LUFT ATT ANDAS OCH SUVERÄNA PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV – ELLER ?


For translation of this to English – ”click” here.

Om innehållet i bloggen i detta register.


Mitt svar på rubrikfrågan är Ja (det är inget aprilskämt).

Den offentliga makten i Sverige utgår ifrån affärsbankerna. Om hur den makten kan återföras till folket i det följande.


OM HUR NATIONALEKONOMI-FÖRSTÖRANDE BANKSYSTEM KAN VRIDAS RÄTT

Det följande gäller fortfarande – eller ?

Sagt av Bill Still:

Frågan som kommer att ge kvalificerad riksdagsmajoritet till det parti som som gör den till sin för all tid.

Det finns bara två svar – två sätt att lösa detta på. Det är inte guld – det är inte silver. Det handlar inte om att knyta valutan till något slags underliggande värde. Det handlar om två åtgärder:

Ett: Förbjud regeringar att låna pengar. Så länge regeringar lånar av banker sitter de i bankirernas fickor. Situationen är själva definitionen på ”plutkrati” – rikemansvälde. Inga av de lagar som stiftas av Riksdagen är värda något – så länge som staten står i skuld till bankväsendet. Som den amerikanske utrikesministern William Jennings Brown sade redan 1896: ”En reform utan reform av penningväsendet är ingen reform.”

Det andra vi måste göra är att eliminera bankernas möjligheter att i praktiken förfalska pengar – och det här problemet är detsamma över hela världen – där alla pengar skapas av privata banker som skulder på vilka ränta utgår. Förr skapade regeringar pengarna själva – vilket kom alla tillgodo. Detta är vad vi måste tillbaka till.

Ett: Förbjud regeringar att låna pengar och istället ge ut dem själva.

Två: Kriminalisera bankernas Fractional Reserve Lending d v s tvinga dem att alltid ha minst 100 % täckningsgrad för all utlåning. Allt annat är i praktiken falskmynteri.

Låt dina folkvalda veta…
Det har blivit dags återbörda makten att skapa landets pengar till folket och dess beslutande församlingar.

Bankerna i Sverige ägnar sig i dag åt falskmynteri.

– slut citat av översättningstexten på videon ovan.


Jag har ”harvat” på nätet sedan 2007 – och jag har ännu aldrig stött på någon eller något som har fört i bevis att problembeskrivningen och lösningen är annat än korrekt. Har Du ?

M a o så rekvirerar Riksdagen ränte- och återbetalningsbefriade pengar från Riksbanken – för att täcka sina budgetunderskott med – p g a nödvändiga infrastrukturinvesteringar, social välfärd osv – istället för att som nu höja skatter och avgifter och låna av bankirer.

Det finns ingen risk för oönskad inflation eller urholkat penningvärde i detta – så länge som arbetslösheten ej går under tre procent. Den svenska öppna arbetslösheten är för närvarande ca 6,5 % + en eller annan dold procent.

Så vad väntar de av folket valda riksdagsledamöterna på ?


Riksbanken 16/11-16: ”Skingsley: Borde Riksbanken ge ut e-kronor ?”

”Riksbanken ger privatbankerna en käftsmäll med den planerade digitala valutan e-krona. Bravo !”


Om ett för framtiden ekonomiskt och socialt hållbart Sverige här. De avslutande meningarna i artikeln är: ”På sikt måste även banksystemet revideras. Riksbanken får åter till uppgift att ensam trycka landets pengar, medan affärsbankerna återgår till att sköta transaktions-ekonomin.” = affärsbankerna lånar ut det de har som inlåning och eget kapital – men ej mer än så.

Det nuvarande för god nationalekonomi så förödande systemet (ingående i sak om det en liten bit ned i den följande texten) med Fractional Reserve Lending förpassas dit där det hör hemma = soptippen.


Det är uppenbart att Sverige är ”trasigt” på många sätt. Ju trasigare det blir, desto ivrigare blir härskarna att ”fixa”. Och ju mer de fixar desto mer går det sönder. Som normalbegåvad tycker man kanske att de borde se ett mönster.

– slut citat härifrån.

Den globala bankeliten har tagit världen som gisslan och gjort var och en av oss till sina slavar.

Vi har fastnat i ett tyst och obeveklig krig mot den vanliga människan. Ett ekonomisk slaveri som så skickligt har vävts omkring oss att de flesta av oss inte ens är medvetna om det.

Alla våra naturresurser utvinns och handlas av multinationella företag – som har fler rättigheter än vad människor har. Vi har helt enkelt blivit slavar åt dessa företag. Vårt land och vår planet våldtas och förstörs i namn av pengar, girighet och politisk kontroll.

– slut citat härifrån. Tänkvärt – eller ?


Det går ej att lösa problem med samma tänkesätt som skapade problemen. Det är omöjligt.

Så det gäller att tänka annorlunda – ifall problemen i Sverige och världen ej skall förbli ”eviga” – eller ?

Om hur att pö om pö avkriminalisera finanssytemet i Sverige och världen i det följande;


Apropå Donald Trumps valvinst (video med segertalet – och om hur han lurade skjortan av hela det västliga etablissemanget här)Kom ihåg att ingen är där hen är av en tillfällighet – för ingenting i den Kosmiska Planen sker av en slump – eller ?


Jag tillhör dem som inte känner någon större oro inför president Trumps regim, snarare har jag en rad goda förhoppningar om en fredligare värld med färre krig. Det har faktiskt under hela efterkrigstiden varit ett av oligarkerna styrt USA som startat nästan alla krig och stora konflikter.

– slut citat från Lars Berns blogginlägg: ”Trump lurade skjortan av hela det västliga etablissemanget”.

Trump’s Speech to the New World Order!


Donald Trump tänker annorlunda om klimatfrågan och ej minst om nationalekonomi – och det kommer bl a att innebära åtskilliga miljoner nya jobb i USA. Finns det någon president i USA sedan John F. Kennedys tid – som har tänkt annorlunda om nationalekonomi ?

Tänkandet och agerandet efter idén att det finns brist på pengar är grundorsaken till alla eländes eländen i världen – och då ej minst i Sverige – men är till 100 % lögn och förbannad dikt. Den lögnen bör snarast förpassas dit där den hör hemma = soptippen. Om hur det pö om pö kan ske i Sverige i det följande.


Apropå politiskt ledarskap – så är det så att pengar = makt – och den makten finns till allt överskuggande del i dags dato hos den finansiella sektorn. Som princip alla politiker ”dansar” efter hur den finansiella sektorn agerar.

Men så länge som det finns Liv i Oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i Sverige och världen – så finns det hopp om en annorlunda ordning – eller ?

Det första målet är att befria mänskligheten från det rådande ekonomiska förtrycket genom bankerna, genom att avbryta alla icke-företagslån (svenskarna är ett av de mest banklån-belastade folken i världen), och genom att ge regeringar rätt att skapa pengar. Regeringar får därmed de medel och resurser som krävs för att finansiera egna aktiviteter utan skatter.

Det kommer att kunna ge alla möjlighet att arbeta för den kollektiva nyttan för mänskligheten och planeten – som alternativ till den finansiella sektorns vinstmotiv. En ärlig regering arbetar i medborgarnas intressen – då människor är det första steget för att möjliggöra att nå sin potential som intelligenta och empatiska varelser.

Vad väntar Wi på ?


Den som är satt i skuld är ej fri – och det gäller såväl enskilda personer som ej minst nationer – eller ?


Bankernas makt skapar stora kriser: ”Bankerna har naturligtvis intresse av att ge så mycket kredit som möjligt. De tjänar pengar på räntan. Men de expansiva penningmängderna leder regelbundet till bubblor som i sin tur skapar avsevärda skador i realekonomin.

Centralbanken/Riksbanken har alltså ingen kontroll över penningmängden.” // Yoshi Frey.


På temat hur det nuvarande ekonomiska tänkandet och agerandet fungerar = icke fungerar i dags dato 1 timme och 19 minuter in i den här videon

med Michael Tellinger – och om hur det kan förändras till ett potentiellt möjligt och för framtiden hållbart och spännande scenario för alla.


ÖVERFLÖD AV PENGAR MEN I FEL HÄNDER 😥


Lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank i dess lydelse den 1 januari 2015, 8 Kap, 1§:

”Riksbanken får inte bevilja kredit till eller förvärva skuldförbindelse direkt från staten, annat offentligt organ eller institution inom Europeiska unionen”

= Det finns inget hinder i Riksbankslagen för Riksbanken att mot rekvisition från Riksdagen nyproducera pengar till staten = medborgarna – till budgetunderskott p g a nödvändiga infrastrukturinvesteringar, social välfärd osv. Detta som alternativ till ”eviga” skattehöjningar = ca 45 miljarder i budgeten för 2016.


ENBART RIKSBANKEN KAN NYPRODUCERA SUVERÄNA PENGAR = RIKTIGA KRONOR – ELLER ?

Faktiskt är det inte en teknisk detalj att alla konton måste ligga på Riksbanken för att kunna innehålla kronor. Det är en central punkt för att sätta stopp på bankernas bedrägeri med att ”låna ut” sina egna skulder till konton.

– slut citat härifrån.

Vettigt att det är som det är eller fullständigt förryckt ?


Grundorsaken till flyktingkrisen och terrorism är framför allt krig – och krig kan stoppas (det är inget aprilskämt).

ALLA PÅGÅENDE KRIG I VÄRLDEN KAN STOPPAS FÖR GOTT INOM MAX TRE MÅNADER

De globala oligarkerna = de 13 finansfamiljerna och deras medlöpare – som styr = vanstyr världen ekonomiskt = politiskt – sedan mer än 100 år tillbaka – har överst på sin agenda att i all oändlighet torgföra att det finns brist på pengar. Det har dom ju lyckats bra med – därför att brist på pengar(länk till målningen Grindslanten av August Malmström 1885 – som i ett nötskal visar hur vuxna felfostrar barn till att på liv och död hängivet kämpa för pengar) – kan nog sägas vara den allt överskuggande och världsomspännande ”religionen” i världen i dags dato. Såväl på individnivå som på nationsnivå osv.

Men alla principer har undantag – och undantaget från brist på pengar är pengar till krig. Historiskt så har det aldrig varit något bekymmer med det – och än mindre är det så i dags dato.


Varför ?

Tja… – följer hen pengarnas väg så upptäcker hen att det är samma oligarker som direkt eller indirekt sponsrar krig – som tillverkar vapen och ammunition till båda sidorna i alla krig – och tjänar multum med slantar på det.

Alla pågående krig skulle avslutas inom max tre månader – ifall oligarker ej höll igång dem. T ex krigen i Mellanöstern – som kontinuerligt har pågått sedan 1940-talet.

Kommer det att ske inom överskådlig tid ?


Jag är halvvägs 150 år LivsErfaren – och kommer med en dåres envishet att så länge som jag fortfar att andas att torgföra att brist på pengar är en ren bluff – som bör förpassas dit där den hör hemma = soptippen. Jag har ju bl a detta blogginlägg om det som jag har namnat: ”LUFT ATT ANDAS OCH SUVERÄNA PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV – ELLER ?”

Suveräna Pengar = digitala ”sedelpresspengar” i lämplig mängd – som Riksdagen rekvirerar från Riksbanken till sina budgetunderskott – när det är underskott i nationalbudgeten – p g a nödvändiga infrastrukturinvesteringar, social välfärd osv. Detta som alternativ till ”eviga” skatte- och avgiftshöjningar.

Det finns ingen risk för oönskad inflation eller urholkat penningvärde i detta – så länge som arbetslösheten ej går under tre procent. Den svenska öppna arbetslösheten är för närvarande ca 6,5 % + en eller annan dold procent.


Brist på pengar-tänket är helt enkelt grundorsaken till alla världens eländes eländen – som jag upplever det.

Det går ej att lösa ett problem med samma tänkesätt som skapade problemet. Det är omöjligt.

Så dags snart för att släppa taget om den världsomspännande ”religionen” brist på pengar – eller ?


Var finns de globala oligarkerna/Illuminaterna ?

Överallt ! Deras tentakler sträcker sig till alla aspekter i vårt dagliga liv. De kontrollerar banksystemet, median, nyhetsbyråer, läkemedelsindustrin, oljeindustrin, regeringar, aktiemarknaden, det mesta inom rättsväsendet, säkerhetstjänster, arméer och vapenindustrin. De påverkar vetenskap, skolböcker, universitet, journalism och Hollywood.

Uppfinnare som uppfinner något inom t ex fri energi eller något annat som kan vara ett hot mot etablissemanget köps ut, de hotas eller blir mördade. De är ägarna av de största gruvorna, kasinon och genom CIA kontrollerar de hela drogscenen, sexslaveriet etc, etc.

– slut citat härifrån.

Vettigt eller fullständigt förryckt ?


Men så länge som det finns Liv i Oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens länder – så finns det hopp om en annorlunda ordning – eller ?

Låt oss gå snabbt framåt till tiden för den Franska revolutionen. Runt denna tid stöddes olika mörka grupper av hemliga organisationer och Anunnaki började använda namnet Illuminati – de belysta. De är dock inte av ljuset, utan helt mörka. Idag består Illuminati av cirka 13 ledande familjer, och här ingår Rothschilds, Rockefellers och en rad europeiska mörka adelsfamiljer.

Sedan denna period i historien har mörkret, främst Illuminati, dominerat vår värld och sedan 1913 har de använt den amerikanska centralbanken som ett viktigt instrument för detta. De 13 Illuminati familjerna äger Federal Reserve Bank. De mörka har haft en mycket elak agenda med avfolkning på Jorden via en rad katastrofer, medan de samtidigt byggde underjordiska baser där de skulle gå i pension och överleva dessa katastrofer i.

Fastän Anunnakis mörka hantlangare, Illuminati och andra, har försökt att både avfolka jorden och att upprätta slavliknande kontroll av den återstående befolkningen har de inte varit framgångsrika. Deras lycka har vänt.

Den Galaktiska Federationen av Ljus kommer snart att formellt introduceras till folket på Jorden av vissa Ljusorienterade större regeringar. Det är här vi för närvarande står under våren 2015. Då den Galaktiska Federationen introduceras kommer också våra Uppstigna Mästare tillbaka. Detta kommer att omfatta Sananda, Saint Germain, Buddha, Muhammed, Hilarion, Mitreya och många fler. Vi kommer då även att introduceras till våra kusiner i den Inre Jorden (Agarta).

Detta kommer att resultera i skuldavskrivning för individer och regeringar samt inrättandet av ett rättvist och mänskligt samhälle för alla. Överflöd för alla kommer att skapas. De mörka ledarna kommer att avsättas och ställas inför en juridisk process, men kommer att få chans att reformeras då Ljuset alltid är förlåtande.

– slut citat från en bit ned i texten här.

Saga eller Sanning ?


De globala oligarkerna = de 13 finansfamiljerna – som styr = vanstyr världen ekonomiskt = politiskt sedan mer än 100 år tillbaka – inbillar sig att dom är rika – men det är lögn och förbannad dikt. Det hen orättmätigt snor åt sig (folkrättsligt sett) från någon eller några andra är ju helt enkelt enbart skulder – ej mer och ej mindre än så.

Så sanningen är ju att de globla oligarkerna är de ”rikaste” av alla människor i världen – på skulder till Oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens länder. Thats it – eller ?


En tänkvärd framtidsvision ? Let’s make everything FREE ! På samma tema 1 timme och 19 minuter in i den här videon med Michael Tellinger.

Ja, det är både så enkelt och så svårt !


”The Death of Democracy” a public talk on the TTIP.

”What is TTIP and why should we be angry about it ?”

”Vilka är de ansvariga ?”


”Anser Du att Wi har demokrati i Sverige” – eller ?

”Varför våra politiska ledare sviker”.

”Om varför väljarna är arga”.


”Kan man se det som att penningsystemet är ett sätt att förslava människor” – eller ?

”Den rikaste procenten äger snart hälften av världens rikedomar”

Vettigt eller fullständigt förryckt – eller ?

”Ska bankerna betala tillbaka de miljarder som de fått låna av skattebetalarna vid tidigare bankkriser ?”


VÄL BEKOMME BÄSTA BESÖKARE – ”DET GÄLLER LIVET”

Länken går till radioprogram med mig 1994 – på temat att det finns i ÖverFlöd av allt för alla på jorden Terras ytteryta. Ifall Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – ej genomskådar den rådande världsomspännande bluffen = ”religionen” brist på pengar – som ÄR den allt överskuggande grundorsaken till alla världens eländes eländen – så kommer Wi aldrig att kunna eliminera oligarkernes styre = vanstyre av världen. Thats it – eller ?

Hälsopartiet har på sin agenda att ändra på det rådande missförhållandet.

Handen på hjärtat: ”Har Du förtroende för det svenska banksystemet ?”


Nationalekonomi/Suveräna Pengar = digitala ”sedelpresspengar” i lämplig mängd är verktyg för att uppnå politik med – och politik skall därför ej begränsas av budgetramar.


NU ÄNTLIGEN ! ! ! 💡 🙄

Publicerat den 2 april 2015 i Veckans Affärer:

En radikal plan framtagen på uppdrag av Islands statsminister föreslår att landets affärsbanker fråntas rätten att skapa pengar vid lån. Istället ska centralbanken, och ytterst parlamentet, ensamt sköta penningskapandet.

– slut citat härifrån.


Rekordlåg arbetslöshet efter att Island lät bankerna falla

Island redovisar i dag en arbetslöshetssiffra på drygt 4 procent och vissa bedömare menar att målet på 2 procent är fullt realistiskt.

Detta står i stark kontrast till övriga Europa där medeltalet på arbetslösheten ligger kring 12 procent, och i vissa länder (som Spanien och Grekland) där mer än 25 procent av befolkningen arbetslös.


– Bankernas skulder är inte allmänhetens skulder och kommer aldrig att bli det, säger Islands nuvarande premiärminister Sigmundur D. Gunnlaugsson till FP. Och även om situationen är bättre här än i många andra europeiska länder är en arbetslöshet på över 4 procent något vi inte vill ha.

När Islands regering vägrade att rädda bankerna och deras kunder fick de själva ta smällen av sina misslyckade spekulationer – på närmare 85 miljarder dollar.

Att den isländska staten inte använde statskassan (i en ekonomi med ett BNP på bara 14 miljarder USD) gav dem möjligheten att istället spendera större delen av sina tillgångar i ett brett stödprogram hen kallar “Welfare”.


Det syftade bland annat till att hjälpa enskilda personer som hamnat i trångmål när banklånen på husen översteg de kraschade husvärderingarna. Staten spenderar årligen hela 43 procent på “Welfare”, en siffra som visserligen hållit sig ganska konstant sedan innan krisen.

Utöver redan existerande åtgärder införde Island nyligen ytterligare ett åtgärdspaket: runt 7 procent av landets BNP ska nu fördelas specifikt till att ge hushåll lättnader i sina bostadslån.

– slut citat härifrån.


Det kommer troligast att fortsatt gå bra för Island – därför att vid Hitlers makttillträde i Tyskland 1933 – så var D-marken den sämst värderade valutan i Europa + att Tyskland då hade en skyhög arbetslöshet och inflation. Ca 40 % av den arbetsföra befolkningen var arbetslös – ifall jag har rätt för mig.

Senare drevs ekonomin av ett omfattande upprustningsprogram, som delvis finansierades av sedelpressarna. Inflationen hölls dock nere genom en hård statlig kontroll av ekonomin och arbetstagarna.

– slut citat från Wikipedia under rubriken: ”Nazitysklands ekonomi”.


M a o så var det sedelpressarna i kombination med stöd från storkapitalet i Tyskland, England och USA – som gjorde att Hitler på ca tre år förvandlade ett akut krisläge i Tyskland – till en nation där alla hade arbete, inflationen var låg – och den Tyska D-marken på tre år blev den starkaste valutan i Europa – och förblev så till krigets slut.

Men efter krigsslutet 1945 tog de globala oligarkerna = de 13 finansfamiljerna över helt och hållet igen – med bl a Marshallhjälpen som förevändning = sedelpresseriet för nödvändiga infrastrukturinvesteringar, social välfärd osv stoppades helt och hållet – och på den vägen är det fortfarande.


Så bl a Hitler har fört i bevis att det är rätt att använda möjligheten för staten att rekvirera Suveräna Pengar = digitala ”sedelpresspengar” i lämplig mängd från Riksbanken till sina budgetunderskott – när det är underskott i nationalbudgeten – p g a nödvändiga infrastrukturinvesteringar, social välfärd osv – utan att oönskad inflation eller urholkat penningvärde uppstår – om arbetslösheten ej är under tre procent. Den svenska öppna arbetslösheten är för närvarande ca 6,5 % + en eller annan dold procent.


Kan det bli enklare än så, för vilket land som, att under ordnade former fixa till en låg arbetslöshet och balans i statsbudgeten ?

Kan en nation överhuvudtaget ha en god nationell ekonomi – ifall först av allt ej merparten av medborgarna har det ?


Med andra ord uttryckt:

Centralbanken (= Riksbanken i Sverige) producerar alla nya pengar i ett Suveränt Penningsystem. Men bara så mycket att inflationen hålls stabil. Dvs så mycket som ekonomin växer. De flesta digitala pengar cirkulerar i oändlighet som oförstörbara symboler för ett värde och behöver inte nyproduceras. Om ekonomin krymper måste Centralbanken dra in pengar.

– slut citat härifrån.


En talande bild på hur bankerna då kommer att fungera finns här

– och en dito för hur statens budgetunderskott via Riksbanken regleras här https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152576034832093&set=p.10152576034832093&type=1&theater

Blir Sverige land nummer två som gör lika dant som Island – eller ?


Eländena i t ex Sverige hänger ju ihop med att Riksdagen ej nyttjar sin författningsenliga rätt att rekvirera Suveräna Pengar = digitala ”sedelpresspengar” i lämplig mängd från Riksbanken till sina budgetunderskott – p g a nödvändiga infrastrukturinvesteringar, social välfärd osv.

Nationalekonomi/Suveräna Pengar = digitala ”sedelpresspengar” i lämplig mängd är verktyg för att uppnå politik med – och politik skall därför ej begränsas av budgetramar.


Politiker utan Suveräna Pengar = digitala ”sedelpresspengar” i lämplig mängd – har helt enkelt ingen annan ”makt” – än att höja skatter och avgifter, underlåta att göra nödvändiga infrastrukturinvesteringar, sälja ut statens = medborgarnas tillgångar, låna pengar till hög ränta med återbetalningsplikt, och ej minst att minska på den sociala välfärden osv. Detta har nu ovedersägligt pågått i Sverige i en förskräckande samhällsraserande fart sedan början av 1990-talet. En graf som kristallklart för det i bevis finns här

http://212.247.9.120/loblog/?p=4610

Detta därför att den reella makten – finns i dags dato hos den s k marknaden i form av affärsbankerna. Bankerna står för det allt överskuggande mesta av nyproduktionen av pengar. Så den penningmakten finns ej alls i Riksdagen – oavsett vilket ”röra” som håller i ”styrspaken”. Det kan vem som – inklusive matematikkunniga barn – räkna ut med baken.


Regeringen har sammantaget kommit med förslag som innebär höjd skatt på cirka 45 miljarder kronor – vilket väntas slå igenom till 2016 – samt ej minst fortsatt urholkning av den sociala välfärden. Vettigt eller fullständigt förryckt i ett av världens rikaste länder ?

Effekten av detta är bl a att medborgarna i Sverige bevisligen är ett av de mest banklån-belastade folken i världen i dags dato + att den svenska statsskulden – om ca 140 000 kr per capita – är hög. Vettigt eller fullständigt förryckt i ett av världens rikaste länder ?


Lågkonjunktur = hög arbetslöshet – är helt enkelt att det flödar för lite nyproducerade pengar (pengar som skapas av affärsbankerna ur tomma intet vid utlåning = Fractional Reserve Lending) genom händerna på Oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna. På tok för stor del av dessa pengar lägger den finansiella sektorn beslag på. Thats it !


I det följande lite om historiken – och framförallt om hur att NU rädda Sverige nationalekonomiskt, socialt osv med Suveräna Pengar = nyproducerade elektroniska pengar = digitala ”sedelpresspengar” i lämplig mängd – som rekvireras av Riksdagen från Riksbanken till staten – för att täcka budgetunderskott med – p g a nödvändiga infrastrukturinvesteringar, social välfärd osv = nya digitala pengar som ej är förbundna med krav på ränta eller återbetalning till Riksbanken.

En talande bild (klicka på bilden för att få den i större format) på hur det rent praktiskt ser ut här https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152576034832093&set=p.10152576034832093&type=3&theater


Bankerna skapar pengar ur luft

Våra fyra storbanker sysslar med ett systematiskt bedrägeri där de lurar kunderna att de faktiskt har pengar att låna ut. Ingenting kan vara mera fel. Bankerna har ingenting, inga sedlar i bankvalvet inget silver eller guld för den delen. Allt bygger på en stor bluff som är så finurlig och genomtänkt att få människor genomskådar bluffen.

– slut citat från Gefle Dagblad 2013 här.


Apropå banker;

OM DET RÅDANDE BANKSYSTEMET I SVERIGE SEDAN 1970-TALET

Tänk Dig att Du betalar för 100 kg potatis – men i 100-kilossäcken finns bara mindre fem kg = en bra affär för säljaren (läs bankerna) och en urusel affär för köparen (läs låntagaren). Skulle Du då protestera ?

Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna har lurats till att tro att bankerna bara lånar ut det dom har som inlåning och eget kapital. Men det är lögn och förbannad dikt – därför att Fractional Reserve Lending – som godkändes av Riksdagen i Sverige på 1970-talet – ger bankerna möjlighet att låna ut ”ingenting” = pengar som nyproduceras som siffror på en skärm vid utlåningstillfället.

M a o så lånar affärsbankerna ut skulder = pengar som de ej har som inlåning och/eller eget kapital. Vettigt eller fullständigt förryckt ?


Och ej nog med det – utan bankerna har därtill rätt att ta hög ränta på dessa luftpengar och kräva full återbetalning med riktiga pengar = pengar som efter skatt blir över av löneinkomst. Folkrättsligt sett så är detta kort och gott bedrägeri och svindleri av allra värsta sorten. Ej mer och ej mindre än så. Att det är lagligt gör ju ej saken mindre bedräglig.

Resultatet av detta bedrägeri är att medborgarna i Sverige är ett av de mest banklån-belastade folken i världen. Den som är satt i skuld är ej fri – och det gäller såväl enskilda personer som ej minst nationer – eller ?

Det finns rimligen bara en lösning på detta – och det är att staten förbjuder Fractional Reserve Lending – till förmån för att staten själv tar över den nödvändiga nyproduktionen av pengar = Suveräna Pengar = digitala ”sedelpresspengar” i lämplig mängd – som Riksdagen rekvirerar från Riksbanken för att täcka budgetunderskott med – p g a nödvändiga infrastrukturinvesteringar, social välfärd osv.


Går det ?

Javisst gör det det. Island har ju redan ”spolat” sitt gamla banksystem efter den finansiella krisen 2008 – och är på väg att lagstifta om att enbart staten skall stå för nyproduktionen av pengar.


Ett konkret exempel på hur jag själv har drabbats av bankers svindleri.

1989 lånade jag av Handelsbanken 50 000 kr som ett inblanco lån – med en amortering av 1 000 kr/år. Med ränta och amortering så har banken av mig år 2016 fått ca 130 000 kr tillbaka – och lånesumman har minskat till 23 000 kr efter 27 år. När lånesumman är noll kr om 23 år – så kommer Handelsbanken med ränta och amortering att ha fått tillbaka ca 175 000 kr på de utlånade 50 000 kr.

Men det är bara halva sanningen – därför att vid utlåningstillfället så hade Handelsbanken bara ca 2 500 kr som inlåning och eget kapital = ca 5 % av lånesumman. Men tack vara det av staten godkända Fractional Reserve Lending på 1970-talet – så kunde Handelsbanken fylla ut lånet med 47 500 kr av ”luftpengar” = pengar som skapades vid lånetillfället 1989 ur tomma intet – genom några knapptryckningar på bankens dator.


Så verkligheten blir ju att banken bara lånade ut ca 2 500 kr av inlåning och eget kapital – och kommer av mig i slutändan att få tillbaka ca 175 000 kr av riktiga pengar = pengar som efter skatt blir över av löneinkomst eller annat.

175 000 : 2500 = 70 gånger mer i återbetalning än vad som lånades ut – av pengar som banken hade som inlåning och eget kapital vid lånetillfället. Tala om en lysande låneaffär för Handelsbanken och en urusel för mig som låntagare – eller ?

Hur många fler än mig har gått på och går dagligen på affärsbankernas svindleri ?

”Har Du förtroende för det svenska banksystemet ?”


The Lie We Live !
(= en sevärd 8 minuter kort och omskakande video – med svensk textning – om hur illa det står till i världen i dags dato. Samma video med fransk textning finns här)


OM HUR DEN S K MARKNADEN = PENGARNA VANSTYR VÄRLDEN I DAGS DATO – OCH OM HUR DET PER OMGÅENDE KAN RÄTTAS TILL !

”När en regering är beroende av bankirer för pengarna, är det bankirerna och inte ledarna för regeringen som kontrollerar situationen, eftersom den hand som ger är ovanför handen som tar. Pengar har inget fosterland, finansiärer är utan patriotism och utan anständighet. Deras enda syfte är vinst.”

– sagt av Napoleon Bonaparte 1815.


Det går ej att lösa ett problem med samma tänkesätt som skapade problemet. Det är omöjligt.


MIN DRÖM…

Jaana: Ska det öht finnas pengar ? Kanske är ute & cyklar här men frågan är om det kunde funka utan.

Josef: Tja… – Jaana – med hjälp av den digitala tekniken så går det måhända utan, kanske… = t ex ett digitalt konto där hen samlar poäng för köpkraft i form av antalet utförda arbetstimmar ?

Jaana: Är ju fortfarande en form av pengar. Hur kan hen tänka bort pengar, det kanske måste finnas på nåt sätt ändå.

Josef: Jo… – Jaana – men om ”köpkraften” per arbetad timma vore densamma för t ex en trädgårdsarbetare och statsministern – så skulle i vart fall ”inkomsterna” bli mera jämnt fördelat över befolkningen än vad det är nu.

Jaana: Så det ska finnas statsministrar, & politiker ? Kanske kan gå.

– slut citat av en dialog på Facebook här.


Klarspråk på 1990-talet av professor Gunnar Adler Karlsson om sambanden mellan den finansiella sektorn, basinkomst, arbetslöshet mm


By the way – klarspråk 2012 av Sven Anér om Palmeutredningarna.

Enligt Sven Anér så var det dåvarande polisen Anti Avsan som höll i mordvapnet. Han blev senare rådman och domare i Stockholms Tingsrätt – och är numera riksdagsman för moderaterna.

Saga eller sanning ?


Mera av sådant klarspråk av Ivan von Birchan – om bl a Palmemordet här – och på YouTube här.

Från Norra Magasinet Special 1992 – där Ivan von Birchan säger att han mer än en månad före mordet visste att Olof Palme var föremål för mordplaner – och försökte få säkerhetspolisen att förstärka bevakningen av Olof Palme. Ivan von Birchan misslyckades med det – bevisligen – och mordkvällen hade Olof Palme INGET skydd av några livvakter.


Som princip finns det INGET bekymmer i Sverige eller världen i stort – som i grund och botten ej är skapat av den s k marknaden = pengarna – som icke produktivt = samhällstärande används av de stora finansiella aktörerna.

M a o så har finansiella och andra makthavare – lurat Oss att till att tro på att det skulle kunna finnas brist på Suveräna Pengar = digitala ”sedelpresspengar” i lämplig mängd i statens budget – till nödvändiga infrastrukturinvesteringar, social välfärd osv.


Det finns INGEN risk för inflation och urholkat penningvärde – i att staten själv nyproducerar Suveräna Pengar = digitala ”sedelpresspengar” i lämplig mängd till nödvändiga infrastrukturinvesteringar, social välfärd osv – så länge som arbetslösheten ej understiger tre procent. Den svenska arbetslösheten är för närvarande ca 6,5 % + en eller annan dold procent.

Men allt som har en början har ett slut – och så länge som det finns Liv i Oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – så finns det hopp – som jag upplever det = Det finns ALLTID en annorlunda framtid i sikte ! ! !

Bl a därför att Wi av vanligt folk är ju så ”oändligt” många fler än oligarkerna är.


Detta har jag påtalat i ett email till finansminister Magdalena Andersson den 15 juni 2015. Det finns publicerat i en kommentar nedan här. Sen blev det också email till Riksdagens ledamöter den 1 oktober 2015 och den 15 februari 2016. De finns publicerade här.


NYTÄNKANDE OM GLOBAL- OCH NATIONALEKONOMI

För lite Suveräna Pengar = digitala ”sedelpresspengar” i lämplig mängd i cirkulation i samhället = för hög arbetslöshet (mer än ca 3 procent) = lågkonjunktur = helt onödigt slöseri med samhällsresurser. Sveriges öppna arbetslöshet är för närvarande ca 6,5 % + en eller annan procent dold.

Av staten själv producerade ränte- och återbetalningsbefriade Suveräna Pengar = digitala ”sedelpresspengar” i lämplig mängd i sammhällsmaskineriet kan ses som oljan i en motor. För mycket olja och motorn storknar (= superinflation och urholkat valutavärde). För lite olja i motorn och den skär (= för hög arbetslöshet – som ju i princip alla länder i världen lider av i dags dato). Lagom med olja i motorn och den går som smort (= låg eller ingen inflation alls, stabilt valutavärde och helt automatiskt en naturlig arbetslöshet på ca 3 procent).


Det absolut snabbaste och effektivaste sättet för stater att öka mängden Suveräna Pengar = digitala ”sedelpresspengar” i lämplig mängd i cirkulation = sänka arbetslösheten i samhället – är att höja ersättningarna till pensionärer, sjukförsäkrade, arbetslösa och socialbidragstagare.

De allra flesta av dessa lever sedan mer än 20 år tillbaka i Sverige under en rimlig ekonomisk överlevnadsnivå – och kommer därför att tämligen omgående spendera inkomstförbättringarna.


Tre procents höjning av ersättningarna till pensionärer, sjukförsäkrade, arbetslösa och socialbidragstagare kan uppskattas ge ca en procents lägre arbetslöshet inom ett år. Räntefria Suveräna Pengar = digitala ”sedelpresspengar” i lämplig mängd för att finansiera detta produceras av Riksbanken på uppdrag från Riksdagen = räntefria Suveräna Pengar = digitala ”sedelpresspengar” i lämplig mängd som aldrig behöver återbetalas.

Kristallklart åskådliggjort med talande bilder här och här.


Det finns INGEN risk för förhöjd inflation eller urholkat valutavärde i detta (klargörande blänkare om det här och här) – så länge som staten ifråga ej låter arbetslösheten gå under ca tre procent. Den öppna och dolda arbetslösheten i Sverige är i dags dato ca tre gånger större. Vettigt eller nationalekonomiskt vansinne ?

Andemeningen i den svenska författningen är att det bara är staten själv som har rätt att via Riksbanken rekvirera Suveräna Pengar = digitala ”sedelpresspengar” i lämplig mängd. Dock… – tack vare det av staten godkända Fractional Reserve Lending-systemet på 1970-talet – så är det i dags dato istället affärsbankerna som i princip står för all nyproduktion av pengar = staten har i princip inget direkt inflytande över hur mycket pengar som nyproduceras – eller till vad de används.


Det banking-systemet vidareutvecklades på sin tid av den globala bankingligan till sin egen förmån – av de 13 bankirfamiljerna som har styrt = vanstyrt världen sedan 1800-talet. Ledaren för den ligan är bankirfamiljen Rothschild.

Den allt överskuggande delen av nyproduktionen av pengar går i dags dato till den gigantiska och icke produktiva = samhällstärande pyramidekonomiska finansiella sektorn – istället för till investeringar i infrastrukturen, varuproducerande företag, bostäder, ekonomisk och social välfärd för alla osv. Tack vare nätet så vet många i dags dato att det är så.


I Sverige har Wi för närvarande åt hållet deflation och hög arbetslöshet. T ex Ryssland har för närvarande hög inflation och hög arbetslöshet. Det är exakt samma sjuka = den icke produktiva finansiella sektorn = den samhällstärande sektorn har ”stulit” pengarna – och det finns helt enkelt ej i tillräcklig omfattning pengar över för oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna.

Finns det överhuvudtaget något enklare, säkrare och snabbare sätt för stater att rätta till det – än att höja ersättningarna till pensionärer, sjukförsäkrade, arbetslösa och socialbidrags-tagare ❓

– slut citat härifrån.


Om detta skickade jag den 30 augusti 2014 ett email till Stefan Löfven. Emailet finns publicerat här. Vad som sen har hänt är att taket för A-kassan höjdes i september 2015 från 18 700 till 25 025 kronor. Pensionerna ökade från 1 januari 2016 med ca 3,5 % = ca 500 kr/mån för mig efter skatt. Den första höjningen sedan jag blev folkpensionär 2006.

Nu återstår bara att se ifall årets pensionshöjning kommer att bestå – eller om sänkningar framöver kommer att nolla bort årets höjning.


Det skall ej minst bli intressant att se – ifall arbetslösheten under senare delen av 2016 sjunker med en eller annan procent – trots att invandringen under 2015-16 kommer att landa på mer än 200 000. I så fall ser jag det som att min idé – om att öka konsumtionsutrymmet för de sämst ställda – sänker arbetslösheten. Jag håller tummarna för att det är så.

Hög arbetslöshet – f n ca 6,5 % öppet arbetslösa + en eller annan procent dold arbetslöshet – är ju ett gigantiskt slöseri med en nations resurser = människor som både vill och kan jobba – men som ej kan hitta något jobb – därför att det saknas jobb att söka.


SANNA SANNINGAR OM WÅRA MÖJLIGHETER I DAGS DATO ! ? !

Det är dags nu. Att vi som samhälle och värld överger det ekonomiska system vi har skapat. Det ekonomiska systemet begränsar vår utveckling och håller oss tillbaka. Resurserna går inte dit behoven (människorna) finns utan dit pengarna finns. Vilket inte bara är inhumant utan direkt korkat.

Vi har som mänsklighet all kunskap vi behöver. Tekniken har befriat oss. Vi har tillgång till fri energi om vi vill. Det finns oändligt många tjänster som är digitaliserade och inte behöver kosta någonting.

Det är dags att vi släpper tanken om att allting behöver kosta och att vi behöver pengar för att överleva. Den begränsade tankeformen håller oss kvar i ett förlegat paradigm – som vi skulle ha kunnat lämna för länge sedan, och den håller människor kvar i ett fullkomligt onödigt lidande.

– slut citat av Sanna Nova Emilia på Facebook här.


Apropå: ”Den begränsade tankeformen håller oss kvar i ett förlegat paradigm – som vi skulle ha kunnat lämna för länge sedan, och den håller människor kvar i ett fullkomligt onödigt lidande.” – så är det ju så att det går ej att förändra något med samma tänkesätt som skapade problemet. Det är omöjligt.

Så därför gäller det att förpassa rädslan för att tänka nytt dit där den hör hemma = soptippen. Den svensktextade ca 6 minuter korta videon: ”Let’s make everything FREE ! An introduction to The Free World Charter.” – kan vara en bra inspiration till att våga tänka nytt – som jag upplever det – och är väl värd att begrunda mer än en gång.


Dom som med framgång, ingen nämnd och ingen glömd, skyller på invandringen som orsak till den ekonomiska krisen i Sverige – har fått det mesta om bakfoten – därför att:

”…Jag är dock helt säker på en sak: Det är inte invandringens fel att det bulldoftande folkhemmet – så som vi minns det – förändrades. Det var inte kurderna som flyttade industrierna till låglöneländer, det var inte palestinierna som stängde post- och bankkontoren och flyttade statliga jobb till städerna, det var inte somalierna som byggde volymhandelsområden som tömde stadskärnorna, sålde ut apoteken och privatiserade sönder landets järnvägsunderhåll.

Det var inte syrierna som genomförde försämringarna i sjukförsäkringssystemet. Och det var faktiskt inte ensamkommande barn från Afghanistan som lade ner byskolorna och sänkte A-kassan. …”

– slut citat från Facebook här

Citat från en artikel i Östersundsposten 24/6-15 av Po Tidholm här.


BAKGRUND TILL DAGENS FINANSIELLA ELÄNDEN

DN.EKONOMI 20/1-14

• De 85 rikaste personerna har lika mycket pengar som de 3.500.000.000 fattigaste. Antagligen är läget mer extremt eftersom cirka 120 biljoner oredovisade kronor uppskattas vara undanstoppade i skatteparadis.

• Världens rikaste procent äger hälften av världens rikedom – 712 biljoner kronor – och 65 gånger så mycket som den fattigaste hälften.

• 70 procent av världens befolkning bor i länder där inkomstklyftorna ökat de senaste 30 åren.

– slut citat från DN här.


Detta kan också uttryckas som att ca 1 % av jordens befolkning enväldigt förfogar över ca 99 % av jordens samlade ekonomiska och andra resurser = ca 99 % av jordens befolkning får nöja sig med ca 1 %. Vettigt eller fullständigt förryckt ?

Det övre skiktet av den rika procenten VET att: ”LUFT ATT ANDAS OCH SUVERÄNA PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV !” – men underlåter sorgfälligt att informera Oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – om det, tyvärr tyvärr… 😥


IGEN – Det går ej att lösa ett problem med samma tänkesätt som skapade problemet. Det är omöjligt.

Grundorsaken till ALLA världens pågående eländes eländen ÄR tänkesättet att det skulle kunna finnas någon brist på Suveräna Pengar = digitala ”sedelpresspengar” i lämplig mängd. Det får ses som världens ENDA problem egentligen. Målningen Grindslanten åskådliggör hur Wi alla blir felprogrammerade med det tänkesättet sedan barnsben.

Dags nu för Oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – att förpassa det hopplöst förlegade tänkesättet dit där det hör hemma = soptippen ? – till förmån för att själva inse och tänka att: ”LUFT ATT ANDAS OCH SUVERÄNA PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV – ELLER ?”


Hur skapas pengar i dags dato i världens alla länder – ”experter” talar ut:


Det går ej att överleva genom att andas i ett vakuum. Det moderna samhället kan ej fungera utan ständiga ekonomiska och andra kriser – när det ej är tillräckligt med Suveräna Pengar = digitala ”sedelpresspengar” i lämplig mängd som är i cirkulation via Oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder. Detta därför att självhushållets tidevarv är helt enkelt förbi.

Hur länge till innan folkvalda och andra makthavare själva inser det ❓


Apropå: ”LUFT ATT ANDAS OCH SUVERÄNA PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV” – så var det ju bl a vad Jesus försökte torgföra för ca 2000 år sedan. Det tog så mycket ”skruv” – att pyramidmaktens män runt Medelhavet, ca 300 år senare, hade uppenbara bekymmer – med att fortsatt ”fösa” sina då oregerliga undersåtar som får i skock.

Därav kyrkomötet i Nicea som ägde rum år 325. Bl a bibelboken skrevs då om till mer eller mindre oigenkännlighet = pyramidmaktens män återtog makten över sina fårskockar. Sen tog det fram till 1800-talet – innan bankirerna Rothschild fattade ”galoppen” – i vad Jesus hade torgfört ca år 30.


Dock… – Rothschilds hade ENBART agendan att sko sig själva på andras bekostnad = ”Rothschilds & Co vill äga världen plus 5% !” – och det har dom ju lyckats över hövan bra med. På den vägen är det i dags dato globalt sett.

Går det att ändra på det ?

Javisst… – att land för land ta Oss ur Rothschilds & Co ”strupgrepp” är lättare gjort än sagt. T ex Island har redan gjort det = ”Ett Island på väg” – och flera andra länder håller på med det.


den här länken finns det en uppskö av kunskapsutvidgande text med länkningar för den vetgirige – som i allt väsentligt bekräftar att det är lättare gjort än sagt – att ta Sverige ur den globala bankingligans finansiella ”strupgrepp”.

Om vilka som står för det det finansiella ”strupgreppet” på världen här (klicka på bilden för att få den i större format)


Kommer det finansiella ”strupgreppet” av världen att upphöra inom överskådligt tid ❓

Tja… – det är upp till Dig att medverka till det 🙄 – eller ge blanka fan i att medverka = mer och mer av: ”The Illuminati’s Secret Mind Control Operations-Dr. Rauni-Leena Luukanen-Kilde”. 😥


Google-översättning av texten under den här videon med Dr. Rauni-Leena Luukanen-Kilde:

Publicerades den 17 mars 2012

Dr Rauni-Leena Luukanen-Kilde diskuterar hur Illuminati & eliten dödar oss systematiskt med hemliga sinne-styrteknik uppfyller deras agenda för global avfolkning.

Hennes hypotes är att framtida marionettpresidenter – som inbjuds att närvara Bilderberg möten – har redan aningslöst programmerats för att möjliggöra bättre kontroll över dem – under hela deras valkampanj via denna teknik.

Jag såg nyligen den följande videon om Bill Clinton – när han i sin kampanj satt han vid ett skrivbord och tigger om fler intervjuer – efter en redan besvärlig och ansträngande dag. Kanske tror du att det var ädelt av honom – eller att han var en arbetsnarkoman.

Det var inte vad han frågade – utan det var hur han frågade. Han verkade vara i en hypnotisk trance – det var en konstig uttryck i ansiktet och hans tal var nästan som en robots. Detta tycks bekräfta Dr Rauni-Leena s misstankar om en hemlig tankekontrolls-agenda inom det politiska systemet – som hennes hypotes är som nämns ovan.

Från mobiltelefoner och deras basstationer till påverkan av människors frekvens från gatlyktor. Mikrovågsteknik förändrar liv överallt – så nämner Dr. Rauni-Leena en historia om en skola i Norge – där alla barn i en viss klass hade en mobiltelefon, sånär som på ett undantag. Han som var far till det barnet utan mobiltelefon – arbetade i en hög tjänst för den välkända telefontillverkaren jätten Nokia.

Wi folket kan inleda förändring. Det krävs bara enighet och en samlad insats för att föröka information såsom detta – för att skapa en större medvetenhet. Det behövs bara en ringa insats för att bränna ner en hel skog. Wi är 99% och de är bara1%.

– slut citat av den översatta texten.


Saga eller Sanning


OM NATIONALEKONOMI ÖVER POLITIKERNAS NIVÅ

En rik turist kom in på byns hotell, lade en tusenlapp på disken och bad om en nyckel för att titta på ett rum. Hotellägaren blev glad, tog tusenlappen och sprang till kötthandlaren och betalade sin skuld på tusen kronor.

Kötthandlaren sprang i sin tur till bonden och lämnade tusenlappen som han var skyldig. Bonden tog tusenlappen och sprang till mackägaren och betalade en skuld på disel.

Mackägaren blev glad och sprang till byns hora och betalade sin skuld på 1000 kr. Hon sprang i sin tur till hotellet, glad i hågen lade hon upp tusenlappen på disken och gjorde sig därmed skuldfri på hotellet.

Just då kom turisten ned, han var inte nöjd med rummet så han tog tillbaka tusenlappen som låg på disken och drog därifrån. Det blev stor glädje i byn, ingen hade tjänat några pengar men alla blev skuldfria.

– slut citat härifrån.


ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt, politiskt, som publik på dansbanor osv ?) = leva vällustigareeller

DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT ?

Annonser

69 Responses to LUFT ATT ANDAS OCH SUVERÄNA PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV – ELLER ?

 1. Anders skriver:

  ”Han som var far till det barnet utan mobiltelefon – arbetade i en hög tjänst för den välkända telefontillverkaren jätten Nokia.”

  Jadu – Steve Jobs som tog fram IPaden, hans barn fick INTE ha mobiltelefon eller IPad, bara pappersböcker.

 2. Josef Boberg skriver:

  Jo… – Anders – Steve Jobs var också en klok pappa = han såg till att hans barn ej skadades av trådlös teknik.

 3. Josef Boberg skriver:


  OM NEDDRAGNINGAR I LANDSTINGET I DALARNA

  Det följande är ett email – som jag har skickat den 3 juni 2015 till Landstinget i Dalarna på de följande emailadresserna;

  inga-lill.b.persson@ltdalarna.se, gunnar.barke@ltdalarna.se, lena-marie.olsson@ltdalarna.se, mursal.isa@ltdalarna.se, clas.jacobsson@ltdalarna.se, lena.reyier@centerpartiet.se, birgitta.sacredeus@ltdalarna.se, bo.brannstrom@ltdalarna.se, mork-amnelius@telia.com


  350 MILJONER FINNS ATT HÄMTA PÅ RIKSBANKEN ! ? !

  Hej,

  I en artikel i DT den 3 juni 2015 sägs: ”Landstingsstyrelsen ställer sig bakom sparpaketet på 350 miljoner.

  – Vi är tvungna till det. Vårdens kostym är för stor, säger landstingsrådet Ingalill Persson (S).” – slut citat härifrån.

  Jag tor ej alls på att vårdens kostym i Dalarna är för stor – för då skulle det ha varit brist på vårdtagare – och det är det ju ej – utan det rakt motsatta.


  Däremot så är det ju de facto brist på pengar i Landstingets budget. Det kan rättas till på två traditionella sätt;

  1. Spara 350 miljoner. Det innebär i sig att avskeda 500-700 anställda = arbetslösheten i Dalarna kommer att öka. Kostnaden för det kommer samhället som sådant ej ifrån – och den kan bli större än 350 miljoner. Sparlösningen innebär i sig också att ett oräknat antal patienter ej till fullo kommer att få den vård som dom efterfrågar = behöver

  2. Höja landstingsskatten. Det innebär i sig att medborgarna får gå till banken och till hög ränta låna motsvarande 350 miljoner – som i sig innebär att affärsbankerna får än mera ekonomisk = politisk makt.


  M a o är dessa två lösningar i grund och botten INGA lösningar egentligen – utan flyttar bara det grundläggande problemet brist på pengar i Landstinget kassa framåt. Det gör ju enbart ont värre senare. Det kan vem som av Oss av vanligt folk räkna ut med baken.

  Det går ej att lösa ett problem med samma tänkesätt som skapade problemet. Det är omöjligt.


  Mitt förslag blir därför att Landstinget skriver ett vänligt men bestämt brev till Riksdag och Regering – om att de nyttjar sin författningsenliga rätt att via Riksbanken nyproducera 350 miljoner – som ränte- och amorteringsbefriade sätts in på Landstingets konto = pengar som ej alls tas från den redan överbelastade statsbudgeten.

  Det kan bli ett lovvärt pilotprojekt för staten = medborgarna – för att ge landsting och kommuner en hjälpande hand när det ekonomiskt har ”kört ihop sig”.


  Att nyproducera pengar på detta sätt (som i detta fall skall öronmärks för att hålla sjukvården i Dalarna vid gott liv) – är inget nytt under himlen precis. Framförallt affärsbankerna gör exakt detsamma när dom beviljar lån sedan 1970-talet = det allt överskuggande mesta av lånesumman finns ej vid lånetillfället på banken – i form av inlåning och eget kapital – utan skapas ur tomma luften vid lånetillfället – genom knapptryckningar på tangentbordet till en dator.

  Dessa till allt överskuggande del luftpengar lånar sen banken ut till hög ränta och med 100 % återbetalningsplikt. Strålande affärsidé i o f s för bankerna – men en urusel affär för låntagarna. Hen har ju att betala ränta och lån med riktiga pengarna = pengar som efter skatt blir över på löneinkomsten.


  Som en konsekvens av att bankerna – av Riksdag och Regering – fick mandat att nyproducera pengar vid lån på ovanstående sätt på 1970-talet – så kom på 1980-talet som ett brev på posten – att det var nödvändigt att börja avveckla den svenska välfärden. På den vägen har det därefter varit – och ej minst är i dags dato.

  Vettigt eller fullständigt förryckt i ett av världens rikaste länder ? Jag tycker att det är hög tid för att sluta med att ENBART räkna pengar – till förmån för att räkna människor – som bevisligen far mer eller mindre illa av neddragningar inom den offentliga sektorn.


  M a o så kan det pågående scenariot ses som ett pyramidspel = banken som redan har mycket får mer och mer – och hen som lånar och som redan har det illa ekonomiskt – får det bara sämre och sämre. Det sägs att i Sverige är medborgarna bland de mest lånebelastade i hela världen.

  Det finns en grafik på LO-bloggen från 2011 – under rubriken: ”Ett Sverige med växande klyftor och girighet som ledstjärna” – som ovedersägligt åskådliggör att det har varit och är så sedan 1991 – att de sämst ställda får det sämre. Till det bör föras att efter 2011 så har det förhållandet blivit än värre.


  Sedan 1994 så har jag som privatperson forskat på det här med hur global- och nationalekonomi hänger ihop – och då särskilt sedan jag skaffade mig nätansluten dator 2006. Det handlar om åtskilliga tusentals timmar.

  En sammanfattning av allt detta nöjesarbete i det följande;


  OM HUR DEN S K MARKNADEN = PENGARNA VANSTYR VÄRLDEN I DAGS DATO – OCH OM HUR DET PER OMGÅENDE KAN RÄTTAS TILL !


  ”När en regering är beroende av bankirer för pengarna, är det bankirerna och inte ledarna för regeringen som kontrollerar situationen, eftersom den hand som ger är ovanför handen som tar. Pengar har inget fosterland, finansiärer är utan patriotism och utan anständighet. Deras enda syfte är vinst” – sagt av Napoleon Bonaparte 1815.


  Eländena i t ex Sverige hänger ju ihop med att Riksdagen ej nyttjar sin författningsenliga rätt att nyproducera pengar via Riksbanken till sina budgetunderskott. Nationalekonomi/pengar är verktyg för att uppnå politik med – och politik skall därför ej begränsas av budgetramar.

  Klarspråk på 1990-talet av professor Gunnar Adler Karlsson om sambanden mellan den finansiella sektorn, basinkomst, arbetslöshet mm finns här.

  Politiker utan pengar har helt enkelt ingen makt – för den makten finns idag hos den s k marknaden i form av affärsbankerna = ej alls i Riksdagen – oavsett vilket ”röra” som håller i ”styrspaken”.


  Som princip finns det INGET bekymmer i Sverige eller världen i stort – som i grund och botten ej är skapat av den s k marknaden = pengarna – som icke produktivt = samhällstärande används av de stora finansiella aktörerna.

  M a o så har finansiella och andra makthavare – lurat Oss att till att tro på att det skulle kunna finnas brist på pengar.

  Men allt som har en början har ett slut – och så länge som det finns Liv i Oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – så finns det hopp – som jag ser det = Det finns ALLTID en annorlunda framtid i sikte ! ! !


  NU ÄNTLIGEN ! ! !

  Publicerat den 2 april 2015 i Veckans Affärer:

  En radikal plan framtagen på uppdrag av Islands statsminister föreslår att landets affärsbanker fråntas rätten att skapa pengar vid lån. Istället ska centralbanken, och ytterst parlamentet, ensamt sköta penningskapandet.

  – slut citat härifrån.

  Blir Sverige land nummer två som gör lika dant ? ! ? – vid sidan av BRICS-länderna.


  NYTÄNKANDE OM GLOBAL- OCH NATIONALEKONOMI

  För lite pengar i cirkulation i samhället = för hög arbetslöshet (mer än ca 3 procent) = lågkonjunktur = helt onödigt slöseri med samhällsresurser. Sveriges öppna arbetslöshet är för närvarande ca 7 % + en eller annan procent dold.

  Av staten själv producerade ränte- och återbetalningsbefriade pengar i sammhällsmaskineriet kan ses som oljan i en motor. För mycket olja och motorn storknar (= superinflation och urholkat valutavärde). För lite olja i motorn och den skär (= för hög arbetslöshet – som ju i princip alla länder i världen lider av i dags dato). Lagom med olja i motorn och den går som smort (= låg eller ingen inflation alls, stabilt valutavärde och helt automatiskt en naturlig arbetslöshet på ca 3 procent).


  Det absolut snabbaste och effektivaste sättet för stater att öka mängden pengar i cirkulation = sänka arbetslösheten i samhället – är att höja ersättningarna till pensionärer, sjukförsäkrade, arbetslösa och socialbidragstagare.

  De allra flesta av dessa lever sedan mer än 20 år tillbaka i Sverige under en rimlig ekonomisk överlevnadsnivå – och kommer därför att tämligen omgående spendera inkomstförbättringarna.


  Tre procents höjning av ersättningarna till pensionärer, sjukförsäkrade, arbetslösa och socialbidragstagare kan uppskattas ge ca en procents lägre arbetslöshet inom ett år. Räntefria pengar för att finansiera detta produceras av Riksbanken på uppdrag från Riksdagen = räntefria pengar som aldrig behöver återbetalas.

  Kristallklart åskådliggjort med talande bilder här och här.


  Det finns INGEN risk för förhöjd inflation eller urholkat valutavärde i detta (klargörande blänkare om det här och här) – så länge som staten ifråga ej låter arbetslösheten gå under ca tre procent. Den öppna och dolda arbetslösheten i Sverige är i dags dato ca tre gånger större. Vettigt eller nationalekonomiskt vansinne ?

  Andemeningen i den svenska författningen är att det bara är staten själv som har rätt att via Riksbanken nyproducera pengar. Dock… – tack vare det av staten godkända Fractionalreserve banking-systemet på 1970-talet – så är det i dags dato istället affärsbankerna som i princip står för all nyproduktion av pengar = staten har i princip inget direkt inflytande över hur mycket pengar som nyproduceras – eller till vad de används.


  Fractional-reserve banking-systemet vidareutvecklades på sin tid av den globala bankingligan till sin egen förmån – av de 13 bankirfamiljerna som har styrt = vanstyrt världen sedan 1800-talet. Ledaren för den ligan är bankirfamiljen Rothschild.

  Den allt överskuggande delen av nyproduktionen av pengar går i dags dato till den gigantiska och icke produktiva = samhällstärande pyramidekonomiska finansiella sektorn – istället för till investeringar i infrastrukturen, varuproducerande företag, bostäder, ekonomisk och social välfärd för alla osv. Tack vare nätet så vet många i dags dato att det är så.


  I Sverige har Wi för närvarande åt hållet deflation och hög arbetslöshet. T ex Ryssland har för närvarande hög inflation och hög arbetslöshet. Det är exakt samma sjuka = den icke produktiva finansiella sektorn = den samhällstärande sektorn har ”stulit” pengarna – och det finns helt enkelt ej i tillräcklig omfattning pengar över för oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna.

  Finns det överhuvudtaget något enklare, säkrare och snabbare sätt för stater att rätta till det – än att höja ersättningarna till pensionärer, sjukförsäkrade, arbetslösa och socialbidrags-tagare ❓

  – slut citat härifrån.


  Med detta tackar jag för mig – och hoppas på att Landstingets styrelse kan ”tänka till ett varv till”.

  Med bästa hälsningar

  Josef Boberg

  Värestorpsvägen 28
  312 95 Laholm

  Tel.nr 0430-215 66


  På detta har jag ännu ej fått något svar.

 4. Josef Boberg skriver:


  INVANDRINGSKRISEN

  Det följande skickat till fi.registrator@regeringskansliet.se den 15 februari 2016 – f v b till finansminister Magdalena Andersson.

  Hej Magdalena Andersson,

  Grundorsaken till flyktingkrisen är krig – och krig kan stoppas.


  ALLA PÅGÅENDE KRIG I VÄRLDEN KAN STOPPAS FÖR GOTT INOM MAX TRE MÅNADER

  Överst på oligarkernas agenda står att i all oändlighet torgföra att det finns brist på pengar. Det har dom ju lyckats bra med – därför att brist på pengar kan nog sägas vara den allt överskuggande och världsomspännande ”religionen” i världen i dags dato. Såväl på individnivå som på nationsnivå osv.

  Men alla principer har undantag – och undantaget från brist på pengar är pengar till krig. Historiskt så har det aldrig varit något bekymmer med det – och än mindre är det så i dags dato.


  Varför ?

  Tja… – följer hen pengarnas väg så upptäcker hen att det är samma oligarker som sponsrar krig – som tillverkar vapen och ammunition – och tjänar multum med slantar på det.

  Alla pågående krig skulle avslutas inom max tre månader – ifall oligarker ej höll igång dem. T ex krigen i Mellanöstern – som kontinuerligt har pågått sedan 1940-talet.

  Kommer det att ske inom överskådlig tid ?


  Jag är om några månader halvvägs 150 år LivsErfaren – och kommer med en dåres envishet att så länge som jag fortfar att andas att torgföra att brist på pengar är en ren bluff – som bör förpassas dit där den hör hemma = soptippen. Jag har bl a ett blogginlägg om det som jag har namnat: ”LUFT ATT ANDAS OCH SUVERÄNA PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV !”

  Brist på pengar-tänket är helt enkelt grundorsaken till alla världens eländes eländen – som jag ser det.

  Det går ej att lösa ett problem med samma tänkesätt som skapade problemet. Det är omöjligt.

  Så dags snart för att släppa taget om den världsomspännande ”religionen” brist på pengar ?


  Med vänlig hälsning

  Josef Boberg

  Värestorpsvägen 28
  312 95 Laholm
  Tel.nr 0430-215 66  VIDAREBEFORDRAT MAIL TILL FINANSMINISTER MAGDALENA ANDERSSON DEN 15 JUNI 2015 FÖR KÄNNEDOM

  fi.registrator@regeringskansliet.se


  ———- Vidarebefordrat meddelande ———-
  Från: Josef Boberg
  Datum: Sun Jun 14 2015 23:17:32 GMT+0200 (CEST)
  Ämne: Den mörknande framtid är vår
  Till: anna.dahlberg@expressen.se

  Hej Anna,

  Läste just Din ledarartikel i Expressen – ”Den mörknande framtid är vår” – här http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/den-morknande-framtid-ar-var/

  Efter regn så kommer alltid sol, efter nattens mörker så kommer alltid en ny dags ljus osv. Svensk nationalekonomi har ”ballat ur” – det är till synes en kolsvart nationalekonomisk framtid som Sverige har.

  Det menar jag på fullt allvar är lögn och förbannad dikt – därför att;


  OM HUR DEN S K MARKNADEN = PENGARNA VANSTYR VÄRLDEN I DAGS DATO – OCH OM HUR DET PER OMGÅENDE KAN RÄTTAS TILL !


  ”När en regering är beroende av bankirer för pengarna, är det bankirerna och inte ledarna för regeringen som kontrollerar situationen, eftersom den hand som ger är ovanför handen som tar. Pengar har inget fosterland, finansiärer är utan patriotism och utan anständighet. Deras enda syfte är vinst” – sagt av Napoleon Bonaparte 1815.


  Det går ej att lösa ett problem med samma tänkesätt som skapade problemet. Det är omöjligt.


  Eländena i t ex Sverige hänger ju ihop med att Riksdagen ej nyttjar sin författningsenliga rätt att nyproducera pengar via Riksbanken till sina budgetunderskott – p g a nödvändiga infrastrukturinvesteringar, social välfärd osv. Nationalekonomi/pengar är verktyg för att uppnå politik med – och politik skall därför ej begränsas av budgetramar.

  Klarspråk på 1990-talet av professor Gunnar Adler Karlsson om sambanden mellan den finansiella sektorn, basinkomst, arbetslöshet mm


  Politiker utan pengar har helt enkelt ingen annan ”makt” – än att höja skatter och avgifter, underlåta att göra nödvändiga infrastrukturinvesteringar, sälja ut statens = medborgarnas tillgångar, låna pengar till hög ränta med återbetalningsplikt, och ej minst att minska på den sociala välfärden osv. Detta har nu ovedersägligt pågått i Sverige i en förskräckande samhällsraserande fart sedan början av 1990-talet. En graf som kristallklart för det i bevis finns här.

  Detta därför att den reella makten – finns i dags dato hos den s k marknaden i form av affärsbankerna. Bankerna står för det allt överskuggande mesta av nyproduktionen av pengar. Så den penningmakten finns ej alls i Riksdagen – oavsett vilket ”röra” som håller i ”styrspaken”. Det kan vem som – inklusive matematikkunniga barn – räkna ut med baken.

  Effekten av detta är bl a att medborgarna i Sverige bevisligen är ett av de mest banklån-belastade folken i världen i dags dato + att den svenska statskulden – om ca 140 000 kr per capita – är hög. Vettigt eller fullständigt förryckt – i ett av världens rikaste länder ?


  Som princip finns det INGET bekymmer i Sverige eller världen i stort – som i grund och botten ej är skapat av den s k marknaden = pengarna – som icke produktivt = samhällstärande används av de stora finansiella aktörerna.

  M a o så har finansiella och andra makthavare – lurat Oss att till att tro på att det skulle kunna finnas brist på pengar i statens budget – till nödvändiga infrastrukturinvesteringar, social välfärd osv.


  Det finns INGEN risk för inflation och urholkat penningvärde – i att staten själv nyproducerar pengar till nödvändiga infrastrukturinvesteringar, social välfärd osv – så länge som arbetslösheten ej understiger tre procent. Den svenska arbetslösheten är f n ca 8 % + en eller annan dold procent.

  Men allt som har en början har ett slut – och så länge som det finns Liv i Oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – så finns det hopp – som jag ser det = Det finns ALLTID en annorlunda framtid i sikte ! ! !


  NU ÄNTLIGEN ! ! ! 💡 🙄

  Publicerat den 2 april 2015 i Veckans Affärer:

  En radikal plan framtagen på uppdrag av Islands statsminister föreslår att landets affärsbanker fråntas rätten att skapa pengar vid lån. Istället ska centralbanken, och ytterst parlamentet, ensamt sköta penningskapandet.

  – slut citat härifrån.

  Blir Sverige land nummer två som gör lika dant ? ! ? – vid sidan av BRICS-länderna.


  NYTÄNKANDE OM GLOBAL- OCH NATIONALEKONOMI

  För lite pengar i cirkulation i samhället = för hög arbetslöshet (mer än ca 3 procent) = lågkonjunktur = helt onödigt slöseri med samhällsresurser. Sveriges öppna arbetslöshet är för närvarande ca 8 % + en eller annan procent dold.

  Av staten själv producerade ränte- och återbetalningsbefriade pengar i sammhällsmaskineriet kan ses som oljan i en motor. För mycket olja och motorn storknar (= superinflation och urholkat valutavärde). För lite olja i motorn och den skär (= för hög arbetslöshet – som ju i princip alla länder i världen lider av i dags dato). Lagom med olja i motorn och den går som smort (= låg eller ingen inflation alls, stabilt valutavärde och helt automatiskt en naturlig arbetslöshet på ca 3 procent).


  Det absolut snabbaste och effektivaste sättet för stater att öka mängden pengar i cirkulation = sänka arbetslösheten i samhället – är att höja ersättningarna till pensionärer, sjukförsäkrade, arbetslösa och socialbidragstagare.

  De allra flesta av dessa lever sedan mer än 20 år tillbaka i Sverige under en rimlig ekonomisk överlevnadsnivå – och kommer därför att tämligen omgående spendera inkomstförbättringarna.


  Tre procents höjning av ersättningarna till pensionärer, sjukförsäkrade, arbetslösa och socialbidragstagare kan uppskattas ge ca en procents lägre arbetslöshet inom ett år. Räntefria pengar för att finansiera detta produceras av Riksbanken på uppdrag från Riksdagen = räntefria pengar som aldrig behöver återbetalas.

  Kristallklart åskådliggjort med talande bilder här och här.


  Det finns INGEN risk för förhöjd inflation eller urholkat valutavärde i detta (klargörande blänkare om det här och här) – så länge som staten ifråga ej låter arbetslösheten gå under ca tre procent. Den öppna och dolda arbetslösheten i Sverige är i dags dato ca tre gånger större. Vettigt eller nationalekonomiskt vansinne ?

  Andemeningen i den svenska författningen är att det bara är staten själv som har rätt att via Riksbanken nyproducera pengar. Dock… – tack vare det av staten godkända Fractionalreserve banking-systemet på 1970-talet – så är det i dags dato istället affärsbankerna som i princip står för all nyproduktion av pengar = staten har i princip inget direkt inflytande över hur mycket pengar som nyproduceras – eller till vad de används.


  Fractional-reserve banking-systemet vidareutvecklades på sin tid av den globala bankingligan till sin egen förmån – av de 13 bankirfamiljerna som har styrt = vanstyrt världen sedan 1800-talet. Ledaren för den ligan är bankirfamiljen Rothschild.

  Den allt överskuggande delen av nyproduktionen av pengar går i dags dato till den gigantiska och icke produktiva = samhällstärande pyramidekonomiska finansiella sektorn – istället för till investeringar i infrastrukturen, varuproducerande företag, bostäder, ekonomisk och social välfärd för alla osv. Tack vare nätet så vet många i dags dato att det är så.


  I Sverige har Wi för närvarande åt hållet deflation och hög arbetslöshet. T ex Ryssland har för närvarande hög inflation och hög arbetslöshet. Det är exakt samma sjuka = den icke produktiva finansiella sektorn = den samhällstärande sektorn har ”stulit” pengarna – och det finns helt enkelt ej i tillräcklig omfattning pengar över för oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna.

  Finns det överhuvudtaget något enklare, säkrare och snabbare sätt för stater att rätta till det – än att höja ersättningarna till pensionärer, sjukförsäkrade, arbetslösa och socialbidrags-tagare ❓

  – slut citat härifrån.


  SANNA SANNINGAR OM WÅRA MÖJLIGHETER I DAGS DATO ! ? !

  Det är dags nu. Att vi som samhälle och värld överger det ekonomiska system vi har skapat. Det ekonomiska systemet begränsar vår utveckling och håller oss tillbaka. Resurserna går inte dit behoven (människorna) finns utan dit pengarna finns. Vilket inte bara är inhumant utan direkt korkat.

  Vi har som mänsklighet all kunskap vi behöver. Tekniken har befriat oss. Vi har tillgång till fri energi om vi vill. Det finns oändligt många tjänster som är digitaliserade och inte behöver kosta någonting.

  Det är dags att vi släpper tanken om att allting behöver kosta och att vi behöver pengar för att överleva. Den begränsade tankeformen håller oss kvar i ett förlegat paradigm – som vi skulle ha kunnat lämna för länge sedan, och den håller människor kvar i ett fullkomligt onödigt lidande.

  – slut citat av Sanna Nova Emilia härifrån.

  Det hela plankat på min blogg här https://josefboberg.wordpress.com/2015/02/17/luft-att-andas-och-pengar-att-bruka-finns-det-i-overflod-av/


  Tänkvärt ?

  Med bästa hälsning

  Josef Boberg

  Tel.nr 0430-215 66


  På detta har jag ännu ej fått något svar – vare sig från Anna Dahlberg, Expressen – eller från finansminister Magdalena Andersson.

 5. kao skriver:

  OJ! Detta superlånga inlägg tar evigheter att läsa, så jag har skummat igenom det, tills vidare.

  Det som imponerar mest på mej är Islands hållning till bankerna, men att inbilla sej att Sverige skulle gå samma väg är nog tyvärr en utopi. Våra politiker är alldeles för rädda och tubbade av den reela makten för att ens våga yttra sej i såna termer. Tråkigt nog.

  Island har redan haft en svår ekonomisk kris (förorsakad av bankerna, givetvis). De är också tuffa nog att visa vägen för en förändring.
  ————
  Ska kolla dina videos i inlägget ikväll.

  MVH
  Kao

 6. Josef Boberg skriver:

  Hej Kao – och tack för Din goa kommentar !

  Jo… – jag håller med om att inlägget är långt. Det hänger samman med att jag började studera ämnet global- och nationalekonomi ca 1996 – och har lagt ned åtskilliga tusentals timmar på det sedan dess. Framförallt sedan jag blev nätmedborgare vid min pensionering 2006.

  Inlägget är mitt konsensus – som dels innehåller historiken – men som framförallt pekar på föreliggande möjligheter för nationer att tämligen omgående ta sig ur skuldfällan – som den globala bankmaffian har gillrat för alla världens nationer.

  Men allt som har en början har ett slut = ingenting är ”hugget i sten” – och om slutet = början till något nytt för suveräna stater – avseende för framtiden hållbara nationalekonomier i blogginlägget ovan: ”LUFT ATT ANDAS OCH SUVERÄNA PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV !”

  Blogginlägget är en form av ”mitt testamente” om det här med global- och nationalekonomi – som vem som får använda hur som – och utan att vara sig fråga mig eller ange mig som källa.

  Som drygt 74 år LivsErfaren – så hoppas jag innerligt på att många länder kommer att göra som Island är på väg att göra – innan jag ställer mina tofflor för gott.

  ”En radikal plan framtagen på uppdrag av Islands statsminister föreslår att landets affärsbanker fråntas rätten att skapa pengar vid lån. Istället ska centralbanken, och ytterst parlamentet, ensamt sköta penningskapandet.”

  – slut citat härifrån.

  ”Det Gäller Livet !” // Josef

 7. Hej Josef,

  Är ingen nationalekonom eller så, men har en liten ide som jag funderat över; skulle följande modifierade version av BitCoin kunna fungera?

  Teorin går så här;

  BitCoin fungerar inte då den endast kan öka i värde (eftersom de 1 – finns i begränsad upplaga och 2 – det är möjligt att förstöra BitCoins). De värdeminskningar vi har sett hittills har minskat pga spekulationsbubblor, men värdet på valutan i sig har bara ökat (från $3 till $300 på bara ett par år). Värdet på valutan kommer också fortsätta att öka.

  En valuta är dock inte bättre eller sämre än dess marknad (dvs de varor och tjänster som använder sig av valutan). Utväxlas det mycket så skall också färre pengar tryckas. Byts det mindre bör mer pengar tryckas (detta för att uppmuntra till investeringar enl klassisk inflationsteori).

  BitCoin kan således inte vara ett hållbart system för detta av den enkla anledningen att inflationen inte kan kontrolleras. MEN…

  Låt oss nu skapa en annan valuta, InflateCoin (IFC), härledd från BTC. Den kommer ha alla egenskaper BTC har, men med en viktig skillnad; ingen begränsning i hur många pengar som skapas.

  IFC fungerar istället som så, att byts det mycket IFC så sänks antalet nya IFCs. Byts det lite IFCs så ökar antalet nya IFCs. Så säg att ”normalfallet” är att det skapas 0.5% av IFCs samlade penningbas varje år, dvs, säg att 5 miljoner IFCs existerar från början. Året därefter tillkommer 0.5% IFCs till den totala poolen dvs 0.5% inflation.

  Hur styrs denna inflation? Jo, genom ett framräknat värde. Låt oss säga att för ”normal” inflation (0.5%) så måste ett visst antal IFCs bytas (säg, 300% av poolen) under sagda period. Detta betyder att 5M IFCs har bytt ägare i snitt 3 ggr var (e.g. 15M totalt i IFC-transaktioner) får ett ”normalvärde”.

  Har det bytts mer pengar än så, så vill vi bromsa utvecklingen (så 300% (15M) men det byttes 600% (60M), då vill vi ha lägre inflation (0.25%)). Har det bytts mindre pengar (150% (7.5M) av 300% (15M)) så ökar inflationen till det dubbla (1%).

  Naturligtvist är alla dessa satser tagna ur luften, och behöver antagligen justeras. Det jag är intresserad av är din syn på ett sådant system. 🙂

 8. Josef Bobergj skriver:

  Hej Per – och tack så mycket för Din kommentar.

  Jag är ej så hemma på det här med BitCoin si eller så – men för mig synes det vara en omväg till en sund global- och nationalekonomi näraliggande sett. Måhända över längre tid sett, kanske…

  Jag tycker att Island är mera rätt på det:

  En radikal plan framtagen på uppdrag av Islands statsminister föreslår att landets affärsbanker fråntas rätten att skapa pengar vid lån. Istället ska centralbanken, och ytterst parlamentet, ensamt sköta penningskapandet.

  – slut citat härifrån.


  Med andra ord uttryckt:

  Centralbanken (= Riksbanken i Sverige) producerar alla nya pengar i ett Suveränt Penningsystem. Men bara så mycket att inflationen hålls stabil. Dvs så mycket som ekonomin växer. De flesta digitala pengar cirkulerar i oändlighet som oförstörbara symboler för ett värde och behöver inte nyproduceras. Om ekonomin krymper måste Centralbanken dra in pengar.

  – slut citat härifrån.

  En talande bild på hur bankerna då kommer att fungera finns här – och en dito för hur statens budgetunderskott via Riksbanken regleras här.

  En sevärd video om hur att rädda Sverige nationalekonomiskt här

  Vad tror Du ?

 9. eskil skriver:

  ” LUFT ATT ANDAS OCH SUVERÄNA PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV”

  Rubriken är inte genomtänkt.
  Det finns i dag inga suveräna pengar als, papperspengar är det som finns.
  Resten är kreditpengar.

  Suveräna pengar kan tillverkas i överflöd ja, för det är bara pengar som inte är något annat än ett betalningsmedel, det fodras inget guld för att tillverka suveräna pengar.

 10. Josef Boberg skriver:

  Hej Eskil – och tack så mycket för Din kommentar.


  SUVERÄNA PENGAR TÄCKER STATERS BUDGETUNDERSKOTT

  = inget behov för att höja skatter och avgifter, underlåta att göra nödvändiga infrastrukturinvesteringar, sälja ut statens = medborgarnas tillgångar, låna pengar till hög ränta med återbetalningsplikt, och ej minst, att minska på den sociala välfärden osv – för att få balans i statsbudgeten.

  Det nuvarande, sedan början av 1800-talet, rådande ekonomiska tänkandet och agerandet ÄR hopplöst föråldrat. Men allt som har en början har ett slut = ingenting är ”hugget i sten” – och om slutet = början till något nytt för stater – avseende för framtiden hållbara nationalekonomier osv med Suveräna Pengar = suveränitet för nationer i det följande;

  Suveräna Pengar är elektroniska pengar som ges ut av staten via Riksbanken till staten – för att täcka budgetunderskott med – p g a nödvändiga infrastrukturinvesteringar, social välfärd osv – och som inte är förbundna med krav på ränta eller återbetalning

  – slut citat från blogginlägget.


  Att sen bl a Sverige underlåter att bruka sin författningsenliga rätt att finansiera sina budgetunderskott med Suveräna Pengar – innebär ju ej alls att det finns någon brist på Suveräna Pengar.

  Så jag tycker – i det perspektivet sett – att rubriken är väl genomtänkt.

 11. eskil skriver:

  Förstår nya läsare rubriken?
  Jag tror att den lätt kan missförstås och feltolkas.
  Jag vet vad suveräna pengar är men blev fundersam på vad du egentligen menade.

  ”innebär ju ej alls att det finns någon brist på Suveräna Pengar.”
  nutid och framtid?
  Nu finns inga suveräna pengar.
  Säger inte att du har fel bara att det kan missförstås.

  Ur ditt perspektiv är rubriken bra men dom som saknar kunskap kan inte förstå rubriken.

  Suveräna pengar kan det aldrig bli brist på för pengarna kan tillverkas efter ekonomins behov av pengar.
  fiatpengar är bra, guldpengar är skit.

 12. Josef Boberg skriver:

  Jo… – Eskil – visst kan rubriken missförstås – men jag tror mera på att den kan väcka intresse.

  Dom allra flesta har ej en susning om vad Suveräna Pengar är – och blir dom av rubriksättningen intresserade av att ta reda på det i blogginlägget – så kan ju polletten Suveräna Pengar ”gå hem” hos läsarna.

  Ifall ej – så har jag i vart fall försökt – och vad mera kan begäras av mig ?

 13. eskil skriver:

  Folk fattar inte och då läser dom inte.
  Jag förstod inte ens vad du menade med rubriken och då kan jag alt du skrev om.

  Det hjälper inte att ha rätt man måste skriva så dom okunniga förstår.

 14. Josef Boberg skriver:

  Eskil – vart vill Du komma ?

 15. eskil skriver:

  Rubriken är inte bra.

 16. Josef Boberg skriver:

  OK – Eskil – inget är hugget i sten på min blogg – så jag skall ta mig en funderare på att Du tycker att rubriken ej är bra.

  Själv tycker jag att rubriken nu är mycket bättre än den jag hade från början = ”LUFT ATT ANDAS OCH PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV !”

  Det var ju en ren lögn – därför att pengar fanns och finns det hart när inga alls av – utan bara ”lånta fjädrar” – som produceras av affärsbankerna ur tomma intet.

 17. eskil skriver:

  ”LUFT ATT ANDAS OCH PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV !”

  Det tolkar jag som att det finns för mycket pengar.
  men det finns inte några suveräna pengar.

  Skuldsedlar i överflöd men inga vi äger.
  Något i stil med det.

  LUFT ATT ANDAS OCH Skuldsedlar i överflöd men inga vi äger.

  Vi äger inga pengar för alla pengar är en skuld till baken, banken äger pengarna.
  Banken äger alla pengar och vi får bara låna dom mot ränta.

  Rubriken måste vara väldigt bra för att locka läsare.

  Skuldsedlar skapas på samma sätt som fiatpengar låt vara.
  Det är ingen brist på skuldsedlar men pengar vi äger finns inte.

  ”Det var ju en ren lögn – därför att pengar fanns och finns det hart när inga alls av – utan bara ”lånta fjädrar” – som produceras av affärsbankerna ur tomma intet”
  Därför tog jag dig inte på allvar förut, nu förstår jag det var ett fel i den gamla rubriken

 18. Josef Boberg skriver:

  Jo… – Eskil – jag är i stort överens med Dig.

  Om den historiska bakgrunden här

 19. eskil skriver:

  ”LUFT ATT ANDAS OCH SUVERÄNA PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV”
  Var finns dom suveräna pengarna ?
  Folk tror att det finns pengar när du skriver så.
  Det finns inte en suverän krona.

 20. Josef Boberg skriver:

  Eskil – tack så mycket för Din kommentar – och den är lätt att besvara.

  I o f s så har Du rätt i att Suveräna Pengar än så länge lyser med sin frånvaro i statsbudgeten – men det är ju inget hinder för att staten imorgon börjar nyttja sin författningsenliga rätt att tillföra Suveräna Pengar. I den meningen finns det ett överflöd av Suveräna Pengar samma dag detta sker.


  SUVERÄNA PENGAR TÄCKER STATERS BUDGETUNDERSKOTT

  = inget behov för att höja skatter och avgifter, underlåta att göra nödvändiga infrastrukturinvesteringar, sälja ut statens = medborgarnas tillgångar, låna pengar till hög ränta med återbetalningsplikt, och ej minst, att minska på den sociala välfärden osv – för att få balans i statsbudgeten.


  Eländena i t ex Sverige hänger ju ihop med att Riksdagen ej nyttjar sin författningsenliga rätt att nyproducera Suveräna Pengar via Riksbanken till sina budgetunderskott – p g a nödvändiga infrastrukturinvesteringar, social välfärd osv. Nationalekonomi/Suveräna Pengar är verktyg för att uppnå politik med – och politik skall därför ej begränsas av budgetramar.


  Politiker utan Suveräna Pengar har helt enkelt ingen annan ”makt” – än att höja skatter och avgifter, underlåta att göra nödvändiga infrastrukturinvesteringar, sälja ut statens = medborgarnas tillgångar, låna pengar till hög ränta med återbetalningsplikt, och ej minst att minska på den sociala välfärden osv. Detta har nu ovedersägligt pågått i Sverige i en förskräckande samhällsraserande fart sedan början av 1990-talet. En graf som kristallklart för det i bevis finns här.

  Detta därför att den reella makten – finns i dags dato hos den s k marknaden i form av affärsbankerna. Bankerna står för det allt överskuggande mesta av nyproduktionen av pengar. Så den penningmakten finns ej alls i Riksdagen – oavsett vilket ”röra” som håller i ”styrspaken”. Det kan vem som – inklusive matematikkunniga barn – räkna ut med baken.


  Effekten av detta är bl a att medborgarna i Sverige bevisligen är ett av de mest banklån-belastade folken i världen i dags dato + att den svenska statskulden – om ca 140 000 kr per capita – är hög.

  Vettigt eller fullständigt förryckt – i ett av världens rikaste länder ?

  Vill Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i Sverige ha det så ”i evigheter amen” ? ? ?

 21. eskil skriver:

  krediter finns det i överflöd men pengar vi äger finns det inget överflöd av.
  Rubriken måste ändras.
  Bankerna skapar pengar och riksbanken spar inga pengar

 22. Josef Boberg skriver:

  Eskil – vänligen läs mitt föregående svar.

  Sen är det så att på min blogg är det jag som enväldigt bestämmer rubriksättning osv. Det har Du att finna Dig i.

 23. eskil skriver:

  LUFT ATT ANDAS OCH SUVERÄNA PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV

  Folk som inte vet något om ekonomi läser inte din blogg dom ser en konspirationsteori.
  Jag tror inte att rubriken är bra.
  Sen får du göra vad du vill, jag säger bara min synpunkt.
  OBS jag har inte kritiserat dig eller det du skriver, jag har bara svårt med rubriken.
  .
  Jag läste inte din blogg förut såg rubriken och stängde sidan

 24. Josef Boberg skriver:

  Var och en gör som hen vill – inklusive undertecknad.

  Ha det gott ! // Josef

 25. anniedelewon skriver:

  Sv: Vi har också förstått detta. Så pappa äter lchf. Tyvärr är det obotligt.

 26. Josef Boberg skriver:

  OK – Annie – men läkare kan ju ha fel.

  En rågad tesked potatismjöl – utrört i ca 0,5 dl kallt vatten – före varje måltid – kan bidra till att hålla blodsockernivån på en jämn låg normal nivå – så att cancercellerna får svårt för att överleva.

  Att överhuvudtaget ej alls använda mobiltelefonen – kan vara ett gott tips också – därför att: ”MOBIL-IT-SMOG = STRESS = HJÄRNSJUKDOMAR”.

 27. Josef Boberg skriver:


  INVANDRINGSKRISEN

  Det följande skickat den 15/2-2016 till socialdemokraterna@riksdagen.se, info@moderat.se, info@liberalerna.se, info@mp.se, info@kristdemokraterna.se, info@centerpartiet.se, info@vansterpartiet.se och info@sverigedemokraterna.se – f v b till respektive partis ledamöter i Riksdagen.


  Hej,

  Grundorsaken till flyktingkrisen är krig – och krig kan stoppas.

  ALLA PÅGÅENDE KRIG I VÄRLDEN KAN STOPPAS FÖR GOTT INOM MAX TRE MÅNADER

  Överst på oligarkernas agenda står att i all oändlighet torgföra att det finns brist på pengar. Det har dom ju lyckats bra med – därför att brist på pengar kan nog sägas vara den allt överskuggande och världsomspännande ”religionen” i världen i dags dato. Såväl på individnivå som på nationsnivå osv.

  Men alla principer har undantag – och undantaget från brist på pengar är pengar till krig. Historiskt så har det aldrig varit något bekymmer med det – och än mindre är det så i dags dato.


  Varför ?

  Tja… – följer hen pengarnas väg så upptäcker hen att det är samma oligarker som sponsrar krig – som tillverkar vapen och ammunition till båda sidorna i alla krig – och tjänar multum med slantar på det.

  Alla pågående krig skulle avslutas inom max tre månader – ifall oligarker ej höll igång dem. T ex krigen i Mellanöstern – som kontinuerligt har pågått sedan 1940-talet.

  Kommer det att ske inom överskådlig tid ?


  Jag är om några månader halvvägs 150 år LivsErfaren – och kommer med en dåres envishet att så länge som jag fortfar att andas att torgföra att brist på pengar är en ren bluff – som bör förpassas dit där den hör hemma = soptippen. Jag har bl a ett blogginlägg om det som jag har namnat: ”LUFT ATT ANDAS OCH SUVERÄNA PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV !”

  Brist på pengar-tänket är helt enkelt grundorsaken till alla världens eländes eländen – som jag ser det.

  Det går ej att lösa ett problem med samma tänkesätt som skapade problemet. Det är omöjligt.

  Så dags snart för att släppa taget om den världsomspännande ”religionen” brist på pengar ?


  Med vänlig hälsning

  Josef Boberg

  Värestorpsvägen 28
  312 95 Laholm
  Tel.nr 0430-215 66


  Centerpartiet svarade 17/2-2016 med det följande:

  Hej!

  Tack för synpunkterna! Ja, det är både så enkelt och så svårt!

  Jag ska se till att ditt brev förmedlas vidare enligt önskemål.

  Vänligen,

  Inger Fredriksson

  Centerpartiets Riksorganisation
  http://www.centerpartiet.se | centerpartiet@centerpartiet.se


  Det besvarade jag den 1 mars 2016 med:

  Inger – tack så mycket.

  Ha det bäst ! // Josef

  I övrigt har jag ännu ej fått några svar på mina email.  Det följande är skickat som email till Riksdagen den 1 oktober 2015 – riksdagsinformation@riksdagen.se – f v b till riksdagsledamöterna.


  Återför makten över nyproduktionen av pengar till Riksdagen


  SUVERÄNA PENGAR TÄCKER STATENS BUDGETUNDERSKOTT

  = inget behov för att höja skatter och avgifter, underlåta att göra nödvändiga infrastrukturinvesteringar, sälja ut statens = medborgarnas tillgångar, låna pengar till hög ränta med återbetalningsplikt, och ej minst, att minska på den sociala välfärden osv – för att få balans i statsbudgeten.

  Suveräna Pengar är elektroniska pengar som rekvireras av Riksdagen från Riksbanken till staten – för att täcka budgetunderskott med – p g a nödvändiga investeringar i infrastrukturen, social välfärd osv – och som inte är förbundna med krav på ränta eller återbetalning.


  Lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank i dess lydelse den 1 januari 2015, 8 Kap, 1§:

  ”Riksbanken får inte bevilja kredit till eller förvärva skuldförbindelse direkt från staten, annat offentligt organ eller institution inom Europeiska unionen”

  = Det finns inget hinder i Riksbankslagen för Riksbanken att mot rekvisition från Riksdagen nyproducera pengar till staten = medborgarna – till budgetunderskott p g a nödvändiga infrastruk-turinvesteringar, social välfärd osv.


  Politiker utan Suveräna Pengar har helt enkelt ingen annan ”makt” – än att höja skatter och avgifter, underlåta att göra nödvändiga infrastrukturinvesteringar, sälja ut statens = medborgarnas tillgångar, låna pengar till hög ränta med återbetalningsplikt, och ej minst att minska på den sociala välfärden osv. Detta har nu ovedersägligt pågått i Sverige i en förskräckande samhälls-raserande fart sedan början av 1990-talet. En graf som kristallklart för det i bevis finns här http://212.247.9.120/loblog/?p=4610

  Det är ej rimligt att detta får fortgå i Sverige – som är ett av världens rikaste länder.


  Mera ingående i sak om detta på min blogg under rubriken: ”LUFT ATT ANDAS OCH SUVERÄNA PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV !”

  Med vänlig hälsning

  Josef Boberg

  Värestorpsvägen 28
  312 95 Laholm

  Tel.nr 0430-21566


  Konsensus:
  Det går ej att lösa ett problem med samma tänkesätt som skapade problemet. Det är omöjligt.


  Efter några minuter så fick jag det följande svaret:

  Hej,

  Tack för ditt brev!

  Vi som arbetar på riksdagsinformation ska ge opartisk och neutral information om riksdagens arbete och beslut. Därför kan vi inte ge kommentarer eller vidarebefordra ditt brev till riksdagens ledamöter. Däremot hjälper vi gärna till med kontaktuppgifter till ledamöterna, så du själv kan kontakta dem direkt med dina synpunkter.

  Här är kontaktuppgifter till ledamöterna och partierna i riksdagen: http://www.riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/

  Med vänlig hälsning

  Sara Andersson
  Informationsenheten
  Riksdagsförvaltningen
  100 12 Stockholm
  Telefon: 020-349 000
  Fax: 08-786 59 27


  Men skam den som ger sig – så därför skickade jag det ovanstående mejlet till socialdemokraterna@riksdagen.se, info@moderat.se, info@folkpartiet.se, info@mp.se, info@kristdemokraterna.se, info@centerpartiet.se, info@vansterpartiet.se och info@sverigedemokraterna.se (6/11-15).


  Centerpartiet centerpartiet@centerpartiet.se svarade den 2 oktober 2015 med:

  Hej!

  Tack för informationen!

  Vänligen,

  Inger Fredriksson

  Centerpartiets Riksorganisation
  http://www.centerpartiet.se | centerpartiet@centerpartiet.se


  Kristdemokraterna brev.svar@kristdemokraterna.se svarade den 2 oktober 2015 med:

  Bäste Josef!

  Tack för ditt mail.

  Jag skriver enbart kort för att nämna att Kristdemokraterna har tagit del av ditt mejl och dina tankar.

  Vi önskar dig en trevlig helg!

  Vänliga hälsningar

  Kristdemokraterna

  Påverka samhällsutvecklingen, bli medlem:
  http://www.kristdemokraterna.se/Engagera-Dig/blimedlem/

  Följ oss på Facebook https://www.facebook.com/Kristdemokraterna
  Följ oss på Twitter https://twitter.com/kdriks


  Miljöpartiet info@mp.se svarade den 7 oktober 2015 med:

  Hej Josef,

  Tack för ditt mejl och för ditt förslag!

  Vänliga hälsningar
  Caroline
  _______________________
  MILJÖPARTIET DE GRÖNA

  info@mp.se
  http://www.mp.se
  _____________________________________________________
  De gröna förändrar Sverige. Dags för en varmare politik. – mp.se


  I övrigt så har jag än så länge ej fått några svar.

 28. castoropollux skriver:

  ”No man Is an Island” Except the one and only Island, Island that the Banksters NOW want to isolate and go away.

  Enastående bra inlägg om vår ekonomiska dödssnaras tackel och ruttna rep.

  Arbetarklassen har alltid bekämpats med arbetslöshet.. Om vi glömt det så påminner EU om vårt korta minne..

 29. Josef Boberg skriver:

  Tack så mycket för Din bekräftande kommentar.

  Jo… – Island har ju kommit på knepet att ”blåsa” oligarkerna.


  Rekordlåg arbetslöshet efter att Island lät bankerna falla

  Island redovisar i dag en arbetslöshetssiffra på drygt 4 procent och vissa bedömare menar att målet på 2 procent är fullt realistiskt.

  Detta står i stark kontrast till övriga Europa där medeltalet på arbetslösheten ligger kring 12 procent, och i vissa länder (som Spanien och Grekland) där mer än 25 procent av befolkningen arbetslös.


  – Bankernas skulder är inte allmänhetens skulder och kommer aldrig att bli det, säger Islands nuvarande premiärminister Sigmundur D. Gunnlaugsson till FP. Och även om situationen är bättre här än i många andra europeiska länder är en arbetslöshet på över 4 procent något vi inte vill ha.

  När Islands regering vägrade att rädda bankerna och deras kunder fick de själva ta smällen av sina misslyckade spekulationer – på närmare 85 miljarder dollar.

  Att den isländska staten inte använde statskassan (i en ekonomi med ett BNP på bara 14 miljarder USD) gav dem möjligheten att istället spendera större delen av sina tillgångar i ett brett stödprogram man kallar “Welfare”.


  Det syftade bland annat till att hjälpa enskilda personer som hamnat i trångmål när banklånen på husen översteg de kraschade husvärderingarna. Staten spenderar årligen hela 43 procent på “Welfare”, en siffra som visserligen hållit sig ganska konstant sedan innan krisen.

  Utöver redan existerande åtgärder införde Island nyligen ytterligare ett åtgärdspaket: runt 7 procent av landets BNP ska nu fördelas specifikt till att ge hushåll lättnader i sina bostadslån.

  – slut citat härifrån.


  Kan det bli enklare än så, för vilket land som, att under ordnade former fixa till en låg arbetslöshet och balans i statsbudgeten ?

  Kan en nation överhuvudtaget ha en god nationell ekonomi – ifall först av allt ej medborgarna har det ?

 30. castoropollux skriver:

  Hemska tanke, Folkstyre! Som det sas i Public Service.

  Fast nog är det tydligt att syftet är något helt annat med vår skrala ekonomi.. och att rikedomen inte blir vår trygghet och framtid. Vad ska man med ett lyckligt folk fullt av framtidsutsikter till, när krig är så lönsamt.. Ett Alfa o Omega ur världsherraväldets perspektiv. Vi borde ju lyfta blicken längre bort än arbeta på vår undergång eller andras.

 31. Josef Boberg skriver:

  ”Vi borde ju lyfta blicken längre bort än arbeta på vår undergång eller andras.”

  Jo… – och det gör bl a Du och jag – och vad mera kan begäras av Oss ?

 32. castoropollux skriver:

  Exakt, men varför stirrar folk sig blinda på så fel saker? Den korta näsan är inget bra riktverktyg! Kanske Nesan borde vara dess korrekta namn, för sin konsekventa diskurs att dra sina bärare vid..

  Jag kan ju säga som inbiten men makligt hälsosam att mina lokala framgångar om än i hälsa, byggande, odlande, ekologisk mat, bilreparerande, trots framlagda i saklighet och engagemang betraktas som strunt. ”Damed if you do, damned if you dont”

  ”Life Of Brian” klarlägger det hela. De som mår dåligt har inget att klaga på längre.. Det är ju inga slutsatser dragna annat än med facit i hand. Att ha en tro är något av det värsta som finns det också..??

  Det där med härkomst ursprung behöver alls inte vara etnicitet. En person som jag, f.d. iofs lätt missbrukare men dessvärre svårt drabbad av psykisk sjukdom stod lågt i kurs trots att livet vänt för mig på ett sätt jag allra minst kunde föreställa mig. Jag hade inga föreställningar om mitt liv iaf. Idag är det vården som står där med kalla handen och föraktet, medan de påstår att jag sitter fast i det gamla.. De tål heller inte att andra lyckas eller får bättre hjälp annorstädes… Folks om som inte tror på förändring, in eller utvärtes heller måste ju också hata det… 😦

  Nu avtecknar sig jyckarna i fjärran, avhunden o misshunden… Vilks har lyckats med det ingen brukar bli, profet i sitt eget land.

 33. Josef Boberg skriver:

  Jag tycker att Du är på god väg att bli Vilks nummer två ! 🙄

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Lars_Vilks

 34. castoropollux skriver:

  Streckgubbar och Streckhundar är inget för mig. 😦 En värd ska ha kött på benen, precis som en omvärld behöver det.

  Usch Ja. Det är jobbigt i blåsvädret när man gått och lyckats besegra så mycket som är stört omöjligt. Det är hemskt och djävulskt elakt att vara betydligt bättre än sitt rykte.. 🙂

  Tyvärr är jag blott profet i mina odlingsland https://sites.google.com/site/nennesplace/Home/a-green-world?pli=1 No King of the road!

  En mycket intressant sajt Du har. Om tiden bloggandet, kommenterandet bara räckte till, men den mörka årstiden ger iaf fler tillfällen till förkovran.. 🙂

 35. Josef Boberg skriver:

  Jo… – var sak har sin tid och sin plats.

  Din blogg går ej av för hackor heller – som jag ser det.

  Wi knegar på – så får Wi se vad som händer.

  Ifall Wi spottar på en sten tillräckligt länge och ofta – så blir den blöt till slut ! 🙄

 36. Josef Boberg skriver:

  Tack – Martin – och God fortsättning !

  önskar Josef

 37. Anders skriver:

  Hej Josef!

  Du nämner ”Fractional Reserve Banking” i din blogg och jag vill bara förtydliga att denna osunda finansiella verksamhet numera är överspelad av en ännu osundare finansiell verksamhet.

  Affärsbankerna kan numera, helt lagligt, öka penningmängden (skuldmängden) i godtyckligt mycket utan någon som helst koppling till anskaffningskostnaderna för de underliggande säkerheter (där fastigheter utgör den helt dominerande andelen) som är upptagna i pantbreven. Den enorma risken med och de extremt samhällsdestruktiva följderna av ett sådant finansiellt system finns det massor av exempel på i vår omvärld.

  Allt detta har skett och sker mitt framför ögonen på de ansvariga i Riksbanken, Riksgälden, Riksdagen, Finansutskottet, Finansdepartementet, Finansinspektionen, Finanskriskommittén och Finansiella stabilitetsrådet samt Finansministern, Finansmarknadsministern och Bostadsministern.

  Att förklaringen skulle vara ren okunskap hos alla dessa (utom möjligtvis Riksbankschefen Stefan Ingves) är inte trovärdigt – speciellt inte när det är ett faktum att det finns en minoritet som har nytta av och vet hur man skaffar sig obscent stora fördelar och (ekonomisk) makt med hjälp av marknadsprisbubblor med åtföljande marknadspriskollapser.

  Jag hoppas att vi kan hjälpas åt att både öka medvetenheten om denna absurda misshushållning och att lösa problemet med demokratiska medel.

  Hälsningar
  Anders

 38. Josef Boberg skriver:

  Hej Anders – och tack så mycket för Din kommentar !

  ”Jag hoppas att vi kan hjälpas åt att både öka medvetenheten om denna absurda misshushållning och att lösa problemet med demokratiska medel.”

  Det hoppas jag också innerligt på – och så länge som det finns Liv i Oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens länder – så finns det hopp – därför att allt som har en början har ett slut.

  Bl a därför att Wi av vanligt folk är ju så ”oändligt” många fler än oligarkerna http://www.thewatcherfiles.com/bloodlines/index.htm och deras medlöpare https://sv.wikipedia.org/wiki/Medl%C3%B6pare som missleder Oss är.

  God fortsättning av 2016 !

  önskar Josef

  PS. ”Det Gäller Livet !”

 39. hanundertrappen skriver:

  Josef, kalla mig lat nu men jag orkar inte läsa hela texten (just nu). Jag har en liten fråga och undrar om den kan besvaras lite enklare (kortare) : Om man trycker nya sedlar för att lösa pengabrist blir det inte då en inflation (värdet på pengarna minskar lika fort som nya pengar tillverkas). Pengar ska ju vara en ”lösen” för något värdefullare än pappret de är tryckta på. tex guld.

 40. Josef Boberg skriver:

  Nej – därför att vid Hitlers makttillträde i Tyskland 1933 – så var D-marken den sämst värderade valutan i Europa + att Tyskland då hade en skyhög arbetslöshet och inflation. Ca 40 % av den arbetsföra befolkningen var arbetslös – ifall jag har rätt för mig.

  Senare drevs ekonomin av ett omfattande upprustningsprogram, som delvis finansierades av sedelpressarna. Inflationen hölls dock nere genom en hård statlig kontroll av ekonomin och arbetstagarna.

  – slut citat från Wikipedia under rubriken: ”Nazitysklands ekonomi”.


  M a o så var det sedelpressarna i kombination med stöd från storkapitalet i Tyskland, England och USA – som gjorde att Hitler på ca tre år förvandlade ett akut krisläge i Tyskland – till en nation där alla hade arbete, inflationen var låg – och den Tyska D-marken på tre år blev den starkaste valutan i Europa – och förblev så till krigets slut.

  Men efter krigsslutet 1945 tog de globala oligarkerna = de 13 finansfamiljerna över helt och hållet igen – med bl a Marshallhjälpen som förevändning = sedelpresseriet för nödvändiga infrastrukturinvesteringar, social välfärd osv stoppades helt och hållet – och på den vägen är det fortfarande.


  Så bl a Hitler har fört i bevis att det är rätt att använda möjligheten för staten att rekvirera Suveräna Pengar = ”sedelpresspengar” från Riksbanken till sina budgetunderskott – när det är underskott i nationalbudgeten – p g a nödvändiga infrastrukturinvesteringar, social välfärd osv – utan att oönskad inflation eller urholkat penningvärde uppstår – om arbetslösheten ej är under tre procent. Den svenska öppna arbetslösheten är för närvarande ca 7,5 % + en eller annan dold procent.

  Vettigt eller förödande nationalekonomiskt, mänskligt osv ?


  Kan det bli enklare än så, för vilket land som, att under ordnade former fixa till en låg arbetslöshet och balans i statsbudgeten ?

  Kan en nation överhuvudtaget ha en god nationell ekonomi – ifall först av allt ej merparten av medborgarna har det ?


  Med andra ord uttryckt:

  Centralbanken (= Riksbanken i Sverige) producerar alla nya pengar i ett Suveränt Penningsystem. Men bara så mycket att inflationen hålls stabil. Dvs så mycket som ekonomin växer. De flesta digitala pengar cirkulerar i oändlighet som oförstörbara symboler för ett värde och behöver inte nyproduceras. Om ekonomin krymper måste Centralbanken dra in pengar.

  – slut citat härifrån.

  En talande bild på hur bankerna då kommer att fungera finns här

  – och en dito för hur statens budgetunderskott via Riksbanken regleras här https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152576034832093&set=p.10152576034832093&type=1&theater

  Blir Sverige land nummer två som gör lika dant som Island – eller ?

  Svar nog ? // Josef

 41. Josef Boberg skriver:

  Tack – Martin för Din påminnelse – och nu har jag svarat.

  Apropå partipolitik – så det Hälsopartiet har på sin agenda gillar jag.

 42. Nej. Du svamlade i väg om annat och svarade inte på frågorna. Har raderat svamlet nu.

 43. Josef Boberg skriver:

  Martin – tack så mycket för det.

  Som Du känner till så har jag vuxit ifrån att meditera – därför att meditation är en återvändsgränd – som jag upplever det.

 44. castoropollux skriver:

  Meditation = overklighetsflukt.

  Meningen måste ju vara att bli förskrämd dilettant.. Går man in i väggen så fort rummet lämnas, kan det ju inte vara omvärlden som behöver förändring..

 45. Josef Boberg skriver:

  ”Meditation = overklighetsflukt.”

  Instämmer.

 46. Josef Boberg skriver:

  Martin – nu har jag svarat. Så nu har Du något att radera – ifall det ej faller Dig väl på läppen.

  Kommentarerna jag nu gjort är ju redan halvvägs i papperskorgen – därför att Du förhandsgranskar ju alla kommentarer.

  Varför ?

  Som besökare känns det ju ej särskilt mysigt att bli utsatt för storebrors granskning – om hen så säger.

 47. castoropollux skriver:

  ”http://vetenskap-forskning.se/forskningsomraden/meditation/ ”

  Är det en garant för vad du sysslar med?

  Annars är ju dina genmälen ett konkret uttryck för vad kombinationen vetenskap och forskning i hur ”fruktbar” dominans kan framstå. En vit rock som nonchalant förklädnad?

  https://newsvoice.se/2016/03/23/borje-peratt-replikerar-partiledare-vada-medborgarjournalister/

  Mest ges intrycket av att smala in härskartekniken.

 48. Du vägrade svara på mycket enkla frågor, så jag har helt raderat hela konversationen som leder bort från ämnet. Det ämne du tog upp hör till https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2015/08/05/bankernas-och-politikernas-uppgift-i-ett-langsiktigt-samhalle/

  Återkom ENDAST till Valsamverkanspartiet om ditt favoritparti Hälsopartiet vill valsamverka. Då kan det vara något av relevans för svensk politik.

 49. Josef Boberg skriver:

  Medelåldriga Martin ❤ – storebror har talat – till en som bara är halvvägs 150 år LivsErfaren. Thats Life !

 50. Josef Boberg skriver:

  Castoropollux – det finns ingen garant alls för vad jag håller på med – men jag lovar på heder och samvete att jag i vart fall ej mediterar – därför att meditation är en återvändsgränd.

  Det är upp till var och en som besöker min blogg att ta till sig av vad som – som delar eller i sin helhet – eller förkasta alltihopa. Det är helt enkelt ej mitt bord.

  Visst är det så att ifall hen är väl påläst om ”33 HÄRSKARTEKNIKER” – så är det ju någon eller några av dessa som idag används = ”I första hand skall vägen följas. Det finns bara ett rätt sätt eller en godtagbar metod.”

  Skolexempel på det är ju Martins kommentarer ovan.

 51. castoropollux skriver:

  @Josef Boberg.
  Kanske min kommentar hamnade på fel ställe, eftersom jag ju vände mig till vad som verkar vara vetenskapliga partiets ende medlem och självutnämnda ledare eller fyrer. Eld verkar det trots allt finnas en del av. Det är en överrasking att självförbrännandet kan odlas med sådan framgång i en sluten kammare.

  Inget annat än heder, samvete, kunnande, erfarenhet och ett rejält mått ödmjukhet tonar fram i dina inlägg o kommentarer. T.o.m. oförskämdheter och tjurskallighet rinner av…

  Angående härskartekniken så finns där säkert sida upp och sida ner för den som önskar förkovra sig i makthushållets desperata försök att städa bort andra. Nu blev ju ironin att härska genom att mer eller mindre förödmjuka sig själv grodlik i sin framställan. Att meditera på härskartekniker skulle ju hjälpa men kan ju knappast rekommenderas.

  Meditation, forskningen och namedroppingen till trots, ser mer ut som intolerans och som verklighetsflykt onekligen något att begrunda och ta varning av.

 52. Josef Boberg skriver:

  Tack så mycket – Castoropollux ❤ – för Ditt himla goa svar ! Nu känner jag mig lite mindre som mol allena i en öde öken.

  ”Meditation, forskningen och namedroppingen till trots, ser mer ut som intolerans och som verklighetsflykt onekligen något att begrunda och ta varning av.”

  Instämmer.

 53. Bra samanfattning! Som nu kräver resolut handling vilket vi Svenskar saknar ryggrad för allt sedan Gustav Wasa skida ner till Stockholm och tog över hela landet och kyrkornas rikedomar. Ingen oligark eller bank eller globalt företag vill mista sitt ståtliga bygge baserat på helt vanliga människors blod, men väl vaktat av folkvalda politiker som arbetar för egen vinning helt öppet och visar sitt förakt för folkviljan, det gör det lättare att först dra ner byxorna på alla politiker som gått vidare till ” näringslivet” för att sedan kvotera ut alla i riksdagen. För att representera oss bör man också varit en vanlig medborgare med ett arbete under minst 10år som inte är politiskt engagemang, alla fina poster ska inte förmedlas internt av de politiska partierna utan av Arbets Förmedlingen som är åtminstone på en armlängds avstånd.

  Början på upproret är att vägra betala skatt, genomföra en generalstrejk inom transport och kräva folket rätt till vårat kapital som bankerna på ett bedrägligt vis stulit från oss utan att statsmakten stoppat detta då politiker valda för att värna om folket premieras av bankerna.
  Politisk Facism bör utrotas och nej ingen annan än du själv kan göra skillnad, se på Island.

 54. Josef Boberg skriver:

  Jo… – Morgan – och så länge som den världsomspännande ”religionen” brist på pengar råder – så lär det ej bli någon jävla ordning på någonting = bl a Sveriges eländes eländen blir bara värre och värre. 😥

  Men så länge som det finns Liv i Oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens länder – så finns det hopp om en annorlunda ordning – eller ?

  Om mitt hopp på min blogg under rubriken: ”LUFT ATT ANDAS OCH SUVERÄNA PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV – ELLER ?”

 55. thomask69 skriver:

  Tack för att du hittade mig. För annars hade jag nog inte hittat dig.
  Mycket av vad du skriver är jag medveten om men långt från allt.

  Hoppas du blir långt över 100 år.

 56. Josef Boberg skriver:

  Thomas – tack så mycket för Din goa respons.

  Jo… – förutsättningarna finns för 100 år – för jag har ej ont någonstans och äter inga mediciner – trots att jag är halvvägs 150 år LivsErfaren.

 57. Yvonne Lofquist skriver:

  Jag har nu försökt att läsa detta stycke om ekonomi men min internet hoppar så förbenat, mina ögon orkar inte hela. Dock stämmer det jag läst med min egen uppfattning, även om jag kanske inte fixar att verbalisera lika fint som du kan.

 58. Josef Boberg skriver:

  Hej Yvonne ❤ – och tack så mycket för Din bekräftande och goa kommentar !

  Vet då att en som är besjälad av något kan göra mycket – men två eller flera som är besjälade av samma sak kan förändra hela världen. 💡

  Fridens… // Josef 🙄

 59. En helt annan sak som ändå på erkar oss alla , Hälsoscanner vad anser du om det?

  Trumps rådgivare som är delägare i den nya ekonomin menar på att det snart sker ett skifte globalt för ekonomin som blir bra eller dålig om vi först kan lösa de polititiska knutarna

 60. Josef Boberg skriver:

  Hälsoscanning http://www.mabra.com/mabra-testar-heltackande-halsoscanning/ kan vara på sin plats – därför att hälsan är ej allt – men utan hälsan får allt annat underordnad betydelse.

  Men nr ett härvidlag är väl ändå att: ”Låta maten vara vår medicin och medicinen vår mat !” – sagt av Hippokrates för ca 2500 år sedan – och det gäller fortfarande – eller ?

  Mer om det ämnet under rubriken: ”GÅR DET ATT ÄTA SIG FRISK OCH LAGOM VIKTIG – ELLER ?”

  Donald Trump tror jag är ett ljus i mörkret – rörande det allt överskuggande grundläggande problemet i Sverige och världen = ett hopplöst föråldrat ekonomiskt tänkande och agerande.

  Trump’s Speech to the New World Order!

 61. Conny Lundberg skriver:

  Tack för kommentar om Dagens Brage igår!
  Du har verkligen utforskat bankernas makt över folket och lagt ut mycket välgörande information för den som vill bli av med de lögner som makten sprider om ekonomi och pengar!
  Bra jobbat, Josef! 🙂

 62. Josef Boberg skriver:

  Tack så mycket Conny för Din rosande backfeed – och mer om det här med bankerna under rubriken: ”OM HUR NATIONALEKONOMI-FÖRSTÖRANDE BANKSYSTEM KAN VRIDAS RÄTT”.

 63. leif clavenheim skriver:

  Vi kris har banker rätt att ta kunders kapital. S.k. ”bail in” f.o.m. november 2016.

 64. Josef Boberg skriver:

  Leif – det låter inge vidare. 😥

 65. careforstones skriver:

  Hej.
  Nu finns ju faktiskt rätt gott om pengar som inte är skapade av bankerna. Utan av algoritmer istället. Den så kallade blockkedjetekniken. Nu hänger det bara på massan att börja använda dessa skapelser. Eller tycker vi helt enkelt att vår bank känns mer trovärdig än en anonym digital valuta. Framtiden får utvisa det.

 66. Josef Boberg skriver:

  Jo… – den som lever får se.

  Apropå bankerna så har jag skrivit lite om dem under rubrikerna: ”OM HUR NATIONALEKONOMI-FÖRSTÖRANDE BANKSYSTEM KAN VRIDAS RÄTT” och ”OM DET RÅDANDE BANKSYSTEMET I SVERIGE SEDAN 1970-TALET”.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: