VägVisning visavi VägLedning


For translation of this to English – ”click” here.

Om innehållet i bloggen i detta register.


VÄL BEKOMME BÄSTA BESÖKARE ❗


Nytänkande om betydelsen av wårt eget agerande i det Wi drabbas av, om hur att förändra ett hopplöst föråldrat tänkande rörande bl a jorden Terras resurser, tillgång på mat som kan utplåna världssvälten, global- och nationalekonomi, Livets mening, om varför Wi fortfarande krigar med varandra i smått och stort mm här = ”Det Gäller Livet !”

– och om att oreserverat vara Vän med sig själv här.


Maria: Jo… – men vad jag vill komma fram till… – att de faktiska omständigheterna… – som kan vara eländiga… – ta en situation där man sitter och svälter… – inte har mat. Den är helvetisk i sig. Men vad Wi kan göra det är att betrakta det på ett annat sätt

Josef: Javisst… – för då försvinner den. Om Wi släcker ljuset i det här rummet… – så blir det mörkt… – eftersom persiennerna är fördragna. Och om Wi drar för gardinerna så kan det bli becksvart. Om du och jag då… – för det är vad Wi gjorde för tre miljoner år sedan (ca 450 000 år ?)… – om du och jag då sätter oss i det här rummet och prata om det här mörkret… – kan Wi sitta i hur lång tid som helst… – så händer ju INGENTING.

Men om Wi vet om att det finns ett ljus… – och det vet Wi… – och börjar prata om ljuset… – och sedan kommer på… – jamen Wi har ju en ljusknapp där… – om Wi tar oss dit då och tänder så blir det ljust. Var blir mörkret av då ? Det finns ju inte längre.

Och det är samma med det här Paradiset då som jorden ÄR …- och som Wi vägrar och se. Om Wi börjar se Paradiset… – jamen var är mörkret då ? – om Paradiset är ljuset så att säga. Men det finns ju inte. Det har ALDRIG funnits. Men Wi måste så att säga dra på strömmen till de lampor som finns. Alltså Wi måste börja se det här Paradiset. Eller rättare sagt… – Wi måste fatta intresse för att lära oss och dra oss mot ljusknappen och tända.

Men det är inget beslut som någon annan än Wi själva fattar. Det är ingen regering eller politiskt parti eller något företag som fattar det åt oss. Det fattar Wi väl själva. För Wi har själva fattat beslutet att dra för gardinerna och släcka ljuset. Och därför vet Wi att ljuset finns… – varenda en av oss. Men av någon anledning så har Wi bestämt oss för att sitta i mörkret och prata om mörkret. Och det är ju eländigt.

Aldrig få se solen… – uppleva värmen… – och njuta av det Paradis då som Wi har levt i tre miljoner år i (ca 450 000 år ?) och aldrig sett.

Maria: Du sa någonting innan… – att det är inte intressant att veta vad en människa har gjort i sitt Liv. Men det intressanta är vad människan har lärt sig av det hon gjort.

Josef: Ja.

Maria: Vad har du lärt dig av det ?

Josef: Att det alltid är jag som är chaufför i den bil som jag kör. Och om jag krockar… – så finns det ALDRIG någon anledning att skylla på någon annan att jag krockar. Utan det jag råkar ut för… – ont eller gott… – är någon sorts behov som jag har som jag tillfredsställer på det här viset.

Maria: Behov av vad ?

Josef: Behov av att lära mer. Det är ju det Wi gör de första fem åren. Wi bränner fingrarna och Wi ramlar och slår oss och allt det här… – och det är ju absolut nödvändigt för att Wi skall utvecklas. Det är absolut nödvändigt då att göra de här misstagen… – för att så småningom komma fram till hur Wi skall göra. Och Wi kan egentligen aldrig lära oss någonting av andra… – på annat sätt än att dom kan så frön, vara förebilder… – utan Wi måste själva försöka.

Historien visar ju det också. Wi kan ju läsa tonvis… – höll jag på att säga… – med böcker om krig och elände i världen… – och ändå håller Wi fortfarande på och krigar (i smått och stort). Wi kan inte lära oss någonting av vår historia. Wi måste ALLTID lära oss genom att försöka själva.

Maria: Men räcker det att bara erfara saker… – om man inte drar slutsatser av det ?

Josef: Nej… – det är ju det som är… – tycker jag då… – det nya som man inte hör så ofta i någon allmän diskussion. Att det VIKTIGA är ju inte… – som du var inne på och som jag har sagt då… – att Wi berättar vad Wi har gjort. Utan det viktiga är ALLTID… – när Wi träffar människor… – att Wi berättar vad Wi har LÄRT av det Wi har gjort.

Det är ju det som är ägget. Det är ju därför Wi är här för att lära oss. Och eftersom Wi inte kan lära av vad andra har gjort… – utan BARA lära av det Wi själva gör på vårt sätt… – så måste Wi återföra på något sätt det här i vårt sätt att tänka. Att Wi inte är här för att göra allting rätt. Wi är här för att LÄRA oss göra rätt. Att det inte är något fel i att då göra fel… – eller misstag som jag hellre vill säga. Utan det är NÖDVÄNDIGT… – det är någonting som Wi VILL.

Och det kan ju kännas fånigt eller tokigt att säga att Wi vill föra krig för att lära oss att fred är det bästa. Men på något sätt ÄR det så.

– slut citat ifrån en bit ned i texten här.


Att beskriva verkligheten i strid med människors sanning leder inte sällan till att folk känner sig kränkta och nedvärderade. Detta eftersom det är viktigare att ha rätt i dagens samhälle – än vad som ÄR rätt !”
– slut citat härifrån.

  http://www.youtube.com/watch?v=OvE7WWuJp-U&feature=


”För den trötta samhällskroppen
vore kanske bästa boten
ifall tankarna från toppen
kom från roten

– sagt av Tage Danielsson.


OM HUR ILLA VUXENVÄGLEDNING FUNGERAR FÖR BARN HÄR, OM DEN FÖRSLAVANDE INTE-BÖNEN HÄR OCH OM DE URSPRUNGLIGA BUDORDSLÖFTENA HÄR.


”Det är primitivt att välja ledare
(video ca 2 min) ! Enbart djur behöver ledare ! Idag kan Wi göra det möjligt att Wi medborgare skall styra oss själva. Det är inte farbror Staten (läs den varje gång styrande partitoppen) som skall visa oss vägen…!!!” – slut citat härifrån.


NÄR skall Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – ta saker och ting i egna händer – och börja med att välja/tillsätta Samordnare/Administratörer – som ENBART ägnar sig åt att administrera det folket kontinuerligt BESTÄMMER = folkets kontinuerliga vilja ? Idag, imorgon eller om ytterligare ca 6 000 år från nu ❓

vilka är de enda som kan bringa ordning i kaos ? Wåra mer eller mindre folkkära PyramidMaktHavare – eller Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna ❓


Den ”svenska modellen” har ju sina uppenbara brister, tyvärr tyvärr… 😥
Men ”simma lugnt” (video 44 min) – för det ordnar sig (video ca 8 min) förr eller senare – är Josef rätt säker på. 🙄


REPRESENTATIV DEMOKRATI [= …att auktoritativt och legitimt utöva kontroll… (video 8 min)] = FolkStyredet är frågan – som en 94 år LivsErfaren person – ger uttryck för en hel del KRISTALLKLARA sanningar om HÄR (video ca 11 min).

Om hur dödsbringande illa ställt det ÄR i Sverige i dags dato på individnivå HÄR och HÄR – samt ej minst HÄR och HÄR… 😥

Etablissemangets GalenPanniga (folkrättsligt sett) PyramidMaktHavare och deras medlöparevågar ej ens ställa den intellektuella frågan [ungdomar undantagna (video 2 min)] om Wi har FolkStyre eller ej, tyvärr tyvärr… 😥

Men… – handen på hjärtat – vad är det som säger att överhuvudtaget NÅGONTING blir mera rätt – bara för att väldigt många taner, babblar, skriver osv – men framförallt – gör SAMMA fel


Etablissemangets PyramidMaktHavares (video 2.44 min) Brist VERKLIG Kunskap = Världens Gissel ❗ (video ca 10 min), tyvärr tyvärr… 😥 – och en indikation på var Wi själva befinner oss (video ca 10 min) – kan Wi få en viss uppfattning om HÄR.

En MedMänniska är en som ställer till det gott för sin egen del OCH så många andra som möjligt.

En PyramidMaktHavare är en som ställer till det gott för sin egen del – men på sina MedMänniskors bekostnad (video 3 tim 35 min) – och då FRAMFÖRALLT oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna. Humant


The Ringing Cedars = helt otroligt ❗ intellektuellt sett – men likväl pågående VERKLIGHET i dags dato – Tack och Löv ❗ …
Om Anastasia som person HÄR (klicka där i högermarginalen på ”Vem är Anastasia?”) och HÄR.


OM KONSEKVENSERNA AV EN TRÅKIG LIVSFÖRING HÄR – OCH OM VAD LYCKA OCH GLÄDJE STIMULERAS AV HÄR, HÄR OCH HÄR. 🙄


Om den s k ”fria” forskningen här och här + ej minst här och här.


…”Vilka är det idag som faktiskt begår de värsta brotten mot mänskligheten, med mest lidande, svält och död som resultat ❓ Jo, regeringar i olika länder. Inte terrorister och vanliga kriminella. Så vi har faktiskt större anledning att frukta regeringar än terrorister och kriminella.”
– slut citat härifrån.


Först en del om månens betydelse HÄR – för PyramidMaktHavarnas och deras medlöpares förmåga att upprätthålla sitt Slaveri av oss av vanligt folk on mass = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länderjorden Terras ytteryta.


En övergripande sammanfattande kommentar om vad som kan benämnas som wåra ”kära” PyramidMaktHavares åt hållet GalenPannors intellektualIsm står för – finns HÄR, tror jag… 💡


Några sammanfattande kommentar om hur dagens globala, nationella såväl som lokala PyramidMaktHavare och deras medlöpare – med sin galenPanneintellektualIsm (folkrättsligt sett) i dags dato – konkret och kontinuerligt förstärker fördumningen = förslavningen av oss av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – finns HÄR, HÄR (den i kommentaren nämnda budbäraren var Admiral Richard B. BYRD), HÄR, HÄR och HÄR + lite längre ordat om detsamma HÄR.


Nu till lite mera i sak rörande rubriken ”VägVisning visavi VägLedning”
Utifrån en kommentar på en blogg 2007-09-06 om; ”Dags för en ny, bredare kommunikation” – kom det följande till; Josefs kommentar var. ”Kan ju nu undra över om Josefs idé om att medvetet försöka särskilja = inse och förstå skillnaden på intellektualIsm och Intelligens kan rymmas här…/ vännen Josef” – slut citat.


Svarskommentaren blev: ”Jag anar en viktig kritik, som jag ej riktigt förstår. Utveckla gärna vad Du menar/vännen Micke Räv” – slut citat.


Josef svarade via email med i grunden det följande, som Josef därefter har ”klätt på” en del i det följande: ”Josef drabbades av en VägVisning i Ditt svar – som Josef ej kunde somna ifrån. Därav det här emailet. Josefs undran var egentligen ej alls avsedd som kritik – därför att Josef numera uppmuntrar Allas fria val att välja va faen som helst – utan det var bara en stilla undran. Dock… – Josef är nu faktiskt riktigt glad över att Du uppfattade det som åt hållet dominerat intellektuellt = kritiskt.


Det ger Josef nu anledning till att försöka intellektuellt förklara för sig själv – lite om skillnaden på kritik = vägLedning – visavi VägVisning. Ifall Du får ut något av det för Din del – så kan Josef NaturLiktVist ej annat än uppskatta det. Men ifall ej – så är det helt OK också för Josef – för det är till 100 % Ditt eget bord = ej alls Josefs bord – och ingen annans bord heller för den delen.


På E6-an strax norr om Hallandsåsen (Du vet den där åsen där dom åt hållet dominerat intellektuella sedan ca tio år tillbaka har försökt borra, spränga och faen vet allt uti, för att göra en järnvägstunnel igenom den – och måhända får hålla på ytterligare minst 5-10 år till, kanske…) ca 3 km ifrån Josefs boställe – finns en VägVisare till Skottorp. Dom flesta som åker på E6-an passerar den VägVisaren utan att ens notera att den finns. Ett litet fåtal använder den som VägVisare för att komma till just Skottorp – av en eller annan anledning.


VägVisaren bara finns där – och struntar bokstavligt talat i om någon ser den eller ej – och likaså om dom som ser den åker dit den visar vägen = Skottorp – eller ej. Så – VägVisaren kan sägas vara Intelligent = tillåtande in absurdum – därför att skulle någon komma på idén att köra på den med berått mod – så skulle VägVisaren acceptera det också.


Varför ❓

Tja… – VägVisaren vet att den till mer än 99,99 % (i volym sett) är något helt annat än det Wi åt hållet dominerat intellektuellt sett etiketterar som järnrör, plåtbitar och en del färg mm = bara en VägVisare utefter vilken väg som helst – och som helhet sedd.


En vägLedare är det som står mitt i vägen och tvingar ALLA trafikanterna att följa pilen som pekar åt höger. Ifall ej trafikanten gör så – så ”smäller det” så att det märks ordentligt – både på vägLedaren som sådan och på fordonet – vars chaufför vägrar att styra så att vägLedaren blir åtlydd.


Så vägLedaren trafikdelaren fungerar på exakt samma sätt som en dominerat intellektuell person gör = ”gör som jag säger annars smäller det” fysiskt – eller än värre intellektuellt = rädsla – som ALLTID ger mer eller mindre av hjärnFörsmutsning. Kritik – och än VÄRRE försåtligt beröm – är bl a sådant som åt hållet dominerat intellektuellt vägLedare som Princip numera ALLTID först använder sig av – för att få andra att bete sig så som vägLedarna på förhand har bestämt att alla andra skall bete sig.


Funkar det ej – så kan det ej alls så sällan också späs på med lite fysisk aga av vägLedaren/vägLedarna – i den ena eller den andra formen. WCT-skraporna i september 2001 * – såväl som fysiska krig (video 3 tim 35 min) allmänt sett – är goda exempel på fysisk aga (…ansåg många att aga gjorde människor bättre och att de som ej alls agades blev sämre…) – och då O-NaturLiktoVist alltid i kommbination med mental aga – just för att åstadkomma åtlydnad ❗


Under hela Josefs yrkesverksamma tid ifrån ca 23 års ungdom – hade Josef någon form av arbetsledande funktion. Det ”smittade” tyvärr också så att Josef nog mest försökte vara vägLedare = intellektuell även privat – inom familjen såväl som i allt annat socialt umgänge, tyvärr tyvärr… 😥


1995 hade Josef kommit därhän att Josef mer eller mindre visste – utifrån helt egna gjorda erfarenheter under sisådär ca 30 år – att detta åt hållet dominerat intellektuella sätt att fortsatt leva var en återvändsgränd. Ungefär som att meditera är det = stänga av det ej alls intellektuellt önskade för några minuter eller timmar – och sedan öppna ögonen och upptäcka att absolut ingenting har hänt ❗ Allt är fortfarande absolut lika urbota känt = tråkigt – som när vederbörande stängde ögongardinerna.


Dock… – ej alls så sällan upplever mediteraren det än värre – på grund av sitt nyligen uppnådda ”himmelska” tillstånd i meditationen. Så tala om återvändsgränd till tusen… – och likväl tycker ej alls så få att det är häftigt, tyvärr tyvärr… 😥


Den här återvändsgränden för Josef som vägLedare = dominerat intellektuell – kände Josef någonstans ovillkorligen skulle helt onödigtvis leda till en på tok för tidig gravsättning i PyramidMaktHavarnas åt hållet dominerat intellektuella = åt hållet humanDementa och/eller Autistiska = vansinniga påhitt – en absolut oundviklig Grav i Terra – ifall Josef ej gjorde en förändring. Så Josef tog tag i den saken och påbörjade den förändringsprocessen hösten 1995 med god assistans av inspiratören = VägVisaren Rah (vars förelöpare var Ambres) – och på den vägen är det fortfarande. Faen vet om den någonsin kommer att ta slut… 💡


På nu ca tretton år har Josef lyckats komma så långt att Josef kan uppleva att Josef skrapat ytterligt ringa på ytan – till vad den här förändringsprocessen egentligen handlar om. Men vaddå – Rom byggdes ju ej på en dag = Rom är ej alls ännu färdigt – och faen vet om Rom någonsin kommer att bli färdigbyggt heller…


Barn lär sig först att åla, sen krypa, sen ställa sig upp, sen gå, sen springa, sen springa fort, sen hoppa, sen hoppa högt osv. I det perspektivet sett så ser Josef sig själv i dags dato ungefär som att Josef kommit till början av stadiet ”krypa”. Ej alls så illa på ca 13 år, kanske…


Josefs första VägVisning både såg Du och snappade Du – i den meningen att Du ställde frågan. ”Josef – jag anar en viktig kritik, som jag ej riktigt förstår. Utveckla gärna vad Du menar.” Nu vet Du förhoppningsvis att det där med kritik ej alls är relevant – i Josefs perspektiv sett i vart fall – så det släpper Du helt nu, förhoppningsvis…


Att Josefs VägVisning överhuvudtaget kom till – hänger samma med att Josef upplevde att Micke Räv ggr två på den inspelade videon – var så in i vuxenBlöjan intellektuellt orienterade = gravallvarliga som det går att vara – i Josefs perspektiv sett. Någonting helt annat än det Josef sett Dig tidigare vara på videos med Micke Räv ggr en.


Micke Räv ggr två såg ej alls synligt nyförälskade ut precis i sin gemensamma idé – för då skulle det bokstavligt talat spontant sprudlat, sprakats, skämtats och skrattats synligt. Då skulle det funnits en spjuver bakom varje öra = fyra stycken. Josef lyckades ej alls upptäcka någon enda spjuver – ifall Josef bortser ifrån avslutningen. Men den scenen hade mera karaktären av ”skönt att det här är gjort nu” – i Josefs perspektiv sett.


Faen – tänkteJosef då spontant – och så blev det den här kommentaren av det. Men visst – intellektuellt väl genomarbetat kan sägas att det verkligen var. Det innebär ju i sig att det mesta om hur det hela i sak skall gå till framöver ju redan är mer eller mindre känt = projektet är en hel del känt = tråkigt redan långt innan det sjösättes.


intellektuell dragning till projektet fanns det en hel del av – som Josef upplevde det. Dock… – Intellektuell KärLek för någon/något är en intellektuell prestation = det kräver LivsEnergi av den Kär LeksGivande – som kär Leksmottagaren bokstavligt talat ”slickar” i sig = offer- och tyrannPrincipen – som Josef ser det.


Förälskelsen bara händer = ”drabbar oss” och ger i sig självt LivsEnergi till alla som berörs av den = motsatsen till den dominerat intellektuellt s k kärleken – som ju egentligen faktiskt är detsamma som dödsLeken – i Josefs mer än 67-åriga perspektiv sett i vart fall.


Förälskelsen förändras kontinuerligt = är det Kärt LekAnde ROLIGA = HelAnde Livet i kött – och kan som Princip aldrig förutsägas hur den kommer att drabba – eller vem eller vad den drabbar – eller än mindre när den drabbar. Så förälskelsen är som vädret är – som det ju i och för sig kan göras mer eller mindre goda prognoser för. Men dom prognoserna stämmer som Princip ALDRIG mer än sisådär i verkligheten – Tack och Löv ! … 😉


Humor och Intelligens har alltid gått hand i hand – i Josefs mer än 67-årade livsperspektiv sett i vart fall. Till och med på vissa målningar av Yeshua = Jesus hängande på pluset – kan spjuvern Yeshua skönjas – för att ej tala om vissa andra målningar därföre.


Varför ❓

Tja… – Yeshua = Jesus visste att han hängde på pluset utifrån sitt helt egna beslut om att det skulle bli så, vekligen… Han kunde näst intill 100 % då se sig själv som VägVisare = mer eller mindre helt oberörd av vad som hände med skylten som sådan = hans egen materiella fysiska kropp i kött. Dock… – till någon del av ca 0,01 % (very creepy, disturbing children’s cartoon, banned from TV = om de 0,01 procenten) så var han ändå ej alls riktigt riktigt säker på sin sak. Så en hel del spännande var det ju ändå trots allt. Hade det ej varit så – så hade han väl Förnuftsmässigt sett aldrig gett sig på den här äventyrsresan via pluset, allra allra troligast… 💡


Josef hade mycket svårt för att uppleva ”störande” mycket Humor i Micke Räv ggr två´s video-presentation av sitt upplysningsprojekt, faktiskt… Igen – Humor och Intelligens har alltid gått hand i hand – i Josefs perspektiv sett i vart fall. På den här punkten tror Josef ej alls att Den SuperIntelligenta ElektroMagnetiska Plasman = Skapelsen Källa har ändrat sig – eller ens har några framtida idéer om att göra det heller, allra allra troligast… 💡


Skulle Josef nu tala om för Dig vad det ”viktiga” var – ifall Josef nu visste det till 100% – vilket Josef verkligen ej alls gör – så skulle Josef ju automatiskt vara en vägLedare = en PyramidMaktHavare = en tyrann av rang. Det har Josef ju i det ovanstående sagt att Josef insett redan 1995 är en återvändsväg = vägLedarens väg – som obönhörligen leder till 6 fot under. Det är lämpligt för Josef att vara sparsam med sådant – med tanke sina redan uppnådda mer än dubbelsexia levnadsår (till exempel att kåta upp mig för egen hand = elektriskt lysa upp mig själv för egen hand 😉 ).


Så det är uteslutet att Josef skulle kunna eller vilja vägLeda Dig om det här ”viktiga”. Så det enda Josef kan göra är att fortsatt måhända fungera som en av många VägVisare för Dig – rörande det här ”viktiga”. Det enda Josef kan komma på som VägVisare just nu är att Du kollar lite på Josefs hemsida i original under rubrikenTÄNKVÄRDA MENINGAR ❓ Ha det… vännen Josef” – slut citat på redigerat email till Micke räv.


Goda exempel på VägVisare av rang i wår moderna historia kan vara Gandhi i Indien och Mandela i Sydafrika. I vart fall under de ca 27 år – ifall Josef har rätt för sig – som Mandela satt i fängelse. Måhända var CH Hermansson i sin ungdom också lite åt hållet VägVisare – men han transformerades senare som partiledare till en vägLedare av rang. Tyvärr tyvärr kanske…


Goda exempel på vägLedare av rang är Lenin och Stalin i Ryssland och Hitler i Tyskland – för att ej tala om George W. Bush – och för att ej tala om prästerskapet kollektivt sett som sådant. Dock… – i Josefs mer än 67-åriga perspektiv sett – så har som Princip alla politiker i Sverige – under Josefs mer än 67 år i kött – i sina politikerroller också mer eller mindre alltid fungerat och fungerar som vägLedare. Just nu kan Josef ej komma på något enda undantag ifrån den Principen, tyvärr tyvärr… 😥


VägLedare är som Princip alltid åt hållet dominerat intellektuella = åt hållet humanDementa och/eller Autistiska. VägVisare är som Princip alltid åt hållet Intelligenta – eller i vart fall minst Förnuftiga. intellektualIsm och tråkigheter har alltid gått hand i hand – går hand i hand – och kommer alltid att gå hand i hand, tyvärr tyvärr… 😥 – i Josefs mer än 67-årade livsperspektiv sett i vart fall.


Därtill – Intelligens och Humor har alltid gått hand i hand – går – och kommer alltid att gå hand i hand. Detta sagt och sett utifrån Josefs helt egna gjorda livserfarenheter under nu mer än 67 år i sitt eget innevarande Kärt Lekfullt HelAnde Liv i kött.


En person som har tänkt lite längre/vidare än dom flesta – om det här med PyramidMaktHavarStyrd intellektualIsm – finns HÄR.


intellektualIsm: ”Den är känd = den är förutsägbar = den är tråkig = den är allvarlig = den är statisk = den är dödsbefrämjande = den är kort och gott mental terror av livsavgörande dignitet faktiskt – och då både för givaren och mottagaren. Men som Princip så är hart när aldrig givaren medveten om det – och ej alls så sällan ej heller mottagaren av faenskapet ❗ ”


Intelligent är ständig rörelse = ständig förändring = det Kärt LekAnde ROLIGA = HelAnde Livet i kött. Intelligens är oförutsägbar, är spännande, är äventyrlig, är rolig, är förtjusande (både skräckblandad och himmelskt förtjusande). Intelligens är kort och gott ETT Kärt Lekfullt HelAnde Liv i kött – såväl som allt annat och samtidigt i det eviga tidsbefriade = ALLTID pågående här och nu, verkligen… 💡


Om det här med intellektualIsm = vägLedning och Intelligens = VägVisning har Eckhart Tolle skrivit boken ”En Ny Jord – Ditt Inre Syfte” av år 2005. Boken är översatt till svenska av Eva Trägårdh och säljs bl a av förlaget Livsenergi. Boken omfattar ca 260 sidor – men är lättläst – då språket i den är synnerligen vardagligt = lättförståeligt, såväl som bildspråket = liknelserna. I vart fall i Josefs perspektiv sett.


Citat ur Boken: ”Jag brukar gratulera människor = Homo sapiens sapiens när de säger till mig: ”Jag vet ej vem jag är längre.” Då ser de förvirrade ut och frågar: ”Menar Du att det är bra att vara förvirrad ❓ ” Jag ber dem då att fundera över saken. Vad innebär det att vara förvirrad ❓ ”Jag vet ej” är ej alls förvirring. Förvirring är: ”Jag vet ej, men jag borde veta” eller ”Jag vet ej, men jag behöver veta.”


Är det möjligt att släppa föreställningen att Wi borde eller behöver veta vem Wi är ❓ Med andra ord, kan Wi sluta använda oss av begreppsmässiga definitioner för att skaffa oss en uppfattning om vem Wi är ❓ Kan Wi sluta söka efter identiteten i tankens sfär (= dominerande intellektuella sfärer – Josefs anmärkning)


När Wi släpper taget om föreställningen att Wi borde veta eller behöver veta vem Wi är, vad händer då med förvirringen ❓ Plötsligt är den borta. När Wi helt och fullt accepterar att Wi ej alls vet, går Wi in i ett tillstånd av frid och klarhet som ligger närmare den Wi i själva verket är – än wår åt hållet dominerat intellektuella tanke någonsin kan komma. Att definiera sig själv med tankens hjälp är att begränsa sig själv.” – slut citat ifrån boken.


Flera webbadresser kan Du finna på Google-sökning om Eckhart Tolle.


Nu ytterligare lite av något redigerade axplock ur den här boken;

– Wi blir ej alls goda genom att försöka vara goda, utan att genom att Wi själva upptäcker den godhet som redan finns inom var och en av oss – och själva tillåter den godheten att komma fram igenom oss


– Att inse wår egen stupida dumhet = galenskap = humanDemens är NaturLiktVis själva början till själslig hälsa = början till wårt eget helande och transcendens = ej fysiska sinnlighet = översinnlighet. Detta vet vartenda nyfött barn


– Om religioner; Istället för att åstadkomma ett slut på våld och hat – med insikten om allt livs grundläggande enhet = ALLT Liv är ETT Liv – och därmed samma allas Kärt LekAnde ROLIGA = HelAnde LivETT i kött – har det i all tid i alla religioner medfört mera våld, mera hat, mera söndring mellan människor = Homo Sapiens – såväl som mellan olika religioner – och till och med inom en och samma religion


– Om strukturerna i det mänskliga intellektuella medvetandet förblir oförändrade – kommer Wi i all möjlig framtid att återskapa samma slags värld, samma ondska = samma dysfunktioner i allt – fast om det nu är möjligt i än högre grad.


– Ord kan bokstavligt talat förtrolla oss på ett nästan hypnotiskt sätt – och oavsett om de uttalas och blir till ljud – eller förblir outtalade tankar. Wi förlorar oss så väldigt lätt i orden. Wi blir hypnotiserade till att obetingat tro (TRO = att ej alls VETA !) – att när Wi har definierat något med hjälp av ett eller flera ord – då vet Wi vad det är. Faktum är dock att Wi ej alls vet vad det är. Wi har enbart täckt över livsmysteriet med en intellektuell etikett. Ingenting – vare sig det är en fågel, ett räd, en enkel sten – eller ännu mindre en människa, går att helt och hållet att lära känna med wåra fysiska intellekt – och därmed definiera med ord. Det beror på att allt materiellt besitter ett oändligt djup. Det enda Wi kan uppfatta, uppleva och tänka – är det ytliga lagret (= 0.01 %) av Verkligheten (= 100 %) , som alltid visar oss väsentligt mindre än toppen på ett isberg (= 1/10000-del = en tiotusendel (video ca 5 min) av det Hela ! (video 64 min)).


– Om Du ej alls köper Tolles resonemang härvidlag – så ta Dig i så fall en titt på den här videon – som handlar om Skapelsens Källa = ”Det SuperIntelligenta ElektroMagnetiska Plasmat”. Plasmat – som enligt de senaste skolvetenskapliga upptäckterna är mer än 1000 x 10 upphöjt till 27 nollor kraftfullare – än vad gravitationsKraften är. Gravitationen är enbart ”kittet” – som gör att materia dras till materia i materiaSkapelsen. Skulle Gravitationen kunna vara upphov till Plasmat – och därmed materiaSkapelsen = Universum (video ca 64 min) som sådant – så skulle i så fall också barn kunna vara upphovet till sina egna föräldrar, kanske… 🙂


– När Wi ej alls täcker över världen med ord och benämningar, då återvänder Wi till wåra egentliga Kärt LekAnde ROLIGA = HelAnde Liv i kött – och därmed en känsla av det mirakulösa som gick förlorat för länge länge sedan – när mänskligheten – i stället för att använda sig av tankarna – blev besatta av dem. Det blir ett djup i wåra Kärt Lekfullt HelAnde Liv i kött. Wi kan se med nya friska ögon på saker och ting. Och det största miraklet av alla är att uppleva wåra innersta väsen – som det som föregår alla intellektuella ord, alla intellektuella tankar, alla intellektuella etiketter och alla intellektuella bilder. För att det ska hända behöver Wi endast befria oss ifrån wår åt hållet dominerat intellektuella uppfattning om vem Wi är. Befria oss ifrån allt det som ”vad Wi alla är” har blandats upp med. Det vill säga allt det som Wi intellektuellt har identifierat oss med. Denna framtida intellektuella frigörelse för alla och envar är vad den här boken handlar om.


– Ju snabbare Wi är på att sätta verbala eller mentala etiketter på saker och ting, människor = Homo Sapiens eller situationer – desto mer ytlig och livlös = dominerat intellektuellt blir wår Verklighet. Desto mer okänsliga blir Wi för Verkligheten = det Livets mirakel som ständigt breder ut sig inom oss och omkring oss. På det intellektuella sättet kan Wi bli mera smarta och snilligt intellektuella – men all visdomen går förlorad liksom glädjen, KärLeken, kreativiteten och livfullheten.


Visdomen ligger fördold i det stilla mellanrummet mellan förnimmelsen av vad Wi alla är – och wår intellektuella tolkning av den oändliga oförstörbara Intelligensen – som Wi alla ÄR till mer än 99,99 % (i volym sett). NaturLiktVis måste Wi använda ord och tankar. De äger sin egen skönhet – men Wi behöver ej alls bli fångna i och av dem ❗


– Ord reducerar Verkligheten (”Utan tvivel är man inte riktigt klok !”) till något som det mänskliga intellektuella sinnet kan förstå – vilket ej är särskilt mycket = mindre än 0,01 % av det Hela. Språket består dels av olika ljud som stämbanden framkallar, till exempel vokalerna a, e, i, o, u och dels av ljud som bildas genom lufttryck – till exempel konsonanter som s, t, g och så vidare. Wi tror verkligen (TRO = att åt hållet ej alls VETA ! ) i djupet av oss själva att någon kombination av sådana banalt enkla ljud någonsin kan förklara vad eller vem Wi är, eller det yttersta syftet med Universum (video ca 64 min) – eller ens vad ett träd eller en sten är på ett djupare plan ❓ ” – slut på axplock ifrån boken.


I början på 70-talet skaffade Wi = Josefs dåvarande familj en långhårig rödbrun dvärgtaxvalp. Tessan var namnet. Efter en tid fick Tessan ovanan att gå upp på köksbordet – och ligga där och kolla ut i trädgården genom köksfönstret. Wi tyckte då ej alls det var ”rätt” plats för en hund – så Wi vägLedde Tessan till att ej vara där. Wi lyckades med det trots att det var en tax. Taxar är ju normalt mer eller mindre ouppfostringsbara = åt hållet som de flesta katter är – i vart fall riktiga katter = ej ”hundkatter”.


Dock… – efter några år kom Wi av en händelse på att köksbordet var varmt när Wi kom hem. Slutsatsen av det blev att Wi utgick ifrån att wår vägLedning för hunden bara fungerade när hon visste att Wi ej observerade henne. Det bekräftades genom att Wi senare några gånger smög utifrån och kollade. Jo då – hon hoppade några minuter efter att Wi – som hon då utgick ifrån hade lämnat huset – upp på köksbordet och satt och låg där och njöt i fulla drag över sin magnifika utsikt över trädgården. Fullt förståeligt inser Josef ju nu ❗


Vad Josef med detta vill säga är att Wi människor fungerar på exakt samma sätt – egentligen – fast minst i kubik gånger kubik mera. Lagar – och ej minst alla religiösa Dogmer – som Wi tror (TRO = att åt hållet ej alls VETA ! ) skall vägLeda oss till ett bättre samhälle och bättre enskilda Kärt Lekfullt HelAnde Liv i kötthar som Princip ALLTID diametralt motsatt effekt, tyvärr tyvärr… 😥


Wi följer dessa vägLedningar när Wi är observerade – och sen skiter Wi bokstavligt talat i det när det är fritt ifrån att vara observerade. Detta i fallet att Wi är mentalt något sånär vid wåra sinnens fulla bruk = ej är sinnessjuka = ej är åt hållet humanDementa och/eller Autistiska = ej i någon besvärande grad är mer eller mindre behäftade med Alzheimers sjukDom = inträdandet av hjärnDatorförskrumpning – beroende av deméntia senilis med epileptiforma anfall, epilepsi, agnosi = oförmåga att själv igenkänna, apraxi = overksamhet och stark svagsinthet.


Tyvärr tyvärr påbörjas den degenererings-processen ej alls så sällan numera märkbart redan under förskoletiden – och intensifieras verkligen oerhört under tonårstiden i dags dato – p g a bl a mobilerna direkt an wåra i o f s helt fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiner, tyvärr tyvärr… 😥


Detta – att Wi egentligen som Princip aldrig fullt ut accepterar vägLedning – bekräftas en hel del av wåra drömmar om nätterna. Ifall Wi under vaken dagtid känner oss förhindrade av någon Dogm och/eller Ism = vägLedning att göra något – som Wi både vill göra och det föreligger faktiska fysiska möjligheter för att göra – men som ej kan göras på grund av en befintlig dominerad intellektuell = åt hållet humanDement och/eller Autistisk Dogm – så tänker Wi = föreställer Wi oss i vart fall – ifall Wi är mentalt friska människor – att Wi i vart fall gör det hela mentalt.


På det sättet så blir det i vart fall en abstrakt upplevelse av det hela. Den som har gått på PyramidMaktHavarNiten att Dogmen även förbjuder tanken på det här – drömmer alltid under nattens sömn bergis förr eller senare om det här förbjudna – så det bokstavligt talat står härliga till = och med helt normala fysiska yttringar av det äventyret – som om vederbörande hade gjort det på vaken dagtid, verkligen… Sexdrömmarna är ju ett av många exempel på det. Vidare om det under pkt 6 och 7 HÄR.


För Josef är detta numera inga teoretiska teorier – utan helt egna gjorda erfarenheter under mer än 67 år. Ett exempel; Som litet barn hade Josef fantastiska sovdrömmar om hur Josef kom ur ”klistret” gravitationen – och bokstavligt talat flög vilt och fritt både hit och dit. Josefs föräldrar talade om att det var omöjligt att flyga = levitera. Tyvärr gick Josef på den niten – och vad hände ? Tja… – Josefs forna fria flygdrömmar förändrades till att Josef ej alls kom loss ur ”klistret” gravitationen – och därmed kunde Josef ej flyga mera under sina sovdrömmar om nätterna. Josef vaknade då alltid och var helt genomblöt av svett = panikreaktionens fysiska yttring – samt att Josef som vanligast hade fötterna insnärjda i både lakan och täcke.


Ett annat gott exempel är alla de elektriskt sexuell nattliga drömmar Josef har haft under mer än 67 år. Finns det något mera ofritt = mest på tvärs med wår egen unika livstråd i wåra Kärt LekAnde ROLIGA = HelAnde Liv i kött – ifall Wi lever så som Dogmerna/Ismerna i religioner och samhällslagar föreskriver avseende barns, ungdomars och vuxenvärldens elektriskt sexuella behov (till exempel att kåta upp oss för egen hand = elektriskt lysa upp oss själva för egen hand 😉 ) – än wåra dagvakna elektriska sexualitetsliv ❓ Så – egentligen är det konstigt att Josefs sexdrömmar ej har varit än mera frekventa än vad dom har varit, faktiskt…


Wi kan överleva utan att andas några minuter, utan att dricka i dagar och utan mat i åratal. Dock… – Wi kan ej leva en enda sekund – ifall Wi stänger av flödet genom oss av Den SuperIntelligenta ElektroMagnetiska Plasman. Även om det Wi kallar för sexliv – ej fullt ut är det här flödet – så upplever ändå Josef sedan ca 10 år tillbaka – att just det Wi kallar för sex ej alls så sällan kan just fungera som bäst som en Tändhatt för att öppna upp för mer = sju, åtta, nio osv – av genomflöde av Plasmat (till exempel att kåta upp oss för egen hand = elektriskt lysa upp oss själva för egen hand 😉 ) i wåra kroppar av kött.


Igen – det är helt egna gjorda erfarenheter under särskilt de senaste ca 10 åren. Varför tror Du att Etablissemangets GalenPanniga (folkrättsligt sett) PyramidMaktHavare och deras medlöpare i alla tider har kringgärdat just sexlivet med fullkomligt förryckta och vansinniga = åt hållet humanDementa och/eller Autistiska Dogmer mer än någonting annat ❓


Konsensus. Att ej acceptera vägLedning i någon avgörande utsträckning i wåra egna Kärt Lekfullt HelAnde Liv i kött är Friskt – för att ej säga NaturLiktVist = Intelligent. Wi är här för att leva wåra helt egna helt unika Kärt LekAnde ROLIGA = HelAnde Liv i kött – och absolut ej alls så som någon enda annan – eller än värre – som många andra tycker eller inbillar sig att Wi skall leva.


Var och en av oss är här för att leva wåra egna Kärt LekAnde ROLIGA = HelAnde Liv i kött på wårt eget helt unika sätt = följa sin egen helt unika LivsTråd. Detta hindrar ju inte alls att Wi tar hänsyn till andra – utan som Princip alltid det precis rakt motsatta. Ifall Wi själva ej alls begränsar oss själva med en massa Dogmer och/eller Ismer – utan tillåter oss själva att Leva wårt eget Kärt Lekfullt HelAnde Liv i kött på wårt eget unika sätt – så ger Wi helt enkelt automatiskt alla andra samma Frihet.


Wi tar som Princip därmed alltid mycket större hänsyn till andra = Wi är då bokstavligt talat befriade ifrån intellektuella åt hållet humanDementa och/eller Autistiska Dogmer = förlegade teoretiska teorier – än med alla nuvarande mer eller mindre förryckt stupida = vansinniga Dogmer och Ismer som vägLedning, verkligen… 💡


Igen – att ej alls acceptera vägLedning i någon avgörande utsträckning i wåra egna Kärt Lekfullt HelAnde Liv i kött är Friskt = naivt = SkitEnkelt = SuperEnkelt = SuperIntelligent


Ett email till en vän i början på år 2007 = VägVisning, KANSKE… – GooodMorgon Goooding, – ”Jag kan ej vara skyldig – enär jag är stjärneldens dotter” = Skapelsens Källas dotter = Dina egna ord i början på år 2007.


Så sant som det är sagt – ifall Wi lyssnar på wåra högra hjärnDatorhalvor. Hitler kom på de här efter ca 60 år på andra sidan.


Hitler beskriver på videon hur han på andra sidan – efter ca 60 år där – har kommit på att han är innocent = oskyldig. Kan Hitler se sig som oskyldig – så må det väl vara en baggis för dom flesta, troligast… Med andra ord – allt som Wi gör – eller ej gör, men som Wi borde göra – är kort och gott egna gjorda erfarenheter = egen sann Kunskap – som ingen enda annan någonsin kan ta ifrån oss – ingenting annat ❗ Detta i fallet Wi lyssnar på vad som finns att lyssna på genom wåra högra hjärnDatorhalvor – men hur många gör det ❓


Med andra ord lever Wi egentligen så som jag ej så sällan drömmer om på nätterna – att jag kör bil på en väg utan att varken kunna se vägen eller annat vid sidan om den – utan jag ser enbart hur bilen ser ut inuti. Utsikten genom bilrutorna är noll – men likväl kör jag på en väg – och ibland ej alls särskilt sakta heller. Gissa om det är frustrerande ❓ – och i slutändan vaknar jag alltid i den outhärdliga frustrationskänslan.


Det tog Josef sisådär ca 50 år att komma på att det är just så som Josef lever på vaken dagtid – när Josef domineras av sin vänstra hjärnDatorhalva – den som är analytisk och beräknande – och som med sin åt hållet snilliga intellektualIsm kan göra Josef till skyldig till allt möjligt faenskap.


En person som har tänkt lite längre/vidare än dom flesta – om det här med PyramidMaktHavarStyrd intellektualIsm – finns HÄR. En annan finns HÄR.


Men wåra snilliga vänsterhalvor säger det som regel som vanligast ej alls till oss själva om oss själva. Utan ”vänstern” kamouflerar som vanligast bort det – genom att säga till oss att den eller den är en ”djävla typ” – och då särskilt avseende wåra föräldrar och egna barn i ej alls så få fall osv. Känt scenario i Ditt fall ❓


Med andra ord så finns det överhuvudtaget ingenting av förmåga till ett villkorslöst accepterande av någonting i wåra vänstra hjärnDatorhalvor. På andra sidan – där Hitler är – är det lite annorlunda – enär hjärnDatorn = wårt intellekt i materiens fysiska tunga form – ej finns där. Det gör att det blir lite lättare att få helikopterperspektiv på vad innocent är = oskyldighet är (video ca 10 min) – och därmed få tillbaka barnets förmåga att se världen genom den högra ”hjärnDatorhalvan” = den helt värderingsfria delen av wår intellektuella tankeförmåga.


Det finns i grunden ingenting som hindrar oss ifrån att se på wåra egna Kärt LekAnde ROLIGA = HelAnde Liv i kött som ”innocenta” (video ca 10 min) = oskyldiga som små barn gör – ifall Wi ser på oss själva och världen genom wåra högra hjärnDatorhalvor, allra allra troligast… 💡 Dock… – det kan Wi ALDRIG någonsin få reda på – på annat sätt än genom helt egna gjorda egna erfarenheter – i Josefs perspektiv sett i vart fall.


Vad kan Wi förlora på att ta reda på om det är så ❓


Alternativt kan Wi välja att fortsatt leva som alla andra gör – och då blir det mer och mer av sådant här – och då framförallt i wåra egna Kärt LekAnde ROLIGA = HelAnde Liv i kött – men också i världen i stort – Bergis ! Det är väl belagt sedan flera tusen år tillbaka, tyvärr tyvärr… 😥


Det SuperIntelligenta ElektroMagnetiska Plasmat = All MateriaSkapelses Källa – som wåra kroppar * i kött till mer än 99,99 % (i volym sett) består av – och bokstavligt talat simmar omkring uti – har ALDRIG haft för avsikt att wåra egna Kärt Lekfullt HelAnde Liv i kött skulle vara någonting annat än en KÄR LEK = innocent = oskyldig Lek i kött – i ständig interaktion = växelverkan/samverkan med ALLA materiella fysiska former.


Björken Josef sover under om nätterna VET detta – för jag har frågat björken om den saken. Men wåra vänstra hjärnDatorhalvor VÄGRAR konsekvent att inse att det är så NaturLiktVist = Intelligent ordnat i wåra egna Kärt Lekfullt HelAnde Liv i kött – så länge som Wi väljer – medvetet eller omedvetet – att Enbart vägLedas av allt djävulskap som det finns tillgång på hos ”vänstern”.


Dock… – det valet är till 100 % vars och ens eget – och det är till 100 % möjligt att göra för alla och envar, troligast… Dock… – för oss som besökt Rah en längre tid (hans förelöpare var Ambres) – bör det väl vara en ”baggis” att medvetet göra valet dominerat höger eller vänster – eller det enda hållbara = Balans mellan de båda = ”raglande” ungefär mitt på vägen, troligast… 💡


I går kvällst var Josef inne här – och gjorde ett par kommentarer i slutet där – som har en hel del med det här att göra. Måhända kan det som tänkts och skrivits där ge Dig ”lite kött” på Dina ”innocentiga” (video ca 10 min) ben – vad vet jag.


SLUTKLÄM ❗ För Din egen skulls skull – och sekundärt också för Josefs skull – se ej alls det ovanstående som vägLedningar ifrån Josefs sida – utan Enbart som VägVisning – och då i allra bästa fallet. Det ovanstående kan lika gärna vara ingenting att fästa sig vid också, faktiskt… Det är till 100 % Du själv som avgör vad det är – eller ej är. Vad skillnaden på VägVisning och vägLedning ÄR – kan kort och gott beskrivas med vägskyltarnas funktion.


En trafikdelare är en vägLedare = följer Wi ej den av trafikdelaren påfordrade riktningen så ”smäller det” = vägLedare genererar ALLTID rädsla = det blir ALLTID någon form av åt hållet hjärnFörsmutsning av vägLedning – bokstavligt talat. En VägVisare kan Wi FRITT = utan tvång välja att följa – och lika FRITT = utan tvång välja att ej alls följa – utan någon som helst risk för att det ”smäller”.


All Lycka till ❗ – med både det ena och det andra – önskar nu vännen Josef med Kram ❗ ” – slut citat.ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigareeller

DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT ?

Annonser

40 Responses to VägVisning visavi VägLedning

 1. kungariket skriver:

  Hur mycket knarkar du och VAD knarkar du ❓


  Det följande är mitt svar på Kungarikets fråga ovan.

  Om innehållet i bloggen i detta register.


  Livet i kött är som en öppen bokmen mååånga ”läser” bara EN sida – om bl a MEDICINSK CANNABIS, tyvärr tyvärr… 😥


  OM HARMLÖSA OCH LIVSFARLIGA DROGER


  Droger har varit människans följeslagare sedan ”urminnes” tider. Det finns som princip inga livsfarlig droger – utan bara livsfarlig användning av dem – genom att i övermått bruka dem = myntet droger har två sidor.
  En länksamling om företrädesvis den ljusa sidan i det följande.


  Den riktiga anledningen till missbruk har upptäckts. Men det är inte vad du tror.

  Kroppens eget cannabis – framtidens medicin ?

  Watch: ”The Truth Behind Ibogaine” = om hur hen befriar sig från beroende av droger med hjälp av ”drogen” Ibogaine.

  Om Ibogaine som sådant t ex här – och på Facebook här.


  Jag vill debattera för en legalisering – men i dagens Östtyskland, förlåt Sverige, så får man inte säga vad man tycker. Man måste ta en annan väg, linda in orden i nån slags låtsasvärld för att inte förlora jobbet…

  Så fort Cannabis /Marijuana kommer på tal i samhället idag så behandlas man som en ”mindre vetande” nån som är lite bakom flötet.

  – slut citat härifrån.


  En global legalisering av cannabis är på sikt oundviklig. Det är i praktiken bara en tidsfråga – det finns helt enkelt inga goda argument för att upprätthålla förbudet. Frågan är bara hur länge vi ska dra ut på det. Det börjar verkligen bli dags för vetenskap, fakta och förnuft att råda – även i lagstiftande församling – snarare än lögner och skräckpropaganda.

  – slut citat härifrån.

  Ökat tryck på Sverige att legalisera medicinsk marijuana. För första gången har en svensk läkare ansökt om tillstånd för obearbetad marijuana som läkemedel.

  – slut citat härifrån.


  … Idag börjar fler och fler ifrågasättande röster höjas om varför cannabis medicinalegenskaper överskuggas utav vad som många påstår är påhittade negativa påstående om marijuana växtens verkningar och egenskaper.

  Marijuana har använts inom medicin i tusentals år, det var först för 70 år sedan den kriminaliserades, först i Amerika under diskutabla former och sedan spreds förbudet till resten av världen efter stora propagandakampanjer.

  Stora intressegrupper strider på varsin sida, så det kan vara svårt att ta till sig vad som egentligen är sant. …

  – slut citat härifrån.


  SvD 4/5-14 Medicinsk revolution på gräsnivå: ”Cannabis beskrivs allt oftare som en mirakelmedicin mot bland annat svåra fall av epilepsi. 80 procent av USA:s befolkning bejakar cannabis som läkemedel, och i boken ”Pot inc” jämförs cannabis gradvisa godkännande med den process som akupunkturen gick igenom för ett par decennier sedan.”

  Intervju med ”cannabisdoktorn” Angelo Graziano: ”Medicinsk cannabis är just nu på mångas läppar. Från etablissemanget hör man inte mycket om det, men på gräsrotsnivå diskuteras det flitigt. I dokumentärfilmer med miljontals visningar redovisas anekdotiska fall där cannabis fått svårt sjuka människor att tillfriskna mirakulöst. Angelo intresserade sig för medicinsk cannabis när hans pappa insjuknade i cancer. Han började söka efter information och efter tusentals timmar av läsande och dokumentärfilms-tittande beslutande han sig för att prova oljan. Numera blir han nerringd av olika människor som vill prova CBDolja för att bota sina sjukdomar och symptom. …”

  Mera av sådan information här.


  OM ”DROGERNA” ANEROXI OCH BULIMI HÄR, OM ”RÄTT KOST” HÄR, OM HUR ATT ”ÄTA BORT” ALKOHOLBEROENDE HÄR, OM ATT LEGALISERA CANNABIS HÄR – SAMT OM DEN I SÄRKLASS VÄRSTA DROGEN AV ALLA = DE BEROENDEFRAMKALLANDE GIFTIGA KOLHYDRATERNA I KOSTEN HÄR.


  Skulle alla över en natt – som i övermått röker, i övermått dricker alkohol, i övermått knarkar osv – sluta med det – så skulle det få en marginell effekt på folkhälsan.

  Skulle alla över en natt – som nu i sin omedvetna okunnighet äter de av Livsmedelsverket förordade ca 60 % av beroende-framkallande giftiga kolhydraterna sluta med det – så skulle folkhälsan dramatiskt förändras till det bättre = den sjuka vården skulle bli en krisindustri – i meningen brist på patienter.

  För att ej mer än nödvändigt ”blanda bort korten” – så tycker jag att det finns betydande poänger i – för oss som äter artegen LCHF-kost och mår himla gott av det – att utan sidospår torgföra att det är de beroendeframkallande giftiga kolhydraterna i kosten som i allt väsentligt är ”boven i dramat”.

  – slut citat ifrån här och här.


   http://www.youtube.com/watch?v=YxBgjFTNk3g&eurl=


  Eller som narkotikaforskaren Dolf Tops, doktor vid Lund universitet, formulerar det 2012 – apropå de rekordmånga offren i årets rapportering: ”Om dödligheten är en direkt konsekvens av den svenska narkotika-politiken så är det politiken som borde kriminaliseras, inte bruket.” Citatet finns längst ned i texten här – och är signerat av Magnus Linton.


  Kvällsöppet 21/12-11 – Socker är ej livsnödvändigt

  MSNBC Juni 2007 – Medical marijuana for ADD and its good for kids ! (video ca 4,5 min).


  ”Att beskriva verkligheten i strid med människors sanning leder inte sällan till att folk känner sig kränkta och nedvärderade. Detta eftersom det är viktigare att ha rätt i dagens samhälle – än vad som ÄR rätt !”
  – slut citat härifrån.

   http://www.youtube.com/watch?v=OvE7WWuJp-U&feature=


  Apropå ”knark” – Anonyma KungaRiket
  – så finns det måhända ”lite” tankeutvidgande information om den saken som sådan här, här, här, här, här, här, här, här här, här, här, här, här – och ej minst i en kommentar 2/5-13 om nyttigheten med marijuana här + en videolista här.

  Dock – vad vet Du om ”drogen” BRIST på animaliskt fett, essentiellt magnesium, D-vitamin osv – samt på tok för mycket av den tunga ”drogen” raffinerat socker = ”blåsyra” för framförallt hjärnan


  Den livsfarliga – Sugar: The Bitter Truth (video 1 tim 30 min) = ”Sockerdrogen” [Bitten Jonssons erfareheter av det här (video ca 7 min) och här (video ca 19 min)] är nog troligast den ALLRA tyngsta drogen av alla droger i dags dato = som förorsakar mest av sjukDomar och ”skördar mest av människoliv (i USA lär ca 70 % av befolkningen LIDA av fetma/övervikt/bulimi – och i Sverige är den siffran stadigt på väg mot 40 %) – och HELT i onödan (är jag rätt säker på) p g a bl a kollektiv ”dumhet” av läkarkåren – samt ej minst från Socialstyrelsen/Livsmedelsverket med sina rekommendation om 6-8 sockerproducerande brödskivor per dag i normalkosten, tyvärr tyvärr… 😥 – menar Josef]


  PS. I juni år 1900 så skrev Nikola Tesla: ”För varje person som dör av effekterna av stimulantia – så dör minst tusen av följderna av att dricka orent vatten” – slut citat ifrån en bit ned i texten här.

  Nu har det sedan dess förlupit ca 110 år – och FORTFARANDE är det så – att för varje person som dör av effekterna av stimulantia – så dör minst tusen av följderna av att dricka orent vatten + minst tusen av följderna av direkt svält och undernäring – varav ca 70 % är barn + minst tusen av följderna av att dom får i sig på tok för mycket raffinerat socker och kolhydrater.


  Så snacka om att ”sila mygg och svälja elefanter” när Wi engagerat pratar om drogeländet. Dock… – denna wåra (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavares (video 2 tim 38 min) cynism – tjänar dom ju ofattbart med slantar på – därför att det är just DOM som sitter överst i den globala knarkmaffia-pyramiden.

  Att sen Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – är så hjärnFörsmutsade av samma galningar (folkrättsligt sett) och deras medlöpare – så att Wi går på deras BLUFFAR – det är ju en helt annan sak.


  Humor! (Och sanning) om cannabis.

  ”Marijuana är naturligt så det borde legaliseras”
  Marijuana är ganska unik som drog i det att det faktiskt är helt naturligt – utan några som helst tillsatser eller andra tillberedningssätt än att torka en blomma. På grund av att det är olagligt finns det dock några få som kan och vill tillverka förorenad hasch (soapbar t ex) eller bespruta gräs med olika material för att det ska se potentare ut. Marijuana är torkad blomma helt enkelt. Det är lite sjukt när vi börjar förbjuda blommor. Eller svampar.

  Dessutom är marijuana samma växt som hampa, som är en utav de absolut äldsta och mest praktiskt användbara kulturväxten i hela världen. Hampa kan rädda världen ! (På riktigt !) Titta här till exempel, hört talas om koldioxidnegativ cement ? Att plantan är olaglig bidrar knappast till att vi tar till oss hampans närmast mirakulösa egenskaper i samhället.


  Du kan faktiskt köpa mycket farliga saker på pressbyrån, bland annat cigaretter och godis. En dos radioaktivitet kan du få om du går till närmaste tandläkare och de riktigt starka gifterna finner du på apoteket och systembolaget. Det hade varit fint om cannabis hade fått vara en del av den reglerade marknaden, helt enkelt. Som medicin borde den gå att få via apoteket, och i annat syfte via ett systembolagsliknande system.

  Du skriver ”Jag är för att det är olagligt av samma skäl som många länder inte tillåter snus: Ju fler droger som är olagliga desto fler kan vara beroende.”, och jag antar att du menar ”ju fler droger som är lagliga, desto fler kan vara beroende”. Sanningen är den att huruvida en substans är laglig eller inte har väldigt lite effekt på hur många som missbrukar det, och en repressiv politik har visat sig förvärra skadorna snarare än att stävja missbruket.


  Sanningen är också den att marijuana inte är fysiskt beroendeframkallande, så det är relativt lätt att upphöra med ett bruk – till skillnad från till exempel nikotin eller koffein som försvårar processen med fysiska abstinensbesvär.

  Genom att förbjuda handeln av varan skapar man bara en oreglerad marknad som istället göder kriminella gäng än att komma samhället till godo.” – slut citat av en av kommentarerna här.


  ”Eftersom jag har levt och bott på Christiania ett flertal år (1971-1987) och såg hur det började gå åt h-e när de tunga drogerna kom in i bilden och förstod att, för att ett samhälle skall fungera så måste man skilja mellan tunga och lätta droger. …”
  – slut citat härifrån – av Bengt Hesdorf oktober 16, 2010 – som också har skrivit artiklar om cannibis på Newsmill här och här.


  Vilgot Nilssons artikel på Newsmill om cannabis – går ej av för hackor heller + att de många kommentarerna till den artikeln är beaktansvärda också, verkligen… 💡

  Juridikprofessorer vill legalisera cannabis enligt Dagens Juridik 22/10-10.


  Aftonbladet 25/10-10 – USA: Laglig marijuana på valsedeln ”…Man ska inte hamna i fängelse bara för att man röker, säger Siegel. … Han tillhör också den minoritet som redan nu röker lagligt, som aidssjuk får han marijuana utskrivet mot de biverkningar som bromsmedicinerna har. …”


  Det senaste om NaturLikt kosthåll = hälsa här + om häsosam avklädning här. Visste Du att s k KÄRLEK ej alls så sällan blir ett ”drogberoende” också ❓


  För dom som är tillräckligt trötta på sina egna = personliga droger – och då ej minst sockerdrogen (video ca 7 min) – kan ett gott tips vara att läsa boken ”ÄNTLIGEN Icke rökare !” (= DrogDemonBefriAnde Icke-TobaksRökAnde – i stället för HälsoBelastAnde RökAnde !) av Allen Carr = Easyway. Hans ENKLA metod för att FRIVILLIGT sluta röka – utifrån ett helt eget = personligt beslut [baserat på åt hållet förhållandevis lite inblandning av våldsamma skräckbilder (= rädsla – video ca 8 min) för fortsatt nikotinbruk] – kan ses som åt hållet tillämpligt för de flesta av wåra personliga hälsoförstörande droger – fysiska såväl som mentala.

  Dock… – ifall Wi är intellektuellt HELT medvetna om att Wi drogar – och gör det med måttlighet – så behöver i o f s droger hart när ej alls vara hälsoförstörande egentligen. Mera i sak om det här.


  Allmänt sett så är det svårt att förstå att droger är så attraktiva som de är – ifall Wi ej inser att som ”icke upplysta” varelser i kött – så är Wi ju alla i grund och botten till 100 % BeroendeVarelser. Wi är ju de facto beroende av att andas, dricka, äta, sova osv osv. Mer om det i sak här – samt ej minst här. Vad som därtill också är svårt att inse är att t ex en alkoholberoende person upplever en obeskrivbar LYCKA – när vederbörande efter en tids icke drickande tar en ny dos alkohol. Så det gäller ju för en sådan person att SJÄLV försöka komma på – att det OCKSÅ finns en sådan lyckoupplevelse i varje andetag (video ca 19 min), istället – för då blir nog begäret efter hälsobelastande droger betydande mindre, allra troligast… 💡

  Men det kan ju också vara så att t ex alkoholister lever ett betydande lyckligare liv – än Wi som ej är sådana gör. Detta därför att dom är ju mycket OFTARE lyckliga – än vad normalmedborgaren är. För normalmedborgaren visar sig ju bara lyckan några få gånger under livet, tyvärr tyvärr… 😥


  Tunga droger blir lagliga i Tjeckien – (SR 30/12-09) – ”…I Tjeckien avkriminaliseras narkotikainnehav från den första januari. …”


  Hasch legaliseras i Köpenhamn ? – samt en sansad drogdebatt här + om medicinsk marijuana här.


  Kaliber 26 april 2009: ”Vår älskade dödsdrog – om alkohol och våld”: ”Där våldet finns – finns nästan alltid alkoholen. Vår enda lagliga drog är också den som gör oss mest våldsamma.”


  Om drogpolitiken i Sverige och världen här (”Narkotikapolitiken skadar mer än den hjälper – det är dags att tänka om !”).


  Blir ruset av sukker”Forskere ser nå en sammenheng mellom alle former for rus – fra heroin til sukker. Avansert hjerneskanning kan finne fellesnevneren. …”


  Anna J.D. Jacobsson”Jag vägde 137kg och insåg plötsligt att det var dags att ta tag i det faktiska problemet bakom mitt felätande, inte bara fokusera på att bli av med symptomet, dvs övervikten och i mitt fall heter problemet socker (video ca 7 min).


  Fet mat orsakar ej övervikt


  Kärnfullt om kanske de mest vanliga – och som vanligast också livsvariga ”drogerna” finns här – och ej minst här och här.  ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt, politiskt, som publik på dansbanor osv ?) = leva vällustigareeller

  DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT

 2. Josef Boberg skriver:

  Uppdaterad den 5 maj 2013


  ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigareeller

  DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT


  RÖRANDE PERSONLIGA PÅHOPP OCH FÖRTAL
  (…oftast tillämpat av de VÄRSTA konspiratörerna !)


  Livet i kött är som en öppen bok – men mååånga ”läser” bara en sida.

  ”Att beskriva verkligheten i strid med människors sanning leder inte sällan till att folk känner sig kränkta och nedvärderade. Detta eftersom det är viktigare att ha rätt i dagens samhälle – än vad som ÄR rätt !” – slut citat härifrån.

   http://www.youtube.com/watch?v=OvE7WWuJp-U&feature=


  Ifall Du tar till Dig NÅGOT av innehållet i det följande så kan det vara bra – och ifall Du ej alls tar till Dig så är det lika bra – vad mig anbelangar. / Josef Boberg


  Att förtal är så vanligt som det är i dags dato – på framförallt nätet – kan det hänga samman med att ”sanningarna” på nätet ej stämmer med det som ”basuneras ut” i etablissemangets StorebrorsCensurarade ”Trattmedia” (video 2,5 min)


  Kalla Fakta om ”Sanningsrörelsen” Del 1 (video ca 11 min).


  Några KRISTALLKLARA meningar om förtal HÄR (video ca 3 min) – samt lite vidare tänkt och skrivet om PERSONLIGA PÅHOPP/FÖRTAL HÄR.

  Kommentarer om hur försåtligt förtal praktiskt går till HÄR – och ej minst HÄR och HÄR.

  Ett annat gott exempel på hur förtal kan se ut på nätet finns HÄR.

  Motsatsen till personliga påhopp och förtal är förutsättningsfria Interaktiva Dialoger = Kommunikation. Mer om vad jag menar med det i sak HÄR.


  Hmmm… – Anomyma KungaRiket
  – intressant intellektuell fråga i o f s (”Hur mycket knarkar du och VAD knarkar du ?” – slut citat härifrån), men tyvärr tyvärr ser jag ingen anledning att besvara den. 😉

  Det är lustigt med det här att när en interaktiv dialog = en kommunikation om sakfråga/frågor ej är intressant = hanterbar för en besökare (video ca 10 min) – så kommer det som vanligast ”som brev på posten” istället den här MainStreamade typen av intellektuella ”påhopp”, tyvärr tyvärr… 😥

  Men det är helt OK för mig personligen 😉 – enär det är till 100 % Ditt eget bord = ej alls mitt bord – och ingen enda annans bord heller för den delen.

  Måhända känner Du ej alls till det urgamla tanke- och talesättet ❓ : ”Det Wi tänker/talar/skriver om någon eller några andra – det tänker/talar/skriver Wi ju Alltid mer eller mindre om oss själva också – och ej alls så sällan minst lika mycket ❗ ”

  Detta kan också TUFFT uttryckas som att: ”Det Wi ser hos andra är det Wi själva är ❗ ”

  Hela wår barbariska historia är ju bokstavligt talat ÖVERFYLLD [och då särskilt under de senaste ca 100 åren (video 3 tim 35 min)] med ovedersägliga BEVIS på att: ”Våldfysiskt såväl som ej minst mentalt, föder – för att ej säga göder än mera av våld !”

  Hur lång tid (= mänskligt lidande) skall ytterligare behöva passera – innan wåra (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavare (video 2 tim 38 min) och deras medlöpare har lärt sig den läxan månntro ❓ – undrar Josef Boberg


  PS. Josef Boberg säger: september 9, 2009 kl 6:45 f m

  ”GooodMorgon och Taaack ❗ – PiggSvinet – för Ditt goa ”God Natt i märgelgraven Josef” – igår kvällst.

  Jo… – Du får ju rätt i att jag kommer med något nytt ”länkvärt” = tänkvärt idag, faktiskt… 💡

  Det är av ren självbevarelsedrift faktiskt (jag är lat…) – därför att på det sättet slipper jag ju att om och om igen skriva åt hållet exakt samma sak. Det är ju hart när outhärdligt tråkigt – för såväl författaren som läsarna – som jag ser det i vart fall.

  Det fanns ej någon fråga – som jag fick i kommentarerna här igår – som ej finns besvarad på min blogg (upphovet till frågorna kom ju därifrån, faktiskt…) – som jag ser det i vart fall.

  Jag har den egenheten numera – att jag åt hållet enbart föredrar interaktiva dialoger = kommunikation = sådant som kan leda någon annan stans – än där MainStreamet = etablissemanget befinner sig i dags dato.

  Så att debattera – [”En debatt är ett formaliserat och reglerat system för logisk argumentation där två eller fler parter försöker övertyga en grupp åhörare i en avgränsad fråga. Ordet debatt kommer från franskans de- ‘av, från’ och battre ‘kämpa’, och betyder slå sönder (motståndarens argument) = intellektuellt krigAnde…] – har jag åt hållet hart när ”vuxit ifrån” – som jag själv ser det.

  Men visst händer det att jag då och då ”syndar” fortfarande, tyvärr tyvärr… 😥

  Så frågor till mig – som är direkt synligt ”kryddade” eller mellan raderna = underförstått ”kryddade” – med åt hållet ”personliga påhopp” – försöker jag numera regelmässigt att undvika att besvara – därför att då blir jag ju själv helt automatiskt också ”en krigförande part”.

  ”Krigförande part” har jag själv varit under på tok för många år av mitt innevarande mer än 68-årade liv i kött – så det är jag in i märgen mätt på = ”Det har jag gjort så känt att det är outhärdligt TRÅKIGT !”, verkligen… 8)

  Nu kan ju jag bara hoppas på 💡 – att jag med detta blir ”missförstådd” rätt. 🙄 ” – slut citat härifrån .


  personliga påhopp – iställer för interaktiva Dialoger = Kommunikation – är ju ingenting som Josef Boberg i dags dato är någon varm förespråkare för, precis… 😉  ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigareeller

  DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT

 3. Philippe Ohlund skriver:

  Glad Midsommar, Josef!!! 🙂

  Tack – Philippe – och detsamma önskar jag Dig ❗ / Josef 🙄

 4. Patrick skriver:

  Du skriver otroligt läsvärt! Och intressant. Och bra. Ska allt läsa mer.


  [Taaack Patrick ❗ – för den himla goa backfeeden. Jag hoppas på att någonting av det jag har tänkt och skrivit på min blogg – kan bidra till att ”väcka” mera av Din egen fria tankeförmåga, verkligen… / Josef 😉 ]

 5. Patrick skriver:

  Det är viktigt att öka medvetandet om att allt inte alltid är som det verkar. Receptet för att utveckla samhället åt ”rätt” håll är ganska ”enkelt”: Öka folks förmåga till att tänka något steg längre, lite mer kritiskt, lite mer självständigt och lite mer utanför ramarna som vi får inprogrammerade under hela vår uppväxt bland annat via skolan.

 6. Josef Boberg skriver:

  Uppdaterad den 21 november 2010


  AVLÄRNING = ”STÄDA” BORT HJÄRNFÖRSMUTSNINGARNA


  Jo… – Patrick
  – dagis, förskola, grundskola, gymnasiet osv – och ej minst högskolorna och universiteten – har ju sina givna nackdelar, tyvärr tyvärr… 😥

  Apropå skolutbildningars värde – så sa Albert Einstein (videos med honom HÄR och HÄR) på sin tid: ”Det enda som stör mitt lärande är min utbildning !” Han sa också att utbildning: ”Är det som återstår – efter det att man har Glömt allt man har lärt sig i skolan !” Därtill så menade han på fullt allvar att: ”Den kapitalistiska ekonomins samhälleliga kaos är enligt min uppfattning det verkliga upphovet till den ondska vi ser omkring oss idag.”

  Vad mera finns att tillägga – än att Wi som klarat oss ifrån att fastna i utbildningshelvetets dogmer – har måhända en hel del teflon i wåra fantastiska biologiska ElektroMagnetiska och ElektroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiner, kanske… 💡 + att Wi är hejare på att AVLÄRA = deleta allt trams = hjärnDatorSpam – som Etablissemangets PyramidMaktHavare och deras medlöpare står för – via framförallt massmedia = ”Trattmedia” (video 2,5 min) enligt Hans Rosling.

  Visst har Du helt rätt i att det är mycket mycket enkelt att vrida allt ”rätt” igen – men det skitenkla = det Intelligenta är ju det ALLRA mest besvärliga intellektuellt sett, tyvärr tyvärr… 😥

  Men var vid gott mod – för än finns det gott hopp – Tack och Löv ! … – även fast – ”Smaken ju som baken är delad !” – om den saken. / Josef 😉


  PS. Den här mannen gick på sin tid i en tuff skola – för att senare själv komma fram till = själv inse/förstå bl a det här (video ca 10 min) – efter ca 60 år på andra sidan. Om sådant som först av allt bör AVLÄRAS finns det en del om HÄR, tror jag… 💡  KÄR LEK = ”ATT OVILLKORLIGEN OCH STARKT TYCKA OM NÅGON FÖR DET DEN ÄR, OCH EJ FÖR DET SOM GES.”
  – eller – ”The Holofractographic Universe” = ”Wi are all One !” (3 st 10 min videos). Det får ju uppfattas som någonting HELT annat än det åt hållet ”körda” (video ca 9 min) PyramidMaktHavaregon ständigt och jämt hittills har lyckats med attoss av vanligt folk att tro på. Tro = att ej alls själv (video ca 10 min) veta = rädsla (video ca 8 min).  GRUNDORSAKEN TILL ALLT ELÄNDES ELÄNDE I VÄRLDEN; ”Ge mig kontroll över en nations pengar – och jag bryr mig ej om vem som skriver lagarna !” Detta kan uppfattas som den allt överskuggande och grundläggande affärsidén (sedan mitten av 1800-talet) för Mayer A B Rotschilds världsomspännande bankimperium (video ca 10 min) = The EndGame (video 2 tim 20 min) = Harmagedon

  Detta p g a att wåra (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavare (video 2 tim 38 min) och deras medlöpare vill äga världen plus 5% = UPPENBART kriminella PyramidSpel (folkrättsligt sett) med oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder, tyvärr tyvärr… 😥


  Men å andra sidan – ifall det kommer in lite nytt folk i Riksdagen efter nästa val = sådana som kan tänka självständigt = FRITT = ej MainStreamat – så kan ju i så fall den allt överskuggande BETYDANDE nationella frågan ställas – om vad som NU MÅSTE göras – för att Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – skall kunna få ett drägligt liv i Sverige framöver ❓

  Mitt svar på det ÄR att den FolkStyrda staten = enbart staten SKALL ha 100 % kontroll över peningmängden i en nation – INGEN ENDA ANNAN


  Vem skulle kunna förlora på att Wi testar genom att ”prova på” ❓

  Tja… – i vart fall ej Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – som jag ser det. Dom ENDA som intellektuellt sett – på kort tid kan ”förlora” på detta – är ju PyramidMaktHavarna och deras medlöpare. Men över lite längre tid sett – så blir ju dom också väldigt STORA vinnare (dom kommer ju ut ur sitt eget helvete – genom att ej får vidare chanser att ställa till ett på tok för jävligt Helvete för miljarder människor), verkligen… 💡 = detta är ett WinWinscenario för alla och envar – ABSOLUT.


  I o f s så ÄR ju ALLT tillåtet i MateriaSkapelsen (video 64 min). T o m att ”ladda” atmosfären ÖVERALLT med GRAVT hälsoförstörande IT-SMOG (troligast det VÄRSTA av allt i hela mänsklighetens ofattbart barbariska historia), FINANSKRISBLUFFARNA, CO2-BLUFFEN, RELIGIONSBLUFFARNA, SYND– OCH SKAM-BLUFFARNA osv osv.

  Men vad det är för MENING med det här PÅGÅENDE jävla helvetet kan Wi ju NU (video ca 4,5 min) undra över ? Vore det ej väldigt MYCKET roligare att ha roligt = att Kärt Leka ETT HELT ROLIGT LevAnde Liv i kött också (video ca 7 min) ❓ – undrar Josef 😉 🙄


  ”Ekonomin i varje nation är deflation”
  (video 1 tim 51 min). Ingenting kan stoppa det – utom en radikal monetär reform. Detta bekräftas i sig av finansminister (video ca 2 min) Anders Borg: ”Vi erbjuder bankerna 50 miljarder kronor, det betyder att bankerna i sin tur kan låna ut i storleksordningen 500-600 miljarder kronor ❗ – slut citat härifrån.


  ”Det går att lura en del människor hela tiden.
  Det går att lura alla människor under en del av tiden.
  Men ”luringarna” kan ju ej lura ALLA människor i världen, HELA tiden”

  (…”wealth of Rothschild consists of the bankruptcy of nations” = sant !)
  – det är OMÖJLIGT (video ca 6 min) menar Josef.


  Så NU ser Wi fram emot wår egen och hela landet Sveriges skuldfrihet – och då blir nog folkhälsan helt automatiskt bättre också;

  OM NATIONALEKONOMI ÖVER POLITIKERNAS NIVÅ

  ”En rik turist kom in på byns hotell, lade en tusenlapp på disken och bad om en nyckel för att titta på ett rum. Hotellägaren blev glad, tog tusenlappen och sprang till kötthandlaren och betalade sin skuld på tusen kronor.

  Kötthandlaren sprang i sin tur till bonden och lämnade tusenlappen som han var skyldig. Bonden tog tusenlappen och sprang till mackägaren och betalade en skuld på disel.

  Mackägaren blev glad och sprang till byns hora och betalade sin skuld på 1000 kr. Hon sprang i sin tur till hotellet, glad i hågen lade hon upp tusenlappen på disken och gjorde sig därmed skuldfri på hotellet.

  Just då kom turisten ned, han var inte nöjd med rummet så han tog tillbaka tusenlappen som låg på disken och drog därifrån. Det blev stor glädje i byn, ingen hade tjänat några pengar men alla blev skuldfria.” – slut citat härifrån.

  Om hur Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – ”lätt som en plätt” fixar detta för hela landet Sverige HÄR, HÄR, HÄR – samt framförallt HÄR . 😉

 7. mrperfect72 skriver:

  Hej Josef!
  Jag har laest flera av dina inlaegg och laenkar och tycker att du borde vara med i http://www.aktivdemokrati.se.

  Vill du vara med som knapptryckare aat folket paa listan i valet 2010?

 8. Josef Boberg skriver:

  Jo… – MrPerfect72 – kanske det… 💡

  Men är det tillåtet i knapptryckarförsamlingen – att som jag är – vara mera än 68 år LivsErfaren (= mer än 69 år nästa år vid valet) – och att därtill hålla ”flaggan högt” för självständigt tänkande (= motpolen till MainStreamat rabblande) ❓

 9. mrperfect72 skriver:

  Aj daa. Jag som trodde du gick under benaemningen ”arg ung man”
  http://www.dn.se/opinion/huvudledare/arga-unga-man-1.930534
  🙂 Du avgoer sjaelv om du vill pensionera dig inom politiken eller om du anser att seniliteten kan haalas staangen fyra aar till. 🙂

 10. Josef Boberg skriver:

  Nja… – Martinilska och aggresivitet har nog ALDRIG varit något som jag har varit särskilt begiven på – som sätt att skapa vettiga lösningar på någonting – och är det än mindre i dags dato.

  ”Våld – mentalt såväl som fysiskt – föder – för att ej säga göder ALLTID än mera av hat och våld ❗ ”

  Dom som ej själva inser det – har nog missat något grundläggande väsentligt i wåra historieböcker (t ex den sagolika framgången för icke-våld av den här mannen – som ju då ej var så purung precis.), tyvärr tyvärr… 😥

  Men visst kan jag bli åt hållet intensiv ibland fortfarande – men det är en helt annan sak – som jag ser det i vart fall.

  Jag har ännu ej fått diagnosen åldersdemens – och ett 4-årigt uppdrag som knapptryckare kan ju måhända förflytta den tidpunkten motsvarande tid framåt – vad vet jag.

  Därtill så är det måhända ej fel med någon med lååång LivsErfarenhet – i ett gäng av nya och unga knapptryckare i Riksdagen, kanske… 💡

  Apropå Din länkade tidningsartikel ovan – så skulle det ju i nästa val kunna bli så att det tillkommer två nya partier. Ju fler partier som finns i Riksdagen – ju fördelaktigare för Aktivdemokrati – som jag ser det – för då kan ju partiets knapptryckare – med mandat från medlemmarna – välja det bästa ifrån de andra partierna. Det kan ju bli en riktigt god ”soppa” av det för medborgarna, faktiskt… 💡

  Ifall det nu kan ses av Dig och andra i AD – som att min LivsErfarenhet (MainStremat kallat för ålder) är en önskvärd tillgång för AD – så ”kittlar” det just nu så i mig – så att jag en hel del kan överväga att ”jobba” som knapptryckare i fyra år för AD´s räkning – ifall erbjudandet består.

 11. mrperfect72 skriver:

  Jag tror att de flesta skulle se dig som en tillgaang i partiet. Bara att bli medlem om du inte redan aer det saa laegger jag upp dig i listan infoer naesta val.
  http://www.aktivdemokrati.se/AD-forum/viewtopic.php?f=107&t=787

 12. Josef Boberg skriver:


  Hmm… – MrPerfekt (Martin) – apropå ”tillgång i partiet” – så kan jag ju hoppas på det, kanske… 💡

  Den allt överskuggande nationella frågan – i mitt mer än 69-årade LivsPerspektiv sett – är att få någon jävla ordningnationalekonomin (OM RÄNTEBLUFFEN HÄR). Ifall det ej sker inom överskådlig FramTid – så spelar det åt hållet noll roll vilka partier som styr Sverige – så kan överhuvudtaget INGA politiska eller andra lovande framtidsvisioner förverkligas – det är omöjligt ❗ – punkt.

  Jag har sjöingenjörsexamen (1965) – och har under hela mitt yrkesverksamma liv haft någon form av arbetsLedande funktion + att jag har varit vd och delägare i företaget A-SANDWICH AB (mer om det ifall Du söker på namnet A-SANDWICH här) under ca sex år. Under alla dessa år har jag upplevt hur den ena dumheten före och den andra efter har skett – p g a en åt hållet totalt vansinnig syn på pengar.

  Därtill har jag nu sedan ca 4 år tillbaka – spenderat ca 3 000 timmar på nätet – för att själv ta reda på vad andra har kommit fram till – om det jag själv redan visste utifrån mina egna gjorda erfarenheter. Bekräftelserna på mina egna tidigare slutsater om pengar – har i detta nöjesarbete blivit många. Syntesen av allt detta finns i mitt blogginlägg ”FINANSKRIS ELLER DUMHETSOPTIMUM ?”

  För dom som ids lägga ned tid på att kolla t ex videos som The Money Masters-How International Bankers Gained Control of America… (3 tim 35 min) och Debunking David De Rothschild And The Global Warming Hoax (ca 10 min) – torde tämligen SÄKERT själva kunna komma fram till – att som princip ALLA nationalekonomier i världen – i dags dato styrs = vanstyrs av en pytteliten klick kriminella = GalenPanniga (folkrättsligt sett) PyramidMaktHavare – som med en ofattbar cynism driver pyramidspel med världsekonomin. Detta då med de ofrånkomliga konsekvenserna av det ena världsekonomiska kaoset (= mänskliga kaos som svältdöd, förödande krig (video 3 tim 35 min), rasism osv osv) före, och det andra efter – i en sedan i vart fall ca 150 år tillbaka HELT obruten kedja.


  Hur länge till skall Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder tillåta detta ❓

  DEN LÄTTA KONSTEN ATT GÖRA PENGAR – Svd 30 maj 2010 – Andreas Cervenka om det moderna penningsystemet: Finns det ett inbyggt fel i tillverkningsprocessen av vår mest grundläggande råvara pengar ? Krisen har gett radikala kritiker av vårt moderna penningsystem vind i seglen.


  Ifall det kommer in lite ”nytt folk” i Riksdagen efter valet i Sverige 2010 = sådana som kan tänka självständigt = FRITT = ej MainStreamat – så kan ju i så fall den allt överskuggande BETYDANDE nationella frågan ställas – om vad som NU = efter valet 2010 MÅSTE göras – för att Wi av vanligt folk skall kunna få ett drägligt liv i Sverige framöver ❓

  Mitt svar på det ÄR att staten = enbart staten SKALL ha 100 % kontroll över peningmängden i en nation – INGEN ENDA ANNAN

  Vem skulle kunna förlora på att Wi testar genom att ”prova på” ❓

  Tja… – i vart fall ej Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – som jag ser det. Dom ENDA som intellektuellt sett – på kort tid kan ”förlora” på detta – är ju PyramidMaktHavarna och deras medlöpare (= flest i antal). Men över lite längre tid sett – så blir ju dom också väldigt STORA vinnare (dom kommer ju ut ur sitt eget helvete – genom att ej får vidare chanser att ställa till ett på tok för jävligt Helvete för miljarder människor), verkligen… 💡 = detta är ett Win-Winscenario för alla och envar – ABSOLUT.


  Vad jag med detta vill säga är – att min allt överskuggand hjärtefråga är nationalekonomi. Måhända skulle jag i just den frågan kunna bidra med något väsentligt i ett ”knapptryckarkneg”, förhoppningsvis… 💡

  Så sätt Du upp mig på listan – så får Wi se vart det bär. / Josef 😉


  Bli medlem Du besökare här också, vettja… 💡 = ”Rösta på Dig själv i valet 2010 och valen därefter ❗ ”  KÄR LEK = ”ATT OVILLKORLIGEN OCH STARKT TYCKA OM NÅGON FÖR DET DEN ÄR, OCH EJ FÖR DET SOM GES.”
  – eller – ”The Holofractographic Universe” = ”Wi are all One !” (3 st 10 min videos). Det får ju uppfattas som någonting HELT annat än det åt hållet ”körda” (video ca 9 min) PyramidMaktHavaregon ständigt och jämt hittills har lyckats med attoss av vanligt folk att tro på. Tro = att ej alls själv (video ca 10 min) veta = rädsla (video ca 8 min).  GRUNDORSAKEN TILL ALLT ELÄNDES ELÄNDE I VÄRLDEN; ”Ge mig kontroll över en nations pengar – och jag bryr mig ej om vem som skriver lagarna !” Detta kan uppfattas som den allt överskuggande och grundläggande affärsidén (sedan mitten av 1800-talet) för Mayer A B Rotschilds världsomspännande bankimperium (video ca 10 min) = The EndGame (video 2 tim 20 min) = Harmagedon

  Detta p g a att wåra (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavare (video 2 tim 38 min) och deras medlöpare vill äga världen plus 5% = UPPENBART kriminella PyramidSpel (folkrättsligt sett) med oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder, tyvärr tyvärr… 😥


  Men å andra sidan – ifall det kommer in lite nytt folk i Riksdagen efter nästa val = sådana som kan tänka självständigt = FRITT = ej MainStreamat – så kan ju i så fall den allt överskuggande BETYDANDE nationella frågan ställas – om vad som NU MÅSTE göras – för att Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – skall kunna få ett drägligt liv i Sverige framöver ❓

  Mitt svar på det ÄR att den FolkStyrda staten = enbart staten SKALL ha 100 % kontroll över peningmängden i en nation – INGEN ENDA ANNAN


  Vem skulle kunna förlora på att Wi testar genom att ”prova på” ❓

  Tja… – i vart fall ej Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – som jag ser det. Dom ENDA som intellektuellt sett – på kort tid kan ”förlora” på detta – är ju PyramidMaktHavarna och deras medlöpare. Men över lite längre tid sett – så blir ju dom också väldigt STORA vinnare (dom kommer ju ut ur sitt eget helvete – genom att ej får vidare chanser att ställa till ett på tok för jävligt Helvete för miljarder människor), verkligen… 💡 = detta är ett WinWinscenario för alla och envar – ABSOLUT.


  I o f s så ÄR ju ALLT tillåtet i MateriaSkapelsen (video 64 min). T o m att ”ladda” atmosfären ÖVERALLT med GRAVT hälsoförstörande IT-SMOG (troligast det VÄRSTA av allt i hela mänsklighetens ofattbart barbariska historia), FINANSKRISBLUFFARNA, CO2-BLUFFEN, RELIGIONSBLUFFARNA, SYND– OCH SKAM-BLUFFARNA osv osv.

  Men vad det är för MENING med det här PÅGÅENDE jävla helvetet kan Wi ju NU (video ca 4,5 min) undra över ? Vore det ej väldigt MYCKET roligare att ha roligt = att Kärt Leka ETT HELT ROLIGT LevAnde Liv i kött också (video ca 7 min) ❓ – undrar Josef 😉 🙄


  ”Ekonomin i varje nation är deflation”
  (video 1 tim 51 min). Ingenting kan stoppa det – utom en radikal monetär reform. Detta bekräftas i sig av finansminister (video ca 2 min) Anders Borg: ”Vi erbjuder bankerna 50 miljarder kronor, det betyder att bankerna i sin tur kan låna ut i storleksordningen 500-600 miljarder kronor ❗ – slut citat härifrån.


  ”Det går att lura en del människor hela tiden.
  Det går att lura alla människor under en del av tiden.
  Men ”luringarna” kan ju ej lura ALLA människor i världen, HELA tiden”

  (…”wealth of Rothschild consists of the bankruptcy of nations” = sant !)
  – det är OMÖJLIGT (video ca 6 min) menar Josef.


  Så NU ser Wi fram emot wår egen och hela landet Sveriges skuldfrihet – och då blir nog folkhälsan helt automatiskt bättre också;

  OM NATIONALEKONOMI ÖVER POLITIKERNAS NIVÅ

  ”En rik turist kom in på byns hotell, lade en tusenlapp på disken och bad om en nyckel för att titta på ett rum. Hotellägaren blev glad, tog tusenlappen och sprang till kötthandlaren och betalade sin skuld på tusen kronor.

  Kötthandlaren sprang i sin tur till bonden och lämnade tusenlappen som han var skyldig. Bonden tog tusenlappen och sprang till mackägaren och betalade en skuld på disel.

  Mackägaren blev glad och sprang till byns hora och betalade sin skuld på 1000 kr. Hon sprang i sin tur till hotellet, glad i hågen lade hon upp tusenlappen på disken och gjorde sig därmed skuldfri på hotellet.

  Just då kom turisten ned, han var inte nöjd med rummet så han tog tillbaka tusenlappen som låg på disken och drog därifrån. Det blev stor glädje i byn, ingen hade tjänat några pengar men alla blev skuldfria.” – slut citat härifrån.

  Om hur Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – ”lätt som en plätt” fixar detta för hela landet Sverige HÄR, HÄR, HÄR – samt framförallt HÄR . 😉

 13. MrPerfect72 skriver:

  Bra. Jag laegger till dig i listan.
  Du kommer bli kontaktad tillsammans med de andra om praktiska detaljer efterhand.

  Om du foerrutom att vara ”knapptryckare” till partiets medlemmar vill vara delegat aat folk i partiet kan du laegga upp din egen presentation eller helt enkelt bara ha en laenk till ditt favoritstaelle i din blogg eller liknande saa folk vet vad/vem de delegerar till. Hur vill du goera?

 14. Josef Boberg skriver:


  Länk till kommentaren ovan https://josefboberg.wordpress.com/2008/10/20/vagvisning-visavi-vagledning/#comment-714 + länkar till ”DemoKrati = FolkStyre ?” och ”FINANSKRIS ELLER DUMHETSOPTIMUM ?” – föredrar jag i nuläget.


  PS.
  Konsensus om framtidens potentiellt fullt ut möjliga nationalekonomi – för att vidareutveckla åt hållet ”obegränsad” väldfärd – finns i två korta kommentarer här.

  Om mänsklighetens hart när helt bortglömda mentala = fysiska Potential ( = i grund och botten såväl oförstörbar som hart när oändlig) – finns det en hel del om här, tror jag… 💡 DS.

 15. tusenskona skriver:

  Hälsan är ej allt, men utan hälsan saknar allt annat betydelse. Bra formulerat och självfallet helt sant!


  [Jo… – TusenSköna – förr eller senare så kommer nog dom flesta på det. I o f s så tycker jag att det är helt OK när människor ”missköter” sin egen hälsa – för det är ju deras eget bord till 100 %.

  Men å andra sidan kan jag då och då ej låta bli att tycka det är för jävligt – när samhällets myndighetspersoner till och med uppmanar folk att vidtaga åtgärder – som vilken idiot som helst med enkel skolmatematik kan RÄKNA ut gör mera skada än nytta ❗ Om det här faenstyget har jag ordat en hel del om här.] 8)

 16. mrmhalland01 skriver:

  Kom och hjälp mig och andra att skrota 50-öringen på ett bra sätt !!

 17. Helena Palena skriver:

  Josef: Vad ska man rösta på? Aktiv Demokrati? Kanske det. Det spelar ju ingen roll. Eller, gör det? Make my day!

 18. Josef Boberg skriver:

  Jo… – HelEna – det spelar VERKLIGEN roll hur Du röstar ❗

  Gör som Du ALLTID har gjort = rösta på något av de traditionella riksdagspartierna eller Piratpartiet eller Sverigedemokraterna eller Feministiskt initiativ – eller något av de flesta av de andra icke riksdagspartierna – och Du STÖDJER DET PÅGÅENDE ELÄNDIGA PARTIKRATIVANSTYRET NATIONELLT (indirekt även globalt) = den mer än 30-årade HOPPLÖST förlegade BlockPolitiken = BlockeringsPolitiken i Sverige.


  Att rösta på Aktiv Demokrati är att rösta på Dig själv ifall Du vill vara AKTIV – eller på den Du väljer skall företräda Dig – ifall Du väljer att vara passiv. Du kan när som helst under en valperiod själv bli AKTIV – och Du kan när som helst under en valperiod BYTA den Du valt att företräda Dig – i fallet att Du ej själv ids = tycker att Du har tid för att vara AKTIV – rörande hur Aktiv Demokrati´s riksdagsledamöter i Riksdagen SKALL rösta = kontinuerlig Direkt demokrati.


  Aktiv Demokrati står för något helt NYTT – avseende hur folket skall styra riksdagsledamöterna – och hur riksdagsledamöterna skall STYRA Regeringen – och ej tvärtom (video 8 min) som det BEVISLIGEN är NU.

  Aktiv Demokrati är ej en ”rosa dröm” – utan FULLT UT VERKLIGHETVET Josef B. 😉 🙄 (Jag har GRUNDforskat i den saken sedan mer än ett år tillbaka).  KÄR LEK = ”ATT OVILLKORLIGEN OCH STARKT TYCKA OM NÅGON FÖR DET DEN ÄR, OCH EJ FÖR DET SOM GES.”
  – eller – ”The Holofractographic Universe” = ”Wi are all One !” (3 st 10 min videos). Det får ju uppfattas som någonting HELT annat än det åt hållet ”körda” (video ca 9 min) PyramidMaktHavaregon ständigt och jämt hittills har lyckats med attoss av vanligt folk att tro på. Tro = att ej alls själv (video ca 10 min) veta = rädsla (video ca 8 min).  GRUNDORSAKEN TILL ALLT ELÄNDES ELÄNDE I VÄRLDEN; ”Ge mig kontroll över en nations pengar – och jag bryr mig ej om vem som skriver lagarna !” Detta kan uppfattas som den allt överskuggande och grundläggande affärsidén (sedan mitten av 1800-talet) för Mayer A B Rotschilds världsomspännande bankimperium (video ca 10 min) = The EndGame (video 2 tim 20 min) = Harmagedon

  Detta p g a att wåra (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavare (video 2 tim 38 min) och deras medlöpare vill äga världen plus 5% = UPPENBART kriminella PyramidSpel (folkrättsligt sett) med oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder, tyvärr tyvärr… 😥


  Men å andra sidan – ifall det kommer in lite nytt folk i Riksdagen efter nästa val = sådana som kan tänka självständigt = FRITT = ej MainStreamat – så kan ju i så fall den allt överskuggande BETYDANDE nationella frågan ställas – om vad som NU MÅSTE göras – för att Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – skall kunna få ett drägligt liv i Sverige framöver ❓

  Mitt svar på det ÄR att den FolkStyrda staten = enbart staten SKALL ha 100 % kontroll över peningmängden i en nation – INGEN ENDA ANNAN


  Vem skulle kunna förlora på att Wi testar genom att ”prova på” ❓

  Tja… – i vart fall ej Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – som jag ser det. Dom ENDA som intellektuellt sett – på kort tid kan ”förlora” på detta – är ju PyramidMaktHavarna och deras medlöpare. Men över lite längre tid sett – så blir ju dom också väldigt STORA vinnare (dom kommer ju ut ur sitt eget helvete – genom att ej får vidare chanser att ställa till ett på tok för jävligt Helvete för miljarder människor), verkligen… 💡 = detta är ett WinWinscenario för alla och envar – ABSOLUT.


  I o f s så ÄR ju ALLT tillåtet i MateriaSkapelsen (video 64 min). T o m att ”ladda” atmosfären ÖVERALLT med GRAVT hälsoförstörande IT-SMOG (troligast det VÄRSTA av allt i hela mänsklighetens ofattbart barbariska historia), FINANSKRISBLUFFARNA, CO2-BLUFFEN, RELIGIONSBLUFFARNA, SYND– OCH SKAM-BLUFFARNA osv osv.

  Men vad det är för MENING med det här PÅGÅENDE jävla helvetet kan Wi ju NU (video ca 4,5 min) undra över ? Vore det ej väldigt MYCKET roligare att ha roligt = att Kärt Leka ETT HELT ROLIGT LevAnde Liv i kött också (video ca 7 min) ❓ – undrar Josef 😉 🙄


  ”Ekonomin i varje nation är deflation”
  (video 1 tim 51 min). Ingenting kan stoppa det – utom en radikal monetär reform. Detta bekräftas i sig av finansminister (video ca 2 min) Anders Borg: ”Vi erbjuder bankerna 50 miljarder kronor, det betyder att bankerna i sin tur kan låna ut i storleksordningen 500-600 miljarder kronor ❗ – slut citat härifrån.


  ”Det går att lura en del människor hela tiden.
  Det går att lura alla människor under en del av tiden.
  Men ”luringarna” kan ju ej lura ALLA människor i världen, HELA tiden”

  (…”wealth of Rothschild consists of the bankruptcy of nations” = sant !)
  – det är OMÖJLIGT (video ca 6 min) menar Josef.


  Så NU ser Wi fram emot wår egen och hela landet Sveriges skuldfrihet – och då blir nog folkhälsan helt automatiskt bättre också;

  OM NATIONALEKONOMI ÖVER POLITIKERNAS NIVÅ

  ”En rik turist kom in på byns hotell, lade en tusenlapp på disken och bad om en nyckel för att titta på ett rum. Hotellägaren blev glad, tog tusenlappen och sprang till kötthandlaren och betalade sin skuld på tusen kronor.

  Kötthandlaren sprang i sin tur till bonden och lämnade tusenlappen som han var skyldig. Bonden tog tusenlappen och sprang till mackägaren och betalade en skuld på disel.

  Mackägaren blev glad och sprang till byns hora och betalade sin skuld på 1000 kr. Hon sprang i sin tur till hotellet, glad i hågen lade hon upp tusenlappen på disken och gjorde sig därmed skuldfri på hotellet.

  Just då kom turisten ned, han var inte nöjd med rummet så han tog tillbaka tusenlappen som låg på disken och drog därifrån. Det blev stor glädje i byn, ingen hade tjänat några pengar men alla blev skuldfria.” – slut citat härifrån.

  Om hur Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – ”lätt som en plätt” fixar detta för hela landet Sverige HÄR, HÄR, HÄR – samt framförallt HÄR . 😉

 19. mrperfect72 skriver:

  Du ligger oeverst paa tillit.info nu, Josef. 😉


  [Jo… – Martin Gustavsson – och det känner jag TilliT för… – hälsar Josef Boberg 🙄 ]

 20. You are invited.
  /Illuminated ones


  [Nej tack Martin ❗ – och skälet till det finns HÄR = wår dialog där i kommentarsfältet raderades av Dig. Jag har vuxit ifrån sådant. / Josef 8) ]

 21. Ellie skriver:

  Jag tycker det är dags att växa upp och inte kommentera en massa om kalorier och sprit när du läser en blogg om en tjej som kämpar med anorexia! Patetiskt så det skriker om det, försök hjälpa istället för att stjälpa! Värt att tänka på kanske!?

  -.-

 22. Josef Boberg skriver:

  Uppdaterad den 2 maj 2013

  DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT


  OM ANEROXIA NERVOSA – SOM JU I GRUNDEN ÄR DETSAMMA SOM BULIMI
  – SOM JU BÅDA ”LÄTT SOM EN PLÄTT” KAN UNDVIKAS MED ”RÄTT KOST”

  (OM DROGER HÄR, OM ”RÄTT KOST” HÄR – OCH OM ”EVIGT LIV” HÄR)


  ”Patetiskt så det skriker om det, försök hjälpa istället för att stjälpa !”

  Patetiskt = känslostark, högstämd, ömkansvärd; gripande – enligt ordbok av Björn Collinder av årgång 1983

  och – lidesfull; högstämd; gripande; känslosam – enligt Svenska Akademins ordbok av årgång 1989.


  Jo… – Ellie
  – hade jag förstått vad Du egentligen menar med Din kommentar – så skulle jag ha svarat på Dina ”anklagelser”.

  Dock… – min sambos yngsta dotter har kämpat med Anorexia nervosa i nu ca 12 år. Det har jag följt på mycket nära håll – och det har lärt mig:

  1. Försök ej att hjälpa – genom att i all oändlighet tjata om att dom skall äta mera.

  Det är lika utsiktslöst som att tjata på en alkoholist om att han/hon skall dricka mindre. Det är ju helt meningslöst – för den alkoholberonde vet ju bättre än någon enda annan i hela världen att hon/han är alkoholberoende. Att sen hans/hennes ego ej ser det så – det är ju en helt annan sak. Men det kan ej åtgärdas med oändligt tjatande – som jag ser det i vart fall

  2. Tjata i all oändlighet på dom – om att dom själva har såväl kapacitet som förmåga att ta sig ur sina ätstörningar.


  Sambons dotter – som nyss fyllt 30 år – är nu för gott på god väg ut ur sin Anorexia nervosa.

  Men problemet Anorexia är ju egentligen i dags dato ett pyttelitet problem – samhällsmässigt sett – jämfört med bulimi. I USA så bokstavligt talat LIDER ca 70 % av medborgarna av det. I Sverige är den siffran än så länge ”bara” ca
  40 % – men den utvecklingskurvan har en stadigt uppåtgående vinkling, tyvärr tyvärr… 😥


  Än så länge är det ju tillåtet att undra över – om det är ”fel” på en så stor del av befolkningen – eller om det är fel på samhället som sådant. Mitt svar på det är kristallklart = det MÅSTE vara något fundamentalt fel på samhället – när så många MedMänniskor ej står ut med samhällets ”fyrkantighet” – utan måste ta till ”tröstätande” – för att överhuvudtaget orka med att andas en dag till.

  Men vaddå… – globalt sett så avlider varje dag ca 100 000 MedMänniskor av direkt svält eller svältrelaterade sjukdomar. Av dessa är ca 70 % barn. Ett litet barn avlider av direkt svält var femte sekund, år ut och år in ❗ – och helt i onödan som jag ser det. I o f s så kan jag ha fel i det – men det tror jag ej alls själv på (video ca 8 min) – så det så


  Men MateriaSkapelsen (video ca 64 min) grundprincip är balans. Det kan förklara – tankemässig logiskt matematiskt sett – att varje dag också ca 100 000 MedMänniskor direkt äter sig ihjäl – eller avlider av överviktsrelaterade sjukdomar. Men visst förefaller det vara ett kvalificerat kollektivt vansinne – enär det finns i ÖverFlöd av Allt till ALLA, egentligen…

  Men hur som med det – så avlider varje dag också ca 100 000 MedMänniskor av ”ingen anledning alls”. Vad det kan bero på – kan Wi ju fundera över. Men kan det måhända hänga samman med att dessa ca 100 000 ej står ut med att leva vidare i den jävliga värld som wåra (video ca 10 min) ”kära” (video 4,5 min) globala PyramidMaktHavare (video 2 tim 38 min) och deras medlöpare erbjuder oss, kanske…

  Det hela går ändå ihop – för det föds lite flera varja dag än 300 000.


  Utan att veta vem Dina ”angrepp” av mig syftar på egentligen – så drar jag slutsatsen att det är den här sidan Du menar.

  Om Du läser kommentarerna där – så tycker jag att wåra interaktiva dialoger = kommunikation där är ömsesidigt rätt OK, faktiskt… 💡


  Vad är det för fel i att vidga sina egna insikter om kost och beroenden – för ett ”felprogrammerat ego” som har Anorexia nervosa
  ❓ – undrar Josef


  PS.
  Kroppen som sådan – kan nog ej ha ätstörningar, tror jag… 💡  ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigareeller

  DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT

 23. Hans skriver:

  Ärligt
  Jag befarade att något hänt, tittade i bloggen och såg inga nya inlägg på väldigt länge.
  Sen kollade jag upp kommentarer.. kan ju ha missat vad som helst för jag är sjuk och går på en mycket stark antibiotikakur som trubbar av en etter värr.
  Har inte varit sjuk öht, inte ens förkyld, på 15 år.
  Plötsligt får jag ”urinvägsinfektion” som gått för länge, promenerar mot njurarna.
  Läkarna säger att ”det är sånt som bara kommer” när jag letat efter orsaken.
  Jodå, en del smäller av – av medicinen.
  Jag försöker få ordning på tankarna ändå och skriver nåt inlägg ibland.

  Bästa hälsningar

 24. Josef Boberg skriver:


  Nja… – Hans
  – jag är ”still going strong”. Men några nya blogginlägg blir det ej – men desto flera kommentarer. Mera om varför HÄR – och förteckning om vad dessa kommentarer handlar om HÄR.

  Jag vet ingen lösning på Ditt medicinbehov – men vill ändå tipsa Dig om ”D-vitamin: solenergi åt dig ?” – och om det jag samlat om naturlig kost HÄR.

  Hoppas att det fixar sig – för: ”HÄLSAN ÄR EJ ALLT – MEN UTAN HÄLSAN FÅR ALLT ANNAT UNDERORDNAD BETYDELSE !” (video ca 3 min).

 25. Fred Blomson skriver:

  2010-12-23
  Tack Webbgruppen för alla inlägg man får ”Valhemlikhet” osv!
  Jag är med i S och försöker att förmå S att införa DDN internt i partiet till att börja med. Jag sympatiserar också med MP och V. Jag tror att Webbgruppen är åt samma håll.
  Jag tillhör alltså den kategori medborgare som sympatiserar både med de rödgröna och med DDN. Jag tror att vi är ganska många och bli fler.
  Vad kan AD Webbgruppen göra åt oss?
  Jag beundrar Webbgruppens engagemang och envishet trots att partiet inte har medlemmar.
  Jag undrar on ni siktar på ett yrke som traditionell politiker (betald av det advokratiska systemet) eller om ni bara är DDN-aktivister som jag.
  Jag avskyr advokratin och yrkespolitiker, hur är det med er?
  Ni kan bli utmärkta DDN-tjänstemän för medborgarnas service, DDN-administratörer, DDN-organisatörer och liknande! Det skall finnas gott om bra arbete för er!
  Jag funderar på varför AD inte slår igenom! Jag tror att en anledning är att Webbgruppen ”druknar” i detaljer som ”folk har inte tid att rösta hela tiden”, ”valhemlikhet” osv.
  Politik is stort idag handlar om de två stora frågorna: Kapitalism och socialism. Idag dominerar kapitalismen trots att socialismen är det förnuftiga och humana alternativet.
  Att ignorera detta faktum är att begå politisk ”själmård”….
  Är det dax nu att lyssna på den humana förnuftets och samvetets röst och att satsa på mål som: Folkhemmet, jämlikhet, globalisering, hungersnöd, miljöförsvar och liknande?
  När man läser AD-inlägg får man uppfattningen att DDN är jobbig och att vi skall behöva rösta och syssla med politik hela tiden.
  Sanningen är att medborgarna med DDN skall behöva ”drabbas” av politik mycket mindre än idag med färre problem och mera rättvisa, ordning och reda. Med några relativt få rättvisa grundlagar som reglerar jämlikheten, skall allt annat kunna rulla med experter på alla områden.
  Idag har vi privata banker, börser, privata storföretag, privat sjukhus, offentliga sjukhus, privata bostadsbolag, privata skolor, offentliga skolor osv. Allt detta ger anledning till konflikter som politiker (och vi) måste ta itu med!
  Om all produktion, distribution, ekonomi, sjukvård, utbildning, boende osv styrs centralt AV VÅRA rättvisa grundlagar och allt äggs gemensamt, behöver vi inte rösta så ofta som vi gör idag och kommer att syssla med mera avancerade frågor!
  Var god läs mer: http://nomokrati.wordpress.com
  mvh, Fred Blomson

 26. Josef Boberg skriver:


  ”Tack Webbgruppen för alla inlägg man får ”Valhemlikhet” osv”


  Jo… – Fred Blomson
  – om Du med ”webbgruppen” menar Aktiv Demokrati´s blogg – så producerar ju ”webbgruppen” = Jonas Liljegren mååånga inlägg där, verkligen…

  Men som han själv säger – så är ju AD-bloggen, såväl som AD-forumet, som en ”död hamster” – avseende kommentarerna och inlägg av någon/några andra än Jonas själv.

  Om vad det beror på har jag förklarat tämligen ingående HÄR.

  ”Döda hamstrar” har hittills aldrig lyckats med att förändra någonting i världen – såvitt jag känner (video ca 4,5 min) till (video ca 42 min) den saken – och så kommer det nog att bli i detta fallet också – ifall ej en förändring kommer till stånd, tyvärr tyvärr… 😥

  Hur som med detta – God Jul

  önskar Josef 😉

 27. Linda skriver:

  Hej,’vill önska dig en god fortsättning!

  (kom just på)

  Ser dig både här och där på nätet 🙂

  Allt gott.

  / Linda/ (menuette)

 28. Josef Boberg skriver:


  Taaack ❗ – Linda
  – och samma till Dig.

  Jo… – allt är gott – för äääntligen har jag kommit fram till att jag ”fattar ingenting”.

  Ha det… / Josef 🙄

 29. fairymary skriver:

  Hoppas att det nya året börjat bra för dig Josef! Önskar dig allt gott för 2011.

 30. Josef Boberg skriver:


  Taaack ❗ – FairyMary
  – det är tämligen OK, faktiskt… 💡 – för just nu håller jag på med att ifrån engelska till svenska översätta ”EGO – THE FALSE CENTER”.

  Detta nöjesarbete gör att jag går ifrån klarhet till klarhet om mitt personliga körda ”plast-ego”. Det får väl uppfattas som vällovligt för en snart 70-årad LevsErfarenhet – som jag ser det.

  Jag önskar Dig allt också – som Du ”drar till Dig” under år 2011.

  Ha det… / Josef 😉

 31. fairymary skriver:

  Verkar vara en spännande och angelägen bok, Josef. Absolut vällovligt och rentav föredömligt att inte sluta upp med att utvecklas. Läste lite på din sida och finner att det påminner mig om tankarna i Binnie A Dansbys undervisning:

  http://www.sourcebreath.com/Source%20breath/hbr/rebirthr/bad.htm

  Jag har bestämt mig för att leva i ”tillitsfullt och lättsamt flöde” i år:

  http://fairymary.wordpress.com/2011/01/02/pa-andra-sidan-…-igen…/

 32. Josef Boberg skriver:


  Jo… – FairyMary
  – men själv föredrar jag numera att se det som: ”Människan spår, önskar, bestämmer, lovar osv osv – men verkligheten rår !” 💡

 33. kloppan skriver:

  det var en väldigt fin dikt. blev tårögd
  kram

 34. Josef Boberg skriver:


  Jo… – Kloppan
  – detta om vad det blir av djuren, efter det att deras andning har upphört, är berörande, verkligen… 💡

  Men Ditt blogginlägg var ju det också – minst sagt ❗

  Taaack för Din goa respons ❗

 35. Maja skriver:

  En förklaring till anorexia är en icke godkänd porfyrisjukdom som kallas kryptopyrrolia (googla tyska sidor) Det är en metabolsjukdom som innebär att kroppen saknar enzymer för att omvandla vitamin B6 till den aktiva formen. Orsaken till sjukdomen är troligen thiomersal eller amalgam, alltså kvicksilver. Eftersom sjukdomar kopplade till amalgam inte godkänns så har detta hamnat mellan stolarna. Behandlingen är på pappret relativt enkel men för att man ska klara den själv så behöver man ändå ha en hel del kunskap. Troligen kan man bli frisk genom avgiftning, den bästa jag känner till idag är NCD från Waiora. När kroppen har svältperioder kan egna enzymer gå in och stötta avgiftningen, så din dotter kanske bara lyssnar på sin kropp, när hon låter bli att äta.
  Ps! Jag är en av sveriges 1700 sjuka tandsköterskor.

 36. Maja skriver:

  Vad hände, kommentaren hamnade på fel inlägg!


  (Menade Du att Din kommentar skulle varit på den här linan ❓ )

 37. Josef Boberg skriver:

  ”När kroppen har svältperioder kan egna enzymer gå in och stötta avgiftningen, så din dotter kanske bara lyssnar på sin kropp, när hon låter bli att äta.”

  Hmmm… – Maja – jag har ingen dotter med anorexia – men däremot min f d sambo. Men hon är numera ”frisk som en nötkärna” (hon arbetar numera heltid som tandsköterska i Lund) – såvitt jag känner till den saken.

  Jag har länkat på Din kommentar ovan – för att förstå lite bättre vad Du menar.

  Apropå: ”Jag är en av sveriges 1700 sjuka tandsköterskor.” – så antar jag att Du då vet att: HÄLSAN ÄR EJ ALLT – MEN UTAN HÄLSAN FÅR ALLT ANNAT UNDERORDNAD BETYDELSE !

  Tack för Din kommentar – och krya på Dig ❗

 38. hjartaosmarta skriver:

  Men gud!
  Jag älskar ju den här bloggen!

 39. Josef Boberg skriver:

  Jo… – HjärtaoSmärta – det gör jag också – efter att ha ”harvat omkring” här under mer än 10 000 timmar sedan 2006 – för att ”få till det”.

  Taaack för Din himla goa backfeed


  ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigareeller

  DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT

 40. mimmi pippi skriver:

  Mimmi mamma hehhe puaka


  (Hej mamma Mimmi Pippi,

  Kan Du förklara vad Du menar med Din kommentar ❓ / Josef)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: