GOD OCH INTRESSANT FORTSÄTTNING AV IDAG OSV


Frihetstillstånd för bloggägaren Josef Boberg finns här.

For translation of this to English – ”click” here.

Om innehållet i bloggen i detta register.


VÄL BEKOMME BÄSTA BESÖKARE – ”DET GÄLLER LIVET”

– ifall Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – ej blir medvetna om att: ”LUFT ATT ANDAS OCH PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV”.


Nytänkande om betydelsen av wårt eget agerande i det Wi drabbas av, om hur att förändra ett hopplöst föråldrat tänkande rörande bl a jorden Terras resurser, tillgång på mat som kan utplåna världssvälten, global- och nationalekonomi, Livets mening, om varför Wi fortfarande krigar med varandra i smått och stort mm här = ”Det Gäller Livet !” – och om att oreserverat vara Vän med sig själv här.


V A R N I N G ❗

…för att ta del av innehållet i detta blogginlägg – för Dig som tycker att Sverige och världen har varit och är bra nog för små barn, tonåringar och vuxna mänskligt sett – avseende nationalekonomi (= ”Fabian vill äga världen +5 % !”), etablissemangets evidensbaserade vetenskap, politik, RiskDagen, EU-eländet, religion, trådlös teknik, naturlig sexualitet, mat/hälsa (dietary wisdom of crowds), live dansmusik, CO2-bluffen, energi-bluffen och hur pyramidmakten styr oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna osv.


Kardinaltecknet för Paradiset är att det finns i ÖverFlöd av allt för alla = kamp om t ex pengar existerar ej – och som princip är alla vän med sig själva och därmed per automatik med andra. Att Wi lever i ett paradisiskt ÖverFlöd av tillgång på t ex mat globalt sett – styrks av att det i dags dato produceras mat som mer än väl räcker till för ca tolv miljarder människor – och Wi är ju bara ca sju miljarder.

Lik förbannat ÄR det så att av dom som dör varje år avlider ca 1/3-del på grund av direkt svält eller undernäringsrelaterade sjukdomar – varav ett litet barn var femte sekund av direkt svält = ca 6 300 000 (ca 6,3 miljoner !) små barn varje nytt år. Humant

Om varför det har gått så urbota snett med världen – var jag tämligen klar över redan 1994 – såväl vad som ”över en natt” kan göras för att ändra på det. Det finns som två 36 minuters ljudfiler av radiprogrammet ”Det Gäller Livet !” med mig 1994 HÄR (handlar bl a om att det BEVISLIGEN faktiskt finns ett paradisiskt ÖverFlöd av allt för alla på jorden !) – och som utskriven text med pålänkningar här.


Om tio tecken på att Du håller på att genomskåda världens pyramid-makthavares vanstyre av oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i alla länder – finns här.


Den allt överskuggande ”religionen” i världen i dags dato ÄR brist på pengar – och det är ju den allra största illusionen = förvillelsen av alla – på framförallt nationell nivå men även på individnivå (etablissemangets massmedia ”tjatar” ju i all oändlighet om att det är brist på pengar ) – som jag ser det. Det är därför LivsViktigt för oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – att Wi genomskådar detta – och efter förmåga och möjligheter gör något åt det.

I annat fall blir det fortsatt ett ”rent helvete” på jorden Terras yteryta i ”evigheter”. Detsamma som ”The Secret Covenant of the Illuminati” = etablissemangets s k evidensbaserade vetenskap – som ju har vanstyrt mänskligheten on mass sedan tiden då det sades att jorden Terra var platt som en pannkaka.


Så länge som stater lånar återbetalningspliktiga pengar till hög ränta av den finansiella sektorn (läs globala banksters) till sina budgetunderskott – så kan det ALDRIG bli balans mellan mängden pengar som den finansiella sektorn och nationer = Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – förfogar över.

Vilken 7-åring som helst kan räkna ut att 1 + 0 aldrig kan bli 2 = balans mellan den finansiella sektorns och nationers tillgång på pengar. Lösningen på detta är att stater gör som den finansiella sektorn gör. De trycker till ca 95 % fram pengar ur tomma intet – som de sen lånar ut till bl a stater till hög ränta och med 100 % återbetalningsplikt.

Ifall nationer gör detsamma – så finns i det ingen återbetalninsplikt eller ränta på dessa ”riktiga pengar”. Detsamma som att 1 (stater) + 1 (finansiella sektorn) = 2 (balans mellan tillgången på pengar hos stater och den finansiella sektorn). Inget konstigt alls för en 7-åring att räkna ut – som jag ser det.


De som står för nyproduktionen av pengar (= affärsbankerna till hart när 100 % !) – som ju ej alls har någon rimligt sund balans mellan in- och utlåning – har makten att styra eller vanstyra vilket land som. Grekland och Spanien – för att ej säga EU-eländet som sådant – är exempel på det. Island är ett exempel på ett land som kom ur den ”rävsaxen”. Island lät bankerna gå i konkurs 2008 – och nyproduktionen av pengar förändrades därmed. Det har lett till att det är finansiellt bra på Island i dags dato.

Sverige kan sägas i dags dato vara på helt fel väg nationalekonomiskt, socialt osv – därför att den öppna arbetslöshet av 8-9 % pekar på det.


I de allt överskuggande länderna i världen i dags dato – så finns det hart när noll av egen nyproduktion av pengar – Sverige inkluderat. Det innebär i sig att den enda finansiella makt som s k ”suveräna” stater har – är att kontinuerligt öka skatte- och avgiftstrycket på oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna.

Vettigt eller fullständigt vansinnigt


Det följande skickat till finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se den 21 april 2014 kl. 21:43.


OM HUR ATT PÖ OM PÖ PERMANENT MINSKA ARBETSLÖSHETEN


Till finansminister Anders Borg f v b Regeringen

Valet närmar sig och kan Alliansen ej få hejd på arbetslösheten och att dom redan sämst ställda i samhället bara får det sämre och sämre (= pyramid-ekonomiskt tänkande och agerande) – så kan det nog ses som utopiskt att svenska folket ger Alliansen mandat att regera en valperiod ytterligare.


För lite pengar i cirkulation i samhället = för hög arbetslöshet (mer än 2-3 procent) = lågkonjunktur = helt onödigt slöseri med samhällsresurser.

En rik turist kom in på byns hotell, lade en tusenlapp på disken och bad om en nyckel för att titta på ett rum. Hotellägaren blev glad, tog tusenlappen och sprang till kötthandlaren och betalade sin skuld på tusen kronor.

Kötthandlaren sprang i sin tur till bonden och lämnade tusenlappen som han var skyldig. Bonden tog tusenlappen och sprang till mackägaren och betalade en skuld på disel.

Mackägaren blev glad och sprang till byns glädjeQvinna och betalade sin skuld på 1000 kr. Hon sprang i sin tur till hotellet, glad i hågen lade hon upp tusenlappen på disken och gjorde sig därmed skuldfri på hotellet.

Just då kom turisten ned, han var inte nöjd med rummet så han tog tillbaka tusenlappen som låg på disken och drog därifrån. Det blev stor glädje i byn, ingen hade tjänat några pengar men alla blev skuldfria.

– slut citat från en bit ned i texten här.

Av staten själv producerade ränte- och återbetalningsbefriade pengar i sammhällsmaskineriet kan ses som oljan i en motor. För mycket olja och motorn storknar (= superinflation och urholkat valutavärde). För lite olja i motorn och den skär (= för hög arbetslöshet – som ju i princip alla länder i världen lider av i dags dato). Lagom med olja i motorn och den går som smort (= låg eller ingen inflation alls, stabilt valutavärde och helt automatiskt en naturlig arbetslöshet på 2-3 procent).


Det absolut snabbaste och effektivaste sättet för stater att öka mängden pengar i cirkulation = sänka arbetslösheten i samhället – är att höja ersättningarna till pensionärer, sjukförsäkrade, arbetslösa och socialbidragstagare. De allra flesta av dessa lever sedan mer än 20 år tillbaka i Sverige under en rimlig ekonomisk överlevnadsnivå – och kommer därför att tämligen omgående spendera inkomstförbättringarna.

Tre procents höjning av ersättningarna till pensionärer, sjukförsäkrade, arbetslösa och socialbidragstagare kan uppskattas ge ca en procents lägre arbetslöshet inom ett år. Räntefria pengar för att finansiera detta produceras av Riksbanken på uppdrag från Riksdagen = räntefria pengar som aldrig behöver återbetalas.


Det finns INGEN risk för förhöjd inflation eller urholkat valutavärde i detta (klargörande blänkare om det här) – så länge som staten ifråga ej låter arbetslösheten gå under ca tre procent. Den öppna och dolda arbetslösheten i Sverige är i dags dato mer än tre gånger större. Vettigt eller nationalekonomiskt vansinne ?

Ett land kan aldrig leva över sina tillgångar – genom att själv producera räntefria pengar till sina budgetunderskott – istället för att som nu till hög ränta låna av banksters – så länge som arbetslösheten ej understiger ca tre procent.


Ett land som lånar återbetalningspliktiga pengar till hög ränta av banksters (= LuftPengar = pengar utan substantiellt värde i form av inlåning från sparare) för att täcka sina sina budgetunderskott med – lever alltid över sina tillgångar. USA´s nationalskuld är på tredje plats världens högsta. Så bl a USA lever över sina tillgångar – minst sagt.

Men då ej avseende råvaror, tillgång på arbetskraft och landets resurser allmänt sett – utan därför att dom lånar högt räntebelastade luftpengar (= pengar utan substantiellt värde i form av inlåning från sparare) för att täcka sina budgetunderskott med – av den privatägda banken Federal Reserv – istället för att själva producera ränte- och återbetalningsbefriade pengar till sina budgetunderskott.

En sevärd video om hur det praktiskt kan gå till finns här.


När kommer Sverige SJÄLV att börja producerar ränte- och återbetalningsbefriade pengar – för att täcka sina budgetunderskott med ?

När kommer Sveriges Riksdag att se till att bankerna fungerar som ”riktiga banker” skall göra = har balans mellan inlåning (= bankens kunders sparande) och utlåning med en ringa övervikt för inlåningen ?

Med vänlig hälsning
Josef Boberg

– slut citat härifrån – där även svaret på detta mail finns med.


IGEN – V A R N I N G ❗

…för att ta del av innehållet i detta blogginlägg – för Dig som tycker att Sverige och världen har varit och är bra nog för små barn, tonåringar och vuxna mänskligt sett – avseende nationalekonomi (= ”Fabian vill äga världen +5 % !”), etablissemangets evidensbaserade vetenskap, politik, RiskDagen, EU-eländet, religion, trådlös teknik, naturlig sexualitet, mat/hälsa (dietary wisdom of crowds), live dansmusik, CO2-bluffen, energi-bluffen och hur pyramidmakten styr oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna osv.


Detta handlar bl a om hur ALLA världens länder (under t ex 2014 ?) ”lätt som en plätt” successivt kan växla ifrån det nuvarande systemet att till hög ränta låna LuftPengar (= pengar utan substantiellt värde i form av inlåning från sparare) till sina budgetunderskott – direkt och/eller indirekt av bankirerna Rothschild & Co och genom att urholka välfärden. Det senare har nu pågått i Sverige med en svindlande hastighet i ca 20 år. ”Demokrati eller inte ?” Istället kan vilken stat som helt lagligt själva producera ränte- och återbetalningsbefriade pengarna till sina budgetunderskott.

Video om ca sju minuter med Ellen Hodgson Brown om detta här.


För lite pengar i cirkulation i samhället = för hög arbetslöshet (mer än 2-3 procent) = lågkonjunktur = helt onödigt slöseri med samhällsresurser.

En rik turist kom in på byns hotell, lade en tusenlapp på disken och bad om en nyckel för att titta på ett rum. Hotellägaren blev glad, tog tusenlappen och sprang till kötthandlaren och betalade sin skuld på tusen kronor.

Kötthandlaren sprang i sin tur till bonden och lämnade tusenlappen som han var skyldig. Bonden tog tusenlappen och sprang till mackägaren och betalade en skuld på disel.

Mackägaren blev glad och sprang till byns glädjeQvinna och betalade sin skuld på 1000 kr. Hon sprang i sin tur till hotellet, glad i hågen lade hon upp tusenlappen på disken och gjorde sig därmed skuldfri på hotellet.

Just då kom turisten ned, han var inte nöjd med rummet så han tog tillbaka tusenlappen som låg på disken och drog därifrån. Det blev stor glädje i byn, ingen hade tjänat några pengar men alla blev skuldfria.

– slut citat från en bit ned i texten här.

Av staten själv producerade ränte- och återbetalningsbefriade pengar i sammhällsmaskineriet kan ses som oljan i en motor. För mycket olja och motorn storknar (= superinflation och urholkat valutavärde). För lite olja i motorn och den skär (= för hög arbetslöshet – som ju i princip alla länder i världen lider av i dags dato). Lagom med olja i motorn och den går som smort (= låg eller ingen inflation alls, stabilt valutavärde och helt automatiskt en naturlig arbetslöshet på 2-3 procent).


Det absolut snabbaste och effektivaste sättet för stater att öka mängden pengar i cirkulation = sänka arbetslösheten i samhället – är att höja ersättningarna till pensionärer, sjukförsäkrade, arbetslösa och socialbidragstagare. De allra flesta av dessa lever sedan mer än 20 år tillbaka i Sverige under en rimlig ekonomisk överlevnadsnivå – och kommer därför att tämligen omgående spendera inkomstförbättringarna.

Tre procents höjning av ersättningarna till pensionärer, sjukförsäkrade, arbetslösa och socialbidragstagare kan uppskattas ge ca en procents lägre arbetslöshet inom ett år. Räntefria pengar för att finansiera detta produceras av Riksbanken på uppdrag från Riksdagen = räntefria pengar som aldrig behöver återbetalas.


Det finns INGEN risk för förhöjd inflation eller urholkat valutavärde i detta (klargörande blänkare om det här) – så länge som staten ifråga ej låter arbetslösheten gå under ca tre procent. Den öppna och dolda arbetslösheten i Sverige är i dags dato mer än tre gånger högre. Vettigt eller nationalekonomiskt vansinne ❓

Ett land kan aldrig leva över sina tillgångar – genom att själv producera ränte- och återbetalningsbefriade pengar till sina budgetunderskott – istället för att som nu till hög ränta låna av banksters – så länge som arbetslösheten ej understiger ca tre procent.


Ett land som lånar återbetalningspliktiga pengar till hög ränta av banksters (= LuftPengar = pengar utan substantiellt värde i form av inlåning från sparare) för att täcka sina sina budgetunderskott med – lever alltid över sina tillgångar. USA´s nationalskuld är på tredje plats världens högsta. Så bl a USA lever över sina tillgångar – minst sagt.

Men då ej avseende råvaror, tillgång på arbetskraft och landets resurser allmänt sett – utan därför att dom lånar högt räntebelastade luftpengar (= pengar utan substantiellt värde i form av inlåning från sparare) för att täcka sina budgetunderskott med – av den privatägda banken Federal Reserv – istället för att själva producera ränte- och återbetalningsbefriade pengar till sina budgetunderskott.

En sevärd video om hur det praktiskt kan gå till finns här.

John F. Kenndedy försökte ändra på Federal Reserv-dårskapen på 1960-talet – men han elimineras ju då av dom som på den tiden hade makten över Federal Reserve.


Den historiska bakgrunden till att det har blivit så ännavänt som det ÄR – att suveräna stater ”måste” låna pengar utan substantiellt värde i form av inlåning – av bankirerna Rothschild & Co – är tids- och tankelogiskt nedtecknat. Sen kommer det övriga i samma anda.


Tiden löser alla bekymmer…
– sägs det – men det hindrar ju ej att det kan vara vällovligt att försöka med att ”hjälpa till” att förändra. Själv tycker jag att det är ”lättare” att leva i den här ”fyrkantiga” världen – när jag vet lite mera om varför den är så ”ännavänd” som den är – och vad som kan göras för att göra den mänskligare.

Kan jag med det följande dra ”strån till den stacken” – så har jag i vart fall försökt – och vad mera kan begäras av mig ❓


Historik

Sedan ca 6 000 år har Wi (oavsett ifall Wi har sett oss själva som s k religiösa eller ej) förletts, av framförallt religioners språkrör, till att tro (tro = att ej alls veta) att: ”Den som har mycket skall få mer – och den som har lite från hen skall det lilla hen har tas” (= pyramidspel) – och att: ”Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – skall slita i wårt anletes svett för att få det Wi behöver för wår överlevnad.”

Detsamma som påhitt av mänsklighetens pyramidtoppar (= fel program i deras hjärnor sedan barnsben ? Målningen Grindslanten visar kristallklart hur det tack vare detta har varit och ej minst ÄR i dags dato) – för en så urbota jävlig gudDomare finns väl ej ❓


DN.EKONOMI 20/1-14

• De 85 rikaste personerna har lika mycket pengar som de 3.500.000.000 fattigaste. Antagligen är läget mer extremt eftersom cirka 120 biljoner oredovisade kronor uppskattas vara undanstoppade i skatteparadis.

• Världens rikaste procent äger hälften av världens rikedom – 712 biljoner kronor – och 65 gånger så mycket som den fattigaste hälften.

• 70 procent av världens befolkning bor i länder där inkomstklyftorna ökat de senaste 30 åren.

– slut citat från DN här.


Detta kan också uttryckas som att ca 1 % av jordens befolkning enväldigt förfogar över ca 99 % av jordens samlade ekonomiska och andra resurser = ca 99 % av jordens befolkning får nöja sig med ca 1 %.

Detta föranlett av att jag (läs bankirerna Rothschild) vill äga världen + 5 % !

Vettigt eller fullständigt vansinnigt


Alldeles uppenbart att det är så här ekonomiskt ännavänt i världen i dags dato – och det blir bara värre och värre för var dag. Detta därför att bankirfamiljen Rothschild har sedan början av 1800-talet snappat budskapet i religonerna – och sen med pengar som vapen utvecklat ett globalt pyramidekonomiskt system – som så vitt mig känt aldrig har varit så världsomspännande (läs ekonomiskt utarmande/förslavande för oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder) som det är i dags dato.


Nathan Mayer Rothschild, som kontrollerade Bank of England efter 1820, förklarade som bekant: ”Jag bryr mig inte om vilken marionett som har placerats på Englands tron för att styra imperiet där solen aldrig går ned. Mannen som kontrollerar Storbritanniens penningmängd kontrollerar det brittiska imperiet, och jag kontrollerar den brittiska penningmängden.” – slut citat ifrån kap 6, sid 59 – i boken Bankerna & Skuldnätet av Ellen Hodgson Brown.

Bankirfamiljen Rothschild styr = vanstyr – utifrån sin omedvetna okunnighet om artegen global- och nationalekonomi – övergripande som princip ALLA länder i världen i dags dato – som jag ser det. På LO-bloggen uttrycktes det 28/11-11 som: ”Ett Sverige med växande klyftor och girighet som ledstjärna”. Bevisligen är det så att dom sämst ställda i Sverige (i världen i övrigt också för den delen) får det sämre och sämre – och dom redan besuttna får det bättre och bättre.


Men att det i grund och botten skulle hänga samman med genuin girighet – hos alla dom som i sin omedvetna okunskap ”håller liv i” det sedan 1800-talet rådande pyramidiska ekonomiska systemet – det tror jag på goda grunder = egna gjorda iakttagelser under ca 40 år – helt enkelt är en missuppfattning. Ett pyramidspel fungerar helt enkelt så att dom i toppen av pyramiden får mer och mer – och den stora massan i botten blir mer och mer utarmade. Det går helt enkelt ej att göra något åt.


När det har gått så långt att dom i botten av pyramiden ej längre kan tillföra mera – så rasar pyramidspelet som ett ”korthus”. Det kan ses som ett ovedersägligt faktum – därför att dom i botten (antingen det är människor i ett pyramidiskt ekonomiskt system eller stenar i en vanlig pyramid) är ju den bärande grunden för hela pyramiden som sådan. Inget konstigt alls.

Pyramidiskt fungerande samhällssystem är inget nytt under himlen precis. Men de allra första Faraon-samhällena var ej sådana. Någon gång i början av fördynastisk tid (för 15-20 000 år sedan) uppstod ett samhälle – vars ”överhuvud” kallades Farao – som kunde vara man såväl som Qvinna. Där var faronen (= den farande av folket ?) en av folket – som reste omkring i landet och förmedlade kunskap om det som folket han mötte på sina resor frågade om.

Kunskapen som sådan – hade hen ju tidigare på någon av sina resor i landet fått av folket – och behöll den ej för sig själv. På den tiden existerade vare sig personliga eller andra hemligheter – för alla ”läste” varandra som öppna böcker.


Senare kom någon av dessa faroner på att ifall hen behöll kunskapen hen hade fått av folket på sina resor för sig själv – så visste hen därmed lite mer än folket i gemen (ifall det var en man eller Qvinna har jag ingen aning om). I det upptäckte hen då också att det fanns en stor makt i över folket.

En tid därefter kom någon av dessa Faraoner också på att kombinationen av mera kunskap än folket i gemen hade och mera pengar än någon av folket hade – som princip gav helt oinskränkt makt över folket. Detta hände lång tid före 3150 f. Kr.

Det kan jag tänka mig var en man – därför att de allt överskuggande flesta av de ”oändligt” många omedvetet okunniga pyramidmakthavare mänskligheten on mass i ”evigheter” nu har funnit sig i att släpa på – har ju varit och ÄR män.


Dessa Faraoner drev i sin omedvetna okunskap om att makt är en beroendeframkallande drog – den stora massan av sitt folk som slavar och byggde i slutet av sin era pyramider. Men som alltid: ”Allt som har en början har ett slut !” – och 30 f. Kr. var Faraonernas rike slut. Då erövrades det av av Rom och införlivades i det romerska riket som en provins. Men Romarriket var exakt detsamma för folkets vidkommande, fast lite större – och det föll ju också 476 e.Kr.


Konstantin den store försökte förhindra det år 324 genom att kalla till det första kyrkomötet i Nicaea – dit såväl världsliga som religiösa ledare runt Medelhavet var kallade. Detta av skälet att det ej längre gick så bra att då hålla folket i ”herrans tukt och förmaning” = slaveri. Utfallet av dessa möten blev att man skrev en helt ny variant av bibelboken = den som i stort gäller än i dag. I den står ju t ex: ”Den som har mycket skall varda än mera givet – och den som har lite – från hen skall tas det lilla hen har.” = pyramidspel = gudDomarens ord ?

Detsamma som påhitt av mänsklighetens pyramidtoppar (= fel program i deras hjärnor sedan barnsben ? Målningen Grindslanten visar kristallklart hur det tack vare detta har varit och ej minst ÄR i dags dato) – för en så urbota jävlig gudDomare finns väl ej ❓


DN.EKONOMI 20/1-14

• De 85 rikaste personerna har lika mycket pengar som de 3.500.000.000 fattigaste. Antagligen är läget mer extremt eftersom cirka 120 biljoner oredovisade kronor uppskattas vara undanstoppade i skatteparadis.

• Världens rikaste procent äger hälften av världens rikedom – 712 biljoner kronor – och 65 gånger så mycket som den fattigaste hälften.

• 70 procent av världens befolkning bor i länder där inkomstklyftorna ökat de senaste 30 åren.

– slut citat från DN här.


Detta kan också uttryckas som att ca 1 % av jordens befolkning enväldigt förfogar över ca 99 % av jordens samlade ekonomiska och andra resurser = ca 99 % av jordens befolkning får nöja sig med ca 1 %.

Detta föranlett av att jag (läs bankirerna Rothschild) vill äga världen + 5 % !

Vettigt eller fullständigt vansinnigt


Eller att Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – skall slita i wårt anletes svett för att få det Wi måste ha för en dräglig överlevnad, står också i samma bibelbok, som den tidens pyramid-makthavare uppfann = hittade på år 324 – och framställde som gudDomarens ord.

Detsamma som påhitt av mänsklighetens pyramidtoppar (= fel program i deras hjärnor sedan barnsben ? Målningen Grindslanten visar kristallklart hur det tack vare detta har varit och ej minst ÄR i dags dato) – för en så urbota jävlig gudDomare finns väl ej ❓


Att veta lite mera än en annan – och ej oreserverat dela med sig av det till vem som – är ju också detsamma som makt över andra. Detta visste de allra första Faronerna också – men dom höll ej på med sådant. Detta gäller ju pengar också = ha mer än man själv behöver och ändå ej dela med sig till dom som behöver.

Som sagts – makt är kort och gott en beroendeframkallande drog = kardinaltecknet för en drog – oavsett ifall drogen är omedveten eller medveten. Därför kan som princip ingen bestående form av samhälle bygga på att det skall finnas hemligheter = makt över andra i någon form. Vinna makt över andra är ju per automatik detsamma som att förlora sig sjäv. Vad skall det vara bra för ?

När kommer den medvetna kunskapen att bli uppenbar för mååånga – och grundsten i samhällen – inledningsvis lokalt och sen globalt ?

2014 ❓


Tja… – faen vet – men så länge som det finns Liv så finns det hopp.


Resultat av det sedan början av 1800-talet startade pyramidspelet

Bankirfamiljen Rothschild förfogade år 2009 som princip ENVÄLDIGT över ca 50 % (video ca 10 min) – av världens samlade ekonomiska tillgångar. Det finns ingen anledning att tro att den siffran är lägre 2014.

Rothschilds världsomfattande pyramid innefattar ett ”oändligt” antal mindre och mindre pyramider – inom ramen för vad Rothschild tillåter. Kardinaltecknet för varje enskild pyramid är att det finns bara EN person som vet hela sanningen i just den specifika pyramiden. År 1820 var det Nathan Mayer Rothschild i den tidens övergripande globala Rothschild-pyramiden.


När jag på annat sätt än detta för första gången ”fick nys” om Rothschild-agendan hösten 1995 – så kom tanken blixtsnabbt upp om att det måste vara illvilliga teorier utan någon faktagrund. Nu har det gått drygt 18 år sedan dess – och nu VET jag annorlunda.

Jag har tämligen ingående ”scannat” av – ifall det finns något i det Rothschilds har gjort under nu ca 200 år – som på ett bra och utvecklande sätt har tjänat oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – men i princip ej funnit något av sådant. Det hänger samman med att Rothschilds slaviskt har följt och följer mottot: ”Skapa problemet – invänta reaktionerna – presentera lösning.”


Men den presenterade lösningen kan aldrig bli någon lösning – därför att i den lösningen ingår ju ej att det är Rothschild som skapare av problemet som ÄR problemet. Att satsa på ”rätt hörn” för att få igång krig – och sen satsa på ”rätt hörn” för att få stopp på dem – leder ju ingen annan stans än till ett ”oändligt” lidande för framförallt civilbefolkningen.

Soldaterna som mot sin vilja tvingas ut på slagfältet har det ju ej heller så ”roligt” precis. På goda grunder = egna gjorda erfarenheter under snart 73 år – så kan jag ej ens i min vildaste fantasi föreställa mig att det finns mentalt friska personer – som finner ”nöje och lust” i att gå ut i krig och slakta och lemlästa medmänniskor – bara för att deras pyramidtoppar ej är vuxna uppgiften att visa den fredliga vägen. Därtill så är alla parter i alla krig förlorare över lite tid sett.

Men visst… – segraren i ett krig kan ju i det vinnande ögonblicket egomässigt känna sig som vinnare. Men när sen eftertankens kranka blekhet tränger sig på – så inser dom allra flesta att priset för ”segern” – i form av lidande och död för civilbefolkningen och lemlästning och död av soldater på båda sidorna – var ett åt helvete för högt pris för ”segern”.


Men alla principer har undantag – som bekräftat principen som sådan – och undantaget blev att Rothschild satsade på ”rätt hörn” för att chips-tekniken skulle komma till. Trådbundna datorer och bredbands-internet (den trådlösa tekniken kan ses som LivsFarlig – och då särskilt uttalat för barn och tonåringar) är ju i högsta grad i dags dato användbart för oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – som SJÄLVA vill ta reda på saker och ting.


Det finns en medfödd inneboende önskan hos de allt överskuggande flesta (bl a pyramidtopparna i bankirfamiljen Rothschild är att se som undantag som bekräftar principen) – att när Wi har kommit på något som fungerar ”perfekt” – så vill Wi också gärna tala om det för så många andra som möjligt.

Avsaknaden av personliga och andra hemligheter är kardinaltecknet på det Wi kallar för upplysta individer. Den skaran i wår ca 450-tusenårade historia är ju ej särskilt stor. Till dom mer kända hör Buddha och Jesus. Till det kommer några få tusen individer som ej har gjort något större ”väsen” av sin upplysta livssituation. Inte särskilt många på 450 tusen år – om hen så säger.


I omedveten okunskap har bankirfamiljen Rothschild gjort det dom har gjort i nu mer än 200 år – och gör det dom gör i dags dato. Detta därför att makt över andra är en drog precis som alkohol, knark osv – och ej minst att ett övermått av beroendeframkallande giftiga kolhydrater i kosten är det. Men maktdrogen är åt hållet ”oändligt” mera försåtlig – för till synes mår dom flesta bra av den drogen.

Men strax innan dom drar sitt sista andetag – så ”ser” dom klart hur eländigt dumt dom i sin omedvetna okunskap har levt sina liv (video ca 8 min). Det är ingen rolig upptäckt – om hen så säger.


Jag vet på goda grunder = egna gjorda erfarenheter att det är så – enär jag under hela mitt yrkesverksamma liv i stort sett enbart har haft någon form av arbetsledande funktion. Jag blev pö om pö medveten om att makt är en drog – och kom sen pö om pö ur det drogberoendet när jag blev arbetslös 1991 – och sen ej fick något nytt löneslaveriarbete innan jag blev folkpensionär.

Så som alltid: ”Allt som har en början har ett slut !” = tiden löser förr eller senare alla bekymmer – tack och lov. I människosläktets ca 450-tusenårade historia har det funnits mååånga föregångare till Romerska imperiets fall – och i dags dato kan den bortre parentesen för det ca 200-årade Rothschild-riket skönjas – tycker jag att det ser ut som.


IGEN – I mitt nuvarande perspektiv sett – så har bankirfamiljen Rothschild enbart gjort och gör så gott dom kan – utifrån att dom ej har någon sjukdomsinsikt om att makt över andra är en beroendefram-kallande drog. Deras omedvetna okunskap om sin maktdrog är ju lika dan som den är för typ alkolister, nikotinister, knarkare, övermått av kolhydrat-ätande personer osv.

Dom som är hopplöst illa ute av dom – har ju ej heller någon medveten kunskap om sin drog – även om alla runt omkring dom har det. Detta därför att drogen ”dränker” dom ju – bokstavligt talat.


Eller som en av Jesus lärljungar uttryckte det för ca två tusen år sedan: ”Det jag vill göra det gör jag ej – och det jag inte vill göra det gör jag!” = det har sina sidor att komma ifrån ovanebeteenden = droger.

Detta gäller ifall drogen är känd för drogaren. Är ovanebeteendet = drogen okänd för drogaren själv – så är det ju helt omöjligt att komma ur ovanebeteendet = drogen. Thats life.


Maktdrogen kan nog ses som än mycket mera besvärlig att bli av med – än vilken annan drog som. Dom flesta ser ut att må bra av den – och deras omgivning intar som princip alltid ett ”applåderande” förhållningssätt till deras livsförstörande drog.

Det förklarar varför nästan noll av sådana som har makt över andra – själva kan komma på att dom är värre drogade än den värsta knarkare. Det gäller makt i stort såväl som smått. Maktdrogen är en beroendeframkallande drog – antingen utövandet drabbar miljontals människor eller bara en människa. Ej mer och ej mindre än så.

Eller med andra ord uttryckt: ”En tjuv är en tjuv alldeles oavsett ifall hen stjäl en krona eller en miljard kronor.”


Det mest naturliga sättet att för suveräna stater att göra något åt bekymret att den globala ligan av banksters – med bankirfamiljen Rothschilds som ledande – och som i sin omedvetna okunskap om maktdrogen ej har någon sjukdomsinsikt – ÄR rimligen någonting åt hållet det följande.

Den svenska författningen stadgar att all nyproduktion av pengar skall ske genom Riksbankens försorg. Detta gäller fortfarande – enär Sverige ej ingår i EUR-samarbetet. I länder som ej har den skrivningen – så kan ju folkets valda representanter ”lätt som en plätt” – bokstavligt talat – lägga till det. Det gäller även ”paraplyorganisationer” mellan länder av typ t ex EU-eländet osv.


Konkret innebär det att staten SJÄLV producerar ränte – och återbetalningsbefriade pengar – för att täcka sina budgetunderskott med – och att bankerna fungerar som ”riktiga banker” skall göra = har balans mellan inlåning (= bankens kunders sparande) och utlåning med en ringa övervikt för inlåningen. Istället för att som nu Staten direkt – och ej minst indirekt via folket med skyhöga skatter och avgifter – lånar LuftPengar till hög ränta av den globala ligan av banksters.

För de flesta hushåll i Sverige går det ej att per månad t ex spara vad värdefallet på bilen är = 2-3 tusen per månad. När det sen blir dags för att byta bilen till en bättre – så får Wi gå till banken och låna LuftPengar till hög ränta. Bankerna är ju den globala ligan av banksters förlängda armar.

Är detta rådande förhållande vettigt för någon enda ❓


Det kan ses som rimligt att Wi byter bil säg vart tionde år. Ifall medelskulden på bilen under dessa tio år är 100 000 kr – så blir räntekostnaden med 5 % ränta 5 000 kr/år x 10 år = 50 000 kr i intäkt för banken – på sina utlånade LuftPengar = pengar utan substantiellt värde i form av inlåning.

Ett annat exempel på hur urbota illa detta fungerar för oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna. Alldeles i slutet av det ”glada 1980-talet så fick jag ett in blanco-lån på Handelsbanken på 50 000 kr. Lånet var till aktiekapitalet i ett bolag – som jag då startade. Bolaget som sådant ”försvann” 1995 – men mitt lån bestod och gör så fortvarigt. Detta därför att amorteringen är 1 000 kr/år = löptiden för lånet är 50 år.


2014 har jag till Handelsbanken i räntor och amorteringar betalt ca 100 000 kr – och det kvarstående lånebeloppet är 26 000 kr. När jag om 24 år har lånet slutbetalt – så kommer mina kostnader för det här lånet med räntor och amorteringar att hamna på ca 150 000 kr. Med andra ord skall banken ha tillbaka mer än tre gånger så mycket av de LuftPengar Handelsbanken lånade ut till mig i slutet av 1980-talet. IGEN – LuftPengar är detsamma som pengar som banken ej har som inlåning = det rådande Fractionalreserve bankingsystemet.

Ett tredje exempel på hur det ÄR. Båda mina två barn köpte nybyggda nyckelfärdiga hus helt nyligen – och drog med det på sig en skuldsättning om ca tre miljoner kronor vardera. Amorteringen på lånen, relativt lånebeloppens storlek, är åt hållet försumbara. Bankerna vet ju att det är en ”omöjlig” affär – och håller ju tyst om hur dyrt det blir för de nyblivna ”lyckliga” husägarna.


Husägare är ju en ren lögn – för det är ju banken ifråga som allt väsentligt äger huset – och den registrerade ägaren är ju bara ”ränteslav” till banken. Så slaveriet som sådant har ju ej alls upphört – utan det är ju bara slavdrivarna som har bytt till lite ”elegantare” klädnader.

Tre miljoner med fem procents ränta under säg 30 år = 4,5 miljoner till banken med lånen i stort sett oförändrade. Ifall ”ägarna” säljer huset efter 30 år så får dom i vart fall så mycket för huset – ifall det är något sånär väl underhållet – att försäljningspriset täcker att lösa de kvarstående lånen på huset med.


Men över kortare tid sett så kan det bli precis tvärtom också = försäljningspriset täcker ej tillnärmelsevis köp- eller produktionspriset. Jag vet att det är så – därför att 1980 så byggde jag ett stort och påkostat hus i Laholm för ca 700 000 kronor. 170 m2 bostadsyta i 1 och 1/2-plan med 100 m2 källare + garage om ca 60 m2. När jag och min dåvarande lagvigda – på wår 30-årade bröllopsdag 1995 – var överens om att ge varandra friheten tillbaka som Wi hade före äktenskapet (Wi skilde oss) – så såldes huset.

Försäljningspriset blev då bara ca 600 000 kronor – trots att det ej fanns något eftersatt underhåll av huset vare sig ut- eller invändigt.


Men en på förhand given vinnare i sammanhanget var ju banken – som under 15 år hade håvat in wåra ränteinbetalningar på sin utlånade LuftPengar = pengar som ej var balanserade med inlåning.

Tro fan att det är lukrativt att bedriva bankverksamhet – för kunderna är ju som princip helt grundlurade = förda ”bakom ljuset” – och ej minst ÄR ”oändligt” mååånga.


LuftPengar = pengar utan substantiell värde – är ju detsamma som det av Rothschilds uppfunna = påhittade vansinniga rådande Fractionalreserve bankingsystemet
:

”Inom ekonomi innebär fractional-reserve banking (FRB) att banker kan låna ut insatta medel. Alltså att de bara behöver behålla en bråkdel (fraktion) i reserv som kontanter eller andra likvida medel, samtidigt som man vid behov är skyldig att betala tillbaka inlåningar. Då någon tar ett lån skapar banken en kredit.

Detta system har praktiserats länge. Hur stor del, eller fraktion, som bankerna måste behålla bestäms av centralbanker genom reservkravet. En liten andel leder till ökad penningmängd medan en större fraktion leder till lägre. Idag regleras många länders banksystem genom de internationella Basel II reglerna.

Den 1 april 1994 övergav Sverige i praktiken systemet när riksbanken beslutade att reservkrav för banker och kreditinstitut i form av insättningar på konto i riksbanken reduceras till noll. …”


I praktiken innebär detta att affärsbankerna har en utlåning som är betydande mer än 95 % av inlåningen – och att dom tar hög ränta på de utlånade LuftPengarna = pengar utan någon som helst substansiellt värde i form av inlåning.

Ungefär som om en bonde skulle ta betalt för 100 kg potatis – men leverera mindre än 5 kg. Skulle Wi acceptera det ?

Hur länge till skall Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – acceptera att LuftPengar lånas ut till oss som om det vore riktiga pengar = pengar med substantiellt värde i form av inlåning till bankerna


Bl a Mexiko (som i dags dato har en stasskuld av ca 5,5 dollar per capita), Island och Ungern har redan påbörjat processen med att skippa fractional-reserve banking – och flera är på G. Jag kan nu bara innerligt hoppas på att Sverige (som i dags dato har en statsskuld på ofattbara ca 126.000 kr per capita) surfar på den ”vågen”.


”Under 2008 föll Islands ekonomi som en sten. Framgångssagan var slut och det blev uppenbart att banksystemet tagit sig vatten över huvudet då deras utlåning växt till 11 gånger landets BNP. Landet fick hela världens ögon på sig men nu hör man inte så mycket längre. Hur har det gått för den lilla önationen ?”
– slut citat härifrån.

Jo… – mycket bra minst sagt. Jag har som vana att ta på dans ett par kvällar per vecka. Helt nyligen så dansade jag med en Qvinna som var nära bekant med en islänning – som hade sagt ungefär så här: ”Så bra som Wi har det ekonomiskt på Island i dags dato – det har Wi aldrig tidigare haft under min livstid.”


31/1-14 Rekordlåg arbetslöshet efter att Island lät bankerna falla: ” Island redovisar i dag en arbetslöshetssiffra på drygt 4 procent och vissa bedömare menar att målet på 2 procent är fullt realistiskt.

Detta står i stark kontrast till övriga Europa där medeltalet på arbetslösheten ligger kring 12 procent, och i vissa länder (som Spanien och Grekland) där mer än 25 procent av befolkningen arbetslös….”


Island har helt enkelt slutat med att vara beroende av det kriminella Fractionalreserve-systemet – och bankirfamiljen Rothschild kan ej göra ett skvatt åt det.

Kan det pyttelilla landet Island göra så – utan att råka ut för repressalier från Rothschilds – så kan rimligen vilket land som i världen göra lika dant – som jag ser det. Vad tror Du ?


Tänk Dig att någon av oss av vanligt folk skulle producera ”luftvärdepapper” – som Wi sen lånade ut till andra till hög ränta – så skulle det ju vara en ”strålande” affärside för utlånaren – men en katastrof för låntagaren. Bankern gör ju exakt på det sättet – och väldigt få av oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – tycker att det är särskilt uppseendeväckande, tyvärr tyvärr… 😥

Men å andra sidan så är det ju så att det Wi är omedvetet okunniga om – det är det ju omöjligt att tycka något om.

Pyramidspel är i lag förbjudet – men lik förbannat så har den lagstiftande församligen i Sverige = RiskDagen godkänt det i grunden till allt överskuggande del rådande kriminella Fractionalreserve bankingsystemet.


Jovisst… – säger Du, kanske… – men den svenska staten kan ej börja med att trycka upp räntefria pengar till sitt budgetunderskott – för då blir det superinflation.

Nej… – säger jag utan att darra på stämman – för det är ju bara för den svenska staten att höja kapitaltäckningskravet för bankerna – så att dom kan producera i motsvarande grad mindre av LuftPengar = pengar utan substantiellt värde i form av inlåning. Det är ju i bevis fört i dags dato av bl a Island.


Allmänt sett så är det så att när det finns för lite pengar i cirkulation i samhället – så blir det per automatik hög arbetslöshet = lågkonjunktur. När det finns för mycket pengar i cirkulation i samhället – så blir det per automatik låg arbetslöshet = högkonjunktur.

Av staten själv producerade ränte- och återbetalningsbefriade pengar i sammhällsmaskineriet kan ses som oljan i en motor. För mycket olja och motorn storknar (= superinflation och urholkat valutavärde). För lite olja i motorn och den skär (= för hög arbetslöshet – som ju i princip alla länder i världen lider av i dags dato). Lagom med olja i motorn och den går som smort (= låg eller ingen inflation alls, stabilt valutavärde och helt automatiskt en naturlig arbetslöshet på 2-3 procent).

Bevisligen klarar ej bankerna av att se till så att mängden pengar i cirkulation blir lagom = arbetslösheten ligger på en naturlig nivå – föranledd av att folk byter jobb ett antal gånger under sina yrkesverksamma år. Jag kan tänka mig att en naturlig nivå på arbetslöshet ligger på 2-3 procent.


Jag är född till den här pyramidekonomiska världen 1941 – och har som vuxen ett antal gånger upplevt hur ”bak och fram” bankerna i Sverige har reglerat och reglerar penningmängden.

När det har varit liten arbetslöshet = högkonjunktur – så har det varit lätt att låna pengar i bankerna – och när det har varit lågkonjunktur = hög arbetslöshet – så har det varit svårt att låna pengar i bankerna – ifall jag skall tro på den bevisbara historian. Det gör jag. Gör Du det också ?


Vad väntar finansminister Anders Borg & Co på ❓

Om att Sverige per omgående kan börja med att partiellt trycka upp ränte- och återbetalningsbefriade pengar för att täcka delar av sina budgetunderskott med = över lite tid sett sänka arbetslösheten till åt hållet ca tre procent – skickade jag ett email till finansminister Anders Borg 21/4-14 om – och det finns publicerat här.


USA täcker i huvudsak sina gigantiska budgetunderskott med lån av LuftPengar (= pengar utan substantiell värde i form av inlåning från sparare) med hög ränta – från Federal Reserve (FED) – istället för att USA själv trycker fram de pengar som behövs för att täcka sina budgetunderskott med.

Who owns the Federal Reserve ? (video ca 5 min) – klarägger att FED helt enkelt är en privatägd bank – som till allt överskuggande del bankirfamiljen Rothschild direkt och indirekt äger och hart när enväldigt bestämmer över. End the Fed finns det en hel del i USA och i världen i övrigt som hoppas på – men:


Vad väntar USA´s nuvarande president på ❓

Vad väntar världens alla övriga länders presidenter på ❓


…Wi har ju då ett samhälle som på något sätt fixas och drivs av system, företag, organisationer av olika slag. De här systemen kräver ju så att säga energi för att leva… – och använder ju då människor som sin Livsenergi. Wi måste ju lära oss igen då tydligen på något sätt att inse… – att ursprungligen så skapade ju människan system som sina verktyg… – för att bygga samhället med och förenkla vissa saker.

Och på något sätt så har… – om du tittar på folkrörelserna, fackföreningsrörelser, även sammanslutningar mellan företag och korporation och allt det här… – det har ju utvecklats till någon sorts egen Livsform som KRÄVER människor som energi för att leva. Alltså systemen har TAGIT ÖVER… – och människor räknas på något sätt inte som något annat än någon form av ”mat” för de här systemen.

Och på något sätt så måste Wi ju då som människor försöka och inse att det ÄR så för det första. Och sen för det andra konstatera då vill Wi ha det så ? Och vill Wi inte det så är det ju bara att ändra på det… – för systemen i sig har ju ingen kreativ skapande förmåga… – om inte Wi som människor ger dem det. Då dör de ju direkt.

Maria: Om Wi inte låter oss utnyttjas av dem… – eller hur ?

Josef: Om Wi inte TILLÅTER dem att utnyttja oss… – för de kan aldrig utnyttja oss om Wi inte vill det… – tillåter det. Det är det som är skillnaden. Men ibland försöker ju man i samhällsdebatten och inbilla oss då att Wi är någon slags offer för systemen. Men det är fel. Wi är aldrig några offer för något system eller någon organisation… – utan det gör Wi ju oss själva i så fall.

Jag menar att ta konsumenterna i det här landet. Dom kan ju göra vad som helst med de företag som tillverkar mat… – genom att bestämma sig för att nu köper Wi inte det här. Vad händer då med det här företaget som gör saker som man inte vill ha ? Ja… – det dör ju.

Det är ju Wi som människor… – ENSKILDA människor… – som ALLTID bestämmer hur det här samhället skall se ut. Inte något system… – det har det aldrig varit (eller ÄR ?)… – om Wi inte GER systemet den fullmakten. Men Wi blir ALDRIG utsatta för några system. Det har människan ALDRIG blivit (eller blir ?). Utan Wi TILLÅTER systemet (läs Rothscilds) att plåga oss… – eller bejaka oss. …

– slut citat från en bra bit ned i texten här.

Fridens / Josef


PS
. Mera fördjupande i sak om nationalekonomier finns på min blogg här.

Om hur väljarna i Sverige i valet 2014 kan ”rösta bort” den svenska pyramidiska nationalekonomin, Livsmedelsverkets rekommenderade ca 60%” av beroendeframkallande giftiga kolhydrater i kosten osv – finns det hållbara tips om på min blogg här.ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigareeller

DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT

Annonser

38 Responses to GOD OCH INTRESSANT FORTSÄTTNING AV IDAG OSV

 1. Fred Blomson skriver:

  Jag vet endast ett, nämligen att jag vet inget!

 2. Josef Boberg skriver:

  Jo… – Fred – detsamma för mig – men det är ju drivkraften för att själv ta reda på – så att jag i bästa fall ”får häng på” någonting – innan jag drar mitt sista andetag. / Josef

 3. Leif Erlingsson skriver:

  Hej Josef. Läste din text precis innan jag gick till sängs. Det stämmer allt det du där skriver. Det behövs ingen girighet för att förklara varför alla materiella tillgångar samlas till en liten krets, hälften rentav till en viss enda familj som man av de som inget vill begripa ständigt blir kallad allt ont om man namnger. Det är som du skriver en beroendesjukdom och nästan alla är medberoende i denna sjukdom genom att istället för att peka ut det sjuka applådera sjukdomssymptomen. Tack för att du finns, Josef.

 4. Josef Boberg skriver:

  Hej Leif,

  Tack så mycket för att Du också finns som en framsynt nätmedborgare – och ej minst för Din rosande kommentar också ❗

  Vet då att jag ej alls så sällan känner mig som ensam i en öde öken – och då blir en sådan här kommentar ”oasen” i den öknen.

  Fridens… / Josef

 5. feminix skriver:

  Josef! Kan du inte sammanfatta vad du menar i några få meningar, som en hjälp för oss som inte är professorer?

 6. Josef Boberg skriver:

  Nja… – Feminix – ifall Du menar att jag skall sammanfatta hela blogginlägget i några få meningar – så låter det sig ej göras – för då hade jag ju bara gjort blogginlägget som några få meningar.

  Blogginlägget handlar bl a om hur ALLA världens länder (under t ex 2014 ?) ”lätt som en plätt” kan växla ifrån det nuvarande systemet att till hög ränta låna LuftPengar till sina budgetunderskott – direkt och/eller indirekt av bankirerna Rothschild – istället för att helt lagligt som suveräna stater själva producera räntefria pengarna.

  För lite pengar i cirkulation i samhället = för hög arbetslöshet (mer än 2-3 procent) = lågkonjunktur = helt onödigt slöseri med samhällsresurser.

  Av staten själv producerade ränte- och återbetalningsbefriade pengar i sammhällsmaskineriet kan ses som oljan i en motor. För mycket olja och motorn storknar (= superinflation och urholkat valutavärde). För lite olja i motorn och den skär (= för hög arbetslöshet – som ju i princip alla länder i världen lider av i dags dato). Lagom med olja i motorn och den går som smort (= låg eller ingen inflation alls, stabilt valutavärde och helt automatiskt en naturlig arbetslöshet på 2-3 procent).


  Kardinaltecknet för Paradiset är att det finns i ÖverFlöd av allt för alla. Att Wi lever i ett paradisiskt ÖverFlöd av tillgång på t ex mat globalt sett – styrks av att det i dags dato produceras mat som mer än väl räcker till för ca tolv miljarder människor – och Wi är ju bara ca sju miljarder.

  Lik förbannat så är det så att av dom som dör varje år så avlider ca 1/3-del på grund av direkt svält eller undernäringsrelaterade sjukdomar – varav ett litet barn var femte sekund av direkt svält = ca 6 300 000 (ca 6,3 miljoner !) små barn varje nytt år. Humant

  Om varför det har gått så urbota snett med världen – var jag tämligen klar över redan 1994 – såväl vad som ”över en natt” kan göras för att ändra på det. Det finns som två 36 minuters ljudfiler av radiprogrammet ”Det Gäller Livet !” 1994 här och som skriven text med pålänkningar här.

  Fridens… / Josef

 7. feminix skriver:

  Tack Josef! Nu begrep jag.

 8. HEMIMAMMA skriver:

  Tittar in tackar för ditt stöd och lämnar en hemikram ♥

 9. Josef Boberg skriver:

  Tack själv för hemikramen – den gjorde gott ❗ / Josef-kram

 10. Fred Blomson skriver:

  DAX FÖR DIREKTDEMOKRATI ?

  Är det nu dax för partitoppen att lämna åt sidan den maktbegärliga egoismen och att söka ett hederligt arbete? De gammaldags socialistiska partierna störtar i hela världen och tvingas att samarbeta för kapitalismen! Detta är ett stort svek mot medlemmarnas förtroende och kan aldrig leda till fred, enighet och ekonomisk jämlika globala lagar!
  Lagen skall styra! Jag håller med dig! Idag samhället kommer att styras av grundläggande konstitutionella lagar som skapats av oss världsmedborgare med sunt förnuft och e-folkomröstningar! Lagen kommer att äga resurserna! Vi måste nu avskaffa partierna och pengarna, för att införa global direkt demokratisk Nomokrati (The rule of law, Rättsstaten, nomos = LAG ! ). Om vi världsmedborgare med våra lagar delar lika resurserna och arbetsbördan, kommer att ha råd med tillräckligt arbete för alla att arbeta 4 timmar per dag, och vi kommer att ha råd med mer fritid, högre utbildning och ett bättre liv! Om vi socialister vill ha något, vi måste nu ersätta den representativa demokratin för digital direkt demokrati! Vi måste förvandla partiet till en direkt demokratisk jämlikhet rörelse för att uppnå globala e-lagar för ekonomisk jämställdhet! Globaliseringen är ett faktum, nationalismen är historia!
  Fred Blomson 1937, practical philosopher,
  fred.blomson @ gmail.com, Please join : https://www.facebook.com/groups/directdemocrats/
  DIRECTDEMOCRATS FOR ECONOMIC EQUALITY
  Read more: http://www.noleader.wordpress.com
  A collective social equal society, or a private market pyramidal society? That is THE question!
  Are we going to allow the Chinese dictatorship to own the whole planet? Please comment!

 11. Josef Boberg skriver:

  Jo… – Fred – men det är ju ej alls i första hand Kina som sådant som är hindret – utan det är bankirfamiljen Rothschild (video ca 10 min – där det sägs att bankirerna Rothscild direkt och indirekt enväldigt förfogar över ca 50 % av alla finansiella resurser globalt) = bankirfamiljen Rothschild ÄR det allt överskuggande ekonomiska bekymret globalt.

  Blogginlägget ovan handlar bl a om hur ALLA världens länder (under t ex 2014 ?) ”lätt som en plätt” successivt kan växla ifrån det nuvarande systemet att till hög ränta låna LuftPengar till sina budgetunderskott – direkt och/eller indirekt av bankirerna Rothschild (”Demokrati eller inte ?”) – istället för att helt lagligt som suveräna stater själva producera räntefria pengarna. Video om ca sju minuter med Ellen Hodgson Brown om det här.

  För lite pengar i cirkulation i samhället = för hög arbetslöshet (mer än 2-3 procent) = lågkonjunktur = helt onödigt slöseri med samhällsresurser.

  Av staten själv producerade ränte- och återbetalningsbefriade pengar i sammhällsmaskineriet kan ses som oljan i en motor. För mycket olja och motorn storknar (= superinflation och urholkat valutavärde). För lite olja i motorn och den skär (= för hög arbetslöshet – som ju i princip alla länder i världen lider av i dags dato). Lagom med olja i motorn och den går som smort (= låg eller ingen inflation alls, stabilt valutavärde och helt automatiskt en naturlig arbetslöshet på 2-3 procent).

  Den historiska bakgrunden till att det har blivit så ännavänt – att suveräna stater ”måste” låna pengar utan substantiellt värde i form av inlåning – av bankirerna Rothschilds & Co – finns tids- och tankelogiskt nedtecknat i blogginlägget ovan.

  Så med en dåres envishet hoppas jag på en god och intressant fortsättning av 2014 och i all tid därefter.

  Fridens… / Josef

 12. Ebba skriver:

  Wow vad intressant!

 13. Josef Boberg skriver:

  Jo… – Ebba – det tyckte jag när jag skrev det också.

  Fridens… / Josef

 14. Fred Blomson skriver:

  Tack för kommentaren, mvh Fred

 15. Fred Blomson skriver:

  OUR WILL (SE)
  Felet är att vi diskuterar personfrågor, personkult och partiledare istället för lagar och folkomröstningar! Det är våra allas lagar som skall bättra och styra världen! Lagarna numera måste vara globala! Det sunda förnuftet måste styra allt vi gör! Tyvärr det gör det inte idag!

  Fred Blomson 1937, practical philosopher, read more: http://www.noleader.wordpress.com fred.blomson@gmail.com . Please join: https://www.facebook.com/groups/directdemocrats/ DIRECTDEMOCRATS FOR ECONOMIC EQUALITY A collective social equal society, or a private market pyramidal society? That is THE question! Are we going to allow the Chinese dictatorship to own the whole planet? Please comment!

 16. Josef Boberg skriver:

  Jo… – Fred – men med en dåres envishet så hoppas jag i alla fall på en god och intressant fortsättning av 2014 och i all tid därefter.

  Fridens… / Josef

 17. Eaqhan skriver:

  Otroligt mycket läsning, men förbaskat bra och initierat (som vanligt)!

  /Skvitt

 18. Josef Boberg skriver:

  Eaqhan – tack så mycket för Din himla goa backfeed ! / Josef

 19. Ama de casa skriver:

  Oj… Det var ett väldans långt inlägg det…

  Ha en fortsatt finfin tisdag!
  🙂

 20. Josef Boberg skriver:

  Detsamma ! / Josef


  PS.
  Global- och nationalekonomi är en stor fråga – som ej är så lätt att skriva kort om. Men måhända kan det följande vara någon sorts sammanfattning av vad jag försökt ge uttryck för i blogginlägget.

  Detta handlar bl a om hur ALLA världens länder (under t ex 2014 ?) ”lätt som en plätt” successivt kan växla ifrån det nuvarande systemet att till hög ränta låna LuftPengar till sina budgetunderskott – direkt och/eller indirekt av bankirerna Rothschild & Co och genom att urholka välfärden. Det senare har nu pågått i Sverige med en svindlande hastighet i ca 20 år. ”Demokrati eller inte ?” Istället kan vilken stat som helt lagligt själva producera räntefria pengarna till sina budgetunderskott. Video om ca sju minuter med Ellen Hodgson Brown om det här.


  För lite pengar i cirkulation i samhället = för hög arbetslöshet (mer än 2-3 procent) = lågkonjunktur = helt onödigt slöseri med samhällsresurser.

  En rik turist kom in på byns hotell, lade en tusenlapp på disken och bad om en nyckel för att titta på ett rum. Hotellägaren blev glad, tog tusenlappen och sprang till kötthandlaren och betalade sin skuld på tusen kronor.

  Kötthandlaren sprang i sin tur till bonden och lämnade tusenlappen som han var skyldig. Bonden tog tusenlappen och sprang till mackägaren och betalade en skuld på disel.

  Mackägaren blev glad och sprang till byns glädjeQvinna och betalade sin skuld på 1000 kr. Hon sprang i sin tur till hotellet, glad i hågen lade hon upp tusenlappen på disken och gjorde sig därmed skuldfri på hotellet.

  Just då kom turisten ned, han var inte nöjd med rummet så han tog tillbaka tusenlappen som låg på disken och drog därifrån. Det blev stor glädje i byn, ingen hade tjänat några pengar men alla blev skuldfria.

  – slut citat från en bit ned i texten här.

  Av staten själv producerade ränte- och återbetalningsbefriade pengar i sammhällsmaskineriet kan ses som oljan i en motor. För mycket olja och motorn storknar (= superinflation och urholkat valutavärde). För lite olja i motorn och den skär (= för hög arbetslöshet – som ju i princip alla länder i världen lider av i dags dato). Lagom med olja i motorn och den går som smort (= låg eller ingen inflation alls, stabilt valutavärde och helt automatiskt en naturlig arbetslöshet på 2-3 procent).


  Det absolut snabbaste och effektivaste sättet för stater att öka mängden pengar i cirkulation = sänka arbetslösheten i samhället – är att höja ersättningarna till pensionärer, sjukförsäkrade, arbetslösa och socialbidragstagare. De allra flesta av dessa lever sedan mer än 20 år tillbaka i Sverige under en rimlig ekonomisk överlevnadsnivå – och kommer därför att tämligen omgående spendera inkomstförbättringarna.

  Tre procents höjning av ersättningarna till pensionärer, sjukförsäkrade, arbetslösa och socialbidragstagare kan uppskattas ge ca en procents lägre arbetslöshet inom ett år. Räntefria pengar för att finansiera detta produceras av Riksbanken på uppdrag från Riksdagen = räntefria pengar som aldrig behöver återbetalas.


  Det finns INGEN risk för förhöjd inflation eller urholkat valutavärde i detta (klargörande blänkare om det här) – så länge som staten ifråga ej låter arbetslösheten gå under ca tre procent. Den öppna och dolda arbetslösheten i Sverige är i dags dato ca tre gånger större. Vettigt eller nationalekonomiskt vansinne ❓

  – slut citat från en bit ned i texten här.

 21. Josef Boberg skriver:

  Frihetstillstånd för bloggägaren Josef Boberg finns här.

  For translation of this to English – ”click” here.

  Om innehållet i bloggen i detta register.


  NYTÄNKANDE OM GLOBAL- OCH NATIONALEKONOMI


  Tänkvärt ?: ”…Det borde vara så att det finansiella systemet servar landet och befolkningen och inte tvärtom …” – därför att: LUFT ATT ANDAS OCH PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV.”

  ”…Varför? Varför förstör vi miljön och välfärden för att generera tillväxt, när den tillväxten inte levererar belåtenhet, trygghet eller ens, för de flesta av oss, större välstånd? Varför har vi satt tillväxten på en tron som, oavsett dess nytta, står över alla andra utfall? Varför har vi inte, trots enorma och upprepade misslyckanden, ändrat på modellen?…”

  – slut citat härifrån: ”Tillväxt – en destruktiv och omättlig gud”.

  Bild- och ljudspelsvideo: ”Our Story In 2 Minutes !”


  Det följande är skickat som email till eva.m.johnsson@riksdagen.se f v b till Stefan Löfven den 30 augusti 2014 kl 16:59:

  Hej Stefan Löfven,

  Genialt att 2-3 veckor före valet skicka ett personligt adresserat brev till pensionärerna (mitt kom 28/8-14) – om att den orättvisa pensionärsskatten skall slopas av Socialdemokraterna. Det borde ju ge en hel del ”klirr” i valurnorna – för det finns ju ca två miljoner pensionärer som är drabbade (detta löfte bröts sen med Stefan Löfven som statsminister).


  För lite pengar i cirkulation i samhället = för hög arbetslöshet (mer än ca 3 procent) = lågkonjunktur = helt onödigt slöseri med samhällsresurser. Sveriges öppna arbetslöshet är för närvarande ca 7 % + en eller annan procent dold.


  Av staten själv producerade ränte- och återbetalningsbefriade pengar i sammhällsmaskineriet kan ses som oljan i en motor. För mycket olja och motorn storknar (= superinflation och urholkat valutavärde). För lite olja i motorn och den skär (= för hög arbetslöshet – som ju i princip alla länder i världen lider av i dags dato). Lagom med olja i motorn och den går som smort (= låg eller ingen inflation alls, stabilt valutavärde och helt automatiskt en naturlig arbetslöshet på ca 3 procent).


  Det absolut snabbaste och effektivaste sättet för stater att öka mängden pengar i cirkulation = sänka arbetslösheten i samhället – är att höja ersättningarna till pensionärer, sjukförsäkrade, arbetslösa och socialbidragstagare.

  De allra flesta av dessa lever sedan mer än 20 år tillbaka i Sverige under en rimlig ekonomisk överlevnadsnivå – och kommer därför att tämligen omgående spendera inkomstförbättringarna.


  Tre procents höjning av ersättningarna till pensionärer, sjukförsäkrade, arbetslösa och socialbidragstagare kan uppskattas ge ca en procents lägre arbetslöshet inom ett år. Räntefria pengar för att finansiera detta produceras av Riksbanken på uppdrag från Riksdagen = räntefria pengar som aldrig behöver återbetalas.

  Kristallklart åskådliggjort med talande bilder här och här.


  Det finns INGEN risk för förhöjd inflation eller urholkat valutavärde i detta (klargörande blänkare om det här och här) – så länge som staten ifråga ej låter arbetslösheten gå under ca tre procent. Den öppna och dolda arbetslösheten i Sverige är i dags dato ca tre gånger större. Vettigt eller nationalekonomiskt vansinne ?

  Andemeningen i den svenska författningen är att det bara är staten själv som har rätt att via Riksbanken nyproducera pengar. Dock… – tack vare det av staten godkända Fractionalreserve banking-systemet på 1970-talet – så är det i dags dato istället affärsbankerna som i princip står för all nyproduktion av pengar = staten har i princip inget direkt inflytande över hur mycket pengar som nyproduceras – eller till vad de används.


  Fractional-reserve banking-systemet vidareutvecklades på sin tid av den globala bankingligan till sin egen förmån – av de 13 bankirfamiljerna som har styrt = vanstyrt världen sedan 1800-talet. Ledaren för den ligan är bankirfamiljen Rothschild.

  Den allt överskuggande delen av nyproduktionen av pengar går i dags dato till den gigantiska och icke produktiva = samhällstärande pyramidekonomiska finansiella sektorn – istället för till investeringar i infrastrukturen, varuproducerande företag, bostäder, ekonomisk och social välfärd för alla osv. Tack vare nätet så känner dom flesta av väljarna till att det är så.


  Vad kommer Du att göra för återföra rätten till och makten över nyproduktionen av pengarna i Sverige till medborgarna = Riksdagen ?

  Med vänlig hälsning
  Josef Boberg

  Tel.nr 0430-215 66


  PS.
  I Sverige har Wi för närvarande åt hållet deflation och hög arbetslöshet. T ex Ryssland har för närvarande hög inflation och hög arbetslöshet. Det är exakt samma sjuka = den icke produktiva finansiella sektorn = den samhällstärande sektorn har ”stulit” pengarna – och det finns helt enkelt ej i tillräcklig omfattning pengar över för oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna.

  Finns det överhuvudtaget något enklare, säkrare och snabbare sätt för stater att rätta till det – än att höja ersättningarna till pensionärer, sjukförsäkrade, arbetslösa och socialbidragstagare ❓

  Detta email finns även publicerat på min blogg här.


  På detta har jag ännu ej fått något svar.

  Men skam den som ger sig. Den 17 december skickade jag ett likartat email till Stefan Ingves, Riksbanken. Det finns publicerat här.

  Enär Ryssland har det besvärligt med sin nationalekonomi, hög arbetslöshet osv – så skickade jag ett liknande email till Vladimir Putin den 12 januari 2015. Det finns publicerat här.

  Det är ju Wi som människor… – ENSKILDA människor… – som ALLTID bestämmer hur det här samhället skall se ut. Inte något system… – det har det aldrig varit (eller ÄR ?)… – om Wi inte GER systemet den fullmakten. Men Wi blir ALDRIG utsatta för några system. Det har människan ALDRIG blivit (eller blir ?). Utan Wi TILLÅTER systemet (läs bankirfamiljen Rothschild & Co) att plåga oss… – eller bejaka oss.

  – slut citat från en bra bit ned i texten här.

  Saga eller Sanning ?


  Ett alternativ – eller än hellre en både-och-lösning av den svenska risiga nationalekonomin – som ju även drabbar de högavlönade:

  Skulle alla över en natt – som i övermått röker, i övermått dricker alkohol, i övermått knarkar osv – medvetet över en natt sluta med det – så skulle det få en marginell effekt på folkhälsan och kostnaderna för sjukvården.

  Skulle alla över en natt – som nu i sin omedvetna okunnighet äter de av Livsmedelsverket förordade ca 60 % av beroende-framkallande giftiga kolhydraterna sluta med det – så skulle folkhälsan dramatiskt förändras till det bättre = den sjuka vården skulle bli en krisindustri – i meningen brist på patienter.

  Jisses vad pengar det då skulle bli över i statens budget för investeringar i infrastrukturen, varuproducerande företag, bostäder, ekonomisk och social välfärd för alla osv !

  – slut citat från en bit ned i texten här.

  Saga eller Sanning


  DEN ICKE PRODUKTIVA = SAMHÄLLSTÄRANDE FINANSIELLA SEKTORN

  Rainer Voss var en av Tysklands främsta investmentbankirer och gjorde miljonvinster varje dag. Han är idag ekonomiskt oberoende och har lämnat finansväsendet bakom sig. Voss begripliggör mekanismerna som styr världens ekonomi och beskriver hur den ekonomiska krisen utnyttjas i vinstsyfte. Han ger insyn i en skoningslös arbetskultur med total lojalitet som krav, där den som har minsta antydan om annat åker ut i kylan.

  – slut citat härifrån.


  ”…De finansiella tillgångarna som andel av BNP för världsekonomin som helhet har ökat från 109 procent 1980 till 316 procent 2005. Värdet på de sammanlagda finansiella tillgångarna kan vara flera gånger högre än BNP eftersom de speglar framtida förväntade vinster och tillväxt. …”
  – slut citat från sida 9 här.

  Den icke produktiva = samhällstärande finansiella sektorn var på Island 2008 ca 10 gånger större än BNP – och det gick ju åt pipan, naturligtvis ! Men Island lät bankerna gå i konkurs – nu är det en annan ordning på Island = den finansiella sektorn är en liten del relativt BNP.


  I Sverige är den icke produktiva = samhällstärande finansiella sektorn ca 50 % av BNP – enligt en utsaga av Anders Borg 2014. Det är ju illa nog = 50 % av nyproduktionen av pengar går ej alls till investeringar i infrastrukturen, varuproducerande företag, bostäder, ekonomisk och social välfärd för alla osv.

  Vettigt eller sanslöst dumt nationalekonomiskt sett ❓

  Apropå f d finansminister Anders Borg – så skickade jag ett email till honom också den 21 april 2014. Det finns en bit ned i det följande – såväl som hans indirekta svar.


  Nytänkande om betydelsen av wårt eget agerande i det Wi drabbas av, om hur att förändra ett hopplöst föråldrat tänkande rörande bl a jorden Terras resurser, tillgång på mat som kan utplåna världssvälten, global- och nationalekonomi, Livets mening, om varför Wi fortfarande krigar med varandra i smått och stort mm här = ”Det Gäller Livet !”

  – och om att oreserverat vara Vän med sig själv här.


  ”Om ni ohämmat skall skapa pengar i riksdagen kommer det då inte leda till inflation?

  – Många ställer samma fråga, vad de inte förstår är att vi inte ”ohämmat” ska ge ut pengar. Detta säger vi också tydligt och klart i partiprogrammet, men ändå missar många det av någon anledning.

  Vi ska givetvis se till att det är BALANS i penningutgivningen. Om det hela tiden finns LAGOM med pengar i cirkulation uppstår varken inflation eller lågkonjunkturer. BALANS är nyckelordet. …”

  – slut citat härifrån.


  Jag skrev den 14 september 2014 Enhet på valsedlarna. Bl a därför att Enhet har med en Basinkomst för alla i sitt partiprogram. Om Enhets konkreta och realistiska framtidsvisioner med Sanna Nova Emilia på Youtube här.


  Om hur Enhet-visionerna om en Basinkomst för alla = ekonomisk social välfärd för ALLA – kan rymmas helt inom ramen för statsbudgeten i det ovan- och nedanstående.

  Detta för att eliminera Därför är rädslan tillbaka: ”Börserna rasar och räntorna tycks trotsa all logik genom att falla under minusstrecket. Ny finanskris på gång? Tyvärr, bara den gamla vanliga som knackar på dörren. Krisen försvann aldrig. Den har bara gjort armhävningar i rummet intill. …” – slut citat av Andreas Cervenka, SvD den 16 oktober 2014.


  Om att det är LivsViktigt för oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – att bidra till att det kommer till stånd en modernisering av det sedan 1800-talet rådande samhällstärande pyramidiska ekonomiska systemet – har jag redogjort för i två radioprogram ”Det Gäller Livet 1994 !” De finns på webben här och på Facebook här.


  Den allt överskuggande ”religionen” i världen i dags dato ÄR brist på pengar – och det är ju den allra största illusionen = förvillelsen av alla – på framförallt nationell nivå men även på individnivå (etablissemangets massmedia ”tjatar” ju i all oändlighet om att det är brist på pengar ) – som jag ser det. Det är därför LivsViktigt för oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – att Wi genomskådar detta – och efter förmåga och möjligheter gör något åt det.

  I annat fall blir det fortsatt ett ”rent helvete” på jorden Terras yteryta i ”evigheter”. Detsamma som The Secret Covenant of the Illuminati = etablissemangets s k evidensbaserade vetenskap – som ju har vanstyrt mänskligheten on mass sedan tiden då det sades att jorden Terra var platt som en pannkaka.


  Så länge som stater lånar återbetalningspliktiga pengar till hög ränta av den finansiella sektorn (läs globala banksters) till sina budgetunderskott – så kan det ALDRIG bli balans mellan mängden pengar som den finansiella sektorn och nationer = Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – förfogar över.

  Vilken 7-åring som helst kan räkna ut att 1 + 0 aldrig kan bli 2 = balans mellan den finansiella sektorns och nationers tillgång på pengar. Lösningen på detta är att stater gör som den finansiella sektorn gör. De trycker till ca 95 % fram pengar ur tomma intet – som de sen lånar ut till bl a stater till hög ränta och med 100 % återbetalningsplikt.

  Ifall nationer gör detsamma – så finns i det ingen återbetalninsplikt eller ränta på dessa ”riktiga pengar”. Detsamma som att 1 (stater) + 1 (finansiella sektorn) = 2 (balans mellan tillgången på pengar hos stater och den finansiella sektorn). Inget konstigt alls för en 7-åring att räkna ut – som jag ser det.


  De som står för nyproduktionen av pengar (= affärsbankerna till hart när 100 % !) – som ju ej alls har någon rimligt sund balans mellan in- och utlåning – har makten att styra eller vanstyra vilket land som. Grekland och Spanien – för att ej säga EU-eländet som sådant – är exempel på det. Island är ett exempel på ett land som kom ur den ”rävsaxen”. Island lät bankerna gå i konkurs 2008 – och nyproduktionen av pengar förändrades därmed. Det har lett till att det är finansiellt bra på Island i dags dato.

  Sverige kan sägas i dags dato vara på helt fel väg nationalekonomiskt, socialt osv – därför att den öppna arbetslöshet av 8-9 % pekar på det.


  I de allt överskuggande länderna i världen i dags dato – så finns det hart när noll av egen nyproduktion av pengar – Sverige inkluderat. Det innebär i sig att den enda finansiella makt som s k ”suveräna” stater har – är att kontinuerligt öka skatte- och avgiftstrycket på oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna.

  Vettigt eller fullständigt vansinnigt


  DN.EKONOMI 20/1-14

  • De 85 rikaste personerna har lika mycket pengar som de 3.500.000.000 fattigaste. Antagligen är läget mer extremt eftersom cirka 120 biljoner oredovisade kronor uppskattas vara undanstoppade i skatteparadis.

  • Världens rikaste procent äger hälften av världens rikedom – 712 biljoner kronor – och 65 gånger så mycket som den fattigaste hälften.

  • 70 procent av världens befolkning bor i länder där inkomstklyftorna ökat de senaste 30 åren.

  – slut citat från DN här.


  Detta kan också uttryckas som att ca 1 % av jordens befolkning enväldigt förfogar över ca 99 % av jordens samlade ekonomiska och andra resurser = ca 99 % av jordens befolkning får nöja sig med ca 1 %.

  Detta föranlett av att jag (läs bankirerna Rothschild) vill äga världen + 5 % !

  Vettigt eller fullständigt vansinnigt


  Roten till det onda finns att söka i Fractionalreserve banking-systemet-systemet – som ju alla stater mer eller mindre har tvingats till att tillåta vara det allenarådande = 100 % obalans mellan mängden pengar som stater producerar och bankerna producerar – övergripande styrt av den globala bankingligan.

  Över lite längre tid sett så MÅSTE Fractional-reserve banking-systemet ersättas med Full Reserve Banking – som jag ser det. I annat fall så blir den här jämmer- och glädjedalen bara en jämmerdal i ”evigheter” för oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder.

  Vill Wi det


  Det följande skickat till finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se den 21 april 2014 kl. 21:43.


  OM HUR ATT PÖ OM PÖ PERMANENT MINSKA ARBETSLÖSHETEN


  Till finansminister Anders Borg f v b Regeringen

  Valet närmar sig och kan Alliansen ej få hejd på arbetslösheten och att dom redan sämst ställda i samhället bara får det sämre och sämre (= pyramid-ekonomiskt tänkande och agerande) – så kan det nog ses som utopiskt att svenska folket ger Alliansen mandat att regera en valperiod ytterligare.


  För lite pengar i cirkulation i samhället = för hög arbetslöshet (mer än ca 3 procent) = lågkonjunktur = helt onödigt slöseri med samhällsresurser.

  En rik turist kom in på byns hotell, lade en tusenlapp på disken och bad om en nyckel för att titta på ett rum. Hotellägaren blev glad, tog tusenlappen och sprang till kötthandlaren och betalade sin skuld på tusen kronor.

  Kötthandlaren sprang i sin tur till bonden och lämnade tusenlappen som han var skyldig. Bonden tog tusenlappen och sprang till mackägaren och betalade en skuld på disel.

  Mackägaren blev glad och sprang till byns glädjeQvinna och betalade sin skuld på 1000 kr. Hon sprang i sin tur till hotellet, glad i hågen lade hon upp tusenlappen på disken och gjorde sig därmed skuldfri på hotellet.

  Just då kom turisten ned, han var inte nöjd med rummet så han tog tillbaka tusenlappen som låg på disken och drog därifrån. Det blev stor glädje i byn, ingen hade tjänat några pengar men alla blev skuldfria.

  – slut citat från en bit ned i texten här.

  Av staten själv producerade ränte- och återbetalningsbefriade pengar i sammhällsmaskineriet kan ses som oljan i en motor. För mycket olja och motorn storknar (= superinflation och urholkat valutavärde). För lite olja i motorn och den skär (= för hög arbetslöshet – som ju i princip alla länder i världen lider av i dags dato). Lagom med olja i motorn och den går som smort (= låg eller ingen inflation alls, stabilt valutavärde och helt automatiskt en naturlig arbetslöshet på ca 3 procent).


  Det absolut snabbaste och effektivaste sättet för stater att öka mängden pengar i cirkulation = sänka arbetslösheten i samhället – är att höja ersättningarna till pensionärer, sjukförsäkrade, arbetslösa och socialbidragstagare. De allra flesta av dessa lever sedan mer än 20 år tillbaka i Sverige under en rimlig ekonomisk överlevnadsnivå – och kommer därför att tämligen omgående spendera inkomstförbättringarna.

  Tre procents höjning av ersättningarna till pensionärer, sjukförsäkrade, arbetslösa och socialbidragstagare kan uppskattas ge ca en procents lägre arbetslöshet inom ett år. Räntefria pengar för att finansiera detta produceras av Riksbanken på uppdrag från Riksdagen = räntefria pengar som aldrig behöver återbetalas.


  Det finns INGEN risk för förhöjd inflation eller urholkat valutavärde i detta (klargörande blänkare om det här) – så länge som staten ifråga ej låter arbetslösheten gå under ca tre procent. Den öppna och dolda arbetslösheten i Sverige är i dags dato mer än tre gånger större. Vettigt eller nationalekonomiskt vansinne ?

  Ett land kan aldrig leva över sina tillgångar – genom att själv producera räntefria pengar till sina budgetunderskott – istället för att som nu till hög ränta låna av banksters – så länge som arbetslösheten ej understiger ca tre procent.


  Ett land som lånar återbetalningspliktiga pengar till hög ränta av banksters (= LuftPengar = pengar utan substantiellt värde i form av inlåning från sparare) för att täcka sina sina budgetunderskott med – lever alltid över sina tillgångar. USA´s nationalskuld är på tredje plats världens högsta. Så bl a USA lever över sina tillgångar – minst sagt.

  Men då ej avseende råvaror, tillgång på arbetskraft och landets resurser allmänt sett – utan därför att dom lånar högt räntebelastade luftpengar (= pengar utan substantiellt värde i form av inlåning från sparare) för att täcka sina budgetunderskott med – av den privatägda banken Federal Reserv – istället för att själva producera ränte- och återbetalningsbefriade pengar till sina budgetunderskott.

  En sevärd video om hur det praktiskt kan gå till finns här.


  När kommer Sverige SJÄLV att börja producerar ränte- och återbetalningsbefriade pengar – för att täcka sina budgetunderskott med ?

  När kommer Sveriges Riksdag att se till att bankerna fungerar som ”riktiga banker” skall göra = har balans mellan inlåning (= bankens kunders sparande) och utlåning med en ringa övervikt för inlåningen ?

  Med vänlig hälsning
  Josef Boberg

  Värestorpsvägen 28
  312 95 Laholm

  Tel.nr 0430-215 66


  Svaret kom 12/5-14 lite oväntat från Arbetsmarknadsdepartementet, Hanna Södling hanna.sodling@regeringskansliet.se (Dnr: A2014/1669/POLES) och löd som följer;

  Ang. ”Arbetslösheten

  Hej Josef !

  Tack för ditt brev, som Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson har bett mig besvara. Jag vill först be om ursäkt för att du fått vänta på svar. Ditt brev, som i första hand ställts till Anders Borg, berör frågor som hanteras av Arbetsmarknadsdepartementet och därför besvaras du av detta departement.

  Vi på Arbetsmarknadsdepartementet har tagit del av ditt brev och du lyfter intressanta perspektiv och jag vill tacka dig för att du delade med dig av dina synpunkter. Dina anmärkningar har kommit den politiska ledningen på departementet tillhanda och är noterade.

  Med vänliga hälsningar,
  Hanna Södling
  Departementssekreterare, Expeditionschefens Kansli

  – slut citat av mailet.


  Det besvarade jag samma dag med;

  Hej Hanna,

  Tack så mycket för Ditt svar. Mailet till Anders Borg och Ditt svar finns även publicerat på min blogg här.

  Med bästa hälsning
  Josef Boberg


  GöteborgsPosten den 4 januari 2013

  Omöjliggör hållbar utveckling

  Ett penningsystem som tvingar oss till en exponentiell tillväxt av skulder och av ekonomin omöjliggör en hållbar utveckling och missgynnar definitivt den enskildes välfärd.

  Vårt penningsystem strider därmed mot grundlagen.

  Det finns därför övertygande skäl att undersöka de reformförslag som går ut på en separation av penningskapandet från kreditgivningen. Penningmakten ska överföras i demokratins kontroll. En viktig nyckel till en social, ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling är en penningreform.

  – slut citat av slutmeningarna i texten här.


  I videon – We are all ONE ! – sägs att det är 100 organisationer i världen som styr = vanstyr världen ekonomiskt = politiskt – och som ej ens har förmåga att värna om sina egna anställdas väl och ve. Det kan ”kokas ned” till att det är 13 finansfamiljer med bankirerna Rothschild´s som överhuvud – som styr = vanstyr världen ekonomiskt = politiskt.

  Vettigt eller fullständigt vansinnigt


  Den 21 maj 2014

  Den svenska statsskulden består av högt räntebelastande lån mm – och var 1225 miljarder kr den 30 april 2014 = ca 126.000 kr per capita http://www.finansportalen.se/ekonomi.htm

  Om hur statsskulden kan betalas med ränte- och återbetalningsbefriade pengar finns det ett realistiskt hållbart tips om på min blogg här https://josefboberg.wordpress.com/2014/01/02/god-och-intressant-fortsattning-av-2014/#comment-11170

  Hur länge till skall Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – behöva vänta på att det sker ?

  – slut citat ifrån här och här.


  31/1-14 Rekordlåg arbetslöshet efter att Island lät bankerna falla: ” Island redovisar i dag en arbetslöshetssiffra på drygt 4 procent och vissa bedömare menar att målet på 2 procent är fullt realistiskt.

  Detta står i stark kontrast till övriga Europa där medeltalet på arbetslösheten ligger kring 12 procent, och i vissa länder (som Spanien och Grekland) där mer än 25 procent av befolkningen arbetslös. …”


  En sevärd video om sambandet mellan dålig/usel personlig ekonomi och gravt allvarlig psykisk ohälsa finns här

  – under vilken det står skrivet: ”Föreläsaren Alain Topor menar att dålig ekonomi ofta leder till psykiska problem. Idag skriver många läkare ut psykofarmaka när det istället handlar om att se till att människor med psykisk ohälsa får en ordnad ekonomi och en meningsfull sysselsättning. Alain Topor berättar att han gjort en grundlig research av litteraturen på området och inte hittar någon som skrivit om sambandet mellan psykisk sjukdom och ekonomi på ett seriöst sätt.”


  Professor Göran skrev den 15 maj 2014:

  Vår nya marknadsbön

  Marknad Vår, som är i himmelen!
  Helgat varde ditt namn;
  tillkomme ditt rike; ske din vilja,
  såsom i himmelen så och på jorden;
  vårt dagliga bröd, giv oss idag;
  och förlåt oss våra skulder,
  (såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro – den här meningen är inte marknadsmässig och måste därför strykas)
  och inled oss icke i frestelse,
  utan fräls oss ifrån ondo.
  Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.

  Amen.

  – som jag besvarade den 16 maj 2014 med:

  Jo… – Göran – marknadsbönen gäller ju – och målningen från 1885 Grindslanten av August Malmström (1829-1901) åskådliggör på ett förträffligt sätt hur marknadsbönen fungerar.

  I den andan fostrade mina föräldrar mig, har jag fostrat min två barn och fostrar dom i sin tur mina fem barnbarn.

  Men så länge som det finns liv så finns det hopp – och om hur Wi land för land kan ta oss ur detta marknadens vansinne finns det lite om på min blogg här.

  I o f s så kan jag ha fel i det som där finns nedtecknat – men det kan jag ej föreställa mig att jag har. Vad tror Du ?

  – slut citat härifrån.


  ”Kan vi vara säkra på att pengarna vi sätter in på banken faktiskt finns där ? Och hur kommer det sig att de ekonomiska kriserna nu verkar avlösa varandra ? I ”Vad är pengar ?” förklarar ekonomijournalisten Andreas Cervenka hur allt hänger ihop i vår allt mer komplicerade världsekonomi.” – slut citat av texten under videon Vad är pengar ?


  Money as Debt – ”Pengar som skuld” – av Paul Grignon, del 1. I denna grundläggande och pedagogiska film beskrivs det fantastiska faktumet hur ca 95 % av våra pengar skapas ur tomma intet av privatägda banker. Dessutom slås det fast att dessa 95 % pengar är skapade genom skulder, med andra ord, utan skulder skulle det inte finnas några pengar.

  – slut citat av texten under vidon här.


  IGEN – DN.EKONOMI 20/1-14

  • De 85 rikaste personerna har lika mycket pengar som de 3.500.000.000 fattigaste. Antagligen är läget mer extremt eftersom cirka 120 biljoner oredovisade kronor uppskattas vara undanstoppade i skatteparadis.

  • Världens rikaste procent äger hälften av världens rikedom – 712 biljoner kronor – och 65 gånger så mycket som den fattigaste hälften.

  • 70 procent av världens befolkning bor i länder där inkomstklyftorna ökat de senaste 30 åren.

  – slut citat från DN här.


  Detta kan också uttryckas som att ca 1 % av jordens befolkning enväldigt förfogar över ca 99 % av jordens samlade ekonomiska och andra resurser = ca 99 % av jordens befolkning får nöja sig med ca 1 %.

  Detta föranlett av att jag (läs bankirerna Rothschild) vill äga världen + 5 % !

  Vettigt eller fullständigt vansinnigt


  HÄLSAN ÄR EJ ALLT – MEN UTAN HÄLSAN FÅR ALLT ANNAT UNDERORDNAD BETYDELSE

  Varför tiger den politiska adeln om den pågående katastrofen ?

  Jag har tidigare skrivit här på bloggen om världshistoriens värsta pandemi. Nu har det kommit en studie som publicerats i den medicinska tidskriften Lancet och som redovisar faktiska observationer och sätter siffror på denna oerhörda hälsokatastrof som pågår över hela världen. Observationerna visar att på 33 år har antalet överviktiga och feta människor ökat från 0,86 miljarder personer år 1980 till 2,10 miljarder förra året. Övervikten och fetman har ökat mest alarmerande bland världens barn, övervikten där ökar dubbelt så snabbt som hos den vuxna befolkningen.

  Vi har just gått igenom en valrörelse i hela Europa inför valet till EU-parlamentet. Är det någon av er som hört ett pip från det politiska etablissemanget om den här hälsokatastrofen och vilken politik man tänker föra för att tackla problemen?

  Nej, jag tänkte väl det !

  Fetman och övervikten är inkörsporten till ett spektrum av metabola sjukdomar såsom sockersjuka, åderförkalkning, högt blodtryck, cancer, Alzheimer, njursvikt m.m.. Denna sjuklighet orsakar årligen att hundratals miljoner människor får sin livskvalitet förstörd och sina liv förkortade med flera år. Den fråga vi måste ställa oss är:

  Varför är den här katastrofen en ickefråga i den politiska debatten ?

  – slut citat ifrån här och direkt på Lars Berns blogg här.


  Tack vare framförallt dr Annika Dahlqvist i Sundsvall – så är det i Sverige i dags dato ca två miljoner av medborgarna som är medvetna om att vara ytterst restriktiva med kolhydraterna i sin kost – och som mår himla gott fysiskt och mentalt av det. Dom ifrågasätter också i hög grad etablissemangets evidensbaserade vetenskap – såväl som ej minst de av Livsmedelsverket givna kostråden.

  Ifall något av de befintliga riksdagspartierna ej alls tar tag i den här LivsViktiga folkhälosofrågan – så kan det nu vara dax för att ”sjösätta” LCHF-folkrörelsen/LCHF-partiet (som även tar på sig rollen att rätta till Sveriges risiga nationalekonomin) inför kommande val till RiskDagen – eller ❓

 22. ladycobra skriver:

  Jag skall fatta mig kort, men läs och lyssna på nedanstående inlägg om fakta på skattefria bidrag och andra förmåner för nyanlända som bl.a. fattigpensionärer skulle verkligen vilja ha samma förmåner, men de har ju förmånen att betala skatt förstås, för sin lilla pension och har ibland inte råd att betala tandvård, eller hämta ut dyr medicin,

  http://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/.

  Läs även detta.

  http://ladycobra.wordpress.com/2014/02/03/ullenhag-invandrare-med-jobb-ska-fa-bidrag-anda/

  Lyssna på docent i företagsekonomi,Jan Tullbergs tal om invandringens kostnader, samt nationalekonomen, Tino Sanandajis tal och David Lång, samt Björn Söders mycket bra tal.Se nedanstående länk.

  http://ladycobra.wordpress.com/2014/04/20/jan-tullberg-invandringen-kostar-250-miljarder-per-ar/

 23. Josef Boberg skriver:

  Jo… – LadyCobra – svenskarna som har det sämst ställt har det ej så bra ekonomiskt som vissa av invandrarna – det är jag fullt medveten om – som själv fattigpensionär utan förmögenhet sedan 2006.

  Men jag tycker att Wi skall börja i rätt ände = först göra det ekonomiskt bättre för pensionärer, sjukförsäkrade, arbetslösa och socialbidragstagare som är svenskar.

  Om hur det kan fixas över en natt – skrev jag ett mail till finansminister Anders Borg om den 21 april i år – och det finns även publicerat på min blogg här.

  Därefter kommer ju helt automatiskt att de ekonomiska skillnaderna för svenskar och vissa av invandrarna minskas – och i den mån de ändå är för stora – så kan man ju ändra på det.

 24. Åke i Sörmland skriver:

  Jag har tagit mig ur skuldfällan och kan skriva under på att den nästan knäckte mig mentalt. Men där fanns eft.se och TROM, som är två självhjälpsmetoder, som fungerar att reducera all mental laddning ganska snabbt, till min räddning. Gratis!
  Stalltips; ta aldrig en drog av någon sort, de här två fungerar.
  Även ”the yawn guy” fungerar och är lite udda.

 25. Josef Boberg skriver:

  Hej Åke – och tack så mycket för Din kommentar.

  Apropå självhjälp;

  1. Lyd aldrig någons kommando om det inte kommer inifrån dig själv också
  2. Det finns ingen annan Gud än Livet självt
  3. Sanningen finns inom dig, sök inte efter den någon annanstans
  4. Kärlek är bönen
  5. Att vara Tomhet/Intet är vägen till sanningen. Tomheten/Intet självt är medlet, målet och förverkligandet
  6. Livet är här och nu
  7. Lev i vaket tillstånd
  8. Simma inte – Flyt
  9. Dö i varje ögonblick, så att du kan vara ny i varje ögonblick
  10. Sök inte. Det som är, är. Stanna och se.

  – slut citat härifrån.

  Grattis till att Du tagit Dig ur skuldfällan

 26. elina skriver:

  Du bör nog spara detta och skicka till den nye S-kvasten i höst. Ifall de nu tar makten …

 27. Josef Boberg skriver:

  Hej Elina – och tack för Din kommentar.

  Stefan Löfven fick länken till mailet till Anders Borg per mail igår till info@socialdemokraterna.se – och det löd som följer:

  Hej Stefan Löfven,

  Den 21 april i år så skrev jag ett email till finansminister Anders Borg om hur att permanent sänka arbetslösheten – och det finns även publicerat på min blogg här
  https://josefboberg.wordpress.com/2014/01/02/god-och-intressant-fortsattning-av-2014/#comment-11170

  Vad tror Du att Anders Borg kommer att svara mig med ?

  Med bästa hälsning
  Josef Boberg

  Tel.nr 0430-215 66


  Men det hindrar ju ej att jag påminner honom efter valet i höst också.

 28. JR@esamawuta skriver:

  Hej Josef,
  Som du och många så riktigt påpekar så behövs det ekonomisk stimulans kombinerat med en sorts ekonomisk grundplåt i ett fungerande samhälle. Svenskar är ännu inte så desperata att de sitter med en mugg utanför affären. Det finns indikationer på att det kommer ett förslag på att även de som aldrig haft jobb kommer att få rätt till A-kassa. Helt rätt- men det måste kombineras med ett par timmars samhällstjänst per vecka. Annars blir det en allmosa, som fattigvården från förr.

 29. Josef Boberg skriver:

  Hej – JR@esamawuta – och tack så mycket för Din bekräftande kommentar !

  Ibland känner jag mig som ensam i en öde öken – avseende min idé om hur Wi över en natt kan rätta till Sveriges risiga nationalekonomi – så vet då att det betyder MYCKET att få någon bekräftande kommentar ifrån någon.

  Den svenska statsskulden består av högt räntebelastande lån mm – och var 1225 miljarder kr den 30 april 2014 = ca 126.000 kr per capita.

  Om hur statsskulden kan betalas med ränte- och återbetalningsbefriade pengar finns det ett realistiskt hållbart tips om på min blogg här.

  Hur länge till skall Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – behöva vänta på att det sker ❓

  Därtill är mitt ”recept” att höja pensionerna, ersättningen till arbetslösa osv – för då kommer arbetslösheten att sjunka = landets välstånd ökar – p g a att mängden pengar i cirkulation i samhället hos oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna ökar.

  I o f s så kan jag ha fel i detta – men det kan jag ej föreställa mig att jag har. Vad tror Du ?

  Fridens… / Josef

 30. Jan Rosbäck skriver:

  Ja, men vi är ju ensamma tillsammans i cyberrymden fast tankar kan ligga på samma frekvens. Vad som händer i ekonomin lär bli en rysare för dem som har besparingar i sek när dollarn tappar status som världsvaluta. De styrande ekonomerna lär bli tvingade till stimulansåtgärder på individnivå om inte allt ska avstanna.

 31. Josef Boberg skriver:

  Jo… – Jan – men med en dåres envishet så hävdar jag ändå att så länge det finns liv så finns det hopp – och att det kan komma att bli en ordnad övergång till en global- och nationalekonomi – som kommer att tjäna oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länders väl och ve.

  Drömmar kan slå in – för Allt Är Möjligt ❗ / Josef

 32. Lasse P skriver:

  Ja du Josef, du skriver väl och är en obotlig optimist men betänk att historiskt och i nutid så har den finansiella makteliten effektivt slagit ned alla försök till att skapa, en för den stora massan, hållbar ekonomisk situation till förmån för sig själva, jag tänker då främst på 22/12-1913 då lagförslaget Federal Reserve Act klubbades igenom vilket även banade väg för kontroll av den globala ekonomin.
  Med risk för att bli kallad konspirationsteoretiker så är jag tämligen säker (100% är jag inte) på att morden på Lincoln och Kennedy var icensatta av den finansiella eliten eftersom dom skulle förlora enorma summor om Lincolns (Greenback dollar) och Kennedys (Executive Order 11110) förslag gått igenom.
  Att försöka påverka våra politiker på riksnivå, känns som en utopi.
  Vi tror att vi påverkar politiken genom ”fria val” men det är inte vi som ”styr dom som styr” utan det är pengar som styr d.v.s den ekonomiska globala maktelitslobbyn genom Bilderberggruppen, där vår egen Carl Bildt sitter med.
  Jag vet inte vad din inställning är till denna grupp, men det skulle vara obegripligt om man har en grupp av representanter för det globala etablissamanget som träffas varje år sedan 1954 för att inte få ut något av det…eller?
  Det skrivs ju alltid om vad som händer på G7 mötena, men inte en enda spaltmillimeter om vad som dryftas på Bilderbergmötena, trots att den globala massmedian är representerad där och att övriga representanter tillsammans är avsevärt kraftfullare sammansatt än något annat ”forum”.
  ”Ge mig kontrollen över ett lands pengar, så behöver jag inte bry mig om dom som skriver dess lagar”-lär Amschel Rotschild yttrat 1791
  Detta är i sanning demokratins verkliga ansikte, den stora massans falska invaggande i tro av inflytande, öppenhet och möjlighet att påverka medans spelreglerna för demokratin skrivs av dom som befinner sig på andra sidan av demokratins kuliss.

  M V H Lasse P

 33. Josef Boberg skriver:

  Hej Lasse – och tack så mycket för Din kommentar.

  I allt väsentligt håller jag med Dig – men på en punkt så håller jag ej alls med Dig. När händelserna Du beskrivit hände – så fanns ej internet = Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – var då som princip till 100 % hänvisade till de nyheter som härskarklassen ”släppte igenom”.

  Idag finns det som ej släpps igenom i etablissemangets ”Trattmedia”nätet – och är än så länge fritt tillgängligt för var och en som ids söka där.

  Såvitt mig känt så har den möjligheten till alternativ = mera sann information – aldrig tidigare funnits allmänt tillgänglig för oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – i wår kända och ebarmeligt bedrövliga historia.

  Dags för oss att NU ta till vara den nya fantastiska möjligheten ❓

  Som känt så är pyramidmakthavarnas ”järngrepp” över mänskligheten – med bankirfamiljen Rothschild i toppen – kopplat till att dom hart när till 100 % enväldigt styr mängden pengar som nyproduceras dag för dag i världen – och tillika hart när enväldigt bestämmer till vad och hur de skall användas.


  Den allt överskuggande ”religionen” i världen i dags dato ÄR brist på pengar – och det är ju den allra största illusionen = förvillelsen av alla – på framförallt nationell nivå men även på individnivå (etablissemangets massmedia ”tjatar” ju i all oändlighet om att det är brist på pengar ) – som jag ser det. Det är därför LivsViktigt för oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – att Wi genomskådar detta – och efter förmåga och möjligheter gör något åt det.

  I annat fall blir det fortsatt ett ”rent helvete” på jorden Terras yteryta i ”evigheter”. Detsamma som The Secret Covenant of the Illuminati = etablissemangets s k evidensbaserade vetenskap – som ju har vanstyrt mänskligheten on mass sedan tiden då det sades att jorden Terra var platt som en pannkaka.


  Så länge som stater lånar återbetalningspliktiga pengar till hög ränta av den finansiella sektorn (läs globala banksters) till sina budgetunderskott – så kan det ALDRIG bli balans mellan mängden pengar som den finansiella sektorn och nationer = Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – förfogar över.

  Vilken 7-åring som helst kan räkna ut att 1 + 0 aldrig kan bli 2 = balans mellan den finansiella sektorns och nationers tillgång på pengar. Lösningen på detta är att stater gör som den finansiella sektorn gör. De trycker till ca 95 % fram pengar ur tomma intet – som de sen lånar ut till bl a stater till hög ränta och med 100 % återbetalningsplikt.

  Ifall nationer gör detsamma – så finns i det ingen återbetalninsplikt eller ränta på dessa ”riktiga pengar”. Detsamma som att 1 (stater) + 1 (finansiella sektorn) = 2 (balans mellan tillgången på pengar hos stater och den finansiella sektorn). Inget konstigt alls för en 7-åring att räkna ut – som jag ser det.


  De som står för nyproduktionen av pengar (= affärsbankerna till hart när 100 % !) – som ju ej alls har någon rimligt sund balans mellan in- och utlåning – har makten att styra eller vanstyra vilket land som. Grekland och Spanien – för att ej säga EU-eländet som sådant – är exempel på det. Island är ett exempel på ett land som kom ur den ”rävsaxen”. Island lät bankerna gå i konkurs 2008 – och nyproduktionen av pengar förändrades därmed. Det har lett till att det är finansiellt bra på Island i dags dato.

  Sverige kan sägas i dags dato vara på helt fel väg nationalekonomiskt, socialt osv – därför att den öppna arbetslöshet av 8-9 % pekar på det.


  I de allt överskuggande länderna i världen i dags dato – så finns det hart när noll av egen nyproduktion av pengar – Sverige inkluderat. Det innebär i sig att den enda finansiella makt som s k ”suveräna” stater har – är att kontinuerligt öka skatte- och avgiftstrycket på oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna.

  Vettigt eller fullständigt vansinnigt


  DN.EKONOMI 20/1-14

  • De 85 rikaste personerna har lika mycket pengar som de 3.500.000.000 fattigaste. Antagligen är läget mer extremt eftersom cirka 120 biljoner oredovisade kronor uppskattas vara undanstoppade i skatteparadis.

  • Världens rikaste procent äger hälften av världens rikedom – 712 biljoner kronor – och 65 gånger så mycket som den fattigaste hälften.

  • 70 procent av världens befolkning bor i länder där inkomstklyftorna ökat de senaste 30 åren.

  – slut citat från DN här.


  Detta kan också uttryckas som att ca 1 % av jordens befolkning enväldigt förfogar över ca 99 % av jordens samlade ekonomiska och andra resurser = ca 99 % av jordens befolkning får nöja sig med ca 1 %.

  Detta föranlett av att jag (läs bankirerna Rothschild) vill äga världen + 5 % !

  Vettigt eller fullständigt vansinnigt


  Roten till det onda finns att söka i Fractionalreserve Banking-systemet – som ju alla stater mer eller mindre har tvingats till att tillåta vara det allenarådande = 100 % obalans mellan mängden pengar som stater producerar och bankerna producerar – övergripande styrt av den globala bankingligan.

  Över lite längre tid sett så MÅSTE Fractionalreserve Banking ersättas med Full Reserve Banking – som jag ser det. I annat fall så blir den här jämmer- och glädjedalen bara en jämmerdal i ”evigheter” för oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder.

  Vill Wi det

  – slut citat härifrån.


  Vad tror Du ❓

 34. Lasse P skriver:

  Hej Josef.
  Betänk att information då likaväl som nu kunde och kan manipuleras.
  Då skedde det långsammare men det nådde förr eller senare ut till de som var mottagare av informationen, och oavsett om den var sann eller falsk, så uppfyllde den sitt syfte.
  Idag med internet sker det snabbare och en otrolig mängd information finns tillgänglig, lika mycket information finns tillgänglig som det finns desinformation och vad man skall tro på beror på hur man blivit ”vaggad”
  Du likaväl som jag har förstått att dagens banksystem är uppbyggt på en svällande bubbla, som förr eller senare, kommer att explodera.(Historian upprepar sig men ingen tar lärdom)
  Den stora massan får ta smällen medans dom som skapat den kommer att landa på fötterna, med medel att köpa upp de ”smårikas” bankrutta företag och konkursutsatta finansinstitut.
  Finanseliten kommer ur kraschen starkare än före och kommer att utmåla sig själva som ”räddarna i nöden som köpte upp konkurshotade företag och räddade mängder av arbetstillfällen” fast dom i själva verket manipulerat till sig en ännu större mängd människor att vara i beroendeställning, vilket i sin tur innebär att dessa är lättare att manipuleras och till slut har vi NWO, var sig vi vill eller inte.
  Jag märker bara inom min egen bekantskapskrets att när man för detta på tal så är reaktionen ”Men vi har det så bra nu, så ställ inte till det” och det är precis så den stora massan oxå tror att det förhåller sig.
  Jag tror tyvärr att den riktiga infomtionen inte når fram till den stora massan, dels pga den känns skrämmande och främmande och dels för att det har ju alltid varit som man känner till det,så det måste ju vara sant.
  Napoleon lär ha uttryckt sig så här: ”Jag räds en penna mer än tusen svärd” och det är väl faktiskt så att många okritisk sväljer allt som skrivs, hur tokigt det än kan vara och framför allt om det serveras via den globala (elitkontrollerade)massmedian.
  Ta t ex Rupert Murdoch och hans nära sammakoppling med Bilderberggruppen och CFR så förstår du vad jag menar.
  Jag vet att du följer med hos Annika Dahlkvist och Kostdoktorn m.fl och samma typ av informationsmanupulation förekommer inom båder Big Pharma och Big Farma som Finanseliten så det blir inte lätt att försöka vända på dessa atlantångare som med låsta roder stävar mot sitt mål—–maktfullkomlighet.
  Rätta mig gärna om jag har fel 😉

  MVH Lasse P

 35. Josef Boberg skriver:

  ”Jag tror tyvärr att den riktiga infomtionen inte når fram till den stora massan, dels pga den känns skrämmande och främmande och dels för att det har ju alltid varit som man känner till det,så det måste ju vara sant.”

  Jo… – Lasse – det har Du rätt i i o f s – men jag hoppas i alla fall på att tillräckligt många av oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – vaknar ur sin slummer – och tar sig modet att själva söka alternativ = mera sann information på nätet.

  Händer ej det så går det åt helvete en gång till – och det ser jag ännu inga skäl för att det skall göra. / Josef


  PS.

  Nytänkande om betydelsen av wårt eget agerande i det Wi drabbas av, om hur att förändra ett hopplöst föråldrat tänkande rörande bl a jorden Terras resurser, tillgång på mat som kan utplåna världssvälten, global- och nationalekonomi, Livets mening, om varför Wi fortfarande krigar med varandra i smått och stort mm här = ”Det Gäller Livet !”

  – och om att oreserverat vara Vän med sig själv här.


  De godtrognas skara minskar kontinuerligt – eller ❓

 36. Josef Boberg skriver:


  NYTÄNKANDE OM GLOBAL- OCH NATIONALEKONOMI


  Det följande är skickat som email till registratorn@riksbank.se f v b till Stefan Ingves den 17 december 2014 kl 10:08:


  Hej Stefan Ingves,

  Riksbankschef Stefan Ingves har planen klar. Om nollräntan inte biter på den låga inflationen väntar större grepp.

  ”Rent tekniskt kan vi gå under noll men det är inte nödvändigtvis nästa steg. Det första skulle vara att skjuta räntehöjningarna längre in i framtiden. Räcker inte det får vi öka mängden pengar. Antingen genom lån till bankerna för att de ska låna vidare till hushåll och företag. Eller genom att köpa värdepapper. I båda fallen leder en ökad mängd pengar till att inflationen så småningom stiger. I några andra länder har man också använt valutagolv, men det är inte en fråga som är aktuell i nuläget.”

  – slut citat härifrån.


  Gott och väl i o f s – men jag tycker att det nu är idealt läge för att tänka och agera på ett mera för framtiden hållbart sätt.

  För lite pengar i cirkulation i samhället = för hög arbetslöshet (mer än ca 3 procent) = lågkonjunktur = helt onödigt slöseri med samhällsresurser. Sveriges öppna arbetslöshet är för närvarande ca 7 % + en eller annan procent dold.


  Av staten själv producerade ränte- och återbetalningsbefriade pengar i sammhällsmaskineriet kan ses som oljan i en motor. För mycket olja och motorn storknar (= superinflation och urholkat valutavärde). För lite olja i motorn och den skär (= för hög arbetslöshet – som ju i princip alla länder i världen lider av i dags dato). Lagom med olja i motorn och den går som smort (= låg eller ingen inflation alls, stabilt valutavärde och helt automatiskt en naturlig arbetslöshet på ca 3 procent).


  Det absolut snabbaste och effektivaste sättet för stater att öka mängden pengar i cirkulation i samhället = sänka arbetslösheten – är att höja ersättningarna till pensionärer, sjukförsäkrade, arbetslösa och socialbidragstagare. De allra flesta av dessa lever sedan mer än 20 år tillbaka i Sverige under en rimlig ekonomisk överlevnadsnivå – och kommer därför att tämligen omgående spendera inkomstförbättringarna.

  Tre procents höjning av ersättningarna till pensionärer, sjukförsäkrade, arbetslösa och socialbidragstagare kan uppskattas ge ca en procents lägre arbetslöshet inom ett år. Räntefria pengar för att finansiera detta produceras av Riksbanken på uppdrag från Riksdagen = räntefria pengar som aldrig behöver återbetalas.


  Det finns INGEN risk för förhöjd inflation eller urholkat valutavärde i detta – så länge som staten ej låter arbetslösheten gå under ca tre procent. Den öppna och dolda arbetslösheten i Sverige är i dags dato ca tre gånger större. Vettigt eller nationalekonomiskt vansinne ?

  Andemeningen i den svenska författningen är att det bara är staten själv som har rätt att via Riksbanken nyproducera pengar. Dock… – tack vare det av staten godkända Fractional-reserve banking-systemet på 1970-talet – så är det i dags dato istället affärsbankerna som i princip står för all nyproduktion av pengar = staten har i princip inget direkt inflytande över hur mycket pengar som nyproduceras – eller till vad de används.


  Den allt överskuggande delen av nyproduktionen av pengar i affärsbankerna går i dags dato till den stora och icke produktiva = samhällsbelastande pyramidiska finansiella sektorn – istället för till investeringar i infrastrukturen, varuproducerande företag, bostäder, ekonomisk och social välfärd för alla osv.

  Tänkvärt ?


  Jag skickade ett likartat email till Stefan Löfven den 30 augusti 2014. Hur vore det ifall Du och Stefan Löfven slog Era kloka huvuden ihop – och samsades om en för framtiden hållbar plan för en kontinuerligt stark svensk nationalekonomi med låg arbetslöshet – och en inflation om ca 2 procent ?

  Med vänlig hälsning
  Josef Boberg

  Värestorpsvägen 28
  Ödgården
  312 95 Laholm

  Tel.nr 0430-215 66


  PS
  . Du och Stefan Löfven har ju samma förnamn. Ett gott tecken för att komma till tals med varandra ?

  God Jul

  och

  Gott Nytt Nationalekonomiskt År 2015 !

  Önskar Josef


  På detta har jag ännu ej fått något svar.

 37. Josef Boberg skriver:

  The following posted to Vladimir Putin, January 12, 2015 here:


  Vladimir Putin,

  RETHINKING ABOUT GLOBAL ECONOMY AND POLITICAL ECONOMY

  Too little money in circulation in the community = high unemployment (more than about 3 percent) = recession = totally unnecessary waste of social resources.

  Of the state itself produced interest and repayment exempt money can be seen as the oil in an engine. Too much oil and engine choke (= super inflation and eroded the currency value). Too little oil in the engine and the cutting (= high unemployment – which is basically all countries in the world are suffering from the date). Occasionally oil in the engine and it works like a charm (= low or no inflation at all, stable currency value and fully automatically a natural unemployment rate of about 3 percent).


  The absolute fastest and most effective way for states to increase the amount of money in circulation = reduce unemployment in society – is to raise payments to pensioners, insured, unemployed and welfare recipients. The vast majority of them live below a reasonable economic survival level – and will therefore almost immediately spend income improvements.

  Three-percent increase in payments to pensioners, insured, unemployed and welfare recipients can be estimated to produce about one percent lower unemployment within a year. Interest-free money to finance this is produced by the Central Bank on behalf of the Russian Federation Federal Assembly = interest-free money that never has to be repaid.


  There is NO risk of increased inflation or currency eroded the value of this – so long as the State concerned does not allow unemployment to go for below three percent. The open unemployment in Russia is the date more than three times larger. Makes sense or national economic madness ?

  Thanks to the state-approved Fractional-reserve banking system (created by the global banking league-gang 13 families – with the Rothschild family in the forefront) – so is it the date that commercial banks account for as virtually all new production of money = the states has virtually no direct influence over how much money is newly produced – or to what they are used.


  The overriding majority of the production of new money going in date to the gigantic and unproductive pyramid debilitating financial sector – rather than for investment in infrastructure, manufacturing companies, housing, economic and social welfare for all, etc.

  In Sweden, Wi currently into the direction of deflation and high unemployment. Russia has high inflation and high unemployment. It is exactly the same sick = the non-productive financial sector has ”stolen” money – and there is simply not sufficient money left over for us by ordinary people = significantly more than 90% of the citizens.


  Is it even something simpler, safer and faster way for the state to correct it – but to increase payments to pensioners, insured, unemployed and welfare recipients ?

  – end quote in Swedish here https://josefboberg.wordpress.com/2014/01/02/god-och-intressant-fortsattning-av-2014/#comment-11170


  Food for thought for you as President of Russia to reflect on ?

  Sincerely,
  Josef Boberg

  Värestorpsvägen 28
  312 95 Laholm, Sweden

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: