaget Aldrig någonsin menat att Wi någonsin skall göra annat än Njuta i ÖverFlöd av wåra Kärt LekAnde HELA Liv i kött – i Kär Lek för oss själva och med varandra – med utgångspunkten ”ÖverFlöd av Allt ❗ ” materiellt mm, faktiskt…” Personligen hoppas Josef innerligt på att ”gud” har rätt * * * ❗ 💡

En hel del om Harmagedon-scenariot under vardande här – som Josef ”drabbades” av 2007-11-07, under rubriken Lovelock: “Global Warming Will Kill 6 Billion” – av October 30th, 2007 – på Google-videon ”The ENDGAME – Blueprint for Global Enslavement – Elite Eugenics Plan to Exterminate 80% of Humanity”. Josef kan ju Nu bara hoppas på att detta är illvillig science fiction – men faen vet…

The Energy Non-Crisis * styrker starkt att wåra (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavare (video 2 tim 38 min) och deras medlöpare = kriminella GalenPannor (folkrättsligt sett) sedan lång lååång tid tillbaka till allt överskuggande del hart när enväldigt = DiktatTokigt ( = DiktatToriskt) styr världen ekonomiskt med sin kriminella Banking (folkrättsligt sett) = styr världen politiskt , tyvärr tyvärr… 😥


En person som på heltid grundforskat i detta sakförhållande – sedan ca 20 år tillbaka – är David Icke. En USA-president som försökte ändra på det här på sin tid var John F. Kennedy – men det gick ju som det gick med honom.

Hur länge till ❓


SVEA RIKES GRUNDLAG. Utdrag ifrån REGERINGSFORMEN. 1 kap. Statsskickets grunder. 1 §: ”All offentlig Makt i Sverige utgår från folket”. Winston Churchill lär på sin tid i England ha sagt att: ”Demokrati är den sämsta styrelseformen som har prövats, bortsett från alla de övriga formerna som prövats av mänskligheten genom tiderna.” DemoKrati = stat med MedborgarStyre/MedborgarVälde – enligt Svenska Akademiens ordlista av årgång 1989. DemoKrati = ”folkvälde”, ”folklig styrelse”; folkstyrelse innebär att den till myndig ålder hunna befolkningens flertal – tid efter annan i fria val – avgör vilka PyramidMaktHavande personer som skall styra riket och stifta lagarna. Varje valman har en röst och samma fortkomstmöjligheter för alla MedBorgarna föreligger – enligt Björn Collinders ordbok av årgång 1983.


Är det DemoKrati – i meningen MedborgarStyre i Josefs fosterland Sverige i dags dato – eller har det någonsin varit det någonsin i wår historia ❓

NEJ – säger Josef utan att darra på stämman – utifrån sina egna gjorda erfarenheter under mer än 68 år. Josefs med händerna nu skrivna stadiga = darrfria Nej – därför att det överhuvudtaget ej finns en skymt av MedborgarStyre/MedborgarVälde i Sverige i dags dato EGENTLIGEN – och har ej heller någonsin FUNNITS i historiskt känd tid heller för den delen.


Varför ❓

1. MedborgarStyre/MedborgarVälde får tolkas som ej alls föreligga – enär Wi som Princip alltid har haft och har mer eller mindre labila regeringsmajoriteter – och då särskilt sedan mer än 30 år tillbaka. Det har varit någon eller några få procent som har avgjort – ifall det ena eller det andra blocket skulle få mandat att regera = utöva sin givna Makt över förlorarna = majoritetens Diktat-Tur över den hart när lika stora minoriteten.


2. En sådan regering får FörnuftsMässigt sett uppfattas som innehavare av Makt ifrån någon enda eller några få procents majoritet av medborgarna – INGENTING ANNAT. Med andra ord kan detta FörnuftsMässigt sett som Princip överhuvudtaget ej alls vara någonting annat än en majoritetens Diktat-Tur över den hart när lika stora minoriteten = hart när motsatsen till ett åt hållet ”InterAktivt MedborgarStyre/interaktivt MedborgarVälde”.

InterAktion = växelverkan, ömsesidig påverkan, samverkan, växelspel – och InterAktiv = som rör samspel mellan människor och datorer – enligt Svenska Akademins ordlista av årgång 1986.


3. En stabil folkmajoritet är FörnuftsMässigt sett minst ca 80 – 20. Det innebär i sig ej heller MedborgarStyre – enär de 80 procenten innehar Makten att ”köra över” de 20 procenten av medborgarna. Men ”olyckorna” blir i vart fall färre – än när som i dags dato 51 procent har Makten att bokstavligt talat enväldigt = DiktatToriskt ”köra över” de 49 procenten av medborgarna, tyvärr tyvärr… 😥


4. FörnuftsMässigt sett så borde Riksdagen och Regeringen i en MedborgarStyres/MedborgarVäldesStyrd stat fungera som en vd i ett aktiebolag gör – INGENTING ANNAT. Detta ifall att begreppet MedborgarStyre/MedborgarVälde = DemoKrati skulle kunna ha någon relevans – utifrån vad som står i ordböcker om vad ordet DemoKrati de facto innebär.


En vd i ett aktiebolag har endast att besluta över frågor av löpande karaktär i bolaget – INGENTING ANNAT. Allt annat beslutas av styrelsen i ett normalt fungerande aktiebolag. Styrelsen i en stat = medborgarna – och riksdag och regering = vd-funktionen i en stat. Den VD-funktionen skulle ju då analogt bara ha mandat att bestämma över frågor av löpande karaktär – INGENTING ANNAT. Detta ifall Riksdag och regering skulle leva upp till vad DemoKrati de facto innebär för medborgarna i tiden.


5. Wår s k demokrati = ”Demonstrerad Krati” (= PartiKratiVanstyre) i Sverige – för att ej säga generellt sett i världen – bygger på grundPrincipen att det ej alls finns så att det räcker åt alla – efter vars och ens grundbehov för ett gott materiellt Liv. Det innebär i sig att var och en efter bästa förmåga måste = tvingas till att roffa åt sig – för att klara sig själv och sina närmaste i första hand.


Detta därför att det teoretiska tankeSystemet att det är ”BristAllt !” – som i sig ovillkorligen leder till förhållningssättet såväl som beteendet “Att Äta eller Ätas” = Öga för Öga och Tand för Tand = mer och mer av våldsspiral, tyvärr tyvärr… 😥 Det är i sig grundbulten för den åt hållet dominerat intellektuella = åt hållet humanDementa och/eller Autistiska * mentala och fysiska girigheten * .


6. ”BristAllt !” – är ENBART ett åt hållet dominerat intellektuellt = åt hållet humanDement och/eller Autistisk teoretiskt tankeSystemet = en illusionernas illusion – som överhuvudtaget ej alls har ett jota med någon idag synlig faktisk Verklighet att göra. Ej heller historisk heller för den delen. Det styrks av att många många fria skolvetenskapare * idag – med skolmatematiken * som verktyg – har räknat ut att Allt materiellt – och då ej minst mat * och dricksvatten * – bokstavligt talat finns i ÖverFlöd på den bolliga jorden Terras ytteryta – för att tillgodose ett gott materiell Liv för alla och envar med – efter vars och ens grundbehov. Detta sett i ett globalt perspektiv = sett i ett HELT perspektiv.

Att Wi sen globalt sett bokstavligt talat misshussållar med mat såväl som dricksvatten är ju en helt annan sak. Dessa fria forskare har kommit fram till att det gott och väl räcker till ca 60 miljarder människor = Homo Sapiens. De facto är Wi idag endast ca 6,5 miljarder. Mer om wår befolkningsutveckling här.


Och varför skulle det ej vara så NaturLiktVist ordnat med ÖverFlöd av Allt * ❓ Tror Du att Skapelsens Källa överhuvudtaget någonsin som Princip skulle skulle kunna uppträda som en ”en snål djävel = girig” emot oss = en del av sig själv ❓ I så fall skulle ju Skapelsens Källa vara en fullständig stupid idiot – och det är väl det omöjligaste av omöjliga, troligast… 💡


Skapelsen Källa är FörnuftsMässigt sett en SuperIntelligent oändlig Energi = Kraft. Så varför i Jisse namn skulle då Skapelsens Källa vara ”en snål djävel = girig” emot en del av sig själv = oss ❓ Oss = Wi som lever i materiens frekvensomfång = det lägsta frekvensomfånget som såvitt känt finns i den nuvarande MateriaSkapelsen – men som likväl är en oskiljaktig NaturLiktVis del av Skapelsens Källa = oändlig Energi = Kraft – och tillika Intelligensernas Intelligens.


7. Konsensus = allenarådigheten av det här är att Wi FörnuftsMässigt sett i dags dato – såväl som historiskt – ej alls har haft eller har något som i Princip kan kallas för DemoKrati = MedborgarStyre/MedborgarVälde i Sverige – eller i världen i övrigt heller för den delen. Det Wi så ofta omedvetet säger att Wi har = DemoKrati – är snarare en DemonStration av det rakt motsatta = Diktat-Tur = en pytteliten majoritets Diktat-Tur över en hart när lika stora minoritet (detsamma som BlockPolitik = BlockeringsPolitik) – INGENTING ANNAT ❗ – i Josefs mer än 67-årade livsperspektiv sett i vart fall.


8. Hur skall Wi nu bära oss åt för att skifta till VERKLIG DemoKrati = MedborgarStyre/MedborgarVälde

Tja… – FörnuftsMässigt sett är det omöjligaste av omöjliga – så länge som Wi fortsätter med att Tro på att det är att det är ”BristAllt !” – som i sig ovillkorligen leder till förhållningssättet såväl som beteendet “Att Äta eller Ätas” = Öga för Öga och Tand för Tand = mer och mer av våldsspiral, tyvärr tyvärr… 😥 TRO = att ej alls VETA ❗ Wi kan kalla dessa wåra nuvarande DemonKratier va faen som helst – men likväl blir det FörnuftsMässigt sett som Princip ALDRIG någonting annat än DemonKratier = DemoKratiDiktatTurer. Det är helt enkelt omöjligt åt hållet dominerat intellektuellt = åt hållet humanDement och/eller Autistisk sett – FörnuftsMässigt och Intelligent sett.


Så tala om att Wi bokstavligt talat ”kastar sten i glashus” – när Wi ej så sällan förfasar oss över Diktat-TurStaters StyrSystem = åt hållet SS-system. Men i dom staterna är i vart fall det vanligaste att PyramidMaktHavarna och deras medlöpare är ärliga – enär dom som Princip aldrig sticker under stol med att dom är PyramidMaktHavare i en Diktat-Tur – som enväldigt styrs genom Diktat = Order ifrån en Diktat-Tokig (diktatorisk) översta PyramidMaktHavande Person.


Ordlikheten med wår före detta statsministers efternamn är en tillfälligheternas Lek med wåra intellekt. Ärligheten ifrån wåra PyramidMaktHavare och deras medlöpare i en så intellektuellt kallad demonstrerad PartiKrati – är ej alls så vanlig precis. Med andra ord har Wi en mycket väl kamouflerad och demonstrerad Diktatur egentligen – och INGENTING ANNAT, tyvärr tyvärr… 😥


Vilket är värst ❓ Att bokstavligt talat sitt i ett fängelse och med wåra fysiska sinnen se och uppleva de fysiska fängelsemurarna – eller att bokstavligt talat sitta i ett fängelse utan synliga = med wåra fysiska sinnen förnimbara galler och murar ❓ Tja – FörnuftsMässigt sett må väl det senare var mångfalt värre – enär Wi då som Princip alltid istället skyller på oss själva = ständigt och jämt är Stressade (Stress = ”Manager Disease !”) av att Wi hart när aldrig kan känner oss helt Fria ❗ – troligast… – tyvärr tyvärr… 😥


konsensus = allenarådigheten av det här måste FörnuftsMässigt sett bli att Wi med allt fog i wåra DemoKratiDiktat-Turer har det rent ut sagt för djävligt – relativt hur dom har det som lever i riktiga = öppna = med sina fysiska sinnen förnimbara = upplevelsebara Diktat-Turer. Detta styrks i sig av att DemoKratiDiktat-Turernas kostnader för sjukvård och sociala system – är flera gånger större än i riktiga Diktat-Turer. Så de länder som har högst procent social kostnader av sin samlade statsbudget – har minst av personlig frihet för sina MedBorgare – oavsett ifall fängelserna är immateriella eller fysiska.


Konsensus i konsensus kan då ej bli annat än att Josefs fosterlands MedBorgare i dags dato har ett rent Helvete. Det styrks i sig av hur Josef som vuxen själv har upplevt det här successiva FrihetsBerövandet under mer än 45 år. Hittar Du någon annan intellektuellt logisk eller Förnuftig orsak till det förhållandet – så är Du att gratulera. Glöm då ej bort att delge Josef om den saken – så att Josef kan ändra på det som nu har nedtecknats här.


9. Vad är lösningen på det här ❓

Tja… – skitenkelt som alltid – ifall det är Förnuftig eller åt hållet dominerAnde Intelligent. Wi skiftar helt enkelt först av Allt ifrån den dominerat intellektuella = åt hållet humanDementa och/eller Autistiska tankemässiga illusoriska illusionernas illusion att det är ”BristAllt !” – till den verkliga Verkligheten att Allt materiellt – och då ej minst mat och vatten – finns i ÖverFlödjordens ytteryta – för att tillgodose ett gott materiell Liv för alla och envar med – efter vars och ens behov. Detta i fall att Wi var och en – såväl som kollektivt – börjar med ett Förnuftig leverne i Balans med den Intelligenta = NaturLiktVisa NaturRen – som ras på den bolliga jorden Terras ytteryta .


Gissa ifall wåra fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiner då per omgående kan börja räkna rätt tänka rätt. Allt därefter löser sig helt automatiskt – FörnuftsMässigt sett. För detta Verkligt föreliggande förhållandet av att ”Allt finns i ÖverFlöd åt Alla” – finns ju idag kristallklart redovisat. Detta även genom befintlig åt hållet dominerat intellektuellt = åt hållet humanDement och/eller Autistisk skolvetenskap – att wåra fantastiska bolliga rymdplânet jorden Terras fysiska förutsättningar för oss som kvalster på Terras ytteryta – de facto är att Allt önskvärt finns i ÖverFlöd , verkligen


Kommer wåra PyramidMaktHavare och deras medlöpare att först av alla göra detta tankemässiga ParaDigmSkifte ❓
Nja… – FörnuftsMässigt sett mest sannolikt ej alls – ifall PyramidMaktHavarna och deras medlöpare ej föses = pushas till det tankeSkiftet av oss av vanligt folk = deras FårSkock.


Varför ❓


Tja… – logiskt och FörnuftsMässigt sett så kan dom överhuvudtaget ej alls i sina dominerade intellektuella = dominerade åt hållet humanDementa och/eller Autistiska teorier om hur deras tankevärld ser ut = ”BristAllt !” – få in att det skulle kunna vara någonting helt annat, tyvärr tyvärr… 😥


Detta får uppfattas som lika självklart som Princip – som att ingen enda som är i ett becksvart rum – med sina fysiska sinnen kan uppfatta detta som någonting annat än becksvart mörker med sina fysiska sinnen = det som den åt hållet dominerat intellektuella = åt hållet humanDementa och/eller Autistiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiner ”lurar” ut. Dock – dom som är åt hållet mer eller mindre Förnuftiga såväl som Intelligenta kan det. Men det är en helt annan historia som Josef ej går in på här och nu. Om oss av vanligt folk sedda som fårskock här och här.


Så vad skall Wi nu = Du och Josef – såväl som alla andra av oss av vanligt folk – egentligen göra i egen handling idag, i morgon osv ❓ Tja – skitenkelt som alltid – ifall det är Förnuftigt – eller för att ej säga åt hållet Intelligent.

Bokstavligt talat skita i att wåra PyramidMaktHavare och deras medlöpare ej alls gör det dom intellektuellt sett borde göra = som dom O-NaturLiktoVist aldrig kan göra heller som åt hållet dominerat intellektuella = dominerat åt hållet humanDementa och/eller Autistiska – enär wåra PyramidMaktHavare och deras medlöpare som Princip överhuvudtaget ej ens tankemässigt kan föreställa sig en värld med ÖverFlöd av Allt uti – och då därmed än mindre utöva sin mer eller mindre stulna Makt över oss av vanligt folk = FårSkocken med utgångspunkten att det finns ett ÖverFlöd av Allt uti, tvärr tyvärr…


Så lycka nu till med projektet ”ÖverFlöd av Allt” – säger Josef nu till sig själv, Dig och Alla andra – inkluderat wåra PyramidMaktHavare och deras medlöpare också. Vad kan Wi eller wåra nuvarande PyramidMaktHavare förlora på att även dom förr eller senare oundvikligen kommer att göra detta bokstavligt talat skitEnkla tankemässiga ParaDigmSkifte – ifrån ”BristAllt !” till ÖverFlöd av Allt ?

Tja… – som Princip absolut ingenting – i Josefs mer än 67-årade LivsErfarenhetsPerspektiv sett i vart fall. Kan Du klura ut något annat härvidlag – så är Du att gratulera. Kontakta i så fall Josef – så att Josef kan ändra det här nedtecknade ❗


Nu till konkret Verklighet – som speglar det ovanstående i avseendet att Wi i Sverige lever i en DemonKratiDiktatTur. 2007-08-22 kommenterade Josef med det följande på Carl Bildt´s blogg: ”MaRarh – och Alla andra med för den delen,
Dina uttryckta meningar: “En liten varning till alla som skriver här! Vet att allas identitet kan komma att spåras om någon vill oss något ont. Vi som emellanåt skriver inlägg om något som är kontroversiellt bör nog tänkaoss för.”
– slut citat.

Min kommentar tilldet blev:
”Javisst är det så för dom som Tror (TRO = att ej alls VETA ❗ ) att dom skriver anonymt. Såvitt Josef Vet så finns det som Princip ej ett enda kommatecken ifrån någon enda – anonym eller ej – som ej finns lagrat för evig tid på nätet någonstans – och som därmed i efterhand kan spåras till upphovs-mannen/kvinnan ❗ Det kan kallas för Eviga IT-avtryck – och det är ju lika dant med mobiltelefoni osv osv…


Så – så var det med den anonymiteten – som så allt överskuggande många på nätets bloggar Tror sig vara skyddade bakom. Av det skälet har Josef valt att vara på nätet och genomgående använda sitt riktiga för- och efternamn. Pär Ström ansvarar för ”stoppa Storebror”-bloggen – som handlar om att Josefs fosterland Sverige med ”stormsteg” är på väg mot ett övervakningsSamhälle = toatalitar-Ism = tvångsstyrelse = EttPartiVälde eller liknande. Den invecklingen har varit särskilt påtaglig de senaste ca 10 åren – i Josefs mer än 67-årade livsperspektiv sett.


Pär Ström är numera – ifall Josef har rätt för sig – engagerad i den här frågan av wår nuvarande regering. Huruvida det är för att ”strypa” Pär Ström – eller om det är ett allvarligt menat försök av regeringen att med Pärs kompetens något ”mildra” den här starka övervakningsInvecklingen – det har Josef ej en susning om just nu… – men Wi som fortfar med att andas får se…

PS. Wi = Wi av vanligt folk också = mer än 90 % av MedBorgarna = mer än 90 % av MedMänniskorna i Sverige äger statenoch ej tvärtom – enligt Pär Ström… DS. GooodNatt…:-) /önskar MedborgarStyres-vännen Josef” – slut citat..


Till detta skall rätteligen föras att Svea Rikes Grundlag inleds med Regeringsformens: ”All offentlig Makt i Sverige utgår ifrån folket.” Måhända var ursprungstanen till det här skrivningen att Staten är till för att Tjäna medborgarna till 100 %, kanske… 💡 – och ej alls tvärtom ❗ Med medborgarna inkluderar Josef Wi av vanligt folk också = mer än 90 % av MedBorgarna = ”vanliga” humana MedMänniskor.


Konsensus. PartiPolitik är lika omöjlig som ren Diktat-Tur i ett humant samhälle = det som Josef ordat om på första sidan direkt under Väl bekomme: ”Sidan handlar om wåra biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorers Krig. Under den allra sista rubriken på sidan ”AVSLUTNING OM HJÄRNORNAS KRIG ” finns en sammanfattning av det. Masaru Emoto står upp för det rakt motsatta här och här. Om vägvisning dit av Stefan Einhorn här av Marko Rodin här och här och av Leif Erlingsson här. Måhända åt hållet vägvisning också här kanske… 💡


Hur gör Wi istället ❓

Tja… – skitenkelt som alltid ifall det är Förnuftigt för att ej säga åt hållet Intelligent. Alla de 349 riksdagsledamöterna väljs av medborgarna som Fria enskilda personer. Apropå det. Hur i Jisse namn kan någon enda tro på att wåra nuvarande politiker * – som är till händer och fötter bundna av partipiskan – någonsin överhuvudtaget skulle kunna tillgodose någon enda MedBorgare om ett fritt Liv ❓


Dessa folkvalda riksdagsledamöter – i ett humant samhälle – utser inom sig sina representanter av typ ministrar osv. Men då som Princip alltid med minst 90 % majoritet. Ifall väsentliga lagar skall ändras – så måste medborgarna först säga ja till det – och då också med minst 90 % majoritet – annars blir det inga ändringar. Förnuftigt – för att ej säga åt hållet Intelligent, kanske… Josefs erfarenheter av lagändringar – under sina mer än 67 år – är att Svea Rikes lagbok har blivit mer och mer fullständigt obegriplig för oss av vanligt folk – för att ej säga för skickliga advokater, jurister, domare osv också, tyvärr tyvärr… 😥


Men till sist – hur faen väljer medborgarna 349 riksdagsledamöter och hur röstar Wi överhuvudtaget i ett humant samhälle. Tja – skitenkelt som alltid – ifall det är åt hållet Förnuftigt eller åt hållet Intelligent. Varje röstberättigad MedBorgare får en speciellt kodad röstdator av staten – som därtill staten kan kommunicera information med till medborgarna. Detsamma som noll vinklingar genom Etablissemangets massmedia = ”Trattmedia” (video 2,5 min) eller några andra. Jaha – säger Du då kanske – men det går väl ej för sig. Jovisst faen går det – säger Josef – ifall Wi bestämmer oss för det ❗


Kan hela Europa rösta fram en schlagerlåt – så skall det väl för faen ej vara något som helst problem med att skapa ett väl fungerande röstnings-IT-system för 9 miljoner svenskar – för att rösta fram 349 riksdagsledamöter med osv, troligast… 💡

Hur ett humant styrelseskick praktiskt faktiskt kan fungera
Alla wåra lag- och regelböcker har skrivits och skrivs i dags dato som Princip vanligen av en enda person – med en pytteliten referensgrupp som bollplank – sett relativt antalet MedBorgare = humana MedMänniskor i Josefs fosterland Sverige. Josef avser då ingen specifik del av hela wårt lag- och regelWärk. De nya lag- och regeldelarna är då som Princip alltid grundad i en eller flera historiska händelser – som ej så sällan ligger flera år tillbaka i tiden. Så i allra allra bästa fall så blir den nya lagarna och/eller reglerna en förändring av en gammal lag och/eller regel ganska hyfsad – ifall den tillämpas på det historiska skeendet.


Men va faen har det med idag och i morgon att göra egentligen

Tack och lov så är verklig Verklighet under ständig förändring = ETT Kärt LekAnde HELT Liv i kött = rörelse. Enär den nya lagen/regeln – baserad på ett för evigt varande historiskt skeende – skall tillämpas på det framtida förändrade – så blir det som Princip Alltid mer eller mindre fel – därför att den historiskt grundade regelkonstruktionen passar mer eller mindre Aldrig på det helt nya skeendet. Så en till 100 % statisk lag- och regelbok är helt enkelt överhuvudtaget ej alls att ens tänka – i ett humant samhälle för Kärt Lekfullt HelAnde Liv för humana MedMänniskor – så det så.


Ett gott exempel på detta är Josefs gjorda egna erfarenheter av denna hemsida – som Josef påbörjade för nu mer än tre år sedan. Dock – då ej alls i syftet att det skulle bli en hemsida – utan då inledningsvis enbart tänktsom Josefs högst personliga ”testamente” – avsett ursprungligen enbart för Josef att läsa uti. Sen hände att Josefs ej nätanslutna ca 12 år gamla Macintosh sopade ihop strax före julen 2006. Det ledde i sig till att det blev en ny och med telefonmodem nätansluten iMac. Det i sig ledde senare till bredbandsabonnemang – och denna hemsidas publicering – i sin dåvarande form – i mitten på februari 2007. Så som det kan bli när det Kärt LekAnde HELA själv får vara med och VägVisa i en människas Liv…


Därefter har detta kontinuerligt byggts på – och därtill har också en god del förändrats – avseende det som Josef ursprungligen skrev. Idag är det så – att det som Princip ej finns ett enda stycke på den här nu så boklångrandiga hemsidan – som Josef idag går in och själv läser igenom – som Josef ej kan finna mer eller mindre mycket goda skäl för att i delar HELT ändra på.


Varför ❓

Tja… – NaturLiktVis därför att Josef just idag ej alls har exakt samma utgångspunkter för det Josef just idag vill uttrycka i skrift – som Josef hade igår, för en månad sedan eller för ett år sedan osv. Detta gäller rimligen ej alls enbart mig – utan kan måhända gälla alla, troligast… 💡 I vart fall alla av oss som ej dominerat fungerar som enbart intellektuella biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiner = PyramidMaktHavare i en eller annan form, troligast… 💡


Men hur i Jisse namn skall Wi kunna få till en lag- och regelbok för ett samhälle som är under ständig = mer eller mindre kontinuerlig förändring ❓

Tja… – skitenkelt som alltid när det är Förnuftigt för att ej säga åt hållet Intelligent. Wi gör helt enkelt som Wikipedia gör = den fria encyklopedin som alla kan redigera med allt lag- och regelwärk. Wårt humana samhälles lag- och regelbok läggs på nätet – där den då är fri att förändra för alla och envar av MedBorgarna = humana MedMänniskorna i det humana samhället. Dock… – i ett inledande skede så lär det troligast vara nödvändigt att – som Wikipedia gör – stävja otillbörliga redigeringar – som kanske enbart har som ett allt överskuggande syfte att mer eller mindre sabba alltihopa.

Men det har ju Wikipedia fixat – så det må väl mest sannolikt vara en baggis för en stat att fixa också, allra troligast…. 💡

Exempel på hur den humana staten kan fungera i t ex ett rättsfall;

Ponera att en pensionär har lite åt hållet ”stirrat” på en tonåring av häpnad över klädsel, frisyr eller annat – och tonåringen blivit irriterad av det – och utövat fysiskt våld mot pensionären (t ex en utslagen tand i underkäken på pensionären) – av den anledningen. Idag görs då en polisanmälan som i bästa fallet utreds genom förhör med parterna. Sedan blir det rättegång i domstol – och en påföljd döms ut för gärningsmannen – i det allra allra bästa fallet. Pensionären får skadestånd i form av ersättning för sveda och värk – samt för att fixa till en ny tand eller reparera den sönderslagna – ifall det är möjligt.


Detta är exakt detsamma som massor av tråkigt arbete för alla inblandade + mängder med Stress = ”Manager Disease !” för båda parterna som sådana – över hur utfallet kommer att bli i domstolen. Till det kommer möjliga överklagninsprocesser under flera år + att den första rättegången sannolikt ej sker inom ett år. Allt tillhopa är ej enbart urbota tråkigt för alla inblandade – utan medför ovillkorligen mängder av Stress under minst ett år – för både gärningsmannen och den drabbade pensionären.


Gissa hur dom båda känner sig sen när dom då och då ses på köpcentrat efter händelsen – innan domen fallit slutgiltig = under flera år i sämsta fallet ❓ Själv kallar Josef sådant här utan att darra på tangentbordet med sin handsättning – för mental * och/eller fysisk tortyr under orimligt lång tid – och för båda parterna. Till gagn för absolut ingen – men till skada för absolut alla = alla är kort och gott förlorare ❗


I ett humant samhälle gör Wi något helt annorlunda i ett sådant här fall.

Direkt efter händelsen som sådan – så beskriver pensionären sin upplevelse i samhällsDatorns program för sådana här händelser – och gärningsmannen gör sin beskrivning av upplevelsen på samma fysiska ställe i samma dator. Därefter skall de här två tillsammans fila på = komma fram till en gemensam beskrivning av händelsen = det skall ske tillräckligt många fysiska möten mellan parterna – på det sättet att dom skriver detta gemensamma dokument på samma tangentord vid samma dator = samverkan i den Interaktiv Dialogens form ❗


Det skall pågå tills de i vart fall åt hållet 99 % är ömsesidigt överens om den gemensamma beskrivningen av hur händelsen faktiskt gick till – och vilken lämplig påföljd som föreligger för gärningsmannen – i form av ersättning till pensionären osv.

Hur många sådana här fysiska möten behövs för att de här två skall uppnå det resultatet ❓ Tja – det kommer troligast att variera högst väsentligt. Men det är ju till 100 % deras bord = ej alls någon annans eller några andras bord, faktiskt… 💡

Det som troligast kommer att bli slutresultatet av det här – är att dessa två mest sannolikt efter att det här har genomförts av dem – kommer att vara såta vänner så länge som de fortfarande andas = båda parterna blir vinnare = Win-win – i en sådan här ”rättsprocess” + att samhället som sådant också blir det ❗ = win-win för ALLA ❗


Vad som händer i wåra traditionella domstolsprocesser är som vanligast i Princip det rakt motsatta, tyvärr tyvärr… 😥


Varför ❓

Tja… – hur i Helvete skall en vinnare och en förlorare någonsin kunna vara något annat än ovänner ❓ Förloraren kommer troligast att livsvarigt söka någon möjlighet att ge igen = mer eller mindre Stress = ”Manager Disease !”– och vinnaren kommer troligast att livsvarigt vara orolig = Stressad av att få på käften en gång till. Detsamma som att båda egentligen och faktiskt är förlorare + att samhället som sådant också är det ❗

Ett annat exempel.

En bekant äger en ganska stor bit mark i centrum av ett mindre samhälle – där det nu bara finns en bensinmack. Han vill nu bygga några bostadshus här också – varav ett av dem skall användas som bostad för hans egen familj. Han har ett gällande byggnadslov för en större affärsfastighet – med tillhörande bostadsdel för familjen – på den här tomten. Men då han nu ändrat sin idé om sin affärsverksamhet i grunden – så är det nu ej längre aktuellt för honom att realisera den planen. Kommunen har avslagit hans byggnadsplan för tomten – med hänvisning till närheten till macken – som i Verkligheten är vida större än de lagstiftade 25 metrarna – samt att kyrkan som gränsar till tomten – skulle kunna störas av bostadsbebyggelsen som sådan.


Såvitt känt så har han nu överklagat ärendet till högre instans – och bifogat en skrivelse ifrån kyrkoförvaltningen – som säger det rakt motsatta: ”Det är i hög grad positivt för kyrkan som sådan – att marken på andra sidan kyrkogårdsmuren förändras ifrån en nu mer eller mindre vildvuxen ”ödemark” – till ett bostadsområde för villor”. Han har också påtalat att de 25 metrarna till macken är mer än väl tillgodosedda till det närmast liggande av de planerade husen. Hur det kommer att gå med det här byggnadslovsärendet står skrivet i stjärnorna – och vem kan läsa där. Men Wi som fortfar att andas får se, kanske… 💡


Hur som med det – så tycker NaturLiktVist den här markägaren med all rätt att kommunens agerande i det här fallet är för jävlig = rent åt helvete = mycket Stress = ”Manager Disease !” för honom själv – och kanske också en hel del av stress för den mer eller mindre ”sovande” tjänstemannen/kvinnan på kommunen – som handlägger ärendet som sådant.


Detsamma som att alla är förlorare – i det här åt hållet humanDementa och/eller Autistiska = åt hållet dominerat intellektuella = verklighetsfrämmande förfarandet i ett sådant här fall. Igen – bara att konstatera att det här ärendet – så här långt – ej alls gagnat någon enda av parterna – men skadat = stressat alla
(Stress = ”Manager Disease !”). Alla är kort och gott förlorare så här långt sett ❗


Hur gör Wi i ett sådant här fall i ett >humant = MedMänskligt samhälle ❓


Tja… – skitenkelt som alltid – ifall det är Förnuftigt för att ej säga åt hållet Intelligent. Markägaren presenterar sina byggnadsplaner på kommunDatorns program för sådana här ärenden – via sin egen hemdator – eller alternativt direkt på kommunkontoret med assistans av en tjänsteman där, kanske… 💡

Sen går det ut till alla berörda närboende som får säga sitt om det hela. Ifall det blir grönt ljus ifrån alla håll – så är det ju då bara att trycka på knappen – ”byggnadslov är beviljat”. Ifall det ej alls är så – så får det i så fall – såväl som i fallet med pensionären – bli så att de berörda fysiskt träffas på platsen ifråga – och går igenom det hela tillsammans.


Troligast kommer dom då fram till redan vid första mötet – hur en detaljförändring skall ordnas för att kunna trycka på knappen ”byggnadslov är beviljat”. Ifall ej – så får dom i så fall hålla flera fysiska möten på platsen – tills dom kommer fram till en för alla godtagbar lösning. Kanske kommer detta i slutändan att resultera i att dom blir vänner för livet – allihopa, kanske… 💡


Detsamma som att alla egentligen och faktiskt blir vinnare + att samhället som sådant också blir det ❗


Måhända säger Du nu att det är en hel del barnsLikt naivt att utgå ifrån att det här skulle kunna fungera i wårt svenska samhälle. I så fall säger Josef: ”Tack för den komplimangen i så fall ❗ Det naiva = det enkla = det Förnuftiga – för att ej säga åt hållet Intelligenta – är i Josefs mer än 67-årade livsperspektiv sett – Det ENDA som HÅLLER i slutändan – BERGIS ❗ ”


2007-10-30 var Josef inne och skrev den följande kommentaren här”GooodKvällst KaChina – och alla andra med för den delen, – Det ligger en hel del i det Du sagt ovan, faktiskt… = en god del av mitt i prick – i Josefs mer än 67-årade livsperspektiv sett i vart fall. Jag var just inne på SVT-bloggen * och kommenterade med det följande under rubriken Ungdomsvåldet: ”Biran, – Dina uttryckta meningar: ”PS! en liten detalj “Rödebysonen” var ej cp-skadad, även om det är svårt att säga vad han led av gissar jag på något Autism-handikapp (den vanligaste förekommande handikappgruppen i dag). Detta har jag kommit fram till genom det jag läst om honom och hans reaktioner. DS.” – slut citat.


Autism = försjunken i sin egen intellektuella tankevärld – under fullkomlig otillgänglighet för eller beaktande av omvärlden – på omvärldens verkligt föreliggande förutsättningar
Autistisk = se dereistiskt tänkande
Dereistiskt tänkande = mot all logik och all gjord erfarenhet stridande autistiskt tänkande.


Autism = “den vanligaste förekommande handikappgruppen i dag”.

Tja… – det är väl en hel del av logik i det, kanske… 💡 Wår värld har ju sedan lång lång tid tillbaka styrts av wåra (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavare (video 2 tim 38 min) och deras medlöpare – som ju hittills ALDRIG har tagit lärdom av bl a att våld alltid föder än mera av våld – och alldeles oavsett ifall det är fysiskt eller mentalt våld. Så i den meningen kan väl sägas att wåra (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavare (video 2 tim 38 min) och deras medlöpare är en hel del Autistiskt tänkande och agerande, tyvärr tyvärr… 😥

Det smittar nedåt i de globala PyramidMaktStrukturerna O-NaturLiktoVist – och nu syns det ju som Du säger i en ej alls försumbar utsträckning – hos oss av vanligt folk också, tyvärr tyvärr… 😥


Lösningen på det här ❓

Tja… – hart när Aldrig kommer ju lösningen uppifrån och ned – utifrån Josefs gjorda erfarenheter under sitt mer än 67-årade livsperspektiv sett i vart fall. Så det som återstår för oss av vanligt folk – må väl då vara att Wi slutar upp med atttänka och agera så som dom som styr oss gör – och istället pö om pö mer och mer börjar med att tänka och agera till övervägande del baserat på wåra egna gjorda erfarenheter i wåra personliga innevarande Liv i kött, kanske… 💡 I så fall kommer det annorlunda tänkande och agerandet förhoppningsvis att så småningom sprida sig uppåt i wåra MaktPyramider kanske… 💡 – vad vet Josef. Lycka till med det – säger jag nu till mig själv och Dig – och hela världen i övrigt med för den delen ❗ Ha det… 🙂 önskar MedborgarStyres-vännen Josef” – slut citat.


2007-11-02 gjorde Josef följande kommentar här * : ”GooodKvällst Hillary, – Din uttryckta mening: “men hur ofta prostituerar sig löntagare – dvs taner I´m in it just for money” – slut citat. Tja… – Josefs erfarenheter är att som Princip gör mer eller mindre alla detta, faktiskt… Den här kommentaren gjorde Josef för några dagar sedan här;


“Forskning, socialarbetares vittnesmål liksom åtskilliga vittnesmål från prostituerade själva visar att det bakom prostitutionen snart sett alltid finns en problematik som rör missbruk, trauman, fattigdom eller andra liknande förhållanden.” – slut citat – Som Du kommenterade med det här: “Det här är lögn och det vet ni. Fattigdom står bakom vartenda hederligt arbete. Hur många skulle kämpa sig iväg till ett jobb varenda morgon, om de ej behövde lönen? Vad beträffande det andra, vilka prostituerade har vittnat om det? Ej alls jag och mina frivilliga kolleger i alla fall.” – slut citat.


Speciellt – “Hur många skulle kämpa sig iväg till ett jobb varenda morgon, om de ej behövde lönen?” – kan Josef styrka att det ej skulle vara särskilt många, faktiskt… 1991-92 intervjuade jag ca 100 personer [egna företagare, högre tjänstemän, lägre tjänstemän, hantverkare, vårdpersonal, affärsfolk, städare, arbetssökande osv – fast faktiskt ingen sexsäljare, Josefs anm.] med överraskningsfrågan – “Skulle Du fortsätta med att gå till Ditt nuvarande jobb som nu – ifall Du ograverat fick Din lön i alla fall ❓ ”


Alla svarade direkt och tveklöst Nej – utom en som sa: “Nja – jag skulle nog gå hit då också – men ej alls så mycket och så ofta som nu, faktiskt…”. Så mitt i prick – i meningen att alla är faktiskt mer eller mindre inkomst-Prostituerade, Verkligen…” Ha det… 🙂 önskar MedborgarStyres-vännen Josef” – slut citat.


Till detta skall rätteligen föras/läggas att Josef därefter har ställt samma överraskningsfråga till säkert många flera hundra – av dom MedMänniskor jag har mött under de efterföljande mer än ca 15 åren. Som Princip har alla av dessa också direkt och spontant svarat Nej – och ca en av hundra = ca 1 % har svarat Nja…


Konsensus. Troligast skulle som Princip alla arbetslösa sluta med att vara arbetslösa = börja jobba, direktören skulle kanske köra lastbil istället, städaren skulle kanske bli austronaut istället, sexsäljaren skulle kanske bli sexköpare istället (t ex att kåta upp oss för egen hand = ”elektrifiera” upp oss för egen hand 😉 ), skattemasen och kronofogden skulle kanske bli skattesmitare istället, polisen skulle kanske bli gangster istället, kirurgen skulle kanske bli patient istället osv osv.


Dock – troligast skulle ingen av dessa fortsätta någon längre tid – eller i vart fall ej alls livsvarigt med sina ”nya arbeten” – utan dom skulle NaturLiktVist bara göra det dom gör så länge dom fann lust nöje i det, självklart… ”Arbetet” skulle kort och gott alltid vara en Kär Lek för var och en ❗ Detsamma som det alltid är för tillräckligt små = Intelligenta barn, faktiskt… 💡


Samhällen = s k DemoKratier såväl som Diktat-Turer – som grundas i DogmPrinciperna rätt och fel, bra och dåligt, syndigt och ej syndigt osv
– upplevs ju av wåra odödliga Intelligenta medvetanden som fullständigt förryckt vansinne – för att ej säga ren idioti . Dock – wåra intellekt ser det ju precis rakt motsatt, tyvärr tyvärr… 😥


Ifall Wi börjar leva mer och mer ”bak och fram” enskilt och kollektivt som nation – så kommer Wi troligast redan inom några få år – att upptäcka att det är ej alls så få av wåra nuvarande LöneSlaveriArbeten som är helt onödiga. Så behovet av ”måste-kneg” i 30 – 40 år kommer troligast att reduceras till max 5 år – för att samhället skall fungera precis som nu – för att ej säga ännu bättre.


Dock – det innebär i sig ej nödvändigtvis att Wi arbetar mindre egentligen – utan troligast mera, förhoppningsvis… 💡 Men ”ej alls tvångsmässigt” arbete – utan arbetet blir som IntelligentA små barns lek = arbetet blir ett nöje som Wi bokstavligt talat längtar efter – och med förtjusning kommer att utföra – utan något mål om att få lön i pengar för det. Om hur ett samhällssystem som tillåter MedBorgarna att Kärt Lekfullt HelAnde Leva i kött = leva som mer än 99,99 % (i volym sett) humana MedMänniskor – kan praktiskt ordnas och fungera finns ”inspängt” i det jag har tänkt och skrivit i mina texter här och där.


2007-11-04 gjorde Josef det följande inlägget här * : ”Hejsan Geneve2 – Dina uttryckta meningar: ”Jag har en vän som hade ett företag i slutet på 1900-talet. Det var stor efterfrågan på det som tillverkades och många var det som arbetade på det här företaget. Allteftersom företaget växte fick min vän betala allt högre skatt. Ta som exempel: Han tog ut 300 000 kr per år för egen del. Av detta fick han betala 85% skatt. Han kunde ej alls själv ÖverLeva på detta och därtill försörja familj. Min vän ville att alla affärer skulle ske vitt, men detta fungerade ej alls.


Förhållandena var sådana att myndigheter och de som bestämde utgick ifrån att affärer skulle ske svart för att företagare skulle klara sig. Min vän var tvungen att sälja sitt företag på grund av de höga skatterna. Detta har verkligen varit en realitet i Sverige. Jag funderar mycket på det här. Kan detta ha skapat en kultur i vårt land. Det måste fifflas och smitas ifrån skatt så fort det bara går.” – slut citat.


Josefs svar blev: ”Taaack för den här kommentaren – för den inspirerade mig till det följande, verkligen… Det finns troligast hundra tusentals av sådan här verkliga beskrivningar av hur SYSTEMEN i Josefs fosterland slår emot den enskilda humana MedMänniskan = MedBorgaren, faktiskt… Varför ❓ Tja – det finns överhuvudtaget ingen ekonomisk Balans mellan hur samhällsSystemen ser på företag som sådana – och hur samhällsSystemen ser på människorna som sådana i samhället.

Med andra ord finns det ej något skönjbart kvar – av det som finns skrivet i Svea Rikes grundlag – att samhället är till för humana MedMänniskor ❗ Det ursprungliga har för oss av vanligt folk helt omärkligt = väl kamouflerat transformerats till att medborgarna är till för samhällsSystemen – men som Princip INGENTING ANNAT, faktiskt… Bergis ❗


Några få exempel.

Ett företag som köper dyrt och säljer billigare får dra av minuset som en Förlust i sin bokföring. Det får ej en vanlig MedMänniska göra. Ett företag som köper fysiska eller ej fysiska varor = tjänster – och som förädlar detta till en ny produkt som säljs – får dra av alla kostnader för inköp och produktion mm – ifrån säljpriset – Innan någon beskattningsbar inkomst i företaget överhuvudtaget föreligger. Det får ej en vanlig MedMänniska göra. Ett företag får gå i konkurs = allt ekonomiskt och samhälleligt ansvar för miljö, arbetsskador osv raderas. Det får ej en vanlig MedMänniska göra – på annat sätt än att vederbörande för egen hand tar sitt eget Liv i kött av daga.


Som Princip så applåderar alla politiska partier i Josefs fosterland Sverige – det här åt hållet humanDementa och/eller Autistiska Systemet. Ett System som bokstavligt talat är helt på tvärs med vad första uppslaget i Svea Rikes grundlag – RegeringsFormen säger ❗ I vart fall så som Josef tolkar vad som där står skrivet.


Lösningen ❓

Tja… – skitenkelt som Alltid – ifall det är naivt = enkelt = Förnuftigt – för att ej säga åt hållet Intelligent. Spola allt som har med årets självdeklarationer att göra – och tillåt istället alla MedBorgare att redovisa inkomster och utgifter precis som alla företag får göra ❗ För företagens redovisningsSystem är bokstavligt talat humant – och självdeklarationsSystemet i dags dato är så inHumant som det någonsin överhuvudtaget kan bli ❗


Konsekvenserna ❓

Tja… – för det första så skulle alla kunna känna sig jämställda med vilket företag som helst. För det andra så skulle det Du beskrivit ovan – Aldrig kunna inträffa – av skälet att ägaren måste skatta åt Helvete * för mycket både i företaget som sådant och personligen. För det tredje så skulle som Princip alla kunna få tillbaka självAktningen * – i meningen att kunna försörja sig utan ekonomiskt Stöd ifrån wåra förryckt åt hållet humanDementa och/eller Autistiska * samhällsSystem, verkligen… Som Princip behöver ingen alls tas om hand – ifall Wi tillåts av samhällsSystemet att ta hand om oss själva, troligast…


Jaha – säger Du – men var kommer samhällets intäkter då ifrån ❓ Tja – enär mer än 70 % av det en medelsvensson betalar för sina inköpta varor och tjänster – är skatter och samhällsavgifter – så räcker väl den skattesatsen mer än väl till, faktiskt… 💡 Detta därför att utgiftssidan i det till 100 % ”företagsbeskattade” samhället minskar ju Dramatiskt – enär de flesta av oss av vanligt folk då kan försörja oss själva till 100 % = utan inblandning av MedMänniskoFörnedrande bidrag hit och dit ifrån mer eller mindre stupida = rigida = döda samhällsSystem.


Vad händer då med de rika och det fattiga ❓

Tja… – den rike som ej alls orkar eller hinner göra av med det han/hon intjänat under räkenskapsåret – får göra som företagen gör = betala ca 30 % i skatt på sitt under räkenskapsåret ackumulerade ÖverFlöd * * Till samhället = vinstskatt + den befintliga förmögenhetsskatten på sin sedan tidigare ackumulerade förmögenhet. Den fattige = Wi av vanligt folk får ju som vanligast ingenting över – och slipper därmed NaturLiktVist att betala vinstskatt för ett obefintligt rörelseöverskott, självklart… Möjligheten att ackumulera historiska underskott för alla föreligger ju också, självklart…


Josefs konklusion:

Det här är så banalt enkelt – för att ej säga så in i vuxenblöjan humant – att troligast kommer ej en enda av wåra PyramidMaktHavare och deras medlöpare att ägna ett enda uns av egen tankeförmåga åt den här naiva = enkla idén. Än mindre kommer dom att genomföra det här till 100 % åt hållet humana. Därtill så kommer Josef troligast att bli en hel del utskrattad för det här av kommentatorerna här på Carl Bildt´s blogg, kanske…

Men det skiter jag personligen i – därför att det är till 100 % deras bord = ej alls Josefs bord – och ingen annans bord heller för den delen, verkligen… Ha det… 🙂 /önskar MedborgarStyres-vännen Josef” – slut citat.


2007-12-01 gjorde Josef den följande kommentaren här * : ”På SVT-bloggen * fann Josef 2007-11-30 – under rubriken Liberalism – den följande kommentaren:

”Wi måste erkänna att ekonomier som är fria från onödiga regleringar är effektivare. Man måste ta en machete och hugga, hugga, hugga. Det krävs beslutsamhet, för det finns en RegleringsFetish [fetisch * = ting dyrkat som gud * * ; tinggud]. Den har uppstått ur en naiv tro * [TRO * = att ej alls VETA ❗ * ] på att det finns en lag eller reglering som löser varje socialt och ekonomiskt problem [* – tillagt av Josef].


Ofta är det så att de som har inflytande över lagstiftningen ej alls begriper att varje ny lag och reglering är en tyst attack på friheten * och på landets utvecklingsmöjligheter.” Detta är liberalism ❗ Sagesmannen ❓ Polens nya premiärminister Donald Tusk ❗ Jag kan bara gratulera vårt grannland och övriga forna öststater som fortsätter liberalisera sina ekonomier. Dom inför platta skatter och växer så det knakar ❗


Josef kommenterade här samma dag med: ”GooodKvällst JeppenX – Ditt citat: ”…Ofta är det så att de som har inflytande över lagstiftningen ej alls begriper att varje ny lag och reglering är en tyst attack på friheten * och på landets utvecklingsmöjligheter.” – slut citat av citatet.


Taaack för detta, verkligen… Jag hoppas innerligt att Du är ung – och att Du under hela Ditt innevarande Liv i kött – i tal, skrift, bild mm – verkligen Står Upp för det här med både Ditt riktiga namn och adress. För Josefs egen personliga del är det ej så viktigt, kanske… – för Josef är folkpensionär sedan ca två år tillbaka. Men jag har två barn och fyra barnbarn. För dom är det bokstavligt talat LivsViktigt att många många Står Upp för det här synsättet – på wårt så in i vuxenBlöjan MainStreamat åt hållet dominerat intellektuellt = Autistiskt styrda räkneSystemSamhälle – där ”Banking” Diktat-Tokigt (diktatoriskt) styr det allt överskuggande mesta i dags dato, tyvärr tyvärr… 😥


Vem faen räknar humana MedMänniskor i dags dato – som alternativ till att räkna slantar ❓ Var kommer slantarna att komma ifrån – den dagen de allt överskuggande flesta av humana MedMänniskor – är så O-fria att dom ej förmår prestera något vettigt – varken för sin egen försörjnings skull – eller för sin nations skull ❓


Så varför ej helt byta ut uttrycket liberal--Ism – som ju är besudlat av så många många under så många år tillbaka – till t ex MedMännisko-Ism – ifall det nu måste vara en Ism – för att många av vanligt folk som är mer eller mindre MainStreamade skall förmå sig till att ta det på allvar ❓ Jag har skrivit ca 800 A4-sidor om det här – som jag började placera på nätet i februari 2007. Sök på Google på Josef Boberg – så kommer Du dit på ett klick, faktiskt… GooodNatt… 🙂 /önskar MedborgarStyres-vännen Josef” – slut citat.


Du behöver ej alls tro på det som sägs i de följande videosnuttarna – eller ens se det som annat än skådespeleri. Dock… – personligen så upplever Josef att det finns ej alls försumbart med både humanitet och Förnuft i det som sägs av de följande personerna via mediet ifråga.


Ingmar Bergman 1 FROM BEYOND THE on My CrossOver (…Ingmar Bergman-lycka över att ha upptäckt att han ej alls är medvetandemässigt död …).


Jesus from Heaven : CHOICE: DESTENI (…Jesus tips till mänskligheten…)


Mother Teresa 1 FROM BEYOND THE GRAVEon My CrossOver (…Min tro på PyramidMaktHavarnas och deras medlöpares gudDomar var ej sann = och jag ”förlorade mig själv”, tyvärr tyvärr… 😥 ) Mother Teresa 2 FROM BEYOND THE GRAVE on My CrossOver (…Moder Teresas avbön ifrån sin religion…)


Adolf Hitler 9:Afterlife: I found Secret Societies [Adolf Hitlers beslut då = att framöver försöka med idén – ”fuck the inhuman (= omänskliga och hårdhjärtade) despotic power systems on earth”].


AMBRES.


2007-12-09 skrev Josef den följande kommentaren på SVT-forum: ”GooodKvällst Lucky Turkey, – Dina uttryckta meningar ovan: ”Bäste JosefBoberg du skriver: De sociala värlfärdsSystem som fanns under i vart fall 60- och 70-talen – och kanske också en bit in på 80-talet – började nedmonteras mycket mycket påtagligt i början på 90-talet. Var kommer det att sluta – måste frågan bli? – Ursäkta Josef… men jag måste då motfråga: Levde du bara på 1960 och -70 talen och slutade med detta under 1980 och -90 talen? Men…(?)…vad gör du då nu under 2000 talet. Kan ej hitta något om detta här. – slut citat.

Min kommentar till det blev:

Josefs inlägg gjordes 7/12-07 kl. 19.00. Ditt svar kom samma kväll kl. 19.47. Hemsidan omfattar mer än 600 A4-sidor i ordbehandlingen. Så ifall Du har ”scannat” hela sidan – så må Du vara en hejare på att läsa, verkligen… Visst – jag har ÖverLevt under 90-talet – och gör så fortfarande. Dock – Josefs poäng är att det är en hel del skillnad på att leva och att ÖverLeva, faktiskt… Men OK – har Wi i Sverige ej råd med att låg- och medelinkomsttagarna (= väsentligt mer än 90 % av MedBorgarna) mer än bara ÖverLever – så får det ju bli så. Men detta förefaller en hel del märkligt – med tanke att Staten Kontinuerligt ökar SkatteBelastningsTrycketMedBorgarna = humana MedMänniskorna, tyvärr tyvärr… 😥

Var faen blir alla slantarna av egentligen ❓ Ha det… 🙂 / önskar MedborgarStyres-vännen Josef” – slut citat.


Svaret blev: ”Hej Josef… – Några ChatTankar mitt i natten – gäsp… om du hade klickat på sänd knappen under mitt inlägg så hade jag kanske sett ditt svar tidigare… Grym Sida förresten… och Kul! …ja du GenomSkådade mig… jag har ej alls läst och letat på sidan… egentligen bara vänlig konversation… helt lugnt hoppas jag. ”Visst – jag har ÖverLevt under 90-talet – och gör så fortfarande.


Dock – min poäng är att det är en hel del skillnad på att leva och att ÖverLeva, faktiskt…” skriver du ❓ Ja och många glömmer nog livet I sig Självt kanske… och ger bort det alltför lätt för någon struntsak! …en karriär på Jakt efter Rikedom och Makt eller ett politiskt engagemang – som ej alls förändrar någonting i grunden, tyvärr tyvärr… 😥


”Men OK – har Wi i Sverige ej råd med att låg- och medelinkomsttagarna (= väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna) mer än bara ÖverLever – så får det ju bli så.” skriver du vidare ❓ Tja – som en Samhällets KnäHund får man tidigt lära sig att Sitta fint – och ej alls bara inför skranket och SkatteTrycket – utan egentligen inför hela det UtanVarande etablissemanget… har man ej arbete och betalar skatt och sköter sig… ja då Tvingas man dessvärre att ÖverLeva på sociala Allmosor eller bakom härdat Galler.


Därför ❗ …mitt förslag och ett Medborgarnas rättvisekrav är att staten garanterar en MedBorgarlön på förslagsvis 15 000 kronor som – dels

1. en ekonomisk ÖverLevnadsgrund – och dels

2. ett allmänt Erkännande av individens (kroppsliga likväl som andliga) Existens. Vad tror du… något för hemsidan ❓ GoodNightDearJOsef” – slut citat.


Josefs svar på det blev: ”GooodDag igen Lucky Turkey, – Taaack för Din verkligt goa backfeed ❗ Ibland känns det som om jag är mol allena i en helt öde öken – med Josefs högst personliga = åt hållet ej alls MainStreamade förhållningssätt till både det ena och det andra. Förhållningssätt som i allt väsentligt är väl grundade i Josefs egna gjorda erfarenheter i innevarande mer än 67-årade Liv i kött. Nu har Du fått mig att känna mig en god del mindre ensam i öknen, verkligen…


Jag har nappat på Din idé med att på min hemsida göra något med det här som Du så fint har tänkt och skrivit ovan. Sist i texten under rubriken ”REPRESENTATIV DEMOKRATI = MEDBORGARSTYRE ?” finns nu wår Dialog här om hur wårt NuVarande svenska samhällsRäkneSystem fungerar – och hur ett MedborgarStyrt samhälle – till för humana MedMänniskor att Kärt Leka ETT HELT LevAnde Liv i kött uti – skulle kunna se ut, faktiskt… 💡


Bland annat då att ersätta alla dessa många många MedMänniskoFörNedrAnde bidragssystem med En enda grundinkomst = ”MedBorgarlön” på förslagsvis 15 000 skatteBefriade kronor per månad. Till för dom av oss att ”luta sig emot” – när Wi ej själva förmår att skaffa oss wår egen försörjning – genom att LöneSlaveriArbeta eller annat – av det ena eller det andra skälet. NaturLiktVis skall den myndiga enskilda MedMänniskan själv avgöra – ifall vederbörande skall ha eller ej ha den här MedBorgarlönen – eller ❓ I annat fall blir det ju bara samma MedMänniskoFörnedrande samhällsRäkneSystem som Wi redan har – även ifall den kostymen som sådan är ny, troligast…


Dock – MedBorgarlönen skall NaturLiktVis sänkas i proportion till förmågan att själv kunna knega ihop sin försörjning, självklart… Med dagens datateknik så måste det ju vara en baggis att ordna sådant på ett smidigt sätt, troligast… 💡 Var och en fixar också detta helt självständigt – enär alla i samhället Vet att det finns så att det räcker till i ÖverFlöd * * för alla och envar ❗


Den åt hållet dominerat intellektuella = åt hållet humanDementa och/eller Autistiska idén – är den att wåra (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavares (video 2 tim 38 min) och deras medlöpares främsta Dogm = Bluff är att det är ”BristAllt !”. Den bluffen har Wi ju Nu in absurdum avslöjat som ett till flera hundra procent Falskt förhållningssätt = Ren Lögn, verkligen… Igen – taaack för Din supergoa backfeed ovan ❗ Ha det… 🙂 /önskar MedborgarStyres-vännen Josef” – slut citat.


PÅGÅENDE PARADIGMSKIFTE AVSEENDE LAGSTIFTNINGEN

Goda nyheter – för oss av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna ❗ 💡

Riksdagen i Sverige har tagit intryck av befolkningens mycket mycket starka kritik emot SexKöpsLagen. Alla Fria röstningar om den i massmedia [Etablissemangets massmedia = ”Trattmedia” (video 2,5 min)] – visar ENTYDIGT på att uppåt ca 70 % av humana MedMänniskor i Sverige vill ha bort SexKöpsLagen helt och hållet (då blir det ju OK att t ex att kåta upp oss för egen hand = ”elektrifiera” upp oss för egen hand 😉 ). Därför kommer SexKöpsLagen – troligast redan i slutet av år 2011 – att ersättas med den helt NYDANANDE Sex- och LöneSlaveriArbetsLagen. Detta har nyligen kommit till OrigoSnällRedaktionen´s kännedom, ifrån en vanligtvis välunderrättad källa.


Lagrådet har av Riksdagen helt nyligen fått det följande helt annorlunda = verkligt Nya lagförslaget – för en bedömning av om lagförslaget i någon punkt strider emot Grundlagen. En utförd snabb förhandsgranskning av Lagrådet – pekar emot att så ej är fallet.


Ny Sex- och LöneSlaveriArbetsLag

Med Arbetssäljare avses i denna Lag alla MedBorgare ifrån sju (7) veckors fosterliv i LivModer – tills Arbetssäljare har gjort så mycket LivsErfarenheter i kött känt – att Arbetssäljaren väljer att låta andningen upphöra.


Med arbetsgivare avses alla organisationer – privata såväl som offentliga – som betalar ut någon form av lön och/eller andra ersättningar till Arbetssäljare – såväl som enskilda MedMänniskor som ingår någon form av muntligt och/eller skriftligt uppdrags- och/eller arbetsAvtal med någon annan enskild MedMänniska – eller grupper av MedMänniskor.


1 §. Alla Arbetssäljare äger rätt att Enväldigt neka till att utföra arbete – som av Arbetssäljaren upplevs som ej alls njutbart = tråkigt Arbetsgivare äger ej någon som helst rätt till att ifrågasätta Arbetssäljarens upplevelse och hans/hennes värdering som sådan – och ej heller påföljden att ej utföra det av Arbetsgivaren pålagda arbetet – varken muntligen och/eller skriftligen direkt till Arbetssäljaren – och ej heller i domstol eller på något enda annat sätt


2 §. Arbetssäljaren skall ändå äga rätt att erhålla överenskommen lön eller annan ersättning ograverat ifrån arbetsgivaren – ifall det är ett arbetsuppdrag av kortare tid än en månad. Vid längre avtalstid än en månad skall arbetsgivaren utbetala överenskommen lön och/eller ersättningar under max 6 månader – i fallet att Arbetssäljaren därföre ej finner något njutbart = ej alls tråkigt ersättningsarbete


3 §. I fall att Arbetssäljaren och arbetsgivaren kommer överens om en kortare arbetstid än den avtalade – för att Arbetssäljaren skall kunna uppleva arbetet som njutbart = ej alls tråkigt – skall arbetsgivaren ändå betala Arbetssäljaren enligt 2 § – tills Arbetssäljaren funnit annat njutbart = ej alls tråkigt ersättningsarbete – som utfyllnad till den kortare arbetstiden


4 §. I fall att Arbetssäljaren ej funnit något ersättningsarbete inom tidsramen i 2 § – skall Försäkringskassan utbetala Arbetssäljaren utfyllnad med en SamhällsLöneInkomst – som motsvarar 90 % av Arbetssäljarens sjukpenninggrundande inkomst


5 §. I fall att Försäkringskassan och/eller annan myndighet och/eller en eller några privata organisationer utbetalar sådana ersättningar – och ålägger Arbetssäljaren någon form av motprestation för detta – skall 1 § tillämpas för motprestationen som sådan


6 §. I fall att Arbetssäljaren utför arbete utan överenskommen lön eller annan ersättning – t ex är elev i någon form av offentlig och/eller privat utbildningsanstalt – skall därvid också 1 § tillämpas för Arbetssäljaren

[Apropå utbildning. Som Albert Einstein * * * lär ha uttryckt det på sin tid: ”Det enda som stör mitt lärande är min utbildning”. Han sa också att: Utbildning är ”det som återstår – efter det att man har Glömt allt man har lärt sig i skolan”. Motsatsen till utbildning är InBildning = SjälvStändigt = Fritt eget tänkande utifrån helt egna gjorda erfarenheter i sitt eget nuvarande Kärt Lekfullt HelAnde Liv i kött som human MedMänniska. Det Är Verkligt Sann Kunskap som ingen enda annan någonsin kan ta ifrån oss. Det är åt hållet det rakt motsatta till intellektuell kunskap – Josefs anm]


7 §. Denna Lag träder i kraft 2011-01-01. Sex- och LöneSlaveriArbetsLagen upphäver samma dag alla andra Lagar och Förordningar med omedelbar verkan – såväl som alla tidigare ingångna Avtal mellan Arbetssäljare och arbetsgivare – som strider emot Sex– och LöneSlaveriArbetsLagen.
– slut citat av den föreslagna lagtexten.


Mera om detta framtida helt annorlunda – och potentiellt till 100 % möjliga samhällsRäkneSystemet – där MedBorgarna = MedMänniskor BETJÄNAS av alla offentliga samhällsRäkneSystem – såväl som av alla privata organisations-RäkneSystem mm – finns under rubriken ”REPRESENTATIV DEMOKRATI = MEDBORGARSTYRE ?” + lite mera omfattande här och där här (sök där på ordet demokrati).


Enär Nu Moderaterna/Alliansen tagit detta goda initiativ avseende wår framtida lagstiftning – så torde deras framgångar i kommande val troligast att bli än mera framgångsrika – än vad de var i det föregående valet. Därtill kommer mest sannolikt Alliansen efter nästa val att bestå av de flesta – eller måhända till och med alla riksdagspartierna – så att en begynnelse av InterAktivt MedborgarStyre sker, kanske… 💡


Till detta skall rätteligen föras att Alliansen jobbar för högtryck med att i grunden ändra SkatteBelastningsTrycket samt ej minst löneklyftorna.


OrigoSnällRedaktionen har – ifrån en vanligtvis välunderrättat källa – fått uppgifter om att:

1. Alla skall betala 10 % skatt på sina inkomster = ej mera och ej mindre


2. Varuskatten skall vara 10 % på alla varor och tjänster = ej mera och ej mindre – när köpet sker direkt hos producenten/fabriken osv. Därtill kommer 10 % ytterligare för varje vinstdrivande affärsled.

Som affärsled skall ej skattemässigt räknas kooperativa företag – som drivs utan vinstintressen – av producenter och/eller konsumenter.

Detta innebär i sig att handel direkt mellan producenter och konsumenter stimuleras = de flesta helt onödiga = vinstdrivande mellanhänder kommer att försvinna helt automatiskt ❗ 💡


3. Ingen enda MedBorgare skall kunna ha en inkomst som är mer än dubbelt så hög – som den sämst ställde inkomstmässigt (t ex sjuk- och folkpensionärer, socialbidragstagare, arbetslösa, sjukskrivna osv) MedBorgaren har.

Detta medför helt atutomatiskt massor med mängder av Win-Win-situationer för alla MedBorgarna. Förryckt Giriga idiotiskt stupida GalenPannor (folkrättsligt sett) kommer ju därmed att helt automatiskt att tappa allt intresse för alla ”höjdarjobb” ❗ 💡 Dessa kommer då istället att helt automatiskt attrahera och innehas av humana MedMänniskor allra troligast… 🙄


4. Ingen bank eller annan organisation skall tillåtas att debiteras mer än dubbelt upp av ränta – gentemot vad de erbjuder som saldoränta. Det innebär i sig bl a att alla dröjsmålsräntor på fakturor – ej mer än dubbelt upp får överstiga vad den fakturerande organisationen erbjuder, som ränta på för tidigt inbetalda fakturabelopp.

[Lusifikation härvidlag. Josefs personkonto på SwedBank belastades hösten 2008 med en låneränta av 9,40 % och gav en saldoränta av 0,10 % = en räntedifferans på 9,40 : 0.10 = 94 ggr. På ICA Banken är det f n en saldoränta av 3,8 % och motsvarande utlåningsränta av 9,40 % = en räntedifferans på 9,40 : 3,80 = 2,5 ggr = ganska nära det ideala ”max dubbelt upp” på ICA Banken faktiskt…


Så år 2012 kommer Josef att låna slantar på SwedBank = ränta 2 x 0,10 = 0,2 % – och se till så att saldot på ICA Banken blir så stort som möjligt (ränta 3,8 %) – med lån ifrån SwedBank 💡

Gissa om detta beteende då kommer att ge snabba ränteförändringsåtgärder på bl a SwedBank år 2012 ❓ = till förmån för oss av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av kunderna.


Apropå bankerna – så fanns det en lag i Sverige – tills någon gång på 70-talet, då den ”raderades bort”, tyvärr tyvärr… 😥 – som förbjöd räntedebitering över 7 % (tror jag att det var…) – för då var det direkt åtalbart som ocker.


Visste Du att alla nationella och globala banker enligt lag äger rätt att låna ut 10 ggr mera pengar – än vad dom har som inlåning – och debitera åt hållet fantasiräntor på den ”luft” dom lånar ut
BOKTIPS HÄR
+ video… – om den GalenPannesaken (folkrättsligt sett). 💡


Tänkifall en bonde sålde (lån) och tog betalt för 100 kg potatis – men bara hade (inlåning) och behövde leverera 10 kg till varje kund ❗ Gissa om bonden skulle bli förmögen ❓ – och bondens kunder både svälta och bli utfattiga ❗ 😥 Vad är det för skillnad på det här – och bankernas utlåning av ”luft” – som dom debiterar fantasiräntor för ❓

Kolla vidare om det här i sak – under rubriken: ”FINANSKRIS ELLER DUMHETSOPTIMUM ?”]


5. Så många som möjligt av wåra nuvarande utbildningsanstalter skall ersättas med företagsknutna utbildningar = ordnas av organisationer – som ju helt automatiskt i allt därmed blir helt anpassade för organisationens arbetskraftsbehov. Kostnaden för företaget = organsiationen dras av i deklarationen som en råvarukostnad


6. Så många som möjligt av wåra nuvarande dagisanstalter skall ersättas med företagsknutna = ordnas av organisationen som är arbetsgivare som barnlekstugor. Kostnaden för företaget = organsiationen dras av i deklarationen som en råvarukostnad.

Alliansens tidsplan för detta – är att Riksdagen skulle kunna ha alla lagförslagen för punkterna 1-6 på sitt bord senast år 2012.


Personligen kan jag ej annat än välkomna dessa Alliansens * helt fantastiska framtidsplaner, verkligen… 💡 😆


Måhända har dom tagit intryck av idéer som finns på annat håll avseende InterAktivt MedborgarStyre för helt FRIA MedBorgare i en nation – vad vet jag.


2007-12-31 fann Josef den här kommentaren här. SteelNeck Säger:
”Om det du skriver Kachina – kan du vara helt övertygad att Wi är överens. Religioner har i alla tider använts som ett verktyg att styra folk – och det är ett effektivt sätt – eftersom skillnaden mellan en simpel tro och religion (TRO = att ej alls VETA ! ) är att religionen ej alls kan ifrågasättas av den religiöse. Detta eftersom denne då riskerar förlora sin religion och ytterst bli en kättare. Platons grottliknelse är mycket tänkvärd i detta sammanhang. Ett stycke visdom som är äldre än både kristendom och islam.


Men… det jag pekar på är att även de som är frigjorda från religionens bojor kan styras på liknande sätt, av precis lika mörka och maktFullkomliga intressen med andra medel, som också innefattar tro i en, i alla fall nästan religiös magnitud (TRO = att ej alls VETA ! ). Där kommer straussism in i bilden, där yttre hot används s a s för att ena folk. Det bygger mycket på stigma, kollektivism självcensur och ibland “nobla lögner”. Detta oavsett om hotet är äkta, imaginärt skapat eller rent av ren å skär lögn. Hotet ställs emot det goda på ett sätt så att det goda blir till en nackdel.


Fundera lite i de termerna varje gång man vill utöka övervakningen av oskyldiga MedBorgare med det mörka hotet som ursäkt. Det är precis så man genom många små steg av synbart goda intentioner hamnar i det bakvända: ”Terrorism och DemoKrati går ej alls ihop, låt oss avskaffa demokratin”. I den andra änden av skalan hittar Wi “preemptive strikes” som i det lilla kan beskrivas som: ”Jag gillar ej min granne, han kanske vill mig illa, så det är bäst att jag går dit och slår honom på käften för säkerhets skull…”


Låt oss göra ett tankeexperiment för att visa på ett kognitiv (= ett intellektuellt förståndsmässigt förhållningssätt – Josefs anm) – ofta lika grundmurat som religion. Låt säga att du står på taket av en hög byggnad som är på väg att rasa ihop. I samma stund som byggnaden börjar rasa så hoppar du ut i tomma luften, och till din förvåning så rasar byggnaden fortare än du faller fritt genom luften, taket nådde marken före dig trots att hela konstruktionens massa var i vägen ! WTF ? ? – Hinner du tänka innan du slår i marken.


Backa nu klockan till 11:e september 2001.. Hur känns den kognitiva dissonans (= missklang, missljud ) nu ? Obekväm kanske ? Fundera sedan vidare om allt som gjorts i dess namn sedan dess. Den som vid detta lag ej mentalt krupit tillbaks till de värmande och bekanta kognitiven i Platons grotta, på precis samma sätt som den religiöse börjar nu inse kraften i Strauss “noble lies” – och märker hur det obekväma kan förvandlas till “deadly truths”.


För att då gå tillbaks till det där om vem som har störst intresse av att hålla oss avogt inställda till muslimer . Är det muslimer som vill att Wi skall tycka illa om dem ? Eller är det kanske den som vill muslimerna illa ? För att hitta svaret på den frågan behöver Wi undersöka vem som behöver vårt stöd. Alla beslutsfattare, som ej är diktatorer behöver motivera sina handlingar för någon, och ytterst behöver politiker i en DemoKrati en medgörlig opinion. Den svenske forskaren Ola Thunander – vid fredsforskningsinstitutet PRIO i Oslo – tog vid ett föredrag upp ett lysande gammalt svenskt exempel från den svenska stormaktstiden.


En militär befälhavare ville anfalla fienden, men han fick ej för kungen. Han beställde då i hemlighet ned fiendeuniformer från teatern i Stockholm – och lyckades sedan övertala några av de egna soldaterna att klä ut sig och göra ett blodigt anfall mot de egna styrkorna. När nyheten om anfallet nådde kungen, så behövde befälhavaren ej alls längre be om lov. Nu blev han istället beordrad av kungen att anfalla. Så kan det gå när haspen ej är på… – och det var precis detta som Eisenhower ytterst varnade för när han myntade uttrycket “military industrial complex” – för på den tiden kom man fortfarande ihåg det Wi ej fick glömma.


Idag har Wi dock glömt, fullständigt. Det enande hotet heter dock ej alls kommunism idag (judefrågan kom senare), utan det är en annan ism som används likadant nu som då. Ja t o m ordagrant översatt från tyska till engelska ibland. Varför kan man då undra ? Svaret hittas i den unipolärt geopolitiska kontrollen av Mackinders heartland – där politiker ofta nyttjas som villiga marionetter med karriärstegen som verktyg.


Jag misstänker att Wi egentligen var överens, Wi bara skrev och tänkte på lite olika saker. Jag om hur Wi påverkas och styrs, du om hur troende muslimer kan styras. Jag håller också med dig fullständigt. Ju mer Wi stigmatiserar muslimer ju mer utanför de känner sig, desto lättare har mörka krafter att nyttja dem med religionen som verktyg. De stigmatiserade sluter sig till sina kollektiv och bygger sin egen kollektivism – som skapar polarisering – som i värsta fall kan bli farlig.


Framförallt då på tonåringar som befinner sig i en mycket känslig period – med bara ena foten i den ”självständiga” vuxenvärlden. Stigma (= brännmärke och/eller trälmärke) och kollektivism (= intellektuell samfälldhetslära och/eller flockhåg = MainStreamets tänkande och agerande – Josefs anm) är Oerhört starka verktyg, som är lätt att använda för att omedvetet skapa sig sin alldeles egna lilla terroristfabrik. Björntjänst är nog ett passande ord.” – slut citat.


KaChina svarade med: ”Mycket kloka ord. Vi är helt överens, du kunde bara ge en tydligare bild än jag. Tack. Det inlägget tar Wi med oss in i nästa år. Jag hoppas att många läser och begrundar. GOTT NYTT ÅR ❗ ” – slut citat.


Josefs kommentar till detta blev 2008-01-01: ”Goood NyårsDagKvällst SteelNeck & KaChina, – Maken till kongruens i Era två kommentarer ovan – med Josefs personliga förhållningssätt i dessa frågor – har jag aldrig tidigare stött på. Varken här på Carl Bildts blogg eller någon annan stans. Äääntligen slipper jag att känna mig ensan i en ”öde öken” i dessa frågor. Så innerligt vaaarmt taaack till Er båda – för dessa många både kloka = IntelligentA ord i Era Förnuftiga = bondFörståndsAktiga meningar ovan ❗ Ha det… 🙂 /önskar MedborgarStyres-vännen Josef” – slut citat.


Konsensus. Det finns i grunden tre sätt att mäta vilken nivå av DemoKrati = MedborgarStyre som ett land har:

1. Tjockleken på lag– och regelvärket. Sverige har en av världens tjockaste lag- och regelvärk. Ju tjockare lag- och regelbok ju mindre av FolkStyre = ju mindre av DemoKrati i meningen RIKTIGT MedborgarStyre.


2. Hur många av MedBorgarna som huvudflödet av pengarna i samhället går genom. Ju färre humana MedMänniskor som fritt förfogar över sina egna genererade penningflöden – ju mindre av MedborgarStyre = ju mindre av DemoKrati. Sverige har bl a ett av världens högsta skattebelastningstryck på vanligt folk. Hushållens soliditet (klicka där i vänstermarginalen på ”Hushållens skulder”) = hushållens självkänsla har minskat med ca 50 % på 25 år .. Näringslivets produktivitetsutveckling är ju ej så lysande heller precis. 😥


Av summan av erhållen lön + arbetsgivaravifter – förfogar den anställde fritt över sisådär ca 15 – 20 % i slutändan. Globalt sett äger ca 2 % av jordens befolkning [en av dom är Roth schildfamiljen (video ca 10 min)] mer än 50 % av all privat förmögenhet. Sveriges nationalekonomi är kort och gott styrd ekonomiskt = politiskt av wåra (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavares (video 2 tim 38 min) och deras medlöpares Banking (video 1 tim 51 min), tyvärr tyvärr… 😥

Några av förgrundsgestalterna i den ligan kan finnas inom Rotschild-familjens * * pågående Banking allra troligast… 💡


För den som ej tror på att t ex de svenska hushållens soliditet = betalningsförmåga = självkänsla = har minskat med ca 50 % under de senaste 25 åren = betyder en fundamental utarmning för oss av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna – för att kunna leva som mer och mer Fria individer i ett MedborgarStyrt samhälle – må ju vara antingen åt hållet helt hjärnFörsmutsad av PyramidMaktHavarnas och deras medlöpares MainStream – eller genom IT-smogen ifrån bla a mobilen – vara helt förstörd i sin egna tankeförmåga om vad MedborgarStyre är för någonting, tyvärr tyvärr… 😥


3. Hur många av dom kreativa = dom originella = dom nyskapande humana MedMänniskorna i ett samhälle – som kan försörja sig på sin kreativitet – och då speciellt dom kreativa med helt nydanande företagsidéer. Av egen erfarenhet vet Josef att den senare kategorin har hart när omöjliga ekonomiska villkor i Sverige (KREATIVT ARBETE = INTELLIGENT). Det styrks i sig av att någon nydanande industriell utveckling av dignitet – ej alls har skett i Sverige under de senaste ca 30 åren.


Däremot har en dramatisk industriell avveckling skett i Sverige under samma tidsperiod. Antalet potentiellt möjliga kreativa humana MedMänniskor av typ kulturarbetare – som försörjer sig på sin kreativa skaparförmåga helt eller delvis – torde vara åt hållet väsentligt mindre än en av tusen i Sverige, tyvärr tyvärr… 😥


Ditt konsensus av det ovanstående ❓ ❗ ❓ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigareeller

DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT ?

Annonser

77 Responses to REPRESENTATIV DEMOKRATI = MEDBORGARSTYRE – ELLER ?

 1. Erik Thor skriver:

  Du var faktiskt smart, jag hade svårt att traggla mig igenom texten eftersom du formulerar dig lite krångligt, men du har faktiskt rätt i väldigt mycket du säger !

 2. Josef Boberg skriver:

  Taaack för Din goa backfeed – Erik Thor !

  Krångligheten i texten = ej sedvanligt formulerat + en del versaler ”här och där dom ”normalt” ej skall vara” och annorlunda stavningar av ord – är medvetet gjort av mig. Detta därför att ingen – eller i vart fall så få som möjligt skall kunna läsa det jag skrivit som någonting slutgiltigt = Dogmigt och/eller Ismigt = statiskt. Sådan MaktElitSkit har Wi ju mer än nog av redan – i mitt mer än 67-årade livsperspektiv sett i vart fall, tyvärr tyvärr…

  I mitt perspektiv sett så är det jag har skrivit ovan i grund och botten ointressant som sådant. Däremot vad det eventuellt VÄCKER inom den som läser det – det är verkligen intressant ! Dock – ej alls för mig eller någon enda annan – men för den som ”drabbas” av sådant ”tankeväckeri” inom sig själv.

  Lite klurigt uttryckt, kanske… – men sug på den ”karamellen” ett tag – så måhända går det upp ett ”Liljeholmens”, kanske… 🙂

  Ha det… 🙂 /önskar tankefrihets-vännen Josef

 3. wattis84 skriver:

  Jag förstår inte riktigt vad du menar. Du får nog förtydliga dig.

 4. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – Wattis – Lite åt hållet lustigt att få en begäran om förtydligande – utan att Du angett vad Du i sak vill ha förtydligat.

  Tyvärr är jag ej särskilt klärvoajant = synsk = en som kan se fördolda ting – så jag kan ej ge Dig något förtydligande, tyvärr tyvärr…

  Dock – Taaack för Ditt ”titt in” – och välkommen åter !

  Ha det… 🙂 /önskar tankefrihets-vännen Josef – med:

  ”Intelligent Wi kommer att drömma i natt
  Intelligenta drömmar som Wi aldrig någonsin drömt förut
  Wi drömmer om att det Är Fred och Frid på jorden
  Därför att ALLAS Tanke-intellektuella och Fysiska Krig Är Slut ! – punkt.”

  PS. Lev i Frihet ! DS.

 5. job skriver:

  Det här inlägget är lite för långt och för krångligt skrivet för att jag skall orka läsa det. Att lämna en kommentar med enbart en länk till sin egen blogg är förresten väldigt ohövligt, den kommer att tas bort.

 6. Josef Boberg skriver:

  Tja… – Job – ”Smaken är ju som baken delad” – så det är helt OK för min del att Du raderar på Din blogg. Du är ju ej ensam om sådant = Du är i gott sällskap, verkligen… 💡

  Personligen så upplever jag det som artigt att lämna ett besöksavtryck = läst och begrundat – men det är ju också en ”smaksak”, faktiskt… 😉

  Apropå: ”Det här inlägget är lite för långt och för krångligt skrivet för att jag skall orka läsa det.” – så missade Du måhända de inledande styckena ovan:

  ”* i texten nedan = KlickLänk till webbsida för förtydligande av ordens och/eller meningarnas sakinnehåll. Dock – det nedanstående redigeras då och då i sak såväl som i annat. Detta därför att det är ej alls Josefs mening att detta överhuvudtaget skall kunna uppfattas av någon enda som åt hållet Dogmigt och/eller Ismigt = statiskt/stelt = dött. Sådan åt hållet dominerat intellektuell ”smörja”, *, *, * har Wi ju mer än nog av redan – i Josefs mer än 67-årade livsperspektiv sett i vart fall.”

  och

  VägVisning visavi VägLedning ? Vad som finns tänkt/skrivet nedan – är måhända i o f s ej av särskilt stor betydelse i sak för Dig som läsare, kanske… Dock – vad det tänkta/skrivna – partiellt och/eller i sin helhet – förhoppningsvis ”väcker till liv” inom Dig som läsare – det är högintressant ! ! ! Dock – ej alls för Josef eller någon enda annan – men för Dig själv, allra allra troligast…” – slut citat.

  Tack i alla fall för Din kommentar och besök på min ”kocko”blogg ❗

  PS. Min ”länkfråga” på Din blogg var Demo(n)-Krati ? Relevant till inlägget som sådant ❓ DS.

 7. Josef Boberg skriver:

  Josef-kommentar 18/1-09 av artikel på Newsmill av Björn von Sydow

  Medierna har inte full frihet, särskilt inte de som riktar sig till hela den ryska befolkningen, det vill säga TV-kanalerna. Ryssarna blir desinformerade om omvärlden. Det finns en ny stark nationalism i dagens Ryssland, och en Sovjetnostalgi kring Rysslands yttre gränser och inflytande. Landets odemokratiska utveckling förenat med dess upplevelse av förödmjukelse skickar inga positiva signaler till omvärlden.” – slut citat från inlägget ovan.
  Tja… – Björn von Sydow – med handen på hjärtat så kan ju måhända det ovanstående vara en åt hållet ”god” beskrivning av hur demokratin i mitt kära fosterland Sverige funkar i dags dato politiskt, massmedialt, ekonomiskt osv, tyvärr tyvärr… 😥
  ”Det är väldigt lätt att se grandet i sin nästas öga – och helt missa bjälken i sitt eget !”
  Eller med det urgamla tänke- och och talesättet uttryckt:
  ”Det Wi tänker/säger/skriver om någon eller några andra
  – det tänker/säger/skriver Wi ju ALLTID mer eller mindre om oss själva också
  – och ej alls så sällan minst lika mycket !”
  Med andra ord: ”Det Wi ser hos andra är det Wi själva är !”
  Måhända tänkvärt, kanske…? ! ?

  PS. Att människosläktet skall ha så jävla svårt för att inse att:
  ”Hela wår värld i dags dato styrs sedan tusentals år tillbaka till allt överskuggande del av förhållningssättet att “Det är Brist på Allt” – som i sig ovillkorligen leder till förhållningssättet såväl som beteendet “Att Äta eller Ätas” = mer och mer av våldsspiral – som i sig alltid blir exakt detsamma som den perversa * * * * stupiditeten Smärta/Obehag = ”Attraktion (pkt 37) = Njutning”, tyvärr tyvärr… 😥

  Och detta då alldeles oavsett hur uppenbart det är att Allt materiellt mm finns i ÖverFlöd för alla och envar att leva LevAnde i ”sus och dus” uti.” 💡 DS.

 8. Josef Boberg skriver:

  Josef-kommentar 22/1-09 av artikel på Newsmill om Barack Obamas installations-tal – ”Vi är en nation i krig”

  ”Att vi står mitt i en kris är nu känt för de flesta. Vår nation * är i krig med ett vidsträckt nätverk av våld och hat. Vår ekonomi är kraftigt försvagad – en konsekvens av girighet och slarv av några få, men också av vårt kollektiva misslyckande att göra svåra val och förbereda nationen för en ny tid.” – slut citat av en del av Barack Obamas installationstal – som jag har klätt på med lite tanke-utvidgande länkar, tror jag… 💡

 9. Helena Palena skriver:

  Jag har inte lärt mig hur man länkar i text än. Ska läsa vad du skriver och lära. Men det kanske kan bli en sjuka också – när man kan länkar man allt.

  Ja, tänk att mannen erkänner att dom krigar. Bra gjort! Girigthet och slarv av några få….

 10. Helena Palena skriver:

  Länka i kommentarer alltså.

 11. Josef Boberg skriver:


  HelEna
  – Det är exakt detsamma som när Du länkar i Dina inlägg ❗ / hälsar Josef 🙄

 12. Josef Boberg skriver:

  Uppdaterad den 19 februari 2013


  Citat härifrån: CommunitarianIsm * is a philosophy that explicitly rejects individualism * . It does not merely relegate individualism * to a subordinate position, but is openly hostile to it. It is an ideology of ‘civic society’ which is nothing less than one version of PostMarxist collectivism which wants privileges for certain wealthy and influential organized groups, and in consequence, a renewed feudalization * of Society.” – – Václav Klaus, Tjeckien.  Alla har Wi RÄTT att BÄTTRE
  (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigare ❗ – eller

 13. Helena Palena skriver:

  Josef: Ja men jag kan ju inte använda kontrollpanelen när jag skriver en kommentar. Då måste jag göra som du har lärt ut men som jag ännu inte satt mig in i.

  Jag tror Orvar Odd hos Ian skulle behöva se zeitgeistfilmen. Kolla hans sista kommentar.

 14. Josef Boberg skriver:

  HelEna – det känns som att Du skulle behöva länka lite oftare i Dina kommentarer – på bl a Ians blogg. 💡

  Tips för snabb inlärning av hur man HTML-länkar;

  1. Klicka på redigera på en kommentar hemma hos Dig – som innehåller en klicklänk

  2. Kopiera den länken med koderna före och efter – och placera den i ett dokument i Din ordbehandling

  3. Ersätt webbadressen mellan situationstecknen – med den webbadress Du vill ha som klicklänk

  4. Ersätt den text som finns skriven i HTML-länken – med den text Du vill ha = som passar för Din valda webbadress-länkning

  5. Kopiera det hela – och placera det i den kommentar eller inlägg Du vill ha Din egen gjorda HTML-länk uti.

  7. Testa länken genom att lägga in den i en kommetar ”hemma hos Dig själv (där kan Du ju radera hur som helst – ifall det ej blev ”rätt”).

  8. Ett knep. Gå in två ggr på Din egen blogg – och öppna kommentaren (med länken) i den ena. I den andra öppnar Du kommentaren – och trycker på redigera. Då kan Du enkelt hoppa mellan den ena och den andra – för att komma underfund med hur ”skitenkelt” det hela är.


  Skall detta behöva vara så jävla 😈 oövervinnerligt svårt ❓


  PS. Den mer komplicerade varianten på denna länklektion finns här.

 15. Helena Palena skriver:

  Ska kopera detta och göra som du säger. Har du mejlat till Ron Paul? Undrar hur det går med hans förslag. vilken modig man!

 16. Josef Boberg skriver:

  ”… Har du mejlat till Ron Paul ? Undrar hur det går med hans förslag. Vilken modig man !”

 17. Josef Boberg skriver:

  Apropå uppfattningen – ”Josef: Det gäller att hålla konsumtionen igång. Utan den är vi förlorade.” – i en av kommentarerna här.

  Javisst… – Tomas Agdalen – är det så – så länge som Wi av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – är sålda på att några ytterst fåtaliga globala Makt-, PenningHungriga och kriminella GalenPanniga MaktElitNissar sedan lång lång tid tillbaka – har tillåtits att till allt överskuggande del hart när enväldigt = DiktatToriskt styra = vanstyra världen ekonomiskt med sin kriminella (folkrättsligt sett) Banking = som de facto styr = vanstyr världen politiskt i dags dato, tyvärr tyvärr… 😥

  Hur länge till tycker Du att Wi skall vara sålda på detta ❓

 18. David skriver:

  has anyone really been far even as decided to use even go want to do look more like

 19. Helena Palena skriver:

  Tack för länkningen. Tänk om idioten blåtand kunde göra samma sak. Men icke sa nicke. Hur dum får man bli?


  [Jo… – Tack HelEna för att Du tackar ❗ Dock – jag är tämligen säker på att BlåTand gör så gott han kan (kolla –
  ”Det här gör mig arg” – i högermarginalen) – varken mer eller mindre. I o f s så kan jag ha fel i det – men det tror jag ej alls själv på.hälsar Josef B. 😉


  KÄR LEK = ”ATT OVILLKORLIGEN OCH STARKT TYCKA OM NÅGON FÖR DET DEN ÄR, OCH EJ FÖR DET SOM GES.”
  – eller – ”The Holofractographic Universe” = ”Wi are all One !” (3 st 10 min videos). Det får ju uppfattas som någonting HELT annat än det åt hållet ”körda” (video ca 9 min) egon ständigt och jämt försöker att få oss att tro på. Tro = att ej alls själv (video ca 10 min) veta = rädsla (video ca 8 min).

 20. Josef Boberg skriver:

  For translation of this to English – ”click” here.

  Om innehållet i bloggen i detta register.


  ANNEMARIE PÅLSSON´s
  (M) AVSKEDSBREV TILL SINA VÄLJARE + HENNES MODIGA ANFÖRANDE I GRUNDLAGSDEBATTEN 2/6-10 HÄR = utdrag från Protokoll fört i Riksdagen 27/5-10 i original – i debatten avseende bl a förestående Grundlagsändringar. Sök där på Anne-Marie Pålsson.


  24/11-12
  – Författaren och f d riksdagsledamoten AnneMarie PålssonKnapptryckarkompaniet (en verkligen sevärd video om ca 30 min): ”Vem har den egentliga politiska makten i Sverige ? ”Knapptryckarkompaniet” är en personlig och analytisk skildring av makten i riksdagen av den före detta moderata riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson” = ekonomisk och annan PartiKratidiktatur i Sverige ❓ – slut citat härifrån.


  Anne-Marie Pålssons artiklar på Newsmill – går ej av för ”hackor” heller – och uppföljningen med boken ”KnapptryckarkompanietRapport från Sveriges riksdag” i december 2011 var då ”pricken över i-et”.


  ”Skåningar,

  Idag (21 maj 2009) har jag till den moderata valberedningen i Skåne meddelat att jag inte vill kandidera till riksdagsvalet 2010. Med nästa år har jag gjort 8 år av politisk värnplikt.

  Det har varit minst sagt händelserika och stimulerande år. På nära håll har jag haft förmånen att få uppleva politikens och politikernas villkor och hur de stolta parollerna i vår grundlag om demokrati och folkstyre omsatts till praktisk politik.

  Jag har gjort det bästa för att leva upp till era förväntningar. Kanske har jag inte alltid lyckats men min ambition har varit att agera i ert intresse och den ambitionen har jag ännu drygt 1? år.

  Mot bakgrund av de villkor som gäller för riksdagsarbetet anser jag emellertid inte att det är meningsfullt att representera er i rikets högsta beslutande organ ännu en mandatperiod.

  Den uppgift som våra grundlagsfädrar gett riksdagen som folkets främste representant – som lagstiftare och kontrollant av makten – har nämligen inte många likheter med verkligheten.

  Istället har riksdagen med dess ledamöter underordnat sig partiernas och/eller regeringens vilja beroende på majoritetsförhållandena. Mycket sällan vågar eller vill någon ledamot agera självständigt och öppet hävda och försvara riksdagens ställning eller sina väljares intressen mot partiledningens uppfattning. Trist och allvarligt ty riksdagen utgör ju hjärtat i den svenska demokratin.

  Att vi underkastat oss regeringens vilja är illa – mera problematiskt är dock att vi också underkastat oss partiets. Det är ju inte partiets tjänstemän som av väljarna utkrävs ansvar, utan vi valda. I konsekvensens namn borde ju också vi själva fått avgöra hur vi vill besluta – men det så är det alltså inte.

  Varför det har blivit så, är inte alldeles enkelt att avgöra. En rad faktorer samverkar. Partierna förfogar över pengarna. Också de ekonomiska medel som avsätts av våra skattepengar för att underlätta riksdagsledamöternas arbete betalas till partierna. Den ordning som gäller i de flesta civiliserade länderna – att de ekonomiska medlen betalas direkt till parlamentarikern – gäller sålunda inte Sverige.

  Genom att utbetalningen sker till partierna och inte till riksdagsgrupperna undgås därtill all granskning. Också i detta avseende avviker Sverige dramatiskt från omvärlden. Regel för andra länder är att de parlamentariska grupperna är egna juridiska organisationer med särskilt regelverk. En sådan författningsreglering saknas alltså i Sverige och med det blir det helt omöjligt för utomstående att granska och kontrollera den verksamhet som bedrivs där inklusive hur de ekonomiska medlen används.

  Partiet ansvarar för de viktiga utnämningarna. Den som vill något gör sålunda klokt i att gå i takt med partiledningen snarare än att tillvarata sina uppdragsgivares intressen. I annat fall uteblir belöningarna.

  Inte ens den person som skall leda gruppen och representera oss i olika spörsmål inklusive vilken uppfattning vi skall ha i viktiga frågor – gruppledaren – utses av riksdagsgruppen utan av partiledaren. I regeringsställning är detta konstitutionellt sett en mycket intressant ordning. Den som skall bli granskad utser den som skall leda de som granskar!

  Partiet sätter också dagordningen – ett mycket viktigt instrument i makthänseende – och befinner sig därför alltid steget före riksdagsgruppen.

  Istället för att fungera som ett självständigt organ har riksdagsgrupperna mest kommit att fungera som ett dotterbolag till sitt respektive parti. Min uppgift som ledamot blir därefter – ambassadörens eller försäljarens. Som företrädare för regeringsunderlaget förväntas jag därtill att utan knot se till att regeringens förslag ”baxas” igenom riksdagen. Detta åtminstone om jag skall tro på en av allianspartiernas ledare.

  Att det inte ingick bland våra normala uppgifter att vara med och utforma politiken, stod klart för mig på ett tidigt stadium. Tråkigt för oss i riksdagen men i grunden inte alls konstigt. Regeringen är ju det verkställande organet och riksdagens uppgift är att ta ställning till regeringens förslag – inte att hitta på egna förslag.

  Kvar återstår dock för riksdagen den mest centrala funktionen – den att granska och kontrollera regeringsmakten. Men den uppgiften tar riksdagens ledamöter mycket lätt på – särskilt i majoritetsställning.

  Vi tolererar i stort allt från regeringens sida. Visst skall vi vara lojala mot regeringen och det är vi också, men det betyder inte att vi skall acceptera konstitutionella övertramp från statsrådens sida eller när de agerar med missaktning mot riksdagen.

  För mig är det en självklarhet att skilja mellan innehåll och form. Oenighet i enskilda sakfrågor, betyder inte att vi också måste vara oeniga i vår syn på hur riksdagen skall behandlas.

  Istället borde alla ledamöter i riksdagen kunna enas i sitt försvar av riksdagens ställning. Så har jag tänkt och så har jag agerat när jag ansett det nödvändigt.

  Men sorgligt nog tycks viljan att följa partilinjen vara starkare än viljan att följa grundlagen och regeringen försvaras energiskt av riksdagsmajoriteten i alla lägen oavsett vad som förevarit.

  Lagrådets yttranden – som kan ses som en granskning utifrån grundlagens tankar – följs i det fall passar regeringen i annat fall lämnas synpunkterna därhän. Och riksdagsmajoriteten tiger.

  Riksrevisionens granskningsrapporter behandlas med ett förstrött intresse och KU:s utfrågningar verkar mest ha blivit ett massmedialt jippo för oppositionen.

  Information som lämnas till riksdagen kan vara undermålig utan att detta påtalas. Ibland händer det att vi inte får någon information alls utöver den som ges på DN Debatt och i värsta fall vet berörda intresseorganisationer mera och på ett tidigare stadium än vi i riksdagen.

  Men vi tiger och många lider i det tysta. Oppositionen klagar naturligtvis högljutt. Men vad hjälper det så länge som deras kritik inte omfamnas av en majoritet – då lämnas den bara därhän.

  ******

  Jag tycker inte att det är meningsfullt att verka under dessa omständigheter. Riksdagen fungerar inte på det sättet jag förväntat mig. Därför var beslutet att inte stå till förfogande ännu en period inte svårt att ta. Perspektivet att avsluta min långa yrkeskarriär som försäljare av idéer som andra format tedde sig helt enkelt inte som särskilt lockande.

  Men det har varit ett privilegium att få ha varit med på denna resa. Ert förtroende är jag mycket stolt över. Och vad jag skall göra efter september 2010 vet jag inte – men någon ”fallskärm” lär skattekollektivet inte behöva betala ut mig. Mitt beslut att behålla mina icke politiska uppdrag under åren i riksdagen, har resulterat i att jag fortfarande besitter ett visst mått av attraktivitet på arbetsmarknaden. Hur stort det sedan är återstår att se.

  Er tillgivna,

  A-M” – slut citat av en sparad pdf-fil – av den 21 maj 2009 – härifrån. Dock… – sidan som sådan finns numera ej kvar på nätet – men delar av det ovanstående finns även som en artikel på Newsmill här.


  Aftonbladet 5/12-11 – Knapptryckarkompaniet – Rapport från Sveriges riksdag

  ”Anne-Marie Pålsson, den före detta moderata riksdagsledamoten som uppfann rut-avdraget, skildrar här intrycken från sin tillvaro i Sveriges riksdag. Hon vill förklara inte bara vad som tilldrar sig bakom de stängda dörrarna utan också varför det ser ut som det gör i maktens centrum. Boken avslutas med förslag på vad som kan göras för att vitalisera demokratin.

  Sverige har kanske västvärldens starkaste parlament. Alla maktbefogenheter har samlats där. Men riksdagsledamöterna är svaga. Den politiska makten utövas inte i riksdagen utan av partieliterna.

  Hur makten kunde glida ur de folkvaldas händer? Hur kunde grundlagens inledande paragrafer: All offentlig makt utgår från folket och Riksdagen är folkets främsta företrädare så tömmas på verkligt innehåll?

  Detta är en personlig, men analytisk, skildring av makten i riksdagen, skriven av den före detta moderata riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson, rut-avdragets uppfinnare. Den beskriver de interna strukturer som är helt okända för väljarna men som mer än något annat bestämmer maktförhållandena och som förklarar varför skillnaden mellan verkligheten och grundlagens intentioner är så stor.

  Knapptryckarkompaniet avslutas med förslag på vad som kan göras för att stärka medborgarnas inflytande och vitalisera demokratin.” – slut citat härifrån.


  OM VARFÖR JUST DEN S K ”SVENSKA MODELLEN” HAR BLIVIT SÅ ”FRAMGÅNGSRIK” – HAR JAG MERA INGÅENDE = FÖRDJUPANDE SKRIVIT OM HÄR.

  Så – Det Gäller Livet ❗ – bokstavligt talat.  ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt, politiskt, som publik på dansbanor osv ?) = leva vällustigareeller

  DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT

 21. haveyouright21 skriver:

  Folket måste veta om alla fakta om politiken, politiker och media..Folket får inte alla fakta varför??..Vem mörkläggar alla fakta , politiker??..
  Al-Qaida fick USAs hjälp och stöd mot Rysslands ockupation av Afghanistan..USA lovade Al-Qaida att befria Palestina efter Afghanistan men USA har lurat Usama så kom 11/9!!!!..USA och EU med FN måste tala om alla fakta till folket….
  AIPACs mak i USA styr allt i USA…Läs Läs vad Jimmy Carter och andra i USAs kongress säger om AIPAC..
  Bill Clinton och Jimmy Carter säger : ockupation är terrorism…….Israels brott och terror går vidare med hjälp av AIPACs makt i USA..
  Obama kom till politiken för att AIPACs makt i USA vill det..
  AIPAC styr USA…..AIPAC är Israellobby i USA..De tar hand om politiken i USA och i FN med EU….
  Obama har inte makt ..Makten är hos AIPAC och alla de rika i USA…
  Fråga EU och FN….Fn styrs av USA , sa f.d. FN:s chef Butros Ghali……..Stoppa AIPACs makt i USA nu….
  AIPACs makt i USA är Maffias politik över hela världen ..Var är FN??

 22. Josef Boberg skriver:

  Uppdaterad den 19 november 2010


  Jo… – HaveYouRight
  – men…


  OM DET PÅGÅENDE ELÄNDIGA PARTIKRATIVANSTYRET NATIONELLT OCH GLOBALT


  OM DEN SLUTLIGA LÖSNINGEN AV PYRAMIDMAKTHAVERIELÄNDET HÄR.


  Hela wår barbariska historia är ju bokstavligt talat ÖVERFYLLD [och då särskilt under de senaste ca 100 åren (video 3 tim 35 min)] med ovedersägliga BEVIS på att: ”Våldfysiskt såväl som ej minst mentalt, föder – för att ej säga göder än mera av våld !”

  Hur lång tid (= mänskligt lidande) skall ytterligare behöva passera – innan wåra (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavare (video 2 tim 38 min) och deras medlöpare har lärt sig den läxan månntro ❓  REPRESENTATIV DEMOKRATI [= …att auktoritativt och legitimt utöva kontroll… (video 8 min)] = FolkStyredet är frågan – som en 94 år LivsErfaren person – ger uttryck för en hel del KRISTALLKLARA sanningar om HÄR (video ca 11 min).

  Om hur dödsbringande illa ställt det ÄR i Sverige i dags dato på individnivå HÄR och HÄR – samt ej minst HÄR och HÄR… 😥

  Etablissemangets PyramidMaktHavare och deras medlöpare (= flest i antal)vågar ej ens ställa den intellektuella frågan [vissa ungdomar undantagna (video 2 min)] om Wi har FolkStyre eller ej, tyvärr tyvärr… 😥

  Men… – handen på hjärtat – vad är det som säger att överhuvudtaget NÅGONTING blir mera rätt – bara för att väldigt många tänker, babblar, skriver osv – men framförallt – gör SAMMA fel


  Etablissemangets PyramidBrist VERKLIG Kunskap = Världens Gissel ❗ (video ca 10 min), tyvärr tyvärr… 😥 – och en indikation på var Wi själva befinner oss (video ca 10 min) – kan Wi få en viss uppfattning om HÄR.


  ”Bara två saker är oändliga, universum och den mänskliga
  (video ca 10 min) dumheten. Men när det gäller universum är jag ännu inte absolut säker”Albert Einstein * * = ”Utan tvivel är man inte riktigt klok !” – och då framförallt att tillskriva wåra (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavare (video 2 tim 38 min) och deras medlöpare.

  Det finns Något (video ca 11 min) i Allt… Samverkan Är WinWinscenario för Alla ❗ Motverkan ger vinnare och förlorare = Slutgiltigt (video 3 tim 35 min) blir Alla förlorare över tid sett, tyvärr tyvärr… 😥 Men Wi (= inkluderar mig själv) gör alla ALLTID så gott Wi kan (video ca 10 min)i just det ögonblick då Wi gör det Wi gör. 😉

  ”Försök Alltid med att Försöka igen (video ca 3 min) – fast på Annorlunda sätt – enär Allt är Möjligt !”


  ”För den trötta samhällskroppen
  vore kanske bästa boten
  ifall tankarna från toppen
  kom från roten

  – sagt av Tage Danielsson.


  KÄR LEK = ”ATT OVILLKORLIGEN OCH STARKT TYCKA OM NÅGON FÖR DET DEN ÄR, OCH EJ FÖR DET SOM GES.”
  – eller – ”The Holofractographic Universe” = ”Wi are all One !” (3 st 10 min videos). Det får ju uppfattas som någonting HELT annat än det åt hållet ”körda” (video ca 9 min) egon ständigt och jämt försöker att få oss att tro på. Tro = att ej alls själv (video ca 10 min) veta = rädsla (video ca 8 min).  GRUNDORSAKEN TILL ALLT ELÄNDES ELÄNDE I VÄRLDEN; ”Ge mig kontroll över en nations pengar – och jag bryr mig ej om vem som skriver lagarna !” Detta kan uppfattas som den allt överskuggande och grundläggande affärsidén (sedan mitten av 1800-talet) för Mayer A B Rotschilds världsomspännande bankimperium (video ca 10 min) = The EndGame (video 2 tim 20 min) = Harmagedon

  Detta p g a att wåra (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavare (video 2 tim 38 min) och deras medlöpare vill äga världen plus 5% = UPPENBART kriminella PyramidSpel (folkrättsligt sett) med oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder, tyvärr tyvärr… 😥


  Men å andra sidan – ifall det kommer in lite nytt folk i Riksdagen efter nästa val = sådana som kan tänka självständigt = FRITT = ej MainStreamat – så kan ju i så fall den allt överskuggande BETYDANDE nationella frågan ställas – om vad som NU MÅSTE göras – för att Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – skall kunna få ett drägligt liv i Sverige framöver ❓

  Mitt svar på det ÄR att den FolkStyrda staten = enbart staten SKALL ha 100 % kontroll över peningmängden i en nation – INGEN ENDA ANNAN


  Vem skulle kunna förlora på att Wi testar genom att ”prova på” ❓

  Tja… – i vart fall ej Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – som jag ser det. Dom ENDA som intellektuellt sett – på kort tid kan ”förlora” på detta – är ju PyramidMaktHavarna och deras medlöpare. Men över lite längre tid sett – så blir ju dom också väldigt STORA vinnare (dom kommer ju ut ur sitt eget helvete – genom att ej får vidare chanser att ställa till ett på tok för jävligt Helvete för miljarder människor), verkligen… 💡 = detta är ett WinWinscenario för alla och envar – ABSOLUT.


  I o f s så ÄR ju ALLT tillåtet i MateriaSkapelsen (video 64 min). T o m att ”ladda” atmosfären ÖVERALLT med GRAVT hälsoförstörande IT-SMOG (troligast det VÄRSTA av allt i hela mänsklighetens ofattbart barbariska historia), FINANSKRISBLUFFARNA, CO2-BLUFFEN, RELIGIONSBLUFFARNA, SYND– OCH SKAM-BLUFFARNA osv osv.

  Men vad det är för MENING med det här PÅGÅENDE jävla helvetet kan Wi ju NU (video ca 4,5 min) undra över ? Vore det ej väldigt MYCKET roligare att ha roligt = att Kärt Leka ETT HELT ROLIGT LevAnde Liv i kött också (video ca 7 min) ❓ – undrar Josef 😉 🙄


  ”Ekonomin i varje nation är deflation”
  (video 1 tim 51 min). Ingenting kan stoppa det – utom en radikal monetär reform. Detta bekräftas i sig av finansminister (video ca 2 min) Anders Borg: ”Vi erbjuder bankerna 50 miljarder kronor, det betyder att bankerna i sin tur kan låna ut i storleksordningen 500-600 miljarder kronor ❗ – slut citat härifrån.


  ”Det går att lura en del människor hela tiden.
  Det går att lura alla människor under en del av tiden.
  Men ”luringarna” kan ju ej lura ALLA människor i världen, HELA tiden”

  (…”wealth of Rothschild consists of the bankruptcy of nations” = sant !)
  – det är OMÖJLIGT (video ca 6 min) menar Josef.


  Så NU ser Wi fram emot wår egen och hela landet Sveriges skuldfrihet – och då blir nog folkhälsan helt automatiskt bättre också;

  OM NATIONALEKONOMI ÖVER POLITIKERNAS NIVÅ

  ”En rik turist kom in på byns hotell, lade en tusenlapp på disken och bad om en nyckel för att titta på ett rum. Hotellägaren blev glad, tog tusenlappen och sprang till kötthandlaren och betalade sin skuld på tusen kronor.

  Kötthandlaren sprang i sin tur till bonden och lämnade tusenlappen som han var skyldig. Bonden tog tusenlappen och sprang till mackägaren och betalade en skuld på disel.

  Mackägaren blev glad och sprang till byns hora och betalade sin skuld på 1000 kr. Hon sprang i sin tur till hotellet, glad i hågen lade hon upp tusenlappen på disken och gjorde sig därmed skuldfri på hotellet.

  Just då kom turisten ned, han var inte nöjd med rummet så han tog tillbaka tusenlappen som låg på disken och drog därifrån. Det blev stor glädje i byn, ingen hade tjänat några pengar men alla blev skuldfria.” – slut citat härifrån.

  Om hur Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – ”lätt som en plätt” fixar detta för hela landet Sverige HÄR, HÄR, HÄR – samt framförallt HÄR . 😉

 23. haveyouright21 skriver:

  Var är folket?????…Var är folket???????..

  Varje fredag och lördag när man läser nyheter om vad som hänt i Palestina, så har man alltid en nervös känsla. Och oftast möts man av både bra och dåliga nyheter. Bra nyheter om hur folk ute i byarna envist demonstrerar och protesterar mot muren och bosättningar och den olagliga stölden av mark. Men också sorgliga nyheter om hur Israel slår tillbaka de obeväpnade demonstranterna brutalt.

  I fredags blev ten 14-årig palestinsk pojke svårt skadad under en demonstration i byn Nabi Saleh, nära Ramallah på Västbanken. Ehab Fadel Barghouthi sköts i huvudet med en så kallad gummikula (de är stålmantlade). Pojkens tillstånd är kritiskt och läkarna kan ännu inte säga hur det kommer att gå.

  Nabi Saleh är en by med 500 invånare som sedan början av året demonstrerar varje vecka mot att bosättnigen Halamish hindrar dem att nå sin mark och att de får mark konfiskerad av bosättarna. Bland annat har de tagit vattenkällor senaste tiden. Bosättarna som enligt byborna blivit mer och mer våldsamma har bland annat demolerat 400 olivträd som tillhörde palestinier.

  Organisationen Stop the Wall skriver om händelsen och berättar att Israel har förhindrat både media och medicinsk personal från att komma in i byn under demonstrationerna.

  Förrutom att ett barn sköts i huvudet under demonstrationen, skadades och arresterades flera andra.


  [ Hmmm… – HaveYouRight – jag bor i Sverige och har fullt sjå med att försöka bidra till att wårt kollektiv elände kan få ett slut. Så jag ger åt hållet blanka faen i hur det är i Dina hjärteländer, faktiskt…

  Som jag ser det – är det MYCKET klokt att ägna sig åt att ENBART göra något åt det Wi själva kan göra någonting åt – och med varm hand överlåta ALLT annat – till dem som kan göra någonting åt det – menar på fullt allvar Josef B. 😉

  Därtill – hela wår barbariska historia är ju bokstavligt talat fylld med ovedersägliga BEVIS på att: ”Våldfysiskt såväl som ej minst mentalt, föder – för att ej säga göder än mera av våld !”

  Hur lång tid (= mänskligt lidande) skall ytterligare behöva passera – innan wåra (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavare (video 2 tim 38 min) och deras medlöpare har lärt sig den läxan månntro ❓ ]

 24. Helena Palena skriver:

  Pålsson: Vilken ärlig människa! Varför växer inte såna på trän?

 25. Josef Boberg skriver:

  Jo… – HelEna – det gör dom egentligen – för åt hållet fler än 90 % av medborgarna är just sådana i grund och botten – som AnneMarie Pålsson (M).

  Men det pågående eländiga PartiKrativanstyret gör att ALLA dessa är så upptagna med att ”se om sitt eget hus” – i dags dato – så att dom hinner ej ens med att passa sina egna små barn (= barnen MÅSTE vara på dagisAnstalt istället) – och än mindre hinner dom därför med att engagera sig politiskt, tyvärr tyvärr… 😥

  Ett i o f s listigt drag av wåra ”kära” PartiKrater. Men dom bedrar sig själva mest – för i slutändan kommer det här eländet att drabba ALLA – ifall Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – ej gör någonting NU.


  Tips.
  Ifall Du i valet i höst tar en blank valsedel och skriver Aktiv Demokrati på den – så gör Du vad Du personligen kan göra – för att i kommande val bidra till att bryta den nu under mer än 30 år HOPPLÖST förlegade BlockPolitiken = BlockeringsPolitiken. Tänk ”barna” (video ca 3 min)

  Och därtill är just Du – MYCKET VARMT VÄLKOMMEN ❗ – att inta en plats i högermarginalen HÄR – med bild och allt. 🙄

 26. Josef Boberg skriver:

  Uppdaterad den 29 januari 2013


  Alla har Wi RÄTT att BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigare ❗ – eller


  OM DE PRAKTISKA DETALJERNA FÖR EN VALSAMVERKAN


  En MedMänniska är en som ställer till det gott för sin egen del OCH så många andra som möjligt.

  En PyramidMaktHavare är en som ställer till det gott för sin egen del – men på sina MedMänniskors bekostnad (video 3 tim 35 min) – och då FRAMFÖRALLT oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna. Humant


  ”Det går att lura en del människor hela tiden.
  Det går att lura alla människor under en del av tiden.
  Men ”luringarna” kan ju ej lura ALLA människor i världen, HELA tiden”

  (…”wealth of Rothschild consists of the bankruptcy of nations” = sant !)
  – det är OMÖJLIGT (video ca 6 min) menar Josef.


  ”Jo… – Thomas Tvivlaren
  – jag har också hört det ryktet om val i höst. Men faen vet om det är sant – eller om det bara är ett spel för gallerierna.

  Det pågående eländiga PartiKrativanstyret har väl INGENTING med sant FolkStyre att göra – eller ?

  Ifall låten Piratpartiet – Vote4pirate – lyricsvideo (video ca 3 min) NU hamnar på svesktoppen som nr 1 – och får en bra placering i Eurovisionsslagertävlingen – så tror jag att PP har chans på att komma in i Riksdagen (= bli en del av = en ”klippa” i PartiKratieländet ?)

  Opinionsmätningarna visar just nu ca 2,8 % för övriga partier – där ju bl a PP ingår. Sd ligger under 4 % – men Sd har ju sitt på det torra i alla fall – för dom har ju staligt partistöd + att mååånga privata personer m fl petar in avsevärda slantar i Sd – ifall jag nu ej har fått något helt om baktassen.

  Ifall t ex Feministiskt initiativ och ”Pratpartiet” AKTIVT hade drivit idén VALSAMVERKANDE PARTIER-partiet – så hade det nog sett annorlunda ut i opinionsmätningarna. Det nuvarande förhållandet gynnar ju uppenbarligen de etablerade riksdagspartierna och SD, tyvärr tyvärr… 😥


  Personligen tycker jag att det är MYCKET uppseendeväckande att beslutet i PP om icke valsamverkan togs av ENBART styrelsen. Hur är det ställt med medlemsdemokratin i PP – när en sådan LivsViktig fråga för PP ej underställs någon form av medlemsomröstning ?

  Ifall det trots allt ändå skulle kunna bli ett VALSAMVERKANDE PARTIER-parti i årets val – på lite bredare front än bara PP och FI – så är jag in i märgen övertygad om att den samlingen skulle kunna få uppåt 10 % av väljarrösterna. Detta därför att jag ”vet” att väljarna är urless på den befintliga BlockPolitiken = BlockeringsPolitiken = Socialism-Demokrati-Diktatur-Vanstyret.

  Den valfläsks”politiken” kan beskrivas som: ”Löften, smutskastning och valfläsk är producerade enbart för att trygga makt inför nästa fyraårsperiod. … Krig, miljöförstöring och allmän misshushållning med skattebetalarnas pengar, är följden av ett systemfel, den representativa demokratins dominans, vilken kommit att användas för att konservera partielitens makt i första hand.” Detta är mycket långt ifrån de ideal som en gång grundlade demokratin i antikens Grekland.

  Samverkan Är Win-Win för Alla ! Blir det ett VALSAMVERKANDE PARTIER-parti i höstens Riksdagsval månntro ?” – slut citat härifrån.


  ”@Josef Boberg: tanke är inte dum men hur kommer man runt problemet med fördelningen av mandaten och annat?

  Jag antar att valsamverkan enligt denna modell förutsätter att man slår samman alla partier till, ex. Valsamverkanspiratpartiet Aktiv Feminist-Juni. 🙂

  Enda orsaken till VALSAMVERKAN är ju då att enbart ta sig över 4 %-spärren och när detta sedan gjorts så har Valsamverkanspiratpartiet AFJ hamnat i Riksdagen. Hur gör man därefter? Hur vet man vilket parti inom Valsamverkanspartiet som ska ha flest representanter? Hur vet man fördelningen av rösterna när alla röster lagts på Valsamverkanspartiet och inte vart och ett av partierna som ingår i detta?” – slut citat härifrån.


  ”NEJ – Thomas – som jag förstår vallagen om valsamverkan och lagen om statligt partistöd (se prop. 1972:126, som hänvisar till SOU 1972:62 s. 54 och SOU 1999:136 s. 167 – och se även SOU 1999:92) så är det ej alls nödvändigt att ÄNDRA befintliga partinamn. ALLA kan behålla sina inarbetade = nuvarande partinamn. Men det kan ju ändå vara åt hållet klokt att låta någon erfaren lagvrängare = erfaren jurist kolla upp det.

  Så vad väljarna gör är helt enkelt att på VALSAMVERKANDE PARTIER-partiets valsedel kryssa för t ex Piratpartiet, Feministiskt initiativ – eller något annat lämpligare parti – enligt väljarens EGEN syn på den saken.

  Det här med att Wi har s k personval = Wi kan kryssa på det etablerade riksdagspartiernas valsedlar – för någon som Wi tycker ”det är stake i” – det är ju ändå BARA ”ett spel för gallerierna” – ifall jag skall tro på det HÄR – och det gör jag.

  Dom allt överskuggande ALLRA flesta – som kommer att rösta på VALSAMVERKANDE PARTIER-partiet – kommer naturligtvis att kryssa för sitt FAVORITPARTI. De röstande som ej har gjort det – kommer allra troligast att bli ytterligt få. De rösterna kan ju av VALSAMVERKANDE PARTIER-partiet fördelas enligt modellen för kryssningarna = felet i det kommer att bli åt hållet helt försumbart.

  Vilka personer som skall representeras av de i VALSAMVERKANDE PARTIER-partiets ingående SUVERÄNA partierna i Riksdagen – får avgöras internt i varje parti – genom t ex medlemsomröstningar. Såvitt mig känt så har t ex Piratpartiet REDAN genomfört en sådan medlemsomröstning. ”Inget konstigt alls !” (video ca 3 min).

  Aktiv Demokrati står för KONTINUERLIG direktdemokrati – så för oss är sådant än mindre konstigt.” – slut citat härifrån.


  PS. Utifrån föreliggande Opinionsmätningarna sett – så ser det ju för närvarande ej ut som att något av småpartierna kommer in i Riksdagen, tyvärr tyvärr… 😥 Med ca 2,8 % av rösterna för Övriga partier – så ser det ju även ”mörkt” ut för att något av småpartierna skulle få staligt partistöd också.

  Men som jag ser det så finns det en lösning på det problemet. Lösningen har jag satt arbetsnamnet VALSAMVERKANDE PARTIER-partiet på.

  För småpartiernas väljares skull – så kan jag ej annat än hoppas på att småpartierna GRUNDLIGT kan tänka ”en vända till” – över denna nu KONKRET föreliggande möjligheten av att ”sjösätta” VALSAMVERKANDE PARTIER-partiet – så att en skiftning, av den nu under mer än 30 år HOPPLÖST FÖRLEGADE BlockPolitiken = BlockeringsPolitiken, kan ske över lite tid sett efter valet i år.


  OBSERVERA att Sverigedemokraterna överhuvudtaget ej alls ÄR aktuella – som en del av VALSAMVERKANDE PARTIER-partiet. Detta därför att Sd har sagt ifrån på ett sätt som ej kan missförstås – att de ej alls är intresserade av NÅGON FORM av valsamverkan. Därtill pekar ju opinionsmätningarna på att Sverigedemokraterna – under alla förhållande – i vart fall kommer att få fortsatt staligt partistöd.


  Ifall Wi skall tro på vad AnneMarie Pålsson [M (video 8 min)] skrivit i sitt avskedsbrev till sina väljare – och det gör jag – så ÄR DET NUUU AKUT VIKTIGT att det händer något innan och under valet 2010 – för att Wi skall slippa YTTERLIGARE fyra år till av OM DET PÅGÅENDE ELÄNDIGA PartiKratiVanstyre av Sverige. I o f s så kan jag ha fel i detta – men det tror jag ej alls själv på.

  2014 kan det vara för sent att med fredliga medel (video 44 min) = inom då gällande lagar och förordningar – förändra wårt nuvarande ”Kallocainsamhälle” till ett FolkStyrt folkhem.


  Jag kan nu bara hoppas på – att min idoga kamp FÖR en valsamverkan i valet 2010 ”tar skruv” – hos FLERA av de nuvarande ”icke riksdagspartierna”. Ifall ej – så har jag i vart fall försökt – och vad mera kan begäras av en FolkDemokratins förkämpe ?

  För min egen del spelar det nog ingen större roll hur det blir med VALSAMVERKANDE PARTIER-partiet. Detta därför jag är alldeles strax 69 år LivsErfaren = Fonus kommer inom överskådlig tid att ”knacka på min dörr”.

  Men jag har två barn – och är morfar/farfar till fem barnbarn – och för dom kan det ju måhända ha en viss betydelse för hur det blir med VALSAMVERKANDE PARTIER-partiet, förhoppningsvis…


  Såvitt jag förstår vallagen – så behövs överhuvudtaget INGEN partiregistrering – för att väljare skall kunna välja. Det är bara att ta en blank valsedel och skriva vad som på den – och den är GILTIG. Ponera det utopiska att ALLA väljare skulle skriva Josef Boberg, Laholm på en blank valsedel – så skulle Josef Boberg ENVÄLDIGT själv få lov att utse alla de 349 riksdagslamöterna.

  Det här att; ”Nu har alla partier redan lämnar in sina listor till valmyndigheten och registrerat sig” – är ju i o f s riktigt. Men det finns INGENTING i vallagen – eller annan författningssamling som jag känner till – som FÖRBJUDER att sådana registreringar annuleras med omedelbar verkan – och som princip vilken dag som före själva valdagen den 19 september.

  Att registreringen bör göras före den 15 april – har ju ENBART med att göra att valsedlarna GARANTERAT skall kunna levereras 45 dager före valdagen – INGENTING ANNAT. I o f s så kan jag ha fel i det – men det tror jag ej alls själv på.


  Så ifall t ex en handfull ”icke riksdagspartier” fortsätter att med att i Interaktiva Dialoger = Kommunikativt samtal om STYRKAN i VALSAMVERKANDE PARTIER-partiet-idén – för partierna som sådana, självklart… 😉 – men FRAMFÖRALLT – för att kunna bryta det nuvarande BlockPolitiken = BlockeringsPolitikVanstyret (video 8 min) – så är VALSAMVERKANDE PARTIER-partiet PRAKTISKT och faktiskt möjligt att ”sjösätta” ytterligare några månader framöver.


  Igen
  – ifall Wi skall tro på vad AnneMarie Pålsson [M (video 8 min)] skrivit i sitt avskedsbrev till sina väljare – och det gör jag – så ÄR DET NUUU AKUT VIKTIGT att det händer något innan och under valet 2010 – för att Wi skall slippa YTTERLIGARE fyra år till av OM DET PÅGÅENDE ELÄNDIGA PartiKratiVanstyre av Sverige. I o f s så kan jag ha fel i detta – men det tror jag ej alls själv på.

  2014 kan det vara för sent att med fredliga medel (video 44 min) = inom då gällande lagar och förordningar – att förändra wårt nuvarande ”Kallocainsamhälle” till ett FolkStyrt folkhem. I o f s så kan jag ha fel i detta – men det tror jag ej alls själv på.

  Så vad som nu bör ske är att ett antal ”icke riksdagspartier” fortsätter med att Interaktivt Dialogt = Kommunikativt komma överens om VALSAMVERKANDE PARTIER-partiets stadgar – och sen registrera VALSAMVERKANDE PARTIER-partiet (eller vad det nu kommer att kallas i slutändan). Om detta sker om 14 dagar eller om 3 månader från nu – spelar ingen som helst AVGÖRANDE roll – för att VALSAMVERKANDE PARTIER-partiet skall kunna vara med i valet den 19 september.

  De ”icke riksdagspartierna” som BESTÄMMER sig för att valsamverka – skall naturligtvis samma dag som VALSAMVERKANDE PARTIER-partiet registreras – annulera sina egna tidigare inlämnade registrering av sina listor till valmyndigheten. Inget konstigt alls, faktiskt…


  Kommer VALSAMVERKANDE PARTIER-partiet att registreras om säg 14 dagar – så är det nog inget större problem med att få fram valsedlarna den VANLIGA vägen i god tid före valdagen. Kommer registreringen senare – så får de valsamverkande partierna själva trycka och distribuera valsedlarna – och då kostar det ju en del slantar. Men annars är det ju inget konstigt alls i det heller.

  Ett helt kostnadsfritt alternativ är ju att överhuvudtaget INGA förtryckta valsedlar finns för VALSAMVERKANDE PARTIER-partiet på valdagen. Väljarna kommer då istället att ta för sig en blank valsedel – och på den för hand skriva – VALSAMVERKANDE PARTIER + t ex Piratpartiet. Det finns ju inget konstigt alls i detta heller.


  Dock… – för att underlätta för väljarna – så kan det ju finnas en valarbetare för VALSAMVERKANDE PARTIER-partiet i varje vallokal under valdagen – som delar ut förtryckta valsedlar + informerar om att väljaren i båset kan skriva det ena eller det andra på en blank valsedel också.

  Jag tar på förhand på mig att se till – att vallokalen i Skottorps församlingshem är bemannad – med en eller flera personer från VALSAMVERKANDE PARTIER-partiet under HELA valdagen.

  Personligen inbillar jag mig – att ifall VALSAMVERKANDE PARTIER-partiet kommer till stånd – så kommer det att få så UPPSEENDEVÄCKANDE stor massmediabevakning – så ALLA väljare kommer att VETA vad VALSAMVERKANDE PARTIER-partiet ”står upp för” – och vilka partier som ingår = inga väljare – som har sitt favoritparti i denna gruppering – kommer att vara TVEKSAM om vad som skall stå på valsedeln – BERGIS.

  Rätta mig gärna – om Du ser att det finns något fundamentalt fel i det ovanstående om vallagen, valsedlarna osv.


  Apropå VALSAMVERKANDE PARTIER-partiets stadgar – så hoppas jag på att detta kan vara med där: ”Det skall överhuvudtaget ej finnas (i meningen krävas för att få vara med) något politiskt-ideologiskt samarbete dessa partierna emellan – förutom ”ideologin” att ta sig in i Riksdagen = det är helt suveräna partier = helt FRIA partier att i Riksdagen agera hur som – som kommer till Riksdagen via VALSAMVERKANDE PARTIER-partiet.”


  OM BASAL FRAMGÅNGSPSYKOLOGI

  ”Dom som har mycket skall få mer – och dom som har lite – ifrån dom skall det lilla dom har tas !” Detta är etablissemangets PyramidMaktHavares och deras medlöpares (= flest i antal) ”affärsidé i ett nötskal” – som i sig grundas i att det stupida förhållningssättet att det finns en Brist av Allt ! Detta leder i sig helt AUTOMATISKT till tanke och beteendesättet: ”Att äta eller ätas !”

  Ursprunget till detta kom med religionernas inträde i mänsklighetens historia för ca 6 000 år sedan. Detta har numera transformerats till den än mera stupida karaktären att PyramidMaktHavarna och deras medlöpare (= flest i antal) vill äga världen plus 5% !, tyvärr tyvärr… 😥

  Mitt motto är: ”Försök Alltid med att Försöka igen (video ca 3 min) – fast på Annorlunda sätt – enär Allt är Möjligt !”


  PP´s formidabelt lysande valresultat i EU-valet – hängde samman med att PP-företrädarna då hade ALLT att vinna – och absolut INGENTING = NOLL att förlora = det fanns då överhuvudtaget ingen ”vinnaragenda” som ”slet livet ur” PP-företrädarna som sådana eller PP-partiets valbudskap.

  Det gjorde att PP-företrädarna då till 100 % kunde använda all sin ENERGI till att föra ut PP-partiets valbudskap – om det att en KNAPP majoritet av PartiKrativanstyret i Riksdagen hade ”huggit av” nätets FramTidsMöjligheter för oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – med den förryckt stupida FRAlagen. Så EU-valframgången för PP var inget konstigt alls.

  Nu ”slåss” PP med ”med alla medel inklusive händer och fötter” för att komma in i Riksdagen = den mesta av PP-företrädarnas ENERGI går åt till att så övertygande som möjligt försöka få väljarna att TRO på den ”sagan” = det blir försumbart mycket ENERGI över för att föra ut PP-partiets valbudskap. Jag följer PP på nätet på olika bloggar mm – och med STORT intresse – och ser TYDLIGT hur PP-partiets tidigare SLAGKRAFTIGA valbudskap ”nästan ej alls” finns kvar längre. NU ”snattras” det mest om ifall det blir 4 % eller ej för PP, tyvärr tyvärr… 😥


  Så framgångspsykologiskt så är det ju inget konstigt alls i – att PP i Opinionsmätningarna NU har tappat mer än 60 % av väljarna – som röstade på PP i EU-valet. Detta därför att sedan styrelsebeslutet i PP kom 3/10-09 (det föregicks ju ej av en medlemsomröstning – såvitt mig känt) – om att rata all form av VALSAMVERKANDE PARTIER-medverkan för PP´s del – så har ALLA PP´s valarbetare – medvetet och omedvetet (dom flesta, troligast…) – DRABBATS av agendan att PP har allt att vinna i valet 2010 – men också ALLT att förlora – genom att i valet 2010 misslyckas med att bli det ANDRA partiet under min livstid = 69 år – som av egen kraft tar sig in i Riksdagen – och sen hänger kvar där. Det första var ju Miljöpartiet 1988 – som åkte ut valet därefter – men sen kom in igen 1994 – och som sen har lyckats med att ”hänga kvar”.

  Hade istället PP´s styrelse fattat beslutet 3/10-09 om att i vart fall UNDERSÖKA alla former av VALSAMVERKANDE PARTIER-möjligheter för PP i årets riksdagsval – så hade ju ALLA PP´s valarbetares ENERGI legat kvar där den gör nytta för PP = att till 100 % ENBART ägna sig åt att föra ut PP-partiets valbudskap. Då hade PP ALLRA troligast i vart fall fortfarande haft kvar sina ca 226 000 väljare som PP fick ”häng på” i EU-valet = någonstans mellan 3,5-4 % i ett Riksdagsval.


  Med PP som ett av flera partier i ett VALSAMVERKANDE PARTIER-parti spelar det ju NOLL roll – ifall det är över eller under 4 %-spärren – för PP blir ju i vilket fall som garanterat ett Riksdagsparti – samt kommer också att garanterat få staligt partistöd efter valet 2010. Så ifall Opinionsmätningar i sådant fall hade visat sig bli under eller över 4 % – så hade det ju då ändå ej alls NEGATIVT påverkat PP´s valarbetare – för att till 100 % ENBART kunna ägna sig åt att ge ALL sin ENERGI åt att föra ut PP-partiets valbudskap. Inget konstigt alls med det – så det så.


  ”Dom som har mycket skall få mer – och dom som har lite – ifrån dom skall det lilla dom har tas !” Detta är ingenting annat än basal framgångspsykologi – som dom allra flesta företagsledare väl känner till.


  Jag VET – utifrån helt egna gjorda erfarenheter, som vd för utvecklingsföretaget A-SANDWICH AB 1994-1991 – att det är så. Därför hade jag – tillsammans med företagets bank (Handelsbanken) och revisor (dåvarande Öhrlings Reveko) tagit fram en finasiell ”fallskärm” – just för att aldrig behöva bekymra mig om annat än att driva företaget = ge all min ENERGI åt att lösa de tekniska, marknadsföringsmässiga, personalmässiga osv utmaningarna – som ”ständigt dök upp” under de här åren.

  Den ekonomiska ”fallskärmen” bestod av en mindre ”förskärm” – i form av en GARANTI ifrån huvudägaren Norsk Hydor i Oslo – om att OVILLKORLIGEN tillföra A-SANDWICH 2,5 mkr – innan någon betalningsinställesle eller konkurs överhuvudtaget skulle kunna ske i bolaget. ”Huvudskärmen” bestod av att i ett sådant akut ekonomiskt läge också tillföra A-SANDWICH obeskattade vinster från skalbolagsköp (det är lika lagligt som att köpa och sälja aktier – när det går rätt till). Detta var väl genomtänkt och förberett genom att A-SANDWICH ägde ett kommanditbolag just för den sakens skull.

  Dock… – senhösten 1990 så hävde Hydro-mannen i A-SANDWICH styrelse under ett styrelsemöte ur sig att: ”Hydro känner sig ej alls bundna av sin ovillkorliga garanti av 2,5 mkr till A-SANDWICH !” ALLA i styrelsen – inklusive mig – blev då HELT chockade = Wi blev HELT blockerade i wår förmåga att tänka och agera förnuftiga och sakligt på denna utsaga. Wi hade ju bara behövt lägga det ovillkorliga garantiavtalet ifrån Hydro till A-SANDWICH på bordet – och läsa innantill ur det – för att då för gott på detta styrelsemötet ha förpassat Hydro-mannens utsaga till ”soptippen”.


  Men ingen av oss kom på det under styrelsemötet, eller ens under tiden därefter – och det blev av det skälet istället betalningsinställelse för A-SANDWICH i december 1990 – och konkurs i början på 1991. Mer om detta i sak – ifall Du söker på ordet A-SANDWICH HÄR. Till detta vill jag bara lägga – att jag skulle kunna skriva en bok om sådana här ”chockfenomen” – som jag själv har erfarit under mitt strax 69-årade leverne – samt ytterligare minst en bok – om hur jag själv har sett sådant här hända i min närkrets.

  Vad jag med detta vill säga är att jag är in i märgen övertygad om – att PP-ledningen fick en liknande tankeförlamande chock (fast omvänd) av det formidabelt lysande valresultat i EU-valet = det blev ”omöjligt” för PP-ledningen att DÄREFTER tänka och agera utifrån att PP i valet 2010 skulle vara betjänta av att delta i någon form av VALSAMVERKANDE PARTIER-parti. Så i grunden inget konstigt alls – med PP`s styrelses beslut 3/10-09 (det föregicks ju ej heller av en medlemsomröstning – såvitt mig känt) – om att rata all form av VALSAMVERKANDE PARTIER-medverkan för PP´s del – i mitt LivsPerspektiv sett i vart fall.


  Men nu tränger sig ju VERKLIGHETEN på – i form av Opinionsmätningar – och det hoppas jag innerligt på kommer att ”väcka” PP-ledningen ur sitt framgångs-”chocktillstånd” inom en eller annan månad. Det finns ju INGA formella hinder för att NU ompröva styrelses beslut 3/10-09 (genom en medlemsomröstning ?). Det finns ju överhuvudtaget ej heller några formella hinder för PP att ÄNDRA sig i enligt vallagen (= per omgående vid beslut om valsamverkan annullera sin kanditaur som enskilt parti i valet) – till förmån för att istället delta i någon form av VALSAMVERKANDE PARTIER-parti.

  ”Ifall Wi spottar på en sten tillräckligt länge – så blir den blöt i slutändan !” Därför kommer jag att oförtrutet och IDOGT – på olika sätt och utifrån min personliga förmåga – att ENVIST tillsvidare verka för att någon form av VALSAMVERKANDE PARTIER-parti kommer till stånd i höstens Riksdagsval. Detta kommer jag att upphöra med när ett VALSAMVERKANDE PARTIER-parti är på G – och annars ej förrän dagen före valdagen den 19 september. Så ”dum” är Josef.  Alla har Wi RÄTT att BÄTTRE
  (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigare ❗ – eller

 27. Josef Boberg skriver:

  Uppdaterad den 28 november 2013

  Livet i kött är som en öppen bokmen mååånga ”läser” bara EN sida – om bl a artegen global (video ca 42 min, på svenska)– och nationalekonomi.

  Ifall Du tar till Dig NÅGOT av innehållet i denna kommentar så kan det vara bra – och ifall Du ej alls tar till Dig så är det lika bra – vad mig anbelangar. Ditt liv är Ditt liv – och det har jag INGEN rätt att ”lägga mig i”. / Josef Boberg


  DEL ETT – UNDER DE SENASTE CA 30 ÅREN SÅ HAR DE SVENSKA HUSHÅLLENS SOLIDITET = BETALNINGSFÖRMÅGA = SJÄLVKÄNSLA = VÄLMÅENDE MINSKAT MED CA 50 % (klicka där i vänstermarginalen på ”Hushållens skulder” – så kan Du själv konstatera att det är så) FÖR OSS AV VANLIGT FOLK = VÄSENTLIGT FLERA ÄN 90 % AV MEDBORGARNA P G A ”DEN GLOBALA RÄNTE- OCH PENNINGBLUFFEN”OCH INGVES OCH BORG GÖR INGENTING ÅT DET ❗ NÄR SKALL WI AV VANLIGT FOLK ”VAKNA” OCH TA SAKER OCH TING I EGNA HÄNDER ❓ – DEL TVÅ HÄR


  I SUPERKORT FORM OM DETTA FÖR FRAMTIDEN SÅ LIVSVIKTIGA ÄMNE HÄR – OCH LITE LÄNGRE OM DETSAMMA HÄR.

   http://www.youtube.com/watch?v=OvE7WWuJp-U&feature=


  Vilddjurets Märke (video ca 70 min) = en historiebeskrivning.

  Saga eller Sanning


  Aktiespekulant chockade BBC med sanningen: ”Jag trodde att alla redan visste sånt här. De stora höjdarna med kapital styr världen, jag trodde inte att det var någon nyhet.”


  Om ett rättvänt PyramidSpel i en kommentar här. Om detsamma, en bit ned i texten, här – samt ej minst här och här.


  Om en hållbar framtidsvision här
  (video ca 6 min, svensk textning) och ej minst här ❗ Dialoger om detta FramtidsViktiga ämne här.


  ”För att förstå varför världen ser ut som den gör idag måste man förstå hur det finansiella systemet i världen fungerar. Man måste dessutom ha gjort sin historiska hemläxa. Här följer en historik över hur bankväldet uppkom och hur det gick till när krafterna bakom det lyckades tillskansa sig makten att förslava hela mänskligheten. …”
  – slut citat härifrån.


  ”Ekonomin i varje nation är deflation”
  (video 1 tim 51 min). Ingenting kan stoppa det – utom en radikal monetär reform.

  Om hur Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna”lätt som en plätt” och för gott kan eliminera den globala räntebluffen här och här.


  ”Det är primitivt att välja ledare
  (video ca 2 min) ! Enbart djur behöver ledare ! Idag kan Wi göra det möjligt att Wi MedBorgare skall styra oss sälva. Det är inte farbror Staten (läs den varje gång styrande partitoppen) som skall visa oss vägen…!!!” – slut citat härifrån.


  NÄR skall Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna – ta saker och ting i egna händer – och börja med att välja/tillsätta Samordnare/Administratörer – som ENBART ägnar sig åt att administrera det folket kontinuerligt BESTÄMMER = folkets kontinuerliga vilja ? Idag, imorgon eller om ytterligare ca 6 000 år från nu ❓

  vilka är de enda som kan bringa ordning i kaos ? Wåra mer eller mindre folkkära PyramidMaktHavare – eller Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna


  Den ”svenska modellen” har ju sina uppenbara brister, tyvärr tyvärr… 😥
  Men ”simma lugnt” (video 44 min) – för det ordnar sig (video ca 8 min) förr eller senare – är Josef rätt säker på. 🙄


  PENGAR = MAKT – och det gör oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarnaVÄRDELÖSA ❗ – och den numera allerstädes närvarande IT-SMOGEN gör oss av vanligt folk ”dumma i huvet”. Men ”simma lugnt” – för det är idealläget för de globala fårskocksHERDARNA – och enskild och kollektiv stress, på grund av detta, finns det ju av så att det räcker mer än väl åt alla.


  Den s k marknaden – med sina s k hög-och lågkonjukturer – är INGENTING annat än pyttelitens grupps iskallt planerade och ej minst kriminella pyramidspel (folkrättsligt sett) med oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna i världens alla länder.

  Sedan minst ca 150 år tillbaka i tiden – så har INGA krig, INGA religioner = snedsyn på t ex sexualitet, INGEN svält, INGEN terrorism, INGA hälsoförstörande tillsatser i mat (t ex GMO), INGA hälsoförstörande mediciner, INGEN hälso- och miljöförstörande teknik, INGA korrupta styrelseskick i nationer, INGEN avveckling av fri forskning osv osv, kunnat komma till – som ej AKTIVT har sponsrats av dessa PyramidGalningar = den globala BankingLigan. Sedan har dom AKTIVT medverkat till att allt detta eländes elände har hållits i gång också. I de fåtal fall som eländet har fått ett slut – så har dom AKTIVT deltagit i det också.


  I vilket fall som – så har dom hittills ALLTID tjänat ofattbart mycket pengar på sitt fullständigt barbariska härjande i sina MedMänniskors liv. Det har ju gått lååångt över förväntan bra för ”björnligan” – för den globala BankingLigans styrelseordförandes familj Rotschild – förfogar i dags dato som princip ENVÄLDIGT över ca 50 % av världens samlade ekonomiska och andra resurser (video ca 10 min).

  Men att få slut på detta är lika BANALT enkelt som att få slut på ”riktiga” pyramidspel = när nationer slutar upp med att köpa pyramidspelsandelar = låna rena luftpengar med hög ränta av PyramidSpelsGalningarna = den globala BankingLigan (video 3 tim 35 min) – till förmån för att själva producera sina egna nationers pengar – då upphör helt automatiskt detta mer än 150-årade vansinne ”över en natt” – bokstavligt talat.


  ”Det går att lura en del människor hela tiden.
  Det går att lura alla människor under en del av tiden.
  Men ”luringarna” kan ju ej lura ALLA människor i världen, HELA tiden”

  (…”wealth of Rothschild consists of the bankruptcy of nations” = sant !)
  – det är OMÖJLIGT (video ca 6 min) menar Josef.

  OBS ❗ Den globala BankingLigan är inget problem egentligen – utan precis tvärtom. Med ”rätt” finansminister så är detta en fantastisk möjlighet för t ex Sverige, verkligen… 💡 Om vad jag menar med det konkret i sak här.


  Hej på Dig ❗

  Det kan uppfattas som att Sverige i dags dato ÄR ett gott land att leva uti – för ENBART PyramidMaktHavare och deras medlöpare = hart när ej alls för oss vanliga MedMänniskor, tyvärr tyvärr… 😥 Jag skrev därför Aktiv Demokrati på en blank valsedel 19/9-10 – för att försöka STOPPA den kontinuerligt pågående höger- och vänstersocialismens utbredning = Kallocain-samhällets fördjupning = den sedan början av 1980-talet kontinuerligt pågående väldfärdsnedrustningen.

  GRUNDORSAKEN till detta är den globala RÄNTEBLUFFEN.


  En MedMänniska är en som ställer till det gott för sin egen del OCH så många andra som möjligt.

  En PyramidMaktHavare är en som ställer till det gott för sin egen del – men på andra människors bekostnad (video 3 tim 35 min) – och då FRAMFÖRALLT oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna.


  OM HELT GALENPANNIGA
  (folkrättsligt sett) PYRAMIDMAKTHAVARES RÄNTEBLUFF = GRUNDORSAKEN TILL ALLA KRIG (video 3 tim 35 min). DEN BLUFFEN FÖRORSAKAR ÄVEN KOLLAPS AV NATIONALEKONOMIER


  DEN LÄTTA KONSTEN ATT GÖRA PENGAR – Svd 30 maj 2010 – Andreas Cervenka om det moderna penningsystemet: ”Finns det ett inbyggt fel i tillverkningsprocessen av vår mest grundläggande råvara pengar ? Krisen har gett radikala kritiker av vårt moderna penningsystem vind i seglen.”

  Den lätta konsten att göra pengar kom wåra nuvarande globala PyramidMaktHavares förfäder på för ca 150 år sedan. Rotschildfamiljen har lyckats bäst med det – därför att dom förfogar i dags dato ENVÄLDIGT över ca 50 % av världens ALLA ekonomiska resurser (video ca 10 min). Gissa om dom ”i sitt anletes svett” har knegat ihop den ENORMA förmögenheten – eller om dom har ägnat sig åt kriminell ekonomisk brottslighet (folkrättsligt sett)


  ”GE MIG KONTROLL ÖVER EN NATIONS PENGAR – OCH JAG BRYR MIG OM VEM SOM SKRIVER LAGARNA !”
  (OM EU-ELÄNDET AV DETTA HÄR)


  ”Nationalekonomi är en vetenskap som studerar hushållning med knappa resurser. Utgångspunkten är att alla behov inte kan tillfredsställas med hjälp av tillgängliga resurser och att det därför är nödvändigt att välja.”
  – slut citat härifrån.

  Detta får uppfattas som den mest GalenPanniga idén av ALLA (folkrättsligt sett) – som PyramidMaktHavarna så in i vuxenBlöjan väl – har lyckats med att hjärnFörsmutsa oss av vanligt folk med = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna i världens alla länder, tyvärr tyvärr… 😥

  Detta därför att i dags dato VET – även skolvetenskapen – att jordens resurser mer än väl räcker till – för minst ca 60 miljarder människor – att i ÖverFlöd av Allt materiellt – leva i ”sus och dus” uti – så det så. De facto är Wi fortfarande ej flera än ca 6,7 miljarder = ÖverFödsPotentialen ÄR ca 10 ggr större än wåra nuvarande behov ÄR

  Så att en pytteliten klick av wåra (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavare (video 2 tim 38 min) och deras medlöpare vill äga världen plus 5% = UPPENBART kriminella PyramidSpel (folkrättsligt sett) med oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna i världens alla länder – det är ju bara en bekräftelse på det nu pågående nationalekonomiska VANSINNET i världens alla länder.


  ”…Vilka är det idag som FAKTISKT begår de värsta brotten mot mänskligheten, med mest lidande, svält och död som resultat ❓ Jo, regeringar i olika länder. Inte terrorister och vanliga kriminella. Så vi har faktiskt större anledning att frukta regeringar än terrorister och kriminella.”
  – slut citat härifrån.


  Jag har under ca 30 år haft någon form av budgetansvar i mina jobb – samt under ca 40 år konstaterat att hushållens ekonomi (klicka där i vänstermarginalen på ”Hushållens skulder”) – såväl som ej minst landets – bara blivit sämre och sämre. På 60-talet kunde en lön gott och väl räcka för försörjningen – och i dags dato är det knapert med två löneinkomster i ett hushåll.

  I januari 2006 så påbörjade jag därför projekt: ”Jag vill VETA varför det blivit så här ännavänt – när det rimligen borde ha varit precis tvärtom (video ca 2 min). Så sedan januari 2006 har jag lagt ned ca 3 000 timmar på nätet + att jag sedan dess också har läst några böcker om global- och nationalekonomi. Jag skulle tro att en högskoleutbildning i ekonomi ej innebär 3 000 lektionstimmar i ENBART ämnet ekonomi. Så det som jag har tänkt och skrivit nedan är ej taget ”ur luften” – utan är baserat på INGÅENDE studier i ämnet ”marknaden” = globalekonomi visavi nationalekonomierna. Men håll i Dig – för det följande tänkta och skrivna är ”tufft att ta hem”.


  Hur stor del av kostnaden – för det som produceras i dags dato i Sverige – är räntekostnader ❓


  Nathan Mayer Rothschild, som kontrollerade Bank of England efter 1820, förklarade som bekant: ”Jag bryr mig inte om vilken marionett som har placerats på Englands tron för att styra imperiet där solen aldrig går ned. Mannen som kontrollerar Storbritanniens penningmängd kontrollerar det brittiska imperiet, och jag kontrollerar den brittiska penningmängden.” – slut citat ifrån kap 6, sid 59 – i boken Bankerna & Skuldnätet av Ellen Hodgson Brown.


  Rubriken – ”GE MIG KONTROLL ÖVER EN NATIONS PENGAR – OCH JAG BRYR MIG OM VEM SOM SKRIVER LAGARNA !” – kan därför uppfattas som den allt överskuggande och grundläggande affärsidén (sedan i vart fall mitten av 1800-talet) för Mayer A B Rotschilds världsomspännande bankimperium (video ca 10 min). Affärsidén har ju fungerat VÄLDIGT bra för familjen Rotschild – för i inledningen av videolänken sägs – att familjen idag direkt och indirekt – BESTÄMMER över ca 50 % av ALLA ekonomiska tillgångar i HELA världen. Imponerande, verkligen…

  Det hade ju varit helt OK – som jag ser det i vart fall – ifall familjen Rotschild hade slitit och släpat i sitt anletes svett med samhällsnyttigt fysiskt arbete för att åstadkomma det här. Men ifall jag förstår saken rätt – så är det ju ej alls så. Vad familjen Rotschild har sysslat med sedan mitten på 1800-talet – och sysslar med ej minst i dags dato – kan ju uppfattas som kriminella PyramidSpel (folkrättsligt sett) med oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna i världens alla länder, tyvärr tyvärr… 😥 Så att kalla familjen Rothschild för PyramidMaktHavare av dignitet – kan ju uppfattas som rätt träffande, faktiskt…


  Jag avlade examen som sjöingenjör 1965 – och har haft någon form av arbetsledande funktion med budgetansvar – under större delen av min yrkesverksamma del av mitt nu 69-årade liv. Många många gånger har jag slagits av tanken – under min yrkesverksamma tid – hur ebarmeligt illa det sedvanliga företagsekonomiska och nationalekonomiska tänkandet och agerandet fungerar. Särskilt uppenbart blev det för mig när jag under ca 6 år var vd för utvecklingsföretaget A-SANDWICH AB. Ett synnerligen lovande framtidsföretag med en helt nydanande och tekniskt VÄL fungerande kontinuerlig process – med basindustriell karaktär – för storskalig processproduktion av byggelement i sandwichmaterial.

  När allt var klart – efter sex års ”slit” och till en kostnad av ca 22 mkr – för att kommersiellt sälja produkten – så försattes bolaget JUST DÅ i konkurs – TROTS att då ca 10 mkr av den beviljade projektfinansieringen, om totalt ca 33 mkr, fanns kvar oförbrukad. Detta var 1991 – och det tog mig ca 5 år att ”komma över detta” – och ca lika många år till – för att komma på varför det blev som det blev. Mer i sak om det här. Sök där på ordet A-SANDWICH.


  Början på denna del ett finns här – och fortsättningen följer här.

 28. Helena Palena skriver:

  Ohövligt av Borg att inte svara! Eller hur?


  [Jo… – HelEna – men han har måhända mycket ”att stå i”, kanske… 💡 / Josef 😉 ]

 29. Magnusgus@AD skriver:

  AnneMarie Pålsson borde bjudas in som hedersmedlem i Aktiv Demokrati tycker jag!

 30. Josef Boberg skriver:


  Jo… – Magnus
  – det hoppas jag på att någon av förgrundsgestalterna i AD förverkligar. Skicka ett email vettja 💡 – anne-marie.palsson@riksdagen.se

  Själv har jag erbudit AnneMarie Pålsson att bli partiledare för VALSAMVERKANDE PARTIERpartiet. På det har hon ännu ej svarat vare sig ja eller nej. Det verkar ju hoppfullt – som jag ser det.

  Men att vara hedersmedlem i Aktiv Demokrati utesluter ju på intet sätt att vara partiledare för VALSAMVERKANDE PARTIER-partiet. Detta därför att – såvitt jag har förstått den saken – så är det ju främst AD som driver den frågan mest intensivt och på bred front inför valet 2010.


  Ifall finansminister Anders Borg(= ”Vad man har kunnat se i historien är att vad staten har gjort det är att den har gynnat de grupper som har kontrollerat den, och så är det fortfarande. Man ska inte inbilla sig att staten har förändrats bara för att det är en annan grupp som styr den.”) – som ju var in i märgen övertygad libertarian som student (video ca 2 min) = [folk skulle klara sig mycket BÄTTRE helt befriade ifrån PyramidMaktHavarna och deras medlöpare (= flest i antal)] – återgick till det han VISSTE som ung student – så skulle ju han bli en perfekt finanstalesman för VALSAMVERKANDE PARTIERpartiet. Sen skulle det troligast bli spikrak motorväg till Riksdagen för VALSAMVERKANDE PARTIER-partiet i valet 2010.


  Men vaddå… – ställer ej Anders Borg upp på det – så får det ju i så fall bli lite krokig vanlig huvudled till Riksdagen för VALSAMVERKANDE PARTIER-partiet. Att Anders Borg ännu ej har svarat på min email- förfrågan om räntebelastningen i nationalekonomin – kan nog tolkas åt hållet som att han i vart fall ”STARKT” överväger att växla spår till VALSAMVERKANDE PARTIERpartiet.

  Wi som fortfar att andas får se hur det blir – inser Josef B. 😉 🙄


  Den nuvarande BlockPolitiken = BlockeringsPolitiken = ”Vad man har kunnat se i historien är att vad staten har gjort det är att den har gynnat de grupper som har kontrollerat den, och så är det fortfarande. Man ska inte inbilla sig att staten har förändrats bara för att det är en annan grupp som styr den.” – slut citat av nuvarande finansminister Anders Borg.

  Mikael Wiehe – Nyliberal (video ca 4,5 min).

  …”Vilka är det idag som faktiskt begår de värsta brotten (video 3 tim 35 min) mot mänskligheten, med mest lidande, svält och död som resultat ❓ Jo, regeringar i olika länder. Inte terrorister och vanliga kriminella. Så vi har faktiskt större anledning att frukta regeringar än terrorister och kriminella.” – slut citat härifrån.  Alla har Wi RÄTT att må bättre
  (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigt ❗ – eller

 31. mrperfect72 skriver:

  http://aktivdemokrati.wordpress.com/2010/06/01/grundlagandring-doljs-av-israelkonflikten/

  ”Så länge vi bryr sig om att utöva vår frihet, kommer vi som vill demokratisera göra det; för riktiga demokrater är aktiva och flitiga, och kommer hänge sig i partiet Aktiv Demokrati’s namn eller under namnet av vilken annan valsamverkande organisation som helst, frihetlig, borgerlig eller socialistisk, för att befria uppvaknande människor.”
  /MrPerfect72

 32. Josef Boberg skriver:


  GooodDag Ulf Nilsson
  ,

  Apropå: ”Likafullt: vi behöver motsägelser, debatt, verbala slagsmål och åsikter som möts och kolliderar så att stumparna ryker.”

  Jo… – om den saken är jag HELT enig med Dig. Därför att i annat fall får Wi ju ENFALD = hjärnFörsmutsning – och det intellektuellt GalenPanniga (folkrättsligt sett) PyramidMaktHavareELÄNDET har Wi väl mer än nog av redan, tyvärr tyvärr… 😥

  Intelligens = MÅNGFALD kan ju mera åt hållet beskrivas t ex så här: Hjärnan (= wåra i o f s fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorer = wåra intellekt) är INTE en generator som alstrar tankar, utan ett filter som begränsar medvetandet – genom de intryck som präglats in i den från omvärlden (video ca 10 min). Wi är det omgivningen gjort oss till. Wi BLIR den Wi ÄR först när Wi hittar det lilla ljus inom oss själva som är wårt innersta väsen, ofta dolt under tjocka lager av världsliga intryck.” – slut citat här i från.

  Kommentarsfältet på Din artikel på Newsmill är ju modererat – så min lite kortare kommentar där om detta bara försvann. Men ingen skugga vilar över Newsmill för den saken skull – ifrån min sida i vart fall. Detta därför att Newsmill är i alla fall det mest FRIA (video ca 8 min) Bonnierägda massmediet i dags dato, tror jag… 💡

  Apropå massmedia allmänt sett – så ser jag Etablissemangets massmedia som ”Trattmedia” (video 2,5 min) – så det så.

  I o f s så kan jag ha fel i det – men det tror jag ej alls själv på (video ca 8 min) – så det så. 8)

  Jag hoppas på flera sådana här samhällsvässande artiklar av Dig – och att Du snart tar Dig för att skriva något om det allt överskuggande problemet idag – globalt såväl som nationellt = RÄNTEBLUFFEN – samt ej minst om DEN SLUTLIGA LÖSNINGEN AV PYRAMIDMAKTHAVERI-ELÄNDET.

  Ha det… / hälsar Josef B. 😉
  Riksdagskanditat för Aktiv Demokrati i årets val


  PS.
  Jag skickar detta till Dig per eamil också ( ulf.nilson@expressen.se ) – men det har jag ju ej ens 26/7-10 ej fått något svar på, tyvärr tyvärr… 😥  Alla har Wi RÄTT att må bättre
  (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigt ❗ – eller

 33. KLARTEXTEN! skriver:

  Jag tycker det ligger mycket i vad du skriver! En ökande andel av våra inkomster läggs på boendet. Bostadspriserna i våra storstäder har skjutit i höjden. Därmed har räntorna kommit att utgöra en väsentlig del av bostadsköparnas utgifter. Vi har blivit RÄNTESLAVAR!

  Varför har det blivit så här? Svaret stavas: MASSINVANDRING!

  De senaste decenniernas massinvandring utan att knappt något byggts har skapat en enorm bostadsbrist i våra storstäder. Och den förvärras för varje år! Senaste året invandrade 60.000 (netto) nya hyresgäster! Och vi vet alla att vi aldrig bygger bostäder åt alla nyinvandrade. Därför blir bostadsbristen värre för varje år!

  En mycket mörk framtid väntar oss, våra barn och barnbarn!

 34. KLARTEXTEN! skriver:

  Resultatet av massinvandringen är att bostäder som vi annars kunnat köpa för en årslön nu kostar miljoner och aldrig betalas under vår livstid. Barnen ärver våra skulder och räntor.

  Sen har vi det sociala priset för bostadsbristen: bostadslöshet, andrahandsboende, trångboddhet, otrygghet, oro för barnens framtida boende.

  Vinnarna är främst bankerna som gör enorma räntevinster! Istället för att låna 50.000 lånar man 1.5 miljoner!

 35. MrPerfect72 skriver:

  De som koept fastigheter centralt och saeljer innan Aktiv Demokrati tar makten fraan bankerna och de korrupta politikerna kan kanske tjaena en rejael hacka. 😉

  …men kanske folket vill ha Hitler vid makten isaellet? Det gick ju bra foer Tyskland…en stund…


  [Hmmm… – Martin Gustavsson – måhända har jag fått någonting HELT om baktassen, kanske… – men jag förstår Aktiv Demokratis partiprogram som att AD kommer att FÅ makten av medborgarna – och det är ju en helt annan sak.

  Ifall jag har fattat partiprogrammet fel på den här punkten – så anhåller jag härmed vördsamt om mitt utträde ur AD-gänget.

  Om Hitlerscenariot (video ca 10 min) kan Du läsa i min följande kommentar.

  I det framtida AD-samhället = FolkStyrda samhället (= efter valt 2010 ❓ ) kommer ALLA att vara VINNARE. I o f s så kan jag ha fel i det – men det tror jag ej alls själv på (video ca 8 min) – så det så – hälsar Josef Boberg 8) ]

 36. Josef Boberg skriver:

  Om innehållet i bloggen i detta register.


  OM GRUNDORSAKEN TILL ALLA INVANDRARBEKYMMER I SVERIGE

  (EN MERA INGÅENDE ANALYS OM DETTA HÄR)


  26/5-13 – Vad säkerhetspolisen vet om upploppen: ”Just nu verkar uppvaknandet inför hur djupt manipulerade vi alla är faktiskt ske exponentiellt.”

  Saga eller Sanning


  OM OM HUR EBARMELIGT ILLA DEN SVENSKA MODELLENS RISKDAG FUNGERAR HÄR – trots att: ”LUFT ATT ANDAS OCH SUVERÄNA PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV !”


  Hmmm… – KLARTEXTEN
  – maken till VILSELEDANDE ”klarspråk” i Dina två kommentarer ovan – det får man ju leta efter. Taaack ❗ – för dem – för det ger mig nu anledning till att bjuda Dig på KLARSPRÅK om vad det hela i grund och botten handlar om egentligen.

  De facto ÄR det ju så att wåra PyramidMaktHavande BlockPolitiker bokstavligt talat har varit, och framförallt, ÄR ute i världen och ”raggar” invandrare. Detta för att kunna skapa oreda i det svenska samhället – för att sen med det som ursäkt kunna strama åt (video 8 min) den personliga FRIHETEN för MedBorgarna mer och mer = en ytterligare fördjupning av wårt nuvarande Kallocainsamhälle = den svenska modellens samhälle är väl ingen höjdare precis – för oss av vanligt folk = merparten av medborgarna, tyvärr tyvärr… 😥


  Det här är ju inget nytt under himlen precis – för: Skapa problemet – invänta reaktionerna – och presentera lösningen !” – är ju känt sedan lååång tid tillbaka av ALLA wåra (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavare (video 2 tim 38 min) och deras medlöpare.

  Så skyll för faen åt hållet INGENTING på invandrarna som sådana – för då för du ju ENBART i BEVIS att Du själv är en viljelös medborgare = viljelös ”bricka” i ett ofattbart cyniskt rävspel – och ej minst ett uppenbart kriminellt (folkrättsligt sett) pyramidspel (= DEN GLOBALA RÄNTEBLUFFEN) – med oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna (invandrarna ÄR inkluderade i detta) – och så illa är det väl ändå ej med Dig


  Det har ALDRIG gått att bota ett samhällsproblem genom att tackla effekten av problemet – och det kommar ALDRIG någonsin att vara möjligt – så det så. Det förs till ovedersägliga BEVIS av all sund tankemässig logik.

  Men frågan blir ju då hur länge till Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna (invandrarna inkluderade) som Får i SkockFORTSATT skall gå på GalenPanniga (folkrättsligt sett) PyramidMaktHavares och deras medlöpares BLUFFAR  ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt, politiskt, som publik på dansbanor osv ?) = leva vällustigareeller

  DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT

 37. tusenskona skriver:

  Hur mycket tid lägger du ner på ett inlägg? Det måste ta väldigt lång tid med tanke på all fakta du samlar och alla länkningar. Men jag antar finns bara intresset så känns inget jobbigt, utan bara givande och roligt. Bra gjort!

 38. Josef Boberg skriver:


  Taaack ❗ – goa TusenSköna
  – för Din fina backfeed. Du skall veta att det känns mycket gott i en mer än 69-årad mans hjärta.

  Jo… – Du har helt rätt i att det ej alls känns jobbigt – för då skulle jag ALDRIG hålla på som jag gör. Så jävla dum har jag ännu ej blivit – som jag själv ser det i vart fall.

  Jag skriver INGA nya inlägg – utan jag ändrar några ggr per år de 30 inlägg som jag har = jag fyller på med mera fakta i sak – och tar bort det som har blivit irrelevant = världen förändras ju dag för dag, faktiskt… 💡 Men faen vet om det går åt rätt håll med världen som sådan ❓

  Att notera härvid är att jag själv noggrant har kollat minst en gång på ALLA videos som jag har länkat – och noggrant själv har läst igenom alla textsidor minst en gång som jag har länkat. Att jag länkar samma sak mer än en gång i texten – hänger samman med att jag själv upplever att det stör läsningen och förståelsen av budskapet – ifall man skall gå tillbaka i texten till en tidigare länkning.

  Detta nöjeskneg har jag nu i ca 4,5 år hållit på med på minst heltid = ca 2000 timmar per år. 4,5 år x 2000 = 9000 timmar. 9000 : 30 = 300 timmar per inlägg som ett genomsnitt.

  Sådant är åt hållet HELT OMÖJLIGT att hålla på med som helt oavlönad – ifall man ej tycker att det är ”oförskämt” roligt.

  När sen backfeed kommer i t ex Din tappning – så blir ju det roliga nästan som en drog – men det är sådant man får ta = den ”bördan” är lätt att bära.

  Så igen – innerligt tack för att Du då och då tar Dig in på min ”kockoblogg” – och stimulerar till vidare insatser – hälsar Josef Boberg 🙄

 39. Josef Boberg skriver:

  Uppdaterad den 7 april 2011

  OM DEN SLUTLIGA LÖSNINGEN AV PYRAMIDMAKTHAVERI-ELÄNDET HÄR.

  The Crime of the Canadian Banking System 1/4 (video ca 7 min). CIA Officer Explains New World Order’s Demise (video ca 11 min).


  OM DEN FUNDAMENTALA BETYDELSEN AV ATT ANVÄNDA ”RÄTT ORD” FÖR ATT SJÄLV KUNNA ”FÖRSTÅ” – FÖR ATT SEDAN KUNNA BLI FÖRSTÅDD AV ANDRA


  Partier som överst på sin agenda har MedborgarStyre är Aktiv Demokrati, Demoex, Direktdemokraterna, Demokrati.alternativ.se, PopVox och TilliT – tycker Josef.

  Lars Ohly är inte kommunist ? – Aftonbladet 6/9-10 – ”Han förtydligar.– Kommunism associeras med diktatur och förtryck och allt det som vi vänsterpartister avskyr mest, därför finns det ingen anledning för oss att använda det ordet.”

  Sent syndarna ”vaknar”


  Hej Dig


  FÖRSTÅR POLITIKER MEDBORGARNAS VILJA ❓

  Direkt MedborgarStyre – pdf-fil. Uppdaterad för vår nutid – med internet: ”I ett direkt MedborgarStyre kan alla deltaga i de beslut som berör dem. Du behöver inte välja någon som ska representera alla dina värderingar, intressen och perspektiv. …” = How the Internet Enables Direct Democracy – Craig Newmark (video ca 2 min).


  ”Det är primitivt att välja ledare
  (video ca 2 min) ! Enbart djur behöver ledare ! Idag kan Wi göra det möjligt att Wi MedBorgare skall styra oss själva. Det är inte farbror Staten (läs den varje gång styrande partitoppen) som skall visa oss vägen…!!!” – slut citat härifrån.


  Det följande är tänkt och skrivet i anledning av Interaktiva Dialoger = Kommunikation i kommentarsfältet HÄR – om det fundamentalt samhällsviktiga i att använda ”rätt ord” = att i görligaste mån helt undvika att använda t ex uppenbart av förspillt människoblod besudlade begreppsord i partinamn, partiprogram osv.


  Så rättning i politikerleden i att använda ”rätt ord” efterlyses – för annars kan ALDRIG medborgarna förstå politikernas budskap – i de fall det finns något i budskapen som tjänar medborgarna.


  Varför ?


  Ösregn som ord – innebär att Wi helt automatiskt får en intellektuell koppling till att det är ”sjöblött”. Det får uppfattas som omöjligt att säga ordet ösregn så – att någon enda annan kan uppfatta det som att det skulle vara detsamma som strålande solsken. Med andra ord så är det wåra egna (och i viss mån även andras) gjorda erfarenheter som bestämmer vad ett ord ”står för”.

  Videon ”Perceiving Reality” (ca 10 min) åskådliggör det på ett rimligt bra och lättförståeligt sätt – som jag ser det.


  Under nu mer än 110 år (video 3 tim 35 min) så har tillämpad socialism stått för kopiösa mängder av förspillt människoblod – såväl som att ingen enda socialistisk stat har varit eller än mindre ÄR någonting annat än PartiKratiStyre = PyramidMaktHavarnas vanstyren (om maktens mysterium HÄR)folkrättsligt sett, tyvärr tyvärr… 😥

  Att då använda ett sådant STARKT blodbesudlat begreppsord som demokrati som ”slagträ” inom politiken – och hoppas på att någon enda skall kunna uppfatta det som något FramTidsLovande – får uppfattas som lika utsiktslöst, som att någon ENDA skulle kunna förstå ordet ösregn som strålande solsken.


  Det är ju exakt detsamma med ordet demokrati – för det har aldrig i modern tid funnits – eller finns i dags dato någon enda s k demokrati – som ej i grunden helt eller till allt överskuggande del har varit eller är PartiKratiStyrd = vanstyrd folkrättsligt sett. Att sen begreppen socialism och demokrati som hypotiska teorier är vällovliga – det spelar ju absolut noll roll. Detta därför att människors egna gjorda erfarenheter av vad det har stått och ej minst står för – är det enda som avgör hur människor kan uppfatta = förstå ordet demokrati. Igen – vem kan förstå ordet ösregn som strålande solsken ❓

  Detta förhållningssätt styrks ju i sig ovedersägligt av bl a Anne-Marie Pålssons avskedsbrev till sina väljare såväl som ej minst av videon ”Reinfeldt vs Karl Sigfrid” (ca 8 min).


  När det nu är som det är, och ifall inget görs inom överskådlig tid – så kommer troligast Sverige, precis som Egypten, att förr eller senare få uppleva en folkresning. Men det är ju ingen lösning på någonting. Detta därför att, historiskt sett, så har sådant hittills aldrig lett till någonting annat – än att ett befintligt vanstyre av en nation – enbart har ersatts med ett något mildare vanstyre = hittills, i hela wår kända historia, så har ett befintligt nationellt vanstyre – ännu aldrig ersatts med ett kontinuerligt aktivt MedborgarStyre – såvitt jag känner till den saken.


  ”Många typer av styrelseformer har prövats och kommer att prövas i denna värld av synd och bedrövelse. Ingen påstår att demokrati är perfekt eller allsmäktigt. Det har sagts att demokrati är den sämsta styrelseformen som har prövats, bortsett från alla de övriga formerna som prövats genom tiderna.”

  – citat av Winston Churchill.

  Det kan också uppfattas som styrkt av texten om representativ demokrati på Wikipedia: ”…Representativ demokrati är den absolut mest spridda metoden för att auktoritativt och legitimt utöva kontroll, …”. Andra världskriget föddes i en demokrati och drevs av demokratier – och det i dags dato pågående ekonomiska världskriget drivs av demokratier.


  Av bl a dessa skäl så har Aktiv Demokrati, som står för kontinuerligt MedlemsStyre – före det så besudlade ordet demokrati ”hängt på” ordet Aktiv. Wi har med kontinuerligt Aktivt MedlemsStyre ”trollat bort” att någon eller några ”vanliga” PyramidMaktHavar-inriktade personer kan ”nästla sig in” i Aktiv Demokrati – och ”ta över” beslutsrätten för oss av riktiga medlemmar = vanliga MedMänniskor i partiet.

  Härvid skall noteras att Aktiv Demokrati´s ledamöter i Riksdagen som princip aldrig kan agera som PyramidMaktHavare = PartiKrati-inriktade – enär dom förbinder sig att alltid rösta så som MedBorgarna = medlemmarna i Aktiv Demokrati kontinuerligt beslutar att det skall röstas i Riksdagen.


  Apropå partinamnet Aktiv Demokrati så är ju i o f s en ”dålig” omväg – att överhuvudtaget blanda in ett så besudlat ord som demokrati i ett partinamn. Detta av framförallt det skälet att det ”slänger sig” ju de flesta av de nuvarande partier vårdslöst med i sina partinamn. Det gäller ju för såväl ultrahögerpartier som ultravänsterpartier och allt däremellan.

  Men detta faktum uppenbarades så sent före innevarande riksdagsval – så frågan om att ändra partinamnet till t ex Aktivt MedborgarStyre, Absolut MedborgarStyre eller någonting än mera språkligt sett ”klartextigt” – är bordlagd i Aktiv Demokrati till efter 2010 års riksdagsval.


  Så Wi i Aktiv Demokrati ”står upp för” och jobbar intensivt för att kontinuerligt MedborgarStyre skall genomsyra Sverige som styrelseskick. Vill Du också bidra till att det skall bli så – så skriver Du Aktiv Demokrati på en blank valsedel i valet 2010 och därefter – tipsar Josef Boberg.

  Men det är ”kvart i tolv” – för Grundlagsändringar pågår och Lissabonfördraget blev ej en Grundlagsfråga, tyvärr tyvärr… 😥

  Ifall Du har 75 kr till övers – så bli medlem i Aktiv Demokrati Du också, vettja… 💡 Tänk på barna (video 3 min).


  En MedMänniska är en som ställer till det gott för sin egen del OCH så många andra som möjligt.

  En PyramidMaktHavare är en som ställer till det gott för sin egen del – men på sina MedMänniskors bekostnad (video 3 tim 35 min) – och då FRAMFÖRALLT oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna. Humant


  Den svenska BlockPolitiken = BlockeringsPolitiken = PartiKratistyre = vanstyre (video 8 min) folkrättsligt sett – som jag ser det.

  Detta styrks i sig STARKT av bl a de följande länkningarna;

  Sanningen om sjukförsäkringen

  Patientmaten på sjukhusen måste bli en del av vården

  DE GLOBALA PYRAMIDMAKTHAVARNAS CYNISKA ”GYCKEL” MED FOLKHÄLSAN.

  GRUNDORSAKEN TILL INVANDRARPROBLEMEN

  ANNE-MARIE PÅLSSON´s (M) AVSKEDSBREV TILL SINA VÄLJARE

  ”ARBETE STIMULERAR UNDER RÄTTA BETINGELSER”

  LIBERTARIANSK SAMHÄLLE = MEDBORGARSTYRT SAMHÄLLE = DYNAMISK NATIONALEKONOMI

  HARMLÖSA OCH LIVSFARLIGA DROGER

  CO2-BLUFFEN

  RÄTTSVÄSENDET = ORÄTTSVÄSENDET

  KEMISK OCH MENTAL KASTRERING.


  Det ovanstående är tänkt och skrivet av Josef Boberg
  – som kandiderade som presumtiv riksdagsledamot för AD i valet 2010 – och ”står upp för” politisk och annan SAMVERKAN.


  PS. Pengar gör människor värdelösa
  Money makes the Human Worthless (video ca 4 min). The Crime of the Canadian Banking System 1/4 (video ca 7 min). CIA Officer Explains New World Order’s Demise (video ca 11 min).


  ”Det går att lura en del människor hela tiden.
  Det går att lura alla människor under en del av tiden.
  Men ”luringarna” kan ju ej lura ALLA människor i världen, HELA tiden”

  (…”wealth of Rothschild consists of the bankruptcy of nations” = sant !)
  – det är OMÖJLIGT (video ca 6 min) menar Josef.


  NÄR skall Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna – ta saker och ting i egna händer – och börja med att välja/tillsätta Samordnare/Administratörer – som ENBART ägnar sig åt att administrera det medborgarna kontinuerligt BESTÄMMER = medborgarnas kontinuerliga vilja ? Idag, imorgon eller om ytterligare ca 6 000 år från nu ❓

  vilka är de enda som kan bringa ordning i kaos ? Wåra mer eller mindre folkkära PyramidMaktHavare – eller Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna


  Den ”svenska modellen” har ju sina uppenbara brister, tyvärr tyvärr… 😥

  Men ”simma lugnt” (video 44 min) – för det ordnar sig (video ca 8 min) förr eller senare – är Josef rätt säker på. 🙄


  DETTA FÖR SAMHÄLLETS VIDARE UTVECKLING LIVSVIKTIGA ÄMNE – ÄR FÖRDJUPAT I PS1 OCH PS2 HÄR.

 40. Mast E. Anges skriver:

  Du är uppenbarligen en outbildad och lättpåverkad knäppgök med livlig fantasi som skriver en massa smörja. Som nationalekonom kan jag i alla fall börja med att upplysa dig om att när nationalekonomer talar om ”behov” så handlar inte det om grundläggande mänskliga behov, utom om alla sorters upplevda behov, som t.ex. ”behovet” av att äga en BMW istället för en Fiat eller ”behovet” av Coca-Cola.

  Det finns alldeles tillräckligt med naturresurser på vår jord för att med nuvarande tekniker uppfylla människors grundläggande behov. Dessutom står inte utvecklingen still. Däremot är det alldeles uppenbart att inte alla kan ha allt. Alla kan t.ex. inte bo i Stockholms innerstad. Det är ett exempel på en resurs som måste allokeras på något sätt och det kan ske genom kösystem, lottning eller det mest naturliga, genom att helt enkelt låta en marknad reglera det självt.

 41. Josef Boberg skriver:

  Apropå Ditt uttryck: ”Du är uppenbarligen en outbildad och lättpåverkad knäppgök med livlig fantasi som skriver en massa smörja.” – så kan måhända det tolkas som att Ditt briljant snilliga intellektuella ego ej har en susning om det urgamla tänke- och talesättet: ”Det Wi tänker och säger om någon eller några andra – det tänker och säger Wi ju ALLTID mer eller mindre om oss själva också – och ej alls så sällan minst lika mycket !”

  Tja… – anonyme Mast E. Anges – om Din kommentar som sådan i övrigt så kan jag bara konstatera att: ”Smaken som baken är ju alltid delad ❗ ”

  Dock… – frågan blir ifall nationalekonomer och politiker överhuvudtaget FÖRSTÅR FOLKETS VILJA ❓ undrar Josef Boberg 8)

 42. Mast E. Anges skriver:

  Yazå du, seyer WI det. (Ock syftet medh at stawa ”vi” po deth setet ärh…?)

 43. Josef Boberg skriver:

  Syftet med det är att testa om friheten i Sverige fortfarande är på den nivån – att man får stava hur som på sin egen blogg i vart fall. Och det är den – för än så länge har jag ej blivit utsatt för beslagtagning av min dator.

  Dock… – huvudsyftet är att Wi inkluderar mig själv i allt som jag skriver – som jag själv ser det. Hur sen andra uppfattar det – det är ju ej alls mitt bord så att säga.

  Det kom sig av att jag var urless på allt möjligt – som så många säger och skriver om ditten, datten och dutten – mig själv då inkluderad – där dom som princip undantar sig själva = en form av väl kamouflerat förtal – kan det ju ses som.

  Mer om varför jag bloggar finns HÄR.

  By the way – Din stavning var verkligen kreativ – så den skall jag nu överväga att övergå till. / Josef 🙄

 44. Awesome website, I had not come across josefboberg.wordpress.com earlier during my searches!
  Carry on the fantastic work!

 45. Josef Boberg skriver:

  Uppdaterad den 1februari 2013

  Alla har Wi RÄTT att BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigare ❗ – eller


  OM EGOT – THE FALSE CENTER HÄR.


  DEL ETT – OM ENFALD VISAVI MÅNGFALD. DEL TVÅ HÄR


  Vilka är de enda som kan bringa ordning i kaos

  Wåra mer eller mindre folkkära PyramidMaktHavare – eller Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna ❓


  GooodMorgon Jonas
  ,

  Normalt sover jag till i vart fall 8-9-tiden – enär jag har vanan att ej komma i säng förrän framåt 11-12-tiden. Min allt överskuggande hobby = nätet – håller mig uppe om kvällarna.

  Dock… – ibland vaknar jag tidigt = redan vid 4-5-tiden – när det är något som ”pockar på” att bli uttryckt på min åt hållet lite annorlunda blogg. Den är ju ej så mainstreamad precis…

  Men i morse (8/12-10) var det ej ”så illa” – utan klockan var bara vid pass 6-tiden. Det som väckte mig i arla morgonstund idag – var att grunderna för detta email (utvidgat med flera länkningar mm i det följande) till Dig fanns överst på ”hyllan” och ”pockade” på åtgärd.


  1972 läste jag boken Kallocain av Karin Boye. Första utgåvan kom 1940. Det var för mig då en MYCKET ”kallsvettig” läsning – minst sagt (boken Kallocain intar hedersplatsen på min bokhylla numera – vid sidan av Bankerna & skuldnätet av Ellen Hodgson Brown. Jag lånar ut den till dom som ej kan få tag i den på annat sätt). Men vaddå… – tänkte jag då – va skönt att jag bor i ”fria” Sverige – och ej är drabbad av sociallismens censurdiktatur (video ca 9 min) osv. FRAlagen (video 8 min) var ju ej uppfunnen 1972.

  En nära vän – som jag rätt ofta resonerade politik med – satt vid mitt köksbord ”på en kopp kaffe” i mitten av 1980-talet. Hon kom ifrån ett land i forna Sovjetunionen – och hade då bott i Sverige i ca 10 år. Plötsligt så sa hon ungefär så här: ”Dom som lever i sovjetstaterna VET att dom är diktatoriskt styrda. Det är inget optimalt sätt att leva sitt liv på – men dom lever TVÅ liv. Ett där dom accepterar vanstyret = fogar sig i de regler som partikrati-kommunistledarna kräver. Men vid sidan av det så lever dom parallellt ett helt eget fritt liv – såväl tankemässig som fysiskt. Men ni i Sverige är ju så jävla körda att ni ej alls SJÄLVA inser att ni är grundlurade !”


  Jaha… – tänkte jag då – hur körd får man vara ? Ca 10 år senare så var jag helt klar över att min vän hade rätt – och att det ca 10 år tidigare var jag som var ”helt körd”.

  SYNOPSIS
  ”Om Wi gjorde oss av med alla dom högt uppsatta som utövar en global dominans, skulle det inte dröja länge innan en ny skara PyramidMaktHavare skulle ta deras plats, med samma ambition. Därför är det inte individerna eller grupperna i sig som utgör problemet. Problemet ligger istället i dom förhållanden som i alla tider ”hjärnförsmutsat oss av vanligt folk (= väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder) och gjort oss enkelspåriga. Dock finns det många som yttrar sig emot denna mening, med argumentet om att det är ”vår mänskliga natur” som är orsaken till denna konkurrans och vilja att dominera andra. Detta stöds inte av fakta. I verkligheten är Wi alla nästintill tomma ark när Wi föds, och det är vår omgivning som formar (video ca 10 min) vilka Wi är och hur Wi väljer att agera.


  För att påtaglig förändring skall kunna ske, måste Wi därför lägga mindre energi på att tampas med produkterna av en förvriden social struktur, och mer energi på att försöka förändra orsakerna. Trots att det kan tyckas vara ett svindlande och komplicerat projekt, så är det det enda sättet under vilket vår värld kan förändras till det bättre.

  Wi kan forstätta stampa efter insekter som kravlar under kylskåpet, men tills Wi slängt den skämda maten som lockar fram dom, kommer dom alltid att krypa tillbaka igen.”


  ”DEN SVENSKA MODELLEN” startades upp på 1950-talet av Tage Erlander-administrationen. Den konsoliderades under Olof Palme-administrationen. Men måhända var det så att Olof Palme – i slutet av 1970-talet – själv insåg att detta skulle gå åt helvete med det svenska folkets frihet och ångrade sig – och försökte göra någonting åt faenskapet.

  Men det kunde ju ej den globala BankingLigan, med familjen Rohtschild (video ca 10 min) i spetsen, tolerera – så Olof Palme eliminerades den 28 februari 1986. Att denna händelse fortfarande ej är juridiskt klarlagd – är ju därmed ingen tillfällighet – för sådana klarläggande utredningar är ju, globalt sett, tabun att göra – punkt.


  John F (video ca 10 min) Kennedy (video ca 11 min) är ju ett annat exempel på hur det går – för dom som försöker göra någonting åt vanstyrarna (folkrättsligt sett) av världen ekonomiskt = politiskt. Han var ju därtill i blodsband med BankingLigans Kennedy-familj. Utredningen av det mordet har det ju heller aldrig blivit ”någon reda med”. En del av hans nära släktingar har ju också eliminerats ifrån den politiska arenan.

  Mahatma Gandhi (video 44 min) i Indien kom ju rätt långt på sin tid – men han stöp ju också till slut för åtgärder. Sedan dess har det ju ej varit någon ”jävla ordning” i Indien heller. Jag behöver ej vara särskilt fantasirik – för att också fundera i sådana här termer avseende Anna Lind. Jag skulle kunna forstätta några A4-sidor med sådant här – men det skall jag ej göra.


  Vill bara nämna att idag används företrädesvis mera försåtliga = ego”snilliga” metoder – än direkta fysiska elimineringar. Julian Assange kan vara ett gott exempel på sådant (nytt ”Wikileaks” = Openleaks är på G). Den modiga vaccineringsupplysaren Jane Burgermeister (video ca 55 min) ett annat. Om hur det kan ”marknadsföras” t ex HÄR.

  Hur många liv som har gått till spillo (ekonomiskt, socialt, mentalt och fysiskt) – för att hålla ”BRIST PÅ ENERGI-BLUFFEN” vid ”liv”, sedan året 1900 – har jag ingen aning om – men mååånga kan jag tänka mig att det är.

  Den globala BankingLigan misslyckades ju med Sovjet-projektet. Det är nu ersatt med EUprojektet. Men det är ju än så länge ”lite ofärdigt” (video 9 min) som NWOprojekt. Nordkorea är ju inget föredöme heller – för där vet folket att dom är manipulerade. Däremot så är ju den sedan 1950-talet pågående svenska modellen ett till hart när 100 % lyckat NWOprojekt – än så länge.


  Jonashandenhjärtat – vet Du att NWO ytterst ”står upp för” den ultimata socialismen ? – och att Du och jag lever i ett land där den processen har rönt mest framgång = Sverige har kommit längst i hela världen på den vägen ! Så tala om att Sverige är ett ”föregångsland” – men ej alls på det sätt som dom flesta inbillats = hjärnFörsmutsat till att tro.

  Hur faen har det gått till ❓

  Tja… – i Sverige har det än så länge varit tillåtet att uttrycka sin mening – på ett sätt sett. Men å andra sidan så är etablissemangets massmedia ”Trattmedia” (video 2,5 min) enligt Hans Rosling (”Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – silar mygg och sväljer elefanter”). Det innebär ju i sig att det som syns av den kritik som finns av svenska modellen bokstavligt talat ”försvinner = dränks” (video ca 9 min) av det som syns i omfattning = talar för svenska modellen. SuperSmart (”SS”) gjort – eller ❓


  Storeborseländet började för mer än 6 000 år sedan – i och med att religionerna hittades på av den tidens PyramidMaktHavare. Religionerna var, och ej minst ÄR, den grundläggande orsaken till att hjärnFörsmutsningen av oss av vanligt folk har förlöpt så framgångsullt. Just i Sverige så ser det ut som att det mest framgångsrikt – globalt sett. Så visst är Sverige ett givet föregångsland – men ej alls på det sätt som mainstreamade storeborsexperter inbillar oss av vanligt folk.

  Var faen finns idag den personliga friheten för oss av vanligt folk att finna i dagens Sverige


  Storeborsexperter lurar oss av vanligt folk till att äta ”fel mat”, lurar oss till att ”kasta skit”varandra – istället för dom som skit borde kastas på, lurar oss till att omedvetet använda hälsobelastande mobiler, lurar oss till att tro på CO2-bluffen, den globala räntebluffen, ”brist (video ca 2 min) energi”-bluffen osv osv. Så här skulle jag kunna fortsätta att rada upp hur grundlurade Wi av vanligt folk ÄR i Sverige i dags dato på några A4-sidor ytterligare – men det skall jag ej göra.

  Etablissemangets massmedia är StorebrorsCensurarade = ”Trattmedia” (video 2,5 min) enligt enligt Hans Rosling. Det tycker jag är all förklaring som behövs – för att intellektuellt förstå varför det har blivit så här ”ännavänt”.


  För den som ids kolla videon om ca 2,5 minuter – kan ju ej annat än bli övertygad om – att ifall felaktig – eller varför ej säga som det är – ren lögnaktig propagranda vräks över oss av vanligt folk – i den proportionerna av att under 13 dagar avled 31 personer i svininfluensa och under samma tid 63 066 personer av tuberkulos globalt sett. Detta föranledde storeborsexperternas massmedia att skriva 8 176 artiklar om de 31 dödsfallen p g a svininfluencan – och under samma 13 dagar skriva 0,1 artiklar om de 63 066 personer som avlidit av tuberkulos. Detsamma som att oddsena var ca 80 000 mot 1 – till förmån för lögnen om att svininfluencan var värd att satsa tid, pengar och möda på. Snacka om att ha tappat allt förnuft och tankemässig logik för rimliga proportioner av problembelysning av massmedia – eller ❓

  Ifall Du nu fortfarande undrar över hur i helvete Wi av vanligt folk har kunnat bli så grundlurade som Wi är – så kan jag ej annat än ej alls förstå Dig. Detta därför jag tycker att det är ett fantastiskt mirakel att det fortfarande finns folk i Sverige som kan tänka självständigt = FRITT – TROTS trattmedias (video 2,5 min) härjningar.


  Jamän… – säger Du måhända nu, kanske… – t ex på Facebook är det ju i vart fall ej StorebrorsCensurerat. Trodde Du ja… – men bevis på raka motsatsen finns t ex HÄR, tyvärr tyvärr… 😥

  Det föranledde mig att där göra den följande kommentaren: Carl Johan – jag är rätt säker på att det funkar på Facebook – som på de flesta webbhotell. Ifall en viss mängd av besökarna på Din sida klickar på ”anmäl”, ”gilla ej” eller liknande – så blir man helt automatiskt nedkopplad = arkiverad.

  Ingen människa är inblandad i det i den fasen, tror jag… Sen får man ju skicka email till dom och påtala att ”det gått snett” – och då brukar det fixa sig.

  Själv har jag varit ute för detta avseende Akismet ett rätt stort antal ggr under min snart 4-årade tid som nätmedborgare + att wordpress.com arkiverade hela min blogg under en vecka eller så.

  Så att köra ett vårdat språk i sin emailkorrespondens med t ex Facebook – och ha lite tålamod – tror jag kommer att göra att det ”ordnar sig”. Frågan är också om jag i Ditt ställe ej skulle ha lagt det här inlägget med kommentarer i papperskorgen också. Men det är ju en smaksak…

  Mitt Gandhi-koncept ”lätt som en plätt” kräver ju att ej möta ”våld med våld” – och det mår jag själv jävligt bra av att ständigt och jämt försöka tillämpa.

  Värt att testa i t ex det här Facebook-fallet ?”


  Carl Johans svar på det blev: ”Själv har jag varit pacifist i min ungdom, men har resignerat inför faktum att vissa inte förstår något annat språk än olika grader av våld. Eller hot om våld – på ett eller annat sätt.”


  Mitt svar på det blev: ”I sidhuvudet på min blogg – så har jag devisen: ”Samverkan Är Win-Win för ALLA. Motverkan ger vinnare och förlorare = ALLA blir förlorare över tid sett.” Bevis för att det ALLTID har varit så – och ej minst är så i dags dato – tycker jag är förkrossande starka i t ex videon The Money Masters – How International Bankers Gained Control of America (3 tim 35 min).

  Utan att ha haft en susning om vad pacifism och/eller liberalism stod/står för egentligen – så har jag själv aldrig någonsin varit intresserad av att utöva någon form av t ex idrott = att vinna fysiska segrar över någon eller några andra = bli ”större” själv – genom att göra någon annan ”mindre”. Dock… – under min GifterMålstid (1965-95) – så hände det att jag t ex slarvade bort på tok för mycket tid framför TV´n – genom att kolla på typ Björn Borg-tennis och Ingmar Stenmark-briljans osv + ej minst s k nyheter, tyvärr tyvärr… 😥

  Under samma period så var jag också ett tämligen väl Storebrorsmisslett ego. Detta i meningen att jag då mycket HÖGT värderade att ha mina arbetsledande roller (= Storebrors-funktioner) i mitt yrkesliv – samt ”fin familj” – i meningen ”snygg och attraktiv kärring”, välartade barn, fint hus, bil osv osv.


  Så även ifall jag själv aldrig haft intresse för ”fysiska krig” (såvitt jag kan påminna mig så har jag aldrig, under min nu snart 70-årade levnad, deltagit i något fysiskt slagsmål) – så har jag ju ändå, såväl initierat som deltagit i, ett hart när ”oändligt” antal intellektuella krig = hittills har jag varit en på förhand given förlorare – såväl som dom mååånga som jag intellektuellt har krigat med. I valrörelsen 2010 så kom jag själv fram till – att fortsatt sådant ”kört” intellektuellt Storebrorsegobeteende är helt meningslöst – punkt.

  Detta sagt utifrån den eviga sanningen: ”Våld, fysiskt såväl som ej minst intellektuellt, föder – för att ej säga göder – än mera av våld !” – och alldeles oavsett hur ”berättigat” våldet intellektuellt/känslomässigt kan synas vara i vid tillfället för utövandet. Detta gäller ju ALLTID för var och en av oss av vanligt folk i vart fall (= väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder) – såväl som för alla världens stater som sådana – som jag ser det.


  Såvitt mig känt så finns det i wår kända historia bara ett enda exempel på att ”ickevåld” fungerar, på ett intellektuellt helt ofattbart sätt – men på ett mirakulöst kraft- och framgångsfullt sätt. ”The Pilgrim Of Peace !” (video 44 min) = Mahatma Gandhi har ju fört det i ovedersägliga bevis. Men det sågs ju då, som så ”samhällsfarligt” – av de dåvarande globala PyramidMaktHavarna – så han eliminerades ju. Varför – tror Du ❓

  Själv kommer jag fortsatt att försöka med att följa min nya självinsikt – om att fysiskt och intellektuellt ”ickevåld” håller hela vägen – under de ca 10-15 år jag har kvar att andas (statistiskt sett). Därtill kommera jag att ha ett öppet sinne för att möta en likasinnad. Detta av det enkla skälet att: ”En besjälad person kan göra mycket – och två i sann förening kan förändra hela världen ”lätt som en plätt”, bokstavligt talat !” – slut citat härifrån.


  Så lösningen på det här med StoreborsCensur MÅSTE väl förr eller senare bli – att någonstans kommer det på nätet att skapas en sajt – som ej alls är storeborsövervakad. I annat fall så MÅSTE det ju bli ett endgame (video 2 tim 20 min) = harmagedon – och va faen skall det vara bra för ❓

  Med tanke på vad som står i AD´s partiprogram om medlems – och medborgarfrihet – så tycker jag att AD´s blogg och forum (som ju enligt Dig Jonas – just nu är som ”en död hamster” + att såväl bloggen som forumet är på tok för stora per sida = det går med snigelfart att ta sig dit) är det perfekta nätstället för att påbörja den här processen med. Jag behöver ej använda särskilt stor del av min fantasi – för att kunna tänka tanken att det, i valet 2014, skulle kunna leda till ett väljarstöd för Aktiv Demokrati – som Wi ej ens kan ”drömma om idag”.


  Men i o f s så är det ju inget specifikt för AD – för vilket parti som – som skulle öppna en sajt utan storeborsövervakning – skulle troligast få ett väljarstöd som de ej ens idag kan ”drömma om”. Så det gäller ju att KONKRET agera NU – för sådana som vill vara med och bygga ett samhälle för oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – är jag rätt säker på. 8) = ett samhälle som ej alls styrs av rädsla (video ca 8 min) för det ena (video ca 4 min) eller det andra.


  Vad jag med detta vill säga är att Wi i Sverige i dags dato har en ”förkrossande” (video ca 9 min) censur i ALLA massmedia – såväl som att detta också är tämligen vedertaget inom bloggvärlden, nättidningar osv – i form av t ex förhandsgranskning av kommentarer. Till detta kommer nättidningar, bloggar och andra webbforum – som helt saknar = har stängt funktionen att kommentera = det är bara deras egna meningar som ”är värda att publiceras”.

  Finns det någon mer än jag som KLART inser att detta ENBART gynnar NWO-gubbarnas ”konstiga” (video 3 tim 35 min) agenda


  Detta sagt med tanke på att medlemmarna i AD och wåra besökare på nya AD-bloggen är storebrorsövervakade enligt det följande;

  1. Ingen får kommentera utan förhandsgranskning. Det kan bara ske efter det att Du har godkänt två gjorda kommentarer

  2. Ingen medlem i AD (förutom Du själv) kan skriva inlägg på nya AD-bloggen – utan att de förhandsgranskas = godkänns av Dig

  3. Till detta skall rätteligen också föras – att på gamla AD-bloggen (raderad av Dig 20/12-10) så var det EN person som stod för så gott som ALLA inlägg på bloggen – såväl som dominerade kommentarsfälten med sin socialistpropaganda (= reklam för den globala BankingLigans slutliga agenda). Det blev ju riktigt illa = katastrof för AD som parti – visade det sig ju i valet 2010. AD fick färre röster i valet 2010 (76 röster) än i valet 2006 (81 röster).

  På nya nya AD-bloggen är det i stort sett också bara EN person som skriver inlägg = Du under bl a kamouflaget webbgruppen + att kommentarsfälten som princip är tomma.

  Jonashandenhjärtat – vad tror Du att det beror på ❓


  Fortsättning följer HÄR
  .

 46. Milas skriver:

  Hej Josef,
  Det var rena njutning att läsa det du har skrivit ovan. Tack för att du tar dig tid och ork att skriva.
  Må väl!

 47. Josef Boberg skriver:


  Tack så mycket ❗ – Milas
  – för Din rosande backfeed om vad jag har kommit fram till – avseende bl a etablissemangets massmedia. På ett sätt ”konstigt” att ej mååånga flera har gjort det, verkligen…

  Men det för väl bara i bevis att Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – är åt hållet rätt ”körda” på att själva inse vad som är ”fågel eller fisk”, tyvärr tyvärr… 😥

  Kul i vart fall att Du ”hajar galoppen” – och förhoppningsvis ej fastnar framöver i att etablissemangets massmedia är StorebrorsCensurarade = ”Trattmedia” (video 2,5 min) enligt Hans Rosling. Ifall Du tipsar en eller annan om hur det är också – så måhända kan Wi över lite tid sett – komma ut ur det här PyramidMaktHavarnas strupgrepp på oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – med wåra liv i behåll, förhoppningsvis… 💡

  Igen – taaack för Din kommentar – och vet då att sådant stimulerar för att orka med att ”tjata” vidare – om det här för alla wåra barn och barnbarn så LIVSVIKTIGA ämnet om den pågående StorebrorsCensuren. De facto är storebrorscensureringarna HUVUDPORTEN till det slutliga globala Kallocainsamhället – vars stater redan nu har sina uppenbara brister, tyvärr tyvärr… 😥

  Men var vid gott mod – för det fixar Wi tillsammans och ”lätt som en plätt” (video 44 min)hälsar Josef 🙄

 48. Josef Boberg skriver:

  Uppdaterad den 1februari 2013

  Alla har Wi RÄTT att BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigare ❗ – eller


  OM EGOT – THE FALSE CENTER HÄR.


  DEL TVÅ – OM ENFALD VISAVI MÅNGFALD. DEL ETT HÄR


  Som helt oerfaren nätmedborgare gjorde jag mitt intåg på internet år 2007. Tämligen omgående fann jag då Carl Bildt´s bogg. Fantastiskt – tyckte jag då – avseende bl a den frihet det då där fanns i kommentarsfälten. Exempel på det t ex HÄR (32 kommentarer) – och ej minst t ex HÄR (134 kommentarer). Kommentarsantalen var ju då tämligen genomgående mååånga tiotal för varja blogginlägg. Snacka om mångfald. Men den friheten tog slut hösten 2008. Sedan dess har det varit tunt med kommentarerna på Bildt-bloggen. Hur den censureringen förlöpte har jag ordat om HÄR.

  Anledningen till att Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – som får i skock åt hållet viljelöst = slaviskt accepterar sådant härutan att ryta som lejon – står nog att finna i det Wi utsätts för som barn. Redan i trotsåldern ”knäcks” (= hjärnFörsmutsas) Wi ju till att viljelöst = slaviskt acceptera föräldrarnas, såväl som andra vuxnas, censurering av wårt språk – genom att dom då så entydigt tabubelägger vissa ord och uttryck. Men ej minst även för att barn och tonåringars helt NaturLiktVisa beteenden med sina egna ägandes kroppar i kött tabubeläggs också av så gott som ALLA vuxna.

  Ifall Wi som barn ej ”med hull och hår” = slaviskt köper det vansinnet – så ”rankas” Wi som ouppfostrade. Det vill jag snarare etikettera som att Wi i så fall ej är helt hopplösa egon = av ”storebror” = föräldrarna och andra vuxna hopplöst hjärnFörsmutsade = Wi har kvar en gnutta av den frihet Wi alla är födda med – och som Wi alla har rätt till (folkrättsligt sett) under hela wårt liv i kött – så det så. 8)


  Hur som med det – så när Newsmill startade – med Bonnierkoncernen som ägare – så var allt tillåtet i kommentarsfälten. Ett gott exempel på hur många kommentarer det då kunde bli finns t ex från 17/2-10 HÄR (260 kommentarer). Senare – när kommentarsfälten blivit föremål för förhandsgranskning – så blev det t ex som HÄR. 24 kommentarer blev godkända av 35 gjorda (det framgår av numreringen av kommentarerna) = ca 30 % har ej blivit godkända + de många som skulle kunna ha kommenterat – men som har tröttnat på Newsmills StorebrorsFasoner = har slutat med att kommentera.

  Jag är en av dom många – och det kan Du se på min användarprofil. Ifall Du går tillbaka där i kommentarerna – så ser Du att jag för några månader sedan var tämligen flitig – men som princip nu har slutat upp med det.


  Dock… – Newsmill har ALDRIG varit ett fritt massmedia – enär ALLA artiklar först SKALL godkännas av redaktionen – innan de publiceras. Därtill så anvisar ju Newsmill högst upp på sin sida – inom vilka ämnen som redaktionen vill ha artiklar. Just idag (10/12-10) är det Iran, skolans kris och VISA-gate (i anledning av att VISA med flera betalkortsföretag av politiska skäl har stängt överföringar till Wikileaks).

  Så även ifall Newsmill fortfarande är ett av de friaste massmedierna som finns – så handlar det ju i alla fall om att det i alltför hög grad ÄR StorebrorsCensur = psykologisk manipulation av oss av vanligt folk – genom att ALLT som publiceras är godkänt av en ”kompetent” elit – med redaktionens ögon sett.


  IGEN
  etablissemangets massmedia är StorebrorsCensurarade = ”Trattmedia” (video 2,5 min) enligt Hans Rosling. Kan Du komma med tillstymmelse på bevis att det ej alls är så – så kommer ingen att bli gladare än jag. Meddela mig i så fall sådant per tel. 0430-215 66 eller per email josef@boberg.nl


  Även Wikileaks synes syssla med sådant, tyvärr tyvärr… 😥 ”…Få förstår hur lite som har publicerats. Detta är ett svek mot Wikileaks ursprungliga principer, nämligen att allmänheten och så många medier som möjligt ska få tillgång till informationen utan att någon diskrimineras, säger Domscheit-Berg till Freitag.” – slut citat härifrån. Snart kommer Openleaks – alternativet till Wikileaks. Openleaks skall ej alls syssla med StorebrorsCensur = psykologisk manipulation av oss av vanligt folk – sägs det. Wi som fortfar att andas får se…  Apropå det nu så aktuella Julian Assange`s Wikileaks
  – så läste jag det följande 31/12-10 HÄR:

  ”En reflektion vid årets slut

  I det här skedet känns det inte alls långsökt att utpeka Wikileaks såsom en av elitens många plattformar för desinformation. Det är ett antal faktorer som sammantaget ger klara signaler om att så är fallet. Dessa är följande:

  – Wikileaks lägger allt fokus på en central person, Julian Assange, som i stort sett själv avgör vad, hur och när någonting skall publiceras. Huvudpersonen utmålas som en stilig hjälte i mänsklighetens tjänst. Hemlös, orakad och med tonat hår sägs han fly undan hotbrev och odefinierade ”hit squads” (journalister tycks dock inte ha några problem att kontakta honom).

  – Stora mediajättar har gemensamt publicerat material från Wikileaks. Media censurerar till vardags ALLT och ALLA verkliga nyheter som skulle kunna öppna allmänhetens ögon om saker och ting. Varför sker censuren inte i detta fallet? Organisationen Wikileaks får stort utrymme i media, olika reportage visas på bästa sändningstid. Varför får just den organisationen publicitet?

  – Amerikansk militär kommenterar Wikileaks avslöjanden och kräver att handlingarna lämnas tillbaka. Hur kommer det sig att militären plötsligt är intresserade av att kommentera militära och konfidentiella handlingar när det vanliga svaret från dessa myndigheter brukar vara: ”Vi kan varken bekräfta eller förneka påstådda uppgifter”.

  – En smutskastningsskandal rullas upp stort i media. Detta kastar ytterligare ljus över Wikileaks i allmänhet och Julian Assange i synnerhet. Julian Assange anklagas för våldtäkt av bl.a. en kvinna som sägs ha en koppling till CIA. Är orsaken till att han känner en kvinna inom CIA helt enkelt den att han själv står i förbindelse med organisationen?


  SLUTSATS

  Hemska uppgifter om tortyr och övervåld i Irakkriget avslöjas men endast för att dölja ett mycket större brott. En stor lögn avslöjas för att dölja en ännu större lögn. Klassiskt desinformation i praktisk handling. Allt fokus kastas på kriget i Irak och dess vidrigheter. En gigantisk såpopera rullas igång kring Wikileaks. MEN, inga uppgifter (av substans) publiceras i Wikileaks som visar på den verkliga ORSAKEN till ”kriget mot terrorn”; den av makteliten arrangerade sprängningen av World Trade Center och den påhittade historien om muslimska fundamentalister och den likaså påhittade terrororganisationen Al Qaida. Människor VILL tro att Wikileaks är en organisation som kämpar för sanningen, organisationen kan en gång ha haft uppriktiga och ärliga avsikter. Idag är de endast ett redskap som spelar helt i maktelitens händer.

  RING, VARNINGSKLOCKA, RING !
  Joakim | 2010-12-30 ”
  – slut citat härifrån.

  Så vem faen VET vad som är ”fågel eller fisk” i dags dato ❓


  Hur som med detta – så tänker jag i samma banor som Daniel Domscheit-Berg tänker – tidigare aktiv inom Wikileaks (nu i nöd) – och som t ex finansminister Anders Borg tänkte som student (video ca 2 min). Det vore väl själve faen ifall det ej skulle gå att få till NÅGOT sådant media i Sverige. T ex Nya AD-bloggen har ju potential för att kunna bli en bra början – som jag ser det.


  Jag skrev därför det följande som ett blogginlägg på nya AD-bloggen den 22/11-10 – men det väntade fortfarande 2/1-11 på Ditt godkännande – och ÄR helt raderat av Dig 4/2-11…

  ”Vår grundidé är att alla medborgare, med fötterna fast förankrade i samhällets olika delar ska kunna påverka politiken direkt eller indirekt rakt in i riksdagen genom ett internetbaserat demokratisystem. Vi vill göra detta för vi anser att den ”representativa demokratin” slutat fungera. Många politiker verkar idag styras av kortsiktiga egenintressen eller allmän inkompetens samtidigt som medborgarnas grundläggande intressen ignoreras.

  …Vi får inte låta detta fåvälde cementeras för då är inte diktaturen långt borta.

  …Det finns därför ingen styrelse eller någon annan grupp partimedlemmar som har mer makt än andra, utan alla partimedlemmar har möjlighet att påverka alla frågor med samma kraft.

  …Vi tror att ökat medvetande, inflytande och ökad debatt mellan människor kan få bukt med de problem som de befintliga partierna dras med idag.

  …Man kan se omröstningar som en del av det språk som människor använder för att uttrycka sin åsikt. Det som gör omröstningar speciella är att det går att på ett demokratiskt sätt sammanställa olika människors åsikter för att fastslå en gemensam åsikt, kanske för att fatta ett gemensamt beslut. Därför kan vi också säga att omröstningar utgör en del av ”demokratins språk”.

  …Ett språk som inte utvecklas i takt med dess användare tappar på sikt uttryckskraft, något som i det här fallet ger upphov till taktikröstning, stelbenthet och nyanslöshet. Vi i Aktiv Demokrati ser det som vår främsta uppgift att utveckla demokratins språk.

  En av dessa modeller är den ”kontinuerliga omröstningen” som används för att fastställa partiets övergripande åsikt rörande enskilda beslut.

  … * Alla medborgare kan när som helst lägga ett förslag. Förslaget kan antingen bifallas eller förkastas efter en viss tid som man på förhand ej kan veta. Detta har i många fall kallats för medborgarinitiativ.
  * Systemet har en demokratisk censur vilket betyder att systemet är självsanerande på oseriösa förslag och skräp. Det krävs bara att några utav den ansvarsfulla majoriteten röstar emot ett oseriöst förslag för att det ska tappa stöd och försvinna ur allmänhetens synfält. På så vis behöver ingen utöva odemokratisk censur…”
  – slut citat av AD´s partiprogram.


  P g a att ett akut nödläge uppstod före valet 2010 – avseende gamla AD-bloggen (raderad av Dig 20/12-10) – så fattade då ett litet fåtal av medlemmarna i AD beslutet att förhandsgranska alla blogginlägg.

  Nu existerar överhuvudtaget ej detta förhållande längre – men förhandsgranskningen = likriktningen av blogginläggen pågår likväl.

  Jag kommer ej att skriva några nya blogginlägg på nya AD-bloggen – så länge som förhandsgranskningen pågår. Det är inget hot – utan det är ett löfte – hälsar Josef” – slut citat av mitt väntande inlägg på nya AD-bloggen.


  MÅNGFALD

  Hela wårt fantastiska Universum (video ca 64 min) består av en ofattbar mångfald. T ex planeterna Solen (video ca 8 min) och jorden Terra som sådana – i alla sina i hart när oändliga antal av detaljer – som ju i sig är i ständig förändrig. Förändring = LIV och stillanstående = DÖD. Den av mäniskohand orörda NaturRen, på jorden Terras ytteryta, är i samma tillstånd = ständig förändring = LIV. Har Du tänkt på, i denna snöns årstid, att det finns ej en enda snöflinga som är den andra exakt lik. Snacka om variation = mångfald.


  ENFALD

  Det enda som uppenbart bryter detta, såväl ofattbart gigantiska som ständigt föränderliga = dynamiska, mångfaldsmönster i Universum – är ju som princip ALLA människosläktets PyramidMaktHavare – som ju har enfald som främsta kardinaltecken – såvitt jag förstår den saken. Dock… – det smittar ju också en förskräckande mängd av oss av vanligt folk = väsentligt fler än 90 % av världens alla länders medborgare, tyvärr tyvärr… 😥


  Jag ser en klar potential i AD´s partiprogram – för att det nu mer än 6000-årade mönstret – av mer och mer förslavning av mänskligheten on mass – nu äääntligen skall kunna brytas. Rätta mig ifall jag har fel.

  Ha det… / Josef


  PS.
  Ambres (kanaliserar genom instrumentet Sture Johansson) är väldigt klar över hur Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – ständigt och jämt LURAS av storebrorskörda egon = PyramidMaktHavarna och deras medlöpare. Klicka på filmklipp HÄR – så får Du på ca två minuter kristallklara besked om hur det ÄR = Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – går omkring och är ständigt och jämt mer eller mindre rädda (video ca 8 min) för vad ”körda” Storebrorsegon skall ”hitta på” – trots att det är ”lätt som en plätt”, bokstavligt talat – att fixa dom för gott.

  Jag tycker att AD´s partiprogram är det perfekta ”verktyget” för att starta den processen med. Vad tycker Du – eller än hellre – vad säger Din magkänsla (video 3 min) Dig ❓


  Ifall Du nu skulle få för Dig att läsa och begrunda detta en gång till – så har Du början av denna del två HÄR och början av del ett HÄR.  Alla har Wi RÄTT att BÄTTRE
  (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigare ❗ – eller

 49. Leif Erlingsson skriver:

  God Jul själv, Josef !


  [Tack så mycket ❗ – och en gång till till Dig önskar jag 😆 ]

 50. osciloscope skriver:

  jag önskar mer gott nytt hjulår!


  [Tack så mycket ❗ – och detsamma till Dig önskar jag 😆 ]

 51. Hans skriver:

  Började läsa denna kolumn i väntan på ett tåg och hann inte så långt eftersom tåget märkligt nog kommer enligt tabell, det slog mig nu igen att många av de problem som påvisas har en tillräcklig (men inte nödvändig) orsak, det stora antalet människor per planet.
  Människopyramid med en människa per kvadratmil i snitt?
  Både no och njet.
  Varför finns ingen pyramidsystem i en myrstack trots att stacken kan vara pyramidformad?

  Med denna frågeställning tackar jag för en så fin och trevlig FLASH – julhälsning

  Hans


  [Taaack Hans – och – God Jul

  önskar Josef 🙄

  Vilka är de enda som kan bringa ordning i kaos

  Wåra mer eller mindre folkkära PyramidMaktHavare – eller Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna ❓ ]

 52. Rickard skriver:

  Det är dags att begrava mångkulturen en gång för alla…
  http://www.hesperus.nu/?p=633

 53. Josef Boberg skriver:


  Tack ❗ – styrman Rickard
  – för Din kommentar.

  Själv var jag till sjöss under ca 6 år i början av 1960-talet – och tuffade då företrädesvis med dåvarande Johnson Line på företrädesvis Sydamerika-fart.

  Hur är sjömanslivet nu för tiden ❓

 54. Josef Boberg skriver:

  Uppdaterad den 30 maj 2013


  Livet i kött är som en öppen bokmen mååånga ”läser” bara en sida – om bl a artegen global
  (video ca 42 min, på svenska)– och nationalekonomi.


  DEL TVÅ – UNDER DE SENASTE CA 30 ÅREN SÅ HAR DE SVENSKA HUSHÅLLENS SOLIDITET = BETALNINGSFÖRMÅGA = SJÄLVKÄNSLA = VÄLMÅENDE MINSKAT MED CA 50 % (klicka där i vänstermarginalen på ”Hushållens skulder” – så kan Du själv konstatera att det är så) FÖR OSS AV VANLIGT FOLK = VÄSENTLIGT FLERA ÄN 90 % AV MEDBORGARNA P G A ”DEN GLOBALA RÄNTE- OCH PENNINGBLUFFEN”OCH INGVES OCH BORG GÖR INGENTING ÅT DET ❗ NÄR SKALL WI AV VANLIGT FOLK ”VAKNA” OCH TA SAKER OCH TING I EGNA HÄNDER ❓ – DEL ETT HÄR


  I SUPERKORT FORM OM DETTA FÖR FRAMTIDEN SÅ LIVSVIKTIGA ÄMNE HÄR – OCH LITE LÄNGRE OM DETSAMMA HÄR.


  Om ett rättvänt PyramidSpel i en kommentar HÄR. Om detsamma, en bit ned i texten, HÄR – samt ej minst HÄR och HÄR.


  Om en hållbar framtidsvision HÄR
  (video ca 6 min, svensk textning) och ej minst HÄR ❗ Dialoger om detta FramtidsViktiga ämne HÄR.


  ”För att förstå varför världen ser ut som den gör idag måste man förstå hur det finansiella systemet i världen fungerar. Man måste dessutom ha gjort sin historiska hemläxa. Här följer en historik över hur bankväldet uppkom och hur det gick till när krafterna bakom det lyckades tillskansa sig makten att förslava hela mänskligheten. …”
  – slut citat härifrån.


  Fortsättning av del ett

  Den sista pusselbiten – avseende bl a hur illa nationalekonomin fungerar (= icke alls fungerar) ramlade på plats – när jag alldeles i början av 2009 hade läst boken Bankerna & Skuldnätet av Ellen Hodgson Brown. Pusselbiten ifråga fanns längst ned på sidan 421 – och är: ”Räntedebiteringarna beräknas utgöra omkring hälften av kostnaden av allt som produceras.” Vilket ju gäller i USA i dags dato.


  Detta föranledde mig att skicka email till några myndigheter, som har med nationalekonomi att göra – och bl a även SCB och Ekonomifakta – och ställde frågan om hur stor den räntesiffran var i Sverige – och hur den hade ökat över tid sett. ALLA svarade att de ej visste – men hänvisade ändå i de flesta fallen till någon annan. Hänvisningarna pekade mest åt att det var Finansdepartementet som skulle kunna svara på frågan. Så jag skickade en förfrågan dit – och svaret blev då att det skulle den och den myndigheten kunna ge mig svar på = dem som jag tidigare hade fått hänvisningar till Finansdepartementet ifrån. Det föranledde mig då att 2009-05-10 skicka min förfrågan direkt till finansminister Anders Borg – via registrator@finance.ministry.se

  Det uppseendeväckande med detta email var – att jag överhuvudtaget då ej fick något svar om att emailet hade mottagits av Finansdepartementet. Men OK då – tänkte jag – det kan ju måhända vara en ”knivig” fråga för Anders Borg att svara på, kanske… – så jag bestämde mig för att ge honom gott om tid att svara. 2010-04-05 skickade samma email som en påminnelse – men fortfarande ingen backfeed om mottagande. Hmmm… – tänkte jag då – det var ju ett lååångt email med en hel del webbadresser i – så måhända har det fastnat i någon form av spamfilter.


  Så den 19 april skickade jag IGEN samma fråga till Anders Borg – med bara en länkning i texten:
  ”God Dag finansminister Anders Borg,
  Jag läste för ca ett år sedan färdigt boken Bankerna & skuldnätet av Ellen Hodgson Brown. Längst ned på sidan 421 står:
  ”Räntedebiteringarna beräknas utgöra omkring hälften av kostnaden av allt som produceras.” Vilket ju gäller i USA i dags dato. Hur stor del av kostnaden – för det som produceras i dags dato i Sverige – är räntekostnader ?
  Tacksam för för någon form av konkret svar.
  Med bästa hälsning
  Josef Boberg, Skottorp JohnsFarm, 312 96 Laholm”

  Dock… – än så länge har jag ej heller på detta email fått något svar om att det ens har mottagits av Finansdepartementet. Kommer jag någonsin att få någon form av svar månntro ?


  I det följande återger jag nu valda delar av mitt första lååånga email (det är ju en STOR fråga, faktiskt…) till finansminister Anders Borg:

  Betalningsmedel är ju i en nation (och i vilken organisation som för den delen) detsamma som blodflödet i en människokropp – i mitt perspektiv sett i vart fall. Stryps det naturliga blodflödet till någon kroppsdel – så blir först kroppsdelen som sådan sjuk – och som en påföljd av det så kan kroppen i övrigt ej alls fungera normalt. Med andra ord – ifall någon enda del av ett pyttelitet antal kroppsceller mår illa av t ex för lågt blodflöde – så mår HELA kroppen illa = alla kroppscellerna/kroppsdelarna mår mer eller mindre illa.

  Ifall Du någon gång har haft t ex huvudvärk, tandvärk, spytt osv – så måhända köper Du det resonemanget. I slutändan dör HELA kroppen – ifall det naturliga = det normala blodflödet ej kan upprätthållas i ALLA kroppens delar i HELA kroppen = det NaturLiktVist Intelligenta gäller för i allt i NaturRen över tid sett: ”EN FÖR ALLA OCH ALLA FÖR EN !” – eller – ”The Holofractographic Universe” = ”Wi are all One !” (3 st 10 min videos).

  Wåra kroppar är konstruerade för att kunna bli av med en hel del extra blod – t ex vid större sårskador osv – och överproducerar då helt automatiskt den mängd blod som behövs för att återställa ”blodordningen” och reparera = läka skadan som sådan. Wi kan också lämna några dl blod några gånger om året till en blodbank – utan att det menligt inverkar på kroppens naturliga funktioner. Dock – det finns en övre gräns för hur mycket blodförlust en kropp tål för att kunna leva vidare.


  Betalningsmedel är analogt med ”blodet” i samhällskroppen – som jag ser det i vart fall. Under de senaste ca 30 åren så har de svenska hushållens soliditet = hushållens betalningsförmåga = hushållens självkänsla = hushållens välmående MINSKAT med ca 50 %
  (klicka där i vänstermarginalen på ”Hushållens skulder” – så kan Du själv konstatera att det är så) för oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna. Näringslivets produktivitetsutveckling är ju ej så lysande heller precis. 😥

  Under samma tidsperiod så har MedBorgarnas nation = staten ökat statsskulden från ca 300 till ca 1200 = med ca 900 miljarder kr + sålt ut en hel del av tidigare statsägda företag mm + att kommuner och landsting ju har gjort och fortvarigt gör åt hållet detsamma (+ under samma tidsperiod ”avvecklat” pensionssystemet, socialförsäkringssystemet i form av sjukpenning, A-kassa, socialbidrag osv – samt ej minst tillgången på mänsklig åldringsvård osv).

  Ifall nu staten hade blivit rikare på betalningsmedel på MedBorgarnas bekostnad – så hade det ju varit – om ej alls bra för en demokrati – i meningen MedborgarStyrd sådan – så i vart fall fullt ut förklarligt. Men nu är det ju de facto ej alls så, tyvärr tyvärr…


  Så wår nuvarande samhällskropp MÅSTE ju rimligen innehålla = härbärgera SamhällsLivsFarliga parasiter
  (folkrättsligt sett) – som bokstavligt talat ”äter upp” samhällskroppens betalningsmedel. Var faen skulle annars alltför mycket av alla nationens betalningsmedel = likvida medel ta vägen ?


  Hjärtat är BlodPumpen i wåra fysiska kroppar – och i en nation kan nationens regering sägas ha samma funktion som ”BetalningsMedelsPump”. Hjärtat i kroppen producerar själv ej något blod – utan det sker i kroppen som sådan – och då framförallt i benmärgen.


  ”Benmärgen” i samhällskroppen ÄR dom som har potential för att producera mera varor och tjänster än vad dom själva har behov för. Dom kan uppskattas vara åt hållet ca 60-70 % av MedBorgarna – i länder med något sånär normal befolkningsstruktur. Så det saknas ju ej alls någonting överhuvudtaget – i mitt fosterland Sverige – för att ALLA skall kunna ha tillgång på ALLT tänkbart i ÖverFlöd – enär Sverige är ett förhållandevis mycket råvarurikt land – med en mycket bördig skogs- och jordbruksmark – samt har en normal befolkningsstruktur.

  Lik förbannat så ”yrar” alltför många politiker i dags dato – om att Wi i Sverige lider brist på än det ena och än det andra. Men framförallt så ”yrar” samma politiker ständigt och jämt om att det är brist på betalningsmedel – för att Wi som nation skall kunna förse t ex den FRIA forskningen, åldringsvården, skolan, arbetssökandena, sjukskrivna, förtids- och folkpensionerade, socialbidragstagare osv – med betalningsmedel – så att ALLA kan leva ett anständigt socialt liv – utan att ständigt och jämt behöva vända på varenda krona.

  Detta är ju ett DumHetsOptimum som ju drabbar ALLA i slutändan förnuftsmässigt sett. Det enda staten behöver göra i nuläget är ju att trycka upp mera av riktiga betalningsmedel. Det kommer helt automatiskt att ”lösa upp knuten” = det som har gått i baklås.


  ”Knuten” är ju den outnyttjade potentialen hos dom många många – som både kan och vill producera mera av varor och tjänster, än vad dom själva har behov för. Det är ju dom som ju i dags dato mer eller mindre hindras ifrån det – genom att bl a staten just nu ej ids göra det den förr eller senare ändå MÅSTE göra = pumpa in mera av ”riktigt blod” = mera av riktiga betalningsmedel i samhällskroppen – och till ALLA delarna av samhällskroppen.

  ”Det är inte allt som går att räkna – och inte allt som går att räkna som räknas !”Albert Einstein.


  Såvitt känt så kan ännu ej en människokropp hållas vid liv – som saknar tillräckligt av egen blodproduktion – genom att tillföra enbart artificiellt blodersättningsmedel. Det artificiella blodersättningsmedlet MÅSTE i så fall vara ordentligt ”spetsat” med riktigt blod – ifrån en annan människa i samma blodgrupp – för att kunna tas emot som livsförstärkande. Än mindre går det att hålla en människokropp vid liv genom att injicera luft i blodsystemet.


  Stater har sedan alltför lång tid tillbaka
  [= mer än hundra år ! (video 3 tim 35 min)] tillåtit samhällsparasiterna ( = de privatägda bankerna och finansbolagen (folkrättsligt sett) att bokstavligt talat ”pumpa in luft” i samhällskroppen – istället för att stater själva pumpat in tillräckligt med riktiga betalningsmedel i sin egen samhällskropp. Detta gäller som princip världens alla länder – och ej minst i Sverige, tyvärr tyvärr…

  Knepet som dom här kriminella samhällsparasiterna har använt under nu flera hundra år – och som ju stater tillåter bankerna med åt hållet mer eller mindre kriminell lagstiftning (folkrättsligt sett) – är ju att parasiterna tillåts att låna ut mer än 10 ggr mera betalningsmedel – än vad dom själva har som inlåning + att stater tillåter att samhällsparasiterna debiterar höga räntor på den luft dom lånar ut + att stater har gett samhällsparasiterna OK för att handla med betalningsmedel som om det vore en produkt av typ t ex potatis. Så egentligen är det ju ett sant MIRAKEL – att samhällskroppar fortfarande är vid liv överhuvudtaget !


  [Detta att mera än 10 ggr mera utlåning än inlåning är helt OK för PartiKratiernas GalenPanniga (folkrättsligt sett) PyramidMaktHavare och deras medlöpare – styrks med alla önskvärd tydlighet STARKT av finansminister Anders Borgs utsaga i den här artikeln: ”Vi erbjuder bankerna 50 miljarder kronor, det betyder att bankerna i sin tur kan låna ut i storleksordningen 500-600 miljarder kronor !”

  OBS ! 50 miljarder räcker till att köpa SEB och Swedbank. SEB har ett börsvärde i dag på runt 23 miljarder kronor medan Swedbank värderas till 21 miljarder kronor. Hade det då ej varit MYCKET vettigare – för en friskare nationalekonomisk FramTid i Sverige – att köpa upp dessa banker istället ?]

  ”För att förstå varför världen ser ut som den gör idag måste man förstå hur det finansiella systemet i världen fungerar. Man måste dessutom ha gjort sin historiska hemläxa. Här följer en historik över hur bankväldet uppkom och hur det gick till när krafterna bakom det lyckades tillskansa sig makten att förslava hela mänskligheten. …” – slut citat härifrån.


  ”Ekonomin i varje nation är deflation”
  (video 1 tim 51 min). Ingenting kan stoppa det – utom en radikal monetär reform.


  Apropå potatis. Tänk ifall bönder kunde sälja och ta betalt för t ex hundratusentals ton potatis – men att staten tillät dem att bara behöva leverera mindre än en 10-del av den försålda mängden. Bönderna skulle ju då över kort tid sett bli oförtjänt rika på betalningsmedel – men över lite längre tid sett också bli utfattiga. Detta därför att ALLA konsumenterna (ifall Wi innefattar all mat och dryck) skulle ju dö av svält – p g a en helt vansinnig leveransregel = prissättning.


  Apropå kroppens energiförsörjningsmedel blod. Vem skulle kunna ”ta hem” = förstå den stupida idén – att det skulle kunna bli mera av riktigt blod i wåra blodbanker – eller än mindre i wåra fysiska kroppar – av att många tilläts att driva handel med blod – på samma sätt som ”parasithandeln” med betalningsmedel tillåts av så gott som alla världens nationers regeringar i dags dato ?

  Troligaste utfallet av en sådan galenskap skulle sannolikast bli att dom som akut behövde blodtransfusioner ej skulle kunna få det. Detta därför att blodet hanterats så illa under sina handelsirrfärder att det vore oanvändbart – och/eller att priset hade trissats upp till sådana fantasihöjder – att det vore omöjligt att köpa för dom som vore i akut behov för det = fysisk död för dessa. Som med potatisen – till nytta och gagn för vem i slutändan ?


  Igen – betalningsmedel är samhällskroppens energifördelningsmedel – i mitt perspektiv sett i vart fall. Riktiga betalningsmedel kan rimligen bara förmeras
  (= skapas) på ett enda sätt = genom att samhällskroppens MedBorgare tillåts att använda betalningsmedel – som nationens regering trycker upp (= motsatsen till räntebärande LuftPengar) för infrastrukturinvesteringar, häslovård, pensioner osv. Landets regering har ju härvidlag en enda uppgift – och det är ju att se till så att ingen enda av någon grupp av MedBorgare far illa p g a brist på riktiga betalningsmedel. I annat fall så har ju landet ”tandvärk” = ALLA samhällsgrupper far ju mer eller mindre illa av det = ”EN FÖR ALLA OCH ALLA FÖR EN !” – eller – ”Wi are all One !” = ”The Holographic Universe ?”.

  Du vet måhända hur riktig tandvärk HELT ödelägger allt annat välmående i HELA kroppen ?


  Med andra ord uttryckt. I en MedBorgarnas stat finansieras över tid sett ALLT till åt hållet 100 %
  (= när samhällsparasiterna är helt eliminerade ) – genom att landets regering trycker upp den mängd betalningsmedel som ständigt behöver förnyas (de gamla slits ju ut) – och som det mer eller mindre ständigt finns behov för att utöka – p g a att det hela tiden kontinuerligt skapas nya investeringsprojekt – av enskilda medborgare såväl som av grupper av medborgare (som ju kan vara i t ex företagsform) = projekt som över tid sett gynnar HELA samhällets utveckling i stort.

  ”Idiotprojekt” undanbedes vänligen men bestämt av medborgarna i en sådan stat, allra troligast… Inget sådant pågående projekt nämnt och inget glömt – men tunneln genom Hallandsåsen skulle ändå kunna vara ett av flera exempel på ett sådant.


  Hade nu t ex tunnelprojektet finansierats med betalningsmedel som staten själv hade tryckt upp – så hade det ju ej varit hela världen. För så länge som statens regering ser till att tryckningen av nya betalningsmedel ej sker i sådan omfattning – att brist på tillgänglig arbetskraft uppstår – så finns det INGEN inflationsrisk för landet som sådant i ett sådant förfarande. Sysselsättningsgraden i dags dato i Sverige är ju betydande mindre än 80 % av den arbetsföra befolkningen. Det innebär i sig att Sveriges regering – och inom väldigt kort tidsrum – i dags dato skulle kunna trycka upp ca 20 % mera av betalningsmedel – UTAN RISK FÖR INFLATION !

  Eller med andra ord. När resurserna i form av betalningsmedel, arbetskraft, råvaror, samhällsbehov, kreativa idéer mm finns tillgängliga – för att öka produktiviteten för ett land – så ökar ej alls priserna när man (för att få igång det här) – lägger till riktiga betalningsmedel till ekonomin – för det ökade antalet varor och tjänster. Detta därför att tillgång och efterfrågan ökar SAMTIDIGT ! – vilket lämnar priserna helt opåverkade !


  Inflation kan i grunden som princip ENBART skapas genom att man tillför samhällsparasiternas högt räntebärande LuftPengar till en nations ekonomi – Tack och Löv !


  Kursen för en nations valuta – som tillåter sig själv att trycka och ge ut sina egna riktiga betalningsmedel – måste naturligtvis växelkursmässigt vara fast knutet till något för MedBorgarna reellt värdegrundande. Vad är då naturligare och framförallt säkrare – för såväl medborgarna själva, såväl som ej minst för seriösa köpare och säljare av sådan riktig valuta – än att växelkursen knyts till värdet på en ”korg” av de vanligaste och dominerat inhemskt producerade konsumentprodukterna
  (t ex mat, bostadskostnad osv) och tjänsterna (t ex vatten- och avloppskostnader, sophämtning, telefonkostnader osv).

  Detta kommer ju helt automatiskt – över en viss tid sett i vart fall – att eliminera spekulation mot en sådan värdesäkrad valuta – enär köpare bara reellt kan räkna med att vid försäljning av valutan få tillbaka samma köpesumma – minskat med köp- och säljkostnaderna = en på förhand given förlustaffär.

  Ifall det ändå skulle visa sig att köplusten i en inledningsfas skulle bli stor – så behöver det ju ändå aldrig bli någon brist på valuta att köpa – för staten trycker ju då bara upp så mycket nya betalningsmedel som behövs för att ”tillgodose marknaden” = den kriminella globala BankingLigan (folkrättsligt sett).

  När sedan valutan återvänder – så är det ju bara för staten att se till så att betalningsmedlen hamnar i statens kassavalv tills vidare – i fallet att de vid just tidpunkten för återvändandet – ej fullt ut behövs för att hålla ”hjulen igång i lagom fart” för den inhemska marknaden = på den nivå som är rimligt god för ALLA MedBorgarna. Inget konstigt överhuvudtaget för dom som har någon form av helt egen = FRI tankeförmåga kvar – eller ?


  Apropå den fasta växelkursen. I det framtida scenariot så kan ju också ett lands fasta växelkurs kopplas samman med andra länders – som har åt hållet samma självständiga = egna betalningsmedelsskapande och värdesäkring av sina växelkurser. Den här ”smittan” kommer sannolikast att sprida sig mycket snabbt – och förhoppningsvis kommer ALDRIG mera den kriminella globala BankingLigan
  (folkrättsligt sett) att kunna stoppa det.


  Alla människor – med ett uns av sunt förnuft = BondFörstånd i behåll – inser rimligen att det är direkt fysiskt dödsbringande att tillföra = injicera luft i en i en människokropps blodsystem = energiförsörjningssystem. Varför skulle det vara annorlunda med att tillåta den kriminella globala BankingLigans LuftPengar
  (folkrättsligt sett) att åt hållet helt dominera ett lands naturliga nationella betalningsmedeltillväxt ? – och vilken konsekvens MÅSTE det över tid sett OVILLKORLIGEN leda till för samhällskroppen som sådan ?

  Dock – det kluriga i det här är att den kriminella globala BankingLigan(folkrättsligt sett) med alla sina väl dolda utlöpor – och sedan flera hundra år tillbaka – har lyckats med konststycket att få oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna i världens alla länder – att vara åt hållet HELT övertygade om att dessa till mer än 90 % varande LuftPengar har något reellt värde – utöver substansvärdet på några futtiga få procent.


  Detta missförhållande styrks av att i USA – enligt gjorda enkätundersökningar – har ca 99 % av MedBorgarna lurats = bluffats till att tro – att de privatägda bankerna och finansbolagen enbart äger rätt till att låna ut det de har som inlåning. Tyvärr är det nog som princip en vanföreställning hos ca 99 % av medborgarna i världens alla övriga länder också i dags dato – och då ej minst i Sverige, tyvärr tyvärr…

  Jag har själv testat saken – genom att fråga folk jag har mött. Än så länge har alla = 100 % gett mig svaret att dom tror att de privatägda bankerna och finansbolagen bara äger rätt att låna ut det som finns som inlåning = balans mellan in- och utlåning. Ingen enda av dom jag har frågat – har ens snuddat vid tanken på att de privatägda bankerna och finansbolagen äger den kriminella rätten – enligt en lika kriminell lagstiftning (folkrättsligt sett) – att låna ut mer än 10 ggr mera än vad deras egen substantiella inlåning är.


  I boken Bankerna & Skuldnätet – på sidorna 434-43 – beskrivs på ett lättfattligt sätt hur den här LuftUtlåningsBluffen har gått till i USA under de senaste ca 400 åren – samt ej minst – hur det här faenstyget ”lätt som en plätt” kan elimineras för gott.

  Detta gäller som princip sett också för ALLA andra av världens länder – och då ej minst för Sverige – som alltför länge som nation mer och mer finansiellt förslavats av den kriminella globala BankingLigans hasardspel = pyramidspel (folkrättsligt sett) med länders egna betalningsmedel = länders energifördelnings- och energiförsörjningsfunktioner för kreativt, förmerande och förädlande = samhällsnyttigt arbete för ALLA oss av vanligt folk = till nytta och gagn för ALLA nationens MedBorgarna = HELA nationen – och världen i övrigt också för den delen.


  Blod i en blodbank har absolut noll av egenvärde i den mellanstationen. BlodBanksBlod får sitt värde FÖRST när det används för att rädda en människas liv.

  Betalningsmedel har på samma sätt absolut noll av egenvärde i en samhällskropp – ifall betalningsmedlen ej ”pumpas” runt i samhällskroppens ALLA delar – och i tillräcklig omfattning för ALLA MedBorgarna. Och då menar jag NaturLiktVis riktiga betalningsmedel som ”blodpumpen” = landets regering själv trycker upp och ”pumpar” ut i samhällskroppens ALLA delar i tillräcklig omfattning – för att ALLA skall kunna LEVA ett socialt drägligt liv.


  Är det ej dags snart för att bokstavligt talat kasta den mer än 6000-årade religionsförankrade vansinniga = MainStreamade dogmen på soptippen – som säger att Wi i wårt anletes svett skall slita livet ur oss – för att få vad Wi behöver i oss, på oss och runtomkring oss ?

  Är det ett drägligt liv ?

  Kan ett sådant förhållningssätt överhuvudtaget någonsin leda till någonting annat än mer och mer av eländes elände ? – och för alla och envar i slutändan ?


  För att nu ”slå hammaren klockrent på spiken” – avseende att de privatägda kriminella
  (folkrättsligt sett) bankernas och finansbolagens redovisade soliditet mm till betydande mer än 90 % är BLUFF – så är ju ALLA dessa som princip redan i KONKURS !

  Folkrättsligt sett så MÅSTE alla kriminella = vanstyrda privatägda banker och finansbolag (= samhällsparasiterna) förr eller senare försättas i konkurs av staten.


  Alliansregeringen i Sverige har ju redan erkänt detta föreliggande faktum – genom att regeringen garanterar privatpersoners insättningar upp till 500 000 kr. Varför regeringen har begränsat sin garanti till 500 000 kr – kan jag personligen ej alls förstå – enär regeringen via sina myndigheter
  (Riksgälden och Riksbanken) kan producera riktiga betalningsmedel ”obegränsat” – och numera bara genom knapptryckningar på en dator.


  En nation med ett friskt ”hjärta” är en nation som har en regering som trycker upp och ”pumpar” ut tillräckligt med riktiga betalningsmedel till samhällskroppens ALLA delar – och då ej minst viktigt till den ”blodproducerande benmärgen” = ca 60-70 % av befolkningen. En sådan nation kan ALDRIG gå i konkurs – DET ÄR OMÖJLIGT !

  Det finns överhuvudtaget ingen enda tärande cell i en frisk människokropp – utan ALLA tillför någonting till HELHETEN. Dock – cancerceller har den rakt motsatta effekten = de är ALLTID tärande.

  I princip har ALLA världens länders samhällskroppar sedan hundratals år tillbaka haft FinansCancer (= samhällsparasiterna = de privatägda bankerna och finansbolagen folkrättsligt sett). Denna FinansCancer har av alltför många länders regeringar tillåtits att utvecklas till en idag mycket mycket elakartad sådan, tyvärr tyvärr… 😥


  Som princip finns det i det ovanstående inget ”hokus pokus” – utan det kan vilket läskunnigt mindre barn som helst förstå och inse – som jag ser det i vart fall. I o f s kan jag ha fel i det – men det tror jag ej alls själv på.

  Nu åter till frågan som jag inledde det här med: ”Hur stor del av kostnaden – för det som produceras i dags dato i Sverige – är räntekostnader ?” – slut citat av delar av email härifrån – som har skickats till finansminister Anders Borg 10/5-09, 5/4-10 och 19/4-10.


  Tanken med att publicera detta är;
  – att få svar på min konkreta fråga
  – att få backfeed på tankegångarna som sådana – ifrån en något större publik än bara finansminister Anders Borg (video ca 2 min) – om han nu överhuvudtaget kommer att svara mig.

  Sticker man ut hakan på det här sättet – så får man ju kallt räkna med att bli ”sågad” genom personliga påhopp ifrån dom politiskt korrekta. Men det är helt OK för mind del – och framförallt – HELT ointressant. Däremot ifall jag skulle bli ”sågad” med väl belagda förkrossande fakta i sak – det skulle vara VÄLDIGT intressant, verkligen…


  PS.
  Rasism och främlingsfientlighet har i HÖG grad med det här att göra – och om det i sak HÄR.

  Mitt stående boktips – om den s k marknaden = global- och nationalekonomi – är Bankerna & Skuldnätet av Ellen Hodgson Brown – samt videon The Money Masters – How International Bankers Gained Control of America (3 tim 35 min).

  Om hur Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna i världens alla länder – FÖR GOTT kan lösa det nu ca 150-årade RÄNTEBLUFFPROBLEMET – har jag tänkt och skrivit lite vidare om i sak bl a HÄR, HÄR och ej minst HÄR.


  Ifall Du nu vill gå tillbaka till början av del ett – så finns den HÄR – och början av denna del två finns HÄR.  ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigareeller

  DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT

 55. kristianjonsson skriver:

  Boberg: kan du koncentrera det du skrivit här till 5, ok 10 rader. Det är för mycket text. Läsa långa ordmassor på skärmen är en pina.
  (OK 20 rader!!)

 56. Josef Boberg skriver:


  Tja… – Kristian
  ”Smak och tycke är ju som baken delat !”

  Ha det… / hälsar Josef 😉


  PS.
  Hade jag gått i Dina skor – så hade jag själv skrivit ned de här ”5, ok 10 rader (OK 20 rader!!)” i min kommentar – och därmed gjort mig själv trovärdig – inför mig själv i vart fall.

 57. kristianjonsson skriver:

  Handla det om smak? ”Det är skillnad på tycke ock smak”
  Andra har tycke, jag har smak.


  [Måhända är det så att jag har både och, kanske… 💡 ]

 58. newtronbomb skriver:

  Hej Josef,
  Det var rena njutning att läsa det du har skrivit ovan. Tack för att du tar dig tid och ork att skriva.


  [Tack så mycket ❗ – hälsar Josef]

 59. #jkjohnson[GJEEGKKGGJGG] skriver:

  Hi – I am definitely glad to discover this. Good job!


  [Thank you very much for your nice response ❗ / Josef]

 60. blombladivinden skriver:

  Lite om ”skyltfönster demokrati; http://www.borea.nu/default.aspx?pageid=33&article=168

  …vilket du naturligtvis redan beskådat… 🙂

 61. Josef Boberg skriver:

  Nja… – Blomblad i Vinden – jag har ej läst just den boken – men vet i alla fall att den svenska modellens samhälle är för jävlig för oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna, tyvärr tyvärr… 😥

  ”Men simma lugnt – för allt som har en början har ett slut !” 🙄

 62. AR skriver:

  Oj voj. Spenderat hela dagen på att läsa dina texter och med alla länkningar kvar att beta av så stundar många kaffesörplande dagar. Tycker det är jättekul att du kör med din personliga stil. Den växer på en. Första intrycket var att du var en galenpanna och det var en konstig upplevelse att bli varse om att du har kött på benen och skriver med substans. Är själv en ungdom utan några märkvärdiga kunskaper. Särskiljt inte inom ekonomi. Hur kommer det sig att det just blev detta ämnesområde som fick monopol på din uppmärksamhet? Att bo i Chris måste ha varit en häftig period i ditt liv. Kan du inte skriva om starka minnen från den tiden? Tänkte också passa på att fråga om du läst något av Martinus? Håll elden i liv! Mvh AR

 63. Josef Boberg skriver:


  Taaack ❗ – AR
  – för Din himla goa respons på min blogg.


  1.
  Att ekonomi blev ett av mina huvudämnen – beror på att jag under hela mitt yrkesverksamma liv (jag är folkpensionär sedan 2006) haft någon form av arbetsledande funktion = ekonomiskt ansvar (bl a som vd för ett mindre företag under ca sex år. Mer om det i sak – ifall Du söker på företagsnamnet A-SANDWICH HÄR) – och under den tiden aldrig förstod varför pengar kunde vanstyra verksamheter så in i baljan – som de ofta faktiskt gjorde.

  Därav kom också insikten om att Sveriges politiska styrning = vanstyrning också hänger samman med – en fullständigt vansinning syn på hur pengar kan skapas och användas – till nytta och gagn för oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna.

  Hur Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – skall kunna ändra på det pågående ekonomiska (video ca 10 min) vansinnet = Sveriges vanstyre – har jag spånat en del om HÄR.


  2.
  Jo… – Martinus skrifter plöjde jag igenom allt översatt till svenska på 1980-talet. En häftig snubbe – som öppnade upp min tankeprocesser en hel del. Vad andra har tänkt och skrivit kan ju inspirera en hel del – och det gjorde Martinus – men ändå ALDRIG ersätta att SJÄLV dra slutsatser av sina egna gjorda erfarenheter. Så numera läser jag så gott som aldrig några böcker


  3.
  Jag har aldrig bott i Chris – vad Du nu menar med det. Däremot så har jag samlat en hel del om LivsFarligt och LivsBejakande leverne HÄR.


  4.
  Min blogg – som jag ju kallar ”Idag = Tid för Absolut MedborgarStyre ?” är resultatet av ca 5 års nöjesarbete vid tangentbordet på mer än heltid (under åren 2005-2011) = uppskattningsvis minst ca 10 000 timmar.

  ALLA mina blogginlägg och kommentarer är skrivna utifrån mina egna gjorda LivsErfarenheter under nu mer än 70 år = ett slags LivsErfarenhets-Testamente. Som nätmedborgare kan Wi ju numera göra sådant allmänt känt via nätet – utan att det kostar något.

  Den möjligheten har jag nyttjat – och i allra första hand för min egen skull. Det känns skööönt att ha ett helikopterperspektiv på sitt eget liv = jag har redan gjort min livsrevy – som ju hart när alla annars gör efter det att dom har dragit sitt sista andetag.

  Sekundärt blir ju detta ej bara för min egen skull – ifall någon eller några tar del av mitt LivsErfarenhetsTestamente och inspireras av det. Ifall ej – så vaddå… – för jag har i vart fall försökt att belysa etablissemangets nitningar av oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – och vad mera kan begäras ❓

  Igen – Taaack för Din goa backfeed ❗

  Ha det… / hälsar Josef


  PS.
  Dom som styr = vanstyr världen i dags dato – gör ju bara så gott dom kan = dom förstår ej bättre – och ”Allt som har en början har ett slut !”

  Så frågan blir ju då NÄR Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – skall ta saker och ting i egna händer

  Idag, imorgon eller om 100 år från nu

 64. Anonym skriver:

  Hej Josef!

  Är med på allt du säger om du låter vår kungafamilj vara med och leka. Är det möjligt i din värld?

 65. Josef Boberg skriver:

  Javisst… – Anonymvem som som tjänar oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarnas syften att få det bättre och bättre, självklart… 💡

 66. JLRamírez skriver:

  Hej Josef Boberg. Om vår bedömning av människor från olika ”kulturer” (överhuvudtaget om kultrbegreppet) var vi inte överens, men om din uppfattning om ”pengar” och din hållning gentemot ”ekonomi” och ”demokrati” tror jag att vi har ganska mycket gemensamt. ja, jag tror jag kan bidra med några saker värda attuppmärksamma i dessa frågor, om du inte misstycker.
  Jag ser hur intresserad du är av spårk och ordbildningskonst. Då har du en jämlike här.
  Vänlig hälsning

 67. Josef Boberg skriver:

  ”…Om vår bedömning av människor från olika ”kulturer” (överhuvudtaget om kultrbegreppet) var vi inte överens,…”

  Hmmm… – JLRamírez – det förefaller som om Du har förväxlat mig med en helt annan person. Mera om det HÄR.

 68. JLRamírez skriver:

  Du har alldeles rätt, Det hela beror på att jag hade en ordväxling i Tanjas debattsida med någon som skrev under namnet ”Galne Gunnar” följd av @Josef Boberg. Jag vet inte varför detta fanns med efter hans pseudonym. Det kanske beror på något tekniskt fel. Jag fick för mig att det var hans riktiga namn. Ursäkta misstaget . Å andra sidan detta gav mig tillf¨älle att besöka dena sida som jag synpatiserar mycket med. Jag är själv intresserad av de politiska systemet och den retorik och semantiska förvrängningar som vi får uppleva städigt. Jag betraktar metaforen, inte som en bild som återger något utan som språkets DNA, roten till vår semantik. Jag kan inte gå in på detta nu. Jag ville bara reda ut hur jag hamnade i din hemsida. Jag ska besöka den igen.

 69. Josef Boberg skriver:

  ”Jag betraktar metaforen, inte som en bild som återger något utan som språkets DNA, roten till vår semantik.”

  Semantik = sätt att handskas med ord.

  Jo… – JLRamírez – så är det ju = orden är ju ”knapparna på tangentbordet” – till hur Wi som egon tänker och agerar = så som Wi ”felfostrades” som barn av föräldrarna, andra vuxna, skolan osv – och ej minst massmedia (video 2,5 min).

  Det gäller ju att någon gång under wåra liv i kött – ge sig på att försöka med att ändra på de felprogrammeringarna – som jag ser det.

 70. JLRamírez skriver:

  Semantik är något som man redan talat om i Senantiken, men för mig är etymologin semantikens spion. Hans Larsson skriver i sin etymologin ”Poesiens logik” att mycket vore vunnet om skolan kunde uppfostra till etymologisk medvetenhet. Att tala utan att veta vad man gör med språket och vad språket gör med oss är inte att bruka, utan att missbruka språket. Till bönderna talar man med böndernas språk och till de lärde på latrin. Jag är helt besatt av driften att avslöja hur ett talesätt som tror sig säga något seriöst fungerar som tjuven i tunnelbannan, som får oss att titta åt annat håll för att stjäla vår plånbok.
  Vi skulle inte kunna tala och bli förstådda om vi behövde bilda helt nya ord i varje ny situation. Återanvändningen av orden är förknippad med en analogi (inte anal-logi, som skulle betyda ”prata skit”, utan just ”analogi” som handlar om liknelse) men också med en ”förskjutning”. Det handlar inte bara om metaforen utan också om metonymin. Metaforer talar många om, trots att de inte fattar vad det är för fenomen, och det har skrivits massor med böcker som behandlar metaforen som en elegant avbildning, vilket bara är ett vidareanvändning av metaforen, inte det egentliga fenomenet. Men metonymin, som är en mycket mer använd resurs och mycket osynligare och vilseledande än metaforen, nämns knappast och vanligt folk (både gemene man och gemena män) vet inte vad det är. Metafor och metonymi är de två resurserna som ligger till grund för vår ordbildning och vårt ut-trycks-sätt (de trycker ut orden ur hjärnan). Jag skulle inte ha kunnat skriva alla dessa ord utan användning av metonymier och metaforer.
  Det här kanske låter svårt och koncentrerat. Det kanske blir tillfälle att återkomma i lugn och ro.

 71. Josef Boberg skriver:

  ”Det här kanske låter svårt och koncentrerat.”

  Nja… – JLRamírez – jag gjorde några pålänkningar i Din text – och därav följer att jag tolkar Dig som att Du menar att: ”Vet Wi överhuvudtaget vad det är Wi pratar om – egentligen ?”

  Själv vet jag i vart fall att, intellektuellt sett, så vet jag hart när ingenting ❗ – och det känns skööönt – för då finns ju ALLT kvar att utforska ❗

 72. JLRamírez skriver:

  Ja, rätt fråga, Josef. På 1500-talet levde i södra Frankrike en läkare och filosof, barn till en spanjor och en portugisiska som hette Francisco Sánchez. Han var en skeptisk filosofo och skrev en bok på latin med titel: ”Quod nihil scitur” (Atta man ingenting vet). De allra första orden lät: ”Inte ens detta vet jag: att jag ingenting vet”. Det fanns en engelsk översättning. Min vän Anders Sigrell (som innehar en professur i Retorik i Lund) reagerar väldigt starkt mot ordet ”egentligen”, som du använder på slutet av din ”tolkning”. Att veta skulle vara att springa utanför sig själv och lyfta sig själv i håret. Det mest självklara är bara för-givet-taget.

  (Anm. Pålänkningarna i texten gjorda av Josef)

 73. Josef Boberg skriver:

  ”Att veta skulle vara att springa utanför sig själv och lyfta sig själv i håret.”

  Jo… – JLRamírez – så länge som Wi söker vetande utanför oss själva – så blir ju det åt hållet ingenting annat än andras kunskap – och det är ju ej mycket att ”hänga i julgranen”.

  ”Enligt Platon är kunskap (= mest tro) en pyttedelmängd av det som är sant = det allt överskuggande mesta är trott.”

 74. sneakguest skriver:

  Fan du verkar helt galen alltså. På ett bra sätt. Jag ska läsa igenom det du skriver lite mer en annan dag när jag har mer energi…

 75. Josef Boberg skriver:

  Taaack ❗ – SneakGuest – för Din goa backfeed – och lycka till ❗

 76. ladycobra skriver:

  Jag måste säga att du lagt ned mycket arbete på din blogg och fortsätt skriva sanningar! Bra jobbat.

 77. Josef Boberg skriver:


  Jo… – LadyCobra
  – jag har lagt ned mer än 10 000 timmar under de senaste ca 6 åren – på att samla information som styrker vad jag i mångt och mycket visste när jag började – och sen skriva ned resultatet av det. Men det ser för närvarande ut som att det aldrig blir färdigt – så det blir nog rätt många tusen timmar till – innan det är dags för Fonus att komma och göra sitt.

  Taaack ❗ – LadyCobra – för Din himla goa backfeed på min bloggs innehåll. Vet då att sådant stimulerar mycket till att fortsätta – så länge som jag kan ta mig till tangentbordet och trycka på knapparna. Jag är ju snart 71 år LivsErfaren – så min kvarstående tid är ju, statistiskt sett, ej ”oändlig” – som jag ser det.

  Ha det… / Josef

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: