MOBIL-IT-SMOG = STRESS = BL A HJÄRNSJUKDOMAR – ELLER ?


For translation of this to English – ”click” here.


Hjärnan förändras av mobilen

Forskning visar att vår hjärna kan förändras eller till och med krympa av att vi ständigt är uppkopplade med mobiler, läsplattor och datorer.

I en rapport från Internetstiftelsen använder var tredje tvååring internet och bara tre procent av befolkningen saknar mobil.

Nu visar forskning att våra hjärnor kan förändras av att vi numera så intensivt använder internet, inte minst i våra mobiler. Vissa studier tyder till och med på att delar av hjärnan bokstavligen krymper, något som man tidigare sett som ett resultat av långvarig stress.

– slut citat härifrån.


Wifi, Microwaves and the Consequences to our Health – Barrie Trower

Mr. Barrie Trower, a British physicist who was a microwave weapons expert and who worked for the Royal Navy and the British Secret Service, talks about the health effects of WiFi and other forms of microwave radiation.


22 september 2015 med docent Olle Johansson – som har forskat på sambanden mellan elektromagnetisk strålning och sjukdomar sedan slutet av 1970-talet: ”Universitetslektor, docent Johansson KI
– Mänsklighetens existens kan vara hotad”

Bekymret är ej i första hand dom ca 3,5 procent = ca 350 000 av befolkningen i Sverige – som är känsliga för artficiell = konstgjord elektromagnetisk strålning – för dom skyddar sig så gott det går.

Huvudbekymret är dom som i sin omedvetna okunskap tror att dom ”tål” den artficiella = konstgjorda elektromagnetisk strålningen – för dom skyddar sig ej. Dom kan få bl a irreversibla DNA-skador. Om tolv sätt att skydda sig här.

”Är människor mindre känsliga än kor ?”


Frihetstillstånd för bloggägaren Josef Boberg finns här.

Om innehållet i bloggen i detta register.


Livet i kött är som en öppen bokmen mååånga ”läser” bara EN sida – om bl a den trådlösa tekniken-myntets baksida.


VÄL BEKOMME BÄSTA BESÖKARE”DET GÄLLER LIVET”

– ifall Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens länder – ej tar egna initiativ för att reducera den trådlösa teknikens hälsopåverkan.


11/5-15 – 190 forskare från hela världen har ställt krav på FN och WHO att ändra gällande riktlinjer för strålningsnivåer från trådlös teknik – och om det här. Skrivelsen som sådan översatt till svenska finns här. Mera om detta här och ej minst här. En tre minuter kort video om detta här.

20/7-15 – Strålning får blodcellerna att klumpa ihop sig.


Beträffande mobiltelefoner och cancer bör man veta att mobilstrålningen bl.a. ökar halten av ett cancerframkallande ämne som heter malondialdehyde (= oxidativ stress – min anm). Ökas i direkt proportion till inkommande oxiderande strålning. Bildas även i mat i mikrovågsugn… Detta har uppmätts i studier, …

– slut citat härifrån.

Mera i sak om detta här.


Mikrovågor från trådlös teknik skador människor långt under nuvarande gränsvärden, genom mekanismer på cellnivå. Dessa biologiska mekanismer kan – helt eller delvis – ligga bakom ”oförklarliga” sjukdomar som plötslig hjärtdöd, hjärtarytmier som t ex takykardi, kronisk trötthet (ME), försvagat immunförsvar, minskad manlig och kvinnlig fertilitet, överkänslighetssjukdomar, kemisk allergi (MCS), fibromyalgi, depression, demens, ALS, grå starr, posttraumatisk stress, ökade DNA-skador, barncancer, leukemi hos spädbarn, autism och problem som sömnstörningar etc.

Effekterna verkar kunna drabba alla flercelliga djur, och är påvisade hos exempelvis blåmusslor och fruktflugor. Groddjur verkar vara särskilt känsliga för påverkan från elektromagnetiska fält och det är mycket möjligt att EMF kan påverka bins orientering.

Konsekvensen av det professor Martin Pall har funnit, är att vi står inför en ny och generell miljöförorening. Vissa har kallat det ”århundradets miljöbomb”.

– slut citat av texten under videon: ”Hur mobilstrålning, WiFi & EMF skadar oss” – genom att EMF-strålningen skadligt påverkar kalciumkanalerna/kalsciumsignalerna och därmed stamcellerna i Kroppen. Det är väl belagt i uppåt tusen oberoende forskningsrapporter enligt professor Martin Pall.

= det är ej en termiskt värmande microugnseffekt av EMF – som i första hand ger skador på Kroppen. Strålsäkerhetsmynighetens åsatta högsta tillåtna strålningsvärden är baserade på ENBART de termiska effekterna.
Klokt eller förryckt ❓


Illustration över hur mycket mikrovågsstrålningen ökat


11/2-15 – Hjerneforsker advarer (varnar) mod iPad: ”Frygter en hel generation af autister !”

WiFi Rapport – ”Mänskligheten står på randen till avgrunden !” – av Barrie Trower september 2013. Saga eller Sanning ❓

Forskningsrapporter om sambanden mellan bl a hjärntumörer och trådlös teknik finns t ex här.


Orgone Energy – A breakthrough that has already happened – GLOBAL BEM conference Nov 2012. Handlar bl a om hur att skydda sig för elektromagnetisk strålning från den trådlösa tekniken:

Orgone: ”En bevisad effektiv lösning” – och om orgone på Wikipedia här.

Saga eller Sanning ?


DU FÖRÄLDER !

Vet Du att barnen kan skadas för livet av den trådlösa tekniken i skolan och hemmen ?

Vet Du att strålningen från den trådlösa tekniken kan vara flera miljarder gånger starkare än vad människan är skapt för att tåla – och att barnen skadas mest ?

Vet Du att kommunens tjänstemän och politiker helt struntar i detta ? För att slippa ta ansvar så hänvisar de till en myndighet vars enda uppgift i praktiken verkar vara att gå industrins ärenden.

Vill Du veta vad media och myndigheter undanhåller – när det gäller hälsopåverkan av trådlös teknik ? Skicka då ett mail till kalle@maxicom.se. Ange bara ”Vill veta mera” som ämne, så får Du information i retur !

Kalle Hellberg, Maxicom AB

– slut citat av annons i Borås Tidning den 30 november 2014. Annonsen finns även publicerad på nätet här – och på Facebook här. Mera om detta för framförallt barn- och tonåringar så Livsviktiga ämne på Facebook här.


By the way – nytänkande om betydelsen av wårt eget agerande i det Wi drabbas av, om hur att förändra ett hopplöst föråldrat tänkande rörande bl a jorden Terras resurser, tillgång på mat som kan utplåna världssvälten, global- och nationalekonomi, Livets mening, om varför Wi fortfarande krigar med varandra i smått och stort mm här = ”Det Gäller Livet !” – och om att oreserverat vara Vän med sig själv här.


Publicerad den 28 oktober 2014. Advarer (varnar) mot ”digital demens”: ”En hel generasjon er i fare – Å gi barn nettbrett (iPad) er det dummeste man kan gjøre. Hjerneforsker Manfred Spitzer ser med frykt på fremtiden hvis vi ikke begrenser bruken av digitale medier.

– Ja, jeg tror vi får en økning i antall demente når dagens barn blir voksne, sier Spitzer.”

Professor Manfred Spitzer finns på Youtube här.


Publicerad den 20 oktober 2014. Nokiachef avslöjar: ”Mobilstrålning förstörde min hälsa”: ”Nokias tidigare tekniske direktör, Matti Niemelä, var involverad i utvecklingen av världens första mobiltelefoner, men blev allvarligt sjuk av mobiltelefonernas mikrovågsstrålning. Han fick till slut diagnosen multipel skleros (MS) men kände sig ändå lättad eftersom han befarade att det kunde vara något mycket värre: hjärntumör.” – slut citat ifrån artikeln.

Elektrosmog: Tolv sätt att undvika det.


Publicerad den 5 oktober 2014 – ”Health effects of electromagnetic fields”video ca (1 timme och 56 min). Olle Johansson is associate professor at the Experimental Dermatology Unit, Department of Neuroscience, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.

Olle Johansson har forskat på sambanden mellan folkhälsans försämring och ökningen av elektromagnetisk strålning sedan början av 1980-talet (video på svenska, ca 1 timme och 44 min). Hans sammanfattning, i de här två videos, av sin egen och andras forskning, går ej av för ”hackor”. För den vetgirige om bl a den trådlösa tekniken-myntets baksida är de här två videos ”guldgruvor” – bokstavligt talat. En läsvärd artikel av Olle den 14 oktober 2014 på NEWSVOICE finns här.


DRÖMMEN OM STRÅLNINGENS OFARLIGHET

I en dröm upplevde jag följande (nedtecknat när jag vaknade):

Telekomindustrin och deras penningstarka finansiärer upptäcker tidigt att den moderna trådlösa tekniken kan bli en fantastisk kassako, om allmänheten luras till att använda den i stor skala, men det fanns ett problem. Redan på 1940-talet började det komma rapporter om att den elektromagnetiska strålningen från trådlös teknik, t ex från radar, kan skada levande varelser biologiskt, att människor, djur och växter inte tål nivåer som ligger högre än vad vi är skapade till att tåla, alltså den naturliga bakgrundsstrålningen.

För att inte sätta käppar i hjulet för den trådlösa utvecklingen måste man få fram en trovärdig beskrivning om strålningens ofarlighet. Industrin tillsätter en grupp av ”oberoende forskare” som är villiga att för bra inkomster förmedla den information som industrin vill föra ut. Gruppen gavs ett ”myndigt” namn, International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, (ICNIRP). Som ledare och ordförande i denna grupp fann man en person som var extra villig att för betalning påverka hela gruppen att bli industrins talesmän, Michael Repacholi.

Hur skulle man lura allmänheten och nationernas myndigheter och politiker om ofarligheten med denna teknik? Efter många förslag enades man om att det skulle vara en ”röd tråd” genom allt som gruppen förde ut, och det blev att endast så stark strålning att värme uppstod i den kropp som träffades, kundeskada. Biologisk påverkan fick inte nämnas.

ICNIRP lät göra ett antal tester med plastdockor fyllda med vätska och gjorde mätning av temperatur i dessa vid påverkan av olika frekvenser och effekter. På så sätt kunde de få fram diagram som visade var man måste sätta gränser med god marginal, för att dockorna inte skulle koka av strålningen. Det blev de gränsvärden som de skulle sprida i världen.

Men att bara ha denna grupp som förmedlare av ”lämplig” information kanske skulle kunna uppfattas som en av industrin ”köpt partsinlaga”? Då kom Repacholi på den geniala idén att påverka FN-organet WHO, i vilken han hade några kompisar, att inrätta en avdelning som skulle jobba med strålningsfrågor, vilket också gjordes och Repacholi blev ordförande i den gruppen.

Nu hade man den ”oberoende expertgruppen” ICNIRP och även WHO:s arbetsgrupp för EMF-frågor, som alla borde anse vara en helt oberoende värnare av allmänhetens hälsa.

Men detta är inte nog, det måste gå att få till ytterligare en part i det stora indoktrineringsmaskineriet och här får Repacholi god hjälp av svensken Anders Ahlbom, som blivit ordförande i ICNIRP efter att Repacholi lämnade för att bli ordförande i WHO:s arbetsgrupp. Idén kom upp om att påverka de olika nationernas strålsäkerhetsmyndigheter att anlita egna rådgrupper för ”oberoende rådgivning” om strålning och hälsopåverkan. Sagt och gjort, de flesta nationer anlitar nu ”expertgrupper” för rådgivning, givetvis är dessa ”experter” medlemmar i ICNIRP, och eller har industrianknytning.

Nu har man fått den stora tyngd i uttalanden om strålningsrisker som industrin önskar, ICNIRP, WHO och de nationella rådgrupperna, alla anser att trådlös teknik är ofarlig och de bygger alla detta antagande på årliga ”expertrapporter” från ICNIRP.

ICNIRP går varje år igenom de engelskspråkiga rapporterna. Men för att vara industrin till lags så har man ett speciellt förfarande när man utvärderar dessa rapporter. Alla rapporter som påvisar allvarliga skador lägger man i ett särskilt stort fack benämnt ”Icke trovärdig”, medan de av industrin betalda rapporterna som påvisar ofarlighet hamnar i lilla facket ”Trovärdiga”.

När sedan SSM i Sverige bara får den lilla högen med ”trovärdiga rapporter” så kan de med gott samvete uttala ”det finns inga rapporter som påvisar skador av den trådlösa tekniken”, detta sker år efter år på samma sätt i alla nationer (utom i Ryssland) och ingen ifrågasätter trovärdigheten, för WHO står ju bakom detta!


Men var det bara en dröm…

Kalle Hellberg
Vd Maxicom AB

– slut citat härifrån.


Läsvärda webbsidor på ämnet hälsorisker med elektromagnetisk strålning finns det en förteckning över här.

Strålning – Läsplatta i-Pad 2 och Till dig som tror att en läsplatta är lämplig för barn !


BIEFFEKTEN

14:47 in i radiprogrammet ”Ring P1”. Jag har jobbat med biodling över 40 år, trådlösa nätverk, mobiltelefoner, master mm. Hur påverkar strålning bina, lyssna !

– slut citat härifrån. I programet sägs att ifall man lägger en mobil intill en bikupa så flyr bina den kupan – och att ca 80 % av vilda bin har försvunnit. Kan det som är en katastrof för bina vara harmlöst för människan ?

Mera ingående i sak om detta LivsViktiga ämne i kommentarsfältet här.


12/2-14 Om – Chemtrails och artificiell mikrovågsstrålning – Storskalig påverkan på människor och naturmiljö”här (video ca 22 min). I texten under videon står det: ”Naturlig bakgrundsvärdet av mikrovågor är, 0,000 000 000 000 5 Watt per kvadratmeter. Strålsäkerhetsmyndigheten anser att vi skall tåla 10 Watt per kvadratmeter trots att det inte skydda mot långtidseffekter eller andra biologiska effekter utan skyddar enbart mot termiska effekter i 6 minuter. Ja, ni läste rätt.”

10 Watt per kvadratmeter = 10 miljarder gånger högre än den naturliga bakgrundsstrålning 0,000 000 000 000 5 Watt är. Docenten i neurovetenskap Olle Johansson, Karolinska Institutet – som har forskat på sambandet mellan ökad strålning från trådlös teknik och försämrad folkhälsa sedan slutet av 1970-talet – har nyligen intervjuats om detta här och här.


Tror Du på att nivån på den tillåtna artificiella strålningen från trådlös teknik på 10 Watt per kvadratmeter är utan negativ hälsopåverkan ❓

Så strålar din smartphone


Microsoft-VD: ”Låt inte barnen vara nära uppkopplad mobil eller läsplatta”.


För Dig som tror att Du ej är fysiskt påverkad av den trådlösa tekniken – kolla då här först – och ta sen en ”vit vecka” = ingen användning av mobil, surfplatta eller annan trådlös teknik på en vecka. När Du sen första gången efter den vita veckan använder mobilen igen – var då observant på vad Du känner i handen Du håller den i. Är det Du då känner i handen skadligt för t ex Din supersensibla elektromagnetiska och elektrokemiska hjärnbark ?

Tja… – det är upp till Dig att själv ta reda på t ex genom att ta del av de följande länkningarna. Myndigheten (SSM) som skall varna har ju som princip helt åsidosatt den i författningen inskrivna försiktighetsprincipen – och går ju helt på tillverkarnas ”omedvetet” okunniga ofarlighets-spådomar.


Omedvetet inom situationstecken – därför att jag kan ej ens i min vildaste fantasi föreställa mig att de översta topparna inom den tillverkande industrin – tillåter att deras egna barn och tonåringar obegränsat får lov att använda mobiler, iPhones, smartPhones, surfplattor, trådlösa datorer osv. Vad tror Du ?

Tills för ca 20 år sedan så var det allt överskuggande bekymret för folkhälsan att myndigheten SLV, sedan då mer än 30 år tillbaka, i sin omedvetna okunskap rekommenderade ca 60 % av de beroende-framkallande giftiga kolhydraterna i kosten. Nu har myndigheten SSM sagt att den också beronde-framkallande giftiga strålningen från den trådlösa tekniken – fysiskt är att se som helt harmlös för i vart fall vuxna. Därtill kommer att användningen som sådan också ger ett mentalt beroende – och då särskilt uttalat för barn och tonåringar. Det varnar SSM ej heller för.


Undrar Du fortfarande över varför mentala störningar och knaprandet av lugnande mediciner ökar dramatiskt för barn och tonåringar i dags dato – så konstaterar jag bara att jag och andra har misslyckats med att informera Dig om varför.

Men dom som egentligen har det värst är pyramidtopparna i den tillverkande industrin – såväl som ej minst politiker m fl – för i sin omedvetna okunnighet lider dom även av att makt över andra är en beroende-framkallande drog. Så att förvänta sig att dom skall rekommendera att påtagligt minska på kolhydrater i kosten, påtagligt minska exponeringen av den konstgjorda elektromagnetiska strålningen osv – det förefaller mig vara åt hållet utsiktslöst.


Vad finns då att göra istället för oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder ?

Enkelt – för att ej säga skitenkelt. Var och en får själv minska på intaget/användningen av det som är att se som ett gift för kroppen och/eller är mentalt skadligt. Den friheten har ju alla och envar – än så länge i vart fall. Kan det bli enklare än så ❓


Vad Wi vet är att den trådlösa tekniken har en hälsobelastande effekt på barn och tonåringar. Detta av det enkla skälet att deras kranium ej har den avskärmande effekt för konstgjord elektromagnetisk strålning som vuxnas har. Detta kan medföra att Wi om säg 20 år har ett stort antal 20-30-åringar (flera tiotals procent av dem ?) med bl a diagnosticerbar Alzheimer och/eller demens. Detta gäller ju då företrädesvis sådana som har varit flitiga med att ha mobilen direkt an örat = ”direkt” an den tudelade hjärnbarken.

Förutom det så vet pyramidtopparna som princip ingenting om vad den konstgjorda bakgrundstrålningen som sådan långsiktigt kan ställa till med i wåra kroppar – och än mindre för flora och fauna.


Hela wårt fantastiska Universum (video ca 64 min) är ett enda gigantiskt SuperIntelligent elektromagnetiskt fenomen – men som hela tiden växlar i frekvens och intensitet. Den trådlösa tekniken ligger hela tiden på samma frekvens och ”skär” därigenom sönder de naturliga elektromagnetiska fälten – bokstavligt talat. I vilken grad ”står skrivet i stjärnorna”. Wi går ju hela tiden omkring i dessa naturliga elektromagnetiska fält och ÄR en del av dem – bokstavligt talat. Vad händer när dessa naturliga elektromagnetiska fält i huvudsak ej längre är naturliga – står också ”skrivet i stjärnorna”.

– slut citat från en bra bit ned i texten här.


Om detta för barn och tonåringar så LivsViktiga ämne på Facebook här.

Strålskyddsstiftelsen är värd ett besök – för Dig som vill vidga Dina begreppshorisonter om hälsofarlig trådlös teknik + ej minst den här sajten.


SvD 27/10-13 – Larm: Mobilberoende ny folksjukdom.

18/10-13 – Belgium BANS Mobile Phones For Children.

18/10-13 – Do You Use Wireless Devices ? Follow These 5 Simple Safety Tips.

15/10-13 – Limit children’s use of mobiles: French agency.


30/9-13 Den som använder en mobiltelefon eller en trådlös telefon i mer än 25 år löper 3 gånger förhöjd risk för malign hjärntumör (gliom). Ingående i sak om det här.

Om hur strålnings-smogen ser ut över bl a städer i dags dato här och här.

Är människan mindre känslig för elektromagnetisk strålning än kor

Det behövs fler whistleblowers och vardagshjältar


Den elektromagnetiska strålningen i och ifrån en mikrovågsugn är densamma som från trådlös teknik. Vet då att ha huvudet i micron en kort tid (en eller annan sekund) – kan vara detsamma som att ha mobilen i örat under 60-70 år.

Kort tid gånger hög strålningsintensitet = lång tid (video ca 20 min) gånger låg strålningsintensitet. Inget konstigt alls.

Så frivilligt kommer jag sorgfälligt undvika att stoppa mitt huvud i micron under en eller annan sekund – såväl som annat än undantagsvis använda mobilen direkt an örat. Men det är mååånga år sedan jag förpassade min micro dit där den hör hemma = soptippen – i ett hushåll där matens kvalitet står högt upp på listan.


”Alla bekymrar sig över atomvapen som det allvarligaste hotet mot mänsklighetens överlevnad… I det långa loppet tror jag emellertid att det mest avgörande vapnet är manipulation av vår elektriska miljö, eftersom detta verkar omärkligt och subtilt och drabbar själva livets kärna… Även om vi överlever det kemiska och kärnfysiska hotet mot vår existens är det stor risk att den ökande elektromagnetiska föroreningen kan sätta igång irreversibla processer som leder till mänsklighetens utrotande innan vi ens förstår vad som håller på att ske. För mig är det ingen tvekan om att spridningen av elektromagnetiska fält är den största föroreningenJorden. Jag anser att detta är ett mycket större problem på den globala skalan än uppvärmningen och ökningen av kemiska ämnen i miljön.”
– slut citat av Robert O. Becker, tvåfaldigt nobelprisnominerad forskare.

Citatet som sådant finns även på nätet här.


Wermlänningen 11/6-13 – Mobiltelefonerna största hälsofaran sedan hormoslyret: ”…Gillberg är helt övertygad om att strålningen från mobiltelefoner är väsentligt hälsoskadlig och kan om 20-30 år visat sig vara ett av de största hoten mot folkhälsan. …- Det handlar om höga frekvenser, inte så långt från ultraviolett ljus. Det kan jämföras med mikrovågsugnar, även om de har högre effekt och intensitet. Det har visat sig att långvarig exponering är lika farlig även om det är lägre intensitet, menar Björn Gillberg. …”


Josef skrev:

”Själv är jag noga med att ej överskrida en timma per dag utan kläder i solen. Och under den timmen vänder jag mig om flera gånger. Detta därför att steker man en lunchkorv med skinn på i stekpannan – så blir ju skinnet ej så ”bränt” – ifall men vänder den flera gånger. Det gäller ju att ej ”bränna” skinnet på kroppen – för ozonlagret – som ju skyddar för den strålning som ”bränner” skinnet – är ju lite tunnare numera än vad det var förr.


Apropå detta – så är tudelade hjärnbarken viktig att ha i behåll – som jag ser det. Att äta artegen mat (= i görligaste mån utesluta de beroende-framkallande giftiga kolhydraterna) – och av det få en sund och frisk kropp – är ju åt hållet meningslöst ifall den tudelade hjärnbarken ej är intakt.

Av det skälet har jag alltid keps på huvudet under vår-, sommar- och höstsäsong – när solen står högre än 45° på himlen = jag undviker sorgfälligt att vara i solen utan keps från ca kl 09.00 till 16.00.

Av samma skäl undviker jag sorgfälligt att ha mobilen direkt an hjärnan = örat – utan jag använder ALLTID trådbunden hörsnäcka de ytterligt få gånger jag använder mobilen. Om varför har jag samlat information om på min blogg bl a här.

Ifall hen stoppar in huvudet i micron – så slår det ut hjärnbarken tämligen omgående. Den elektromagnetiska strålningen från mobilen är EXKAT densamma som den som värmer maten i micron – även om mobilens ej är så stark.

Men även om mobilens elektromagnetiska strålningen är svagare än det som värmer maten i micron – så gäller ju att micron ggr kort tid = detsamma som mobilen ggr lååång tid (dagens barn kommer att använda smartphones direkt an örat/huvudet under flera timmar per dag i 70-90 år !) för hjärnbarken.

När jag fick detta klart för mig för ca 15 år sedan – så slängde jag micron på soptippen – men också av skälet att ALL micromat blir så fadd i smaken. Det beror på att den elektromagnetiska strålningen i micron helt enkelt ”dödar” livet i den mat som värms i micron. Särskilt uttalat tydligt blir det ifall hen värmer vatten till te eller kaffe i micron – relativt att värma det på spisplattan.

Så mammor som värmer vällingflaskan och annan barnmat i micron – borde bättre informera sig om det ”snabbmatmyntets” baksida – genom att själva testa hur det smakar – relativt att värma maten i t ex varmluftsugnen istället.

I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har. Vad tror Du ❓ ” – slut citat härifrån.


Den evidensbaserade vetenskapen och den s k fria forskningen har sina brister (video ca 52 min), tyvärr tyvärr… 😥 Saga eller Sanning

”Cancer länkas till mobilen – drabbade får skadestånd !” – slut citat härifrån.


Video om hur grundlurade Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla ÄR – av den globala pyramidtoppen;

  http://www.youtube.com/watch?v=OvE7WWuJp-U&feature=


Professor Olle Johansson / olle.johansson@ki.se (som har forskat på det här med sambandet mellan ökad strålning från trådlös teknik – och ökad tillväxt av sjukdomar sen ca 1980).

Paradigmeskifte del 1 (video ca 11 min).

  http://www.youtube.com/watch?v=APXHLuYJTZs


Professor Olle Johansson: Is it safe or not ? (video ca 9 min).

  http://www.youtube.com/watch?v=eS7YIZ1x0r8&feature


5/4-13 – ”… Han (= Olle Johansson) inledde med att påpeka att världens alla försäkringsbolag friskriver sig från hälsoeffekter av bl.a. nanoteknologi, genmanipulerade organismer (GMO) – som ingår i 98% av födoprodukterna i Sverige – och från hälsoeffekter av elektromagnetiska fält, som idag finns överallt och i ökad omfattning, och som ingen numera kan undvika att utsätta sig för.

Försäkringsbolagen vet någonting som vi andra inte vet, sa Olle Johansson. Trots att elektromagnetiska fält officiellt är ofarliga så vill ändå inte dessa bolag ta i dem med tång. Det är i sig själv avslöjande. …” – slut citat härifrån.”Is Wi-Fi in schools safe ❓ Find out by watching this video. Learn how the Wi-Fi routers used in schools differ from those in homes; learn about studies that have documented the adverse effects of this radiation on rats, blood cells, the heart, cancer; learn about alternatives to wireless routers that are cost effective, energy efficient and that don’t emit microwave radiation.”

  http://www.youtube.com/watch?v=6v75sKAUFdc&playnext=”A scientific experiment is carried out on the police and emergensy services to see how much cancer and how much brain damage is caused by the Tetra Airwave System. The police federation published a document, which Barrie Trower referenced in his latest report, and it acutally says: ”We know that this system is now dangerous, but as it is up and running we can not do anything about that.” – slut citat härifrån (video ca 17 min).

  http://www.youtube.com/watch?v=xUc2DG9Cl64


  http://www.youtube.com/watch?v=VN00Cs-cJkQOm den i svensk lag stadgade men av Strålskyddsmyndigheten (SSM) så ”bortglömda” försiktighetsprincipen här.

14/3-13 – ”Antalet människor som får cancer i Sverige ökar mycket kraftigt de senaste åren. Det rapporterar flera medier i går, efter att Cancerfonden lämnat en rapport baserat på Socialstyrelsens cancerstatistik från december 2012. …” – slut citat härifrån.


22/2-13 Baldakinen skyddar mot högfrekvent strålningen (video ca 2 min): ”För att elöverkänsliga skall klara av den högfrekventa strålningen i lasarettsmiljön är baldakinen ett bra hjälpmedel, tills man insett att strålningen från all trådlös teknik inte är hälsosam för någon. På lasaretten nyttjas Wlan, WiFi, Dect-telefoner etc trådlösa system som gör elöverkänsliga sjuka. Baldakinen är även ett bra skydd hemma. Baldakinen har jag sytt själv 140 x 200cm , stommen byggde jag själv. Ungefärlig materialkostnad 5.700 kr.”


16/2-13 – Ökad mobilstrålning bakom ökad psykisk ohälsa.
Artikel om ohälsan som sådan i SvD 15/1-13 här – och min kommentar till det vid 21-tiden 17/2-13 här – i anledning av: ”Andelen med psykiska diagnoser har gått upp från 29 procent till 37 procent på knappt tio år, enligt statistik från regeringskansliet. Och kurvan fortsätter peka brant uppåt.” – sagt av socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M).

Men min kommentar ”försvann” på SvD fyra gånger i följd – och sen stängdes kommentarsfältet. Min kommentar var: ”Vad är det som SAMTIDIGT har ökat lavinartat ? Jo… – användningen av = spridningen av den trådlösa teknikens elektromagnetiska strålning allmänt sett – via master, flera som använder mobiler under längre och längre tidsintervaller, mera tid med laptops, I-pads, smartphones osv.

Kan det finnas ett samband

JA… – därför att den trådlösa tekniken-myntet har en förskräckande baksida – och då särskilt för barn och tonåringar – som jag ser det.

I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.” – slut citat.


SvD 9/1-13 – ”De är ledsna, kan inte sova och har svårt att koncentrera sig i skolan. Så skulle många svenska barns hälsotillstånd kunna sammanfattas.

…Sömnmedel står för en stor del av ökningen. Antalet barn som får recept har ökat med 170 procent på sex år och är nu drygt 11 000. Oftast gäller det just melatoninpreparat, som används av 8691 barn.

…På sex år har antalet barn som medicineras för adhd ökat med 178 procent. Antalet pojkar i förskoleåldern har ökat med 220 procent. Totalt fick 26 000 barn mellan 0 och 17 år adhd-läkemedel förra året, varav 541 förskolebarn. ” – slut citat ifrån artikeln: ”Barnens pillerkarta ritas om”. Mera om detta här.


Kan det vara så – att kombinationen av ”undermålig kost” och ej minst på tok för MÅNGA timmar per dag med ”strålande” IT-teknik – är det som är de allt överskuggande huvudorsakerna till ADHD-boomen och barn- och tonåringars ”lugnande” (sök där på – biverkningar) pillerätande ❓


Läkartidningen 8/1-13 – ”Många barn tillbringar det mesta av sin vakna tid framför skärm.

Detta fragmenterar tillvaron och kan leda till koncentrationsproblem, försämrad språkutveckling och läsförmåga samt övervikt.

Den amerikanska barnläkarakademin rekommenderar att barn under 2 år inte ska titta på skärm över huvud taget.” – slut citat från artikeln ”Övervikt, koncentrationsproblem, hämmad språkutveckling etc kan bli följden. Mycket tid framför skärm splittrar barns liv”.


15/1-13 – ”IT-minister Anna-Karin Hatt vill se fler datorer i skolan. Underförstått ska det vara fler datorer trådlöst uppkopplade mot internet. Industrin lobbar hårt för att maximera sina vinster på barnmarknaden, inklusive skolmarknaden.” – slut citat ifrån artikeln ”Mer datorer i skolan ger mer problem med inlärning och psykisk ohälsa”.

22/1-13 – ”40% av de tunga namnen inom telekombranschen är oroliga för mobilstrålningen”.


6/1-13 – James Russell’s documentary film (video ca 88 min). Kolla där ca 45 minuter in i filmen.


21/12-12 – Nu lanseras Strålskyddsstiftelsen – för bättre information om strålningens risker.

”Från hela världen kommer vittnesmål om skador av elektromagnetisk strålning, inte minst mikrovågsstrålning från trådlös teknik. De vittnar om samma symtom och hälsoeffekter som visats i forskningen och som du kan läsa om under risker. Effekterna har beskrivits åtminstone sedan 60-talet i undersökningar av yrkesarbetare som exponerats för mikrovågsstrålning.” – slut citat härifrån.

Om vanliga symtom av elektromagnetisk strålning här.


11/12-12 – Kraftig ökning av antalet nya fall av cancer i Sverige.

4/8-11 – Varför arvsmassan kan skadas av elektromagnetisk strålning.


TRÅDLÖS TEKNIK SKADAR ALLA – BARNEN MEST ❗
(För att ej tala om foster i mammans mage !) Om ”mobilvapnet” som sådant ca 51 min in i denna video (ca 61 min – som bilden börjar ”fladdra” på efter ca 18 min – men det försvinner efter ca 27 min) + om professor Bertil Persson rön här.

Vad Barrie Trower (”Barrie Trower is a former microwave weapons expert for the Royal Navy and the British Secret Service. He has a deep knowledge of the many harmful effects that microwaves can cause in the human body and psyche.”) i sin forskning har kommit fram till här (video ca 5 min) och här (video ca 36 min).


9/9-12 – Indien inför tio gånger striktare gränsvärden för mobilstrålning än Sverige.

CELL PHONE CASUALTIES – Short Version (video ca 19 min).

Ohälsosamma relationer KI-forskare och mobilindustrin.

Kaliber 14 maj 2006: ”Reportaget belönat med en Guldspade 2006 ! – Beställningsjobb och köpt tystnad – är den fria forskningen hotad ?”

Electrical Sensitivity – Research, Diagnosis and Treatment.


Symtom orsakade av mobilstrålning dokumenterade sedan decennier ! – och en mycket informativ video på 30 minuter om IT-teknikens strålande = hälsobelastande sida här.

Senaste nytt om IT-smogens hälsoskadeverkningar t ex här, här och ej minst här (handlar bl a om den slutgiltiga ”katastrofen” med att förse barn och tonåringar med iPhones, smart-phones och iPads).

Modig mor


Gränsvärden för mobiler är föråldrade, säger statlig USA-rapport
: ”GAO (Government Accountability Office ) i USA begär i en färsk rapport att FCC (Federal Communications Commission) ser över gränsvärdena för mobilstrålning. FCC är den myndighet i USA som fastställde gränsvärdet på 1,6W/kg 1996, vilket är något lägre än det som gäller i EU på 2 W/kg.

Båda gränsvärdena skyddar enbart mot omedelbara uppvärmningseffekter av så kort exponering som 6 minuter.

De skyddar alltså inte mot effekter av den form av exponering som gäller majoriteten av mobilanvändare i dag: flera timmar om dagen (och under ca 50 år eller mer – Josefs anm.). De är inte heller anpassade efter dagens mobilmodeller eller tar hänsyn till barns särskilda känslighet. När gränsvärdet fastställdes använde inte barn mobiler. De var helt enkelt för dyra både i inköp och i minutkostnad. …”


Barn er sårbare för mobilstrålning.

Barnen måste minska användningen av mobiler (video ca 2,5 min)

Barn som exponerats för höga elektromagnetiska fält under fostertiden löper högre risk att bli feta.

Om strålningsmätning i en gymnasieskola 2012-05-03 här.

UNT.SE 14/5-12 – Surfplatta kan vara hälsofara.


Borås Tidning 13/5-12 – av Roger Carlström polisinspektör, polisområde Södra Skåne – Blev svårt sjuk av polisens radio: ”Jag är 47 år gammal och jobbar som yttre befäl vid polisen i Södra Skåne. Under 2007 fick polisen ett nytt, omdebatterat mobilt radiokommunikationssystemRakel.

När det infördes, trots motstånd för att hälsoriskerna inte var utredda ordentligt, hade det redan funnits i flera år i England. Där hade poliser fått kraftiga hälsoproblem bland annat sömnproblem, hudutslag, cancer. …”


Alla har Wi RÄTT att BÄTTRE
(även som användare av IT-teknik ?) = leva vällustigare ❗ – eller Två sammanfattande kommentarer om mobiltlefoni-eländet här – och NRK Nett-TV, Brennpunkt: En strålende dag ! (video ca 50 min) är sevärd. Artikeln: ”Trådlösa datorer och läsplattor i skolan en allvarlig hälsorisk för elever och lärare” ❗ – är läsvärd också – som jag ser det.


By Dr. Mercola 17/1-12 – Why Are Cell Phones Using the Wrong Safety Standards ?: ”Over 5 billion people worldwide, about 80 percent of the world’s population, now has a cell phone. … Children Should Not Use Cell Phones. … This shows quite clearly that electromagnetic fields are likely to penetrate the brain far more deeply for children than adults. … I strongly urge you to take the above precautions to reduce your risk and the risk to your children, who are even more vulnerable to long-term damage. I also invite you to help raise awareness by sharing this information with your loved ones.”

Så är det ej synnerligen vettigt att skydda sig själv för strålningen från mobilen med t ex MaxiSafe


Bertil Persson, professor i medicinskstrålningsfysik, Lund:
All strålning är bärare av energi. Då vi exponeras för strålning överförs den absorberade energin till molekylära biologiska system vilka reagerar på helt olika sätt beroende på strålningens frekvens …
Vi är i själva verket en ytterst komplicerad elektronisk manick som inte ens den mest sofistikerade dator eller mobiltelefon kan tävla med. Naturligtvis kan vi liksom känslig elektronik registrera påverkan av svag elektromagnetisk strålning, men kroppen kan också effektivt filtrera bort ovidkommande signaler. Det finns dock en gräns för vad systemet kan klara av och vissa individer upplever att de registrerade elektromagnetiska signalerna skapar ohälsa. Att man hos ansvariga myndigheter och marknaden inte vill förstå dessa molekylära fenomen, beror på att de i hög grad styrs av ekonomer och ingenjörer utan biomedicinsk och biomolekylär kompetens. …”

Mera om människan som elektrisk som varelse i kött här.


Expressen 31/8-08 – Är vi mindre känsliga än kor ❓ : ”Myndigheterna har strikta regler för hur mycket strålning kor får utsättas för i ladugården. Några liknande regler för människors bostäder finns inte. …” – artikel av Liza Marklund liza.marklund@expressen.se


Den brittiske fysikern dr Gerard Hyland:
”- Kroppen kontrollerar biokemi och nervimpulser med elektriska signaler, och vi är sårbara för yttre signaler som har samma frekvenser, säger den brittiske fysikern Gerard Hyland- Därför är påverkan från mobiltelefoner och basstationer ohälsosam.
Vi blir utsatta för olika typer av elektromagnetiska fält i vårt moderna samhälle, säger Hyland.
– Detta är en helt ny form av miljöpåverkan som vi inte blivit exponerad för tidigare. Evolutionen skedde helt utan de elektromagnetiska frekvenser som används i modern teknik, och speciellt de i mobilteknik. När levande organismer i sina interna regleringsprocesser baserar sig på frekvenser som också förekommer i den yttre miljön, kan inre elektromagnetiska aktiviteter som är avgörande för liv och hälsa störas, fortsätter han…”


Taming the Microwave Dragon (video ca 7 min): ”A story about the importance of limiting our exposure to microwave radiation and using wireless technology wisely.”
Mera om denna LivsViktiga fråga här (video ca 15 min), här och här.


Forskarrapporter som påvisar mobiltelefoni-myntets förskräckande baksida finns t ex här. Ifall Du nu själv vill mäta hur det står till med IT-smogen i Din bostad, arbetsplats osv – så finns nu den här fiffiga apparaten. Men att mobiler avger elektromagnetisk strålning – kan Du själv också enkelt konstatera med en vanlig kompass. Ifall nu det ”grova” instrumentet kompassen reagerar – hur tror Du då wåra ”oändligt” mycket känsligare biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorer gör det – och i så fall klarar de den belastningen utan hälsobelastning

Mera om mobiltelefonins hälsorisker finns här. Om en annan osynlig påverkan finns det skrivet här.


”I en demokratur (notera ordet noggrant) råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps.” – slut citat härifrån – som ju kan uppfattas som en god beskrivning av den svenska modellens samhälle – som ju ej kan upplevas som någon höjdare precis – för för oss av vanligt folk = merparten av medborgarna, tyvärr tyvärr… 😥

Men förklaring nog till att etablissemangets massmedia nästan ej alls rapporterar om att IT-smogon kan ses som allt annat än harmlös för folkhälsan ❓ Hur som med det – så följer nedan information om IT-myntets förskräckande baksida = sådant som nästan aldrig finns publicerat i etablissemangets massmedia.


SR 8/3-12 – Mobilen gör unga stressade

HealthRanger7 den 21/2-12 – The Dangers of Wi-Fi (WiFi, Wifi, WLAN, Electromagnetic Radiation, Wireless Internet, EMF, EMR, RFR) (video ca 15 min): ”Wi-Fi connects electronic devices to wireless computer networks (wireless LAN) using electromagnetic radiation. Wi-Fi is installed in homes, schools, offices, stores, hotels, coffee shops, airports, libraries, hospitals, public buildings and even entire sections of cities. Wi-Fi signals are, unlike TV and radio signals, strong enough to penetrate concrete walls. Many health experts consider Wi-Fi radiation to be dangerous. …”


Apropå den s k fria forskningen – så är videon ”Scientist Who Did Cell Phone Research For Motorola Speaks Of Interference and Control” (ca 2,5 min) sevärd, verkligen… 💡 Mera i sak om detta här.

Solveig Silverin 10/2-12 – Mobilstrålningen i vår livsmiljö – en påtvingad hälsorisk: ”Ansvariga myndigheter har inget tjänstemannaansvar – Men i grundlagen står det att den offentliga makten skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.”


Elektromagnetiska fält ökar risken för demenssjukdomar

Expressen – Pelle, 13, tål inte strålning. Allt fler barn lider av huvudvärk, HAMP av mobilstrålning.

”973 – Barrie Trower (1 of 13)”… 😥 (om mobiltelefoni och barn)

26/1-12 Politiken.dk – ”Elektronik i sovrummet ödelägger nattsömnen !”


24/1-12 – ”Mobilstrålning förändrar viktiga proteiner i hjärnan. Kan förklara olika rapporterade symtom och sjukdomar !”

DN 11/10-11 ”Den digitala tekniken kan hämma empatin !”

WHO har klassat mobilstrålning som cancerframkallande men politiker och myndigheter varnar inte allmänheten


17/1-12 av Dr. Mercola – ”Why Are Cell Phones Using the Wrong Safety Standards?”

19/1-12 av Dr. Mercola – ”Warning: 50 Minutes with This Daily Gadget Can Alter Your Brain and DNA”

”Important New Russian Research on Cell Phone Radiation’s Effect on Cognitive and Other Functions in Children”

”Mobile phones could be a health time bomb !” och ”Children’s health at risk from mobile phone russian roulette !”


Gro Harlem Brundtland (62), sjefen for Verdens helseorganisasjon, får hodesmerter av å snakke i mobiltelefon. Ikke nok med det: Folk i hennes nærhet må slå av telefonen hvis hun skal unngå ubehag.
Aftonbladet 2/7-02 – ”Skydda barn från mycket mobilprat”: ”Föräldrar, tänk er för innan ni ger barnen en mobiltelefon. Rådet kommer från världshälso-organisationens ledare Gro Harlem Brundtland som själv drabbats av strålningsvärk.
– På mitt kontor kommer ingen in med mobiltelefon, säger hon.”

Electromagnetic Hypersensitivity (EHS).

Elallergins existens erkänd.


För Dig som vill informera Dig om IT-myntets baksida = IT-smogen – kan jag varmt rekommendera att noggrant kolla innehållet här. Klick-rubrikerna i vänster-widgets där – är också MYCKET väl värda att kolla – som jag ser det – för den som vill fördjupa sig i IT-smogens påverkan av folkhälsan – och då särskilt uttalat för barn och tonåringar.

Du som äger eller jobbar i ett IT-företag – kolla här

Apples/Macintosh grundare och eldsjäl Steve Jobs dog av följderna av cancer den 5 oktober 2011 – bara 56 år ung – efter att i ca 35 år dagligen ha utsatt sin kropp för IT-smog. Tror Du att det kan ha haft något samband ❓


Överkänslighet mot mobilstrålning har erkänts i Spanien som orsak till permanent invaliditet.
tf 2011-09-08 ”…Arbetsdomstolen i Madrid har tillerkänt en universitetsprofessor som led av kronisk trötthet och miljö- och elöverkänslighet ersättning för nedsatt arbetsförmåga. Beslutet är unikt i detta avseende och kommer att utgöra ett prejudikat för framtida villkor relaterade till överkänslighet mot dessa vågor. Domen utfärdades den 23 maj och gav universitetsprofessorn 100% av den fasta lönen, som uppgick till 1640,80 €/månad.”

Mera i sak om detta här.


Är Anders Behring Breivik GRAVT mobiltelefoniskadad månntro – och var t ex Christopher Andersson det också ❓


SvD 29/5-11 – Mobilstrålning oroar utländsk expertis: ”…Svenska myndigheter har på inrådan av mobilstrålnings- experten Anders Ahlbom som granskas för intressekonflikt tonat ned riskerna med strålning. Andra länder går ut hårdare med råd som att använda handsfree och undvika kroppskontakt. Flera tongivande utländska forskare som SvD varit i kontakt med manar nu till försiktighet. …
När den hittills största studien kring mobilstrålning och cancer, den så kallade interphone-studien, presenterades förra året var budskapet som gick ut i svenska medier tvärtom att resultaten slutgiltigt bevisade att det var ofarligt att prata i mobiltelefon. Studien hade genomförts i 13 länder och den svenske delen leddes av Maria Feychting, professor i epidemiologi vid Karolinska institutet. I gruppen ingick också Anders Ahlbom, som nu alltså stängts av från en WHO-konferens på grund av kopplingar till telekombranschen. …”


Torbjörn Sassersson Sourze 30/5-11 – Anders Ahlbom utreds av WHO för jäv: ”…En av de tyngsta forskarna inom strålning från mobiltelefoner, Anders Ahlbom, utreds av WHO. Orsaken är en misstänkt intressekonflikt då Anders Ahlbom arbetat med lobbying för telekomindustrin. …
Anders Ahlboms bror bor i Bryssel, han har tidigare varit lobbyist åt TeliaSonera och har också i sitt eget bolag tagit lobbyuppdrag.
Sveriges Radio skriver att forskare måste redovisa sina kommersiella intressen i god tid innan WHO-mötet, men Ahlbom nämnde det först i sista stund innan mötet, samtidigt som han meddelade att han avgår från sin styrelsepost i sin brors bolag. ….”


IARC Drops Anders Ahlbom from RF–Cancer Panel: ”…The International Agency for Research on Cancer (IARC) has removed Anders Ahlbom of the Karolinska Institute from its panel of experts which is set to evaluate the cancer risks posed by mobile phones. The committee will meet in Lyon, France, for a week beginning this coming Tuesday, May 24. In an e-mail sent out earlier today, Ahlbom wrote, ”IARC has excluded me from the RF Working Group because of ‘possible perception of conflict of interest’.” …”

MER I SAK OM DETTA här.


Vilka är de enda som kan bringa ordning i kaos

Wåra mer eller mindre folkkära PyramidMaktHavare – eller Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna


Hela wårt fantastiska Universum (video ca 64 min) är till mer än 99,99 % (i volym sett) ett av skolvetenskapen än så länge odefinierat SuperIntelligent ElektroMagnetiskt plasma – såväl som att Solen är det.

Varför i helvete skulle då ej människans fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDator vara det också = starkt påverkas av t ex mobilen = elektromagnetisk strålning direkt in i örat = direkt in i hjärnDatorn


Så påverkar mobilen din hjärna. Ny studie slår forskare med häpnad !


Strålningen ger oss hjärnskador
– Arbetarbladet 3/2-11

”Många oroar sig idag för hur elektromagnetisk strålning från mobiltelefoner, mobilmaster och trådlösa nätverk påverkar vår hälsa. Men Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM´s) vetenskapliga råd slår nu i sin årliga rapport fast att det saknas bevis för att strålningen skulle vara farlig för hälsan.

Men efter 10 år är situationen en annan och därför uppmanar SSM samtidigt till att “för säkerhets skull” hålla mobilen på avstånd och att använda handsfree. “Det är framför allt viktigt för barn och ungdomar. För de kommer ju att använda mobiltelefon under mycket längre tid än vad dagens vuxna gör”, säger Lars Mjönes, utredare vid SSM. Studier på djur har antytt att mikrovågor skulle kunna förstärka utvecklingen av tumörer som redan finns där av andra orsaker. Men rådet anser cyniskt att det krävs mer forskning för att säkert kunna konstatera ett samband.

Det anser dock inte lagen. I Sverige gäller den så kallade Försiktighetsprincipen. Försiktighetsprincipen är en del av EU-rätten och Europeiska kommissionen har meddelat riktlinjer för hur Försiktighetsprincipens tillämpning ska ske. Syftet är att komma tillrätta med problemet att åtgärder tidigare vidtogs för sent, först då riskerna för människors hälsa och miljön redan var vetenskapligt säkerställda. Enligt riktlinjerna ska en öppen riskbedömning ske, där graden av vetenskaplig osäkerhet redovisas så långt som det över huvud taget är möjligt.

Försiktighetsprincipen har dock satts ur spel av SSM, eftersom de under många år förtigit information om andra risker än de säkerställda. Bo G Pettersson som tidigare arbetade på Socialstyrelsen uppmanade dessutom kommunerna att vara försiktiga med Försiktighetsprincipen för att inte hindra utbyggnaden av det trådlösa mobilnätet och bredbandsnätet ! …” – slut citat härifrån.


Att IT-smogen = tanke– och hälsobelastande åkommor – kan uppfattas som åt hållet styrkt bl a här, här, här, här, här och här – och så här djävligt (video ca 1 min) har ca 1500 MedMänniskor det (+ ca 250 000 som har det lite mindre besvärligt) i Sverige i dags dato , tyvärr tyvärr… 😥 Jag har i vart fall ingen svårighet med – att föreställa mig att ALLA dessa känner sig GRAVT integritetskränkta av etablissemanget.


Lik förbannat så påstår en handfull av storebröder inom EU-eländet att IT-smogen är harmlös för folkhälsan. En förgrundsgestalt i den ”ligan” är Anders Ahlbom. Ifall Du blir ”tagen” = stressad av det ovan- och nedanstående om IT-smog – så kan Du t ex skicka email till professor Anders Ahlbom ( anders.ahlbom@ki.se ) Karolinska Institutet – och fråga honom om det Du oroar Dig över.


IT-SMOG = konstgjorda elektromagnetiska fält (EMF) – som bokstavligt talat ”skär sönder” de naturliga elektromagnetiska fälten (video ca 64 min) – som wåra kroppar i kött (och då ej minst hjärnDatorn) till mer än 99,99 % (i volym sett) består av enligt kvantfysiken.

TVÅ, av många andra, som känner till sådant – säger bl a: ”Vår slutsats är att både WHO och SCENIHR utformar sina riskbedömningar på ett sådant sätt att de omöjliggör en ändamålsenlig användning av försiktighetsprincipen.” – skrivet av juristen och civilingenjören Mats Dämvik och docenten i neurovetenskap Olle Johanssson 2/10-10.


Det fanns ju inga bevis, under ca 50 år, för att kvicksilver i munnen på människor var farligt heller. Faen vet om det forfarande ej ses som harmlöst av wåra PyramidMaktHavares och deras medlöpares s k forskare.


Grundaren av varuhuset Ge-Kås i Ullared, Göran Karlsson, avled av en hjärntumör. Han var en mycket flitig användare av mobiltelefoner !

Mobiltelefonen tog Per Haags liv.

Kända hjärnkirurger: ”Mobilen ökar risken för hjärntumör !” / Mona Nilsson.

Dr. Charlie Teo – part 1:2; ”Explosion” in brain tumours and the truth about the wireless society !” (video ca 7,5 min).


Så här skulle jag kunna hålla på några A4-sidor – med att punkta ned konkreta exempel på hälsoeffekterna av flitigt mobiltjabbande – men det skall jag ej göra. För mig personligen är detta ej någon nyhet, precis… – därför att jag har flera nära bekanta som har varit flitiga mobilanvändare – och som har avlidit i olika former av huvudcancer.

Ifall det här eländet med IT-SMOG = EMF får pågå som det är PLANERAT nu – så riskerar ett eller två av mina fem barnbarn under sju år – att vid en ungdom av 20-30 år ha diagnosticerbar demens och/eller Alzheimers sjukdom – ifall dom ej därföre har avlidit av någon form av huvudproblem – t ex cancer.

Det känns ju ej så tillfredsställande, precis… 😥 – och därför har jag lagt ned några tusen timmar på nätet, under nu ca fyra år – för att själv ta reda på vad det HELA handlar om. ”Grädden” av detta finns i det följande i detta blogginlägg.


Apropå den sedan minst 60 år tillbaka iskallt = cyniskt av wåra (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavare (video 2 tim 38 min) planerade folkhälsoförsämringen = den i dags dato PÅGÅENDE folkhälsoförsämringen av oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder; Codex Alimentarius – NWO’s agenda – Eugenics And Depopulation (video ca 10 min) – 13 mars 2009 – ”Explaining the NWO’s agenda for reducing the population by more than 80% – Fluoride, aspartame, vaccinesEugenics And Depopulation.”

Mer om detta i sak bl a här, här och här.


”Ingen vet egentligen intellektuellt hur någonting överhuvudtaget fungerar. Inom konventionell vetenskap där man påstår att saker och ting fungerar på speciellt sätt, är det vår tredimensionella föreställning om verkligheten som ständigt utsätts för förändringar genom nya teorier. Det uttryck som kallas för
”vetenskapligt beprövad erfarenhet” är ren hypotes. Det som är bevisat idag förkastas i morgon med nya teorier. Det är endast om vi har tillgång och möjlighet att studera orsakssammanhanget bakom skapelsen (video ca 64 min), skeendet som vi kan säga att vi vet. Allt annat är endast tro, hypoteser och påståenden. Vi förstår lagarna och principerna hos elektricitet, men även de bästa vetenskapsmännen i världen vet inte varför det fungerar. Att vi kan mäta vissa kemiska och fysikaliska reaktioner betyder inte att vi intellektuellt förstår orsaken bakom fenomenen.” – slut citat härifrån.


”Apropå mobilen – så får all sådan syntetisk = konstgjord elektromagnetisk strålning uppfattas som mer eller mindre cancerstimulerande. Detta av det enkla skälet att sådan strålning ALDRIG har någon puls
(den ligger HELA tiden på samma frekvens) – och den bokstavligt talat ”skär sönder” den NaturLika = hälsosamma strålningen – som ALLTID har en NaturLik LivsPuls avseende frekvensen.

Wåra fysiska kroppar i kött är ju till mer än 99,99 % (i volym sett) denna NaturLika LivsPuls = ElektroMagnetisk (video ca 64 min) LevAnde frekvenspulsation.

Mobilstrålningen – såväl som allt annat strålningsläckage ifrån ALLA elektroniska apparater (den bärbara enheten för fasttelefoni är den värsta av alla = säkerhetsavståndet är ca 30 meter !), elsystem osv – är i sammanhanget att betrakta som ”likström” = de läcker ALLTID hela tiden på exakt samma frekvens.

Hur tror Du det skulle gå – ifall men körde in en väldigt stark likström i ett växelströmsnät ?” – slut citat härifrån.


Svensk intervju om desinformationen om mobilstråling och spelet om 3G (video 10,5 min) – med Mona Nilsson – som mycket lättförståeligt ingående belyser hur etablissemangets PyramidMaktHavares och deras medlöpares massmedia = ”Trattmedia” (video 2,5 min) enligt Hans Rosling – åt hållet diktatoriskt BLUFFAR oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – till att tro på åt hållet rena lögner – om vad forskningen har kommit fram till.


Det kan ju vara sunt och klokt att själv inse – att Wi alla till mer än 99,99 % (i volym sett) är ElektroMagnetiska Fält [Wi är ju ALLA byggda av atomer enligt kvantfysiken – som i sig är ”pyttedroppar” i den ElektroMagnetiska ”oceanen” Universum (video ca 64 min).] Det vore ju då högst anmärkningsvärt – ifall wåra personliga ”droppar” av Elektromagnetiska fält (= artikel av Nikola Tesla i juni år 1900) ej alls skulle påverkas – av den uppsjö av syntetiska = icke NaturLiktVisa = ”statiska” ElektroMagnetiska fält – som varje el-ledning och IT-apparat omger sig med – och som atmosfären bokstavligt talat är ”proppad” med i dags dato. Om hur pyttlite den s k skolvetenskapen vet om magnetism här (vido ca10 min – om bl a ”nygammal” magnetisk kunskap efter ca 6 min speltid).

Så… – att på ett eller annat sätt SJÄLV försöka mildra den syntetiska ElektroElektroMagnetiska påverkan av t ex mobilen (SÄRSKILT avsende barn och tonåringar – som ju ej alls har den avskärming av ElektroMagnetiska fält för sina biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiner av skallbenen – som vuxna har) verkar ju vara ren självbevarelsedrift. Detta av skälet att staten tar ju ej hand om oss – och än mindre IT-industrin – som ju till allt överskuggande del STYR forskningen åt ”sitt håll”, tyvärr tyvärr… 😥 Mycket mera om detta BASALT LivsViktiga följer i texten nedan.


”Vi lever som påtvingade försökskaniner – Fåglar och träd dör av mobilstrålningen – Vi lever mitt i ett teknik-experiment” – skriver Peter Wahlbeck i Aftonbladet 12/7-09.


MOBILTELEFONISTRÅLNING = IT-SMOG – KAN VARA EN AV DE FULLT UT MÖJLIGA ORSAKERNA TILL ATT TONÅRINGAR AVLIVAR SINA JÄMNÅRIGA KOMPISAR ❓ ❗ ❓ Till det kan föras mer eller mindre tankeförmågereducerande magnesiumbrist också, tyvärr tyvärr… 😥


Etablissemangets PyramidMaktHavare och deras medlöpare hävdar att det ej är så här. Men… – handen på hjärtat – vad är det som säger att överhuvudtaget NÅGONTING blir mera rätt – bara för att väldigt många tänker, babblar, skriver osv – men framförallt – gör SAMMA fel


The BioInitiative Report – Biological Standards for Wireless.


Förnuftigt vetenskapligt synsätt på IT-smog t ex här.


Om den s k ”fria” forskningen här och här + ej minst här och här.


HÄLSAN ÄR EJ ALLT – MEN UTAN HÄLSAN FÅR ALLT ANNAT UNDERORDNAD BETYDELSE

Tips. Se därför till så att Du får i dig tillräckligt av basmineralen magnesium och animaliskt fett (= ca 2/3 animalisk och 1/3-del vegetabilisk föda) – samt ej minst – TILLRÄCKLIGT LITE av den ”tunga drogen” raffinerat socker.

Framför allt – se också till att Du ALLTID har den hälsostörande mobilen på minst en armslängds avstånd (= använd trådbunden hörsnäcka) ifrån Din fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDator – för då kan Du troligast undvika att på tok för tidigt drabbas av t ex Alzheimers sjukdom och/eller demens.


”Visste Du att wåra fysiska kroppar i kött till mer än 99,99 % (i volym sett) är ett Super (video ca 64 min) Intelligent biologiskt ElektroMagnetiskt Plasmafält – och att Wi alla är här för att i grunden ohämmat Lyckliga och KärLeksFyllda Njuta av wåra innevarande liv i kött = att förädla wåra fysiska materiella kroppar i kött Hur många har gjort det sedan Jesus faktiskt gjorde det – för ca 2000 år sedan – på sitt unika sätt ❓ ” – slut citat härifrån.


Först en del om månens betydelse för PyramidMaktHavarnas och deras medlöpares förmåga att upprätthålla sitt slaveri av oss av vanligt vanligt folk on mass = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder på jorden Terras ytteryta – finns här.


Om wåra fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiners fullt ut möjliga potential – som ”mobiltelefon” för direkt kommunikation/interaktion med andra – och över hur stora avstånd som helst – utan någon som helst artificiell = syntetisk = ”hopplöst föråldrad” = hälsoförstörande mobiltelfon direkt an örat – finns här
.


Om den fundamentala skillnaden – enligt wåra ”kära” PyramidMaktHavares och deras medlöpares MyndighetsUtövares sätt att se det på – mellan el- och IT-smogskänsliga = ElektroMagnetiskt känsliga kor och oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna = humana MedMänniskor hittar Du här. 🙄


Ifall Du blir ”tagen” = stressad av det Josef nedan delger Dig om IT-smogens möjliga hälsopåverkan – så kan Du t ex skicka email till professor Anders Ahlbom ( anders.ahlbom@ki.se ) Karolinska Institutet – och fråga honom om det Du oroar Dig över. Förhoppningsvis kan han ge Dig bra och lugnande svar på Dina frågor – därför att Anders Ahlbom är en av dom ledande personerna i Sverige – på att marknadsföra att IT-smogen är åt hållet harmlös för alla – barn och tonåringar inkluderade.


Stress enligt Josefs skolböcker är: ”Benämning på organismens reaktionstilIstånd inför alla på densamma inverkande påfrestningar såsom depressioner = nedstämdhet, andra svåra sjukdomar, infektioner, skador, olyckshändelser, operationer, graviditeter, oNaturLika LivsMedel, hälsobelastande el- och IT-teknik osv – samt ej minst de påfrestningar som kommer av allehanda slag, som nutidens högt uppskruvade, av spänning, jäkt osv fyllda livstempo pålägger individen, vars fysiska och psykiska anpassningsförmåga härtill slutligen börjar strejka och vars allmänna hälsotillstånd härigenom undergräves och låter olika sjukDomsyttringar framträda. Stress = alla sjukDomars grundorsak = ”Manager Disease” ❗ ” – slut citat av texten under rubriken F3 här. Så att det som Princip skulle kunna finnas så kallad positiv Stress är ett Djävulskt 😈 påhitt av wåra GalenPanniga PyramidMaktHavare och deras medlöpare = det är kort och gott RappaKalja ❗ Om stressreducerande elektrisk sexualitet här. 😳


Nu är det även medicinskt skolvetenskapligt klarlagt i bl a Spanien – att IT-smogen från wåra mobiltelfoner fungerar på exakt samma sätt som tunga droger som alkohol och narkotika. På SVT Text-TV fanns 2008-06-15 en ”blänkare” om mobiltelefonberoende en ny ”strålande” farsot (20 ungdomar intagna för psykiatrisk vård – med en bedömd ”mobilavgiftningstid” på minst två år ❗ ). Mobiltelefonerna har Wi ju fått som en ”gudagåva” av wåra PyramidMaktHavare och deras medlöpare – utan att någon enda av dom har tillfrågat oss om Wi ville ha mobiltelefonerna – till det höga hälsopris de de felaktigt använda de fakto har, tyvärr tyvärr… 😥 – och då speciellt för foster i mammans mage, barn och tonåringar.


Om kombinationen av IT-smog och dataspel som drog för barn och tonåringar – och rehabilitering som för vilken tung drog som helst. Det kan uppfattas som att IT-smogen som sådan 😈 i hög grad bidrar till detta = minskar motståndskraften för detta IT-kopplade drogberoende – för alltför många av wåra barn och tonåringar, tyvärr tyvärr… 😥


Måhända går det att popa popkorn med mobiltelefoner som rings upp exakt samtidigt (video ca 2 min), kanske… (men det var bluff i det här fallet). Så varför skulle det ej då också vara så att mobilerna dramatiskt påverkar människors fysiska kroppar i kött – och då särskilt wåra för IT-smogen hypersensibla biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorceller ❓ 💡


Som en synbar konsekvens av bl a IT-smogen – som ju ej enbart kommer ifrån mobilen direkt an örat – utan också IT-smog som ju i dags dato 24 timmar per dygn är allestädes närvarande inomhus såväl som utomhus – har nu gatuvåldet ökat med ca 30 %. 1999 var nära noll procent under 18 år utsatta för gatuvåld. År 2007 var det 16 % enligt statistiken.


Före mobilens tid orkade ungdomarna med alkoholdrogen – men idag är dom redan innan alkoholen kommer till så ”mentalt fördummade /avtrubbade” av IT-smogen ifrån bl a mobiltelefonerna direkt an örat – att när alkoholen kommer till – så förlorar dom alltför ofta all sans och balans, tyvärr tyvärr… 😥


I det här perspektivet tycker Josef ej att det krävs någon större förmåga till slutledning – för att komma fram till att den pågående oförklarliga självmordsepedemin, bland ungdomarna på t ex Grönland (SVT text-TV 2008-06-15), sannolikt har med mobilen och den i övrigt allestädes närvarande IT-smogen att göra. Har Du någon annan hållbar idé om den saken – så säg i så fall någonting om den saken i en kommentar nedan – eller på annat sätt per t ex email till Josef – josef@boberg.nl – eller varför ej en tel.pling till mig 0430-215 66 💡


Men det finns faktiskt bot för det här – och mer om det i det följande – även om wåra PyramidMaktHavare och deras medlöpare som hittills väljer att göra ingenting åt den här – för speciellt foster, barn och tonåringar – så ytterligt allvarliga fysiska och ej minst mentala hälsosaken, tyvärr tyvärr… 😥


VARNING ❗

För Dig som intar förhållningssättet att etablissemangets PyramidMaktHavare och deras medlöpare avseende IT-smogs-frågan mm är det enda relevanta = är mitt stående tips: ”Läs inte det följande” ❗


Varför

Tja… – dels är det en hel del text + en hel del klicklänkar i det följande – att ”plöja igenom”. Det tar sin tid, verkligen… – och tid har Du nog som åt hållet MainStreamad ej så mycket över av, troligast… Dels så är det verkligen jobbigt – att som åt hållet MainStreamad – att överhuvudtaget läsa text som är åt hållet annorlunda – i meningen att den ej alls – eller i vart fall i väldigt liten omfattning ger stöd för Dina MainStreamade = förut fattade meningar – om t ex IT-smogens (särskilt då mobiltelefonerna direkt i örat på barn och tonåringar) ”hälsomässiga harmlöshet ❓ ❗ ❓ ”


Fråga författaren Josef till det här – därför att han VET utifrån egna gjorda erfarenheter av den saken sedan ca 20 år tillbaka i tiden. Gissa om Josef bokstavligt talat har haft ett ”rent helvete” till och ifrån under de här senaste ca 20 åren – i den här processen med att ”starta om” sin medfödda – och i o f s oförstörbara – förmåga att tänka självständigt = förmåga att tänka fritt = förmåga att tänka åt hållet ej alls MainStreamat. En förmåga som i o f s alla och envar har – men som ej påfallande många fäster någon större vikt vid i dags dato, tyvärr tyvärr… 😥


Dock – med helikopterperspektiv på det här – så kan Josef nu ej annat än att rekommendera alla att göra åt hållet samma sak. Gissa om livet i kött blir åt hållet ”himmelskt” – när den personliga förmågan att tänka självständigt = fritt mer och mer åt hållet dominerar vardagen – och ej minst helgerna också… 💡


Apropå när wåra biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiner är ”smockade” med wåra ”kära” PyramidMaktHavares och deras medlöpares dynga = när Wi är upp över öronen MainStreamat tänkande/talande/skrivande – så är det ju åt hållet helt omöjligt att vara åt hållet Intelligenta, tyvärr tyvärr… 😥


Varför

Tja… – skitenkelt att inse/förstå, verkligen… Fyll Din persondator med så mycket ”skräp” som det går på skärmen och i datorns arbetsminne – och det blir hart när omöjligt för Dig att komma ut på nätet. Ifall Du ändå lyckas med det – så väl där så protesterar datorn på grund av brist på utrymme i arbetsminnet – och det blir överhuvudtaget ingen reda med nätbesöket.


Wåra fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiner fungerar på åt hållet exakt samma sätt. Fyll hjärnDatorn med PyramidMaktHavarnas och deras medlöpares ”dynga” – och Din förmåga till självständigt fritt tänkande kan överhuvudtaget ej alls existera – punkt.


Den här varningen att ej alls läsa det följande – gäller i första hand för Dig som är mer än 19 år livserfaren. För barn och tonåringar är det som vanligast ej alls så här – därför att dom har ännu ej fullt ut hunnit bli ”proppade” med etablissemangets PyramidMaktHavares och deras medlöpares förryckt stupida förhållningssätt – om riktigt riktigt allt i vart fall. Men visst – det finns ju undantag ifrån den Principen, verkligen… Det är ju alltid undantagen som bekräftar Principen.

Hur som med detta – så önskar Josef Dig nu – ”All Lycka till ❗ ” – och alldeles oavsett vad Du än väljer. Ditt personliga val är till 100 % Ditt eget bord = ej alls Josefs bord – och ingen enda annans bord heller för den delen.


En hel del om Harmagedon-scenariot under vardande här – som Josef ”drabbades” av 2007-11-07, under rubriken Lovelock: “Global Warming Will Kill 6 Billion” – av October 30th, 2007 – på Google-videon ”The ENDGAME – Blueprint for Global Enslavement – Elite Eugenics Plan to Exterminate 80% of Humanity”. Josef kan ju Nu bara hoppas på att detta är illvillig science fiction – men faen vet…


The Energy Non-Crisis styrker starkt att några ytterst fåtaliga globala kriminella GalenPannor sedan lång lång tid tillbaka till allt överskuggande del hart när enväldigt = diktatoriskt vanstyr (video 3 tim 35 min) världen ekonomiskt med sin kriminella Banking = vanstyr världen politiskt, tyvärr tyvärr… 😥


En person som på heltid grundforskat i detta sakförhållande – sedan ca 20 år tillbaka – är David Icke * * . En USA-president * som försökte ändra på det här på sin tid var John F Kennedy * * * – men det gick ju som det gick med honom.
Hur länge till ❓


Allt det följande har Josef skrivit utifrån vetskapen att all materia till mer än 99,99 % (i volym sett) består av tomrumatomär nivå = materian som Wi upplever den med wåra fysiska sinnen är mindre än 0,01 % av det Hela ❗ Kvantfysikerna har också bekräftat att det är så här. Nanotekniken säger åt hållet samma sak.


Wåra kroppars * celler * är byggda av dessa atomer = wårt kött och blod mm är till mer än 99,99 % (i volym sett) tomrum. Den senaste forskningen på vad tomrummet = all MateriaSkapelses Källa är – pekar på att tomrummet intellektuellt sett kan benämnas som åt hållet ”Ett Enda SuperIntelligent ElektroMagnetiskt Plasma”. Med andra ord ”Ett Enda VarAnde” – som i materians form uttrycker sig i en hart när oändlig mängd fysiska former – som kan uppfattas och upplevas med wåra fysiska sinnen. Ofattbart Fantastiskt ❓


Med vanligt sunt Förnuft = BondFörstånd så är det ju ej alls särskilt svårt att räkna ut – att ifall Wi fortsätter att belasta Tomrummet = det ElektroMagnetiska Plasmat i wåra kroppar – som ju är mer än 99,99 %
(i volym sett) av det HELA – 24 timmar per dygn med syntetisk = konstlad = onaturlig = statisk ElektroMagnetisk energi = It-smog (se t ex Kalle Hellberg, MaxiCom – och många flera här och här) – att det på sikt kommer att ge åt hållet förödande hälsoFörstörande effekter.


Mina personliga erfarenheter som mobilanvändare.
Jag är utbildad sjöingenjör och har sysslat med teknik under hela mitt yrkesverksamma liv. Jag har också installationsbehörighet för el- och teleanläggningar. 1984 initierade jag företaget A-SANDWICH AB (mera om det i sak ifall Du söker på ordet A-SANDWICH här) – som var ett utvecklingsprojekt för storskalig kontinuerlig processtillverkning av byggelement i sandwich. Jag var delägare i företaget (20 %) och tillika företagets vd 1984-91.


1989 skaffade jag mig en Ericsson mobiltelefon – som då kostade företaget ca 22 000 kr. Då jag bodde i Laholm – och företagets säte och fabriksanläggning fanns i Söråker utanför Sundsvall – så var det mycket flygpendlande däremellan under de här ca 6 åren. Mobilen var därför en ”gudagåva” för mig – genom att jag därmed kunde avverka massor med telefonarbete under mina resor också.


Redan i begynnelsen av min mobiltelefontid så upplevde jag att min biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDator mer eller mindre ”kokade” + att huden vid mobilörat blev åt hållet rödaktig – när jag pratade en längre stund i den här mobilen. Dock – därtill fick jag efter något år en subtil = odefinierbar känsla av att jag var inne i någon form av personlig förDumningsprocess. Strulsaker och strulting som hade lösts tidigare utan några större svårigheter – blev mera och mera åt hållet olösliga problem. Ett år senare – p g a bl a min personliga förDumningsprocess – så gick företaget i konkurs – tack och lov skulle jag nu vilja säga ❗


Varför

En mycket nära vän och kompis till mig sedan 1962 – var under dessa två år också anställd i bolaget och hade samma sorts mobiltelefon. Dock – han var bolagets försäljningsansvarige – och var därför på resande fot än mera än vad jag var – och använde därför sin mobil väsentligt mera än vad jag gjorde. Han fick 1993 cancer i huvudet (det som sitter ovanför axlarna) – och avled i början på 1994 i en mycket mycket plågsam huvudcancer. Cancern startade på den sidan av huvudet där han hade haft mobilen.


Det finns ett talesätt som säger: ”Där alkoholen går in – där går Förnuftet ut = BondFörståndet ut”. Personligen skulle jag vilja säga utifrån mina gjorda erfarenheter under åren 1989 – 1991 med mobiltelefonen i örat – att det är åt hållet exakt detsamma med mobiler som med alkohol: ”Där de ”strålande” ElektroMagnetiska sändnings- och mottagningsEnergierna ifrån mobiler går in genom öronområdet till den biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorn – där går Förnuftet = BondFörståndet ut”, tyvärr tyvärr… 😥 Till detta skall föras att numera är varenda m3 atmosfär också bokstavligt talat fylld med sådan här ElektroMagnetiska strålningsEnergier – och såväl utomhus som inomhus, tyvärr tyvärr… 😥


Så hade jag haft min mobiltelefon ett eller annat år till i örat – så hade nog min biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDator varit helt körd, troligast… – ifall jag ej hade gått samma väg som min ”dödspolare”. Nu blev jag i och med konkursen helt mobiltelefonbefriad fram till slutet på 90-talet – Tack och Löv ! ❗ 🙄


Dock – när jag då skaffade mobiltelefon igen – så hade jag tagit reda på massor om vad en mobiltelefon direkt an en för IT-smog hypersensibel biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDator är för någonting – och vad det kan ställa till med hälsomässigt. Med andra ord så har jag själv konsekvent tillämpat de följande tipsen. Därför har själv ej upplevt att min 1989 påbörjade mobil-förDumningsprocess har vidareutvecklats nämnvärt. Men i o f s så kan det ju finnas delade meningar om det, kanske… 💡


1. Använd mobiltelefonen så lite som möjligt


2. Bär mobiltelefonen i en bröstficka – ifall Du måste ha den kroppsnära. Bäckenområdet är känsligare för IT-smog – än vad bröstområdet är


3. Använd alltid trådbunden hörsnäcka (helst med en stetoskopöverföring de sista två decimetrarna) – och håll om möjligt mobiltelefonen snett uppåt på en armslängd avstånd ifrån kroppen – när Du babblar i den trådbundna hörsnäckans mikrofon


4. Ifall Du använder mobilen direkt an örat – se då till att ej hålla fingrarna över den övre delen av mobiltelefonen – för där sitter mottagar- och sändningsantennen.

Skärmar Du den med fingrarna – så drar mobilen helt automatiskt på flera gånger mera sändnings”strålning” direkt in i den biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorn – än om Du bara håller om mobiltelefonens nederdel


5. Ha alltid elkontakten till microugnen (varmluftsugnen är mycket mycket ”smartare ❗ ) urdragen – såväl som adeptern (elkontakten) till basstationen för den bärbara telefonen till fasttelefoninätet (använd istället förlängningssladd till de fasta telefonjacken i väggen). Använd dessa två ”intensivt högstrålande” hushållsapparater bara i absoluta nödfall ❗


Det finns minst tre goda skäl för att bara i eventuella nödfall använda microugn:

a. Mer eller mindre all specifik smak på olika maträtter försvinner mer eller mindre helt i microugnen

b. Matens LevAnde LivsEnergi försvinner mer eller mindre helt i microtillagad mat

c. Den ElektroMagnetiska strålningen ifrån en microugn bidrar starkt till att rasera kroppens NaturLiktVisa immunförsvar – och då särskilt för foster i havande mammors magar, barn och tonåringar. – sluttipsat.


Rätt enkla medel för att i högst betydande grad minska de för barnen och tonåringarna bokstavligt talat ”LivsFarliga” strålningsenergierna ❗ ❓ ❗ Ifall etablissemangets PyramidMaktHavare och deras medlöpare väljer att ej alls ge oss den här informationen – om hur att använda wåra IT-saker på ett Förnuftigt sätt – så kan det mycket väl bli så att redan om ca 10 år har ca 30 % av wåra 20-åringar IT-smogat sig till diagnosticerbar åldersdemens och/eller Alzheimers sjukdom, tyvärr tyvärr… 😥


Någon del av en procent av dagens barn och tonåringar kommer troligast att drabbas av hjärncancer – eller någon annan hjärnåkomma. Men i o f s så är hjärncancer ej så farligt – för dom avlider ju eller kan operaras – så att dom blir någotsånär ”friska” igen. Men vad gör Wi med alla dessa ungdomar – i början av sina liv som vuxna – som har diagnosticerbar åldersdemens och/eller Alzheimers sjukdom


Då jag själv har fem barnbarn – som idag är under 7 år – så tycker jag personligen ej alls att detta framtidsscenario är särskilt lockande. För det betyder i så fall att minst ett av mina fyra barnbarn löper uppenbar risk för att vid 20 års ungdom vara diagnosticerbart dement * och /eller ha Alzheimers sjukdom * + att några få procent kommar att gå samma väg som Nils Bildt´s 16 år unga kompis redan har gjort. Detta därför att IT-smog också kan ”ödelägga” ett NaturLiktVist = intakt immunförsvar, tyvärr tyvärr… 😥


OBS ❗ Vad jag tänkt/skrivit ovan och i det följande – är ej alls att Wi skall sluta helt och hållet med att använda wåra IT-saker – eller ens använda IT-tekniken i någon betydande mindre omfattning – utan endast att Wi bl a t ex via etablissemangets PyramidMaktHavares och deras medlöpares massmedia = ”Trattmedia”
(video 2,5 min), enligt Hans Rosling, skall få relevant information ifrån wåra PyramidMaktHavare och deras medlöpare – om hur Wi på ett Förnuftigt sätt skall använda IT-sakerna – för att få väsentligt mindre av hälsoförstörande IT-smog i oss och på oss – ingenting annat ❗


Varför är då den här konstgjorda = statiska IT-smogen så hälsoFörstörande ❓ Wi är ju bokstavligt talat ständigt och jämt bestrålade av all NaturLiktVis = Intelligent strålning.


Tja… – svaret på det är skitenkelt – som ju allting är som är åt hållet naivt = enkelt = Förnuftigt – för att ej säga åt hållet Intelligent ❗ Den NaturLiktVisa strålningen har Alltid en puls i sitt frekvensomfång såväl som i sin intensitet = den är ej alls statisk varken i frekvens eller intensitet = den är LevAnde. Den syntetiska = den konstgjorda IT-smogen ligger hela tiden på exakt samma frekvens – och bokstavligt talat ”vräker” ut syntetisk = statisk IT-smog – och ”skär därmed ovillkorligen sönder” de NaturLiktVisa = de Intelligenta strålningsfälten som Wi är anpassade till som homo sapiens * sedan ca 500 000 år. Och då ej bara för att kunna tåla – utan som Wi bokstavligt talat får wår huvudsakliga LivsEnergi ifrån – Tack och Löv ❗ 🙄


Vad är ett glas vatten om ej till mer än 99,99 % (i volym sett) den LevAnde NaturLiktVisa strålningsEnergin på atomär plasmanivå ❓ Att sen människosläktet har valt att kalla detta för Kcal, KWh osv – är ju en helt annan sak. T ex kärnkraftsavfallet avger ju ingenting annat än åt hållet samma strålande energi = statiska energi som IT-smogen är, faktiskt… Detsamma som ”sönderskärande” av de NaturLiktVisa = Intelligenta pulserande strålningsenergierna.


Förhoppningsvis kommer mänskligheten så småningom på hur Wi skall transformera de statiska strålningsenergierna i kärnkraftsavfallet. Det känns ju ej så bra att ha tickande ”strålningsbomber” under fötterna – ifall Wi är någotsånär vid wåra sinnens fulla bruk. Dock – då kommer det sannolikast att förbrukas minst lika mycket energi – för det här oskadliggörandet av kärnkraftsavfallet – som tidigare generationer har fått ut av sina kärnkraftsverk. Så energinettot för den ”strålande kärnkraftsenergin” torde bli ett minus i slutändan, tyvärr tyvärr… 😥 Min i o f s så är ju måhända den gjorda erfarenheten för mänskligheten värd det priset, kanske… 💡 🙄


Men visst – för den som vill hänge sig att tro någonting annat avseende det här med konstgjorda = statiska strålningsenergier som t ex IT-smog – bara för att etablissemangets PyramidMaktHavare och deras medlöpare säger så – så är det helt OK för Josef – men likväl mycket mycket trist. Detta därför att priset för den tron kommer att bli högt – och redan om ca 10 år avseende IT-smogen troligast (Kalle Hellberg, MaxiCom med flera), tyvärr tyvärr… 😥


Historiskt har Wi många gånger sett – hur etablissemangets PyramidMaktHavare och deras medlöpare har eliminerat MedMänniskor, som har haft kunskaper om sådant som då skulle ha fört mänskligheten snabbare fram emot upplysning = sannare kunskaper än PyramidMaktHavarnas mer eller mindre åt hållet förryckt stupida MainStream. Sokrates fick tömma en giftbägare. Jesus blev korsfäst. För ca 500 år sedan avrättades en hel del för att dom visste att jorden Terra var rund och snurrade runt sin egen axel – och att det ej alls var Solen som gick upp på morgonen och ned på kvällen. För ej alls så länge sedan var det några miljoner kvinnor – som visste lite mera om hur bl a ”LevAnde Qvinnor” skulle leva sin medfödda livspotential i kött – som bändes på bål osv.


Dock – i alla dessa tidigare fall så behövde den tidens PyramidMaktHavare och deras medlöpare ej själva tömma giftbägare, korsfästas, brännas på bål osv – utan det drabbade enbart MedMänniskor som dom hade tilldömt dessa straff – för att dom visste lite mera än PyramidMaktHavarna själva visste. Med IT-smogen är det annorlunda – för den drabbar absolut ALLA och envar – PyramidMaktHavarna och deras medlöpare inkluderade + dessas egna barn, barnbarn osv.


Att det blivit så här kan i o f s bero på att etablissemangets PyramidMaktHavare och deras medlöpare i dags dato redan är så intellektuellt ”sopade” = har diagnosticerbar demens och /eller Alzheimers sjukdom – att dom ej inser att IT-smogen drabbar absolut ALLA och envar. Alternativt så vet PyramidMaktHavarna att IT-smogen är hälsoförstörande – men vet också HUR att skydda sig själva och sina nära och kära på ett eller annat sätt. Personligen tror Josef mera på det senare alternativet, faktiskt… T ex så finns det redan i dag tämligen omfattande underjordiska avskärmade bunkersystem byggda för de allra översta skikten av wåra (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavare (video 2 tim 38 min) och deras medlöpare.


OK MED MOBILER DIREKT AN WÅRA FÖR IT-ENERGIER HYPERSENSIBLA = HYPERKÄNSLIGA ELEKTROKEMISKA BIOLOGISKA HJÄRDATORER ❓ – FY20

2008-04-02 fick Olle Johansson debattartikeln ”Rena (tomat)soppan om strålning” publicerad i en av etablissemangets massmedias = ”Trattmedias” (video 2,5 min), enligt Hans Rosling, tidningar. Olle är normalt ”portad” i PyramidMaktHavarnas massmedia – men lite spill blir det ju alltid – Tack och Löv ❗ 🙄


Förr i tiden så avrättades sådan som Olle fysiskt av sin tids PyramidMaktHavare. I dags dato ”avrättas” sådana som Olle genom att dom hart när aldrig får tillgång till PyramidMaktHavarnas = etablissemangets massmedia = ”Trattmedia” (video 2,5 min) enligt Hans Rosling – för att där kunna ge en saklig vetenskapligt baserad information om sina banbrytande upptäckter till oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna + möjligheter för att massmedialt kunna föra vetenskapligt sakbaserade Interaktiva Dialoger = Kommunicera med andra vetenskapsmän/kvinnor om sina nya banbrytande upptäckter.


Att ”porta” en vetenskapsman/kvinna massmedialt är de fakto ett mycket mycket effektivt sätt – i wårt nuvarande informationssamhälle – för att undanhålla basalt LivsViktig kunskap ifrån vanligt folk – såväl som ifrån andra vetenskapsmän/kvinnor, verkligen… Detta känner wåra PyramidMaktHavare och deras medlöpare mycket mycket väl till, tyvärr tyvärr…
😥

Det ovan omtalade ”Spillet” – om det här med IT-smogen hälsoförstörande effekter – fanns här.


Artikeln löd så här: ”Länge har myndigheter och telekomindustri envist hävdat att påvisade effekter av mobiltelefonstrålning bara är hjärnspöken.


Som vetenskapsman måste jag nu undra hur vi har kunnat missa det faktum att även tomater har en hjärna


Varför denna fråga

Jo, nu har nämligen forskare, under ledning av dr. Vian vid Université Blaise Pascal i Aubière, visat att just tomater reagerar på skada från 900 MHz mobiltelefonstrålningen. Forskarna menar att de hittat en miljöfaktor som ger en omedelbar signal om cellskada (samma reaktion ser man om man skär ett snitt i plantan eller krossar delar av den). Det räckte att exponera några enstaka blad på plantan för att hela växten skulle reagera. Skadan uteblev dock helt om plantan skärmades av från strålningen.


Det intressanta med tomater är att de (faktiskt ❗ ) helt saknar hjärna, de inbillar sig inte saker, de kan inte röra sig, de sublimerar inte sina problem till påstådda ”elallergier”, de lurar inte Försäkringskassan på pengar (en populär missuppfattning!), de läser inte tidningar (så de kan inte vara offer för en massmedial psykos).


De (tomaterna) är i stället mycket känsliga för sin omgivande miljö och kinkiga vad det gäller sin fortlevnad.


Några som också är kinkiga vad det gäller sin livsmiljö är foster. Ett forskarlag under ledning av Dr. Rezk, Zagazig University, ställde sig nyligen frågan om mänskliga foster påverkas av strålning från en mobiltelefon. Forskarna mätte fostrens och de nyföddas hjärtfunktion när modern hade en mobiltelefon i samtalsläge mot örat i tio minuter.


Hjärtfrekvensen hos fostren ökade efter exponeringen för mobiltelefonstrålningen, samtidigt som den mängd blod som hjärtat pumpar ut minskade. Forskarnas slutsats är att gravida kvinnor bör undvika att använda mobiltelefoner, särskilt under de första graviditetsveckorna.


Den 2 april 2003 skrev Anders Glansholm vid Statens Strålskyddsinstitut (SSI) så här till en orolig och undrande gravid kvinna om risker med att använda mobilen under graviditeten:


”Om en gravid kvinna har telefonen i fickan eller i ett band på höften under ett samtal så är det inte troligt att någon strålning når fostret. Det är nämligen så att elektromagnetisk strålning som det här är frågan om snabbt absorberas i vävnaderna. Strålningen omvandlas alltså till värme i kvinnans bukvägg utan att där ställa till någon skada. Man kan säga att strålningen aldrig förmår tränga in till fostret”.


Lars-Erik Holm, som nyligen lämnat sin post som generaldirektör för sagda SSI för att bli generaldirektör för Socialstyrelsen, fick frågan om han i dag anser att beskedet till kvinnan var korrekt: ”Ja ❗ Uttalandet baserar sig på fysikaliska bedömningar av hur strålningen absorberas.”


”Fysikaliska bedömningar”… Men vad är i stället den enkla sanningen ❓

Jo, den 14 mars lät jag flera par av kvinnor på min egen arbetsplats trycka en mobiltelefon mellan sina kroppar , m.a.o. mellan telefonen och omgivningen fanns det mycket kvinnligt hull. Sedan ringde jag till deras telefoner.


Tror ni att de började ringa ❓ Svar: Ja ❗


Tror ni att de dolda telefonerna kunde ringa upp andra telefoner ❓ Svar: Ja ❗


Så den bistra sanningen är att Glansholm och Holm vid SSI – vars uppgift är att skydda befolkningen från strålskador – helt och hållet snackar i nattmössan eller kanske till och med ljuger ❗ ❓


Uppenbarligen är att de inte har en aning om hur mobiltelefoner fungerar och hur långt deras strålning tränger in och rakt igenom kvinnor och tomater. Slutligen, som lök på laxen, så har dr. Agarwal vid The Cleveland Clinic Foundation, visat att spermiekvaliteten försämras hos mobiltelefonanvändande män.


361 män undersöktes och de visade sig ha ett minskat antal spermier, med mindre rörlighet, överlevnad och försämrad uppbyggnad. Dessa försämringar korrelerade med dagsdosen av mobiltelefonanvändning, men hade inget att göra med den ursprungliga spermiekvaliteten.


Jag erkänner villigt att vi män ibland tänker med snoppen, men inte visste jag att våra spermier dessutom – var och en – har en egen hjärna som gör att de inbillar sig strålskador ❗ – Olle Johansson * docent i neurovetenskap vid Karolinska Institutet , Stockholm.” – slut citat.


Till detta skall rätteligen också föras att Olle Johansson – och hans forskningsteam på Karolinska Institutet – har forskat på det här med hälsoFörstörande IT-smog sedan 1980.


Visste Du att det hälsomässiga säkerhetsavståndet till basenheten för mobilen till det fasta telefonnätet är ca 30 meter – och då speciellt särskilt viktigt för havande mammor och barn under 16 år ❗ Så ifall Din bostad ej är ca 30 meter ifrån hörn till hörn – eller ifrån högsta till lägsta punkten – så kan Du helt enkelt ej ha basenheten som sådan inomhus – utan att få mer eller mindre grava hälsostörningar ❗ Dessa hälsostörningar kan vara både helt omedvetna och/eller medvetet upplevda. Hur gör Wi då ❓ Tja… – skaffa förlängningssladdar och placera basenheten utomhus på behörigt säkerhetsavstånd – kan ju vara en lösning. Men det kräver ju då att grannarna ej kommer innanför 30 meters-radien ❗ Mycket mycket mera om det bl a här, här och här.

Tankeväckande


Visste Du att ifall Du använder en mobiltelefon direkt an örat – så får Du flera gånger mera hjärnDatorFörstörande IT-smog in i Din biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDator – än ifall Du använder hörsnäcka – och håller mobilen på en armslängds avstånd ifrån kroppen ❓ Visste Du att ifall Du håller mobiltelefonen direkt an örat – och har placerat ett finger över mobilens överdel – där mobilens sändnings- och mottagningsantenn är placerad – så får Du flera gånger mera av hälsoSkadlig IT-smog direkt in i Din fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDator ❓ Detta – därför att då drar mobiltelefonen helt automatiskt på mycket mera sändningseffekt – än om Du Alltid bara håller om mobiltelefonens nederdel. Mycket mycket mera om det hos Kalle Hellberg, MaxiCom med flera.

Tankeväckande


Video om IT-smog här. Ladda ner 60 tyska läkares – det s.k. Freiburger-uppropet (översatt till svenska) – om IT-smog här. Tidningsartiklar om IT-smog här och här.


…Stewart, ordförande för National Radiological Protection Board, en studie som varnade föräldrar för att låta barn under åtta år använda mobiltelefoner och framhävde de möjliga riskerna för alla användare. Rapporten, Mobile Phones and Health, sa att fyra undersökningar hade orsakat oro angående mobiltelefonfrekvensernas effekter på hjärnan, däribland en tysk studie som visade på en ökning av cancer kring master. Professor Stewart sa att ”bevisen för potentiella skadliga effekter hade blivit mer övertygande under de senaste åren”. Översatt betyder detta att regeringen har varit ganska nöjd med att använda befolkningen, inklusive barn, som försöksdjur för de transnationella företagen, när vem som helst som har den mest grundläggande förståelse för hur hjärnan fungerar från början skulle ha förstått hur dödliga de kunde vara. Det är 4700 nya fall av hjärntumörer varje år i Storbritannien – en ökning med 45 % på 30 år enligt UK Brain Tumour Society. Jag undrar varför ❓ Men hallå ❗


Ned Cherry, en biofysiker vid Lincoln University i Christchurch, Nya Zeeland, anser att ökningen av mobiltelefoner, torn som sänder mikrovågor och mikrovågsförorening är en allvarlig bidragande orsak till cancer, hjärntumörer och ökade neurologiska problem.


Leif Salford ( Leif.Salford@med.lu.se ), chef för Lunds universitets forskargrupp för neurokirurgi * sa: ”Exponeringen av hjärnan, för mikrovågor från mobiltelefoner är det största mänskliga biologiska experimentet någonsin. Han sa, att allteftersom användandet av tekniken fortsätter att expandera kan människor = Homo Sapiens * komma att ”drunkna i ett hav av mikrovågor”. Han varnade för att nervceller, som normalt ej alls blir senila förrän människor kommer upp i 60-års åldern, nu kunde bli det 30 år tidigare. ”Vi kan se en reducerad hjärnkapacitetsreserv”, sa han. Detta kan leda till en ökning av Alzheimers eller demens och som bäst kommer människor att ha ”ett betydande mindre antal av ej dysfunktionella hjärnceller och undersystem i hjärnan genom hela det LevAnde Livet i kött”. (Olle Johansson på Karolinska Institutet säger åt hållet samma sak – Josefs anm).


George W. Bush kan aldrig ha lagt ifrån sig telefonen. Emellertid, poängen som till och med dessa forskare missar är att mobiltelefoner och deras torn ej är ett biologiskt ”experiment”. De är del i en kyligt Kalkylerad attack av illuminatihjärnfunktionen. [Illuminati = Gråingarna via dom åt hållet dominerat intellektuella = humanDementa och/eller Autistiskt fungerande ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavarnas (video 2 tim 38 min) och deras medlöpares Dogmer och/eller Ismer = MainStreamets MATRIX mm – Josefs anm.]


Det är ej alls så mycket kraften i de ElektroMagnetiska utsändningarna som är problemet, utan frekvensen de ger resonans till. Frekvenserna stör än en gång budskapen som passerar mellan dna /rna och denna oriktiga och förvirrade information leder till att cellerna och andra system krånglar, precis som en dator skulle göra under sådana omständigheter. De digitala mobiltelefonernas pulser härmar signalerna från kroppens celler – och dna blir en antenn för frekvenserna som sänds ut från telefonluren. Så passande att de på engelska kallas cellphone (av cell, ‘cell’, och phone, ‘telefon’).


Journal of Cellular Biochemistry rapporterade att hög användning av mobiltelefon kunde orsaka hjärncancer och andra sjukDomar genom att hindra dna-reparationen av trilskande celler . Dr George Carlo, en epidemiolog, genomförde en sexårsstudie och fann att strålning från trådlösa telefoner orsakade dna-skador. Det gemensamma temat för allt det här skräpet de matar oss med via mat, drycker [det syntetiska kemiska sötningsmedlet aspartam, fluor, Socialstyrelsens kvicksilver i tänderna, smakförhöjande syntetiska kemiska tillsatsmedel, genmanipulerad mat (GMO), ”förbud” för hälsokostmedel och hälsosunt leverne allmänt sett och därvid speciellt mentalt osv, Josefs anm.] och teknik – är … = dna-skada och dna-störning, speciellt riktat mot hjärnan.


De [= wåra (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavare (video 2 tim 38 min) och deras medlöpare] försöker kortsluta dna/rna-kommunikationen för att stoppa medvetandet från att tränga sig in i Matrisen. Människor med vad som brukade kallas mentalt handikapp har ej alls problem med sitt medvetande, utan med dess förmåga att kunna uttrycka sig via en skadad centralenhet. Det är på samma sätt med mental sjukDom. Utanför denna vibrationsmässiga Verklighet är de ej alls handikappade eller mentalt sjuka, det sker på dna-nivån – måltavlan for illuminati [= Gråingarna via de åt hållet dominerat intellektuellt humanDementa och/eller Autistiskt fungerande ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavares (video 2 tim 38 min) och deras medlöpares Dogmer och/eller Ismer = MATRIX mm – Josefs anm.] vad gäller människor i allmänhet.


Men trots allt det här – är den sociala programmeringen sådan att mobiltelefoner nu anses vara en väsentlig del av barndomskulturen. En studie rapporterad i brittiska Daily Telegraph fann att mobiltelefoner är ”oumbärliga” för tonåringar – och textmeddelanden är ”en integrerad del av hur de uttrycker och definierar sig själva”. Mer än tre fjärdedelar av de undersökta höll med om påståendet: ”Jag skulle ej kunna stå ut med att vara utan mm telefon.” Matrisen = MainStreamet [* ] har dem fast.


Jag får hela tiden höra hur barn i dag uppför sig illa och att det är svårare att hålIa koll på dem och så vidare. Men är du förvånad ❓ Barn mer än några andra blir dränkta av attacker på sitt dna och sina hjärnkretsar – genom de hemska kemikalierna i deras läskedrycker [bl a det syntetiska kemiska sötningsmedlet aspartam * och smakförhöjande syntetiska kemiska medel mm, Josefs anm.], snabbmat och vacciner, även utan mobiltelefoner och sändar-torn. En artikel i Time i april 1994 satte strålkastarljuset på ökningen av beteendestörningar hos barn. Attention Deficit Hyperactivity Disorder (adhd), som ingen 15 år tidigare hade hört talas om, påverkade 3,3 miljoner amerikanska barn när artikeln skrevs. Gud vet vad siffrorna måste vara i dag. …” – slut citat ifrån sidorna 176-77 i en av Leif Salfords skrifter om IT-smog.


De flesta människor = Homo Sapiens sapiens lurar sig själva att tro att de är fria – genom att aldrig själva testa PyramidMaktHavarnas och deras medlöpares teoretiska teorier i sin personliga Verklighet. …” – slut på citat ur boken ”Oändlig KärLek (= även som inkarnerade i kött, faktiskt…, Josefs anm.) är den enda sanningen – allt annat är illusion = Avslöjandet av den drömvärld Wi tror är verklig” – av David Icke april 2005. Josef fick boken ifråga under sina ögon 2007-10-23 – och det allt överskuggande mesta av det nedanstående – är nedtecknat lååångt före det att Josef läste David Icke´s bok. Mer om David Icke här.


”GLESBYGD ÄR EN SJUK MILJÖ, NU BÖRJAR ÄVEN FRISKA ATT DÖ” – IT1
= Titeln på en vetenskaplig publikation av Örjan Hallberg och Olle Johansson * . Rapport nr 6/upplaga 1/ISSN 1400-6111/2004-06-20. Den handlar på ett överskådligt sätt om det signifikanta = slående sambandet mellan det trådlösa IT-nätets utbyggnad från 1997 – och de samtidigt ökande sjukskrivninarna i Sverige.


Den ena sidan av myntet – wåra fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiner – är att de är ofattbart högfrekventa och fantastiska ElektroKemiska tanke– och känslomaskiner – såväl som wåra kroppar i kött i sin helhet också är. Varje cells datorkapacitet överträffar mest troligt den mest avancerade datorkonstruktion Wi känner till. Den andra sidan av det myntet är att som Princip är den extremt högfrekventa och fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorer – såväl som wåra kroppar som sådana – därmed mycket mycket känsliga för yttre IT-smogsPåverkan. Olle Johansson * på Karolinska Institutet vet massor om den saken – ifall Du ej alls köper vad Josef säger som lekman på området. Dock – Josef vet vad Josef vet utifrån bl a gjorda egna erfarenheter och upplevelser av IT-smogsPåverkan sedan slutet på 80-talet. Olle har mailadressen olle.johansson@ki.se och tel. direkt 08-52 48 70 58. Karolinska Institutets hemsida finner Du här.


Olle kommer att uppskatta frågor ifrån Dig om detta – tro Josef. Det styrks bl a av att Olle sagt OK till att finnas omnämnd vid namn mm på den här hemsidan – samt att Olle i etablissemangets massmedia = ”Trattmedia” (video 2,5 min), enligt Hans Rosling, försökt att lyfta fram detta som en mycket väsentligt fråga för nationens framtid. Tyvärr har PyramidMaktHavarnas massmedia = ”Trattmedia” (video 2,5 min), enligt Hans Rosling – än så länge ej alls blivit särskilt intresserade av att informera svenska folket – om den föreliggande baksidan av det i och för sig mycket användbara IT-myntet.


Kontakten med Olle kom ur att Josef läste en debattartikel i Sif-tidningen nummer 1/07 – utformat som ett öppet brev till statsminister Fredrik Reinfeldt med rubriken: ”Fredrik, är Du beredd att lyssna ❓ ”. Tidningen ges ut månadsvis i mer än 300 000 exemplar. Så Förnuftsmässigt sett så har rimligen någon sagt något till Fredrik om Olles öppna brev till honom. Dock – såvitt känt har Fredrik ännu ej alls visat något intresse för IT-myntets baksida – i form av en direkt eller indirekt kontakt med Olle. Måhända är det bara på grund av tidsbrist – vad vet Josef.


Personligen tycker Josef det vore slöseri med en högeligen användbar befintlig intellektuell spetskunskap – ifall Olle * ej skulle få tillgång till dom resurser han behöver – för att åstadkomma en allmänt höjd medvetenhet om IT-myntets baksida. Med väldigt väldigt enkla – för att ej säg skitenkla – åtgärder kan Wi ju bokstavligt talat över en natt väsentligen minska de hälsoskadande effekterna av mobilerna – genom att t ex alltid använda trådbunden hörsnäcka – som alternativ till att sätta mobiltelefonen mer eller mindre direkt an mot wåra för IT-energierna mycket hyperkänsliga biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiner = mer eller mindre momentant erhålla irreparabla biologiska brännhålseffekter.


En annan bokstavligt talat skitEnkel åtgärd är att i mobiltelefonernas fodral lägga in en lika stor gipsplattebit – såväl som en dito under varje IT-apparat som finns uppställd i wåra bostäder, arbetsplatser osv (IT10:1). Bonuseffekten tekniskt av det blir att IT-apparater av typ datorer fungerar mätbart effektivare = snabbare. Mer om hur Wi praktiskt i konkreta och enkla handlingar kan göra själv för att el- och IT-smogSanera Din egen hemmiljö – finns det lite mera om här.


Apropå wåra för IT-energierna hyperkänsliga biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiner – så finns det idag inget accepterat skolvetenskapligt sätt att mäta dessa hälsoskadliga IT-energier med. Dock – med typ slagruta är det lätt som en plätt – likväl som att det idag finns ca 300 000 människor = Homo Sapiens sapiens i Sverige som de facto reagerar med uppenbara fysiska symptom som också starkt styrker saken. Men dessa NaturLiktVisa mätmetoder är ej alls accepterade som relevanta = sakvidkommande av wår åt hållet dominerat intellektuella skolvetenskap. Troligast kommer det att måhända ta mer än tiotals år ytterligare – innan Wi kommer på teknik som kan mäta på dessa höga frekvenstal det nu är frågan om – ifall Wi överhuvudtaget kommer att kunna lösa det mätmässigt. Varför det är på det här sättet finns det mera om under bl a rubrikerna nr F102, F110, F126 och F140 här.


Dock – Förnuftsmässigt sett så är det både tekniskt och politiskt idag lätt som en plätt att bestämma ett datum för – när mobiler överhuvudtaget ej kommer att fungerar – ifall trådbunden hörsnäcka ej används. Förhållandet skapas vid den tidpunkten tekniskt – genom att en omprogrammering centralt av alla tillverkares mobiltelefoner görs. Alternativt att alla då byter sina SIM-kort. Det senare attraherar måhända tillverkarna mera – enär dom då kommer att tjäna pengar på den lösningen. Dom nya mobilerna är då NaturLiktVist redan så programmerade att de ej fungerar ifall hörsnäckan ej används.


Dock – det kräver att någon med mandat av Regering och Riksdag får lov – för att ej säga har uppdraget – att informera vanligt folk om IT-myntets baksida på ett Förnuftigt, lättförståeligt och vist sätt. Denne någon måste också ha en forskarställning av rang = veta vad han pratar om – samt ha civilkurage. Detta för att det skall kunna uppfattas av vanligt folk som något annat än en personlig och helt ogrundad rädsla för wåra IT-barns och IT-barnbarns framtid – som potentiellt sett gravt senilDementa redan vid kanske 20-30-års ungdom.


Som Josef uppfattar Olle * så uppfyller han båda dessa kriterier = kompetens mer än väl. Olle har därtill visat ett idag sällsynt civilkurage i IT-frågan. Det styrks av att Olle i etablissemangets massmedia = ”Trattmedia” (video 2,5 min), enligt Hans Rosling, fört ut vad han starkt mer än bara misstänker. Exempel på det här, här, här, här och här. Detta trots att Olle som ej alls fristående forskare är helt beroende av anslagspengar. Ifall ej detta vågstycke går vägen för honom – så får han väl i bästa fall nöja sig med en avtalspension. I sämsta fallet vet ingen vad det kan bli. Men Olle tar den risken med öppna sinnen – därför att han är övertygad om att IT-frågan är så viktig för nationens framtid – förutom för sig själv och sina egna nära och kära.


I bl a pdf-filen ”Electrohypersensitivity: State-of-the-Art of a Functional Impairment” om 13 sidor – tydliggör Olle vad han och hans team så här långt har kommit fram till. Som Josef tolkar vad han där skriver – så bekräftar Olle skolvetenskapligt vad Josef sedan flera år själv har varit och än mera är övertygad om. Det har Josef gett ord för bl a i det följande under rubriken F14. Där berör Josef bl a vad mobiltelefoner direkt i örat = mer eller mindre direkt an wåra för IT-energier mycket mycket känsliga biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiner ställer till med. Och då särskilt = i synnerhet för alla numera så våldsamt IT-överbelastade barn och ungdomar ❗


MOBILER FÖR FAST TELEFONI – IT2

Det bör noteras att den bärbara mobilen för den fasta telefonin är mångfalt värre – för wåra fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiner än den vanliga mobiltelefonen – för att ej tala om trådlös överföring ifrån routers för bredband osv. Detta därför att dessa IT-apparater alltid sänder ut sina för wåra fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiner ”brännhålsstarka” IT-energier med 100 % av sin möjliga effekt. Så det statliga Telias idé att bara kunna erbjuda sina kunder trådlösa routers kan måhända ifrågasättas, troligast…. – tyvärr tyvärr…


Igen – under rubriken F14 här – förutom i de följande IT-rubrikerna – hittar Du vad Josef sedan flera år har mer än bara anat om den hälsoförsämrande PåVerkan av mobiltelefoner direkt i örat – såväl som hälsoskadlig IT-sändningsteknik överhuvudtaget – likväl som pdf-filerna Electrohypersensitivity, Airborne radiation, Hudcancer * – ej alls bara en solskenshistoria och Radiation warning of school computers. Som ett kuriosa i sammanhanget har Olle också gjort något han kallar Trädgårdsarbete – den bästa hjärnjympan. På sätt och vis har det också med IT-smogen att göra. Kontakta Josef eller Olle så kan Du få dessa pdf-filer bifogade i ett email. Måhända kan det vara så att både Josef, Olle * * med flera har Fel om IT-myntets baksida, kanske… Men varför i helvete skall Wi Medvetet Välja att enskilt och som nation ta reda på det genom att i fullskala testa IT-energiernas biologiskt IT-smogsPåverkan på oss själva = hela befolkningen – eller ännu mycket värre – också alla wåra barn, barnbarn, banbarns barn osv ❓


IT-SMOG = HJÄRN-STRESS-SJUKDOMAR – IT2:1

Om de redan vanligt förekommande konsekvenserna av den numera allerstädes närvarande hälsoFörstörande It-smogen här, här, här, här, här, här. IT-smogvideon här och Freiburger-uppropet av 60 läkare här här.

Måhända kan det följande göra att Wi Medvetet – och dagligdags ❗ – kan välja bort väsentliga delar av PyramidMaktHavarnas och deras medlöpares pådyvlade hälsostörande IT-smog i luften runt omkring oss. Till gagn för alla och envar själva – för att ej tala om allas nära, kära, vänner osv. Men ändå det allra mest överskuggande av Allt = till ovärderligt gagn för Alla wåra barn och barnbarn osv. IT-smogen är bokstavligt talat ett djävulskt påhitt av wåra (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavare (video 2 tim 38 min) och deras medlöpare, tyvärr tyvärr… 😥


2007-05-13 sändes ett program om IT-smogen i TV – program Panorama”Wi-Fi (IT) A Warning signal” – i kanal BBC One – i England här. Videon handlar om hälsoförsämrande IT-smog – såväl som IT-läckage ifrån andra IT-apparater också. I inledningen av videon sägs bl a att det IT-läckage Wi utsätter oss för ifrån wåra köpta IT-apparater – det kan Wi som Princip mer eller mindre själva välja ifall Wi vill utsätta oss för eller ej. Men IT-smogen i luften = den som Wi aldrig har fått frågan ifrån wår åt hållet dominerat intellektuella = åt hållet humanDementa och/eller Autistiska PyramidMaktHavare – ifall Wi vill ha eller ej – den IT-smogen kan Wi som Princip överhuvudtaget i dags dato Aldrig enskilt på något sätt välja bort. Den finns där – och ifall den är klart hälsonedbrytande på lite sikt – vad gör Wi då ❓ Så – ifall Du ger Dig tid att kolla på den här videon och finner att den är OK som sann IT-information – eller i vart fall sannare än PyramidMaktHavarnas åt hållet dominerat intellektuella = åt hållet humanDementa och/eller Autistiska expertspecialisters teorier – så skicka den i så fall vidare till några av dina vänner och andra som Du har emailadresser till.

Teoretisk som verb i Josefs ordböcker = en väl intellektuellt genomtänkt = hjärnDatorRäknad teoretisk förklaring eller orsakshärledning av en komplicerad företeelse, en väl genomtänkt = hjärnDatorRäknad teoretiskt tankeförsök att förklara en helhet av särskilt svårförståeliga och invecklade företeelser.


Teori som substantiv = teoretisk intellektuella tankemässigt kunskapsämne i teoretisk intellektuell sakenligt sammanhängande framställning, teoretisk intellektuell lära om grundsatserna för en verksamhet, teoretisk intellektuell lära och handling = detsamma som i Princip All utbildning i wåra åt hållet dominerat intellektuella = åt hållet humanDement och/eller Autistiskt styrda skolor, teoretisk intellektuell tankebyggnad och verksamhet – samt teoretisk intellektuell lära = PyramidMaktHavarnas förryckt stupida = vansinniga Dogmer/Ismer om Verkligheten.


Teoretiker = person som sysslar med intellektuella teorier och teoretiskt = verklighetsfrämmande = intellektuellt arbete.


Teoretisera = intellektuellt uppställa eller dryfta teorier = intellektuellt diskutera utifrån teorier som utgångspunkt ❗ Förutom att ordet Teoretisera är snarlikt ordet Terrorisera * – så får det Förnuftsmässigt ses som att det i Princip är exakt samma sak. Mer om den saken under rubriken ”INTELLEKTUALISM = TERRORISM = STRESS – IT22”.

Konsensus måste Förnuftsmässigt sett bli att Teori = illusion = inbillning = sinnesvilla = bedräglig verklighetssyn = verklighetsfrämmande – punkt. Så vad är intellektual-Ism annat än terror-Ism egentligen ❓


En person som har tänkt lite längre/vidare än dom flesta – om det här med PyramidMaktHavarStyrd intellektualIsm – finns här.


Den skolvetenskapliga forskningsmetoden går i korthet ut på följande:

1. Wi gör en observation av ett fenomen.

2. Wi gör en hypotes * om orsaken till fenomenet.

3. Wi testar din hypotes genom experiment.

4. Om hypotesen vederläggs av dina experiment får Wi revidera hypotesen. Annars kan den gå vidare och bli en teori.

5. Teorin testas av andra genom ytterligare experiment som antingen vederlägger eller stärker teorin.

6. Teorin tycks robust och kan då införlivas i vår ständigt växande intellektuella kunskapsbank.


”Evolutionsvetenskapen, kreationismen och samhället”. I det följande några citat ifrån denna skrift;

Sida 6
Det är viktigt att förstå att på samma sätt som religionen ej alls tillhandahåller vetenskapliga, mekanistiska förklaringar till naturfenomen, kan vetenskapen ej alls ge svar på några frågor som handlar om naturfenomen: den kan ej heller tala om för oss vad som är vackert eller fult, bra eller dåligt, moraliskt eller omoraliskt, syndigt eller ej syndigt. Den kan ej alls tala om för oss vad som är det LevAnde Livet i kötts mening, och den kan ej alls säga oss om övernaturliga varelser existerar (Jfr Gould 1999, Pigliucci 2002). Kreationismens grundläggande påstående – att biologisk mångfald orsakats av överNaturLiktVisa krafter – kan ej alls prövas. Samma sak gäller ”Intelligent design”-teorin; den kan ej alls utvärderas med vetenskapliga metoder.


En hypotes är ett förslag, ett antagande. Ett faktum är, enkelt uttryckt, en hypotes * som har kommit att bli så väl underbyggd av observationer att Wi känner oss säkra – när Wi betraktar den som sann. För att ta till en analogi från rättssalen, så har den ”bevisats” bortom allt rimligt tvivel. Ej bortom allt tänkbart tvivel, utan rimligt tvivel.


Sida 7
En teori i den betydelse ordet har inom vetenskapen, är ej en ej underbyggd spekulation eller hypotes (ordets vardagliga innebörd). En teori är i stället en stor idé som omfattar andra idéer som den väver samman till en sammanhängande helhet. Det är en mogen, sammansatt samling påståenden, byggd på logik * och säkra vittnesbörd, som förklarar ett brett spektrum av iakttagelser. Den är enligt en av definitionerna i Oxford English Dictionary ”en samling eller ett system av idéer och påståenden som gäller som förklaring eller redogörelse för ett flertal idéer eller fenomen; … en framställning av vad man känner till som allmänna lagar, principer eller orsaker till något känt eller iakttaget”. Sålunda är atomteorin, kvantteorin och platt-tektonikteorin ej bara spekulationer eller åsikter, utan väl underbyggda idéer som förklarar ett brett spektrum av fenomen. Det finns bara några få teorier inom biologin, och bland
dem är evolutionen förvisso den viktigaste.


Sida 14
Kreationisterna förklarar förekomsten av olika organismer och deras egenskaper med mirakel: direkta övernaturliga ingripanden. Som Wi har sett är det omöjligt att förutsäga mirakel eller utföra experiment med övernaturliga processer, så krationister gör inga egna forskningsinsatser för att bekräfta sin teori. Det enda skenbara undantaget till detta var deras påstående att de funnit fotspår av människor = Homo Sapiens och dinosaurier som korsade varandra i fossilsediment i en flodbädd i Texas, vilket skulle visa att dessa varelser levde samtidigt. Även om detta hade visat sig vara sant skulle det ej alls ha falsifierat evoltionen, och de flesta = med ej alla kreationister medger nu att de ”mänskliga” fotavtrycken är en blanding av förfalskade avtryck och naturliga fördjupningar.


Sida 15
2. Evolutionen kan ej alls bevisas. Ingenting inom vetenskapen bevisas någonsin slutgiltigt.
4. Ordningen i universum, inklusive den ordning som ådagaläggs i organismernas anpassning, är bevis på Intelligent design.


Sida 16
6. Det är nästan oändligt osannolikt att ens den enklaste livsform skulle kunna uppstå ur död materia. Sannolikheten för att en fungerande nukleotidsekvens på så litet som 100 baspar skulle kunna bildas är 1/4100, ett oerhört litet tal. Och forskarna har aldrig kunnat syntetisera det LevAnde Livet i kött ur död materia.


Sida 17
9. Slumpen skulle ej kunna frambringa komplexa strukturer.


Sida 19
17. Åsiktsskillnaderna mellan evolutionsbiologerna visar att Darwin * hade fel. Till och med framstående evolutionister har övergivit teorin om det naturliga urvalet, och hela forskningsområdet evolution lider av oreda.


Sida 20
18. Det finns inga fossiler av mellanformer mellan apor och människor = Homo Sapiens ; autralopithecinerna var rena apor. Och det finns ett oöverstigligt gap mellan människor och alla andra djur när det gäller kognitiva förmågor.


Sida 28
Mycket av det som Wi finner meningsfullt är ”helt onyttigt”: musik, solnedgångar, en promenad på en ren strand, baseboll, fotboll, filmer, trädgårdsskötsel, andlig inspiration – och förklaringar. Vare sig ämnet är matematik, NaturRen, filosofi eller människonaturen, är strävan att förstå i sig en belöning, alldeles bortsett från den eventuella praktiska nytta den kan ha.


Sida 29
…har vetenskapliga idéer använts för att rättfärdiga sociala orättvisor och till och med förföljelser… Redan från början har evolutionen som vetenskap under slagordet ”socialdarwinism” missbrukats för att rättfärdiga rasism och imperialism, för att utestänga kvinnor från politisk och ekonomisk Makt * * och förklara fattigdom, analfabetism och brottslighet ej med de samhällsförhållanden som stänger ute en stor del av mänskligheten från utbildning och självförsörjning, utan med genetisk underlägsenhet (Hofstadter 1955). – …Socialdarwinismen grundades på denna felsyn, liksom föreställningen att homosexualitet (till exempel att kåta upp oss för egen hand = elektriskt lysa upp oss själva för egen hand 😉 ) är ett ont därför att den ej leder till fortplantning – och tanken att kvinnan skall vara underordnad mannen på grund av deras ”naturliga”, av evolutionen givna könsroller.


Sida 30
3. Vetenskapen har inga slutgiltiga svar, utan accepterar hypoteser provisoriskt och förändras när nya starka bevis läggs fram, och den befattar sig bara med hypoteser som kan prövas;… – slut citat ifrån ”Evolutionsvetenskapen, kreationismen och samhället”.


Så vem i Jisse namn kan tillföra sitt eget LevAnde Liv i kött någonting överhuvudtaget – genom att kasta sina egna – eller än mycket värre någon eller många andras – teorier i ansiktet på en annan ❓ Ej heller tillför det överhuvudtaget föremålet för teoriKastandet någonting heller. Kastar motståndaren tillbaka så blir det då också en fullständigt meningslös diskussion = motsatsen till Interaktiva Dialoger = Kommunikation. Visst – underhållande kan intellektuella teorier och teoretiseringar = terroriseringar – såväl som teoretiska = intellektuella terroriserande diskussioner som sådan måhända vara ibland – även om det är sällsynt. Men Förnuftsmässigt sett överhuvudtaget ingenting annat – eller ❓ Mera om intellektual-Ism = terror-Ism = stress = ”Manager Disease ❗ ” under rubriknr IT22, IT36:1 och F4:2 här.


En person som har tänkt lite längre/vidare än dom flesta – om det här med PyramidMaktHavarStyrd intellektualIsm – finns här.


Nu tillbaka till verklig Verklighet igen. Det är en högeligen intressant matematik i det här med att t ex skicka email för att sprida sann Kunskap om IT-smog – för att ej säga sann Kunskap överhuvudtaget. Säg att Olle har skickat videon till 10 st – och dessa i sin tur = steg 2 klickar videon vidare till varsina 10. Då blir resultatet av det lilla att 100 personer får del av den sannare Kunskapen. Ifall dessa 100 = steg 3 skickar videon till varsina 10 – så blir resultatet 1 000. I fjärde steget = 10 000. I femte steget 100 000. I sjätte steget 1 000 000 och i sjunde steget 10 000 000 = flera än det finns invånare i Sverige ❗ Så tala om häftig och effektiv dynamoeffekt för Upplysning. Själv blev Josef helt förbluffad över storleken på spridningseffekten – när Josef räknade på det här sättet på den saken.


Men visst detta är ju en matematisk Teori än så länge. I inledningen till den form av sann KunskapsSpridning blir det troligast ej alls så här – varken direkt eller på sikt sett. Men Förnuftsmässigt sett förhoppningsvis i vart fall ändå en bit åt det här hållet – ifall det är utifrån oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – bedömt som Förnuftigt = verklighetsknuten = sann information det handlar om. Allmänt sett så upplever Josef att Wi = vanligt folk som Princip har alldeles på tok för låg nivå på tilltro wår egen förmåga och kompetens i att göra vettiga utvärderingar av i och för sig måhända intellektuellt sett = humanDement sett komplicerade frågeställningar. Med andra ord har Wi själva omyndigförklarat wårt medfödda oförstörbara Förnuft – såväl som Intelligens. Som Princip innebär det att Wi fäster åt helvete på tok för hög nivå av tilltro till PyramidMaktHavarnas mer eller mindre köpta expertspecialisters åt hållet dominerat intellektuellt = åt hållet humanDementa och/eller Autistiska teoretiskt baserade teorier = tyckande om både Ditten, Datten och Dutten, tyvärr tyvärr… 😥


I Princip det enda som kan sabba det här – är att ej tillräcklig många av oss är tillräckligt lite intellektuella = tillräckligt lite åt hållet humanDementa och/eller Autistiska = tillräckligt mycket Lata – som en förträfflig intellektuell ursäkt för att ej alls göra någonting i någon fysisk handling. I så fall ids Wi ju ej att skicka sann sanning – eller i vart fall Förnuftig sanning – vidare till vänner och bekanta. Men i så fall väljer Wi ju – med vår intellektualIsm = Lathet som ursäkt – enär Wi rimligen fortfarande har så mycket tid och Energi över att Wi borde orka – att förr eller senare komma till PyramidMaktHavarnas oundvikliga Harmagedon – och det är helt OK också. För hur det än blir med det till oss av dom givna Harmagedon – så är det i alla fall bara av betydelsen mindre än 0,01 % av det Hela – Tack och Löv ! 😉


Ifall det mot all förmodan ändå blir så att några få av oss fortfar att andas efter genomförda Harmagedon – så lär Wi då få börja om som ras som grottfolk igen
.


Men det är ej heller att ge sig Faen på – ifall det blir möjligt för oss att ens göra det. Måhända kan det vara så SkaparIntelligensen tycker att då får det vara nog för gott – med det förryckt stupida människosläktet som en del av Skapelsen. Måhända kan det vara så att det ändå finns en bortre gräns för SkaparIntelligensens = Skapelsens Källas tålamod med oss – vad vet Josef. Dock – hur det än blir med det här får Wi som då fortfar att andas att se det = uppleva det, allra troligast…


Om IT-smogens hälsoförstörande effekter handlar nu följande emailtexter av 2007-05-30 – ifrån och till en folkskolekompis och vän till Josef. En vän som Josef för ej alls så länge sedan har fått kontakt med igen – efter ca 50 års var för sig = åtskilda av att wåra LevAnde Liv i kött tidigare ”drabbat” oss företrädesvis på åtskilda platser i Landet Sverige. I o f s tämligen vanligt förekommande för oss 40-talister, tyvärr tyvärr… 😥


”Hej Josef – Först om mobiltelefoner och IT-smog. Jag hade en reflektion. Jag tror [TRO * = att ej alls VETA ❗ * ] ju på Darwin. Det NaturLiktVisa urvalet kommer ju att gallra ut dem som ej är anpassade för rubricerade IT-smog. Om 1000 år har Wi alltså inga problem längre utan människan anpassat sig och har fått en dimension till. Jag vill se det positiva i det mesta.” – slut på citat på vad som berör det följande.


Mitt svar blev: ”Tro är detsamma som att ej alls veta någonting egentligen – i Josefs ordbok. Darwin helt rätt på ett sätt – och var helt och hållet ute på åtta famnar på ett annat sätt. Skolvetenskapen vet idag att Darwins intellektuella utvecklingsteorier ej alls håller som Princip under hela wår utvecklings- = invecklingstid i Skapelsen. Men det håller dom vanligen käftarna tysta om. Skolvetenskapen har hittat kvantsprång i wår historia – som ej alls kan förklaras med Darwins intellektuella teorier. I och för sig goda sådana teorier – men i alla fall bara intellektuella teorier av Darwin – ingenting annat. Såvitt för Josef just nu känt skrev aldrig Darwin att han hade något eget = personligt intellektuellt minne – eller annat minne heller för den delen – av att själv ha upplevt sin Teori om wår historiska utveckling = intellektuell inveckling som art – ifrån NaturLiktVist Intelligenta djur till O-NaturLiktoVist åt hållet dominerat intellektuella = åt hållet humanDementa och/eller Autistiska människor = Homo Sapiens sapiens, tyvärr tyvärr… 😥


Tja… – mest sannolikt blir IT-smogen anledning till ett kvantsprång i människosläktets fortsatta förDumning – ifall etablissemangets PyramidMaktHavares och deras medlöpares planer fullföljs. Det menar Josef ej är att vara varken negativ eller positiv – utan det är blott och kort och gott ett konstaterande utifrån föreliggande fakta. Ca 3 % av Sveriges befolkning har redan blivit mer eller mindre akut sjuka av el-, tele- och IT-smog = ca 300 000 MedMänniskor = ca 13 kommuner av Laholms storlek. Josef tycker ej alls att det är försumbart. Hur många som sedan bokstavligt talat har slutat med att andas * av den här grundorsaken står skrivet i stjärnorna – men vem oss kan läsa där.


Josef tycker också att det är till 100 % OK att det fortsatt blir det här kvantsprånget i wår förDumningsprocess – ifall Wi får chansen att själva välja detta. Dock – som Josef upplever det utifrån sina egna gjorda erfarenhet = sitt perspektiv – så har i vart fall ingen frågat ifall Josef tycker den här pågående förDumningsprocessen – med IT-smogen som verktyg = vapen och medel – är OK för Josef. Ifall Josef ej är ensam om detta så menar Josef att det nu – innan förDumningsprocess har gått så långt att det ej längre finns någon som kan ge ett Förnuftigt svar på en Förnuftig fråga – att Wi i vart fall får – eller snarare sagt tar – chansen att välja annorlunda än vad etablissemangets PyramidMaktHavare och deras medlöpare redan har valt åt oss.


Kommer etablissemangets PyramidMaktHavare och deras medlöpare någonsin att välja annorlunda än vad dom redan har valt åt oss i FårSkocken – och sig själva med för den delen ❓ Tja… – den som så vill får ju gärna tro på det – men Josef gör det definitivt ej alls. Josef ser IT-frågan som så Viktig – att ingen enda nu LevAnde människa i köttjorden Terra kan få mig att inse – och ej heller att tro – att etablissemangets PyramidMaktHavare och deras medlöpare kommer att göra någonting annat än det dom redan gör – ifall dom ej blir Tvingade till det av oss i FårSkocken. Igen – TRO = att ej alls VETA ❗ – i Josefs ordbok. Om oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder = humana MedMänniskor sedda som fårskock här och här.


Hur det nu än blir med det här så är det helt OK för mig personligen. Med andra ord försöker Josef numera att ej alls att vare Emot någonting överhuvudtaget = förlora massor av mängder av sin egen Energi – för då får Josef helt automatiskt massor av mängder med mera Energi över för att vara För så mycket annat som Josef väljer och verkligen vill… – Mer om det här att vara Emot = InteBöna kan Du – ifall Du ger Dig själv den tiden – läsa om på hemsidan under bl a rubriken IT2:1. Skulle tro att det tar max 5 minuter. – Ha det… vännen Josef” – slut citat.


Så Josefs tips blir nu att Du mer och mer ägnar Dig åt att mer och mer göra Dina helt egna värdering av den här videon först – och sen kan Du ge Dig på annat lite senare. Ifall Du finner den OK så kan Du ju då välja att klicka den vidare i email till några – eller varför ej många – av Dina vänner och bekanta. Men å andra sidan kan Du ju också göra som etablissemangets PyramidMaktHavare och deras medlöpare helst av allt vill – ge faen i det jobbet = besväret – och göra som Wi som Princip vanligast gör = tänka att det får dom = etablissemangets PyramidMaktHavare och deras medlöpare sköta – även ifall Wi ej alls tycker dom är så bra på det. Hur som Du nu och senare väljer att välja i sådana här saker – så vet Wi nu förhoppningsvis lite mera om den faktiskt föreliggande Potentiella möjligheten – som ligger i den här formen för spridning av sann Kunskap. Eller i vart fall hart när oändligt sannare än den = de teoretiska Teorier som wår åt hållet dominerat intellektuella = åt hållet humanDementa och/eller Autistiska etablissemangets PyramidMaktHavare och deras medlöpare bokstavligt talat VRÄKER över oss varje dag – år ut och år in – århundrade ut och århundrade in, tyvärr tyvärr… 😥


Lite – för att ej säga mycket lustigt med här är det också. PyramidMaktHavarna har – utan att fråga oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – om ifall Wi vill ha IT-smog mm eller ej – till det hälsopris det i dags dato faktiskt har – och ej minst Förnuftsmässigt sett kan ha i framtiden – pådyvlat oss IT-tekniken. Dock – den andra sidan av IT-myntet är de facto att tack vare den här IT-tekniken så har Wi nu alla – i vart fall av alla och envar av oss som har tillgång till internet – ett kraftfullt och supereffektivt kommunikationsmedel sinsemellan. Det har Wi såvitt känt aldrig tidigare haft i hela wår kända ebarmeligt barbariska historia. Det kan göra att Wi i dags dato konkret – ifall Wi så väljer att välja – kan klara oss rätt hyggligt ifrån hälsoskador av etablissemangets PyramidMaktHavares och deras medlöpares IT-teknik. Detta i fallet att Wi använder IT-tekniken för att bl a kommunicera sann Kunskap om IT-myntets baksida med. ”Så tala om att dom i så fall själva får äta upp den gröt dom spottat i” – hahaha… hahaha… hahaha…


Josefs spontana bubblande kluckande skratt – som kom när Josef skrev det här – fastnade ej heller i halsen – när tanken på vad det här kostar – sett i PyramidMaktHavarnas och deras medlöpares åt hållet dominerat intellektuella = åt hållet humanDementa och/eller Autistiska penningsystems värderingsPrinciper. Detta därför att det ju i Princip är helt gratis ❗ Den här idén med sann Kunskap – eller i vart fall Förnuftsmässigt sett i alla lägen sannare än den intellektuella Dynga som etablissemangets PyramidMaktHavare och deras medlöpare dagligdags bokstavligt talat ÖSER över oss – kostar bara den tid som Wi då och då måste läggan ned på det här.


Men vaddå – den tiden är ju i Princip också minst sagt helt gratis – enär Wi NaturLiktVist då lägger ner minst motsvarande mindre av wår ”dyrbara” tid på att konsumera PyramidMaktHavarnas och deras medlöpares DYNGA. Förnuftsmässigt sett så blir det mest sannolikt så att Wi får mycket mera av wår tid över för att göra Förnuftiga saker – ifall Wi dominerande ägnar oss åt att ta del sann Kunskap – än vad Wi har nu med wårt som Princip ständiga ältande om och om igen av deras åt hållet dominerat intellektuella = humanDementa massmediadynga = som Princip enbart halvsanningar (video 2,5 min) och ej alls så sällan rena bluffar – eller ❓ Undantagen härvidlag blir väl i Princip bara födelse – och dödsannonserna.


Josef vet av egen gjord erfarenhet vad ett av alternativet till det här med email om sann Kunskap kostar i både tid och pengar. Josef försökte runt år 2000 – att få insändartexten här – publicerad i dagstidningar och tidskrifter. Josef skaffade då faxnr till ca 170 tidningar – och satte mig vid faxen och faxade i flera timmar under flera dagar. Och ej bara en gång – utan tre gånger med några månaders mellanrum = 170 x 3 = 510 försök. Resultatet ❓ Tja… – såvitt Josef känner till att ca en handfull av tidningarna publicerade insändaren. Resten refuserade hänsynslöst bort av PyramidMaktHavarköpta lakejer på tidningarna. Detsamma som 5 : 510 = ca 1 % av Josefs försök ledde till någonting. Kostnaden för telefontaxan var ej försumbar vid den här tiden. Hur många timmar Josef lade ner på det här vet Josef ej – men skulle kunna gissa på sisådär allra minst 50 timmar – inkluderat att skriva insändartexten, följebreven mm.


Men O-NaturLiktoVist måste det vara så här ifall PyramidMaktHavareToppen enväldigt skall kunna härska över alla oss i deras MaktPyramid = upp och ned på Allt som Förnuftsmässigt sett kan hänföras till någon form av LevAnde Liv i kött – och för absolut alla och envar = PyramidMaktHavarna och deras medlöpare själva inkluderade. Därtill kostar det här flödet av dominerat intellektuell = åt hållet humanDement och/eller Autistisk dynga uppifrån och ned i MaktPyramiden– enorma mängder penningar – och får massor av mängder med människor = Homo Sapiens sapiens att prostituera sig i sin yrkesutövning, såväl som konsumenter – och dagligdags – och till nytta och sann glädje för absolut ingen enda. Dock – nu har Wi kanske för första gången i wår ebarmeligt barbariska 2007-åriga historia en riktigt god möjlighet att vända allt rätt igen. Detsamma som sann Kunskap nedifrån och upp i MaktPyramiden – och som därtill som Princip är helt gratis för alla och envar = även för etablissemangets PyramidMaktHavare och deras medlöpare.


Konsensus av det här blir Förnuftsmässigt sett att det idag ej existerar någon tryckfrihet egentligen i Josefs fosterland Sverige – därför att vanligt folk har de facto som Princip ej alls har någon reell tillgång till etablissemangets massmedia = ”Trattmedia” (video 2,5 min), enligt Hans Rosling. Så att den vägen – oavsett form – få ut sann KUNSKAP av dignitet i betydelse för wår framtid – får Förnuftsmässigt sett uppfattas som i Princip hart när fullständigt omöjligpunkt (video ca 14 min), slut och Amen (video ca 6 min).


Josefs spontana bubblande kluckande skratt – som kom när Josef skrev det här om Spin-off-Effekten – fastnade ej heller i halsen på mig när tanken på vad den synliga och fantastiska fördelen med denna form av spridning av sann Kunskap de facto är. Nämligen att det ej då är en – eller än värre bara några fås – och därtill åt hållet dominerat intellektuella = åt hållet humanDementa och/eller Autistiska personer – som värderar ifall det är Kunskap med sann substans i eller ej. Det blir Alla som är inblandade i förmedlingen = alla som finns av dom som är åt hållet Förnuftiga – som då var för sig Förnuftsmässigt avgör ifall det är värdefull Kunskap eller ej.


Josefs spontana bubblande kluckande skratt bubblade än mer när Josef kom på det följande. Etablissemangets PyramidMaktHavares och deras medlöpares massmedias = ”Trattmedias” (video 2,5 min), enligt Hans Rosling, huvudinriktning är som Princip att ge oss ”nyheter” om eländes elände – i en form som gör det som Princip hart när omöjligt för oss att se vad orsaken till eländet är – och hur Wi utifrån nu gjorda erfarenheter av eländet – efter att ha tagit del av ”nyheten” i PyramidMaktHavarnas massmedia = ”Trattmedia” (video 2,5 min), enligt Hans Rosling – själva kan ge av wår Energi till lösningar av problemen – för att minska sannolikheten av att det skall hända igen. Med andra ord så saknas det som Princip alltid HelHetsPerspektiv i som Princip mer eller mindre Alla ”nyheter” i deras massmedia = ”Trattmedia” (video 2,5 min), tyvärr tyvärr… 😥


Ett gott exempel på detta är Tsunami-händelsens beskrivningar i PyramidMaktHavarnas massmedia. Varje dag slutar ca 300 000 MedMänniskor med att andas * . Lite flera föds varje dag – och därför ökar folkmängden på den bolliga jorden Terras ytteryta. Av dessa ca 300 000 slutar ca 100 000 med att andas av direkt svältDöd och svält- och/eller undernäringsrelaterade sjukDomar. Av dessa är ca 70 % = 70 000 barn. Ca 100 000 slutar med att andas av överviktsrelaterade sjukDomar – och ca 100 000 slutar med att andas av ”normala” orsaker. Detta sker varje dag år ut och år in.


Måhända kan detta ses som att det som Princip alltid finns en NaturLiktVis Balans i wår fantastiska materiella Skapelse – i det här fallet mellan dom 100 000 som slutar att av för lite mat – och dom 100 000 som slutar att andas av för mycket mat. I sig innebär det måhända att ifall svält- och undernäringsrelaterat LidAnde och fysisk död medvetet minskas av oss = av wåra PyramidMaktHavare – som de facto har alla ekonomiska och andra resurser för att i konkreta handlingar faktiskt göra det – så kommer helt automatiskt också parallellt överviktslidAndet och överviktsDödAndet att minskas i samma utsträckning.


Den måhända goda teorin kan som Princip aldrig någonsin bevisas på annat sätt än genom en minskning av det ena eller det andra av ytterligheterna SvältLidAnde eller ÖverviktsLidAnde. För mig förefaller det både som det enklaste, snabbaste och billigaste sättet att börja med svältDöden. Båda dessa lidAnden är de facto enbart lidAnde på exakt samma lidAndeLinje = båda är samma sak i ytteränden av samma Energi. Kommer etablissemangets PyramidMaktHavare och deras medlöpare att ge sig på det här projektet ❓ Tja… – vem vet – för ej så få av dom LIDER ju själva bokstavligt talat av övervikt. Wi som fortfar att andas får se.


I Tsunami-händelsen blev det så att lite drygt en dags svältrelaterad ”normal” död – blev resultatet av den NaturLiktVisa skakningen = rysningen som då wår moder jorden Terra NaturLiktVist ryser till ibland ❓ Tja… – måhända ytterst ytterst marginellt – men som Princip ej alls i någon omfattning som har någon praktisk betydelse för om Tsunamis skall komma eller ej – Förnuftsmässigt sett. Kan Wi göra någonting åt att ca 70 000 barn slutar med att andas varje dag svältRelaterat ❓ Tja… – NaturLiktVis kan Wi göra det – enär det finns tillgång på produktionskapacitet på jorden Terras ytteryta av mat för upp till ca 10 gånger flera människor = Homo Sapiens sapiens – än Wi är idag – och att det överhuvudtaget ej alls existerar något som helst transportproblem egentligen.


PyramidMaktHavarnas massmedia = ”Trattmedia” (video 2,5 min), enligt Hans Rosling, gav ju Tsunami-händelsen enormt stort utrymme – utan en enda skymt av koppling till hur många MedMänniskor som slutar med att andas på grund av ”riktiga katastrofer” = katastrofer dag ut och dag in och år ut och år in – och som Wi till i Princip 100 % själva bestämmer = medvetet väljer ifall de skall äga rum eller ej.


Varför

Tja… – wåra (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavare (video 2 tim 38 min) och deras medlöpare – som med pengarna som styrmedel = vapen – i Princip är grundorsaken till världssvälten – har mest sannolikt snilligt räknat ut att det finns än mera pengar att tjäna ytterligare – på att massmedialt = ”Trattmedialt” (video 2,5 min), enligt Hans Rosling, våldsamt överPrioritera händelser av typ Tsunami´s betydelse i ett HelHetsPerspektiv sett i sina massmedia = utan att överhuvudtaget redovisa händelsen i ett för vanligt folk någon som helst begripligt helhetsperspektiv sett. Skitenkelt att både inse och förstå – precis som allt annat som betraktas på ett Förnuftigt vis och Förnuftigt sätt. Därtill stressar som Princip alltid typen ”nyheter Tsunami” vanligt folk = Wi blir än mer lättstyrda = lättmanipulerade som FårSkock. Helt i linje med vad etablissemangets PyramidMaktHavare och deras medlöpare måste göra – för att kunna upprätthålla sin stulna Makt över oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – och därtill försöka göra den än mera total. Om oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – sedda som fårskock här och här.


Vad Josef vill påtala med detta är att i Potentialen med sann KunskapsSpridning via email nedifrån och upp i Pyramidbygget – ligger ju också att Wi av vanligt folk mest sannolikt kommer att prioritera vad Wi väljer att sända vidare – på ett relativt PyramidMaktHavarnas nuvarande sätt – mer eller mindre diametralt motsatt sätt. Med andra ord kommer Wi mest sannolikt att som Princip prioritera nyheter – med ett HelHetsPerspektiv som basingrediens – som kan leda till en förändring i humanare riktning för oss själva och samhället – ifall Wi själva väljer att göra något åt det = bokstavligt talat skitenkelt – genom att lägga av wår egen Energi på att vara för en Förnuftig lösning av problemet i ett helt perspektiv sett.


I Josefs perspektiv sett så kan som Princip aldrig Förnuft överhuvudtaget existera – i en värld som domineras av wåra (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavares (video 2 tim 38 min) och deras medlöpares halvsanningar – för att ej tala om de ej så sällan förekommande rena bluffarna = nitarna – som Wi köper = går på Flera Gånger dagligdags i dags dato. Josef är inget undantag härvidlag heller – även om Josef sedan några år tillbaka har hållit på med att krafsa lite på ytan av etablissemangets PyramidMaktHavares ”Bluff– och halvSanningsKlot”.


Visst… – det kommer NaturLiktVist att göras en hel del misstag av oss i att alltid göra ”rätt val” – i wår personliga spridning av i wåra dagliga LevAnde Liv i kött användbar sann Kunskap nedifrån och upp i Pyramidbygget – i inledningen av en sådan här KunskapsFörmedlingsProcess. Men det är en NaturLiktVis del i alla läroprocesser. Och vaddå – vad är några misstag relativt att som Princip Allt är åt Helvete * som i dags dato ❓ Dock – Wi sänder NaturLiktVis ej videon vidare med berått mod – ifall Wi tycker den är blaha blaha – eller ❓ Dock – den här videon ser Josef som ett gott exempel på sann Kunskap – eller i vart fall sannare än etablissemangets PyramidMaktHavares och deras medlöpareshalvsanningar = ”lögner” om IT-smogen – och som är användbar för att förändra wåra LevAnde Liv i kött med – i en mer LivsBejakande riktning som Förnuftiga människor = Homo Sapiens sapiens och MedMänniskor – och dagligdags. Men – säger Du då kanske. Dom jag skulle kunna tänka mig att skicka videon till blir kanske oroliga för IT-smogens hälsoeffekter – och ”sjuka” av bara den oron som sådan – och då gör Wi ju bara ont värre ❗


Javisst – det är ett sätt att se det på. Men det finns ett annat också. ”Sanningen skola göra Eder fria sägs det i PyramidMaktHavarnas åt hållet dominerat intellektuella = åt hållet humanDementa och/eller Autistiska bibel bok. Detta uttryck i deras påhittade bibelbok bekräftar i sig att det som Princip Alltid finns något korn i allt som sägs och skrivs – som kan vara värt att ta vara på – oavsett hur åt hållet dominerat intellektuellt = åt hållet humanDement och/eller Autistisk det kan ses som – av en Förnuftig person som Helhet. Med uttrycket ”Sanningen skola göra Eder fria” menas Förnuftsmässigt sett – att ifall Wi ser saker och ting så som det de facto är – och undviker att vara Emot att det är som det är = Wi ber ingen InteBön= Wi undviker att lägga del av eller all wår egen Energi på att bekämpa det Wi med all rätt intellektuellt sett kan välja att vara emot. Då får Wi ju NaturLiktVis helt automatiskt istället möjlighet att lägga ALL den ENERGIN på att vara FÖR att rätta till misstagen – som har skapat missförhållandena som sådana – istället. Skitenkelt ❗


Utifrån helt egna gjorda erfarenheter – sedan flera år tillbaka – så Vet Josef att det fungerar så här – ifall Josef vågar ge sig på att faktiskt i Josefs dagliga LevAnde Liv i kött förhålla sig på det här Förnuftiga sättet. Detta gäller ALLT av PyramidMaktHavarnas påhitt av eländes elände i wår värld i dags dato – Alla MedMänniskors eländes elände – såväl som Josefs helt personliga eländes elände. Testa själv så får Wi ju av egna gjorda erfarenheter pö om pö uppleva ifall det är så här eller ej. Förnuftsmässigt sett så finns det inget annat sätt att ta reda på detta – eller ❓ Det absolut enda som Josef i detta sammanhang som Princip måste prestera – i vart fall i början – är tålamod = Modet att Tåla att det tar lite tid innan det händer något som Josef med sina fysiska sinnen = intellektet = HumanDemensen kan registrera. ”Rom byggdes ju ej på en dag”. Men gissa om Intelligensen blir översvallande Glad – för att ej säga lycklig – redan vid Josefs första försök ❓


Tja… – det blev på tok för långt det här om hur etablissemangets PyramidMaktHavare och deras medlöpareanvänder bl a den allerstädes närvarande IT-smogen som verktyg = vapen till förDumning = Harmagedon för alla – såväl som Harmagedons elimineringsverktyg = elimineringsvapnen Spinn-Off-Effekten och KärLeksGivandet av alternativ IT-smogsinformation. Men… – vaddå – vem kan Förnuftsmässigt sett komma runt att ej själv drabbas av det här – och dagligdags så länge tiden ännu finns ❓ Så kanske = måhända är det ändå värt att intellektuellt ordbajsa en hel del om, kanske… 💡


Vem av oss kan egentligen komma undan att själva göra sina helt egna = självständiga val om att Slaviskt följa med på PyramidMaktHavarnas åt hållet humanDementa och/eller Autistiska och förutsagda HarmagedonResa – eller alternativet = ParaDigmSkiftet = ett Intelligent leverne i kött, och då hur länge som ❓ Men tyvärr räcker det ej alls med att göra valet som sådan teoretiskt – därför det valet måste också Levas – och dagligdags – för annars går det i alla fall åt Helvete – bokstavligt talat ❗ Teorier – har som Princip aldrig skapat annat än än värre barbariska Helveten än det befintliga. Igen – sann Kunskap = helt egna gjorda erfarenheter. Teorier = en människas – eller än värre många människors åt hållet dominerat intellektuella = åt hållet humanDementa och/eller Autistiska hjärnDatorUträkningar utifrån en i Princip mer eller mindre i detaljer helt okänd = teoretisk historia.


Att det skulle kunna bli något som helst rätt av sådana här teoretiska hjärnDatorUträkningar = tankesätt – är som Princip lika fullständigt = 100 %-igt omöjligt – som att Josefs iMac skulle kunna räkna rätt – ifall bara mindre än 0,01 % (* ) multiplikationstabellen fanns inprogrammerad i den.


Exposed: History of Man 18 –REPTILIANS (och/eller Gråingarna) PROGRAMMED HUMANS […Wi och dom som åt hållet är dominerat intellektuella och/eller Autistiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorer …].


Ifall det är flera i antal = många av biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiner = människor = Homo Sapiens – som försöker att tillsammans hjärnDatorRäkna med SAMMA fel i hjärnDatorProgrammen – blir det sammanlagda räknefelet = tankefelet i storleksordningen minst kvadrat i kubik osv = total sömn = total minnesförlust avseende verklig Verklighet. Mera om detta med mindre än 0,01 % bl a här – och ej minst här.


Sammanfattning

1. IT-smogen har människosläktet till 100 % själva förorsakat – och lägger ned ofattbart med ekonomiska resurser på varje dag – sedan ca 30 år – på att göra än mera allomfattande för alla och envar – såväl inomhus som utomhus. De ekonomiska resurser – som människosläktet i dags dato spenderar på forskning om IT-smogens kort- och långsiktiga hälsopåverkan – är kort och gott försumbara – i detta perspektiv sett, tyvärr tyvärr… 😥


2. Det oundvikliga NaturLiktVisa utbytet av ozon till CO2 mm – som skydsskikt för flora och fauna för skadlig solinstrålning – har människosläktet till ca 99 procent överhuvudtaget ingen möjlighet att påverka – i Josefs perspektiv sett (F60). Mer om den saken här och här. Detta innebär i fallet det NaturLiktVisa skiftet av ozon till CO2 kommer att vara klart år 2100 – så blir det i fallet att alla länder på jorden Terra gör som USA idag gör – att detta skifte istället kommer att vara färdigt år 2099.


Sedan ca 30 år har människosläktet lagt ned ofattbart stora ekonomiska resurser på att reducera sina CO2-utsläpp – och gör så också i dags dato – ifall Wi undantar USA – som rimligen Vet att skiftet ifrån ozon till CO2 är NaturLiktVist = oundvikligt – och oavsett vad mänskligheten gör eller ej gör avseende sina CO2-utsläpp.


3. Konsensus i Josefs perspektiv sett blir;

a. Att människosläktet skulle kunna på ett avgörande sätt ”störa” det NaturLiktVisa utbytet av ozon till CO2 – kan ses = uppfattas som mänsklighetens fulländade storhetsVansinne, tyvärr tyvärr… 😥


b. Att människosläktet ej alls beaktar IT-smogen – som ett till 100 % av människosläktet skapat miljöproblem – och ej gör någonting åt det – kan uppfattas som mänsklighetens näst intill fulländade storhetsVansinne.


c. Med människosläktet avser Josef i dessa fall den ”lilla klick” av mänsklighetens PyramidMaktHavare – som ekonomiskt = politiskt rår över att det är som det är i dags data med t ex IT-smogen och CO2-frågan. Informationen ifrån denna ”lilla klick” till oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder = FårSkocken i denna MaktPyramidElits perspektiv sett – är som Princip hart när obefintlig – avseende HelhetsPerspektiven rörande t ex CO2-frågan och IT-smogen. Om oss av vanligt folk sedda som fårskock här och här.


IT-TRÖTTA BARN – IT3

Att det finns en IT-baksida styrks mycket starkt av att massor med mängder av lärare i skolan idag som har noterat att alltför många av eleverna i skolan är oNaturoLikt trötta. Det hänger Förnuftsmässigt sett samman med att;


1. Det är i gjorda studier klarlagt att alltför många barn– och ungdomar har mobiltelefonen som sängkompis om nätterna – måhända också i alltför många fall under eller bredvid kudden dom sover på.


2. Det är också klarlagt att barn– och ungdomars sovrum idag är mer eller mindre fyllda med IT-teknik som t ex mobiltelefoner, datorer, TV- och videoapparater, IT-spel, musikanläggningar, digitala väckarklockor osv osv. IT-teknik som ej så sällan finns på mindre än en armslängds avstånd under nattens vila – ifrån deras egna för IT-energier hyperkänsliga biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiner = den mest fantastiska biologiska konstruktionen som Wi känner till i hela Skapelsen.


3. Apropå att barn är mest känsliga för IT-smogen. Det senaste påhittet av PyramidMaktHavarna är att Wi istället för trådbundna routers för bredband skall ha trådlösa sådana. Wårt statligt dominerade Telia erbjuder numera enbart sådan – ifall Josef är rätt informerad. Med andra ord fyller Wi wåra bostäder inifrån med IT-smog = hälsoskadliga IT-energier (IT5 och F14) – ifall Olle * * med flera har rätt – och då särskilt skadliga för små barn = bebisar, lite större barn och ungdomar.


ROUTERS FÖR BREDBAND – IT4

2007-03-28 kopplade Josef in mig på bredband med trådbunden router. Veckan efter ringde Josef sitt lokala bredbandsbolag i anledning av att det strulade lite. Dom informerade då om att Josef ej skulle ha modemet och routerna placerade ovanpå varandra – därför att då kunde det bli IT-störningar dem emellan. Så Josef gick då till platsen för brottet och ändrade på detta. Döm av Josefs förvåning när Josef där då upptäckte att den elektroniska termostaten på ett el-element – på mindre än en armslängd avstånd ifrån modemet och routern – hade ballat ur. Detta i meningen att elementet gick för fullt, trots att temperaturen i rummet var flera grader över det inställda. Josef löste det genom att helt enkelt stänga av elementet helt och hållet.

Så när en trådbunden router/modem-enhet ger den här effekten på en elektronisk termostat på upp till en armslängds avstånd – hur tror Du då att en trådlös router/modem-enhet påverkar wåra för IT-energier hyperkänsliga biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiner – och då särskilt barn– och ungdomars ❓ Wi kan ju bara hoppas på dom som har hittat på det här är så omedvetna – att dom ej alls inser vad dom ställer till med. Men vem vet – måhända är dom så in i vuxenBlöjan åt hållet humanDement och/eller Autistiskt Djävulska att dom gör det dom gör i full medvetenhet om vad det får för konsekvenser för människor = Homo Sapiens sapiens – och då särskilt för bebisar, små barn, skolbarn och ungdomar – vad vet Josef.


IT-ENERGIER I BOSTÄDER – IT5

Måhända kommer Du ihåg uttrycket; ”GLESBYGD ÄR EN SJUK MILJÖ, NU BÖRJAR ÄVEN FRISKA ATT DÖ”. Denna ordramsa kan nu också sägas vara en god beskrivning av wåra bostäder också med bl a en trådlös bredbandsutrustning installerad = måhända upp till 200 ggr mera IT-smog inomhus än utomhus. I vart fall sett relativt utomhus i en tätort i ett tätbefolkat område (IT2). Dock – dom som måhända kommer att bli sjuka och dö fysiskt av det här i t.ex hjärncancer – är ett litet problem – relativt dom som kommer att överleva. Alltför många av dom som kommer att överleva kommer som Princip att vara mer eller mindre körda intellektuell = mentalt = åt hållet humanDementa och/eller Autistiska – för att ej säga senilDementa och/eller med Alzheimers sjukDom redan vid kanske 20 års ungdom. Vad gör Wi med dom under resten av deras LevAnde Liv i kött under ca 70 till 100 års levnad ❓


IT-SÄKERHETSÅTGÄRDER – IT7

I trafikmiljön arbetar Wi enskilt såväl som nation kontinuerligt med förbättringar för att minska skadeeffekterna. Därtill gör tillverkarna av fordonen ständigt nya säkerhetsförbättringar i sin tillverkning – för att minska skadeeffekterna. Detta har inneburit att det tidigare dödstalet ca 2 000 per år i Sverige – idag är ca 500. Och detta trots att trafikintensiteten under perioden har ökat flerfaldigt. Detta styrker starkt att det faktiskt och reellt går att göra mycket mycket åt skadeeffekterna av en hälso- och livsfarlig kommunikationsteknik – ifall Wi MedVetet väljer att göra någonting annat än ingenting ❗

Avseende IT-miljön = IT-kommunikationsmiljön har Wi i Princip varken enskilt eller som nation ännu ej ens observerat = noterat att det finns oöverskådliga skadeefekter av att köra på vänster sida i en högertrafikmiljö ❗ Den tidigare vänsterregeringen gjorde ingenting åt saken. Josef kan ju nu undra över hur den sittande högerregeringen kommer att hantera IT-frågan ❓ Måhända kommer dom att notera att skadeffekterna existerar – men ej alls ha modet att göra något åt den saken som får någon egentlig effekt = bara fungerar som kamouflage * för att dölja att ingenting egentligen har gjorts, görs eller kommer att göras (IT35). Alternativt både notera och göra något kraftfullt åt IT-saken – vad vet Josef. Wi som fortfar att andas * får se hur det blir.


STYRNINGEN AV IT-INDUSTRIN – IT8

Josef har härvidlag sagt att det politiska modet = civilkuraget * nationellt i Sverige att göra något åt IT-eländet (Kalle Hellberg, MaxiCom med flera) finns hart när ej alls – därför att IT-industrin styrs internationellt till hart när 100 % av den ofattbart ekonomiskt starka BankingLigaKlick i världen – som övergripande och numera också i detaljer mer eller mindre diktatoriskt styr allt annat i världen ekonomiskt med sin Banking = mer eller mindre enväldigt styr världens alla länder politiskt – och i mycket mycket hög grad tack vare just IT-tekniken. Förnuftsmässigt sett så är Karin Boyes bok Kallocain av 1940 – idag detsamma som partiell Verklighet i bl a Josefs fosterland Sverige, tyvärr tyvärr… 😥 Så den regering som har det eftersökta modet bör vara lite listig – för att lyckas med att göra det som Förnuftsmässigt sett måste göras = höja vanligt folks medvetenhet om skadeeffekterna av en olämpligt använd ITmed teknik.


Denna lilla klicks ekonomiska = politiska PyramidMakt skyr i Princip hart när inga medel för att vinna än mera Makt. Ifall Du ej alls tror på mig – så fråga då dom som i Sverige började prata om konkreta dynamiska effekter i en stats ekonomi = utrymme för politiska visioner i slutet på 70-talet. Måhända kan Du nu komma ihåg vad det fick för konkreta effekter i den därpå följande BankingLikaKlickens spekulationer mot den svenska kronan i början på 80-talet ❓ Den globala BankingLigan – som mer eller mindre enväldigt = diktatoriskt styr världen ekonomiskt = politiskt med sin Banking – såg ju då till så att Riksbanken i Sverige ”tvingades” till att bl a höja styrräntan till åt hållet 500 %-nivån. Så igen – det gäller för en nation som vill göra något åt IT-saken (Kalle Hellberg, MaxiCom med flera) att agera mycket mycket listigt, troligast…


Dock – denna lilla listighet för att överlista BankingLigaKlicken (video 2 tim 2 min) – behöver ej alls vara annat än att få dom att inse att dom kan tjäna än mera pengar på att tillverka och sälja trådbundna hörsnäcketelefoner – såväl som väsentligt mindre strålningsstarka mobiltelefoner – liksom väsentligt mindre strålningsskadlig sändningsteknik än den nuvarande osv. BankingLigaKlickens sammantagna intellektuella mentala förmåga sträcker sig Förnuftsmässigt sett ej längre än så – tack och lov ❗


DE REDAN IT-HYPERKÄNSLIGA – IT9

Måhända kan det vara så att de idag kända = ca 300 000 el- och IT-hyperkänsliga i Sverige är dom friskaste – och att Wi som ej alls reagerar så starkt, eller överhuvudtaget ej alls reagerar – är dom sjukaste = redan mer eller mindre körda i wåra fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiner ❓ 300 000 MedMänniskor motsvarar ca 13 kommuner av Josefs hemkommuns = Laholms storlek.

Försumbart ❓


Apropå dessa ca 300 000 NaturLiktVisa = Intelligenta personer – som utifrån helt egna gjorda erfarenheter VET att dom reagerar hälsostörande på IT-smog – så VET dom exakt samma sak som kossor och tomater mm – i den NaturLiktVisa NaturRen.


Säg att det finns en handfull docenter/professorer i Sverige – som är proppade med intellektuella förhållningssätt om det rakt motsatta = att IT-smogsbelastningen av t ex mobiltelefonen direkt an örat = direkt an den i o f s helt fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDator på t ex barn och tonåringar – är åt hållet helt harmlöst. Dessa docenter/professorer grundar ju i huvudsak alla sina ställningstagande på det dom intellektuellt har blivit proppade med i skolan under sin utbildningstid + det dom läst sig till därefter, som andra likasinnade intellektuellt har kommit fram till på samma grundvalar + det dom eventuellt själva har forskat fram genom experiment osv.


Med andra ord ej ett skvatt av åt hållet egna upplevelser = egen genuin kunskap – som bygger på grundvalen egna gjorda erfarenheter ❗


Varför i helvete skall intellektualIsm = teoretisk intellektuell kunskap – ifrån en handfull åt hållet högintellektuella personer – alltid övertrumfa det ca 300 000 NaturLiktVisa = Intelligenta personerna vet – utifrån helt egna gjorda erfarenheter – såväl som det de NaturLiktVisa = Intelligenta kossorna och tomaterna också VET ❗


I den här kunskaps”matchen” människor emellan – står det ju bevisligen 300 000 emot 5 i IT-smogsfrågan – och lik förbannat vinner alltid dom pyttefå 5 av intellektualIsmens intellektuella. Detta må väl vara höjden av förryckt stupiditet – enär dom fem akademikerna också intellektuellt mycket mycket väl känner till vad dom här NaturLiktVisa = Intelligenta 300 000 personerna + kossorna + tomaterna vet ❗


Hur länge till skall detta åt hållet förryckt stupida styrelseskicket inom t ex vetenskap – tillåtas att råda inom den så kallade ”akademiska världen = intellektuella teoretiska världen” – och därtill tillåtas att styra oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – som VET annorlunda utifrån helt egna gjorda erfarenheter ❓


Skall det verkligen behöva vara så – att en åt hållet pytteliten handfull högintellektuella personer missleder miljontals av vanliga människor = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – mer eller mindre helt åt helvete i tusentals år ytterligare ❓


TILL FÖRÄLDRAR – IT10

Till föräldrar till två eller flera barn säger Josef numera ungefär så här – för att väcka dom till insikte om IT-myntets baksida (Kalle Hellberg, MaxiCom med flera): ”Ifall Du ej alls tar till Dig vad Josef säger om mobiler – så testa då själv ❗ Tillåt ett av Dina barn att använda mobiltelefonen direkt i örat utan trådbunden hörsnäcka – och hur mycket som helst. Försök samtidigt i görligaste mån att se till att det eller de andra barnen använder mobiltelefoner så lite som möjligt – och då alltid med trådbunden hörsnäcka = mobiltelefonen på minst en armslängds avstånd ifrån den extremt känsliga och fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDator. Om 10-15 år kanske Du då tydligt kan se skillnaden på Ditt eget mobilbarn och Dina egna ”mobilbefriade barn”. Josefs erfarenheter är att dom allra flesta tar någon form av intryck av ett sådant rått = cyniskt men likväl verklighetsförankrat resonemang – Tack och Löv ! ❗ 🙄


Apropå barn – så känner Du måhända till att att barn som Princip vanligen ej alls gör som föräldrarna säger – utan att dom gör som föräldrarna gör
. I vart fall när dom ej är under direkt uppsikt av föräldrarna. Så Förnuftsmässigt sett så blir då det enda möjliga för föräldrar som ej alls vill ha åt hållet humanDementa och/eller Autistiska ITbarn – att själva alltid använda trådbunden hörsnäcka – och överhuvudtaget använda IT-teknik kroppsnära så lite som möjligt. När det ändå är praktiskt att göra det – att då som Princip alltid se till så att det i görligaste mån sker på avståndet minst en armslängd ifrån den fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorn – och helst kroppen i övrigt också.


BOT FÖR IT-SJUKAN – IT10:1

Det ”säkraste” sättet att bli väldigt IT-sjuk (Kalle Hellberg, MaxiCom med flera) – är att vara Emot att Wi har en så starkt dominerat IT-miljö i wårt nuvarande samhälle. Det är detsamma som att Wi ber InteBönen = Inte-kommandot = samma böner som Wi av PyramidMaktHavarna i deras kyrkor lärt oss att be = Wi bokstavligt talat ber om att just det skall hända i wåra LevAnde Liv i kött som åt hållet dominerat intellektuella = åt hållet humanDementa och/eller Autistiska. Tja… – nedan kommer några av Josefs tips om det. De tipsen är komna ur att Josef har egna gjorda erfarenheter av att Tipsen fungerar partiellt – eller helt och hållet – i Josefs nuvarande Liv i kött. Så varsågod – Josefs tips kostar ingenting – för Josef är Gratis ❗


1. Colt och neutralt acceptera = OK-eja = Iaktta (”gilla läget !”) att det är som det är med wår nuvarande hälsoförstörande IT-teknik. Tufft… – VISST är det så, men det går – ifall Wi vågar försöka ❗ Konkret innebär det att Wi medvetet vägrar att ge av wår egen Energi till ”Kraften mellan Tornen”. Med andra ord – ifall Wi alternativt ber InteBönen = ger oss själva InteKommandot – så är det lika säkert som amen i PyramidMaktHavarnas kyrkor att Wi kommer att bli mer eller mindre gravt IT-sjuka (Kalle Hellberg, MaxiCom med flera). InteBönen = InteKommandot är – Förnuftsmässigt sett – det mest djävulska påhittet av ALLT – som wåra PyramidMaktHavare har kommit på. Fråga dom som redan är IT-sjuka av rang – ifall Du ej alls köper Josefs resonemang härvidlag.


Josef har egen erfarenhet under ca 25 år av att InteBönen = Inte-kommandot fungerar så. Josef blev 1963 ovän med Solen = Josef ådrog sig soleksem när Josef vid en tidpunkt solade på tok för mycket och med vuxenBlöjor på. Josef sa då O-NaturLiktoVist till sig själv att Josef inte ville ha soleksem – och med eftertryck i den InteBönen = Inte-kommandot .

Vad hände ❓

Tja… – NaturLiktVis det som Alltid händer när Wi är emot någonting = Wi ger bokstavligt talat wår Energi till sjukan att bli än värre = att wår NaturLiktVisa medfödda oförstörbara förmåga att av egen Kraft fixa till att sjukan läks försvinner = förloras. Det utvecklades så småningom till att Josef efter ca 10 minuters exponering i solsken fick vätskefyllda blåsor – och då framförallt i ansiktet. De sprack så småningom och gav i sig svårläkta köttsår – som ofta också infekterades – och därmed gav fula ärrbildningar mm. Du skall veta att Solen är en Mäktig fiende i en människas LevAnde Liv i kött


Under dessa ca 25 år försökte Josef i Princip med Allt – som skolmedicinen såväl som hälsokostbranschen – hade att erbjuda. Resultatet blev som Princip alltid att efter ett tag blev Josefs soleksem än värre. Som Princip fungerar ju All skolmedicin på det oNaturLiktoVisa sättet. Dock… – vissa hälsokostmedel kan vara lite annorlunda härvidlag. Den naturligt mineralrika essentiella drycken Donat Mg är en av dessa produkter.


Efter ca 25 år = i slutet på 80-talet var Josef så urless på att ständigt och jämt behöva ha solskyddande kläder på mig – alternativt ständigt och jämt leta efter skuggade platser – att Josef bokstavligt talat övervägde att avsluta sitt Liv för den sakens skull. Men då kom som ett brev på posten insikten om att Josefs kropp överhuvudtaget ej alls var överkänslig för solljus i måttliga mängder – men däremot Josefs intellekt. Josef visste då också mer eller mindre att intellektet styr enväldigt – ifall Wi ej är åt hållet Förnuftiga – för hur kroppen reagerar för yttre påverkan. Med detta i bagaget så tog Josef av sig alla kläder = även vuxenblöjorna = det blev Balans i kroppens solintag – och utsatte sin kropp på det NaturLiktvisa sättet för Josefs intellekts ovän Solen. Till en början sisådär 15 minuter – utan att Josef fick en enda blåsa – och sen någon minut längre och längre pö om pö.


Vad hände då med Josefs 25-årade soleksem så småningom ❓

Tja… – det som i Princip alltid händer när Wi NaturLiktVist och medvetet ger av wår Energi till det Wi vill skall hända. Dock – det tog mig ca 10 år att helt och hållet befria mig ifrån det Josef hade lidit så mycket av i ca 25 år. Men det var värt det priset – tro mig ❗ Numera undviker Josef som Princip alltid att sola med vuxenBlöjan på = oBalansi kroppens solintag och Njutningen av det. Därtill har Josef alltid keps på huvudet – för att som varelse på jorden Terra ej bränna upp hjärnDatorceller i onödan – samt undviker som Princip att sola mellan klockan 11.00 och 14.00. För oss som är lite Förnuftiga är det ett bra sätt att ej förstöra wåra kroppar i kött. Förnuftsmässigt sett lär Wi få bete oss så tills jorden Terra har fixat till övergången fullt ut – ifrån ozon till koldioxid, kolmonoxid och vattenånga mm som skyddsskikt i atmosfären.


Det finns absolut inget konstigt i att det fungerar så här. Fråga en psykolog om hur han behandlar mentala fobier = intellektuell haträdsla = intellektuella hatföremål. Sannolikast får Wi då svaret att han till en början utsätter patienten för små doser – och sen mer och mer – tills patienten är vän med = accepterar = tillåter sin rädsla = på sätt och vis colt och neutralt Iakttar sin rädsla (video ca 8 min). Detsamma som att medvetet sluta upp med att be InteBönen = ge InteKommandot. Alla fysiska sjukDomar börjar med en intellektuell rädsla för någonting – som om den får hållas – som Princip förr eller senare alltid också yttrar sig som en fysisk sjukDom av det ena eller andra slaget – såväl som ålderDom och fysisk död.


Så – sammanfattningsvis för punkten 1. Colt och neutralt OK-eja = Iaktta = ”gilla läget” att det är som det är med hälsopåverkande IT-smogsPåverkan (Kalle Hellberg, MaxiCom med flera), i dags dato = då får Wi troligast Massor med Energi över för att konkret göra något åt PyramidMaktHavarnas påhittade eländes elände IT-smogen – ifall Wi medvetet väljer att ha det annorlunda framgent.


2. Att alltid i görligaste mån medvetet välja bort så mycket som möjligt av IT-apparaterna. T ex använda en fjäderväckarklocka – eller i vart fall en enkel batteriklocka – istället för en digital klockradio osv.

3. Att ej alls överhuvudtaget installera någon som helst trådlös överföring inomhus mellan olika IT-apparater – och då framförallt bokstavligt talat ”kasta ut” Alla basstationer för den trådlösa överföringen ifrån det trådbundna fasta telefonnätet.


4. Att alltid i görligaste mån medvetet ha alla IT-apparater på mer än en armslängds avstånd ifrån kroppen – och då framförallt ifrån i vart fall huvudet.


5. Att alltid i görligaste mån medvetet använda Alla bärbara telefonerna så lite som möjligt – och då det ändå är nödvändigt och praktiskt att göra så – att då som Princip alltid använda trådbunden hörsnäcka – och då helst med ”stetoskopöverföring” de sista decimetrarna till örat. Mer info om det bl a här.


6. Att alltid i görligaste mån medvetet komplettera alla IT-apparater med en gipsplattebit – i samma storlek som IT-apparatens basyta – som ett underlägg för IT-apparaten. Därtill även en i ett snöre fritt upp och ner hängande flaska av den naturligt mineralrika essentiella drycken Donat Mg vid sidan om stationära större IT-apparater av typ TV, stereoanläggningar, datorer osv. Dessa två åtgärder kan reducera de ”läckande” hälsoskadliga IT-energierna till mer än 50 %. Särskilt enkelt och effektivt förefaller gipsplattebiten vara. Fråga ej varför – för det bara är så – utifrån bl a Josefs egna gjorda erfarenheter sedan mer än 10 år. Måhända har det någonting med nanoteknik * att göra, kanske… Att det funkar känner Josef också i sin kropp + att Josef också kan mäta det med sina slagrute-stickor.


Notera härvid att det också är viktigt att ha en gipsplattebit under musen – datormusens alltså. Den Josef har är ca 25 x 30 cm och är 12 mm tjock. Den är försedd med en 25 mm fyrkantsregel i den ena ändan – för att få en behaglig lutning mot kroppen vid handens arbete med datormusen. Alla gipsplattebitarna har Josef kantförslutit med en 50 mm bred silvertape för att slippa att gips – som annars släpper från kanterna blir städskräp. Josef har begränsat sitt innehav av IT-apparater till max tycker Josef – men likväl har Josef gjort 14 sådana här gipsplatteunderlägg till IT-apparater i Josefs bostad + att Josef har en i fodralet till sin mobiltelefon.


Så tala om att det är hart när omöjligt idag att leva ett ”normalt” LevAnde Liv i kött utan IT-apparater i dags dato ❗ I övrigt finns det en god del av både praktiska och enkla tips om konkreta åtgärder för att lindra både el- och IT-smogen i wåra bostäder mm här * och här * .


6 a. Det finns en funktionsbonus i det ovanstående för IT-tekniken som sådan – hänförd till det här med gipsplattebit och en dinglande flaska Donat Mg. Det förefaller som om modemet, routern och iMacen fungerar noterbart effektivare = snabbare – när Josef har preparerar med gipsplattebitar under dessa IT-apparater – relativt ifall Josef tar bort dem. Förnuftsmässigt sett finns det logik i att det blir så. Läcker det mindre – så blir NaturLiktVis funktionerna i IT-apparaterna noterbart bättre. ”Det tar längre tid att fylla en läckande hink med vatten – än en hel hink – när påfyllningen är densamma per tidsenhet”. Detta skulle rimligen också skolvetenskapen kunna mäta sig till med sina grova mätinstrument avseende gipsplattepreparerade IT-apparater – såvitt Josef förstår. Dock – dom dominerat intellektuella skolvetenskaparna tillmäter ej alls denna uråldriga mätmetod med slagrute-stickor någon som helst betydelse, tyvärr tyvärr… 😥


6 b. En annan synlig bonus blir att de fasta IT-apparaterna av typ TV, dator, skrivare, fax, telefoner osv samlar på sig väsentligt = uppenbart synligt mindre av dammbeläggningar. Ett måhända väl synligt fenomen för den som tvivlar på att det händer något med IT-apparaterna med en gipsplattebit under dem. Därtill en måhända en god del av välkomna bonuseffekter för den som själv har att städa sitt hus – likväl som för dom som dagligdags använder IT-apparaterna ifråga. Måhända är väsentligt mera dammfria IT-apparater skäl nog för att Du själv testar det här med gipsplattebitarna ❓


7. Att alltid i görligaste mån medvetet babbla med så många som möjligt om IT-myntets baksida (Kalle Hellberg, MaxiCom med flera) – och då ej minst med etablissemangets massmediafolk = ”Trattmediafolk” (video 2,5 min), enligt Hans Rosling – i meningen att alltid försöka få publicitet för detsamma – i perspektivet att det FAKTISKT går att göra någonting åt IT-eländet för alla och envar. Dock – aldrig i perspektivet att kasta skit på syndabockarna. Förnuftsmässigt sett så har wåra PyramidMaktHavare alltid gjort det dom har gjort utifrån att dom ej alls förstod annorlunda då dom gjorde det dom gjorde – såväl som att dom gör detsamma i dags dato – punkt. Varför i Jisse namn överhuvudtaget förslösa något enda uns av wår egen LivsEnergi på det ❓


8. Att alltid i görligaste mån medvetet försöka att direkt och indirekt påverka IT-industrin till att utveckla och tillverka IT-apparater och IT-sändnings- och mottagningsutrustning med lägre effekter = lägre nivåer på läckage av hälsoskadliga IT-energier. Måhända kan den allra enklaste = snabbaste åtgärden vara att i tillverkningen förse alla IT-apparater med en viss mängd inbyggt gipsmaterial i höljena + att mobiltelefonerna ej alls fungerar utan hörsnäcka + att aldrig tillverka IT-apparater för trådlös överföring där det är möjligt ❓ Fiberoptik är ju härvidlag ett helt IT-smog-säkert överföringssätt, faktiskt…


9. Att alltid se till att vända kontakten i vägguttaget så – att strömbrytaren på IT-apparaten ifråga bryter på fasen = apparaten är helt strömlös/spänningslös när den är frånläge. Det kan påtagligt minska ”smogen” både i frånläget och i driftläget. Dock – det här gäller också Alla andra sladdanslutna elektriska apparater, lampor osv – för att minska el- och/eller IT-smogsbelastningen i bostäder mm. Hur vet Wi att det är rättvänt ❓ Tja… – det finns bl a en billig spänningsmätare i form av en liten skruvmejsel med indikatorlampa inuti att köpa – som man kan stoppa in någonstans i apparaten ifråga för att kolla av att apparaten, lampan eller vad det är – är spänningsfri i frånkopplat läge.

Josefs undran härvidlag blir ju varför i helvete ej Alla kontakter på sladdar och i apparater bryter både fas och nolla = alltid är tvåpoliga – för då skulle det ju spela noll roll hur stickkontakten i vägguttaget var vänt, faktiskt… 💡


10. Till sist men ej alls minst betydelsefullt. Biologiskt = essentiellt magnesium (Mg) är ”spårvagnen” för avfall = skit ut ur cellerna – och då ej minst hjärnDatorcellerna. Dagens normalkost tillför kroppen mindre än en femtedel av det biologiska = essentiella magnesium Wi grundläggande behöver – sett relativt vad Wi fick i oss via normalkosten för ca 100 år sedan. Stress är höggradigt magnesiumreducerande. IT-smog-belastningen ger Alla kroppen celler stresspåverkan – såväl som ej minst hjärnDatorcellerna.


Det innebär i sig att Alla kroppens celler innehåller mängder med avfall – och inga fungerande ”sopbilar = biologiskt = essentiella magnesiumjoner” finns – som kan ta den skiten därifrån. Så det är väl då ej alls att undra över att även skolvetenskapen kan mäta sig fram till att mer än 90 % av befolkningen i Sverige – bokstavligt talat mer eller mindre ”lider” av magnesiumbrist. Mer om varför bristen på essentiellt = biologiskt magnesium – och konsekvenserna av den bristen på biologiskt = essentiellt magnesium i wåra kroppar finns här.


Hur gör Wi för att rätta till denna Mg-brist

Tja… – det finns flera sätt – men Josef har för egen del kommit på att det absolut enklaste är att vanemässigt ALLTID dricka mer än 6 dl av den naturligt mineralrika essentiella drycken Donat Mg per dygn.


11. Wåra kroppar är till ca 70 % ”flytande” = åt hållet biologiskt = essentiellt vatten – och wårt dagliga intag av föda bör därför vara åt hållet ca 70 % flytande. Dock… – det vatten Wi tappar ur kranen i köket är normalt sett Aldrig ett biologiskt = essentiellt LivsMedel egentligen – även om Livsmedelsverket påstår det. Så välj Ditt intag av vätska med lite större omsorg – och välj framförallt helt och hållet bort syntetiskt fabrikstillverkad CocaCola och liknande drycker – och Du kommer mest sannolikt att också av det få mindre besvär med el- och/eller IT-smogen (Kalle Hellberg, MaxiCom med flera). Mer om det här med biologiskt = essentiellt vatten som LivsMedel här.


11 a. Till detta kommer då ovillkorligen som ett brev på posten bonuseffekten att det allmänna hälsotillståndet förbättras i övrigt i alla hänseenden till det bättre – ifall Du från och med nu mera medvetet väljer att tillföra Din kropp mera av biologiskt = essentiellt magnesium och biologiskt = essentiellt vatten och/eller annan essentiell dryck. Men den ”bördan” är mycket mycket lätt att bära – som Josef själv upplever det.


KRAFTEN I ORDET – IT10:2

Måhända känner Du till att det allra första som sades av Skapelsens Källa i Skapelsen var ”Varde ljus och det vart Ljus” – ifall Wi skall tro på något av det som sägs i PyramidMaktHavarnas bibelböcker med halvsanningarna. Så Förnuftsmässigt sett så blev sedermera också ordet = språket grunden = verktyget för deras påhitt intellektualIsmen. Wår förmåga till perception (video ca 10 min) = varseblivning blir som åt hållet dominerat intellektuella = åt hållet humanDementa och/eller Autistiska till mer än 90 % kopplat till vilka ordharanger Wi sätter på saker och ting – såväl som allt som ej har en synlig fysisk form. Det är Förnuftsmässigt sett i sig grundorsaken till att barn så in i blöjan säkert kan förledas av den vuxenvärld dom föds in i – och redan vid 1 -3 års ungdom idag (IT36), tyvärr tyvärr… 😥


En person som har tänkt lite längre/vidare än dom flesta – om det här med PyramidMaktHaveriStyrd intellektualIsm – finns här.


Detta styrks av att barnen ej alls kan ”hanteras” = förledas av föräldrarna i någon omfattning av helt avgörande betydelse – förrän dom har lärt sig att säga mamma och/eller pappa – tyvärr så tidigt som runt ett års ungdom idag. Sen går det bokstavligt tala med stormsteg för oss vuxna att förleda wåra barn = få barnen att successivt glömma mer eller mindre Allt det dom visste som lyckligt jollrande i vaggan. Med andra ord går det sen bokstavligt talat – och med maximal fart – åt helvete för barnen = en absolut oundviklig fysisk Död för barnen – och senast vid 70 – 100 års ungdom = LivsErfarenhet i kött. Så tala om gravt senilDement * = vansinnigt idiotisk LivsPrincip – som i dags dato bokstavligt talat ”hamras” in i alla små barns hjärnbark – och som i dags dato pågår på dagis för ner till omkring ett-åringar, tyvärr tyvärr… 😥


Dock – Skapelsen Källa är inget ”dumhuvud” precis – så riktigt riktigt Allt är det som Princip omöjligt att glömma att Wi har glömt. Det styrks som Princip av att Wi än så länge ej alls har upphört med att inom wåra olika konstarter dikta om evig Lycka såväl som evig KärLek – som varelser = människor inkarnerade i kött – utan snarare tvärt om.


Måhända lite tufft att köpa det ovanstående resonemanget om hur Wi alla och envar med wårt åt hållet dominerat intellektuella = åt hållet humanDementa och/eller Autistiska språk – förleder = missleder alla wåra barn till en idiotsäker fysisk död – eller ❓ Så – Förnuftsmässigt sett så hade det varit betydligt bättre för wåra barn – ifall Wi bara hade sagt nöff nöff eller ugh ugh eller kvack kvack eller något annat enkelt = Intelligent. För då hade wåra barn istället gjort som Wi hade gjort – och själva därefter kunnat välja vad dom själva ville göra istället – ifall det ej alls passat för dom. Wåra barn hade då aldrig kunnat bli åt hållet dominerat intellektuella = åt hållet humanDementa och/eller Autistiska = åt hållet Schizofrena = personlighetskluvna – som i Princip alla och envar av oss vuxna är mer eller mindre – men i alla fall Schizofrena, tyvärr tyvärr… 😥


För att understryka att det tyvärr ändå som Princip alltid fungerar så – så vill Josef bara nämna ett exempel på ordets Makt över wår åt hållet dominerat intellektuella = åt hållet humanDementa och/eller Autistiska förmåga att varsebli den värld Wi lever uti. För ca 700 år sedan var det skolvetenskapligt sett – såväl som religiöst sett – accepterat att jorden Terra ej var platt som en pannkaka – utan bollformad – och att det var jorden som snurrade – och ej alls Solen runt jorden. Så – någon soluppgång eller solnedgång – i meningen att det är Solen som rör sig – har Wi de facto ej haft på ca 700 år egentligen.


Men hur många kan i dags dato föreställa sig – eller alternativt faktiskt och automatiskt gör det – när Solen som Wi bevisligen felaktigt säger går upp eller ner – att det istället är jorden Terras ytteryta = den punkten på jordens ytteryta som Wi befinner oss på – som rör sig mot (= före lunch) eller ifrån (= efter lunch) Solen med ca 1666 km/timmme ❓ Tja… – i vart fall nästan ej alls Josef själv – trots att Josef verkligen har tränat på detta i mer än ca 10 år ❗ Så måhända tar det mer än 10 år till innan Josef automatiskt får den verkliga perceptionen = intellektuella varseblivningen (video ca 10 min) – när Josef ser Solen vid horisonten på morgonen eller kvällen, kanske…


Dock – som Josef nu ser det – och måhända också Förnuftsmässigt sett – så måste i så fall wårt språk först av allt ändras – så att Wi automatiskt säger som det i verklig Verklighet är. Detsamma som att ordet Solnedgånggång måste skippas – till förmån för t ex att jordytans snurr ifrån Solen = får Solen att försvinna vid jordhorisonten – och ordet SolUppgång – till förmån för t ex utsagan att Solen dyker upp = tittar fram vid jordhorisonten av samma skäl. Än så länge är det ordmässigt krångligt – enär Wi ännu ej har hittat på några verklighetsbeskrivande ersättningsord för SolUppgång och SolNedgång.


Wåra PyramidMaktHavare har nu haft ca 500 år på sig att fixa till det här – men ingenting har ännu hänt såvitt känt för mig. Så – i detta fall – liksom i Princip i alla andra fall – så måste det bli Wi i FårSkocken = vanligt folk som kommer på två bra orduttryck – ifall det inom överskådlig tid skall kunna ske någon förändring i wår nuvarande felaktiga intellektuella varseblivning (video ca 10 min) = perception av Solen relativt jorden = moder Terra, troligast… Om oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – sedda som fårskock här och här.


En helt annan sak som verkligen har med det här att göra. Visste Du att regnbågens färger kommer i ordningen – rött – orange – gult – grönt – blått/indigo – violett – färgfritt (”stjärnljust/stjärneldsglitter”). Dessa sju färgspektra är också detsamma som sju fysiska vibrationsfrekvenser – där rött är den lägsta vibrationsfrekvensen = minst rörelse = minst av Liv – och att färgfritt = den ej alls för ögat synliga färgen är den högsta vibrationsfrekvensen = mest rörelse = mest LevAnde Liv i materia. De övriga ligger på en jämnt fördelad skala däremellan.


I det här perspektivet sett – så tycker Josef det är märkligt – för att ej säga rent av lustigt – att just rött = den minsta rörelsens färg – symbolen för det minst LevAnde Livet i materia – har valts av människosläktet som symbolfärg för KärLek i kött – såväl som symbolfärg för det som ej så få MedMänniskor i wår värld ägnar sig åt att hänge sig åt = den ena eller den andra formen av socialism. Josef kan ju just nu undra över om det ej istället borde ha varit i vart fall violett som symbolfärg, kanske… 💡


Det finns en komihågramsa för regnbågens färger som är: “Röding Och Gädda Går Båda I Vatten.” – som Josef fått av den förr i tiden så flitiga kommentatorn MrmHallandCarl Bildt´s blogg.


Lite intellektuell faktainformation om det här med synliga och osynliga färger = vibrationsfrekvenser – som Josef fick av den anonyme kommentatorn Anden200 här: ”Det som Wi uppfattar som färg är helt enkelt elektromagnetisk strålning med olika frekvens. Det som gör att Wi hör röster på en radio, att maten blir varm i en mikrovågsugn och det ljus Wi ser i regnbågen – är samma sak – bara med olika frekvens/våglängd. Frekvens/våglängden avgör sedan ljusets (den ElektroMagnetiska strålningens) Energi-innehåll.


Likheten med ljudvågor är just vågrörelsen. Analogin med färger är ju möjlig att göra, men är ju helt baserad på det lilla spektrum som är synlig. Och denna egenskap hos ögat har gjort att Wi har något som kallas färger. I själva verket är det alltså vågrörelser med olika frekvens/våglängd/Energi. Där dessa tre är proportionella mot varandra enligt vissa beräkningsmodeller. Just ljus är dessutom både en partikel och en våg – samtidigt. Detta gäller ej ljud, även om man i rent abstraktionsyfte ibland använder sig av ett liknande begrepp.” – slut citat.


PROBLEMLÖSNING – IT11

I Josefs innevarande LevAnde Liv i kött har Josef mycket – bl a i hög grad yrkesmässigt – sysslat med problemlösning. Josefs erfarenhet därvid är att ifall problemet ej alls i sin helhet i förväg är mycket väl beskrivet – så blir lösningen som Princip alltid att ett än värre problem skapas med den planerade lösningen – än det första problemet var. Så – det följande mycket långrandiga = tråkiga Förordet – är ett gott exempel på Josefs egen personliga problembeskrivning just Nu – ingenting annat ❗ Men Josefs erfarenheter är att det som Princip upplevs som för jobbigt för de allra flesta att beskriva hela problemet – innan man ger sig på att finna en lösning. Som sagts – lösningen blir då som Princip Alltid ett än större Problem – än det första problemet i sig självt var.


Därtill så finns det i det ovanstående och det följande generellt sett en del av Josefs idéer och Tips här och där – baserade på Josefs egna gjorda erfarenheter – om hur Du måhända kan finna ett lite annorlunda sätt – men likväl mycket enkelt såväl som NaturLiktVist sätt att lösa grundproblemet = stress = ”Manager Disease ❗ ” – såväl som en del andra mindre delproblem.


Varför är då den här konstgjorda IT-smogen så hälsoFörstörande ❓ Wi är ju bokstavligt talat ständigt och jämt bestrålade av all NaturLiktVis strålning.


Tja… – svaret på det är skitenkelt – som ju allting är som är åt hållet naivt = enkelt = Förnuftigt – för att ej säga åt hållet Intelligent ❗ Den NaturLiktVisa strålningen har Alltid en puls i sitt frekvensomfång såväl som i sin intensitet. Den syntetiska = den konstgjorda IT-smogen ligger hela tiden på exakt samma frekvensomfång – och bokstavligt talat ”skär sönder” de NaturLiktVisa strålningsfälten som Wi är anpassade till. Och då ej bara för att kunna tåla – utan som Wi bokstavligt talat får wår huvudsakliga LivsEnergi ifrån – Tack och Löv ❗ 🙄


Vad är t ex ett glas vatten om ej till mer än 99,99 %
(i volym sett) den NaturLiktVisa strålningsEnerginatomär plasmanivåALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt, politiskt, som publik på dansbanor osv ?) = leva vällustigareeller

DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT ?

Annonser

170 Responses to MOBIL-IT-SMOG = STRESS = BL A HJÄRNSJUKDOMAR – ELLER ?

 1. Pia skriver:

  Hmmmm? Vad betyder det?

 2. Josef Boberg skriver:

  Läst och begrundat… 🙂 / Josef

 3. dunjaluk skriver:

  Du är rövslickare… good luck

 4. Josef Boberg skriver:


  GooodMorgon DunjaLuk
  ,

  Tack ❗ för Din kommentar: ”Du är en rövslickare… good luck” – slut citat.

  Dock – väldigt trist tycker jag att det är – att Du överhuvudtaget ej alls har valt att kommentera sakfrågan – ”IT-SMOG = STRESS” – som sådan, faktiskt…

  Men det är helt OK för min del – för det är ju till 100 % Ditt bord = ej alls mitt bord – och ingen annans bord heller för den delen.

  Apropå Ditt uttryck – ”Du är en rövslickare…” – så känner Du måhända ej alls till att: ”Det Wi säger om någon eller några andra – det säger Wi ALLTID mer eller mindre om oss själva också – och ej alls så sällan minst lika mycket !”

  Ha det… 🙂 / önskar ”rövslickar”-vännen Josef

 5. Helena Palena skriver:

  Keep up the good work Josef!

  Vi är redan genomlysta av makten – men skriver i alla fall!

  Använder bara mobilen ibland! Läbbigt med strålande tider!

 6. Josef Boberg skriver:

  Jomen visst är det så ! Vissa av oss tål MaktElitens MaktStrålningen via bl a mobiler bättre än andra, i dessa – som Du själv skriver – ”Strålande tider” 🙂 Så är det ju alltid, faktiskt… – tack och lov !

  Men likväl tycker jag att det är värt mödan – att genom att t ex skriva och blogga om den här ”strålande saken” = IT-smogen – personligen försöka göra allt som kan göras – för att dom ca 30 % av wåra nuvarande barn och tonåringar – som om ca 10 år kommer att ha diagnosticerbar demens och/eller Alzheimers sjukdom – ifall ingenting görs, tyvärr tyvärr… – skulle kunna bli färre !

  Men faen vet hur det blir med det ?

  Mina fyra barnbarn under 7 år tillhör dom som kommer att vara drabbade om ca 10 år – ifall wåra Maktelitare ej kan bringas till insikt – av oss av vanligt folk – om att dom måste göra någonting åt IT-smogen – och Nu !

  Tack för besöket – HelEna – och ha det… 🙂 /önskar vännen Josef

 7. Mia skriver:

  Så kul att se ett inlägg där skribenten vinnlagt sig om ett gott språk och samtidigt är väl påläst om det han pratar om. Riktigt trevligt! 😀

  En av mina studiekamrater menar att det borde finnas förbud mot att ha mobiler påslagna vid tex föreläsningar. God tanke, tycker jag. Att tillämpa en försiktighetsprincip borde vara regel, inte undantag.

  Vad skönt med sansade människor som bloggar. 😀

 8. Josef Boberg skriver:

  Taaack Mia – för Din supergoa backfeed om det här med mobilens ”förbannelse” – felaktigt – eller snarare sagt helt tanklöst = MainStreamat
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Mainstream använd ! 🙂

 9. Helena Palena skriver:

  Josef: Jag har sju barnbarn – den äldsta fyller 6 år den 29 augusti och den yngsta är ett år. Jättekul – men ingen av dom kommer att få en mobil i första taget i alla fall trots dom strålande tiderna…

 10. Josef Boberg skriver:

  HelEna – Tja – det må jag då säga var en hel del barnbarn inom det korta tidspannet, faktiskt… 🙂

  Hoppas att föräldrarna är medvetna om att ej fylla huset med IT-smog ”invärtes” också ? Detta gör man genom att t ex ha mobilerna inkopplade inomhus i närheten av barnen.

  Men framför allt – ifall dom har en basstation till en trådlös anslutning för den vanliga trådtelefonin – informera dom om att ALDRIG ha den ansluten till elnätet – så länge som det i vart fall finns personer närmare än ca 30 meter = hälsoriskavståndet på basstationen – i vart fall för barn och tonåringar – och då allra allra särskilt för foster i mammas mage.

  Tja Du HelEna – världen är verkligen ”PyramidMaktElitStrålande” i dags dato, tyvärr tyvärr… – och så kommer det måhända att bli än mera de närmaste åren framöver, kanske…

  I vart fall om ej Wi av vanligt folk börja ”ryta som tigrar” om det som är åt helvete = slutar med att bräka som får i skock = slaviskt följa wåra så många – för att ej säga åt helvete allt för många ”galenpannor” med visitkortsStatusen MaktElitare i wårt kära fosterland Sverige – och internationellt med för den delen.

  Wåra MaktElitare i gemen har ju numera tappat åt hållet så mycket av sina egna medfödda förståndsgåvor = BondFörstånden – så dom inbillar sig ju att allt som kommer ”uppifrån” i samhällshirakierna – nationellt såväl som globalt – eller kanske mera korrekt uttryckt – framförallt det som kommer ifrån de globala PyramidMaktElitHirakierna är mera sant – än det dom själva ej alls så sällan kanske både vet – och framförallt har en stark egen känsla för är åt helvete, tyvärr tyvärr…

  FRA-röstningen i Riksdagen helt nyligen – styrker ju starkt det förhållningssättet, tyvärr tyvärr… – i mitt perspektiv sett i vart fall.

  Det finns många många som har sagt att det mest effektiva sättet att utöva Makt över någon eller några – såväl som många många – det är att hela tiden se till så att dom är ”lagom” stressade. Detta därför att stressade individer orkar helt enkelt inte med att ifrågasätta sina egna ”plågoandar”.

  Det här skitenkla och snilliga intellektuella knepet har använts av ALLA MaktElitare i all känd historia – och används ej alls minst i dags dato av ALLA MaktElitare i ALLA företags- och samhällshirakier – inkluderat ALLA dagis, förskolor, ”vanliga skolan, gymnasieskolan, högskolorna osv osv.

  Även inom familjen används detta, tyvärr tyvärr… Men där kallas det för ”hot och morot”.

  Faen vet om därvidlag ”moroten” ej är den värsta stressfaktorn för barnen – därför att barnen och tonåringarna kan aldrig vara riktigt riktigt säkra på att ”moroten” blir utfallet – utan det kan ju även bli ”avsaknaden av moroten” = superStress – ifall de så kallade ”uppfostringshoten” till punkt och pricka ej har uppfyllts av barnen/tonåringarna.

  ”Moroten” fungerar ju som gud i MaktElitens djävulskt helvetiska religioners budskap. Wi kan ALDRIG vara helt säkra på att Wi uppfyller guds villkor – och därmed kommer att hamna i MaktElitGudens himmel. Därmed hamnar Wi ju då helt automatiskt i MaktElitens gudDomars påhittade helvete.

  Djävulen är ju en till 100 % pålitlig ”kompis” – därför att dels tar djävulen hand om ALLA som MaktElitens gudDomar ratar – och dels tar han till 100 % hand om alla som medvetet ratar MaktElitens gudDomar, faktiskt…

  Så på samma sätt är nog ett utlovat straff för barn/tonåringar ifrån vuxenvärlden – som ej följer givna ”uppfostringsdirektiv” – är nog på samma sätt betydligt mindre stressande för barnen/tonåringarna – än vad moroten är, troligast…

  Men det kräver ju då i sig att vuxenvärlden härvidlag ALLTID är konsekvent i sin utlovade bestraffning för begångna ”misshagligheter” – och det är ju numera vuxenvärlden hart när aldrig, tyvärr tyvärr…

  Så både ”moroten” och straffet är numera som pest och kolera = vilket föredrar barnen/tonåringarna – tror Du ? Själv tippar jag ingetdera !

  Så mitt konsensus blir att ”uppfostringsmoroten” för barn och tonåringar fungerar ju på exakt samma sätt som MaktElitens gudDomar gör för vuxna, faktiskt…

  Neale Donald Walsch kommer ju fram till exakt samma sak – enär stress = rädsla – på http://www.youtube.com/watch?v=aA4HwFHiYyA

  Och varför skulle det ej vara så – enär det är exakt samma sorts PyramidMaktElitare som har kommit på = hittat på = ”uppfunnit” båda dessa helt idiotsäkra ”stressGeneratorer” för barn, tonåringar (”hoten” om straffen/morötterna) såväl som för oss vuxna (hoten om PyramidMaktElitGudDomarna/Djävulen) av vanligt folk = ”fåren i PyramidMaktElitarnas fårskock” (i Maktelitens eget galenpanne-perspektiv sett), verkligen…

  Ingen enda – av alla dessa hart när oändligt många religionsmissionerande PyramidMaktElitare i hela wår kända historia – har såvitt mig känt en enda gång sagt att det ABSOLUT enda helvete som finns – i hela den gigantiska materiella Skapelsen – är det PyramidMaktElitHelvete som Wi med superassistans av wåra PyramidMaktelitare enskilt och kollektiv skapar för oss själva och varandra just NU = idag.

  Absolut ingen enda annan stans – eller I NÅGON ENDA ANNAN TID – i Skapelsen, finns det något Helvete – eller ens obehag, faktiskt… 🙂

  För att göra ett lång kommentar till en kort fråga.

  Va faen skall Wi ha wåra nationella och globala MaktElitare till egentligen ? 🙂

 11. Helena Palena skriver:

  Josef: Jag trodde du grattade för jag har namnsdag idag. Tack för berömmet! Det sitter fint… Helena är ett grekiskt namn och betyde Fackla – den lysande…

  Ja, vad vill elitarna ha makten till och för? Dom kommer ju också att dö.

  Det är klart det blir många barn på ett kort spann när det är två tvillingpar med i leken…

 12. Josef Boberg skriver:

  Ett ”strålande” Grattis på namnsDagen – Hel Ena ! = Den lysande MedMänniskoStjärnan 🙂 – i det åt hållet kompakta PyramidMaktElitMörkret !

 13. Helena Palena skriver:

  Josef: Den där Walsch pratar med Gud. Tror han på biblens Gud? I så fall är inte jag intresserad.

 14. Josef Boberg skriver:

  Nja – Hel Ena – så är det nog ej alls egentligen.

  ”Gud” är bara ett vedertaget orduttryck han använder – för att kamouflera bort att det är sig själv i sig själv han ”pratar” med.

  Men i o f s så är jag ej riktigt 100 på att hans eget intellekt snappar det så ännu. Men det spelar i o f s ingen roll, faktiskt… – för hans ”small talk” med sig själv håller hela vägen ”hem” – i mitt perspektiv sett i vart fall.

  Uttrycket ”gud” i den här videon har ej att skvatt att göra med wåra PyramidMaktElitars religioners helvetiska gudDomar att göra – som jag ser och upplever det i vart fall… 🙂

 15. Helena Palena skriver:

  PyramidMaktElit är ett bra ord! Tänker på pyramiden på endollars-sedeln. Har du sett den?

 16. Josef Boberg skriver:

  Jajamän… 🙂

 17. badgear skriver:

  Hej Josef, tack för besöket på bloggen. Det var en lång bloggning, med betoning på lång, så lång att jag tappade bort mig ganska snart och glömde bort om jag tänkte på något. Så långa bloggningar blir lite stressande.

  Jag kan väl hålla med dig om att stress är en nog så stor faktor som driver iväg kilona.

  Kör hårt och njut av livet!

 18. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – BadGear – Taaack för att Du tackar !

  Intressant det här att Du ”glömde bort om jag tänkte något”.

  Många många har fått upp idén, tänkt, babblat och skrivit – ”att när Wi upphör med att tänka” – då är Wi helt enkelt NaturLiktVisa = Intelligenta – på samma sätt som Wi ALLA var som tillräckligt små barn – ack ja !

  Men sen kom ju vuxenvärldens intellektuella inbillningar = ”MaktPyramid-MaktElitNissarnas intellektuella superdynga” – in i wåra naiva = RENA = NaturLiktVisa = Intelligenta intellekt = in i wåra i o f s helt fantastiska biologiska ElektroKemiska hjärnDatorer.

  Därefter kan det omöjligen bli annat än helt enkelt ENBART en enda lång uttdragen – och/eller ibland för en del – en kortare dödsprocess – för att som ENDA slutmål uppnå en Grav-i-Terra, tyvärr tyvärr…

  Dock – det finns TVÅ sätt att stänga av det här MaktPyramid-MaktElitNissarnas jordiska helvete. Som väl är sker det också helt automatiska under några ögonblick – och minst två gånger per dygn. Dels några ögonblick precis innan Wi somnar om aftonen – och dels några ögonblick precis när Wi vaknar om morgnarna.

  Hade det ej varit så – så skullen ingen enda av oss orkat med den här uttdragna oundvikliga dödsprocessen – om 70 – 90 mer eller mindre helvetiska år.

  Ett gott tips härvidlag är att försöka utvidga de här ögonblicken – genom att försöka ligga kvar i – och därmed utöka det här helt ”tankebefriade” till-Ståndet. Särskilt om morgnarna är det speciellt lätt för såväl män som kvinnor, faktiskt…

  Med andra ord sagt – så kan Wi även när Wi är ”vakna” om dagen i o f s stänga av wåra fördummade intellekt på två sätt.

  Dels genom att överfylla dem – vilket ju under varenda dag av wåra liv i kött har skett – när Wi blir hejdlöst sovtrötta om aftonen.

  Dels genom att tömma dem helt – vilket ju helt automatiskt mer eller mindre ALLTID sker under varenda natts sömn för var och en av oss – Taaack och Lov !

  Dock – härvidlag är ju minnet en förbannelse – för det tar ej särskilt många minuter som nyvakna om morgnarna – förrän Wi är inne i gårdagens MaktPyramid-MaktElitNissarnas helvete igen = Wi tar gårdagen med oss in i den HELT nya dagen – och som det ser ut för närvarande – under absolut alla wåra år – som intellektuella varelser i kött, tyvärr tyvärr…

  Med andra ord upplever Wi ju ALDRIG under hela wårt liv i kött en enda NY = obesudlad dag – utan ENBART varianter på gårdagen, tyvärr tyvärr…

  Nu till min poäng. Intressant att Din läsning i bloggtexten ovan gav Dig intellektuell ”blackout” = ”glömde bort om jag tänkte något” ! ! ! – för i dom ögonblicken var Du ju då NaturLiktVis = Intelligent = Upplyst, faktiskt… 🙂

  Den himla häftiga tanken på att någon läsare skulle kunna uppnå NaturLiktVis Intelligens = tömma sitt intellekt – genom att läsa på mina text-lååånga blogginlägg – den har jag själv aldrig tänkt, faktiskt…

  Mer om wår ej alls MaktPyramid-MaktElitNissiga livsPotential i kött på
  https://josefboberg.wordpress.com/2008/02/16/wara-lekaminas-i-kott

  Ha det… 🙂 /önskar tankefrihets-vännen Josef

 19. znogge skriver:

  Josef Boberg: Ang kommentar hos WitchBitch.

  Jag vill påoeka att den kursiva texten, som du citerar, inte är skriven av mig utan av WitchBitch, bloggens innehavare!!! Det är hennes svar till mig!

 20. Josef Boberg skriver:

  Taaack – Znogge – för Ditt påpekande ! 🙂

 21. soli01 skriver:

  Josef – God Morgon!
  Tänker inte gå in och diskutera det som avhandlts här utan nöjer mig med att påpeka att Du är en uppfriskande fläkt. Det annorlunda har alltid stött på kritikt t ex , men jag har varit med så länge att för mig är det befriande att det finns andra alternativ. Någon tidigare här påstod att Du var påläst i mycket och det verkar inte ”bättre”.:-)
  Märker att det finns människor som blir oerhört retade på Dina inlägg och att Du har förmågan att inte hemfalla till direkta personangrepp. Bra inställning – men oerhört svårt.
  Här har Du i alla fall en som inte skulle gå in och kritisera Ditt skrivsätt. Vi är alla olika och det ska vi vara tacksamma för!

  Ha en fin dag
  /Sören

 22. Josef Boberg skriver:

  GooodMorgon Sören – och taaack för Dina supergoa backfeed ovan !

  Jag erkänner villigt att ibland ”kliar det bokstavligt talat i mina fingrar” för att ge en och en annan ”på pälsen”. Dock – efter ett enda ögonblicks eftertanke så avhåller jag mig för det mesta ifrån allt sådant.

  Detta av det enkla skälet att sådana kommentatorer i bloggvärlden finns det ju redan en uppsjö av – bokstavligt talat !

  En åt hållet helt MainStreamad person = en som med hull och hår har gått på wåra ”kära” MaktPyramid-MaktElitNissars NITAR – blir oNaturLiktOvist alltid förbannande – när någon uttrycker någonting åt hållet HELT annat – än det ej alls så sällan förevarande åt hållet HELT förryckt stupida MainStreamet
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Mainstream , tyvärr tyvärr…

  Jag har själv med hull och hår varit fast i MaktPyramid-MaktElitGossarnas MainStream – tills för ca 15 år sedan – så jag VET utifrån helt egna gjorda erfarenheter under ca 50 år hur det är med den saken.

  Dock – personligen kan jag bara hoppas på att dessa som blir förbannande – förr eller senare själva upptäcker att dom i grunden ej alls blir förbannade på mig – eller någon annan heller för den delen som tänker/babblar/skriver åt hållet annorlunda – relativt MainStreamet – utan att den ilskan i grund och botten ALLTID egentligen är en ilska över sin egen MainStreamade stupiditet = sin egen oförmåga att tänka FRITT = självständigt !

  Hoppas innerligt att jag har ”rätt” i just detta, faktiskt… 🙂 – annars är det nog ”kört” för mänskligheten kollektivt sett. Detta i meningen att då kommer troligast förr eller senare MaktPyramid-MaktElitGossarnas vansinnigt stupida PÅHITT Harmagedon-scenariot
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Harmagedon – att förr eller senare kunna realiserar av dom, tyvärr tyvärr…

  Wi som fortfar att andas får både se och uppleva hur det blir med den saken = Harmagedon, troligast… 🙂

 23. soli01 skriver:

  Josef – jag tillhör den där ”skrivaren” som är mycket kortfattad i mina skd kommentarer. Jag inbillar mig rätt/fel att de som läser även gör det mellan raderna. Inte alltid det fungerar 🙂
  Visst Du har ett ootroligt bra psyke, måste jag säga. Det finns de som verkligen har gjort ned Dina kommentarer och uteslutande inriktat sig på personen.(har väl själv blivit kallad vid fula ord). Det är bara att köra vidare och givetvis är det ytterst svårt att avhålla sig för en gliring i alla fall och det det kan jag nog kosta på mig ibland) Rena personpåhoppen som tillämpades mot vår utrikesminister för ca en vecka sedan var ytterst olustig också. Förekommer även nu, men jag tror att han är en härdad man! 🙂

  Ha en fin fortsättning på veckan, Josef!
  /Sören

 24. smurfjane skriver:

  Tack för titten på min sida… Och du vilken enorm skrivenergi du har… God fortsättning.//Jane

 25. Antonia skriver:

  Tack Josef för kommentaren. Din inlägg ä nog den längsta jag någonsin stött på. Får nog läsa i omgångar, jag måste ta itu med dagens sysslor, bland annat en promenad till Elgiganten , då jag köpte fel sladd igår till just mobilen.
  Ärligt , jag mest lyssnar på radion på den där av sladden.
  Mobilen är bra att den finns, men klart hade varit bättre utan den uppfinningen.

  //antonia

 26. Josef Boberg skriver:

  SmurfJane och Antonia,

  Taaack själva – och Klokt kommenterat !

  Ha det så gott det går… 🙂 /önskar livsbejakar-vännen Josef

 27. Helena Palena skriver:

  Josef: Läskigt med skuggfigurerna. Om allt är riggat – hur orkar dom övriga då spela spelet kan man undra? Obama och Hillary t ex…

 28. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – HelEna – Personligen kan jag tänka mig att dom ifrån början ej alls är medvetna om vad dom gett sig in i – och när dom väl kommer underfund med det – så har dom bara två val att göra = ”spela spelet” eller ”gå” samma väg som t ex John F Kennedy, tyvärr tyvärr…

  Mer om JFK på
  http://sv.wikipedia.org/wiki/John_F._Kennedy , http://www.youtube.com/watch?v=mPKsS-FA2VU&feature=related och http://www.youtube.com/watch?v=OBdiCdW4nFY&feature=related

  Hur lång tid YTTERLIGARE innan Wi av vanligt folk genomskådar MaktPyramid-MaktElitNissarnas GalenPannors påhittade helveten för oss av vanligt folk = humana MedMänniskor – och gör någonting konkret åt det – tror Du ?

  Hur ?

  Tja – faen vet – men personligen har jag i vart fall försökt tänka/skriva en del om den saken på bl a
  http://carlbildt.wordpress.com/2008/08/27/infor-omvarlden/#comment-60672
  och
  http://carlbildt.wordpress.com/2008/08/24/fortfarande-icke-respekt/#comment-59565

  Ha det… 🙂 /önskar MaktElitNissarnas ”hjärte”-vän Josef

 29. paradiseinme skriver:

  Jag vet inte om jag ens ska försöka att läsa det där. Ska jag vara ärlig har jag inte bildningen kring ordförståelse att jag nog ens skulle kunna läsa hälften. Såg också någon benämning angående atomer vilket inte muntrar upp mig något bättre, då jag först just nu i 20års ålder läser naturkunskap på komvux; Så jag är inte särskilt bildad där heller.

  Men tack så mycket för din kommentar, jag skrattade =) Ha det så bra!

 30. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – ParadisEinme – Taaack för Din goa backfeed ovan !

  Dock – personligen köper jag ej alls Din självuppfattning: ”Ska jag vara ärlig har jag inte bildningen kring ordförståelse att jag nog ens skulle kunna läsa hälften. Såg också någon benämning angående atomer vilket inte muntrar upp mig något bättre, då jag först just nu i 20-års ålder (= 20 års livserfarenhet, väl…) läser naturkunskap på komvux.” – slut citat.

  Detta då kopplat till vad t ex Einstein
  http://www.iconsofeurope.com/icons.science.einstein.formula.htmhttp://sv.wikipedia.org/wiki/Albert_Einsteinhttp://www.youtube.com/watch?v=8DOUdIUdxYg&feature=relatedhttp://www.youtube.com/watch?v=jKG6RTNtxBc&feature=related – sa på sin tid apropå utbildningar (passar ju som handen i handsken här): ”Det enda som stör mitt lärande är min utbildning !” Han sa också att utbildning: ”Är det som återstår – efter det att man har Glömt allt man har lärt sig i skolan !”

  Därtill så lär Einstein också ha sagt att: ”National-Ism
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Nationalism – är en sjukDom !” Dock ej alls att förväxla med att känna in Sverige som sitt ”kära fosterland” – vilket jag personligen verkligen gör !

  Måhända är en därför en radikal omprövning av Din självuppfattning på sin plats, kanske…

  Dock – lite mera lättlästa saker finns ju på
  https://josefboberg.wordpress.com/2008/05/06/intelligens-bl-a-humor

  Ha det… 🙂 /önskar självuppfattnings-vännen Josef

  PS. Om MOTSATSEN till allas wår medfödda oförstörbara NaturLiktVisa VISHET = Intelligens – finns det en del om på
  http://sv.wikiquote.org/wiki/Dumhet

  Dumhet kan måhända uppfattas som detsamma som åt hållet MaktPyramid-MaktElitGossarnas så kallade sociala kompetens http://sv.wikipedia.org/wiki/Social_kompetens – som ju Wi av vanligt folk = humana MedMänniksor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna skall hålla oss till = MainStreamet http://sv.wikipedia.org/wiki/Mainstream = Wi av vanligt folk skall ge blanka faen i att tänka wåra egna Intelligenta = självständiga tankar, kanske… – i wåra ”kära” MaktPyramid-MaktElitNissars perspektiv sett i vart fall, troligast… 🙂 DS.

 31. Helena Palena skriver:

  Josef: Man kan lätt räkna vilka som har huvudet på skaft på CB:s blogg. Även om dom får nyckeln till världens elände så fattar dom i alla fall inte. Men, det är ju som bekant svårt att få gamla hundar att sitta läs; indoktrinerade.

  Vi är nog registrerade vid det här laget. Men, det är sånt man får ta om man törs säga vad man tycker! Dessvärre…

 32. Josef Boberg skriver:

  Tja – HelEna – Personligen har jag ingenting emot att vara registrerad = sedd – av både Carl Bildt, UD, FRA (som ju skall byta namn till Försvarets RadioInstitut = FRI-myndigheten) osv – utan tvärtom är det helt OK för min del !

  Vad är alternativet för att göra sin egen fria tankförmåga hörd/sedd ?

  Apropå ”de gamla hundarna” – så är dom ej heller alltid hopplösa fall – tack och lov ! Personligen så upplever jag att t ex Hillary har ”svängt” en hel del – sedan jag första gången var i ”luven” på henne, faktiskt…

  Det gäller att repetera, repetera, återupprepa, uterupprepa, osv – för det är ju EXAKT så som wåra ”kära” MaktPyramid-MaktElitGossar har gjort sedan sisådär minst 6000 år tillbaka – för att kollektivt få människosläktet så ”sopade” som Wi är i dags dato, tyvärr tyvärr…

  Igen – jag gillar Dina ”råa pang-på-rödbetan”-kommentarer på Carl Bildts blogg !

  Keep going on ! 🙂

 33. Josef Boberg skriver:

  PS. En ”pärla” av Oscar Berven – om det här med samexistens – finns på
  http://carlbildt.wordpress.com/2008/08/09/fortsatt-krig-och-diplomati/#comment-56054 DS.

 34. Helena Palena skriver:

  Josef: Vad hände på ”hans” blogg igår. Undrar om inte Torsten fick en kommentar bortplockad. Jag hänger inte med så bra. Det har dock blivit tråkigare på Calles blogg. Beror det på Charlie månntro?

 35. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – HelEna – Tja – inte faen vet jag – men så fort det finns en tendens till att OK-eja något annat – än ett 100-procentigt fördömande av rysslands MaktPyramid-MaktElitGossars nuvarande agerande – så hugger ju Charlie som en ”orm av typ hugg”, tyvärr tyvärr… 🙂

  Jo – Torsten råkade nog också ut för att ”försvinna” igår – och han är fortfarande borta som det ser ut just nu i vart fall. Han länkade igår –
  http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9137131184 – till Stefan Einhorns bok MedMänniska – och det var måhända ej alls OK, kanske…

  ”Stefan Einhorns förra bok blev en stor succé hos kritikerna och den har hittills sålt i över 150 000 exemplar. Även hans nya bok Medmänniskor handlar om vad det innebär att vara människa. Han har valt att skildra den goda handlingens kraft i form av korta, fristående berättelser.

  De skönlitterära texterna, som var och en tar upp en särskild aspekt av medmänsklighet, varvas med författarens egna resonemang kring ämnet. Här finns samma sorts kloka och tankeväckande iakttagelser som i Konsten att vara snäll. Författaren skriver om olika relationer mellan människor, till exempel far och son, lärare och elev, läkare och patient, eller två väninnor. Han visar hur ett möte, ofta av en slump, kan bli livsavgörande för människor och förändra allt.

  Att läsa Stefan Einhorns texter är att få syn på sitt eget förhållningssätt till andra människor – anhöriga, vänner eller främlingar. Och kanske själv bli en bättre medmänniska ?” – slut citat av vad som finns att läsa i beskrivningen av boken på den här länken.

  Personligen tycker jag att det är synnerligt passligt som annorlunda förhållningssätts”smitta” även hos MaktPyramid-MaktElitGossar – men så tyckte ej gårdagens moderat-or på UD = Mikael T Ericsson ( mikael.t.eriksson@foreign.ministry.se ) – Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet, Utrikesdepartementet

  Ja – jag håller med Dig om att det är tråkigare just nu – och måhända hänger det samma med Charlie, kanske… På linana
  http://carlbildt.wordpress.com/2008/09/06/och-nu-tgv-tillbaka-till-paris – finns just nu 22 kommentarer – varav 7 är Charlies !

  Måhända talande nog, kanske… 🙂

 36. hertiginnan skriver:

  Himla mycket text har du verkligen skrivit allt själv

 37. Josef Boberg skriver:

  Jepp – under ca två år = under väsentligt fler än 3000 ”tanke- och skrivnöjestimmar” – då med min hemsida i original inkluderad – på http://boberg.nl 🙂

  Varför ?

  För att få ett ”helikopterperspektiv” på mitt eget innevarande liv i kött – före tidpunkten för när jag väljer att sluta med att andas – ingenting annat !

  Måhända är det smart att göra sin egen ”livsrevy” mer eller mindre färdig – innan Wi i alla fall måste göra den när Wi har slutat med att andas, allra allra troligast…

  På den här länken –
  http://www.youtube.com/watch?v=J-VzAyBrGyo&mode=related&search=illuminati%20secret%20societies%20bush%20world%20adolf%20hitler%20government%20behind%20the%20curtain%20mystery%20dubya%20skull%20and%20bones%20secrets – talar en åt hållet ”lite speciell man” – via en interdimensionell kanal, i form av en ung tjusig kvinna – om hur han fick hålla på med sen ”livsrevy” i ca 60 år på andra sidan – innan han fick någon ordning på den. Det kan ju måhända ses som slöseri med tid på andra sidan, kanske…

  En av de mest grunläggande funktioner som humana LevAnde MedMänniskor i kött – som människosläktet ”on mass” hart när ej alls har någon egentlig kontakt med = interaktion med – under dagvaken tid i vart fall – har jag ordat en del om under punkten 6 på
  https://josefboberg.wordpress.com/2007/12/07/basbehov-som-levande-medmanniskor-i-kott

  Tänkvärt ? 🙂

 38. Helena Palena skriver:

  Gokväll i stugan Josef! Du är i alla fall inte anonym. Är trött på alla konstiga namn på Calles blogg! mararh – undrar vad det står för?

  Koboltbomb – ja, du la nog sordin på tråden…

 39. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – HelEna – mararh – kan jumåhända vara en förkortning av ”Mam är Rahr !”, kanske… 🙂

 40. Josef Boberg skriver:

  – eller måhända “Man är Rahr !”, kanske… 🙂

 41. Helena Palena skriver:

  Ha, ha, ha… Det var kul! Var får dom alla sina nick ifrån? När det finns så fina namn menar jag: Sigrid, Elsa, Anna, Karin, Nils, Gustav och Kalle o s v….

 42. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – HelEna – Jag håller med Du – för jag snappar nästan aldrig ”budskapet” i alla dessa påhitt – ifall det finns några ? 🙂

  Det här om bl a Kobolt-Bomben
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Koboltbomb på Carl Bildt´s blogg igår – var nog bl a en åt hållet alltför ”het” fråga – för nu ser det ut som att Mikael – eller någon annan på UD – är igång med att rensa/radera i kommentarerna igen !

  Men det spelerar i o f s måhända ej någon större roll, kanske… – för om ca 6000 forskare är mer eller mindre åt hållet TVEKSAMMA/OROLIGA för säkerheten med vad som just nu är på G i CERN – och det finns reellt fog för den oron – så går det nog åt helvete i alla fall, troligast…

  Mer om det i sak på
  http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=1327866&BroadcastDate=&IsBlock=0

  Dock – ”simma lugnt” för alla mynt har två sidor – Tack och lov ! 🙂

  Om den ljusa framsidan på det potentiellt fullt ut möjliga ”eviga livsmyntet” [”Det LevAnde Livets Gåta !”] – som ju wåra ”kära” MaktPyramid-MaktElitNissars har lyckats med ”göra om” till en enda stor mörka baksida, tyvärr tyvärr… – finns det måhända en del att begrunda om under punkten 6 på https://josefboberg.wordpress.com/2007/12/07/basbehov-som-levande-medmanniskor-i-kott

 43. Helena Palena skriver:

  Med samtal och dialog kommer man långt! Svårta att starta krig när det är någon man känner som ska dödas…

  Konstigt att vi får vara kvar på Calles blogg?

 44. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – HelEna – Jag håller helt med Du om det här med dialogen = ”Världens Starkaste Vapen” – i mitt perspektiv sett i vart fall.

  Tja – Du HelEna – Wi är ju ej spammade ännu – men det raderas ju hej vilt i kommentarerna, verkligen…

  Ifall ”Wi simmar lugnt” under en tid framöver – så slipper Wi måhända att bli spammade för gott på Carl Bildt´s blogg, kanske…

  Det är ju bättre att ha ett pyttelitet ”kommunikationshål” öppet in i MaktPyramid-MaktElitGossarnas internationella cyniska = inhumana ”lek” med oss av vanligt folk = humana MedMänniskor – än inget interaktionshål alls – eller ? 🙂

 45. Helena Palena skriver:

  Idag togs en kommentar om pinka revir och folk som ska komma från Washington bort. Det tycker jag var rätt så talande…

  Hoppas du hann se den!

 46. Josef Boberg skriver:

  Jajamän – och numera = just nu så är det ju mest krigsförespråkarna som ”härskar” i kommentarerna, tyvärr tyvärr… 🙂

 47. Helena Palena skriver:

  Inte samma skjuts på bloggen längre. Undrar vem som tagit bort kommentarerna – UD eller moderator på wordpress eller innehavaren själv. Vad tror du?

 48. Helena Palena skriver:

  Förresten visst var pinka revir roligt… för det är väl det dom ska göra? Ska bli kul att se vad tidningarna skriver och vilka det är som kommer.

 49. Josef Boberg skriver:

  Uppdaterad den 22 januari 2013

  Alla har Wi RÄTT att BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigare ❗ – eller


  OM RADERINGARNA I KOMMENTARERNA PÅ CARL BILDT´s BLOGG

  Aftonbladet 29/2-12 – Propagandamaskinen Bildt är inte trovärdig.


  En MedMänniska är en som ställer till det gott för sin egen del OCH så många andra som möjligt.

  En PyramidMaktHavare är en som ställer till det gott för sin egen del – men på sina MedMänniskors bekostnad (video 3 tim 35 min) – och då FRAMFÖRALLT oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna. Humant


  ”Det går att lura en del människor hela tiden.
  Det går att lura alla människor under en del av tiden.
  Men ”luringarna” kan ju ej lura ALLA människor i världen, HELA tiden”

  (…”wealth of Rothschild consists of the bankruptcy of nations” = sant !)
  – det är OMÖJLIGT (video ca 6 min) menar Josef.


  Carl Bildt – som 17-åring – var nog mera åt hållet då att följa samhällsregler – med tanke på hur han själv i dags dato konkret begränsar mänskliga rättigheter – att t ex fritt i tal och skrift uttrycka sig, tyvärr tyvärr… 😥

  Dock… – personligen hoppas jag tills vidare innerligt på att han mer eller mindre har tvingats till att radera kommentarerna (framförallt de för framtiden samhällsviktiga) av sin chef – som förhoppningsvis i sin tur har fått uppdraget som sådant av sina ”chefer” = Fredrik Reinfeldt är ej själv ”pappa” till sådana här dumheter.


  [2009-04-15. Äääntligen har Carl Bildt själv här och här tagit ”bladet ifrån munnen” – och kommenterat det hejdlösa kommentarsraderandet på sin blogg sedan augusti 2008.

  Dock… – personligen får jag ej alls ihop det tankelogiskt = sunt förnuftigt – med det som pågår enligt mina egna gjorda erfarenheter – som jag har beskrivit i det följande – och det som Carl Bildt själv tänkt och författat om den här verkligen uppseendeväckande censursaken, tyvärr tyvärr… 😥 Dock – f o m augusti 2009 förefaller det som om väsentligt flera kommentarer tillåts på Carl Bildts blogg ❗ ]


  HelEna * , – själv ser jag ej alls något förnuft i att UD = för närvarande Mikael T Ericsson ( mikael.t.eriksson@foreign.ministry.se ) ej helt stänger kommentatorsfunktionen på Bildt´s bloggsom kommentars-raderingarna går till just nu. Tidigare var det ju normalt många tiotal kommentarer på varje inlägg Carl Bildt gjorde på sin ”privata” blogg – och nu efter Mikaels härjningar i kommentarsfälten – så är de kvarstående kommentarerna lätt räknade – om man så får lov att säga ❓ ❗ ❓


  [Om den saken som sådan kommenterade jag september 12, 2008 kl. 6:13 pm på http://carlbildt.wordpress.com/2008/09/12/ny-dag-med-riksdagen/#comment-62809 – (så länge som den kommentaren nu får vara kvar oraderad… ❓ ) Dagen efter på morgonen var den raderad – oNaturLiktoVist. 😥 ].

  Dock – vis av den senaste veckans egna gjorda erfarenheter på Bildt-bloggen – så har jag sparat inlägget i min ordbehandling – och så här löd texten:

  Josef Boberg Säger: september 12, 2008 kl. 6:13 pm

  ”GooodKvällst Carl Bildt,

  Apropå det hejdlösa raderandet – sedan slutet på förra veckan – i kommentarerna på Din juridiskt sett helt privat blogg – så har det ju fått effekter verkligen, tyvärr tyvärr… 😥

  1. Besöks – och framförallt kommentarsfrekvensen har minskat

  2. Din blogg som ett ”LevAnde forum” för tankeutbyten – oss av vanligt folk = humana MedMänniskor emellan (= väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder) – om bl a utrikespolitiken i mitt fosterland Sverige – är i sin tidigare så levande tänkande/skrivande form puts väck – punkt.

  3. Din blogg är för närvarande åt hållet lika tråkig att besöka som t ex Anders Fogs blogg varit under augusti och september 2008 (numera är den ”puts väck”).

  Dock… – personligen utgår jag tills vidare ifrån – att Du personligen just nu har TVINGATS till att tillåta – att detta hejdlösa raderandet i kommentarerna på Din privata blogg försiggår. Skälen till det kan vara många – men personligen kan jag spekulera i det följande som det åt hållet mest troliga;

  a. P g a att Du tills för en dryg vecka sedan tillbaka i tiden – har tillåtit de åt hållet hart när åt hållet helt FRIA bloggkommentarerna på Din privata blogg – så har Du utsatts som politiker för personliga och/eller familjemässiga hot – som det finns all anledning att fästa allra allra största vikt vid.

  b. Dessa hot kommer ifrån håll – som ej alls har att göra med vad ”vanligt folk” har förmåga för att göra emot Dig personligen och/eller Din familj – utan det handlar mest troligt om en helt annan dignitet av ekonomiska = politiska krafter – med förmåga för att verkligen verkställa de ”utfästa hot-löftena”.

  Dock… – då Du är en väl dokumenterat intellektuellt snillig person – och ej minst som politiker också – så kan jag föreställa mig att Du numera har TVÅ parallella bloggar.

  En officiell – där alla kommentarer raderas till mer än 90 % + en inofficiell – där alla de raderade kommentarerna finns kvar. Men jag kan föreställa mig – att det får Wi av vanligt folk ej reda på förrän Du skriver Dina memoarer – om Din tid som mitt fosterland Sveriges utrikesminister.

  (Anm 2008-09-30. Det tidigare åt hållet helt och hållet fria tanke- och skrivsättet i kommentarerna på Carl Bildt´s blogg – har nu i hög grad förflyttats till Ian Wachtmeister blogg.)

  Hur som med det här – så hoppas jag innerligt på att Du kommer att kunna fortsätta Ditt lovvärda kneg som utrikesminister för Sverige – och under minst den innevarande regeringens mandatperiod ❗

  Lycka till – Carl Bildt ❗

  Trevlig helg… 🙂 /önskar folkfreds- och folkstyres-vännen Josef – med:

  Intelligent Wi kommer att drömma i natt
  Intelligenta drömmar som Wi aldrig någonsin drömt förut
  Wi drömmer om att det Är Fred och Frid på Jorden
  Därför att ALLAS Tanke-intellektuella och Fysiska Krig SLUT ÄR ❗ – slut citat av min raderade Bildt-blogg-kommentar.


  F o m 2008-09-15 så är jag helt avstängd = spammadCarl Bildt´s blogg som kommentator… 8)

  En annan av många sådana ”olycksbröder/systrar” är KaChina, tyvärr tyvärr… 😥 (någon gång under 2009 lyckades KaChina ”tjata” sig till att åter få lov att kommentera)


  Om betydelsen av avsaknaden av en öppen = fri Dialog på bl a Bildt-bloggen – har TnSexton tänkt/skrivit en del fundamentalt här. Månne detta ej innebära att Wi med hull och hår redan är inne i ett åt hållet fullbordat Kallocain-samhälle i mitt fosterland Sverige ❓ ❗ ❓

  Dock – så här är det ju alltid i en Demon-Krati = åt hållet helt på tvärs med äkta = sann Frihet, tyvärr tyvärr… 😥


  Demon-Krati = den direkta motsatsen till en öppen FolkStyrd Demokrati – i mitt perspektiv sett i vart fall. Mera i sak om vad jag menar med det under rubriken ”Representativ Demokrati = FolkStyre ❓ ”


  Apropå dom kriminella ekonomiska brottslingarna = dom förryckt GalenPanniga (folkrättsligt sett) i den globala BankingLigan– som ju i dags dato åt hållet enväldigt = diktatoriskt styr = vanstyr alla världens länder ekonomiskt = politiskt – och då särskilt U-länderna – så finns det en åt hållet ”fantastisk lustifikation” i detta, verkligen…

  Åt hållet all lagstiftning som har med ekonomiska brott att göra – har ju i allt grundläggande väsentligt sina utgångspunkter i vad dessa kriminella * stupida GalenPannorna har tänkt/sagt/skrivit, tyvärr tyvärr… 😥


  Efter sådana lagars upphov döms sedan Wi av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder till fängelsestraff mm för ekonomiska brott – men dom kriminella * GalenPannorna själva anklagas/åtalas hart när aldrig för någonting – och än mindre döms för några av sina gigantiska ekonomiska brott emot mänskligheten on mass ❗ ❗ ❗

  Den här dom kriminellas * intellektuella, och i o f s geniala men kriminella * GalenPanneNitarna – har nu Wi av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder gått på med hull och hår sedan i vart fall i mer än 100 år tillbaka – bokstavligt talat ❗

  Hur länge till månntro


  Betänk också i sammanhanget – att under 1900-talet så slaktades åt hållet ca 150 miljoner humanahumana MedMänniskor i krig, direkta avrättningar mm – p g a dessa kriminella * och förryckt stupida GalenPannor. Detta genom att den globala BankingLigansförryckt idiotiskt stupida vanstyre av världen ekonomiskt = oss av vanligt folk att råda, tyvärr tyvärr… 😥

  Hur många humana MedMänniskor som direkt svalt ihjäl under 1900-talet – eller avled som en dirket följd av undernäring – p g a dessa kriminella * GalenPannors styre = vanstyre av världen ekonomiskt = politiskt – står skrivet i stjärnorna – men kan uppskattas vara mångfalt flera än dom ca 150 miljoner humana MedMänniskor som slaktades i krig mm, tyvärr tyvärr… 😥

  Hur länge till månntro ❓


  Möjliga lösningar ❓
  1. Den naiva = den enkla = den NaturLiktVisa = den Intelligenta slutliga lösningen är att åt hållet att helt elimininera den kriminella * globala BankingLigans pågående vanstyren av den globala ekonomins = den globala politikens nuvarande utformning.

  2. Den mycket mycket komplicerade och gigantiskt barbariska ”pseudolösningen” är – att Wi av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder = mer än 6 miljarder personer – ger blanka faen i att göra någonting åt den av den kriminella globala BankingLigans iskallt planerade/pågående befolkningsreduktionen (troligast planerat av dessa ”mysiga typer”) – med några miljarder av oss av vanligt folk = humana MedMänniskor.

  Dock – detta kan i sig ändå ALDRIG bli någon slutning lösning i sak – enär oavsett hur stor/liten befolkningsreduktionen kommer att bli – så kommer grundorsaken till wåra nuvarande ekonomiska problem = politiska problem = den kriminella globala BankingLigan * – att finnas kvar, tyvärr tyvärr… 😥

  Vilken lösning kommer det att bli

  Tja… – faen vet – men Wi som fortfar att andas får se, troligast… 💡


  Apropå mitt fosterland Sverige – som folkstyrt eller ej. Det var en polska (vänninna till min dåvarande fru) som hemma vid köksbordet sa ungefär så här till mig – och redan i mitten på 80-talet (hon hade då bott i Sverige i ca 10 år):

  ”Javisst… – var wårt kommunistiska system i Polen var ju i o f s åt helvete – men alla polacker visste i vart fall att Wi levde i ett PyramidMaktHavari-vanstyrt storebrorssamhälleWi gjorde som Wi hade att göra = måste göra i mångt och mycket – men vid sidan av det så hade Wi ändå både tankefrihet, handlingsfrihet osv.

  Men Ni i Sverige är ju så in vuxenblöjan ”körda” av Era PyramidMaktHavare – så Ni inbillar ju Er att Ni har tankefrihet, handlingsfrihet osv.”

  Då tänkte jag att hon var helt ”körd” – men idag VET jag att det då var jag som var helt ”körd” – ej alls hon, tyvärr tyvärr… 😥


  Idag är Wi ju – och då framförallt i Sverige – så åt hållet nära Karin Boyes Kallocain-samhälle som det överhuvudtaget går att komma – i mitt mer än 67-årade livsperspektiv sett i vart fall, tyvärr tyvärr… 😥

  ”Kallocain är en dagboksroman med inslag av science fiction och dystopi av Karin Boye utgiven 1940. Boken är Boyes mest kända roman, och är inspirerad av hennes resor i Sovjetunionen och Tyskland. Romanen har översatts till mer än 10 språk. Den är en skrämmande profetia om vad som kan hända, om en stat skulle styras av ett tekniskt fulländat kontrollsystem, där individen ständigt kan övervakas.” – slut citat ifrån Wikipedia om Kallocain.

  Till den saken hör att Karin Boye valde att ta sitt eget liv av daga 1941 – och vem faen skulle ej ha gjort det – med en sådan klarsynthet om framtiden i Sverige – såväl som globalt


  Nu är det som det är med Carl Bildt´s blogg – vilket jag personligen starkt tror ej alls är Carl Bildt´s ”eget verk”. För även Carl Bildt får nog finna sig i att då och då ”ta skeden vackert i munnen” troligast.

  Måhända kan det vara så – att Carl Bildt ÄR ej enbart intellektuellt hotad – utan måhända även fysiskt, kanske… – i anledning av vad som försigått på hans blogg – avseende tankefrihet/skrivfrihet om framförallt den kriminella * globala BankingLigans förryckta GalenPannors övergripande åt hållet hart när enväldiga = diktatoriska styrning av världens alla länder ekonomiskt = politiskt i dags dato, tyvärr tyvärr… 😥

  Bildt-bloggen har ju en ej alls föraktlig besöksfrekvens – som jag ser bl a i statistiken på min egen min hemsida i original. Mina besökare där kommer ifrån mer än 50 av världens länder – med USA i topp ❗

  Så det vore väl konstigt om ej någon av PyramidMaktHavarna i den kriminella (folkrättsligt sett) globala BankingLigans – skulle försöka att täppa till Carl Bildt´s blogg som ”andningshål” i världen – för åt hållet sakbaserad information om bl a den globala BankingLigans GalenPannors förryckta styrning av världen i dags dato – eller ❓

  ”Lite” mera om hur de förryckta GalenPannorna i den globala BankingLigan har vanstyrt – wår i o f s i grund och botten helt fantastiska värld – ekonomiskt = politiskt sedan Abraham Lincolns tid här.

  Dock – det är noll idé i att hänge sig åt att förfasa sig över ”marginella puttigheter” – som t ex Förintelsen, Palestina-Israel-konflikten, den pågående Georgien-Ryssland-konfliken osv – för då missar Wi ju det allt överskuggande väsentliga att fånga in dom här 13 galenpanniga GalenPannorna i den globala BankingLigan – och förpassa dom dit där dom hör hemma. Mer om det i sak här * – och ej minst här.


  Vems ärenden tror Du Wi går – ifall Wi fortsatt on mass gör som Wi alltid har gjort = enbart hänger oss till att med ”hull och hår” = till 100 % intellektuellt engagera oss i ”de marginella puttigheterna” ❓

  Men visst vore det väl ytterst märkligt – ifall ej fler än 6 miljarder av vanligt folk = humana MedMänniskor – förr eller senare med förenade krafter skulle kunna ”förpassa” den här ”ynkligt lilla” 13-gruppen = PyramidMaktHavarna i den globala BankingLigans (här & här) dit där dom hör hemma (här & här) – eller ❓ Dom ”ammar” oss ju ej precis – om man så säger.

  Vad gör Wi nu ❓

  Tja – faen vet – men själv kommer jag att ”Simma lugnt” ett tag framöver – och se vad nytt som dyker upp


  Bloggvärlden är ju bokstavligt talat fylld med hart när oändliga möjligheter – även ifall Carl Bildt´s blogg som ”andningshål” för sakbaserad information – om t ex den gobala BankingLigan – försvinner helt och hållet ❗ 🙂

  Det finns en hart när ofattbart stor potential i att sprida sanna sanningar om HELHETSYN på wår i o f s helt fantastiska välrld via nätet – som alternativ till PyramidMaktHavarnas massmedias spridning av halvsanningar = lögner – för att ej tala om rena lögner om HELHETEN, tyvärr tyvärr… 😥 Sådant bokstavligt talat vräks ju över oss av vanligt folk = humana MedMänniskor dagligdags via PyramidMaktHavarnas mer eller mindre åt hållet enväldigt styrda radio, TV, dagstidningar och tidskrifter osv, tyvärr tyvärr… 😥

  Ifall Du vill ha lite mera kött på benen om det – åskådligtgjort med vanlig skolmatematik av allra enklaste slag – kopiera då direkt in ordkombinationen – högeligen intressant matematik – i Din webbläsares sökfunktion – så kommer Du helt automatiskt direkt dit, där jag har ordat om den matematiken i sak.

  T ex ifall Du skulle tycka att den här kommentaren – som har webbadressen
  https://josefboberg.wordpress.com/2008/04/07/it-smog-stress/#comment-202 – är värd att sprida till någon eller några av Dina vänner och bekanta – och dom i sin tur skulle tycka åt hållet samma sak och göra detsamma – så skulle allra allra troligast besöksstatistiken för den här linan nå ”astronomiska” tal – redan efter några få dagar – relativt hur besöksfrekvensen är just nu.


  Kommer Wi av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länderatt ta emot den här IT-gåvan och göra NÅGOT åt hållet riktigt riktigt vettigt med den ❓

  Tja – faen vet – men Wi som fortfar att andas får se, troligast… 🙂


  PS1. Mer om detta i sak här, här och ej minst här och här.


  PS2. 2008-10-28 skickade jag det följande emailet till Mikael T Ericsson på UD (= ”raderaren” i kommentarerna på Carl Bildt´s blogg):

  ”Bäste Mikael,

  Va faen är det som pågår i dags dato – i mitt fosterland Sverige –
  bakom ryggen på oss av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna

  Jag har två barn och är farfar/morfar till fyra barnbarn + ett till på G –
  därav min frågan i första hand.

  Om Ditt uppdrag på UD att i stort sett radera allt av mänskligt/politiskt värde på Carl Bildt´s privata blogg i kommentatorsfälten – har jag tänkt/skrivit mitt här.

  Med bästa avsikter och hälsningar
  Josef Boberg”
  – slut citat.

  Mikaels svar efter några timmar blev:

  ”Josef,

  Då jag har svårt att förstå ditt egentliga syfte med att skicka detta mail, kan jag bara svara som så att det finns en önskan om att kommentarsfältet på bloggen innehåller material som tillför värde till diskussionen.

  Utrikesministerns blogg är inget diskussionsforum, dessa finns redan en mängd av på internet, utan syftar till att skapa öppenhet och dialog om utrikespolitik och svensk sådan i synnerhet.

  Kommentarsfältet är inget utrymme vikt åt de enskilda kommentatorernas särskilda hjärtefrågor, såtillvida de inte sammanfaller med ämnet för blogginlägget. Kommentarer som inte når denna rimliga nivå raderas, och kommentatorer som vid upprepade gånger lämnar kommentarer utan hänsyn till detta spärras från att lämna ytterliga kommentarer.

  Du är naturligtvis välkommen att skicka vilka mail du vill till vilka tjänstemän du vill inom Regeringskansliet, men låt mig avslutningsvis påpeka att värdefull arbetstid, och därmed skattepengar, ibland används till att besvara intetsägande mail. Jag tror att vi alla skulle tjäna på en ordning där människor gör det mest effektiva av sin tid.

  Med vänlig hälsning,
  Mikael T. Eriksson ( mikael.t.eriksson@foreign.ministry.se )
  Politiskt sakkunnig / Political Advisor
  Statsministerns kansli / Prime Minister’s Office
  +46 (0)8-405 48 83
  +46 (0)70-303 29 51
  Rosenbad 4
  SE-103 33 Stockholm”
  – slut citat.

  Mitt svar samma dag blev:

  ”Tack Mikael för Ditt svar ❗
  I mitt
  ”intetsägande mail” försökte jag ge uttryck för/fråga om bl a det här.
  Med bästa hälsning
  Josef boberg”
  slut citat.


  PS3. Om ett skitEnkelt sätt att se på = förstå nationalekonomi här, tror jag… 💡

  PS4. MERA OM CENSUR (video ca 9 min) PÅ NÄTET – SOM JAG PERSONLIGEN HITTILLS HAR DRABBATS AV – FINNS HÄR (13/11-08 och 20/2-09) OCH EJ MINST HÄR.  Alla har Wi RÄTT att BÄTTRE
  (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigare ❗ – eller

 50. Helena Palena skriver:

  Josef: Folk tycks ha lättat från Calles blogg. Inte alls samma samtal som förut. Det tycks vara slut. Är just nu i Skövdetrakten och känner inte för att kommentera hos Calle längre.
  http://carlbildt.wordpress.com

  Skulle tro att man är registrerad hos flera byråer vid det här laget. Vill inte nämna dom vid namn med tanke på Echelon http://sv.wikipedia.org/wiki/Echelon_(data) bl a… Ha, ha, ha vilken sjuk jävla värld man lever i…

 51. lillith76 skriver:

  vad menar du med ”hmmmm..” ?

 52. Helena Palena skriver:

  ”Hmmm… – HelEna – Vad tror Du om din fråga – “Varför blev Anna Lindh mördad ?” – på Carl Bildt´s blogg idag – avseende både svaret – och om kommentaren som sådan får vara kvar ?”

  Josef: Var det någon som skrev en kommentar? I så fall såg jag inte den.

 53. Josef Boberg skriver:

  Lillith76 – Hmmm… = Läst och begrundat – ifall det finns i en kommentar på Din blogg.

  Hmmm… här hos mig = åt hållet väl genomtänkt bakgrund till kommentaren.

  OK ? 🙂

 54. Josef Boberg skriver:

  Nej – HelEna – det var ingen som hann – såvitt jag noterade i vart fall.

  Ifall Du är nyfiken på vad jag tänkt/skrivit om den saken – så sök då på – Anna Lindh – på http://boberg.nl

 55. Josef Boberg skriver:

  HelEna – för några minuter sedan hade Carl Norberg replikerat Din fråga – i samma riktning som Anna Lindh´s man har gett uttryck för massmedialt – men nu är den kommentaren ”puts väck” – oNaturLiktoVist ! 🙂

 56. Helena Palena skriver:

  Åh fan Josef… eller Det var som fan, Josef!

 57. Josef Boberg skriver:

  🙂 🙂 🙂

 58. soli01 skriver:

  Josef – det finns dock inte bara en blogg – Carl Bildts – utan flera:-)
  Jag kommer inte att kommentera mera där då det blivit för ”smalt”. Så fort man kommer det minsta utanför tråden är det en säker radering som sker!
  F o m nu slipper de radera mina kommentarer för jag hatar att bli styrd i min skrivning.
  Tror dock att de många simpla personangreppen på utrikesmministern till sist gjorde att det det blivit som det blivit. Men detta slutade med att helt döda kommentatorssidan. Märkligt, tycker jag.
  God natt, Josef!(björkern rubbar ingen dj…)

  /Sören

 59. carlnorberg skriver:

  http://blogg.aftonbladet.se/23930

  Jag tycks väcka en rätt ansenlig förstämning numera.

 60. soli01 skriver:

  carl – inte ska Du deppa för det. Ditt ämne är allt för svårt för gemene man. Ställer stora krav på skriftställaren att enkelt framföra det ”hele”:-)

  Josef – tar Du fram ”raderinspennan”!:-)

 61. soli01 skriver:

  Rättelse: ska givetvis stavas enl följande – raderingspennan. Skyller på ouppmärksamhet och slarv.:-)

 62. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – Sören – Taaack för Din goa backfeed ovan ! – och jag håller med Dig om vad Du tänkt/skrivit här.

  Dock – ”björksaven” i mig är så djävla envis – att den fortfarande ”pockar” på att jag gör ett och ett annat superkort inlägg bl a här – men måhända går det över snart, kanske…

  Apropå raderingar här i min egen blogg i kommentarsfältet – så har jag ännu ej gjort en enda sådan, faktiskt… Men blir det för mycket av superlativa kommentarer om mig som person – så skall jag måhända börja med det, kanske… 🙂

  Apropå felskrivningar: ”Det är enbart datorer och ”mänskliga robotar i kött” = hopplöst dominerat MainStreamade personer – som åt hållet alltid tänker/talar/stavar/skriver ”rätt” !” – i deras eget perspektiv sett i vart fall.

  Alla Wi av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av alla världens länders medborgare – gör alltid då och då misstag – Taaack och löv !

  Dock – misstagen kan Wi ju ALLTID tillåta att vara som de är och/eller rätta till, verkligen…

  Ej alls så sällan tillåter jag min egna misstag att vara som de är – därför att det är ju någon slags bekräftelse för mig själv – på att jag personligen ej helt och hållet är en ”mänsklig robot i kött” – tror jag…

  Ha det… 🙂 /önskar tankefrihets-vännen Josef

 63. soli01 skriver:

  Josef – tack för att Du kom tillbaka på min ”kommentar”:-)
  Det är så sant som Du säger att det är ”mänskliga robotar” som ställer till det! Datorn är, som bekant, alltid ett lydigt redskap i vår hand:-)
  Apropå Carl Bildts blogg ser jag att han har många besökare, vet inte hur den var frekventerad tidigare innan ”stora släggan” kom till.
  Det kanske – i långa loppet – rättar till sig på nämnda blogg, för det raderande som nu pågår är aldrig bra i längden, detta tror jag. ”Tro” det är , som Du säger inte att ”veta”
  och det kan jag inte motsäga.

  Ha en fin fortsättningen på helgen och stundande vecka, Josef!
  /Sören

 64. starletten skriver:

  Jag är just nu på besök hos göteborgslullaren Dee Dee Sharp och kan därför meddela att han blev officiellt avstängd från Carl Bildts blogg efter nedanstående inlägg.
  Kan meddela att han dock är på ett mycket gott humör och att vi två haft en underbar helg tillsammmans.
  /”Starletten Vicky”

  I stilen var han älskare
  utav det tydliga och lätta.
  ”Ty”, sade han, och det med rätta –
  ”ju simplare, ju enklare.”

  Må vem som kan, och vem som vill,
  sin flykt åt högre rymder spänna,
  den vise Dumboms sats var denna:
  ”Jag lever helst, när jag är till.”

  ————————————————————————————-

  Bertil Torekull gjorde, som vi alla vet med facit hand ett stort misstag, när han i en stort uppslagen debattartikel kritiserade Carl Bildt för att ha startat en egen blogg.
  En total felbedömning.

  Carl Bildt gjorde tyvärr i mina ögon ett stort misstag, när han överlät ansvaret av den pågående upprensningen på bloggen till en person som verkar väldigt okänslig för nyanser.
  En total felbedömning.

  Resultatet har blivit ett jättefiasko och eftersom Carl Bildt är ytterst ansvarig för bloggen kommer detta att slå tillbaka på honom.

  Det räcker med att som hastigast gå igenom de senaste trådarna för att konstatera att bloggen fullständigt håller på att förlora sin spänst, vilket i sin tur med största säkerhet kommer att leda till allt mindre aktivitet och därmed även till betydligt fallande besökssiffror på sikt.

  En blogg är inget traditionellt, stelt gammalt debattforum som styrs av traditionella, stela gammaldags debattregler, utan en bloggs styrka är den relativa friheten. Styrkan torde också vara att ha modet att avskilja enskilda individer efter en ”sunt-förnuft-princip” och inte som nu genom att på måfå sila mygg och svälja elefanter.

  Dee Dee Sharp – mer känd som göteborgslullaren
  (som nu tackar för sig – säkert till mångas glädje men även till vissas förtret)

  F o m 2008-09-15 är även jag avstängd på Carl Bildt´s blogg som kommentator… 🙂 /Josef

 65. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – StarLetten Vicky – Kul att Du har haft ”en underbar helg” tillsammmans med Dee Dee Sharp. Är han ”Sharp” på alla plan ? 🙂

  Den här kommentaren var så åt hållet mitt i prick – så jag har länkat den i ett PS här.

  Taaack för kommentaren och – Ha det… 🙂 /önskar tankefrihets-vännen Josef

 66. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – Carl Norberg – http://blogg.aftonbladet.se/23930

  Jag har försökt med TVÅ kommentarer på Din blogg – men faen vet var de blir av… 🙂

 67. carlnorberg skriver:

  Ja försök gärna vidare Josef, det är en del rätt märkliga turer kring min uppenbarelse på nätet.

  Jag har rätt många anhängare, och några är till och högt kvalificerade i strukturen, men jag har ju en inte obetydlig mängd individer som inte gärna ser min närvaro berikande.

 68. carlnorberg skriver:

  Som detalj kan det ju observeras att jag numera inte kan få in en bokstav på CB bloggen, ens för en sekund, vilket ju var fallet tidigare.

  F o m 2008-09-15 är även jag avstängd på Carl Bildt´s blogg som kommentator… 🙂 /Josef

 69. carlnorberg skriver:

  Jag antar att även strömningarna emellan olika siter kan styras för att begränsa kommunikationen, eftersom jag får in ungefär ett av tre försök på denna sida.

 70. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – Carl Norberg – Märkligt… 🙂

  Apropå det Du tänkt/skrivit på Din blogg
  http://blogg.aftonbladet.se/23930

  ”Nu undrar jag om jag borde förklara detta närmare eller om jag istället borde se efter om det jag skrivit har skapat tillräcklig eftertanke i detta. Jag oroar mig nog lite för att jag inte skapar annat än likgiltighet, med det som jag skriver, den gamla obehagliga känslan av att skriva i vatten.” – slut citat.

  TIPS !

  Sedan minst 20 år tillbaka har jag själv haft åt hållet exakt samma känsla. Dock – sedan ca två år tillbaka – så ger jag blanka faen i vad någon ENDA annan kan tycka om det jag tänker/skriver.

  Det abslolut ENDA som är viktigt – är att jag är helt överens med mig själv om det jag tänker/skriver – i just det ögonblick då jag gör det – INGENTING ANNAT – punkt.

  Nätet är ju härvidlag helt fantastiskt, verkligen… När jag tänker åt hållet annorlunda om samma sak en annan dag – så går jag ju bara in och ändrar va faen som helst och hur som helst på min egen blogg och hemsida. Det kan väl i högsta grad kallas för tanke- och skrivFRIHET !

  Dock – jag har ännu aldrig ändrat någonting i kommentarer som andra har gjort på min blogg – annat än att jag har lagt till en klicklänk – som jag upplever kan förtydliga budskapet. Personligen ser jag ej det som otillbörligt.

  Om sedan någon ids klicka och kolla där, det är ju en helt annan sak, faktiskt… Dock – personligen upplever jag att tydligheten aldrig kan vara för tydlig !

  Lycka till ! 🙂 – önskar tankefrihets-vännen Josef

  PS. Det står 0 (+2) på Din blogg efter kommentarer. Då jag ej kunde finna Din blogg inloggad – så kommenterade jag utan att vara inloggad. Så mest troligt är att Du måste godkänna min kommentar (det blev två nästan lika dana) – innan min kommentar syns på Din blogg.

  Bogginstruktionen säger: ”Är du inloggad publiceras kommentaren omedelbart, om inte innehavaren har valt att godkänna först. Är du inte inloggad kan du inte se kommentaren förrän den har godkänts av bloggens innehavare.” – slut citat. DS.

 71. soli01 skriver:

  Josef – ursäkta om jag tränger mig på men ”ämnet” Du tar upp här är mycket intressant.
  Jag har under många år, bland mycket annat, haft förmånen att få lära unga människor i bl a trafik-lag och rättsfrågor.
  Det jag bestämt vill hävda är att givetvis ska jag försöka få nämnda ungdomar att förstå vad jag pratar om. Absolut det viktigaste, anser jag. Vill jag få ett resultat på mina ansträngningar kanske jag måste gå ned på det plan där mina lyssnare befinner sig. Detta är inte alltid lätt och där gör många specialister det stora felet att de inte kan komma ”ned” på en lägre nivå.
  Det finns många exempel då denna svårare tillämpning sker och då blir resultatet att den som ska mottaga informationen slölyssnar eller dito läser.
  Enkelheten, men samtidigt med ett fast mål, är a och o som jag ser det och då får man kanske önskat resultat i slutändan.
  Rakt på ”rödbetan” skapar intresse även om ämnet är svårt:-)
  Det bör även kunna gälla när vi vill förmedla olika ämnen på t e x en blogg?

 72. ohlundonline skriver:

  Hej, Josef!

  På Helenas blogg skrev du:

  ”Hmmm… – Ohlund – Tänk om det var ROBOTEN George W Busch som SJÄLV – som gav ordern om 9/11-”olyckan” skulle verkställas – och då på order ifrån dom som styr honom i o f s – men i alla fall ?

  Mer om robotar i sak på
  https://josefboberg.wordpress.com/2008/04/07/it-smog-stress/#comment-217

  Mitt svar väntar sedan några timmar på moderering, men jag har skrivit:

  Ja, helt otänkbart är det ju inte att det låg en konspiration bakom, jämför med 2 Thessalonikerbrevet 2:9.

  Det fanns ju en byggnad – byggnad 7 – som varken träffades av plan eller brann, men som uppenbarligen sprängdes bort.

  Är det så ligger 9/11 etta på tio-i-topp listan.

 73. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – Sören – Jag är helt och hållet överens med Dig om det här, verkligen… 🙂

  Hmmm… – Ohlund – Tja, det förefaller nog vara så att den oficiella varianten av 9/11-händelsen är rent åt helvete, troligast…

  Måhända har George W Bush fått inspiration till den totalt förryckt vansinnigt stupida idén 9/11 (alternativt hans överMaktPyramid-MaktElitare, allra troligast…) – just ifrån 2 Thessalonikerbrevet 2:9, tyvärr tyvärr…

  I så fall är ju bara 9/11 ett – av hart när oändligt många djävulska påhitt – som GalenPanneUtövarna har funnit stöd för – i sina MaktPyramid-MaktElitGossars påhittade bibelböcker, tyvärr tyvärr…

  Taaack för länken om nämnda Bush ! Dock – Bush gör ju bara så gott han personligen kan och intellektuellt förstår – INGENTING ANNAT – punkt.

  Men alla mynt har två sidor – Tack och lov !

  Den här förryckt stupida 9/11-idiotin – kan mycket väl komma att visa sig vara den ”väckarklocka” – som Wi av vanligt folk = humana MedMänniskor on mass verkligen behövde – för att vakna till insikt om att Wi bokstavligt talat är förslavade – såväl av wåra ”kära” nationella MaktPyramid-MaktElitare – och = men framförallt av wåra ”kära” globala MaktPyramid-MaktElitGossar !

  Dock – när skall Wi av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentlig flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – börja med att använda/bruka det SuperEffektiva ”MjukHårda Vapnet” som de facto finns på bordet – bokstavligt talat – för att för gott eliminera sådana här förryckta MaktPyramid-MaktElit-MaktDrogade GalenPanniga individer för gott ?

  Men det gäller ju att börja i rätt ände på det här ”nystanet/nystandet” – annars blir det ju enbart etter värre – självklart !

  Det är ju helt meningslöst att t ex först ”ta tag i” en USA-president – och sen bokstavligt talat ge helt faen i att göra någonting åt dom 13 fullständigt förryckta GalenPannorna i den globala BankingLigan (här & här). Som jag ser det så gäller det att först av allt se till att förpassa dom här 13 helt förryckta tokstollarna för gott – dit där dom hör hemma = KrigsReservaten !

  Mera om KrigsReservaten i sak här. Vidare mera konkret om det i sak – också i slutet av min kommentarer ovan här.

  Kommer Wi av vanligt folk = humana MedMänniskor att idas göra det här ?

  Tja – faen vet – men Wi som fortfar att andas får se, troligast…

  GooodNatt… 🙂 /önskar tankefrihets-vännen Josef – snart sovAnde under den NaturLiktVisa = Intelligenta björken – med:

  ”Intelligent *, * Wi kommer att drömma * i natt
  Intelligenta drömmar * som Wi aldrig någonsin drömt förut
  Wi drömmer om att det Är Fred * och Frid * på Jorden *
  Därför att Allas Tanke-intellektuella *, *, * och Fysiska Krig * Är Slut !”

 74. Helena Palena skriver:

  Här var det livat och här var det glatt! Jasså – man kan bli avstängd hos Bildt. Jag har fått en eller två kommentarer borttagna på slutet – när stora släggan tog vid..

  Men jag får tydligen skriva kommentarer. Det är väl det enda man får göra nu. Inte slänga käft – synd – det som är så kul!

 75. ohlundonline skriver:

  Helena:

  A laugh a day keeps the doctor away. 🙂

  Javisst är det synd när brainstormingen försvinner.

  För ibland kan man slå huvudet på spiken nästan ovetande.

  Han som skulle tillverka element till exempel, misstog sig ju grundligt – och så kom det praktiska kylskåpet till! 🙂

  Det som var kul på Bildts blogg var just bredden och alla kommentarer med olika infallsvinklar.

 76. soli01 skriver:

  Helena Palena – det höll på att direkt urarta på Carl Bildts blogg och man anade att det skulle hända något. Nu blev det som det blev – rena utrensningen och den gick för långt, tycker jag. Vi får nu prova oss fram och jag har faktiskt redan gjort ett visst prov:-) Som det varit där sista tiden där kommentarerna enbart inriktat sig på bloggaren kan man förstå att detta inte var hållbart i längden. Jag skulle ha reagerat lika, och det tror jag flera skulle göra. Däremot tycker jag att tråden inte strikt ska behöva följas. Lite svängrum ska alltid finnas.:-)…eller hur Josef?

 77. ohlundonline skriver:

  soli01:

  Det börjar arta sig, sa fröken ur.

  Kanhända urartade bloggen till att bli ett monster, men då behövs det två glada prickar för att förvandla den till ett mönster.

  Förmodligen behövs det en moderat moderator till, som modererar den modererande moderaten, f’låt moderatorn menar jag.

  Det sitter en liten blåtita vid vägkanten och säger tittut peek-a-boo. 🙂

 78. Josef Boberg skriver:

  Taaack ! – HelEna, Sören och Ohlund – för Era både goa och humoristiska kommentarer ovan.

  Jag fick just ett email ifrån UD = en standardinfo rörande att jag f o m idag är portad på Carl Bildt´s blogg som kommentator – och som säger:

  ”Bäste Josef Boberg, – Din användare har spärrats från att lämna kommentarer på Carl Bildts blogg. Beslutet har fattats då kommentarer från denna användare under en längre tid raderats då de inte håller sig till ämnet. Med vänlig hälsning, Mikael T. Eriksson (mikael.t.eriksson@foreign.ministry.se), Politiskt sakkunnig / Political Advisor, Ministerkansliet / Ministers Office, Utrikesdepartementet / Ministry for Foreign Affairs, +46 (0)8-405 14 65, +46 (0)70-303 29 51” – slut citat.

  Det tillhör normal artighet – i mitt perspektiv sett i vart fall – att besvara email såväl som brev – och mitt svar blev:

  ”Bäste Mikael,

  Jag tackar och bugar för informationen – som ju är ett standardsvar ifrån UD = som ju i grund och botten ej alls har med mina folkfreds-strävande kommentarer att göra i sak – som jag ser det i vart fall.

  Huruvida jag hållit mig till ämnet eller ej – sedan i fredags förrförra veckan – det finns det sannolikast lika många uppfattningar om – som det finns besökare på Carl Bildt´s privata blogg, allra allra troligast…

  Dock – jag inser att det är UD´S uttryckta mening nedan (ovan här) som gäller – punkt.

  Ha det… 🙂 /önskar tankefrihets-vännen Josef

  PS. På den här länken – https://josefboberg.wordpress.com/2008/05/06/intelligens-bl-a-humor – finns det lite humor, tror jag…

  Det kan ju måhända vara OK att ta till – i ett sådant här åt hållet ”spänt” internationellt läge som det är just nu (”MaktPyramid-MaktElitGossarnas GalenPannor emellan” – avsåg jag med det. Men det skrev jag ej – för det är ju synd ”Att väcka den björn som sover !”) – för fler än mig, kanske… 🙂 DS.” – slut citat.

  Alla mynt har ju som känt är två sidor. Just nu känner jag att det bara är skönt att ej behöva ”tragga” vidare på Carl Bildt´s blogg –
  http://carlbildt.wordpress.com – faktiskt… 🙂

 79. ohlundonline skriver:

  Väl bekomme käre Josef!

  Precis, var inte ledsen för det.

  Jag gillade ditt humoristiska svar.

  Du får skriva hur många kommentarer du vill, om vad du vill, på min blogg. 🙂

 80. Helena Palena skriver:

  Josef: Jasså – man kan bli portad. Jaha…. Du får väl skaffa en dator till eller byta nick till Pelle eller nå´t. Håller med. Det är trist på Alla dessa dagar. Stelt och korrekt. Men jag tänker fortsätta skriva i min stil – och passar inte galoscherna så okey då. Då får det väl vara…

  Dock vet man ju på vilken sida Bildt håller på! Tycker nog att han ska vara neutral som vi alltid har varit…

 81. soli01 skriver:

  Josef – ser att Du har blivit spärrad från att ge kommentarer på Carl Bildts blogg. Har faktiskt svårt att förstå detta. Du har väl vad jag kunnat se inte tillhört de som varit värsta ”syndaren”. Vi har lite till mans – även jag – halkat utanför tråden och är något som man som bloggare måste acceptera – något i varje fall.
  Jag är något förvånad över att det blivit som det blivit, men Du behöver inte krusa utan Din blogg kan Du vara stolt över!
  Lycka till, Josef, och en fin kväll!
  /Sören

 82. ollemunter skriver:

  Goddagens Josef!

  Varför från UD? Carl Bildt har ju själv hävdat att hans blogg är privat, om jag minns rätt. Fegt att inte i så fall själv stå för detta, utan låta andra gå hans ärenden.

  Vi hörs!

 83. starletten skriver:

  God afton herr Josef!

  Vill gärna förmedla vad göteborgslullaren Dee Dee Sharp skrivit i en kommentar på den blogg som han lade upp igår
  http://goteborgslullaren.wordpress.com/about/#comment-12

  [Josefs anm 2008-09-18: ”Dock – om slutet på det ”fria andningshålet” här.]

  Sent skall syndaren kanske vakna . . . . . . . . . . .

  Vicky
  starlet

 84. Josef Boberg skriver:

  Taaack ! – Starletten Vicky – Jag beger mig nu omgående till länken ifråga – och kommenterar där om det här med ”sent skall syndaren vakna…” 🙂

 85. Helena Palena skriver:

  Josef: Solsburyhill skrev en bra kommentar på Bildts blogg. Hon länkade till Federal Reserve – den togs snabbt bort. Här har du länken.

  http://www.fdrs.org/fed.html

 86. Josef Boberg skriver:

  Taaack HelEna för länken !

  Wi börjar närma oss sanningen bakom hart när ALLT av världens eländes eländen = Den översta toppen av den globala BankingLigan = de 13 MaktPyramid-MaktElitGossarna – som i dags dato med sin GalenPanneBanking åt hållet diktatoriskt = enväldigt styr världens alla länder ekonomiskt = politiskt, tyvärr tyvärr…

  Mer om det i sak på
  http://www.heising.dk/content.asp?Id=239 – och ej minst här !

  ”VÄRLDEN ÄR ÖVERBEFOLKAD !”, verkligen… 🙂 – men den överbefolkningen som sådan består ju enbart av 13 familjer, faktiskt… Mer om det i sak här !

  Dock – dessa MaktPyramid-MaktElitGossar gör bara så gott dom kan och intellektuellt greppa = så gott dom kan förstå – INGENTING ANNAT – punkt.

  För en stund sedan kommenterade jag om den saken på
  http://goteborgslullaren.wordpress.com/about/#comment-21
  Dock – om slutet på det ”fria andningshålet” här.

 87. Johannes skriver:

  Om du ska kommentera min blogg så skulle jag uppskatta om du skrev något av värde och inte bara ”hmm” …

 88. Josef Boberg skriver:

  Johannes – Hmmm… = Läst, kollat och begrundat ! OK ? 🙂

 89. ohlundonline skriver:

  Josef:

  Apropå din uttryckta formulering ”GalenPanneBanking”.

  Igår läste jag i DN.no och idag i Pravda att Alan Greenspan säger att världen går igenom den värsta finansiella krisen på hundra år.

  Börsen i Moskva lär exempelvis ha tappat 60 procent av börsvärdet hittills i år.

  Självfallet försvinner inte pengarna bara, utan vad det snarare handlar om, är en gigantisk förmögenhetsomflyttning av kolossalformat.

  Politikerna kan tala hur mycket de vill om inkomstfördelning, men marknaden agerar alltid drastiskt och därför kommer politikerna alltid att förbli tämligen maktlösa när marknaden drar upp nya riktlinjer.

 90. Josef Boberg skriver:

  Ohlund – Den här Pravda-artikeln var åt hållet helt OK i o f sig.

  Dock – i hart när ALLA sådana här artiklar – så skrivs det genomgående INGENTING om att detta ej alls = ALDRIG är ett ”tillfälligheternas” lek med världsekonomin, tyvärr tyvärr…

  ALLA sådana här så kallade ”finansiella kriser” – och ALLA andra så kallade ”kriser” med för den delen – är långsiktigt och iskallt intellektuellt planerade = SKAPADE av de förryckta 13 GalenPannorna
  http://www.heising.dk/content.asp?Id=413 – i den översta toppen av den globala BankingLigan – http://www.heising.dk/content.asp?Id=239 – i mitt perspektiv sett i vart fall – INGENTING ANNAT – punkt.

  Den här videon –
  http://video.google.com/videoplay?docid=-515319560256183936 – skulle ju därför passa som ”handen i handsken” – i en kommetar till den här artikeln i Pravda, verkligen…

  Kan och vill Du länka den i Pravda som en kommentar till artikeln ? 🙂

 91. göteborgslullaren Dee Dee Sharp skriver:

  Hej!

  Vill bara meddela dig att jag funnit för gott att radera min blogg som bara varit i bruk några dagar. Olustiga, personliga påtryckningar gör att jag har vidtagit denna åtgärd.
  Klimatet hårdnar!

  Mvh
  göteborgslullaren – Dee Dee Sharp

 92. Josef Boberg skriver:

  Fy faen vad trist ❗ 😥

  PS. Lite mera om den saken här, här, här, här och här. DS.

 93. ohlundonline skriver:

  Godmorgon, Josef!

  Turbulensen fortsätter idag på marknaderna.

  DI rapporterar att Centralbankerna nu börjar agera på bred front och DI har även noterat att Carl Bildt uttrycker oro för den ryska finanskrisen på bloggen.

  Din video är aningen lång, men väldigt intressant.

  Jag har faktiskt postat den för att tag sedan på bloggen American Power, som Donald Douglas uppdaterar varje dag.

  Däremot är jag ingen registrerad användare på Pravda, men det är sant att de har ett engelskspråkigt forum där.

 94. ohlundonline skriver:

  Göteborgslullaren:

  Det var verkligen jättetråkigt, för din blogg var ju ett välkommet forum med mycket intressanta inlägg.

 95. ohlundonline skriver:

  Vi lever i en tid där it-smogen skapar en viss stress.

  Det finns givetvis dock annat också som kan stressa oss människor och även djuren.

  En del getter blir exempelvis paralyserade när de stressas, som här: http://www.youtube.com/watch?v=8FM45hYD1JU

 96. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – Ohlund – Lite mera om MaktPyramid-MaktElitGossarnas ”mänskliga” får i skock här, tyvärr tyvärr… 🙂 – MÅSTE nog tilläggas !

 97. ohlundonline skriver:

  Ja, Josef:

  Det var väl i Joh 21:15, Jesus sa till Petrus: ”Föd mina får”.

  Människan lyder disciplinerat och följer blint.

  Med bra ledare blir resultatet bra, men ack för tider av vanstyre…

 98. Josef Boberg skriver:

  Javisst – Ohlund – och GalenPannornas vanstyres-tiderna har ju nu varat i åt hållet minst ca 6000 år, tyvärr tyvärr…

  Fråga ?

  När skall Wi av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av världens alla länders meborgare – komma fram till att Wi i sann förening/interaktion ”lätt som en plätt” i grunden kan ändra på att Wi i dags dato milt tänkt/skrivet enväldigt = diktatoriskt vanstyrs av en pytteliten ”klick” = 13 st intellektuella GalenPannor i den Globala BankingLigan ?

  Idag – i morgon – eller om tusentals år från nu ?

 99. ohlundonline skriver:

  Josef:

  Det kan tom ha hållit på ännu längre.

  National Geographic skriver om Neandertalarna:
  http://ngm.nationalgeographic.com/2008/10/neanderthals/hall-text

  Neandertalarna levde norr om Medelhavet och Människorna levde söder om Medelhavet.

  3 års intensiv köld till följd av en miljökatastrof utrotade Neandertalarna.

  Vi Människor är bra på att utplåna varandra, men endast naturen gör jobbet perfekt.

  I ett längre perspektiv verkar det som om det endast är de som bor söder om Medelhavet som klarar sig när det krisar till…

 100. Josef Boberg skriver:

  Apropå rubriken på den här linan – ”IT-SMOG = STRESS !”

  Om wåra fantastiska biologiska ElektroKemiska hjärnDatorers fullt ut möjliga potential – som ”mobiltelefon” för direkt intellektuell kommunikation/interaktion med andra – och över hur stora avstånd som helst – utan någon som helst artificiell = ”hopplöst föråldrad” = hälsoförstörande mobiltelfon direkt an örat – här !

  GooodNatt… 🙂 /önskar tankefrihets-vännen Josef – med lite humor, tror jag… – och med:

  ”Intelligent *, * Wi kommer att drömma * i natt
  Intelligenta drömmar * som Wi aldrig någonsin drömt förut
  Wi drömmer om att det Är Fred * och Frid * på Jorden *
  Därför att Allas Tanke-intellektuella *, *, * och Fysiska Krig * Är Slut !”

 101. nathaliesview skriver:

  Hi Josef,

  Satt just in denna videon på CBs webb ang Third Wave Warfare och implementeringen av det militanta Orwellska samhället, vari också ingår att regeringar använder mainstreamad media för propaganda och som en typ av psykologisk krigsföring (PSY-OPS).

  I det Orwellska samhället ”Will Mind Control be the Ultimate (NLW) Weapon”, hävdas det i videon http://www.youtube.com/watch?v=6nA1__XIYUo&feature=related

  Men ärligt, är det inte en form av just mind control och våldsföring på vår uttrycksfrihet vi råkat ut för på CBs blogg? (Även om jag inte mottsätter mig att det är hans privata blogg och därmed hans ansvar, men jag tror inte det är hela sanningen).

  Ledsen Josef, att höra att du blev blockerad på bloggen! Undrar hur många som blivit det? Hittills har jag kunnat skicka in kommentarerna, men de har raderats ganska snabbt.

  Önskar Dig en mysig dag i solskenet! :-))

 102. soli01 skriver:

  Det är ingen rättighet att skriva på en blogg! Det är som bekant bloggägaren som helt bestämmer. Nu hade CB anlitat en moderator som jag faktiskt tror fått bakläxa på sina stora ingrepp. För någon dag sedan fick man inte gå det minsta utanför ämnet. Detta har just nu – i alla fall – upphört. Den håller så sakta återgå till mera normala gängor, tycker jag.
  Det har varit alldeles för mycket personliga påhopp på CB och det är ju olustigt, Det finns dock undantag, givetvis, men jag skulle ha reagerat precis likadant om de som skriver bara hade som mål att nedgöra, svartmåla min blogg.

  Däremot tycker jag det var fel att spärra Dig Josef, för Du hade inte vad jag sett angripit bloggägaaren direkt. Det var inte bra för dina inlägg hade något speciellt med sig.

  Ha en bra dag alla!

 103. ohlundonline skriver:

  soli01:

  Jag håller fullständigt med dig om att det är upp till Carl Bildt själv vad han vill ha publicerat på hans blogg.

  Censuren på Carl Bildts blogg uppfattar jag dock inte har något att göra med vare sig personangrepp, nedgörande, eller svartmålande.

  De flesta som skrivit på Carl Bildts blogg och nu blivit censurerade hade rent generellt stort förtroende för Carl Bildt och den politik han företräder.

  Enligt mitt förmenande är censuren av bloggkommentarerna en tydlig markering att hädanefter försöka omge sig med en heja-klack av ja-sägare, som helt delar Carl Bildts uppfattning när det gäller all utrikespolitik och den mesta inrikespolitiken.

  Det fungerar emellertid inte särskilt bra i praktiken, för när man rycker bort ogräset, går mycket av den goda skörden av misstag samma väg.

  Och ta som exempel ett företag som lanserar en ny produkt, en ny kamera till exempel.

  De som hör av sig till kameraföretaget är knappast de 99 procenten kunder som tycker att den nya 21-megapixelkameran med alla nya funktioner faktiskt är jättebra.

  Det är tyvärr alltid uteslutande missnöjda personer som hör av sig och undrar varför man inte kan dyka si och så långt med kameran, eller klagar på att den slutar fungera när den varit ute på en släde en hel dag i minus 40 grader etc…

  Tyvärr fungerar vi människor så.

 104. soli01 skriver:

  ohlundonline – jag tror fortfarande – är övertygad om – att det var de kraftiga påhoppen på utrikesminister som till slut var en avgörande faktor att det blev ett fasligt raderande. Alla blev raderade ett tag, tror jag.
  Som exempel förklarade jag i ett inlägg vad en ”rättshaverist” var och detta blev struket troligen på grund av att det var utanför ämnet. Det är lätt att hamna på sidan och blir en tråkig utveckling om det ska vara så strikt. Moderatorn tror jag överreagerade och det har redan blivit bättre på bloggen beträffande det jag nämnt.

  Tror faktiskt att Carl har humor och det är inte denna som han till sist motsatte sig!
  Detta med ”ogräset” har Du alldelses rätt.
  Kameraexemplet har sina poänger också.

 105. Helena Palena skriver:

  Josef: Här skiner solen äntligen! Ska man shoppa eller gå ut i solen…

 106. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – Kul med lite chat på min blogg, verkligen… 🙂

  HelEna – Jag hade nog valt att gå ut i den NaturLiktVisa = Intelligenta NaturRen i solskentet – för det ”smittar” mer eller mindre alltid, allra allra troligast…

  Ohlund och Soli01 – Om raderingseländet på Carl Bildt´s blogg har jag sagt mitt här.

  NathaliesView – Taaack för kommentaren ovan !

  Hur jag själv ser på ”portningen” på Carl Bildt´s blogg – finns det en del om här.

  Därtill – Din egen blogg är väl värd att göra mååånga besök på !

 107. ohlundonline skriver:

  soli01:

  Tack för ditt svar.

  Visst Har Carl Bildt humor.

  Min syn på honom som en kunnig och intelligent person har inte ändrats.

  Det är politiska överväganden som ligger bakom raderingarna.

  Josef:

  Din synpunkt att kommentatorsfunktionen borde stängts av helt på Bildts blogg har sina poänger.

  Dock är det ju svårt att vara en ledande politiker om man frånsäger sig all feedback.

  Jag minns från min tid på Svenska Dagbladet att endast knappt 15 procent av alla inskickade insändare och endast 7 procent av alla brännpunktsartiklar publicerades.

  Detta hade dock mest med ekonomiska och praktiska utrymmesskäl att göra.

  Att trycka ytterligare en sida med bara insändare är mycket dyrt och ingen tidning vill ju heller ersätta annonsintäkter eller redaktionellt material med insändare.

  När det gäller bloggkommentarer finns det dock inga sådana praktiska begränsningar.

  Helena:

  Gå du ut i solen, då slipper du i alla fall göra av med några pengar. 🙂

  Själv skall jag gå ner till viken (Le Grand Large) här med min hund (Jack Russell) och min dotter och äta glass i det strålande solskenet.

 108. nathaliesview skriver:

  Hej Josef,

  Back I am i stan.

  Tittade in på CBs blogg, och konstaterade att den dagen han mottog ursäkten, angående de tre bokstäverna FRA fick 48 kommentarer stå kvar på bloggen, då alla ungefär medgav att ursäkten var befogad. Jämfört med ca 2-10 de andra dagarna efter censur-införandet.

  Visst är det tråkigt med personangrepp – bättre med konstruktiv ämneskritik. Troligtvis först då debatterna kan leda till något givande och värdefullt för var och ens personliga utvecklig.

  Kanske många som upplevt mig provocerande, även om jag inte menat att vara just det…Men ämnet som sådant: sofistikerade militära vapenteknologier anser jag ska belysas för Sveriges invånare, särskilt med vetskap om att de används i hemlighet mot ovetande och oskyldiga individer. Dessutom, är de avancerade teknologierna svåra att upptäcka för de flesta människor. Då de smyg-attackerar, paralyserar och handikappar de biologiska funktionerna från distans, tror de flesta människor att de blivit sjuka och går till läkaren, som egentligen inte har någon hjälp att ge, då han/hon inte har någon kunskap om militärens (ca 60-åriga) hemliga vapen-arsenal.

  Regeringar som använder dessa sk Non-Lethal Weapon mot sina egna medborgare, anser jag vara Nazi-regimens förlängda arm.

  Idag utrustas även Sveriges poliskår med dessa militära vapenteknologier.
  Då polisen beskjuter någon med sin NLW-pistol som ex v försöker spinga ifrån platsen, paralyseras personens ryggrad och blir som en stenstod på plats.

  New World (dis)Order!

  Slut på lust – tid att sova…

  Godnatt!

 109. Josef Boberg skriver:

  GooodMorgon Nathalie – och taaack för Din kommentar !

  Jag kan ju hoppas på att Du har fel – men innerst inne VET jag att Du har åt hållet helt rätt i Din kommentar ovan, tyvärr tyvärr…

  Om den ENDA förekommande överbefolkningen i dags dato – på wår fantastiska bolliga jord Terras * ytteryta här.”

  Hoppas ändå att nattens sömn har varit ljuv ! 🙂 /Josef

 110. nathaliesview skriver:

  Josef,

  Sorry to tell……att jag dessvärre inte har fel!!

  Marshall Thomas har sammanställt vad regeringar och militära underrättelsetjänster OCKSÅ arbetar med – svarta PSY-OPS på sjukhusens psykiatriska avdelningar.

  http://www.youtube.com/user/marsboy683

  Från David Icke: http://www.davidicke.com/forum/showtread.php?t=21406

  Nattens sömn var dock inte ljuv – men okey.

  Säger Godnatt igen!

 111. ohlundonline skriver:

  Godkväll, Josef!

  Ja alldeles säkert går vi mot en ny istid.

  Jag minns att du nämnde detta på CBs blogg, men det var lite svårt att peka på konkreta faktauppgifter, för det var mer din ryggmärgskänsla.

  Jag har fortsatt att fundera på detta och hittat lite faktaunderlag.

  Solvinden har tappat i intensitet med 20% sedan mitten på 90-talet och solvinden har dessutom blivit 13% kallare.

  Golfströmmen har likaså tappat i styrka med 20% sedan 50-talet.

  Solfläcksaktiviteten är också den rekordlåg och befinner sig på elvaårslägsta och fortsätter att falla.

  När nu miljontals ton metangas släpps ut i atmosfären från Norra ishavet, då ligger vi verkligen skrynkligt till för en ny istid, tyvärr.

  Det kanske är inomjordingarna som blivit magsjuka och nu börjat prutta något förfärligt! 🙂

  Jag minns att jag hade framtidsvisioner på 80-talet, där jag såg New Orleans som en riktig världsmetropol, och med mig själv som Guvernör i det tusenåriga Riket. 🙂

  New Orleans ligger på rätt breddgrader, faktiskt. 🙂

 112. Josef Boberg skriver:

  Uppdaterad den 29 januari 2013


  Alla har Wi RÄTT att BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigare ❗ – eller


  OM DE MAINSTREAMADES ”PAJKASTNING” PÅ DOM SOM KAN TÄNKA SJÄLVSTÄNDIGT/FRITT = DOM KREATIVA, FÖRNUFTIGA OCH LOGISKA

  VIDARE OM DETTA ÄMNE HÄR.


  Kalla Fakta om ”Sanningsrörelsen” Del 1 (video ca 11 min).


  Några KRISTALLKLARA meningar om förtal HÄR (video ca 3 min) – samt lite vidare tänkt och skrivet om PERSONLIGA PÅHOPP/FÖRTAL HÄR.

  En kort kommentar om hur försåtligt förtal praktiskt kan gå till HÄR.

  Ett annat gott exempel på hur förtal kan se ut på nätet finns HÄR.

  Motsatsen till personliga påhopp och förtal är förutsättningsfria Interaktiva Dialoger = Kommunikation. Mer om vad jag menar med det i sak HÄR.


  Apropå det MainStreamade ”tugget” allmänt sett i bla a bloggvärlden om konspirationsteorier och konspirationsteoretiker.

  Måhända är det så att dom – som istället för att ”ta hem” och begrunda ALLT – och alldeles oavsett vad det intellektuellt sett kan benämnas som vid en flyktig blick på det – är dom VÄRSTA KONSPIRATÖRERNA egentligen, kanske… 💡

  Varför ?

  Tja – sådana personer vägrar ju helt enkelt intellektuellt att sätta in saker och ting i ett åt hållet HELHETS-perspektiv sett. Dom tillåter därför ENBART sitt intellekts förut fattade meningar (video ca 10 min) att bokstavligt talat styra ALLT – som dom tankemässigt och i tal och skrift hasplar ur sig = det MainStreamade = det som wåra ”kära” nationella och globala MaktPyramidMaktElitare – sedan mer än 6000 år tillbaka – så framgångsfullt har lyckats HjärnFörsmutsa oss av vanligt folk (väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder) med – som varandes den ENDA sanna sanningen, tyvärr tyvärr… 😥

  Faen vet ifall det här förryckta stupida intellektuella vansinnet ej är så gammalt och invant on mass hos mänskligheten i dags dato, att det helt enkelt är en förödande och permanent viruskod i wåra gener ?

  Så igen – handen på hjärtat – vilka är konspiratörer som hänger sig åt konspirationsteorier – och vilka är ej alls det ? Vilka är det som företrädesvis ägnar sig åt personliga påhopp/förtal – istället för interaktiva Dialoger = kommunikation om sakfrågor ?

  För ca 7 år sedan fick jag det följande av sonen – som då knegade på Scania Lastvagnar i Södertälje – och som i sin tur hade fått det av en föreläsare på en utbildningskurs på Scania:

  ”SNS = DET WI SÄGER SKALL VARA SANT, NÖDVÄNDIGT OCH SNÄLLT !

  IFALL DET BLIR 2-1 ELLER MER – SÅ SÄGER WI DET. IFALL INTE – DÅ HÅLLER WI BRÖHACKAN STÄNGD ❗

  Säger till vem ? Ja – i absolut allt det Wi säger till oss själva om oss själva – och därmed blir det helt automatiskt detsamma i allt det Wi säger om/till andra till alla andra !” – slut citat.

  Detta har i sig att göra med det uråldriga tänke- och talesättet: “Det Wi tänker/talar/skriver om någon eller några andra – det tänker/talar/skriver Wi ju ALLTID mer eller mindre om oss själva också – och ej alls så sällan minst lika mycket !”

  Jag finner fortfarande ett visst nöje nöje i att röka, tyvärr tyvärr… 😥 – men röker enbart cigariller, som ej ger någon rökhosta. Inomhus gör jag det dock enbart under spisens köksfläkt.

  Det här SNS-et finns fasttejpat på kakelplattorna ovanför spisen – just för att ständigt påminna mig om det fundamentala i det här SNS-et. Det blir ju ett ej alls föraktligt antal påminnanden om den här saken – då jag röker ganska många gånger per dag på den här platsen – då påminnelse-plakatet nu har hängt där det hänger i ca 7 år.

  Lik förbannat så är den här texten hart när åt hållet mer eller mindre ”främmande” för mig – varje gång jag får ögonen på texten och läser den i sin helhet.

  Ett annat exempel. Vid ungefär samma tidpunkt hängde jag upp två bilder i A4-format på väggen vid köksbordet. Den ena bilden är ett foto på mig och särbosambon – när Wi embarkerade finnlandsfärjan M/S Silja Serenade – och den andra var en väldigt tydlig tecknad bild på wår jord Terra – som ett snittat ihåligt klot med rejäla vädringshål vid Syd- och Nordpolen.

  Fotot på oss hängde jag upp snett – i meningen att det hänger på en krok i det vänstra övre hörnet. Hart när alla besökare – som jag under alla de här åren bjudit på mat och/eller kaffe vid köksbordet – har frågat varför fotot hänger snett. Mitt genomgående svar på den frågan har varit och är: ”Därför !”

  Ingen enda har överhuvudtaget registrerat eller frågat någonting om den tecknade bilden på wår jord Terra – som ett snittat ihåligt klot med rejäla vädringshål vid Syd- och Nordpolen. Med andra ord ett gott bevis för att det Wi ej har programmerat wåra hjärnDatorer med – det kan överhuvudtaget ej alls ses/registreras – punkt. Med andra ord så fungerar wåra intellekt i grund och botten som vilken dator som helst = wåra intellekt är helt inriktade på att se det som redan finns inprogrammerat för att ses/registreras – ingenting annat.

  Vad jag med detta vill försöka förklara – för mig själv framförallt (det kan ej göras för många gånger – i mitt perspektiv sett) – men också för Dig som läser det här – och som är åt hållet inställd på att försöka ”förstå” Ditt eget intellekt lite annorlundare än vad MainStreamet ständigt och jämt ”tuggar” om – ÄR att intellektet helt enkelt är en räknemaskin = det intellektet har ”hört/sett” flest gånger – är det som är den enda sanna sanningen – och alldeles oavsett hur käpprätt åt helvete den “sanningen” än är logiskt betraktad.

  Verkligen tufft att själv komma till insikt om det här – det håller jag verkligen med om. Men mycket mycket intellektuellt välgörande – i mitt mer än 67-årade livsperspektiv sett i vart fall – att ändå försöka sig på projektet att förstå sitt eget intellekts = sin egen tankeförmågas funktion = begränsningar, verkligen… 🙂

  Tror Du att det är vanligt folks meningar = humana MedMänniskors meningar = väsentligt flera än 90 % av medborgarnas meningar som dominerar hur wårt samhälle i Sverige i dags dato fungerar – eller tror Du att det till allt överskuggande del är en pytteliten klick av den översta MaktPyramidMaktElitNissarna/Selmorna som mer eller mindre enväldigt = diktatoriskt gör det ?

  Ifall det är det senare – tror Du då på att den här MaktPyramidMaktElitNissarna/Selmorna själva någonsin kommer att ta initiativ till att förändra = transformera wår åt hållet Demon-Krati i dags dato – till en åt hållet sann = riktig demokrati – i meningen åt hållet 100 % folkstyre ?

  Ifall Du ej tror det – vem måste då ta det initiativet till = ta på sig huvudansvaret för en sådan förändring = transformation ? (video ca 6 min).

  Hela wår barbariska historia är ju bokstavligt talat ÖVERFYLLD [och då särskilt under de senaste ca 100 åren (video 3 tim 35 min)] med ovedersägliga BEVIS på att: ”Våldfysiskt såväl som ej minst mentalt, föder – för att ej säga göder än mera av våld !”

  Hur lång tid (= mänskligt lidande) skall ytterligare behöva passera – innan wåra (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavare (video 2 tim 38 min) och deras medlöpare har lärt sig den läxan månntro ❓ – undrar Josef B.


  Intelligent Wi kommer att drömma i natt
  Intelligenta drömmar som Wi aldrig någonsin drömt förut
  Wi drömmer om att det Är Fred och FridJorden
  Därför att ALLAS Tanke-intellektuella och Fysiska Krig SLUT ÄR ❗  Alla har Wi RÄTT att BÄTTRE
  (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigare ❗ – eller

 113. ohlundonline skriver:

  Ja annat var det med gamla tiders jobbintervjuer. 🙂

  Anställningsintervjun bör anpassas efter företaget och branschen.

  När jag la ned min juristfirma, sökte jag jobb som inkassohandläggare 1987.

  Intervjun gick fort och smärtfritt och jag fick jobbet med orden:

  ”Du skrämmer skiten ur mig. Men jobbet är ditt.” 🙂

 114. Josef Boberg skriver:

  Tja – Ohlund – så var det nog ej alls så sällan förr i tiden, faktiskt…

  Visade det sig sen att ”galoscherna ej alls passade” – så fick Wi avsked på ”grått papper” – alternativt sade Wi själva upp oss – och gick tvärs över gatan och fick ett nytt jobb på stört !

  Det var väsentligt enklare = friare tider då – för såväl arbetsgivare som arbetstagare, minsann… 🙂

  Numera är ju hart när allt så in i vuxenblöjan intellektuellt ”utvecklat” = intellektuellt invecklat in absurdum – så ingen djävel begriper någonting – och då allra minst av dom MaktPyramid-MAKT-ElitNissar/Selmor som så kallat ”skall veta bättre” = dom som skall bestämma, tyvärr tyvärr…

 115. nathaliesview skriver:

  Hej Josef,

  Vill bara dela med mig av Gregg Bradens’ ganska så spännande radiointervjuer !

  Länken finns hos Aftonfen, sött namn. :-)) http://aftonfe.wordpress.com/2007/12/02/ancient-wisdom-science

  Sov Gott!!!

 116. Josef Boberg skriver:

  Taaack Nathalie för länken !

  Gregg Braden är himla häftig – och han har nu inspirerat mig till att ogenerat påstå att Allt är möjligt ! *, *, * 🙂

 117. ohlundonline skriver:

  Hej, Josef!

  En ny Pyramid, den 118e, har hittas i Egypten.

 118. menuette skriver:

  Tjena Josef!!

  Oj nu har jag läst och det var MYCKET, sanna mina ord, läste både inlägget och kommentarerna. (pust)
  Intressant läsning, måste smälta lite och nu skall jag klicka på några länkar, får nog läsa kommentarerna en gång till, fanns en del guldsaker där som kräver mera eftertanke.
  Jodå världen är sjuk det vet jag redan, men konkreta exempel så att säga synnerligen intressant. 🙂

 119. Helena Palena skriver:

  Josef: Tänk om dom talat för mycket i sina mobiler! Kan du inte föra in det i Södertörns rättssal. Undrar vad gubbsen skulle tänka om det? Kanske skulle vakna! Dom brukar ju sitta och sova…


  [Tja… – HelEna – ifall jag skulle bli tillfrågad – så skulle jag ställa upp på stört. Men vaddå – hur skulle dom som ”sover” kunna fråga någon – och ej går det att väcka dom heller – för dom inbillar sig ju att dom är vakna, tyvärr tyvärr… 😥 / Josef]

 120. Hedda skriver:

  Jag tvivlar inte på dina goda avsikter, men jösses Josef, vilken rappakalja du skriver! Det är faktiskt ganska oläsbart! Osammanhängande. Vad vill du egentligen säga, och varför länkar du hit från Newsmills artiklar om Stieg Larsson och spökskrivare? Tycker dessutom jag sett dig länka till detta flera gånger. Vilket är syftet?


  [ Bästa Hedda”Smaken är ju som baken delad !”– Tack och Löv ❗

  Om syftet med min blogg har jag tänkt och skrivit lite HÄR – och om hur jag ser på personliga påhopp HÄR. / Josef ]

 121. Josef Boberg skriver:

  Uppdaterad den 5 juli 2013


  Livet i kött är som en öppen bokmen mååånga ”läser” bara en sida – om bl a hur kemikalier och fel kost ÄR hälsoförstörande.


  OM DE GLOBALA PYRAMIDMAKTHAVARNAS CYNISKA ”GYCKEL” MED FOLKHÄLSAN


  OM 10+1 SÄTT ATT FÖRSTÖRA GOD HÄLSA MED HÄR. Saga eller Sanning


  Jo… – Mrperfect72/Martin
  – så är det ju, tyvärr tyvärr… 😥

  Din länk ovan finns HÄR. Den bortre parentesen för hur wårt moderna levnadssätt – med syntetiska = konstgjorda kemikaler som ”vardagsmat” – på kort och framförallt lång sikt är hälsoförstörande – finns nog ännu ej synlig, tyvärr tyvärr… 😥


  Aftonbladet 15/2-10 – Diagnosen som räddar liv: ”Anna Sofia Andersson om kvinnor med ADHD – offer för en ojämlik vård. Det gäller inte bara pojkar. Flickor och kvinnor har också ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som utmärks av bristande uppmärksamhet och hyper- eller hypoaktivitet. Det finns tre varianter av ADHD: en som innebär att man har koncentrationssvårigheter och tenderar att vara inobservant på sin omgivning, en som innebär att man är hyperaktiv och impulsiv, och en som innebär att man har båda de tidigare nämnda sorternas svårigheter.

  Ftalater är kemiska föreningar som är salter eller estrar av ftalsyra. … Malin, som jag berättade om i början av artikeln, hade kunnat få ett annorlunda liv om hon fått rätt hjälp från början. Hon hade sluppit äta en massa medicin som inte hjälpte henne. …”

  Hade det kunnat bli än bättre med ”riktig mat”


  Men ”smart” affärsidé, faktiskt… 👿 Först tillverkar och säljer PyramidMaktHavarna kemikalier som är hälsoförstörande – och som folk ”välvilligt” köper och vräker i sig och på sig. Sen tillverkar PyramidMaktHavarna och säljer hudvårdsmedel, mediciner, vacciner osv – som ej alls så sällan långsiktigt skadar mera än vad den eventuella kortsiktiga nyttan är. Och Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – går med hull och hår på det här ofattbart cyniskt grymma Pyramid-spelet. Fy faen… 😈  PS. Apropå den sedan minst 40 år tillbaka iskallt = cyniskt av wåra (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavare (video 2 tim 38 min) planerade folkhälsoförsämringen = den i dags dato PÅGÅENDE folkhälsoförsämringen av oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgrna i världens alla länder; Codex Alimentarius – NWO’s agenda – Eugenics And Depopulation (video ca 10 min) – 7 feb 2010 – ”Explaining the NWO’s agenda for reducing the population by more than 80% – Fluoride, aspartame, vaccinesEugenics And Depopulation.”

  Det kan uppfattas som att starkt stöd för att det är på gång – finns i videon Sugar: The Bitter Truth (1 tim 30 min) med Robert H. Lustig, MD, UCSF Professor of Pediatrics in the Division of Endocrinology. Det han säger kan tolkas som att normalkosten är späckad med GIFT

  Mer om hur folkhälsan KONTINUERLIGT och ”medvetet attackeras” av etablissemanget HÄR, HÄR och HÄR.


  Aftonbladet 9/9-10 Gullis förlorade år värda småpengar

  Kaliber 20/11-11 Sjuka av sina mediciner  ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigareeller

  DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT

 122. Helluntaikirkko skriver:

  Alla dessa tonåringar med alldeles för mycket fritid. Ja, jag säger då det.
  Antingen det eller uttråkad Eddie Meduza Wannabeepensionär långt ute på bonnvischan och som verkligen ser ut som på bilden.

  Det finns inget hopp för dig. Lev väl.
  Ju meningslösare samtalsämne desto mer respons, det är tyvärr så folk fungerar.

  Så där ja, nu stal du 5 minuter från mig i och med att jag skrev detta, din tidstjuv.


  [ Hmmm… – Helluntaikirkko (eller vad Du nu heter egentligen ?) – vare sig Din URL-adress ( http://www.diefastandperish.com ) eller Din emailadress ( life@moron.com ) funkar just nu i vart fall – så man kan ju ej säga att Du ”står upp” för vad Du har skrivit, precis…

  Men KUL att Du ”blev av med 5 minuter” i vart fall – tycker Josef B. 😉 ]

 123. mrperfect72 skriver:

  Om detta aer allt motstaandarna har att erbjuda vinner vi fler och fler tills vi till slut vinner valet och hela skiten foervandlas till Utopia. 😉 Bra jobbat Josef!


  [ Taaack ❗ – MrPerfect för det – men blir det ingen valsamverkan i år – så lär det gå minst 4 år till innan Aktiv Demokrati kan bidra till att bryta den minst 40-årat hopplöst förlegade BlockPolitiken = BlockeringsPolitiken, tyvärr tyvärr… 😥 – hälsar Josef B.]

 124. Bollbulle skriver:

  Så mycket energi som hade kunnat användas till något vettigt med en bättre psykvård.


  [ Jo… – BollBulle – anonymt kan ju dom flesta tänka och skriva de mest psykotiskt befängda saker – utan att behöva ”stå upp för det”, tyvärr tyvärr… 😥

  Nästa gång jag åker förbi Karlstad så skall jag hälsa på Dig – ”lovar” Josef B. 😉 ]

 125. Josef Boberg skriver:

  Uppdaterad den 29 januari 2013


  Alla har Wi RÄTT att BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigare ❗ – eller


  OM ATT IT-SMOG = HJÄRN-SJUKDOMAR

  (SÄRSKILT uttalat för mobiler direkt an örat = direkt an hjärnan på barn och tonåringar)


  Överkänslighet mot mobilstrålning har erkänts i Spanien som orsak till permanent invaliditet.
  tf 2011-09-08 ”…Arbetsdomstolen i Madrid har tillerkänt en universitetsprofessor som led av kronisk trötthet och miljö- och elöverkänslighet ersättning för nedsatt arbetsförmåga. Beslutet är unikt i detta avseende och kommer att utgöra ett prejudikat för framtida villkor relaterade till överkänslighet mot dessa vågor. Domen utfärdades den 23 maj och gav universitetsprofessorn 100% av den fasta lönen, som uppgick till 1640,80 €/månad.”


  SvD 29/5-11 – Mobilstrålning oroar utländsk expertis: ”…Svenska myndigheter har på inrådan av mobilstrålnings- experten Anders Ahlbom som granskas för intressekonflikt tonat ned riskerna med strålning. Andra länder går ut hårdare med råd som att använda handsfree och undvika kroppskontakt. Flera tongivande utländska forskare som SvD varit i kontakt med manar nu till försiktighet. …
  När den hittills största studien kring mobilstrålning och cancer, den så kallade interphone-studien, presenterades förra året var budskapet som gick ut i svenska medier tvärtom att resultaten slutgiltigt bevisade att det var ofarligt att prata i mobiltelefon. Studien hade genomförts i 13 länder och den svenske delen leddes av Maria Feychting, professor i epidemiologi vid Karolinska institutet. I gruppen ingick också Anders Ahlbom, som nu alltså stängts av från en WHO-konferens på grund av kopplingar till telekombranschen. …”


  Torbjörn Sassersson Sourze 30/5-11 – Anders Ahlbom utreds av WHO för jäv: ”…En av de tyngsta forskarna inom strålning från mobiltelefoner, Anders Ahlbom, utreds av WHO. Orsaken är en misstänkt intressekonflikt då Anders Ahlbom arbetat med lobbying för telekomindustrin. …
  Anders Ahlboms bror bor i Bryssel, han har tidigare varit lobbyist åt TeliaSonera och har också i sitt eget bolag tagit lobbyuppdrag.
  Sveriges Radio skriver att forskare måste redovisa sina kommersiella intressen i god tid innan WHO-mötet, men Ahlbom nämnde det först i sista stund innan mötet, samtidigt som han meddelade att han avgår från sin styrelsepost i sin brors bolag. ….”


  IARC Drops Anders Ahlbom from RF–Cancer Panel: ”…The International Agency for Research on Cancer (IARC) has removed Anders Ahlbom of the Karolinska Institute from its panel of experts which is set to evaluate the cancer risks posed by mobile phones. The committee will meet in Lyon, France, for a week beginning this coming Tuesday, May 24. In an e-mail sent out earlier today, Ahlbom wrote, ”IARC has excluded me from the RF Working Group because of ‘possible perception of conflict of interest’.” …”

 126. Josef Boberg skriver:

  31 May 2011

  Prof. Johansson loses lab: IARC loses credibility

  Karolinska Institute teaches science world a lesson in politics – shut up or get out ❗

  By John Weigel

  Stockholm’s Karolinska Institute, one of the world’s premier educational institutions under the rectorship of Harriet Wallberg-Henriksson, has been plunged into an international scandal amid accusations of undue corporate influence of staff and stiffling academic research not to the liking of big business.

  In the same week one member of staff, Anders Albom, Professor of Epidemiology since 1987, was sidelined at the World Health Organization’s International Agency for Research in Cancer (IARC), accused of influencing policy relating to the safety of microwave communications and holding a directorship in his brother’s public relations firm in Brussels.

  Then on Friday, Dr. Olle Johansson, of the Karolinska’s Department of Neuroscience, issued a statement announcing, “Due to unforeseen circumstances I am now being evicted from my premises.” In recent year Johansson has gained an international following due to his assertion that microwave radiation used by the communications industry is dangerous to human health. This winter Spanish protesters wore luminous waistcoats bearing his photograph.

  The timing of Johansson’s silencing smacks of revenge because on the same day the Standing Committee of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE), called on European governments to “‘take all reasonable measures” to reduce exposure to electromagnetic fields, especially to radio frequencies from mobile phones, “and particularly the exposure to children and young people who seem to be most at risk from head tumours’”.1

  The apparent attempt to silence Johansson has been on-going. First he was told his offices and lab were required for experiments on ferrets. Then he was informed he was to be moved in favour of an imaging centre by his department head, Staffan Cullheim, a Professor of Anatomy.

  In April 2010, Johansson and two other eminent researchers, Epidemiologist Dr. Annie Sasco, University of Bordeaux, and Biophysicist Dr. Dimitris Panagopoulos, University of Athens, participated in a conference before Canada’s House of Commons Standing Committee on Health (HESA) outlining the dangers of low level electromagnetic radiation from cell phones, masts and wi-fi with reproductive decreases from mobile phone radiation.

  Retribution was swift. First Panagopoulos was reassigned a windowless workspace the size of a toilet cubicle. When he found a research post elsewhere, the University of Athens, under the supervision of Lukas H. Margaritas, refused to allow him to take up the new position. Panagopoulos’ offense is to have scientifically proven DNA damage from microwave radiation. He also discovered a mechanism by which weak electromagnetic fields can affect cells non-thermally.
  1 http://assembly.coe.int/ASP/Search/PACEWebItemLast_E.asp

  Margaritis has failed to respond to questions about his role in the controversy. As with other so-called experts, Margaritis speaks about the dangers of cell phones and masts and then failed to stop the erection of the equipment on the university campus.

  This year on International Women’s Day, Sasco’s offices were taken from her by the administration at Bordeaux. Her medical degree (with honours) was followed by two masters degrees from Harvard where she also acquired a doctorate in Public Health in the field of Epidemiology. Ten years later in 1996 she received the highest university research degree in France researching the epidemiology for cancer prevention.

  The third victim of the simultaneous symbolic “demotion” is the venerable Johansson, a scientist of international renown. Johansson’s first salvo against the digital industry occurred in the early 1980’s when he pointed out that radiation from computer screens endangered both pregnant women and their unborn children. The computer industry beefed up the safety standards of computer monitors but did not forget.

  In a letter to Nikolaos Matsis, Greek ambassador to Canada, Daryl Vernon, conference co-ordinator, explained the circumstances of the three scientists. “Shortly after those meetings in April, three international witnesses before the HESA urging revision of microwave standards based on their scholarly work, Dr. Panagopoulos, as well as Dr. Olle Johansson of the Karolinska Institute in Sweden, and Dr. Annie Sasco of Bordeaux University in France; all three have had their offices removed from them! The fourth international witness, Dr. Andrew Goldsworthy of Imperial College London, England, could not have his office removed, being recently retired, but he has attested to having suffered similarly prior to retirement.”

  Of the thee beleaguered scientists, only Sasco seems to have survived. An associate of Devra Davis, epidemiologist and author of Disconnect: The Truth About Cell Phone Radiation, What the Industry Has Done to Hide It, and How to Protect Your Family publish ed last year, Sasco this week reported that she had been contacted by the French foreign office and in spite of having her team of researchers taken from her, found her new premises satisfactory. Davis’ book is a largely anecdotal collection of experiences as she gathered information. The importance of her book is found in the history of the development of microwave technology and the revelation that standards are based – not on children, the most vulnerable to exposure – but on a large adult male with an eleven- pound head, unlike children who experience a penetration into their brains of up to seventy-five percent. “I do think I’m looking at an (cancer) epidemic in slow motion,” she said.

  Predicting that “a hard rain is gonna fall” following issuance of the Dublin Declaration demanding their re-instatement, Panagopoulos has remained excluded and silent, leaving Johansson to face the human resources technique called “mobbing” where the targeted individual is isolated from his associates unofficially through rumour and innuendo and
  professionally through financial audits and personal confrontations with management. With his accounts in order, no anonymous accusations supported by fact, research unassailable, and his meagre salary found to be below that of his colleagues, Johansson
  was called to a management meeting where he was told that he should abandon his offices in favour of smaller premises for reasons of “personal development” and “because he is a poor scientist”.

  Under European law, universities have the legal right to control their premises which appears to be the stance being taken by the three respective educational facilities against the three professors.

  When asked to clarify the situations surrounding the two Karolinska professors, Ahlbom and Johansson, Press Officer Katarina Sternudd replied, “Anders Ahlbom is Professor and Head of the Institute of Environmental Medicine at Karolinska Institutet. Olle Johansson is Associate Professor at the Department of Neuroscience, Karolinska Institutet.”
  Administrators at the other two universities have not responded to requests for clarification of their simultaneous actions against Sasco, and Panagopoulos. Questions to Harriet Walberg-Henriksson, president of the Karolinska Institute, Manuel Tunon de Lara, Président de l’Université at Bordeaux, Prof. Theodoros Pelegrinis, the University of Athens, and Prof. Bernd Huber, chairman of the League of European Research Universities have gone unanswered.
  _____________________

  With the main casualties silenced and others like Dr. Magda Havas, of Trent University, Peterborough, Ontario, Canada; Dr. Lennart Hardell, professor in oncology and cancer epidemiology at the University Hospital in Orebro, Sweden; and Henry Lai, Research Professor, Department of Bioengineering, University of Washington continuing their work in the face of opposition, the scene switched to the international stage of regional government and ultimately to the machinery of global health at the World Health Organization.

  On May 27, the day that Professor Johansson lost his premises, the Parliamentary Assembly of The Council of Europe’s Standing Committee issued a report on behalf of the Committee on the Environment, Agriculture and Local and Regional Affairs. Titled The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment, Resolution 1815 (2011), the committee’s report and recommendation go far beyond the guidelines recommended by the independent International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).

  ICNIRP has a long history of charges of setting standards which favour the communications industry, colllusion both as an organisation and personal vilification of Michael Repacholi, chairman emeritus and former coordinator of the WHO Radiation and Environmental Health Unit in Geneva. Microwave News accuses Repacholi of being an industry insider. Another ICNIRP expert is Prof. Anders Ahlbom, who, like Johansson, is based at the Karolinska Institute as head of the Division of Epidemiology and deputy director of the Institute of Environmental Medicine.

  The importance of the Council of Europe’s report is that it recommends changes to nearly all of ICNIRP’s recommendations and recognizes for the first time biological effects of electromagnetic frequencies on living plants, animals and human beings. In eight points, the statement notes:

  1. drafting an additional protocol to the European Convention on Human Rights concerning the right to a healthy environment. The recommendation includes implementation of the Aarhus Convention giving European citizens greater direct access to the legal system. (Ireland, for example, is a signatory but has failed to pass the enabling legislation.)

  2. electromagnetic fields of all frequencies represent one of the most common and fastest growing environmental influences

  3. As the number of base stations and local wireless networks increases, so does the radio frequency exposure of the population.

  4. non-ionising frequencies, be they sourced from extremely low frequencies, power lines or certain high frequency waves used in the fields of radar, telecommunications and mobile telephony, appear to have more or less potentially harmful, non-thermal, biological effects on plants, insects and animals as well as the human body even when exposed to levels that are below the official threshold values.

  5. the Assembly recommends that the ALARA or “as low as reasonably achievable” principle is applied, covering both the so-called thermal effects and the athermic or biological effects of electromagnetic emissions or radiation.

  6. there is still a lack of reaction to known or emerging environmental and health risks and virtually systematic delays in adopting and implementing effective preventive measures.

  7. the issue of independence and credibility of scientific expertise is crucial to accomplish a transparent and balanced assessment of potential negative impacts on the environment and human health.


  The eighth point is a list of recommendations, the most contentious of which is a direct challenge to ICNIRP. The Council of Europe calls to “reconsider the scientific basis for the present electromagnetic fields exposure standards set by the International Commission on Non-ionising Radiation Protection, which have serious limitations and apply “as low as reasonably achievable” (ALARA) principles, covering both thermal effects and the athermic or biological effects of electromagnetic emissions or radiation.” Taking the issue further still, the Council proposes a pro-active stance where citizens are to be warned of the potential hazards of the microwave / ELF / EMR technology – from cell phones to DECT phones – labeling as well as local zoning in the interest of safety.

  Meanwhile the International Agency for Research in Cancer met for a week long session in Lyon, France. The IARC’s Monographs are widely considered the ultimate standard for determining which chemical and physical agents can or may lead to cancer. The IARC decision on RF/MW radiation will likely govern official perceptions of the cancer risk from mobile phones for the foreseeable future. Founded in 1965, the agencyquickly became the ultimate authority on cancer-causing agents under the aegis of the World Health Organisation. The general principles of issuing monographs premble states: “The IARC Governing Council adopted a resolution concerning the role of IARC in providing government authorities with expert, independent, scientific opinion on environmental carcinogenesis. As one means to that end, the Governing Council recommended that IARC should prepare monographs on the evaluation of carcinogenic risk of chemicals to man, which became the initial title of the series.”

  It is membership of this group and their ties to industry that is under scrutiny. While it is reasonable to expect members of outstanding ability to work within the industrial sector, the lines of objectivity have, over time, become blurred, especially in the area of the wealthy communications sector. It it therefore of great significance that few of the members are independent scientists or outspoken critics of the microwave-based cell phone / masts / digital technology and the testing and usage of frequencies on an unsuspecting population.

  The interface between excluded independent voices like Johansson, Sasco and Panagopoulos was highlighted by the work of Swedish investigative journalist Mona Nilsson who revealed a serious conflict of interest by Dr. Anders Ahlbom. As head of the Division of Epidemiology and deputy director of the Institute of Environmental Medicine at the Karolinska Institute, Ahlbom was chairman of the ICNIRP Standing Committee on Epidemiology until 2008 and has been an ICNIRP member from 1995 until 2008.

  While the three genuine voices of concern were being demoted and discredited, controversial Repacholi, former head of the WHO EMF project now in business as an industry consultant, and Ahlbom were members of the expert group which authored “Health Effects of Electromagnetic Fields” for the Irish Department of Communications, Marine and Natural Resources in 2007. Their verdict: “So far no short or long term health effects have been found”. Their report includes references to psychological perceptions. Referring to other studies, the report states, “They concluded that EHS was unrelated to the presence of EMF.” The result is that electromagnetic levels in Ireland are as much as 1,000 times the previously accepted levels and the Royal College of Physicians in Ireland is predicting that half the Irish population will have “some form of cancer” by the year 2025.

  Ireland is the site of communications giant Ericsson’s only research facility outside of Sweden in Athlone, County Westmeath. Nilsson’s heavily footnoted investigation is particularly damning. The author of two books on mobile phones and health, she unearthed Ahlbom’s connection to his brother’s lobbying company in Brussels. “Professor Ahlbom created the lobby firm in 2010 together with his brother and sister in law who live in Brussels. The brother, Gunnar Ahlbom, is a telecoms lobbyist in Brussels since the early 90’s, and was already active in this field in 1998 when Professor Ahlbom participated in the setting of the controversial ICNIRP standards on radiation from different sources of non-ionizing radiation like wireless devices and cell towers.

  The company’s mission statement is to “do consulting business in the areas of EU affairs, particularly regulations and specifically telecommunications, IT, environment- and energy regulations as well as medical techniques, support public affairs and corporate communications and trade with stocks.”

  “Anders Ahlbom’s link to the telecom Industry through his brother and their common company is a straight-forward explanation of his systematic denial of health risks,” says Nilsson.

  She was about to post a press release on what she learned when Ahlbom announced he would not be going to the IARC meetingheld in Lyon, France 24 -31 May. Nilsson says that this is good news. “Ahlbom absolutely should not be on the IARC expert group,” she said.

  As a result of Nilsson’s disclosures, Ahlbom was asked to attend last week’s IARC meeting but not to chair it. He was invited to attend instead as an expert without voting rights and refused.

  Others with ties to industry include:

  René de Seze of the Fondation Santé et Radiofréquences which is half state funded and half supported by industry.

  Luc Verschaeve received a small research grant from the GSM Operators
  Forum on environmental effects of mobile phone base stations.

  Niels Kuster is President of the Board and shareholder of Near-Field Technology AG, a holding controlling the two companies SPEAG and ZMT that are active in development of near-field measurement instruments, simulation software and medical test equipment.

  Joe Elder is self-employed as a RF Bioeffects Consultant. He was employed by Motorola (until 2009) and his wife holds stocks from Motorola.

  Jack Rowley is employed by the GSM Association whose member companies use RF to deliver communication services.

  Mays Swicord worked as a consultant for Motorola. His participation as an observer in this IARC Monographs meeting is sponsored by the CTIA – The Wireless Association.

  Prof A. Lerchl, the highest ranking German in the mobile radiation protection officer, adviser to the federal government and the representative of the German state in international bodies, was denied participation in the Monograph meeting due to his alleged close links to the industry.

  The importance of the meeting is that after a seven year delay, the IARC was expected to interpret previously unreleased material in the form of another monograph which would finally establish the link between electromagnetic frequencies and cancer, particularlyacoustic neuromas and parotid gland tumours. Activists with the EMF Alliance, with board members in Holland, France, the U.K. and Norway, called for an extension in the release of a document called “”Non-Ionizing Radiation, Part II Radiofrequency Electromagnetic Field (includes mobile telephones)” on the basis that all the relevant data had not been released. To date, only the pooled 13 country data for glioma and meningioma (malignant brain tumours) has been released.

  “The full data set of IARC’s own Interphone Study has been available since 2004. To hold a meeting without the overall analysis of all the date from this study would be a travesty for science and public health,” claimed the Alliance.
  _____________________

  Meanwhile Prof. Olle Johansson appears to be another casualty of Rektor Harriet Wallberg-Henriksson’s authoritarianism at the Karolinska. Last year the bicentenary of the venerable medical university which selects the winners of the Nobel Prize in Physiology or Medicine, was soured by an acrimonious row. Twelve professors published an open letter claiming the prestigious institution was being threatened from within by Wallberg- Henriksson herself following the summary dismissal of molecular pathologist Karl Tryggvason from his position of research dean without notice or consultation, after an internal investigation concluded that he had tried to unduly influence a grant committee’s selection process. The committee was responsible for distributing a fund established by Tryggvason to support prominent Karolinska professors.

  The President of the Karolinska Institute is not without ties to private enterprise. She joined the Scientific and Medical Advisory Board of Cellastra, a San Francisco, California Stem Cell and Regenerative Medicine Company in 2008.

  But who could blame a lady with a penchant for high-profile displays of power and prestige? Where would the Karolinska Institute be, how could it justify the festivities surrounding the Nobel Prize without the sponsorship of Sony-Ericsson?
  _____________________

  Against this backdrop, Tuesday 31 May 2011 the IARC released the conclusion of its much anticipated meeting. In contrast to the recommendations the Council of Europe, experts, activists and victims, as well as the request to delay publishing a Monograph by the International EMF Alliance, the IARC accepted that there may be some risk and “less than sufficient evidence of carcinogenicity in experimental animals”. The panel accepted that there may be an increased risk for glioma, a malignant type of brain cancer, associated with wireless communications and assigned a 2B classification, admitting the possibility of a link between cell phones and cancer risk.

  The request to delay publication of the monograph went unheeded. A summary report will be published in The Lancet Oncology in July.

  Given the potential consequences for public health of this classification and findings,” said IARC Director Christopher Wild, “it is important that additional research be conducted into the long-term, heavy use of mobile phones. Pending the availability of such information, it is important to take pragmatic measures to reduce exposure such as hand-free devices.”

  Just who will conduct the additional research when critical voices are being silenced remains to be seen. On Monday, the day the IARC meeting ended, Prof. Johansson was led to his new “cell” by a university security guard.
  John Weigel is a member of the Alliance for Irish Radiation Protection

  Word Count: 3,200

  Contacts:
  League of European Research Universities
  Prof. Bernd Huber, (Chair),
  President of the Ludwig-Maximians-Universität München
  Geschwister-Scholl-Platz 1
  80539 München

  Karolinska Institute
  Harriet Walberg-Henriksson rektorssekreterare@ki.se

  Victor Segalen Bordeaux 2 University
  Président de l’Université, Manuel Tunon de Lara, president@u-bordeaux2.fr, Vice-Président Conseil d’administration, Antoine de Daruvar,
  antoine.daruvar@u-bordeaux2.fr,
  Vice-Président Relations Extérieures, Vincent Dousset,
  vincent.dousset@chu-bordeaux.fr,
  Vice-Président Conseil Scientifique, Alain Blanchard, ablancha@bordeaux.inra.fr,
  Vice-Président Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire Nicole Rascle
  nicole.rascle@u-bordeaux2.fr,
  Secrétaire Générale Corinne Duffau, secretariat.general@u-bordeaux2.fr,
  Agent Comptable Annick Pernot, agent.comptable@u-bordeaux2.fr

  The University of Athens
  Prof. T. Pelegrinis, Rector, rector@uoa.gr,
  Prof. A. Doukoudakis, Vice Rector of Academic Affairs & Personnel, vrec-aca@uoa.gr,
  Prof. Theodore D. Liakakos, Vice Rector of Student Care and International Relations
  vrec-stcir@uoa.gr,
  Prof. Th. Sfikopoulos, Vice Rector of Financial Affairs and Development
  vrec-fin@uoa.gr  Taaack ! – Mats Dämvik – för den ovanstående informationen.


  ”Johansson kallades till en administrativ möte där han fick veta att han skulle överge sitt kontor till förmån för mindre lokaler – på grund av ”personlig utveckling – enär han är en dålig vetenskapsman ”.

  Vem kommer att genomföra ytterligare forskning när kritiska röster tystas återstår att se. På måndagen, samma dag som IARC Sammanträdet avslutades, leddes professor Johansson till sin nya ”cell” av en av universitetets säkerhetsvakter.”


  Fy faen vad likt detta är – det som Karin Boye beskrivit i sin bok Kallocain 1940.

  Fy faen för den svenska modellen.

  Men likväl är jag in i märgen övertygad om – att docenten i neurovetenskap Olle JohanssonKarolinska Institutet (video ca 9 min) – olle.johansson@ki.se
  kommer att vinna den här striden i slutändan – därför att Mahatma Gandhi – lär ha sagt: ”First they ignore you, then they laugh at you, then they attack you, then…you win !”

  Olle är ju nu i vinnarläget som ”attacked”.

  Nu kan jag bara hoppas på att Olle hör av sig så småningom ifrån sin nya ”cell” – ifall han nu ej är fråntagen nätansluten dator och telefon också – som går att kommunicera ut på.

  Ha det… / Josef


  För Dig som är nyfiken på mera i sak om upprinnelsen till detta elände – så finns det HÄR.

  För Dig som har barn – och ej vill riskera att de får diagnosticerbar demens och/eller Alzheimers sjukdom vid 20-30 års ungdom – genom att Du har tillåtit användning av mobiler direkt an örat = direkt an deras fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorer – så kan jag rekommendera att Du tar god tid på Dig att ta del av mitt blogginlägg IT-SMOG = HJÄRN-SJUKDOMAR.

 127. Josef Boberg skriver:


  ÄR DET SÅ – ATT INFORMERA OM IT-SMOGENS HÄLSORISKER – KAN VARA EN MYCKET GOD AFFÄRSIDÉ FÖR IT-FÖRETAG ❓


  Hej Artur, Robert & Mattias m fl,

  Jag är morfar/farfar till fem barnbarn under 8 år – och har sedan mer än fem år tillbaka följt debatten på nätet – om huruvida bl a mobilen direkt an örat = hjärnan – hälsomässigt är att se som harmlöst eller ej. En förgrundsgestalt på sådan forskning i Sverige, sedan 1980, är professor Olle Johansson på Karolinska Institutet.

  Min egen konklusion av detta idag – är att mobilen direkt an örat = hjärnan – läcker så mycket elektromagnetism – att det BETYDANDE påverkar den elektromagnetiska och elektrokemiska hjärnan – som i sig kan leda till bl a hälsoförsämringar allmänt sett + olika former av cancer – i såväl hjärnan som sådan som i kroppen i övrigt + att Wi också kan bli ”dumma i huvet” av för mycket mobiltid direkt an örat = hjärnan.


  Det senare har jag egen erfarenhet av – enär jag flitigt under ca 1,5 år använde en Ericsson-mobil i slutet av 1980-talet. Resultatet av det blev att företaget A-SANDWICH jag då var vd för – sedan ca fem år tillbaka – gick in i en helt onödig konkurs + att min ”högra hand” i företaget, som också var flitig mobilpratare i samma typ av mobil, dog av cancer i huvudet ca tre år senare – drygt 50 år ung.

  Alla dessa hälsoeffekter är särskilt uttalade för barn och tonåringar – enär deras kranier ej är så förkalkade som vuxnas – och därmed skärmar av mobil-elektromagnetismen BETYDANDE sämre. Apropå detta – så är det så att vanlig gipsplattebit under IT-apparater påtagligt dämpar – eller kanske snarare ”suger upp” – det elektromagnetiska ”spillet” från IT-apparater – så det är att rekommendera. Både enkelt och billigt !


  WeKuData satsade ju när det var ”tummen ned” för IT-industrin framtid – och det har ju gått vägen – minst sagt. För närvarande råder ju ”tummen ned” för det mesta – som har med de hälsomässiga varningarna – för att livsvarigt leva med mycket tid med mobilen direkt an örat = hjärnan. Det kan ju bero på att de svenska myndigheterna i huvudsak går IT-industrins ärenden – som jag ser det.

  IT-företaget Maxicom i Borås – med Kalle Hellberg som vd – ser det i vart fall så också – och har i anledning av detta helt nyligen gjort ett stort utskick (ca 2700 brev) till skolor och lärare, med krav om totalt förbud för trådlös teknik i skolor och daghem. Utskicket var mycket omfattande, innehållande ett försättsblad och 10 bilagor = ett tjockt A4-kuvert. Mera i sak om det HÄR.


  ”Du kanske tycker att det är konstigt att ett företag som jobbar i telekombranschen och även säljer trådlösa produkter, går ut offentligt med att dessa produkter är hälsovådliga? Vi på Maxicom tror att vi är ganska ensamma om detta i Sverige (det är, lite skämtsamt, vi och systembolaget som uttalar ”köp inte våra produkter”), men anser att det är varje säljares skyldighet att upplysa kunden om dessa risker.

  Det är många i branschen som vet detsamma som vi, att den trådlösa tekniken utgör en stor hälsorisk, men man håller tyst om detta för att inte ”störa affärerna”, vilket väl är en fråga om moral. Vi vill ge dig insyn i problemet, så du kan ta ställning till om du vill utsätta dig själv och andra för dessa skaderisker (ingen kund har hittills varit negativ till att få ta del av denna information).” – slut citat härifrån.


  Såvitt jag förstår så går det mycket bra för Maxicom – trots – eller måhända tack vare – att dom öppet flaggar med MYCKET sakinformation om IT-myntets baksida = IT-smogen. Men ETT sådant företag i Sverige blir ju ändå lite av en ”piss i Mississippi”. Så nu undrar jag över ifall WeKuData skulle kunna fundera över att bli nummer TVÅ – i en senare lång rad av sådana IT-företag – som säljer över disk direkt till konsument ❓

  God affärside ❓

  Med bästa IT-hälsning från Josef


  Anm.
  Det ovanstående skickat som email till WeKuData den 3 november 2011.

 128. ama skriver:

  Hur kommer det sig att vansinniga människorna skriver så fantastiskt mycket text? Totalt snömos förstås, men varför krävs det stora drivor av det?

 129. Paul Holm skriver:

  Bra information, det måste bli ett slut på idiotin med mikrovågor som skadar allt levande…

 130. Josef Boberg skriver:


  Jo… – Paul
  – det håller jag till fullo med Dig om – och: ”Ifall Wi spottar på en sten tillräckligt länge – så blir den ju blöt till slut !”

  Därför kommer att fortsatt göra så gott jag kan – så länge jag kan ta mig till tangentbordet och trycka på knapparna – för att sprida information om IT-myntets baksida.

  Mina bevekelsegrunder för detta är – att jag har fem barnbarn under tio år – och min nuvarande särbo likaså – och dom ligger ju risigt till, minst sagt… 😥 – ifall deras föräldrar ej tar det här med mobiltelfonins uppenbara risker på allvar.


  Jag såg en uppgift häromdagen om att av jordens befolkning om ca 6 miljarder – så skulle ca 5 miljarder ha tillgång till mobiltelefon.

  Jag tycker siffran är något i överkant – men ifall det är så – så är ju det här med framförallt mobilen direkt an örat = direkt an den ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnan – ett globalt bekymmer av dignitet – därför att mobilen direkt an örat = hjärnan – kan göra oss ”dumma i huvet”.


  Det här med att människor dör av t ex cancer – p g a flitigt mobiltjabbande – drabbar ju ej så många – och det bekymret är ju ”löst” när dom är gravsatta. Men vad gör Wi med alla som drabbas av att bli ”dumma i huvet” = sådana som får diagnosticerbar demens och/eller Alzheimers sjukdom – som i övrigt är fysiskt alerta ❓

  Säg att ca 20-30 % av dagens barn och tonåringar – om 10-15 år råkar ut för det – så innebär det att Wi då varje år får 20-30 000 nya tokstollar som samhället skall ta hand om på institutioner (galna människor kan ju ej gå lösa). Bortsett ifrån den gigantiska mänskliga tragiken i detta – hur skall samhället ha råd med det ❓


  Att Wi kan bli ”dumma i huvet” av att ha mobilen direkt an örat = direkt an hjärnan – vet jag utifrån egna gjorda erfarenheter för ca 24 år sedan. Jag hade då en Ericson mobil under ca 1,5 år – som jag flitigt använde. Det gjorde mig så ”dum i huvet” – att det företag jag då var vd för sedan ca 5 år tillbaka – vanstyrdes till en helt onödig konkurs.

  Min högra hand i företaget hade samma sorts mobil – och han dog ca tre år senare i huvudcancer – drygt 50 år ung. Efter detta så var jag HELT utan mobil i ca 10 år = jag frisknade till – som jag själv ser det. När sedan mobil blev aktuell igen – så använde och använder jag den fortvarigt enbart undantagsvis – och ALLTID med hörsnäcka ansluten.


  Jag ”gråter” när jag ser dom flesta av dagens ungdomar med mobilen ständigt påslagen och massor med timmar direkt an örat = direkt an hjärnan – därför att deras kranier är ej så förkalkade som vuxnas och ”skärmar av” = mobilernas elektromagnetism går ”rakt in” i deras hjärnor och ställer till det. Mera om det HÄR.

  Dom flesta kommer att ”överleva det” – men på tok för många kan få livsbegränsande skador av det – ifall SSM ej på stört slutar upp med att komma med motstridiga budskap, tyvärr tyvärr… 😥


  Mera om detta LivsViktiga ämne HÄR och ej minst HÄR.

 131. intelligentunion skriver:

  Hmm.. Kanske frånvaro av mobiltelefon måste vara ett krav för medlemskap i Intelligent Union i framtiden. För om alla blir hjärnskadade, av överanvändning av dessa är det ju ytterst allvarligt att låta mobilanvändare styra landet ex. genom Aktiv Demokrati eller något annat parti också för den delen. Frågan är ju dock om man själv som mobilanvändare, förstår sig på sin egen mentala begränsning efter skadan s.a.s. är skedd. Hur får man själv reda på ifall man är mentalt störd? Hmmm.. Jag får helt enkelt fråga min omgivning…och sedan återkomma med så bra svenska som jag bara kan uppbringa…. Bäst att fråga folk som inte äger en mobil…

 132. Josef Boberg skriver:

  ”Frågan är ju dock om man själv som mobilanvändare, förstår sig på sin egen mentala begränsning efter skadan s.a.s. är skedd.”

  Knappast troligt – som jag ser det.

  GOD FORTSÄTTNING AV 2012

 133. Ja. GOD FORTSÄTTNING AV 2012. Valsamverkan rinner ut i sanden igen….http://valsamverkanspartiet.wordpress.com/

 134. Josef Boberg skriver:

  Simma lugnt – Martin – för det är ju mer än 2,5 år kvar till nästa val.

 135. Hur ser din tidplan ut?
  Tag med partikongresser i ditt resonemang!
  Tag med att fler vill bli med om vi blir en stor grupp tidigt!
  Tag med att vi ska kunna enas och att denna process kan ta tid!
  Tag med att medlemmarna i de olika partierna ska kunna byta ut ledarskapet i fall ledningen envisas med att inte vilja valsamverka sig in i riksdagen!

  Jag räknar personligen med att 2,5 år kan vara på håret!
  Hur resonerar du om tiden?

 136. Josef Boberg skriver:

  ”Hur resonerar du om tiden?”

  Var sak finner sin tid ❗

 137. Jag kan alltså inte räkna med att du hjälper till att uppmuntra AD att kontakta ex. Gröna Partiet som verkar vara helt på hugget om Valsamverkan redan nu? 🙂 Mycket intressant. Varför inte ta tillfället i flykten?

 138. Josef Boberg skriver:

  Dina slutsatser får stå för Dig.

 139. Jag tar frågan direkt till folket 🙂 genom AD.

 140. jessica skriver:

  Jag försökte slippa detta i ett fritidsområde som kämpat för det i åratal – jag betraktades som jag inte begriper att det är orsaken till att rädda liv. Så jag bryr mig inte om människoliv enligt ordföranden i det bostadsområdets skriftliga meddelande till övriga i området. Jag är en sådan där miljönisse framför rädda människoliv som sagt – jag ringde när jag var i akut kris till sjukhuset och blev nekad ambulans och hade enligt deras egen utsago dött om jag inte kommit dit personligen. Ambulans är viktig, telefon även viktig men som sagt personalen som jobbar där är än viktigare.

 141. Josef Boberg skriver:

  Tips – det finns en jurist som specialiserat sig på den hälsobelastande IT-smogen = juristen och civilingenjören Mats Dämvik.

  HÄLSAN ÄR EJ ALLT – MEN UTAN HÄLSAN FÅR ALLT ANNAT UNDERORDNAD BETYDELSE

 142. Josef Boberg skriver:


  DEL 1 – SMARTA MOBILER ÄR OSMART ATT ANVÄNDA – SÄRSKILT FÖR BARN ❗ DEL TVÅ HÄR

  OM FUNGERANDE ALTERNATIV BOT AV CANCER I SLUTET AV TEXTEN.


  Video om hur grundlurade Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla ÄR – av den globala pyramidtoppen;

   http://www.youtube.com/watch?v=OvE7WWuJp-U&feature=


  Strålningsmätning på en ”smart mobil” här (video ca 5 min). Har nu SSM = StrålSkyddsMyndigheten SLUTGILTIGT övergett den lagstadgade försiktighets-principen – till förmån för av IT-industrin beställd forskning – och hur kommer framförallt barnens elektromagnetiska- och elektrokemiska hjärnor att klara det


  ”Hej! Så är det då fredag och en arbetsam helg väntar som vanligt. Här kommer info nr 12-35, den 10/8”:

  (från Kalle Hellberg, Maxicom via email kalle@maxicom.se )

  1. Polisman Rogers senaste lägesrapport
  2. Magnetfält mot foster ökar risk för fetma
  3. Petition att skriva på
  4. Vill styra din hjärna
  5. Om mobilstrålning och ökningen av hjärncancer
  6. Mobilstrålning påverkar spottkörtlar
  7. Har vi magnetiska sensorer i våra kroppar?
  8. Vad händer om mobilen ger dig en hjärntumör?
  9. Hotande hälsokris – Trådlös teknik och förgiftning…
  10. Mobilindustrin största förorenaren på Jorden
  11. WiFi påverkar hjärtat – video
  12. Mobilen kan trigga ADHD mm
  13. Inga strålande länkar……

  Trevlig helg!
  M v h Kalle H.

  ………………………………………………………………………………………………

  1. Polisman Rogers senaste lägesrapport

  Hej alla!

  Jag hade tänkt skriva tidigare men har avvaktat ett besked från läkaren som inte kommer, därför skriver jag nu och får återkomma när läkaren har det saknade beskedet.

  Den 13 juli gjorde jag en ”special-MR” (MR=magnetresonanstomografi eller s k magnetröntgen) där ev. blodgenomströmning skulle kunna ses för att avgöra om det som sågs på tidigare MR var en kvarvarande tumör eller gamla operationsskador och ärrbildningar i vävnader.

  Jag fick reda på resultatet av denna MR redan 6 dagar senare och läkaren som fått ett skriftligt utlåtande av röntgenläkaren var mycket optimistisk och tyckte det såg mycket bra ut då området inte hade ökat det minsta jämfört med den förra MR:n vilket hon såg som mycket positivt.

  När det gällde blodgenomströmningen fanns det ”viss blodgenomströmning”. Vad det innebar kunde hon inte svara på, inte heller exakt på hur stort detta område var. Redan efter operationen talades det om mikroskopiska rester kvar som inte kunde ses under operationen. Självfallet ville jag ha reda på vad viss blodgenomströmning innebär. Är tumören på väg att dö ut eller kan det vara av strålningen skadad vävnad? Likaså om det ”mikroskopiska” innebär några mm stort eller större. Läkaren bad om ett skriftligt förtydligande av röntgenläkaren på min frågeställning och skulle återkomma inom kort, men inget svar eller samtal om att svaret kommer att dröja har kommit.

  Svensk sjuk vård må vara bra inom vissa områden, men dit hör definitivt inte information till patienten och behandling av Borrelia (bakterier/infektion av fästingbett.) Bristen på information har varit påtaglig under hela mitt sjukdomsförlopp. Borrelia behandlas i Sverige på ett ålderdomligt sätt utan att ta till sig de framgångsrika behandlingsmetoder som bl a används i Tyskland. Därför får många lida oerhört i åratal helt i onödan.

  Men jag återkommer så snart jag har fått besked. Det som händer härnäst är att jag har en cellgiftsbehandling kvar, i september ska det göras en ny MR. Beroende på vad den visar bestäms vad fortsättningen blir. Ny operation, ny strålning, annan sorts cellgifter är teoretiska möjligheter men det som det kommer att gälla är att jag får besked om att allt är borta och jag kan börja jobba igen. Något annat alternativ finns inte. Det finns inte något främmande i min kropp som kan överleva mina intentioner, meditationer, energihealingar och allt det jag stoppar i mig från naturens skafferi, en del gott, en del smakar rena giftet, men det är undergörande. Och ett eller tio skratt så man kiknar om dagen är undergörande. Att se på Pang I Bygget eller gamla Monty Python-shower underlättar. Spam, spam, spam and spam…

  En del personer har kommit till på sändlistan, därför vill jag göra ett upprepande om tumören jag drabbats av. Den heter Glioblastoma Multiforme och är av grad 4. Den drabbar en på flera hundra tusen invånare i Sverige, så den är relativt ovanlig än så länge. Grad 4 är den värsta sorten, den är oerhört aggressiv, vill bara sprida sig vidare till andra delar av hjärnan. Den är obotlig/kronisk, vilket innebär att även om den är borta nu kan den när som helst komma tillbaks. Risken är störst om immunförsvaret går ner eller kroppen annars utsätts för någon sjukdom eller annat som belastar den. Därför kommer jag resten av mina år, ungefär 48 år till, genomgå ny MR var 3:e eller 6:e månad, vilket får jag själv avgöra. Jag kommer också att se till att hålla mej frisk och i fysisk toppform. Cancerformen är dödlig och snittöverlevnadstiden är mycket låg, drygt 12 månader.

  Jag hade redan när jag fick beskedet i januari i år bestämt mig för att dra cancern vid näsan och krossa den. Och jag ska bli ett levande exempel på att det går att överleva denna cancer och bli 95 år gammal.

  Att överlevnadstiden är så kort tror jag kan bero till ganska stor del av den statistik läkarvetenskapen lämnar. Anta att 2 personer med samma allvarliga sjukdom får besked om detta av läkaren men till den ene säger läkaren att personen har 3 månader kvar att leva. Personen tar emot detta och ställer in sig på att dö om 3 månader.

  Den andra personen får besked om att sjukdomen är allvarlig men att chanserna är goda att med medicinsk hjälp och patientens egna vilja att leva i många år till och det finns personer som lever fortfarande efter 20 år. Vilken person tror ni har bäst chanser?

  Vad som är bra är att jag fått se bilder från tidigare MR. Till alla belackare och tvivlare kan jag säga att det minimala kvarvarande inte är min hjärna, vilket många hävdar och jag har själv emellanåt tvivlat under åren på att jag varit utrustad med en normalstor hjärna, men nu har jag svart på vitt att storleken är som den ska vara. Om sedan funktionen är 100-procentig i vissa avseenden kvarstår att utröna…

  Slutligen vill jag än en gång varna och påminna vad ni kan göra för att skydda er och era nära kära. Jag och andra har mätt strålningen på telefoner. Alla s k smart-phones, oavsett om det är iPhone, Samsung, Ericsson eller andra märken, strålar något alldeles gigantiskt jämfört med förra generationens mobiler och det även på flera meters avstånd. Med sådana telefoner hjälper knappast handsfree även om strålningen avtar med avståndet. Intill en iPhone är strålningsnivån ca 2 watt medan nivån på min gamla Ericsson är ca 200 mikrowatt. Det innebär att exponeringen mot huvudet på en iPhone är 10 000 gånger högre ! På Ericsson-telefonen på ett avstånd av ca 50 cm med handsfree får huvudet i stort sett inte motta någon strålning alls medan det på en iPhone inte sjunker mycket på det avståndet. Och då ska man veta att redan Ericssons ”låga” strålning är många gånger högre än den man vet kan ge DNA-skador på råttor i djurförsök.

  Därför, använd inte smart-phones men fram för allt, ge inte era barn sådana telefoner ! Jag förstår att det kan vara svårt att säga till dem att de inte får använda den om de redan fått den, men ta striden! Barn är mycket känsligare än vuxna beroende på tunnare skallben. Det är inte bara när man ringer som smart-phones strålar. Även vid surfning strålar den självklart men även vid icke aktiv användning kopplar en smart-phone upp sig minst var 5:e minut för att kolla av ny program-vara, hämta hem nyheter m m, utan att man är medveten om det. Många barn har den intill sig i sängen och det innebär att kroppen kontinuerligt får ta emot kraftig strålning under hela natten också förutom att de sällan skiljs från den dagtid.

  I USA är det starka krafter som verkar för en varningstext på mobiltelefoner liknande den som finns på cigarretter samt sänkta gränsvärden. Mobilstrålning är sedan 2011 klassad av WHO:s cancerforskningsorgan IARC som möjligen cancerframkallande, i samma klass som bl a bensinångor och bly.

  Leif Salford, professor i Lund, som gjort studier ang mobilstrålning och från trådlösa hemtelefoner säger att det som pågår just nu över hela jorden är världens största biologiska experiment utfört på människor och som vi inte vet utgången av. Han har själv i tidigare studier visat att låga nivåer strålning öppnar den s k blod-hjärnbarriären vilket i klartext innebär att giftiga molekyler, som normalt skulle stoppas, fritt får tränga in i hjärnan och på sikt utveckla bl a Alzheimers och andra neurologiska sjukdomar.

  Den svenska professorn i onkologi vid Örebro universitetssjukhus, Lennart Hardell, som är en av få svenska forskare som inte är köpt och betald av mobilindustrin, har en blogg där han fortlöpande publicerar och kommenterar olika studier om mobilstrålning. Bloggen som är mycket lättläst även för den som inte är tekniskt insatt och redovisar de medvetna brister som de köpta forskarna har i sina studier för att visa på strålningens ofarlighet finns här: http://lennarthardell.wordpress.com

  Carpe diem
  Roger

  ………………………………………………………………………………………………

  2. Magnetfält mot foster ökar risk för fetma

  http://www.naturalnews.com/036732_magnetic_fields_exposure_obesity.html

  ………………………………………………………………………………………………

  3. Petition att skriva på

  Miljösjuka ska inte osynliggöras som psykfall….

  http://www.avaaz.org/en/petition/Miljosyge_skal_ikke_usynliggores_som_psykisk_syge_De_skal_udredes_af_speciallaeger/?

  ……………………………………………………………………………………………..

  4. Vill styra din hjärna

  http://www.naturalnews.com/032088_mind_control_drugs.html

  Industrin tar över din hjärna

  http://www.naturalnews.com/036740_Big_Pharma_bioelectric_implants_medical_trends.html

  ……………………………………………………………………………………………

  5. Om mobilstrålning och ökningen av hjärncancer

  http://phmiracleliving.com/Articles/2006-10-27-CellBrainCancer.html

  …………………………………………………………………………………………….

  6. Mobilstrålning påverkar spottkörtlar

  http://www.drbicuspid.com/index.aspx?Sec=sup&sub=hyg&pag=dis&ItemID=310984&wf=47

  ……………………………………………………………………………………………..

  7. Har vi magnetiska sensorer i våra kroppar?

  Är det därför vissa kan känna strålning?

  http://prd34.blogspot.se/2012/07/discovery-of-magnetic-sensors-in-fish.html

  ……………………………………………………………………………………………..

  8. Vad händer om mobilen ger dig en hjärntumör?

  ”Jag ser 10 till 20 nya patienter varje vecka och minst en tredjedel av dessa patienters tumörer finns i området i hjärnan runt örat. Som en neurokirurg kan jag inte bortse från detta faktum och medan jag personligen tror att det finns en koppling mellan hjärntumörer och EMR exponering….”

  http://www.thepunch.com.au/articles/what-if-your-mobile-phone-is-giving-you-brain-cancer/

  ……………………………………………………………………………………………..

  9. Hotande hälsokris – Trådlös teknik och förgiftning…

  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=31816

  ……………………………………………………………………………………………..

  10. Mobilindustrin största förorenaren på Jorden

  http://mieuxprevenir.blogspot.se/2012/07/mobile-phone-industry-is-greatest.html?spref=fb

  ……………………………………………………………………………………………..

  11. WiFi påverkar hjärtat – video

  En reprisvideo om faran med WiFi i skolan (och hemma). WiFi orsakar hjärtproblem, huvudvärk och andra neurologiska sjukdomar hos barn.

  ……………………………………………………………………………………………..

  12. Mobilen kan trigga ADHD mm

  http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2012/07/04/cellphone-radiation-may-cause-adhd.aspx

  ……………………………………………………………………………………………

  13. Inga strålande länkar……

  Människans intrång på planeten Jorden – inte så strålande…….

  Hela vår utveckling på 2 minuter, video

  http://manneli.com/movies/Nature/Our%20Story%20In%202%20Minutes.htm

  Och för att anknyta till de lögner vi matas med dagligen, om t ex Syrien

  http://blog.alexanderhiggins.com/2012/08/08/captured-uk-journalist-none-rebels-syrian-163581/

  slut citat av email. Pålänkningarna av texten är gjorda av Josef – och vidare om detta LivsViktiga ämne kan Du ta del av här.
  ……………………………………………………………………………………………


  ”Hej ! Här kommer info nr 12-18, den 25/4-12:”

  (från Kalle Hellberg, Maxicom via email kalle@maxicom.se )

  1. Lite om gårdagens ”Skolministeriet” i P1
  2. Detta visste Wi väl – Internet förändrar hjärnan
  3. Kräver förbud för mobil i bil
  4. Allt fler unga till psyket
  5. Taklampan det nya bredbandet
  6. Får ditt barn cancer av mobilen ?
  7. Inte bara i Sverige – mast är hälsorisk
  8. Om Bruntland är psykfall, vad är då Repacholi
  9. Fukushima på väg mot global katastrof – media tiger
  10. Telefonledningar på landet ska bort
  11. Lägesrapport från polisman Roger

  M v h Kalle H.


  1. Ni som hörde programmet i går kväll vet hur det lät, ni som inte gjorde det kan höra här (klicka på bilden) http://www.ur.se/Produkter/168031-Skolministeriet-Stralande-skola. Det var enligt mamman en hel del bortklippt från inspelningen.

  En medlem i min sändlista har ringt till programledaren och undrat varför inte jag var med och fått till svar att hans chef hade förbjudit det. Anledningen skulle vara att jag var företagare och bl a sålde instrument att mäta strålning med. Det var nog ingen orsak han kommit på själv…SSM-folket känner mig väl….

  Jag har ännu inte hört något från radion ang lördagsprogrammet i P4 kl 11.30, som jag också skulle medverka i, inget svar trots flera mail…jag är nog inte ”godkänd”, hi-hi…

  Mamman till den elöverkänsliga dottern ska bli kallad till skolan för utredning om hennes skäl till att hindra dottern att gå till skolan, att dottern blir sjuk av strålningen där är inget skäl till frånvaron. Rektor, klasslärare och skolläkare ska medverka mot modern. Och vem är då skolläkare, jo naturligtvis den barnläkare som har visat sina ”framfötter” förr i många sammanhang, Mats Reimer, här följer några länkar till hans blogg, denne VoF-medlem är mycket flitig i sitt bloggande (undrar när han hinner jobba för sin höga lön, ska Wi verkligen betala våra skatter till en sådan stofil ? ):

  Här följer ett litet urval av hans bloggande, om elöverkänslighet, han lägger sig för övrigt i de flesta ämnen…läs och ”njut”….


  http://www.dagensmedicin.se/blogg/mats-reimer/laringngvarig-skolfraringnvaro-aumlr-oftast-skolvaumlgran/

  http://www.dagensmedicin.se/Pages/Blogs/BlogPostView.aspx?id=111331

  http://www.dagensmedicin.se/Pages/Blogs/BlogPostView.aspx?id=111150

  http://www.dagensmedicin.se/Pages/Blogs/BlogPostView.aspx?id=110981

  http://www.dagensmedicin.se/Pages/Blogs/BlogPostView.aspx?id=110816

  http://www.dagensmedicin.se/Pages/Blogs/BlogPostView.aspx?id=110410

  http://www.dagensmedicin.se/Pages/Blogs/BlogPostView.aspx?id=110280

  http://www.dagensmedicin.se/Pages/Blogs/BlogPostView.aspx?id=109867

  http://www.dagensmedicin.se/Pages/Blogs/BlogPostView.aspx?id=108717

  http://www.dagensmedicin.se/Pages/Blogs/BlogPostView.aspx?id=108375

  http://www.dagensmedicin.se/Pages/Blogs/BlogPostView.aspx?id=107790

  http://www.dagensmedicin.se/Pages/Blogs/BlogPostView.aspx?id=107579

  http://www.dagensmedicin.se/Pages/Blogs/BlogPostView.aspx?id=107138

  http://www.dagensmedicin.se/Pages/Blogs/BlogPostView.aspx?id=106987


  2. Doktor Reimer är beviset… http://svt.se/2.22584/1.2780661/sa_forandrar_internet_hjarnan

  3. http://www.mentoronline.se/iuware.aspx?pageid=132580&ssoid=153782

  4. http://www.sn24.se/artikel/psykisk-ohalsa-okar-bland-unga-man

  5. http://www.idg.se/2.1085/1.444382/taklampan-det-nya-bredbandet

  6. http://www.express.co.uk/features/view/315856/Is-your-child-s-mobile-giving-them-cancer

  7. http://allafrica.com/stories/201204200131.html

  8. http://www.emfacts.com/2012/04/if-brundtlands-problem-is-psychsocial-what-is-repacholis

  Varför psykopater styr vår värld… http://www.dailykos.com/story/2011/09/10/1015320/-Why-High-Functioning-Psychopaths-Rule-The-World

  9. Se videon… http://kristofferhell.org/2012/04/fukushima-mansklighetens-damoklessvard

  10. http://www.nyheterna.net/nyheter/Hoegsby/Telefonledningar-paa-landsbygden-ska-monteras-ner


  11. Hej !

  Nu är det snart dags för en ny behandlingsperiod på 5 dagar med cellgifter efter drygt 3 veckors paus. Som jag tidigare bestämt hade jag inga problem med den första tunga behandlingen med tredubblad dos cellgifter mot tidigare. De enda biverkningar jag hade var att jag blev ganska trött, så fort jag skulle vila mig och läsa eller lyssna på musik blev det en power-nap i stället. Och så tappade jag aptiten och det tog ca två veckor innan den kom tillbaks. Det var inte så att jag mådde illa på minsta vis men aptiten försvann och efter 5-6 timmar utan mat fick jag tvinga mig själv att äta lite.

  Tro det eller ej, men för att få bästa möjliga effekt av behandlingen har jag slutat med allt vad godsaker heter, fastlagsbullar, glass, kakor och allt socker är bannlyst, liksom lite större mängder öl och rött vin. Gin och whisky är dock alkoholdrycker som är OK då dessa gränsar till att vara basiska ”livsmedel”. Jag ska undvika allt som är surt enligt PH-skalan. Men på så sätt kanske målet med magrutor till sommaren är lättare att uppnå.

  Kanske inte smidigt men det var jävligt roligt, en bekants bekant frågade mig hur jag mådde av behandlingen. Denne bekant är lite överviktig, eller på ren svenska smällfet, har själv tuggat i sig varje mikrogram, skiter fullständigt i det och skulle utan vidare kunna skänka bort 80 kg till bättre behövande utan att det skulle gå någon nöd…. På frågan svarade jag att det gick bra men att aptiten försvunnit men det gjorde inget för jag hade 2-3 kg vinterspäck att ta av. Jag fick bita mig hårt i kinderna för att kunna hålla mig allvarlig. Det kom ingen kommentar alls… Kanske elakt tänkt och att utnyttja sjukdomen, men jag tänkte som så att det går ju inte att bli arg på en som är sjuk… och jag kunde bara inte låta bli…

  Igår var jag på Arbets- och Miljömedicin i Lund, dit jag blivit remitterad av företagsläkaren på Feelgood. Inriktningen där var hur arbetsplatsen kunde förändras, inte med tanke på mig direkt utan på hur kolleger kunde lugnas. Med vid samtalet var en läkare som inte kunde det minsta om strålning och en yrkeshygieniker som var ”specialist” på strålning. Där fick jag reda på att yrkeshygienikern kunde komma ut till arbetsplatsen och informera att denna strålning poliser utsätts för i bl a fordonen var helt ofarlig då den låg under gränsvärdena (mer om detta längre ner) och att mina hudutslag som andra läkare för fyra år sedan konstaterat vara hudsjukdomen Rosacea och att mina sömnproblem som uppstod ungefär samtidigt som hudutslagen och som gjorde att jag kunde vara vaken 48 timmar i sträck var psykologiska problem.

  Jag stressade upp mig själv och han drog parallellen till påstått elöverkänsliga som påstår att de för hudrodnader av än det ena än det andra som har med el att göra, men som inte kan bevisas vid blindtester. Att problemen sedan försvann när jag fick inre tjänst men att hudproblemen återkom utan att jag visste om att företagsgrannen i Polishuset installerade ett trådlöst nätverk, förklarade han vara psykiska besvär då jag stressade upp mig själv. Hur kan jag stressa upp mig för ett trådlöst nätverk jag inte känner till ? Jag blir nog skickad till psykolog för att få beteendekognitiv terapi då denna form av vård brukar ges till elöverkänsliga. En vård som de ändå vet aldrig hjälper. Det enda som hjälper är att ta bort grunden till problemet men det vill ingen höra talas om. Jag ställde aldrig frågan men jag borde kanske gjort det om min tumör också var psykologiskt betingad…

  Jag håller fortfarande på att läsa på om detta med strålning och vad Wi utsätts för dagligen vare sig Wi vill eller inte. Hela vårt samhälle, speciellt i tätorterna är så förorenat av mestadels strålning från mobilbasstationer. Jag har inte tänkt på det innan jag intresserade mig för det men dessa master finns överallt. De ses ofta på vanliga radiomaster, på skorstenar eller högst upp på tak och de är ofta vita eller gråa avlånga master, ca metern långa och några dm breda. De liknar mer en högtalare med tyg på fronten än en mast. Dessa förorenar något otroligt mycket och att befinna sig dagligen i deras riktning är direkt hälsovådligt även om de myndigheter som ska se till att skydda oss säger att dessa är helt ofarliga och långt under gränsvärdena. Mer om detta senare.


  Men vad alla kan och vad jag anser alla ska göra för att minimera strålningen Wi utsätts för är följa dessa råd:

  Ta bort alla trådlösa telefoner i hemmet. Bas-enheten, ofta den enhet som är laddare också, strålar på maximal effekt dygnet runt, oavsett om Wi pratar eller inte medan telefonerna strålar enbart när Wi pratar. Jag har mätt på trådlösa bas-enheter och strålningen de avger är samma typ som från mobiltelefoner men så mycket starkare. Ett värde på upp till 10 mW per m2 (milliWatt) är inte ovanligt. Det är avsevärt mycket kraftigare strålning än de flesta mobiltelefoner och då ska man veta att det påvisats skador på bl a cellers DNA vid strålning många många gånger lägre. Ett rekommenderat högsta värde från oberoende experter är 10 mikroWatt per m2.

  Inaktivera det trådlösa modemet eller routern hemma och dra kabel. Då fås dessutom en mycket stabilare och snabbare uppkoppling. Tänk på att visa modem som tillhandahålls av operatörerna, bl a Bredbandsbolaget, har den trådlösa WiFi:n aktiverad som standard och det måste man ringa till operatören så att de ska kunna avaktivera det på distans. Alla routrar kan man själv logga in på och avaktivera. Behövs hjälp, kontakta mig så hjälper jag till. Om det av någon anledning inte går eller kabel inte vill dras, dra åtminstone ur nätsladden till routern nattetid så att den viktiga nattsömnen inte förstörs av att hjärnan och kroppen bestrålas under sömnen.

  Undvik att tala i mobiltelefon så mycket det går, använd den fasta telefonen i stället. Vid mobilsamtal använd handsfree. En vanlig standard handsfree som finns att köpa överallt tar dock bara bort strålningen med ca hälften då kabeln till örat leder mycket av strålningen från antennen. Det finns en speciell variant av handsfree där det är en luftslang där ljudet leds i via minihögtalare de sista decimeterna som tar bort strålningen till ca 98%. Jag har själv en sådan och den kan jag verkligen rekommendera, kan köpas enbart här: http://www.maxicom.se/MaxiSafe.php

  Håll telefonen utsträck från kroppen vid samtal och täck inte över antennen med handen. Antennen finns oftast i toppen av telefonen. Ha inte mobilen påslagen intill sängen för att ha som väckare eller annat och ha den aldrig under kudden vilka många ungdomar har idag. En mobil kontaktar med jämna mellanrum alltid en mast för att berätta ”var den är” och har man den under kudden kommer huvudet skärma av och göra att förbindelsen tappas och då skickas en mycket stark sändning ut från telefonen som då går rakt in i huvudet.

  Om det är dålig täckning på platsen du ska ringa från, flytta några meter eller gå ut från betongutrymmen o d. Ju sämre täckning, desto kraftigare strålning från telefonen. Detta är än viktigare med s k smartphones. Om de är smarta gäller det i varje fall inte att skydda användaren. Alla sådana har ett flertal appar och oavsett om användaren vill det eller inte ringer en sådan telefon minst var femte minut under en viss tid upp en bas för att kolla om det finns nyare programvaror, hämta hem nyheter, väder m m. Jag har mätt på flera iPhones och de sänder med en betydligt kraftigare signal än de flesta ”gammaldags” telefoner jag mätt på. Det innebär att går man med en sådan på sig eller har intill sig på sängborden kommer en kraftig signal med en nivå avsevärt över den nivå undersökningar visat ge skador, i stort sett hela tiden skickas in i kroppen.

  Den myndighet som ska se till att skydda oss, Strålsäkerhetsmyndigheten, http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Allmanhet/Magnetfalt–tradlos-teknik/Mobiltelefoni/Mobilrad säger på sin hemsida att det visserligen finns resultat på att mobiltelefoni efter tio års användande kan orsaka hörselnervstumör, att resultaten är osäkra men manar till försiktighet. Är det farligt eller inte. Men givetvis nämns inte med ett ord om att smartphones sänder var femte minut även under natten, där talas bara om vanliga telefoner som sänder ca var fjärde timme. Sidan uppdateras fortlöpande men ingen uppdatering har gjorts sedan 2010-07-07. Kanske inte så konstigt då tillverkarnas nya dragplåster är just smartphones.

  Använd inte s k babyvakt. Den sänder också trådlöst konstant och de om har en sådan vet att larmet liksom en trådlös telefon har lång räckvidd vilket innebär att strålningen barnet utsätts för är konstant och högt. Vill man vara rädd om sitt barn anser jag man är mer rädd om barnet om larmet går i Sverkers soptunna.

  Läsplattor, t ex iPad-2, har både inbyggt trådlöst WiFi modem och 3-G modem. En sådan platta strålar kraftigt. WiFi antennen som sitter nere till vänster ger kraftig strålning ifrån sig. 20 cm framför skärmen 3-5 mW per m2 (milliwatt), 20 cm från skärmen ca 14 mW per m2. Det är mer än 1000 gånger högre än det värde som rekommenderas som högsta värde av oberoende experter. Än värre är 3-G antennen som sitter i mitten till höger under ramen. 5 cm från skärmen är det 400-1600 mW per m2, 20 cm ifrån har det sjunkit till 50-280 mW per m2 men även 2 meter ifrån är strålningen 3-5 mW. I början och slutet av ett meddelande är det korta kraftiga spikar som kan vara över 2 W per m2, d v s upp till 100 000 gånger kraftigare strålning än som kan rekommenderas.

  Dessa värden gäller vid dålig täckning, 1-2 ”staplar” av totalt 5. Vid 5 staplar är värdet mycket ”bättre”, 1 mW per m2 men det är ändå långt över rekommenderat max värde på 10 mikrowatt per m2. Alltså, använd inte 3G på läsplattan under dåliga förhållanden och stäng av WiFi om det ändå inte behövs. Ett trådlöst modem säker under ca 1,5 sekund varje minut av om det finns ett trådlöst modem i närheten det kan koppla upp sig mot även om det inte finns något tillgängligt.

  Tänk på att barn upp till ca 18 års ålder och foster är mycket känsligare än vuxna. Barns kroppar har visat sig absorbera all strålning de utsätts för och strålning går även genom mammans kropp in till fostret.


  Finns det osäkerhet eller frågor kring detta eller om någon vill ha hjälp med mätning i hemmet eller annan hjälp behövs, tveka inte att kontakta mig så hjälper jag till så mycket jag kan..

  Vad som hände på Arbets- och Miljömedicin är att de har anammat de dogmer och falsarier Wi matas med dagligen och som säger att all mobilstrålning är ofarlig och att inga risker kan visas.

  I Tyskland finns en organisation som heter ICNIRP, http://www.icnirp.de/commission.htm

  Den består av 14 medlemmar och ett stort antal hårt knutna experter och forskare från hela världen. På sin hemsida står att de är helt oberoende experter. Organisationen startades 1973. Redan från början var de kända för att gå industrins ärenden och det har utvecklats till en ren komedi då de nu är stark knutna till mobilindustrin. Flera experter därifrån sitter t o m med i råd och styrelser eller arbetar som konsulter åt dessa bolag. Bl a har Wi en svensk medlem i Telia Soneras vetenskapliga råd. Är det det som kallas oberoende ??? Men tyvärr har denna organisation mycket makt idag. Det är en stiftelse och därför finns det ingen rätt till insyn från allmänhetens sida. Men man kan imponeras av dessa doktorer, professorer m m som måste arbeta ideellt för jag vet ingen stiftelse som kan betala de löner dessa yrkesgrupper är vana vid.

  Men ICNIRP har fått mycket makt, medlemmar finns med i myndigheter och regeringsrådgivande organisationer i många länder, Strålsäkerhetsmyndig-heten i Sverige och dess motsvarigheter i andra länder, i motsvarande cancerfonden i Norge och Danmark, som expert åt Socialstyrelsen i Sverige ang strålning, WHO, flera olika grenar inom EU och det gemensamma som alltid kommer från ICNIRP är att det finns inga indikationer på farlighet med mobilstrålning, ”de omvittnade sjukdomarna och symtomen är psykiskt betingade. Inget talar för att det finns risker under ICNIRP:s gränsvärden.” Detta rabblar de samstämmigt upp i alla skrivelser och intervjuer samtidigt som de smutskastar andra forskare som visar farligheter som oseriösa, okunniga m m.

  Men det finns många utredningar och studier som visar på ett klart samband mellan bl a hjärntumörer och Alzheimers orsakade av mobiltelefoni vid ett gränsvärde klart underskridande ICNIPR:s. Flera av dessa undersökningar har faktiskt gjorts av medlemmar i ICNIRP innan de blev medlemmar där, bla den svenske professorn Anders Ahlbom vid Karolinska Institutet. Men sedan de blev medlemmar vill de så klart inte kännas vid sina gamla undersökningar.

  En fristående undersökning som visade att en timmes mobiltelefonerande om dagen kraftigt ökade förekomsten av hjärntumör förklarades med att det måste vara något systemfel i undersökningen då ingen pratar i mobil en timme om dagen ! En annan undersökning sågades med förklaringen att det ter sig fullständigt absurt att mobiltelefonerande skulle öka förekomsten av hjärntumör just på den sida av huvudet mobilen hålls emot !!!

  De har också utarbetat ett mycket effektivt sätt att tysta all kritik genom att i stort sett skaffa sig monopol inom detta område. Dels sitter de som sagt med i många myndigheter, både i enskilda länder och inom EU och dels startar medlemmarna i ICNIRP egna utredningar. Säg att 20 medlemmar och experter startar vars 5 utredningar som alla kommer fram till samma sak som industrin vill. Det blir 100 utredningar och studier där varje presenterar att inga risker finns samtidigt som de refererar både till sina egna andra 4 utredningar och alla de andras utredningar med att andra erkända och kunniga experter har kommit fram till samma resultat.

  Det framgår hur utredningen/studien har finansierats och finansiärer av dessa är alltid telekomindustrin eller lobbyistorganisationer till industrin som öser mångmiljonbelopp i dollar och Euro över dem. Så var de får sina löner ifrån är solklart men oberoende av industrin kan väl det knappast kallas ! Jag skulle vilja kalla det en solklar jävssituation och vem vill såga av den gren de sitter på, speciellt som det ofta är svårt att få bidrag till undersökningar av andra än industrin.

  Men trots skräddarsydda inriktningar och upplägg på studierna för att uppnå för industrin ”rätt” resultat kommer de ändå fram till i vissa fall att det finns ett klart orsakssamband mellan mobiltelefoni och olika sjukdomar. Men då kringgås detta genom att linda in det långt in i den stora utredningen och sedan i press-releasen och sammanfattningen skriva att inga risken har kunnat påvisas vid värden underskridande ICNIRP:s värden. Endast den som läser den tjocka utredningen noggrant upptäcker riskerna men tyvärr går i princip alla journalister med några få undantag på enbart sammanfattningen och pressreleasen då det annars tar för lång tid att läsa igenom hela utredningen som dessutom skrivs på ett sätt som inte förstås av alla.

  Dessa utredningar finns lätt tillgängliga att ladda ner som pdf på nätet och jag har själv hämtat flera och läst och funnit att medlemmar från ICNIRP ljuger allmänheten och medier rakt i ansiktet. Varför är ganska lätt att räkna ut men visst måste det finnas ett kraftigt psykopatdrag hos dessa personer som medvetet utsätter en hel mänsklighet för uppenbar livsfara och sedan kan sova gott trots ett fördelaktigt ekonomiskt ”bidrag” från telekomindustrin ?

  Medlemmarna måste skriva upp och ange andra uppdragsgivare som syns på deras hemsida men där hittas så klart inget komprometterande.

  En av de få som ertappats är dock nämnde Anders Ahlbom som i en jävsförsäkran till en EU-grupp glömde nämna att han sitter med i sin brors styrelse, ett företag som sysslar med lobbyism inom telekombranschen… Ahlbom åkte ifrån sitt uppdrag efter att en journalist uppmärksammat det.

  Något dessa utredare systematiskt också gör är att försöka upprepa studier som visar på ökad förekomst av hjärntumörer m m och föga överraskande kan de inte upprepa resultatet och då sågar de den gamla ”farliga” utredningen helt.

  Det är lätt att statistiskt ljuga i en studie. Exempel som jag själv läst är hur ICNIRP-knutna medlemmar eller ”forskare” slår sönder utredningar som visar kopplingen mobiltelfoni-hjärntumör.

  Uppgifter hämtas in från en dansk mobiloperatör på mobilinnehav. Ca 2 000 privata abonnemang och ca 3 000 företagsabonnemang. Alla kan ju räkna ut att från ett företagsabonnemang rings det avsevärt mycket mer till och från än ett privat abonnemang. Men vad denna undersökning gjordes var att de la företagsabonnemangen i en kontrollgrupp som ”icke exponerade”. Denna utredning kom fram till att mobiltelefoner faktisk skyddade mot hjärntumörer då kontrollgruppen hade avsevärt högre frekvens av denna tumör.

  En annan undersökning från den stora Interphone-undersökningen som ganska nyligen slutligen presenterats efter att ha förhalats länge och som sträckte sig fram till 2007 sågades genom att de som gjorde om den bara gick fram till år 2002 och då hittade de ingen ökad frekvens av hjärntumörer. Alla vet ju att 2002 var det inte speciellt vanligt med mobiltelefoner och samtalslängd jämfört med bara några år senare. Den ursprungliga stora Interphone-undersökningen gjordes av ett flertal olika forskargrupper som sammanställde sina resultat var för sig. Föga överraskande kom alla industrifinansierade studier med personer från ICNIRP vid rodret fram till att det inte fanns någon fara alls med mobiltelefoner.

  Flera andra som visade ökad förekomst av hjärntumörer av personer boende nära mobilmaster sågades genom att dela in undersökningen i en exponerad och en icke exponerad grupp. I de andra undersökningar var de icke exponerade boende minst 20 km bort medan den av ICNIRP-forskare gjorda undersökningen, var de icke exponerade boende bara några km bort. Behöver det sägas mer ? Egentligen är även 20 km för nära att ah en kontrollgrupp på, då en täckningen mellan en telefon och mast p g a tekniken som används är maximalt 34,9 km, men strålningen var så pass mycket svagare men långt ifrån ofarlig även 20 km bort att det gick att visa att personer som bodde nära en mobilmast löpte många gånger. Det är därför mobilmaster måste placeras med ett inbördes avstånd av max 68,8 km. men för att kunna erbjuda bra täckning är mobilmasterna utplacerade med ett betydligt kortare avstånd än så. Titta runt i innerstäderna så ses ofta mobilmaster bara några hundra meter från varandra, ibland t o m kortare än så.

  Detta nyhetsmail blev något längre än jag avsett men jag känner att jag måste delge alla dessa uppenbara livsfaror Wi och våra nära kära dagligen utsätts för och göra vad jag kan för att minimera riskerna.

  Carpe diem
  Roger” – slut citat av email. Pålänkningarna av texten är gjorda av Josef – och vidare om detta LivsViktiga ämne kan Du ta del av här.


  26/4-12 skrev jag ett email till Kalle Hellberg, Maxicom – och frågade om det var OK att jag publicerade info-emailet på min blogg. Han svarade med:

  ”Oj, oj, jag har skummat i ditt alster, mycket omfattande om strålning och hälsorisker, tack för att du tar detta ämne på allvar, det borde alla göra ❗
  M v h Kalle Hellberg
  Maxicom AB
  kalle@maxicom.se
  – slut citat.


  På det svarade jag som följer:

  ”Tack själv ! – Kalle – för Ditt idoga arbete under mååånga år – för att få någon ”jävla ordning” på det här med mobiltelefoni-eländet. Därtill… – Du har ju hela tiden ”riskerat” Ditt företags ”väl och ve”. Tala om civilkurage

  Själv har jag sedan jag blev folkpensionär april 2006 – lagt ned mer än 10 000 timmar på min blogg – och en avsevärd del av den tiden just på blogginlägget IT-SMOG = STRESS = HJÄRNSJUKDOMAR.

  Detta bl a därför att jag var initiativtagare och vd för företaget A-SANDWICH AB – åren 2004-1991 – och skaffade sent på året 1989 en Ericsson mobil (ifall jag minns rätt så kostade den då ca 24 000 kr inkl. moms) – för att underlätta telefoniarbete – enär jag var mycket på ”resande fot”.

  Efter ca ETT år med den i örat = direkt an hjärnan – så blev jag så ”dum i huvet” som vd – att företaget försattes i en helt onödig konkurs i början av 1991. Fördelen med det – för min del – blev att jag blev av med mobilen 1991 (och jag skaffade ingen ny förrän 1999) = min kropp kunde reparera mina erhållna skador av mobilen i min hjärna ”något sånär”.

  Min högra hand i företaget – som var marknadsansvarig – gick det sämre för. Detta därför att han behöll sin mobil i sin nya anställning i ett annat företag – och han avled 1994 av en MYCKET plågsam cancer i huvudet (ca 53 år ung). Cancern fanns på den sidan som han hade haft mobilen tryckt mot örat = mot hjärnan.

  Till detta skall rätteligen föras – att jag har på tok för många nära bekanta i övrigt – som har varit flitiga mobilanvändare utan hörsnäcka – och som har avlidit av huvudcancer. Så SSI/SSM kommer sannolikast ALDRIG att kunna övertyga mig om att mobiltelefonin – och IT-tekniken i övrigt – är folkhälsomässigt att se som helt harmlös.


  Men som alltid – alla mynt har TVÅ sidor. Framsidan av IT-myntet är ju att var och en av medborgarna i världens alla länder – idag (än så länge i vart fall) via nätet SJÄLVA kan ta reda på som princip ”ALLT om ALLT” ❗ (För första gången i mänsklighetens kända historia ❓ )

  Det gör ju att var och en som väljer bort etablissemangets massmedia (som ju som princip ALLTID är ”trattmedia” enligt Hans Rosling) med dess desinformation – och ej alls så sällan ”rena lögner” – via nätet kan söka ”riktig information” istället – för att få relevanta svar på sina undringar om ”ditten och datten” osv. Det kan kallas för att leva som nätmedborgare = morgondagens medvetna = vakna medborgare ❓

  Så jag ser tiden an med stor tillförsikt – avseende det här med en förändring av attityderna för användningen av mobiler och IT-teknik generellt – på ett BETYDANDE mindre hälsoförstörande sätt – tack vare nätets ENORMA spridningskraft = jag delar t ex ej professor Olle Johanssons ibland uttryckta ”pessimism” över att ”ingenting händer”.

  Ett lysande exempel på att det kan hända ”massor” på väldigt kort tid – när nätet är inblandat – finns i att idag är det ca 1/4-del av svenskarna som äter åt hållet LCHF-kostinriktat. Ca år 2005 fanns det nästan inga i Sverige som ens hade hört talas om LCHF-kost.

  Snacka om matrEvolution i Sverige – TROTS att berörda myndigheter har gjort ALLT MÖJLIGT för att stoppa detta under ca 6 år.

  Förr eller senare kommer det att bli detsamma med synen på IT-myntets baksida – är jag rätt säker på – och varför då ej ett genombrott för en alternativ IT-tekniksyn i slutet av 2012

  Så… – ”simma lugnt” – hälsar Josef – slut citat.


  OM ALTERNATIV BOT AV CANCER

  Claims to have found a heretofore unknown universe of electrical activity… (video ca 8,5 min) med professor Björn Nordenström.

  Cancer Cure Documentary – Dr. Burzynski Antineoplaston Therapy (video 1 tim 48 min) – ”Dokumentär om Stanislaw R. Burzynskis revolutionerande cancerbehandling baserad på hans upptäckt som ledde till skapandet av antineoplaston-terapi. Dr Burzynskis terapi har framgångsrikt botat tusentals cancerpatienter under de senaste 30 åren och har visat sig vara 3 till 5 gånger mer effektiv än konventionella cellgifter och strålbehandling” – slut citat. härifrån.

  NaHCO3 – Botemedlet mot all cancer?: ”Helt vanlig bikarbonat, NaHCO3, kan vara botemedlet mot all cancer ”vet” doktor Tullio Simoncini.”

  Cancer (klicka där på sjukdomar och sen på cancer): “Den traditionella cancerbehandlingen fokuserar på symptom eller rättare sagt på tumören och ser den som en isolerad företeelse, som om den inte hade något med den övriga kroppsdelen att göra. Dessa metoder är aggressiva och orsakar ofta bestående förändringar i patientens olika organ.”

  Publicerad den 13 dec 2012 – Starving Cancer: Ketogenic Diet a Key to Recovery – CBN.com (video ca 12 min)
  ”A new cancer treatment that is free has virtually no side effects and can be used in conjunction with other cancer treatments. It involves starving cancer cells of the fuel they the love… The Christian Broadcasting Network CBN http://www.cbn.com

  Mera om detta fantastiska här och här.


  Dr. Coldwell: Every Cancer Can Be Cured In Two To Sixteen Weeks. Some In Minutes ❗

   http://www.youtube.com/watch?v=dpvrPBd7v-U&feature=


  Boken – ”Överlista din cancer – alternativa icke-toxiska behandlingar som fungerar” – kan vara läsvärd – för den tar upp, på ett översiktligt sätt, 21 alternativa cancerbehandlingar – som inte använder sig av läkemedel eller metoder som är toxiska (giftiga) för kroppen – samt även viktiga generella frågor om vad man bör tänka på vid val av behandling.

 143. Josef Boberg skriver:

  For translation of this to English – ”click” here.


  DEL TVÅ – TRÅDLÖS TEKNIK SKADAR ALLA – BARNEN MEST ❗ – DEL ETT HÄR

  (OM FUNGERANDE ALTERNATIV BOT FÖR CANCER I SLUTET AV KOMMENTAREN FÖRE DENNA)


  Artikel på ledarplats i Miljömagasinet nr 35, 31/8-2012:

  (Pålänkningarna av texten gjorda av Josef)

  ”Europarådet rekommenderar nu förbud för mobiler och trådlösa nätverk i skolor. Att barn inte förstår allvaret med skaderisk av elektromagnetisk strålning är förståeligt, men att föräldrar och skolpersonal verkar helt oinformerade och okunniga i ämnet är skrämmande. Detta kan vi tacka våra myndigheter för, som år efter år har gjort allt för att dölja dessa risker, liksom media som refuserar det mesta i detta ämne, till stor glädje för telekomindustrin ❗


  Den trådlösa tekniken breder ut sig med nya produkter nästan dagligen, allt ska vara trådlöst, detta utan att någon konsekvensanalys görs. Med trådlöst menas radiofrekvent överföring av information i någon form, såsom mobiltelefoni, trådlösa nätverk för datorer, trådlös ”hemmatelefon” o s v.

  Vi är inte byggda för att utsättas för sådan kompakt ”strålningsdimma” av radiovågor med komplext frekvensinnehåll, vars strålningsnivåer kan ligga flera hundratals miljarder gånger starkare än den nivå vi har anpassats till genom årtusendena, den s k naturliga bakgrundsstrålningen. Resultatet blir därefter, vi ser det i allt fler ”oförklarliga” sjukdomar som går allt längre ner i åldrarna, barnen är de mest utsatta.


  Faktum är att det i dag finns åttio olika former av immunsystemsrubbningar, vilka inte fanns för tjugofem år sedan, då vi på allvar började ”mikra” oss själva och vår omgivning. Det finns forskning som visar att den strålningsdimma vi i dag har runt omkring oss mycket väl kan ha del i ett antal olika ”moderna” sjukdomar såsom ADHD, kronisk trötthetssyndrom, Alzheimers, allergier, hjärtsjukdomar, slaganfall, diabetes, sömnlöshet, depression, sterilitet, leukemi, bröstcancer, hjärntumörer, missfall, missbildningar och ett antal andra sjukdomstillstånd – för att inte nämna elöverkänslighet. Ett annat sätt att se vad som händer är att kontrollera ökningskurvan över utskrivning av psykofarmaka, den följer precis ökningen av trådlös teknik, allmänheten verkar må ”pyton, i synnerhet unga tjejer!


  Det är inte ovanligt att mobilmaster hamnar på eller nära skolor och daghem, vilket innebär höga strålningsvärden där barn befinner sig, vilket innebär att barnen bestrålas starkt och kontinuerligt. I skolor bygger man ut trådlösa nätverk för att bl a kunna ”surfa” på Internet, tekniken kallas Wi-Fi. De senaste alarmerande rapporterna handlar om att forskningen kan se ett klart samband mellan mobiltelefoni och trådlöst Internet (Wi-Fi) och en allt mer ökande autism. De senaste åren har autism ökat med 6000 procent ! 1 av 100 födda i USA får nu diagnosen autism, jämfört med 1 av 10 000 för 30 år sedan, enligt forskaren Dr Carlo i en USA-studie, hur ser det ut här ?


  I USA, England och Tyskland vill makthavare förbjuda barn att använda s k laptop-datorer med inbyggd Wi-Fi, tyska regeringen vill totalförbjuda trådlösa telefoner (DECT) och i flera nationer råder man barn under 16 år att aldrig använda mobiltelefoner, hälsorisken med dessa produkter är alarmerande ! Debatten går hög i många nationer – men i Sverige råder tystnad ❗

  Var finns alla läkare och lärare som borde ha sett och förstått vad tekniken ställer till med ? Var finns miljörörelsens folk i denna sak ? Finns ett miljöparti värt namnet, varför reagerar de inte ? Var finns ”grävande” journalister som i detta ämne kan gå till dukat bord, det är bara att ta för sig av all information, varför är de så tysta ?


  ”Ännu saknas det slutliga beviset på att strålning från mobiler och andra elektromagnetiska fält är hälsovådligt”, kan vi läsa i tidningsartiklar, varifrån kommer denna mycket ofta upprepade lögn ? Jo, från telekomindustrin och dess ekonomiska intressenter ! Hur ska ett slutligt bevis se ut ? Räcker det inte med de över 2000 forskarrapporterna som påvisar skador av strålningen ? I de undersökningar som gjorts hittills har man konstaterat att ca 35% av befolkningen är negativt påverkade av strålningen och mellan 3-8% av befolkningen är allvarligt skadade av den trådlösa tekniken. Det innebär att minst 200 miljoner människor på vår Jord nu är allvarligt skadade, räcker inte det som bevis ?

  Kalle Hellberg


  Början på denna del två finns här – och början på del ett här.  ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigareeller

  DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT

 144. claes skriver:

  Hej! Det är mycket du tar upp här!!!, klart att det är åt helvete med denna mobilstrålning, speciellt för växande små barn och ungdomar, det är ju mikrovågor det handlar om!!!

  Men detta ingår nog i UN agenda 21, depopulation (video ca 10 min), som så mycket annat bla. chemtrails, Fukuschima, genmaipulerad mat, Haarp, vacciner mm mm

  Vi är just nu i en mycket spännande tid, Nwo har sin agenda, och tidsperspektivet på denna, är det få som vet!!!, men man har lyckats att dölja detta historiska brott, för mer än 99% av väldens befolkning

  Nu till er alla, ta er tid att få reda på en del av sanningen, se YT Santos Bonacci (detta tar flera timmar, men jag lovar er, ni kommer att få en ny syn på samhället och välden samt universum).

  Take care


  [Pålänkningarna av texten är gjorda av Josef]

 145. claes skriver:

  Hej! Ang. ”False flag 9/11”, se YT ”Where did the towers go”, jag har spenderat hundratal timmar på internet ang. 9/11, här visar man vilka vapen man har, som kan åstadkomma molekylär upplösning, av två av väldens säkraste byggnader, man tog till ordentligt då man på 70-talet byggde dessa torn

  Fukushima se YT ” on fukuschima bay”, jag har även här spenderat hundratals timmar, och detta var nog inte pga. tsunamin, utan ett datorvirus som slog ut styrsystemen i anläggningen(tsunamin skulle bara dölja detta), Israel och japan hadde ett kärnvapenprogramm ihop, som man satte stopp för!!!
  Fakta Fukuschima 4 explotioner, 3 pågående härdsmältor(chinasyndrom), de har gått ner under reaktorbyggnaderna, ner i grundvattnet, man kyler med saltvatten!!!!, detta sedan början av katastrofen, detta mycket kontraminerade saltvatten, släpper man rakt ut i stilla havet!!!

  BP s ”oil spill” i mexikanska golfen, var nog ingen olycka(man visste mycket väl vad man gjorde, då man borrade rakt in i en ”salt drome”, detta har lett till att, man har tagit död på stora delar av mexikanska golfen(10 ggr större än Östersjön), då man har besprutat densamma med kemikalier, för att hålla oljan någon meter under ytan, människor i regionen blir mystiskt sjuka, och golfströmmren upp mot norra europa har i princip stannat av!!!!

  Allt på internet är inte sant, man får analysera den information som finns där, att man överhuvudtaget tillåter att denna information kommer ut, år i och för sig motsägelsefullt, då main streem media är helt tystad i dessa ämnen!!!!

  Take care

  Dont forget Santos Bonacci

 146. Josef Boberg skriver:

  Uppdaterad den 2 maj mars 2013


  Jo… – Claes
  Santos Bonacci har mycket att säga – om sådant som ej tillåts att sägas/skrivas om i etablissemangets massmedia = StorebrorsCensurarade ”Trattmedia” (video 2,5 min) enligt Hans Rosling, tyvärr tyvärr… 😥

  Så det ligger nog en hel del i False Flag = Summary of False Flag Operations and False Flag Terrorism – som jag ser det.


  Where did the towers go innehåller ju en räcka av ovedersägliga bevis – för att det var OMÖJLIGT för flygplanen att få skraporna att rasa ihop som de gjorde. Hur fan dom som har satt ihop den officiella versionen av ”raset” – har kunnat inbilla sig att Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder (= dom som ägnat en viss tid åt att SJÄLVA via nätet ta reda på fakta) – skulle gå på den niten – övergår i vart fall all tankelogik som jag besitter.

  Personligen har jag åtskilliga hundratals timmar – under ca 6 år – ägnat mig åt att SJÄLV ta reda på att den officiella versionen är OMÖJLIG (video ca 1 tim 20 min) – punkt.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.


  Sedan jag började blogga för ca 6 år sedan – så har jag lagt ned ca 2000 timmar per år på att surfa på internet och samla kunskap om det på min blogg.

  Av det har jag kommit fram till att det i o f s är VIKTIGT att påtala hur ”körda” = vilseledda Wi är som medborgare – och då ej minst i Sverige.


  Men det leder som princip ingenstans – så länge som Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – ej förstår = själva inser – vad det är som underliggande gör det möjligt för en pytteliten klick banksters att styra = vanstyra världen – med sitt sedan 1800-talet pågående pyramidiska tänkande och agerande = Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – får det bara värre och värrealla plan.


  Författaren och f d riksdagsledamoten AnneMarie PålssonKnapptryckarkompaniet (en verkligen sevärd video om ca 30 min – för dom som VÅGAR ”se” hur Sverige styrs = vanstyrs av sittande regeringar).

   http://www.youtube.com/watch?v=qu0h9lZFebQ&feature=


  Vem har den egentliga politiska makten i Sverige ?

  Knapptryckarkompaniet är en personlig och analytisk skildring av makten i riksdagen av den före detta moderata riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson = renodlat (video 8 min) ekonomiskt och annat PartiKrativälde i Sverigeeller ❓ – slut citat härifrån.

  Vad jag med detta vill säga är – att så länge som Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – ej FÖRST AV ALLT gör något åt den ekonomiska vanstyrningen – så är det som princip MENINGSLÖST att försöka få till stånd en HÅLLBAR samhällstransformation FÖR oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – på något enda annat område.


  Men ”simma lugnt” (video ca 44 min) – därför att: ”ATT ÖVER ”EN NATT” SKAPA, OCH SEN BIBEHÅLLA, EN STARK EKONOMI I VILKEN NATION SOM HUR LÄNGE SOM – I-LAND ELLER U-LAND – ÄR SÅ BANALT ENKELT ATT DET KNAPPT GÅR ATT FÖRKLARA = LUGN OCH RO FÖR ALLA”

  I o f s så kan jag ha fel i detta också – men det kan jag än mindre föreställa mig att jag har.


  ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigareeller

  DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT

 147. William Stedtvoll skriver:

  Jag upplever detta inlägget som lite virrigt då du blandar ihop elektromagnetisk strålning och radiovågor.

  Tänkte hjälpa dig lite att förtydliga ditt inlägg genom att reda ut de grundläggande begreppen.

  Elektromagnetisk strålning:
  1) Elektromagnetisk strålning förekommer runt all typ av elektrisk utrustning – också mobiltelefoner. Ju kraftigare effekt en telefon sänder med, desto större elektromagnetiskt fält. Det finns ett tydligt samband mellan elektromagnetiska fält och cancer, och det är det som de flesta länkarna i ditt inlägg handlar om.

  Elektromagnetiska fält och förhöjd cancerrisk är alltså en utmaning som samhället bör ta på allvar, men detta är en större fråga än den om mobiltelefoni. Sådana fält förekommer nämligen runt elledningar i hus och all typ av elektronik vi har runt oss: att sova med huvudet i närheten av en sladd kopplad till en lampa över sängen innebär att hjärnan under lång tid utsätts för ett elektromagnetiskt fält som är många många gånger kraftigare än det från sändarenheten på en mobiltelefon, och är sålunda mycket mycket farligare.

  Elektromagnetisk strålning avtar dock exponentiellt, och bara någon centimeter ifrån en elkabel är inte längre fältet mätbart. Det elektromagnetiska fältet runt sändarenheten på en mobiltelefon är mycket svagare och är bara mätbart någon millimeter utanför telefonen, och därför otroligt mycket mindre farligt.
  Nackdelen är att man har telefonen tryckt mot huvudet under tiden man pratar och man utsätter därför örat för ett svagt elektromagnetiskt fält – ofta under lång tid – och detta är inte bra. Hur kraftigt fältet är, beror på hur långt ifrån en basstation man är – mobiltelefonerna sänder med adaptiv effekt, något som innebär att fältet är större ”ju svårare det är för signalen att ta sig fram till basstationen”. På landsbygden är det alltså farligare att prata mobiltelefon än i staden, och när man färdas i bil är det ofta ännu farligare – när det är svårare för signalen att ta sig fram ökar telefonen sändareffekten, och det elektromagnetiska fältet blir större.

  Pratar man i handsfree – bluetooth eller kabel – så har man fått bort telefonen de millimetrar från örat som behövs för att vara helt säker, och det är ett enkelt sätt att slippa att utsätta sitt öra för det elektromagnetiska fältet som telefonen alstrar.

  Elektromagnetisk strålning måste tas på allvar, men det är alltså relativt enkelt att undvika sådan. Att elektromagnetisk strålning kring mobiltelefoner inte lyfts upp mer i den offentliga debatten, beror sannolikt på att det finns många andra elektromagnetiska fält runt om oss som är både starkare och närmre oss (och därmed farligare). Bland annat sitter du i ett sådant fält när du åker tåg, och forskning har visat förhöjd cancerrisk hos lokförare som tillbringar sina arbetsdagar i dessa fält.
  I de flesta hem ligger kablar nära de platser där vi sitter, sover och lagar mat, och där utsätts vi för mycket starkare fält än de som man finner runt mobiltelefonernas sändarenheter. Men detta gäller alltså bara när man är alldeles intill dem – och då pratar vi millimetrar eller centimetrar ifrån kabeln/källan.

  Radiovågor:
  2) Radiovågor finns runt om oss hela tiden och förekommer naturligt både på jorden och i universum. Vi bombarderas varje sekund av radiovågor från galaxer far far away på alla tänkbara frekvenser – , och enda skillnaden mellan de som vi fångar upp med våra mobiltelefoner och kosmisk strålning, är att kluriga uppfinnare klarat att twista till radiovågor så att man kan bära information i dessa.

  Detta görs helt enkelt genom att man sänder radiovågor i pulser där den mottagande enheten är ihopsnickrad på ett sådant sätt att den kan avkoda den sändande enhetens signal. Om mänskligheten skulle sluta att sända tv och radio, eller sluta med mobiltelefoni,skulle det inte göra någon större skillnad – signalerna skulle fortfarande finnas där, men radiomottagaren skulle inte känna igen dem och du skulle få ”brus” (som du får på en radio eller tv när det inte är signal). Bruset är i själva verket massor av signaler på den aktuella frekvensen, men där bärvåg saknas och mottagarenheten därför inte kan avkoda det.

  Alltså kan det vara en alien som sänder sin livs historia på frekvensen som du just lyssnar på, men eftersom din radio inte förstår signalen så hör du bara radiovågorna (omvandlade till ljud som våra öron kan uppfatta).
  Radiovågor är egentligen bara ljudvågor, men på en så hög frekvens att våra öron inte kan uppfatta dem.

  Radiovågor är alltså helt ofarliga – enda undantaget är högfrekventa radiovågor som sänds i extremt hög koncentration från en väldigt kraftig sändare. Om befinner dig väldigt nära en sådan antenn (vilket du aldrig är om du inte klättrar upp i toppen av en tv-mast), så kommer du utsättas av radiovågor som ligger nära vattenmolekylens resonanston – alltså den frekvens då radiovågen passerar halvvägs genom en vattenmolekyl, men inte klarar att ta sig helt igenom. Det som då händer är att vattenmolekylen börjar vibrera, och friktion uppstår som värmer vattnet. Detta är exakt det som händer i en mikrovågsugn, och i närheten av en riktigt kraftig sändare skulle din hjärna värmas upp när vattenmolekylerna i vätskan i ditt huvud börjar vibrera mot varandra.


  Idag förs diskussionerna om mobiltelefonins farlighet av konspirationsteoretiker som i huvudsak inte har koll på elementär fysik. Det finns en uppfattning om att myndigheter och företag försöker mörka sidoeffekterna av mobiltelefoni, men faktum är att det finns mycket forskning inom både skadeverkningarna hos elektromagnetiska fält och radiovågor. Konspirationsteoretikerna menar att farligheten hos mobiltelefoner mörkas eftersom man inte forskar specifikt på dessa, men mobiltelefoni opererar alltså enligt exakt samma premisser som annan elektronik och det är helt onödigt att forska på elektromagnetiska fält specifikt runt mobiltelefoner, när man redan gör detta på de fysikaliska premisser som telefonerna bygger på.

  Jag menar att diskussionen borde flyttas specifikt till elektromagnetiska fält, oavsett om dessa alstras av mobiltelefoner, tv-apparater, sänglampan eller eluttaget under skrivbordet. De barn som åker tåg till skolan utsätts för mycket starkare elektromagnetiska fält än de barn som inte åker tåg, men som pratar telefon istället. Vad är farligast? Det är bevisat att tåg orsakar cancer, men man har fortfarande inte klarat att det finns någon sådan koppling mellan elektromagnetiska fält och mobiltelefoner – trots att var och varannan idag äger en sådan.

 148. Josef Boberg skriver:

  Tack så mycket ❗ – William Stedtvoll – för hjälpen.

  Ifall det är fler än Du som tycker att mitt blogginlägg om elektromagnetisk strålning är ”lite virrigt” – så har jag nu länkat Din kommentar alldeles i början av blogginlägget – med texten: ”Om skillnaden mellan elektromagnetisk strålning och radiovågor HÄR.”


  ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigareeller

  DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET

 149. Harry skriver:

  Åh herregud vilken blåst människa du är, Boberg. Seriöst, jag har suttit här och skumläst den här röran till blogginlägg och undrar seriöst om du har någon allvarlig mental skada. Varför skriver du vanliga svenska ord med w var och varannan mening? Vad handlar det konstanta bruket av likamedtecken om? Din formattering och styckeindelning (har svårt att ens kalla det för det egentligen) samt generella usla grammatik mår jag illa av. Du tror själv att då är så jävla påläst och överkunnig i alla foliehattsämnen du predikar i, men baserat på din vidriga okunskap i simpel argumentation och koherens framstår du bara som paranoid och samhällsmässigt utanför. Att du sedan skriver fjortisliknande ”taaaaack”-hälsningar gör inte saken bättre.

  Och då har jag inte ens rört vid ditt hyckleri. Att en semidement, ej internetkunnig gammal gubbe som språkar emot teknologiskt framfart, telefoni, med mera spenderar (baserat på dina äckligt långa bloggposter/bloggar) timtals på nätet är bara komiskt. Att du sedan citerar Einstein angående patriotism, håller med honom, bara för att en mening senare göra ett undantag för din relation till Sverige är ju bara ett förtydligande på din vanföreställdhet om världen.

  Nej du, gaggiga, senila, paranoida stolle, du borde gå tillbaka till ålderdomshemmet du flydde från och äta litet mer magnesium.

 150. Josef Boberg skriver:


  ”Att beskriva verkligheten i strid med människors sanning leder inte sällan till att folk känner sig kränkta och nedvärderade. Detta eftersom det är viktigare att ha rätt i dagens samhälle – än vad som ÄR rätt !”
  – slut citat härifrån.


  Hmmm…
  – Harry / badboyharry9000@yahoo.com – blev Du kränkt av ”sanningarna” på min blogg – och därmed, utan att tänka Dig för, hängav Dig i Din kommentar ovan åt förtal av mig

  Men ”simma lugnt” – för ”Smaken är som baken delad !”


  ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigareeller

  DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET

 151. Harry skriver:

  Precis det jag trodde om dig. När någon väl konfronterar dig och din förutfattade världsbild tål du inte kritiken och kan inte komma med något vettigt att säga (inte för att du någonsin gjort det).


  [Hmmm… – Harry – känner Du till det uråldriga tänke– och talesättet:
  ”Det Wi säger om någon eller några andra – det säger Wi ju mer eller mindre ALLTID om oss själva också – och ej alls så sällan minst lika mycket !” – undrar en som ej vet – och som kallar sig för Josef ]

 152. Harry skriver:

  Du kallar ditt egna citat för ett uråldrigt tänke- och talesätt, tillåt mig skratta. Sen vill jag veta varför du hela tiden skriver ord med w.


  [Harry – om varför Wi och wåra – istället för vi och våra HÄR. / Josef]

 153. Harry skriver:

  ”Wi och wåra – istället för Vi och våra – inkluderar mig själv och alla som vill ”hänga på”.”
  Du ger inga svar – alls. Vad menar du med ”hänga på”? Länka inte till ännu ett obegripligt formatteringskluster.


  [Harry – detta är min blogg =
  ENVAR SIN EGEN REDAKTÖR ! – så Du får nöja Dig med hur och vad jag uttrycker på det sätt jag gör. Thats life som nätmedborgare ! / Josef]

 154. Harry skriver:

  Eftersom du inte klarar att av förklara dig eller backa upp dina argument med fakta kommer folk inte ta dig seriöst – sucks to be you!


  [Jo… 😥 ]

 155. Harry skriver:

  Nej; brinn, gubbjävel.


  [Harry – ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE
  (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigareeller

  DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET ❓ / Josef ]

 156. Jag sympatiserar med Williams analys, dock inte med det sätt han uttrycker sig på mot Josef som tampas med sitt språkbruk, som sannolikt har en anledning

  Men fokus bör givetvis ligga på att ta bort människor från de höga doser de ger sig själva ex. genom att hålla mobiltelefoner mot öronen etc.

 157. Josef Boberg skriver:

  ”Men fokus bör givetvis ligga på att ta bort människor från de höga doser de ger sig själva ex. genom att hålla mobiltelefoner mot öronen etc.”

  Jo… – MartinVÄL TALAT

  Men det viktigaste ÄR måhända ändå att få någon jävla ordning på global och nationalekonomin + att FRAMFÖRALLT själv leva ett hälsosamt liv i kött.
  / Josef 🙄


  ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigareeller

  DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET

 158. William Stedtvoll skriver:

  Martin: Med ”virrig” menade jag inte att kritisera Josefs dyslexi, utan att det är en begreppssammanblandning som leder fram till ett felslut (som i sin tur saboterar hela diskussionen).
  Radiovågorna är de som sänds ut från telefonen och som som finns omkring oss, men de är ofarliga.
  Elektromagnetisk strålning däremot, är bevisat cancerframkallande, men denna finns bara i telefonens absoluta närhet (millimetrar runt telefonens sändarenhet).

  Denna sammanblandning är mycket vanlig bland de som kritiserar mobiltelefoni: Ja: det är helt rätt att telefonen sänder ut radiovågor som når långt långt utanför telefonen, och ja: det är helt rätt att elektromagnetisk strålning som telefonen emitterar är farlig.
  Problemet är bara att detta är två fullständigt olika saker, och felslutet är alltså påståendet att telefonerna sänder ut farlig strålning.

  Man blandar ihop:
  1) Ofarliga radiovågor (som formas och emitteras av telefonerna, men som också finns runt omkring oss hela tiden, i varje given sekund. Som kommer från kosmos, och som också skapas naturligt av naturen på jorden).

  2) Elektromagnetisk strålning som emitteras från telefonens sändarenhet men som dör ut exponentiellt och som inte förekommer mer än någon millimeter utanför telefonen.

  Avsaknad av bildning inom fysikaliska principer gör alltså att diskussionen om mobiltelefoners farlighet blir absurd, där de som argumenterar emot mobiltelefoni använder rena osanningar som slagträ i diskussionen. Dessa avfärdas naturligtvis av såväl forskare som mobiltelefontillverkare, men om man hade flyttat fokus till att diskutera den elektromagnetiska strålning som förekommer runt telefonens sändarenhet, så hade man faktiskt haft en reell möjlighet att kartlägga mobiltelefonernas potentiella farlighet.

  Jag skummade igenom den enorma textmassan ovanför, och Josef – du borde verkligen ta bort texten om mikrovågsugnarna där du säger att smak försvinner, ”livsenergi” försvinner och att den elektromagnetiska strålningen raserar kroppens immunförsvar.
  Läs vad jag skrev i min tidigare kommentar om hur mikrovågsugnarna fungerar. Att smak eventuellt försvinner beror på att vattnet i maten förångas – maten blir därför både mindre smakrik och torrare. Men detta kan enkelt lösas genom att man tillsätter vatten. Att matens ”livsenergi” skulle försvinna är bara konstigt – vad är mats ”livsenergi”? Och varför försvinner denna av att den värms upp?
  Att den elektromagnetiska strålningen är farlig är riktigt, men bara om man sover med en mikrovågsugn bredvid sig samtidigt som man värmer mat i den. Fältet av elektromagnetisk strålning är mycket litet, och man blir inte utsatt av detta vid matlagning. Att man ska dra ut kontakten till mikrovågsugnen är också konstigt. När kontakten är ansluten är det endast för att drifta apparatens klocka, och även om vi lever i ett samhälle med högt tempo, som lever man knappast längre av att stänga klockan på mikrovågsugnen.

  Dessutom har du länkat till en film där man poppar popcorn med mobiltelefoner och insinuerar att denna videosnutt skulle illustrera telefonernas farlighet.
  Det är naturligtvis inte möjligt att poppa popcorn med den otroligt lilla mängd radiovågor som emitteras av telefonerna, och videon är såklart redigerad med lite kluriga 3D-effekter. Filmen är en del av en reklamkampanj för ett företag som tillverkar blåtandsheadset:
  http://urbanlegends.about.com/b/2008/06/10/cell-phone-popcorn.htm

  I huvudsak är texten i din långa artikel baserad på myter, osanningar och missförstånd. Att diskussionen förs på denna nivån gagnar knappast de som är intresserade av att faktiskt reda ut den eventuella farligheten hos mobiltelefoner.

 159. Josef Boberg skriver:

  ”Att den elektromagnetiska strålningen är farlig är riktigt, men bara om man sover med en mikrovågsugn bredvid sig samtidigt som man värmer mat i den.”


  Jo… – William Stedtvoll
  – så vill ju mobilindustrin att Wi av vanligt folk skall se det.

  En serviceman var för ett tag sedan hos mig. Hans mobil ringde – och han jackade då i hörsnäckan – och sen svarade han.

  Efter att samtalet avslutats – så frågade jag: ”Varför använder Du trådbunden hörsnäcka ?”

  På det svarade han: ”Ifall mobilen nu ej är harmlös hälsomässigt att hålla direkt an örat = direkt an hjärnan – varför ta risken ?”

  ”Klokt” – sa jag.


  Alla är ej så kloka – men det får hen leva med. Ifall Du tar till Dig NÅGOT av det jag ”står upp för” i mitt blogginlägg så är det bra – och ifall Du ej alls tar till Dig så är det lika bra – vad mig anbelangar.


  För hen som vill vidga sina begreppshorisonter om mobil-myntets baksida – så kan de följande tre videos vara en bra början. De finns också HÄR.


  Professor Olle Johansson (som har forskat på det här med sambandet mellan ökad strålning från trådlös teknik – och ökad tillväxt av sjukdomar sen ca 1980): Is it safe or not ? (video ca 9 min) – olle.johansson@ki.se

   http://www.youtube.com/watch?v=eS7YIZ1x0r8&feature  ”Is Wi-Fi in schools safe ❓ Find out by watching this video. Learn how the Wi-Fi routers used in schools differ from those in homes; learn about studies that have documented the adverse effects of this radiation on rats, blood cells, the heart, cancer; learn about alternatives to wireless routers that are cost effective, energy efficient and that don’t emit microwave radiation.”

   http://www.youtube.com/watch?v=6v75sKAUFdc&playnext=


   http://www.youtube.com/watch?v=VN00Cs-cJkQ  ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigareeller

  DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET

 160. Jo William. Den kritiken ska Josef ha och nu uttrycker du dig bra dessutom. Jag tror helt enkelt att Josef inte aer lika vetenskapligt lagd som du och ser allt som pekar i ”raett” riktning som naagot han vill ta med oavsett kvalitet.


  [Jo… – Martin – men lite spill får man alltid räkna med.

  ”Att beskriva verkligheten i strid med människors sanning leder inte sällan till att folk känner sig kränkta och nedvärderade. Detta eftersom det är viktigare att ha rätt i dagens samhälle – än vad som ÄR rätt !” – slut citat härifrån. / Josef ]

 161. …sedan tycker jag nog att man kan undvika att ha mobiltelefonerna direkt an oerat, precis som Josef skriver.


  [Tack Martin ❗ – för den klokskapen. / Josef 🙄 ]

 162. staraffinity skriver:

  Vad skönt att William Stedtvoll är här och informerar (ja, utbildar t.o.m.) och nyanserar det lite. Tack!

 163. Josef Boberg skriver:

  Tja… – StarAffinity – William Stedtvolls kommentarer och mina svar till honom blir ju rätt bra sammantaget. / Josef

 164. minds sense data connected but other has computer help, mind conrrol. skriver:

  its one purpose is mental jail, where person can be pressured to do what government (health care related) people want them to do. They can’t allways do their own choice of living after they are chosen into this.

  Also such health care system where people who have to spend lot of time in hospital, get to see through someone elses eyes. And feel the other persons doings and senses.

  They can switch people’s eyes sense, and fly to other place.
  The guy in one popular gang stalking video on youtube, is right when he says
  ” can hopp to another body”

  They’re irritating me via neuro-RF-implants, and invading my mind.
  i have started to do little movements when i use my imagination, or when my attention gets off. They need the moment of attention to be dreamy to do their action in another persons body.

  i have started to do more and more thought- and idea-related actions of theirs.
  They’re scaring me that they can invade me completely.
  im little afraid of how far it goes, and i have to care of what they do.

  they can move my hands when my attention slides away for second.

  i can hear their thinking voice when they want it , They use it to pressure me

  They are getting more and more control of my body: if i relax, my hands start weakly do their actions. im afraid i will have to tie myself when i sleep .
  They hide how far they have got in the mind invading, and i was surprised today how much irritation they try to do .

  all talks try make me lose hope. its 24/7. sometimes gets silencer at nights: they too have to sleep.

  There can be more than one person in the other end

  Other end of transferring human senses data.

  i first trusted them. i did some things for them six months. in the city. it took me long time to start telling people about this . i wanted out of theri actions and back to my own life, Then they started pressuring me .

  They try wait long before they do some thing that makes person look crazy as he visits outside.

  They’re doing things to my throat, and try make me swallow. they slowly get more control.

  Im trying to get to Russia, and make Russian people interest of the implant, so they would take it out of me , for exchange of what they get to study.

  I’m not sure if my email got through, but Here’s what i described when i wrote to russia:

  They are slowly getting more control from me. But im still me; even sometimes i do their thought-action which i fast correct, undo, or leave half-way. They first try do actions that looks normal, like cleaning, moving , repositioning objects, or rotating things.

  IM AFRAID THEY CAN MOVE MY EYES VISION TO ANOTHER HUMAN BODY, so that i see to another place, and someone is in my place. ( and nobody knows ! ) (i quess they need to invade to the mind more , before they do this – wait the person to do lots of their thoughts. )

  They can make me unable to think well.
  They do it when i see my relatives, and threaten i can’t feel love or presence among them.

  i start accidentally speak in my mind. i hear them, and hard to not speak in my own mind – this is somehow related to the situatino me starting to be harder to speak. They threaten me to make me full not able to speak.

  They are related to psychiatrics .
  They are timely making me behave weird, neurologically weird looking things. Last time they didn’t make me much harm as i visit a forced psychiatric visit, (that they originally made happen long time ago)
  i have to see psychiatric sometimes , still few months -and im afraid there’s a trap for me – that they make me look too weird. – this is propably how they control information flood.

  Some hospitall personnell knows about this . It has been combined with bright and simple-coloured shirts or shoes on people. Cars simple coloured, often in pairs and looking simple but new.
  The stronger simple color-wearing people in the streets i see, are kept uncontacted from this mind invasion thing -they don’t know . (quess)

  The colours are used by the people looking through my eyes.
  They play with human attention – they can make themselves stronger to my mind by looking to the attention-screaming bright colours.
  -Mind gets mixed up here when the mind starts thinking and listening the attentions of the people using the mind invasion technology, as i walk street and look.

  i send information to

  As the person gets more psyciatric drugs, his own will gets weaker, and also he less distinquishes his own thoughts and actions from the actions of the mind invading. -i believe this is tied to the system. The person can get trapped to inside of himself, and someone else is controlling.

  They send wireless realtime data; they have to transmit lot of data, it has to be multiple GHz , or even microwaves .
  There is small lag about 100 millisecond . i realize this as happened i played years of reaction game and millisecond related games.

  Currently im trying to get to Russia for 5 days, from 9.10 to 16.10.

  If these words get through to you, and i write you this much information, Can you Jeff Polachek, or your friends , write me physical letter to Finland !!!
  i believe a letter comes through.

  I know you care alot from this case. if you can contact some person in Finland, or Russia (9.10 to 16.10) , please make them see me .
  im often home .

  +358449418889

  Antti Markus Kantola
  Tilhenkatu 14,
  20610 turku

  Here’s the letter to Russia i wrote: ( i ask and beg you to re-send this to russian consulates /health care )

  ——-
  Finnish Military communications project gone too far. i need help, coming to Russia.

  For Russian universities, Army, and Health Care.
  in hopes for Russian academy to help me, im sharing the following information:

  About advanced research in neuro-RF-implant technology;
  so-called. MIND PHONE research.

  -Human motoristics remote effect and control
  -breakthrough in wireless transmission of visual sense
  -effect to attention ability
  -speaking sythetizator
  -Sophisticated thought effecting
  -memoryeffect
  -strong effect to courage
  -enhanced multitasking abilities
  -feelings can be enhanced.
  -waves of brain and nervous system copied, and actions and feelings repeated or enhanced.
  -Sound and voice transmission to ear, via ear nervous system.

  I have been involved in test of this technology, brain research, and human abilities enhancingwith wireless neuro-implants.

  The system core forms from combining two humans full senses traffic. ;
  The two brains then understand the similarish brainwaves and starts understanding each others and later combining if wanted.
  Also partial information can be transmitted and understood.
  There are perceptions of faster and better thinking.
  The effect is a one- or two-directional, if wanted)

  Effect without the version of computer-involvement in between two connected humans senses,
  starts with:
  First feelings of outside-effected motoristical actions feels weak, and can only be felt with bigger relaxing states.
  Body feels slight timely tingling and vibrations.
  Brain slowly starts obey the signals from the electronic device, and later the bodies start accept outside coming commands with less relaxation. This ability can be learned in few months and persons starts have a feeling from the remote controlled movements state and choose let them do actions if wanted.
  First perceptions of outside controlled actions, are turning of the head and eyes.
  Then, as letting them relax more, the persons start feeling slight turning of body and hands.
  Later the legs movements are felt and learned.

  Speaking synthetizator: speech production starts having extra words.
  Later they learn ability to let remote speak come through their throats as they relax little.
  These abilities can be felt and learned like whistleing.

  Considering the secrecy of the development of this technology, often the patients to study, will not be told about the program, and extra electronics installed into their bodies.
  During this kind of study, the personnell in other end of wireless neuro implants, implements events and motoristical actions that combines to the usual daily actions, and the outside person used in the program, doesn’t distinguish the remote actions from his/her own; They can be repeated actions with computer help, or actions of other person in other end of the system.

  To controll the information floods about the secret, there are negative effecting harassment-characteristics used:
  Disruptive Auditory effects, pausing breath, thought, memory delays where remembering takes longer. With speaking synthetizator, the effect is the person is unable to stop the remote speech.

  Technology is no longer in the research phase,
  and is also used by health care , with special way, to do good. ( The patients having to spend lots of time in hospital, can have freeing experience outside in normal life )

  But the technology is secret and has not been prepared for the laws and ethics; which is one of the reasons why the victims are selected from them without asking, so as not to have to talk about the matter.

  The program is covered up with skillful disinformation, and for people whose ideas are known, provided they are the causes of the events in which they begin to believe.

  DARPA is not the manufacturer of this.

  The device may be mounted elsewhere than head; it is sufficient that it reaches spine and can be placed in back or the lowest part of the spine.

  The most dangerous side effect: At beta times of the development, we noticed,
  sometimes the use of imagination closes the visual sense perception for 1 second long moments,

  Finnish army has huge impact on health care and its hard to get unedited versions X-ray and MRI images.

  Because this subject relates human senses traffic and processing, there are other implants and devices that enhances certain senses.

  Health Care routines to cover the secrecy of the program,
  are to effect negatively to persons feelings and with other actions described above.
  Such persons are often lead to faked mental problems.

  The police is dependent of the health care, and there are allways time to edit the MRI images and database, so the secret remains.
  ————————
  -I tried out of Mind Phone development program and shared secret information to outsiders.
  Then the personnell from the program, started harassing me through it.
  I need the implants removed.
  -The technology is still active, they’re effecting my nervous system and my time is limited, unless someone removes the implants from me.
  Im still healthy and i need help. (Exchange is more information )
  -Someone will have these microchips to study,
  ( in Finland, the Finnish army try stop me from removing the implants, because it leads to information spreading)

  I can tell more, please contact me via letter, or from home.
  (finnish army disturb my phone )

  Antti Markus Kantola,
  Tilhenkatu 14
  20610 Turku, Finland

  exaist@gmail.com, anttik79@gmail.com
  http://www.facebook.com/antti.kantola.338

  Im coming to russia, Petersburg, in between 6.6 – 15-6.
  But If you have personnell in Finland, i would like to meet them as soon as possible.

  (Because the active wireless implants, may need a radio-protected space.)

 165. Trippel Henke Lindberg skriver:

  Det är bra att du står på dig Josef. Man bara suckar över dessa kommentarer som påstår att det enbart är själva mobilen som betyder något. Undrar vad dessa människor skyller de galopperande sjukdomarna autism, adhd, minnesförsämringar etc på. Vi som är eller har varit ELÖ vet vilket HELVETE dessa master ställer till med.

 166. Josef Boberg skriver:

  Jo… – Trippel Henke – jag är med på Din vagn.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: