DECIBELVÅLDTÄKT = STRESS, OTRIVSEL OCH HÖRSELSKADOR – ELLER ?


For translation of this to English – ”click” here.

Om innehållet i bloggen i detta register.


Är det fler än jag – av publik, dansbandsmusiker och arrangörer – som är urless på kräftgången sedan mer än 30 år tillbaka – för den världsunika fina svenska danskulturen – och då ej minst i dags dato ?

Det syndiga levernet är numer ett minne blott och snart nog är också dansbanorna det. Hälften av Sveriges folkparker har slagit igen och många av de som fortfarande finns kvar lever en tynande tillvaro.

– slut citat härifrån.

Med en dåres envishet hävdar jag att det till allt överskuggande del beror på att dansorkestrarna sedan början av 1980-talet för det mesta har spelat dansmusik med discostuk = allmänt på tok för högt – och med basen mer än dubbelt så högt ställd som diskanten = bullrigt. Det har gjort och gör att det sociala umgänget på dansbanorna har varit och är mer eller mindre ”ödelagt”. Det är ju åt hållet omöjligt att socialt umgås = prata med varandra under dansen på ett gott sätt – i ett skrikande tonläge för att kunna överrösta den för högt spelade musiken – eller ?


Huvudmenyn på dansbanor är dansmusiken som sådan. När dansmusiken spelades på 1940-, 1950- och 1960-talen med lämpliga ljudnivåer [under 79 dB(A)] – så hade Wi den sagolika uppgången för den världsunika fina svenska danskulturen. Alla folkparker var igång med dans – och nya dansbanor växte då upp som ”svampar” ur jorden. Därtill så hade varje restaurang med självaktning dans till orkester på lördagarna.

T o m i lilla Laholm hade Wi då dans till orkester på lördagarna på Stadshotellets Gröna Hästen. Men dans på restauranger upphörde ju som princip helt och hållet på 1990-talet – p g a att dansmusikerna i sin omedvetna okunskap spelade med åt helvete för höga ljudnivåer – eller ?

Varför gråta över den spillda mjölken – gjort är gjort. Men med en dåres envishet så hoppas jag ändå innerligt på att det ej blir samma ”visa” med dansbanorna. Detta därför att så länge som det finns Liv i Oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – så finns det än så länge hopp – eller ?


Under den sagolika uppgången för den världsunika fina svenska danskulturen – så spelades dansmusik med akustiska instrument utan förstärkning. Musiken fyllde ändå lokalen så att alla mer än väl hörde musiken. Jag började min bana som flitig besökare på dansbanor 1956 (jag var då 15 år LivsErfaren) – och jag har inget minne av annat än att musiken hördes mycket bra överallt i danslokalerna. M a o så var det då CD-stuk på dansmusiken live = diskantinstrumenten och sången högst – och basgitarren och trummorna 1-2 dB(A) lägre.

På den tiden kunde en mindre del av publiken komma sent i o f s – men som princip alla var kvar till kvällens slut.


Sen kom den ljudmässigt förskräckliga discokulturen på 1970-talet – och på 1980-talet började dansmusik live att spelas med discosound = allmänt på tok för högt – och med basgitarren och trummorna mer än dubbelt så högt – som för diskantinstrumenten och sången.

”Orkestrar gillar bas. Dansare gillar det inte.”

– sagt av en musiker till mig 2015.

Det får uppfattas som starkt styrkt av att dansbandsmusikerna kommer först och är kvar till kvällens slut – och att publiken kommer sent och börjar droppa av efter pausen. Detta p g a att basgitarren och trummorna spelas med olämpliga = omänskliga överljud – för att det skall gå att höra musiken som sådan – och det hela är på tok för högt = över 79 dB(A). Thats it – eller ?


Alla ljud i en danslokal adderas till varandra…

…och ger det totala ljudtrycket för bas och diskant = ljudet från publiksorlet basfrekvenser adderas till vad som är inställt vid soundchecken för musiken som sådan – när publiken har anlänt.

Har det varit en bra första halvlek för musiken ljudmässigt = under 79 dB(A) – och under 83 dB(A) i lokaler utan akustikinredning typ Fågelsång och Ramshall – med ”bara” en ellar annan dB(A) högre för basen än diskanten (p g a sammanlagring med publiksorlets basfrekvenser) – så blir publiken pratglad = publiksorlet i pausen åker upp 2-3 dB(A) relativt början av kvällen. Mindre för ljudnivån för diskanten och mest för basen – därför att det allt överskuggande mesta av publiksorlet ligger inom basens frekvensområde.

Så det är inget mysterium att ljudnivåerna ökar efter pausen – även om inställningarna på ljudanläggningen är exakt densamma efter pausen som före – och då särskilt för basen. Den här sammanlagringseffekten blir större i en lokal utan akustikinredning av typ t ex Fågelsång och Ramshall.

Så för att hålla samma ljudnivå för musiken efter pausen som före – så krävs det då att inställningarna på ljudanläggningen sänks efter pausen – och då särskilt för basen – för att undvika att obalansen mellan bas och diskant blir 5-6 dB(A) upp för basen relativt diskanten.

Att med gehöret ordna till detta kan gå – men jag tror att det blir mera säkert gjort ifall decibelmätare eller Real Time Analyzer används – som med 30 staplar samtidigt visar decibelnivåerna för ljudfrekvenserna från 32 Hz till 16 000 Hz.


DECIBELVÅLDTÄKT = FYSISK OCH MENTAL STRESS, OTRIVSEL OCH HÖRSELSKADOR – AV TYP LOMHÖRDHET OCH TILLFÄLLIG ELLER PERMANENT TINNITUS VID LJUDVOLYMER ÖVER 79 DB(A) – ELLER ?

En del av utvecklingen kan ju vara diskodunkets envetna, bedövande trummande.. som smittat av sig i komponerandet och arrangemangen på dansgolven. Någon kanske önskar oss en dödfödd kultur, halvdöva befolkningar och förstummade konversationer.. Men visst är konsumtionssamhället ett enda stort pseudo och tröttande !

Rytm ska ju helst utövas av alla instrumenten. Det får ju musiken att sväva, färdas, än stå och stampa. Taktförskjutningar, baktakter osv. Musik ska ju vara liv och vår kulturs nerv.. Inte en övertalningsförmåga och som musikern du hänvisade till sa: ”en kompensation för bristerna i det musikaliska kunnandet”..

– slut citat härifrån.


Som princip alla ungdomar blir urless efter några få år på discobuller. När dom sen historiskt har sökt sig till vanliga dansbanor – så har det hittills varit samma skit där = allmänt åt hållet åt helvete för högt och med basgitarren och trummorna mer än dubbelt så högt – relativt diskantinstrumenten och sången.

Därför är den tynande publiken på dansbanor i dags dato till allt överskuggande del 55-plusare = två generationer av publik saknas. När 55-plusarna = den kvarvarande bullertåligaste delen av publiken – också har dött ut som besökare på dansbanor om 15-20 år – så blir den värdsunika fina svenska danskulturens saga all. Thats it – eller ?


Finns det något annat möjligt framtidsscenario ?

Javisst finns det det. Börjar dansorkestrarna att spela sin fina dansmusik med CD-stuk = diskant instrumenten och sången högst, basgitarren och trummorna 1-2 dB(A) lägre – och det hela under 79 dB(A) – så hävdar jag med en dåres envishet att Wi inom kort tid skulle få en synlig renässans (= mer och mer av publik) av den världsunika fina svenska danskulturen.

I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej i min vildaste fantasi föreställa mig att jag har. Vad tror Du ?


Livet som reinkarnerad varelse i kött kan bl a vara glädje i dans på parkett – när det spelas med lämpliga ljudnivåer = under 79 dB(A) och med naturlig balans mellan bas och diskant – eller ?

Handen på höften: ”Blir bra dansmusik live bättre av att den spelas onödigt högt – eller ?”

Upplever Du som publik – allmänt sett och särskilt på dansbanor – att musik live spelas för lågt i dags dato ? ? ?


Att ”spela liv” i publiken

= publiken trivs och njuter av att dansa kramigt gott (= glädje– och endorfin-stimulerande !), pratar med varandra utan att behöva skrika, applåderar och stannar kvar till kvällens slut – handlar ju helt enkelt om att spela tillräckligt lågt ! ! ! = bara i nödfall över 79 dB(A) (= ej mer än 3-4 dB(A) över publiksorlets ljudnivå) – ifall ljudvolymen för publiksorlet skulle vara så högt (så är det näst intill aldrig). Ljudvolymen för diskantinstrumenten och sången högst – och för de lågfrekventa ljuden från basgitarren och trummorna 1-2 dB(A) lägre, naturligtvis… = CD-stuk (= ”endorfin-sound”) på dansmusiken även live.


INGEN dansmusik blir bättre av att den spelas onödigt högt – eller ? Hörseln uppfattar 3 dB(A) upp/ned som en fördubbling/halvering av ljudvolymen vid de här ljudnivåerna. Så ca 3 dB(A) över publiksorlets ljudnivå – räcker mer än väl till för att ALLA i danslokalen
(även de med hörapparater) – mer än väl skall kunna höra den fina dansmusiken som sådan. Thats it – eller ?

ALLA inom arbetslivet vet att ljudnivåer på 79 dB(A) och däröver stressar såväl kroppen som mentalt. Där görs därför allt möjligt får att få ned ljudnivåerna några dB(A) under 79 dB(A). Lyckas hen ej med det – så är det arbetsgivarens skyldighet att tillhandahålla hörselskydd och se till att de anställda använder dem.


Inom musikbranschen så förefaller det vara tvärtom = musikerna tror i sin omedvetna okunskap att ljudnivåer mer än 3 dB(A) över publiksorlets nivå upplevs av publiken som behaglig. Men sanningen är ju att dom har haft och har fel – därför att den världsunika fina svenska danskulturen har ovedersägligt haft sin kräftgång sedan mer än 30 år tillbaka – och ej minst har det i dags dato.

Hörseln gör ingen skillnad på industribuller och buller från för högt spelad musik. För varje 3dB(A)-steg över publiksorlet nivå – så blir helt enkelt musiken bara hälften så bra. Thats it – eller ?

Personligen har jag aldrig tankelogiskt fått ihop att överljud på dansmusik live skulle kunna upplevas som njutbart för publiken – som publiken gång på gång är beredda att få höra mot betalning. Men visst… – det finns en tynande skara publik – vilken jag tillhör – som ändå gör det. Men hur länge till ?


När orkestrarna spelar åt helvete för högt = 79 dB(A) och däröver (gäller de flesta danslokaler) – och med ljudvolymen för basen högre än för diskanten = discosound – så vill Kroppen ”fly fältet” och producerar adrenalin = Kroppens stresshormon. Det ger i o f s en energikick kortsiktigt – men den förbyts ganska snart till ren bullerstress = trötthet fysiskt och mentalt.

Förklaring nog till att publiken börjar droppa av efter pausen – och att det som vanligast är ödsligt med publik kvar den sista timmen av kvällen – när dansmusiken spelas med discosound ?

Är det fel på de flesta av publiken – eller är det musiken som spelas med åt helvete för höga ljudnivåer = över 79 dB(A) – som jagar hem publiken innan danskvällen är slut ?


För att kunna leverera ljudvolymer under 79 dB(A) – krävs ju bara att orkestrarna införskaffar och flitigt använder det viktigaste instrumentet av alla vid soundchecken – och ej minst under kvällen därefter = en ljudtrycksmätare.

Decibelmätare kan numera laddas ned gratis till mobilen från Arbetsmiljöverket + att det finns appar att ladda ned till mobilen – t ex härifrån (Real Time Analyzer) – som med 30 staplar samtidigt visar decibelnivåerna för ljudfrekvenserna från 32 Hz till 16 000 Hz.


IGEN – hörseln uppfattar 3 dB(A) som en fördubbling av ljudvolymen i spannet från ca 65 dB(A) och uppåt. Som vanligast ligger ljudvolymen för publiksorlet på 70-75 dB(A) – beroende av mängden publik, lokalens beskaffenhet osv = 73-78 dB(A) räcker mer än väl till för att ALLA skall kunna höra dansmusiken live som sådan (även de med hörapparater) – när de lågfrekventa basljudens ljudtryck ligger 1-2 dB(A) lägre än för diskantinstrumenten och sången = CD-stuk (= ”endorfin-sound”) på dansmusiken live.

När det spelas med discosound (= ”adrelanin-stuk”) = basljuden mer än dubbelt så högt = mer än 3 dB(A) högre än för diskantinstrumenten och sången – så ”hugger basljuden sönder”, bokstavligt talat, flytet i diskantinstrumenten och sången = musikupplevelsen som sådan.
Thats it – eller ?


Det är mer än lite märkligt att proffesionella musiker som vanligast ej själva inser det – utan oförtrutet öser på med omusikalisk och bullrig discostuk på dansbanorna, att dom förvånas över att att det blir färre och färre av publik – och att den publik som ändå kommer börjar droppa av efter pausen.

Blir det mera rätt bara för att de allra flesta av dagens dansbandsmusiker/orkestrar gör samma fel – eller ?


Som princip alla orkestrar ställer högtalarna på golvet framför scenen riktade rakt mot publiken. Det tycker jag är ”fel” – därför att lysa upp lokalen med den placeringen av strålkastare skulle ju ej fungera. Musik fungerar ju i stort sett på samma sätt (högtalarna är musikens strålkastare) = med den traditionella högtalarplaceringen och riktningen – så kan ju aldrig HELA lokalen bli ”upplyst” av musiken på ett jämnt fördelat sätt. Det är omöjligt.

Min idé om detta är att högtalarna istället borde placeras på scenen och lutas åt hållet 45° bakåt – för då skulle musiken mycket bättre kunna fylla HELA lokalen + att de lågfrekventa ljuden för basgitarren och trummorna – ifall de är på tok för höga – i hög grad skulle ”försvinna” ut genom taket – istället för att som nu gå rakt in i och igenom publikens kroppar – och trötta dem.

Värt att prova ? ? ?


En restaurang som får färre och färre matgäster – och ej gör någon revidering av matens beskaffenhet – kan ej annat än upphöra.

Huvud”rätten” på dansbanorna är dansmusiken. Kräftgången för den världsunika fina svenska danskulturen har nu pågått i mer än 30 år – och ej minst pågår i dags dato – och musikerna gör fortfarande inget åt det = det är bara de bullertåligaste av publiken som är kvar på dansbanorna + sådana som jag som använder öronproppar. Men det ytterligt få – förutom att dom flesta musikerna gör det.

Var finns logiken i att ljudnivån för publiken skulle vara njutbar – när musikerna själva måste ha hörselskydd ?


Med en dåres envishet hävdar jag att ljudnivåer över 79 dB(A) för musiken på en dansbana är för högt = det är ej njutbart utan hörselskydd – och då särskilt ej ifall det är discosound på musiken.

Med ljudnivåer med ”råge” under 79 dB(A) – och CD-stuk på musiken = diskantinstrumenten och sången högst – och basgitarren och trummorna 1-2 dB(A) lägre – så hävdar jag med en dåres envishet att Wi inom överskådligt tid skulle få uppleva en renässans för den världsunika fina svenska danskulturen. På tiden efter mer än 30 års kräftgång ?


Värt att prova ? – och går det att få till det ? – ifall orkestrarna ej införskaffar och flitigt använder det viktigaste instrumentet av alla vid soundchecken – och ej minst under kvällen därefter = en ljudtrycksmätare.


Tisdagen den 12 januari 2016 så var jag på Sundspärlan och dansade till Matz Bladhs fina leende dansmusik. Dom spelade med ca 78 dB(A) för den månghövdade publiken – och hade ljudvolymen för diskantinstrumenten och sången högst – och 1-2 dB(A) lägre för basgitarren och trummorna.

Men det finns inget hokus pokus i detta – därför att kapellmästare Niclas Olén har numera utrustning som kontinuerligt visar ljudnivån för alla musikfrekvenserna som staplar (Real Time Analyzer) – som han kompletterade sitt gehör med.


Ifall ALLA orkestrar skulle spela med så god balans mellan bas och diskant – och därtill så lämpliga = mänskliga ljudnivåer för det hela – som Matz Bladhs gjorde i tisdags – så skulle en renässans av den världsunika svenska danskulturen kunna komma inom en mycket näraliggande framtid – så att jag som är halvvägs 150 år LivsErfaren – skulle kunna få uppleva det.

Det skulle vara en härlig upplevelse att ha med mig i graven.

Matz Blads – Tack så väldigt mycket för en himla go danskväll till Er fina leende dansmusik ! ❤ 🙄


För de orkestrar som ännu ej har ”stapelmätning” (Real Time Analyzer) – eller ens en vanlig decibelmätare – så går det ändå att med hörseln konstatera om ljudnivån är lämplig = mänsklig. Hörs publiksorlet på scenen i bakgrunden – parallellt med musiken – så är det OK. Hörs ej publiksorlet på scenen parallellt med musiken – så är det helt enkelt åt helvete för högt. Thats it – eller ?

IGEN – Handen på höften: ”Kan bra musik live bli bättre av att den spelas onödigt högt – eller ?”


Jag blir glad ifall Du gör Dig besväret att ge mig backfeed på det ovanstående och det följande – oavsett ifall det är ris eller ros. Särskilt glad blir jag ifall Du är aktiv dansbandsmusiker. Kommentera gärna det här inlägget nedan, skicka email till mig på josef@boberg.nl – eller än hellre ring mig på tel.nr 0430-215 66.

Jag är in i märgen övertygad om att dialogerna mellan dansbandsmusikerna och publiken är på tok för torftiga = nästan obefintliga – avseende det här med lämpliga = mänskliga ljudnivåer på dansbanorna.
Dags nu för att ändra på det ?


Frihetstillstånd för bloggägaren Josef Boberg finns här.


VÄL BEKOMME BÄSTA BESÖKARE”DET GÄLLER LIVET”

– för hörseln och ej minst för kroppen – ifall ljudtrycken för musik live ej blir mänskliga.


Jag gör ej mina rankningar för att jävlas med orkestrarna – utan precis tvärtom. Jag rankar (med a) för att om möjligt dra strån till stacken renässans för den världsunika fina svenska danskulturen = mer och mer publik på dansbanorna = fler och fler dansbanor = fler och fler speltillfällen för musikerna osv. På tiden efter mer än 30 års kräftgång ?

Vem eller vilka av musiker, arrangörer och ej minst publik – skulle kunna annat än applådera en sådan renässans ?


Musik, stress och immunförsvar

De flesta studier som undersökt saken visade att musik, särskilt lugn musik, tydligt sänker halten av stresshormonet kortisol.

– slut citat från artikel av Henrik Brändén 10/3-15 här.


SvD den 9 september 2002

”TRE AV FYRA MUSIKER FÅR TINNITUS

En ny undersökning visar att nästan hälften av ungdomarna tycker att ljudnivån på konserter och diskotek är för hög och många tar med sig öronproppar.
– Det är vansinnigt fånigt att både musiker och publik står med hörselskydd, säger Kim Kähäri, hörselforskare vid Göteborgs universitet, som i fredags disputerade på en avhandling om musikers hörselskador
(ca 17 % av befolkningen har tinnitus).

– Vill folk ha de här ljudnivåerna ? För vem spelar man så högt egentligen ❓ ”

– slut citat härifrån.


Tips.
Söker Du ranking av en specifik orkester – skriv då in orkesterns namn i sökfunktionen på Din webbläsare med versaler och ”bocka” för det till höger om sökrutan (Du kommer mera ”rätt på” då) = längst ned till vänster på sidan (ifall Du har öppnat den funktionen längst upp i menyraden på Din webbläsare). Sen är det bara att klicka på – för att ta del av ALLT som jag har upplevt med den orkestern t o m den 8/10-13. Därefter finns min ranking av danskvällar här.

Jag är på dans, som ett genomsnitt, mer än en kväll per vecka. Under det senaste året så har jag bara upplevt sex kvällar med CD-stuk på dansmusiken = diskanten låg högst och 1-2 dB(A) lägre kom basen = naturlig balans mellan diskant (diskantinstrumenten och sången) och bas (basgitarren och trummorna). Om de solskenskvällarna här.

Sex gånger på ett år – av ca 104 möjliga – är ju ej så mycket att ”hänga i julgranen” – om man så säger. Men så länge det finns Liv så finns det hopp ❗


Om hur ljudtryck över 90 dB(A) skadar blöjbarn här – och om hur hundar far illa här. Skulle kor mjölka bättre, grisar växa till sig fortare, höns värpa flera ägg osv – ifall de under några timmar per dygn – utsattes för de nivåer på ljudtryck som publiken får stå ut med på musik liveföreställningar ?

Kan det som ej är bra för barn och djur vara bra för vuxna – och värt att därtill betala 150-170 kr eller mer för att lida pin av ❓


Jag kan ej ens i min vildaste fantasi föreställa mig att musiker ”drar på för kung och fosterland” för att medvetet skada publikens hörsel och störa trivseln – och än mindre sig själva – utan dom är helt enkelt dåligt pålästa om musikljud allmänt sett – och om för höga dB(A)-ljudtryck i synnerhet. Ingenting blir ju mera rätt av att mååånga gör samma misstag

Jag tror därför på på goda grunder att detta med på tok för höga ljudtryck för musik live – bottnar i att som princip bl a alla dansbandsmusiker gör lika dant som andra gör – och ingen frågar sig varför ❓


Det eller de dansband som skulle göra det – och skaffa sig en ljudtrycksmätare för att se till att ljudvolymen framför högtalarna vid scenen höll sig under <A HREF="http://www.ammot.se/skador.php"80 dB(A) – tror jag på mycket goda grunder på kort tid skulle ”segla upp” till nivån som de allra populäraste dansorkestrarna i Sverige.

Detta därför att mååånga av publiken är urless på att skrika sig hesa för att verbalt kunna kommunicera med varandra (Varför tror Du att publiken sviker = dansbanor läggs ned ?).

Men decibelknarkarna = betydande färre än 10 % av publiken – kommer nog inledningsvis att bli ledsna – men lite spill får hen alltid räkna med. Men deras ”sjukdom” kommer att ”läkas ut” över lite tid sett, förhoppningsvis… 💡

– slut citat ifrån en bit ned i texten här.


Som princip ÄR det OMÖJLIGT att vid soundchecken på gehör = utan ”hastighetsmätare” = ljudtrycksmätare – ställa in ljudtryckena framför högtalarna vid scenen för musik live så att de blir under 80 dB(A) eller annan vald ljudtrycksnivå. I så fall skulle det vara möjligt att håll t ex 80 km/tim med en Rolls-Royce av senaste årsmodell på en motorväg – utan fungerande hastighetsmätare eller varvtalsmätare.

Det är det bevisligen EJ – som något annat än undantag som bekräftar principen. Detta därför att efter några få minuter så uppstår fartblindhet. Dagens ljudanläggningar kan gott jämföras med Rollsar.


Det är som princip helt OMÖJLIGT för en polis att fälla en fortkörare för fortkörning – på grunden att polisen tycker att fortköraren kört för fort. För att fälla fortköraren krävs att polisen använt sig av en godkänd mätare för kontroll av hastigheten.

Det är som princip helt OMÖJLIGT att föra några vettiga resonemang om vad som är för högt, vad som är för lågt, vad som är lagom – eller vad som är däröver, därunder eller däremellan för musik live – ifall det ej grundas på vad en ”hastighetsmätare” för musik live visar = en ljudtrycksmätare. Allt annat blir bara helt meningslöst och ”oändligt babbel” – som jag ser det.


Så musiker och/eller publik – som hävdar att det spelas med mänskliga ljudtrycksnivåer = under 91 dB(A) [ljudtrycksnivån där hen blir lomhörd efter några få minuter och kan få irreversibla hörselskador efter ca två (2) timmar – enligt föreningen ”Artister och Musiker mot tinnitus” (AMMOT)] – vet helt enkelt ej alls vad dom pratar om – ifall dom ej är utrustade med en ljudtrycksmätare.

I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har. Vad tror Du ❓


”ATT ”ÖVER EN NATT” FÅ STOPP PÅ – DEN SEDAN MER ÄN 20 ÅR PÅGÅENDE ”FÖRINTELSEN” – AV DEN FINA SVENSKA DANSBANE-KULTUREN – DET ÄR SÅ BANALT ENKELT – ATT DET KNAPPT GÅR ATT FÖRKLARA !”
– slut citat härifrån


OBS ❗ För att ej vara en fara för sig själv och andra – så KRÄVS körkort /certifikat – och kunskap för att t ex avläsa och förstå vad hastighetsmätaren visar – för bilar, bussar, tåg, flygplan osv. Varför i helvete erfordas det ej ”körkort” för ALLA som utövar någon form av musik live för publik – för att dom skall kunna begränsa bullernivåerna ❓ Det påverkar ju momentant så mååånga andra direkt under flera timmar – såväl som musikerna och arrangörerna själva.

”Hastighetsmätaren” för musik live är ljudtrycksmätaren (jag använder den med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från 31,5 Hz och diskanten upp till 8 kHz). Att ljudvolymen 91 dB(A) ger lomhördhet för som princip ALLA normalhörande efter några få minuter – och kan ge irreversibla hörselskador efter ca två timmar – borde det väl vara lag på att ALLA musiker och arrangörer SKALL känna till – eller ❓


”NÄR ÄR HÖGT FÖR HÖGT”91 dB(A) SKALL man ej utsätta sig för mer än två (2) timmar utan effektiva hörselskydd

Om hur för högt ljudtryck också påverkar = plågar kroppen som sådan här = ljudtryck som ej kan dämpas med någon form av hörselskydd.

”VAD VET MUSIKER OM FÖR HÖGT” ❓ Tja… – ej särskilt mycket – om Du klickar på länken och kollar stapeldiagrammen.


MÄRKLIGT, minst sagt, att just musiker – som har som profession att generera goa ljudmiljöer – för sig själva och sin icke dövstumma publik under några timmar – bara sällsynt känner till [Artister och Musiker Mot Tinnitus (AMMOT) undantagna] att 91 dB(A) och däröver ger såväl tillfälliga (= lomhördhet) som irreversibla hörselskador.

En människas kropp i kött består av ca 13 miljarder kroppsceller, ca 130 miljarder hjärnceller, ca 44 organ – och ett ”oändligt” antal ständigt pågående bioelektriska kemiska processer + ett medvetande. Det vore ju jävligt konstigt – ifall allt detta ofattbart fantastiska och finstämda – ej far MYCKET illa av för höga ljudtryck – eller ❓


Sen är det ju jävligt konstigt att yrkesmusiker, till allt övervägande del, är så ”urusla” på – att vid sina spelningar live – ställa in balansen mella bas- och trumma och diskanten (= de övriga instrumenten och sången). Diskrepansen = skillnaden är som vanligast att ljudvolymen för bas och trumma ligger ca dubbelt så högt [= ca 3 dB(A) högre] – relativt diskanten. Det gör att ”öronen tröttnar” på att försöka höra det instrumentala, sången, snacket från orkestern mellan låtarna osv. Synd… – verkligen synd… 😥

Ifall musikerna vid soundchecken satte in en av sina CD-skivor i ljudanläggningen (CD-skivor är ju producerade med hjälp av ljudtekniker – som kan det här med balans mellan bas, trumma och diskant) – och drog upp ljudnivån i lokalen till t ex ca 90 dB(A) = ljudvolymen EN dB(A) under där lomhördhet uppstår för som princip ALLA normalhörande – och kollade av det med en ljudtrycksmätare – så skulle dom ju ”lätt som en plätt” SJÄLVA höra hur dom skall ställa in bas och trumma relativt diskantmusiken. Med reglaget i anläggningen för bas/diskant i neutralläget, naturligtvis… 💡 Inget konstigt alls – som jag ser det.


TIPS.
Ifall orkestrarna investerade ca 500 kr i en ljudtrycksmätare (det kostar den jag använder med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från 31,5 Hz och diskanten upp till 8 kHz). Sen mäter dom vid soundchecken ljudvolymen för bas- och trummor och har diskanthögtalarna frånslagna – och vise versa.

Då behöver ju orkestrarna ej tro längre – om det är för högt = över 91 dB(A) [effektiva hörselskydd SKALL användas vid ljudvolymen 91 dB(A) och däröver !] – eller för lågt – var för sig eller sammantaget. Skitenkelt – eller ❓


Apropå det här med för höga ljudtryck på bas och trummor – relativt diskantmusiken – och för högt allmänt sett – så var jag i Ramshall för ca 1,5 år sedan och dansade. Orkestern ifråga ”dundrade” på (jag minns nu ej vilken det var), som vanligast är numera. Men dagen ifråga var en påkallad ”spardag” av energi. Så orkestern stängde av sin förstärkaranläggning – och gick ut till dansgolvets mitt – och spelade live instrumentalt och med sång.

Med plasthink som trumma osv – så drog dom några låtar – och de SPONTANA applåderna ifrån ALLA av den månghövdade publiken blev ”öronbedövande” – och efter varje låt. Att få nöjet att dansa med sådan GLÄDJE TILL LJUV MUSIK var HIMMELSKT – minst sagt. Det för i BEVIS att bas och trumljuden i princip ALDRIG kan bli för låga – för det går ju än BÄTTRE att dansa efter gunget i diskant-musiken som sådan. Men bevisligen är bas och trumljuden visavi diskanten – som princip ALLTID för höga i dagens musik live, tyvärr tyvärr… 😥 – som jag ser det.

I o f s så kan jag ha fel i i något av det ovanstående – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.


”Om man hör dålig musik så är det ens plikt att dränka den i konversation”
– sagt av Oscar Wilde. ”Men det är ju åt hållet OMÖJLIGT i dags dato – därför att anläggningarna som förstärker den i grunden fina dansmusiken är ju ej alls ”mänskliga” – slut citat från en bra bit ned i texten här.


VAD BEHÖVER WI FÖR SORTS ÖRONSKYDD FÖR ATT KLARA HÖRSELN – P G A DECIBELVÅLDTÄKTEN PÅ KONSERTER LIVE

Handen på hjärtat – vore det ej mycket mycket smartare för ALLA (= musikerna, publiken, arrangörspersonalen, nära boende osv) att på konserter live – att dels fördela ljudet annorlunda på publikområdet – och dels att sänka ljudnivåerna på framförallt bas- och trumljuden – så att publiken slapp riskerna med att få irreversibla hörselskador – och framförallt – basOljuds-”baksmälla” i hela kroppen under flera dagar = mer och mer publik skulle komma – som i sig skulle kunna medföra lägre entréavgifter ❓ = Win-Win-scenario för ALLA


GLÄDJE OCH ENERGI, NU DANSAR WI ❗ ”
sagt av Elisa Lindström. 🙄


Visste Du att wåra fysiska kroppar i kött till mer än 99,99 % är ett Intelligent ElektroMagnetiskt fält
(som bokstavligt talat ”mår pecka” 😈 av höga ljudnivåer) – och att Wi alla är här för att i grunden oreserverat Njuta av wåra innevarande liv i kött ❓ = att förädla wåra fysiska materiella kroppar ❗ Hur många har gjort det sedan Jesus faktiskt gjorde det – för ca 2000 år sedan – på sitt unika sätt ❓ ” – slut citat härifrån.


”STRESS enligt Josefs skolböcker är: ”Benämning på organismens reaktionstilIstånd inför alla på densamma inverkande påfrestningar såsom depressioner = nedstämdhet, andra svåra sjukdomar, infektioner, skador, olyckshändelser, operationer, graviditeter, oNaturLika LivsMedel, hälsobelastande el- och IT-teknik osv – samt ej minst de påfrestningar som kommer av allehanda slag, som nutidens högt uppskruvade, av spänning, jäkt osv fyllda livstempo pålägger individen, vars fysiska och psykiska anpassningsförmåga härtill slutligen börjar strejka och vars allmänna hälsotillstånd härigenom undergräves och låter olika sjukDomsyttringar framträda. Stress = alla sjukDomars grundorsak = ”Manager Disease” ❗ – slut citat av texten under rubriken STRESS = MANAGER DISEASE här. Så att det som Princip skulle kunna finnas så kallad positiv Stress är ett jävulskt 😈 påhitt av GalenPanniga (folkrättsligt sett) PyramidMaktHavare och deras medlöpare som jag ser det = det är kort och gott RappaKalja


Josefs inledande undran om DecibelVåldtäkt blir – ifall det är så i dags dato – att orkesterledare och musiker, dansarrangörer, krogägare, pubinnehavare, konsertarrangörer, teaterchefer, cirkusägare, för att ej alls tala om diskoägare osv – utgår ifrån att den allt överskuggande delen av publiken är gravt hörselhandikappade ❓ Detta därför att för en normalhörande person är helt enkelt ljudvolymerna ej alls så sällan på gränsen till det outhärdliga ❗ I vart fall som Princip långt långt över behagsgränsen för en normalhörande person. Därtill finns det som Princip som vanligast ingen som helst balans mellan trumma, bas- och diskantoljuden. Ett fenomen som eskalerade markant när de syntetiska maskinljuden gjorde sitt inträde inom ”musiken” live på 70-80-talen.


Josef har ”harvat” på dansbanor sedan mer än 50 år tillbaka – och har ALDRIG upplevt att bas- och trumljuden varit för låga ❗ Däremot har Josef under de senaste ca 30 åren alltför ofta fått stå ut med på tok för höga bas- och trumljud – såväl som diskantljuden som sådan också, tyvärr tyvärr… 😥 Josef är normalhörande = ej alls ljudallergiker eller partiellt eller helt döv. Vad säger DETTA Dig om vad som har pågått sedan 70-talet på bl a dansbanor med musiken live ❓ En – god förklaring till varför dansbanebesökarna har blivit färre och färre ❓ – och då särskilt under de senaste ca 10 åren, tyvärr tyvärr… 😥


Hur länge till skall dansbaneägarna
(= orkestrarnas arbetsgivare) skylla på orkestrarna för det här faenstyget med höga ljudnivåer ❓ Orkestrarna skyller på att publiken vill ha det så – och utan att överhuvudtaget någon enda känd publikundersökning har gjorts = ALLA lider – och ingen enda gör någonting åt saken = Dumhet i kubik – eller ❓


Lista över musikgenrer finns här. Den musik Josef i första hand avser i det följande är dansbandsmusik – som i dags dato har tendenser till att mer och mer på lokal ljudmässigt bli som gubbrock – för att ej säga mer och mer ljudmässigt åt hållet hårdrock, tyvärr tyvärr… 😥


Dock… – än så länge är allt i sin ordning för en normalhörande person – som lyssnar på musik på CD i sin egen hemmiljö eller annorstädes – där vederbörande själv kan reglera ljudet till en njutbar musikupplevelse. Lite – för att ej säga mycket märkligt – att det har blivit så här in i vuxenBlöjan åt hållet humanDement och/eller Autistiskt i dags dato med musik live – och i sådan förkrossande grad. Detta därför att dagens ljudteknik är så tekniskt avancerad – att det föreligger bättre möjligheter till att få ut musiken till publiken idag i hela lokalen – på ett för en normalhörande personer stimulerande = njutbart sätt – än det någonsin tidigare har funnits i wår kända historia. Josef kan bara nu konstatera att det rakt motsatta faktiskt har hänt – för att ej säga pågår som Princip överallt i dags dato på offentliga lokaler, för att ej säga på privata fester för ungdomar också. Det är som Princip överallt paralyserande musik = motsatsen till stimulerande musik. Paralysera = förlama, lamslå och göra overksam. Stimulera = uppiggande, upplivande och sporrande enligt – enligt Svenska Akademins ordbok.


Josef ”drabbades” av boken ”Vattnets dolda budskap” av Masaru Emoto – 2008-01-22 – och läste den samma dag. En en hel del av spännande resa minsann – enär Wi ju faktiskt själva som fysiska kroppar i kött är sisådär ca 70 % ”flytande”. Därtill hör också att Josef personligen har varit och är en hel del av ”vattenman” själv – sedan hösten 1996 – avseende Donat Mg såväl som kranvatten som sådant.


Vatten utgör 70 procent av en vuxen människas kropp. Masaru Emoto har upptäckt att vattenmolekyler påverkas av våra tankar, ord och känslor. Och eftersom människan till största delen består av vatten påverkas Wi därigenom på ett sätt som ingen tidigare har kunnat påvisa. Denna bok tar dig med på en svindlande resa med poetiska beskrivningar och underbart vackra bilder. Men den rymmer även vetenskaplig relevans och användbara fakta om hur du själv kan påverka och använda vanligt vatten för att skapa ett bättre LevAnde Liv i kött för dig själv och din omgivning.


I Vattnets dolda budskap berättar han den fängslande historien om hur han fick idén om att fotografera iskristaller och hur han efter många mödosamma försök slutligen lyckades. Och med hjälp av de många fotografierna visar han tydligt hur negativa ord och förorenat vatten påverkar vattenmolekyler så att de ej alls kan bilda fullständiga iskristaller medan positiva ord gör att de kan skapa underbara former och mönster. På samma sätt avslöjar han hur olika sorters musik, olika tankar och känslor – påverkar vattnet och därigenom oss själva och vårt sinnestillstånd. Genom att ta tillvara den sanna Kunskapen kan Wi skapa en våg och förmedla Kär Lek och tacksamhet – de starkaste av alla känslor som även ger upphov till de allra vackraste iskristallerna – till oss själva, till andra och till hela vår planet.” – slut citat. Vägvisning


Wikipedia har en hel del av kritik av Masaru Emoto´s upptäckter. Men vad annat är att vänta av den traditionella = GalenPanniga (folkrättsligt sett) PyramidMaktHavares Styrda skolvetenskapens företrädare = MainStreamet ❓ På bilderna i mitten av boken finns en mycket mycket talande bild på hur ”vattenkristallerna” ser ut som har utsatts för ”Heavy Metal Music”. ”Detta är resultatet av stark musik fylld av aggressiva och vulgära texter. Resultatet påminner om det som skapades av orden ”Din dåre”, vilket tyder på att vatten [= vätskorna = ca 70 % av wåra fysiska kroppar – Josefs tillägg] reagerar starkt negativt på ”felaktiga” ord och ”fel” musik.” – slut citat. Ett problem som eskalerade markant när de syntetiska maskinljuden gjorde sitt inträde inom ”musiken” live på 70-80-talen.


För länge länge sedan = i förhistorisk tid användes jättetrummor – för att skapa sådana basiga decibeloljud med – så att fienden blev mer eller mindre lamslagen. Det blev därmed väldigt väldigt enkelt för försvararna av sin domän att skydda sig med detta mot påträngande fiender – och utan att behöva använda slaktande vapen i vanlig mening. Fienden orkade helt enkelt ej med att anfalla i detta öronbedövande KrigsMusikLarmet – och försvararna av sin domäner fick därmed vara ifred. Försvararna riktade krigsmusiken så att den ej i besvärande dom själva i någon högre grad. Detta var i begynnelsen av denna era.


Sen kom någon PyramidMaktHavare på att det också gick att tillverka sådan här försvarsljudapparater som kunde flyttas – med ganska många soldaters bärande förmåga inblandade – men i alla fall. Därmed blev det tyvärr också ett anfallsvapen. Skrämmande ljud och KrigsMusik har därefter används långt in i wår tid som vapen för att anfalla med. Det styrks bl a av många berättelser om indianer som ur sina egna strupar vrålade fram ”KrigsMusik” i anfallssituationer. Det finns många andra forna naturfolk som är kända för det också.


Sedan ca minst 20 år tillbaka har Wi en ny PyramidMaktHavareNit att brottas med – nämligen KrigsMusik på offentliga lokaler – och ej alls så sällan även vid privata fester. Måhända har Du upptäckt att det ej alls så sällan är omöjligt att vara i offentliga lokaler av typ dansbanor, restauranger, vissa matställen, på konserter, ibland även teatrar och cirkusar mm – utan att ha hörselskydd – ifall Wi ej vill ha mer eller mindre tinnitus och decibelBaksmälla i kroppen flera dagar efter. Ekebofestivalen utanför Ängelholm är ett gott exempel på – där det utan effektiva hörselskydd – är hart när omöjligt att vistas närmare än ca 500 meter. Detta med decibeloljuden = KrigsMusiken styrks också av att Wi idag har väsentligen mindre av t ex dansbanor och dansrestauranger än vad som fanns för 20 år sedan + att besöksantalet på dom som finns är lägre nu än för ca 50 år sedan = när Josef började sin dansbanekarriär.


Varför

Tja… – ingen human = högfrekvent = LevAnde människa i kött kan väl som Princip njuta av en social samvaro med andra – där det som Princip är omöjligt att umgås verbalt på grund av oväsen av musikdecibel = KrigsMusik på nivån mer eller mindre ovanför smärtgränsen – eller i vart fall långt ovanför behagsgränsen. Därvidlag är detta särskilt påtagligt rörande de syntetiska maskinljuden = av musikmaskinerna pålagda basDecibelOljuden = KrigsDecibelOljuden = AnfallsDecibelOljuden = de mest lågfrekventa och för kroppen som Helhet höggradigt störande och ”förstörande oljuden” = de som mest stressar wåra högfrekventa kroppar * i kött. För att ej alls tala om hur de stressar wåra extremt högfrekventa och fantastiska biologiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska (video 1.40 min) hjärnDator-RäkneMaskiner.


Konsensus av det här måste intellektuellt logiskt sett bli att en mycket stor majoritet av dagens musiker och dansarrangörer med flera – för att ej alls säga konsertarrangörerna – utgår ifrån att publiken till allt överskuggande del är hörselhandikappade. För Josef vill ej alls – än så länge i vart fall – utgå ifrån att dom medvetet vill utöva KrigsMusik för att ställa till ett rent Helvete för vanligt folk med – inklusive sig själva – med tanke på hur många musiker som idag förstör sin hörsel – och då livsvarigt, tyvärr tyvärr… 😥


LJUV DANSMUSIK

Vad är överhuvudtaget ljuv = häftig dansmusik och musik i meningen njutbar – för en normalt human = högfrekvent * människa * i kött ❓


Tja… – Förnuftsmässigt sett i Princip detsamma som t ex att dans till musik blir en häftig upplevelse fysiskt, känslomässigt, verbalt och AndeLight. SällskapsDans är mer eller mindre en form av åt hållet ”fysiskt SamLag” * – som både stimulerar och/eller genererar LivsEnergi * . Dansen skapar möjligheter till okomplicerad fysisk, känslomässig, mental, verbal och AndeLight närhet med oss själva – med varandra som goda ursäkter. Dansgolven * är ett av få kvarvarande platserna i wårt samhälle – där detta fortfarande är mer eller mindre fullt ut möjligt och är socialt accepterat = OK. Hur i Jisse namn skulle någonsin som Princip någon enda som Princip kunna uppleva sådant i en miljö helt fylld med STARKA syntetiska maskinljud = maskinmässigt pålagda bas- och diskantDecibelOljud = KrigsMusik sett i en normalhörande MedMänniskas perspektiv ❓


Ifall Wi dansar varje dans under en kväll blir danssträckan ca två (2) mil. Detta kan ske utan att Wi blir mörbultade eller trötta under kvällens gång eller dagen efter – i fallet att orkestern och publiken är i samstämd harmoni = interaktiva * = samspelta i sitt umgänge. Det innebär i Princip att under hela kvällen publiken lyssnar på musiken – och musikerna lyssnar på publiken. Musiken – som NaturLiktVist är helt fri ifrån ”maskiner” som bl a vräker ut basiga decibelOljud = KrigsMusik – hörs då samtidigt som det glada sorlet i publiken också hörs. Det ena ej heller mera betydelsefullt än det andra. Detta sagt utifrån gjorda egna erfarenheter.


Dock – sådan form av musik förekommer som Princip enbart på pensionärsdanserna på söndagseftermiddagarna i dags dato. Populärt i folkmun kallade för ”kasedans för skrynkeltrynen”. Anledningen till att den ljuva musiken bara finns på sådana dansställen är att hörapparaterna annars skulle förstöras. Så – fullt ut ersättbara hörapparater tas det större hänsyn till än oersättliga biologiska hörselfunktioner ❗ Åt hållet åt hållet humanDement * och/eller Autistiskt * ❓ Som i Princip alltid så är det Förnuftsmässigt sett omöjligt för Josef att se logik och humanitet i att det som Princip är som det är med decibeloljuden = offentlig KrigsMusik i dags dato – och som Princip hart när mer eller mindre överallt, tyvärr tyvärr… 😥


INGEN INTERAKTION = STRESS – F85

Stress = ”Manager Disease”. DecibelOljuden = DecibelVåldtäkten = KrigsMusiken – som idag i Princip ersatt all musik på offentliga umgängesplatser – utesluter i Princip all kommunikation = interaktion * mellan musikerna och publiken – och likaså för musikerna såväl som publiken sinsemellan. Kan sådant som Princip vara ett nöje för några andra än de få procenten decibelknarkarna = KrigsHetsarna ❓ Apropå decibelknarkarna = krigshetsarna – hör dom som Princip överhuvudtaget något med sina egna öron ❓


Förnuftsmässigt sett så är det ingen tillfällighet att publiken sviker – så att t ex dansbanor och dansrestauranger måste stängas – den ena efter den andra. Josef har alltid funnit mycket nöje i att sällskapsdansa. Särskilt mycket sedan GifterMålet avslutades 1995. Så Josef vet av egen upplevd erfarenhet att det är så här åt hållet humanDement * och/eller Autistisk * på offentliga platser med så kallad musik = decibelOväsen = KrigsMusik. Är det en tillfällighet att det har blivit så här åt hållet humanDement och/eller Autistiskt i dags dato på alltför många offentliga lokaler ❓


UTEGÅNGSFÖRBUD = STRESS – F86

Stress = ”Manager Disease”. Förnuftsmässigt sett så är det av wåra PyramidMaktHavare påfordrade ”UteGångsFörbudet” som Princip en mer eller mindre åt hållet kristallklar åt hållet humanDement * och/eller Autistisk * = Helvetisk * genial intellektuell * planering sedan årtionden tillbaka av wåra PyramidMaktHavare. I struliga länder där undantagstillstånd råder är det som Princip förbjudet med folksamlingar större än ett litet fåtal personer – ej då så sällan högst 3-5 personer.


Varför ❓

Jo… – därför att om vanligt folk socialt humant kan umgås fritt och pratar med varandra i dialogens form – så kan dom i Princip själva komma på att landets PyramidMaktHavarestyre är vansinnigt vansinnigt – och i princip också komma på hur dom skall kunna göra något åt det med konkreta handlingar. Det ser PyramidMaktHavarna som Princip alltid till med undantagstillståndet i struliga länder = inga folksamlingar – att så ej kan ske.

Vad är det för Principiell skillnad ett sådant undantagstillstånd – och att se till att offentliga platser som Princip ej alls kan fungera som umgängesplaser för vanligt humant folk ❓


Principiellt och Förnuftsmässigt sett så blir resultatet för vanlig folk exakt detsamma. Ingen möjlighet att kommunicera om sakernas tillstånd och föreliggande möjligheter att göra något konkret åt det. Dock – undantagstillståndet är Förnuftsmässigt sett i Princip väsentligt humanare – enär dom drabbade då vet att dom är drabbade. I wårt fall är undantagstillståndet så in i vuxenBlöjan väl kamouflerat – att som Princip ingen fattar att det de facto existerar, tyvärr tyvärr… 😥


ATT EJ ALLS VETA = STRESS – F87

Stress = ”Manager Disease”. Att i sken av någonting helt annat se till att offentliga platser och lokaler ej kan besökas av vanligt folk utan t ex hörselskydd – för att undvika att folk kommunicerar om bl a sakernas tillstånd i landet – är som Princip mycket mångfalt värre = värre StressAnde än att veta att folkligt humant umgänge ej alls är OK. Detsamma som att sitta i ett fängelse – men att överhuvudtaget ej kunna se de rigida fysiska väggarna. Då i meningen att Wi ej är fysiskt blinda egentligen. Vanligt folk börjar då som Princip att anklaga sig själva för att dom ej alls känner sig fria – i anledning av att det ej finns några påtagliga väggar – inom vilka dom kan se att = uppleva att dom är inspärrade. Så tala om att decibelOljuden = KrigsMusiken på wåra offentliga platser är Källan till framförallt mycket omedveten – men också mycket medveten Stress = ”Manager Disease !” hos vanligt humant folk i dags dato, tyvärr tyvärr… 😥


Som Princip klagar dom allt övervägande flesta av vanligt humant folk över decibelOljuden = KrigsMusiken- men O-NaturLiktoVist så gör wår åt hållet dominerat intellektuella * = åt hållet humanDementa * och/eller Autistiska * PyramidMaktHavare inget konkret åt det, tyvärr tyvärr… 😥 I och för sig fick Wi en ny åt hållet åt hållet humanDement och/eller Autistisk lag år 2006 – att lägga till wår redan dumtjocka lagbok. I den lagen sägs att decibeloljuden = KrigsMusiken skall vara max 94 decibel i lokaler för vuxna – och max 90 decibel i lokaler med ungdomar under 16 år. Den lagen är i sig ihålig – därför att ej alls så få av de lågfrekventa basDecibelOljud kan helt enkelt ej alls mätas med traditionell decibelmätare. Det Vet musikerna och andra som skall se till att lagen efterlevs på offentliga platser.


Men vem skulle vilja vara på en arbetsplats under sådana oljudsnivåförhållanden = KrigsMusikFörhållanden utan effektiva hörselskydd – för att säga hel oljudsdämande dräkt med blyförstärkning – för att kunna reducera basDecibelOljuden ❓ Därtill så finns det i Princip noll tillsynskapacitet för att tillse att den åt hållet humanDementa * och/eller Autistiska * lagen efterlevs. Som Princip detsamma som gäller för hart när alla andra lagar i PyramidMaktHavarnas dumtjocka lagbok. Så varför i Jisse namn decibellagen överhuvudtaget skrevs övergår i vart fall Josefs förmåga att se sunt Förnuft i den lagen. Men vaddå och igen – som allmän Princip fungerar ju som Princip Alla lagarna i PyramidMaktHavarnas åt hållet humanDementa * och/eller Autistiska * = dumtjocka lagbok på det vansinnigt idiotiska sättet, tyvärr tyvärr… 😥


Måhända skrevs lagen på grund av att tinnitus för barn och ungdomar dramatiskt de facto har tilltagit under senare år – för att ej alls tala om hur musikerna själva har drabbats. Igen – varför gör ej PyramidMaktHavarna något åt saken som ger verkliga resultat ❓ Tja… – varför i Jisse namn skulle dom göra det ❓ Dom är ju själva upphov till problemet som sådant – och deras ambition på att eliminera sig själv som dominerat intellektuell * = åt hållet humanDement * och/eller Autistisk * PyramidMaktHavare finns ju överhuvudtaget ej alls, tyvärr tyvärr… 😥 Att många får tinnitus är bara bra i deras perspektiv sett. Stress = ”Manager Disease !”hos dom som ännu ej fått det osv osv. ”Stressa dom Du vill ha Makt över och dom blir lika säkert som amen i PyramidMaktHavarnas kyrkor lättmanipulerade = som får i en fårskock ❗ ” Om oss av vanligt folk (= väsentligt flera än 90 % av medborgarna) sedda som fårskock här och här.


DECIBELKNARKARE = STRESS – F88

Stress = ”Manager Disease !”. Till detta kommer att PyramidMaktHavarna nu med det har skapat en ny drog – till för oss av vanligt folk att Stressas av. Decibelknarkarna är Förnuftsmässigt sett i Princip dom enda som får ut något av decibeleländet. Dock – priset dom betalar för det är enormt högt. Det vet Josef av egen gjord erfarenhet. Josef hade en nära vän som blev gravt hörselhandikappad i sitt sociala umgänge med andra på äldre dar. Han var ej alls decibelknarkare utan hade fått sina hörseldefekter i arbetet. Att sitta i en vänkrets och bara höra sorl i öronen – istället för orden och meningarna – det är tufft. Han klarade ej alls av det – utan lät sjukDomen avsluta sitt jordeliv alldeles för tidigt. Men för decibelknarkarna är det i Princip som med allt annat drogande – dom vet ej alls själva om – eller snarare vill ej alls veta något om att dom de facto är decibelknarkare – och vad det förr eller senare ovillkorligen kommer att leda till.


Ett av många exempel på decibelOljud. Jag bor ca 150 meter från gamla E6-an – som numera är ganska väl trafikerad. Ej alls så sällan hör Josef – dunk – dunk – dunk osv från vägen – utan en enda bil i sikte. Så småningom när Josef tittar mot vägen så får Josef syn på en bil. Dock – i Princip inga billjud hörs fortfarande – utan bara ett tilltagande dunk – dunk – dunk osv. Bilen försvinner ur synfält – men oljudet dunk – dunk – dunk osv hörs vanligen en god stund därefter. Hur i Jisse namn kan en människa med normalt fungerande hörsel – och utan supereffektiva hörselskydd över hela kroppen – vara i en sådan bil är helt ofattbart för Josef. Dock – decibelknarkarna ”njuter” ju uppenbart av decibelOljuden = KrigsMusiken. Vart kommer detta decibelHelvete att leda ❓ Tja – Wi som fortfar att andas får se, troligast…


EMAIL TILL ORKESTRAR MM – F88:1

Email till Fernandoz 2007-04-17 ifrån Josef. – Hejsan hela gänget med Git , – Tack för en fantastisk dansafton på Ekebo i lördags för mig och SärboSambon Ann ❗ Visst var det häftigt för Er att Ni mer eller mindre under hela kvällen fick applåder efter varje låt Ni spelade ❓ Måhända märkte Ni att applåderna minskade de få låtar Ni spelade under kvällen med lite för högt decibeltal ❓


Apropå häftig musik så har Josef en hel del egna erfarenheter av detta bl a när Josef besöker dansbanor = skall lyssna på dansbandsmusik Live och dansa därtill – såväl som ifrån festivaler, konserter, cirkusar osv. Vad Josef bl a menar med Häftig – för att ej säga Ljuv DansMusik – vilket det numera alltför sällan är Live i Josefs perspektiv sett – så har Josef gett en hel del ord för det under rubrikerna nr F83 – F88 på sin ursprungliga webbsida. Josef tycker bl a att dansmusik är så himla go på CD – och sen är den tyvärr alltför ofta rena decibelVåldtäkten = KrigsMusik Live, tyvärr tyvärr… 😥


Igen – Tack för i lördags på Ekebo och Wi ses nog igen på Tingvalla den 5 maj. Ha det… Josef – PS. I pausen var Wi i Storstugan och försökte dansa och lyssna till Perikles – men det klarade Wi ej. I anledning därav skrev Josef det följande emailet till Perikles.
”Till Perikles 2007-04-16 ifrån MedMänniskan Josef. – Hejsan, – Apropå Häftig DansMusik. Wi = Ann och Josef är oftast ute och dansar ca en gång per månad. En vana Wi har sedan ca 9 år. En god vana som Wi ser det.


Apropå häftig musik allmänt sett – så har Josef en hel del egna erfarenheter som konsument av musik – bl a när Josef besöker dansbanor = skall lyssna på dansbandsmusik Live och dansa därtill – såväl som ifrån festivaler, konserter, cirkusar osv. Vad Josef bl a menar med häftig – för att ej säga t.ex Ljuv DansMusik – vilket det numera alltför sällan är Live i Josefs perspektiv sett – så har Josef gett en hel del ord för det under rubrikerna nr F83 – F88 på sin ursprungliga webbsida. Kolla gärna där. Måhända kan någon inspiration till något helt nytt – eller måhända nygammalt – komma ut av det – vad vet Josef.


I lördags var Josef och Ann och åt danssupé på Ekebo till Fernandoz med Git. Till ca 90 % höll dom sig under kvällen på decibelnivån njutbart för en normalhörande = ej alls hörselhandikappad människa. Därtill spelar dom ju också fantastiskt fin dansmusik – och hade därtill ett lyft med den med Git. Dom fick i Princip applåder av publiken efter varje låt dom spelade – och under hela kvällen – för att ej tala om hur avskedsapplåderna blev.


Under pausen var Wi i Storstugan och skulle lyssna och dansa till ”Perikles fantastiskt fina dansmusik på CD – men nu Live ❗ Wi dansade en låt och lyssnade på en – men sen började Josef bokstavligt talat att må illa. Det berodde ej alls på en snaps och en öl Josef hade druckit till maten. Det gjorde bokstavligt talat ont i framförallt Josefs bröstområde. Ann kände också lika dant – men ej alls lika mycket. Varken Ann eller Josef är särskilt ljudkänsliga. Josef är före detta sjömaskinist på oceangående fartyg – och Ann spelade gitarr, dragspel och var vokalist i ett dansband under ca 15 år i yngre dar.


Wi råkade under rökpaus tidigare under kvällen i samspråk med två mysiga ungdomar i 20-årsåldern. DecibelVåldtäkten = KrigsMusiken numera på dansbanor, diskotek osv kom då upp. Dom sa ungefär så här: ”Javisst… – det här är för jävligt. När Wi har varit ute på sånt här en kväll – så har Wi bokstavligt talat decibelBaksmälla = KrigsMusikBaksmälla i åt hållet tre dygn – förutom alkoholbaksmälla dagen efter – ifall det har varit en blöt kväll. Tinnitus i öronen och ont i hela kroppen. Men va faen skall ska Wi göra ❓ Wi har ju inget alternativ – ifall Wi vill träffa och umgås med andra ungdomar i dansens form – och orkestrarna bara tänker på att tjäna pengar = dom skiter väl i hur det går med bl a wår oersättliga hörsel osv.”


Måhända ett gott tips till Er ❓ Placera högtalarna på andra sidan dansgolvet vända mot scenen – och spela utan att Ni själva har proppar i öronen. Då kanske Ni också kan få en egen upplevelse av hur Eran publik har det idag på Era decibelföreställningar = KrigsMusikFöreställningar. Synd * – tycker Josef – att det är som det är Live – enär Eran dansmusik verkligen är av toppklass – ifall framförallt Era uppenbart Krigiska bas- och diskant-decibeloljud skruvades ner markant när Ni spelar Live. Och då framförallt basDecibelOljuden ❗ Applåderade Eran ungdomspublik på Ekebo i lördags Er – efter varje låt Ni spelade ❓ Ifall ej – Varför ❓ Ha det… Josef”. DS. Fernandoz placerade Josefs inlägg i sin Gästbok – men Perikles har ännu ej gjort det – såvitt Josef känner till den saken.


2007-12-31 email till gastbok@fernandoz.se

GooodDag FERNANDOZ med Anders & Git,
Upprop (1) ❗ Nu har Wi tröttnat ❗
Efter flera år av orättvis behandling av oss dansband i Sveriges * radio:s P4, har Wi fått nog. Länge har Wi tigit och bara knutit händerna i byxfickorna. Anledningen är så klart den diskriminering och bojkott Wi fått utstå från Sveriges Radio. Ett brev (se nedan) har skrivits och idag skickats till två chefer på SR, Kulturdepartementet och granskningsnämnden på SR. Därefter kommer det att publiceras på diverse hemsidor (orkestrarnas bland andra). Samt bloggar mm. Räkna med att det blir debatt i ämnet… Nu behöver Wi stöd från er, vår danspublik, så att denna unika fantastiska företeelse ej ska försvinna. För så illa är det idag ❗ Märks Wi ej, så finns Wi ej alls ❗ Men Du, precis som Wi, vet att dansbanden finns och dessutom hela tiden skapar ny musik. Den denna musik förvägras av Sveriges Radio P4… – slut citat av den inledande texten till upprop av 2007-08-23 ifrån de flesta dansbanden m fl.


Upprop (2) ❗ Nu har Wi tröttnat ❗
Efter flera årtionden av inhuman behandling basdecibelmässig – av orkestrarna och andra musikarrangörer – av oss (= publiken)dansbanor, konserter, festivaler mm, så har Wi Nu fått nog. Länge har Wi tigit och bara knutit händerna i byxfickorna och gått hem – när Wi ej alls längre orkat med de för en normalhörande mer eller mindre outhärdliga decibelnivåerna * på live musik – och då framförallt av basdecibelen. Wi tycker det är för jävligt – enär samma musik på CD är ”gudomlig”. Där finns ju alltid en NaturLiktVis Balans mellan bas och diskant – och det är det ju som princip Aldrig live, tyvärr tyvärr… 😥


Anledningen till det här Uppropet är så klart den diskriminering som alla Wi i publiken fått utstå ifrån dansbanden osv. Ett brev (se nedan) har skrivits idag av Josef – och kommer att skickas till orkestrarna – som Upprop ett (1) ovan redan gjorts – samt därefter också till Kulturdepartementet, myndigheter m fl – som har att tillse att lagen om max 94 decibel skall efterlevas. Och då även för basDecibelOljuden – som ju nuvarande decibelmätare tyvärr överhuvudtaget ej alls kan mäta. Därefter kommer Uppropet att publiceras på diverse hemsidor (finns redan under rubrik ”EMAIL TILL ORKESTRAR MM – F88:1” här– samt på bloggen här) mm. Räkna med att det blir debatt i ämnet… – troligast… 💡


Nu behöver Wi = publiken stöd ifrån bl a dansbanden – så att denna unika fantastiska företeelse med dansband och dansbanor i Sverige * ej ska försvinna – p g a att dansbanden bokstavligt talat ”MaskinBasDecibelSpelar ut” all normalhörande publik på dansbanorna. För så illa är det idag, verkligen…! – tyvärr tyvärr… 😥 Märks Wi i publiken ej, så finns Wi ej alls ❗ Men dansbanden – precis som Wi och dansbaneägarna m fl – vet att danspubliken finns och dessutom hela tiden kommer att öka i antal – som mer och mer trogna gäster på dansbanorna – ifall orkestrarna ej spelar ”ihjäl oss fysiskt” med totalt förryckt O-Balans mellan bas och diskant.” – slut citat av upprop två.


Följebrev till Upprop två (2)

”2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter
1 § Varje MedBorgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad
1. yttrandefrihet: frihet * att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor, ( = även ej alls MainStreamade förhållningssätt är OK ❗ – Josefs anm.)
2. informationsfrihet: frihet att inhämta och mottaga upplysningar samt att i övrigt taga del av andras yttranden, – slut på citat ifrån första uppslaget i Sveriges Rikes Lag.


Detta medtaget av det skälet att Josef nedan kommer att använda ett ”naket” = rättfram språk – för uttrycka vad Josef in i märgen känner är rent åt Helvete * sedan minst 20 år tillbaka – avseende musik live, tyvärr tyvärr… 😥

LJUV DANSMUSIK (Sök mera om detta ämne på respektive rubriknummer här.


…Josef med SärboSambon Ann var i Ramshall i lördags (29/12-2007) – och lyssnade och dansade till Er på CD så fantastiska dansbandsmusik. Dock… – live upplevde Wi det nästan ej alls så. Synd synd – enär hela Fernandoz med Anders & Git är wåra favoriter egentligen – och då särskilt för Ann. Åt Helvete för hög bas bl a – kunde Wi konstatera redan under under de inledande danserna. Men OK var det då ändå på sätt och vis = uthärdligt fram till jägardansen. Då var Josef Tungen att gå ut ur lokalen – för det gjorde ont i Josefs kropp p g a basens förryckta dominans av det hela. Efter pausen blev det pö om pö lite mer av bas än det var för jägardansen – alternativt att Wi blev mer och mer söndertrasade i kroppen av basdecibelen. Så – ca kl. 23.30 orkade Wi ej mer – utan knöt wåra händer i byxfickorna och åkte hem. Så – full valuta för inträdet blev det ju ej precis… Att påtala sådant här direkt till orkestrarna eller dansbaneägarna – har Wi lärt oss är som Princip sett mer eller mindre helt meningslöst. Oftast får det effekten att det blir än värre, faktiskt…


Josef noterade att mellan högtalarna – där ju scenen finns och Ni själva därför var skyddade – där var MaskinBas-DecibelOljuden ej alls besvärande. Dock – Wi fann ett bord mitt emot scenen på andra sidan dansgolvet – alldeles intill ytterväggen – och där var det värre än någon annan stans i hela lokalen.


Varför ❓

Tja… – de här väldigt låga frekvenserna = MaskinBasDecibel-Oljuden * och ljudtrycken ackumuleras och följer ju själva byggnadsstrukturen. Så där Wi satt fick Wi denna basdecibelplåga både via luften ifrån högtalarna – och också direkt ifrån byggnadsstommen som sådan, faktiskt… Så det är logiskt att det var värst i lokalen just där Wi lyckades finna ett bord. Stället var ju välbesökt – så därför blev det just där för oss i lördags, tyvärr… Men va faen – skall man behöva vara ute en halv timme för tidigt – för att få ett lämpligare bord – för att kunna stå ut med helt onödiga MaskinBasDecibeOljud ❓


I övrigt så var nog Er ljudnivå under kvällen – strax framför högtalarna – ej över 100 decibel, troligast… Helt OK i och för sig. Men hur i Helvete * kan Ni – som dom fantastiska dansbandsmusiker Ni är – bära Er åt så här emot Er publik – med de för publiken sett helt onödiga MaskinBas-DecibelOljuden ❓ Varför i Helvete kan Wi som publik ej få en än häftigare musikupplevelse Live – än vad Wi får på CD ❓


Är Ni själva så djävla ”döva” – avseende MaskinBas-DecibelOljuden – så kan Ni väl för faen placera bashögtalarna längst bak på scenen = bakom Er själva ❗ Jag kan hart när garantera att i Princip Ingen i publiken skulle be Er flytta fram dem – ifall Wi bortser ifrån hopplösa fall av BasDecibelKnarkare. Ni vet dom där som kommer i bil – och varken bil- eller vägljud hörs ifrån bilen – utan enbart dunk dunk dunk… Men jag tillåter mig att utgå ifrån att dom ej alls finns som publik på ett ställe som Ramshall en lördagskväll, troligast…


Hoppas att Ni nu snappat att det Josef talar om – avseende de för publiken sett helt onödiga MaskinBas-DecibelOljuden – hart när ej alls har med sinnet hörseln och att göra = det blir inga hörselskador av det här egentligen. Det här handlar om att hela kroppen bokstavligt mår illa av den här lågfrekventa fysiska påverkan. I vart fall för dom som ej är av kategorin decibelknarkare – för dom är ju som grava alkoholister redan körda, troligast…


Med andra ord. Troligt att en ifrån födseln dövstum person i en sådan här MaskinBasDecibeOljudsMiljö – också skulle få decibelBaksmälla i kroppen, troligast… Själv hade jag i söndags morse påtagligt röda ögonvitor. Ungefär som om jag hade varit ordentliga bakfull. Dock – jag drack de facto överhuvudtaget ingen alkohol * under dagen och kvällen – mer än den folköl som jag köpte under kvällen i Ramshalls servering.


Varför i Jisse namn experimenterar Ni ej alls med det här med ljudnivån på musiken under en kväll ❓ Hur publiken responderar på sådant får Ni ju Alltid direkt backfeed på – genom applåder eller ej alls applåder. Tämligen magert med applåderna i lördags – ifall jag minns rätt ❗ Måhända är det så att ibland skall det vara si – och ibland så – med avseende på både lokalen som sådan – såväl som vilken sorts publik det handlar om. Det är ju givet att för en publik som till övervägande delen består av basDecibelKnarkare – så skall Ni ju vräka på med MaskinBas-DecibelOljuden. Men var faen hittar Ni den publiken egentligen – som till mer än 80 % består av grava decibelKnarkare ❓


Varför ej också experimentera lite med högtalarnas placering = häng t ex upp dem i taket, placera dem mitt emot varandra på var sin sida av dansgolvet osv. Själv har Josef sin stereos högtalare uppskruvade i taket = riktade mot golvet. Det ger en musikupplevelse ungefär som att duscha = musiken ”strilar” ned över mig. Himla häftigt, verkligen… Men visst – MainStreamat sett så är det ju käpprätt åt helvete fel att göra så – men det skiter Josef bokstavligt talat i. Jag är bokstavligt talat personligen urless på att vara MainStreamad – för det har Josef mer än nog tidigare varit under sitt nu mer än 67-årade LevAnde Liv i kött, faktiskt…


Tja… – nu har Josef nog vädrat ut det mesta av ”behållningen” av lördagskvällen på Ramshall. Dock – Nils Bildt har på sin blogg * valspråket: ”Det finns Något I allt ❗ ” Så tro ej att Josef ej fick ut någonting av lördagskvällen i Ramshall – utan precis tvärtom = massor. Bl a detta Josef nu nedtecknat – är ju erhållen personlig Kunskap = helt egna gjorda erfarenheter = sann Kunskap som ingen enda annan någonsin kan ta ifrån Josef. I vart fall ej så länge som Josef ej alls omyndigförklarar sig själv. Men där är Josef ej ännu – i sitt eget perspektiv sett i vart fall. Josef har ej heller några framtida ambitioner på att återgå till att i huvudsak tänka och agera MainStreamat = omyndigförklara sig själv. Det har Josef fått mer än nog av tidigare, verkligen…


I Josefs perspektiv sett så finns det i stort sett bara två sätt att kommunicera/interagera med MedMänniskor på. Störa eller glädja – * – [sista stycket + fjärde kommentaren]. Tyvärr så blir det än så länge mest av störande sort – därför att meningsfränderna att glädja är mycket mycket fåtaliga än så länge. Det MainStreamade = papegojliknande babblet däremellan – är ju i grunden varken kommunikation eller skapar möjligheter för interaktion humana MedMänniskor emellan. Men visst – då och då kan det MainStreamade = papegojliknande babblet ha ett visst underhållningsvärde – men som Princip absolut ingenting annat ❗


Dock – Josef har upptäckt under sin tid som ej huvudsakligen MainStreamad (= vägrat att omyndigförklarat sig själv under mer än de 10 senaste åren) – så händer det numera, att det som inledningsvis störde – i slutändan gläder – och en hel del faktiskt. Så Josefs förhoppning är att Wi så småningom hamnar i rutan ”glädje” – avseende det här med de här för publiken helt onödiga MaskinBas-DecibelOljuden på dansbanor i vart fall. Ifall ej ❓


Tja… – då har Josef i vart fall försökt – och då får det vara helt OK i vilket fall som – i Josefs perspektiv sett. Josef får väl då ägna sig åt att dansa hemma i vardagsrummet till Er fantastiska dansmusik på CD – och låta den häftiga musiken ”strila” över sig och danspartnern ifrån sina takmonterade högtalare.

Lycka till i vilket fall som, önskar Josef Er – avseende BasDecibeOljuden, UPPROP 1 – såväl som Er framtid som dansband ❗ Gooott Annorlunda Nytt 2008-År ❗ – önskar Josef Boberg (= Josefs visitkort numera)” – slut citat.


Det blev ett nytt email 2008-02-19:
”Hejsan Git, – Va fint Ni gjorde ifrån Er i BingoLotto – Grattis ❗ Det blev ju ingen Dialog * förra gången – som ledde någonstans – om det här med för höga trum- och basljud i Er musik Live. Men skam * den som ger sig – så ett försök till ifrån mig rörande den saken. Måhända kan det följande emailet till Flamingokvintetten vara en öppning – vad vet jag. Hur som med det så var det som följer:

”GooodDag Bjarne Lundqvist & Dennis Janebrink, – Mitt email är i första hand avsett för Dennis – men då jag ej fann någon direkt emailadress till honom på Er hemsida * – så skickar jag detta till Dig Bjarne f v b till Dennis.


Bäste Dennis, – För drygt två veckor sedan var jag och särbosambon Ann i Grevieparken, åt en utsökt god middag och dansade till Er fina dansmusik. Det var ca 500 personer där – men borde rimligen istället varit uppåt ca 1 000 personer – med tanke på den höga kvalité på dansbandsmusik som Ni spelar egentligen. Varför då bara ca 500 ❓ Tja… – det skall jag försöka att ge mig på att förklara i det följande.


Medelålders publik Vet vad god dansbandsmusik är – enär dom alla som ungdomar Verkligen har upplevt det, Faktiskt… Josefs inledande undrar blir om det är så i dags dato att orkesterledare och musiker, dansarrangörer, krogägare, pubinnehavare, konsertarrangörer, teaterchefer, cirkusägare, för att ej alls tala om diskoägare osv – utgår ifrån att den allt överskuggande delen av publiken är gravt hörselhandikappade ❓ Detta därför att för en normalhörande person är helt enkelt ljudvolymerna ej så sällan på gränsen till outhärdliga – och i vart fall som Princip långt långt över behagsgränsen för en normalhörande person. Därtill finns det som Princip som vanligast ingen som helst balans mellan bas- och diskantoljuden. Ett fenomen som eskalerade markant när de syntetiska maskinljuden gjorde sitt inträde inom ”musiken” live på 70-80-talen.


Vad är ljuv = häftig dansmusik och musik – i meningen njutbar -överhuvudtaget för en human = högfrekvent * homo sapiens ❓

Tja… – Förnuftsmässigt sett i Princip detsamma som t ex att dans till musik blir en häftig upplevelse fysiskt, känslomässigt, verbalt och AndeLight. Dans är mer eller mindre en form av ”fysiskt SamLag” * – som stimulerar och/eller genererar LivsEnergi * . Dansen skapar möjligheter till okomplicerad fysisk, känslomässig, mental, verbal och AndeLight närhet med oss själva – med varandra som ursäktER. Dansgolven är ett av få kvarvarande platserna i wårt samhälle – där detta fortfarande är mer eller mindre fullt ut möjligt och är socialt accepterat = OK. Hur i Jisse namn skulle någonsin som Princip någon enda kunna uppleva sådant i en miljö helt fylld med syntetiska maskinljuden = maskinmässigt pålagda trum-, bas- och diskantDecibelOljud = KrigsMusik – sett i en normalhörande MedMänniskas perspektiv ❓


Ifall Wi dansar varje dans under en kväll blir danssträckan ca två (2) mil. Detta kan ske utan att Wi blir mörbultade eller trötta under kvällens gång eller dagen efter – i fallet att orkestern och publiken är i samstämd harmoni = interaktiva * = samspelta i sitt umgänge. Det innebär i Princip att under hela kvällen publiken lyssnar på musiken – och musikerna lyssnar på publiken. Musiken – som NaturLiktVist är helt fri ifrån maskiner som bl a vräker ut trum- och basOljud = KrigsMusik – hörs då samtidigt som det glada sorlet i publiken också hörs. Det ena ej mera betydelsefullt än det andra. Detta sagt utifrån helt egna gjorda erfarenheter under ca 45 år.


Dock – sådan form av musik förekommer som Princip enbart på pensionärsdanserna på söndagseftermiddagarna i dags dato. Populärt i folkmun kallade för ”kasedans för skrynkeltrynen”. Anledningen till att den ljuva musiken bara finns på sådana dansställen är att hörapparaterna annars skulle förstöras. Så – fullt ut ersättbara hörapparater tas det större hänsyn till än oersättliga biologiska hörselfunktioner ❗ = åt hållet humanDement * och/eller Autistisk * ❓ Som i Princip alltid så är det Förnuftsmässigt sett omöjligt för Josef att se logik och humanitet i att det är som det är med decibelOljuden = offentlig KrigsMusik i dags dato – och som Princip hart när mer eller mindre överallt, tyvärr tyvärr… 😥


Det ovanstående är saxat på Josefs hemsida * under rubrikerna F83-F88:1 – där det ordats en hel del om det här med musik ”live” i dags dato. Tyvärr har utvecklingen gått där hän de sista ca 20 åren – att det ej alls så sällan är mera en plåga än en njutning att vara ute på dansbanor – p g a bl a obalans i orkestrarnas inställning av bas- och diskantljudNivåerna, tyvärr tyvärr… 😥


Nu till Josefs poäng 1
Jag vet att lokalen i Grevieparken är svår för orkestrarna att ställa in för samtidig behaglig och HÖG ljudnivå i – vad nu HÖG ljudnivå allmänt sett överhuvudtaget skall vara bra för. Din kompis Bjarne ( han har ju fått tinnitus – så att han har tvingats till att sluta som aktiv musiker) Vet ju vart det leder för Er som yrkesmusiker – såväl som för publiken som utsätts av Er för på tok för Hög ljudnivå. Ni höll ju också på ganska länge med att ställa in ljudnivåerna. Före pausen spelade Ni som alla andra = trummor och bas dominerade allt annat = det gjorde ont i bröstområdet på mig – såväl som särbosambon Ann + dom sex ytterligare personerna som satt vid samma bord som oss. I inledningen av pausen så gick jag fram till Dig vid CD-skivbordet och sa ungefär det följande: ”Tack för den fina dansmusik Ni spelar – men kan Ni fundera på att sänka ljudnivån på trumma och bas en gnutta ❓ Detta därför att det är ej alls Balans emellan bas- och diskantljuden ❗ Det är inget Ni måste göra – men det kan vara ett måhända gott tips till Er ifrån mig.”


Ditt svar blev ungefär som följer: ”Tack för att Du gillar wår dansmusik ❗ Jag skall ta upp det här med trum- och basdecibelNivåerna under pausen med mina spelkompisar ❗ ” Efter pausen hade Ni sänkt en gnutta på trum- och basljuden – och varken jag själv eller de övriga vid bordet hade längre någon bröstkännig av trum- och basljudnivåerna ❗ I övrigt spelade Ni som före pausen = Högt – vad det nu skall vara bra för – enär publiken ”on mass” kan förutsättas vara normalhörande, troligast…


Josefs poäng 2.
Gillade publiken ”on mass” detta ❓

Tja… – ifall jag ej minns fel så stod Ni på scenen vid kvällens slut och mottog sådana applåder ifrån publiken – och i flera omgångar – som gjorde att Ni snarast såg generade ut, faktiskt… Personligen kan jag ju undra över om Ni på årtionden tillbaka någonsin har fått sådana publikovationer vid en spelkvälls avslutning ❓ Tankeväckande om trum- och basjudnivåerna i vart fall – eller ❓


Varför reagerade publiken så här i Grevieparken ❓

Tja… – det kan förklaras – men det kräver i så fall lite tid ifrån den som Vill ta reda på det här. Det har med att göra att wåra fysiska kroppar * i kött är till ca 70 % flytande = ca 60 % H20 = vatten + ca 10 % andra vätskor. Vatten reagerar synnerligen drastiskt på för höga trum- och basljudnivåer – och skapar för en ej alls åt hållet basdecibelKnarkad person bokstavligt talat O-Behag i hela kroppen – vilket ger sig tillkänna först av allt i bröstområdet – som vanligast.


Josef fick av en tillfällighet boken ”Vattnets dolda budskap” av Masaru Emoto – under sina ögon 2008-01-22 och läste den samma dag. En en hel del spännande resa minsann – enär Wi ju faktiskt själva som fysiska kroppar i kött är sisådär ca 70 % ”flytande”. Därtill hörer också att jag personligen har varit en hel del av ”vattenman” själv – sedan hösten 1996 – avseende ”vattenman” själv – sedan hösten 1996 – avseende Donat Mg såväl som kranvatten som sådant. Den här recensionen av boken – kan jag ej annat än instämma i, faktiskt…


Ifall Du finner det här ämnet så intressant – att Du kollar hur en vattenkristall ser ut – ifrån vatten som blivit utsatt för ”Heavy MetalMusik” – så kanske det går upp ett liljeholmens för Dig – om varför för höga trum- och basljud är så förödande för musik Live – som det Verkligen är ❗ Dock – basdecibelknarkarna undantar jag – för för dom är det O-NaturLiktoVist precis tvärtom. Men hur många få % av Er publik är basDecibelKnarkare ❓ – och är det dom skall bestämma över alla andra normalhörande MedMänniskor under en danskväll + att förorsaka att musiker får livsvariga irreversibla tinnitus-sjukdomar ❓ ” – Med bästa hälsning Josef Boberg


PS. På goda grunder utgår jag ifrån att Ni skulle kunna åt hållet fördubbla publiken på Era spelningar inom ett till två år – ifall Ni genomgående spelade med Balans emellan trum- och basljud och diskantljuden – och att potentialen finns för en tredubbling – ifall Ni generellt Sänkte ljudnivån en aning på alla ljud Ni skickar ut i danslokalerna ❗ DS.


2008-02- fick jag följande svar på det ifrån Gits chef Anders:
Hej Josef! – Försök att inse att du är ganska ensam med din oerhört löjliga debatt om ”syntetiska maskinljuden ❗ Bara de orden gör ju att du framstår som en total dåre. Jag har sökt i Svenska Akademins ordbok, och jag blev ej alls förvånad när ordet ej alls fanns med. Jag har även sökt på ”Google” efter ordet, men nej, ingen träff där heller!! Du börjar bli ett begrepp i vår bransch med dina fjantiga mail. Härmed ser Wi helst att du håller dig borta från våra danser, och i fortsättningen besöker PRO-danser där bashögtalare sällan används. Och till sist måste jag ju få säga att det finns massor med mycket mer allvarliga saker här i världen – som kan behöva ditt enorma behov av att debattera ❗ – Med vänlig hälsning/Anders Nordlund/Fernandoz.


Josefs svar samma dag blev:

”Tja… – det har Du nog rätt i, faktiskt… Med bästa hälsning/Josef Boberg. Till detta kan väl bara föras att Anders måhända ej alls känner till att: ”Det Wi säger om någon eller några andra – det säger Wi Alltid mer eller mindre om oss själva också – och ej så sällan minst lika mycket ❗ ”


Vad är lösningen på det här med på tok för höga bas- och diskantljud för musik live på offentlig lokal ❓

Tja… – bokstavligt talat skitEnkelt som alltid – ifall det är Förnuftgt – för att ej säga åt hållet Intelligent * * . Dansbanden kompletterar sin utrustning med en ”förslagslåda” – med förtryckta lappar med t ex kryssfrågorna:

1. Anser Du att inställningarna av trum- och basljudnivåerna under kvällen har varit
a. för höga b. helt OK c. för låga

2. Anser Du att inställningarna av diskantljudNivåerna under kvällen har varit
a. för höga b. helt OK c. för låga

3. Anser Du att inställningarna av sångljudNivåerna under kvällen har varit
a. för höga b. helt OK c. för låga

4. Dina övriga synpunkter på wår dansmusik under kvällen
…………………………………………………………………………………
Tack för att Du svarat på frågorna ❗ Din medverkan är Viktig för oss – för att Wi skall kunna göra wår dansmusik ”live” ännu bättre.


GISSA om detta ”skitEnkla” skulle förändra ljudmiljön – på bl a dansbanorna för ”vanligt dansfolk” – inom mycket mycket kort tid ❓


Varför ❓

Tja… – orkestrarna skulle mycket snabbt få ”koll på läget” – och därför Verkligen snabbt vinnlägga sig om att ställa in ”publikrätt” ljudnivåer, troligast… Kostnaden för ”förslagslådan” få uppfattas som helt försumbar. Måhända skulle också de allra flesta orkestrarna Verkligen uppskatta att ta del av publikens ”betyg” på musiken efter spelkvällarnas slut ❗ ”Förslagslådan” skulle ju kunna placeras på platsen för CD-försäljningen – och ”reklamen” under kvällen för CD- försäljningen och ”förslagslådan” skulle ju kunna göras samtidigt några gånger per kväll. Måhända skulle därmed också CD- försäljningen öka, kanske… Måhända skulle också de 100-tusentals dansanta yngre, medelålders och äldre i Sverige * – som i dags dato ej alls orkar vara på dansbanorna p g a ljudmiljön – p g a detta söka sig ut i ”svängen” igen, kanske… – eller snarare troligast… ❓ = Win-Win-scenario för både orkestrarna, dansbaneägarna och publiken = Bingo ❗


Kommer det här att ske ❓

Tja… – vem vet – men Wi som fortfar att andas får se, troligast… 💡


Därtill – dansbaneägarna har ej alls så sällan åt hållet ”knapert” ekonomiskt. Gagerna till dansbanden ligger ju i dags dato – för de mera populära orkestrarna i vart fall – på nivåer som bokstavligt talat kan ”knäcka” en dansbana ekonomiskt – ifall publiken sviker. Ett exempel på detta är Karsefors * utanför Laholm. Dom har vissa säsonger satsat på orkestrar av typ Barbados * Arvingarna * osv – men publiken infann sig ej alls i tillräcklig omfattning. Om varför – behövs det väl ej sägas mera om, kanske… Därför har Karsefors ”trappat ned” att engagera den sortens orkestrar, tyvärr tyvärr… 😥


Lösningen på det här dilemmat ❓

Tja… – skitEnkelt som alltid ifall det är Förnuftigt – för att ej säga åt hållet Intelligent * * . Orkestrarna får ett lågt grundgage som täcker deras fasta kostnader – vilket ju kan variera beroende på hur många dom är och vilken musikutrustning dom har, typ av transportfordon osv. Sen får dom därtill ett ”bonusgage” som räknas på publikens storlek. Drar dom mycket publik – så blir bonusgaget stort – och drar dom lite publik – så blir bonusgaget mindre. Kan det bli enklare och rättvisare än så – för såväl dansbaneägarna som orkestrarna ❓


2008-03-28 blev det ett nytt email till Fernandoz med texten: ”GooodDag Anders Nordlund, – När jag vaknade i morse så stimulerades jag av tanken på ett ytterligare email till Dig. Anledningen till det är att jag igår på ”ärtsoppelunchen” osökt kom i samspråk med en bekant sedan mitten på 90-talet. Han har tidigare varit trumslagare och sångare i ett av de bättre dansbanden i södra Halland under ca 25 år – förutom att han som hobby har att spela dragspel * på dragspelssammankomster. Ett kanske ej alls så tokigt instrument – enär t ex Benny Andersson * började sin musikbana med just dragspel. När bekanten slutade med trumslagandet – så övergick han till att ordna danskurser för vanlig dans, gammeldans och bugg. Det försörjer han sig på fortfarande. Jag skulle tro att hans ålder är omkring 55++ någonting.


NaturLiktVist kunde jag ej låta bli att fråga honom om det här med ljudnivåerna på dansbanorna i dags dato. Gissa om det spontant ”rann” ur honom både det ena och det andra om den saken – enär han med sin partner ganska ofta fortfarande är ute och dansar – på de fåtaliga kvarvarande dansställena i närregionen i Halland, Skåne och Småland. Jag skall nu här återge en del av detta.


1. Ljudnivåerna är i dags dato sådana att ett vanligt socialt umgänge i normalt samtals form – som Princip är omöjligt under orkestrarnas speltid. Det får man försöka med i spelpauserna. Detta vansinniga förhållande har i dags dato spridit sig även till större bröllopsfester, födelsedagskalas osv med live dansmusik – och då ej alls så sällan redan under måltiderna som sådan.


2. Den så ofta förekommande automatiska maskinbasen gör att dansmusiken i dags dato i tempo blir statisk = det kan ej alls så sällan därmed bli åt hållet ”träligt” under en hel kväll. På hans tid som trumslagare användes ej alls maskinbas. Det innebar i sig att takten hela tiden var si och så = LevAnde – och då mycket beroende av hur musikerna upplevde att publiken responderade på takten. Han beskrev det som att dom då kunde börja en dans i t ex takt 100 – och avsluta samma låt i takt t ex 110.


3. Den sedan ca 20 år pågående krisen = kräftgången * för dansbaneägarna och dansbandsorkestrarna beskrev han som SuperKris. Han sa åt hållet samma sak om tragiken i detta – som Du skrivit under på i Upprop: ”…så att denna unika fantastiska företeelse ej ska försvinna. För så illa är det idag ❗ Märks Wi ej, så finns Wi ej alls ❗ Men Du, precis som Wi, vet att dansbanden finns och dessutom hela tiden skapar ny musik…” – slut citat. Personligen kan jag ju tycka att det kan kvitta ifall ”sällskapsDansBranschen” mer eller mindre försvinner – enär jag statistiskt sett bara har sisådär ca 15 år kvar att andas * . Men det hindrar ju ej att jag tycker det vore tragiskt för dom två barn och fyra barnbarn jag har – såväl som ej minst för alla kreativa = nyskapande musiker – som ej kan utöva sin kreativitet som aktiva dansbandsmusiker. I vart blir det ju efter hand som tiden löper färre och färre av sådana, tyvärr tyvärr… 😥


Personligen kan jag ju nu undra över va faen det skall vara bra för – att dansbandsorkestrarnas musik ständigt och jämt spelas i t ex radio – ifall det mer och mer blir så att det för Sverige * helt unika förhållandet med wåra dansbanor och det fantastiska med sällskapsdans * blir sällsyntare och sällsyntare – därför att publiken ej kommer – p g a att normalt socialt umgänge under kvällen under danserna ej är möjlig – p g a på tok för höga ljudnivåer ❓ Med vänlig hälsning/Josef Boberg – PS. Bifogat lite ”buskis” som plåster på såren. DS.


Anders svarade 2008-04-01 med det följande:

”Hej godaste Josef Boberg ❗ Du skulle passa utmärkt i Fredrik & Filips program ”100 höjdare” i kanal 5, där dom åker land å rike kring och intervjuar udda, märkliga och konstiga personer. Sök vet ja !! Lycka till ! ! !” – slut citat.

Josefs svar samma dag blev: ”Taaack för den goa backfeeden !
Ha det… 🙂 /önskar dansbands-vännen Josef” – slut citat. Å så var den sagan just påbörjad ❗ 🙄


Mera om detta LivsViktiga ämne finns här, här och ej minst här.


”NÄR ÄR HÖGT FÖR HÖGT”91 dB(A) SKALL man ej utsätta sig för mer än två (2) timmar utan effektiva hörselskydd

”VAD VET MUSIKER OM FÖR HÖGT” ❓ Tja… – ej särskilt mycket – om Du klickar på länken och kollar stapeldiagrammen.


MÄRKLIGT, minst sagt, att just musiker – som har som profession att generera goa ljudmiljöer – för sig själva och sin icke dövstumma publik under några timmar – bara sällsynt känner till [Artister och Musiker Mot Tinnitus (AMMOT) undantagna] att 91 dB(A) och däröver ger såväl tillfälliga (= lomhördhet) som irreversibla hörselskador.

En människas kropp i kött består av ca 13 miljarder kroppsceller, ca 100 miljarder hjärnceller, ca 44 organ – och ett ”oändligt” antal ständigt pågående bioelektriska kemiska processer + ett medvetande. Det vore ju jävligt konstigt – ifall allt detta ofattbart fantastiska och finstämda – ej far MYCKET illa av för höga ljudtryck.

I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.

Om hur för högt ljudtryck påverkar = plågar kroppen som sådan här.

Annonser

44 Responses to DECIBELVÅLDTÄKT = STRESS, OTRIVSEL OCH HÖRSELSKADOR – ELLER ?

 1. charlietekopp skriver:

  Hej Josef!
  Svårt att överblicka men onekligen intressant koncept!
  /Charlie

 2. chewingguns skriver:

  Hahaha! =)

  Well…vi vet inte var vi ska börja riktigt bra…mycket intressant though…det finns så mycket att säga att vi tycker att det skulle vara fel att bara nämna något det var därför vi nonchalerade bloggetiken..

  Dessutom tycker vi att du uttrycker det helt briljant själv så varför besudla ett redan färdigt konstverk liksom?

  =)

 3. Josef Boberg skriver:

  GooodKvällst Charlie Tekopp och Chewing Guns,

  Taaack för Eran goa backfeed på konceptet ovan !

  Ha det… 🙂 /önskar decibel-vännen Josef

 4. ettnoll skriver:

  Hade du brutit ut all den där texten i tre-fyra inlägg istället för ett så hade nog vart och ett kunnat vara i det närmaste genialiskt. Jag har lite svårt att hänga med, tappar fokus.
  Allt är ju subjektivt ändå 🙂

 5. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – EttNoll – Bingo ! 🙂 – och Taaack för Din mycket goa backfeed ovan !

  Kolla vad som kommer upp i Dig själv när Du tappat fokus – så garanterar jag att Du kommer på något verkligt mycket mycket viktigt för Dig själv !

  VägVisare * visavi VägLedare
  Vad som finns tänkt och skrivet ovan och nedan – är måhända i o f s ej av särskilt stor intellektuell * * betydelse i sak för Dig som läsare, kanske… Dock – vad det tänkta/skrivna – partiellt och/eller i sin helhet ”väcker till liv” inom Dig som läsare – det är högintressant ❗ Dock – ej alls för Josef eller någon enda annan – men för Dig själv, allra troligast… 💡 ” – slut citat ifrån ett av styckena i mitt blogginlägg ovan.

 6. Hans skriver:

  Utan att ha läst alla kommentarer så vill jag säga att jag länge funderat på att verkligen försöka ta reda på vad det beror på att våra styrande och ställande kråkfötter inte begriper att man måste ställa krav på sådant som EU-mopeders oväsen. EN sådan onödig tingest kan störa lika mycket som 100 bilar på rad.
  Är det vettigt?
  Jag vet att många såna onödiga leksaker är ”trimmade” och manipulerade enkom för att låta mer i många fall och det är självklart att om man ska tillåta sådan dynga på vägarna så ska de också hållas efter.
  Man ska givetvis beslagta alla såna huligan-leksaker som manipulerats för att störa en massa människor.

  Ja, säkerligen inget nytt ämne detta med eu-moppar och störningar, kanske rentav ut-tjatat? Men jag har inte följt någon sådan debatt så det får ni kanske ursäkta i så fall.

  Hans

 7. Josef Boberg skriver:

  Javisst… – Hans – är det så med dessa trimmade EU-moppar – som Du så ”varmt” talar om ovan, tyvärr tyvärr… 😥

  Men ifall det vore någon reda med wåra ”kära” MaktHavare – så skulle dom ju naturligtvis se till att beslagta all musikutrustning också – som kan användas för att skapa outhärdliga ljudnivåer på offentlig lokaler med – eller ❓

 8. Hans skriver:

  Nej.
  Jag har f.ö. själv konstruerat musikutrustning.
  Man måste skilja på vad en sak kan prestera och hur den verkligen används, det senare är det som kan ställa till problem.
  Ska vi förbjuda alla bilar därför att man KAN köra ihjäl folk med dem?
  Sen måste man klara att se skillnad på onödigt buller som stör vem som helst, EU-mopeder i lugna villaområden t.ex. som stör kanske 100 personer, och en ljudanläggning i t.ex. ett disco dit man går helt frivilligt och utsäter sig.

 9. Josef Boberg skriver:


  ”Wi råkade under rökpaus tidigare under kvällen i samspråk med två mysiga ungdomar i 20-årsåldern. DecibelVåldtäkten = KrigsMusiken numera på dansbanor, diskotek osv kom då upp. Dom sa ungefär så här: ”Javisst – det här är för jävligt . När Wi har varit ute på sånt här en kväll – så har Wi bokstavligt talat decibelBaksmälla = KrigsMusikBaksmälla dagen efter – förutom alkoholBaksmälla ifall det varit en blöt kväll. Tinnitus i öronen och ont i hela kroppen.

  Men va faen skall ska Wi göra ❓ Wi har ju inget alternativ – ifall Wi vill träffa och umgås med andra ungdomar i dansens form – och orkestrarna bara tänker på att tjäna pengar = dom skiter väl i hur det går med bl a wår oersättliga hörsel mm ❗ ” – slut citat ifrån min bloggtext ovan.

  Så – Hans – handen på hjärtat – hur ”frivilligt” är det att vara i t ex disco-miljöer som ger irreversibla hörselskador ❓ – och hur många får irreversibla hörselskador av dom som drabbas av trimmade EU-moppars oljud ❓

 10. Hans skriver:

  Jo, säkerligen drabbas en och annan förstagångsbesökare av ”decibel-våldtäkt” (utmärkt uttryck)
  Men människor är inte helt oläraktiga, andra gången går man dit lika frivilligt som första gången, nu med en medvetenhet om det höga ljudtrycket.
  Det är heller inte ett okänt fenomen, tvärtom en helt känd företeelse att ljudtrycken ofta är för höga på dessa platser.
  Därför är det klart att en hel del faller på eget ansvar för egen hälsa.
  Faktum kvarstår, man utsätter sig frivilligt för höga ljudtryck.
  Pensionärer i villaområden gör det aldrig och de vill heller inte drabbas av eu-moped-våldtäkt 200 gånger om dagen. De som är äldre har större behov av lugn och ro.
  Det är nämligen därför det byggs särskilda 55+ boenden.

 11. Josef Boberg skriver:

  Javisst… – Hans – men ”frivilligheten” är ju som den är – ifall man söker = har behov för ett socialt umgänge på allmän lokal.

  Själv har jag nött dansbanegolv flitigt sedan mer än 50 år tillbaka – och jag har ännu ALDRIG upplevt att orkestrarna har spelat för lågt ❗

  Gissa hur många gånger jag har upplevt en outhärdlig DecibelVåldtäkt – och då särskilt under de senaste ca 20 åren – som ej alls sällan medfört att jag har tvingats till att ta ”min mats ur skolan” = åka hem långt innan kvällens dans varit till ända ❓

  Jag är själv 68+ – men bor ej i ett 55+ boende – men jag har full förståelse för det moppeproblem som Du talar om.

  Så sammanfattningsvis upplever jag att Wi är tämligen samstämmiga – och att Wi båda får försöka finna ut vad som kan göras åt BÅDA de här ”decibel-våldtäkts”-fallen.

  Kan man se problemet klart – så brukar förr eller senare lösning komma som ett ”brev på posten”. Om ej annat – så kommer ju en form av lösning på problemet helt automatiskt – den dagen som Wi slutar med att andas. 🙄

 12. Hans skriver:

  Jo det måste ju vara riktigt, många människor har ett behov av detta sociala umgänge.
  Ensamhet osv är nog ännu värre än att bli lite lomhörd.
  Och de långvariga effekterna är det så lätt att glömma.
  Så sant.
  Ja med alla avgaser och andra föroreningar så slutar vi alla andas mycket tidigare än vad som vore naturligt.


  [Javisst… – Hans – ifall Wi väljer att se det så. Men var vid gott mod – för än finns det hopp – Tack och Löv
  / Josef 🙄 ]

 13. Josef Boberg skriver:


  ATT ”ÖVER EN NATT” FÅ STOPP PÅ – DEN SEDAN MER ÄN 20 ÅR PÅGÅENDE ”FÖRINTELSEN” – AV DEN FINA SVENSKA DANSBANEKULTUREN – DET ÄR SÅ BANALT ENKELT – ATT DET KNAPPT GÅR ATT FÖRKLARA


  Konkret om hur en liten bit ned i den följande texten. Min ranking numera av danskvällar finns här. Ett kort särtryck av det följande finns här.


  Jag kan ej ens i min vildaste fantasi föreställa mig att musiker ”drar på för kung och fosterland” för att medvetet skada publikens hörsel och störa trivseln – och än mindre sig själva – utan dom är helt enkelt dåligt pålästa om musikljud allmänt sett – och om för höga dB(A)-ljudtryck i synnerhet. Ingenting blir ju mera rätt av att mååånga gör samma fel

  Jag tror därför på på goda grunder att detta med på tok för höga ljudtryck för musik live – bottnar i att som princip bl a alla dansbandsmusiker gör lika dant som andra gör – och ingen frågar sig varför ❓


  Det eller de dansband som skulle göra det – och skaffa sig en ljudtrycksmätare för att se till att ljudtrycket framför högtalarna vid scenen höll sig under 85 dB(A) – tror jag på mycket goda grunder på kort tid skulle ”segla upp” till nivån som de allra populäraste dansorkestrarna i Sverige.

  Detta därför att mååånga av publiken är urless på att skrika sig hesa för att verbalt kunna kommunicera med varandra (Varför tror Du att publiken sviker = dansbanor läggs ned ?).

  Men decibelknarkarna = betydande färre än 10 % av publiken – kommer nog inledningsvis att bli ledsna – men lite spill får hen alltid räkna med. Men deras ”sjukdom” kommer att ”läkas ut” över lite tid sett, förhoppningsvis… 💡

  – slut citat ifrån en bit ned i texten här.


  Som princip ÄR det OMÖJLIGT att vid soundchecken på gehör = utan ”hastighetsmätare” = ljudtrycksmätare – ställa in ljudtryckena framför högtalarna vid scenen för musik live så att de blir under 85 dB(A) eller annan vald ljudtrycksnivå. I så fall skulle det vara möjligt att håll t ex 90 km/tim med en Rolls-Royce av senaste årsmodell på en motorväg – utan fungerande hastighetsmätare eller varvtalsmätare.

  Det är det bevisligen EJ – som något annat än undantag som bekräftar principen. Detta därför att efter några få minuter så uppstår fartblindhet. Dagens ljudanläggningar kan gott jämföras med Rollsar.


  Det är som princip helt OMÖJLIGT för en polis att fälla en fortkörare för fortkörning – på grunden att polisen tycker att fortköraren kört för fort. För att fälla fortköraren krävs att polisen använt sig av en godkänd mätare för kontroll av hastigheten.

  Det är som princip helt OMÖJLIGT att föra några vettiga resonemang om vad som är för högt, vad som är för lågt, vad som är lagom – eller vad som är däröver, därunder eller däremellan för musik live – ifall det ej grundas på vad en ”hastighetsmätare” för musik live visar = en ljudtrycksmätare. Allt annat blir bara helt meningslöst och ”oändligt babbel” – som jag ser det.


  Så musiker och/eller publik – som hävdar att det spelas med mänskliga ljudtrycksnivåer = under 85 dB(A) [ljudtrycksnivån där hen blir lomhörd efter några få minuter och kan få irreversibla hörselskador efter ca två (2) timmar – enligt föreningen ”Artister och Musiker mot tinnitus” (AMMOT)] – vet helt enkelt ej alls vad dom pratar om – ifall dom ej är utrustade med en ljudtrycksmätare.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har. Vad tror Du ❓

  Att som princip alla orkestrar har förhandsgranskning av kommentarerna i sina gästböcker – och t ex spammar kommentatorer på sina Facebooksidor – kan det hänga samman med att de – utan att FÖRST tänka sig för lite – blir mer eller mindre kränkta – när någon påtalar att de t ex spelar sin i grunden så goa och fina dansmusik åt helvete för högt


  OBS ❗ För att ej vara en fara för sig själv och andra – så KRÄVS körkort /certifikat – och kunskap för att t ex avläsa och förstå vad hastighetsmätaren visar – för bilar, bussar, tåg, flygplan osv. Varför i helvete erfordas det ej ”körkort” för ALLA som utövar någon form av musik live för publik – för att dom skall kunna begränsa bullernivåerna ❓ Det påverkar ju momentant så mååånga andra direkt under flera timmar – såväl som musikerna och arrangörerna själva.

  ”Hastighetsmätaren” för musik live är ljudtrycksmätaren (jag använder den med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från 31,5 Hz och diskanten upp till 8 kHz). Att ljudtrycket 85 dB(A) ger lomhördhet för som princip ALLA normalhörande efter några få minuter – och kan ge irreversibla hörselskador efter ca två timmar – borde det väl vara lag på att ALLA musiker och arrangörer SKALL känna till – eller ❓


  Josefs upplevelse-ranking av dansorkestrar här
  – och om myndigheters åtgärder för att begränsa bullernivåerna för musik live här. ”Katastrofen” med Deléns i Tingvalla under nyårsaftonen till 2013 har fått en egen ”runa” här.


  ”NÄR ÄR HÖGT FÖR HÖGT”91 dB(A) SKALL man ej utsätta sig för mer än två (2) timmar utan effektiva hörselskydd

  Om hur för högt ljudtryck också påverkar = plågar kroppen som sådan här = ljudtryck som ej kan dämpas med någon form av hörselskydd.

  ”VAD VET MUSIKER OM FÖR HÖGT” ❓ Tja… – ej särskilt mycket – om Du klickar på länken och kollar stapeldiagrammen.


  MÄRKLIGT, minst sagt, att just musiker – som har som profession att generera goa ljudmiljöer – för sig själva och sin icke dövstumma publik under några timmar – bara sällsynt känner till [Artister och Musiker Mot Tinnitus (AMMOT) undantagna] att 85 dB(A) och däröver ger såväl tillfälliga (= lomhördhet) som irreversibla hörselskador.

  En människas kropp i kött består av ca 13 miljarder kroppsceller, ca 100 miljarder hjärnceller, ca 44 organ – och ett ”oändligt” antal ständigt pågående bioelektriska kemiska processer + ett medvetande. Det vore ju jävligt konstigt – ifall allt detta ofattbart fantastiska och finstämda – ej far MYCKET illa av för höga ljudtryck – eller ❓


  Sen är det ju jävligt konstigt att yrkesmusiker, till allt övervägande del, är så ”urusla” på – att vid sina spelningar live – ställa in balansen mella bas- och trumma och diskantmusiken (= de övriga instrumenten och sången). Diskrepansen = skillnaden är som vanligast att ljudtrycket för bas och trumma ligger ca dubbelt så högt [= ca 3 dB(A) högre] – relativt diskantmusiken. Det gör att ”öronen tröttnar” på att försöka höra det instrumentala, sången, snacket från orkestern mellan låtarna osv. Synd… – verkligen synd… 😥

  Ifall musikerna vid soundchecken satte in en av sina CD-skivor i ljudanläggningen (CD-skivor är ju producerade med hjälp av ljudtekniker – som kan det här med balans mellan bas, trumma och diskant) – och drog upp ljudnivån i lokalen till t ex ca 90 dB(A) = ljudtrycket EN dB(A) under där lomhördhet uppstår för som princip ALLA normalhörande – och kollade av det med en ljudtrycksmätare – så skulle dom ju ”lätt som en plätt” SJÄLVA höra hur dom skall ställa in bas och trumma relativt diskantmusiken. Med reglaget i anläggningen för bas/diskant i neutralläget, naturligtvis… 💡 Inget konstigt alls – som jag ser det.


  TIPS.
  Ifall orkestrarna investerade ca 500 kr i en ljudtrycksmätare (det kostar den jag använder med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från 31,5 Hz och diskanten upp till 8 kHz). Sen mäter dom vid soundchecken ljudtrycket för bas- och trummor och har diskanthögtalarna frånslagna – och vise versa.

  Då behöver ju orkestrarna ej tro längre – om det är för högt = över 85 dB(A) [effektiva hörselskydd SKALL användas vid ljudtrycket 85 dB(A) och däröver !] – eller för lågt – var för sig eller sammantaget. Skitenkelt – eller ❓


  Apropå det här med för höga ljudtryck på bas och trummor – relativt diskantmusiken – och för högt allmänt sett – så var jag i Ramshall för ca 1,5 år sedan och dansade. Orkestern ifråga ”dundrade” på (jag minns nu ej vilken det var), som vanligast är numera. Men dagen ifråga var en påkallad ”spardag” av energi. Så orkestern stängde av sin förstärkaranläggning – och gick ut till dansgolvets mitt – och spelade live instrumentalt och med sång.

  Med plasthink som trumma, dragspel, saxofon osv – så drog dom några låtar utan någon som helst ljudförstärkning – och de unisont SPONTANA applåderna ifrån som princip ALLA av den månghövdade publiken blev ”öronbedövande” – och efter varje låt.


  Att få nöjet att dansa med sådan GLÄDJE TILL LJUV MUSIK var HIMMELSKT – minst sagt. Det för i BEVIS att bas och trumljuden i princip ALDRIG kan bli för låga – för det går ju än BÄTTRE att dansa efter gunget i diskantmusiken som sådan. Men bevisligen är bas och trumljuden visavi diskanten – som princip ALLTID för höga i dagens musik live, tyvärr tyvärr… 😥 – som jag ser det.

  Allmänt sett så konstaterar jag därför att orkestrarna kan som princip ALDRIG spela för lågt – för att det skall gå att NJUTBART dansa till musiken – utan ENBART för högt – och då särskilt avseende bas- och trummljudtrycken.

  I o f s så kan jag ha fel i i något av det ovanstående – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.  OMEDELBARA ÅTGÄRDER FÖR ATT STOPPA DEN PÅGÅENDE DANSBANE-KULTURENS ”FÖRINTELSE”

  Orkestrarna dundrar på med på tok för höga ljudnivåer – så att publiken blir lomhörd sedan mååånga år tillbaka – och det blir bara färre och färre av publik = fler och dansbanor läggs ned eller drar ned på antalet danskvällar. Bl a Ekebo (numera sällsynt med vanlig dans) och Tingvalla (= f o m 2013 dans varannan vecka) är exempel på dansbanor med färre danskvällar – och bl a Bäckaskogs dansbana är ett exempel på nedläggning.


  Att ”DECIBELVÅLDTÄKT = STRESS = SJUKDOMAR” är väl känt – och därför har under de senaste ca 30 åren väldigt MYCKET gjorts för att minska ljudtrycket i bilar, tåg, bussar, flygplan, traktorer och andra arbetsmaskiner allmänt sett, arbetsmiljöer allmänt sett, offentliga miljöer allmänt sett, dagis och skolmiljöer allmänt sett, bostadsmiljöer intill trafikstråk, flygplatser osv. Men avseende ljudtrycket för musik live – så har efter hand – som anläggningarna att förstärka ljudet med – har blivit mer och mer effektiva – så har ljudtrycket för publiken, arrangörerna med personal OCH musikerna själva – bara ökat och ökat under de senaste ca 20 åren – och då särskilt påtagligt under de senaste ca 3 åren ❗


  Var finns ”logiken” i detta ❓ – och om hur danspubliken har haft och har det – kan Du läsa mera om – ifall Du söker på – EMAIL 26/12-10 – i texten nedan. Om varför det är direkt hälsofarligt med för högt ljudtryck här (sök där på – metal music) – och/eller läs boken ”Vattnets dolda budskap” av Masaru Emoto. Mera om detta för dansbanekulterens överlevna så LivsViktiga här.  NU TILL VAD SOM KAN GÖRAS – OCH PER OMGÅENDE ❗

  1. Varje dansbana installerar en fast ljudtrycksmätare (som även mäter bas- och trumljuden = ca 10-200 Hz) som är kopplad till en för orkestrarna och publiken väl synlig TV-skärm. När mätaren registrerar under 90 dB(A) – så är bakgrundsfärgen på skärmen grön = ljudnivån är då helt OK. När mätaren registrerar mer än 83 dB(A) så blir färgen på skärmen gul. När ljudtrycksmätaren registrerar mer än 85 dB(A) – så blir bakgrundsfärgen på skärmen ilsket röd.

  Men ett maximalt ljudtryck av 85 dB(A) på närmaste publikavstånd framför högtalarna – ÄR en bra utgångspunkt (då blir det lagom = ca 80 dB(A) i den bortre delen av lokalen) – som jag har mätt fram det. Detta som alternativ till det nuvarande decibelvansinnet på mer än 100 dB(A) med spetsar lååångt däröver. OBS ! En ökning med TRE (3) dB(A) innebär att ljudstyrkan fördubblas. I ljudtrycket 91 dB(A) blir man lomhörd efter några få minuter – och bör man ej exponera sig för mer än högst två timmar

  Inget konstigt alls att åstadkomma med dagens teknik. Istället för att som nu – orkestrarna bär sig åt hur som helst med sina ljudinställningar – så blir det dansarrangören = den ekonomiskt ansvarige för dansbanan = orkestrarnas arbetsgivare – som BESTÄMMER hur det skall vara. Att dansarrangörerna medvetet skulle ställa in bakgrundsfärgerna så – att publiken ”jagas bort” av för höga ljudnivåer = ljudtryck över 85 dB(A) = lomhördhet efter några få minuter – förefaller ej vara ett logiskt rimligt scenario – som jag ser det.


  2.
  Ifall jag vore dansarrangör – så skulle jag också, mycket väl synligt för orkestrarna på scenen, i orkestrarnas egna affischformat – ha följande anslagstext (+ Socialstyrelsens broschyr ”Kontrollera ljudnivån !” i A4-format, naturligtvis… 💡 ):


  ”BÄSTA SPELMÄN – VÄL BEKOMME TILL DENNA FESTPLATS ❗

  Min trogna publik klagar som princip ALDRIG över att orkestrarna spelar för lågt – men tämligen frekvent är det ett ”jävla gnällande” över att orkestrarna spelar för hög [= ljudtryck100 dB(A) och mera] – och då speciellt avseende bas- och trumljuden. Att ställa in basvolymen vid soundchecken kan ju ej vara någon konst – för det är ju bara att ställa den volymen på nivån som en akustisk bas kan ge.

  Att ställa in trumljuden är ju ännu lättare – för det är ju bara att ge fan i att förstärka dem. Allmänt sett så skall ljudnivåerna vara lite för höga framför högtalarna [= max ljudtryck av 90 dB(A)] – så blir det lagom i mitten – och något försumbart för lågt i den bortre delen av lokalen. Inget konstigt alls ❗ (Ljudtrycksmätare finns t ex här för 499 kr inklusive frakt och moms).

  Min publik är här för att dansa till Er goa dansmusik OCH socialt umgås – genom att prata med varandra – såväl när dom dansar som när dom sitter eller står vid sidan av dansgolvet. Min publik är ej dövstum utan företrädesvis normalhörande med talförmåga. I o f s så har dom förmåga att skrika också – men det ”hör väl ej hemma” – i sammanhanget dans till ljuv musik – eller ❓

  Därför hoppas jag NU på att Ni kan göra ”soundchecken” så att min publik blir nöjd – och ej minst att Ni följer upp den 2-3 ggr under kvällen – genom att någon av Er går ut på dansgolvet och lyssnar av hur det låter (det skall vara så inställt att INGEN av publiken blir lomhörd) – och då särskilt under slutet av kvällen – när en hel del av publiken har ”droppat av”. Beror det på att dom ej orkar med Ert ”starka buller”

  Det gynnar Er = Ni kommer att få publikens applåder i högre grad = Ni kommer att helt automatiskt bli gladare – det gynnar mig i form av mer och mer publik – och framförallt – publiken kommer att bättre TRIVAS med Er dansmusik = Win-Win-scenario för ALLA

  Som dansarrangör önskar jag Er nu en go spelkväll på denna festplats ❗ / glädjespridaren Josef  OM HUR DET ”STÅR TILL” MED LJUDNIVÅERNA I DAGS DATO

  I en gripande artikel (DN 20/1-13 – ”Tonen i brevet är hotfull. Nu är jag kallad.”) om Nike Markelius, trummis och sångerska i punkbanden Tant Strul och Nike & Röda Orkestern – står bla: ”Jag minns läkaren som sa att jag borde ha slutat med musik för länge sedan. Hon sa att det var den som gjorde mig sjuk.”

  Det kan ligga MYCKET i det – som jag ser det – därför att när jag har varit på en ”bullerdanskväll” – så känns det dagen efter i min kropp – som om jag dagen innan hade utfört tungt fysiskt arbete av typ skogsjobb med motorsåg, dikesgrävning med spade eller dylikt.

  Kvinnors fysiologi är ju normalt ej predestinerade för sådant tungt fysiskt arbete – så det kan ju förklara att Nike Markelius kropp ej tålde den ”dundermusik” – som punkbanden Tant Strul och Nike & Röda Orkestern stod för.

  Nu hoppas jag bara på att Nike Markelius kan komma igen som musiker + att hon lärt sig något – och fortsättningsvis spelar musik som hennes och publikens sinnen och kroppar mår bra av = att Nike Markelius fortsatt till sin icke dövstumma publik kan leverera glädje till ljuv musik.


  IGEN – Om varför det är direkt hälsofarligt med för högt ljudtryck här (sök där på – metal music) – och/eller läs boken ”Vattnets dolda budskap” av Masaru Emoto. Mera om detta här.


  Socialstyrelsen 2005: ”Kontrollera ljudnivån – undvik hörselskador på grund av hög musik !” = en MYCKET informativ pdf-broschyr på den länken.

  I broschyren står bl a: ”Ungdomar och vuxna ska kunna uppleva och njuta av musik utan att riskera hörselskador.”

  Som jag ser det är det OMÖJLIGT att njuta av musik live – ifall den ens är i närheten av åt hållet ett ett ljudtryck av 100 dB(A) = att lomhördhet och/eller hörselskador kan uppstå (som regel är man ALLTID lomhörd efter en danskväll = min gamla bil låter som en Rolls-Royce = är ”ljudlös” på vägen hem). Så bullret i dagens musik live – handlar ej alls om att i någon mån minska ljudet – utan om att mer än halvera ljudnivåerna på bl a dansbanorna [ljudtrycket 90 dB(A) på närmaste publikavstånd framför högtalarna kan vara en bra utgångspunkt – som alternativ till det nuvarande decibelvansinnet på uppåt 100 dB(A) med spetsar lååångt däröver !] – och då särskilt avseende basen. OBS ! En ökning med TRE (3) dB(A) innebär att ljudstyrkan fördubblas. I ljudtrycket 91 dB(A) blir man lomhörd efter några få minuter – och bör man ej exponera sig för mer än två timmar !

  Som det som vanligast numera ÄR – med på tok för höga ljudnivåer – så ”DÖDAR” den publikens dansGLÄDJE – bokstavligt talat ❗ Ifall Du ej tror på det – så kolla då på hur nästan genomgående ”sura” dansarna ser ut – på de foton som finns t ex från Ramshall 24/11-12 här (dom som smilar upp sig för fotografen undantagna).


  Glenn Endys ”drog då på” så att det var hart när OMÖJLIGT att konversera – och FRAMFÖRALLT var bas och trummor olidligt högt inställda (mera ingående om det här). Så jag och särbon åkte hem ca en timme före slutet. Wi hade före pausen sagt till orkestern att sänka ”bullret” – för att Wi ej skulle bli lomhörda. Men som vanligast – ingenting hände – eller snarare att det blev än värre efter pausen.

  Ett sätt att minska ljudbelastningen för publiken – är att på ställningar ”lyfta upp” högtalarna mot taket – eller i vart fall en eller annan meter ovanför publikens huvudens nivå. Då hörs musiken BÄTTRE i hela lokalen = ljudtrycket kan sänkas – och ingen får bullret direkt på sig – som när högtalarna står på scenen, vid sidan om eller framför scenen på golvet.


  Detta är numera ej så ovanligt – men då ENBART för diskanthögtalarna. Men då vinklade ca 15°ned mot publiken – istället för 15° upp mot taket – som det borde vara. Men det VIKTIGASTE är ju att få upp bas- och trumljudshögtalarna ❗ Detta därför att ifall de ljudtrycken är för höga (det är de ju som princip ALLTID numera !) – gör de ej bara hörseln illa – utan även kroppen som sådan. Ingående i sak om vad jag grundar det på här.

  Dock… – det allra enklaste av allt bör ju vara att placera ALLA högtalarna på scengolvets framkant – och luta dom ca 45° bakåt. Då kommer ljudtryckena att fara mot taket och sen ned över publiken – istället för att som nu fara direkt in i publiken.

  I o f s så kan jag ha fel i något av det det ovanstående – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.  EMAIL 26/12-10 – OM LJUV MUSIKRAMSHALLS DANSBANA

  Hej Anders,

  Jag är 69 år LivsErfaren (december 2010) – och har med stort nöje ”nött dansbanor” sedan 1956. Den svenska formen av sällskapsdans – av typ t ex ”vanlig dans” (som numera har fått smeknamnet kasedans) – är ju tämligen unikt i världen – som en fullt ut socialt accepterad form av såväl intellektuellt som rent fysiskt umgänge ”främmande” människor emellan.

  Detta är ju ett fantastiskt fint kulturarv, som de nuvarande dansarrangörerna och ej minst dansorkestrarna har att förvalta – eller varför ej vidareutveckla ? Kulturarvet som sådant har ju nu mer än 100 år ”på nacken” – såvitt jag känner till den saken.


  Dock… – det hände ju något väldigt tragiskt – i publikens perspektiv sett – när musikerna i början på 1980-talet fick tillgång på avancerade förstärkare av sin musik. Dom drog då upp ljudnivåerna i danslokalerna – så att den verbala kommunikationen blev väldigt svår att föra i ”normal” samtalston – ifall man satt på varsin sida av kaffebordet.

  Så då blev det ju att mer och mer ”hålla käften” under speltiden – och istället verbalt kommunicera i pauserna mellan låtarna med sitt sällskap och andra. Det blev ju ”lite rumphugget”, minst sagt och bokstavligt talat – men det gick ju det också, även ifall det ej var något idealt förhållande – ur publikens perspektiv sett – som jag ser det.


  På 1990-talet hade ljudnivåerna på dansbanorna ytterligare ökat – och var då på nivån att publiken, efter en kort tids vistelse i danslokalerna, blev lomhörda. Det medförde att samtalstonen i pauserna blev ”väldigt skrikig” – därför att annars gick det ej att göra sig hörd – därför att alla var ju mer eller mindre döva av den ”uppskruvade musiken”.

  Förutom detta – så började det då också att bli vanligt att orkestrarna ersatte basgittaristen med en maskin = en robot som spelade basgitarr = den levande ”pulsen” i musiken försvann. Därtill blev det också så – att de orkestrar som behöll basgitarristen – ställde basens ljudnivå på tok för högt.


  Så därmed blev dansmusiken mer och mer åt hållet för hög – för att publiken verbalt skulle kunna umgås – och dansmusiken ”puls” styrdes ej alls så sällan av en stendöd = en taktmässigt urtråkig robot – som ju ej alls kunde följa vare sig livemusikens eller ”publikens puls”. Sist men ej minst – basdecibelnivåerna ökades mer och mer till den graden – att ljudenergin ej alls så sällan gjorde direkt fysiskt ont i kroppen också.


  Att ställa in basvolymen RÄTT vid soundchecken kan ju ej vara någon konst – för det är ju bara att ställa den volymen på den nivån som en akustisk bas kan ge (= en sådan som är ungefär lika stor som basgitarristen är). Att förstärka trummorna blev också ett ofog – för som princip behövs det INGEN förstärkning av trummorna – i ALLA de danslokaler som jag har besökt sedan 1956 – och det är mååånga.

  Dock… – nu är det ju så att dagens musiker sällan eller aldrig har hört hur en akustisk basgitarr låter i en danslokal. Men det är ju i sig inget bekymmer – för ifall dom lyssnar på en av sina egna CD-skivor – i en CD-spelare – utan att ”skruva upp” basljuden – så hör dom ju direkt var basljudsnivån i musik live bör vara = ifall dagens basjudsnivåer sänks till ca HÄLFTEN vid spelningar live – så skulle det bli ”perfekt” – ur publikens perspektiv sett – som jag ser det.


  Den delen på ett fartyg som är under vattnet ”bär upp” fartyget så att det kan ”segla” på haven. När kölen på ett fartyg hamnar ovanför vattnet så förliser fatyget – obönhörligen. På samma sätt bär bas- och trumljuden (musikens ”köl”) upp musik live. Men det kan uppfattas som att musiken live – och då särskilt dansmusiken – de senaste ca 20 åren i på tok för hög grad har ”seglat upp och ned” = bas och trumljuden har ”förlist” möjligheten för publiken att njuta av musiken live = energin i bas och trumljuden har ”tagit bort” möjligheten för publiken att höra ”energin” i den fina dansmusiken som sådan.

  De flesta av dagens dansorkestrar TROR att det måste vara så här ”ännavänt” – men såvitt mig känt så har hittills INGEN frågat publiken i någon form av undersökningar – om dom vill ha det så här ”upp och ned” = ”förlist” – eller ❓


  (Anm. Det här med att göra en vettig ”soundcheck” – och då framförallt ställa in basljudsnivån RÄTT – att det är så jävla svårt = nästan ”omöjligt” för dagens dansband – kan jag tänka mig hänger samman med att orkestrarna TROR att dom skall ”spela liv” i publiken med höga ljudvolymer.
  Men höga ljudvolymer har precis motsatt effekt = höga ljudnivåer ”dödar livet” = dans- och livsglädjen (sök där på ordet –
  music) hos publiken – som jag ser det.
  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.)


  ”Om man hör dålig musik så är det ens plikt att dränka den i konversation”
  – sagt av Oscar Wilde. Men det är ju åt hållet helt OMÖJLIGT i dags dato – därför att anläggningarna som förstärker, den i grunden fina dansmusiken, är ju ej alls ”mänskliga”.

  Dock… – dansbanepubliken har i dags dato ett annat knep för att demonstrera sitt ogillande med = efter pausen så är det numera VANLIGT att en hel del av publiken tar sin ”mats ur skolan” = dom går helt enkelt hem när dom ej orkar med ”bullret” längre. Jag hoppas NU innerligt på att dansarrangörerna och dansorkestrarna tar intryck av det – INNAN den fina svenska dansbanekulturen är hopplöst ”förstörd” ❗


  Dansorkestrarnas mångåriga ”gnäll” över att publiken på dansbanorna blir mindre och mindre – och att dansbanorna som sådana blir färre och färre – är i mitt perspektiv sett, fullständigt obegriplig. Hur ”körda” får dom vara som dansbandsmusiker ?


  (GOD IDÉ ❓ Ifall orkestrarna enbart skulle få en grundersättning – som täckte deras fasta och rörliga kostnader för att ta sig till festplatsen + en bonus på hur publikdragande orkestrarna är = en %-del av arrangörens entré-intäkter – skulle orkestrarna då ej lägga sig MYCKET mera vinn om att ej ”döda”
  (med ”omänskliga ljudnivåer”) publikens glädje och energi i att dansa = mer och mer publik skulle komma till dansbanorna – som i sig skulle kunna medföra lägre entréavgifter = Win-Win -scenario för ALLA ❓ )


  Nu till en helt annan sak. När jag började min ”karriär” som besökare på dansbanor 1956 – så var det så att herrarna bjöd upp damerna till dans ALLA danser – utom de tre damernas i slutet av kvällen. Sen blev det så att även damerna tilläts att bjuda upp till dans (s k demokratisk dans) – men det blev ingen ”höjdare” – för damerna förblev passiva. Då ändrades det till att bli som det numera rätt ofta är – att herrarna bjuder tre danser och damerna tre danser – alternativt en halvtimma vardera.

  Detta är ju – som jag ser det – också en form av ”onaturlig” styrning av hur publiken skall bete sig – förutom att decibeleländet är det. I naturen är det ju så att det som princip ALLTID är honan som ”bjuder in” hannen. Därför har jag fått upp idén om – att varför ej testa med att ”vända på steken” helt och hållet – avseende vem som skall buda vem till dans ? Detsamma som att damerna bjuder upp de herrar de önskar under hela danskvällen – för det skulle ju innebära att damerna ej skulle kunna vara passiva.


  Såvitt mig känt så har det aldrig provats. Måhända skulle detta + en för en normalhörande människa lämplig decibelnivå på dansmusiken live – ge ett ”oanat lyft”, för att öka antalet besökare på de fåtaliga dansbanor som finns kvar (relativt hur det var under 1950-70-talen), kanske… 💡 – och vem skulle kunna ”gråta över det”

  Fortsatt God Jul !

  önskar Josef Boberg


  PS.
  Mera ingående om detta MYCKET LivsViktiga ämne, för den svenska dansbanekulturens överlevnad, här – och ej minst här.


  ”I lördags var Josef och Ann och åt danssupé på Ekebo till Fernandoz med Git. Till ca 90 % höll dom sig under kvällen på decibelnivån njutbart för en normalhörande = ej alls hörselhandikappad människa. Därtill spelar dom ju också fantastiskt fin dansmusik – och hade därtill ett lyft med den med Git. Dom fick i Princip applåder av publiken efter varje låt dom spelade – och under hela kvällen – för att ej tala om hur avskedsapplåderna blev.


  Under pausen var Wi i Storstugan och skulle lyssna och dansa till ”Perikles fantastiskt fina dansmusik på CD – men nu Live ❗ Wi dansade en låt och lyssnade på en – men sen började Josef bokstavligt talat att må illa. Det berodde ej alls på en snaps och en öl Josef hade druckit till maten. Det gjorde bokstavligt talat ont i framförallt Josefs bröstområde. Ann kände också lika dant – men ej alls lika mycket. Varken Ann eller Josef är särskilt ljudkänsliga. Josef är före detta sjömaskinist på oceangående fartyg – och Ann spelade gitarr, dragspel och var vokalist i ett dansband under ca 15 år i yngre dar.


  Wi råkade under rökpaus tidigare under kvällen i samspråk med två mysiga ungdomar i 20-årsåldern. DecibelVåldtäkten = KrigsMusiken numera på dansbanor, diskotek osv kom då upp. Dom sa ungefär så här: ”Javisst… – det här är för jävligt. När Wi har varit ute på sånt här en kväll – så har Wi bokstavligt talat DecibelBaksmälla = KrigsMusikBaksmälla i åt hållet tre dygn – förutom alkoholbaksmälla dagen efter – ifall det har varit en blöt kväll. Tinnitus i öronen och ont i hela kroppen. Men va faen skall ska Wi göra ❓ Wi har ju inget alternativ – ifall Wi vill träffa och umgås med andra ungdomar i dansens form – och orkestrarna bara tänker på att tjäna pengar = dom skiter väl i hur det går med bl a wår oersättliga hörsel osv.”” – slut citat från en bra bit ned i texten här.


  Om pågående myndighetsaktiviteter om – ”NÄR ÄR HÖGT FÖR HÖGT” – har jag samlat information om här.

 14. Josef Boberg skriver:

  Uppdaterad den 9 oktober 2013


  Livet i kött är som en öppen bokmen mååånga ”läser” bara EN sida – om bl a mänskliga ljudtrycksnivåer
  [= med ”råge” under 91 dB(A)] för musik live.

  Ifall Du tar till Dig NÅGOT av det följande så kan det vara bra – och ifall Du ej alls tar till Dig så är det lika bra – vad mig anbelangar. / Josef Boberg


  Tips.
  Söker Du vidare ranking av Deléns av mig – eller någon annan specifik orkester – skriv då in orkesterns namn i sökfunktionen på Din webbläsare = längst ned till vänster på sidan (ifall Du har öppnat den funktionen längst upp i menyraden på Din webbläsare). Sen är det bara att klicka på – för att ta del av ALLT som jag har upplevt med den orkestern. Min ranking av danskvällar med orkestrar som spelade ljuv musik live finns HÄR.


  OM ”KATASTROFEN” MED DANSBANDET DELÉNS I TINGVALLA UNDER NYÅRSAFTONEN TILL 2013

  MERA INGÅENDE OM DETTA FÖR DEN FINA SVENSKA DANSBANEKULTURENS ÖVERLEVNAD SÅ LIVSVIKTIGA ÄMNE HÄR OCH HÄR.


  Ca 1, 5 miljoner i Sverige (= ca 16 procent av befolkningen) har redan tinnitus = bl a ringningar och/eller andra störande ljud som påverkar det dagliga livet – och som påverkar allmäntillståndet med t ex koncentrationssvårigheter och sömnproblem. Hur många hundra tusen eller miljoner till skall det behöva bli ? – innan dom som producerar musik live = musikerna själva – inser att dom bevisligen är en av huvudorsakerna till att så mååånga har tinnitus.

  Vid ett kontinuerligt ljudtryck av ca 91 dB(A) blir en normalhörande person lomhörd efter några få minuter – och kan få irreversibla hörselskador efter ca två timmar. Detta alldeles oavsett ifall det är kontinuerligt musik-buller eller annat buller.

  Som princip INGEN med förståndet och hörseln i behåll – skulle kunna tänka sig att frivilligt vistas på en arbetsplats (som princip ALLA arbetsgivare känner till att personalen blir stressad av kontinuerliga ljudtrycksnivåer över ca 80 dB(A) – och därmed gör en sämre arbetsinsats) eller annorstädes fyra timmar – och för det betala 150 kr eller mer – med ett kontinuerligt ljudtryck av 91 dB(A) och däröver – utan att använda effektiva hörselskydd.


  Så nu återstår bara två saker att göra – för att ej fler och fler skall drabbas av tinnitus.

  1. Lagstifta om att all publik, personal och musikerna själva – vid musik live-föreställningar med ljudtrycket 91 dB(A) och däröver – TVINGANDE skall använda effektiva = godkända hörselskydd

  2. Att musikerna själva skaffar sig ljudtrycksmätare – och därmed själva kan se till så att ljudtryckena vid sin musik live ”med råge” ligger UNDER lomhördhetsgränsen 91 dB(A).


  Personligen tycker jag att pkt 2 är det mest naturliga, snabbaste, billigaste och på alla sätt det mest vettiga. Som jag ser det så finns det i Sverige idag mer än nog av lagar redan att hålla reda på = någon gång måste politikerna och lagstiftarna själva komma på att Wi behöver ej flera lagar – utan avsevärt betydande färre – för att Wi skall kunna säga att Wi lever i en rättsstat.

  Till detta med på tok för höga ljudtryck vid dagens musik live-arrangemang – bör rätteligen det följande också föras…


  Jag kan ej ens i min vildaste fantasi föreställa mig att musiker ”drar på för kung och fosterland” för att medvetet skada publikens hörsel och störa trivseln – och än mindre sig själva – utan dom är helt enkelt dåligt pålästa om musikljud allmänt sett – och om för höga dB(A)-ljudtryck i synnerhet. Ingenting blir ju mera rätt av att mååånga gör samma fel

  Jag tror därför på på goda grunder att detta med på tok för höga ljudtryck för musik live – bottnar i att som princip bl a alla dansbandsmusiker gör lika dant som andra gör – och ingen frågar sig varför ❓


  Det eller de dansband som skulle göra det – och skaffa sig en ljudtrycksmätare för att se till att ljudtrycket framför högtalarna vid scenen höll sig under 91 dB(A) – tror jag på mycket goda grunder på kort tid skulle ”segla upp” till nivån som de allra populäraste dansorkestrarna i Sverige.

  Detta därför att mååånga av publiken är urless på att skrika sig hesa för att verbalt kunna kommunicera med varandra (Varför tror Du att publiken sviker = dansbanor läggs ned ?).

  Men decibelknarkarna = betydande färre än 10 % av publiken – kommer nog inledningsvis att bli ledsna – men lite spill får hen alltid räkna med. Men deras ”sjukdom” kommer att ”läkas ut” över lite tid sett, förhoppningsvis… 💡

  – slut citat härifrån.


  Email till info@delens.se den 1 januari 2013.


  Hej Christoffer & Co,

  Nyårsaftonen med Er i Tingvalla blev en katastrof – avseende att kunna känna glädje och dansa till ljuv musik (sök där på – music), tyvärr tyvärr… 😥

  Men vaddå… – ni är ju uppväxta med bullriga dagismiljöer och öronbedövande discomusik – så det är väl då ej att förvånas över att ni ”drar på” så att publiken blir lomhörd.


  Dock… – hade ni åt hållet halverat [= minskat ljudtrycket 3 dB(A)] det högtalarförstärkta trumljudet (ni hade ju fyra STORA trum- och bashögtalare stående på golvet framför scenen) så hade det nog blivit ”rätt bra”. Ifall ni HELT hade stängt av förstärkningen av trumman – så hade det nog blivit åt hållet ”perfekt” för en normalhörande avseende trumljudsnivån – är jag rätt säker på. Vad finns det för musikaliska skäl för att förstärka en trumma – i en så liten lokal som Tingvalla är ❓

  Jag kan tänka mig att ni hela kvällen spelade på ljudnivån en bra bit över 95 dB(A) med ljudspetsar lååångt däröver ! Själv är jag rätt säker på att ca 85-90 dB(A) hade varit lagom för publiken – som alternativ till det ”decibelvansinne” ni stod för på uppåt 100 dB(A).


  fre, 16 nov 2012 12:27 – ”Hejsan allihopa! Den 31 december bjuder vi upp till dans på tingvalla i åstorp. Kom och fira nyår med oss i bandet! Det kommer bli mat och dans. för med info gå in och kolla på http://www.klubb83.se/ Mvh. Deléns pågarna!” – slut citat härifrån.

  Det märkliga i det sammanhanget var att det sades att ni ej hade kläm på ens de vanligaste av snapsvisorna – trots att ni hade haft ca 1, 5 månader på Er att öva in sådant. Hur kunde det komma sig ❓


  [Svaret fick jag per email 2/1-13 kl. 01:15 – och det lyder som följer:

  Hejsan Josef.
  Ditt inlägg tänker vi inte komentera på din sida då vi tycker det är onödig tid.
  Men när det gäller snappsvisorna på Nyårsaftonen i Tingvalla hade vi inte fått reda på något om nått.
  Men ha de kanon Mvh: Grabbarna!

  Mitt svar på det blev ca en timme senare:
  ”Hej – och tack för svaret !
  Ha de kanon ni också – och jag hoppas på att ni kommer att bli ett av de bästa dansbanden i Sverige så småningom.
  ALL LYCKA TILL ❗ / Josef
  https://josefboberg.wordpress.com/2008/03/28/decibelhelvetet-stress/#comment-1569
  ]


  Särbon Ulla (hon finns på bild HÄR – och ser ju ej så förtjust ut över vare sig mig som danspartner eller Er dundermusik) var under kvällen TVÅ gånger vid scenen och försökte få Er att inse att ni spelade åt helvete för högt – relativt lokalens förmåga att absorbera buller – och publikens = den mogna ungdomens generations behov för att med glädje kunna dansa till Er i grunden så goa och fina dansmusik med så fint ”gung i”.

  Responsen på detta – ifrån Dig Christoffer – var ju åt hållet att Du uttryckte Dig som om Ulla ej hade någon beaktansvärd förmåga för att kunna uttala sig om Er bullermusik var lämplig eller ej. Trist att Du har en sådan inställning till en SPONTAN reaktion ifrån en av publiken – tycker jag. Men Du gjorde ju bara så gott Du kunde – och så blev det som det blev = på tok för höga ljudnivåer HELA kvällen (= publiken var lomhörd hela kvällen), tyvärr tyvärr… 😥


  Publiken gav Er ju MYCKET magert med applåder under kvällen. Hur tolkar Du och Dina spelkompisar det ❓ Var det publiken som var ”dumma i huvudena” – som ej uppskattade Er ”dundermusik” med spontana applåder – eller var det ni som ej alls hade ”spår” av förmåga till att interagera (”interaktion betyder samverkan, samspel eller ömsesidig påverkan”) med publiken ❓

  När jag och särbon Ulla kom till Tingvalla vid halvnio-tiden – så var publiken uppåt värre – och sen dämpades det mer och mer under kvällen. Det bekräftas i sig av bilderna HÄR. Ifall Du kollar av bilderna i slutet = tagna i slutet av kvällen – så kan Du nog finna att munterheten hos publiken är ”bortspelad” – därför att ”glada anleten” saknas i stort sett helt – ifall Du undantar dom som upptäckt fotagrafen – och smilar upp sig för den sakens skull.


  Särbon Ulla och jag orkade ej med Ert buller till slutet – så Wi åkte hem strax efter tolv (Wi var då båda gravt lomhörda + att jag hade en känsla av att ha vatten i vänster öra) – för Wi värnar nogsamt om hälsa och välbefinnande. Gör ni det

  HÄLSAN ÄR EJ ALLT – MEN UTAN HÄLSAN FÅR ALLT ANNAT UNDERORDNAD BETYDELSE (video ca 3 min) ❗


  Apropå detta – med Era på tok för högt inställda ljudnivåer och att det kan påverka hälsan – så var det en man som akut fick åka i ambulans till sjukhuset strax efter pausen. Det kan väl ej uteslutas att det kan ha haft med Era på tok för högt inställda ljudnivåer att göra – eller (sök där på – metal music)

  Hur som med det – så kommer Er ”karriär” som dansband ej att bli särskilt framgångsrik – ifall ni fortsätter med Er ”bullermusik” – som jag ser det.


  Detta av skälen – att ifall ”bullermusiken” = lomhördhet blir det tongivande på dansbanorna framöver – så kommer publiken ej att orka med det (”decibelknarkarna” undantagna = på sin höjd 10 % av publiken) = publiken kommer att minska mer och mer och fler och fler dansbanor kommer att läggas ned. Ni kommer då att få svårare och svårare att få engagemang.

  Ifall det blir som jag innerligt hoppas på – att ”bullerorkestrarna” mer och mer kommer att ratas av dansbaneägarna = mer och mer publik kommer ”dras till” dansbanorna – så ligger Deléns ”risigt till” för att få engagemang – ifall ni fortsatt spelar som i Tingvalla på nyårsaftonen.

  Det är helt upp till Er själva hur det blir med Deléns orkester som dansband.


  Jag kommer i vilket fall som att fortsatt ENVIST hävda att ”bullermusik” = lomhördhet är ej något som vare sig dagens eller morgondagens danspublik vill ha – ifall Wi ej ”hänger upp oss” på undantagen = dom som bekräftar principen = ”decibelknarkarna” = på sin höjd 10 % av publiken. Men dom skall ej negligeras – därför att det är oftast dom som står för och ”tjatar” på orkestrar – som redan spelar för högt – att dom skall spela än högre.

  Wi normalhörande (flera än 90 % av publiken) är som vanligast ej så aktiva som ”decibelknarkarna” är, tyvärr tyvärr… 😥

  Min envishet har jag åskådliggjort i text med länkningar på min blogg HÄR – enligt bl a det följande;


  ”ATT ”ÖVER EN NATT” FÅ STOPP PÅ – DEN SEDAN MER ÄN 20 ÅR PÅGÅENDE ”FÖRINTELSEN” – AV DEN FINA SVENSKA DANSBANEKULTUREN – DET ÄR SÅ BANALT ENKELT – ATT DET KNAPPT GÅR ATT FÖRKLARA


  Orkestrarna dundrar på med på tok för höga ljudnivåer – så att publiken blir lomhörd sedan mååånga år tillbaka – och det blir bara färre och färre av publik = fler och dansbanor läggs ned eller drar ned på antalet danskvällar. Bl a Ekebo (numera sällsynt med vanlig dans) och Tingvalla (= f o m 2013 dans varannan vecka) är exempel på dansbanor med färre danskvällar – och bl a Bäckaskogs dansbana är ett exempel på nedläggning.

  Att ”DECIBELVÅLDTÄKT = STRESS = SJUKDOMAR” är väl känt – och därför har under de senaste ca 30 åren väldigt MYCKET gjorts för att minska ljudtrycket i bilar, flygplan, traktorer och andra arbetsmaskiner allmänt sett, arbetsmiljöer allmänt sett, offentliga miljöer allmänt sett, bostadsmiljöer intill trafikstråk, flygplatser osv. Men avseende ljudtrycket för musik live – så har efter hand, som ljudförstärkaranläggningarna blivit mer och mer effektiva, ljudtrycket för publiken, arrangörerna med personal OCH musikerna själva – bara ökat och ökat under de senaste 30 åren ❗

  Var finns ”logiken” i detta ❓ – och om hur danspubliken har haft och har det – kan Du läsa mera om – ifall Du söker på – EMAIL 26/12-10 – i texten nedan. Om varför det är direkt hälsofarligt med för högt ljudtryck HÄR (sök där på – metal music) – och/eller läs boken ”Vattnets dolda budskap” av Masaru Emoto. Mera om detta HÄR.


  OMEDELBARA ÅTGÄRDER FÖR ATT STOPPA DEN PÅGÅENDE DANSBANE-KULTURENS ”FÖRINTELSE”

  1. Varje dansbana installerar en fast ljudtrycksmätare (som även mäter bas- och trumljuden = ca 10-200 Hz) som är kopplad till en för orkestrarna och publiken väl synlig TV-skärm. När mätaren registrerar under 90 dB(A) – så är bakgrundsfärgen på skärmen grön = ljudnivån är då helt OK. När mätaren registrerar 91 dB(A) så blir färgen på skärmen gul. När ljudtrycksmätaren registrerar mer än 91 dB(A) – så blir bakgrundsfärgen på skärmen ilsket röd.

  Ett maximalt ljudtryck av 90 dB(A) på närmaste publikavstånd framför högtalarna ÄR en bra utgångspunkt – som jag ser det – som alternativ till det nuvarande decibelvansinnet på mer än 100 dB(A) med spetsar lååångt däröver. OBS ! En ökning med TRE (3) dB(A) innebär att ljudstyrkan fördubblas. I ljudtrycket 91 dB(A) blir man lomhörd efter några få minuter – och bör man ej exponera sig för mer än högst två timmar

  Inget konstigt alls att åstadkomma med dagens teknik. Istället för att som nu – orkestrarna bär sig åt hur som helst med sina ljudinställningar – så blir det dansarrangören = den ekonomiskt ansvarige för dansbanan = orkestrarnas arbetsgivare – som BESTÄMMER hur det skall vara. Att dansarrangörerna medvetet skulle ställa in bakgrundsfärgerna så – att publiken ”jagas bort” av för höga ljudnivåer = ljudtryck över 91 dB(A) = lomhördhet efter några få minuter – förefaller ej vara ett logiskt rimligt scenario – som jag ser det.


  2.
  Ifall jag vore dansarrangör – så skulle jag också, mycket väl synligt för orkestrarna på scenen, i orkestrarnas egna affischformat – ha följande anslagstext (+ Socialstyrelsens broschyr ”Kontrollera ljudnivån !” i A4-format, naturligtvis… 💡 ):

  ”BÄSTA SPELMÄN – VÄL BEKOMME TILL DENNA FESTPLATS ❗

  Min trogna publik klagar som princip ALDRIG över att orkestrarna spelar för lågt – men tämligen frekvent är det ett ”jävla gnällande” över att orkestrarna spelar för hög [= ljudtryck100 dB(A) och mera] – och då speciellt avseende bas- och trumljuden. Att ställa in basvolymen vid soundchecken kan ju ej vara någon konst – för det är ju bara att ställa den volymen på nivån som en akustisk bas kan ge.

  Att ställa in trumljuden är ju ännu lättare – för det är ju bara att ge fan i att förstärka dem. Allmänt sett så skall ljudnivåerna vara lite för höga framför högtalarna [= max ljudtryck av 90 dB(A)] – så blir det lagom i mitten – och något försumbart för lågt i den bortre delen av lokalen. Inget konstigt alls ❗ (Ljudtrycksmätare finns t ex HÄR för 499 kr inklusive frakt och moms).

  Min publik är här för att dansa till Er goa dansmusik OCH socialt umgås – genom att prata med varandra – såväl när dom dansar som när dom sitter eller står vid sidan av dansgolvet. Min publik är ej dövstum utan företrädesvis normalhörande med talförmåga. I o f s så har dom förmåga att skrika också – men det ”hör väl ej hemma” – i sammanhanget dans till ljuv musik – eller ❓

  Därför hoppas jag NU på att Ni kan göra ”soundchecken” så att min publik blir nöjd – och ej minst att Ni följer upp den 2-3 ggr under kvällen – genom att någon av Er går ut på dansgolvet och lyssnar av hur det låter (det skall vara så inställt att INGEN av publiken blir lomhörd) – och då särskilt under slutet av kvällen – när en hel del av publiken har ”droppat av”. Beror det på att dom ej orkar med Ert ”starka buller”

  Det gynnar Er = Ni kommer att få publikens applåder i högre grad = Ni kommer att helt automatiskt bli gladare – det gynnar mig i form av mer och mer publik – och framförallt – publiken kommer att bättre TRIVAS med Er dansmusik = Win-Win-scenario för ALLA

  Som dansarrangör önskar jag Er nu en go spelkväll på denna festplats ❗ / glädjespridaren Josef
  – slut citat härifrån.


  Alla har Wi RÄTT att må BÄTTRE (även som publik på dansbanor ?) = leva vällustigare – eller ❓

  Ha det BÄTTRE
  önskar
  Josef Boberg

  Skottorp JohnsFarm
  312 96 Laholm

  Fax & tel.nr 0430-215 66
  Email josef@boberg.nl  ”NÄR ÄR HÖGT FÖR HÖGT”91 dB(A) SKALL man ej utsätta sig för mer än två (2) timmar utan effektiva hörselskydd

  Om hur för högt ljudtryck också påverkar = plågar kroppen som sådan HÄR = ljudtryck som ej kan dämpas med någon form av hörselskydd.

  ”VAD VET MUSIKER OM FÖR HÖGT” ❓ Tja… – ej särskilt mycket – om Du klickar på länken och kollar stapeldiagrammen.


  MÄRKLIGT, minst sagt, att just musiker – som har som profession att generera goa ljudmiljöer – för sig själva och sin icke dövstumma publik under några timmar – bara sällsynt känner till [Artister och Musiker Mot Tinnitus (AMMOT) undantagna] att 91 dB(A) och däröver ger såväl tillfälliga (= lomhördhet) som irreversibla hörselskador.

  En människas kropp i kött består av ca 13 miljarder kroppsceller, ca 130 miljarder hjärnceller, ca 44 organ – och ett ”oändligt” antal ständigt pågående bioelektriska kemiska processer + ett medvetande. Det vore ju jävligt konstigt – ifall allt detta ofattbart fantastiska och finstämda – ej far MYCKET illa av för höga ljudtryck – eller ❓


  Sen är det ju jävligt konstigt att yrkesmusiker, till allt övervägande del, är så ”urusla” på – att vid sina spelningar live – ställa in balansen mellan bas- och trumljud och diskantmusiken (= de övriga instrumenten och sången). Diskrepansen = skillnaden är som vanligast att ljudtrycket för bas och trumma ligger ca dubbelt så högt [= ca 3 dB(A) högre] – relativt diskantmusiken. Det gör att ”öronen tröttnar” på att försöka höra det instrumentala, sången, snacket från orkestern mellan låtarna osv. Synd… – verkligen synd… 😥

  Ifall musikerna vid soundchecken satte in en av sina CD-skivor i ljudanläggningen (CD-skivor är ju producerade med hjälp av ljudtekniker – som kan det här med balans mellan bas, trumma och diskant) – och drog upp ljudnivån för närmaste publikavstånd framför högtalarna till t ex ca 90 dB(A) = ljudtrycket EN dB(A) under där lomhördhet uppstår för som princip ALLA normalhörande efter några få minuter – så skulle dom ju ”lätt som en plätt” SJÄLVA höra och kunna mäta hur dom skall ställa in bas och trumma relativt diskantmusiken. Med reglaget i anläggningen för bas/diskant i neutralläget, naturligtvis… 💡 Inget konstigt alls – som jag ser det – eller ❓


  Apropå det här med för höga ljudtryck på bas och trummor – relativt diskantmusiken – och för högt allmänt sett – så var jag i Ramshall för ca 1,5 år sedan och dansade. Orkestern ifråga ”dundrade” på (jag minns nu ej vilken det var), som vanligast är numera. Men dagen ifråga var en påkallad ”spardag” av energi. Så orkestern stängde av sin förstärkaranläggning – och gick ut till dansgolvets mitt – och spelade live instrumentalt och med sång.

  Med plasthink som trumma, dragspel, saxofon osv – så drog dom några låtar utan någon som helst ljudförstärkning – och de unisont SPONTANA applåderna ifrån som princip ALLA av den månghövdade publiken blev ”öronbedövande” – och efter varje låt.


  Att få nöjet att dansa med sådan GLÄDJE TILL LJUV MUSIK var HIMMELSKT – minst sagt. Det för i BEVIS att bas och trumljuden i princip ALDRIG kan bli för låga – för det går ju än BÄTTRE att dansa efter gunget i diskantmusiken som sådan. Men bevisligen är bas och trumljuden visavi diskanten – som princip ALLTID för höga i dagens musik live, tyvärr tyvärr… 😥 – som jag ser det.

  Allmänt sett så konstaterar jag därför att orkestrarna kan som princip ALDRIG spela för lågt – för att det skall gå att NJUTBART dansa till musiken – utan ENBART för högt – och då särskilt avseende bas- och trumljudtrycken.

  I o f s så kan jag ha fel i i något av det ovanstående – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.


  Ifall Du nu vill börja om ifrån början av denna kommentar – så finns den HÄR – och ytterligare om detta LivsViktiga ämne HÄR, HÄR och HÄR.  ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även som publikdansbanor ?) = leva vällustigareeller

  DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT

 15. Dansaren skriver:

  Detta var det värsta vi hört! Att se hur du hänger ut de poppulära unga dansbdandet på det här viset som du gör. Skam på dig att slå så långt under bältet på ett bande som jobbar för att framtiden innom dansbandsmusiken skall leva kvar. Måna med oss har hur trevligt som helst och klaga inte på för hög volym då den var aldeles lagom. Det går aldrig som orkester att förgylla allas krav under en kväll, vi alla tycker olika om allt. Men än en gång hur kan man gå ut såhär och göra nått sånt som dig! Bedrövligt. Tror många med mig tänker så här efter läst detta. ” Sitt hemma med din fru i köket och spela på din bandspelare på en låg volym” istället för att sitta här och kränka band som gör allt för att roa oss lite äldre! Så än en gång ska du klaga bli hemma i soffan istället! Mvh: Mogendansare som älskar live musik!

 16. Josef Boberg skriver:


  Tack ❗ – Dansaren
  = BaseTest@hotmail.com (emailadressen har jag hämtat från Din kommentar ovan) – för Dina högst personliga synpunkter.

  Det är ALLTID välgörande – oavsett ifall det är risningar eller rosningar – därför att det medverkar till att jag själv skall kunna se om min uttryckta personliga ”ståndpunkt” håller hela vägen – som jag ser det.

  Dock… – ifall Du var i Tingvalla nyårsafton – så kan jag misstänka att Du antingen har ett visst mått av nedsatt hörsel – eller tillhör gruppen ”decibel-knarkare” = max 10 % av publiken.

  Jag har gett uttryck för hur jag som normalhörande upplevde nyårsaftonen i Tingvalla – och det ”står jag upp för”. Det finns ju ännu ingen lag i Sverige som förbjuder sådant – såvitt jag vet.

  Jag älskar också live musik MYCKET – NÄR den är anpassad för normalhörande.

  Ha det BÄTTRE och BÄTTRE under året 2013 ❗ – önskar Josef


  ”NÄR ÄR HÖGT FÖR HÖGT”91 dB(A) SKALL man ej utsätta sig för mer än två (2) timmar utan effektiva hörselskydd

  ”VAD VET MUSIKER OM FÖR HÖGT” ❓ Tja… – ej särskilt mycket – om Du klickar på länken och kollar stapeldiagrammen.

  MÄRKLIGT, minst sagt, att just musiker – som har som profession att generera goa ljudmiljöer – för sig själva och sin publik under några timmar – bara sällsynt känner till [Artister och Musiker Mot Tinnitus (AMMOT) undantagna] att 91 dB(A) och däröver ger såväl tillfälliga (= lomhördhet) som irreversibla hörselskador.

  Om hur för högt ljudtryck påverkar = plågar kroppen som sådan HÄR.

 17. illvilligabloggen skriver:

  Nu var jag inte på plats-men litar på Josefs ord ,när det
  gäller volymen……den är helt enkelt för hög för det mesta
  nuförtiden…eftersom jag själv är musikant….så får jag
  säga att min egen hörsel har blivit lidande i viss mån.
  Ligger på gränsen..kan få kortvarig tinnitus,,,,har vid test
  en helt normal ljudkurva …praktiskt taget ,absolut relativt
  gehör o praktiskt taget helt absolut gehör -o jag kan skilja
  med örat på tonavikelser på 2-3 cent ,100 delar alltså…
  men ,men,rent volymmässsigt fungerar det inte så bra
  längre -hör tex inte alltid mobiltelefonen i fickan längre.
  Vid ett samtal när folk sitter och viskar åt mig …så ber
  jag dom bara hålla käften istället jag orkar inte anstränga
  mig…..vanligt alltså att musikanter fortfarande har perfekta
  hörselkurvor men …att hörseln inte fungerar volymmässigt.

 18. illvilligabloggen skriver:

  En ”trist” kommentar till av illvilliga. Jag tror det är så Josef
  att anledningen till den höga volymen är flera……en anledning
  är att faktiskt är ett sätt att maskera musikalisk oskicklighet
  genom att vrida upp ordentligt….och kanske en del av publiken
  som inte är så i egentlig mening danskunnig …vill känna rytmen
  i hela kroppen vibrerande nerifrån fötterna för att kunna föra sig
  på dansgolvet …..det hemska för en musiker är att så småningom
  om han eller hon utsätter sig för för hög volym…så pajar hörseln
  tillslut på det sättet att musikern ifråga inte ens uppfattar tonerna
  rätt …dom blir alltid något för höga eller för låga ….vid ska vi
  säga popkonserter använder musikerna och publiken ofta ;
  hörselskydd faktiskt….du får kanske börja att göra det på
  dansgolvet också Josef ….för någon ändring lär det inte bli,
  Sådana rätt diskreta skydd kan man köpa i jag tror i dom
  flesta musikaffärer.

 19. Josef Boberg skriver:


  Livet i kött är som en öppen bokmen mååånga ”läser” bara EN sida – om bl a mänskliga ljudtrycksnivåer
  [= med stor ”råge” under gränsen för lomhördhet 91 dB(A) = under 85 dB(A)] för musik live.

  Om hur ljudtryck över 91 dB(A) skadar blöjbarn här.

  Ifall Du som nu har hittat hit tar till Dig NÅGOT av innehållet i denna kommentar så kan det vara bra – och ifall Du ej alls tar till Dig så är det lika bra – vad mig anbelangar. Ditt liv är Ditt liv – och det har jag INGEN rätt att ”lägga mig i”. / Josef


  Taaack ❗ – Janne
  – för Dina bekräftande kommentarer om det pågående decibelvansinnet = ALLA är förlorare på det = såväl musikerna själva, arrangörerna med personal (som ju också blir lomhörda och får mindre och mindre publik = mindre och mindre intäkter) och ej minst publiken.

  Einstein lär på sin tid ha sagt: ”Bara två saker är oändliga, Universum och den mänskliga dumheten. Men när det gäller Universum (video ca 64 min) är jag ännu inte absolut säker”.


  Det pågående decibelvansinnet är väl en god bekräftelse på att Einstein hade åt hållet rätt för sig – som jag ser det.

  Dock… – ”så jävla körd” kommer jag personligen förhoppningsvis aldrig att bli – att jag slutar upp med att torgföra att jag som flitig besökare på dansbanor sedan 1956 – har en fullt ut realiserbar idé om hur det PÅGÅENDE decibelvansinnet = lomhördhet – ”över en natt” kan stoppas för gott. Det finns på min blogg bl a här.


  Att lyssna på musik med hörselskydd – det tycker jag är så urbota dumt – att det avstår jag helt ifrån. Då lämnar jag hellre föreställningen ifråga – av det enkla skälet att hörselskydd skyddar ej alls kroppen för den förstörelse (sök där på – metal music) som för höga bas och trumljud ALLTID ger.


  [Anm. 26/11-13. På den punkten har jag ändrat mig. Sedan något år tillbaka så använder jag ALLTID proppar. De tar ned ljudtrycket ca 20 dB(A). Men ifall basljudtrycket
  (basgitarren och trummorna) är över 94 dB(A) så hjälper ej propparna. Då är det bara att ta Josef ur den ljudtrycksskolan = åka hem – ifall jag ej skall få fysisk basljudtrycksbaksmälla i hela kroppen i ett eller annat dygn. ”Åka hem” p g a detta händer då och då fortfarande.

  Min ”dröm” (drömmar kan slå in – för allt är möjligt !) om ideal dansmusik live ljudtrycksmässigt – ÄR att musiken på sin höjd bara skall vara dubbelt så högt ställd som publiksorlet. Det skall vara CD-stuk på musiken = diskanten skall vara högst och basen snäppet under. Så säg att publiksorlet mellan låtarna är 78 dB(A) – så skall då i så fall diskantens vara 81 dB(A) och basen snäppet under. Detta grundat på att hörseln registrerar 3 dB(A) som en fördubbling av ljudtrycket. Pausmusiken bör på samma grunder vara minst 3 dB(A) lägre än vad publiksorlet är – och med CD-stuket intakt, naturligtvis… = diskanten är högst och basen snäppet under.

  Finns det någon enda normalhörande person – som ej mer än väl hör musiken som sådan – när musikljudtrycket är dubbelt så högt = 3 dB(A) högre än vad publiksorlet är ?


  Men detta kan ju aldrig inträffa – så länge som orkestrarna ej använder sig av en ljudtrycksmätare. Det går ej att på gehör få reda på vilken dB(A)-nivå som publiksorlet är på – lika lite som att det utan ljudtrycksmätare går att på gehör få reda på vilken dB(A)-nivå som diskanten relativt basen är på osv. Detta på goda grunder sagt – utifrån hur jag med egna gjorda erfarenheter upplever det. I o f s så kan jag ha fel i detta. Vad tror Du ?

  – slut citat ifrån en bit ned i texten här.]


  Sedan ett par år tillbaka så bearbetar jag orkestrar och dansbaneägare med bl a sådan här info – via gästböcker, email osv. Förr eller senare kommer det att ”ta skruv” – hoppas jag innerligt på.

  ”Ifall Wi spottar på en sten tillräckligt länge – så blir den blöt till slut !”


  ”NÄR ÄR HÖGT FÖR HÖGT”91 dB(A) SKALL man ej utsätta sig för mer än två (2) timmar utan effektiva hörselskydd

  Om hur för högt ljudtryck också påverkar = plågar kroppen som sådan här = ljudtryck som ej kan dämpas med någon form av hörselskydd.

  ”VAD VET MUSIKER OM FÖR HÖGT” ❓ Tja… – ej särskilt mycket – om Du klickar på länken och kollar stapeldiagrammen.


  MÄRKLIGT, minst sagt, att just musiker – som har som profession att generera goa ljudmiljöer – för sig själva och sin icke dövstumma publik under några timmar – bara sällsynt känner till [Artister och Musiker Mot Tinnitus (AMMOT) undantagna] att 91 dB(A) och däröver ger såväl tillfälliga (= lomhördhet) som irreversibla hörselskador.

  En människas kropp i kött består av ca 13 miljarder kroppsceller, ca 100 miljarder hjärnceller, ca 44 organ – och ett ”oändligt” antal ständigt pågående bioelektriska kemiska processer + ett medvetande. Det vore ju jävligt konstigt – ifall allt detta ofattbart fantastiska och finstämda – ej far MYCKET illa av för höga ljudtryck – eller ❓


  Sen är det ju jävligt konstigt att yrkesmusiker, till allt övervägande del, är så ”urusla” på – att vid sina spelningar live – ställa in balansen mella bas- och trumma och diskanten (= de övriga instrumenten och sången). Diskrepansen = skillnaden är som vanligast att ljudtrycket för bas och trumma ligger ca dubbelt så högt [= ca 3 dB(A) högre] – relativt diskanten. Det gör att ”öronen tröttnar” på att försöka höra det instrumentala, sången, snacket från orkestern mellan låtarna osv. Synd… – verkligen synd… 😥

  Ifall musikerna vid soundchecken satte in en av sina CD-skivor i ljudanläggningen (CD-skivor är ju producerade med hjälp av ljudtekniker – som kan det här med balans mellan bas, trumma och diskant) – och drog upp ljudnivån i lokalen till t ex ca 90 dB(A) = ljudtrycket EN dB(A) under där lomhördhet uppstår för som princip ALLA normalhörande – så skulle dom ju ”lätt som en plätt” SJÄLVA höra hur dom skall ställa in bas och trumma relativt diskanten. Med reglaget i anläggningen för bas/diskant i neutralläget, naturligtvis… 💡 Inget konstigt alls – som jag ser det – eller ❓


  Apropå det här med för höga ljudtryck på bas och trummor – relativt diskanten – så var jag i Ramshall för ca 1 år sedan och dansade. Orkestern ifråga ”dundrade” på (jag minns nu ej vilken det var), som vanligast är numera. Men dagen ifråga var en påkallad ”spardag” av energi. Så orkestern stängde av sin förstärkaranläggning – och gick ut till dansgolvets mitt – och spelade live instrumentalt och sjöng låtarna utan någon som helst ljudförstärkning.

  Med plasthink som trumma osv – så drog dom några låtar – och de SPONTANA applåderna ifrån ALLA av den månghövdade publiken blev ”öronbedövande” – och efter varje låt. Att få nöjet att dansa med sådan GLÄDJE TILL LJUV MUSIK var HIMMELSKT – minst sagt. Det för i BEVIS att bas och trumljuden i princip ALDRIG kan bli för låga – för det går ju än BÄTTRE att dansa efter gunget i diskant-musiken som sådan. Men bevisligen är bas och trumljuden visavi diskanten – som princip ALLTID för höga i dagens musik live, tyvärr tyvärr… 😥 – som jag ser det.

  I o f s så kan jag ha åt hållet fel i något av det ovanstående – men det kan jag ej föreställa mig att jag har. Vad tror Du ❓


  Alla har Wi RÄTT att må BÄTTRE
  (även som publik på dansbanor ?) = leva vällustigare – eller

 20. illvilligabloggen skriver:

  Du har helt rätt på alla punkter Josef och är dessutom bra mycket
  mer teknisk än mig ….men tänk till lite ….musiker på scen idag
  använder ofta hörselskydd själva -det finns alltså små smidiga
  hörselskydd som bara dämpar men återger ljudet rätt -jag gör
  det i vissa fall tex när jag är tvungen att vistas där jag vet att det
  är för hög volym ….men att göra det som åhörare nej ….såna
  ställen går jag inte på….hoppas att du fortsätter din kamp i
  den här frågan för den är viktig …….ett litet ps också …..
  jag skulle tro att både Josef o danspartnern t o m kan rocka
  och liknande ….jag garanterar att jag i ett normal stort rum ,tillräckligt stort för att vara dansvänligt skulle kunna
  underhålla er med en vanlig helt akustisk dock plektrum spelad
  gitarr så att ni kunde dansa er både varma och glada…….
  bara ett enda instrument ingen förstärkare alls -ställer mig
  frågan då skulle någon ur bandet ovan klarat av det????
  kämpa på JOSEF ! musikaliska hälsningar.

 21. Josef Boberg skriver:


  Taaack Janne
  ❗ – för Din goa support.

  Vet då att det betyder väldigt MYCKET för mig – att någon mer än jag offentligt VÅGAR ta ”bladet ifrån munnen” – i den här för den fina svenska dansbanekulturens så basalt och VIKTIGA överlevnadsfrågan.

  Både jag och särbon Ulla buggar gärna – och det skulle säkert gå alldeles utmärkt bra att med GLÄDJE göra det till Din ”enmansmusik” – utan att bli lomhörda.

  IGEN – Tack för Din himla goa support och öppenhet om decibelvansinnet. Så länge jag fortfar att andas – och kan ta mig till tangentbordet och trycka på knapparna – så kommer jag fortsatt att torgföra den här LÖSNINGEN.

  Att lyssna på musik med hörselskydd – det tycker jag är så urbota dumt – att det avstår jag helt ifrån. Då lämnar jag hellre föreställningen ifråga – av det enkla skälet att hörselskydd skyddar ej alls kroppen för den förstörelse (sök där på – heavy metal music) som höga bas och trumljud ALLTID ger.

  Ha det BÄTTRE och BÄTTRE under året 2013 ❗ – önskar Josef 🙄


  ”NÄR ÄR HÖGT FÖR HÖGT”91 dB(A) SKALL man ej utsätta sig för mer än två (2) timmar utan effektiva hörselskydd

  ”VAD VET MUSIKER OM FÖR HÖGT” ❓ Tja… – ej särskilt mycket – om Du klickar på länken och kollar stapeldiagrammen.


  MÄRKLIGT, minst sagt, att just musiker – som har som profession att generera goa ljudmiljöer – för sig själva och sin publik under några timmar – bara sällsynt känner till [Artister och Musiker Mot Tinnitus (AMMOT) undantagna] att 91 dB(A) och däröver ger såväl tillfälliga (= lomhördhet) som irreversibla hörselskador.

  En människas kropp i kött består av ca 13 miljarder kroppsceller, ca 100 miljarder hjärnceller, ca 44 organ – och ett ”oändligt” antal ständigt pågående bioelektriska kemiska processer + ett medvetande. Det vore ju jävligt konstigt – ifall allt detta ofattbart fantastiska och finstämda – ej far MYCKET illa av för höga ljudtryck.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.

  Om hur för högt ljudtryck påverkar = plågar kroppen som sådan HÄR.

 22. illvilligabloggen skriver:

  Jo Josef ! Man kan nog säga så här också…..att hög volym står
  i ett direkt motsatsförhållande till musikalisk skicklighet ;samt
  att publikkrav på högvolym står i ett motsatsförhållande till
  musikalitet rytmkänsla och i fallet dans -till dansförmåga;
  nu ska vi dock inte underskatta varken publik eller musiker;
  jag tror att ingendera egentligen vill ha denna höga volym .
  Det ska va helt enkelt,kanske arrangörernas fel ,folk måste börja protestera!
  Känner en tonårsmamma ena dottern 14 år andra dottern 16 år;
  dom har alltså ovannämda hörselskydd på sig när dom går på
  konserter och det har dom flesta av deras kamrater också…..
  helt vansinnigt att det ska vara så eller hur……
  och javisst Du har säkert rätt att den här volymen även med
  hörselskydd skadar hela kroppen.
  Man kan föra resonemanget ännu ett steg…..tro nu inte bara
  att jag vill hindra dig och Ulla att gå ut och dansa -det är mycket
  trevligt….Men,men Josef har du någon gång tänkt tanken…..
  hur mycket tål hela vår organism av elektroniskt förstärkta ljud
  dvs motsatsen till rent akustiska ….vi är inte precis gjorda för
  det eller hur ….jag tex har blivit så känslig att privat övar jag
  bara akustiskt…blir mycket ,mycket trött i huvudet annars.
  Musik rytmiska ljud är en naturlig del av vårt liv …..men tänk
  att det finns folk som till och med går utomhus med små hör
  lurar på sig och dessutom försöker konversera medan dom
  ex lyssnar på musik från sin mobil -en plugg i örat för musik
  och ett öra för konversation -många har alltså idag helt tappat
  sin förmåga att lyssna på vanliga ljud…..vågors kluckande
  fågelsång vind som blåser ..tragiskt…..lite utanför ämnet
  här kanske?


  [Jo… – Janne – jag håller med Dig om detta – och allmänt sett så har IT-myntet en förskräckande baksida – och då särskilt för barn och tonåringar – som jag ser det.]

 23. illvilligabloggen skriver:

  Hej Josef ! en smart sak med dina inlägg och kommentarer
  var faktiskt att varken jag eller mina bekanta har tidigare
  reflekterat över volymens effekt på själva kroppen….utan
  enbart på -effekten på hörseln ……mycket intressant faktiskt.
  ps såg du var inne på illvilliga -skrev ett svar där som jag
  hoppas du läser vid tillfälle……

 24. Josef Boberg skriver:


  Att ”spela liv” i publiken

  = publiken trivs = njuter av att dansa kramigt gott, pratar, applåderar och stannar kvar till kvällens slut – handlar ju helt enkelt om att spela tillräckligt lågt ! ! ! = bara i nödfall över 80 dB(A) – ifall ljudtrycket för publiksorlet skulle vara så högt (så är det näst intill aldrig). Ljudtrycket för diskantinstru-menten och sången högst – och för de lågfrekventa ljuden från basgitarren och trummorna snäppet under, naturligtvis… = CD-stuk på dansmusiken även live.

  För att kunna leverera detta – krävs ju bara att orkestrarna införskaffar och flitigt använder det viktigaste instrumentet av alla vid soundchecken – och ej minst under kvällen därefter = en ljudtrycksmätare (dB-mätare kan numera laddas ned gratis till mobilen från Arbetsmiljöverket + att det finns appar att ladda ned till mobilen – t ex härifrån – som med staplar samtidigt visar ljudnivåerna för alla musikfrekvenserna).

  Hörseln uppfattar 3 dB(A) som en fördubbling av ljudvolymen. Som vanligast ligger ljudvolymen för publiksorlet på 70-75 dB(A) – beroende av mängden publik, lokalens beskaffenhet osv = 73-78 dB(A) räcker mer än väl till för att ALLA skall kunna höra dansmusiken live som sådan – när de lågfrekventa basljudens ljudtryck ligger snäppet under diskantinstrumenten och sången = CD-stuk på dansmusiken live.


  Musik, stress och immunförsvar

  De flesta studier som undersökt saken visade att musik, särskilt lugn musik, tydligt sänker halten av stresshormonet kortisol.

  – slut citat från artikel av Henrik Brändén 10/3-15 här.


  Frihetstillstånd för bloggägaren Josef Boberg finns här.

  Om hur ljudtryck över 90 dB(A) skadar blöjbarn här.


  Jo… – Janne
  – om det här med hur för högt ljudtryck påverkar kroppen – förefaller ju vara åt hållet helt okänt för dom flesta musiker, tyvärr tyvärr… 😥

  Så jag kan bara rekommendera ALLA musiker att ta del av och begrunda det som finns nedtecknat här (sök där på – metal music) – och ej minst läsa boken ”Vattnets dolda budskap” av Masaru Emoto.


  ”NÄR ÄR HÖGT FÖR HÖGT”91 dB(A) SKALL man ej utsätta sig för mer än två (2) timmar utan effektiva hörselskydd

  ”VAD VET MUSIKER OM FÖR HÖGT” ❓ Tja… – ej särskilt mycket – om Du klickar på länken och kollar stapeldiagrammen.


  MÄRKLIGT, minst sagt, att just musiker – som har som profession att generera goa ljudmiljöer – för sig själva och sin icke dövstumma publik under några timmar – bara sällsynt känner till [Artister och Musiker Mot Tinnitus (AMMOT) undantagna] att 91 dB(A) och däröver ger såväl tillfälliga (= lomhördhet) som irreversibla hörselskador.

  En människas kropp i kött består av ca 13 miljarder kroppsceller, ca 130 miljarder hjärnceller, ca 44 organ – och ett ”oändligt” antal ständigt pågående bioelektriska kemiska processer + ett medvetande. Det vore ju jävligt konstigt – ifall allt detta ofattbart fantastiska och finstämda – ej far MYCKET illa av för höga ljudtryck – och då särskilt det lågfrekventa basljudet.

  Detta därför att den låga frekvensen av ljudtryck går i allt väsentligt rakt igenom kroppen – ifall basens ljudtryck är över 90 dB(A) – och ställer till det på cellernas nivå. Därav får man decibelbaksmälla fysiskt – som det kan ta flera dagar för kroppen att reparera.


  Apropå det här med för höga ljudtryck på bas och trummor – relativt diskantmusiken – så var jag i Ramshall för ett par år sedan och dansade. Orkestern ifråga ”dundrade” på (jag minns nu ej vilken det var), som vanligast är numera. Men dagen ifråga var en påkallad ”spardag” av energi. Så orkestern stängde av sin förstärkaranläggning – och gick ut till dansgolvets mitt – och spelade live instrumentalt och sjöng låtarna utan någon som helst ljudförstärkning.

  Med plasthink som trumma osv – så drog dom några låtar – och de SPONTANA applåderna ifrån ALLA av den månghövdade publiken blev ”öronbedövande” – och efter varje låt. Att få nöjet att dansa med sådan GLÄDJE TILL LJUV MUSIK var HIMMELSKT – minst sagt. Det för i BEVIS att bas och trumljuden i princip ALDRIG kan bli för låga – för det går ju än BÄTTRE att dansa efter gunget i diskantmusiken som sådan. Men bevisligen är bas och trumljuden visavi diskanten – som princip ALLTID för höga i dagens musik live, tyvärr tyvärr… 😥 – som jag ser det.


  PS. Jag kan ej ens i min vildaste fantasi föreställa mig att musiker ”drar på för kung och fosterland” för att medvetet skada publikens hörsel och störa trivseln – och än mindre sig själva – utan dom är helt enkelt dåligt pålästa om musikljud allmänt sett – och om för höga dB(A)-ljudtryck i synnerhet. Ingenting blir ju mera rätt av att mååånga gör samma fel

  Jag tror därför på på goda grunder att detta med på tok för höga ljudtryck för musik live – bottnar i att som princip bl a alla dansbandsmusiker gör lika dant som andra gör – och ingen frågar sig varför ❓


  Det eller de dansband som skulle göra det – och skaffa sig en ljudtrycksmätare för att se till att ljudtrycket framför högtalarna vid scenen höll sig under 91 dB(A) – tror jag på mycket goda grunder på kort tid skulle ”segla upp” till nivån som de allra populäraste dansorkestrarna i Sverige.

  Detta därför att mååånga av publiken är urless på att skrika sig hesa för att verbalt kunna kommunicera med varandra (Varför tror Du att publiken sviker = dansbanor läggs ned ?).

  Men decibelknarkarna = betydande färre än 10 % av publiken – kommer nog inledningsvis att bli ledsna – men lite spill får hen alltid räkna med. Men deras ”sjukdom” kommer att ”läkas ut” över lite tid sett, förhoppningsvis… 💡

  – slut citat härifrån.


  Om hur ljudtryck över 90 dB(A) skadar blöjbarn här – och om hur hundar far illa här. Skulle kor mjölka bättre, grisar växa till sig fortare, höns värpa flera ägg osv – ifall de under några timmar per dygn – utsattes för de ljudtrycksnivåer som normalhörande människor får stå ut med på musik liveföreställningar

  – slut citat härifrån.


  I o f s så kan jag åt hållet ha fel i något av det ovanstående – men det kan jag ej föreställa mig att jag har. Vad tror Du ❓


  Men ”simma lugnt” – därför:
  ”ATT FÅ STOPP PÅ DEN FINA SVENSKA DANSBANEKULTURENS ”FÖRINTELSE” – ÄR SÅ BANALT ENKELT – ATT DET KNAPPT GÅR ATT FÖRKLARA” ❗ 🙄


  Alla har Wi RÄTT att BÄTTRE (även som publikdansbanor ?) = leva vällustigare ❗ – eller

  DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT

 25. Josef Boberg skriver:


  Livet i kött är som en öppen bokmen mååånga ”läser” bara en sida – om bl a mänskliga ljudtrycksnivåer
  [= med stor ”råge” under 85 dB(A)] för musik live.


  DEL ETT – RANKING AV – GLÄDJE TILL LJUV DANSMUSIK + DÄREFTER RANKING AV BULLER-DANSKVÄLLAR


  Jag kan ej ens i min vildaste fantasi föreställa mig att musiker ”drar på för kung och fosterland” för att medvetet skada publikens hörsel och störa trivseln – och än mindre sig själva – utan dom är helt enkelt dåligt pålästa om musikljud allmänt sett – och om för höga dB(A)-ljudtryck i synnerhet. Ingenting blir ju mera rätt av att mååånga gör samma fel

  Jag tror därför på på goda grunder att detta med på tok för höga ljudtryck för musik live – bottnar i att som princip bl a alla dansbandsmusiker gör lika dant som andra gör – och ingen frågar sig varför ❓


  Det eller de dansband som skulle göra det – och skaffa sig en ljudtrycksmätare för att se till att ljudtrycket framför högtalarna vid scenen höll sig under 85 dB(A) – tror jag på mycket goda grunder på kort tid skulle ”segla upp” till nivån som de allra populäraste dansorkestrarna i Sverige.

  Detta därför att mååånga av publiken är urless på att skrika sig hesa för att verbalt kunna kommunicera med varandra (Varför tror Du att publiken sviker = dansbanor läggs ned ?).

  Men decibelknarkarna = betydande färre än 10 % av publiken – kommer nog inledningsvis att bli ledsna – men lite spill får hen alltid räkna med. Men deras ”sjukdom” kommer att ”läkas ut” över lite tid sett, förhoppningsvis… 💡

  – slut citat ifrån en bit ned i texten HÄR.


  Tips.
  Söker Du ranking av en specifik orkester – skriv då in orkesterns namn i sökfunktionen på Din webbläsare = längst ned till vänster på sidan (ifall Du har öppnat den funktionen längst upp i menyraden på Din webbläsare). Sen är det bara att klicka på – för att ta del av ALLT som jag har upplevt med den orkestern t o m den 8/10-13. Därefter finns min ranking av danskvällar HÄR. Ranking av danskväll med en orkester som spelade ljuv musik live finns HÄR.

  Att som princip alla orkestrar har förhandsgranskning av kommentarerna i sina gästböcker – och t ex spammar kommentatorer på sina Facebooksidor – kan det hänga samman med att de – utan att FÖRST tänka sig för lite – blir mer eller mindre kränkta – när någon påtalar att de t ex spelar sin i grunden så goa och fina dansmusik åt helvete för högt


  OBS ❗ För att ej vara en fara för sig själv och andra – så KRÄVS körkort /certifikat – och kunskap för att t ex avläsa och förstå vad hastighetsmätaren visar – för bilar, bussar, tåg, flygplan osv. Varför i helvete erfordas det ej ”körkort” för ALLA som utövar någon form av musik live för publik – för att dom skall kunna begränsa bullernivåerna ❓ Det påverkar ju momentant så mååånga andra direkt under flera timmar – såväl som musikerna och arrangörerna själva.

  ”Hastighetsmätaren” för musik live är ljudtrycksmätaren (jag använder den med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från 31,5 Hz och diskanten upp till 8 kHz). Att ljudtrycket 85 dB(A) ger lomhördhet för som princip ALLA normalhörande efter några få minuter – och kan ge irreversibla hörselskador efter ca två timmar – borde det väl vara lag på att ALLA musiker och arrangörer SKALL känna till – eller ❓


  ”NÄR ÄR HÖGT FÖR HÖGT”91 dB(A) SKALL man ej utsätta sig för mer än två (2) timmar utan effektiva hörselskydd

  Om hur för högt ljudtryck också påverkar = plågar kroppen som sådan HÄR = ljudtryck som ej kan dämpas med någon form av hörselskydd.

  ”VAD VET MUSIKER OM FÖR HÖGT” ❓ Tja… – ej särskilt mycket – om Du klickar på länken och kollar stapeldiagrammen.


  MÄRKLIGT, minst sagt, att just musiker – som har som profession att generera goa ljudmiljöer – för sig själva och sin icke dövstumma publik under några timmar – bara sällsynt känner till [Artister och Musiker Mot Tinnitus (AMMOT) undantagna] att 85 dB(A) och däröver ger såväl tillfälliga (= lomhördhet) som irreversibla hörselskador.

  En människas kropp i kött består av ca 13 miljarder kroppsceller, ca 100 miljarder hjärnceller, ca 44 organ – och ett ”oändligt” antal ständigt pågående bioelektriska kemiska processer + ett medvetande. Det vore ju jävligt konstigt – ifall allt detta ofattbart fantastiska och finstämda – ej far MYCKET illa av för höga ljudtryck.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.

  Vad tror Du ❓


  ”Den delen på ett fartyg som är under vattnet ”bär upp” fartyget så att det kan ”segla” på haven. När kölen på ett fartyg hamnar ovanför vattnet så förliser fatyget – obönhörligen. På samma sätt bär bas- och trumljuden
  (musikens ”köl”) upp musik live. Men det kan uppfattas som att musiken live – och då särskilt dansmusiken – de senaste ca 20 åren i på tok för hög grad har ”seglat upp och ned” = bas och trumljuden har ”förlist” möjligheten för publiken att njuta av musiken live = energin i bas och trumljuden har ”tagit bort” möjligheten för publiken att höra ”energin” i den fina dansmusiken som sådan.

  De flesta av dagens dansorkestrar TROR att det måste vara så här ”ännavänt” – men såvitt mig känt så har hittills INGEN frågat publiken i någon form av undersökningar – om dom vill ha det så här ”upp och ned” = ”förlist” – eller ? – slut citat ifrån en bit ned i texten HÄR.


  RANKING AV GLÄDJE TILL LJUV DANSMUSIK ❗ 🙄
  ————————————————————————————————————

  LAJBANS MED NICKE & OLLE FREDRIKSSON I TINGVALLA LÖRDAGEN DEN 19 JANUARI 2013 = GLÄDJE TILL LJUV DANSMUSIK


  I mars 2008 – så började jag skicka email och skriva i arrangörernas och orkestrarnas gästböcker om de på tok för höga ljudtrycken = lomhördhet för publiken. Men responsen har i stort sett varit frånvarande – och jag var på väg att ”ge upp”.

  Men i lördags (19/1-13) var jag i Tingvalla – och fick den bästa responsen någonsin – på hur ”riktig dansmusik” skall framföras. Lajbans med Nicke & Olle Fredriksson stod för musiken – och med all rätt den bästa dansmusiken jag har upplevt på ”tider jag minns”. Bilderna HÄR bekräftar också att det var mååånga flera än jag som TRIVDES ❗ Så tummen upp för Lajbans, verkligen… 💡 🙄


  MIN UPPLEVELSERANKING AV KVÄLLEN

  Spontana publikapplåder: På nivån åtta (8) på en skala från 1-10

  Balans mellan bas- och trumljud (10-200 Hz) och diskant: Bas- och trumljudtrycken var i mycket god balans med diskant-musiken = njutbart för en normalhörande person = ljudtryck under 85 dB(A)

  Möjligheterna för publiken att prata med varandra utan att skrika: På nivån nio (9) på en skala från 1-10

  Musikernas förmåga att se och känna av vad publiken ville ha = inter-aktionen med publiken: På nivån åtta (8) på en skala från 1-10 – avseende framförallt att ”se” på publiken – vad som var en lämplig ljudtrycksnivå i lokalen ifråga..

  Övrigt: Jag hoppas innerligt på att Lajbans-bandet fortsätter på det inslagna ”spåret” – och att det kommer att ”smitta” mååånga andra orkestrar.


  PS.
  Svaret på att Lajbans spelade så himla gott med rätt ljudnivå = under 90 dB(A) HELA kvällen – kan möjligen vara att ett till någon av musikerna närstående föräldrapar var där (son eller dotter till någon av bröderna Fredriksson ?). Dom hade två barn – bl a det här charmtrollet – som under kvällen agerade på scenen då och då med bl a dragspel + ett barn i ettårs-spannet.

  Pappan i familjen var den som skötte ljudanläggningen – i meningen att han under hela kvällen gick runt i lokalen och lyssnade av det hela. Då och då gick han upp på scenen och gjorde små justeringar av ljudtrycket. Himla bra – och det innebar ju att ljudtrycket var PERFEKT under hela kvällen = UNDER 90 dB(A) för barnen såväl som för oss s k vuxna.

  Så mitt tips blir att Lajbans ALLTID har ”barnbarnsfamiljen” med på sina spelningar – för då kan det ju ALLTID bli likadant. På sin spelning i Bjärnum Folkets park – i par med Callinaz söndagen den 10 februari 2013 – var det ej så, tyvärr tyvärr… 😥 Mera om det ljudtryckseländet följer nedan.


  TIDNINGSARTIKLAR OM LAJBANS

  http://www.lajbansdansband.se

  HD 18/1-13 – Lajbans, Lajbans.

  Lokaltidningen Båstad 21/1-13 – Nu blir det Lajbans igen: ”Planen är att spela traditionell dansbandmusik, men också att anordna 60-talskvällar. Och istället för fast gage tar bandet 70 kronor per person som betalar inträde.”

  Fantastiskt bra initiativ ❗ – som jag ser det – och det skrev jag om för mer än två år sedan HÄR (sök där på – GOD IDÉ).


  ANDRA SOM HAR UPPMÄRKSAMMAT LAJBANS

  Musikmixen.se 5/1-13 – Lajbans med bröderna Fredriksson.

  Danslogen 13/1-13 – Lajbans återuppstår.  RANKING AV BULLERDANSKVÄLLAR = BL A LOMHÖRDHET OCH TINNITUS
  😥 😥 😥


  ————————————————————————————————————

  STREAPLERS I RAMSHALL LÖRDAGEN DEN 6 APRIL 2013 Om hur särbon Ulla ”tar det” med proppar i öronen – finns det en bild på HÄR. Själv ”fastnade” jag ej på någon bild.


  Noterar att Streaplers har kunnat spela ljuv musik = riktig live musik ❗ Men lördagen den 6 april i Ramshall fanns det ej ett spår av det = bas- och trumljudtrycken – relativt diskanten – var ca fyra gånger för högt inställda [= ca 6 dB(A) för högt] – och det sammantagna ljudtrycket låg hela kvällen på ca 102 dB(A) framför högtalarna rakt in i publiken – enligt min ljudtrycksmätare.

  Hur fan kan en orkester, med mer än 50 år på nacken, så totalt missa att göra en vettig soundcheck

  När jag och särbon, trots att Wi båda använde proppar hela kvällen, ej stod ut med bullret längre strax efter 23.30-tiden – så hade nog åt hållet hälften av publiken ”droppat av”.

  Är det vettigt att betala 170 kr för att ha det ”så fel” ❓ En av dom jag dansade med sa: ”Näh… – nu får det vara nog med Streaplers för min del. Deras tidigare så goa musik finns ju ej längre – utan det är bara discodunder.”


  MIN UPPLEVELSERANKING AV KVÄLLEN

  Spontana publikapplåder: På nivån två (2) på en skala från 1-10

  Balans mellan bas- och trumljud (10-200 Hz) och diskant: Bas- och trumljuden var fyra gånger för höga relativt diskanten + att alltihopa var åt helvete för högt – för att det hela skulle kunna upplevas som njutbart av en normalhörande person = ljudtrycket var hela kvällen över 100 dB(A)

  Möjligheterna för publiken att prata med varandra utan att skrika: På nivån ett (1) på en skala från 1-10

  Musikernas förmåga att se och känna av vad publiken ville ha = inter-aktionen med publiken: På nivån ett (1) på en skala från 1-10 – avseende framförallt att ”se” på publiken – vad som var en lämplig ljudtrycksnivå i lokalen ifråga.


  Övrigt:
  1.
  Jag hoppas på att Streaplers framgent placerar ALLA högtalarna på scengolvets framkant – och lutar dem ca 45° bakåt. Då kommer ljudtryckena att fara mot taket och sen ned över publiken – istället för att som nu fara direkt in i publiken.

  2. Jag hoppas också på att Streaplers investerar i en ljudtrycksmätare – så att dom vid soundchecken kan ställa in rätt ljudtryck (jag använder den med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från 31,5 Hz och diskanten upp till 8 kHz) = förändras till en ”publikfriande” orkester – som framgent lägger ljudtrycket UNDER 85 dB(A) [effektiva hörselskydd SKALL användas vid ljudtrycket 85 dB(A) och däröver !] = upphör med att spela musik live för att ENDAST tillgodose de ”hörseldefekta decibelknarkarnas” önskemål = väsentligt FÄRRE än 10 % av publiken – som jag ser det.


  PS.
  Som princip ÄR det OMÖJLIGT att vid soundchecken på gehör = utan ”hastighetsmätare” = ljudtrycksmätare – ställa in ljudtryckena för musik live så att de blir under 85 dB(A) eller annan vald ljudtrycksnivå. I så fall skulle det vara möjligt att hålla hastighetsgränsen t ex 90 km/tim med en bil – utan fungerande hastighetsmätare eller varvtalsmätare. Det är det bevisligen EJ – som något annat än undantag som bekräftar principen.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har. Vad tror Du ❓


  ————————————————————————————————————

  HEDINS I TINGVALLA LÖRDAGEN 31 MARS (Påskafton) 2013. Om hur särbon Ulla ”tar det” med propparna i öronen – finns det bra bilder på HÄR och HÄR. Själv fastnade jag ej på någon bild under kvällen.


  Det var ju tur att jag och särbon Ulla båda hade proppar med oss. När Wi dansade kvällens första dans – så hade jag kavaj på mig – och i fickan min ljudtrycksmätaren (jag använder den med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från 31,5 Hz och diskanten upp till 8 kHz) påslagen. När Wi kollade av den så visade den på 101 dB(A). Hur fan kan en orkester som är så gammal i gemet med musik live – dra på så in i helvete – och TRO att publiken attraheras av sådant buller

  Om ej annat så borde Hedins & Co med medföljande familjer – tänkt på barnet som dom hade med sig. En go bild på den söta flickan i 3-4-årsspannet finns HÄR. Hur gick det med hennes barnömtåliga hörsel under kvällen ❓


  Vid ljudtrycket 85 dB(A) blir vuxna lomhörda efter några få minuter – och kan få irreversibla hörselskador efter ca två timmar. Hedins ljudtryck framför högtalarna (bashögtalarna var placerade på dansgolvet framför scenen) rakt in i publiken – låg hela kvällen ÖVER 101 dB(A). På goda grunder tror jag att barns hörsel är känsligare än vuxnas.

  Ifall sen barnet äter normalkostig tallriksmodell med socker och kolhydrater i övermått – istället för artegen föda = riktig mat + använder trådlös teknik hemma, på dagis, i förskolan och sen i den vanliga skolan – så kan hen ju fråga sig hur barnets sinne och kropp kommer att må av det när hon blir vuxen = om ca 15 år.


  Trots att både jag och särbon Ulla använde proppar hela kvällen – så orkade Wi ej med Ert buller längre än drygt 23.30-tiden. Wi var ej ensamma om det – för då hade nog hälften av den ifrån början månghövdade publiken gett sig av. Ser orkestrarna INGENTING av sådant publikfall – och frågar sig varför ❓

  Med kavajen på med ljudtrycksmätaren påslagen i fickan – gick jag innan hemfärden runt dansbanan. Ljudtrycksmätaren visade då på 102 dB(A) framför högtalarna. Så ej nog med att ni börjar spela Er i grunden så goa musik live åt helvete för högt – utan sen höjer ni YTTERLIGARE ❗ Va fan är meningen med det ❓


  Att Wi med proppar ej heller orkade med bullret hela kvällen ut – hänger samman med att propparna ej tar bort bas- och trumljudtrycken – som ju var minst dubbelt för höga relativt diskanten. Detta därför att bas- och trumljudtrycken går förutom in i öronen – också rakt in i kroppen som sådan. Om hur det kan komma sig – och vad det ställer till med rent fysiskt i kroppen – har jag tämligen ingående klarlagt HÄR.

  När Wi kom hem – så stöp Wi i säng helt utmattade – bokstavligt talat. Jag har aldrig åkt Vätternrundan, Vasaloppet eller dylikt – men jag kan tänka mig att dom som gör det – känner sig så uttröttade som Wi gjorde efter kvällen i Tingvalla med Hedins. Det blev inget mys – utan Wi somnade direkt båda två.


  Synd… – verkligen synd… 😥 – för särbon Ulla är en sensuell kvinna i sina bästa år. Och ej nog med det – utan mitt sedvanliga morgonstånd uteblev också helt och hållet söndag morgon. Men det blev lite av det på måndag morgon – och åt hållet normalt igen tisdag morgon. Så bas- och trumljudtryck-baksmällan sitter i ett par dygn.

  Är det vettigt att betala 160 kr – för att under kvällen och ett par dygn därefter ha det så jävla ”fel” ❓ Finns det någon mer än jag som ej alls är förvånad över att dansbanor läggs ned – och att publiken på de som finns kvar bara blir färre och färre ❓


  TIPS.
  Investera ca 500 kr i en ljudtrycksmätare (det kostar den jag använder med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från 31,5 Hz och diskanten upp till 8 kHz). Sen mäter ni vid soundchecken ljudtrycket för bas- och trummor och har diskanthögtalarna frånslagna – och vise versa.

  Då behöver ni ju ej tro längre – om det är för högt = över 85 dB(A) [effektiva hörselskydd SKALL användas vid ljudtrycket 85 dB(A) och däröver !] – eller för lågt – var för sig eller sammantaget. Skitenkelt – eller ❓


  Ifall någon av Hedin-grabbarna skulle ”hitta” hit och ögna igenom detta – så kan jag bara säga:

  Med bästa musik liveavsikter och hälsningar

  Josef Boberg


  MIN UPPLEVELSERANKING AV KVÄLLEN

  Spontana publikapplåder: På nivån två (2) på en skala från 1-10

  Balans mellan bas- och trumljud (10-200 Hz) och diskant: Bas- och trumljuden var MINST dubblet [= mer än 3 dB(A)] för höga – men alltihopa var åt helvete för högt – för att det hela skulle kunna upplevas som njutbart av en normalhörande person = ljudtrycket var hela kvällen över 100 dB(A)

  Möjligheterna för publiken att prata med varandra utan att skrika: På nivån två (2) på en skala från 1-10

  Musikernas förmåga att se och känna av vad publiken ville ha = inter-aktionen med publiken: På nivån ett (1) på en skala från 1-10 – avseende framförallt att ”se” på publiken – vad som var en lämplig ljudtrycksnivå i lokalen ifråga.


  Övrigt:
  1.
  Jag hoppas på att Hedins framgent placerar bashögtalarna på scengolvets framkant – och lutar dom ca 45° bakåt + att dom riktar de upphöjda diskanthögtalarna ca 30° mot taket – istället som det var ca 30° ned mot publiken. Då kommer såväl bas- som diskantljudtryckena att fara mot taket och sen ned över publiken – istället för att som nu fara direkt in i publiken.

  2. Jag hoppas också på att Hedins investerar i en ljudtrycksmätare – så att dom vid soundchecken kan ställa in rätt ljudtryck (jag använder den med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från 31,5 Hz och diskanten upp till 8 kHz) = förändras till en ”publikfriande” orkester – som framgent lägger ljudtrycket UNDER 85 dB(A) [effektiva hörselskydd SKALL användas vid ljudtrycket 85 dB(A) och däröver !] = upphör med att spela musik live för att ENDAST tillgodose de ”hörseldefekta decibelknarkarnas” önskemål = väsentligt FÄRRE än 10 % av publiken – som jag ser det.


  ————————————————————————————————————

  MATZ BLADHS I TINGVALLA LÖRDAGEN DEN 16 MARS. 2013. Om hur jag och särbon Ulla ”tar det” med hörselskydden – finns det en tydlig bild på HÄR (Wi finns längst ut till höger).


  Email 19/3-13 till
  matzbladhs@gmail.com

  Hejsan,

  Ifall Du som läser detta tar till Dig något av det följande så är det bra – och ifall Du ej alls tar till Dig så är det lika bra – vad mig anbelangar.


  Jag och särbon Ulla var i Tingvalla i lördags (16/3-13). När Wi bestämde oss för det – så visste Wi att ni brukar spela högt http://www.dbdbdb.nu/hogt.php – men att Er inställning av balansen mella bas- och trumljudtrycken och diskanten brukar var helt OK.

  Men i lördags var det ej så. Bas- och trumljudtrycken var ca dubbelt för höga = ca 3 dB(A) för höga relativt diskanten. Därtill var det hela åt helvete för högt = ca 100 dB(A) dundrade ni rätt in i publiken vid högtalarna ! Det mätte jag fram med min ljudtrycksmätare http://www.kjell.com/sortiment/el/matinstrument/ljudmatare-decibelmatare (jag använder den med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från 31,5 Hz och diskanten upp till 8 kHz) flera ggr under kvällen.


  Vet då att vid 91 dB(A) så blir hen lomhörd
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Lomh%C3%B6rd efter några få minuter – och irreversibla hörselskador kan uppstå efter ca 2 timmar i det ljudtrycket. 3 dB(A) upplevs av hörseln som en fördubbling av ljudtrycket http://www.dbdbdb.nu/skador.php – och ni spelade i Tingvalla med ett ljudtryck som var ca 6 ggr högre = ca 100 dB(A) när det var som värst !

  Jag och särbon Ulla kom lite sent – så det första Wi fick göra var att stoppa proppar http://www.dbdbdb.nu/proppar.php i öronen. De tar ned ljudtrycket ca 25 dB(A). Så Wi stod ju rätt bra emot Ert buller http://sv.wikipedia.org/wiki/Buller – men gick ändå hem ca en halvtimme före slutet. Detta därför att de på tok för höga bas- och trumljudtrycken går ”rakt in i kroppen” – och i vart fall både jag och särbon Ulla blir fysiskt trötta av det.


  Är det rimligt att betala 160 kr för att av orkestern TVINGAS till att ha det på detta ännavända sätt ?

  Väl mött en annan gång – och det skulle ju vara en höjdare att NÅGON GÅNG få slippa att använda hörselskydden !

  Med bästa avsikter och hälsningar
  från Josef

  https://josefboberg.wordpress.com/2008/03/28/decibelhelvetet-stress/#comment-1569

  Skottorp JohnsFarm, 312 96 Laholm, tel.nr 0430-215 66


  PS.
  Som strax 72 år LivsErfaren – så ”håller jag igång” med bugg på onsdagarna och kasedans på lördagarna varje vecka + att jag sedan mitten av 1970-talet har vanan att varje dag – och alldeles oavsett hur vädret är – ta en promenad om 1-1,5 timme.

  Därtill är jag sedan ca fyra år tillbaka vaksam på vad jag ”stoppar i munnen”. Det har bl a lett till att jag har ”ätit bort” min tidigare mycket illavarslande kärlkramp – bokstavligt talat !

  Mera ingående om detta här
  https://josefboberg.files.wordpress.com/2013/03/kompis2.pdf
  och här
  https://josefboberg.files.wordpress.com/2013/03/halsotips1.pdf

  https://josefboberg.files.wordpress.com/2013/03/kacc88r-lek-till-vardag-fest.pps DS.


  Matz Bladhs svar 22 mar 2013

  Hej på dig och tack för ditt mail !

  Vi har naturligtvis som mål att så många som möjligt ska känna att man fått valuta för entrébiljetten och man tar med sig hem ett trevligt minne av en härlig dansupplevelse till Matz Bladhs orkester.

  Vi gör alltid en sk. soundcheck där vi anpassar vår anläggning efter rådande akustik och lokal, detta är något vi tar på väldigt stort allvar, för att det ska låta så väl som dansställets lokal och dess egenskaper tillåter.

  Vi beklagar att ni fick med er detta intrycket av danskvällen, som för
  övrigt blev väldigt lyckad med ovanligt stor publik kvar kvällen ut…

  Näsa gång vi råkas skulle det var intressant med dina synpunkter
  direkt på plats, då har vi ju en möjlighet att rätta till om något skulle vara fel.

  Bästa hälsningar

  Mats Bladhs gm/ Niclas Olén


  Mitt svar på det 22/3-13 blev
  ;

  Hej Niclas – och tack för Ditt goa svar !

  Jo… – jag ser fram emot att göra ”mig hörd” på plats nästa gång Wi möts – ifall jag upplever att det är fel ljudtryck = 91 dB(A) eller däröver framför högtalarna = ljudtrycket där lomhördhet http://sv.wikipedia.org/wiki/Lomh%C3%B6rd för en normalhörande inträffar efter några få minuter – och där irreversibla hörselskador kan uppstå efter ca två timmar.

  Numera har jag ALLTID med mig proppar http://www.dbdbdb.nu/proppar.php och ljudtrycksmätare
  http://www.kjell.com/sortiment/el/matinstrument/ljudmatare-decibelmatare (jag använder den med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från 31,5 Hz och diskanten upp till 8 kHz) när jag är ute och dansar – så jag kommer ej att flumma med att tala om för högt http://www.dbdbdb.nu/hogt.php – utan visa Er svart på vitt.


  Den ”ideala” ljudtrycksnivån är ca 85 dB(A) i hela lokalen – som jag ser det. Men det går ju ej att åstadkomma – när ni som nu ställer högtalarna framför scenen – med diskanthögtalarna ovanpå bashögtalarna. Den placeringen gör ju per automatik att det måste dundras på http://sv.wikipedia.org/wiki/Buller med uppåt ca 100 dB(A) rakt in i publiken framför scenen – för att det skall bli ca 85 dB(A) längst bort i lokalen.

  Hur vore det ifall ni ISTÄLLET testade med att placera alla fyra högtalarna bredvid varandra på scengolvets framkant framför Er – och lutade dem ca 45° bakåt ? Jag tror på goda grunder att ni då skulle få en MYCKET bättre ljudfördelning i HELA lokalen – och att det skulle vara enkelt att nivellera den till det ideala ca 85 dB(A).

  Därtill tror jag också att ni SJÄLVA – och kontinuerligt hela kvällen under era spelningar – därmed skulle få en MYCKET bättre känsla på scenen – om hur Er i grunden så goa dansmusik låter i lokalen ifråga..


  Tills Wi möts igen – ha det BÄTTRE och BÄTTRE !

  https://josefboberg.files.wordpress.com/2013/03/kompis2.pdf

  https://josefboberg.files.wordpress.com/2013/03/halsotips1.pdf


  Med bästa avsikter och hälsningar / Josef

  https://josefboberg.wordpress.com/2008/03/28/decibelhelvetet-stress/#comment-1569

  https://josefboberg.files.wordpress.com/2013/03/ta-vara-pacc8a-livet.pps

  Detta har 28/3-13 Matz Bladhs/Niclas Olén ej svarat på.


  MIN UPPLEVELSERANKING AV KVÄLLEN

  Spontana publikapplåder: På nivån två (2) på en skala från 1-10

  Balans mellan bas- och trumljud (10-200 Hz) och diskant: Bas- och trumljuden var ca 3 dB(A) för högt – och alltihopa var åt helvete för högt = 100 dB(A) framför högtalarna – för att det hela skulle kunna upplevas som njutbart av en normalhörande person = ljudtrycket var hela kvällen över 98 dB(A)

  Möjligheterna för publiken att prata med varandra utan att skrika: På nivån två (2) på en skala från 1-10

  Musikernas förmåga att se och känna av vad publiken ville ha = inter-aktionen med publiken: På nivån ett (1) på en skala från 1-10 – avseende framförallt att ”se” på publiken – vad som var en lämplig ljudtrycksnivå i lokalen ifråga.


  Övrigt:
  1.
  Jag hoppas på att Matz Bladhs framgent placerar ALLA högtalarna på scengolvets framkant – och lutar dom ca 45° bakåt. Då kommer ljudtryckena att fara mot taket och sen ned över publiken – istället för att som nu fara direkt in i publiken.

  2. Jag hoppas också på att Matz Bladhs investerar i en ljudtrycksmätare – så att dom vid soundchecken kan ställa in rätt ljudtryck (jag använder den med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från 31,5 Hz och diskanten upp till 8 kHz) = förändras till en ”publikfriande” orkester – som framgent lägger ljudtrycket UNDER 85 dB(A) [effektiva hörselskydd SKALL användas vid ljudtrycket 85 dB(A) och däröver !] = upphör med att spela musik live för att ENDAST tillgodose de ”hörseldefekta decibelknarkarnas” önskemål = väsentligt FÄRRE än 10 % av publiken – som jag ser det.


  DEL TVÅ FINNS HÄR.

 26. illvilligabloggen skriver:

  Intressant och vettigt skrivet Josef …såg att du fått lite kritik
  här ovan i ett annat sammanhang
  ….jag däremot är glad att
  du utvecklar dina teman ordentligt och tycker det är bra med
  dina länkar ….rent allmänt sett i livet överhuvudtaget ….tycker
  jag det är bättre med för mycket kommunikation än för lite
  och ska man förtydliga sig så krävs det ordentligt med både
  ord och länkar….så …så Josef hellre mycket än inget alls-
  hellre för mycket än för lite….vi moderna nutidsmänniskor
  både läser ,blundar och sovrar vid behov….men fortsätt
  att ge oss på din sida-hela saken! mvh janne ps har man
  ont om tid tycker man går det ju att gå tillbaks och läsa
  flera gånge ….men man kan för f-n aldrig läsa det som
  inte finns.

 27. Josef Boberg skriver:


  Taaack ❗ – Janne
  – för Din himla goa support.

  Vet då att det känns mycket gott i en snart 72-årad mans hjärta – som ej alls så sällan känner sig ”som ensam i en öde öken” – avseende vad jag försöker uttrycka på min blogg.

  Men jag ”nöter på” – så får Wi som fortfar att andas se vad som händer. 🙄

  Mera ingående om detta för dansbanekulturens överlevnad så LivsViktiga ämne HÄR.


  ”NÄR ÄR HÖGT FÖR HÖGT”91 dB(A) SKALL man ej utsätta sig för mer än två (2) timmar utan effektiva hörselskydd

  ”VAD VET MUSIKER OM FÖR HÖGT” ❓ Tja… – ej särskilt mycket – om Du klickar på länken och kollar stapeldiagrammen.


  MÄRKLIGT, minst sagt, att just musiker – som har som profession att generera goa ljudmiljöer – för sig själva och sin publik under några timmar – bara sällsynt känner till [Artister och Musiker Mot Tinnitus (AMMOT) undantagna] att 91 dB(A) och däröver ger såväl tillfälliga (= lomhördhet) som irreversibla hörselskador.

  En människas kropp i kött består av ca 13 miljarder kroppsceller, ca 100 miljarder hjärnceller, ca 44 organ – och ett ”oändligt” antal ständigt pågående bioelektriska kemiska processer + ett medvetande. Det vore ju jävligt konstigt – ifall allt detta ofattbart fantastiska och finstämda – ej far MYCKET illa av för höga ljudtryck.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.

  Om hur för högt ljudtryck påverkar = plågar kroppen som sådan HÄR.

 28. illvilligabloggen skriver:

  Ja Josef ,bloggvärlden kan vara rätt hård ofta…..beror väl
  kanske delvis på anonymiteten ,som du ser här skriver jag
  själv under ett ”nick” då om folk bloggar eller kommenterar
  så uppkommer den klassiska ”bilsituationen dvs lätt att tuta
  trängas och vara elak när man sitter som man tycker anonym
  i sitt plåtmonster;hornen växer ut” blir nog likadant i bloggvärlden,
  på något sätt.Sedan så Josef om man ruskar om folks tänkande,
  så blir dom inte alla gånger så glada…och lanserar man som du
  vettiga teorier så rör det upp en del människors själar .
  Jag tror att för dig ,beträffande dig själv så är det helt orimligt
  att skriva en elak kommentar eller ett elakt svar på en fråga
  av den enkla anledningen att på ren svenska Jävlas.Samma
  sak med kritik ….en del kritiserar bara för att kritisera inget
  annat.Nåja för det mesta finns det ingen substans i den meningslösa
  kritiken eller kanske elakheten ,så det är bara att ruska på sig
  eller hur och fortsätta.Det glädjer mig att det är det som du gör!
  varför skriver jag då under en anonym signatur ….det är för
  långt att gå in på här har med några små myndigheter att
  göra….men ,men jag heter i alla fall ;janne och vem som
  vill får både min mailadress och mitt telnummer …visserligen
  rätt anonyma dom också av ovan nämda skäl ….men jag finns
  där …jag finns här det går att prata med mig live…det går att
  maila mig ….så jag sitter inte ”helt inlåst i den stora bilen”
  och tutar på allt jag ser…som faktiskt många gör i den virtuella
  bloggverkligheten …..långt det här eller hur Josef-men jag
  kunde inte utrycka det jag ville kortare.


  [IGEN – Tack Janne – för Din goa support ❗ / Josef]

 29. Josef Boberg skriver:

  Uppdaterad den 25 augusti 2013


  Livet i kött är som en öppen bokmen mååånga ”läser” bara en sida – om bl a mänskliga ljudtrycksnivåer
  [= under 91 dB(A)] för musik live.


  MYNDIGHETETSAKTIVITETER OM – ”NÄR ÄR HÖGT FÖR HÖGT”
  (…fortsättning från slutet av texten HÄR)

  Arbetsmiljöverket 11 juni 2008 – Musik och höga ljudnivåer – Preliminär rapport – Praktiska riktlinjer för musik- och underhållningsbraschen. MYCKET läsvärt i den publikationen för musiker och musikarrangörer – som jag ser det.


  Socialstyrelsen, publiceringsår 2005 – Kontrollera ljudnivån – undvik hörselskador på grund av hög musik: ”En broschyr riktad till dig som har en verksamhet där det spelas musik. Du har ansvar för att ljudmiljön och ljudnivåerna inte skadar hörseln för besökare eller personal. Den ger dig kunskap om vilka riktvärden som finns för höga ljudnivåer från musik och hur besökare kan skyddas mot hörselskador.”


  SOSFS 2005:7 – Socialstyrelsens allmänna råd om höga ljudnivåer: ”…I dessa allmänna råd ges rekommendationer till stöd för tillämpningen av 9 kap. 3 § och 26 kap. 19 § (”…Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön skall fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. …”) miljöbalken. …”


  Höga ljudnivåer från musik: ”…Målsättningen med Socialstyrelsens arbete med höga ljudnivåerna är att barn, ungdomar och vuxna ska kunna uppleva och njuta av musik utan att riskera hörselskador eller andra negativa hälsoeffekter. …”


  17 november 2008 – Barn och tonåringar särskilt känsliga för höga ljud: ”…Ljudnivåerna på konserter och diskotek kan vara mycket höga. Sedan några år tillbaka har Socialstyrelsen särskilda riktvärden för barn i de allmänna råden om höga ljudnivåer.
  Barn betraktas som en särskild riskgrupp vad gäller hörselskador. När Socialstyrelsen 2005 uppdaterade sina allmänna råd för höga ljudnivåer satte man därför ett lägre riktvärde för barn under 13 år. …”


  Tillsyn av höga ljudnivåer från musik : ”…2005 genomförde Socialstyrelsen och 134 miljöförvaltningar ett tillsynsprojekt om höga ljudnivåer från musik. En av fyra musikarrangemang överskred gällande riktvärden.
  Målsättningen med tillsynsarbetet inom höga ljudnivåer från musik är att barn, ungdomar och vuxna ska kunna uppleva och njuta av musik utan att riskera hörselskador eller andra hälsoeffekter. Syftet med tillsynsprojektet var att stärka tillsynen inom området höga ljudnivåer, att öka informationen om egenkontroll till arrangörer och verksamhetsansvariga, och att få ett nationellt dataunderlag till kommande utvärderingar av hur regelverket inom området fungerar. …”


  Publiceringsår 2007 – Hur gick det sen ? – En uppföljning av Socialstyrelsens nationella tillsynsprojekt om höga ljudnivåer från musik: ”I den här rapporten redovisas en uppföljning av det nationella tillsynsprojekt som Socialstyrelsen genomförde år 2005 kring höga ljudnivåer från musik. Uppföljningen genomfördes våren 2007 för att ta reda på vad som hänt efteråt.”


  15 maj 2012 – Socialstyrelsen ser över sina allmänna råd om höga ljudnivåer: ”…Socialstyrelsen håller för närvarande på att se över om de allmänna råden ska ändras rörande riktvärden för höga ljudnivåer, vid till exempel konserter. Arbetet med att utvärdera de olika underlagen beräknas bli klart i höst. Myndigheten har således ännu inte tagit ställning i frågan. …”


  Februari 2006 – Slutrapport från akustikprojektet i Göteborg – ett projekt för förbättrad ljudmiljö för anställda, musiker och publik på en mindre nattklubb.


  Arbetsmiljöverkets projektrapport 2009 – Musik och höga ljudnivåer – praktiska riktlinjer för musik- och underhållningsbranschen.


  EMAIL TILL/FRÅN SOCIALSTYRELSEN OM – ”NÄR ÄR HÖGT FÖR HÖGT”

  18 jul 2012 17:51 – Till rebecca.thulesson@socialstyrelsen.se,
  patrik.hultstrand@socialstyrelsen.se

  Hej Rebecca och Patrik,

  I anledning av att det rubricerade lovvärda är på G
  http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012maj/socialstyrelsenseroversinaallmannaradomhogaljudnivaer – så vill jag dra mitt strå till den stacken – genom att informera om hur jag upplever musiknivåerna i dags dato.

  Det har jag tänkt och skrivit om på min blogg här
  https://josefboberg.wordpress.com/2008/03/28/decibelhelvetet-stress/#comment-1569

  Jag hoppas nu innerligt på att nu tillåtna ljudnivåer sänks REJÄLT – samt att tillsynen förbättras AVSEVÄRT !

  Med bästa hälsning
  Josef Boberg

  Skottorp JohnsFarm
  312 96 Laholm
  Tel. & faxnr 0430-215 66
  Email josef@boberg.nl


  30 aug 2012 12:08 – Från Rebecca.Thulesson@socialstyrelsen.se

  Din synpunkt är framförd och diarieförd.

  Med vänlig hälsning
  Rebecca Thulesson
  Utredare
  075-247 34 73
  Socialstyrelsen
  Avdelningen för kunskapsstyrning
  Hälsoskydd och smittskydd
  106 30 Stockholm
  Växel: +46 75-247 30 00
  http://www.socialstyrelsen.se


  9 jan 2013 11:59 – Till Rebecca.Thulesson@socialstyrelsen.se
  Hej,

  Hur långt har Socialstyrelsen = Du kommit med svaret på det rubricerade ?

  Om hur det gamla fungerar = icke fungerar för publiken – har jag vidareutvecklande tänkt och skrivit om här
  https://josefboberg.wordpress.com/2008/03/28/decibelhelvetet-stress/#comment-1569

  Ha det BÄTTRE och BÄTTRE !
  önskar
  Josef Boberg


  9 jan 2013 11:58 – Från Rebecca.Thulesson@socialstyrelsen.se
  Jag har slutat på Socialstyrelsen. Ring växeln 075- 247 30 00 för att bli hänvisad till ny kontaktperson. (Behöver du komma i kontakt med mig så finns jag på rebecca.thulesson@tyrens.se )
  /Rebecca Thulesson

  9 jan 2013 15:26 – Från Rebecca.Thulesson@socialstyrelsen.se
  Kontakta Patrik Hultrand vid ytterligare frågor.
  100 dB(A) ekv för vuxna och 97 dB(A) ekv för barn.
  D.v.s. samma som tidigare.
  /Rebecca

  9 jan 2013 18:13 – Till rebecca.thulesson@tyrens.se

  Tack ! – Rebecca – för svaret – men fy fan för beslutet.

  Har Du emailadressen till Patrik Hultrand ? / Josef
  (på detta har Rebecca ej svarat).


  23 jan 2013 15:53 – Till Marianne.Lowenhielm@socialstyrelsen.se

  Hej Marianne Löwenhielm,

  Apropå Socialstyrelsens beslut: ”Inga sänkta ljudnivåer på konserter” – http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012oktober/ingasanktaljudnivaerpakonserter – så berör det ej mig personligen – för konserter har slutat med att gå på för flera år sedan – enär jag är rädd om min hörsel – http://sv.wikipedia.org/wiki/Lomh%C3%B6rd

  Dock… – som flitig dansbanebesökare sedan 1956 (jag är snart 72 år LivsErfaren) – så skulle jag gärna se att Socialstyrelsen sätter en bullergräns där på ca 80 dB(A) – http://sv.wikipedia.org/wiki/Buller – så att det går att umgås utan att bli lomhörd och behöva skrika för att kommunicera.

  Ingående i sak om vad jag grundar denna begäran på – har jag tänkt och skrivit om här
  https://josefboberg.wordpress.com/2008/03/28/decibelhelvetet-stress/#comment-1569

  Vad tycker Du ?

  Med vänlig hälsning
  Josef Boberg


  14 jan 2013 09:06 – Från patrik.hultstrand@socialstyrelsen.se
  Hej!

  Om jag fattat det rätt har du och Rebecca haft en dialog om höga ljudnivåer. Tyvärr har Rebecca Thulesson slutat på Socialstyrelsen. Inom kort kommer en annan person ta över ansvaret för höga ljudnivåer. Om du vill kan jag informera dig om vem det blir när det är klart.

  Med vänliga hälsningarPatrik Hultstrand
  Utredare
  075-247 40 86
  Socialstyrelsen
  Avdelningen för kunskapsstyrning
  Enheten för hälsoskydd och smittskydd
  106 30 Stockholm
  Växel: 075-247 30 00
  http://www.socialstyrelsen.se


  14 jan 2013 09:34 – Till patrik.hultstrand@socialstyrelsen.se

  Ja tack gärna ! / Josef Boberg

  23 jan 2013 14:41 – Från patrik.hultstrand@socialstyrelsen.se
  Hej,
  Ersättare för Rebecca Thulesson blir Marianne Löwenhielm
  Du kan kontakta henna här:
  Marianne.Lowenhielm@socialstyrelsen.se
  Eftersom det är ett nytt ansvarsområde för Marianne, så kan även jag försöka svara på din frågor.
  Vad gäller vår översyn så kommer riktvärdena inte ändras just nu.
  Läs mer här:
  http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012oktober/ingasanktaljudnivaerpakonserter
  Med vänliga hälsningar
  Patrik Hultstrand

  23 jan 2013 16:02 – Till patrik.hultstrand@socialstyrelsen.se

  Patrik – tack så mycket för hjälpen !

  Jag har just skickat ett email till Marianne – och det vidarebefordrar jag även till Dig – när jag har skickat detta.

  Ha det BÄTTRE ! / Josef

  https://josefboberg.wordpress.com/2008/04/13/mg-brist-stress/#comment-907


  23 jan 2013 16:34 – Från Marianne.Lowenhielm@socialstyrelsen.se
  Hej Josef,
  Socialstyrelsen har precis, som du redan sett, gjort en översyn av de allmänna råden vad gäller höga ljudnivåer och slutsatsen är att vi inte kommer att ändra dessa. Riktvärdena i de allmänna råden gäller där hög musik spelas och inbegriper därmed även dansbanor.

  Om du tycker att ljudnivåerna är för höga föreslår jag att du kontaktar arrangören. Kanske är det fler som tycker som du? Besökarnas åsikt vad gäller ljudnivåerna är något som arrangören torde vara intresserade av att få veta. Så att besökarna kommer tillbaka.

  Med vänlig hälsning
  Marianne Löwenhielm


  28/1-13 – Till Marianne.Lowenhielm@socialstyrelsen.se cc
  patrik.hultstrand@socialstyrelsen.se

  Jo… – Marianne – kontakt med arrangörer och orkestrar har jag ju sedan ca två år tillbaka – men jag tänkte att Socialstyrelsen kanske kunde bidra med något också.

  Jag hoppas innerligt på att Socialstyrelsens nuvarande beslut ej är ”hugget i sten” – så jag nöter på med mitt – https://josefboberg.wordpress.com/2008/03/28/decibelhelvetet-stress/#comment-1569 – och sen får Wi som fortfar att andas se hur det blir.

  Ha det BÄTTRE ! / Josef
  https://josefboberg.wordpress.com/2008/04/13/mg-brist-stress/#comment-907


  PS. ”Den 31 oktober 2012 kl. 08:30 Nyhet

  Socialstyrelsen kommer inte att sänka riktvärdena för hur högt ljudet bör vara på exempelvis konserter. Dagens kunskapsläge motiverar inte att rekommendationerna ändras.

  Socialstyrelsen har sett över sina allmänna råd om ljudnivåer på konserter, träningsanläggningar och andra offentliga platser där ljudet kan vara högt. Syftet var att säkerställa att rekommendationerna stämmer överens med dagens kunskap. Till grund för översynen lät Socialstyrelsen en konsult kartlägga aktuell forskning om vilka ljudvolymer som riskerar att orsaka hörselskador.

  – Nu har vi granskat kunskapsläget och kommit fram till att vi behåller de nuvarande ljudnivåerna. Det behövs mer forskning om sambandet mellan ljudnivåernas påverkan på människors hörsel och risken för permanenta hörselskador för att det ska vara motiverat att sänka riktvärdena, säger Rebecca Thulesson, utredare på Socialstyrelsen.

  Det innebär att riktvärdena även fortsättningsvis kommer att vara 100 decibel som medelnivå för platser där det enbart finns vuxna. …” – slut citat härifrån
  http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012oktober/ingasanktaljudnivaerpakonserter


  Som bl a f d sjömaskinist på oceangående fartyg under ca sex år – samt som arbetsledare i bullriga industrimiljöer under ca 15 år – så vet jag att ett ljudtryck av 100 dB(A) ger lomhördhet (= temporär hörselskada) efter några få minuter –
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Lomh%C3%B6rd – och att det efter en längre tid ger irreversibla hörselnedsättningar. Så hur Socialstyrelsen och Era konsulter kan komma fram till att ljudtrycket 100 decibel är OK – utan att föreskriva att hörselskydd SKALL användas – det tycker jag är YTTERST anmärkningsvärt.

  Ljudtrycken 100 dB(A) ger ju också en påverkan rent fysiskt på kroppen som sådan också. Mera i sak om det här https://josefboberg.wordpress.com/2008/03/28/decibelhelvetet-stress/#comment-3650


  Det vore väl ”festligt” – att se en mångtusenhövdad konsertpublik – där ALLA hade hörselskydd. Jag menar då sådana som skogshuggare med röjsåg och motorsåg använder = ej öronproppar av cellplast eller annat som man för in i hörselgången.

  Likaså skulle det ju vara ”festligt” att se detsamma på dansbanor – men då går det ju ej att ”kinda” med någon reda.

  Hur som med detta – är det jag eller världen som är tokig – eller är det både och ?
  https://josefboberg.wordpress.com/2008/03/28/decibelhelvetet-stress/#comment-3675 DS.


  30 jan 2013 13:29 – Från
  Marianne.Lowenhielm@socialstyrelsen.se
  Hej igen,
  Kunskapssammanställningen som gjordes i samband med att vi gjorde en översyn av våra allmänna råd om höga ljud visar att våra nuvarande riktvärden ligger inom konfidensintervallet för den forskning som finns på området. Socialstyrelsen bedömer att evidensen för att skärpa gällande riktvärden i dagsläget inte är stark nog. Vi kommer dock fortsätta att följa forskningsutvecklingen inom området.

  Med vänlig hälsning
  Marianne Löwenhielm


  7 feb 2013 12:05 – Till Marianne.Lowenhielm@socialstyrelsen.se cc
  patrik.hultstrand@socialstyrelsen.se

  Hej igen – Marianne – och tack för Ditt svar.

  På Din utmärkta kanslisvenska skriver Du: ”Kunskapssammanställningen som gjordes i samband med att vi gjorde en översyn av våra allmänna råd om höga ljud visar att våra nuvarande riktvärden ligger inom konfidensintervallet för den forskning som finns på området. Socialstyrelsen bedömer att evidensen för att skärpa gällande riktvärden i dagsläget inte är stark nog. Vi kommer dock fortsätta att följa forskningsutvecklingen inom området.”


  Ifall man Googlar på ”tinnitus” –
  http://www.dbdbdb.nu/vad.php (”CA 1,5 MILJON HAR TINNITUS I SVERIGE. 100 000 av dessa har det så allvarligt att kvalitén på deras dagliga liv påverkas avsevärt. En del får sömnproblem och koncentrationssvårigheter. En del får svårt att gå tillbaka till sina yrken. Musiker, förskollärare musiklärare, piloter, diskjockeys är några drabbade yrkesområden.”)
  /
  http://www.dbdbdb.nu/hogt.php (”3 av 4 rock- och jazzmusiker har någon form av hörselskada! Detta har konstaterats av forskningsaudionom Kim Kähäri vid Arbetslivsinstitutet Väst.”)
  /
  http://www.hrf-sthlmsdistrikt.se/intrforen/tinnitus (”Tinnitus (öronsus) kan bäst beskrivas som en ljudupplevelse till vilken ingen ljudkälla kan påvisas. … Någon effektiv behandling för flertalet personer finns inte för närvarande.”)
  /
  http://home.swipnet.se/undvik_tinnitus (”Var rädd om din hörsel! Du får inte en andra chans. Ljudnivån vid rockgalor och i diskotek är många gånger så hög att risk föreligger för tillfälliga och permanenta hörselnedsättningar och/eller tinnitus.”) – så kommer det upp ca 80 000 träffar
  /
  https://www.google.se/search?q=h%C3%B6rselskada&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:sv-SE:official&client=firefox-a – som beskriver hur det ÄR.


  Ifall man Googlar på ”lomhördhet hörselskadaa”
  http://forum.studio.se/index.php/topic/31245-ljud-man-gillar-skadar-inte-lika-mycket (”Det sägs att man inte tar lika stor skada av höga ljud som man uppskattar, mot då ljud man retar sig på… Det där stämmer inte alls. Hög volym är alltid skadligt även om det är ljud/musik man uppskattar.”)
  /
  http://forum.studio.se/index.php/topic/65963-ar-det-mojligt-att-overlamna-sitt-liv-till-forskningenlakarvarden/page__st__90 (”Så vad jag gör nu är helt enkelt att jag sitter och försöker vänta på att smärtnivån skall lägga sig, innan dess kan jag aldrig återuppta någon som helst verksamhet. …”) – så kommer det upp ca 190 träffar
  /
  https://www.google.se/search?q=lomh%C3%B6rdhet+h%C3%B6rselskada&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:sv-SE:official&client=firefox-a – som beskriver hur det ÄR.


  Ifall man Googlar på ”lomhördhet bullerskada”
  http://www.privatmedicin.se/medicinboken/oron-nasa-halssjukdomar/oronsus (”Definition; Ljudupplevelse som uppkommer utan någon yttre ljudkälla. Orsak(-er); Ofta i samband med en hörselnedsättning orsakad av bullerskada.”) – så kommer det upp ca 21 000 träffar
  /
  https://www.google.se/search?q=lomh%C3%B6rd&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:sv-SE:official&client=firefox-a – som beskriver hur det ÄR.


  Ifall man Googlar på ”hörselskada” –
  http://www.av.se/teman/buller/risker/buller_skada_horsel_stor.aspx [”Om man under längre tid utsätts för buller med en ljudnivå över ca 85 dB(A) riskerar man att få en hörselskada. Är man särskilt känslig kan man riskera hörselskada även vid nivåer omkring 75-80 dB(A).”]
  /
  http://www.hrf.se/templates/Page.aspx?id=2072&baseRef=2072 (”Vi är över en miljon hörselskadade i Sverige. Den vanligaste hörselskadan är hörselnedsättning – ett folkhälsoproblem som omfattar mer än 14 procent (= ca 1,4 miljoner) av befolkningen, i olika grad. Andra hörselskador är tinnitus
  /
  http://www.1177.se/Halland/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Tinnitus , Menières sjukdom
  /
  http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Menieres-sjukdom – och ljudöverkänslighet
  /
  http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=2392
  Dessa hörselskador förekommer ofta i kombination med nedsatt hörsel.”)
  – så kommer det upp ca 80 000 träffar
  /
  https://www.google.se/search?q=h%C3%B6rselskada&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:sv-SE:official&client=firefox-a – som beskriver hur det ÄR.


  Arbetsmiljöverket har 80 dB(A) – http://sv.wikipedia.org/wiki/Buller – som högsta tillåtna ljudtryck utan hörselskydd – för att undvika bullerskador – http://www.av.se/teman/buller/bullerskada


  Socialstyrelsen TILLÅTER ljudtrycket 100 dB(A) för vuxna – och 97 dB(A) ifall det finns barn under 13 år i publiken på konserter, dansbanor, diskotek, restauranger med dans osv –
  http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012oktober/ingasanktaljudnivaerpakonserter – utan att någon TVINGANDE föreskrift föreligger om att hörselskydd SKALL användas.

  Å andra sidan så säger Socialstyrelsen: ”Särskild hänsyn bör tas i verksamheter som är särskilt riktade till barn, s.k. knattediskotek eller liknande. Där bör ekvivalenta A-vägda ljudnivåer under 90 dB alltid eftersträvas.” – längst ned i texten på sin sida här – http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2005-7


  Själv tycker jag att 85 dB(A) – för vuxna såväl som barn – skulle vara av Socialstyrelsen max tillåtet = mänskligt ljudtryck på konserter, dansbanor, diskotek, restauranger med dans osv. Då skulle nog 90 dB(A) kunna hållas. Du vet ju hur det är med fartbegränsningar – de överskrids ju ej alls så sällan av dom flesta. En räcka av skäl för ljudtrycket 85-90 dB(A) – finns på min blogg t ex här – https://josefboberg.wordpress.com/2008/03/28/decibelhelvetet-stress/#comment-1569 – som också kan hänföras till att den i lag föreskrivna Försiktighetsprincipen borde kunna tillämpas av Socialstyrelsen också – avseende tillåtet ljudtryck för musik live.


  I fredags förra veckan (1/2-12) – så hade jag besök av serviceteknikern Jesper från Electrolux. Han åtgärdade ett lagerfel på innerdelen till min värmepump. En mysig ung man i 25-årsspannet – som bl a berättade att han hade varit discjockey – http://sv.wikipedia.org/wiki/DJ – under några timmar varje helg under ca sex år.

  Av det har han fått irreversibel tinnitus – http://www.dbdbdb.nu/vad.php = bl a sömnproblem, koncentrationssvårigheter osv – och ej minst MÅSTE han nu under 60-70 år begränsa sitt sociala liv = han kan ALDRIG mera besöka konserter, dansbanor, dansrestauranger, diskotek osv. Hans uteliv är NU livsvarigt begränsad till besök på typ t ex pubar med soft musik – enligt hans egen utsaga.

  Jesper hade musik live som ett stort hobby-huvudintresse (hans bror är trummis i Donnez orkester). Nu kan han ALDRIG mera gå på musik-live-föreställning – utan får lyssna på musik på CD-spelare med soft inställning. Men det är ju ej alls samma upplevelse som att kunna gå på konserter, dansbanor, dansrestauranger, diskotek osv. Denna Jesper-tragik kan ses som i hög grad beroende av att Socialstyrelsen, sedan på tok för många år tillbaka, tillåter det omänskliga ljudtrycket av 100 dB(A) för musik live. Det innebär ju i sig också ljudtrycksspetsar långt däröver.


  Hur har Socialstyrelsen – i sitt ställningstagande FÖR det omänskliga ljudtrycket 100 dB(A) –
  http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012oktober/ingasanktaljudnivaerpakonserter
  – vilket ju uppenbart och bevisligen ger lomhördhet för dom allra flesta efter några få minuter – http://sv.wikipedia.org/wiki/Lomh%C3%B6rd – och efter en viss tid även irreversibla hörseldefekter – tagit tillbörlig hänsyn till den i svensk lag föreskrivna Försiktighetsprincipen ?

  http://www.socialstyrelsen.se/halsoskydd/tillampamiljobalken/allmannahansynsregler(”Miljöbalkens allmänna hänsynsregler ska förebygga negativa effekter av verksamheter och öka miljöhänsynen. Reglerna ska tillämpas i ALLA sammanhang där miljöbalkens bestämmelser gäller.”)


  ”Socialstyrelsen bedömer att evidensen för att skärpa gällande riktvärden i dagsläget inte är stark nog.”

  KONKRET – vad är det för evidens som Socialstyrelsen saknar – för att OMGÅENDE kunna sänka den nu tillåtna omänskliga 100 dBA-nivån – till ett något mänskligare värde av t ex 85-90 dB(A) ❓

  Ha det BÄTTRE !
  https://josefboberg.wordpress.com/2008/04/13/mg-brist-stress/#comment-907

  Med vänlig hälsning
  Josef Boberg

  PS. Om hur för högt ljudtryck också påverkar = plågar kroppen som sådan HÄR = ljudtryck som ej kan dämpas med någon form av hörselskydd.


  8 feb 2013 11:06 – Från Marianne.Lowenhielm@socialstyrelsen.se

  Tack för dina synpunkter.

  Anledning till att Socialstyrelsen överhuvudtaget tagit fram allmänna råd för höga ljudnivåer är för att minska risken för olägenhet för människors hälsa för de som besöker en konsert, klubb eller dylikt. Vad gäller människor som arbetar i den här typen av miljöer hänvisar jag till Arbetsmiljöverket. Socialstyrelsen införde 2005 särskilda riktvärden för barn yngre än 13 år som ett led i försiktighetsprincipen. Det främsta motivet är att barn inte har samma förmåga som vuxna att bedöma miljörisker samt att en skada som drabbar barn kommer att följa med under återstoden av ett förmodat långt liv och att en sådan skada kan öka känsligheten för fortsatta försämringar av hörseln senare i livet.


  Anledningen till att Socialstyrelsen inte kommer att sänka nivåerna är för att forskningen på området fortfarande är bristfällig. Studierna som finns är bl.a. viktade och djurförsöksstudier går inte att applicera direkt på människan. Våra nuvarande riktvärden ligger inom konfidensintervallet utifrån forskningen om hälsoeffekter. Vårt arbete härnäst kommer att vara gentemot branschen vad gäller t.ex. tillhandahållande av hörselskydd. Socialstyrelsen kommer också att verka för att denna fråga drivs inom EU, så att man arbetar för att få en gemensam syn på detta med höga ljudnivåer inom EU.

  Med vänlig hälsning
  Marianne Löwenhielm


  MINA REFLEKTIONER ÖVER SVARET


  ”Studierna som finns är bl.a. viktade och djurförsöksstudier går inte att applicera direkt på människan.”

  Räcker det ej för Socialstyrelsen med evidensen – att ca 1,4 miljoner i Sverige är hörselskadade – och många tiotusentals av dom är musiker, arrangörer med personal, publik osv på musik live-arrangemang ❓


  ”Våra nuvarande riktvärden ligger inom konfidensintervallet utifrån forskningen om hälsoeffekter”.

  Är ej lomhördhet efter några få minuter – i ett ljudtryck91-100 dB(A) – en synnerligen ALLVARLIG hälsoeffekt ❓


  ”Socialstyrelsen kommer också att verka för att denna fråga drivs inom EU, så att man arbetar för att få en gemensam syn på detta med höga ljudnivåer inom EU.”

  Det finns INGA formella hinder – att Sverige kan gå före och visa vägen inom EU – till mänskliga ljudnivåer = FÖR ett maximalt tillåtet ljudtryck av 91 dB(A) för musik live – såvitt jag känner till den saken – eller ❓


  —————————————————————————————————————-


  ”NÄR ÄR HÖGT FÖR HÖGT”91 dB(A) SKALL man ej utsätta sig för mer än två (2) timmar utan effektiva hörselskydd

  ”VAD VET MUSIKER OM FÖR HÖGT” ❓ Tja… – ej särskilt mycket – om Du klickar på länken och kollar stapeldiagrammen.

  MÄRKLIGT, minst sagt, att just musiker – som har som profession att generera goa ljudmiljöer – för sig själva och sin icke dövstumma publik under några timmar – bara sällsynt känner till [Artister och Musiker Mot Tinnitus (AMMOT) undantagna] att 91 dB(A) och däröver ger såväl tillfälliga (= lomhördhet) som irreversibla hörselskador.

  Om hur för högt ljudtryck påverkar = plågar kroppen som sådan HÄR.

  Om detta LivsViktiga ämne finns det lite mera i sak om i kommentarsfältet på Facebook HÄR.


  Ifall Du nu vill börja om ifrån början så finns den HÄR.  ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även som publikdansbanor ?) = leva vällustigareeller

  DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT

 30. illvilligabloggen skriver:

  Utmärkt Josef ! Du har uppenbarligen inte gått
  i vinter ide …..vad beträffar -vad vet musiker om för högt-
  så handlar det om exponeringstid också ….inte bara
  volym…och hög volym och lång exponeringstid dessutom
  bara tänk..bara tänk mvh janne


  [Jo… / Josef ]

 31. Josef Boberg skriver:

  Om innehållet i bloggen i detta register.


  DEL TVÅ – JOSEFS RANKNING AV DANSKVÄLLAR


  Livet i kött är som en öppen bokmen mååånga ”läser” bara en sida – om bl a mänskliga ljudtrycksnivåer
  [= under 85 dB(A)] för musik live.


  Tips.
  Söker Du ranking av en specifik orkester – skriv då in orkesterns namn i sökfunktionen på Din webbläsare = längst ned till vänster på sidan (ifall Du har öppnat den funktionen längst upp i menyraden på Din webbläsare). Sen är det bara att klicka på – för att ta del av ALLT som jag har upplevt med den orkestern t o m den 8/10-13. Därefter finns min ranking av danskvällar HÄR. Ranking av danskväll med en orkester som spelade ljuv musik live finns HÄR.


  ————————————————————————————————

  FERNANDOZ I TINGVALLA LÖRDAGEN DEN 9 MARS 2013.


  Email 6/3-13 till bokning@fernandoz.se / info@fernandoz.se

  Hej Anders,

  Ifall Du tar till Dig NÅGOT av det följande så är det bra – och ifall Du ej alls tar till Dig så är det lika bra – vad mig anbelangar.

  Ifall inget oförutsett inträffar – så kommer jag att dansa till Er i grunden så goa musik i Tingvalla lördagen den 9 mars 2013.


  Har Du köpt en ljudtrycksmätare – så att ni kan soundchecka in ljudtrycksnivån i Tingvalla på lördag under 91 dB(A) = ljudtrycket där lomhördhet http://sv.wikipedia.org/wiki/Lomh%C3%B6rd inträder efter några få minuter – och irreversibla hörselskador kan inträffa efter ca två timmar. Annars kan Du få låna den som jag numera alltid har i kavajfickan när jag åker till en dansbana. Den är lika liten som en vanlig mobil är.

  Det bör ju vara en apparat som mäter såväl bas- och trumljuden (10-200 Hz) som diskanten. Vid min sökning på nätet på sådana – har jag ännu ej funnit någon som har förmågan att mäta så långt ned som till 10 Hz. Men det finns en som mäter från 32 Hz och uppåt här
  http://www.kjell.com/sortiment/el/matinstrument/ljudmatare-decibelmatare


  Själv har jag köpt den med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från 31,5 Hz och diskanten upp till 8 kHz. Den kostar ju f n bara 499 kr inklusive frakt och moms. En investering som Fernandoz borde ha råd med – eller ?

  Ljudtrycksmätare är ju PERFEKT att använda – för då undviks ju det ”eviga tjabbet” om det är för högt eller för lågt när sondchecken görs – som det kan uppfattas med öronen/hörselsinnena – såväl som senare under kvällen med publiken..


  Hur som med det – så har jag numera ALLTID med mig hörselskydd – http://www.dbdbdb.nu/proppar.php – som dämpar det på dansbanor numera så vanliga musikbullret med ca 25 dB(A) . OFTAST så blir det så att jag måste använder dem – för ljudtrycksnivåer på 95-100 dB(A) är snarare regel än undantag på dansbanorna numera, tyvärr tyvärr… 😥 http://www.dbdbdb.nu/hogt.php

  En sänkning med 3 dB(A) ger en halvering av ljudtrycksbullret – http://sv.wikipedia.org/wiki/Buller – på den för ljud logaritmiska skalan. Ljudtrycket 91 dB(A) ger efter några få minuter lomhördhet – http://sv.wikipedia.org/wiki/Lomh%C3%B6rd – och kan efter ca två timmar ge irreversibla hörselskador. Med hörselskydden hamnar jag på nivån ca 8 ggr lägre ljudtryck in i mina öron. Gissa om det känns skööönt ?


  Men är det rimligt att betala 150-170 kr för att av orkestern TVINGAS till att ha det på det ännavända sättet ? Det skulle ju vara en höjdare att NÅGON GÅNG slippa använda hörselskydden.

  Väl mött i Tingvalla på lördag !


  Ha det BÄTTRE och BÄTTRE !
  https://josefboberg.wordpress.com/2008/04/13/mg-brist-stress/#comment-907

  Med bästa avsikter och hälsningar
  Josef Boberg
  https://josefboberg.wordpress.com/2008/03/28/decibelhelvetet-stress/#comment-1569

  Skottorp JohnsFarm, 312 96 Laholm, tel.nr 0430-215 66, josef@boberg.nl


  Email 11/3-13 – Hej igen Anders,

  FANTASTISKT ! – sa jag och särbon Ulla unisont – när ni i Tingvalla i lördags började spela Er goa dansmusik. När jag kollade med ljudtrycksmätaren så låg ljudtrycket på ca 89 dB(A) = två decibel under 91 dB(A) där hen blir lomhörd efter några få minuter.


  Så Wi dansade ut på golvet med stora förväntningar om hur kvällen skulle förlöpa. Men efter ca en halvtimme eller så – så blev jag lomhörd. När jag då kollade med ljudtrycksmätaren så hade ljudtrycket ökat till ca 92 dB(A)
  = 2/3-delar http://www.dbdbdb.nu/skador.php över lomhördhetsgränsen – och så förblev det med råge under hela kvällen.

  Vad var det som hände ? Ökar Er förstärkarutrustning automatiskt ljudtrycksnivån när den blivit varm – eller var det någon av publiken som sa till Er att det var för lågt – och som ni då ”slaviskt” åtlydde genom att höja ljudtrycksnivån ?


  I så fall var det nog en av dom som jag kallar ”decibelknarkarna” – eller alternativt en som hade påtagligt nedsatt hörsel. Dock… – den kategorin av publik är ju väsentligt färre än 10 %. Är det rimligt att det är dom som skall BESTÄMMA över alla de andra – som är flera än 90 % ?

  Hur som med det – så Er höjning till ca ca 92 dB(A) föranledde ej mig eller särbon Ulla något större bekymmer – enär Wi gjorde som ni i orkestern hade gjort = Wi stoppade hörselskydd i öronen. De musikproppar Wi använder tar ned ljudtrycket med ca 25 dB(A) = reducerar bullret in i öronen ca 8-faldigt.


  Så därför njöt Wi av kvällen i alla fall. Särbon Ulla blev så ”tagen” av Er goa dansmusik – och då särskilt av Dig som sångare – så hon köpte en CD-skiva. Den spelade Wi när Wi kom hem – till lite go ”nattamat” med en liten knaber till. Efter några låtar så sa jag ungefär så här:

  ”Det är ju själve faen att det skall vara så jävla svårt för orkestrarna att spela musik live – så att det blir som på CD-skivorna = god balans mellan bas- och trumljud och diskant – och med ett ljudtryck under lomhördhetssnivån
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Lomh%C3%B6rd = under 91 dB(A)”.


  Tack i alla fall för kvällen i Tingvalla med Er !

  Med bästa avsikter och hälsningar
  från Josef


  MIN UPPLEVELSERANKING AV KVÄLLEN

  Spontana publikapplåder: På nivån tre (3) på en skala från 1-10

  Balans mellan bas- och trumljud (10-200 Hz) och diskant: Bas- och trumljuden var i någotsånär god balans – men alltihopa blev efter ”mjukstarten” för högt – för att det hela skulle kunna upplevas som njutbart av en normalhörande person = ljudtrycket blev efter mjukstarten” över 92 dB(A)

  Möjligheterna för publiken att prata med varandra utan att skrika: På nivån tre (3) på en skala från 1-10

  Musikernas förmåga att se och känna av vad publiken ville ha = inter-aktionen med publiken: På nivån tre (3) på en skala från 1-10 – avseende framförallt att ”se” på publiken – vad som var en lämplig ljudtrycksnivå i lokalen ifråga.

  Övrigt:
  1.
  Jag hoppas på att Fernandoz framgent placerar ALLA högtalarna på scengolvets framkant – och lutar dom ca 45° bakåt. Då kommer ljudtryckena att fara mot taket och sen ned över publiken – istället för att som nu fara direkt in i publiken.

  2. Jag hoppas också på att Fernandoz investerar i en ljudtrycksmätare – så att dom vid soundchecken kan ställa in rätt ljudtryck (jag använder den med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från 31,5 Hz och diskanten upp till 8 kHz) = förändras till en ”publikfriande” orkester – som framgent lägger ljudtrycket UNDER 85 dB(A) [effektiva hörselskydd SKALL användas vid ljudtrycket 85 dB(A) och däröver !] = upphör med att spela musik live för att ENDAST tillgodose de ”hörseldefekta decibelknarkarnas” önskemål = väsentligt FÄRRE än 10 % av publiken – som jag ser det.


  PS.
  Som princip ÄR det OMÖJLIGT att vid soundchecken på gehör = utan ”hastighetsmätare” = ljudtrycksmätare – ställa in ljudtryckena för musik live så att de blir under 85 dB(A) eller annan vald ljudtrycksnivå. I så fall skulle det vara möjligt att hålla hastighetsgränsen t ex 90 km/tim med en bil – utan fungerande hastighetsmätare eller varvtalsmätare.

  Det är det bevisligen EJ – som något annat än undantag som bekräftar principen. Detta därför att efter några få minuter så uppstår fartblindhet. Dagens ljudanläggningar kan gott jämföras med Rollsar.


  Det är som princip helt OMÖJLIGT för en polis att fälla en fortkörare för fortkörning – på grunden att polisen tycker att fortköraren kört för fort. För att fälla fortköraren krävs att polisen använt sig av en godkänd mätare för kontroll av hastigheten.

  Det är som princip helt OMÖJLIGT att föra några vettiga resonemang om vad som är för högt, vad som är för lågt, vad som är lagom – eller vad som är däröver, därunder eller däremellan för musik live – ifall det ej grundas på vad en ”hastighetsmätare” för musik live visar = en ljudtrycksmätare. Allt annat blir bara helt meningslöst och ”oändligt babbel” – som jag ser det.


  Så musiker och/eller publik – som hävdar att det spelas med mänskliga ljudtrycksnivåer = under 85 dB(A) [ljudtrycksnivån där hen blir lomhörd efter några få minuter och kan få irreversibla hörselskador efter ca två (2) timmar – enligt föreningen ”Artister och Musiker mot tinnitus” (AMMOT)] – vet helt enkelt ej alls vad dom pratar om – ifall dom ej är utrustade med en ljudtrycksmätare.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.

  Vad tror Du ❓


  ————————————————————————————————————

  CLAES LÖVGRENS I RAMSHALL LÖRDAGEN DEN 2 MARS 2013 Om hur jag ”tar det” med hörselskydden – finns det en ryggbild på HÄR.


  En ljudmässigt fullständigt bedrövlig tillställning = konsekvent ljudtrycksnivåer över 95 dB(A) hela kvällen. Förklaringen till det kan nog sökas i att Olle Fredriksson och Nicke Fredriksson slutade vid årskiftet i bandet. De har ersatts med de BETYDANDE yngre grabbarna Calle Stifors och Andreas Olsson från Donnez.

  Synd… – verkligen synd… 😥 – att Claes Lövgrens tidigare så måttliga ljudtrycksnivåer nu är ett minne blott – eller var det bara en tillfällig miss av soundchecken och inställningarna ❓


  Jag länkade 7/3-13 in den här rankingen i kommentarsfältet på Clas Lövgrens Faceboksida HÄR – med kommentaren: Apropå Claes Lövgrens spelning, med de nya yngre musikerna från Donnez, i Ramshall 2/3-13: ”Synd… – verkligen synd… 😥 – att Claes Lövgrens tidigare så måttliga ljudtrycksnivåer nu är ett minne blott – eller var det bara en tillfällig miss av soundchecken och inställningarna ?” – slut citat från en bit ned i texten här
  https://josefboberg.wordpress.com/2008/03/28/decibelhelvetet-stress/#comment-3675

  Via email från Facebook – så fick jag svaret : ”Det var tråkigt att du tyckte så. Kom gärna fram och uttryck din åsikt till oss nästa gång, så vi har en möjlighet att rätt till det. Mvh / Claes Lövgrens”


  Det besvarade jag med: ”Tack det gör jag gärna – och då försedd med en ljudtrycksmätare – så att det ej behöver bli några meningslösa resonemang om för högt. Över 91 dB(A) är ju ALLTID för högt för en normalhörande person = ger lomhördhet efter några få minuter – och kan ge irreversibla hörselskador efter ca 2 timmar http://www.dbdbdb.nu/skador.php

  Det enklaste för Er är ju att ni investerar i en ljudtrycksmätare – som finns att köpa på nätet t ex här
  http://www.kjell.com/sortiment/el/matinstrument/ljudmatare-decibelmatare

  Själv har jag köpt den med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från 31,5 Hz och diskanten upp till 8 kHz. Den kostar ju f n bara 499 kr inklusive frakt och moms. En investering som ni borde ha råd med – eller ?

  Väl mött nästa gång !
  Med bästa avsikter och hälsningar
  Josef Boberg


  Dock… – dagen efter så var mina kommentarer raderade. Då lade jag en ny kommentar med hela texten ovan + med inledningen: ”Jag gjorde igår två kommentarer här – men de är nu ”puts väck”. Men skam den som ger sig – så jag gör ett nytt försök.”

  Men den kommentaren försvann direkt + att jag nu tills vidare är spärrad för att kommentera på Clas Lövgrens Facebook-sida. Det kan förstås som att kommunicera med orkestrar om för högt är en ”het potatis” – eller ❓


  MIN UPPLEVELSERANKING AV KVÄLLEN

  Spontana publikapplåder: På nivån två (2) på en skala från 1-10

  Balans mellan bas- och trumljud (10-200 Hz) och diskant: Bas- och trumljuden var ca dubbelt = ca 3 dB(A) för höga + att alltihopa var åt helvete för högt – för att det hela skulle kunna upplevas som njutbart av en normalhörande person = ljudtrycket var hela kvällen uppåt 100 dB(A) framför högtalarna

  Möjligheterna för publiken att prata med varandra utan att skrika: På nivån två (2) på en skala från 1-10

  Musikernas förmåga att se och känna av vad publiken ville ha = inter-aktionen med publiken: På nivån ett (1) på en skala från 1-10 – avseende framförallt att ”se” på publiken – vad som var en lämplig ljudtrycksnivå i lokalen ifråga..

  Övrigt:
  1.
  Jag hoppas på att Claes Lövgrens framgent placerar ALLA högtalarna på scengolvets framkant – och lutar dom ca 45° bakåt. Då kommer ljudtryckena att fara mot taket och sen ned över publiken – istället för att som nu fara direkt in i publiken.

  2. Jag hoppas också på att Claes Lövgrens investerar i en ljudtrycksmätare – så att dom vid soundchecken kan ställa in rätt ljudtryck (jag använder den med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från 31,5 Hz och diskanten upp till 8 kHz) = förändras till en ”publikfriande” orkester – som framgent lägger ljudtrycket UNDER 85 dB(A) [effektiva hörselskydd SKALL användas vid ljudtrycket 85 dB(A) och däröver !] = upphör med att spela musik live för att ENDAST tillgodose de ”hörseldefekta decibelknarkarnas” önskemål = väsentligt FÄRRE än 10 % av publiken – som jag ser det.


  PS.
  Som princip ÄR det OMÖJLIGT att vid soundchecken på gehör = utan ”hastighetsmätare” = ljudtrycksmätare – ställa in ljudtryckena för musik live så att de blir under 85 dB(A) eller annan vald ljudtrycksnivå. I så fall skulle det vara möjligt att hålla hastighetsgränsen t ex 90 km/tim med en bil – utan fungerande hastighetsmätare eller varvtalsmätare.

  Det är det bevisligen EJ – som något annat än undantag som bekräftar principen. Detta därför att efter några få minuter så uppstår fartblindhet. Dagens ljudanläggningar kan gott jämföras med Rollsar.


  Det är som princip helt OMÖJLIGT för en polis att fälla en fortkörare för fortkörning – på grunden att polisen tycker att fortköraren kört för fort. För att fälla fortköraren krävs att polisen använt sig av en godkänd mätare för kontroll av hastigheten.

  Det är som princip helt OMÖJLIGT att föra några vettiga resonemang om vad som är för högt, vad som är för lågt, vad som är lagom – eller vad som är däröver, därunder eller däremellan för musik live – ifall det ej grundas på vad en ”hastighetsmätare” för musik live visar = en ljudtrycksmätare. Allt annat blir bara helt meningslöst och ”oändligt babbel” – som jag ser det.


  Så musiker och/eller publik – som hävdar att det spelas med mänskliga ljudtrycksnivåer = under 85 dB(A) [ljudtrycksnivån där hen blir lomhörd efter några få minuter och kan få irreversibla hörselskador efter ca två (2) timmar – enligt föreningen ”Artister och Musiker mot tinnitus” (AMMOT)] – vet helt enkelt ej alls vad dom pratar om – ifall dom ej är utrustade med en ljudtrycksmätare.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.

  Vad tror Du ❓


  ————————————————————————————————————

  ELISAS I RAMSHALL LÖRDAGEN DEN 23 FEBRUARI 2013 (Elisas på YouTube HÄR). Om hur jag ”tar det” med hörselskydden – finns det en bild på HÄR.


  Det följande skickat per email 5/3-13 till info@ls-tonart.se – f v b till Elisa.

  Hej Elisa,

  Ifall Du tar till Dig NÅGOT av det följande – då är det bra – och ifall Du ej alls tar till Dig så är det lika bra – vad mig anbelangar.

  Jag var i Ramshall i lördags (23/2-13) och lyssnade och dansade till Er i grunden MYCKET goa och redan proffsiga musik – som jag rankar på nivån 8 på en skala av 1-10. Dig som vokalist rankar jag på nivån 9 på en skala av 1-10.


  När jag var i Ramshall för ca ett år sedan – och gjorde det samma – var publiktillströmningen ej särskilt god. Det var då bara ca 100 personer. Men i lördags var det nog 300-400. Så Er popularitet har ju under det senaste året ökat påtagligt – minst sagt.

  Som vanligast för dessa arrangemang för publik av mogna ungdomar mellan 40-80 år LivsErfarna – brukar det vara en rejäl övervikt av damer – men i lördags var det tvärtom. Det tolkar jag som att det är Du som lockar männen ifrån soffan framför TV´n – och det är ju lovvärt, verkligen… 💡


  Drönarlivet i TV-soffan gör ju INGEN vare sig friskare eller gladare. Däremot är ju dans till go musik rena livselexiret – som jag ser det. Jag har själv erfarenhet av det – enär jag till och ifrån har varit flitig dansbanenötare sedan 1956. Jag var då 15 år ung – och nu är jag snart 72 år LivsErfaren. Sedan våren 2011 har det varit och är fortvarigt mer än en gång per vecka.

  Jag kan tänka mig att det är just Du som vokalist som drar flera män till dansen. Det har jag ej svårt för att komma fram till – därför att själv så ser jag Dig som vokalist och kapellmästare som klippt och skuren för de rollerna. Som vokalist är Du ju åt hållet helt oslagbar – både avseende sångeriet som sådant – och ej minst Din ungdomliga charm och strålande vackra utseende (nutidens Törnrosa-utseende ?) = Du har en kombination som väldigt få – om ens någon – av andra dansbandsvokalister har i dags dato. (Varför är det så ytterligt ovanligt med vokalister i dansorkestrarna i dags dato ❓ )


  I detta perspektiv sett – så åkte jag till Ramshall med stora förväntningar på hur kvällen skulle bli. De två första låtarna ni spelade var snabba – och hade ljudtrycksnivån uppåt 100 dB(A) http://www.dbdbdb.nu/hogt.php = det var rena chocken för mig och mååånga andra. Flera vid borden runt om mig utbrast spontant: ”Va fan är detta ?” – och höll för öronen.

  Synd… – verkligen synd. 😥 – att då INGEN av publiken hade modet = civilkuraget – http://sv.wikipedia.org/wiki/Civilkurage – att gå fram till scenen och bryta strömmen till Er ljudanläggning. Det hade ju då varit det mest mänskliga = naturliga att göra – för någon av de normalhörande = flera än ca 90 % av publiken. Men jag tillhörde ju själv den kategorin som fegade ur för att göra det enda riktiga – mänskligt sett.


  Jag svarade ej på den högst berättigade frågan – utan tog skyndsamt fram hörselskydden http://www.dbdbdb.nu/proppar.php jag hade i kavajfickan – och stoppade dem i öronen = de dämpar ljudtrycksnivån med ca 25 dB(A). En sänkning med 3 dB(A) ger en halvering av bullret i öronen – på den för ljud logaritmiska skalan. Med hörselskydden låg jag då på nivån ca 75 dB(A) = 8 ggr lägre ljudtryck in i mina öran – än vad ni spelade. Gissa om det kändes skööönt ?

  Jag fick därmed en hyggligt bra behållning av kvällen – med som högst ca 75 dB(A) in i mina öron = 5 dB(A) under 80 dB(A)-nivån – som är tillåten på arbetsplatser undet 8 timmar – http://sv.wikipedia.org/wiki/Buller – utan att det är tvingande för arbetsgivaren att se till att de anställda använder hörselskydd.


  Det går också bra att prata med standard specialproppar för musik i öronen – utan att skrika sig hes – såväl som att hen hör BÄTTRE vad den hen pratar med säger.

  Men är det rimligt att betala 170 kr för att av orkestern TVINGAS ha det på det ännavända sättet


  Att Era två snabba öppningslåtar, ljudtrycksmässigt sett, var helt åt helvete fel – kan ses som bekräftat av att publikapplåderna för dessa två låtar blev tama, minst sagt. Det var bara ett fåtal av publiken som hälsade Er välkomna – med någon form av spontana applåder = sannolikast decibelknarkarna = färre än 10 % av publiken – som ju ALLTID vill ha ljudtrycksnivåer på 95-100 dB(A). Var det för deras skull ni var i Ramshall ? För övrigt var ju de unisont sponatana = hjärtliga applåderna från publiken vaga, minst sagt, under hela kvällen – som jag upplevde det.

  Synd… – verkligen synd. 😥 – för hade ni istället öppnat kvällen med ljudtrycket ca 90 dB(A)-nivån [vid vistelse i ljudtrycket 91 dB(A) i mer än två timmar – då erfordras hörselskydd för att ej få temporära och/eller irreversibla hörselskador] – hade nog mååånga gett Er ”öronbedövande” välkomstapplåder för öppningslåtarna osv – är jag rätt säker på.


  Nu blev det inga välkomstapplåder från dom flesta av publiken – mig inkluderad. Det tycker jag ej alls är konstigt – för ALLA som ej hade hörselskydd (det var nog inledningsvis enbart jag + ALLA i orkestern !) – blev ju helt enkelt ljudchockade ! – och kunde ju då ej få ihop vare sig glädje eller energi till ens en unison matt välkomstapplåd – som jag upplevde det.

  Sen tycker jag också att Er stil att spela två snabba och en långsam låt – för sådan här publiken av mogna ungdomar mellan 40-80 år LivsErfarna – istället bättre skulle ha varit passligt med att spela en snabb och två långsamma för + att jag saknade jägardansen – som brukar komma före pausen för den här karaktären av publik.


  Dock… – som vanligast numera av som princip ALLA dansband – ställs bas- och trumljuden relativt diskantmusiken på åt hållet det dubbla ljudtrycket = ca 3 dB(A) eller mera över diskanten (= det instrumentala och sången). Men ni hade ju en PERFEKT balans mellan bas- och trumljuden (även om alltihopa var åt helvete för högt) visavi diskanten. All heder åt Er för den saken ! Bara det talar för att Elisas står för något NYTT – för övriga dansband väl värt att planka.

  Eller snarare sagt något nygammalt – därför att före nutidens kraftiga förstärkares tidevarv – var det ju som princip ALLTID god balans mellan bas- och trumljuden och diskantmusiken.


  En ytterligare sak som Elisas skall ha beröm för – är att han som ansvarade för soundchecken – och följde upp det tre gånger under kvällens förlopp – upphöjde sig till att gå ned på dansbanan och själv ”lyssna” på hur det lät. Ifall han då hade hörselskydden på sig eller ej – det missade jag att notera.

  Hur som med det föranledde hans kontrollen ej att ljudtrycksnivån blev sänkt i någon märkbar omfattning – som jag upplevde det. Det tycker jag ej alls är konstigt – därför att den generation musiker ni tillhör – är ju ”felfostrade” av vuxna till att tolerera bullriga diskomiljöer – http://sv.wikipedia.org/wiki/Disco Där är ju ljudtrycket som vanligast uppåt ca 100 dB(A) – och ej alls sällan en bra bit däröver. Så ni upplever ju rimligen att en eller annan dB(A) därunder är ”lågt” ljudtryck – eller ?


  För Er att med Era disko-hörselsinnen göra soundchecken så att den blir under 91 dB(A) = nivån där lomhördhet uppstår efter några få minuter – http://sv.wikipedia.org/wiki/Lomh%C3%B6rd – det är nog utsiktslöst att lyckas är jag rätt säker på.

  Men det bekymret är ju ”lätt som en plätt” att lösa. Helt enkelt genom att Elisas införskaffar och ANVÄNDER en ljudtrycksmätare vid Era soundcheckar framöver. Det bör då vara en apparat som mäter såväl bas- och trumljuden (10-200 Hz) som diskantmusiken. Vid min sökning på nätet på sådana – har jag ännu ej funnit någon som har förmågan att mäta så lågt ned som till 10 Hz – men det finns en som mäter från 32 Hz och uppåt här
  http://www.kjell.com/sortiment/el/matinstrument/ljudmatare-decibelmatare

  Själv har jag köpt den med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från 31,5 Hz och diskanten upp till 8 kHz. Den kostar ju f n bara 499 kr inklusive frakt och moms. En investering som Elisas borde ha råd med – eller ?


  En orkester äger ju ENVÄLDIGT föreställningen, bokstavligt talat, med hjälp av kapaciteten på dagens ljudanläggningar. Det innebär att orkestrarna kan använda ljudanläggningarna för att förfina sin musik med – och föra ut den i danslokalen med ett för de normalhörande (fler än 90 % av publiken !) rimlig nivå = ca 90 dB(A).

  Alternativt kan orkestrarna välja att sabba kvällen för de normalhörande – och spela ENBART för decibelknarkarnas skull (färre än 10 % av publiken). Eller spelar orkestrar på tok högt för att dölja att deras musikaliska förmåga är dålig – eller har varit bra men har falnat ? I sak om vad jag menar med det här
  https://josefboberg.wordpress.com/2008/03/28/decibelhelvetet-stress/#comment-3637
  och här
  https://josefboberg.wordpress.com/2008/03/28/decibelhelvetet-stress/#comment-3635


  Vilken väg kommer Elisas orkester framgent att ”vandra” ?

  Ha det BÄTTRE och BÄTTRE !
  https://josefboberg.wordpress.com/2008/04/13/mg-brist-stress/#comment-907

  Med bästa avsikter och hälsningar
  Josef Boberg
  https://josefboberg.wordpress.com/2008/03/28/decibelhelvetet-stress/#comment-1569

  Skottorp JohnsFarm, 312 96 Laholm, tel.nr 0430-215 66, josef@boberg.nl


  PS. Apropå det här med för höga ljudtryck allmänt sett – var jag i Ramshall för ca 1,5 år sedan och dansade. Orkestern ifråga ”dundrade” på (jag minns ej nu vilken det var) – som vanligast är numera. Men dagen ifråga var en påkallad ”spardag” av energi. Så orkestern stängde av sin förstärkaranläggning – och gick ut till dansgolvets mitt – och spelade live instrumentalt och med sång.

  Med plasthink som trumma, dragspel, saxofon osv – drog dom några låtar utan någon som helst ljudförstärkning. De unisont SPONTANA applåderna ifrån som princip ALLA av den månghövdade publiken blev ”öronbedövande”, minst sagt – och efter VARJE låt ! !


  Att få nöjet att dansa med sådan GLÄDJE TILL LJUV MUSIK var HIMMELSKT. Det för i sig i BEVIS att bas och trumljuden i princip ALDRIG kan bli för låga – för det går ju än BÄTTRE att dansa efter gunget i diskantmusiken som sådan. Men bevisligen är bas och trumljuden visavi diskanten – som princip ALLTID för höga i dagens musik live, tyvärr tyvärr… 😥

  Allmänt sett konstaterar jag därför att orkestrarna kan som princip ALDRIG spela för lågt – för att det skall gå att NJUTBART lyssna och dansa till musiken – utan ENBART för högt – och då särskilt avseende bas- och trumljudtrycken – som jag ser det.


  MIN UPPLEVELSERANKING AV KVÄLLEN

  Spontana publikapplåder: På nivån tre (3) på en skala från 1-10

  Balans mellan bas- och trumljud (10-200 Hz) och diskant: Bas- och trumljuden var i god balans – men alltihopa var för högt – för att det hela skulle kunna upplevas som njutbart av en normalhörande person = ljudtrycket var hela kvällen över 95 dB(A)

  Möjligheterna för publiken att prata med varandra utan att skrika: På nivån två (2) på en skala från 1-10

  Musikernas förmåga att se och känna av vad publiken ville ha = inter-aktionen med publiken: På nivån ett (1) på en skala från 1-10 – avseende framförallt att ”se” på publiken – vad som var en lämplig ljudtrycksnivå i lokalen ifråga.

  Övrigt:
  1.
  Jag hoppas på att Elisas framgent placerar ALLA högtalarna på scengolvets framkant – och lutar dom ca 45° bakåt. Då kommer ljudtryckena att fara mot taket och sen ned över publiken – istället för att som nu fara direkt in i publiken.

  2. Jag hoppas också på att Elisas investerar i en ljudtrycksmätare – så att dom vid soundchecken kan ställa in rätt ljudtryck (jag använder den med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från 31,5 Hz och diskanten upp till 8 kHz) = förändras till en ”publikfriande” orkester – som framgent lägger ljudtrycket UNDER 85 dB(A) [effektiva hörselskydd SKALL användas vid ljudtrycket 85 dB(A) och däröver !] = upphör med att spela musik live för att ENDAST tillgodose de ”hörseldefekta decibelknarkarnas” önskemål = väsentligt FÄRRE än 10 % av publiken – som jag ser det.


  PS.
  Som princip ÄR det OMÖJLIGT att vid soundchecken på gehör = utan ”hastighetsmätare” = ljudtrycksmätare – ställa in ljudtryckena för musik live så att de blir under 85 dB(A) eller annan vald ljudtrycksnivå. I så fall skulle det vara möjligt att hålla hastighetsgränsen t ex 90 km/tim med en bil – utan fungerande hastighetsmätare eller varvtalsmätare.

  Det är det bevisligen EJ – som något annat än undantag som bekräftar principen. Detta därför att efter några få minuter så uppstår fartblindhet. Dagens ljudanläggningar kan gott jämföras med Rollsar.


  Det är som princip helt OMÖJLIGT för en polis att fälla en fortkörare för fortkörning – på grunden att polisen tycker att fortköraren kört för fort. För att fälla fortköraren krävs att polisen använt sig av en godkänd mätare för kontroll av hastigheten.

  Det är som princip helt OMÖJLIGT att föra några vettiga resonemang om vad som är för högt, vad som är för lågt, vad som är lagom – eller vad som är däröver, därunder eller däremellan för musik live – ifall det ej grundas på vad en ”hastighetsmätare” för musik live visar = en ljudtrycksmätare. Allt annat blir bara helt meningslöst och ”oändligt babbel” – som jag ser det.


  Så musiker och/eller publik – som hävdar att det spelas med mänskliga ljudtrycksnivåer = under 85 dB(A) [ljudtrycksnivån där hen blir lomhörd efter några få minuter och kan få irreversibla hörselskador efter ca två (2) timmar – enligt föreningen ”Artister och Musiker mot tinnitus” (AMMOT)] – vet helt enkelt ej alls vad dom pratar om – ifall dom ej är utrustade med en ljudtrycksmätare.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.

  Vad tror Du ❓

 32. Josef Boberg skriver:

  Om innehållet i bloggen i detta register.


  DEL TRE – JOSEFS RANKNING AV DANSKVÄLLAR


  Livet i kött är som en öppen bokmen mååånga ”läser” bara EN sida – om bl a mänskliga ljudtrycksnivåer
  [= under 91 dB(A)] för musik live.


  Tips.
  Söker Du ranking av en specifik orkester – skriv då in orkesterns namn i sökfunktionen på Din webbläsare = längst ned till vänster på sidan (ifall Du har öppnat den funktionen längst upp i menyraden på Din webbläsare). Sen är det bara att klicka på – för att ta del av ALLT som jag har upplevt med den orkestern t o m den 8/10-13. Därefter finns min ranking av danskvällar HÄR. Ranking av danskväll med en orkester som spelade ljuv musik live finns HÄR.


  ————————————————————————————————————

  NONSTOPDANS MED CALLINAZ OCH LAJBANS I BJÄRNUM FOLKETS PARK SÖNDAGEN DEN 10 FEBRUARI 2013


  Båda orkestrarna framförde himla go dansmusik egentligen – och så förstör dom ändå den – genom att dundra på med ljudtrycket ca 95 dB(A). Så – ”VAD VET MUSIKER OM FÖR HÖGT” ❓ Tja… – ej särskilt mycket – om Du klickar på länken och kollar stapeldiagrammen.

  IGEN – MÄRKLIGT, minst sagt, att just musiker – som har som profession att generera goa ljudmiljöer – för sig själva och sin icke dövstumma publik under några timmar – bara sällsynt känner till [Artister och Musiker Mot Tinnitus (AMMOT) undantagna] att 91 dB(A) och däröver ger såväl tillfälliga (= lomhördhet) som irreversibla hörselskador.

  En människas kropp i kött består av ca 13 miljarder kroppsceller, ca 100 miljarder hjärnceller, ca 44 organ – och ett ”oändligt” antal ständigt pågående bioelektriska kemiska processer + ett medvetande. Det vore ju jävligt konstigt – ifall allt detta ofattbart fantastiska och finstämda – ej far MYCKET illa av för höga ljudtryck.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.


  Hur som med det – så stod jag och särbon Ulla ej ut med bullret – så Wi åkte hem ca en timme före slutet.


  MIN UPPLEVELSERANKING AV KVÄLLEN

  Spontana publikapplåder: På nivån tre (3) på en skala från 1-10

  Balans mellan bas- och trumljud (10-200 Hz) och diskant: God balans men det hela var mer än dubbelt = mer än 3 dB(A) för högt – för att kunna upplevas som njutbart av en normalhörande person = ljudtryck över 95 dB(A)

  Möjligheterna för publiken att prata med varandra utan att skrika: På nivån tre (3) på en skala från 1-10

  Musikernas förmåga att se och känna av vad publiken ville ha = inter-aktionen med publiken: På nivån två (2) på en skala från 1-10 – avseende framförallt att ”se” på publiken – vad som var en lämplig ljudtrycksnivå i lokalen ifråga..

  Övrigt:
  1.
  Jag hoppas på att Callinaz framgent placerar ALLA högtalarna på scengolvets framkant – och lutar dom ca 45° bakåt. Då kommer ljudtryckena att fara mot taket och sen ned över publiken – istället för att som nu fara direkt in i publiken.

  2. Jag hoppas också på att Callinaz investerar i en ljudtrycksmätare – så att dom vid soundchecken kan ställa in rätt ljudtryck (jag använder den med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från 31,5 Hz och diskanten upp till 8 kHz) = förändras till en ”publikfriande” orkester – som framgent lägger ljudtrycket UNDER 91 dB(A) [effektiva hörselskydd SKALL användas vid ljudtrycket 91 dB(A) och däröver !] = upphör med att spela musik live för att ENDAST tillgodose de ”hörseldefekta decibelknarkarnas” önskemål = väsentligt FÄRRE än 10 % av publiken – som jag ser det.

  Lajbans hoppas jag innerligt på – att dom fortsättningsvis genomgående spelar som dom gjorde på sin nypremiär i Tingvalla den 19 januari 2013.


  PS.
  Som princip ÄR det OMÖJLIGT att vid soundchecken på gehör = utan ”hastighetsmätare” = ljudtrycksmätare – ställa in ljudtryckena för musik live så att de blir under 91 dB(A) eller annan vald ljudtrycksnivå. I så fall skulle det vara möjligt att hålla hastighetsgränsen t ex 90 km/tim med en bil – utan fungerande hastighetsmätare eller varvtalsmätare.

  Det är det bevisligen EJ – som något annat än undantag som bekräftar principen. Detta därför att efter några få minuter så uppstår fartblindhet. Dagens ljudanläggningar kan gott jämföras med Rollsar.


  Det är som princip helt OMÖJLIGT för en polis att fälla en fortkörare för fortkörning – på grunden att polisen tycker att fortköraren kört för fort. För att fälla fortköraren krävs att polisen använt sig av en godkänd mätare för kontroll av hastigheten.

  Det är som princip helt OMÖJLIGT att föra några vettiga resonemang om vad som är för högt, vad som är för lågt, vad som är lagom – eller vad som är däröver, därunder eller däremellan för musik live – ifall det ej grundas på vad en ”hastighetsmätare” för musik live visar = en ljudtrycksmätare. Allt annat blir bara helt meningslöst och ”oändligt babbel” – som jag ser det.


  Så musiker och/eller publik – som hävdar att det spelas med mänskliga ljudtrycksnivåer = under 91 dB(A) [ljudtrycksnivån där hen blir lomhörd efter några få minuter och kan få irreversibla hörselskador efter ca två (2) timmar – enligt föreningen ”Artister och Musiker mot tinnitus” (AMMOT)] – vet helt enkelt ej alls vad dom pratar om – ifall dom ej är utrustade med en ljudtrycksmätare.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.

  Vad tror Du ❓


  —————————————————————————————————————-

  JUNIX I SUNDSPÄRLAN TISDAGEN DEN 5 FEBRUARI 2013


  Junix-gubbarna framför så himla go dansmusik egentligen – och så förstör dom ändå den – genom att dundra på med för tok för höga bas- och trumljudtryck. Så – ”NÄR ÄR HÖGT FÖR HÖGT” och ”VAD VET MUSIKER OM FÖR HÖGT”

  IGEN – MÄRKLIGT, minst sagt, att just musiker – som har som profession att generera goa ljudmiljöer – för sig själva och sin icke dövstumma publik under några timmar – bara sällsynt känner till [Artister och Musiker Mot Tinnitus (AMMOT) undantagna] att 91 dB(A) och däröver ger såväl tillfälliga (= lomhördhet) som irreversibla hörselskador.

  En människas kropp i kött består av ca 13 miljarder kroppsceller, ca 100 miljarder hjärnceller, ca 44 organ – och ett ”oändligt” antal ständigt pågående bioelektriska kemiska processer + ett medvetande. Det vore ju jävligt konstigt – ifall allt detta ofattbart fantastiska och finstämda – ej far MYCKET illa av för höga ljudtryck.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.


  MIN UPPLEVELSERANKING AV KVÄLLEN

  Spontana publikapplåder: På nivån två (2) på en skala från 1-10

  Balans mellan bas- och trumljud (10-200 Hz) och diskant: Bas- och trumljudtrycken var åt hållet dubbelt = mer än 3 dB(A) för högt – för att kunna upplevas som njutbart av en normalhörande person = ljudtryck över 93 dB(A)

  Möjligheterna för publiken att prata med varandra utan att skrika: På nivån fem (5) på en skala från 1-10

  Musikernas förmåga att se och känna av vad publiken ville ha = inter-aktionen med publiken: På nivån två (2) på en skala från 1-10 – avseende framförallt att ”se” på publiken – vad som var en lämplig ljudtrycksnivå i lokalen ifråga.

  Övrigt:
  1.
  Jag hoppas på att Junix framgent placerar ALLA högtalarna på scengolvets framkant – och lutar dom ca 45° bakåt. Då kommer ljudtryckena att fara mot taket och sen ned över publiken – istället för att som nu fara direkt in i publiken.

  2. Jag hoppas också på att Junix investerar i en ljudtrycksmätare – så att dom vid soundchecken kan ställa in rätt ljudtryck (jag använder den med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från 31,5 Hz och diskanten upp till 8 kHz) = förändras till en ”publikfriande” orkester – som framgent lägger ljudtrycket UNDER 91 dB(A) [effektiva hörselskydd SKALL användas vid ljudtrycket 91 dB(A) och däröver !] = upphör med att spela musik live för att ENDAST tillgodose de ”hörseldefekta decibelknarkarnas” önskemål = väsentligt FÄRRE än 10 % av publiken – som jag ser det.


  PS.
  Som princip ÄR det OMÖJLIGT att vid soundchecken på gehör = utan ”hastighetsmätare” = ljudtrycksmätare – ställa in ljudtryckena för musik live så att de blir under 91 dB(A) eller annan vald ljudtrycksnivå. I så fall skulle det vara möjligt att hålla hastighetsgränsen t ex 90 km/tim med en bil – utan fungerande hastighetsmätare eller varvtalsmätare.

  Det är det bevisligen EJ – som något annat än undantag som bekräftar principen. Detta därför att efter några få minuter så uppstår fartblindhet. Dagens ljudanläggningar kan gott jämföras med Rollsar.


  Det är som princip helt OMÖJLIGT för en polis att fälla en fortkörare för fortkörning – på grunden att polisen tycker att fortköraren kört för fort. För att fälla fortköraren krävs att polisen använt sig av en godkänd mätare för kontroll av hastigheten.

  Det är som princip helt OMÖJLIGT att föra några vettiga resonemang om vad som är för högt, vad som är för lågt, vad som är lagom – eller vad som är däröver, därunder eller däremellan för musik live – ifall det ej grundas på vad en ”hastighetsmätare” för musik live visar = en ljudtrycksmätare. Allt annat blir bara helt meningslöst och ”oändligt babbel” – som jag ser det.


  Så musiker och/eller publik – som hävdar att det spelas med mänskliga ljudtrycksnivåer = under 91 dB(A) [ljudtrycksnivån där hen blir lomhörd efter några få minuter och kan få irreversibla hörselskador efter ca två (2) timmar – enligt föreningen ”Artister och Musiker mot tinnitus” (AMMOT)] – vet helt enkelt ej alls vad dom pratar om – ifall dom ej är utrustade med en ljudtrycksmätare.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.

  Vad tror Du ❓


  —————————————————————————————————————-

  MATS BERGMANS I RAMSHALL LÖRDAGEN DEN 26 JANUARI 2013


  Det började riktigt bra – även om bas- och trumljudtrycken var för höga. Dock ej så höga att det ”gjorde ont” i kroppen. Mera om ”ont i kroppen”-effekterna HÄR. Publiken ser ju ganska mysigt nöjda ut på bilderna – men de är alla tagna före 23-tiden.

  Vid 23-tiden så ”flög faen” i Mats Bergmans – för då drog dom på för fullt = uppåt 100 dB(A). Så vid 24-tiden så orkade jag och särbon ej med detta längre – utan åkte hem. Det var Wi ej ensamma om – för då hade nog ca hälften av publiken i övrigt också ”tagit sin mats ur Mats Bergman-skolan”.


  MIN UPPLEVELSERANKING AV KVÄLLEN

  Spontana publikapplåder: På nivån ett (1) på en skala från 1-10

  Balans mellan bas- och trumljud (10-200 Hz) och diskant: Bas- och trumljudtrycken var åt hållet dubbelt = 3 dB(A) för höga – relativt diskanten = dubbelt för högt – för att kunna upplevas som njutbart av en normalhörande person = ljudtryck över 91 dB(A) före pausen och
  och över 95 dB(A) efter pausen

  Möjligheterna för publiken att prata med varandra utan att skrika: På nivån sex (6) på en skala från 1-10 före ca kl 23.00 – och därefter på nivån ett (1)

  Musikernas förmåga att se och känna av vad publiken ville ha = inter-aktionen med publiken: På nivån ett (1) på en skala från 1-10 – avseende framförallt att ”se” på publiken – vad som var en lämplig ljudtrycksnivå i lokalen ifråga.

  Övrigt:
  1.
  Jag hoppas på att Mats Bergmans framgent placerar ALLA högtalarna på scengolvets framkant – och lutar dom ca 45° bakåt. Då kommer ljudtryckena att fara mot taket och sen ned över publiken – istället för att som nu fara direkt in i publiken.

  2. Jag hoppas också på att Mats Bergmans investerar i en ljudtrycksmätare – så att dom vid soundchecken kan ställa in rätt ljudtryck (jag använder den med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från 31,5 Hz och diskanten upp till 8 kHz) = förändras till en ”publikfriande” orkester – som framgent lägger ljudtrycket UNDER 91 dB(A) [effektiva hörselskydd SKALL användas vid ljudtrycket 91 dB(A) och däröver !] = upphör med att spela musik live för att ENDAST tillgodose de ”hörseldefekta decibelknarkarnas” önskemål = väsentligt FÄRRE än 10 % av publiken – som jag ser det.


  PS.
  Som princip ÄR det OMÖJLIGT att vid soundchecken på gehör = utan ”hastighetsmätare” = ljudtrycksmätare – ställa in ljudtryckena för musik live så att de blir under 91 dB(A) eller annan vald ljudtrycksnivå. I så fall skulle det vara möjligt att hålla hastighetsgränsen t ex 90 km/tim med en bil – utan fungerande hastighetsmätare eller varvtalsmätare.

  Det är det bevisligen EJ – som något annat än undantag som bekräftar principen. Detta därför att efter några få minuter så uppstår fartblindhet. Dagens ljudanläggningar kan gott jämföras med Rollsar.


  Det är som princip helt OMÖJLIGT för en polis att fälla en fortkörare för fortkörning – på grunden att polisen tycker att fortköraren kört för fort. För att fälla fortköraren krävs att polisen använt sig av en godkänd mätare för kontroll av hastigheten.

  Det är som princip helt OMÖJLIGT att föra några vettiga resonemang om vad som är för högt, vad som är för lågt, vad som är lagom – eller vad som är däröver, därunder eller däremellan för musik live – ifall det ej grundas på vad en ”hastighetsmätare” för musik live visar = en ljudtrycksmätare. Allt annat blir bara helt meningslöst och ”oändligt babbel” – som jag ser det.


  Så musiker och/eller publik – som hävdar att det spelas med mänskliga ljudtrycksnivåer = under 91 dB(A) [ljudtrycksnivån där hen blir lomhörd efter några få minuter och kan få irreversibla hörselskador efter ca två (2) timmar – enligt föreningen ”Artister och Musiker mot tinnitus” (AMMOT)] – vet helt enkelt ej alls vad dom pratar om – ifall dom ej är utrustade med en ljudtrycksmätare.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har. Vad tror Du ❓


  —————————————————————————————————————-

  Glenn Endys i Ramshall lördagen den 12 januari 2013


  En fullständigt bedrövlig bullerhistoria – som jag och särbon lämnade ca kl 23.15. Detta kan ses som bekräftat av den ca 500-hövdade publiken – som ju ej ser så munter ut (ifall Wi undantar dom som smilar upp sig för fotografens skull) på bilderna (undantag som bekräftar principen finns)tycker jag.

  Glenn Endys orkester har spelat upp till dans sedan 1976 = ca 37 år – och hur kan ett så erfaret gäng musiker missa att interagera med publiken = se och känna av vad publiken vill ha


  MIN UPPLEVELSERANKING AV KVÄLLEN

  Spontana publikapplåder: På nivån knappt ett (1) på en skala från 1-10

  Balans mellan bas- och trumljud (10-200 Hz) och diskant: Bas- och trumljudtrycken var betydande mer än dubbelt = 3 dB(A) för höga – relativt diskantmusiken = betydande mera än dubbelt för höga – för att kunna upplevas som njutbart av en normalhörande person = ljudtryck på åt hållet 100 dB(A)

  Möjligheterna för publiken att prata med varandra utan att skrika: På nivån knappt ett (1) på en skala från 1-10

  Musikernas förmåga att se och känna av vad publiken ville ha = inter-aktionen med publiken: På nivån nära noll (0) på en skala från 1-10 – avseende framförallt att ”se” på publiken – vad som var en lämplig ljudtrycksnivå i lokalen ifråga.

  Övrigt:
  1.
  Jag hoppas på att Glenn Endys framgent placerar ALLA högtalarna på scengolvets framkant – och lutar dom ca 45° bakåt. Då kommer ljudtryckena att fara mot taket och sen ned över publiken – istället för att som nu fara direkt in i publiken.

  2. Jag hoppas också på att Gelnn Endys investerar i en ljudtrycksmätare – så att dom vid soundchecken kan ställa in rätt ljudtryck (jag använder den med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från 31,5 Hz och diskanten upp till 8 kHz) = förändras till en ”publikfriande” orkester – som framgent lägger ljudtrycket UNDER 91 dB(A) [effektiva hörselskydd SKALL användas vid ljudtrycket 91 dB(A) och däröver !] = upphör med att spela musik live för att ENDAST tillgodose de ”hörseldefekta decibelknarkarnas” önskemål = väsentligt FÄRRE än 10 % av publiken – som jag ser det.


  PS.
  Som princip ÄR det OMÖJLIGT att vid soundchecken på gehör = utan ”hastighetsmätare” = ljudtrycksmätare – ställa in ljudtryckena för musik live så att de blir under 91 dB(A) eller annan vald ljudtrycksnivå. I så fall skulle det vara möjligt att hålla hastighetsgränsen t ex 90 km/tim med en bil – utan fungerande hastighetsmätare eller varvtalsmätare.

  Det är det bevisligen EJ – som något annat än undantag som bekräftar principen. Detta därför att efter några få minuter så uppstår fartblindhet. Dagens ljudanläggningar kan gott jämföras med Rollsar.


  Det är som princip helt OMÖJLIGT för en polis att fälla en fortkörare för fortkörning – på grunden att polisen tycker att fortköraren kört för fort. För att fälla fortköraren krävs att polisen använt sig av en godkänd mätare för kontroll av hastigheten.

  Det är som princip helt OMÖJLIGT att föra några vettiga resonemang om vad som är för högt, vad som är för lågt, vad som är lagom – eller vad som är däröver, därunder eller däremellan för musik live – ifall det ej grundas på vad en ”hastighetsmätare” för musik live visar = en ljudtrycksmätare. Allt annat blir bara helt meningslöst och ”oändligt babbel” – som jag ser det.


  Så musiker och/eller publik – som hävdar att det spelas med mänskliga ljudtrycksnivåer = under 91 dB(A) [ljudtrycksnivån där hen blir lomhörd efter några få minuter och kan få irreversibla hörselskador efter ca två (2) timmar – enligt föreningen ”Artister och Musiker mot tinnitus” (AMMOT)] – vet helt enkelt ej alls vad dom pratar om – ifall dom ej är utrustade med en ljudtrycksmätare.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.

  Vad tror Du ❓


  —————————————————————————————————————-

  ”KATASTROFEN” MED DANSBANDET DELÉNS I TINGVALLA UNDER AFTONEN TILL DET NYA ÅRET 2013. Om det finns det en särskild runa HÄR


  MIN UPPLEVELSERANKING AV KVÄLLEN

  Spontana publikapplåder: På nivån ett (1) på en skala från 1-10

  Balans mellan bas- och trumljud (10-200 Hz) och diskant: Bas- och trumljudtrycken var åt hållet fyra gånger = ca 6 dB(A) för höga – och diskanten ca dubbelt = ca 3 dB(A) för högt – för att kunna upplevas som njutbart av en normalhörande person = ljudtryck över 95 dB(A)

  Möjligheterna för publiken att prata med varandra utan att skrika: På nivån två (2) på en skala från 1-10

  Musikernas förmåga att se och känna av vad publiken ville ha = inter-aktionen med publiken: På nivån nära noll (0) på en skala från 1-10 – avseende framförallt att ”se” på publiken – vad som var en lämplig ljudtrycksnivå i lokalen ifråga.

  Övrigt:
  1.
  Jag hoppas på att Deléns framgent placerar ALLA högtalarna på scengolvets framkant – och lutar dom ca 45° bakåt. Då kommer ljudtryckena att fara mot taket och sen ned över publiken – istället för att som nu fara direkt in i publiken.

  2. Jag hoppas också på att Deléns investerar i en ljudtrycksmätare – så att dom vid soundchecken kan ställa in rätt ljudtryck (jag använder den med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från 31,5 Hz och diskanten upp till 8 kHz) = förändras till en ”publikfriande” orkester – som framgent lägger ljudtrycket UNDER 91 dB(A) [effektiva hörselskydd SKALL användas vid ljudtrycket 91 dB(A) och däröver !] = upphör med att spela musik live för att ENDAST tillgodose de ”hörseldefekta decibelknarkarnas” önskemål = väsentligt FÄRRE än 10 % av publiken – som jag ser det.


  PS.
  Som princip ÄR det OMÖJLIGT att vid soundchecken på gehör = utan ”hastighetsmätare” = ljudtrycksmätare – ställa in ljudtryckena för musik live så att de blir under 91 dB(A) eller annan vald ljudtrycksnivå. I så fall skulle det vara möjligt att hålla hastighetsgränsen t ex 90 km/tim med en bil – utan fungerande hastighetsmätare eller varvtalsmätare.

  Det är det bevisligen EJ – som något annat än undantag som bekräftar principen. Detta därför att efter några få minuter så uppstår fartblindhet. Dagens ljudanläggningar kan gott jämföras med Rollsar.


  Det är som princip helt OMÖJLIGT för en polis att fälla en fortkörare för fortkörning – på grunden att polisen tycker att fortköraren kört för fort. För att fälla fortköraren krävs att polisen använt sig av en godkänd mätare för kontroll av hastigheten.

  Det är som princip helt OMÖJLIGT att föra några vettiga resonemang om vad som är för högt, vad som är för lågt, vad som är lagom – eller vad som är däröver, därunder eller däremellan för musik live – ifall det ej grundas på vad en ”hastighetsmätare” för musik live visar = en ljudtrycksmätare. Allt annat blir bara helt meningslöst och ”oändligt babbel” – som jag ser det.


  Så musiker och/eller publik – som hävdar att det spelas med mänskliga ljudtrycksnivåer = under 91 dB(A) [ljudtrycksnivån där hen blir lomhörd efter några få minuter och kan få irreversibla hörselskador efter ca två (2) timmar – enligt föreningen ”Artister och Musiker mot tinnitus” (AMMOT)] – vet helt enkelt ej alls vad dom pratar om – ifall dom ej är utrustade med en ljudtrycksmätare.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.

  Vad tror Du ❓


  ————————————————————————————————————-

  Glenn Endys i Ramshall lördagen den 24 november 2012


  ”Detta därför att som det som vanligast numera ÄR – med på tok för höga ljudtryck – så ”DÖDAR” den publikens dansGLÄDJE – bokstavligt talat ❗ Ifall Du ej tror på det – så kolla då på hur nästan genomgående ”sura” dansarna ser ut – på de foton som finns t ex från Ramshall 24/11-12 HÄR. Mera om detta HÄR.

  Glenn Endys ”drog då på” så att det var hart när OMÖJLIGT att konversera – och FRAMFÖRALLT var bas och trummor olidligt högt inställda. Så jag och särbon åkte hem ca en timme före slutet. Wi hade före pausen sagt till orkestern att sänka ”bullret” – för att Wi ej skulle bli lomhörda. Men som vanligast – ingenting hände – eller snarare att det blev än värre efter pausen.” – slut citat ifrån en bit ned i texten HÄR.


  MIN UPPLEVELSERANKING AV KVÄLLEN

  Spontana publikapplåder: På nivån ett (1) på en skala från 1-10

  Balans mellan bas- och trumljud (10-200 Hz) och diskant: Bas- och trumljudtrycken var åt hållet mer än dubbelt = mer än 3 dB(A) för höga – relativt diskanten = mer än dubbelt för högt – för att kunna upplevas som njutbart av en normalhörande person = ljudtryck över 97 dB(A)

  Möjligheterna för publiken att prata med varandra utan att skrika: På nivån två (2) på en skala från 1-10

  Musikernas förmåga att se och känna av vad publiken ville ha = inter-aktionen med publiken: På nivån nära noll (0) på en skala från 1-10 – avseende framförallt att ”se” på publiken – vad som var en lämplig ljudtrycksnivå i lokalen ifråga.

  Övrigt:
  1.
  Jag hoppas på att Glenn Endys framgent placerar ALLA högtalarna på scengolvets framkant – och lutar dom ca 45° bakåt. Då kommer ljudtryckena att fara mot taket och sen ned över publiken – istället för att som nu fara direkt in i publiken.

  2. Jag hoppas också på att Glenn Endys investerar i en ljudtrycksmätare – så att dom vid soundchecken kan ställa in rätt ljudtryck (jag använder den med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från 31,5 Hz och diskanten upp till 8 kHz) = förändras till en ”publikfriande” orkester – som framgent lägger ljudtrycket UNDER 91 dB(A) [effektiva hörselskydd SKALL användas vid ljudtrycket 91 dB(A) och däröver !] = upphör med att spela musik live för att ENDAST tillgodose de ”hörseldefekta decibelknarkarnas” önskemål = väsentligt FÄRRE än 10 % av publiken – som jag ser det.


  PS.
  Som princip ÄR det OMÖJLIGT att vid soundchecken på gehör = utan ”hastighetsmätare” = ljudtrycksmätare – ställa in ljudtryckena för musik live så att de blir under 91 dB(A) eller annan vald ljudtrycksnivå. I så fall skulle det vara möjligt att hålla hastighetsgränsen t ex 90 km/tim med en bil – utan fungerande hastighetsmätare eller varvtalsmätare.

  Det är det bevisligen EJ – som något annat än undantag som bekräftar principen. Detta därför att efter några få minuter så uppstår fartblindhet. Dagens ljudanläggningar kan gott jämföras med Rollsar.


  Det är som princip helt OMÖJLIGT för en polis att fälla en fortkörare för fortkörning – på grunden att polisen tycker att fortköraren kört för fort. För att fälla fortköraren krävs att polisen använt sig av en godkänd mätare för kontroll av hastigheten.

  Det är som princip helt OMÖJLIGT att föra några vettiga resonemang om vad som är för högt, vad som är för lågt, vad som är lagom – eller vad som är däröver, därunder eller däremellan för musik live – ifall det ej grundas på vad en ”hastighetsmätare” för musik live visar = en ljudtrycksmätare. Allt annat blir bara helt meningslöst och ”oändligt babbel” – som jag ser det.


  Så musiker och/eller publik – som hävdar att det spelas med mänskliga ljudtrycksnivåer = under 91 dB(A) [ljudtrycksnivån där hen blir lomhörd efter några få minuter och kan få irreversibla hörselskador efter ca två (2) timmar – enligt föreningen ”Artister och Musiker mot tinnitus” (AMMOT)] – vet helt enkelt ej alls vad dom pratar om – ifall dom ej är utrustade med en ljudtrycksmätare.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har. Vad tror Du ❓

 33. Josef Boberg skriver:


  DEL 4:1 – JOSEFS RANKNING AV DANSKVÄLLAR


  Livet i kött är som en öppen bokmen mååånga ”läser” bara EN sida – om bl a mänskliga ljudtrycksnivåer
  [= med stor ”råge” under 85 dB(A)] för musik live.


  Tips.
  Söker Du ranking av en specifik orkester – skriv då in orkesterns namn i sökfunktionen på Din webbläsare = längst ned till vänster på sidan (ifall Du har öppnat den funktionen längst upp i menyraden på Din webbläsare). Sen är det bara att klicka på – för att ta del av ALLT som jag har upplevt med den orkestern t o m den 8/10-13. Därefter finns min ranking av danskvällar HÄR. Ranking av danskväll med en orkester som spelade ljuv musik live finns HÄR.


  ————————————————————————————————

  DELÉNSGALEJAN SÖNDAGEN DEN 21 APRIL 2013


  Jag vet ej varför jag lägger ned så mycket tid, plats på min blogg (jag har en särskild runa om Deléns i Tingvalla på nyårsaftonen HÄR) och möda på att ”hantera” mina dansupplevelser med just Deléns. Men måhända är det för att jag ”ser” en framtida potential i Deléns – som ett av Sveriges populärare dansband om några år, kanske… 💡

  Grabbarna ser ju ut att stortrivas på scenen – och det ser också ut som att dom verkligen själva gillar den musik dom levererar. Två mycket viktiga komponenter i att ha framtiden för sig som dansbandsmusiker. Därtill så har dom sedan Tingvalla på nyårsaftonen utvecklats påtagligt – som jag upplevde det på Galejan – i meningen att dansgunget i sång och musik var påtagligt mycket bättre på Galejan – ca 4 månader senare.


  Så synd… – verkligen synd… 😥 – tycker jag – att dom ej själva kan komma på att deras bas- och trumljudstryck är ca 6 dB(A) [3 dB(A) uppfattas av hörseln som en fördubbling av ljudtrycket !] för höga relativt diskanten (= de övriga instrumenten och sången).

  Enär dom själva är produkter av discokulturen – och förhoppningsvis ej har fått irreversibla hörselskador av det – så har dom själva troligast inga större bekymmer med att höra sin fina diskantmusik (= de övriga instrumenten och sången) – med det här överliggande kropps– och hörselförstörande bas- och trumljudstrycken. Att det är så styrks ju bl a av video ett ovan – som också finns HÄR.


  Men det hjälper ju ej alls publiken – därför att dom allra flesta av dom har ej alls den förmågan. Så nu kan jag bara hoppas på att Deléns ändå inom överskådlig tid själva kommer på sitt misstag – och sen leverera sin goa dansmusik med perfekt balans mellan bas- och trumljudstrycken och diskant = ljudtryckena skall i dB(A) vara ”ett och detsamma”.

  ”Lätt som en plätt” att åstadkomma med en enkel ljudtrycksmätare ❗ = dom stänger av diskantdelen helt – och kör bas- och trumdelen och ställer in ljudtrycket på säg ca 85 dB(A) – och sen detsamma med bara diskanten. Inget konstigt alls. Därefter kan det bara bli PERFEKT balans mellan bas- och trumljudstrycken och diskanten.


  Email 23/4-13 kl 05.33 till
  info@parkenihalmstad.se cc info@delens.se och bcc ”Mikael Wängkvist” micke@nojeskallan.se

  Hej Anna,
  (Information om Anna Eriksson och Galejan finns HÄR)

  Det var jag som vid 21.30-tiden pratade med Dig om Deléns ljudtrycksnivåer. Wi stod på andra sidan om baren (mot toaletterna) – och min ljudtrycksmätare http://www.kjell.com/sortiment/el/matinstrument/ljudmatare-decibelmatare [jag använder den med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från svängningsfrekvensen 31,5 Hz http://en.wikipedia.org/wiki/Hertz och diskanten (= de övriga instrumenten och sången) upp till 8 kHz] visade ju där på 101 dB(A). Framför högtalarna så blir det då ca 15 dB(A) högre = ca 116 dB(A).

  Bas- och trumljuden ligger under svängningsfrekvensen 200 Hz – och det var ju framförallt dem som Deléns hade så högt inställda relativt diskanten = det fanns en PÅTAGLIG obalans mellan bas och diskant = Deléns levererade under hela kvällen discobuller-musik. Synd… – verkligen synd – för sedan jag sist lyssnade på dem (det var i Tingvall nyårsaftonen till 2013) – så har dom PÅTAGLIGT förfinat sin dansmusik = deras ”dansgung” är numera himla gott ❗


  I arbetslivet så SKALL arbetsgivaren se till så att de anställda använder effektiva hörselskydd vid ljudtrycksnivåer över 80 dB(A) http://sv.wikipedia.org/wiki/Buller vid arbete i sådana miljöer under åtta timmar. Artister och Musiker Mot Tinnitus (AMMOT) http://www.dbdbdb.nu/vad.php hävdar – på väl belagda hörselvetenskapliga grunder – att vid 91 dB(A) så blir man lomhörd efter några få minuter – och kan få irreversibla hörselskador efter ca två timmar. En danskväll handlar ju om 4-4,5 timmar med en mellanliggande kaffepaus.


  Ifall jag vore dansarrangör – så skulle jag ha en fast installerad ljudtrycksmätare – som även mäter bas- och trumljuden från svängningsfrekvensen t ex 31,5 Hz – som den jag använder gör. Den skulle jag koppla till en relativt stor dataskärm – som skulle vara väl synlig för FRAMFÖRALLT orkestern – men även publiken och personalen. På skärmen skulle ljudtrycket kontinuerligt visas som siffror i stor text av förevarande dB(A). Under 90 dB(A) skulle bakgrundsfärgen på skärmen vara grön, vid 91 dB(A) gul – och däröver ilsket röd.

  Ifall orkestrarna sen ändå väljer att spela på rött – och arrangören väljer att ej göra något åt det – så må det ju vara – men då vet ju i alla fall alla inblandade vad det handlar om. Publiken likaså – och kan då välja att gå hem eller – medvetna om den för höga ljudtrycksnivån – ändå stanna kvar.


  Apropå det – så vid 21-tiden i söndags så kände jag att ”musten” och glädjen i att dansa började ebba ut – trots att jag från begynnelsen av kvällen använde musikproppar. De jag använder reducerar bullret med 20-25 dB(A) http://www.dbdbdb.nu/proppar.php . Jag upptäckte då också att ca hälften av publiken REDAN hade gått hem. Det kan ju i o f s finnas flera orsaker till det. Men själv är jag rätt övertygad om att det i första hand hade med Deléns på tok för höga bas- och trumljudtryck att göra.

  Proppar reducerar ej i någon nämnvärd grad dessa – därför att bas- och trumljudtrycken upplevs i första hand rent fysiskt i kroppen. Med andra ord – för höga ljudtryck av svängningsfrekvenser under 200 Hz går in i och rakt igenom kroppen och ”tröttar ut” kroppen. Hur det kan komma sig har jag rätt ingående gett mig på förklara på min blogg bl a här
  https://josefboberg.wordpress.com/2008/03/28/decibelhelvetet-stress/#comment-3650


  När jag hade ordat färdigt med Dig vid bardisken så åkte jag hem. När jag kom till bilen – som stod rätt långt bort på parkeringen – så hörde jag ej längre någon musik – men fortfarande hörde jag TYDLIGT bas- och trumljuden. Det styrker starkt att bas- och trumljudtrycken i mycket hög grad går igenom allt – även rigida stålarmerade betongkonstruktioner !

  I övrigt så var det tyst och stilla i Halmstad – så det var ju synd att jag ej då kom på att ta fram min ljudtrycksmätare och kolla av hur mycket av Deléns bas- och trumljudtryck som gick rakt igenom Galejans betongväggar ut på parkeringen. Men det skall jag göra nästa gång – bergis.


  Apropå detta – så bor jag ca 150 m från gamla E6-an – ca en km söder om Vallberga. Jag hör i o f s bilarna som susar förbi – men störs som princip aldrig av det. Men ibland så hörs ej bilen som sådan – därför att ifrån bilen ifråga hörs det mest bara ett dunk dunk dunk… = bas- och trumljudtryck ifrån bilstereon. Hur någon kan sitta i ett sådant fordon och vara en lämplig bilförare – fattar ej jag. Men alla är ju olika – och dom här bilförarna är ju rimligen åt hållet mer eller mindre ”deibelknarkare” av bas- och trumljudtryck – förmodar jag.


  En mycket LITEN del av publiken på dansbanorna = någon procent eller så – och måhända också en del musiker – är vad jag kallar för ”decibelknarkare”. Dom får ”kickar” av höga ljudtrycksnivåer och då särskilt avseende bas- och trumljuden = ljud i svängningsfrekvens under 200 Hz. Men priset de betalar för ”kickarna” blir högt – ungefär som för t ex en alkoholberonde. Hen får ju också ”kickar” av sitt hinkande – men hur blir det i slutändan ?

  Så vare sig alkohol i större mängder – eller bas- och trumljudtryck över 85 dB(A) – är att rekommendera för HELT friska personer – och naturligtvis då än mindre för sådana som är lite mindre krya (= katastrof för t ex en musiker som ej är helt frisk ?) – som jag ser det. Medelåldern på publiken i söndags var ju hög – och en del har ju sina ålderskrämpor att ”dras med”. Men dom väljer i alla fall att gå ut och dansa – för det kan ju vara en mycket bra medicin mot ohälsa – ifall ljudtrycksnivåerna är ”mänskliga”.


  Själv är jag 72 år LivsErfaren – och har till och ifrån varit flitig dansbanenötare sedan 1956. Sedan våren 2011 har det varit – och är fortvarigt så – att jag ”harvar” omkrig på dansbanor mer än en gång per vecka – och jag har ej ont någonstans och äter inga mediciner. Det hoppas jag på håller i sig. Sannolikt kan att åka hem ifrån dansen – ifall för höga bas- och trumljudtryck gör mig fysiskt ”sum” i kroppen – höggradigt bidra till att det håller i sig, tror jag… Det hjälper ju ej så mycket med proppar mot på tok för höga bas- och trumljud, tyvärr tyvärr… 😥


  I juridisk mening så är det ALLTID arrangören som har ANSVARET för att det ej spelas för högt http://www.dbdbdb.nu/hogt.php = orkestrarna kan dundra på hur som – för dom kan ej ställas till något ansvar för någonting som drabbar publiken och/eller personalen. Lite märkligt – tycker jag – för det kan ju liknas vid att det är ägaren till bilen – som skulle vara ansvarig för hur den kör som har lånat bilen.

  Hur som med det – så ifall jag vore dansarrangör – så skulle jag ej VÅGA vara det utan att inneha och använda en ljudtrycksmätare. Detta utifrån att det är ju ej helt utopiskt – att någon från kommunens miljökontor dyker upp – och mäter hur det står till. Hade det varit en sådan person hos Dig i söndags – så skulle Du nog fått en hel del bekymmer med hen – kan jag tänka mig. I värsta fallet skulle ju påföljden kunnat bli förbud för att driva verksamheten vidare.


  Det hade ju varit synd, verkligen… 😥 – för Du är ju en ung, vacker, entusiastisk och frisk fläkt som dansarrangör. Det vanligaste annars är ju att det är medelålders och äldre gubbar som är dansarrangörer – såväl som att den kategorin också synes dominera dansbanden som sådana numera. Var fan har t ex de förr så sedvanliga vokalissorna i dansorkestrarna tagit vägen ❓

  Jag var på Galejan en hel del gånger innan Du tog över – såväl som att jag har varit och är på många andra dansbanor på 5-6 mils pendelavstånd. Ingen av dessa dansbanor upplever jag har så ”go atmosfär” – som det numera ÄR på Galejan sedan Du tog över.


  Detta är min personliga uppfattning – och andra kan ju tycka annorlunda – men jag tror i alla fall att det har höggradigt med Dig som person att göra. Du ”smittar” personal och publik med någonting som känns himla gott – som jag ser det – och jag hoppas innerligt på att Du kan fortsätta med det lääänge ❗

  Dock… – ifall Du förlitar Dig på att orkestrarna ENVÄLDIGT skall stå för hur höga ljudtrycken skall vara – så kan det – eller snarare sagt – så kommer det förmodligen att förr eller senare ”gå snett”. Detta i meningen att antingen kommer publiken att svika Dig och/eller att kommunens miljökontor kommer att ha synpunkter på hur Du driver verksamheten avseende ljudtrycken.


  Jag har ännu ALDRIG själv sett – eller ens hört talas om – att en orkester använder en ljudtrycksmätare vid sin soundcheck – eller senare på kvällen – när dom ibland (sällsynt i o f s – men det händer) – tar sig själva i kragen och upphöjer sig till att gå ned på dansgolvet och kolla av hur det hörs då och då under kvällen. Detta kan ju ”spegla” hur LITE orkestrarna egentligen bryr sig om hur publiken på dansgolvet har det. Mycket märkligt – för publiken är ju orkestrarnas kunder. Så vad har orkestrarna för inställning till god kundvård månntro ?

  Ifall jag skulle provköra en Rolls-Royce av senaste årsmodell – med hastighetsmätaren och varvtalsmätaren övertejpad så att det ej skulle gå att se farten på mätarna – så skulle jag sannolikast ha mycket svårt för att ej HELA TIDEN överskrida gällande hastighetsgränser. Detta därför att åkkomforten i en Rolls-Royce av senaste årsmodell är så hög – relativt min Renault Clio av årsmodell 2006 – att jag skulle ej märka att jag körde för fort med Rollsen.


  Orkestrarnas ljudanläggningar är numera Rollsar – relativt hur de var för några år sedan. De kan ju nu användas för att förfina musiken med – eller alternativt förråa musiken med – genom att ösa på med åt helvete för höga ljudtryck – och då särskilt uttalat numera för de allra flesta orkestrar avseende bas- och trumljuden.

  Att det har blivit så – menar jag i första hand hänger samman med att orkestrarn ej har någon ”hastighetsmätare” = ljudtrycksmätare. När orkestarna hade lite mindre avancerade ljudanläggningar – så gick det helt enkelt ej att höja ljudnivån hur mycket som helst – för då blev det helt enkelt en mängd störande missljud i högtalarna.


  Så numera kan dom ”ösa på” med omänskliga ljudtrycksnivåer obegränsat – och dom flesta orkestrar gör ju det, tyvärr tyvärr… 😥 Dom som gör soundchecken har helt enkelt blivit permanent mer eller mindre ”fartblinda” (dom har ju ingen ”hastighetsmätare” = ljudtrycksmätare !) – och då särskilt uttalat avseende sina inställningar av bas- och trumljuden.

  Det går som princip ej att köra en Rolls med övertejpad hastighets- och varvtalsmätare – och hålla hastighetsgränserna. Det går ej heller att hålla sig till mänskliga ljudtrycksnivåer för musik live – med dagens Rolls-ljudanläggningar – utan att man kan se ”hastigheten” på en ljudtrycksmätare. I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.


  Detta därför att just bas- och trumljudtrycken är inget för örat i huvudsak – utan det ljudtrycket upplevs till största del rent fysiskt i kroppen. I vart fall när det är över 91 dB(A). Dom som gör soundchecken är vana vid att det skall ställas in så att det ”känns ordentligt i kroppen” – annars är det för lågt.

  Men dom lurar bara sig själva – precis som den gravt alkoholberonde som dricker mer och mer alkohol gör. Detta därför att sensibiliteten för att bas- och trumljudtrycken känns i kroppen avtar – ju mera man utsätter sig för det. Orkestarna gör ju det flera gånger varje vecka. Det är ju då ej alls konstigt att bas- och trumljudtrycken blir högre och högre inställda – ifall de ej kollar av inställningen på en ”hastighetsmätare” = ljudtrycksmätare.


  Men allt som har en början har ett slut

  Antingen kommer den fina svenska dansbanekulturen att över lite tid sett att dö ut för gott (jag tror ej på att orkestrarna själva klarar ut detta – lika lite som jag tror på att en gravt alkoholberonde klarar av att utan stöd växla till ett måttligt supande) – eller alternativt kommer dansarrangörerna att installera fasta ljudtrycksmätare – som även mäter bas- och trumljuden från t ex svängningsfrekvensen 31,5 Hz – som den jag använder gör.

  Mätaren kopplas till en relativt stor dataskärm – som är väl synlig för FRAMFÖRALLT orkestern – men även för publiken och personalen. På skärmen visas ljudtrycket kontinuerligt som siffror i stor text av förevarande dB(A). Under 90 dB(A) skulle bakgrundsfärgen på skärmen vara grön, vid 85 dB(A) gul – och däröver ilsket röd.


  Alternativt skulle det ju kunna vara en kontinuerlig flytande decibel-kurva http://sv.wikipedia.org/wiki/Decibel – som ”simmar” genom gröna, gula och ilsket röda fasta bakgrundsfältfält på skärmen. Det skulle kunna bli mycket snyggt och mera överskådligt än enbart det momentana sifferalternativet – tror jag. Tidsaxeln skulle ju kunna vara att man ser en kvart eller så bakåt.

  Med en sådan installation – som investeringsmässigt handlar om NÅGRA FÅ TUSENLAPPAR – så kommer orkestrarna vid soundchecken – såväl som senare under kvällen – att ha 100 % koll på hur det låter på dansgolvet i publikens öron och kroppar – ljudtrycksmässigt sett. Vill dom överskrida den givna ”hastighetsgränsen” – så kan dom ju göra det – men då gör dom det i vart fall ej som nu UTAN att VETA om det !


  Ifall jag hade varit Anna på Galejan – så skulle jag per omgående se till att göra den här installationen. Nu är jag ju ej det – och vad Du kommer att göra – eller ej göra – som Du borde göra – det har jag ingen aning om. Vad mig anbelangar – så är det egalt vilket som – för med mina 72 år på nacken – så kommer det nog att finnas en eller annan dansbana kvar att dansa på – tills jag slutar med att andas. Jag får stå ut med att använda proppar.

  Thats life för dagens musik live


  Men lik förbannat så skulle det vara himla roligt att få uppleva Anna på Galejan som ”världsberömd” i hela Sverige – som en förgrundsgestalt och banbrytare – för att stoppa den pågående dansbanedöden – genom att Du över lite tid sett med fast hand styr NED orkestrarnas buller till mänskliga nivåer = under 85 dB(A).

  Det bör naturligtvis ske pö om pö – för annars blir det nog ett jävla gnällande på ”decibelknarkarna” (någon procent av publiken) + eventuellt dom av publiken som är så hörselskadade att dom ej fixar att med sin hörapparat ”få till det”. Alternativ att dom har valt att ej använda hörapparat – för att dom ”skäms” för det. Dom senare kan nog också röra sig om en eller annan procentandel – för just den här sortens medelålders och äldre publik – som är hos Dig på söndagarna.


  När Du sen har nått dit att orkestrarna ALLTID spelade med ljudtrycket under 91 dB(A) på Galejan – så kan jag tänka mig att det gäller att vara tidigt ute för att komma in. Detta därför att då skulle det högst sannolikt komma så mycket publik – att vad lokalen får rymma skulle överskridas – ifall Du tillät alla som ville komma in att komma in.

  Vem skulle kunna förlora på det ❓ – ifall Wi undantar dom som kommer att komma för sent.


  Dock… – Anna – ifall Du tar till Dig något av det jag har försökt uttrycka ovan så kan det vara bra – för den fina svenska dansbanekulturens överlevnad och därmed också Din egen karriär som arrangör på Galejan. Men ifall Du ej alls tar till Dig så är det lika bra – vad mig anbelangar. Det gäller även de goa grabbarna i Deléns – som jag prallellt har delgett detta email.

  Med andra ord sagt. Jag är så LivsErfaren – att jag inser att jag äger INGEN rätt, att intellektuellt eller på annat sätt, pådyvla NÅGON annan någonting.


  FORTSATT ALL LYCKA TILL

  Med bästa avsikter och hälsningar

  Josef Boberg
  https://josefboberg.files.wordpress.com/2013/03/kacc88r-lek-till-vardag-fest.pps
  Skottorp JohnsFarm
  312 96 Laholm
  Tel.nr 0430-215 66

  ”Anna Eriksson” anna@parkenihalmstad.se svarade 6 maj 2013 09:50 med det följande:

  Hej Josef !

  Hoppas allt är bra ! Ursäkta att jag inte svarat på ditt mail, men det är ganska mycket att göra så att jag har fått prioritera andra saker lite före, men absolut inte glömt bort det.

  Jag får tacka för komplimangerna och de fina order, de värmer verkligen ! Tack så mycket !

  Jag har läst det du skrivit och kommer ha det i åtanke och tackar så mycket för upplysningarna. Alltid kul att lära sig något nytt.

  Jag önskar dig en fantastisk dag !

  Bästa hälsningar,
  Anna Eriksson”

  Det besvarade jag samma dag med:

  ”Härliga Anna,

  Taaack för Ditt goa svar – och fortsatt all lycka till ! / Josef”.


  Emailet skickade jag 23/4-13 kl 05.33. Deléns – ”Del\xE9ns Musik AB” info@delens.sesvarade klockan 09.29 samma dag med:

  Hej ljudklagare =)

  Varför kommer du inte fram och berättar allt de här för oss istället
  för att sitta bakom baren och smågnälla på arrangören?
  Å skriva en hel bibel med text till oss, om du hade stannar till slutet
  hade du sett hur mycket folk som kom fram och berömde oss å hur bra det
  lät å bra dansmusik, och en sak till, sen nyårsafton har vi inte
  ändrat repertoaren ett du, så vet inte hur du riktigt lyssnar? Precis
  samma låtar nyår som i söndags på galejan. Vill inte du skickar mer
  sånt här, vi tar bara bort det ändå. och efter giget när vi skulle
  köra hem då kom Anna fram till oss och sa att hon va jättenöjd och att
  alla va nöjda med kvällen, då lyssnar vi inte på nått sånt här
  mail, hoppas du förstår de, å sen att vi inte skulle gå ut på golvet
  och lyssna av kvällen? de missar du nog då, varje kväll går jag
  Christoffer ut och lyssnar på dansgolvet efter 3-4 låtar för att höra
  av hur det låter, så de kan du inte sägs nånting om. En sista sak, om
  vi inte passar ute för dig så bli hemma då? åk till dom band du tycker
  har bra volym, så länge vår publik är nöjda så kör vi på som
  vanligt!!
  Oh skicka inte din fru att klaga som på nyårsafton, väldigt lågt,
  vågar du då inte komma fram och säga nånting själv? Ha de gött, är
  du ute till oss så kom gärna fram och visa dig 😉

  Med vänlig hälsning Delénspågarna!


  Det besvarade jag 24/4-13 kl 11.53 med:

  ”Hej – och tack för Ditt supersnabba svar.

  Dock… – Du har glömt att tala om vem Du är av det goa spelgänget Deléns http://www.delens.se/docs/main.asp?visa=bandet Men det är hel OK för mitt vidkommande – ifall Du ej vill avslöja det.


  1. Jo… – jag är ju ljudklagare – men ej i meningen att jag ej har ett visst fog för det – enär jag har en ljudtrycksmätare http://www.kjell.com/sortiment/el/matinstrument/ljudmatare-decibelmatare [jag använder den med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från svängningsfrekvensen 31,5 Hz
  http://en.wikipedia.org/wiki/Hertz och diskanten
  (= de övriga instrumenten och sången) upp till 8 kHz] – som visar svart på vitt.

  Jag ”hänger också upp” mina berättigade klagomål (som jag själv ser det) på vad Artister och Musiker Mot Tinnitus (AMMOT) har publicerat på nätet om när högt är för högt http://www.dbdbdb.nu/hogt.php Den lovvärda intresseföreningen startades ca år 2000 http://www.dbdbdb.nu/vad.php


  2. Jo… – jag är medveten om att jag skriver lååångt. Det är en yrkesskada – enär jag som princip under hela mitt yrkesverksamma liv har haft jobb – som i mycket har gått ut på att grundligt och väl formulera mig i skriven text. Jag är nu 72 år LivsErfaren – så själv har jag ingen förhoppning om att kunna ändra på det – förrän jag slutar med att andas för gott.


  3. Jo… – jag har försökt med att på plats direkt till någon i orkestern – framföra att ljudtrycket för en normalhörande person kan upplevas som på tok för högt – och ett otal gånger under senare år.

  Det fanns två bekymmer med detta;
  a. Ifall musikerna själva använder proppar i öronen – så var det svårt för dom att höra vad jag ville ha sagt + att det är störande för spelningen som sådan – ifall de tog ur propparna för att höra bättre. I vart fall när jag sa till i förbifarten när jag dansade förbi scenen.

  Har den jag sagt till ej haft proppar – så är ju hen i så fall lomhörd http://sv.wikipedia.org/wiki/Buller – och då kan det vara lite svårt att alldeles intill högtalarna skrikande göra sig hörd på ett vettigt sätt. I vart fall när ljudtrycksnivåerna ligger över 100 dB(A) – och det gör de ju för det mesta numera för de flesta av dansorkestrarna, tyvärr tyvärr… 😥

  b. Men ifall jag blev hörd – så blev ändå OFTAST effekten av att jag påtalade att det var för högt http://www.dbdbdb.nu/hogt.php – att musikerna blev åt hållet lite kränkta, förbannade eller annat – så att ljudnivån istället åkte upp ett snäpp till. Så sådant undviker jag numera sorgfälligt – och det har jag gjort sen slutet av 2012.


  4. Jo… – Du har rätt i att jag missade att Christoffer efter 3-4 låtar var ute på golvet och lyssnade av hur det lät. Men det kan vara svårt att ha ögonen på allt – när man har en sensuell kvinna i sina bästa år i famnen att dansa med. Dock… – är det tillfylles med att bara kolla upp hur det låter på golvet en gång under hela kvällen – som Du ser det ?


  5. Jag åkte till Galejan för att Stensons skulle spela där i söndags enligt programmet. När jag åkt ca 2,5 mil och är där – så står det att Stensons p g a sjukdom hade ersatts med Deléns. Nu hade jag ju öronproppar http://www.dbdbdb.nu/proppar.php att ta till – vilket jag ej hade i Tingvalla under nyårsaftonen. Propparna tar ju NED ljudtrycket med 20-25 dB(A). Så istället för att åka hem igen med oförrättat ärende – så valde jag att betala 150 kr för att komma in.

  Det ångrar jag ej alls – därför att bortsett ifrån att ljudtrycket för bas- och trumljuden HELA kvällen låg över 100 dB(A) – så hade ni ett himla gott ”dansgung” allmänt sett i Er musik som helhet sedd – och under HELA kvällen så länge jag var kvar = det var påtagligt BÄTTRE än i Tingvalla – som jag upplevde det.

  Och då menar jag ej att det skulle ha med Er repertoar som sådan att göra – för jag har som princip ingen koll på vilka låtar ni spelade på Galejan relativt Tingvalla. Så musikintresserad är jag ej – så att jag håller koll på sådant – ifall jag undantar en eller annat låt – som jag särskilt har ”fastnat för”.


  6. Apropå nyårsaftonen https://josefboberg.wordpress.com/2008/03/28/decibelhelvetet-stress/#comment-3618 – som var på den tiden då jag vare sig var utrustad med proppar eller ljudtrycksmätare – så var det ej min fru som var framme vid scenen och försökte få Er att sänka det då – som både Wi och mååånga andra upplevde det – på tok för höga ljudtrycket i den lilla lokalen.

  Det var min dåvarande särbo Ulla sedan då ca 1,5 år tillbaka = min numera sedan kort tid tillbaka f d särbo. Vid den tiden hade jag bestämt mig för att undvika att på plats ”gnälla” om för höga ljudtryck direkt på plats till orkestrarna. Men det kände Ulla då ej till – så hon försökte först med att få mig att gå fram till Er och klaga på det för tok för höga ljudtrycket. Men det ”sket sig” – och så gjorde hon slag i saken själv istället.

  Bra gjort tyckte jag då och tycker jag fortvarigt


  Under december 20012 hade jag istället börjat med att via email, orkestrarnas gästböcker, Facebook-sidor osv – påtala för dom orkestrar jag dansat till – om mina personliga upplevelser – rörande det här med på tok för höga ljudtryck för en normalhörande person på dansbanorna numera.

  Fru hade jag under åren 1965 till och med 1995. Av det blev det två barn – en flicka och en pojke – som sen har berikat mig med fem barnbarn – tre flickor och två pojkar – som alla är under 11 år unga. Så livet i kött går vidare !

  Själv har jag 72 år på nacken – men har ej ont någonstans och äter inga mediciner. Om hur det kan komma sig – skrev jag ett brev till en kompis om den 13 mars i år. Han har varit ”risig” på det hälsomässigt sedan flera år tillbaka. Hans respons på det blev så översvallande – att jag då kom på idén att lägga ut brevet som en fil på nätet. Naturligtvis frågade jag honom först om det var OK – och det tyckte han. Brevet finns här
  https://josefboberg.files.wordpress.com/2013/03/kompis2.pdf

  Så håller min livsföring mig fortvarigt lika frisk som nu – så får min familj och övriga nära vänner och andra bekanta ”stå ut med” att jag går kvar i kött ett bra tag till. Likaså kommer det ju att bli med publiken på dansbanor – såväl som orkestrarna och arrangörerna.


  Men i o f s så är ju livet i kött LivsFarligt, bokstavligt talat – för Wi lever ju alla – och alldeles oavsett hur unga eller gamla Wi är – ETT andetag ifrån den fysiska döden som varelser i kött. Så har det i vart fall som princip varit under de senaste ca 2000 åren av wår kända historia = dödligheten har varit 100 %. Barn och tonåringar kan råka ut för olyckshändelser, snabba förlopp av sjukdomar osv – och vuxna detsamma.

  Jesus (video ca 9,5 min – och hans riktiga namn var Yeshua) är dock ett känt undantag som bekräftar principen. När han konstaterades vara död på pluset – så hade såväl hans andning som hjärtverksamhet upphört. När begravningen hade gjorts – så klev han likväl ur sin svepning, flyttade på den stora stenen för gravöppningen – och begav sig till sin lagvigda hustru Maria från Magdala – som han hade dottern Sara tillsammans med.


  Rätt logiskt – för när han hade ”krånglat sig ur” svepningen så var han ju helt naken. Det är ju väldigt lite roligt att gå omkring naken i en värld där alla andra är påklädda – oavsett ifall det behövs eller ej – för att hålla värmen. Om hur det kan kännas att vara så udda – finns det en lite skrift om som jag har lagt ut på nätet här
  https://josefboberg.files.wordpress.com/2013/04/saga-och-sanning2.pdf

  Så först av allt hem till familjen – för att få tag på kläder – och tala om för dom att han ej alls var död egentligen. Sen träffade han under 40 dagar mängder med andra som väl kände honom + att han också höll föreläsningar för tusenhövdade publikskaror. Detta finns tämligen trovärdigt beskrivet i väl bevarade urkunder från den tiden = sådana som ej är översatta till något annat språk. Efter 40 dagar så ”drog” han för gott – och tog då med sig allt ”hull och hår” = hans kropp följde med. Det skedde också inför en viss publik – ifall jag har rätt för mig.


  Hur fan han fixade allt detta utan någon hjärt- och lungverksamhet i kroppen som fungerade – har jag ingen aning om – och såvitt jag känner till så står det ingenting om den saken i urkunderna heller. Dock… – fenomenet Jesus (Yeshua) för ca 2000 år sedan – är ju en källa till att frågande inta förhållningssättet: ”Är Wi döda egentligen – när hjärta och lungor har lagt av och hjärnan ej längre har någon aktivitet kvar som kan registreras ?”

  Jag vet ej – men det kan ju vara så att livet fortsätter på andra sidan – på ungefär samma sätt som det är här – men att materien där ej alls är lika tung som den är här. I så fall skall jag fortsätta med att med glädje LÄTT dansa på andra sidan.


  Men jag skall se till så att jag får mina proppar och ljudtrycksmätaren med mig. Det kan ju vara så att dom på andra sidan har än högre ljudtryck på dansbanorna – än vad det här – och att dom där ännu ej har kommit på att det finns proppar att skydda hörseln med – och ljudtrycksmätare för att kolla av hur högt det är.

  Hur som med detta – så kommer det nog att bli en högeligen intressant ”seglats” över till andra sidan – när det inom översådlig tid blir dags för mig att ”dra” – tror jag.


  7. Apropå – ”…och efter giget när vi skulle köra hem då kom Anna fram till oss och sa att hon va jättenöjd och att alla va nöjda med kvällen…” – så har jag full förståelse för det. Detta därför att ifall Deléns ej hade ställt upp – så kan det ha varit så att dansen hade blivit inställd helt och hållet – p g a att sjukdom hade förhindrat Stensons att spela som avtalats. Så i den meningen var säkert Annas tack till Er högeligen hjärtligt – som jag ser det.

  Under mitt liv så har jag varit på en del middagar med sisådär mat – men ändå alltid tackat för maten utan att säga något om dess kvalitet. Det hör ju till god ton socialt att göra så. Men den ”goda tonen” kan ju leda fel – för hen som står för det hela skulle måhända må än bättre i sig själv – ifall någon hade modet http://sv.wikipedia.org/wiki/Civilkurage att kläcka ur sig att middagen var sisådär kulinariskt sett.

  Oftast är det nog ändå så – att den som fixat maten vet att den ej blev så bra. Det ”översvallande berömmet” för att maten ändå var bra – ger en ej så sällan förekommande mer eller mindre stark känsla av ”falskhet” hos gästerna. Är det bra för att förstärka umgängesvänskaper med ?

  Nej… – naturligtvis är det ej det – som jag ser det – men själv är jag ändå ej något särskilt bra exempel på att vid dylika ej så lyckade middagar – kulinariskt sett – när jag tackar för mig – säga som jag upplevde att det var om maten. Men från och med nu skall jag träna på det. Men det kan ta sin tid – för det är väldigt sällan som jag är på middagar med sisådär mat.


  Apropå applåder – så bestämde jag mig för – sen jag utrustade mig med ljudtrycksmätare för några månader sedan – att som princip ALDRIG ge mina applåder till orkestrar som spelar på ljudtrycksnivån uppåt 100 dB(A) – därför att INGENTING blir ju mera rätt av att mååånga http://sv.wikipedia.org/wiki/Mainstream gör samma fel.

  Den principen håller jag fortvarigt fast vid. Så Deléns fick ej en enda applåd av mig i söndags. Förutom de socialt sedvanliga välkomstapplåderna efter första och andra låten – så var det ju också allmänt sett tämligen klent med spontana applåder under kvällen i övrigt ifrån publiken – så länge jag var kvar i vart fall.


  När jag vid 21.30-tiden pratade med Anna över bardisken – innan jag sen åkte hem – så frågade jag henne i ett tidigt skede av wårt samtal – om hon visste vad hon höll på med.

  Javisst… – sa hon spontant – jag skriker

  Vad det berodde på hade hon också klart för sig = den höga ljudtrycksnivån i lokalen. Ljudtrycket var ju uppe på spetsnivåer av 101 dB(A) under de några minuter som Wi talades vid – enligt ljudtrycksmätaren som låg påslagen på bardisken mellan oss. Det motsvarar ca 116 dB(A) framför högtalarna vid scenen.

  Vilka slutsater hen kan dra av detta är ju individuellt. För min del lutar det nog mest åt hållet – att Anna skulle ha varit glaaad för om ljudtrycksnivån i lokalen hade varit något lägre under kvällen.


  8. Då jag nu är inbjuden av Dig att nästa gång jag dansar till Er numera i grunden så goa dansmusik – för att ge Er mina synpunkter på plats om förevarande ljudtryck – så skall jag göra det – BERGIS !

  Dock… – än hellre skulle jag vilja fika tillsammans med Er under pausen – för att under lite lugnare former få Er syn på hur musik live skall framföras. Det är jag rätt säker på skulle kunna ge mig en hel del tanke- och kunskapsutvidgande information att ”suga på”.

  Måhända skulle också mina personliga upplevelser av musik live på dansbanor – som bl a då och då en av Er publik – även kunna ge Er ett eller annat korn – vad vet jag. Även en blind höna hittar ju korn !


  Men som jag uttryckte det i slutet av mitt föregående email: ”Jag är så LivsErfaren – att jag inser att jag äger INGEN rätt, att intellektuellt eller på annat sätt, pådyvla NÅGON annan någonting.”

  Men det hindrar i o f s ej – att ifall Du tar till något av det jag på mitt personliga sätt framfört i email – om det här när högt är för högt http://www.dbdbdb.nu/hogt.php för offentligt framförd musik live – så kan det ju vara bra för Dig som ung musiker – såväl rörande Din fysiska hälsa, Din hörsel som ej minst för Din karriär som en mer och mer populär artist.


  Men ifall Du ej alls tar till – så är det lika bra vad mig anbelangar. Jag har i alla fall försökt med att lyfta fram värdet i att ha en god kunskap om när högt är för högt – för musiker, arrangörer och ej minst publiken.

  Mera kan rimligen ej begäras av mig – som jag själv ser det.

  Med bästa avsikter och hälsningar / Josef
  https://josefboberg.files.wordpress.com/2013/03/ta-vara-pacc8a-livet.pps ” – slut citat av email till Deléns.


  Det blixtsnabba svaret på det av mailsystemet blev: info@delens.se : host mail13.surftown.se[212.97.132.53] said: 552 sorry, mailbox info@delens.se is over quota temporarily (#5.1.1) (in reply to RCPT TO command).

  Det kan bero på att mailboxen är full – eller att jag nu har blivit ”persona non grata” hos info@delens.se – utifrån vad som står i emailet jag svarade på: ”Vill inte du skickar mer sånt här, vi tar bara bort det ändå.”

  Thats Life som nätmedborgare


  MIN UPPLEVELSERANKING AV KVÄLLEN

  Spontana publikapplåder: På nivån ett (1) på en skala från 1-10

  Balans mellan bas- och trumljud (10-200 Hz) och diskant: Bas- och trumljuden var ca 6 dB(A) för höga relativt diskanten + att alltihopa var åt helvete för högt – för att det hela skulle kunna upplevas som njutbart av en normalhörande person = ljudtrycket var hela kvällen över 100 dB(A)

  Möjligheterna för publiken att prata med varandra utan att skrika: På nivån ett (1) på en skala från 1-10

  Musikernas förmåga att se och känna av vad publiken ville ha = inter-aktionen med publiken: På nivån nollkommafem (0,5) på en skala från 1-10 – avseende framförallt att ”se” på publiken – vad som var en lämplig ljudtrycksnivå i lokalen ifråga.


  Övrigt:
  1.
  Jag hoppas på att Deléns framgent placerar ALLA högtalarna på scengolvets framkant – och lutar dem ca 45° bakåt. Då kommer ljudtryckena att fara mot taket och sen ned över publiken – istället för att som nu fara direkt in i publiken.

  2. Jag hoppas också på att Deléns investerar i en ljudtrycksmätare – så att dom vid soundchecken kan ställa in rätt ljudtryck (jag använder den med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från 31,5 Hz och diskanten upp till 8 kHz) = förändras till en ”publikfriande” orkester – som framgent lägger ljudtrycket UNDER 85 dB(A) [effektiva hörselskydd SKALL användas vid ljudtrycket 85 dB(A) och däröver !] = upphör med att spela musik live för att ENDAST tillgodose de ”hörseldefekta decibelknarkarnas” önskemål = väsentligt FÄRRE än 10 % av publiken – som jag ser det.


  PS.
  Som princip ÄR det OMÖJLIGT att vid soundchecken på gehör = utan ”hastighetsmätare” = ljudtrycksmätare – ställa in ljudtryckena för musik live så att de blir under 85 dB(A) eller annan vald ljudtrycksnivå. I så fall skulle det vara möjligt att hålla hastighetsgränsen t ex 90 km/tim med en bil – utan fungerande hastighetsmätare eller varvtalsmätare. Det är det bevisligen EJ – som något annat än undantag som bekräftar principen.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.

  Vad tror Du ❓


  PS.
  Som princip ÄR det OMÖJLIGT att vid soundchecken på gehör = utan ”hastighetsmätare” = ljudtrycksmätare – ställa in ljudtryckena för musik live så att de blir under 85 dB(A) eller annan vald ljudtrycksnivå. I så fall skulle det vara möjligt att hålla hastighetsgränsen t ex 90 km/tim med en bil – utan fungerande hastighetsmätare eller varvtalsmätare.

  Det är det bevisligen EJ – som något annat än undantag som bekräftar principen. Detta därför att efter några få minuter så uppstår fartblindhet. Dagens ljudanläggningar kan gott jämföras med Rollsar.


  Det är som princip helt OMÖJLIGT för en polis att fälla en fortkörare för fortkörning – på grunden att polisen tycker att fortköraren kört för fort. För att fälla fortköraren krävs att polisen använt sig av en godkänd mätare för kontroll av hastigheten.

  Det är som princip helt OMÖJLIGT att föra några vettiga resonemang om vad som är för högt, vad som är för lågt, vad som är lagom – eller vad som är däröver, därunder eller däremellan för musik live – ifall det ej grundas på vad en ”hastighetsmätare” för musik live visar = en ljudtrycksmätare. Allt annat blir bara helt meningslöst och ”oändligt babbel” – som jag ser det.


  Så musiker och/eller publik – som hävdar att det spelas med mänskliga ljudtrycksnivåer = under 85 dB(A) [ljudtrycksnivån där hen blir lomhörd efter några få minuter och kan få irreversibla hörselskador efter ca två (2) timmar – enligt föreningen ”Artister och Musiker mot tinnitus” (AMMOT)] – vet helt enkelt ej alls vad dom pratar om – ifall dom ej är utrustade med en ljudtrycksmätare.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har. Vad tror Du ❓

 34. Josef Boberg skriver:

  Om innehållet i bloggen i detta register.


  DEL 4:2 – JOSEFS RANKING AV DANSKVÄLLAR


  Livet i kött är som en öppen bokmen mååånga ”läser” bara EN sida – om bl a mänskliga ljudtrycksnivåer
  [= med stor ”råge” under 91 dB(A)] för musik live.


  Tips.
  Söker Du ranking av en specifik orkester – skriv då in orkesterns namn i sökfunktionen på Din webbläsare = längst ned till vänster på sidan (ifall Du har öppnat den funktionen längst upp i menyraden på Din webbläsare). Sen är det bara att klicka på – för att ta del av ALLT som jag har upplevt med den orkestern t o m den 8/10-13. Därefter finns min ranking av danskvällar HÄR. Ranking av danskväll med en orkester som spelade ljuv musik live finns HÄR.


  ————————————————————————————————————

  CLAES LÖVGRENS I RAMSHALL LÖRDAGEN DEN 1 JUNI 2013


  Email skickat 3/6-13 till
  kent@likemusic.se f v b Claes Lövgren:

  Hej Claes,

  Jag var i Ramshall i lördags (1/6-13) och dansade till Er på CD så himla goa musik. Jag kom ca kl 20.15 – och hängde kavajen på en stol längst ut mot väggen motsatt scenen = jag var så långt ifrån ljudtrycket framför högtalarna som det går att komma.

  Min ljudtrycksmätare (jag använder den med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från 31,5 Hz och diskanten upp till 8 kHz) visade på 87 dB(A) = ca 97 dB(A) framför högtalarna vid scenen. Vid 91 dB(A) så blir man lomhörd efter några få minuter – och kan få irreversibla hörselskador efter två timmar – enligt föreningen ”Artister och Musiker mot Tinnitus (AMMOT). Så det var bara att se verkligheten som den var – och stoppa proppar i öronen. De jag har tar ned ljudtrycket med ca 20 dB(A) = ca 77 dB(A) framför högtalarna vid scenen – som jag ju dansar förbi mååånga gånger under kvällen.


  Så jag njöt i fulla drag hela kvällen – för ni hade lyckats med att få god balans mellan bas och diskant – som det ju alltid är på CD – och ni levererade himla fin musik – med gott dansgung i – och ej minst spelglädje, så att det stod ”härliga till”.

  Men lik förbannat så började publiken droppa av efter pausen. När jag gick därifrån före sista dansen så var det nog bara på sin höjd 5 % av publiken kvar. Funderar ni ALDRIG över varför ?


  Den snabba låten – före de två sista danserna – mätte jag vid bordet hade ljudtrycket 97 dB(A) = ca 107 dB(A) framför högtalarna vid scenen. Ett sådant ljudtryck är det som princip OMÖJLIGT att ej bli fysiskt trött av. Så kan Era – i mina öron för höga ljudtryck – vara HUVUDORSAKEN till att publiken efter pausen droppar av ?

  Hur som med det – så hade Du ju med Dig partner, barnvagn med ett litet barn i – som Du är far till rimligen. Hur fan tror Du det barnets fysiska kropp och hörsel ”mår” av ljudtryck på 87-97 dB(A) under fyra timmar ?


  Jag skulle i vart fall ej ens komma på tanken att ta någon av mina fem barnbarn till en sådan ljudtrycksmiljö – utan att förse dom med supereffektiva hörselskydd.

  De flesta musiker använder ju numera proppar – trots att dom står bakom högtalarna = dom får ju ej ljudtrycket direkt på sig. Hur fan musiker får ihop det tankelogiskt – fattar ej jag. Dom har uppdraget att leverera go dansmusik – och så måste dom skydda sig själva med proppar för det dom levererar. Hur i helvete skall då publiken kunna njuta av det som levereras ?


  Ifall hen skjuter med en avsågad hagelbössa (det blir därmed stor spridning av hagelsvärmen) från scenen mot publiken – så gör det ont i kroppen på dom av publiken som träffas. Riktar hen bössan 45° mot taket – så kommer haglen via taket att ”ramla” ned över publiken och knappt kännas – eller i vart fall ej göra ont.

  Detsamma kommer att ske – när orkestarna ”köper idén” att ställa högtalarna på scenens framkant – och vinkla dem ca 45° mot taket. Ljudtrycket från högtalarna kommer då att ”studsa” mot taket och sen ”ramla” ned över publiken – utan att det gör ont i publikens öron och/eller kroppar + att musiken blir mycket mera jämt fördelat över HELA lokalen.


  God idé ? – ifall ni fortsatt skall dra på med över 100 dB(A) ur högtalarna.

  Men varför i jisse nanm kan ej musik live levereras på ljudtrycksnivån under 91 dB(A) ?

  Med bästa avsikter och hälsningar
  Josef Boberg

  Skottorp JohnsFarm
  312 96 Laholm
  Tel. 0430-215 66


  PS.
  Ifall Du tar till Dig NÅGOT av det ovanstående så kan det vara bra – och ifall Du ej alls tar till Dig så är det lika bra – vad mig anbelangar.


  Claes Lövgren claes@claeslovgrens.se svarade 4/6-13 med det följande:

  Du ! Jag skulle aldrig få för mig att ta med mitt barn på dans ! Var du på rätt orkester tror du ? Jag hade ”min” familj hemma i Söderköping ! D.v.s djävligt långt från vårt ljudtryck… Bästa hälsningar ! Claes Lövgren


  Det besvarade jag samma dag kl 17:45 med det följande:

  Hej Claes,

  Intressant att Du säger att Du ej skulle ta med Ditt barn på dans – kopplat till ljudtrycken på dansbanorna.

  Det fanns en kvinna med barnvagn i Ramshall i lördags (1/6-13). Jag frågade en dansvän om det – som känner till en hel del om orkestrarnas medlemmars situationer både si och så – och hon påstod att det var ”Din barnvagn”.

  Nu vet jag ju att hon hade fel – och då är det ju någon annan som får tänka till – över lämpligheten att ha spädbarn med på ljudtrycksföreställningar mellan 87-97 dB(A = det ljudtryck som rådde under kvällen i den delen av dansbanan – där mamman med barnet satt.

  Tack för Ditt svar – och ha det BÄTTRE och BÄTTRE !

  önskar Josef


  På detta har jag ännu ej fått något svar. Min reflektion över detta landar på: Hur i jisse namn skall ljudtryck som barn ej mår bra av – kunna upplevas av normalhörande vuxna som såväl njutbara som bra ?

  Vad tror Du ❓


  Email 4 juni 2013 kl 23:30 från Åsa Sjögren info@asasjoberg.se

  Falsk anklagelse!

  Hej Josef!

  Du känner inte mig och jag känner inte dig. Jag har ringt dig idag men du har inte svarat.
  Det är sällan jag blir arg. Men nu är jag det. Vad ger dig rätten att fara med falska anklagelser?
  Vad är ditt problem? Du har tydligen starka åsikter om mycket. Men se då till att ta reda på fakta innan du spyr ut din galla. Och se till att ordförrådet fylls på så du slipper ta till svordomar i var och varannan mening.
  Vilket tyder på ett dåligt ordförråd.
  Nu undrar du vad jag syftar på. Jag har läst ett mail du skickat till Claes Lövgrens manager Kent Liljefjäll.
  Claes är min livskamrat, och vi väntar vårt andra barn. Hur vågar du skriva som du gör??? Du borde skämmas!!!
  Jag har ALDRIG varit med på någon danskväll med vår son liggandes i en vagn. Jag är ingen dansare. Och skulle aldrig släpa runt med vårt barn på det viset. Så dags sover han hemma i sin säng.
  För övrigt bor vi i Östergötland. Att du skriver osanningar utan att ta reda på verkligheten är skrämmande. Vilken ful anklagelse och så lågt skrivet. Ta dig i kragen som en riktig karl och för fram dina åsikter till dem det gäller. Ansikte mot ansikte. Rakt på sak.
  Din trovärdighet vad gäller ljudmätningar etc faller ganska platt, när man förstår hur du går till väga gällande andra saker.
  Du har svarat Claes att ”en kvinna” som var och dansade, sagt att din sambo med barn var på plats.
  En riktig journalist måste ta reda på fakta. Det kanske hade varit smart att ta reda på fakta? Innan ditt verbala ordbajseri tog överhanden.

  Jag råkar samarbeta en hel del med media, journalister, tv-folk. Är bl a programledare för lokal-tv och sångerska.
  Värnar om min och familjens integritet mycket högt. Våra barn går före allt annat. Din attityd mot Claes och andra band skrämmer mig. Det är en sak att ha åsikter om ljudnivå. Vilket inga andra har problem med. De spelar inte starkare nu än tidigare 🙂
  Men att komma med direkta personangrepp som dessutom är falska. Det är lågt. Mycket lågt.

  Du är förlåten. Men du borde skämmas. Låt detta aldrig upprepas igen.

  Och jag hoppas att du tar till dig ALLT jag skrivit.

  Med vänlig hälsning

  Åsa Sjöberg


  Mitt svar den 5 juni 2013 kl 18:03 blev
  :

  Hej Åsa Sjöberg,

  Apropå – ”En riktig journalist måste ta reda på fakta.” – så är jag ingen ”riktig journalist” – men däremot så är jag en ”riktig dansbanenötare” sedan 1956.


  Fakta i målet är att en mamma med bebis i barnvagn var med i Ramshall i lördags – och det var detsamma på Sundspärlan sist Claes Lövgrens var där. Så när Du nu är oskyldig – så borde ju någon annan känna sig skyldig för att ha bebis med sig på musik live-föreställningar – där ljudtrycket är över 91 dB(A.

  För att inget missförstånd oss emellan skall råda – så kommer jag att vidarebefordra de email till Dig som jag har skickat till Claes – och fått svar på av honom.


  Apropå – ”Det är en sak att ha åsikter om ljudnivå. Vilket inga andra har problem med.” – så har jag ej åsikter utan redovisar vad jag har mätt fram. Banalt enkelt då för orkestrarna att motbevisa det – genom att själva mäta ljudtrycket de levererar – och i så fall påvisa att jag mäter fel.

  Därtill – jag dansar OFTA med sådana som klagar på dagens höga ljudtrycksnivåer på dansbanorna – och jag är ute och svänger ”mina lurviga” minst en gång per vecka..

  I övrigt så har jag förståelse för det Du har gett uttryck för – men gjort är ju gjort.

  Jag hade en påringning från ett skyddat nummer 4/6 kl 20.30 – när jag var ute på min kvällspromenad. Var det Du ?

  Med bästa hälsning
  Josef Boberg

  Skottorp JohnsFarm
  312 96 Laholm
  Tel. 0430-215 66


  Åsas svar 5 juni 2013 kl 20:14 blev:

  Hej Josef Boberg!

  Det finns ett ord som heter FÖRLÅT! Och som används alltför sällan.
  Det borde ditt mail ha börjat med! Inte att skriva att du har förståelse för det jag uttryckt, men gjort är gjort.
  Jag vet att du inte är journalist 🙂 Det finns nåt som kallas för vanligt sunt bondförnuft!
  Ta reda på vad som är sant innan du vräker ur dig dina åsikter och anklagelser. Vad har det med vår familj och Claes att göra om det närvarat ett spädbarn vid en eller flera danskvällar?
  Vad jag vet har varje människa ett eget ansvar. Så sluta att blanda in vår familj!!! Oerhört lågt och fräckt!
  Du känner inte oss, men om du gjorde det skulle du veta vår ståndpunkt vad gäller att ta hand om och älska sitt barn. Sluta att försvara dig. Skärp dig istället!
  Njut av livet istället för att lägga så mycket av din dyrbara tid och energi på att kritisera andra!

  Allt gott!
  Åsa Sjöberg


  Nu dök jokern i leken upp på arenan = mamman till barnet ifråga – genom ett email från Malin Ekenmo
  maekenmo@gmail.com kl 10:03 den 5 juni 2013:

  Gubbstrutt

  Hej ! Malin Ekenmo heter jag och är gift med Andreas i Claes Lövgrens ! Det var jag som så oansvarigt tagit med vårt barn på dans ! Att du inte ens tar dig tid att komma fram och kolla i min vagn är jävligt dålig stil, vi har sen han var 6 v varit ute och dansat/lyssnat på dansband ! Han sover bättre där än någon annan stans ! Han har under sina 4 timmar ett par godkända peltor lurar så ta reda på fakta innan du sprider din skit! Sådan människor som du har inget liv än att hitta fel på allt och alla ! Putsa dina skor och sätt på en skiva i vardagsrummet där kan du spela musiken i vilken db du vill! En sån person som du borde inte få förekomma på ställena det är såna som du som förstör för orkester och publik ! tack för omtanken av mitt barn men vi klarar oss utan dina förmaningar! Lägger ut detta mail till allmänheten så ser vi vad andra tycker ! Skäms !!!! Höga hälsningar Malin


  Mitt svar på det den 6 juni 2013 kl. 09:08 blev
  :

  Hej Malin Ekenmo,

  Apropå gubbstrutt – så har Du ju åt hållet rätt i det – för som drygt 72 år LivsErfaren så är det på sin plats att bli kallad för gubbe – som jag ser det. ”Strutt” är ju ett ”påhäng” på ordet gubbe – som Wi som är gubbar får ”stå ut” med.

  Apropå ordet gubbe så kallade min f d särbo under ca ett år och åtta månader mig rätt ofta för tonårsgubbe – och det tyckte jag lät fint i mina öron.


  Tack för Ditt email – för det rätade ut ett frågetecken – som Clas partner Åsa Sjöberg ”sådde” i ett mail till mig igår. Jag skall vidarebefordra det till Dig – när jag har skickat detta + de två mail som finns mellan mig och Claes.

  Det följande står bl a i hennes mail: ”Jag har läst ett mail du skickat till Claes Lövgrens manager Kent Liljefjäll.
  Claes är min livskamrat, och vi väntar vårt andra barn. Hur vågar du skriva som du gör??? Du borde skämmas!!!
  Jag har ALDRIG varit med på någon danskväll med vår son liggandes i en vagn. Jag är ingen dansare. Och skulle aldrig släpa runt med vårt barn på det viset. Så dags sover han hemma i sin säng.”

  Att jag skickade mitt mail till Kent Liljefjäll f v b – istället för direkt till Claes – hänger samman med att jag ej fann någon mailadress till Claes på Claes Lövgrens hemsida – vare sig under rubriken kontakt eller om bandet eller annorstädes. I övrigt så konstaterar jag bara att det finns olika uppfattningar om det här med att tilllåta små barn att följa med till dansbanor.


  Apropå: ”Det var jag som så oansvarigt tagit med vårt barn på dans ! Att du inte ens tar dig tid att komma fram och kolla i min vagn är jävligt dålig stil, vi har sen han var 6 v varit ute och dansat/lyssnat på dansband ! Han sover bättre där än någon annan stans ! Han har under sina 4 timmar ett par godkända peltor lurar så ta reda på fakta innan du sprider din skit !”


  1.
  Oansvarigt får stå för Dig – för jag menade på sin höjd omedvetet. Jag kan ej ens i min vildaste fantasi föreställa mig att Du medvetet skulle utsätta Ditt barn för något som kan skada det

  2. Jag tycker att det är otillbörligt påträngade att gå fram till en människa som jag ej alls är bekant med – och ställa frågor om barnet är skyddat för höga ljudtryck. Och särskilt då ifall jag ”ser” att det är en anhörig till någon av spelmännen

  3. Jag tycker att det är MYCKET klokt att Du använder godkända peltor lurar till Ert barn. Men vid ljudtryck över 91 dB(A) så hjälper ej peltorna särskilt mycket – för att dämpa bas- och trumljudtrycken = de ljud som ligger under 200 Hz. Mera om Hz som sådant för musik HÄR.


  Dessa lågfrekventa musikljud är i första hand det som gör att musik live känns rent fysisk. Under ljudtrycket 91 dB(A) för bas- och trumljuden – förefaller det vara så att kroppen ”kan ta det” utan att ta någon större skada. Men däröver – och då särskilt för barn och tonåringar – så ger det fysiska ”skador” – som det tar en viss tid efter en sådan kväll för kroppen att reparera.

  Det är just detta som gör att man som publik på dansbanor upplever en fysisk trötthet efter pausen (ifall man ej använder proppar – vilket jag numera ALLTID gör) – och mååånga åker ju då hem. Så att: ”Han sover bättre där än någon annan stans!” – är ju ej alls konstigt. Små barn är ju mycket mer direkta än Wi vuxna är – och reagerar därmed snabbare. För vuxna tar det ca två timmar att bli trötta av för höga ljudtryck – och för ett några månader ungt barn tar det nog bara några minuter.

  Mera ingående i sak har jag gett mig på att försöka ”bena ut” varför det är så på min blogg HÄR.


  Allmänt sett så är det som princip så – att det är ALLTID små barn som FÖRST och starkast reagerar på vuxnas ”felaktiga” levnadssätt.

  T ex så är det så att ammande bebisar får ca 55 % av sin energi ifrån det animaliska fettet i modersmölken. När sen barnet skall övergå till den av etablissemanget rekommenderade normalkosten (ca 60 % kolhydrater/socker) – så är det ju ej så konstigt att det ibland kan bli bekymmer.

  Ett bra exempel på hur det blir – ifall små barn får fortsätta med att istället äta artegen mat med mycket animaliskt fett och bara ca 20 % kolhydrater/socker i – finns HÄR.


  En annan sak som också påverkar små barn mycket mera – än oss vuxna – är bl a den trådlösa tekniken, tillsatserna av industritillverkade kemikalier i maten, bristen i dags dato på biologiskt magnesium i kosten (och alldeles oavsett vilket kosthåll som tillämpas) osv.

  Så ni som är småbarnsföräldrar idag har det ej så lätt – ifall ni vill skydda Era barn för vuxnas ”felaktiga” = ej artegna levnadssätt. Det var ju mycket lättare för drygt 40 år sedan – när jag var småbarnsförälder.


  Ibland frågar jag mig om det överhuvudtaget är möjligt för småbarnsföräldrar i dags dato – men faller ändå alltid tillbaka på att det är det – därför att: ”Allt Är Möjligt !”

  Med bästa avsikter och hälsningar

  Josef Boberg

  Skottorp JohnsFarm
  312 96 Laholm
  Tel. 0430-215 66


  På detta har jag ännu ej fått något svar. Men det är så väl beskrivande – om hur det står till med ljudtrycken på dansbanorna i dags dato – så emailet har jag gett en egen runa på min blogg HÄR.


  Därav så blev mitt svar till Åsa den 6 jun 2013 kl 09:01 detta
  :

  Hej igen Åsa,

  Apropå: ”Vad har det med vår familj och Claes att göra om det närvarat ett spädbarn vid en eller flera danskvällar?”

  Måhända indirekt kanske… – för jag fick ett email ifrån barnets mamma Malin Ekenmo igår (5/6-13) – som ju är gift med Andreas i Claes Lövgrens orkester. Jag skall vidarebefordra mitt svar på hennes email – när jag har skickat detta till Dig.

  Varför sa Du ej som det var i Ditt första email till mig – att det var Malin och Andreas barn som fanns med i Ramshall i lördags (1/6-13) ?

  Allt gott !

  Josef


  Det besvarade Åsa den 6 jun 2013 kl 09:46 med:

  Käre Josef!

  Nu räcker det! Vi har ett privatliv precis som alla andra.

  Vad har det med vår familj att göra OAVSETT VEM som har med ett barn på Claes Lövgrens danser?

  Tror du att jag sitter här hemma och har koll på vem/vilka som har med sina eventuella barn?

  Det jag påpekat är att du anklagat Claes och oss för saker som inte var sanna. Stå för det.

  Sluta med detta trams en gång för alla!

  Och stör inte min familj mera. TACK.

  Önskar dig en trevlig nationaldag. / Åsa Sjöberg


  Det besvarade jag den 6 jun 2013 kl 11:03 med
  :

  Detsamma ! / Josef


  Men varför gråta över spilld mjölk – gjort är gjort.


  Jag kan ej ens i min vildaste fantasi föreställa mig att musiker ”drar på för kung och fosterland” för att medvetet skada publikens hörsel och störa trivseln – och än mindre sig själva – utan dom är helt enkelt dåligt pålästa om musikljud allmänt sett – och om för höga dB(A)-ljudtryck i synnerhet. Ingenting blir ju mera rätt av att mååånga gör samma fel

  Jag tror därför på på goda grunder att detta med på tok för höga ljudtryck för musik live – bottnar i att som princip bl a alla dansbandsmusiker gör lika dant som andra gör – och ingen frågar sig varför ❓


  Det eller de dansband som skulle göra det – och skaffa sig en ljudtrycksmätare för att se till att ljudtrycket framför högtalarna vid scenen höll sig under 91 dB(A) – tror jag på mycket goda grunder på kort tid skulle ”segla upp” till nivån som de allra populäraste dansorkestrarna i Sverige.

  Detta därför att mååånga av publiken är urless på att skrika sig hesa för att verbalt kunna kommunicera med varandra (Varför tror Du att publiken sviker = dansbanor läggs ned ?).

  Men decibelknarkarna = betydande färre än 10 % av publiken – kommer nog inledningsvis att bli ledsna – men lite spill får hen alltid räkna med. Men deras ”sjukdom” kommer att ”läkas ut” över lite tid sett, förhoppningsvis… 💡


  MIN UPPLEVELSERANKING AV KVÄLLEN

  Spontana publikapplåder: På nivån två (2) på en skala från 1-10

  Balans mellan bas- och trumljud (10-200 Hz) och diskant: God balans men alltihopa var ca 7 dB(A) för högt (med tanke på blöjbarnet, mig och väsentligt flera än 90 % av den övriga publiken) – för att det hela skulle kunna upplevas som njutbart av en normalhörande person utan proppar i öronen

  Möjligheterna för publiken att prata med varandra utan att skrika: På nivån två (2) på en skala från 1-10

  Musikernas förmåga att se och känna av vad publiken ville ha = inter-aktionen med publiken: På nivån två (2) på en skala från 1-10 – avseende att ”se” på publiken – vad som var en lämplig ljudtrycksnivå framför högtalarna vid scenen i lokalen ifråga.

  Övrigt:
  1.
  Jag hoppas på att Claes Lövgrens framgent placerar bashögtalarna på scengolvets framkant – och lutar dem ca 45° bakåt – samt riktar diskanthögtalarna mot taket också. Då kommer ljudtryckena framför högtalarna vid scenen att fara an mot taket och sen ned över publiken – istället för att som nu fara direkt in i publiken.

  2. Jag hoppas också på att Claes Lövgrens investerar i en ljudtrycksmätare – så att dom vid soundchecken kan ställa in rätt ljudtryck (jag använder den med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från 31,5 Hz och diskanten upp till 8 kHz) = förändras till en än mera ”publikfriande” orkester – som framgent lägger ljudtrycket UNDER 91 dB(A) framför högtalarna vid scenen [effektiva hörselskydd SKALL användas vid ljudtrycket 91 dB(A) och däröver !] = upphör med att spela musik live för att ENDAST tillgodose de ”hörseldefekta decibelknarkarnas” önskemål = väsentligt FÄRRE än 10 % av publiken – som jag ser det.


  PS.
  Som princip ÄR det OMÖJLIGT att vid soundchecken på gehör = utan ”hastighetsmätare” = ljudtrycksmätare – ställa in ljudtryckena framför högtalarna vid scenen för musik live så att de blir under 91 dB(A) eller annan vald ljudtrycksnivå. I så fall skulle det vara möjligt att håll t ex 90 km/tim med en Rolls-Royce av senaste årsmodell på en motorväg – utan fungerande hastighetsmätare eller varvtalsmätare.

  Det är det bevisligen EJ – som något annat än undantag som bekräftar principen. Detta därför att efter några få minuter så uppstår fartblindhet. Dagens ljudanläggningar kan gott jämföras med Rollsar.


  Det är som princip helt OMÖJLIGT för en polis att fälla en fortkörare för fortkörning – på grunden att polisen tycker att fortköraren kört för fort. För att fälla fortköraren krävs att polisen använt sig av en godkänd mätare för kontroll av hastigheten.

  Det är som princip helt OMÖJLIGT att föra några vettiga resonemang om vad som är för högt, vad som är för lågt, vad som är lagom – eller vad som är däröver, därunder eller däremellan för musik live – ifall det ej grundas på vad en ”hastighetsmätare” för musik live visar = en ljudtrycksmätare. Allt annat blir bara helt meningslöst och ”oändligt babbel” – som jag ser det.


  Så musiker och/eller publik – som hävdar att det spelas med mänskliga ljudtrycksnivåer = under 91 dB(A) [ljudtrycksnivån där hen blir lomhörd efter några få minuter och kan få irreversibla hörselskador efter ca två (2) timmar – enligt föreningen ”Artister och Musiker mot tinnitus” (AMMOT)] – vet helt enkelt ej alls vad dom pratar om – ifall dom ej är utrustade med en ljudtrycksmätare.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.

  Vad tror Du ❓


  ————————————————————————————————————


  SVENHÅKANZGALEJAN SÖNDAGEN DEN 19 MAJ 2013


  Sven-Håkanz gjorde bra ifrån sig – trots att trumgossen ej var vid så god hälsa. Ljudtrycksmässigt så höll dom sig under 94 dB(A) hela kvällen – och bas- och trumljudtrycken var bara en eller annan dB(A) för höga.

  Men som vanligast numera så använde jag ändå proppar [de tar ned ljudtrycket ca 20 dB(A)].

  Men hen kan ju fråga sig ifall det ej är de för höga ljudtrycken = över 91 dB(A) framför högtalarna vid scenen – som är huvudorsaken till att mer än hälften av publiken pö om pö ”droppar av” efter pausen ❓


  Ifall hen skjuter med en avsågad hagelbössa (det blir därmed stor spridning av hagelsvärmen) från scenen mot publiken – så gör det ont i kroppen på dom av publiken som träffas. Riktar hen bössan 45° mot taket – så kommer haglen via taket att ”ramla” ned över publiken och knappt kännas – eller i vart fall ej göra ont.

  Detsamma kommer att ske – när orkestarna ”köper idén” att ställa högtalarna på scenens framkant – och vinkla dem ca 45° mot taket. Ljudtrycket från högtalarna kommer då att ”studsa” mot taket och sen ”ramla” ned över publiken – utan att det gör ont i publikens öron och/eller kroppar + att musiken blir mycket mera jämt fördelat över HELA lokalen.

  Det är ljuv musik live det ❗ 🙄


  MIN UPPLEVELSERANKING AV KVÄLLEN

  Spontana publikapplåder: På nivån tre (3) på en skala från 1-10

  Balans mellan bas- och trumljud (10-200 Hz) och diskant: Sådär balans men alltihopa var ca 3 dB(A) för högt framför högtalarna vid scenen – för att det hela skulle kunna upplevas som njutbart av en normalhörande person utan proppar i öronen

  Möjligheterna för publiken att prata med varandra utan att skrika: På nivån fyra (4) på en skala från 1-10

  Musikernas förmåga att se och känna av vad publiken ville ha = inter-aktionen med publiken: På nivån tre (3) på en skala från 1-10 – avseende att ”se” på publiken – vad som var en lämplig ljudtrycksnivå framför högtalarna vid scenen i lokalen ifråga. I övrigt på nivån fyra (4).


  Övrigt:
  1.
  Jag hoppas på att Sven-Håkanz framgent placerar bashögtalarna på scengolvets framkant – och lutar dem ca 45° bakåt – samt riktar de upphissade diskanthögtalarna mot taket också. Då kommer ljudtryckena framför högtalarna vid scenen att fara an mot taket och sen ned över publiken – istället för att som nu fara direkt in i publiken.

  2. Jag hoppas också på att Sven-Håkanz investerar i en ljudtrycksmätare – så att dom vid soundchecken kan ställa in rätt ljudtryck (jag använder den med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från 31,5 Hz och diskanten upp till 8 kHz) = förändras till en än mera ”publikfriande” orkester – som framgent lägger ljudtrycket UNDER 91 dB(A) framför högtalarna vid scenen [effektiva hörselskydd SKALL användas vid ljudtrycket 91 dB(A) och däröver !] = upphör med att spela musik live för att ENDAST tillgodose de ”hörseldefekta decibelknarkarnas” önskemål = väsentligt FÄRRE än 10 % av publiken – som jag ser det.


  PS.
  Som princip ÄR det OMÖJLIGT att vid soundchecken på gehör = utan ”hastighetsmätare” = ljudtrycksmätare – ställa in ljudtryckena framför högtalarna vid scenen för musik live så att de blir under 91 dB(A) eller annan vald ljudtrycksnivå. I så fall skulle det vara möjligt att håll t ex 90 km/tim med en Rolls-Royce av senaste årsmodell på en motorväg – utan fungerande hastighetsmätare eller varvtalsmätare.

  Det är det bevisligen EJ – som något annat än undantag som bekräftar principen. Detta därför att efter några få minuter så uppstår fartblindhet. Dagens ljudanläggningar kan gott jämföras med Rollsar.


  Det är som princip helt OMÖJLIGT för en polis att fälla en fortkörare för fortkörning – på grunden att polisen tycker att fortköraren kört för fort. För att fälla fortköraren krävs att polisen använt sig av en godkänd mätare för kontroll av hastigheten.

  Det är som princip helt OMÖJLIGT att föra några vettiga resonemang om vad som är för högt, vad som är för lågt, vad som är lagom – eller vad som är däröver, därunder eller däremellan för musik live – ifall det ej grundas på vad en ”hastighetsmätare” för musik live visar = en ljudtrycksmätare. Allt annat blir bara helt meningslöst och ”oändligt babbel” – som jag ser det.


  Så musiker och/eller publik – som hävdar att det spelas med mänskliga ljudtrycksnivåer = under 91 dB(A) [ljudtrycksnivån där hen blir lomhörd efter några få minuter och kan få irreversibla hörselskador efter ca två (2) timmar – enligt föreningen ”Artister och Musiker mot tinnitus” (AMMOT)] – vet helt enkelt ej alls vad dom pratar om – ifall dom ej är utrustade med en ljudtrycksmätare.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.

  Vad tror Du ❓


  ————————————————————————————————————

  LAJBANS I RAMSHALL LÖRDAGEN DEN 8 juni 2013  Lite märklig publiksammansättning med drygt 40 herrar och drygt 20 damer. Men jag hade himla roligt – trots det och trots att ljudtrycket var på tok för högt – för jag använder numera som princip alltid proppar = för tillfället har jag gett upp hoppet om att dansorkestrarna skall tänka sig för avseende för höga ljudtryck.

  Ca 1,5 miljoner svenskar har redan tinnitus. Räcker ej det ❓


  MIN UPPLEVELSERANKING AV KVÄLLEN

  Spontana publikapplåder: På nivån tre (3) på en skala från 1-10

  Balans mellan bas- och trumljud (10-200 Hz) och diskant: Perfekt balans men alltihopa var ca 7 dB(A) för högt framför högtalarna vid scenen – för att det hela skulle kunna upplevas som njutbart av en normalhörande person utan proppar i öronen

  Möjligheterna för publiken att prata med varandra utan att skrika: På nivån fyra (4) på en skala från 1-10

  Musikernas förmåga att se och känna av vad publiken ville ha = inter-aktionen med publiken: På nivån två (2) på en skala från 1-10 – avseende att ”se” på publiken – vad som var en lämplig ljudtrycksnivå framför högtalarna vid scenen i lokalen ifråga. I övrigt på nivån tre (3).


  Övrigt:
  1.
  Jag hoppas på att Lajbans framgent placerar bashögtalarna på scengolvets framkant – och lutar dem ca 45° bakåt – samt riktar de upphissade diskanthögtalarna mot taket också. Då kommer ljudtryckena framför högtalarna vid scenen att fara an mot taket och sen ned över publiken – istället för att som nu fara direkt in i publiken.

  2. Jag hoppas också på att Lajbans investerar i en ljudtrycksmätare – så att dom vid soundchecken kan ställa in rätt ljudtryck (jag använder den med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från 31,5 Hz och diskanten upp till 8 kHz) = förändras till en än mera ”publikfriande” orkester – som framgent lägger ljudtrycket UNDER 91 dB(A) framför högtalarna vid scenen [effektiva hörselskydd SKALL användas vid ljudtrycket 91 dB(A) och däröver !] = upphör med att spela musik live för att ENDAST tillgodose de ”hörseldefekta decibelknarkarnas” önskemål = väsentligt FÄRRE än 10 % av publiken – som jag ser det.


  PS.
  Som princip ÄR det OMÖJLIGT att vid soundchecken på gehör = utan ”hastighetsmätare” = ljudtrycksmätare – ställa in ljudtryckena framför högtalarna vid scenen för musik live så att de blir under 91 dB(A) eller annan vald ljudtrycksnivå. I så fall skulle det vara möjligt att håll t ex 90 km/tim med en Rolls-Royce av senaste årsmodell på en motorväg – utan fungerande hastighetsmätare eller varvtalsmätare.

  Det är det bevisligen EJ – som något annat än undantag som bekräftar principen. Detta därför att efter några få minuter så uppstår fartblindhet. Dagens ljudanläggningar kan gott jämföras med Rollsar.


  Det är som princip helt OMÖJLIGT för en polis att fälla en fortkörare för fortkörning – på grunden att polisen tycker att fortköraren kört för fort. För att fälla fortköraren krävs att polisen använt sig av en godkänd mätare för kontroll av hastigheten.

  Det är som princip helt OMÖJLIGT att föra några vettiga resonemang om vad som är för högt, vad som är för lågt, vad som är lagom – eller vad som är däröver, därunder eller däremellan för musik live – ifall det ej grundas på vad en ”hastighetsmätare” för musik live visar = en ljudtrycksmätare. Allt annat blir bara helt meningslöst och ”oändligt babbel” – som jag ser det.


  Så musiker och/eller publik – som hävdar att det spelas med mänskliga ljudtrycksnivåer = under 91 dB(A) [ljudtrycksnivån där hen blir lomhörd efter några få minuter och kan få irreversibla hörselskador efter ca två (2) timmar – enligt föreningen ”Artister och Musiker mot tinnitus” (AMMOT)] – vet helt enkelt ej alls vad dom pratar om – ifall dom ej är utrustade med en ljudtrycksmätare.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.

  Vad tror Du ❓


  DEL FEM FINNS HÄR.

 35. Josef Boberg skriver:


  Livet i kött är som en öppen bokmen mååånga ”läser” bara EN sida – om bl a mänskliga ljudtrycksnivåer
  [= med stor ”råge” under gränsen för lomhördhet 91 dB(A) = under 85 dB(A)] för musik live.

  Ifall Du tar till Dig något av innehållet i denna kommentar med länkningar så kan det vara bra – och ifall Du ej alls tar till Dig så är det lika bra – vad mig anbelangar. Ditt liv är Ditt liv – och det har jag INGEN rätt att ”lägga mig i”. / Josef


  Email 5 juni 2013 kl 10:03 från Malin Ekenmo
  maekenmo@gmail.com

  Gubbstrutt

  Hej ! Malin Ekenmo heter jag och är gift med Andreas i Claes Lövgrens ! Det var jag som så oansvarigt tagit med vårt barn på dans ! Att du inte ens tar dig tid att komma fram och kolla i min vagn är jävligt dålig stil, vi har sen han var 6 v varit ute och dansat/lyssnat på dansband ! Han sover bättre där än någon annan stans ! Han har under sina 4 timmar ett par godkända peltor lurar så ta reda på fakta innan du sprider din skit! Sådan människor som du har inget liv än att hitta fel på allt och alla ! Putsa dina skor och sätt på en skiva i vardagsrummet där kan du spela musiken i vilken db du vill! En sån person som du borde inte få förekomma på ställena det är såna som du som förstör för orkester och publik ! tack för omtanken av mitt barn men vi klarar oss utan dina förmaningar! Lägger ut detta mail till allmänheten så ser vi vad andra tycker ! Skäms !!!! Höga hälsningar Malin


  Mitt svar på det den 6 juni 2013 kl. 09:08 blev;

  Hej Malin Ekenmo,

  Apropå gubbstrutt – så har Du ju åt hållet rätt i det – för som drygt 72 år LivsErfaren så är det på sin plats att bli kallad för gubbe – som jag ser det. ”Strutt” är ju ett ”påhäng” på ordet gubbe – som Wi som är gubbar får ”stå ut” med.

  Apropå ordet gubbe så kallade min f d särbo under ca ett år och åtta månader mig rätt ofta för tonårsgubbe – och det tyckte jag lät fint i mina öron.


  Tack för Ditt email – för det rätade ut ett frågetecken – som Clas partner Åsa Sjöberg ”sådde” i ett mail till mig igår. Jag skall vidarebefordra det till Dig – när jag har skickat detta + de två mail som finns mellan mig och Claes.

  Det följande står bl a i hennes mail: ”Jag har läst ett mail du skickat till Claes Lövgrens manager Kent Liljefjäll.
  Claes är min livskamrat, och vi väntar vårt andra barn. Hur vågar du skriva som du gör??? Du borde skämmas!!!
  Jag har ALDRIG varit med på någon danskväll med vår son liggandes i en vagn. Jag är ingen dansare. Och skulle aldrig släpa runt med vårt barn på det viset. Så dags sover han hemma i sin säng.”

  Att jag skickade mitt mail till Kent Liljefjäll f v b – istället för direkt till Claes – hänger samman med att jag ej fann någon mailadress till Claes på Claes Lövgrens hemsida – vare sig under rubriken kontakt eller om bandet eller annorstädes. I övrigt så konstaterar jag bara att det finns olika uppfattningar om det här med att tilllåta små barn att följa med till dansbanor.


  Apropå: ”Det var jag som så oansvarigt tagit med vårt barn på dans ! Att du inte ens tar dig tid att komma fram och kolla i min vagn är jävligt dålig stil, vi har sen han var 6 v varit ute och dansat/lyssnat på dansband ! Han sover bättre där än någon annan stans ! Han har under sina 4 timmar ett par godkända peltor lurar så ta reda på fakta innan du sprider din skit !”


  1.
  Oansvarigt får stå för Dig – för jag menade på sin höjd omedvetet. Jag kan ej ens i min vildaste fantasi föreställa mig att Du medvetet skulle utsätta Ditt barn för något som kan skada det

  2. Jag tycker att det är otillbörligt påträngade att gå fram till en människa som jag ej alls är bekant med – och ställa frågor om barnet är skyddat för höga ljudtryck. Och särskilt då ifall jag ”ser” att det är en anhörig till någon av spelmännen

  3. Jag tycker att det är MYCKET klokt att Du använder godkända peltor lurar till Ert barn. Men vid ljudtryck över 91 dB(A) så hjälper ej peltorna särskilt mycket – för att dämpa bas- och trumljudtrycken = de ljud som ligger under 200 Hz. Mera om Hz som sådant för musik här.


  Dessa lågfrekventa musikljud är i första hand det som gör att musik live känns rent fysisk. Under ljudtrycket 91 dB(A) för bas- och trumljuden – förefaller det vara så att kroppen ”kan ta det” utan att ta någon större skada. Men däröver – och då särskilt för barn och tonåringar – så ger det fysiska ”skador” – som det tar en viss tid efter en sådan kväll för kroppen att reparera.

  Det är just detta som gör att man som publik på dansbanor upplever en fysisk trötthet efter pausen (ifall man ej använder proppar – vilket jag numera ALLTID gör) – och mååånga åker ju då hem. Så att: ”Han sover bättre där än någon annan stans!” – är ju ej alls konstigt. Små barn är ju mycket mer direkta än Wi vuxna är – och reagerar därmed snabbare. För vuxna tar det ca två timmar att bli trötta av för höga ljudtryck – och för ett några månader ungt barn tar det nog bara några minuter.

  Mera ingående i sak har jag gett mig på att försöka ”bena ut” varför det är så på min blogg här.


  Allmänt sett så är det som princip så – att det är ALLTID små barn som FÖRST och starkast reagerar på vuxnas ”felaktiga” levnadssätt.

  T ex så är det så att ammande bebisar får ca 55 % av sin energi ifrån det animaliska fettet i modersmölken. När sen barnet skall övergå till den av etablissemanget rekommenderade normalkosten (ca 60 % kolhydrater/socker) – så är det ju ej så konstigt att det ibland kan bli bekymmer.

  Ett bra exempel på hur det blir – ifall små barn får fortsätta med att istället äta artegen mat med mycket animaliskt fett och mindre än 20 % kolhydrater /socker i – finns här.


  En annan sak som också påverkar små barn mycket mera – än oss vuxna – är bl a den trådlösa tekniken, tillsatserna av industritillverkade kemikalier i maten, bristen i dags dato på biologiskt magnesium i kosten (och alldeles oavsett vilket kosthåll som tillämpas) osv.

  Så ni som är småbarnsföräldrar idag har det ej så lätt – ifall ni vill skydda Era barn för vuxnas ”felaktiga” = ej artegna levnadssätt. Det var ju mycket lättare för drygt 40 år sedan – när jag var småbarnsförälder.


  Ibland frågar jag mig om det överhuvudtaget är möjligt för småbarnsföräldrar i dags dato – men faller ändå alltid tillbaka på att det är det – därför att: ”Allt Är Möjligt !”

  Med bästa avsikter och hälsningar

  Josef Boberg

  Skottorp JohnsFarm
  312 96 Laholm

  Tel. 0430-215 66


  På detta har jag ännu ej fått något svar.

  Min ranking av aktuell danskväll med Claes Lövgrens finns här.


  PS.

  Jag kan ej ens i min vildaste fantasi föreställa mig att musiker ”drar på för kung och fosterland” för att medvetet skada publikens hörsel och störa trivseln – och än mindre sig själva – utan dom är helt enkelt dåligt pålästa om musikljud allmänt sett – och om för höga dB(A)-ljudtryck i synnerhet. Ingenting blir ju mera rätt av att mååånga gör samma fel

  Jag tror därför på på goda grunder att detta med på tok för höga ljudtryck för musik live – bottnar i att som princip bl a alla dansbandsmusiker gör lika dant som andra gör – och ingen frågar sig varför ❓


  Det eller de dansband som skulle göra det – och skaffa sig en ljudtrycksmätare för att se till att ljudtrycket framför högtalarna vid scenen höll sig med stor ”råge” under gränsen för lomhördhet 91 dB(A) – tror jag på mycket goda grunder på kort tid skulle ”segla upp” till nivån som de allra populäraste dansorkestrarna i Sverige.

  Detta därför att mååånga av publiken är urless på att skrika sig hesa för att verbalt kunna kommunicera med varandra (Varför tror Du att publiken sviker = dansbanor läggs ned ?).

  Men decibelknarkarna = betydande färre än 10 % av publiken – kommer nog inledningsvis att bli ledsna – men lite spill får hen alltid räkna med. Men deras ”sjukdom” kommer att ”läkas ut” över lite tid sett, förhoppningsvis… 💡

  – slut citat ifrån en bra bit ned i texten här.


  Om hur ljudtryck över 90 dB(A) skadar blöjbarn här – och om hur hundar far illa här. Skulle kor mjölka bättre, grisar växa till sig fortare, höns värpa flera ägg osv – ifall de under några timmar per dygn – utsattes för de ljudtrycksnivåer som normalhörande människor får stå ut med på musik liveföreställningar

  Vad tror Du ❓

  – slut citat härifrån.


  PS.
  Som princip ÄR det OMÖJLIGT att vid soundchecken på gehör = utan ”hastighetsmätare” = ljudtrycksmätare – ställa in ljudtryckena framför högtalarna vid scenen för musik live så att de blir med stor ”råge” under gränsen för lomhördhet 91 dB(A) eller annan vald ljudtrycksnivå. I så fall skulle det vara möjligt att håll t ex 90 km/tim med en Rolls-Royce av senaste årsmodell på en motorväg – utan fungerande hastighetsmätare eller varvtalsmätare.

  Det är det bevisligen EJ – som något annat än undantag som bekräftar principen. Detta därför att efter några få minuter så uppstår fartblindhet. Dagens ljudanläggningar kan gott jämföras med Rollsar.


  Det är som princip helt OMÖJLIGT för en polis att fälla en fortkörare för fortkörning – på grunden att polisen tycker att fortköraren kört för fort. För att fälla fortköraren krävs att polisen använt sig av en godkänd mätare för kontroll av hastigheten.

  Det är som princip helt OMÖJLIGT att föra några vettiga resonemang om vad som är för högt, vad som är för lågt, vad som är lagom – eller vad som är däröver, därunder eller däremellan för musik live – ifall det ej grundas på vad en ”hastighetsmätare” för musik live visar = en ljudtrycksmätare. Allt annat blir bara helt meningslöst och ”oändligt babbel” – som jag ser det.


  Så musiker och/eller publik – som hävdar att det spelas med mänskliga ljudtrycksnivåer = med stor ”råge” under gränsen 91 dB(A) [ljudtrycksnivån där hen blir lomhörd efter några få minuter och kan få irreversibla hörselskador efter ca två (2) timmar – enligt föreningen ”Artister och Musiker mot tinnitus” (AMMOT)] – vet helt enkelt ej alls vad dom pratar om – ifall dom ej är utrustade med en ljudtrycksmätare.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.

  Vad tror Du ❓  ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även som publik på dansbanor ?) = leva vällustigareeller

  DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT

 36. Josef Boberg skriver:


  DEL FEM – JOSEFS RANKNING AV DANSKVÄLLAR


  Livet i kött är som en öppen bokmen mååånga ”läser” bara en sida – om bl a mänskliga ljudtrycksnivåer
  [= under 85 dB(A)] för musik live.


  Tips.
  Söker Du ranking av en specifik orkester – skriv då in orkesterns namn i sökfunktionen på Din webbläsare = längst ned till vänster på sidan (ifall Du har öppnat den funktionen längst upp i menyraden på Din webbläsare). Sen är det bara att klicka på – för att ta del av ALLT som jag har upplevt med den orkestern t o m den 8/10-13. Därefter finns min ranking av danskvällar HÄR. Ranking av danskväll med en orkester som spelade ljuv musik live finns HÄR.


  —————————————————————————————————————-

  GLENN ENDYS I RAMSHALL LÖRDAGEN DEN 25 MAJ 2013. Bildspel på hur publiken ”tog det” efter pausen finns HÄR


  Email till Glenn Ohlsson 26 maj 2013
  glenn_endys@yahoo.se

  Hej Glenn,

  Inställningen av balansen mellan bas- och trumljudtrycken – relativt diskanten (= de övriga instrumenten och sången) – hade ni lyckats mycket bra med vid soundchecken. Så Er goa dansmusik gick ju fram utan underliggande discodunder. All heder åt Er för det.

  Men varför MÅSTE ni dra på med ljudtrycket ca 102 dB(A (såvitt jag vet så är ju som princip inga av danspubliken dövstumma) framför högtalarna vid scenen ? Vill arrangören eller publiken ha det så – och i så fall – varför droppar så många av publiken av efter pausen ?


  Jag kom till Ramshall ca 10 minuter för kl 20 – och satt mig vid ett ytterbord mitt emot scenen på andra sidan dansbanan. När ni började spela så tog jag fram min ljudtrycksmätare – och den visade på 92 dB(A) – en decibel ÖVER där lomhördhet inträder efter några få minutet – och där irreversibla hörselskador kan inträda efter ca två timmar – enligt ”Artister och Musiker mot Tinnitus” (AMMOT). Så ljudtrycket vid mitt bord hade ju varit perfekt – ifall jag hade mätt upp det framför högtalarna vid scenen – men där var det ju ca 10 decibel högre.

  Själva befinner ni ju Er BAKOM högtalarna – men lik förbannat använder de flesta musiker numera proppar. Du är ju ett av undantagen – såvitt jag såg i går – men i alla fall. Hur fan får ni ihop det tankelogiskt – att ni levererar musik som ni själva bör skydda Er hörsel för – och den musiken – som ju är påtagligt starkare FRAMFÖR högtalarna – den skall publiken njuta av ?


  ”Ifall hen skjuter med en avsågad hagelbössa
  (det blir därmed stor spridning av hagelsvärmen) från scenen mot publiken – så gör det ont i kroppen på dom av publiken som träffas. Riktar hen bössan 45° mot taket – så kommer haglen via taket att ”ramla” ned över publiken och knappt kännas – eller i vart fall ej göra ont.

  Detsamma kommer att ske – när orkestarna ”köper idén” att ställa högtalarna på scenens framkant – och vinkla dem ca 45° mot taket. Ljudtrycket från högtalarna kommer då att ”studsa” från taket och ”ramla” ned över publiken – utan att det gör ont i publikens öron och/eller kroppar + att musiken blir mycket mera jämt fördelat över HELA lokalen.” – slut citat härifrån.

  Tänkvärt


  Hur som med detta så njöööt jag i fulla drag av Er goa dansmusik i Ramshall i lördags – för jag använder, som musikerna själva gör, proppar i öronen. De tar ned ljudtrycket ca 20 dB(A.

  Men MÅSTE det vara så här ännavänt med det mesta av musik live numera ?

  Med bästa avsikter och hälsningar / Josef Boberg

  Skottorp JohnsFarm
  312 96 Laholm
  Tel. 0430-215 66


  PS.
  Ifall Du tar till Dig NÅGOT av innehållet i mailet så kan det vara bra – och ifall Du ej alls tar till Dig så är det lika bra – vad mig anbelangar.


  Jag har ännu ej fått något svar ifrån Glenn Ohlsson på detta email.


  MIN UPPLEVELSERANKING AV KVÄLLEN

  Spontana publikapplåder: På nivån tre (3) på en skala från 1-10

  Balans mellan bas- och trumljud (10-200 Hz) och diskant: God balans men alltihopa var ca 6 dB(A) för högt framför högtalarna vid scenen – för att det hela skulle kunna upplevas som njutbart av en normalhörande person utan proppar i öronen

  Möjligheterna för publiken att prata med varandra utan att skrika: På nivån två (2) på en skala från 1-10

  Musikernas förmåga att se och känna av vad publiken ville ha = inter-aktionen med publiken: På nivån ett (1) på en skala från 1-10 – avseende att ”se” på publiken – vad som var en lämplig ljudtrycksnivå framför högtalarna vid scenen i lokalen ifråga.


  Övrigt:
  1.
  Jag hoppas på att Glenn Endys framgent placerar bashögtalarna på scengolvets framkant – och lutar dem ca 45° bakåt. Då kommer ljudtryckena framför högtalarna vid scenen att fara an mot taket och sen ned över publiken – istället för att som nu fara direkt in i publiken.

  2. Jag hoppas också på att Glenn Endys investerar i en ljudtrycksmätare – så att dom vid soundchecken kan ställa in rätt ljudtryck (jag använder den med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från 31,5 Hz och diskanten upp till 8 kHz) = förändras till en än mera ”publikfriande” orkester – som framgent lägger ljudtrycket UNDER 85 dB(A) framför högtalarna vid scenen [effektiva hörselskydd SKALL användas vid ljudtrycket 85 dB(A) och däröver !] = upphör med att spela musik live för att ENDAST tillgodose de ”hörseldefekta decibelknarkarnas” önskemål = väsentligt FÄRRE än 10 % av publiken – som jag ser det.


  PS.
  Som princip ÄR det OMÖJLIGT att vid soundchecken på gehör = utan ”hastighetsmätare” = ljudtrycksmätare – ställa in ljudtryckena framför högtalarna vid scenen för musik live så att de blir under 85 dB(A) eller annan vald ljudtrycksnivå. I så fall skulle det vara möjligt att håll t ex 90 km/tim med en Rolls-Royce av senaste årsmodell på en motorväg – utan fungerande hastighetsmätare eller varvtalsmätare.

  Det är det bevisligen EJ – som något annat än undantag som bekräftar principen. Detta därför att efter några få minuter så uppstår fartblindhet. Dagens ljudanläggningar kan gott jämföras med Rollsar.


  Det är som princip helt OMÖJLIGT för en polis att fälla en fortkörare för fortkörning – på grunden att polisen tycker att fortköraren kört för fort. För att fälla fortköraren krävs att polisen använt sig av en godkänd mätare för kontroll av hastigheten.

  Det är som princip helt OMÖJLIGT att föra några vettiga resonemang om vad som är för högt, vad som är för lågt, vad som är lagom – eller vad som är däröver, därunder eller däremellan för musik live – ifall det ej grundas på vad en ”hastighetsmätare” för musik live visar = en ljudtrycksmätare. Allt annat blir bara helt meningslöst och ”oändligt babbel” – som jag ser det.


  Så musiker och/eller publik – som hävdar att det spelas med mänskliga ljudtrycksnivåer = under 85 dB(A) [ljudtrycksnivån där hen blir lomhörd efter några få minuter och kan få irreversibla hörselskador efter ca två (2) timmar – enligt föreningen ”Artister och Musiker mot tinnitus” (AMMOT)] – vet helt enkelt ej alls vad dom pratar om – ifall dom ej är utrustade med en ljudtrycksmätare.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.

  Vad tror Du ❓


  —————————————————————————————————————-

  GLENN ENDYS I FÅGELSÅNG LÖRDAGEN DEN 29 JUNI2013


  GRATTIS ❗ – Glenn Endys – till att ni under kvällen bara drog på med ca 93 dB(A) på de lugna låtarna. Det mätte jag fram vid ingången från dansbanan till cafeterian – på den första lugna låten av de sista två danserna.

  Jag har förståelse för att ni pö om pö vill sänka ljudtrycksnivåerna till mänskliga = under 91 dB(A) framför högtalarna vid scenen – för: ”Rom byggdes ju ej på en dag”. Dock… – Ert bekymmer med att ni har fått för Er att publiken då ej skulle höra Er goa dansmusik – det tror jag på goda grunder är ett ”hjärnspöke”.

  Hur som med detta – så njöt jag i fulla drag hela kvällen av Er himla goa dansmusik – för jag använde proppar. De tar ned ljudtrycket ca 20 dB(A).


  MIN UPPLEVELSERANKING AV KVÄLLEN

  Spontana publikapplåder: På nivån tre (3) på en skala från 1-10

  Balans mellan bas- och trumljud (10-200 Hz) och diskant: God balans men alltihopa var ca 3 dB(A) för högt framför högtalarna vid scenen – för att det hela skulle kunna upplevas som njutbart av en normalhörande person utan proppar i öronen

  Möjligheterna för publiken att prata med varandra utan att skrika: På nivån tre (3) på en skala från 1-10

  Musikernas förmåga att se och känna av vad publiken ville ha = inter-aktionen med publiken: På nivån två (2) på en skala från 1-10 – avseende att ”se” på publiken – vad som var en lämplig ljudtrycksnivå framför högtalarna vid scenen i lokalen ifråga.


  Övrigt:
  1.
  Jag hoppas på att Glenn Endys framgent placerar bashögtalarna på scengolvets framkant – och lutar dem ca 45° bakåt. Då kommer ljudtryckena framför högtalarna vid scenen att fara an mot taket och sen ned över publiken – istället för att som nu fara direkt in i publiken.

  2. Jag hoppas också på att Glenn Endys investerar i en ljudtrycksmätare – så att dom vid soundchecken kan ställa in rätt ljudtryck (jag använder den med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från 31,5 Hz och diskanten upp till 8 kHz) = förändras till en än mera ”publikfriande” orkester – som framgent lägger ljudtrycket UNDER 85 dB(A) framför högtalarna vid scenen [effektiva hörselskydd SKALL användas vid ljudtrycket 85 dB(A) och däröver !] = upphör med att spela musik live för att ENDAST tillgodose de ”hörseldefekta decibelknarkarnas” önskemål = väsentligt FÄRRE än 10 % av publiken – som jag ser det.


  PS.
  Som princip ÄR det OMÖJLIGT att vid soundchecken på gehör = utan ”hastighetsmätare” = ljudtrycksmätare – ställa in ljudtryckena framför högtalarna vid scenen för musik live så att de blir under 85 dB(A) eller annan vald ljudtrycksnivå. I så fall skulle det vara möjligt att håll t ex 90 km/tim med en Rolls-Royce av senaste årsmodell på en motorväg – utan fungerande hastighetsmätare eller varvtalsmätare.

  Det är det bevisligen EJ – som något annat än undantag som bekräftar principen. Detta därför att efter några få minuter så uppstår fartblindhet. Dagens ljudanläggningar kan gott jämföras med Rollsar.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.

  Vad tror Du ❓


  ————————————————————————————————————


  SVENHÅKANZGALEJAN SÖNDAGEN DEN 19 MAJ 2013


  Sven-Håkanz gjorde bra ifrån sig – trots att trumgossen ej var vid så god hälsa. Ljudtrycksmässigt så höll dom sig under 94 dB(A) hela kvällen – och bas- och trumljudtrycken var bara en eller annan dB(A) för höga.

  Men som vanligast numera så använde jag ändå proppar [de tar ned ljudtrycket ca 20 dB(A)].

  Men hen kan ju fråga sig ifall det ej är de för höga ljudtrycken = över 85 dB(A) framför högtalarna vid scenen – som är huvudorsaken till att mer än hälften av publiken pö om pö ”droppar av” efter pausen ❓


  Ifall hen skjuter med en avsågad hagelbössa (det blir därmed stor spridning av hagelsvärmen) från scenen mot publiken – så gör det ont i kroppen på dom av publiken som träffas. Riktar hen bössan 45° mot taket – så kommer haglen via taket att ”ramla” ned över publiken och knappt kännas – eller i vart fall ej göra ont.

  Detsamma kommer att ske – när orkestarna ”köper idén” att ställa högtalarna på scenens framkant – och vinkla dem ca 45° mot taket. Ljudtrycket från högtalarna kommer då att ”studsa” mot taket och sen ”ramla” ned över publiken – utan att det gör ont i publikens öron och/eller kroppar + att musiken blir mycket mera jämt fördelat över HELA lokalen.

  Det är ljuv musik live det ❗ 🙄


  MIN UPPLEVELSERANKING AV KVÄLLEN

  Spontana publikapplåder: På nivån tre (3) på en skala från 1-10

  Balans mellan bas- och trumljud (10-200 Hz) och diskant: Sådär balans men alltihopa var ca 3 dB(A) för högt framför högtalarna vid scenen – för att det hela skulle kunna upplevas som njutbart av en normalhörande person utan proppar i öronen

  Möjligheterna för publiken att prata med varandra utan att skrika: På nivån fyra (4) på en skala från 1-10

  Musikernas förmåga att se och känna av vad publiken ville ha = inter-aktionen med publiken: På nivån tre (3) på en skala från 1-10 – avseende att ”se” på publiken – vad som var en lämplig ljudtrycksnivå framför högtalarna vid scenen i lokalen ifråga. I övrigt på nivån fyra (4).


  Övrigt:
  1.
  Jag hoppas på att Sven-Håkanz framgent placerar bashögtalarna på scengolvets framkant – och lutar dem ca 45° bakåt – samt riktar de upphissade diskanthögtalarna mot taket också. Då kommer ljudtryckena framför högtalarna vid scenen att fara an mot taket och sen ned över publiken – istället för att som nu fara direkt in i publiken.

  2. Jag hoppas också på att Sven-Håkanz investerar i en ljudtrycksmätare – så att dom vid soundchecken kan ställa in rätt ljudtryck (jag använder den med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från 31,5 Hz och diskanten upp till 8 kHz) = förändras till en än mera ”publikfriande” orkester – som framgent lägger ljudtrycket UNDER 85 dB(A) framför högtalarna vid scenen [effektiva hörselskydd SKALL användas vid ljudtrycket 85 dB(A) och däröver !] = upphör med att spela musik live för att ENDAST tillgodose de ”hörseldefekta decibelknarkarnas” önskemål = väsentligt FÄRRE än 10 % av publiken – som jag ser det.


  PS.
  Som princip ÄR det OMÖJLIGT att vid soundchecken på gehör = utan ”hastighetsmätare” = ljudtrycksmätare – ställa in ljudtryckena framför högtalarna vid scenen för musik live så att de blir under 85 dB(A) eller annan vald ljudtrycksnivå. I så fall skulle det vara möjligt att håll t ex 90 km/tim med en Rolls-Royce av senaste årsmodell på en motorväg – utan fungerande hastighetsmätare eller varvtalsmätare.

  Det är det bevisligen EJ – som något annat än undantag som bekräftar principen. Detta därför att efter några få minuter så uppstår fartblindhet. Dagens ljudanläggningar kan gott jämföras med Rollsar.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.

  Vad tror Du ❓


  MIN UPPLEVELSERANKING AV KVÄLLEN

  Spontana publikapplåder: På nivån tre (3) på en skala från 1-10

  Balans mellan bas- och trumljud (10-200 Hz) och diskant: Sådär balans men alltihopa var ca 3 dB(A) för högt framför högtalarna vid scenen – för att det hela skulle kunna upplevas som njutbart av en normalhörande person utan proppar i öronen

  Möjligheterna för publiken att prata med varandra utan att skrika: På nivån fyra (4) på en skala från 1-10

  Musikernas förmåga att se och känna av vad publiken ville ha = inter-aktionen med publiken: På nivån tre (3) på en skala från 1-10 – avseende att ”se” på publiken – vad som var en lämplig ljudtrycksnivå framför högtalarna vid scenen i lokalen ifråga. I övrigt på nivån fyra (4).


  Övrigt:
  1.
  Jag hoppas på att Sven-Håkanz framgent placerar bashögtalarna på scengolvets framkant – och lutar dem ca 45° bakåt – samt riktar de upphissade diskanthögtalarna mot taket också. Då kommer ljudtryckena framför högtalarna vid scenen att fara an mot taket och sen ned över publiken – istället för att som nu fara direkt in i publiken.

  2. Jag hoppas också på att Sven-Håkanz investerar i en ljudtrycksmätare – så att dom vid soundchecken kan ställa in rätt ljudtryck (jag använder den med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från 31,5 Hz och diskanten upp till 8 kHz) = förändras till en än mera ”publikfriande” orkester – som framgent lägger ljudtrycket UNDER 85 dB(A) framför högtalarna vid scenen [effektiva hörselskydd SKALL användas vid ljudtrycket 85 dB(A) och däröver !] = upphör med att spela musik live för att ENDAST tillgodose de ”hörseldefekta decibelknarkarnas” önskemål = väsentligt FÄRRE än 10 % av publiken – som jag ser det.


  PS.
  Som princip ÄR det OMÖJLIGT att vid soundchecken på gehör = utan ”hastighetsmätare” = ljudtrycksmätare – ställa in ljudtryckena framför högtalarna vid scenen för musik live så att de blir under 85 dB(A) eller annan vald ljudtrycksnivå. I så fall skulle det vara möjligt att håll t ex 90 km/tim med en Rolls-Royce av senaste årsmodell på en motorväg – utan fungerande hastighetsmätare eller varvtalsmätare.

  Det är det bevisligen EJ – som något annat än undantag som bekräftar principen. Detta därför att efter några få minuter så uppstår fartblindhet. Dagens ljudanläggningar kan gott jämföras med Rollsar.


  ————————————————————————————————————


  JENNY SAHLÉNS I RAMSHALL LÖRDAGEN DEN 15 JUNI 2013
  . Bildspel på hur publiken ”tog det” efter pausen finns här.


  Email 16 juni 2013 till
  jsorkester@yahoo.se

  RAMSHALL I LÖRDAGS

  Hej Jenny,

  Tack för en fin föreställning i Ramshall i lördags – men för vems eller vads skull MÅSTE ni ha ljudtryck på uppåt 100 dB (A) eller mer ?

  Det var jag som påtalade i början av kvällen – och efter de två första låtarna efter pausen – att ljudtrycket var HÖGT. Du sänkte ju då ljudtrycket en eller annan decibel – och all heder åt Dig för det.

  Numera påtalar jag SÄLLAN att ljudtryckena är åt helvete för högt inställda för en normalhörande person (väsentligt flera än 90 % av publiken) – för min erfarenhet av sådant är att då blir orkestrarna förbannade och höjer istället. Men jag gjorde en chansning med Dig – och det gick ju ”hem”.


  Vid ljudtrycket ca 100 dB (A) så drabbas jag av fysiska obehag i hjärtområdet – även om jag numera ALLTID använder proppar som tar ned ljudtrycksnivån ca 20 dB (A). Vid 85 dB(A) så blir en normalhörande person lomhörd efter några få minuter – och kan få irreversibla hörselskador efter ca två timmar.

  Uppgifter som sådana har jag hämtat hos föreningen Artister och Musiker mot Tinnitus (AMMOT). Enligt dom så finns det ca 1,5 miljoner i Sverige som redan har tinnitus. Skall det ej bli ännu flera – så gäller det nog för dom som har musik live som proffesion att ”tänka sig för” – avseende de ljudtryck som dom levererar.

  För att ej vara ute på ”hal is” därvidlag – så KRÄVS det nog att t ex och framförallt dansorkestrar skaffar sig ljudtrycksmätare – som jag ser det. Den jag har kostar ca 500 kr – och den mäter bas- och trumljuden från 31,5 Hz och diskanten upp till 8 kHz (den har artikelnr 48203 och länken till köpstället finns i det följande PS).

  Den är så enkel att använda att t o m jag klarar det. Det finns en knapp att trycka på som ger en kontinuerlig ”flytande” visning av ljudtrycket – och en knapp för att visa vilken högsta ljudtrycksnivå som mätaren har registrerat. Den senare undviker jag sorgfälligt att trycka på – därför att som princip är det ALLTID illa nog att kolla den första.


  Nu undrar jag om Du har tillgång till en ljudtrycksmätare – och ifall Du ej har det – om Du kan tänka Dig att skaffa en ?


  Jag använde proppar i lördags – så därför kunde jag njuuuta av Er himla goa musik i dansen hela kvällen. Men mitt bordssällskap – som ej hade proppar – där kände sig mannen så illa däran p g a ljudtrycket några låtar efter pausen att dom åkte hem. Synd… – för jag och den mannens fru tycker mycket om att dansa med varandra.

  Men varför gråta över spilld mjölk – gjort är gjort.

  En stor eloge till Dig för att ni hade perfekt balans mellan bas- och trumljuden och diskanten – samt för den roande kommunikation Du hade med publiken – och under hela kvällen. Fick han som hade en bil till salu den såld ?

  Med bästa avsikter och hälsningar
  Josef Boberg

  Skottorp JohnsFarm
  312 96 Laholm
  Tel. 0430-215 66


  PS.
  Som princip ÄR det OMÖJLIGT att vid soundchecken på gehör = utan ”hastighetsmätare” = ljudtrycksmätare – ställa in ljudtryckena framför högtalarna vid scenen för musik live så att de blir under 85 dB(A) eller annan vald ljudtrycksnivå. I så fall skulle det vara möjligt att håll t ex 90 km/tim med en Rolls-Royce av senaste årsmodell på en motorväg – utan fungerande hastighetsmätare eller varvtalsmätare.

  Det är det bevisligen EJ – som något annat än undantag som bekräftar principen. Detta därför att efter några få minuter så uppstår fartblindhet. Dagens ljudanläggningar kan gott jämföras med Rollsar.

  På detta har jag ännu ej fått något svar.


  MIN UPPLEVELSERANKING AV KVÄLLEN

  Spontana publikapplåder: På nivån fyra (4) på en skala från 1-10

  Balans mellan bas- och trumljud (10-200 Hz) och diskant: God balans men alltihopa var ca 5 dB(A) för högt framför högtalarna vid scenen – för att det hela skulle kunna upplevas som njutbart av en normalhörande person utan proppar i öronen

  Möjligheterna för publiken att prata med varandra utan att skrika: På nivån fyra (4) på en skala från 1-10

  Musikernas förmåga att se och känna av vad publiken ville ha = inter-aktionen med publiken: På nivån tre (3) på en skala från 1-10 – avseende att ”se” på publiken – vad som var en lämplig ljudtrycksnivå framför högtalarna vid scenen i lokalen ifråga. I övrigt på nivån sex (6) – för Jenny har ju en osedvanligt stor förmåga till att finna såväl nöje, glädje som lust i att kommunicera med publiken – och hela kvällen ❗ 🙄


  Övrigt:
  1.
  Jag hoppas på att Jenny Sahléns framgent placerar bashögtalarna på scengolvets framkant – och lutar dem ca 45° bakåt – samt riktar de upphissade diskanthögtalarna mot taket också. Då kommer ljudtryckena framför högtalarna vid scenen att fara an mot taket och sen ned över publiken – istället för att som nu fara direkt in i publiken.

  2. Jag hoppas också på att Jenny Sahléns investerar i en ljudtrycksmätare – så att dom vid soundchecken kan ställa in rätt ljudtryck (jag använder den med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från 31,5 Hz och diskanten upp till 8 kHz) = förändras till en än mera ”publikfriande” orkester – som framgent lägger ljudtrycket UNDER 85 dB(A) framför högtalarna vid scenen [effektiva hörselskydd SKALL användas vid ljudtrycket 85 dB(A) och däröver !] = upphör med att spela musik live för att ENDAST tillgodose de ”hörseldefekta decibelknarkarnas” önskemål = väsentligt FÄRRE än 10 % av publiken – som jag ser det.


  PS.
  Som princip ÄR det OMÖJLIGT att vid soundchecken på gehör = utan ”hastighetsmätare” = ljudtrycksmätare – ställa in ljudtryckena framför högtalarna vid scenen för musik live så att de blir under 85 dB(A) eller annan vald ljudtrycksnivå. I så fall skulle det vara möjligt att håll t ex 90 km/tim med en Rolls-Royce av senaste årsmodell på en motorväg – utan fungerande hastighetsmätare eller varvtalsmätare.

  Det är det bevisligen EJ – som något annat än undantag som bekräftar principen. Detta därför att efter några få minuter så uppstår fartblindhet. Dagens ljudanläggningar kan gott jämföras med Rollsar.


  Det är som princip helt OMÖJLIGT för en polis att fälla en fortkörare för fortkörning – på grunden att polisen tycker att fortköraren kört för fort. För att fälla fortköraren krävs att polisen använt sig av en godkänd mätare för kontroll av hastigheten.

  Det är som princip helt OMÖJLIGT att föra några vettiga resonemang om vad som är för högt, vad som är för lågt, vad som är lagom – eller vad som är däröver, därunder eller däremellan för musik live – ifall det ej grundas på vad en ”hastighetsmätare” för musik live visar = en ljudtrycksmätare. Allt annat blir bara helt meningslöst och ”oändligt babbel” – som jag ser det.


  Så musiker och/eller publik – som hävdar att det spelas med mänskliga ljudtrycksnivåer = under 85 dB(A) [ljudtrycksnivån där hen blir lomhörd efter några få minuter och kan få irreversibla hörselskador efter ca två (2) timmar – enligt föreningen ”Artister och Musiker mot tinnitus” (AMMOT)] – vet helt enkelt ej alls vad dom pratar om – ifall dom ej är utrustade med en ljudtrycksmätare.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.

  Vad tror Du ❓


  ————————————————————————————————————


  JENNY SAHLÉNSGALEJAN SÖNDAGEN DEN 12 MAJ 2013


  10-årsjubileumet med Jenny Sahlens på Galejan blev en ”klang- och jubelföreställning” för den månghövdade publiken. Det finns ej mer än så att säga – för bl a Jenny som vokalist och dragspelare är ju helt enkelt fantastisk ❗

  Som princip så applåderar jag numera ALDRIG en orkester som kör med ljudtrycket över 85 dB(A) framför högtalarna vid scenen. Men i söndags så frångick jag den principen flera gånger – för Jenny & Co var helt enkelt så himla bra med sin musik live – trots ca 3 dB(A) för högt ljudtryck.


  Så jag är rätt säker på att Jenny Sahléns skulle ”skörda” än större publiktillströmning – ifall de sänkte ljudtrycket framför högtalarna vid scenen [som var under 95 dB(A) hela kvällen] med ca 3 dB(A). Själv led jag ej av de ca 95 dB(A) – för jag använde proppar [de tar ned ljudtrycket ca 20 dB(A)].

  Men hen kan ju fråga sig ifall det ej är de för höga ljudtrycken = över 85 dB(A) framför högtalarna vid scenen – som är huvudorsaken till att mer än hälften av publiken pö om pö ”droppar av” efter pausen ❓


  MIN UPPLEVELSERANKING AV KVÄLLEN

  Spontana publikapplåder: På nivån fyra (4) på en skala från 1-10

  Balans mellan bas- och trumljud (10-200 Hz) och diskant: God balans men alltihopa var ca 3 dB(A) för högt framför högtalarna vid scenen – för att det hela skulle kunna upplevas som njutbart av en normalhörande person utan proppar i öronen

  Möjligheterna för publiken att prata med varandra utan att skrika: På nivån fyra (4) på en skala från 1-10

  Musikernas förmåga att se och känna av vad publiken ville ha = inter-aktionen med publiken: På nivån tre (3) på en skala från 1-10 – avseende att ”se” på publiken – vad som var en lämplig ljudtrycksnivå framför högtalarna vid scenen i lokalen ifråga. I övrigt på nivån åtta (8) – för Jenny har ju en osedvanligt stor förmåga till att finna såväl nöje, glädje som lust i att kommunicera med publiken – och hela kvällen ❗ 🙄


  Övrigt:
  1.
  Jag hoppas på att Jenny Sahléns framgent placerar bashögtalarna på scengolvets framkant – och lutar dem ca 45° bakåt – samt riktar de upphissade diskanthögtalarna mot taket också. Då kommer ljudtryckena framför högtalarna vid scenen att fara an mot taket och sen ned över publiken – istället för att som nu fara direkt in i publiken.

  2. Jag hoppas också på att Jenny Sahléns investerar i en ljudtrycksmätare – så att dom vid soundchecken kan ställa in rätt ljudtryck (jag använder den med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från 31,5 Hz och diskanten upp till 8 kHz) = förändras till en än mera ”publikfriande” orkester – som framgent lägger ljudtrycket UNDER 85 dB(A) framför högtalarna vid scenen [effektiva hörselskydd SKALL användas vid ljudtrycket 85 dB(A) och däröver !] = upphör med att spela musik live för att ENDAST tillgodose de ”hörseldefekta decibelknarkarnas” önskemål = väsentligt FÄRRE än 10 % av publiken – som jag ser det.


  PS.
  Som princip ÄR det OMÖJLIGT att vid soundchecken på gehör = utan ”hastighetsmätare” = ljudtrycksmätare – ställa in ljudtryckena framför högtalarna vid scenen för musik live så att de blir under 85 dB(A) eller annan vald ljudtrycksnivå. I så fall skulle det vara möjligt att håll t ex 90 km/tim med en Rolls-Royce av senaste årsmodell på en motorväg – utan fungerande hastighetsmätare eller varvtalsmätare.

  Det är det bevisligen EJ – som något annat än undantag som bekräftar principen. Detta därför att efter några få minuter så uppstår fartblindhet. Dagens ljudanläggningar kan gott jämföras med Rollsar.


  Det är som princip helt OMÖJLIGT för en polis att fälla en fortkörare för fortkörning – på grunden att polisen tycker att fortköraren kört för fort. För att fälla fortköraren krävs att polisen använt sig av en godkänd mätare för kontroll av hastigheten.

  Det är som princip helt OMÖJLIGT att föra några vettiga resonemang om vad som är för högt, vad som är för lågt, vad som är lagom – eller vad som är däröver, därunder eller däremellan för musik live – ifall det ej grundas på vad en ”hastighetsmätare” för musik live visar = en ljudtrycksmätare. Allt annat blir bara helt meningslöst och ”oändligt babbel” – som jag ser det.


  Så musiker och/eller publik – som hävdar att det spelas med mänskliga ljudtrycksnivåer = under 85 dB(A) [ljudtrycksnivån där hen blir lomhörd efter några få minuter och kan få irreversibla hörselskador efter ca två (2) timmar – enligt föreningen ”Artister och Musiker mot tinnitus” (AMMOT)] – vet helt enkelt ej alls vad dom pratar om – ifall dom ej är utrustade med en ljudtrycksmätare.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.

  Vad tror Du ❓


  PS.
  Som princip ÄR det OMÖJLIGT att vid soundchecken på gehör = utan ”hastighetsmätare” = ljudtrycksmätare – ställa in ljudtryckena framför högtalarna vid scenen för musik live så att de blir under 85 dB(A) eller annan vald ljudtrycksnivå. I så fall skulle det vara möjligt att håll t ex 90 km/tim med en Rolls-Royce av senaste årsmodell på en motorväg – utan fungerande hastighetsmätare eller varvtalsmätare.

  Det är det bevisligen EJ – som något annat än undantag som bekräftar principen. Detta därför att efter några få minuter så uppstår fartblindhet. Dagens ljudanläggningar kan gott jämföras med Rollsar.


  Det är som princip helt OMÖJLIGT för en polis att fälla en fortkörare för fortkörning – på grunden att polisen tycker att fortköraren kört för fort. För att fälla fortköraren krävs att polisen använt sig av en godkänd mätare för kontroll av hastigheten.

  Det är som princip helt OMÖJLIGT att föra några vettiga resonemang om vad som är för högt, vad som är för lågt, vad som är lagom – eller vad som är däröver, därunder eller däremellan för musik live – ifall det ej grundas på vad en ”hastighetsmätare” för musik live visar = en ljudtrycksmätare. Allt annat blir bara helt meningslöst och ”oändligt babbel” – som jag ser det.


  Så musiker och/eller publik – som hävdar att det spelas med mänskliga ljudtrycksnivåer = under 85 dB(A) [ljudtrycksnivån där hen blir lomhörd efter några få minuter och kan få irreversibla hörselskador efter ca två (2) timmar – enligt föreningen ”Artister och Musiker mot tinnitus” (AMMOT)] – vet helt enkelt ej alls vad dom pratar om – ifall dom ej är utrustade med en ljudtrycksmätare.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har. Vad tror Du ❓


  FORTSÄTTNING FÖLJER HÄR.

 37. Josef Boberg skriver:

  Uppdaterad den 26 november 2013


  Livet i kött är som en öppen bokmen mååånga ”läser” bara EN sida – om bl a mänskliga ljudtrycksnivåer
  [= med stor ”råge” under 91 dB(A)] för musik live.


  Ifall Du tar till Dig NÅGOT av innehållet i denna kommentar så kan det vara bra – och ifall Du ej alls tar till Dig så är det lika bra – vad mig anbelangar. Ditt liv är Ditt liv – och det har jag INGEN rätt att ”lägga mig i”. / Josef Boberg


  ATT ”ÖVER EN NATT” FÅ STOPP PÅ – DEN SEDAN MER ÄN 20 ÅR PÅGÅENDE ”FÖRINTELSEN” – AV DEN FINA SVENSKA DANSBANEKULTUREN – DET ÄR SÅ BANALT ENKELT – ATT DET KNAPPT GÅR ATT FÖRKLARA

  DETTA MERA INGÅENDE UTRETT = I LÄNGRE FORM FINNS HÄR.


  Email den 25 jun 2013 om RAMSHALLS KAFFE
  till ramshall@telia.com

  Hej Anders,

  När Du ej har haft dans i Ramshall på fredagarna – så händer det att kaffet ej är så bra på lördagarna. Mer än en gång har det varit så dåligt att jag har fått ”kör i magen” av det.

  Dåligt kaffe beror ej särskilt avgörande på vilken sorts bönor som används – och i mindre grad av hur starkt det är – utan i huvudsak på om vattnet som används är friskt härtappat sådant elle ej. Det är ju en lång matarledning upp till Ramshall – vad jag kan tro. Ifall den ej blir ordentligt renspolad innan vatten till kaffet tas ur kranen – så kan det ju förklara att bl a jag har reagerat med ”sur kaffemage”.

  Mera ingående i sak om betydelsen av friskt härtappat kranvatten som dryck, till te, till kaffe och matlagning osv här.


  Apropå dans – så var jag i Fågelsång i lördags och dansade till Hedins. Det var ca 350 personer som hade letat sig dit. Vad som slog mig så starkt då – var hur pyntat och fint det var i Fågelsång. Dukar och en vas med fräscha blommor på alla borden, lövat ut- och invändigt osv. Därtill ger ju den helt glasade fasaden mot entrésidan en fantastisk vy och rymd åt lokalen.


  Hur vore det om Du fräschade upp Ramshall en smula ? Jag tror på goda grunder att det krävs mer än bra orkestrar och att vara störst – för att framgångsfullt konkurrera om publiken.

  1. Att ersätta delar av fasaden mot skogsbacken ovanför Ramshall – med några större glaspartier – skulle väl ej dra astronomiska investeringskostnader – men ge mera rymd i lokalen och utsikt från lokalen. Om ej annat så kunde ju alla nödutgångarnas dörrar ersättas med sådana helt i termoglas – av typ sådana med viteloxerad aluminium som ramverk.

  2. Garderoben doftar vid vissa väderlekstyper lite unken. En dräneringsåtgärd eller helt enkelt bara en lufttork (kostnad ca 3000 kr) på ”rätt ställe” – som alltid är i drift året runt – skulle måhända kunna göra susen för att komma ifrån det.

  3. Apropå entrén – så när publiktillströmningen är stor – så blir väntan i kön (som kan vara bort till grinden eller längre) lååång. Som dansbanepublik känns det ju ej så roligt att stå på gården 15-20 minuter – och se hur kvällens dans i tid sett mm reduceras.

  Skulle det ej med ganska små kostnader gå att sätta in en utgångsdörr vid garderobsdisken – och sen ha insläpp på båda sidorna om den nuvarande ”kiosken” – genom att förlänga den åt det ena eller andra eller båda hållen ?

  4. Sen är det ju det här med som princip alltid för höga ljudtryck = över lomhördhetsgränsen 91 dB(A) – för dansmusik live. Själv har jag numera ej några större bekymmer med det – för jag använder som princip ALLTID proppar – som tar ned ljudtrycket med ca 20 dB(A).

  Men skall det behöva vara så ännavänt på dansbanor att man skall behöva använda hörselskydd – som om det vore på en bullrig arbetsplats ?


  Enligt gällande lagstiftning så är det arrangören som till 100 % bär ansvaret för att musiken ej spelas med så höga ljudtryck att publikens hörsel skadas. Så orkestrarna kan ”dundra på” hur mycket som helst – utan att behöva ta något juridiskt ansvar för skador som kan uppstå av det. Vet då att vid ca 91 dB(A) ljudtryck under ca två timmar – så kan irreversibla hörselskador uppstå.

  Ca 1,5 miljoner i Sverige är redan tinnitus-skadade. Att spela musik live för publik med ljudtryck under 91 dB(A) – kan nog i hög grad bidra till att det ej blir fler. Att spela musik live för publik över lomhördhetsgränsen = ca 91 dB(A) – kan nog i hög grad bidra till att det blir mååånga flera.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.

  Vad tror Du ?


  Så vore det ej läge snart för någon arrangör att investera några få tusenlappar i en ljudtrycksmätaren – som är kopplad till en för publiken och framförallt orkesterna väl synlig datorskärm i lokalen (i Ditt fall så blir det ju idealt mot taket vid mittpelaren) – som i stora siffror eller på annat sätt kontinuerligt visar det rådande ljudtrycket i lokalen.

  Bakgrundsfärgen på skärmen skulle ju då kunna var grön vid ljudtryck under 90 dB(A), gul vid 90 dB(A) och ilsket röd vid ljudtrycket 91 dB(A) eller högre.

  Vill sedan orkestrarna dra på över 91 dB(A) – så kan dom ju göra det – men då vet dom i vart fall vad det är dom håller på med. De många orkestarar jag per email osv har haft kontakt med under det senaste året – talar för att som princip INGEN av dom har en aning om att man kan få irreversibla hörselskador vid 91 dB(A) – och ej heller än mindre aning om vilka ljudtrycksnivåer som dom själva levererar till publiken.

  Dom gör sina soundcheckar på gehör = det skall vara ljudtryck som känns ordentligt i kroppen. Att på det viset ställa in ljudtrycket under 91 dB(A) – är lika omöjligt som att köra en Rolls-Royce av senaste årsmodellpå en motorväg i 90 km/tim – med övertejpad varvtals- och hastighetsmätare.

  Hastigheten kommer ganska snabbt att öka till väsentligt mera än 90 km/tim – därför att man blir helt enkelt fartblind efter ett tag. Dagens förstärkaranläggningar kan gott jämföras med Rollsar – och dom som kör dessa gör det utan hastighetsmätare = ljudtrycksmätaren (jag använder den med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från 31,5 Hz och diskanten upp till 8 kHz), tyvärr tyvärr… 😥


  Nu önskar jag Dig fortsatt all lycka till med vällovliga Ramshall som en fin dansbana !

  Ekebo har ju gått i ”himlen in” sen Bertil slutade, Bäckaskog är ju redan mer eller mindre ”gravsatt” – och Sundspärlan lär ju vara på väg åt samma håll – enligt vad Du sa till mig en gång Wi pratades vid.

  Med bästa avsikter och hälsningar

  Josef Boberg

  Skottorp JohnsFarm
  312 96 Laholm
  Tel.nr 0430-215 66


  På detta har jag ännu ej fått något svar.


  PS.
  Som princip ÄR det OMÖJLIGT att vid soundchecken på gehör = utan ”hastighetsmätare” = ljudtrycksmätare – ställa in ljudtryckena framför högtalarna vid scenen för musik live så att de blir under 91 dB(A) eller annan vald ljudtrycksnivå. I så fall skulle det vara möjligt att håll t ex 90 km/tim med en Rolls-Royce av senaste årsmodell på en motorväg – utan fungerande hastighetsmätare eller varvtalsmätare.

  Det är det bevisligen EJ – som något annat än undantag som bekräftar principen. Detta därför att efter några få minuter så uppstår fartblindhet. Dagens ljudanläggningar kan gott jämföras med Rollsar.


  Det är som princip helt OMÖJLIGT för en polis att fälla en fortkörare för fortkörning – på grunden att polisen tycker att fortköraren kört för fort. För att fälla fortköraren krävs att polisen använt sig av en godkänd mätare för kontroll av hastigheten.

  Det är som princip helt OMÖJLIGT att föra några vettiga resonemang om vad som är för högt, vad som är för lågt, vad som är lagom – eller vad som är däröver, därunder eller däremellan för musik live – ifall det ej grundas på vad en ”hastighetsmätare” för musik live visar = en ljudtrycksmätare. Allt annat blir bara helt meningslöst och ”oändligt babbel” – som jag ser det.


  Så musiker och/eller publik – som hävdar att det spelas med mänskliga ljudtrycksnivåer = under 91 dB(A) [ljudtrycksnivån där hen blir lomhörd efter några få minuter och kan få irreversibla hörselskador efter ca två (2) timmar – enligt föreningen ”Artister och Musiker mot tinnitus” (AMMOT)] – vet helt enkelt ej alls vad dom pratar om – ifall dom ej är utrustade med en ljudtrycksmätare.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.

  Vad tror Du ❓


  Jag kan ej ens i min vildaste fantasi föreställa mig att musiker ”drar på för kung och fosterland” för att medvetet skada publikens hörsel och störa trivseln – och än mindre sig själva – utan dom är helt enkelt dåligt pålästa om musikljud allmänt sett – och om för höga dB(A)-ljudtryck i synnerhet. Ingenting blir ju mera rätt av att mååånga gör samma fel

  Jag tror därför på på goda grunder att detta med på tok för höga ljudtryck för musik live – bottnar i att som princip bl a alla dansbandsmusiker gör lika dant som andra gör – och ingen frågar sig varför ❓


  Det eller de dansband som skulle göra det – och skaffa sig en ljudtrycksmätare för att se till att ljudtrycket framför högtalarna vid scenen höll sig under 91 dB(A) – tror jag på mycket goda grunder på kort tid skulle ”segla upp” till nivån som de allra populäraste dansorkestrarna i Sverige.

  Detta därför att mååånga av publiken är urless på att skrika sig hesa för att verbalt kunna kommunicera med varandra (Varför tror Du att publiken sviker = dansbanor läggs ned ?).

  Men decibelknarkarna = betydande färre än 10 % av publiken – kommer nog inledningsvis att bli ledsna – men lite spill får hen alltid räkna med. Men deras ”sjukdom” kommer att ”läkas ut” över lite tid sett, förhoppningsvis… 💡

  – slut citat härifrån.


  Mera ingående i sak om detta för den svenska dansbanekulterns överlevnad så LivsViktiga ämne finns t ex här och här.


  ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även som publikdansbanor ?) = leva vällustigareeller

  DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT

 38. Josef Boberg skriver:

  Om innehållet i bloggen i detta register.


  DEL SEX – JOSEFS RANKNING AV DANSKVÄLLAR


  Livet i kött är som en öppen bokmen mååånga ”läser” bara EN sida – om bl a mänskliga ljudtrycksnivåer
  [= under 91 dB(A)] för musik live.


  Tips.
  Söker Du ranking av en specifik orkester – skriv då in orkesterns namn i sökfunktionen på Din webbläsare = längst ned till vänster på sidan (ifall Du har öppnat den funktionen längst upp i menyraden på Din webbläsare). Sen är det bara att klicka på – för att ta del av ALLT som jag har upplevt med den orkestern t o m den 8/10-13. Därefter finns min ranking av danskvällar HÄR. Ranking av danskväll med en orkester som spelade ljuv musik live finns HÄR.


  ————————————————————————————————

  MATS BERGMANS I FÅGELSÅNG LÖRDAGEN DEN 6 JULI 2013.


  Först av allt en eloge till Mats Bergmans för den goda balansen mellan bas-och trumljud och diskanten – och ej minst för det himla goa ”dansgunget” i sin musik live.

  När jag anlände strax före första låten – så var publikens sorl på nivån ca 82 dB(A). Jag satt längst bort i lokalen mot cafeterian – och när den första låten spelades så låg ljudtrycket där på ca 88 dB(A) = ca 95 dB(A) framför högtalarna vid scenen. Så som vanligt – så stoppade jag proppar i öronen. Dom tar ned ljudtrycket med ca 20 dB(A). Sen njöööt jag i fulla drag hela kvällen av Mats Bergmans goa musik och att dansa med goa sensuella damer i mogen ålder. Jag dansade ALLA danser under kvällen – första och sista dansen undantagna.


  När jag den 26 januari i år dansade till Mats Bergmans i Ramshall – så låg då deras ljudtryck efter pausen på uppåt 100 dB(A) – och i Tingvalla den 16 februari i år på uppåt 98 dB(A). Nu i Fågelsång så var det ”bara” ca 95 dB(A). En sänkning med 3 dB(A) upplevs som en halvering av ljudtrycket av hörselsinnet.

  Så: ”Det tar sig – sa mordbrännaren – när skithuset brann ❗ ”


  Några låtar före slutet så frågade Linus mig om ljudtrycket var bra. Jag undvek att direkt svara på den frågan – utan sa istället: ”Du kan få låna min ljudtrycksmätare och själv se hur det är.”

  ”Nej… – sa Linus – det vill jag inte. Men det vill jag” – sa en annan av spelmännen på scenen. Vem det var vet jag ej. Så jag gick och hämtade min ljudtrycksmätare och lade den på scengolvet framför Linus.


  Sen såg jag att Magnus hade plockat upp den – och drog i ljudtrycksreglaget och med intresse kollade av den. Det hördes också i högtalarna vid ett tillfälle – när Linus så nåt till Magnus och han svarade med något i stil med: ”Jag håller på med ljudtrycksmätaren.”

  Jag tror att ljudtrycket på de sista låtarna därefter var lite mildare – ifall jag undantar den sista låten. Det var ett extranummer och en snabb låt. Jag stod då framför scenen precis till vänster om det högra högtalarsetet (ifrån scenen sett). Jag hade tagit ur propparna – för jag trodde ej att det skulle bli fler låtar. Men när den sista och snabba låten brakade igång – så stoppade jag skyndsamt in mina proppar igen.


  Jag skulle tro att ljudtrycket på den låten var uppåt 100 dB(A) eller mer (jag kunde ej mäta själv för Magnus hade ju min ljudtrycksmätare). Ifall musiker har idén att dom med sådant skall ”spela liv” i publiken – så visar det bara att dom ej har rätt kunskap om vad sådan musik live ställer till med i kroppen.

  Hen förlorar helt enkelt massor med energi av att vistas i sådant ljudtryck. Det kan i sig ses som styrkt av att barn somnar som ”stockar” när ljudtrycken är över 91 dB(A). Ingående i sak om det HÄR (Email 5 juni 2013 från Malin Ekenmo. Gift med Andreas i Claes Lövgrens).


  En sån här sista låt som extranummer kan ju förstöra hela natten för mååånga av publiken – som jag ser det. Istället för att bli stimulerade av dans till ljuv musik – så blir dom så ”tappade” på energi att dom somnar som ”stockar” när dom kommer hem. Det blir som om hen är på en blöt alkoholfest – och som avslutning tar en rejält stor klämtare ytterligare. Det ger absolut noll av behaglig berusning – utan ENBART en än värre baksmälla.

  Synd, verkligen… 😥 – ifall man som man har en permanent eller för kvällen tillfällig sensuell kvinna som partner att åka hem med.


  Efter låten så fick jag tillbaka min ljudtrycksmätare – och frågade då Magnus om hur det var med ljudtrycken som han hade mätt fram. Han sa då ungefär så här: Publiksorlet mellan låtarna ligger ju på 86-87 dB(A).

  Det uppfattade jag som att Magnus var orolig för – att ifall dom skulle spela med ljudtrycket t ex 91 dB(A) – så skulle publiksorlet överrösta musiken. Men något sådant bekymmer existerar ej – därför att en höjning med 3 dB(A) upplevs av hörseln som en fördubbling av ljudtrycket. Så skall publiken kunna överrösta orkestern – så får dom nog ”ta i” så att dom kräks – är jag rätt säker på.


  Jo…
  – sa jag – publiken är ju nu lomhörd av de för höga ljudtrycken under kvällen [över 91 dB(A)] – och åt hållet skriker ju då mer än pratar i normal samtalston med varandra.” Noteras bör då att den kvarvarande publiken under den sista halvtimmen bara bestod av 10-15 % av dom som fanns i lokalen vid början av kvällen. Publiksorlet i början av kvällen var ju bara ca 82 dB(A).

  Sen blev det ej mera sagt oss emellan – för det kom bekanta till Magnus som tog över hans uppmärksamhet helt och hållet.


  Musikerna befinner sig ju själva bakom högtalarna (i en ”skyddad ljudbox” som ej är lika smärtsam som framför högtalarna) – och dom flesta musiker numera använder ju proppar av ett eller annat slag – som skyddar deras hörsel. Det tycker jag är klokt – så länge som dom envisas med att lägga ljudtryckena över 91 dB(A) framför högtalarna vid scenen.

  Det finns idag ca 1,5 miljoner i Sverige som har tinnitus och 3 av 4 rock- och jazzmusiker har någon form av hörselskada ! Hur många till innan ljudtryckena för offentlig musik live sänks till under 91 dB(A) ❓


  Jag kan ej ens i min vildaste fantasi föreställa mig att musiker ”drar på för kung och fosterland” för att medvetet skada publikens hörsel och störa trivseln – och än mindre sig själva – utan dom är helt enkelt dåligt pålästa om musikljud allmänt sett – och om för höga dB(A)-ljudtryck i synnerhet. Ingenting blir ju mera rätt av att mååånga gör samma fel

  Jag tror därför på på goda grunder att detta med på tok för höga ljudtryck för musik live – bottnar i att som princip bl a alla dansbandsmusiker gör lika dant som andra gör – och ingen frågar sig varför ❓


  Det eller de dansband som skulle göra det – och skaffa sig en ljudtrycksmätare för att se till att ljudtrycket framför högtalarna vid scenen höll sig under 91 dB(A) – tror jag på mycket goda grunder på kort tid skulle ”segla upp” till nivån som de allra populäraste dansorkestrarna i Sverige.

  Detta därför att mååånga av publiken är urless på att skrika sig hesa för att verbalt kunna kommunicera med varandra (Varför tror Du att publiken sviker = dansbanor läggs ned ?).

  Men decibelknarkarna = betydande färre än 10 % av publiken – kommer nog inledningsvis att bli ledsna – men lite spill får hen alltid räkna med. Men deras ”sjukdom” kommer att ”läkas ut” över lite tid sett, förhoppningsvis… 💡

  – slut citat härifrån.


  Apropå: Publiksorlet mellan låtarna ligger ju på 86-87 dB(A) – så slår mig tanken att det mänskligaste ljudtrycket bör nog ligga på samma nivå för musiken – som publiksorlet mellan låtarna är (= BALANS mellan publiken och orkestern) – eller måhända en eller annan dB(A) däröver. Då skulle nog dom allra flesta kunna stanna kvar tills sista låten hade spelats – och sen åka hem med stor lust och förmåga till att fortsätta ”dansa” i sänghalmen med sin partner.

  Gissa om dom då skulle lääängta efter nästa danskväll till sådan livgivande och go musik live


  Apropå att ingen frågar sig varför – så är det ju detsamma med normalkosten med ca 60 % kolhydrater/socker i. Dom flesta äter ju sådan icke arteget mat – bara för att ”alla andra” (video ca 18 min) gör det. Detta trots att dom bevisligen med det äter sig till mer och mer av helt onödiga sjukdomar/ övervikt – och ej minst en på tok för tidig hädanfärd.

  Men tack vare nätet och nätmedborgarna – så finns det nu ca TVÅ miljoner av medborgarna i Sverige – som har en begynnande medvetenhet om att dra ner intaget av kolhydrater/socker till under 20 % = äta artegen mat. Det har skett sedan år 2004 = under bara ca 8 år – tack vare framförallt dr Annika Dahlqvist. Så tala om att nätet är effektivt för att förändra medvetenheten om både det ena och det andra – för oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i Sverige.

  Men det gäller att använda trådbunden teknik – därför att den trådlösa tekniken skadar ALLA – och då framförallt barn och tonåringar. Ingående i sak om vad jag grundar det på HÄR.


  Så i wår upplysta tid med nätet som en ”oändlig” kunskapskälla – så borde det ju ”lätt som en plätt” gå att åtgärda för höga ljudtryck för musik live ”över en natt”.

  Hur som med detta – så kommer i vart fall jag att fortsatt ”nöta på” – med mina försök till att höja medvetenheten hos dansbandsmusiker om den skadliga effekten av ljudtryck över 91 dB(A) framför högtalarna vid scenen.


  Det vore ju ingen större vits med min ranking av orkestrar – ifall jag ej försökte få fram mitt budskap direkt till orkestrarna. Därför skickade jag 8/7-13 det följande som email till Magnus magnus@matsbergmans.nu och Linus linusimatsbergmans@hotmail.com

  FÅGELSÅNG I LÖRDAGS

  Hej Magnus och Linus,

  Tack för en himla go danskväll med Er i Fågelsång i lördags.

  Kul också att ni är lite på hugget om det här med mänskliga ljudtrycksnivåer [under 91 dB(A)] för musik live.

  Min ranking av den goa kvällen med Er i Fågelsång finns på min blogg här.

  Tills Wi ses igen – Ha det BÄTTRE och BÄTTRE !

  önskar
  Josef Boberg

  Skottorp JohnsFarm
  312 96 Laholm
  Tel. 0430-215 66

  Vad tror Du att kapellmästare Magnus kommer att svara med ❓


  Apropå att ”nöta på” – avseende det LivsViktigaste av Allt ! = äta artegen föda (mindre än 20 % kolhydrater/socker relativt den icke artegna normalkostens ca 60 %) – så kan det följande måhända ge lite vidgade begreppshorisonter – om det här med hur lite lätt det är att ”växla spår”, kanske… 💡

  Yvonnel… – den tudelade hjärnbarken hos människan är som en räknemaskin. Det som hjärnbarken har fått input flest gånger om – det ser den som ”mest sant”. Detta känner som princip ALLA reklammakare och makthavare väl till – men ej så många av oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna, tyvärr tyvärr… 😥

  Så ifall Wi av vanligt folk har något betydelsefullt att säga – så gäller det ju att om och om igen säga/skriva det – för att det skall ”ta skruv”.

  Bl a dr Annika Dahlqvist har något MYCKET FUNDAMENTALT (video ca 3,5 min) och betydelsefullt att säga om kost och hälsa – och det tål att repeteras i ”all oändlighet” – som jag ser det.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.

  Vad tror Du ❓

  – slut citat härifrån.


  Detta gäller ju ej minst för att få någon jävla ordning på ljudtrycksnivåerna för musik live också – så att dom blir mänskliga = UNDER 91 dB(A) framför högtalarna vid scenen. Därför kommer jag att ”nöta på” om detta – för mig som flitig dansbanebesökare så LivsViktiga ämne – i ”evighet amen”.


  I blogghuvudet på min blogg = Livets Blogg står skrivet:

  Det finns Något i Allt ! Samverkan Är Win-Win för ALLA. Motverkan ger vinnare och förlorare = ALLA blir förlorare över tid sett. ”Försök Alltid med att Försöka igen – fast på Annorlunda sätt – enär Allt Är Möjligt !”


  MIN UPPLEVELSERANKING AV KVÄLLEN

  Spontana publikapplåder: På nivån tre (3) på en skala från 1-10

  Balans mellan bas- och trumljud (10-200 Hz) och diskant: Perfekt balans men alltihopa var 3-4 dB(A) för högt framför högtalarna vid scenen – för att det hela skulle kunna upplevas som njutbart av en normalhörande person utan proppar i öronen

  Möjligheterna för publiken att prata med varandra utan att skrika: På nivån tre (3) på en skala från 1-10

  Musikernas förmåga att se och känna av vad publiken ville ha = inter-aktionen med publiken: På nivån två (2) på en skala från 1-10 – avseende att ”se” på publiken – vad som var en lämplig ljudtrycksnivå framför högtalarna vid scenen i lokalen ifråga. I övrigt på nivån fyra (4).


  Övrigt:
  1.
  Jag hoppas på att Mats Bergmans framgent placerar sina bas- och diskanthögtalare på scengolvets framkant – och lutar dem ca 45° bakåt. Då kommer ljudtryckena framför högtalarna vid scenen att fara an mot taket och sen ned över publiken – istället för att som nu fara direkt in i publiken.

  2. Jag hoppas också på att Mats Bergmans investerar i en ljudtrycksmätare – så att dom vid soundchecken kan ställa in rätt ljudtryck (jag använder den med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från 31,5 Hz och diskanten upp till 8 kHz) = förändras till en än mera ”publikfriande” orkester – som framgent lägger ljudtrycket UNDER 91 dB(A) framför högtalarna vid scenen [effektiva hörselskydd SKALL användas vid ljudtrycket 91 dB(A) och däröver !] = upphör med att spela musik live för att ENDAST tillgodose de ”hörseldefekta decibelknarkarnas” önskemål = väsentligt FÄRRE än 10 % av publiken – som jag ser det.


  PS.
  Som princip ÄR det OMÖJLIGT att vid soundchecken på gehör = utan ”hastighetsmätare” = ljudtrycksmätare – ställa in ljudtryckena framför högtalarna vid scenen för musik live så att de blir under 91 dB(A) eller annan vald ljudtrycksnivå. I så fall skulle det vara möjligt att håll t ex 90 km/tim med en Rolls-Royce av senaste årsmodell på en motorväg – utan fungerande hastighetsmätare eller varvtalsmätare.

  Det är det bevisligen EJ – som något annat än undantag som bekräftar principen. Detta därför att efter några få minuter så uppstår fartblindhet. Dagens ljudanläggningar kan gott jämföras med Rollsar.


  Det är som princip helt OMÖJLIGT för en polis att fälla en fortkörare för fortkörning – på grunden att polisen tycker att fortköraren kört för fort. För att fälla fortköraren krävs att polisen använt sig av en godkänd mätare för kontroll av hastigheten.

  Det är som princip helt OMÖJLIGT att föra några vettiga resonemang om vad som är för högt, vad som är för lågt, vad som är lagom – eller vad som är däröver, därunder eller däremellan för musik live – ifall det ej grundas på vad en ”hastighetsmätare” för musik live visar = en ljudtrycksmätare. Allt annat blir bara helt meningslöst och ”oändligt babbel” – som jag ser det.


  Så musiker och/eller publik – som hävdar att det spelas med mänskliga ljudtrycksnivåer = under 91 dB(A) [ljudtrycksnivån där hen blir lomhörd efter några få minuter och kan få irreversibla hörselskador efter ca två (2) timmar – enligt föreningen ”Artister och Musiker mot tinnitus” (AMMOT)] – vet helt enkelt ej alls vad dom pratar om – ifall dom ej är utrustade med en ljudtrycksmätare.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.

  Vad tror Du ❓


  ————————————————————————————————————

  JONTEZ I FÅGELSÅNG LÖRDAGEN DEN 13 JULI 2013


  En riktigt bra kväll med ljudtrycksnivåer för det mesta under 91 dB(A. Jontez har ju ett himla gott ”dansgung” i sin musik – och bjuder generöst på sig själva och sin goa dansmusik.

  Jag hoppas att han med ischias har frisknat till. Ifall ej – så skulle det måhända vara värt att prova med att äta artegen matt som ”medicin” emot ischias-eländet ❓


  Apropå ljudtrycket – så var det något mystiskt med det – därför att min ljudtrycksmätare indikerade då och då ljudspetsar på uppåt 100 dB(A). Månde var det något tillfälligt tekniskt fel på själva ljudanläggningen ❓

  Hur som med det – så när jag har varit på en danskväll med mänskliga ljudtrycksnivåer = under 91 dB(A) – så är jag så ”laddad” = full av energi – så att det kan vara svårt att somna. Men vid hemkomsten den här kvällen – så somnade jag direkt som en ”klubbad oxe”.


  Så det var någonting den här kvällen som ej var som det skulle – trots att ljudtrycket allmänts sett var måttligt för högt. Måhända var ljudspetsarna bas- och trumljud – för de ”ödelägger” ju kroppen rent fysiskt. Ingående i sak om det här.

  ”Men det tar sig – sa mordbrännaren – när skithuset brann !” – för i Tingvalla den 13 april i år med Jontez – så låg ljudtrycket HELA kvällen genomgående på uppåt 100 dB(A).


  Jag kan ej ens i min vildaste fantasi föreställa mig att musiker ”drar på för kung och fosterland” för att medvetet skada publikens hörsel och störa trivseln – och än mindre sig själva – utan dom är helt enkelt dåligt pålästa om musikljud allmänt sett – och om för höga dB(A)-ljudtryck i synnerhet. Ingenting blir ju mera rätt av att mååånga gör samma fel

  Jag tror därför på på goda grunder att detta med på tok för höga ljudtryck för musik live – bottnar i att som princip bl a alla dansbandsmusiker gör lika dant som andra gör – och ingen frågar sig varför ❓


  Det eller de dansband som skulle göra det – och skaffa sig en ljudtrycksmätare för att se till att ljudtrycket framför högtalarna vid scenen höll sig under 91 dB(A) – tror jag på mycket goda grunder på kort tid skulle ”segla upp” till nivån som de allra populäraste dansorkestrarna i Sverige.

  Detta därför att mååånga av publiken är urless på att skrika sig hesa för att verbalt kunna kommunicera med varandra (Varför tror Du att publiken sviker = dansbanor läggs ned ?).

  Men decibelknarkarna = betydande färre än 10 % av publiken – kommer nog inledningsvis att bli ledsna – men lite spill får hen alltid räkna med. Men deras ”sjukdom” kommer att ”läkas ut” över lite tid sett, förhoppningsvis… 💡

  – slut citat härifrån.


  MIN UPPLEVELSERANKING AV KVÄLLEN

  Spontana publikapplåder: På nivån tre (3) på en skala från 1-10

  Balans mellan bas- och trumljud (10-200 Hz) och diskant: Bra balans (med undantag av de mystiska ljudspetsarna på uppåt 100 dB – som troligas var bas- eller trummljud) men alltihopa var ändå någon dB(A) för högt framför högtalarna vid scenen – för att det hela skulle kunna upplevas som njutbart av en normalhörande person utan proppar i öronen

  Möjligheterna för publiken att prata med varandra utan att skrika: På nivån fyra (4) på en skala från 1-10

  Musikernas förmåga att se och känna av vad publiken ville ha = inter-aktionen med publiken: På nivån tre (3) på en skala från 1-10 – avseende att ”se” på publiken – vad som var en lämplig ljudtrycksnivå framför högtalarna vid scenen i lokalen ifråga. I övrigt på nivån fyra (5).


  Övrigt:
  1.
  Jag hoppas på att Jontez framgent placerar bashögtalarna på scengolvets framkant – och lutar dem ca 45° bakåt – samt riktar de upphissade diskanthögtalarna mot taket också. Då kommer ljudtryckena framför högtalarna vid scenen att fara an mot taket och sen ned över publiken – istället för att som nu fara direkt in i publiken.

  2. Jag hoppas också på att Jontez investerar i en ljudtrycksmätare – så att dom vid soundchecken kan ställa in rätt ljudtryck (jag använder den med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från 31,5 Hz och diskanten upp till 8 kHz) = förändras till en än mera ”publikfriande” orkester – som framgent lägger ljudtrycket UNDER 91 dB(A) framför högtalarna vid scenen [effektiva hörselskydd SKALL användas vid ljudtrycket 91 dB(A) och däröver !] = upphör med att spela musik live för att ENDAST tillgodose de ”hörseldefekta decibelknarkarnas” önskemål = väsentligt FÄRRE än 10 % av publiken – som jag ser det.


  PS.
  Som princip ÄR det OMÖJLIGT att vid soundchecken på gehör = utan ”hastighetsmätare” = ljudtrycksmätare – ställa in ljudtryckena framför högtalarna vid scenen för musik live så att de blir under 91 dB(A) eller annan vald ljudtrycksnivå. I så fall skulle det vara möjligt att håll t ex 90 km/tim med en Rolls-Royce av senaste årsmodell på en motorväg – utan fungerande hastighetsmätare eller varvtalsmätare.

  Det är det bevisligen EJ – som något annat än undantag som bekräftar principen. Detta därför att efter några få minuter så uppstår fartblindhet. Dagens ljudanläggningar kan gott jämföras med Rollsar.


  Det är som princip helt OMÖJLIGT för en polis att fälla en fortkörare för fortkörning – på grunden att polisen tycker att fortköraren kört för fort. För att fälla fortköraren krävs att polisen använt sig av en godkänd mätare för kontroll av hastigheten.

  Det är som princip helt OMÖJLIGT att föra några vettiga resonemang om vad som är för högt, vad som är för lågt, vad som är lagom – eller vad som är däröver, därunder eller däremellan för musik live – ifall det ej grundas på vad en ”hastighetsmätare” för musik live visar = en ljudtrycksmätare. Allt annat blir bara helt meningslöst och ”oändligt babbel” – som jag ser det.


  Så musiker och/eller publik – som hävdar att det spelas med mänskliga ljudtrycksnivåer = under 91 dB(A) [ljudtrycksnivån där hen blir lomhörd efter några få minuter och kan få irreversibla hörselskador efter ca två (2) timmar – enligt föreningen ”Artister och Musiker mot tinnitus” (AMMOT)] – vet helt enkelt ej alls vad dom pratar om – ifall dom ej är utrustade med en ljudtrycksmätare.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.

  Vad tror Du ❓


  ————————————————————————————————————


  SAMZONSGALEJAN SÖNDAGEN DEN 28 APRIL 2013


  Gubbarna spelar ju himla go musik med skönt ”dansgung” i, verkligen… – och hade god balans mellan trumma och diskanten (= de övriga instrumenten och sången). Jag kollade ej – men jag kan tänka mig att dom ej hade någon förstärkning av trummorna – enär deras bashögtalare var relativt små – och bara två stycken.

  Men basgitarrer fungerar ju numera ej utan förstärkning och högtalare – och var minst 3 dB(A) för högt inställd relativt det övriga. MYCKET märkligt att så erfarna musiker ”hör så fel” vid sin soundcheck – tycker jag.

  Men jag njöt ändå av kvällen – för jag använde proppar [de tar ned ljudtrycket ca 20 dB(A)].


  ”Apropå det här med för höga ljudtryck på bas och trummor – relativt diskantmusiken – så var jag i Ramshall för ca 2 år sedan och dansade. Orkestern ifråga ”dundrade” på
  (jag minns ej nu vilken det var) – som vanligast är numera. Men dagen ifråga var en påkallad ”spardag” av energi. Så orkestern stängde av sin förstärkaranläggning – och gick ut till dansgolvets mitt – och spelade live instrumentalt och med sång.

  Med plasthink som trumma, dragspel, saxofon osv – drog dom några låtar utan någon som helst ljudförstärkning. De unisont SPONTANA applåderna ifrån som princip ALLA av den månghövdade publiken blev ”öronbedövande”, minst sagt – och efter VARJE låt ! !

  Att få nöjet att dansa med sådan GLÄDJE TILL LJUV MUSIK var HIMMELSKT. Det för i sig i BEVIS att bas och trumljuden i princip ALDRIG kan bli för låga – för det går ju än BÄTTRE att dansa efter gunget i diskantmusiken som sådan. Men bevisligen är bas och trumljuden visavi diskanten – som princip ALLTID för höga i dagens musik live, tyvärr tyvärr…” 😥 – slut citat ifrån en bar bit ned i texten HÄR.


  MIN UPPLEVELSERANKING AV KVÄLLEN

  Spontana publikapplåder: På nivån tre (3) på en skala från 1-10

  Balans mellan bas- och trumljud (10-200 Hz) och diskant: Basljudtrycket var 3 dB(A) för högt relativt diskanten – för att det hela skulle kunna upplevas som njutbart av en normalhörande person utan proppar = ljudtrycket var hela kvällen ca 95 dB(A) framför högtalarna

  Möjligheterna för publiken att prata med varandra utan att skrika: På nivån fyra (4) på en skala från 1-10

  Musikernas förmåga att se och känna av vad publiken ville ha = inter-aktionen med publiken: På nivån ett (1) på en skala från 1-10 – avseende framförallt att ”se” på publiken – vad som var en lämplig ljudtrycksnivå på basgitarren i lokalen ifråga.


  Övrigt:
  1.
  Jag hoppas på att Samzons framgent placerar ALLA högtalarna på scengolvets framkant – och lutar dem ca 45° bakåt. Då kommer ljudtryckena att fara mot taket och sen ned över publiken – istället för att som nu fara direkt in i publiken.

  2. Jag hoppas också på att Samzons investerar i en ljudtrycksmätare – så att dom vid soundchecken kan ställa in rätt ljudtryck (jag använder den med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från 31,5 Hz och diskanten upp till 8 kHz) = förändras till en ”publikfriande” orkester – som framgent lägger ljudtrycket UNDER 91 dB(A) [effektiva hörselskydd SKALL användas vid ljudtrycket 91 dB(A) och däröver !] = upphör med att spela musik live för att ENDAST tillgodose de ”hörseldefekta decibelknarkarnas” önskemål = väsentligt FÄRRE än 10 % av publiken – som jag ser det.


  PS.
  Som princip ÄR det OMÖJLIGT att vid soundchecken på gehör = utan ”hastighetsmätare” = ljudtrycksmätare – ställa in ljudtryckena framför högtalarna vid scenen för musik live så att de blir under 91 dB(A) eller annan vald ljudtrycksnivå. I så fall skulle det vara möjligt att håll t ex 90 km/tim med en Rolls-Royce av senaste årsmodell på en motorväg – utan fungerande hastighetsmätare eller varvtalsmätare.

  Det är det bevisligen EJ – som något annat än undantag som bekräftar principen. Detta därför att efter några få minuter så uppstår fartblindhet. Dagens ljudanläggningar kan gott jämföras med Rollsar.


  Det är som princip helt OMÖJLIGT för en polis att fälla en fortkörare för fortkörning – på grunden att polisen tycker att fortköraren kört för fort. För att fälla fortköraren krävs att polisen använt sig av en godkänd mätare för kontroll av hastigheten.

  Det är som princip helt OMÖJLIGT att föra några vettiga resonemang om vad som är för högt, vad som är för lågt, vad som är lagom – eller vad som är däröver, därunder eller däremellan för musik live – ifall det ej grundas på vad en ”hastighetsmätare” för musik live visar = en ljudtrycksmätare. Allt annat blir bara helt meningslöst och ”oändligt babbel” – som jag ser det.


  Så musiker och/eller publik – som hävdar att det spelas med mänskliga ljudtrycksnivåer = under 91 dB(A) [ljudtrycksnivån där hen blir lomhörd efter några få minuter och kan få irreversibla hörselskador efter ca två (2) timmar – enligt föreningen ”Artister och Musiker mot tinnitus” (AMMOT)] – vet helt enkelt ej alls vad dom pratar om – ifall dom ej är utrustade med en ljudtrycksmätare.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.

  Vad tror Du ❓


  FORTSÄTTNING I DEN FÖLJANDE KOMMENTAREN.

 39. Josef Boberg skriver:

  Om innehållet i bloggen i detta register.


  DEL SJU – JOSEFS RANKNING AV DANSKVÄLLAR


  Livet i kött är som en öppen bokmen mååånga ”läser” bara EN sida – om bl a mänskliga ljudtrycksnivåer
  [= under 91 dB(A)] för musik live.


  Tips.
  Söker Du ranking av en specifik orkester – skriv då in orkesterns namn i sökfunktionen på Din webbläsare = längst ned till vänster på sidan (ifall Du har öppnat den funktionen längst upp i menyraden på Din webbläsare). Sen är det bara att klicka på – för att ta del av ALLT som jag har upplevt med den orkestern t o m den 8/10-13. Därefter finns min ranking av danskvällar HÄR. Ranking av danskväll med en orkester som spelade ljuv musik live finns HÄR.


  ————————————————————————————————————


  THORÉNS I FÅGELSÅNG LÖRDAGEN DEN 10 AUGUSTI 2013


  En riktigt bra kväll – och det stämmer det som står på Thoréns öppningssida: ”Vi vill att Du som dansar till oss ska få höra låtar som Du gillar, njuta av en behaglig ljudvolym, tycka att det är lätt att dansa till oss och se att Wi tycker om att spela.”

  Apropå behaglig ljudvolym – så var ljudtrycket i överkant, tyvärr tyvärr… 😥 Enligt min ljudtrycksmätare så låg ljuddvolymen på ca 91 dB(A) vid scenen framför högtalarna. Men det var ju ändå flera decibel lägre – än vad som är gängse för för de allra flesta dansorkestrar numera. Vet då att vid 91 dB(A) så blir man lomhörd efter några få minuter – och kan få irreversibla hörselskador efter ca två timmar.


  Strax före att spelmännen drog igång – så låg ”musiken” ifrån publiken = publiksorlet på ca 82 dB(A). Hade Thoréns haft en ljudtrycksmätare – och känt till vad som kan kallas för ljuv dansmusik live (= lite för högt framför högtalarna vid scenen – lagom i mitten av dansbanan – och lite för lågt i den bortre delen av dansbanan) – så hade dom då naturligtvis lagt musiken en eller annan dB(A) högre. Då hade man kunnat kalla det för interaktion = kommunikation mellan musiker och publik – avseende volymen.


  Men jag använde proppar i öronen (de tar ned ljudtrycket ca 20 decibel) – så jag njöt ändå i fulla drag av Thoréns himla goa dansmusik. Ifall inget oförutsett inträffar – så kommer jag att ta mig till Sundspärlan imorgon kväll – för att igen få möjlighet att dansa till Thoréns. Detta därför att: ”Jag tycker att det i Fågelsång var lätt att dansa till Thoréns – och jag såg att dom tyckte om att spela”.

  Med andra ord – toppbetyg för Thoréns ❗ – vad mig anbelangar.


  Jag kan ej ens i min vildaste fantasi föreställa mig att musiker ”drar på för kung och fosterland” för att medvetet skada publikens hörsel och störa trivseln – och än mindre sig själva – utan dom är helt enkelt dåligt pålästa om musikljud allmänt sett – och om för höga dB(A)-ljudtryck i synnerhet. Ingenting blir ju mera rätt av att mååånga gör samma fel

  Jag tror därför på på goda grunder att detta med på tok för höga ljudtryck för musik live – bottnar i att som princip bl a alla dansbandsmusiker gör lika dant som andra gör – och ingen frågar sig varför ❓


  Det eller de dansband som skulle göra det – och skaffa sig en ljudtrycksmätare för att se till att ljudtrycket framför högtalarna vid scenen höll sig under 91 dB(A) – tror jag på mycket goda grunder på kort tid skulle ”segla upp” till nivån som de allra populäraste dansorkestrarna i Sverige.

  Detta därför att mååånga av publiken är urless på att skrika sig hesa för att verbalt kunna kommunicera med varandra (Varför tror Du att publiken sviker = dansbanor läggs ned ?).

  Men decibelknarkarna = betydande färre än 10 % av publiken – kommer nog inledningsvis att bli ledsna – men lite spill får hen alltid räkna med. Men deras ”sjukdom” kommer att ”läkas ut” över lite tid sett, förhoppningsvis… 💡

  – slut citat härifrån.


  Det ligger ej för mig att som anonym ”smyga i buskarna” på nätet – och ”gnälla” över orkestrarnas på tok för höga ljudtryck. Därför vinnlägger jag mig om att i första hand per email informera orkestrarna om hur jag har upplevt danskvällen. Det följande skickade jag till thorens@primaselecta.se den 12 augusti 2013 kl 22:39.

  FÅGELSÅNG

  Hej,

  Tack för Er himla goa spelning i Fågelsång i lördags. Ifall inget oförutsett inträffar – så ses Wi igen på Sundspärlan imorgon tisdag.

  Ha det BÄTTRE och BÄTTRE !

  önskar Josef Boberg

  PS. Min ranking av Fågelsångs-danskvällen med Er finns på min blogg här.


  Svaret jag fick 13 aug 2013 kl 07:34 blev:

  Hej !

  Trevligt att du är nöjd, och mycket välkommen ikväll.

  Thoréns
  Kenneth


  Om hur nästa danskväll med Thoréns på Sundspärlan 13/8-13 blev här.  MIN UPPLEVELSERANKING AV KVÄLLEN

  Spontana publikapplåder: På nivån fyra (4) på en skala från 1-10

  Balans mellan bas- och trumljud (10-200 Hz) och diskant: Bra balans men alltihopa var några decibel för högt framför högtalarna vid scenen – för att det hela skulle kunna upplevas som njutbart av en normalhörande person utan proppar i öronen

  Möjligheterna för publiken att prata med varandra utan att skrika: På nivån fyra (4) på en skala från 1-10

  Musikernas förmåga att se och känna av vad publiken ville ha = inter-aktionen med publiken: På nivån fyra (4) på en skala från 1-10 – avseende att ”se” på publiken – vad som var en lämplig ljudtrycksnivå framför högtalarna vid scenen i lokalen ifråga. I övrigt på nivån fem (5).


  Övrigt:
  1.
  Jag hoppas på att Thoréns framgent placerar högtalarna på scengolvets framkant – och lutar dem ca 45° bakåt. Då kommer ljudtryckena framför högtalarna vid scenen att fara an mot taket och sen ned över publiken – istället för att som nu fara direkt in i publiken.

  2. Jag hoppas också på att Thoréns investerar i en ljudtrycksmätare – så att dom vid soundchecken kan ställa in rätt ljudtryck (jag använder den med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från 31,5 Hz och diskanten upp till 8 kHz) = förändras till en än mera ”publikfriande” orkester – som framgent lägger ljudtrycket UNDER 91 dB(A) framför högtalarna vid scenen [effektiva hörselskydd SKALL användas vid ljudtrycket 91 dB(A) och däröver !] = upphör med att spela musik live för att ENDAST tillgodose de ”hörseldefekta decibelknarkarnas” önskemål = väsentligt FÄRRE än 10 % av publiken – som jag ser det.


  PS.
  Som princip ÄR det OMÖJLIGT att vid soundchecken på gehör = utan ”hastighetsmätare” = ljudtrycksmätare – ställa in ljudtryckena framför högtalarna vid scenen för musik live så att de blir under 91 dB(A) eller annan vald ljudtrycksnivå. I så fall skulle det vara möjligt att håll t ex 90 km/tim med en Rolls-Royce av senaste årsmodell på en motorväg – utan fungerande hastighetsmätare eller varvtalsmätare.

  Det är det bevisligen EJ – som något annat än undantag som bekräftar principen. Detta därför att efter några få minuter så uppstår fartblindhet. Dagens ljudanläggningar kan gott jämföras med Rollsar.


  Det är som princip helt OMÖJLIGT för en polis att fälla en fortkörare för fortkörning – på grunden att polisen tycker att fortköraren kört för fort. För att fälla fortköraren krävs att polisen använt sig av en godkänd mätare för kontroll av hastigheten.

  Det är som princip helt OMÖJLIGT att föra några vettiga resonemang om vad som är för högt, vad som är för lågt, vad som är lagom – eller vad som är däröver, därunder eller däremellan för musik live – ifall det ej grundas på vad en ”hastighetsmätare” för musik live visar = en ljudtrycksmätare. Allt annat blir bara helt meningslöst och ”oändligt babbel” – som jag ser det.


  Så musiker och/eller publik – som hävdar att det spelas med mänskliga ljudtrycksnivåer = under 91 dB(A) [ljudtrycksnivån där hen blir lomhörd efter några få minuter och kan få irreversibla hörselskador efter ca två (2) timmar – enligt föreningen ”Artister och Musiker mot tinnitus” (AMMOT)] – vet helt enkelt ej alls vad dom pratar om – ifall dom ej är utrustade med en ljudtrycksmätare.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.

  Vad tror Du ❓


  ————————————————————————————————————


  MATZ BLADHS I FÅGELSÅNG LÖRDAGEN DEN 3 AUGUSTI 2013


  ”Det tar sig – sa mordbrännaren – när skithuset brann !”

  Den 16 mars 2013 – så var jag i Tingvalla och dansade till Matz Bladhs – och då låg ljudtrycket uppåt 100 dB(A) – och nu ”bara” på ca 93 dB(A).

  Strax före att spelmännen drog igång – så låg ”musiken” ifrån publiken = publiksorlet på ca 83 dB(A). Hade orkestern haft en ljudtrycksmätare – och känt till vad som kan kallas för ljuv dansmusik live (= lite för högt framför högtalarna vid scenen – lagom i mitten av dansbanan – och lite för lågt i den bortre delen av dansbanan) – så hade dom då lagt musiken en eller några få dB(A) högre. Då hade man kunnat kalla det för interaktion = kommunikation mellan musiker och publik – avseende volymen.


  Men nu var det ju som det var = förhållandevis måttligt ljudtryck relativt de flesta andra orkestrar – men ändå för högt. Så det var bara för mig att ”plugga” in propparna i öronen. De tar ned ljudtrycket ca 20 dB(A).

  Sen njöt jag i fulla drag av kvällen – för Matz Bladhs är ju ”mästare” på att leverera go dansmusik. Jag dansade ALLA danserna under kvällen – de första och sista inkluderade. Sista dansen var det osedvanligt många av publiken som var kvar – tack vare det måttliga ”överljudet” 93 dB(A


  Efter pausen så sa Niclas någonting åt hållet att alla var ”tvungna” att stanna kvar t o m sista dansen – för utgångsgrindarna var låsta. Jag tycker det var himla bra gjort – därför att det pekar ju på att orkestrarna reflekterar över varför så mååånga pö om pö åker hem efter pausen – men ej kan komma på varför. För mig är självklart att det är de som vanligast på tok för höga ljudtrycken som är den allt överskuggande orsaken till det.

  De flesta arbetsgivare idag VET att för höga ljudtryck ger stress/utmattning hos det anställda – och vinnlägger sig därför om att hålla ljudtryckena på arbetsplatser så långt som möjligt UNDER 80 dB(A). Över 80 dB(A) så är det en tvingande SKYLDIGHET för alla arbetsgivare att se till så att de anställda använder effektiva hörselskydd.


  Visst är det då konstigt att när Wi skall ut och roa oss – så tror då som princip alla musiker att ljudtryckena MÅSTE vara skyhögt över det som är tillåtet på arbetsplatser ❓ Därtill så skall Wi då som publik betala 150-170 kr för att ha det så ljudstressigt. Hur musikerna får ihop detta tankelogiskt övergår allt förnuft och bondförstånd jag besitter.

  Men jag hoppas nu ändå fortsatt på att ljudtryckena på dansbanorna framöver pö om pö blir mildare och mildare – därför att ”Det Gäller Livet” – bokstavligt talat – för den fina svenska dansbanekulturens överlevnad.

  Eller varför ej en tillväxt med fler och fler väl besökta dansbanor – ifall orkestrarna spelar med mänskliga ljudtrycksnivåer


  Jag kan ej ens i min vildaste fantasi föreställa mig att musiker ”drar på för kung och fosterland” för att medvetet skada publikens hörsel och störa trivseln – och än mindre sig själva – utan dom är helt enkelt dåligt pålästa om musikljud allmänt sett – och om för höga dB(A)-ljudtryck i synnerhet. Ingenting blir ju mera rätt av att mååånga gör samma fel

  Jag tror därför på på goda grunder att detta med på tok för höga ljudtryck för musik live – bottnar i att som princip bl a alla dansbandsmusiker gör lika dant som andra gör – och ingen frågar sig varför ❓


  Det eller de dansband som skulle göra det – och skaffa sig en ljudtrycksmätare för att se till att ljudtrycket framför högtalarna vid scenen höll sig under 91 dB(A) – tror jag på mycket goda grunder på kort tid skulle ”segla upp” till nivån som de allra populäraste dansorkestrarna i Sverige.

  Detta därför att mååånga av publiken är urless på att skrika sig hesa för att verbalt kunna kommunicera med varandra (Varför tror Du att publiken sviker = dansbanor läggs ned ?).

  Men decibelknarkarna = betydande färre än 10 % av publiken – kommer nog inledningsvis att bli ledsna – men lite spill får hen alltid räkna med. Men deras ”sjukdom” kommer att ”läkas ut” över lite tid sett, förhoppningsvis… 💡

  – slut citat härifrån.


  Det ligger ej för mig att som anonym ”smyga i buskarna” på nätet – och ”gnälla” över orkestrarnas på tok för höga ljudtryck. Därför vinnlägger jag mig om att i första hand per email informera orkestrarna om hur jag har upplevt danskvällen. Det följande skickade jag till matzbladhs@gmail.com den 4 augusti 2013 kl 22:28.

  FÅGELSÅNG

  Hej,

  Tack för Er goa spelning i Fågelsång i lördags. Jag ser fram emot nästa danskväll med Er.

  Ha det BÄTTRE och BÄTTRE !

  önskar Josef Boberg

  PS. Min ranking av Fågelsångs-danskvällen med Er finns på min blogg här.  MIN UPPLEVELSERANKING AV KVÄLLEN

  Spontana publikapplåder: På nivån tre (3) på en skala från 1-10

  Balans mellan bas- och trumljud (10-200 Hz) och diskant: Bra balans men alltihopa var mer än 3 dB(A) för högt framför högtalarna vid scenen – för att det hela skulle kunna upplevas som njutbart av en normalhörande person utan proppar i öronen

  Möjligheterna för publiken att prata med varandra utan att skrika: På nivån fyra (4) på en skala från 1-10

  Musikernas förmåga att se och känna av vad publiken ville ha = inter-aktionen med publiken: På nivån tre (3) på en skala från 1-10 – avseende att ”se” på publiken – vad som var en lämplig ljudtrycksnivå framför högtalarna vid scenen i lokalen ifråga. I övrigt på nivån fem (5).


  Övrigt:
  1.
  Jag hoppas på att Matz Bladhs framgent placerar bashögtalarna på scengolvets framkant – och lutar dem ca 45° bakåt – samt riktar de upphissade diskanthögtalarna mot taket också. Då kommer ljudtryckena framför högtalarna vid scenen att fara an mot taket och sen ned över publiken – istället för att som nu fara direkt in i publiken.

  2. Jag hoppas också på att Matz Bladhs investerar i en ljudtrycksmätare – så att dom vid soundchecken kan ställa in rätt ljudtryck (jag använder den med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från 31,5 Hz och diskanten upp till 8 kHz) = förändras till en än mera ”publikfriande” orkester – som framgent lägger ljudtrycket UNDER 91 dB(A) framför högtalarna vid scenen [effektiva hörselskydd SKALL användas vid ljudtrycket 91 dB(A) och däröver !] = upphör med att spela musik live för att ENDAST tillgodose de ”hörseldefekta decibelknarkarnas” önskemål = väsentligt FÄRRE än 10 % av publiken – som jag ser det.


  PS.
  Som princip ÄR det OMÖJLIGT att vid soundchecken på gehör = utan ”hastighetsmätare” = ljudtrycksmätare – ställa in ljudtryckena framför högtalarna vid scenen för musik live så att de blir under 91 dB(A) eller annan vald ljudtrycksnivå. I så fall skulle det vara möjligt att håll t ex 90 km/tim med en Rolls-Royce av senaste årsmodell på en motorväg – utan fungerande hastighetsmätare eller varvtalsmätare.

  Det är det bevisligen EJ – som något annat än undantag som bekräftar principen. Detta därför att efter några få minuter så uppstår fartblindhet. Dagens ljudanläggningar kan gott jämföras med Rollsar.


  Det är som princip helt OMÖJLIGT för en polis att fälla en fortkörare för fortkörning – på grunden att polisen tycker att fortköraren kört för fort. För att fälla fortköraren krävs att polisen använt sig av en godkänd mätare för kontroll av hastigheten.

  Det är som princip helt OMÖJLIGT att föra några vettiga resonemang om vad som är för högt, vad som är för lågt, vad som är lagom – eller vad som är däröver, därunder eller däremellan för musik live – ifall det ej grundas på vad en ”hastighetsmätare” för musik live visar = en ljudtrycksmätare. Allt annat blir bara helt meningslöst och ”oändligt babbel” – som jag ser det.


  Så musiker och/eller publik – som hävdar att det spelas med mänskliga ljudtrycksnivåer = under 91 dB(A) [ljudtrycksnivån där hen blir lomhörd efter några få minuter och kan få irreversibla hörselskador efter ca två (2) timmar – enligt föreningen ”Artister och Musiker mot tinnitus” (AMMOT)] – vet helt enkelt ej alls vad dom pratar om – ifall dom ej är utrustade med en ljudtrycksmätare.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.

  Vad tror Du ❓


  ————————————————————————————————————

  DONNEZ I FÅGELSÅNG LÖRDAGEN DEN 20 JULI 2013.


  En riktigt bra kväll musikaliskt – för min del som använde proppar. Ljudtrycket låg på det för en normalhörande på tok för höga ca 95 dB(A) hela kvällen, tyvärr tyvärr… 😥


  Apropå för höga ljudtryck – så var det missljud/lagerfel i innerdelen till min värmepump i januari i år. Trummisen Joel Andreassons bror Jesper från Electrolux var då hemma hos mig och åtgärdade det. En mysig ung man i 25-årsspannet – som bl a berättade att han hade varit discjockey under några timmar varje helg under ca sex år.

  Av det har han fått irreversibel tinnitus = bl a sömnproblem, koncen-trationssvårigheter osv – och ej minst MÅSTE han nu under 60-70 år begränsa sitt sociala liv = han kan ALDRIG mera besöka konserter, dansbanor, dansrestauranger, diskotek osv. Hans uteliv är NU livsvarigt begränsad till besök på typ t ex pubar med soft musik – enligt hans egen utsaga.


  Jesper hade musik live som ett stort hobby-huvudintresse. Nu kan han ALDRIG mera gå på musik-live-föreställning – utan får lyssna på musik på CD-spelare med soft inställning. Men det är ju ej alls samma upplevelse som att kunna gå på konserter, dansbanor, dansrestauranger, diskotek osv.

  Denna Jesper-tragik kan ses som i hög grad beroende av att Socialstyrelsen, sedan på tok för många år tillbaka, tillåter det omänskliga ljudtrycket av 100 dB(A) för musik live. Det innebär ju i sig också ljudtrycksspetsar långt däröver. Ca 1,5 miljoner i Sverige har redan tinnitus. Hur många hundra tusen eller miljoner till – innan Socialstyrelsen tar reson och sänker till mera mänskligt maximala 91 dB(A) ❓


  Under pausen så fikade jag på samma bänk som ett par som kände trummisen Joel Andreassons. På frågan hur jag tyckte att Donnez spelade – så svarade jag: ”Fantastiskt fint dansgung dom har i sin goa dansmusik – men dom spelar ju med på tok för höga ljudtryck. Men för mig är det inget bekymmer – för jag använder proppar – och dom tar ned ljudtrycket med ca 20 dB(A). De finns att köpa på apotek för ca 30 kronor – för dom som vill behålla sin hörsel oförstörd av dansmusik.”

  ”Jag fattar ej varför dom MÅSTE spela så högt” – replikerade damen spontant – och frågade: Hur högt spelar Donnez ?”

  ”Min ljudtrycksmätare visar ca 95 dB(A)…” – svarade jag – ”…och vet då att redan vid 91 dB(A) så blir man lomhörd efter några få minuter – och kan få irreversibla hörselskador efter ca två timmar.”

  Hon skulle under pausen prata med trummisen om annat – och sa att hon då också skulle föreslå att Donnez sänkte ljudtrycket. Huruvida hon gjorde det – vet jag ej. Måhända gjorde hon det – för det vanliga ”köret” att ljudtrycket blir högre och högre under den sista timmen av kvällen uteblev.


  Såvitt jag noterade så använde ALLA i Donnez proppar – och det tycker jag är MYCKET klokt. Men hur i jisse namn musikerna får ihop detta tankelogiskt övergår allt förstånd jag har. Musikerna levererar ett ljudtryck som är högre FRAMFÖR högtalarna – än vad det är BAKOM högtalarna. Det lägre ljudtrycket BAKOM högtalarna KRÄVER proppar för att ej få hörselskador. Varför krävs då ej proppar FRAMFÖR högtalarna ❓


  Jag kan ej ens i min vildaste fantasi föreställa mig att musiker ”drar på för kung och fosterland” för att medvetet skada publikens hörsel och störa trivseln – och än mindre sig själva – utan dom är helt enkelt dåligt pålästa om musikljud allmänt sett – och om för höga dB(A)-ljudtryck i synnerhet. Ingenting blir ju mera rätt av att mååånga gör samma fel

  Jag tror därför på på goda grunder att detta med på tok för höga ljudtryck för musik live – bottnar i att som princip bl a alla dansbandsmusiker gör lika dant som andra gör – och ingen frågar sig varför ❓


  Det eller de dansband som skulle göra det – och skaffa sig en ljudtrycksmätare för att se till att ljudtrycket framför högtalarna vid scenen höll sig under 91 dB(A) – tror jag på mycket goda grunder på kort tid skulle ”segla upp” till nivån som de allra populäraste dansorkestrarna i Sverige.

  Detta därför att mååånga av publiken är urless på att skrika sig hesa för att verbalt kunna kommunicera med varandra (Varför tror Du att publiken sviker = dansbanor läggs ned ?).

  Men decibelknarkarna = betydande färre än 10 % av publiken – kommer nog inledningsvis att bli ledsna – men lite spill får hen alltid räkna med. Men deras ”sjukdom” kommer att ”läkas ut” över lite tid sett, förhoppningsvis… 💡

  – slut citat härifrån.


  Det ligger ej för mig att som anonym ”smyga i buskarna” på nätet – och ”gnälla” över orkestrarnas på tok för höga ljudtryck. Därför vinnlägger jag mig om att i första hand per email informera orkestrarna om hur jag har upplevt danskvällen. Nu finns det ingen mailadress direkt till Donnez på deras hemsida – så jag skickade därför det följande till mats@nojeskallan.se f v b.

  FÅGELSÅNG

  Hej,

  Tack för Er goa spelning i Fågelsång den 20 juli. Jag ser fram emot nästa danskväll med Er.

  Ha det BÄTTRE och BÄTTRE !
  önskar Josef Boberg

  PS. Min ranking av kvällen finns på min blogg här.

  – slut citat.


  MIN UPPLEVELSERANKING AV KVÄLLEN

  Spontana publikapplåder: På nivån tre (3) på en skala från 1-10

  Balans mellan bas- och trumljud (10-200 Hz) och diskant: En eller annan dB(A) för höga bas- och trumljud och alltihopa var ca 5 dB(A) för högt framför högtalarna vid scenen – för att det hela skulle kunna upplevas som njutbart av en normalhörande person utan proppar i öronen

  Möjligheterna för publiken att prata med varandra utan att skrika: På nivån tre (3) på en skala från 1-10

  Musikernas förmåga att se och känna av vad publiken ville ha = inter-aktionen med publiken: På nivån två (2) på en skala från 1-10 – avseende att ”se” på publiken – vad som var en lämplig ljudtrycksnivå framför högtalarna vid scenen i lokalen ifråga. I övrigt på nivån fyra (4).


  Övrigt:
  1.
  Jag hoppas på att Donnez framgent placerar bashögtalarna på scengolvets framkant – och lutar dem ca 45° bakåt – samt riktar de upphissade diskanthögtalarna mot taket också. Då kommer ljudtryckena framför högtalarna vid scenen att fara an mot taket och sen ned över publiken – istället för att som nu fara direkt in i publiken.

  2. Jag hoppas också på att Donnez investerar i en ljudtrycksmätare – så att dom vid soundchecken kan ställa in rätt ljudtryck (jag använder den med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från 31,5 Hz och diskanten upp till 8 kHz) = förändras till en än mera ”publikfriande” orkester – som framgent lägger ljudtrycket UNDER 91 dB(A) framför högtalarna vid scenen [effektiva hörselskydd SKALL användas vid ljudtrycket 91 dB(A) och däröver !] = upphör med att spela musik live för att ENDAST tillgodose de ”hörseldefekta decibelknarkarnas” önskemål = väsentligt FÄRRE än 10 % av publiken – som jag ser det.


  PS.
  Som princip ÄR det OMÖJLIGT att vid soundchecken på gehör = utan ”hastighetsmätare” = ljudtrycksmätare – ställa in ljudtryckena framför högtalarna vid scenen för musik live så att de blir under 91 dB(A) eller annan vald ljudtrycksnivå. I så fall skulle det vara möjligt att håll t ex 90 km/tim med en Rolls-Royce av senaste årsmodell på en motorväg – utan fungerande hastighetsmätare eller varvtalsmätare.

  Det är det bevisligen EJ – som något annat än undantag som bekräftar principen. Detta därför att efter några få minuter så uppstår fartblindhet. Dagens ljudanläggningar kan gott jämföras med Rollsar.


  Det är som princip helt OMÖJLIGT för en polis att fälla en fortkörare för fortkörning – på grunden att polisen tycker att fortköraren kört för fort. För att fälla fortköraren krävs att polisen använt sig av en godkänd mätare för kontroll av hastigheten.

  Det är som princip helt OMÖJLIGT att föra några vettiga resonemang om vad som är för högt, vad som är för lågt, vad som är lagom – eller vad som är däröver, därunder eller däremellan för musik live – ifall det ej grundas på vad en ”hastighetsmätare” för musik live visar = en ljudtrycksmätare. Allt annat blir bara helt meningslöst och ”oändligt babbel” – som jag ser det.


  Så musiker och/eller publik – som hävdar att det spelas med mänskliga ljudtrycksnivåer = under 91 dB(A) [ljudtrycksnivån där hen blir lomhörd efter några få minuter och kan få irreversibla hörselskador efter ca två (2) timmar – enligt föreningen ”Artister och Musiker mot tinnitus” (AMMOT)] – vet helt enkelt ej alls vad dom pratar om – ifall dom ej är utrustade med en ljudtrycksmätare.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.

  Vad tror Du ❓


  FORTSÄTTNING FÖLJER HÄR.

 40. Josef Boberg skriver:


  Email till Kenneth Köhlin
  kenneth@primaselecta.se / Thoréns – den 15 augusti 2013 kl 05:37


  Hej Kenneth – och tack för Ditt svar (Hej ! Trevligt att du är nöjd, och mycket välkommen ikväll. Thoréns / Kenneth).

  Kvällen med Er i Fågelsång var en riktig höjdare, verkligen… 💡 – och den topprankingen finns på min blogg här.

  Strax före att ni drog igång i Fågelsång – så låg ”musiken” ifrån publiken = publiksorlet på ca 82 dB(A). I Sundspärlan var det bara ca 73 dB(A). Det hänger samman med att Sundspärlan har lagt ned ”miljoner” för att få en bra ljudmiljö i lokalen för bl a konferenser och dans.


  Före pausen i Sundspärlan så låg Ert ljudtryck på måttliga ca 89 dB(A). Men va fan flög i Er efter pausen ? Hade ni under pausen varit utsatt för dåligt rådgivning från någon med nedsatt hörsel – för då dundrade ni ju på med det DUBBLA ljudtrycket framför högtalarna vid scenen = 92 dB(A) – med ljudtrycksspetsar på ca 98 dB(A) för bas- och trumljuden. Vet då att en höjning med 3 dB(A) upplevs av hörselsinnet som en fördubbling – enligt information som finns hos föreningen ”Artister och Musiker Mot Tinnitus” (AMMOT) här.

  Under pausen så var ju ”musiken” ifrån publiken = publiksorlet ca 73 dB(A). Så när ni efter pausen drog på med 92 dB(A) – så upplevdes ju skillnaden som ”enorm” av ALLA normalhörande i lokalen. En i mitt bordssällskap – som med nöje har nött dansbanor i ca 60 år – utbrast spontant: Varför spelar dom så högt ?

  Vad svarar Du nu på det ?


  Men det var gott om folk på dansgolvet första dansen efter pausen. Dock… – efter en halv timme eller så – så började publiken att ”droppa av” – trots att klockan då bara var tidig kväll. Ingen går väl normalt och lägger sig så tidigt på kvällen ?

  Ca vid niotiden så såg det påtagligt glest ut på dansgolvet. När jag tog ”min mats” ur Er ljudtrycksskola ca en halv timmer före slutet – så var det ett lätt räknat antal av publiken kvar.

  Frågar ni Er aldrig själva vad sådant kan bero på ? Är det något fel på publiken – eller kan det hänga samman med fysiskt och mentalt tröttande ljudtryck ?


  Så kvällen med Er i Sundspärlan stämde ju ej alls med Era slogans: ”…njuta av en behaglig ljudvolym, tycka att det är lätt att dansa till oss och se att Wi tycker om att spela.”

  I Fågelsång syntes det tydligt för mig att ni tyckte om att spela – och HELA kvällen. I Sundspärlan såg det mest ut efter pausen – som om ni gjorde ett jobb ni var var tvungna att göra för att få lönen.

  Jag hoppas innerligt på att detta med Sundspärlan var ”ett olycksfall i arbetet” – så jag gör ingen ranking av den kvällen med Er på min blogg. Det skulle ju vara att ”skita ned” rankingen av den goa Fågelsångs-kvällen med Er.


  Tips – köp en ljudtrycksmätare (jag använder den med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från 31,5 Hz och diskanten upp till 8 kHz – och bara kostar ca 500 kr) – så att ni själva kan kolla vad Era ljudtryck ligger på.

  Tills Wi möts igen…

  Ha det BÄTTRE och BÄTTRE !

  önskar Josef
  Tel.nr 0430-215 66


  PS.
  ”Jag kan ej ens i min vildaste fantasi föreställa mig att musiker ”drar på för kung och fosterland” för att medvetet skada publikens hörsel och störa trivseln – och än mindre sig själva – utan dom är helt enkelt dåligt pålästa om musikljud allmänt sett – och om för höga dB(A)-ljudtryck i synnerhet. Ingenting blir ju mera rätt av att mååånga gör samma fel

  Jag tror därför på på goda grunder att detta med på tok för höga ljudtryck för musik live – bottnar i att som princip bl a alla dansbandsmusiker gör lika dant som andra gör – och ingen frågar sig varför ❓


  Det eller de dansband som skulle göra det – och skaffa sig en ljudtrycksmätare för att se till att ljudtrycket framför högtalarna vid scenen höll sig under 91 dB(A) – tror jag på mycket goda grunder på kort tid skulle ”segla upp” till nivån som de allra populäraste dansorkestrarna i Sverige.

  Detta därför att mååånga av publiken är urless på att skrika sig hesa för att verbalt kunna kommunicera med varandra (Varför tror Du att publiken sviker = dansbanor läggs ned ?).

  Men decibelknarkarna = betydande färre än 10 % av publiken – kommer nog inledningsvis att bli ledsna – men lite spill får hen alltid räkna med. Men deras ”sjukdom” kommer att ”läkas ut” över lite tid sett, förhoppningsvis… 💡 – slut citat härifrån.


  Svaret från Kenneth blev den 15 augusti 2013 kl 07:15:

  Hej !

  Tack för dina intressanta synpunkter, du är välkommen tillbaka.

  Mvh
  Thoréns
  Kenneth


  Det besvarade jag den 15 augusti 2013 kl 17:32 med:

  Tack så mycket för Ditt goa svar. / Josef  ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även som publikdansbanor ?) = leva vällustigareeller

  DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT

 41. Josef Boberg skriver:


  DEL ÅTTA – JOSEFS RANKNING AV DANSKVÄLLAR


  Livet i kött är som en öppen bokmen mååånga ”läser” bara EN sida – om bl a mänskliga ljudtrycksnivåer
  [= under 85 dB(A)] för musik live.


  Tips.
  Söker Du ranking av en specifik orkester – skriv då in orkesterns namn i sökfunktionen på Din webbläsare = längst ned till vänster på sidan (ifall Du har öppnat den funktionen längst upp i menyraden på Din webbläsare). Sen är det bara att klicka på – för att ta del av ALLT som jag har upplevt med den orkestern t o m den 8/10-13. Därefter finns min ranking av danskvällar HÄR. Ranking av danskväll med en orkester som spelade ljuv musik live finns HÄR.


  ————————————————————————————————————


  DRIFTERS I FÅGELSÅNG LÖRDAGEN DEN 17 AUGUSTI 2013


  Ett bra exempel på när bas- och trumljudtrycken är på tok för höga här.

  Ett bra exempel på god balans mellan bas- och trumljudtrycken och diskanten = de övriga instrumenten och sången här.


  Email till Ronny Nilsson matsronny@telia.com / Drifters – den 18 augusti 2013 kl 06:53


  Hej Ronny Nilsson,

  Jag rankar upplevda danskvällar på min blogg. Den senaste var i Fågelsång den 10 augusti – och finns här.

  På CD är det ju alltid perfekt balans mellan ljudtrycken för bas- och trumljuden relativt diskanten = diskanten ligger ljudtrycksmässigt högst och sen kommer bas- och trumljuden och så att säga ”bär upp” det hela. Det hörs ju tydligt även för den ”stendöve” t ex här.

  Ungefär som kölen på ett fartyg gör – och hamnar kölen ovanför vattenytan så havererar fartyget obönhörligen.

  Ljudtrycket för diskanten låg i går kväll på uppåt 93 dB(A) – och för bas- och trumljuden på uppåt 100 dB(A) = musik-kölen var ovanför vattenytan = musik-”fartyget” hade förlist.

  Innan jag gör min ranking av kvällen med Er – så undrar jag om Du kan förklara för mig varför det blev som det blev igår.

  Spelar ni alltid live så – eller var det ett olycksfall i arbetet ?

  Med bästa hälsning
  Josef Boberg

  Skottorp JohnsFarm
  312 96 Laholm
  Tel.nr 0430-215 66


  Svaret från Ronny blev den 18 augusti 2013 kl 13:12:

  Hej.

  Tack för dina synpunkter.

  Igår gjorde jag bedömningen att det var lite äldre publik och höll därför ner volymen i högtalarna, vilket olyckligtvis resulterade i att trummorna blev för starka rent aukustiskt från scenen.

  Efter pausen höjde vi ljudet i högtalarna något, vilket många tyckte var bra, då jämnades ljudbilden ut något.

  Det kan bli fel ibland, och jag borde naturligtvis spelat starkare redan från början, men som sagt, jag ville hålla ner volymen lite med tanke på att det var lite äldre publik än vi är vana vid.

  Vänligen
  Ronny


  Det besvarade jag den 18 augusti 2013 kl 15:25 med:

  Hej Ronny – och tack för Ditt snabba svar.

  Varför sänkte Du ej ifrån början bas- och trumljuden också ?

  Troligast hade det då blivit njutbart såväl för den äldre som den yngre delen av publiken – som jag ser det.

  Vad får Dig att tro att yngre vill ha så höga ljudtryck – som ni levererade i de första två låtarna efter pausen ?

  Är de yngres hörsel tåligare för skador vid ljudtryck över 91 dB(A) än äldres ?

  Vänligen Josef


  Svaret från Ronny blev den 18 augusti 2013 kl 17:00:

  Trummorna är akustiska och går inte att sänka.


  Det besvarade jag den 18 augusti 2013 kl 15:25 med:

  Nja… – Ronny – såvitt jag känner till det – så kan trumslagaren inom tämligen vida gränser reglera trumljudtryckena med hur hårt/lätt han trampar på pedalerna och slår med pinnarna.

  Basen – som ju alltid är elektronisk numera – antingen det är reell, som i Ert fall, eller pålagd – kan ju ”lätt som en plätt” regleras uppåt OCH nedåt av den ljudtrycksansvarige.

  All heder åt Er för att ni ej har mikrofon i trumman – för jag har ännu aldrig varit i en danslokal som kräver förstärkning av trumman – för att den skall höras bra i HELA lokalen. Jag började min ”karriär” som ”kasedansare” 1956 – och har till och ifrån varit ganska flitig dansbanebesökare. Så jag har genom åren varit i mååånga danslokaler.

  By the way – så var det många år sedan jag hörde ett trumsolo. Någonting för Tim att ge sig på ? / Josef

  På detta fick jag inget svar från Ronny.


  Fortsättnings-mail till Ronny den 21 augusti 2013 kl 12:51

  Hej igen Ronny,

  Tack för wåra tidigare mail-dialoger om Er Fågelsångs-spelning. Som en sammanfattning av dem – så ser jag det som att Wi är tämligen överens om att bas-ljudtrycket var på tok för högt [ca 100 dB(A)] – relativt diskanten.

  Men varför gråta över spilld mjölk ? – gjort är gjort.

  Allmänt sett så är som princip alla – som vet NÅGOT om det här med ljudtrycks påverkan på människan – helt överens om att för höga ljudtryck = över 85 dB(A) stressar. Det kan bidra till upphov av en mängd av olika fysiska sjukdomar – förutom hörselskador.


  Det som framförallt påverkar = stressar människans kropp och kan ge såväl temporära som irreversibla fysiska = kroppsliga skador – är ljuden under 200 Hz = bas- och trumljuden. Av bl a det skälet så blandar man numera in gummi i asfalten – för att minska dessa lågrfrekventa ljud för närboende – och i bilarna för att chauförerer ej skall påverkas så att dom somnar.

  Ljuden under 200 Hz stoppas ej upp eller adsorberas av väggarna i en lokal, karossen på en bil osv i någon omfattning – på samma sätt som ljud med högre svängningstal gör – utan går i hög grad ”rakt igenom”. Det innebär i sig att varje cell i wåra kroppar (ca 13 miljarder kroppsceller och ca 130 miljarder hjärnceller) får sig en ”rejäl omgång” – ifall dessa lågfrekventa ljudtryck är för höga = över 85 dB(A) för musik live.


  Apropå detta:

  ”Hej Josef ! en smart sak med dina inlägg och kommentarer var faktiskt att varken jag eller mina bekanta har tidigare reflekterat över volymens effekt på själva kroppen….utan enbart på -effekten på hörseln ……mycket intressant faktiskt. …”

  – slut citat härifrån.


  När jag tog ”min Josef ur Drifters-skolan” i lördags – ca en halv timme för slutet (dom flesta av publiken hade då ”gett upp” och åkt hem) – och kom till bilen – som var parkerad längst ut mot stora vägen = ca 500 meter från dansbanan – så var även där ljudmiljön HELT dominerad av det på tok för höga basljudtrycket ifrån dansbanan. Det kan ju vara ett gott bevis för att ljud under 200 Hz ej ”fångas upp” – utan går rakt igenom det mesta.

  Om vad dessa lågfrekventa ljud ställer till med i wåra kroppar – ifall de är över över 85 dB(A) – har jag gett mig på att tämligen ingående förklara på min blogg här. Om hur barn påverkas av lågfrekventa ljud finns det en del om här.

  Av det skälet så görs ”allt möjligt” för att få ned ljudtrycksnivåerna i offentliga miljöer, på arbetsplatser, i trafikmiljöer, i bilarna som sådana, i tåg, bussar, flygplan osv.


  Undantaget från principen att göra ”allt möjligt” för att få ned ljudtrycksnivåerna har varit och ÄR för musik live – typ konsertmusik, dansmusik, underhållningsmusik live allmänt sett på ställen typ restauranter, caféer, pubar osv – där människor förväntas kunna stressa av ifrån vardagens hets.

  Den ännavända utvecklingen kom med discokulten på 1970-talet – och har efterhand som ljudanläggningarna blivit bättre och bättre de senaste ca 20 åren – som princip drabbat all musik live – och då ej minst dansmusiken, tyvärr tyvärr… 😥


  Nu var jag inte på plats-men litar på Josefs ord, när det gäller volymen……den är helt enkelt för hög för det mesta nuförtiden… eftersom jag själv är musikant….så får jag säga att min egen hörsel har blivit lidande i viss mån.

  …Jag tror det är så Josef att anledningen till den höga volymen är flera……en anledning är att faktiskt är ett sätt att maskera musikalisk oskicklighet genom att vrida upp ordentligt….och kanske en del av publiken som inte är så i egentlig mening danskunnig …vill känna rytmen i hela kroppen vibrerande nerifrån fötterna för att kunna föra sig på dansgolvet. …

  – slut citat härifrån.

  Jo Josef ! Man kan nog säga så här också…..att hög volym står i ett direkt motsatsförhållande till musikalisk skicklighet; samt att publikkrav på hög volym står i ett motsatsförhållande till musikalitet rytmkänsla och i fallet dans – till dansförmåga…

  – slut citat härifrån


  Ett par som jag under flera år har sett haft ett himla gott förhållande – var minst sagt ”på kant” med varandra denna kväll. Han flörtade tämligen vilt med andra hela kvällen – och hon såg ut som ett ”åskmoln” – naturligtvis. Under pausen satt dom i o f s vid samma bord – men på var sin sida av bordet – och hans flörtande var ej mindre där. Tidigare har dom som princip alltid suttit vid samma sida av bordet – och båda synbarligt njutit av det.


  När jag var på väg ut – ca en dryg halv timme före slutet – så såg jag en man som jag är rätt väl bekant med (han bor ej så långt ifrån mitt boställe i Skottorp) oförklarligt blev nobbad av en dam – som jag också väl känner till som dansbekant sedan flera år tillbaka. Jag har aldrig tidigare sett henne nobba någon enda.

  Jaha… – kom då som en tankeblixt hos mig – så blir det när musikerna spelar bort harmoni och dansglädje hos publiken med på tok för höga ljudtryck = ljudtryck lååångt över 85 dB(A). Ifall paret hade ”ballat ur” som par av samma skäl – står skrivet i stjärnorna.


  När jag kom hem så somnade jag direkt som en ”klubbad oxe”. När jag vaknade sent på söndagsmorgonen – så hade jag ont i hela kroppen och var fortfarande ”oändligt” trött. Ungefär som om jag på lördagen otränad hade sprungit ett maratonlopp.

  Måndagen och tisdagen var det på ungegär samma sätt. Först nu när det är onsdag = ca 3,5 dygn efter decibel”maratonloppet” med Er i Fågelsång under ca fyra timmar – börjar min kropp att kännas normal igen. Men jag kan tänka mig att det tar ett eller annat dygn ytterligare – innan min kropp helt har läkt ut 100 dB(A)-basljudtryckspåverkan i lördags.


  När jag är ute och dansar – och ljudtryckena är mänskliga – så upplever jag alltid starkt hur stimulerad jag blir av den goa fysiska kontakten i dansen. I lördags var som princip allt sådant ”puts väck”. Varför tror Du ? – och hur blir det med lite gott mys i sängen för sådana som är fasta par – när dom kommer hem ?


  Apropå detta med fysisk påverkan av på tok för höga bas- och trumljudtryck = över 85 dB(A) – så har jag under de senaste två åren – vid två olika tillfällen – sett att en av publiken har kollapsat. Båda fick bäras ut på bår och åka ambulans till sjukhus. Det var skyhöga orkester-ljudtryck båda gångerna. Så om man t ex har lite bekymmer med kärl och hjärta – så skall man nog passa sig noga för att besöka musik live-föreställningar – ifall bas- och trumljud-ljudtrycken kan förväntas bli över 91 dB(A) – som jag ser det.


  Maria: Behov av vad ?

  Josef: Behov av att lära mer. Det är ju det Wi gör de första fem åren. Wi bränner fingrarna och Wi ramlar och slår oss och allt det här… – och det är ju absolut nödvändigt för att Wi skall utvecklas. Det är absolut nödvändigt då att göra de här misstagen… – för att så småningom komma fram till hur Wi skall göra. Och Wi kan egentligen aldrig lära oss någonting av andra… – på annat sätt än att dom kan så frön, vara förebilder… – utan Wi måste själva försöka.

  Historien visar ju det också. Wi kan ju läsa tonvis… – höll jag på att säga… – med böcker om krig och elände i världen… – och ändå håller Wi fortfarande på och krigar. Wi kan inte lära oss någonting av vår historia. Wi måste ALLTID lära oss genom att försöka själva.

  Maria: Men räcker det att bara erfara saker… – om man inte drar slutsatser av det ?

  Josef: Nej… – det är ju det som är… – tycker jag då… – det nya som man inte hör så ofta i någon allmän diskussion. Att det VIKTIGA är ju inte… – som du var inne på och som jag har sagt då… – att Wi berättar vad Wi har gjort. Utan det viktiga är ALLTID… – när Wi träffar människor… – att Wi berättar vad Wi har LÄRT av det Wi har gjort.

  Det är ju det som är ägget. Det är ju därför Wi är här för att lära oss. Och eftersom Wi inte kan lära av vad andra har gjort… – utan BARA lära av det Wi själva gör på vårt sätt… – så måste Wi återföra på något sätt det här i vårt sätt att tänka. Att Wi inte är här för att göra allting rätt. Wi är här för att LÄRA oss göra rätt. Att det inte är något fel i att då göra fel… – eller misstag som jag hellre vill säga. Utan det är NÖDVÄNDIGT… – det är någonting som Wi VILL.

  Och det kan ju kännas fånigt eller tokigt att säga att Wi vill föra krig för att lära oss att fred är det bästa. Men på något sätt ÄR det så.

  – slut citat ifrån en bit ned i texten här

  Så ifall Du tar till Dig NÅGOT av innehållet i mitt email så kan det vara bra – och ifall Du ej alls tar till Dig så är det lika bra – vad mig anbelangar.


  Tills Wi möts igen…

  Ha det BÄTTRE och BÄTTRE !

  önskar Josef

  Tel.nr 0430-215 66

  PS. Jag kan ej ens i min vildaste fantasi föreställa mig att musiker ”drar på för kung och fosterland” för att medvetet skada publikens hörsel och störa trivseln – och än mindre sig själva – utan dom är helt enkelt dåligt pålästa om musikljud allmänt sett – och om för höga dB(A)-ljudtryck i synnerhet. Ingenting blir ju mera rätt av att mååånga gör samma fel

  Jag tror därför på på goda grunder att detta med på tok för höga ljudtryck för musik live – bottnar i att som princip bl a alla dansbandsmusiker gör lika dant som andra gör – och ingen frågar sig varför ❓


  Det eller de dansband som skulle göra det – och skaffa sig en ljudtrycksmätare för att se till att ljudtrycket framför högtalarna vid scenen höll sig under 85 dB(A) – tror jag på mycket goda grunder på kort tid skulle ”segla upp” till nivån som de allra populäraste dansorkestrarna i Sverige.

  Detta därför att mååånga av publiken är urless på att skrika sig hesa för att verbalt kunna kommunicera med varandra (Varför tror Du att publiken sviker = dansbanor läggs ned ?).

  Men decibelknarkarna = betydande färre än 10 % av publiken – kommer nog inledningsvis att bli ledsna – men lite spill får hen alltid räkna med. Men deras ”sjukdom” kommer att ”läkas ut” över lite tid sett, förhoppningsvis… 💡

  – slut citat härifrån.


  Emailsvaret på detta ifrån Ronny blev den 21 augusti 2013 kl 14:55:

  Överens???????????


  Det besvarade jag den 21 augusti 2013 kl 18:14 med:

  Det trodde jag i min enfald – avseende basens ljudtryck under kvällen på ca 100 dB(A) – relativt diskantens på ca 93 dB(A). Jag hoppas att Du ursäktar mig för den fadäsen. / Josef


  Det ligger ej för mig att som anonym ”smyga i buskarna” på nätet – och ”gnälla” över orkestrarnas på tok för höga ljudtryck. Därför vinnlägger jag mig om att i första hand per email informera orkestrarna om hur jag har upplevt danskvällen. Det följande skickade jag till Ronny den 22 augusti 2013 kl 22:44.

  ”Hej,

  Nu har jag kvicknat till efter Fågelsångs-äventyret – och gjort min upplevelseranking av danskvällen med Er. Den finns på min blogg här.

  Ha det…. / Josef  MIN UPPLEVELSERANKING AV KVÄLLEN

  Spontana publikapplåder: På nivån tre (3) på en skala från 1-10

  Balans mellan bas- och trumljud (10-200 Hz) och diskant: Basen var mer än fyra ggr för högt inställd = mer än 6 dB(A) högre än diskanten = de övriga instrumenten och sången. Alltihopa var för högt framför högtalarna vid scenen – för att det hela skulle kunna upplevas som njutbart av en normalhörande. När basens ljudtryck är 100 dB(A) – hjälper det ej särskilt mycket med proppar i öronen. Detta därför att det är ej hörseln som då värst ”tar stryk” – utan kroppen

  Möjligheterna för publiken att prata med varandra utan att skrika: På nivån två (2) på en skala från 1-10

  Musikernas förmåga att se och känna av vad publiken ville ha = inter-aktionen med publiken: På nivån ett (1) på en skala från 1-10 – avseende att ”se” på publiken – vad som var en lämplig ljudtrycksnivå framför högtalarna vid scenen i lokalen ifråga.


  Övrigt:
  1.
  Jag hoppas på att Drifters framgent placerar bashögtalarna på scengolvets framkant – och lutar dem ca 45° bakåt – samt riktar de upphissade diskanthögtalarna mot taket också. Då kommer ljudtryckena framför högtalarna vid scenen att fara an mot taket och sen ned över publiken – istället för att som nu fara direkt in i publiken.

  Drifters bashögtalare var bland de allra största jag har sett en dansorkester använda. Dessutom var de utdragna från scenen ca en meter på dansgolvet. Var det för att dom själva skulle bli mindre påverkade av det på tok för höga basljudtrycket 100 dB(A) ?

  Hur som med det – så skulle det ej alls förvåna mig ifall dom själva ej var mer än vanligt utmattade när spelningen var över – och sen somnade som ”klubbade oxar” i bussen

  2. Jag hoppas också på att Drifters investerar i en ljudtrycksmätare – så att dom vid soundchecken kan ställa in rätt ljudtryck (jag använder den med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från 31,5 Hz och diskanten upp till 8 kHz) = förändras till en än mera ”publikfriande” orkester – som framgent lägger ljudtrycket UNDER 85 dB(A) framför högtalarna vid scenen [effektiva hörselskydd SKALL användas vid ljudtrycket 85 dB(A) och däröver !] = upphör med att spela musik live för att ENDAST tillgodose de ”hörseldefekta decibelknarkarnas” önskemål = väsentligt FÄRRE än 10 % av publiken – som jag ser det.


  PS.
  Som princip ÄR det OMÖJLIGT att vid soundchecken på gehör = utan ”hastighetsmätare” = ljudtrycksmätare – ställa in ljudtryckena framför högtalarna vid scenen för musik live så att de blir under 85 dB(A) eller annan vald ljudtrycksnivå. I så fall skulle det vara möjligt att håll t ex 90 km/tim med en Rolls-Royce av senaste årsmodell på en motorväg – utan fungerande hastighetsmätare eller varvtalsmätare.

  Det är det bevisligen EJ – som något annat än undantag som bekräftar principen. Detta därför att efter några få minuter så uppstår fartblindhet. Dagens ljudanläggningar kan gott jämföras med Rollsar.


  Det är som princip helt OMÖJLIGT för en polis att fälla en fortkörare för fortkörning – på grunden att polisen tycker att fortköraren kört för fort. För att fälla fortköraren krävs att polisen använt sig av en godkänd mätare för kontroll av hastigheten.

  Det är som princip helt OMÖJLIGT att föra några vettiga resonemang om vad som är för högt, vad som är för lågt, vad som är lagom – eller vad som är däröver, därunder eller däremellan för musik live – ifall det ej grundas på vad en ”hastighetsmätare” för musik live visar = en ljudtrycksmätare. Allt annat blir bara helt meningslöst och ”oändligt babbel” – som jag ser det.


  Så musiker och/eller publik – som hävdar att det spelas med mänskliga ljudtrycksnivåer = under 85 dB(A) [ljudtrycksnivån där hen blir lomhörd efter några få minuter och kan få irreversibla hörselskador efter ca två (2) timmar – enligt föreningen ”Artister och Musiker mot tinnitus” (AMMOT)] – vet helt enkelt ej alls vad dom pratar om – ifall dom ej är utrustade med en ljudtrycksmätare.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.

  Vad tror Du ❓


  ————————————————————————————————————


  FERNANDOZ I FÅGELSÅNG LÖRDAGEN DEN 24 AUGUSTI 2013


  En riktigt bra kväll med god balans mellan bas- och trumljudtryckena och diskanten. Dock… – ljudtrycket 93 dB(A) – som Fernandoz höll sig till hela kvällen – ger ju bl a lomhördhet efter några få minuter. Det märktes i kaffekön i pausen – för där skreks det mera än pratades i normal samtalston.

  Men då jag använde proppar [de tar ned ljudtrycket ca 20 dB(A)] – så njöt jag i fulla drag hela kvällen. Fernandoz har ju ett himla gott dansgung i sin musik live – och Anders Nordlund är ju en ”gudabenådad” sångare – tycker jag.


  Jag kan ej ens i min vildaste fantasi föreställa mig att musiker ”drar på för kung och fosterland” för att medvetet skada publikens hörsel och störa trivseln – och än mindre sig själva – utan dom är helt enkelt dåligt pålästa om musikljud allmänt sett – och om för höga dB(A)-ljudtryck i synnerhet. Ingenting blir ju mera rätt av att mååånga gör samma fel

  Jag tror därför på på goda grunder att detta med på tok för höga ljudtryck för musik live – bottnar i att som princip bl a alla dansbandsmusiker gör lika dant som andra gör – och ingen frågar sig varför ❓


  Det eller de dansband som skulle göra det – och skaffa sig en ljudtrycksmätare för att se till att ljudtrycket framför högtalarna vid scenen höll sig under 85 dB(A) – tror jag på mycket goda grunder på kort tid skulle ”segla upp” till nivån som de allra populäraste dansorkestrarna i Sverige.

  Detta därför att mååånga av publiken är urless på att skrika sig hesa för att verbalt kunna kommunicera med varandra (Varför tror Du att publiken sviker = dansbanor läggs ned ?).

  Men decibelknarkarna = betydande färre än 10 % av publiken – kommer nog inledningsvis att bli ledsna – men lite spill får hen alltid räkna med. Men deras ”sjukdom” kommer att ”läkas ut” över lite tid sett, förhoppningsvis… 💡

  – slut citat härifrån.


  Det ligger ej för mig att som anonym ”smyga i buskarna” på nätet – och ”gnälla” över orkestrarnas på tok för höga ljudtryck. Därför vinnlägger jag mig om att i första hand per email informera orkestrarna om hur jag har upplevt danskvällen. Det följande skickade jag till nordlund@fernandoz.se den 30 augusti 2013 kl 22:07.

  FÅGELSÅNG

  Hej Anders,

  Tack för Er goa spelning i Fågelsång i lördags. Jag ser fram emot nästa danskväll med Er.

  Ha det BÄTTRE och BÄTTRE !

  önskar Josef Boberg

  Skottorp JohnsFarm
  312 96 Laholm
  Tel.nr 0430-215 66

  PS. Min ranking av Fågelsångs-danskvällen med Er finns på min blogg här. Den kommer direkt efter Drifters.  MIN UPPLEVELSERANKING AV KVÄLLEN

  Spontana publikapplåder: På nivån tre (3) på en skala från 1-10

  Balans mellan bas- och trumljud (10-200 Hz) och diskant: God balans men alltihopa var ca 2-3 dB(A) för högt framför högtalarna vid scenen – för att det hela skulle kunna upplevas som njutbart av en normalhörande person utan proppar i öronen

  Möjligheterna för publiken att prata med varandra utan att skrika: På nivån tre (3) på en skala från 1-10

  Musikernas förmåga att se och känna av vad publiken ville ha = inter-aktionen med publiken: På nivån tre (3) på en skala från 1-10 – avseende att ”se” på publiken – vad som var en lämplig ljudtrycksnivå framför högtalarna vid scenen i lokalen ifråga.


  Övrigt:
  1.
  Jag hoppas på att Fernandoz framgent placerar bashögtalarna på scengolvets framkant – och lutar dem ca 45° bakåt. Då kommer ljudtryckena framför högtalarna vid scenen att fara an mot taket och sen ned över publiken – istället för att som nu fara direkt in i publiken.

  2. Jag hoppas också på att Fernandoz investerar i en ljudtrycksmätare – så att dom vid soundchecken kan ställa in rätt ljudtryck (jag använder den med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från 31,5 Hz och diskanten upp till 8 kHz) = förändras till en än mera ”publikfriande” orkester – som framgent lägger ljudtrycket UNDER 85 dB(A) framför högtalarna vid scenen [effektiva hörselskydd SKALL användas vid ljudtrycket 85 dB(A) och däröver !] = upphör med att spela musik live för att ENDAST tillgodose de ”hörseldefekta decibelknarkarnas” önskemål = väsentligt FÄRRE än 10 % av publiken – som jag ser det.


  PS.
  Som princip ÄR det OMÖJLIGT att vid soundchecken på gehör = utan ”hastighetsmätare” = ljudtrycksmätare – ställa in ljudtryckena framför högtalarna vid scenen för musik live så att de blir under 85 dB(A) eller annan vald ljudtrycksnivå. I så fall skulle det vara möjligt att håll t ex 90 km/tim med en Rolls-Royce av senaste årsmodell på en motorväg – utan fungerande hastighetsmätare eller varvtalsmätare.

  Det är det bevisligen EJ – som något annat än undantag som bekräftar principen. Detta därför att efter några få minuter så uppstår fartblindhet. Dagens ljudanläggningar kan gott jämföras med Rollsar.


  Det är som princip helt OMÖJLIGT för en polis att fälla en fortkörare för fortkörning – på grunden att polisen tycker att fortköraren kört för fort. För att fälla fortköraren krävs att polisen använt sig av en godkänd mätare för kontroll av hastigheten.

  Det är som princip helt OMÖJLIGT att föra några vettiga resonemang om vad som är för högt, vad som är för lågt, vad som är lagom – eller vad som är däröver, därunder eller däremellan för musik live – ifall det ej grundas på vad en ”hastighetsmätare” för musik live visar = en ljudtrycksmätare. Allt annat blir bara helt meningslöst och ”oändligt babbel” – som jag ser det.


  Så musiker och/eller publik – som hävdar att det spelas med mänskliga ljudtrycksnivåer = under 85 dB(A) [ljudtrycksnivån där hen blir lomhörd efter några få minuter och kan få irreversibla hörselskador efter ca två (2) timmar – enligt föreningen ”Artister och Musiker mot tinnitus” (AMMOT)] – vet helt enkelt ej alls vad dom pratar om – ifall dom ej är utrustade med en ljudtrycksmätare.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.

  Vad tror Du ❓


  PS. Jag kan ej ens i min vildaste fantasi föreställa mig att musiker ”drar på för kung och fosterland” för att medvetet skada publikens hörsel och störa trivseln – och än mindre sig själva – utan dom är helt enkelt dåligt pålästa om musikljud allmänt sett – och om för höga dB(A)-ljudtryck i synnerhet. Ingenting blir ju mera rätt av att mååånga gör samma fel

  Jag tror därför på på goda grunder att detta med på tok för höga ljudtryck för musik live – bottnar i att som princip bl a alla dansbandsmusiker gör lika dant som andra gör – och ingen frågar sig varför ❓


  Det eller de dansband som skulle göra det – och skaffa sig en ljudtrycksmätare för att se till att ljudtrycket framför högtalarna vid scenen höll sig under 85 dB(A) – tror jag på mycket goda grunder på kort tid skulle ”segla upp” till nivån som de allra populäraste dansorkestrarna i Sverige.

  Detta därför att mååånga av publiken är urless på att skrika sig hesa för att verbalt kunna kommunicera med varandra (Varför tror Du att publiken sviker = dansbanor läggs ned ?).

  Men decibelknarkarna = betydande färre än 10 % av publiken – kommer nog inledningsvis att bli ledsna – men lite spill får hen alltid räkna med. Men deras ”sjukdom” kommer att ”läkas ut” över lite tid sett, förhoppningsvis… 💡

  – slut citat härifrån.  MIN UPPLEVELSERANKING AV KVÄLLEN

  Spontana publikapplåder: På nivån tre (3) på en skala från 1-10

  Balans mellan bas- och trumljud (10-200 Hz) och diskant: Efter pausen blev det en KRAFTIG obalans och diskanten var ca 2 dB(A) för högt framför högtalarna vid scenen – för att det hela skulle kunna upplevas som njutbart av en normalhörande person utan proppar i öronen

  Möjligheterna för publiken att prata med varandra utan att skrika: På nivån fyra (4) på en skala från 1-10

  Musikernas förmåga att se och känna av vad publiken ville ha = inter-aktionen med publiken: På nivån ett (1) på en skala från 1-10 – avseende att ”se” på publiken – vad som var en lämplig ljudtrycksnivå framför högtalarna vid scenen i lokalen ifråga efter pausen. I övrigt på nivån fyra (4).


  Övrigt:
  1.
  Jag hoppas på att Mats Bergmans framgent placerar högtalarna på scengolvets framkant – och lutar dem ca 45° bakåt. Då kommer ljudtryckena framför högtalarna vid scenen att fara an mot taket och sen ned över publiken – istället för att som nu fara direkt in i publiken.

  2. Jag hoppas också på att Mats Bergmans investerar i en ljudtrycksmätare – så att dom vid soundchecken kan ställa in rätt ljudtryck (jag använder den med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från 31,5 Hz och diskanten upp till 8 kHz) = förändras till en än mera ”publikfriande” orkester – som framgent lägger ljudtrycket UNDER 85 dB(A) framför högtalarna vid scenen [effektiva hörselskydd SKALL användas vid ljudtrycket 85 dB(A) och däröver !] = upphör med att spela musik live för att ENDAST tillgodose de ”hörseldefekta decibelknarkarnas” önskemål = väsentligt FÄRRE än 10 % av publiken – som jag ser det.


  PS.
  Som princip ÄR det OMÖJLIGT att vid soundchecken på gehör = utan ”hastighetsmätare” = ljudtrycksmätare – ställa in ljudtryckena framför högtalarna vid scenen för musik live så att de blir under 85 dB(A) eller annan vald ljudtrycksnivå. I så fall skulle det vara möjligt att håll t ex 90 km/tim med en Rolls-Royce av senaste årsmodell på en motorväg – utan fungerande hastighetsmätare eller varvtalsmätare.

  Det är det bevisligen EJ – som något annat än undantag som bekräftar principen. Detta därför att efter några få minuter så uppstår fartblindhet. Dagens ljudanläggningar kan gott jämföras med Rollsar.


  Det är som princip helt OMÖJLIGT för en polis att fälla en fortkörare för fortkörning – på grunden att polisen tycker att fortköraren kört för fort. För att fälla fortköraren krävs att polisen använt sig av en godkänd mätare för kontroll av hastigheten.

  Det är som princip helt OMÖJLIGT att föra några vettiga resonemang om vad som är för högt, vad som är för lågt, vad som är lagom – eller vad som är däröver, därunder eller däremellan för musik live – ifall det ej grundas på vad en ”hastighetsmätare” för musik live visar = en ljudtrycksmätare. Allt annat blir bara helt meningslöst och ”oändligt babbel” – som jag ser det.


  Så musiker och/eller publik – som hävdar att det spelas med mänskliga ljudtrycksnivåer = under 85 dB(A) [ljudtrycksnivån där hen blir lomhörd efter några få minuter och kan få irreversibla hörselskador efter ca två (2) timmar – enligt föreningen ”Artister och Musiker mot tinnitus” (AMMOT)] – vet helt enkelt ej alls vad dom pratar om – ifall dom ej är utrustade med en ljudtrycksmätare.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har. Vad tror Du ❓


  FORTSÄTTNING I DEN FÖLJANDE KOMMENTAREN.

 42. Josef Boberg skriver:


  DEL NIO – JOSEFS RANKNING AV DANSKVÄLLAR


  Livet i kött är som en öppen bokmen mååånga ”läser” bara EN sida – om bl a mänskliga ljudtrycksnivåer
  [= under 85 dB(A)] för musik live.


  Tips.
  Söker Du ranking av en specifik orkester – skriv då in orkesterns namn i sökfunktionen på Din webbläsare = längst ned till vänster på sidan (ifall Du har öppnat den funktionen längst upp i menyraden på Din webbläsare). Sen är det bara att klicka på – för att ta del av ALLT som jag har upplevt med den orkestern t o m den 8/10-13. Därefter finns min ranking av danskvällar HÄR. Ranking av danskväll med en orkester som spelade ljuv musik live finns HÄR.


  ————————————————————————————————————


  GLENN ENDYS I RAMSHALL LÖRDAGEN DEN 31 AUGUSTI 2013


  Ljudtrycket var ca 93 dB(A = ca 3 dB(A) för högt. Men annars musikaliskt osv en riktig höjdarkväll för mig som använder proppar.


  Ca 1, 5 miljoner i Sverige (= ca 16 procent av befolkningen) har redan tinnitus = bl a ringningar och/eller andra störande ljud som påverkar det dagliga livet – och som påverkar allmäntillståndet med t ex koncentrationssvårigheter och sömnproblem. Hur många hundra tusen eller miljoner till skall det behöva bli ? – innan dom som producerar musik live = musikerna själva – inser att dom bevisligen är en av huvudorsakerna till att så mååånga har tinnitus.

  Vid ett kontinuerligt ljudtryck av ca 85 dB(A) blir en normalhörande person lomhörd efter några få minuter – och kan få irreversibla hörselskador efter ca två timmar. Detta alldeles oavsett ifall det är kontinuerligt musik-buller eller annat buller.

  Som princip INGEN med förståndet och hörseln i behåll – skulle kunna tänka sig att frivilligt vistas på en arbetsplats eller annorstädes fyra timmar – med ett kontinuerligt ljudtryck av 85 dB(A och däröver – utan att använda effektiva hörselskydd.


  Så nu återstår bara två saker att göra – för att ej fler och fler skall drabbas av tinnitus.

  1. Lagstifta om att all publik, personal och musikerna själva – vid musik live-föreställningar med ljudtrycket 91 dB(A) och däröver – TVINGANDE skall använda effektiva = godkända hörselskydd

  2. Att musikerna själva skaffar sig ljudtrycksmätare – och ser till så att ljudtryckena vid sin musik live ”med råge” ligger UNDER lomhördhetsgränsen 85 dB(A).


  Personligen tycker jag att pkt 2 är det mest naturliga, snabbaste, billigaste och på alla sätt det mest vettiga. Som jag ser det så finns det i Sverige idag mer än nog av lagar redan att hålla reda på = någon gång måste politikerna och lagstiftarna själva komma på att Wi behöver ej flera lagar – utan färre – för att Wi skall kunna säga att Wi lever i en rättsstat.

  Till detta med på tok för höga ljudtryck vid dagens musik live-arrangemang – bör rätteligen det följande föras…


  Jag kan ej ens i min vildaste fantasi föreställa mig att musiker ”drar på för kung och fosterland” för att medvetet skada publikens hörsel och störa trivseln – och än mindre sig själva – utan dom är helt enkelt dåligt pålästa om musikljud allmänt sett – och om för höga dB(A)-ljudtryck i synnerhet. Ingenting blir ju mera rätt av att mååånga gör samma fel

  Jag tror därför på på goda grunder att detta med på tok för höga ljudtryck för musik live – bottnar i att som princip bl a alla dansbandsmusiker gör lika dant som andra gör – och ingen frågar sig varför ❓


  Det eller de dansband som skulle göra det – och skaffa sig en ljudtrycksmätare för att se till att ljudtrycket framför högtalarna vid scenen höll sig under 85 dB(A) – tror jag på mycket goda grunder på kort tid skulle ”segla upp” till nivån som de allra populäraste dansorkestrarna i Sverige.

  Detta därför att mååånga av publiken är urless på att skrika sig hesa för att verbalt kunna kommunicera med varandra (Varför tror Du att publiken sviker = dansbanor läggs ned ?).

  Men decibelknarkarna = betydande färre än 10 % av publiken – kommer nog inledningsvis att bli ledsna – men lite spill får hen alltid räkna med. Men deras ”sjukdom” kommer att ”läkas ut” över lite tid sett, förhoppningsvis… 💡

  – slut citat härifrån.


  Det ligger ej för mig att som anonym ”smyga i buskarna” på nätet – och ”gnälla” över orkestrarnas på tok för höga ljudtryck. Därför vinnlägger jag mig om att i första hand per email informera orkestrarna om hur jag har upplevt danskvällen. Det följande skickade jag till glenn_endys@yahoo.se, den 5 september 2013 kl 13:43.

  RAMSHALL

  Hej Glenn,

  Tack för Er himla goa spelning i Ramshall i lördags. Det var jag som påtalade att basen var lite högt ställd i början av kvällen. Men det justerades – och efter pausen var det kort och gott ”gudomligt” gott att dansa till Er. Jag ser fram emot nästa danskväll med Er.

  Tills Wi möts igen…

  Ha det BÄTTRE och BÄTTRE!

  önskar Josef

  PS. Min ranking av Ramshall-kvällen med Er finns på min blogg här.  MIN UPPLEVELSERANKING AV KVÄLLEN

  Spontana publikapplåder: På nivån tre (3) på en skala från 1-10

  Balans mellan bas- och trumljud (10-200 Hz) och diskant: Bra balans efter pausen men alltihopa var ca 3 dB(A) för högt framför högtalarna vid scenen – för att det hela skulle kunna upplevas som njutbart av en normalhörande person utan proppar i öronen

  Möjligheterna för publiken att prata med varandra utan att skrika: På nivån fyra (4) på en skala från 1-10

  Musikernas förmåga att se och känna av vad publiken ville ha = inter-aktionen med publiken: På nivån tre (3) på en skala från 1-10 – avseende att ”se” på publiken – vad som var en lämplig ljudtrycksnivå framför högtalarna vid scenen i lokalen ifråga.


  Övrigt:
  1.
  Jag hoppas på att Glenn Endys framgent placerar högtalarna på scengolvets framkant – och lutar dem ca 45° bakåt. Då kommer ljudtryckena framför högtalarna vid scenen att fara an mot taket och sen ned över publiken – istället för att som nu fara direkt in i publiken.

  2. Jag hoppas också på att Glenn Endys investerar i en ljudtrycksmätare – så att dom vid soundchecken kan ställa in rätt ljudtryck (jag använder den med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från 31,5 Hz och diskanten upp till 8 kHz. När man trycker på knappen ”högsta ljudtryck” – så registrerar den basen – enär basljudtrycket som princip ALLTID är högst i dagens musik live) = förändras till en än mera ”publikfriande” orkester – som framgent lägger ljudtrycket UNDER 91 dB(A) framför högtalarna vid scenen [effektiva hörselskydd SKALL användas vid ljudtrycket 91 dB(A) och däröver !] = upphör med att spela musik live för att ENDAST tillgodose de ”hörseldefekta decibelknarkarnas” önskemål = väsentligt FÄRRE än 10 % av publiken – som jag ser det.


  PS.
  Som princip ÄR det OMÖJLIGT att vid soundchecken på gehör = utan ”hastighetsmätare” = ljudtrycksmätare – ställa in ljudtryckena framför högtalarna vid scenen för musik live så att de blir under 85 dB(A) eller annan vald ljudtrycksnivå. I så fall skulle det vara möjligt att håll t ex 90 km/tim med en Rolls-Royce av senaste årsmodell på en motorväg – utan fungerande hastighetsmätare eller varvtalsmätare.

  Det är det bevisligen EJ – som något annat än undantag som bekräftar principen. Detta därför att efter några få minuter så uppstår fartblindhet. Dagens ljudanläggningar kan gott jämföras med Rollsar.


  Det är som princip helt OMÖJLIGT för en polis att fälla en fortkörare för fortkörning – på grunden att polisen tycker att fortköraren kört för fort. För att fälla fortköraren krävs att polisen använt sig av en godkänd mätare för kontroll av hastigheten.

  Det är som princip helt OMÖJLIGT att föra några vettiga resonemang om vad som är för högt, vad som är för lågt, vad som är lagom – eller vad som är däröver, därunder eller däremellan för musik live – ifall det ej grundas på vad en ”hastighetsmätare” för musik live visar = en ljudtrycksmätare. Allt annat blir bara helt meningslöst och ”oändligt babbel” – som jag ser det.


  Så musiker och/eller publik – som hävdar att det spelas med mänskliga ljudtrycksnivåer = under 85 dB(A) [ljudtrycksnivån där hen blir lomhörd efter några få minuter och kan få irreversibla hörselskador efter ca två (2) timmar – enligt föreningen ”Artister och Musiker mot tinnitus” (AMMOT)] – vet helt enkelt ej alls vad dom pratar om – ifall dom ej är utrustade med en ljudtrycksmätare.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.

  Vad tror Du ❓


  ————————————————————————————————

  STENSONS I RAMSHALL LÖRDAGEN DEN 14 SEPTEMBER 2013.


  Det ligger ej för mig att som anonym ”smyga i buskarna” på nätet – och ”gnälla” över orkestrarnas på tok för höga ljudtryck. Därför vinnlägger jag mig om att i första hand per email informera orkestrarna om hur jag har upplevt danskvällen.

  Det följande skickade jag mroger@stensons.se, niclas@stensons.se, mazze@stensons.se, antti@stensons.se, johan@stensons.se – den 15 september 2013 kl 12:40.


  Hej,

  Det var jag som i början av kvällen framförde att jag upplevde att basens ljudtryck var på tok för högt inställd. Detta utifrån lokalens enkla beskaffenhet (det har aldrig gjorts någon investering i typ bullerdämpande plattor i den) och den mycket fåtaliga publiken.

  Sorry boys – Er spelning i Ramshall igår var en katastrof – avseende diskrepansen = skillnaden mellan ljudtrycket för diskanten [ca 93 dB(A)] och basen [102 dB(A)].


  Basljudtrycket är ju som kölen på ett fartyg – det bär upp ”fartyget”. Ifall kölen på ett fartyg hamnar ovanför vattenytan – så kan fartyget ses som hopplöst förlist. Detsamma gäller ju ifall basljudtryckena i musik live ligger över vad diskanten är – så kan sådan musik live också ses som hopplöst förlist.

  Ca en timme före slutet var jag fysiskt trött som ett helt ålderdomshem. Då bestämde jag mig för att ta Josef ur Stensons-skolan – och åka hem till mitt Paradis i Skottorp. Dom som då fanns kvar av publiken var lätt räknade. Om hur för höga bas- och trumljud = över 91 dB(A) utmattar kroppen – har jag gett mig på att förklara på min blogg här.


  Enär jag numera som princip alltid använder proppar [de tar ned ljudtrycket ca 20 dB(A)] – så kan jag stå ut med ljudtryck uppåt 95 dB(A) – ifall basen ej ligger högre än så. Men däröver är det kört – även med proppar.

  Det händer att jag åker till dans – även om jag är trött som ett ålderdomshem av ett eller annat skäl. Ifall musiken då är på mänskliga ljudtrycksnivåer – så blir jag bara piggare och piggar efter hand som kvällen fortlöper. Jag kan då ha blivit så vitaliserad av danskvällen – med goa Qvinnor i famnen till ljuv musik live – att det kan vara svårt att somna när jag kommer hem.


  I går var jag pigg som en mört när jag åkte hemifrån – och ca en timme före slutet var jag som ett ”utsketet äpplemos” – p g a det på tok för höga basljudtrycket. Så det går att spela liv i en halvdöd publik – och det går att spela livet ur en från början ”skitpigg” publik. Den makten har ni som musiker.

  På goda grunder tror jag att ALLA musiker skulle bli MYCKET bättre musiker = populärare hos publiken – ifall de tog reda på lite mera om hur musik är konstruerad och vilken påverkan fysiskt och mentalt musik live har på publiken.


  Ifall Stensons CD-skivor skulle ha den diskrepansen mellan bas och diskant – som ni hade i går kväll i Ramshall – tror ni då att någon skulle vilja köpa dem ?

  Varför i hellvete kan Wi som publik ej få uppleva Er goa dansmusik live – på samma sätt som Wi kan göra det på en CD-skiva ?


  Hur som med detta – så kvarstår faktumet att min kväll med Er i igår kvällst – ej alls blev sådan att kvällen som sådan var värd 170 kr.

  Men varför ”gråta över spilld mjölk” – för gjort är gjort – och jag hoppas innerligt på att detta bara var ett olycksfall i arbetet för Er del.

  Min ranking av Ramshall-danskvällen med Er finns – direkt efter rankingen av Glenn Endys – på min blogg här.


  Tills Wi möts igen…

  Ha det BÄTTRE och BÄTTRE !

  önskar Josef

  Tel.nr 0430-215 66


  PS. Jag kan ej ens i min vildaste fantasi föreställa mig att musiker ”drar på för kung och fosterland” för att medvetet skada publikens hörsel och störa trivseln – och än mindre sig själva – utan dom är helt enkelt dåligt pålästa om musikljud allmänt sett – och om för höga dB(A)-ljudtryck i synnerhet. Ingenting blir ju mera rätt av att mååånga gör samma fel

  Jag tror därför på på goda grunder att detta med på tok för höga ljudtryck för musik live – bottnar i att som princip bl a alla dansbandsmusiker gör lika dant som andra gör – och ingen frågar sig varför ❓


  Det eller de dansband som skulle göra det – och skaffa sig en ljudtrycksmätare för att se till att ljudtrycket framför högtalarna vid scenen höll sig under 85 dB(A) – tror jag på mycket goda grunder på kort tid skulle ”segla upp” till nivån som de allra populäraste dansorkestrarna i Sverige.

  Detta därför att mååånga av publiken är urless på att skrika sig hesa för att verbalt kunna kommunicera med varandra (Varför tror Du att publiken sviker = dansbanor läggs ned ?).

  Men decibelknarkarna = betydande färre än 10 % av publiken – kommer nog inledningsvis att bli ledsna – men lite spill får hen alltid räkna med. Men deras ”sjukdom” kommer att ”läkas ut” över lite tid sett, förhoppningsvis… 💡

  – slut citat härifrån.  MIN UPPLEVELSERANKING AV KVÄLLEN

  Spontana publikapplåder: På nivån två (2) på en skala från 1-10

  Balans mellan bas- och trumljud (10-200 Hz) och diskant: Basens ljudtryck var ca 102 dB(A) och diskanten ca 93 dB(A) = alltihopa var på tok för högt och ”snett” – för att det hela skulle kunna upplevas som njutbart av en normalhörande person utan proppar i öronen

  Möjligheterna för publiken att prata med varandra utan att skrika: På nivån två (2) på en skala från 1-10

  Musikernas förmåga att se och känna av vad publiken ville ha = inter-aktionen med publiken: På nivån ett (1) på en skala från 1-10 – avseende att ”se” på publiken – vad som var en lämplig ljutrycksnivå för basen i lokalen ifråga.


  Övrigt:
  1.
  Jag hoppas på att Stensons framgent placerar högtalarna på scengolvets framkant – och lutar dem ca 45° bakåt. Då kommer ljudtryckena framför högtalarna vid scenen att fara an mot taket och sen ned över publiken – istället för att som nu fara direkt in i publiken.

  2. Jag hoppas också på att Stensons investerar i en ljudtrycksmätare – så att dom vid soundchecken kan ställa in rätt ljudtryck (jag använder den med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från 31,5 Hz och diskanten upp till 8 kHz) = förändras till en än mera ”publikfriande” orkester – som framgent lägger ljudtrycket UNDER 85 dB(A) framför högtalarna vid scenen [effektiva hörselskydd SKALL användas vid ljudtrycket 85 dB(A) och däröver !] = upphör med att spela musik live för att ENDAST tillgodose de ”hörseldefekta decibelknarkarnas” önskemål = väsentligt FÄRRE än 10 % av publiken – som jag ser det.


  PS.
  Som princip ÄR det OMÖJLIGT att vid soundchecken på gehör = utan ”hastighetsmätare” = ljudtrycksmätare – ställa in ljudtryckena framför högtalarna vid scenen för musik live så att de blir under 85 dB(A) eller annan vald ljudtrycksnivå. I så fall skulle det vara möjligt att håll t ex 90 km/tim med en Rolls-Royce av senaste årsmodell på en motorväg – utan fungerande hastighetsmätare eller varvtalsmätare.

  Det är det bevisligen EJ – som något annat än undantag som bekräftar principen. Detta därför att efter några få minuter så uppstår fartblindhet. Dagens ljudanläggningar kan gott jämföras med Rollsar.


  Det är som princip helt OMÖJLIGT för en polis att fälla en fortkörare för fortkörning – på grunden att polisen tycker att fortköraren kört för fort. För att fälla fortköraren krävs att polisen använt sig av en godkänd mätare för kontroll av hastigheten.

  Det är som princip helt OMÖJLIGT att föra några vettiga resonemang om vad som är för högt, vad som är för lågt, vad som är lagom – eller vad som är däröver, därunder eller däremellan för musik live – ifall det ej grundas på vad en ”hastighetsmätare” för musik live visar = en ljudtrycksmätare. Allt annat blir bara helt meningslöst och ”oändligt babbel” – som jag ser det.


  Så musiker och/eller publik – som hävdar att det spelas med mänskliga ljudtrycksnivåer = under 85 dB(A) [ljudtrycksnivån där hen blir lomhörd efter några få minuter och kan få irreversibla hörselskador efter ca två (2) timmar – enligt föreningen ”Artister och Musiker mot tinnitus” (AMMOT)] – vet helt enkelt ej alls vad dom pratar om – ifall dom ej är utrustade med en ljudtrycksmätare.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.

  Vad tror Du ❓


  ————————————————————————————————————


  CHIQUITAGALEJAN SÖNDAGEN DEN 15 AUGUSTI 2013


  I mars 2008 – så började jag skicka email och skriva i arrangörernas och orkestrarnas gästböcker om de på tok för höga ljudtrycken = lomhördhet för publiken. Men responsen har i stort sett varit frånvarande – och jag var på väg att ”ge upp”.

  Men i lördags (19/1-13) var jag i Tingvalla – och fick den bästa responsen någonsin – på hur ”riktig dansmusik” skall framföras. Lajbans med Nicke & Olle Fredriksson stod för musiken – och med all rätt den bästa dansmusiken jag har upplevt på ”tider jag minns”. Bilderna HÄR bekräftar också att det var mååånga flera än jag som TRIVDES ❗ Så tummen upp för Lajbans, verkligen… 💡 🙄

  – slut citat ifrån en bit ned i texten här.


  Tummen upp nu för Chiquita också – för dom höll ljudtrycket under hela kvällen UNDER under 91 dB(A) – och hade god balans mellen basen och diskanten.

  Så måhända finns det ändå en framtid för en mycket STÖRRE tillströmning av publik till dansbanorna – ifall det mer och mer börjar spelas dansmusik live med ljudtryck under lomhördhetsgränsen 85 dB(A) = den fina svenska dansbanekulturen kan bli än finare. Nu nedlagda dansbanor kan börja återuppstå och nya kan komma att byggas – hoppas jag innerligt på.


  Jag kan ej ens i min vildaste fantasi föreställa mig att musiker ”drar på för kung och fosterland” för att medvetet skada publikens hörsel och störa trivseln – och än mindre sig själva – utan dom är helt enkelt dåligt pålästa om musikljud allmänt sett – och om för höga dB(A)-ljudtryck i synnerhet. Ingenting blir ju mera rätt av att mååånga gör samma fel

  Jag tror därför på på goda grunder att detta med på tok för höga ljudtryck för musik live – bottnar i att som princip bl a alla dansbandsmusiker gör lika dant som andra gör – och ingen frågar sig varför ❓


  Det eller de dansband som skulle göra det – och skaffa sig en ljudtrycksmätare för att se till att ljudtrycket framför högtalarna vid scenen höll sig under 85 dB(A) – tror jag på mycket goda grunder på kort tid skulle ”segla upp” till nivån som de allra populäraste dansorkestrarna i Sverige.

  Detta därför att mååånga av publiken är urless på att skrika sig hesa för att verbalt kunna kommunicera med varandra (Varför tror Du att publiken sviker = dansbanor läggs ned ?).

  Men decibelknarkarna = betydande färre än 10 % av publiken – kommer nog inledningsvis att bli ledsna – men lite spill får hen alltid räkna med. Men deras ”sjukdom” kommer att ”läkas ut” över lite tid sett, förhoppningsvis… 💡

  – slut citat härifrån.


  Det ligger ej för mig att som anonym ”smyga i buskarna” på nätet – och ”gnälla” över orkestrarnas på tok för höga ljudtryck. Därför vinnlägger jag mig om att i första hand per email informera orkestrarna om hur jag har upplevt danskvällen. Det följande skickade jag till micke@nojeskallan.se f v b till Chiquitas den 16 augusti 2013 kl 19:50.

  GALEJAN

  Hej,

  Tack för Er goa spelning på Galejan i söndags. Jag ser fram emot nästa danskväll med Er.

  Min ranking av Galejan-danskvällen med Er finns på min blogg här. Den finns direkt efter rankingen av Glenn Endys och Stensons.

  Tills Wi möts igen…

  Ha det BÄTTRE och BÄTTRE !

  önskar Josef Boberg

  Tel.nr 0430-215 66  MIN UPPLEVELSERANKING AV KVÄLLEN

  Spontana publikapplåder: På nivån fyra (4) på en skala från 1-10

  Balans mellan bas- och trumljud (10-200 Hz) och diskant: God balans altihopa var under 91 dB(A). Men likväl för högt framför högtalarna vid scenen – för att det hela skulle kunna upplevas som njutbart av en normalhörande person utan proppar i öronen

  Möjligheterna för publiken att prata med varandra utan att skrika: På nivån sex (6) på en skala från 1-10

  Musikernas förmåga att se och känna av vad publiken ville ha = inter-aktionen med publiken: På nivån fyra (4) på en skala från 1-10 – avseende att ”se” på publiken – vad som var en lämplig ljudtrycksnivå framför högtalarna vid scenen i lokalen ifråga. I övrigt på nivån sex (6).


  Övrigt:
  1.
  Jag hoppas på att Chiquita framgent placerar högtalarna på scengolvets framkant – och lutar dem ca 45° bakåt. Då kommer ljudtryckena framför högtalarna vid scenen att fara an mot taket och sen ned över publiken – istället för att som nu fara direkt in i publiken.

  2. Jag hoppas också på att Chiquita investerar i en ljudtrycksmätare – så att dom vid soundchecken kan ställa in rätt ljudtryck (jag använder den med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från 31,5 Hz och diskanten upp till 8 kHz) = förändras till en än mera ”publikfriande” orkester – som framgent lägger ljudtrycket UNDER 85 dB(A) framför högtalarna vid scenen [effektiva hörselskydd SKALL användas vid ljudtrycket 85 dB(A) och däröver !] = upphör med att spela musik live för att ENDAST tillgodose de ”hörseldefekta decibelknarkarnas” önskemål = väsentligt FÄRRE än 10 % av publiken – som jag ser det.


  PS.
  Som princip ÄR det OMÖJLIGT att vid soundchecken på gehör = utan ”hastighetsmätare” = ljudtrycksmätare – ställa in ljudtryckena framför högtalarna vid scenen för musik live så att de blir under 85 dB(A) eller annan vald ljudtrycksnivå. I så fall skulle det vara möjligt att håll t ex 90 km/tim med en Rolls-Royce av senaste årsmodell på en motorväg – utan fungerande hastighetsmätare eller varvtalsmätare.

  Det är det bevisligen EJ – som något annat än undantag som bekräftar principen. Detta därför att efter några få minuter så uppstår fartblindhet. Dagens ljudanläggningar kan gott jämföras med Rollsar.


  Det är som princip helt OMÖJLIGT för en polis att fälla en fortkörare för fortkörning – på grunden att polisen tycker att fortköraren kört för fort. För att fälla fortköraren krävs att polisen använt sig av en godkänd mätare för kontroll av hastigheten.

  Det är som princip helt OMÖJLIGT att föra några vettiga resonemang om vad som är för högt, vad som är för lågt, vad som är lagom – eller vad som är däröver, därunder eller däremellan för musik live – ifall det ej grundas på vad en ”hastighetsmätare” för musik live visar = en ljudtrycksmätare. Allt annat blir bara helt meningslöst och ”oändligt babbel” – som jag ser det.


  Så musiker och/eller publik – som hävdar att det spelas med mänskliga ljudtrycksnivåer = under 85 dB(A) [ljudtrycksnivån där hen blir lomhörd efter några få minuter och kan få irreversibla hörselskador efter ca två (2) timmar – enligt föreningen ”Artister och Musiker mot tinnitus” (AMMOT)] – vet helt enkelt ej alls vad dom pratar om – ifall dom ej är utrustade med en ljudtrycksmätare.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.

  Vad tror Du ❓


  FORTSÄTTNING I DEN FÖLJANDE KOMMENTAREN.

 43. Josef Boberg skriver:

  Om innehållet i bloggen i detta register.


  DEL TIO – JOSEFS RANKNING AV DANSKVÄLLAR


  Livet i kött är som en öppen bokmen mååånga ”läser” bara EN sida – om bl a mänskliga ljudtrycksnivåer
  [= med stor ”råge” under 91 dB(A)] för musik live.

  Ifall Du tar till Dig något av innehållet i mina ranking-kommentarer med länkningar på den här linan så kan det vara bra – och ifall Du ej alls tar till Dig så är det lika bra – vad mig anbelangar. Ditt liv är Ditt liv – och det har jag INGEN rätt att ”lägga mig i”. / Josef


  Tips.
  Söker Du ranking av en specifik orkester – skriv då in orkesterns namn i sökfunktionen på Din webbläsare med versaler och ”bocka” för det till höger om sökrutan (Du kommer mera ”rätt på” då) = längst ned till vänster på sidan (ifall Du har öppnat den funktionen längst upp i menyraden på Din webbläsare). Sen är det bara att klicka på – för att ta del av ALLT som jag har upplevt med den orkestern t o m den 8/10-13. Därefter finns min ranking av danskvällar här. Ranking av danskväll med en orkester som spelade ljuv musik live finns här.


  SvD den 9 september 2002

  ”TRE AV FYRA MUSIKER FÅR TINNITUS

  En ny undersökning visar att nästan hälften av ungdomarna tycker att ljudnivån på konserter och diskotek är för hög och många tar med sig öronproppar.
  – Det är vansinnigt fånigt att både musiker och publik står med hörselskydd, säger Kim Kähäri, hörselforskare vid Göteborgs universitet, som i fredags disputerade på en avhandling om musikers hörselskador
  (ca 17 % av befolkningen har tinnitus).

  – Vill folk ha de här ljudnivåerna ? För vem spelar man så högt egentligen ❓ ”

  – slut citat härifrån.


  ————————————————————————————————————


  CLAES LÖVGRENSSUNDSPÄRLAN TISDAGEN DEN 24 SEPTEMBER 2013


  ”Det tar sig – sa mordbrännaren – när skithuset brann.”

  Vid spelningen i Ramshall lördagen den 1 juni i år (min ranking av den kvällen finns här) – så var ljudtrycket genomgående över 97 dB(A) – och på Sundspärlan som högst ”bara” ca 92 dB(A) med god balans mellan bas och diskant. Så jag njöt i fulla drag hela kvällen – för jag använde proppar [de tar ned ljudtrycket ca 20 dB(A)].

  Dock… – den snabba extralåten efter de två himla goa låtarna i sista danserna undantagen. Då vräkte Claes & Co på med ljudtrycket ca 95 dB(A) för diskanten och ca 102 dB(A) för basen = rena rama discodundret. Jag sa då till damen som jag dansade med: ”För att ej totalt förstöra den goa känslan av att ha dansat till de två goa sista-dansen-låtarna och kvällen i övrigt – så vill jag ej dansa den här snabba disco-dundriga låten med Dig eller någon annan.” Det replikerade den både goa och sensuella damen med: ”Näh… – det vill ej jag heller.” – och så blev det.


  Därefter tog jag mig skyndsamt ut ur lokalen – och räddade därmed det mesta av min känsla av den himla goa danskvällen i övrigt.

  Jag har ALDRIG förstått – och kommer mest sannolikt ALDRIG att förstå – hur musiker kan inbilla sig att dom spelar liv i publiken med med såväl snabba som disco-dundriga musik live-låtar. Som jag upplever det så blir det precis motsatt = orkestrarna spelar ”skiten ur” publiken med sådant = orkestrarna spelar ”livet ur” ur publiken med sådant. Om hur det kan komma sig – har jag tämligen ingående ”benat ut” här.


  Ca 1, 5 miljoner i Sverige (= ca 16 procent av befolkningen) har redan tinnitus = bl a ringningar och/eller andra störande ljud som påverkar det dagliga livet – och som påverkar allmäntillståndet med t ex koncentrationssvårigheter och sömnproblem. Hur många hundra tusen eller miljoner till skall det behöva bli ? – innan dom som producerar musik live = musikerna själva – inser att dom bevisligen är en av huvudorsakerna till att så mååånga har tinnitus.

  Vid ett kontinuerligt ljudtryck av ca 91 dB(A) blir en normalhörande person lomhörd efter några få minuter – och kan få irreversibla hörselskador efter ca två timmar. Detta alldeles oavsett ifall det är kontinuerligt musik-buller eller annat buller.

  Som princip INGEN med förståndet och hörseln i behåll – skulle kunna tänka sig att frivilligt vistas på en arbetsplats (som princip ALLA arbetsgivare känner till att personalen blir stressad av kontinuerliga ljudtrycksnivåer över ca 80 dB(A) – och därmed gör en sämre arbetsinsats) eller annorstädes under fyra timmar – och för det betala 150 kr eller mer – med ett kontinuerligt ljudtryck av 91 dB(A) och däröver – utan att använda effektiva hörselskydd.


  Så nu återstår bara två saker att göra – för att ej fler och fler skall drabbas av tinnitus.

  1. Lagstifta om att all publik, personal och musikerna själva – vid musik live-föreställningar med ljudtrycket 91 dB(A) och däröver – TVINGANDE skall använda effektiva = godkända hörselskydd

  2. Att musikerna själva skaffar sig ljudtrycksmätare – och därmed själva kan se till så att ljudtryckena vid sin musik live ”med råge” ligger UNDER lomhördhetsgränsen 91 dB(A).


  Personligen tycker jag att pkt 2 är det mest naturliga, snabbaste, billigaste och på alla sätt det mest vettiga. Som jag ser det så finns det i Sverige idag mer än nog av lagar redan att hålla reda på = någon gång måste politikerna och lagstiftarna själva komma på att Wi behöver ej flera lagar – utan avsevärt betydande färre – för att Wi skall kunna säga att Wi lever i en rättsstat.

  Till detta med på tok för höga ljudtryck vid dagens musik live-arrangemang – bör rätteligen det följande föras…


  Jag kan ej ens i min vildaste fantasi föreställa mig att musiker ”drar på för kung och fosterland” för att medvetet skada publikens hörsel och störa trivseln – och än mindre sig själva – utan dom är helt enkelt dåligt pålästa om musikljud allmänt sett – och om för höga dB(A)-ljudtryck i synnerhet. Ingenting blir ju mera rätt av att mååånga gör samma fel

  Jag tror därför på på goda grunder att detta med på tok för höga ljudtryck för musik live – bottnar i att som princip bl a alla dansbandsmusiker gör lika dant som andra gör – och ingen frågar sig varför ❓


  Det eller de dansband som skulle göra det – och skaffa sig en ljudtrycksmätare för att se till att ljudtrycket framför högtalarna vid scenen höll sig under 91 dB(A) – tror jag på mycket goda grunder på kort tid skulle ”segla upp” till nivån som de allra populäraste dansorkestrarna i Sverige.

  Detta därför att mååånga av publiken är urless på att skrika sig hesa för att verbalt kunna kommunicera med varandra (Varför tror Du att publiken sviker = dansbanor läggs ned ?).

  Men decibelknarkarna = betydande färre än 10 % av publiken – kommer nog inledningsvis att bli ledsna – men lite spill får hen alltid räkna med. Men deras ”sjukdom” kommer att ”läkas ut” över lite tid sett, förhoppningsvis… 💡

  – slut citat härifrån.


  Det ligger ej för mig att som anonym ”smyga i buskarna” på nätet – och ”gnälla” över orkestrarnas på tok för höga ljudtryck. Därför vinnlägger jag mig om att i första hand per email informera orkestrarna om hur jag har upplevt danskvällen. Det följande skickade jag till claes@claeslovgrens.se den 26 september 2013 kl 05:48.

  SUNDSPÄRLAN

  Hej Claes,

  Tack för Er goa spelning på Sundspärlan i tisdags. Jag ser fram emot nästa danskväll med Er.

  Min ranking av danskvällen med Er finns på min blogg här.

  Tills Wi möts igen…

  Ha det BÄTTRE och BÄTTRE !

  önskar Josef

  Tel.nr 0430-215 66  MIN UPPLEVELSERANKING AV KVÄLLEN

  Spontana publikapplåder: På nivån tre (3) på en skala från 1-10

  Balans mellan bas- och trumljud (10-200 Hz) och diskant: God balans (den sista låten undantagen) men alltihopa var ca 3 dB(A) för högt framför högtalarna vid scenen – för att det hela skulle kunna upplevas som njutbart av en normalhörande person utan proppar i öronen

  Möjligheterna för publiken att prata med varandra utan att skrika: På nivån fyra (4) på en skala från 1-10

  Musikernas förmåga att se och känna av vad publiken ville ha = inter-aktionen med publiken: På nivån tre (3) på en skala från 1-10 – avseende att ”se” på publiken – vad som var en lämplig ljudtrycksnivå framför högtalarna vid scenen i lokalen ifråga. I övrigt på nivån fyra (4).


  Övrigt:
  1.
  Jag hoppas på att Claes Lövgrens framgent placerar bashögtalarna på scengolvets framkant – och lutar dem ca 45° bakåt – samt riktar de upphissade diskanthögtalarna mot taket också. Då kommer ljudtryckena framför högtalarna vid scenen att fara an mot taket och sen ned över publiken – istället för att som nu fara direkt in i publiken.

  2. Jag hoppas också på att Claes Lövgrens investerar i en ljudtrycksmätare – så att dom vid soundchecken kan ställa in rätt ljudtryck (jag använder den med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från 31,5 Hz och diskanten upp till 8 kHz. När man trycker på knappen ”högsta ljudtryck” – så registrerar den basen – enär basljudtrycket som princip ALLTID är högst i dagens musik live) = förändras till en än mera ”publikfriande” orkester – som framgent lägger ljudtrycket UNDER 91 dB(A) framför högtalarna vid scenen [effektiva hörselskydd SKALL användas vid ljudtrycket 91 dB(A) och däröver !] = upphör med att spela musik live för att ENDAST tillgodose de ”hörseldefekta decibelknarkarnas” önskemål = väsentligt FÄRRE än 10 % av publiken – som jag ser det.


  PS.
  Som princip ÄR det OMÖJLIGT att vid soundchecken på gehör = utan ”hastighetsmätare” = ljudtrycksmätare – ställa in ljudtryckena framför högtalarna vid scenen för musik live så att de blir under 91 dB(A) eller annan vald ljudtrycksnivå. I så fall skulle det vara möjligt att håll t ex 90 km/tim med en Rolls-Royce av senaste årsmodell på en motorväg – utan fungerande hastighetsmätare eller varvtalsmätare.

  Det är det bevisligen EJ – som något annat än undantag som bekräftar principen. Detta därför att efter några få minuter så uppstår fartblindhet. Dagens ljudanläggningar kan gott jämföras med Rollsar.


  Det är som princip helt OMÖJLIGT för en polis att fälla en fortkörare för fortkörning – på grunden att polisen tycker att fortköraren kört för fort. För att fälla fortköraren krävs att polisen använt sig av en godkänd mätare för kontroll av hastigheten.

  Det är som princip helt OMÖJLIGT att föra några vettiga resonemang om vad som är för högt, vad som är för lågt, vad som är lagom – eller vad som är däröver, därunder eller däremellan för musik live – ifall det ej grundas på vad en ”hastighetsmätare” för musik live visar = en ljudtrycksmätare. Allt annat blir bara helt meningslöst och ”oändligt babbel” – som jag ser det.


  Så musiker och/eller publik – som hävdar att det spelas med mänskliga ljudtrycksnivåer = under 91 dB(A) [ljudtrycksnivån där hen blir lomhörd efter några få minuter och kan få irreversibla hörselskador efter ca två (2) timmar – enligt föreningen ”Artister och Musiker mot tinnitus” (AMMOT)] – vet helt enkelt ej alls vad dom pratar om – ifall dom ej är utrustade med en ljudtrycksmätare.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.

  Vad tror Du ❓


  ————————————————————————————————————


  ELISAS I RAMSHALL LÖRDAGEN DEN 28 AUGUSTI 2013


  Videon är ett gott exempel på musik där basljudtrycket ligger under diskanten – som bärare av diskantmusiken = de övriga instrumenten och sången. Varför skall det vara så jävla omöjligt att få uppeva det när orkestrarna på dansbanorna spelar sin musik live för publik ❓


  Mail skickat 3/10-13 kl 06:48 till info@elisas.se

  Hej Elisa,

  Det har nu gått några dagar sedan mitt förra mail. Jag undrar om Du tänker svara på mina nedan ställda frågor – eller om Du tycker att jag kan göra min ranking av kvällen utan något svar från Dig.

  Med bästa hälsning / Josef


  Mail skickat 29/9-13 kl 00.25 till Tonart cattis@ls-tonart.se f v b till Elisas.

  Hej Elisa,

  Jag hoppas att det gick bra med körsången.

  Jag har varit i Ramshall ikväll – men åkte hem efter pausen. Detta därför att diskrepansen = skillnaden mellan bas och diskant – till förmån för basen – var sådan att det ej gick att njuta av den goa diskantmusiken som levererades. Din ersättare som vokalist var ju en fantastisk ”sångfågel”, verkligen… – men någon påtaglig: ”Glädje och energi – nu dansar vi!” – blev det ej hos den fåtaliga publiken – beroende av att basljudtrycket var på tok för högt, tyvärr tyvärr… 😥

  Det påtalade jag alldeles i början av kvällen – till grabben som var ute på golvet och kontrollerade hur det lät. Men det blev ju ingen påtaglig förändring till det bättre för det.


  På CD är det ju alltid perfekt balans mellan ljudtrycken för basljuden relativt diskanten = diskanten ligger ljudtrycksmässigt högst och sen kommer basljuden och så att säga ”bär upp” det hela. Det hörs ju tydligt även för den ”stendöve” t ex här.

  Ungefär som kölen på ett fartyg gör – och hamnar kölen ovanför vattenytan så havererar fartyget obönhörligen.


  Ljudtrycket för diskanten låg i kväll i Ramshall på ca 92 dB(A) – och för basljudtrycket på ca 100 dB(A) = musik-kölen var ovanför vattenytan = musik-”fartyget” hade förlist.

  Innan jag gör min ranking av kvällen med Er på min blogg – så undrar jag om Du kan förklara för mig varför det blev som det blev ikväll.


  Spelar ni alltid numera musik live så – eller var det ett olycksfall i arbetet ?

  Noteras bör också att pausmusiken var än värre – därför att där var skillnaden mellan diskanten och basen ca 10 dB(A) – till förmån för basljudtrycket – enligt vad min ljudtrycksmätare visade (jag använder den med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från 31,5 Hz och diskanten upp till 8 kHz. När man trycker på knappen ”högsta ljudtryck” – så registrerar den basen – enär basljudtrycket som princip ALLTID är högst i dagens musik live).


  Tills Wi möts igen…

  Ha det BÄTTRE och BÄTTRE !

  önskar Josef

  Tel.nr 0430-215 66


  PS. Jag kan ej ens i min vildaste fantasi föreställa mig att musiker ”drar på för kung och fosterland” för att medvetet skada publikens hörsel och störa trivseln – och än mindre sig själva – utan dom är helt enkelt dåligt pålästa om musikljud allmänt sett – och om för höga dB(A)-ljudtryck i synnerhet. Ingenting blir ju mera rätt av att mååånga gör samma fel

  Jag tror därför på på goda grunder att detta med på tok för höga ljudtryck för musik live – bottnar i att som princip bl a alla dansbandsmusiker gör lika dant som andra gör – och ingen frågar sig varför ❓


  Det eller de dansband som skulle göra det – och skaffa sig en ljudtrycksmätare för att se till att ljudtrycket framför högtalarna vid scenen höll sig under 91 dB(A) – tror jag på mycket goda grunder på kort tid skulle ”segla upp” till nivån som de allra populäraste dansorkestrarna i Sverige.

  Detta därför att mååånga av publiken är urless på att skrika sig hesa för att verbalt kunna kommunicera med varandra (Varför tror Du att publiken sviker = dansbanor läggs ned ?).

  Men decibelknarkarna = betydande färre än 10 % av publiken – kommer nog inledningsvis att bli ledsna – men lite spill får hen alltid räkna med. Men deras ”sjukdom” kommer att ”läkas ut” över lite tid sett, förhoppningsvis… 💡

  – slut citat härifrån.


  På detta föreligger inget svar.

  När jag i tisdags (1/10-13) var på Sundspärlan och dansade till Micke Ahlgrens (min ranking av den kvällen finns här) – så dansade jag med två damer som hade varit i Ramshall i lördags. Den ena av dom sa att hon tyckte Elisas basdundrade på för jävligt – så hon hade åkt hem långt före pausen = 170 kr för ca 1,5 timmars dans. Den andra tyckte detsamma – men stannade ändå kvar till ca 23.30. Jag åkte ju hem direkt efter pausen – och skrev när jag kom hem det ovanstående mailet till Elisas.


  MIN UPPLEVELSERANKING AV KVÄLLEN

  Spontana publikapplåder: På nivån ett (1) på en skala från 1-10

  Balans mellan bas- och trumljud (10-200 Hz) och diskant: Åt helvete för högt basljudtryck och diskanten var ca 2 dB(A) för hög framför högtalarna vid scenen – för att det hela skulle kunna upplevas som njutbart av en normalhörande person utan proppar i öronen

  Möjligheterna för publiken att prata med varandra utan att skrika: På nivån ett (1) på en skala från 1-10

  Musikernas förmåga att se och känna av vad publiken ville ha = inter-aktionen med publiken: På nivån ett (1) på en skala från 1-10 – avseende att ”se” på publiken – vad som var en lämplig ljudtrycksnivå framför högtalarna vid scenen i lokalen ifråga.

  Övrigt:
  1.
  Jag hoppas på att Elisas framgent placerar högtalarna på scengolvets framkant – och lutar dem ca 45° bakåt. Då kommer ljudtryckena framför högtalarna vid scenen att fara an mot taket och sen ned över publiken – istället för att som nu fara direkt in i publiken.

  2. Jag hoppas också på att Elisas investerar i en ljudtrycksmätare – så att dom vid soundchecken kan ställa in rätt ljudtryck (jag använder den med artikelnr 48203 – som mäter bas- och trumljuden från 31,5 Hz och diskanten upp till 8 kHz. När man trycker på knappen ”högsta ljudtryck” – så registrerar den basen – enär basljudtrycket som princip ALLTID är högst i dagens musik live) = förändras till en än mera ”publikfriande” orkester – som framgent lägger ljudtrycket UNDER 91 dB(A) framför högtalarna vid scenen [effektiva hörselskydd SKALL användas vid ljudtrycket 91 dB(A) och däröver !] = upphör med att spela musik live för att ENDAST tillgodose de ”hörseldefekta decibelknarkarnas” önskemål = väsentligt FÄRRE än 10 % av publiken – som jag ser det.


  PS.
  Som princip ÄR det OMÖJLIGT att vid soundchecken på gehör = utan ”hastighetsmätare” = ljudtrycksmätare – ställa in ljudtryckena framför högtalarna vid scenen för musik live så att de blir under 91 dB(A) eller annan vald ljudtrycksnivå. I så fall skulle det vara möjligt att håll t ex 90 km/tim med en Rolls-Royce av senaste årsmodell på en motorväg – utan fungerande hastighetsmätare eller varvtalsmätare.

  Det är det bevisligen EJ – som något annat än undantag som bekräftar principen. Detta därför att efter några få minuter så uppstår fartblindhet. Dagens ljudanläggningar kan gott jämföras med Rollsar.


  Det är som princip helt OMÖJLIGT för en polis att fälla en fortkörare för fortkörning – på grunden att polisen tycker att fortköraren kört för fort. För att fälla fortköraren krävs att polisen använt sig av en godkänd mätare för kontroll av hastigheten.

  Det är som princip helt OMÖJLIGT att föra några vettiga resonemang om vad som är för högt, vad som är för lågt, vad som är lagom – eller vad som är däröver, därunder eller däremellan för musik live – ifall det ej grundas på vad en ”hastighetsmätare” för musik live visar = en ljudtrycksmätare. Allt annat blir bara helt meningslöst och ”oändligt babbel” – som jag ser det.


  Så musiker och/eller publik – som hävdar att det spelas med mänskliga ljudtrycksnivåer = under 91 dB(A) [ljudtrycksnivån där hen blir lomhörd efter några få minuter och kan få irreversibla hörselskador efter ca två (2) timmar – enligt föreningen ”Artister och Musiker mot tinnitus” (AMMOT)] – vet helt enkelt ej alls vad dom pratar om – ifall dom ej är utrustade med en ljudtrycksmätare.