Intellektual-Ism = 0-MedVeten Enhet – eller ?


For translation of this to English – ”click” here.

Om innehållet i bloggen i detta register.


Livet i kött är som en öppen bokmen mååånga ”läser” bara EN sida.

Ifall Du tar till Dig något av innehållet i detta blogginlägg med kommentarer och länkningar så kan det vara bra – och ifall Du ej alls tar till Dig så är det lika bra – vad mig anbelangar. Ditt liv är Ditt liv – och det har jag INGEN rätt att ”lägga mig i”. / Josef Boberg


VÄL BEKOMME BÄSTA BESÖKARE ❗


OM VAD EGON ”STÅR UPP FÖR” HÄR.

KORT FÖRKLARING OM VAD INTELLEKTUALISM ”STÅR UPP FÖR” HÄR.

OM HJÄRNORNAS KRIG HÄR OCH OM DE GRUNDLÄGGANDE MAKTPRINCIPERNA HÄR.


”Ingen vet egentligen intellektuellt hur någonting överhuvudtaget fungerar.
Inom konventionell vetenskap där man påstår att saker och ting fungerar på speciellt sätt, är det vår tredimensionella föreställning om verkligheten som ständigt utsätts för förändringar genom nya teorier. Det uttryck som kallas för ”vetenskapligt beprövad erfarenhet” är ren hypotes. Det som är bevisat idag förkastas i morgon med nya teorier. Det är endast om vi har tillgång och möjlighet att studera orsakssammanhanget bakom skapelsen (video ca 64 min), skeendet som vi kan säga att vi vet. Allt annat är endast tro, hypoteser och påståenden. Vi förstår lagarna och principerna hos elektricitet, men även de bästa vetenskapsmännen i världen vet inte varför det fungerar. Att vi kan mäta vissa kemiska och fysikaliska reaktioner betyder inte att vi intellektuellt förstår orsaken bakom fenomenen.” – slut citat härifrån.

Mer om detta fundamentala feltänkande = total brist på tankelogik här.


Hej på Dig ❗

Apropå rubriken – så skickade jag till cancerdrabbade bloggvännen Lena Alun det följande (nedan något modifierat) som email 20/8-10: ”Häftigt, verkligen… – att han (= Lenas nuvarande behandlande överläkare) inspirerade Dig till det (= att säga nej till ytterligare ett planerat strålningsbehandlingskör) – och att det var Du som BESLUTADE – och kunde göra det med hans support som ursäkt. Detta då sett utifrån Din egen Intelligenta kropps perspektiv, att Du själv tidigare har såväl tänkt som skrivit att Du är helt frisk, egentligen… – trots alla skolmedicinarnas tidigare ”dödsDomar” av Dig.

Min support – för att ENVÄLDIGT BESTÄMMA över Ditt eget liv i Ditt goa kött – har Du också – vad det nu kan vara värt.

Jo… – Din SuperIntelligenta fysiska kropp i gott kött har ALDRIG varit sjuk – ÄR ej sjuk – och kommer ALDRIG någonsin att kunna vara vare sig sjuk eller kunna sluta med att andas, egentligen… – DET ÄR OMÖJLIGT.

Att sen SuperSnilliga SuperBriljanta biologiska hjärnDatorer = hopplöst intellektuella egon = wåra PyramidMaktHavare sedan minst 6000 år tillbaka – har lyckats med att hjärnFörsmutsa ooss av vanligt folks egon till att tro = Wi har gått i ”spinn” på – att Wi ALLA MÅSTE bli sjuka, åldras och sluta med att andas – och att egot = autopiloten i ”cockpit” har förmågan att inbilla oss att det fysiskt faktiskt är så, och därmed att det helt automatiskt yttrar sig så – det är ju en helt annan sak.


Flygplan som ENBART flyger med autopiloten (personalen i cockpit är medvetslösa eller är aspackade) har bara EN ENDA FramTid = om ej förr – så när bränslet tar slut så blir det ”krasch i backen” – DET ÄR OUNDVIKLIGT.

Exakt detsamma gäller ju för ALLA människor i kött – ifall Wi tillåter egot = autopiloten att köra HELA TIDEN. Men det är ju i grunden överhuvudtaget INGET FEL på egot – för det är ju jättebra att ta till när Wi vill koppla av med sömn, njuta av att göra ingenting, supa oss aspackade osv osv.

Idiotin ligger ju i att Wi som princip hart när ALDRIG tar över och SJÄLVA styr planet = wåra fysiska kroppar i kött – med undantag för när Wi är förälskade i oss själva, utan någon enda yttre ursäkt för det – och/eller med någon annan eller något annat som ursäkt för det. Förälskelsetill-Ståndet har ju överhuvudtaget INGENTING att göra med det som egot kallar för ”kärlek”.

Tänk att det skulle behöva ta mig mer än 69 år att komma på det. Vet då att Du – under wår korta kommunikationstid – har varit en synnerligen inspirativ ursäkt för mig – för att tankelogisk komma dit, verkligen… 💡

Ha det… / Josef – slut citat.


Det ovanstående kan uppfattas som åt hållet styrkt i juni år 1900 här – av Nikola Tesla.

En MedMänniska är en som ställer till det gott för sin egen del OCH så många andra som möjligt.

En PyramidMaktHavare är en som ställer till det gott för sin egen del – men på andra människors bekostnad (video 3 tim 35 min) – och då FRAMFÖRALLT oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna.


MaktHavarnas (video 2.44 min) Brist Kunskap = Världens Gissel ❗ (video ca 10 min), tyvärr tyvärr… 😥 – och en indikation på var Wi själva befinner oss (video c 10 min) – kan Wi få en viss uppfattning om här.


The Ringing Cedars = helt otroligt ❗ intellektuellt sett – men likväl pågående VERKLIGHET i dags dato – Tack och Löv ❗ …
(Om hur ”pyttelite” tid för eget tänkande och handlande Wi har – klicka på det återgivna kapitlet i bok 5 här) Om Anastasia som person här och här.


Eget medvetet tänkande förväxlas oftast med att minnas – enär alla traditionella skolutbildningar i allt väsentligt mer eller mindre enbart lär ut att minnas det andra tidigare har tänkt (kan jämföras med desinformativ propaganda), tyvärr tyvärr… 😥

Interaktiva Dialoger = Kommunikation stimulerar alltid fritt eget medvetet hjärnDatortänkande – och debatt (= slå sönder motståndarens argument) göra hart när ALLTID det rakt motsatta.


Enligt Platon är intellektuell s k kunskap bara en LITEN delmängd av det som är både sant och trott – och lik förbannat påstår som princip ALLA – att intellektuell s k kunskap kan vara sann, tyvärr tyvärr… 😥


Om den s k ”fria” forskningen här och här + ej minst här och här.


Först en del om månens betydelse för PyramidMaktHavarnas förmåga att upprätthålla sitt slaveri av oss av vanligt folk on mass = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länderjorden Terras ytteryta här.


En övergripande sammanfattande kommentar om vad som kan benämnas som wåra ”kära” PyramidMaktHavares åt hållet förryckta GalenPannors (folkrättsligt sett) intellektualIsm finns här, tror jag…


Terence Mckenna – Culture (= Fear/Rädsla) is Your operating system ❗ Om de globala PyramidMaktNissars klubb för hart när helt oinskränkta PenningMakt här.


Några sammanfattande kommentar om hur dagens globala, nationella såväl som lokala PyramidMaktHavare – med sin GalenPanneintellektualIsm i dags dato – konkret och kontinuerligt förstärker fördumningen = förslavningen av oss av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder (folkrättsligt sett) – finns här, här (den i kommentaren nämnda budbäraren var Admiral Richard B. BYRD), här, här, här + lite längre ordat om detsamma här.


De följande 13-ton ”ton tunga styckena” handlar om förryckt stupiditet in absurdum;

Hela wår värld i dags dato styrs sedan tusentals år tillbaka till allt överskuggande del av förhållningssättet att det är ”BristAllt !” – som i sig ovillkorligen leder till förhållningssättet såväl som beteendet “Att Äta eller Ätas” = Öga för Öga och Tand för Tand = mer och mer av våldsspiral, tyvärr tyvärr… 😥 – som i sig alltid blir exakt detsamma som den perversa * * * = förryckta stupiditeten att Smärta/Obehag = ”Attraktion (pkt 37.) = Njutning”, tyvärr tyvärr… 😥


Och detta då alldeles oavsett hur uppenbart det är att Allt materiellt mm finns i ÖverFlöd för alla och envar att Kärt Leka ETT ROLIGT = LevAnde Liv i kött i ”sus och dus” uti. 💡


Detta styrks starkt i sig av att det bokstavligt talat finns ett ÖverFlöd av tankeintellektuella såväl som fysiska pågående krigshandlingar varje dag i stort och i smått. Såväl i varje enskild människas liv och nationellt emellan företag och stater osv – liksom inom varenda mindre organisationsform ned till familjen och släkt och vänner emellan, tyvärr tyvärr… 😥


Inte minst bloggvärlden bekräftar ju ej alls så sällan också kristallklart – i både inlägg och kommentarer – dagligdags ständigt och jämt att det är så här Wi dominerat intellektuellt = MainStreamat fungerar tankemässigt, tyvärr tyvärr… 😥


All denna Kamp grundas hos alla wåra barn och tonåringar av föräldrar och annan vuxenvärld – som i sin tur tidigare har fått det av sina föräldrar osv – redan när varje nyfött barn slår upp sina NaturLiktVisa = Intelligenta ögon ifrån första ögonblinket, tyvärr tyvärr… 😥


Detta därför att hart när alla föräldrar andra vuxna förskolor, grundskolan, gymnasieskolan, högskolan osv – styr mer eller mindre DiktatToriskt alla barn och tonåringar med hot- och morots-vansinnet = rädsla * * – som ju i sig till mer eller mindre 100 % är grundat i allt väsentligt på att det är ”BristAllt !”– som ju i sig ovillkorligen alltid leder till tanke– och beteendesättet att “Att Äta eller Ätas” = Öga för Öga och Tand för Tand = mer och mer av våldsspiral, tyvärr tyvärr… 😥


Härvidlag är nog moroten åt hållet det mest djävulskt förledande/missledande för barn och tonåringar – därför att moroten innebär ALLTID ett mer eller mindre kamouflerat = förtäckt hot om att utfallet ej alls blir en morot = rädsla * * .


Detta raserar mer eller mindre totalt alla barns medfödda självständiga NaturLikt Visa = Fria Intelligenta logiska tankeförmåga – såväl som deras medfödda potential för kreativitet – som i sig VET att möjligheterna för en människa i kött är åt hållet helt obegränsad egentligen. Människan har ju i grunden kapacitet för att leva som ”Skapelsens Krona” verkligen… ❗ 💡 😆


Tja… – sen är det bokstavligt talat mer eller mindre helt kört för alla wåra åt hållet NaturLiktVisa = Intelligenta barn och tonåringar – i meningen att även deras liv i kött blir en dödsprocess/dödsresa – som oundvikligen slutar i en Grav-i-Terra – vid pass ca 80 års LivsErfarenhet i Sverige i dags dato, tyvärr tyvärr… 😥


Den här intellektuella Galenskapen (folkrättsligt sett) har nu pågått i mer än 6 000 år = från tiden för när religionerna uppfanns av den tidens PyramidMaktHavare – och som sen har gjorts till än mera förslavande för oss av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder av wåra nutida PyramidMaktHavare och deras medlöpare, tyvärr tyvärr… 😥


T ex pengar/ekonomi är ju den allt överskuggande PyramidMaktHavarReligionen i dags dato + de sedvanliga gudDomsReligionerna. Wår ofattbart ruskigt barbariska kända historia är en konsekvens av det här faenstyget. Under 1900-talet avrättas uppåt 150 miljoner humana MedMänniskor av PyramidMaktHavarna och deras medlöpare i förryckt VanStyrda nationer (folkrättsligt sett) i krig och annat, tyvärr tyvärr… 😥

Hur många kommer det att bli under de närmast kommande 100 åren månntro * * * * * ... ❓


Med andra ord så har Wi har sedan lång lång tid tillbaka ersatt det NaturLiktVisa = det Intelligenta ”ÖverFlöd av Allt materiellt och KärLeksFylld lek i kött” för oss själva och med varandra – med att det är ”BristAllt !” – som i sig ovillkorligen leder till förhållningssättet såväl som beteendet “Att Äta eller Ätas” = Öga för Öga och Tand för Tand = mer och mer av våldsspiral, tyvärr tyvärr… 😥 – som ju i sig alltid leder till det perverst * * * * = förryckt stupida tanke– och beteendesättet att Smärta/Obehag = ”Attraktion (pkt 37) = Njutning”, tyvärr tyvärr… 😥


Dock… – hela den materiella Skapelsen bygger på GrundPrincipen att “Allt finns i ÖverFlöd” och att allt NaturLikt i wår flora och fauna till 100 % styrs av de NaturLiktVisa = Intelligenta LivsPrinciperna att ”Njutning = Attraktion” och “Smärta/Obehag = Undvikande” ❗ = Materians VarAndePrinciper = Intelligens.


När skall Wi = människosläktet on mass skifta wårt nuvarande vansinnigt förryckt stupida förhållningssätt att det är ”BristAllt !” – som i sig ovillkorligen leder till förhållningssättet såväl som beteendet “Att Äta eller Ätas” = Öga för Öga och Tand för Tand = mer och mer av våldsspiral, tyvärr tyvärr… 😥 – avseende framförallt oss själva – men också varandra och nationellt mm – såväl som den fantastiska floran och faunan – som Wi är satta att Kärt Leka ETT ROLIGT = LevAnde Liv i kött som en pytteliten del uti – med ÖverFlöd av Allt uti och med den enda hållbara LivsPrincipen att ”Njutning = Attraktion” ❗ 💡 😆

Just nu, i natt, i morgon, nästa vecka eller om hundratals år från nu

T ex Neale Donald Walsch säger ju entydigt åt hållet att ”gud” * * * har överhuvudtaget Aldrig någonsin menat att Wi någonsin skall göra annat än Njuta i ÖverFlöd av wåra Kärt Lekfullt HelAnde Liv i kött för oss själva och med varandra – med utgångspunkten att det finns i ”ÖverFlöd av Allt ❗ ” materiellt för ALLA, faktiskt…” Personligen hoppas Josef innerligt på att ”gud” * * * har rätt ❗ 💡


Likheten mellan grisar och människor = Homo Sapiens sapiens som djurarter ligger i att båda arterna är glest behårade. Skillnaden mellan grisar och människosläktet är – att svin = grisar är dominerat NaturLiktVisa = lever dominerat Intelligent inom ramen för de boxar som människorna ger dem att leva uti – och att människosläktet kollektivt sett är åt hållet dominerat intellektuella = lever höggradigt 0-Intelligenta inom ramen för vad den bolliga jorden Terra bjuder på, tyvärr tyvärr… 😥


Så – kollektivt sett så har människosläktet sannolikast en hel del att lära av sina griskultingar avseende NaturLiktVist = Intelligent leverne i kött troligast… 💡 intellektualIsm är motsatsen till Intelligens – i Josefs mer än 67-årade livsperspektiv sett i vart fall.


En person som har tänkt lite längre/vidare än dom flesta – om det här med PyramidMaktHavar-Styrd intellektualIsm – finns här.


Intelligent i den här meningen har ej alls någonting att göra med vad som finns att läsa här om Intelligens: ”Idag menar forskare i allmänhet att Intelligens beror på både arv och miljö och att intelligensen påverkas positivt av utbildning.” – slut citat. Dock – det är snarare precis tvärtom så att utbildning spolierar en NaturLiktVis IntelligensUtveckling hos alla och envar, troligast… 💡


Det styrks i sig av att Albert Einstein * * lär ha uttryckt det på sin tid som att: ”Det enda som stör mitt lärande är min utbildning ❗ ” Han sa också att utbildning: ”Är det som återstår – efter det att man har Glömt allt man har lärt sig i skolan ❗ ”. Därtill så lär Einstein också ha sagt att: ”NationalIsm är en sjukdom !” Med andra ord så nedtecknade Einstein helt enkelt bara en bråkdel av allt det han visste som ett litet Intelligent lyckligt jollrande barn i vaggan – och som hans vuxenvärld ej fullt ut hade lyckats med att få honom att glömma.

Tänkvärt ❓


Så när Wi föds så är Wi ju alla dominerat Intelligenta = Wi VET som dominerat naiva = dominerat direkta = dominerat enkla = dominerat Förnuftiga – för att ej säga dominerat Intelligenta varelser i kött – var Wi kommer ifrån vad Wi är förutom en fysisk kropp i kött – varför Wi är här – och vad det skall vara bra för. Men framförallt så Vet Wi då troligast att Wi i grunden är odödliga/oförstörbara Intelligenta * MedVetanden ! * * Därtill så är alla tillräckligt små barn Fria * * = oskyldiga – därför att dom har ingen BakTid = historia – och ej heller en FramTid som är BakTids-relaterad = dom lever mer eller mindre till 100 % i Nu-tid = den enda tid som finns egentligen verkligen… * * .


Barn är därför alltid till 100 % oskyldiga = ”innocenta” (video ca 10 min) – och alldeles oavsett vad dom gör eller låter bli att göra. Dock… – redan vid ca 3-4 års ungdom har vuxenvärlden i dags dato bokstavligt talat ”KLISTRAT” på barnen sin egen mentala såväl som fysiska barbariska historia = BakTiden = <PyramidMaktHavarnas virusprogram = MainStreamet i form av framförallt Rädsla * för bl a PyramidMaktHavarnas religioners gudDomar, tyvärr tyvärr… 😥


Detta går idag så mycket fortare än förr – på grund av bl a dagis, förskolor och PyramidMaktHavarnas massmedia = ”Trattmedia” (video 2,5 min) av typ TV osv = barn får i dags dato ej alls vara barn som förr = NaturLiktVist Intelligenta upp till i vart fall ca 7-års ungdom, tyvärr tyvärr… 😥


Så i det här perspektivet sett – så må det väl sägas att det är ett sant MIRAKEL – för att ej säga övernaturligt att wår värld ej är än mera barbarisk i dags dato än vad den ÄR – enär det NaturLiktVisa = Intelligenta som Princip hart när ej alls får vara med och styra wåra lokala samhällen wåra nationalstater eller världsImperierna – och då framförallt ej alls wåra globala PyramidMaktHavare (t ex Rotschild´s * nuVarAnde Banking) globala penning/ekonomiImperier.


Med andra ord så finns det i dags dato hart när ej alls någon form av Sunt Förnuft = NaturLiktVist BondFörstånd – som av wåra nationella och globala PyramidMaktHavare TILLÅTS att vara med och styra världen. Som Princip handlar i dags dato mer eller mindre allt i världen om intellektualIsmens ”förBannade” och djävulska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiners = intellektualIsmens kalkylerande om att sno åt sig själv på andras bekostnad = kanibal-Ism = ”Äta eller Ätas = Öga för Öga och Tand för Tand = mer och mer av VåldsSpiral”. I o f s oftast i väl kamouflerat form – men i alla fall i form av kannibalism – även om den oftast ej är direkt fysisk i form av att äta varandra som biffar. Men effekten av männsikosläktets förtäckta kannibal-Ism blir Exakt densamma. I vart fall i Josefs mer än 67-årade livsperspektiv sett.


Principerna för SANN Sanning förändras hart när aldrig i wårt intellektuella tidsperspektiv sett – men är parallellt likväl i ständig förändring = LevAnde Liv uti kött i ständig förändring – i Det SuperIntelligenta ElektroMagnetiska Plasmats perspektiv sett.


Dock – det har Aldrig någonsin funnits – finns ej i dags dato – och kommer Aldrig någonsin att finnas en allsMäktig gudDom* * * * * som tycker si eller så – om vilketdera Wi väljer enskilt och/eller kollektivt. Det är till 100 % helt upp till var och en personligen – att medvetet och/eller omedvetet – helt fritt * * Välja att inrikta sig på = ta ansvar för att förädla eller förstöra under sitt innevarande LevAnde Liv i kött – ingenting annat ❗


Wi är här för att leva wåra helt egna helt unika LevAnde Liv i kött = absolut ej alls så som någon enda annan – eller än värre många andra tycker eller inbillar sig att Wi skall leva. Var och en av oss är här för att leva wåra egna liv i kött på wårt eget helt unika sätt = följa sin egen helt unika livstråd i kött. Detta hindrar ju ej alls att Wi tar hänsyn till andra – utan som Princip alltid det precis rakt motsatta. Ifall Wi själva ej alls begränsar oss själva med en massa åt hållet human * * Dementa och/eller Autistiska Dogmer och/eller Ismer – utan tillåter oss själva att leva wårt eget LevAnde Liv i kött på wårt eget unika sätt – så ger Wi helt enkelt automatiskt alla andra samma Frihet * * . Wi tar som Princip därmed alltid mycket större hänsyn till oss själva och varandra = Wi är då bokstavligt talat befriade ifrån intellektuella åt hållet human * * Dementa och/eller Autistiska Dogmer = förlegade teoretiska teorier – än med alla nuvarande mer eller mindre förryckt stupida = vansinniga Dogmer och Ismer som VägVisning troligast… 💡


2008-04-20 gjorde Josef den följande kommentaren här: ”GooodDag Janne DumBom – Ditt citat av Karl Kraus * ovan – som jag tycker väl värt att repetera: “Först är kriget hoppet om att det ska gå bra för en själv sedan förväntan om att det ska gå dåligt för den andre så tillfredsställelsen över att det inte heller går bra för den andre och till sist överraskningen över att det går dåligt för båda”. – slut citat. Så har Du den här grundinställningen för egen del – så är väl Ditt namn Janne DumBom ett tecken på att Du är allt annat än dum faktiskt… Janne KlokBom snarare verkligen…


Hart när Alla MedMänniskor på jorden Vet innerst inne i sig själva att fysiska – såväl som mentala Krig – enbart utövas av dom som “älskar” att bli förlorare i slutändan. Trots det så är det det allt överskuggande som görs – som syns och hörs i vart fall – på familjenivå på arbetsplatsnivå på lokalsamhällesnivå på nationsnivå osv – såväl som globalt länder och organisationer emellan sedan tusentals år tillbaka.


Varför ❓

Tja… – varför är det så lite lätt för alkoholisten att sluta med att dricka alkohol ❓ Så krig – mentala såväl som fysiska – är väl helt enkelt en drog, kanske… För några veckor sedan trodde jag att det skulle bli ett djävla väsen här i kommentarerna på Carl Bildt´s blogg – när jag skrev det som nu finns här. Men icke sa Nicke ❗


Varför ❓

Tja… – presentera ett hållbart program för en alkoholist – för hur han utan några större problem kan bli av med sin drog – så kommer vederbörande att sky Dig som pesten – så länge som han fortfarande andas som alkoholist troligast… Av det skälet är jag ej alls förvånad över att än så länge Ingen har haft något enda att säga i sakfrågan i form av ris eller ros – varken här eller i kommentarerna på min egen blogg – om att “Alla Krig Är Slut ❗ ” Ha det… 🙂 /önskar krigs- och freds-vännen Josef” – slut citat.


intellektualIsm = 0-MedVeten Enhet = MainStreamet ❗ Slutfrågan må därför vara. Hur länge till skall Wi av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder = väsentligt fler än 90 % av ca 6,5 miljarder människor = Homo Sapiens – som i dags dato finns på den bolliga jorden Terrasytteryta – slaviskt som får i skock följa givna direktiv/kommandon ifrån intellektualIsmens främsta förespråkare = wåra nationella och globala PyramidMaktHavareElitare * = dom religiösa dom politiska såväl som ej minst dom penningMaktGalenPanniga ❓ ❗ ❓

Hur länge till kommer Wi som art människor att orka med att leva så här 0-Intelligenta * * ❓ ❗ ❓ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigareeller

DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT ?

Annonser

7 Responses to Intellektual-Ism = 0-MedVeten Enhet – eller ?

 1. soli01 skriver:

  Josef -hoppas du inte tar illa vid: Jag talar bara i egen sak nu. Du har mycket intressanta spårsmål du tar upp på din blogg, men det är väl din avsikt att någon ska orka läsa det du skriver. Vad detta beror på – LÄNKARNA är alldeles ofta förekommande. Jag blir störd och skulle vilja att du själv mera bestämde det hela.’
  Hoppas nu att du tar -hur jag ser på nämnda – på rätt sätt och inte blir f…d bara.
  Ha det så bra.
  Hälsningar
  Sören

 2. Josef Boberg skriver:

  Sören – Taaack för Dina synpunkter !

  Nja – min grundavsikt är nog ej alls att någon ENDA skall ta det jag skriver för något definitivt = färdigtänkt – eller ens orka läsa min ”raddor”. Men måhända kan något stycke här och där ge lite inspiration till SJÄLVSTÄNDIGT tänkande hos några enstaka personer – och då kan det vara gott att ha lite länk-information att spä på med – som jag ser det i vart fall.

  Förbannad blir jag ej alls – utan precis tvärtom. Det känns himla gott att få lite backfeed. Kan den backfeeden Du har gett mig ovan – ”Du har mycket intressanta spårsmål du tar upp på din blogg…” – bli så mycket mera go ?

  Just ”felstavningen” spårsmål = Spårs Mål är häftig, faktiskt…

  Ha det… 🙂 /önskar självtänkar-vännen Josef

 3. soli01 skriver:

  Josef – tack för att Du kom tillbaka på min skrivning!
  Du har alldeles rätt, det var en felstavning – tillhör det som händer när jag sitter i dåligt ljus och inte håller styr på fingrarna 🙂
  Jag ska förtydliga mig lite: Du tillhör de som verkligen lägger ned mycket arbete på Din blogg och jag tror att allt för mycket länkar faktiskt stör något. Att sticka in med någon länk är väl inget fel, men Du är mycket noga med källan och då kan det vara svårt – kanske.
  Varför jag reagerade berodde på att jag blev distraherad av att hamna på en länk som jag inte kunde läsa med fullt innehåll – dålig i engelska.
  Detta är, som jag tidigare skrev, inte någon kritik utan jag är imponerad av Din blogg. Den måste säkert tillhöra en av de mest genomarbetade som går att uppbringa!

  Jag tillhör dock en typ som skriver mycket kortfattat och kan aldrig bli någon god bloggare.
  Har en hemsida ”Amatörradio”, men är numera sällan där och skriver.
  En trevlig hobby att ha kontakt med hela världen är det och då mest på telegrafi. Numera har aktiviteten avtagit med åren.

  Jag får önska Dig allt gott med bloggandet och det är Du som avgör hur den ska se ut. Jag kollar ofta läget!

  Lycka till, Josef!
  Sören

 4. Josef Boberg skriver:

  Taaack Sören – för all rosande såväl som den lilla risande backfeeden ovan !

  Nu har jag ändrat ”klickisarna” ifrån LÄNK till * (stjärna). Bättre ?

  Din mening: ”Varför jag reagerade berodde på att jag blev distraherad av att hamna på en länk som jag inte kunde läsa med fullt innehåll – dålig i engelska.” – slut citat.

  Vilken länka avser Du ?

  Ha det… 🙂 /önskar dialog-vännen Josef

 5. soli01 skriver:

  Josef – vet du om att du har faktiskt humor! 🙂
  Inte behöver du ändra för min skull. Det är som du säkert anar att det fortfarande är en länk i botten 🙂
  Vi glömmer allihop du kör som du trivs och därmed basta.
  Ang ”Vilken länka avser Du”…. detta har jag glömt bort och blir kanske svårt för en gammal man (77 år) – du är bara lillpojken i sammanhanget – att komma ihåg – minnet sviktar 🙂
  Väl mött en annan gång och många tack för nu!

 6. Josef Boberg skriver:

  Taaack igen Soli01 – för Din supergoa backfeed !

  Jag skall ändra på alla inläggen så småningom ifrån LÄNK till * (stjärna). Det gör jag för Din skull – men framförallt för min egen skull, faktiskt… Det blir mindre störande markering av klicklänkarna – och det trivs jag mycket bättre med personligen…

  Ha det… 🙂 /önskar ”lillpojks”-vännen Josef

 7. soli01 skriver:

  Josef – jag får tacka för en trevlig ”slur” här på din blogg och nu kan jag tacka länken att det blev en stjärna 🙂
  Väl mött en annan gång.
  Ha det!
  Nerös

  [Tack själv – och väl mött en annan gång.


  Alla har Wi RÄTT att må bättre
  (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigt ❗ – eller]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: