MAKTPRINCIPERNA – ELLER ?


For translation of this to English – ”click” here.

Om innehållet i bloggen i detta register.


Livet i kött är som en öppen bokmen mååånga ”läser” bara EN sida – om bl a maktprinciperna.

Ifall Du tar till Dig något av innehållet i detta blogginlägg med kommentarer och länkningar så kan det vara bra – och ifall Du ej alls tar till Dig så är det lika bra – vad mig anbelangar. Ditt liv är Ditt liv – och det har jag INGEN rätt att ”lägga mig i”. / Josef Boberg


VÄL BEKOMME BÄSTA BESÖKARE


  http://www.youtube.com/watch?v=OvE7WWuJp-U&feature=


”För den trötta samhällskroppen
vore kanske bästa boten
ifall tankarna från toppen
kom från roten

– sagt av Tage Danielsson.


24/11-12
– Författaren och f d riksdagsledamoten AnneMarie PålssonKnapptryckarkompaniet (en verkligen sevärd video om ca 30 min – för dom som VÅGAR ”se” hur Sverige styrs = vanstyrs av sittande regeringar).

  http://www.youtube.com/watch?v=qu0h9lZFebQ&feature=


Vem har den egentliga politiska makten i Sverige ?

Knapptryckarkompaniet är en personlig och analytisk skildring av makten i riksdagen av den före detta moderata riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson = renodlat (video 8 min) ekonomiskt och annat PartiKrativälde i Sverigeeller ❓ – slut citat härifrån.


Maktprinciperna kan uppfattas som historiskt mycket väl belagda t ex här (video 2 tim 2 min) och här (video 3 tim 35 min) – och i dags dato här (video 2 tim 24 min), tyvärr tyvärr… 😥


OM DEN PÅGÅENDE SVENSKA MODELLEN HÄR.

”Förr var det nu, fast jävligare var det destovärre. Men så här jävla sämre har det ta mej fan aldrig varit dåligt !”

Men ”simma lugnt” (video 44 min) – för OM DET NYA = KONTINUERLIG DIREKT DEMOKRATI HÄR.


En MedMänniska är en som ställer till det gott för sin egen del OCH så många andra som möjligt.

En PyramidMaktHavare är en som ställer till det gott för sin egen del – men på sina MedMänniskors bekostnad (video 3 tim 35 min) – och då FRAMFÖRALLT oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna. Humant


”Det går att lura en del människor hela tiden.
Det går att lura alla människor under en del av tiden.
Men ”luringarna” kan ju ej lura ALLA människor i världen, HELA tiden”

(…”wealth of Rothschild consists of the bankruptcy of nations” = sant !)
– det är OMÖJLIGT (video ca 6 min) menar Josef.


PENGAR = MAKT – och det gör oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – VÄRDELÖSA ❗ – och den numera allerstädes närvarande IT-SMOGEN gör oss ”dumma i huvet”. Men ”simma lugnt” – för det är idealläget för de globala fårskocksHERDARNA – och enskild och kollektiv stress, på grund av detta, finns det ju av så att det räcker mer än väl åt alla.


Den s k marknaden – med sina s k hög-och lågkonjukturer – är INGENTING annat än pyttelitens grupps iskallt planerade och ej minst kriminella pyramidspel (folkrättsligt sett) med oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder.

Sedan minst ca 150 år tillbaka i tiden – så har INGA krig, INGA religioner = snedsyn på t ex sexualitet, INGEN svält, INGEN terrorism, INGA hälsoförstörande tillsatser i mat (t ex GMO), INGA hälsoförstörande mediciner, INGEN hälso- och miljöförstörande teknik, INGA korrupta styrelseskick i nationer, INGEN avveckling av fri forskning osv osv, kunnat komma till – som ej AKTIVT har sponsrats av dessa PyramidGalningar = den globala BankingLigan. Sedan har dom AKTIVT medverkat till att allt detta eländes elände har hållits i gång också. I de fåtal fall som eländet har fått ett slut – så har dom AKTIVT deltagit i det också.


I vilket fall som – så har dom hittills ALLTID tjänat ofattbart mycket pengar på sitt fullständigt barbariska härjande i sina MedMänniskors liv. Det har ju gått lååångt över förväntan bra för ”björnligan” – för den globala BankingLigans styrelseordförandes familj Rotschild – förfogar i dags dato som princip ENVÄLDIGT över ca 50 % av världens samlade ekonomiska och andra resurser (video ca 10 min).

Men att få slut på detta är lika BANALT enkelt som att få slut på ”riktiga” pyramidspel = när nationer slutar upp med att köpa pyramidspelsandelar = låna rena luftpengar med hög ränta av PyramidSpelsGalningarna = den globala BankingLigan (video 3 tim 35 min) – till förmån för att själva producera sina egna nationers pengar – då upphör helt automatiskt detta mer än 150-årade vansinne ”över en natt” – bokstavligt talat.


Så INGEN nation behöver överhuvudtaget kämpa emot det vansinniga penningsystemet – utan det enda som MÅSTE göras är att sluta upp med att sponsra det = sluta upp med att gynna det

Kan det bli enklare än så ❓ – och varför i helvete gör ej politikerna i t ex Sverige detta


Det kan uppfattas som att Sverige i dags dato ÄR ett gott land att leva uti – för ENBART PyramidMaktHavarna och deras medlöpare = hart när ej alls för oss vanliga MedMänniskor, tyvärr tyvärr… 😥 Jag skrev därför Aktiv Demokrati på en blank valsedel 19/9-10 – för att försöka STOPPA den kontinuerligt pågående höger- och vänstersocialismens utbredning = Kallocain-samhällets fördjupning = den sedan början av 1980-talet kontinuerligt pågående väldfärdsnedrustningen.

GRUNDORSAKEN till detta är DEN GLOBALA RÄNTEBLUFFEN. De till 100 % KONTINUERLIGT MedlemsStyrda = FolkStyrda delegaterna från Aktiv Demokrati – kommer att lägga all upptänklig ENERGI på att eliminera detta förryckta vansinne = återställa den svenska välfärden till minst vad den var i slutet av 1970-talet. Nu blev det ju inga AD-ledamöter i riskdagen 2010 – så nu ser Wi fram emot 2014 istället.

När jag röstade som jag gjorde – så tänkte jag framförallt barna (video 3 min)


”…Vilka är det idag som FAKTISKT begår de värsta brotten mot mänskligheten, med mest lidande, svält och död som resultat ❓ Jo, regeringar i olika länder. Inte terrorister och vanliga kriminella. Så vi har faktiskt större anledning att frukta regeringar än terrorister och kriminella.”
– slut citat härifrån.


REPRESENTATIV DEMOKRATI [= …att auktoritativt och legitimt utöva kontroll… (video 8 min)] = FolkStyredet är frågan – som en 94 år LivsErfaren person – ger uttryck för en hel del KRISTALLKLARA sanningar om här (video ca 11 min).

Om hur dödsbringande illa ställt det ÄR i Sverige i dags dato på individnivå här och här… 😥


Etablissemangets PyramidMaktHavare och deras medlöparevågar ej ens ställa den intellektuella frågan [ungdomar undantagna (video 2 min)] om Wi har FolkStyre eller ej, tyvärr tyvärr… 😥

Men… – handen på hjärtat – vad är det som säger att överhuvudtaget NÅGONTING blir mera rätt – bara för att väldigt många tänker, babblar, skriver osv – men framförallt – gör SAMMA fel


MaktHavarnas (video 2.44 min) Brist Kunskap = Världens Gissel ❗ (video ca 10 min), tyvärr tyvärr… 😥 – och en indikation på var Wi själva befinner oss (video c 10 min) – kan Wi få en viss uppfattning om här.


The Ringing Cedars = helt otroligt ❗ intellektuellt sett – men likväl pågående VERKLIGHET i dags dato – Tack och Löv ❗ …
Om Anastasia som person här (klicka där i högermarginalen på ”Vem är Anastasia?”) och här.


OM KONSEKVENSERNA AV EN TRÅKIG LIVSFÖRING HÄR – OCH OM VAD LYCKA OCH GLÄDJE STIMULERAS AV HÄR, HÄR OCH HÄR. 🙄


33 HÄRSKARTEKNIKER ❗ – av Maria Knutsson.


Om den s k ”fria” forskningen här och här + ej minst här och här.


Citat härifrån: CommunitarianIsm * is a philosophy that explicitly rejects individualism * . It does not merely relegate individualism * to a subordinate position, but is openly hostile to it. It is an ideology of ‘civic society’ which is nothing less than one version of Post-Marxist collectivism which wants privileges for certain wealthy and influential organized groups, and in consequence, a renewed feuda lization of Society.” – – Václav Klaus, Tjeckien.


Måhända ett slags konsensus av wåra ”kära” PyramidMaktHavares och deras medlöpares så väl omhuldade = framgångsrikt torgförda Harmagedonscenario – sedan sisådär mer än 6 000 år tillbakahär. Hmmm… – ”Icke sa Nicke” – tugget i kommentarerna där om kärnkraften raderades 2008-09-08 av UD [Måhända Mikael T Ericsson (mikael.t.eriksson@foreign.ministry.se), kanske… 💡 ]


Dock… – Josefs inlägg där var som följer:
”Apropå tugget om kärnkraft ovan,
Atombomben har effekter
(Hiroshima och Nagasaki).
Vätebomben har effekter – som kan ses som att atombomben är en tändhatt.
Kobolt-Bomben har effekter – som kan ses som att vätebomben är en tändhatt.
Finns det någon här som har en bra länk till Kobolt-Bomben ❓ – förutom den här.
En bomb som heter duga – vill jag lova… ❗ ”
– slut citat av den raderade kommentaren på Carl Bildt´s blogg.


Det här – går ej av för hackor heller avseende potentiellt fullt ut möjlig förstörelseförmåga verkligen… 🙂 Mer om det i sak här.


The Energy Non-Crisis styrker starkt att några ytterst fåtaliga [”The Committee of (videolista) 300”] Makt- och Penning Hungriga ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavare (video 2 tim 38 min) = kriminella GalenPannor – som sedan lång lång tid tillbaka till allt överskuggande del hart när enväldigt = DiktatToriskt styr = vanstyr världen ekonomiskt med sin kriminella Banking (folkrättsligt sett) = styr = vanstyr världen politiskt, tyvärr tyvärr… 😥


Den åt hållet humanDementa och/eller Autistiska = den åt hållet dominerat intellektuella = den mentala och fysiska Maktens GrundPrincip = Härska genom att Splittra UnderSåtarna sinsemellan i Din FårSkock. Om oss av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla ländersedda av PyramidMaktHavarna och deras medlöpare som deras ägandes fårskock här och här.


Allt i NaturRen är till 100 % i NaturLiktVis = Intelligent utveckling – genom att till 100 % hålla sig till den enkla = Intelligenta ordningen att: ”Smärta/obehag = undvikande och njutning = attraktion”.

Hjärn (video 1.40 min) forskaren James Prescott skriver om kristenDomen och andra monoteistiska religioner: ”Vi måste också klargöra de teologiska/religiösa system som gör kroppslig Njutning till en fiende – dömandes det som syndfullt och omoraliskt – och som likställer smärta lidande och försakelse med att vara moraliskt dygdig. Dessa moraliska värderingssystem går tvärt emot miljontals år evolutionär biologi (kroppslig smärta/obehag = undvikande och Njutning = attraktion) – och har jämställt det feminina med synd vansinne och omoral.


Dessa moraliska religiösa värden har vänt sinnet [= wåra fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiner = wåra intellekt – Josefs anm] emot kroppen man emot kvinna föräldrar emot barn och barn emot föräldrar. Vår sexualmoral (t ex att kåta upp oss för egen hand = ”elektrifiera” upp oss för egen hand 😉 ) som Wi utgår ifrån ger oss rätten att ignorera andras ”felaktiga” känslor och syn på sex […såväl som sju åtta nio osv – Josefs anm (sök på ordet SamLag här – så får Du mera kött på benen vad Josef avser med det troligast…] – har helt sina rötter i dessa artstridiga religioner !” – slut citat.


Så människosläktets adelsmärke kollektivt sett är ju ej alls NaturLiktVis Intelligens precis, tyvärr tyvärr… 😥


O. PyramidMaktens GrundPrinciper

PyramidMaktHavarna och deras medlöpare är dom som till mer än 99 % glömt bort att Wi alla är födda som genuint humana * MedMänniskor * = vägVisare för varandra. En vägVisare är hart när det direkt motsatta till en vägLedare – som ju Absolut Alltid fungerar som en trafikDelare = följer Wi den ej så “smäller” det bokstavligt talat. PyramidMaktHavare och deras medlöpare har hart när förlorat all förmåga till interaktiva Dialoger = Kommunikation – och hänger sig därför i stort sett i Allt åt Debatt. Ordet debatt kommer från franskans de- ‘av, från’ och battle ‘kämpa’, och betyder kort och gott ”slå sönder motståndarens sakargument”.


PyramidMaktHavarna och deras medlöpare har ju ej en susning om självinsikten: ”Att Absolut Allt som Wi gör för eller emot någon eller några andra – gör Wi Alltid mest för eller emot oss själva i slutändan (pkt 39) ❗ ” Detta därför att Wi är alla i grunden likadana = jämlika som genuint humana MedMänniskor i kött * – som komna ifrån EXAKT samma medVetandeHav = All MateriaSkapelses Källa – men likväl samtidigt helt unika * * som separata varelser i kött. Mer om wår enskilda och kollektiva Potential som ”MateriaSkapelsens Krona” här, här och här.


1. Stressa alltid Dina undersåtar ständigt och jämt = kontinuerligt – och dom blir lätta att manipulera = som får i fårskock


1 a. Detsamma som att helt enkelt fortsätt med det som alla wåra utbildningsAnstalter – allt ifrån dagis/förskola, mellanskolor och högskolor mm – så in i barn-, ungdoms – och vuxenblöjorna väl har programmerat eleverna med som helt OK = ”Hot och Morot” = rätt och fel, tyvärr tyvärr… 😥


1 b. Eller tack och lov – beroende av ifall Wi ser detta som humant = MedMänskligt – eller ej alls humant = åt hållet humanDement och/eller Autistiskt.


1 c. Därmed kommer garanterat Dina undersåtar – såväl som Du själv – lika säkert som Amen i Dina kyrkor – att acceptera = OK-eja Ditt djävulska påhitt – Din egen och deras oundvikliga fysiska dödsprocesser = Gravar-i-Terra. Såväl för Din egen del som för dom Du har misslett – Bergis ❗ = Livet i kött blir ett garanterat dödsrally för ALLA


1 d. Detta fixar Du lätt som en plätt = skitenkelt genom att ständigt och jämt påtala för Dina undersåtar – vad Du själv har bestämt om t ex vad synd och ej synd är. A-Tack-Vapnet för det har Du ju i form av bl a Dina påhittade = uppfunna religioner, lagar och förordningar = Dogmer och Ismer.


1 e. Dock… – det är en hel del intellektuellt snilligt av Dig – ifall Du ej visar för mycket av att Du överhuvudtaget ej alls själv följer Dina egna givna direktiv till Dina undersåtar härvidlag. Det här är viktigt – ifall Du skall kunna bibehålla – för att ej säga utöka – Din så mer eller mindre väl kamouflerade stulna Makt över Dina undersåtar = dina MedMänniskor. I annat fall blir Du ju automatiskt en hel del av en vägVisare istället för en vägLedare. Det är ju ej alls Ditt grundsyfte – med Din förryckta åt hållet humanDementa och/eller Autistiska vägLedning av Dina undersåtar = Dig själv också i slutändan – Bergis !


2. Ifrågasätter Dina undersåtar Din med Din förryckta åt hållet humanDementa och/eller Autistiska vägLedning – se då snabbt till att rikta deras uppmärksamhet bort ifrån Dig själv – genom att skapa en eller flera fiendegrupper. Och då i första hand inom ramen för Din egen domän av undersåtar. Då hackar Dina undersåtar som Princip i regel på varandra iställetmentalt och/eller fysiskt – istället för Dig – och glömmer därmed som Princip mer eller mindre bort med Din förryckta åt hållet humanDementa och/eller Autistiska vägLedning av Dina undersåtar.


3. Ifrågasätter fortsatt Dina undersåtar Din med Din förryckta åt hållet humanDementa och/eller Autistiska vägLedning – så skapa då också en eller flera yttre fiendegrupper helt och hållet utanför Din egen domän av undersåtar.


4. Ifrågasätter Dina undersåtar ändå fortsatt Din med Din förryckta åt hållet humanDementa och/eller Autistiska vägLedning – se då också till så att Dina undersåtar blir engagerade i ett mentalt krig med en eller flera av de av Dig skapade yttre fiendegrupperna.


5. Hjälper ej det heller – för att Dina undersåtar skall sluta med att ifrågasätta Din med Din förryckta åt hållet humanDementa och/eller Autistiska vägLedning – se då också till att Dina undersåtar blir engagerade i ett eller flera fysiska krig med en eller flera av de av Dig skapade yttre fiendegrupperna.


6. Nu kan Du i Princip vara hart när helt säker på att Din med Din förryckta åt hållet humanDementa och/eller Autistiska vägLedning av Dina undersåtar förr eller senare säkert kommer att nå sitt slutsyfte = mål = Harmagedonscenariot = förintelsen av mänskligheten som ras på den bolliga jorden Terras ytteryta * * .


7. Därmed har Du måhända Nu in absurDum påvisat = bevisat för Dig själv: ”Ifall Du vinner hela världen – men på den kuppen förlorar Dig själv – vad har Du + Wi då egentligen vunnit ❓ ” – måhända ej alls var så tokigt sagt för ca 2 000 år sedan, kanske… Dock… – måhända kan Du Nu = innan detta fullt ut har hänt – kolla Dig själv lite på det här testet kanske… 💡


8. Halleluja – eller som det numera som vanligast benämnes – Bingo – i vilket fall som, kanske… 💡


Josef fick grönt = OK av det SuperIntelligenta
(video 64 min) Plasmat – vid första försöket.


Hur länge till skall världen till allt överskuggande del tillåtas av oss av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder att vanstyras av wåra (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavares (video 2 tim 38 min) och deras medlöpares SatanIsms grundmotto: = det vansinnigt förryckt stupida “Det är Brist på Allt” – som i sig ovillkorligen leder till förhållningssättet såväl som beteendet “Att Äta eller Ätas” = Öga för Öga och Tand för Tand = mer och mer av våldsspiral, tyvärr tyvärr… 😥

Den Sanna Sanningen = den Verkliga Verkligheten är ju den rakt motsatta = ”ÖverFlöd av Allt” ❗ – punkt.ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigareeller

DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT ?

Annonser

10 Responses to MAKTPRINCIPERNA – ELLER ?

 1. naimm skriver:

  Tack för du kika förbi i min blogg 🙂

  Du har riktigt bra och värdefulla kommentarer, bla i Carl Bildts blogg.

  Mvh
  Naim

  http://www.murseli.se

 2. Josef Boberg skriver:

  GooodKvällst Naimm,

  Taaack för Din supergoa backfeed !

  Ha det… 🙂 /önskar tankefrihets-vännen Josef

 3. Ann-Sofie Wågström skriver:

  Hej känner du någon i Eskilstuna/Torshälla som heter Göran?

  Undrar
  Ann-Sofie

 4. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – Ann-Sofi – Nja, ej vad jag kan komma på så här på direkten – men jag skall ta mig en funderare – så kommer det måhända upp någon Göran där, kanske…

  Ha det… 🙂 – och tack för besöket ! /önskar minnes-vännen Josef

 5. nathaliesview skriver:

  CONTENTS
  Editorial Note – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 1
  An Address by Beria – – – – – – – – – – – – – – – – – 3
  CHAPTER I:
  The History and Definition of Psychopolitics – – – 5
  CHAPTER II:
  The Constitution of Man as a Political Organism – – 8
  CHAPTER III:
  Man as an Economic Organism – – – – – – – – – – – 13
  CHAPTER IV:
  State Goals for the Individual and Masses – – – – 17
  CHAPTER V:
  An Examination of Loyalties – – – – – – – – – – – 19
  CHAPTER VI:
  The General Subject of Obedience – – – – – – – – – 29
  CHAPTER VII:
  Anatomy of Stimulus-Responce Mechanisms of Man – – 35
  CHAPTER VIII:
  Degradation, Shock and Endurance – – – – – – – – – 41
  CHAPTER IX:
  The Organization of Mental Health Campaigns – – – 45
  CHAPTER X:
  Conduct Under Fire – – – – – – – – – – – – – – – – 50
  CHAPTER XI:
  The Use of Psychopolitics in Spreading Communism – 53
  CHAPTER XII:
  Violent Remedies – – – – – – – – – – – – – – – – – 54
  CHAPTER XIII:
  Recruiting of Psychopolitical Dupes – – – – – – – 56
  CHAPTER XIV:
  The Smashing of Religious Groups – – – – – – – – – 58
  CHAPTER XV:
  Proposals Which Must Be Avoided – – – – – – – – – 61
  CHAPTER XVI:
  In Summary – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 64

 6. nathaliesview skriver:

  Hej Josef,

  Psykopolitik är en viktig del av Geopolitik.
  Länkar till ”Brainwashing Manual”:
  http://www.apfn.org/pdf/The_Brainwashing_Manual.pdf


  [ Hej Nathalie – och tack för pdf-länken. Den bekräftar ju det historiska skeendet som finns väl beskrivet HÄR
  (video 3 tim 35 min) och vad som pågår för fullt i dags dato HÄR (video 2 tim 24 min), tyvärr tyvärr… 😥 – hälsar Josef B.]

 7. nathaliesview skriver:

  Hej igen Josef,

  Tack för videos 🙂 ovan. Visst är det tjatigt med politik!? Det största innehållet består av uteblivna leveranser av det utlovade… undrar varför människor har så enormt stort tålamod med korrupta regeringar/politiker?

  Kanske en mera överskådlig länk över psykopolitiska agenter:
  http://www.rense.com/general56/ubfit.htm

  Må väl!

 8. Josef Boberg skriver:

  For translation of this to English – ”click” here.

  Om innehållet i bloggen i detta register.


  Livet i kött är som en öppen bokmen mååånga ”läser” bara EN sida – om bl a EU-eländet.


  ÄR EU THE NEW SOVIET UNION ❓ (video ca 4,5 min)


  ”The Death of Democracy” a public talk on the TTIP
  .


   http://www.youtube.com/watch?v=bM2Ql3wOGcU

   http://www.youtube.com/watch?v=fdoMssKv38o

   http://www.youtube.com/watch?v=8y2VrhjWj9E&annotation_id=annotation_969853&feature=iv


  Alternativ EU-information finns bl a hos EU-kritik.se.


  ESM, den nya europeiska diktatorn (video ca 4 min, svensktextad) 😥


  GP 15/10-09 Lissabonfördraget bör ses som en grundlagsfråga (debattartikel av moderaten Anne-Marie Pålsson) – ”I dag behandlar riksdagen EU:s nya fördrag, Lissabonfördraget. Man kan tycka att frågan om beslutsformer för detta är närsynt. Vi som värnar demokratin tycker inte så. Grundlagen finns för att tygla den politiska makten, skriver bland annat riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson(m) ihop med sex andra borgerliga riksdagsledamöter. De vill att frågan ska ses som en grundlagsfråga och föreslår därför att den ska tas upp ytterligare en gång, efter mellanliggande val eller underställas en folkomröstning.” – slut citat.


  Den svenska modellen av Wes Penre, Dec 22, 1998 av Wes Penre, Dec 22, 1998 ”…Sovjetunionen hade sina svaga punkter, men Sverige blev en succé. Regeringen utbildade barnen via skolan att bli små socialdemokrater (socialister), vilket gör dem helt beroende av ”systemet”, förlita sig på att storebror tar hand om allt. Olof Palme (Committee of 300), hade i uppdrag att ta hand om projektet, som de kallade ”den svenska modellen”.

  Sedan kom den ekonomiska kollapsen i hela världen i början av nittiotalet, och svenskarna undrade vad som hände och vad som blivit av deras underbara land, där ingen hade att ta hand om något, och regeringen hade tyckt om dem alla. Folk var mycket förvirrad, rädd och ibland desperat. Anledningen till att Illuminati var så nöjda med Sverige var att de hade hittat ett system där människor, till skillnad Sovjetunionen, var inte ens medvetna om att de var slavar. …” – slut översättning härifrån.

  Lite mera ingående om det i sak HÄR.


  EU utarbetar planer att etablera sig som ”world power”.


  The EU Communitarian Agenda and The New Feudalists – vars första inledande stycke av Václav Klaus är ”påklätt” med länkar HÄR.


  Kris som ett sätt att skapa en global totalitär stat: ”Vi bevittnar skapandet av den globala elektroniska koncentrationsläger, och kriser, konflikter och krig används för att motivera det. – Som Douglas Reed skrev: ”Människor tenderar att darra inför en tänkt fara och är för lata för att se det riktiga.


  European Communist Union History pt.1/4 (video ca 9,5 min).


  The Real Face of the European Union (video ca 43 min).


  EU:s grundlag – en fräck repris (video ca 4 min). Jonas Sjöstedt, vänsterpartiet, analyserar EU:s nya fördrag Lissabonfördraget. Om EU´s egen syn på det HÄR.


  Nigel Farage reprimanded for criticising Baroness Ashton (video 9 min) av 25/11-09. An Iron Fist has come down on Europe – Nigel Farage (video ca 4 min) av 9/2-10.  ”Samhällsmoralen gror ur gräsrötterna. Gör den inte det beror det på att den har gödslats med för mycket skit från ovan.”

  ”För den trötta samhällskroppen
  vore kanske bästa boten
  ifall tankarna från toppen
  kom från roten

  – sagt av Tage Danielsson.


  En MedMänniska är en som ställer till det gott för sin egen del OCH så många andra som möjligt.

  En PyramidMaktHavare är en som ställer till det gott för sin egen del – men på sina MedMänniskors bekostnad (video 3 tim 35 min) – och då FRAMFÖRALLT oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna. Humant


  ”Det går att lura en del människor hela tiden.
  Det går att lura alla människor under en del av tiden.
  Men ”luringarna” kan ju ej lura ALLA människor i världen, HELA tiden”

  (…”wealth of Rothschild consists of the bankruptcy of nations” = sant !)
  – det är OMÖJLIGT (video ca 6 min) menar Josef.


  Lite om dom kriminellt GalenPanniga (folkrättsligt sett) globala PyramidMaktHavare (video 2 tim 38 min) – som ytterst ligger bakom EUprojketet också. Det finns t ex HÄR (video 3 tim 35 min), HÄR och HÄR. Det kan uppfattas som att deras galna ”filosofi” är: ”Wi vill äga världen plus 5 % !”  ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigareeller

  DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT

 9. carlnorberg skriver:

  Att beskriva verkligheten i strid med människors sanning leder inte sällan till att folk känner sig kränkta och nedvärderade, detta eftersom det är viktigare att ha rätt i dagens samhälle än vad som är rätt.

 10. Josef Boberg skriver:

  Om innehållet i bloggen i detta register.


  Livet i kött är som en öppen bokmen mååånga ”läser” bara EN sida

  Ifall Du tar till Dig något av innehållet i denna kommentar med länkningar så kan det vara bra – och ifall Du ej alls tar till Dig så är det lika bra – vad mig anbelangar. Ditt liv är Ditt liv – och det har jag INGEN rätt att ”lägga mig i”. / Josef Boberg


  Att beskriva verkligheten i strid med människors sanning leder inte sällan till att folk känner sig kränkta och nedvärderade. Detta eftersom det är viktigare att ha rätt i dagens samhälle – än vad som ÄR rätt !”


  Jo… – Carl Norberg
  – så är det ju – för sedan barnsben felprogrammerade egon, tyvärr tyvärr… 😥


  Livet i kött är som en öppen bokmen mååånga ”läser” bara EN sida.

   http://www.youtube.com/watch?v=OvE7WWuJp-U&feature=


  Men: Ifall Wi spottar på en sten tillräckligt länge – så blir den blöt till slut


  Med det som utgångspunkt – så kommer jag att fortsätta, på mitt personliga sätt, med att beskriva hur det ÄR – och vad Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna kan göra åt det – så länge som jag fortvarigt kommer att andas.

  Förr eller senare så blir det ”blött” = ”snöbollen” kommer i rullning (video ca 6 min) och blir större och större – är jag rätt säker på. 💡

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.

  Jag har fem barnbarn under 12 år – och bl a barna (video 3 min) ger mig mycket energi och lust för – att fortsätta med att ”tugga” om hur det är (video 2 tim 38 min) och hur det kan bli. 🙄


  Yvonnel skrev:

  Undras varför denna diskussionen kommer upp, igen och igen.

  Yvonnel… – den tudelade hjärnbarken hos människan är som en räknemaskin. Det som hjärnbarken har fått input flest gånger om – det ser den som ”mest sant” (den lär vara så sofistikerad som räknemaskin – att när den har läst/hört en sak 999 gånger – och det diametralt motsatta 1000 gånger – så inbillar den oss att tro på att det Wi har läst/hört 1000 gånger är sanning. Ej att undra över då att etablissemangets massmedias ”trummande” får genomslag hos befolkningen – eller ?). Detta känner som princip ALLA reklammakare, massmedia och makthavare väl till – men ej så många av oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna, tyvärr tyvärr… 😥

  Så ifall Wi av vanligt folk har något betydelsefullt att säga – så gäller det ju att om och om igen säga/skriva det – för att det skall ”ta skruv”.

  Bl a dr Annika (video ca 38 min) Dahlqvist har något MYCKET FUNDAMENTALT (video ca 3,5 min) och betydelsefullt att säga om kost och hälsa – och det tål att repeteras i ”all oändlighet” – som jag ser det.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har.

  Vad tror Du ❓

  – slut citat från en bit ned i texten här.  ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt, politiskt, som publik på dansbanor osv ?) = leva vällustigareeller

  DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: