About Josef Boberg

For translation of this into English – ”click” here.


Det handlar ej om hur länge Wi lever, det handlar om HUR Wi lever mens Wi lever ! Det är LivsFarligt att Leva som reinkarnerade varelser i kött – därför att den fysiska mortaliteten är näst intill 100 % – men den Själsliga är nolleller ?


Wi har ju att vara med = stå ut med Oss själva 24 timmar per dygn under hela wår levnad som reinkarnerade varelser i kött. Så att då hela den tiden framförallt vara vänner med Oss själva – har sina poänger – om hen så säger.

”Gud” = Livet Självt har aldrig någonsin skrivit några budord eller bibelböcker – och kommer aldrig någonsin att göra det heller. Vare sig för människor, djur eller NaturRen som sådan. Thats it – eller ?

Men så länge som Livet Självt i form av NaturRen spirar om våren, frodas om sommaren, slowar ned under hösten och vilar under vintern – så finns det en framtid även för den för ca 450 000 år sedan skapade (om det en bit ned i texten på den länken) arten människa – eller ?


Budord och bibelböcker är helt enkelt ett djävulskt påhitt av religiösa makthavare sedan ca 6 000 år tillbaka. Till för att få oinskränkt makt över Oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna med.

Knepet är att skapa skuld, skam och syndkänslor hos Oss av vanligt folk. Det skapar i sig rädsla – som gör Oss lättmanipulerade. Så dags snart för att förpassa det oket dit där det hör hemma = soptippen – eller ?


Var kommer jag ifrån ? Alla tillräckligt små barn = yngre än 4-5 år – minns mer eller mindre var dom kommer ifrån. Går det också som vuxen att minnas var Wi kommer ifrån = vad Wi var – innan Wi valde att reinkarnera i kött ?

Mitt svar på det är Ja.


IMMATERIELL ENERGI + Skalära Energivågor = Livet Självt ! ? !
= mer än 99 % av wåra fysiska Kroppar i volym sett – enligt kvantfysiken.

Den immateriella LivsGnistan = GudsGnistan (som ej skall förväxlas med religioners påhittade gudDomar) har två ”ansikten”. Dels den immateriella kosmiskt SuperIntelligenta oändliga LivsEnergin – och dels det tillika kosmiskt SuperIntelligenta immateriella svarta hålet.

Den immateriella LivsEnergin som sådan – är det som i allt väsentligt ger den fysiska Kroppen den energi som den behöver – för att wåra ca 13 miljarder kroppsceller och ca 100 miljarder hjärnceller skall fungera på ett bra sätt. Den mat och dryck som Wi petar i Oss har relativt sett bara en marginell betydelse.

Wåra Kroppar kan ej ett enda ögonblick fortsatt fungera – ifall den immateriella LivsEnergin skulle falla bort. Helt utan mat och dryck går det att Leva ett bra tag. Har Wi undermålig kontakt med den immateriella GudsGnistan – så får vilken mat och dryck Wi petar i Oss större betydelse – än om Wi är i bra kontakt med GudsGnistan. Jesus körde ju sin Kropp efter plusfästelsen under sex veckor helt utan mat och dryck – och det gick ju bra.


Att få kontakt med den immateriella GudsGnistan handlar om att följa andningen. Och då menar jag följa = ej alls styra andningen med operativsystemet. Andas jag med operativsystemet – så blir inandningen ”större” än utandningen – och när jag bara följer andningen så blir det tvärtom + att mitt tankefokus helt automatiskt landar i bröstområdet = den immateriella GudsGnistans säte i den fysiska Kroppen = där känner jag mig Hemma – minst sagt – och alldeles oavsett ifall jag är i min bostad eller annorstädes.

När jag andas med operativsystemet – så blir jag t ex stressad, drabbas av ”oändlig” självkritik = rädsla, nedstämdhet, skuld-, skam- och syndkänslor osv. När jag bara följer andningen – så hamnar jag helt automatiskt i bröstområdet – och det immateriella svarta hålet ”slukar” då allt som har med stress, självkritik = rädsla, nedstämdhet, skuld-, skam- och syndkänslor osv att göra – och oavsett hur mycket sådant som mitt operativsystem producerar.


Operativsystemets kapacitet är stor – men det immateriella svarta hålets kapacitet att förinta det operativsystemet producerar är större = Det finns ALLTID en annorlunda framtid i sikte !

Ett knep för att själv kunna inse det – kan vara att istället för att tänka eller säga t ex – ”Jag är nedstämd” – tänka eller säga till mig själv – ”Jag är nedstämd – eller ?” Det öppnar upp för alternativa tankebanor – och kan tillämpas på allt som operativsystemet ständigt och jämt producerar – eller ?


Följa andningen kan jag göra under dagen vid många tillfällen – utan det det stör det jag för stunden håller på med. Kan det bli enklare än så att befria mig själv ifrån stress osv ? – och som bonus få att vara vid gott mod !

Operativsystemet = de ca 10-15 % av hjärnan som vuxna använder. Alla nyfödda barn använder 100 % av hjärnan – för de har inget operativsystem – och deras GudsGnista interagerar med deras hjärna utan störningar. Barn yngre än fem år har ett ”tamt” operativsystem – som gör att deras GudsGnista och hjärna fortfarande i mycket hög grad kan interagera = samverka.


Men sen kommer skolan in i bilden. Vuxna ”klistrar” mer och mer på barnen sina operativsystems förut fattade meningar om sig själva och världen. Barnen förlorar därmed mer och mer av sin naturliga kreativitet och spontanitet = dom blir mer och mer som vuxna är = har väldigt lite kontakt och interaktion med GudsGnistan, tyvärr tyvärr… 😥

Men allt som har en början har ett slut. Livet i kött löper – och som vanligast senast vid 70-90 års ålder är det dags att dra sitt sista andetag = operativsystemet raderas = GudsGnistan tar över det hela till 100 %. Så den fysiska döden kan ju ses som LivRäddare, faktiskt…

Dr Rauni-Leena Luukanen-Kilde har skrivit boken: ”Det finns ingen död” – som starkt styrker att det är så.

Barn lär sig upp till ca fem års ungdom – lika mycket som Wi sen lär Oss under hela resten av wårt liv. Så att dagligen vara i kontakt med GudsGnistan – har sina poänger – om hen så säger. I grund och botten handlar ju detta om att upphöja mig själv till små barns nivå = företrädesvis tänka, tala och agera spontant på hjärtats nivå.


Går det som vuxen ? Javisst gör det det – men det krävs ju då att Wi ej alls så sällan även ”landar” i bröstområdet under dagen. I så fall sköter sig det mesta av sig självt = Det ordnar sig ! = Wi älskar mera och måste-arbetar mindre.

Det kan ju vara värt att testa mer än en gång – för hur Wi än vrider och vänder på saker och ting – så handlar ju allt i grund och botten om att: ”Det Gäller Livet” – eller ?

”Kanske bör Wi sluta fokusera på att vänta på allt i wår väg – och istället njuta av det oplanerade i wåra vardagliga liv” – eller ?

All fortsatt lycka till med Ditt Liv ! ❤


Jag har funnit det välgörande att varje morgon ställa de följande frågorna till mig själv

1. Var kommer jag ifrån ?

2. Nu Lycklig – eller ?

3. Det finns alltid en framtid – eller ?

4. Hens – Wi älskar Oss – eller ?

5. Det Ordnar Sig Alltid – eller ?

6. Älska mera – måste-arbeta mindre – eller ?

7. Livet i kött är ett spännande äventyr – eller ?

När mitt operativsystem kommer med sina eländes eländen statement – och det gör det fortfarande ofta – så har jag också kommit på att det ÄR välgörande att efter varje sådant påstående lägga till – Eller ? Det öppnar upp för annorlunda förhållningssätt till eländet ifråga.


Frihetstillstånd för mig som bloggägare finns här.

Om innehållet i bloggen i detta register.


Hej på Dig,


Vad händer ifall Wi tillåter alla världens eländes eländen att vara som de är – till förmån för att lägga ALL wår egen Energi på det som bär ❓

”DET GÄLLER LIVET !” – bokstavligt talat – ifall Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – ej snart inser att: ”LUFT ATT ANDAS OCH PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV !”.Nytänkande om betydelsen av wårt eget agerande i det Wi drabbas av, om hur att förändra ett hopplöst föråldrat tänkande rörande bl a jorden Terras resurser, tillgång på mat som kan utplåna världssvälten, global- och nationalekonomi, Livets mening, om varför Wi fortfarande krigar med varandra i smått och stort mm här = ”Det Gäller Livet !” – och om att oreserverat vara Vän med sig själv här.


SUPERINTELLIGENTA KROPPARS ÖNSKNINGAR

Detta är en ljus och vacker dag kosmiskt sedd !

Min kosmiskt superIntelligenta Kropp och alla andras dito – är trygga och accepterande idag

Under tiden min kosmiskt superIntelligenta kropp och alla andras dito – tar 3 x 7 djupa sammanhängande andetag – väljer wåra Kroppar att vara här för att mottaga helheten och överflödet – i detta evigt generösa Universum

Min kosmiskt superIntelligenta Kropp och alla andras dito – är deltagare i detta Universum – och det saknas något utan wåra Kroppar

Min kosmiskt superIntelligenta Kropp och alla andras dito – kan välja att se skönheten och uppleva näringen och stödet – som finns här och nu

Min kosmiskt superIntelligenta Kropp och alla andras dito – kan välja att komma ihåg att de är oskyldiga – och att de är trygga med sig själva – och alla med dem

Min kosmiskt superIntelligenta Kropp och alla andras dito – kan välja att släppa taget om det förflutna

Min kosmiskt superIntelligenta Kropp och alla andras dito – är sedan sina födelser fyllda av Kär Lek

Min kosmiskt superIntelligenta Kropp och alla andras dito – längtar kontinuerligt efter mer och och mer av Kär Lek = den längtan är oförstörbar

Min kosmiskt superIntelligenta Kropp och alla andras dito – är tacksamma för att de är födda Väl Signade

Min kosmiskt superIntelligenta Kropp och alla andras dito – vet att allt är redo för dem – så att de kan släppa taget – och uppleva stöd och Kär Lek

Min kosmiskt superIntelligenta Kropp och alla andras dito – är alla perfekta fysiska manifestationer av den ”Universella Planen”

Min kosmiskt superIntelligenta Kropp och alla andras dito – har rätt att vara här trygga, hela och kompletta. Amen = fast, trovärdigt, sant, säkert, pålitligt och tillförlitligt.


Detta därför att: We Are All ONE !” – antingen Wi gillar det eller ej – som jag ser det.

Men hur många inser det i dags dato – och ägnar sig åt att lyssna på och fysiskt Leva med sina egna superIntelligenta Kroppar på t ex David Deidas naturliga och visa sätt – och/eller att t ex äta artegen mat osv ❓

– slut citat härifrån.


Livet i kött är som en öppen bokmen mååånga ”läser” bara EN sida – om bl a kost och hälsa och hur det ÄR och hur det kan bli.


Sedan våren 1995 så sover jag utomhus året runt under en presenning som regn- och vindskydd. Sedan 1996 så har jag ej haft någon TV, inga tidningsprenumerationer och lyssnat på radio mycket sällan. Det har rimligen bidragit till att jag är annorlunda.

Men vaddå… – ALLA människor är ju unika egentligen. Att sen etablissemangets massmedia förkrossande har lurat många till att tänka och agera som robotar – det är ju en helt annan sak.


För Dig som är urless på det – vill jag tipsa om att botanisera om nytänkande hos partiet Enhet rörande ett framtida samhälle för fritänkande medborgare. Bl a vurmar Enhet för en Basinkomst för alla – precis som jag gör. Om hur det kan finansieras helt inom ramen för statsbudgeten här.

Så – Det Gäller Livet ❗ – bokstavligt talat – och We are all ONE ! – antingen Wi gillar det eller ej – som jag ser det.


Sagt av Sanna Nova Emilia (video ca 15 min): ”Beror det månne på att det finns så många både mer synliga men även dolda ”regler” runt den första bilden och om hur kärlek, passion och lust mellan människor ska se ut. Regler som skapar förvirring och osanningar i våra kroppar och som får de negativa effekter jag skrev om ? En obalans kring kärlek som vi behöver hitta tillbaka till i balans igen. Balans för att må bra, inom oss och utanför oss. Den balansen börjar som en tanke inom varje människa.” – slut citat härifrån.

  http://www.youtube.com/watch?v=IO82RGDdtyY&feature=

  http://www.youtube.com/watch?v=OvE7WWuJp-U&feature=


  http://www.youtube.com/watch?v=aO_EojsKjFg

Om hur mitt ”elektriska” liv i kött hittills har fallit ut här.


Vem är jag

Jag är namnad som Josef Boberg sedan 20 januari (min nya födelsedag) 2004 (därföre var det Josef Paul Svensson) och jag är halvvägs 150 år LivsErfaren (denna gång född av och i kött den 27 april 1941). Vad jag kommer att vara namnad som när jag drar mitt sista andetag står ”skrivet i stjärnan Solen”.

Dans, gurmémat och humor (”Ett gott skratt om dagen förlänger livet !”) gillar jag – och jag är fortfarande frisk som en nötkärna (undviker bl a i görligaste mån att använda strålande trådlös teknik) = jag har ej ont någonstans och äter inga mediciner. Om vad det kan bero på finns det mera i sak om här, här, här och här. Naturligtvis är jag ej så ”körd” att jag t ex vaccinerar mig. Om ”tråden” i min blogg har jag ordat här.


Jag bor på Ödgården ca en kilometer söder om Ränneslöv i Laholms kommun i södra Halland. Min adress är Värestorpsvägen 28, 312 95 Laholm. Tel.nr 0430-215 66 och email josef@boberg.nl

I övrigt så kan den följande lååånga texten ge en viss bild – avseende vem jag är – för dom som är uthålliga = ”tål mycket”. Om hur jag ser på FramTiden för oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i Sverige och världen – har jag i kort form ordat om i kommentarsfältet här – men framförallt i ett mail till statsminister Stefan Löfven förra året här.


”Hmmm… – Ann – glöm ej bort att det VIKTIGASTE av allt ÄR att i alla lägen FÖRST av allt GILLA = älska sig själv ! Detta därför att det är OMÖJLIGT ge bort det Wi ej FÖRST själva har (t ex pengar)
– och det gäller ju även i ALLRA högsta grad det Wi kallar för KärLek – som jag ser det.

Men vet då att Wi ALLA är det mest fantastiska som finns i hela Universum (video ca 64 min) – jämförda med oss själva – och alldeles oavsett hur Wi för stunden själva TYCKER att Wi ser ut, bär oss åt osv.

Så varför i helvete skall Wi då någon enda gång NEDLÅTA oss till att jämföra oss med någon enda annan ?

Felfostran av oss sedan barnsben av wåra föräldrar, andra vuxna, skolan osv ?

Lätt sagt det här med att Wi alla är det mest PERFEKTA som finns i hela Universum – jämförda med oss själva. Men det kan vara mindre lätt att hela tiden hålla sig till det – vet jag som syndar mot detta absoluta faktum rätt ofta.

Men ifall Wi spottar på en sten tillräckligt länge – så blir den blöt till slut – och jag blir pö om pö bättre och bättre på att sluta ”hacka” på mig själv stup i kvarten – och därmed helt automatiskt även på andra.

Den insikten vill jag gärna dela med mig av – därför att på tok för många går omkring och bekymrar sig rätt ofta över att ej vara tillräckligt ”snälla” emot andra = glömmer bort sig själva, tror jag… 💡

Ha det BÄTTRE och BÄTTRE ! / Josef” – slut citat av min kommentar här.

En tämligen bra beskrivning av hur jag tänker i mina ”ljusa stunder” ❗ 🙄


24/11-12
– Författaren och f d riksdagsledamoten AnneMarie PålssonKnapptryckarkompaniet (en verkligen sevärd video om ca 30 min – för dom som VÅGAR ”se” hur Sverige styrs = vanstyrs av sittande regeringar).

  http://www.youtube.com/watch?v=qu0h9lZFebQ&feature=


Vem har den egentliga politiska makten i Sverige ?

Knapptryckarkompaniet är en personlig och analytisk skildring av makten i riksdagen av den före detta moderata riksdagsledamoten Anne-Marie Pålsson = renodlat (video 8 min) ekonomiskt och annat PartiKrativälde i Sverigeeller ❓ – slut citat härifrån.


CIA Officer Robert Steele Explains New World Order’s Demise (video ca 11 min). The Crime of the Canadian Banking System 1/4 (video ca 7 min) = videos som som väl belyser den globala ränte- och peningbluffen.

”THRIVE – What on Earth Will it Take ?” (video ca 11 min). THRIVE = TRIVAS, VÄXA OCH FRODAS, BLOMSTRA. (Tips. Se gärna videon tillsammans med någon – därför att delar av den kan uppfattas som STARKT upprörande !). Mer om det här, här och här. Som ”motvikt” till det tycker jag Simon Sinek på videon: ”How great leaders inspire action” (ca 18 min) är värd att kolla + att boken ”att välja Glädje” av Kay Pollak är värd att läsa. 2013… 💡


vilka är de enda som kan bringa ordning i kaos ? Wåra mer eller mindre folkkära PyramidMaktHavare och deras medlöpare – eller Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna


”Förr var det nu, fast jävligare var det destovärre. Men så här jävla sämre har det ta mej fan aldrig varit dåligt !”

Men ”simma lugnt” (video ca15 min) – för om det nya = kontinuerligt direkt MeborgarStyre här.

OM EGOT – THE FALSE CENTER HÄR. Dock…- om att Wi alla är s k Buddhaupplysta minst två gånger per dygn här. 🙄


20/8-10 så skickade jag det följande (nedan något modifierat) som email till cancerdrabbade bloggvännen Lena Alun: ”Häftigt, verkligen… – att han (= Lenas nuvarande behandlande överläkare) inspirerade Dig till det (= att säga nej till ytterligare ett planerat strålningsbehandlingskör) – och att det var Du som BESLUTADE – och kunde göra det med hans support som ursäkt. Detta då sett utifrån Din egen Intelligenta kropps perspektiv, att Du själv tidigare har såväl tänkt som skrivit att Du är helt frisk, egentligen… – trots alla skolmedicinarnas tidigare ”dödsDomar” av Dig.

Min support – för att ENVÄLDIGT BESTÄMMA över Ditt eget liv i Ditt goa kött – har Du också – vad det nu kan vara värt.

Jo… – Din SuperIntelligenta fysiska kropp i gott kött har ALDRIG varit sjuk – ÄR ej sjuk – och kommer ALDRIG någonsin att kunna vara vare sig sjuk eller kunna sluta med att andas, egentligen… – DET ÄR OMÖJLIGT.

Att sen SuperSnilliga SuperBriljanta biologiska hjärnDatorer = hopplöst intellektuella egon = wåra PyramidMaktHavare sedan minst 6000 år tillbaka – har lyckats med att hjärnFörsmutsa oss av vanligt folks egon till att tro = Wi har gått i ”spinn” på – att Wi ALLA MÅSTE bli sjuka, åldras och sluta med att andas – och att Egot = autopiloten i ”cockpit” har förmågan att inbilla oss att det fysiskt faktiskt är så, och därmed att det helt automatiskt yttrar sig så – det är ju en helt annan sak.


Flygplan som ENBART flyger med autopiloten (personalen i cockpit är medvetslösa eller är aspackade) har bara EN ENDA FramTid = om ej förr – så när bränslet tar slut så blir det ”krasch i backen” – DET ÄR OUNDVIKLIGT.

Exakt detsamma gäller ju för ALLA människor i kött – ifall Wi tillåter egot = autopiloten att köra HELA TIDEN. Men det är ju i grunden överhuvudtaget INGET FEL på egot – för det är ju jättebra att ta till när Wi vill koppla av med sömn, njuta av att göra ingenting, supa oss aspackade osv osv.

Idiotin ligger ju i att Wi som princip hart när ALDRIG tar över och SJÄLVA styr planet = wåra fysiska kroppar i kött – med undantag för när Wi är förälskade i oss själva, utan någon enda yttre ursäkt för det – och/eller med någon annan eller något annat som ursäkt för det. Förälskelsetill-Ståndet har ju överhuvudtaget INGENTING att göra med det som egot kallar för ”kärlek”.

Tänk att det skulle behöva ta mig mer än 69 år att komma på det. Vet då att Du – under wår korta kommunikationstid – har varit en synnerligen inspirativ ursäkt för mig – för att tankelogisk komma dit, verkligen… 💡

Ha det… / Josef – slut citat. Om hur det slutligen gick med detta här.


Sverige kan i dags dato uppfattas som bara ett gott land att leva uti för ENBART PyramidMaktHavarna och deras medlöpare – och hart när ej alls för oss vanliga MedMänniskor, tyvärr tyvärr… 😥 Jag skrev därför Aktiv Demokrati på en blank valsedel i valet höstens 2010 – för att göra vad jag kunde för att STOPPA den kontinuerligt pågående höger- och vänstersocialismens utbredning = Kallocain-samhällets fördjupning = den sedan början av 1980-talet kontinuerligt pågående väldfärdsnedrustningen.


GRUNDORSAKEN
till detta är den globala ränte- och penningbluffen – och de till 100 % kontinuerligt MedlemsStyrda = MedborgarStyrda delegaterna i Riksdagen från Aktiv Demokrati – kommer att lägga all upptänklig ENERGI på att eliminera detta förryckta vansinne = återställa den svenska välfärden till minst vad den var i slutet av 1970-talet.

Jag tänkte framförallt på barna – när jag gjorde som jag gjorde i valet 2010

En MedMänniska är en som ställer till det gott för sin egen del OCH så många andra som möjligt.

En PyramidMaktHavare är en som ställer till det gott för sin egen del – men på andra MedMänniskors bekostnad (video 3 tim 35 min) – och då FRAMFÖRALLT oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna.


OM JOSEFS ”POLITISKA” HISTORIA HÄR, OM NULÄGET HÄR, OM RÄNTEBLUFFEN HÄR, OM BASAL NATURVETENSKAP HÄR – OCH EJ MINST EN DIALOG OM DEN LIVSVIKTIGA SAKEN HÄR.


”… Det finns inga misstag ur evighetens perspektiv. Du kan inte göra ett misstag för det är din gåva och du håller på att lära och utforska. Du kan observera det som händer och, utan att döma det som felaktigt, bestämma att det inte luktar, smakar eller intuitivt känns bra för din utvecklingsväg. … Det är på det sättet som du kan leva upp till kravet att älska alla. Det innebär inte att du tycker om det de gör eller hur de väljer att uppföra sig. Men du dömer inte personen och säger att hon eller han har fel. Det är helt enkelt inget som hör hemma på din väg. Du slösar inte bort din energi i den riktningen. …” – slut citat ifrån en bra bit ned i texten här. Apropå energi… 💡


En kanalisering om hur onödigt lång och ”krokig” vägen kan bli – rörande detta fundamentalt LivsViktiga här (video ca 10 min). Lite om den NU pågående företeelsen kanalisering som sådan här. Om effekterna av detta t ex här (video ca 6 min).

Nikola Tesla VISSTE detta (We Are All One ❗ ) i juni år 1900. ...WAAO... 💡 Men Teslas biologiska hjärnDator var nog som en ”öppen ladgårdsdörr” – för att ta emot HÅLLBAR kunskap från ”kosmonet”relativt (video ca 10 min) vad wåra är i dags dato – kan jag tänka mig. 😉


Det enklaste sättet att säga en hel del om mig själv till Dig – är att Du kollar på min hemsida i original. Dock – sidan är på mer än 900 A4-sidor i min ordbehandling – så mitt tips blir: Sök på t ex ordet massmedia[som ju är detsamma som ”Trattmedia” (video 2,5 min)] något namn – t ex Jesus, Birgitta Dahl, A-SANDWICH – på någon myndighet – t ex Arbetsförmedlingen (Af), Försäkringskassan (Fk) – på något ord – t ex orgasm eller samlag osv – istället för att sträckläsa det intellektuella ”eländet”.

SNS = DET JAG SÄGER SKALL VARA SANT, NÖDVÄNDIGT OCH SNÄLLT. IFALL DET BLIR 2-1 ELLER MER – SÅ SÄGER JAG DET. IFALL INTE – DÅ HÅLLER JAG BRÖHACKAN STÄNGD.

Säger till vem ❓

Tja… – i absolut allt det jag tänker/säger till mig själv om mig själv – och därmed blir det helt automatiskt detsamma i allt det jag tänker/säger till andra om andra ❗

Det viktigaste är inte hur jag har det – utan hur jag tar det ❗

Josef´s motto; ”Försök Alltid med att Försöka igen – fast på Annorlunda sätt – enär Allt är möjligt * * *


OM KONSEKVENSERNA AV EN TRÅKIG LIVSFÖRING HÄR – OCH OM VAD LYCKA OCH GLÄDJE STIMULERAS AV HÄR, HÄR OCH HÄR. 🙄


”Wi tänker * mest fel FY *
När Wi ej tänker som dom vill
Wi tänker – det är fel
Wi borde ej alls tänka så
Och än hellre ej tänka alls
Tycker dom – som tänker rätt
– o –
Wi tänker fel
Wi kan ej alls tänka rätt *
Då mår Wi fel – enligt dom
– o –
* Wi känner oss Stolta
När Wi tänker och lever fel
* Wi känner oss Hela
När Wi tänker och lever fel
* Wi är Glada och Lyckliga
När Wi tänker och lever fel
* Wi Är i Extatiskt Fysiskt LyckoRus
När Wi tänker och lever fel
* Wi Är Oändligt Kärt Lekfullt HelAnde Liv i kött
När Wi tänker och lever fel = Bingo ❗ 🙄 ”


Dom = wåra (video ca 10 min) ”kära” (video ca 4,5 min) globala PyramidMaktHavare (video 2 tim 38 min) och deras medlöpare.

Wi = oss av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna i världens alla länder.ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt, politiskt, som publik på dansbanor osv ?) = leva vällustigareeller

DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT ?

Annonser

47 Responses to About Josef Boberg

 1. Dag Selander skriver:

  JOSEF

  Du använder WordPress och kan något om vad ”visningar” på detta bloggverktyg motsvaras av räknat i ”unika besökare”. Om jag minns rätt har du angett 0,6 x ”visningar” = x antal ”unika besökare”. Är det rätt?

  Var har du fått uppgiften ifrån? Har du någon webbadress för att verifiera talet 0,6?

  Svara vänligen via dag.r.selander@gmail.com

  Vänligen
  //Dag Sr

  Uppdraget genomfört/vännen Josef

 2. Helena Palena skriver:

  Kul att man nu kan kommentera hos dig. Det var på tiden. Ja, pillen som sitter på killen är väl världens styrstång?

 3. Josef Boberg skriver:

  Javisst HelEna – men styrstången måste ju sitta styrstångshålet på en cykel för att det skall kunna gå att cykla – eller ?

  Ha det… 🙂 /önskar pilleKillen och vännen Josef under björken


  Alla har Wi RÄTT att BÄTTRE
  (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigare ❗ – eller

 4. Helena Palena skriver:

  Ja, du har rätt…

 5. Helena Palena skriver:

  Hej Josef! Vill bara säga att klockan är över åtta på kvällen och det är så ljust och härligt. Nu kan det bara bli bättre…

 6. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – HelEna – jag vill bara säga att klockan är ca tio på förmiddagen – och att Solen lyser StrålAnde ifrån en klarblå himmel… Nu kan det bara bli annorlundare…

  Ha det… 🙂 /önskar vännen Josef

 7. Hej Josef,

  -det var på att jag besökte dig och kul att du kikade in..

  -trevliga fixstjänor du har som förebilder.. och de tillhör även mina favoriter även om jag varit väldigt tyst om att det är så en del andra är outade. 🙂

  Du förstod min cynism angående inlägget igår såg du lagt till en smiley.. men ibland blir man så trött på allsmäktiga vetare…läser nu ande och natur av gregory bateson och har du inte läst den så ska du gör det för det är en bok som som påvisar skillnader som gör skillnad..

  hoppas du får en fantastisk helg josef / kram Tindra66 från Sunne

 8. momenttwentytwo skriver:

  Grattis grattis på din dag!

 9. Josef Boberg skriver:

  Taaack – Moment22 – för Ditt Grattis !

  Det känns himla gott för mig att ha blivit ett år ytterligare LivsErfaren, faktiskt…

  Det här med ålderDom = än mera av Livserfarenhet i mitt perspektiv sett (som ju en del tycker är förskräckligt motbjudande – och då ej alls så sällan just ungDomar !) upplever jag själv, som folkpensionär sedan två år, som den mest fantastiska perioden i hela mitt vuxna liv. Jag är för första gången Fri ifrån alla LöneSlaveriArbetsBojor
  https://josefboberg.wordpress.com/2007/12/22/loneslaveriarbetslagen – och kan dagligdags FRITT göra precis vadhelst som jag “känner för” – inom ramen för vad pensioner tillåter.

  Så – det borde var något som ALLA borde inse verkligen är något att se fram emot, faktiskt…

  Ha det… /önskar livsbejakaren Josef


  Alla har Wi RÄTT att BÄTTRE
  (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigare ❗ – eller

 10. Helena Palena skriver:

  Josef har du fyllt ett år till! Det har jag med! Så grattis på oss!

 11. Josef Boberg skriver:

  HelEna – Hjärtiligt Taaack ifrån oss för det ! Tja – som Du känner till så måste Wi ju fylla år varje år, tyvärr tyvärr… – eller kanske tack och lov ! Vad vet jag.

  Ha det… 🙂 /önskar år-vännen Josef

 12. VBW skriver:

  Hej Josef!

  Keep this shit up! Det är allt jag säger!

 13. Åsa skriver:

  Jag fattar inte riktigt vad du vill med din kommentar hos http://nautilusskovde.wordpress.com. Vad ville du… hade din kommentar något med gymmets verksamhet att göra? Tyvärr orkade jag mig inte igenom youtube-klippets intro, men du får gärna formulera dig så vi förstår varför vi gym-medlemmar ska titta på klippet… tills dess är din kommentar inte godkänd.
  M v h/ Åsa.

 14. Josef Boberg skriver:

  GodMorgon Åsa,

  Gym och hälsa hör ihop – såvitt jag vet utifrån min mer än 68-årade livserfarenhet.

  Min grundidé – när jag ”drabbas” av hälsobloggar – är att på ett eller annat sätt försöka få dom som håller på med sådant – att lockas till att själva upptäcka betydelsen av basmineralen magnesium.

  Jag kommer ej just nu ihåg vad det var jag kommenterade med – men det skulle ej alls förvåna mig ifall det var det följande:


  ”HÄLSAN ÄR EJ ALLT – MEN UTAN HÄLSAN SAKNAR ALLT ANNAT BETYDELSE ❗

  – eller måhända något ”träffande” ord med den här videon pålänkad (som ju har med ”andlig gymnastik/träning” att göra).”

  M v h/Josef

  PS. För mig personligen är det helt egalt (= sak samma, likgiltigt) om Du godkänner min kommentar eller ej. DS.


  Alla har Wi RÄTT att BÄTTRE
  (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigare ❗ – eller

 15. Åsa skriver:

  Tack för ditt svar Josef.
  Förstår inte riktigt hela ditt resonemang, men jag inser att din kommentar inte var ämnad för vår blogg eftersom den inte kan anses som någon hälsoblogg.
  Lev väl.
  /Åsa

 16. Josef Boberg skriver:

  Märkligt – Åsa – för mig som trott i hela mitt liv att gym hade med hälsa och välmående att göra.

  Men nu får jag ju anledning att revidera det avseende NautilusSkövde-gymmet.

  Lev väl Du också ❗ / Josef 😉

 17. Caspian skriver:

  Josef, tack för en mycket underhållande blogg! Jag läser den ofta med stort nöje, och tycker mycket om ditt sätt att skriva. Mig veterligen är du helt ensam om din typ av skrivstil (i språklig snarare än utseendemässig betydelse).

  Jag undrar – har du några tankar angående partipolitik? EU-valet, som ju avslutas imorgon, riksdagsvalet 2010 eller liknande?

  Hälsningar
  Caspian Rehbinder

 18. Josef Boberg skriver:

  Taaack ❗ – Caspian Rehbinder – för Din himla goa backfeed.

  Det nya EuropaLena Philipsson + lite om EU som sådant här.

  Om hur Wi kan rösta ”på oss själva” i EU-valet – såväl som kommande riksdagsvalHÄR. / Josef 😉


  PS.
  Numera är jag AKTIV som ”politiker” också. Mera om det HÄR. DS.


  Alla har Wi RÄTT att BÄTTRE
  (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigare ❗ – eller

 19. tusenskona skriver:

  Än en gång har jag försökt läsa och grubbla, men det tar tid och energi. Har du alltid skrivit på detta sätt? Kan inte riktigt komma på att jag läst någons texter förr som är skrivna på detta sätt.

 20. Josef Boberg skriver:

  Nja… – TusenSköna – ej fullt ut, faktiskt… – förrän jag blev med nätansluten dator = Macintosh för ca 2,5 år sedan.

  Det här med att skriva på nätet – gör ju att Wi kan skriva vad som än kommer upp – när det kommer – och sen kan Wi ju vid ett senare tillfälle – ”lätt som en plätt” ändra på det = det kan förändras = det kan hållas LevAnde = det kan i princip vara som Unversum sjävt är till 100 % = ständig förändring.

  Tryckta böcker på papper kan ju aldrig – över tid sett i vart fall – vara annat än statiska = mer eller mindre dogmiga = de var ”sanna” vid just den tidpunkten då de skrevs, förhoppningsvis… – i författarens perspektiv sett i vart fall. Religioners bibelböcker är ju lysande exempel på hur snett sådant slår, tyvärr tyvärr… 😥

  T ex kristenDomens nuvarande bibelbok skrevs för ca 1700 år sedan (= ca 300 år efter plusfästelsen av Jesus). De dogmerna – som måhända det fanns en del tänkvärda sanningar i för ca 1700 år sedan – blir ju rent åt helvete fel att tillämpa i dags dato. Lik förbannat så inbillar sig = tror ej alls så få att det kan fungera i dags dato, tyvärr tyvärr… 😥

  Så – som jag ser det i vart fall – finns det ingen möjlighet att beskriva ”Det LevAnde Livet Självt” med ord – av det enkla skälet att det FÖRÄNDRAS KONTINUERLIGT = för varje ögonblick som passerar ❗

  Så mitt konsensus av det blir Förnuftsmässigt sett och logiskt – att det enda som kan beskrivas med ord är döden = det statiska.

  Det bekräftas ju i sig av – att ALLA som t ex följer religionernas dogmiga budskapförr eller senare dör ❗ – trots att Wi alla i grund och botten är odödliga även som varelser i kött.

  I o f s så kan jag ha fel i det – men det tror jag ej alls själv på.


  TIPS.
  Apropå:
  ”Än en gång har jag försökt läsa och grubbla, men det tar tid och energi.”

  Det är helt normalt att uppleva detta – när en av MainStreamet mer eller mindre försmutsad hjärnbark – läser icke bekräftande texter – av sina förut fattade meningar om det mesta. Sluta då upp med att försöka förstå = upphör med att läsa ❗

  Du kan ju alltid återkomma – ifall lusten faller på. / Josef

 21. tusenskona skriver:

  Haha, klart jag återkommer ;p


  [Jo… – jag kan tänka mig det – för TusenSkönor är ett envist = ett vist släkte. Får man dom i ”gräsmattan” – så är det lika bra att räkna med att de är där för gott. Men vaddå – det är ju ett vackert släkte, verkligen… / Josef 😀 ]

 22. Helena Palena skriver:

  Josef: Lycka till som politiker! Hopps du kommer in i riksdagen. Du behövs där! God fortsättning på 2010!

 23. Josef Boberg skriver:

  Taaack ❗ – HelEna – men det återstår att se. Själv hoppas jag på att i första hand kunna göra en ”marknadsföringsinstats” för Aktivdemokrati – och sedan får Wi se hur det blir med representationen i Riksdagen.

  Men visst skulle det vara intressant att sitta i Riksdagen som knapptryckare under fyra år. I mitt fall blir det ju i så fall strax före tiden för att det blir aktuellt för Fonus att ”packa in mig för gott”.

  Annorlunda Goood Fortsättning för Dig ❗ önskar Josef B. 😉


  Alla har Wi RÄTT att BÄTTRE
  (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigare ❗ – eller

 24. Linda skriver:

  Hej Josef,
  vill bara berätta för dig att du är omnänd i Farmor Guns blogg!


  [ Taaack för det Linda ❗ ]

 25. Daniel skriver:

  Oj, vilken rörig presentation.

  Jag är ledsen att behöva säga det, men du verkar inte ha riktigt alla hästar hemma i stallet.


  [Tja… – Daniel
  ”Smaken är ju som baken tudelad !” – hälsar Josef 8) ]

 26. Elias.L skriver:

  Hej Josef ville bara berömma din blogg.

 27. Josef Boberg skriver:


  Taaack ❗ – Elias
  . Min blogg är ju lite annorlunda än det mesta på nätet – och det krävs ju MYCKET av besökarna för att uppskatta det – har jag förstått.

  Dom flesta vill ju ha sina egons förut fattade meningar BEKRÄFTADE – och dom har nog VÄLDIGT lite behållning av ett besök på min blogg, tror jag… 💡

  Jag tycker det är MYCKET stimulerande – när jag får sådan backfeed som Du gett mig. Det bidrar till att jag fortsätter med min ”kocko”-blogg oförtrutet.

  Ha det… / Josef 🙄


  Alla har Wi RÄTT att BÄTTRE
  (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigare ❗ – eller

 28. osama skriver:

  ”Bunny – det här var det mest människoförnedrande jag har läst om på någon blogg”

  Skojar du ?


  [Osama – hos vem = i vilken blogg finns det citatet ❓ – för jag hittar det ej i min blogg. / Josef


  PS.
  ”Det Wi säger om någon eller några andra – det säger Wi ju ALLTID mer eller mindre om oss själva också – och ej alls så sällan minst lika mycket !”]

 29. Osama skriver:

  hej igen .. hus en rosa blogg som heter bunny, jag förstår dina fina känslor om människor, men det var lite överdrivet tycker jag:)

  Hon driva häxprocess mot mig .. hennes vänner vill spotta på utländska människor bara för de tycker inte som henne .. medan hon skratta och håna invandra att de ska åka hem .. så hon är inte direkt snäll om man säger så!

  mvh
  osama


  [Är det den här Bunny Du avser ❓ ]

 30. Pierre Karlsson skriver:

  INTRESSANT SIDA du har, röstade på aktiv demokrati du verkar vara aktiv åsså i det partiet
  tack för din titt på min sida på aftonbladetsblogg.


  [Tack så mycket själv – Pierre – för Din goa respons på min ”kocko-blogg”.

  Ha det… / Josef 😉 ]

 31. Håkan Wiklund skriver:

  Tack för julhälsningen, och god fortsättning!

  Håkan Wiklund


  [Tack själv ❗ – och Ha det… / hälsar Josef 🙄 ]

 32. Pierre skriver:

  Aktiv demokratis sida suger, inte användarvänlig.
  loggar in utan man kan läsa eller skriva kommentarer

 33. Josef Boberg skriver:

  Uppdaterad den 7 februari 2011

  DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT


  Jo… – Pierre
  – om det är jag HELT enig med Dig – och det är ju helt på tvärs med AD´s partiprogram. Om hur jag ser på det – som medlem i AD – har jag tämligen ingående redogjort för HÄR.

  ORDNA UPP ETT BEKYMMER – OCH WI HÅLLER HUNDRATALS ANDRA IFRÅN OSS.

  AD har i grunden enbart ETT bekymmer – och det är att Wi ännu ej har fått ett väl fungerande nätbaserat (video ca 8 min) röstningssystem på plats – där ALLA medlemmarna kan rösta – alternativt AKTIVT delegera sin rösträtt till någon mera aktiv medlem.

  Men det är på G – så den ”på tvärs med partiprogrammet” pågående missordningen hos AD – kommer sen att upphöra, allra troligast… 💡

  Men tack för Ditt påpekande – och jag hoppas att Du blir (ifall Du ej redan är det) medlem i AD – för då kan Du delta på AD-forumet och påverka i ”rätt riktning”. På AD-forumet finns det ingen som helst storebrorscensur – än så länge i vart fall.

  Vilka är de enda som kan bringa ordning i kaos ? Wåra mer eller mindre folkkära PyramidMaktHavare – eller Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna ❓


  PS
  6/2-11. ”Det är primitivt att välja ledare (video ca 2 min) ! Enbart djur behöver ledare ! Idag kan Wi göra det möjligt att Wi medborgare skall styra oss själva. Det är inte farbror Staten (läs den varje gång styrande partitoppen) som skall visa oss vägen…!!!” – slut citat härifrån.

  Så NÄR skall Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – ta saker och ting i egna händer – och börja med att välja/tillsätta Samordnare/Administratörer – som ENBART ägnar sig åt att administrera det folket kontinuerligt BESTÄMMER = folkets kontinuerliga vilja ? Idag, imorgon eller om ytterligare ca 6 000 år från nu ❓


  ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigareeller

 34. Andreas One skriver:

  Tut… en av de bättre bloggarna!
  Vill passa på att dela med mig av en föreläsning:

  Må väl Josef!

 35. Josef Boberg skriver:


  Taaack ❗ – Andreas
  – för Din goa backfeed och videon.

  Mind control = ”körda” = felfostrade egon som tänker, säger och skriver samma sak om och om igen – så att PyramidMaktHavarnas fårskock säger EXAKT detsamma = då har DOM som kontrollerar oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna – åt hållet TOTAL kontroll.

  Ett sedan ca 6 000 år tillbaka väl känt sätt att förSlava oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % MedBorgarna med. Den svenska modellen sägs vara den mest lyckade härvidlag i hela världen ❗

  Hur länge till månntro ❓

  Vilka är de enda som kan bringa ordning i kaos ? Wåra mer eller mindre folkkära PyramidMaktHavare och deras medlöpare – eller Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna i världens alla länder ❓

  Ha det… / Josef


  ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigareeller

  DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT

 36. Debora skriver:

  Nu har jag svarat dig på lewanus blogg, hakar du på en diskussion eller inte?
  Lewanu trodde att du bara skrev där för att visa på din egen blogg men jag tror att du har ett genuint intresse för helvetet……

 37. Josef Boberg skriver:


  Jo… – Debora
  – som själv STARKT felfostrad som barn av pingstreligösa föräldrar – så har jag ett genuint intresse för att komma igenom = ut ur det helvetet. Det har jag synnerligen AKTIVT hållit på med nu i mer än 15 år – och jag är lååångt ifrån färdig med det.

  Nja… – Debora – debatt = diskussion är ett formaliserat och reglerat system för logisk argumentation där två eller fler parter försöker övertyga en grupp åhörare i en avgränsad fråga. Ordet debatt kommer från franskans de- ‘av, från’ och battre ‘kämpa’ = kriga, och betyder slå sönder (motståndarens argument)”. Sådant har jag vuxit ifrån.

  Min grej är interaktiva dialoger = kommunikation – och det skall jag testa om det ”går hem” på Lewanus blogg.

  Tack för tipset ❗

  PS. ”Lite” om vad religioner ställer till med i världen i dags dato HÄR. 😥


  ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigareeller

  DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT

 38. Andreas One skriver:

  Hej igen Josef.

  På tal om logik så har jag en till video att förmedla: http://www.youtube.com/watch?v=F66h8ViFz4g

  Ha en bra dag, på återseende!


  (Detsamma – och Väl bekomme ❗ )

 39. Peter Gandhi skriver:

  Tack för att du bryr dig och delar med dig av din kunskap.

 40. Josef Boberg skriver:


  Tack själv – Peter
  – för att Du uppskattar mina ”tossigheter”. Vet då att det känns mycket gott i en snart 72-årad mans hjärta – som ej alls så sällan känner sig som ensam i en öde öken – i mångt och mycket av det jag försöker uttrycka på min blogg på mitt annorlunda sätt.

  Heter Du Gandhi på riktigt = är Du på något sätt släkt med Mahatma GandhiThe Pilgrim Of Peace (video ca 44 min)

  Ha det BÄTTRE ❗ / Josef


  ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigareeller

  DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT

 41. Bengt Nilsson skriver:

  Har du läst ”Födan vi är anpassade till” (av Jenny Reimers 2006)?
  http://arne9.wordpress.com/2007/03/01/fodan-vi-ar-anpassade-for/

  Länken dit fungerar inte längre, men jag har en kopia av PDF-filen.

 42. Josef Boberg skriver:


  Nej… – Bengt
  – men jag tror ej att jag behöver det – enär jag t ex har läst MatrEVOLUTIONen, ”De vita gifterna”, böcker av Annika Dahlqvist – samt dagligen håller mig uppdaterad på kostdoktorns och Annikas bloggar osv.

  Var jag befinner, avseende att VARJE dag leva LCHF-kosten, kosttillskott osv, kan belysas av t ex detta och detta.

  Men tack i alla fall för Din omtanke. / Josef


  ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt och politiskt ?) = leva vällustigareeller

  DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT

 43. Patrik skriver:

  Jag har läst (kostdoktorn.se) att du dricker Donat MG varje dag. Vart införskaffar du detta vatten?

 44. Josef Boberg skriver:

  Det finns numera i bl a City Gross-butikerna och kostar 16,95 kr/liter.

  Jo… – Patrik – jag dricker dagligen Donat Mg sedan 1996. Mera om varför i en kommentar HÄR. / Josef

 45. Patrik skriver:

  Kanon, och ett stort tack för ett mycket snabbt svar. Nu är det dags att åka gå till City Gross.

 46. Gina van Dam skriver:

  Jisses…du hade svarat på en annan blogg…där jag läste…jag klickade på din länk och hamnade inne på din sida…den kommer att ta en hel del tid att ta sig igenom..men jag förstår att det är både nödvändigt och nyttigt…
  Jag ser att du samlat på dig en diger kunskapshög som jag tänker sluka i mig fortast möjligt 🙂
  Jag började med den 1,5 långa filmen om mobilstrålningens effekter och där fanns de flesta svaren på all vår oro, misstankar och förklaringar…Tack för den! Den satt som en smäck.
  Jag försöker leva så rent det bara går och försöker också vara en missionär ute i världen och i min familj..men som du vet får man lätt en stämpel av det mer negativa slaget för sådana initiativ.. men jag är inte den som ger mig i första taget…så..på´t igen!
  Jag kommer alldeles säkert att återkomma bland kommentarerna…
  Goa hälsningar till dig…och ett varmt TACK! för ditt engagemang ❤

 47. Josef Boberg skriver:

  Hej Gina,

  Tack så mycket för Din rosande kommentar ❗

  Vet då att jag ej alls så sällan känner mig som ensam i en öde öken – och då blir en sån här kommentar ”oasen” i den öknen.

  Omedveten okunskap finns det ”oceaner” av i den här världen – av det enkla skälet att den s k evidensbaserad vetenskapen – som ju ”trummas” ut i all oändlighet av etablissemangets ”Trattmedia” – tjänar ju som princip bara syftet att ställa till det illa för oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder.

  Dock… – för den som vill veta annat – än vad som sägs och skrivs i etablissemangets massmedia = ”Trattmedia” – så finns ju numera nätet = det är första gången i människans kända historia – som Wi av vanligt folk SJÄLVA fritt kan ta reda på allt om som princip vad som.

  Den möjligheten har jag nyttjat sedan början av 2007 – och resultatet av det är innehållet i min blogg. En bra del mer än 10 000 timmar har jag lagt ned under de här åren på att få ”till det”. Som folkpensionär sedan 2006 – så har jag ju haft både tid och lust för att hålla på med att söka kunskap om både det ena och det andra – och sen göra något med det på bloggen.

  Jag har den medfödda ”defekten” att det jag ej förstår det vill jag försöka ”bena ut”. Det som mest av allt har varit ”en gåta” för mig under hela mitt vuxna liv – har varit hur pengar har styrt = vanstyrt världen – och då ej minst vanstyr världen i dags dato.

  Varför det sedan ”urminnes” tider har varit, och ej minst, ÄR så i dags dato – och vad som ”över en natt” kan göras för att ”vrida” det här med pengar rätt – har jag ”recept” på i mitt senaste blogginlägg: GOD OCH INTRESSANT FORTSÄTTNING AV 2014 !

  Mååånga av sådana som Dig – som vill bidra till att förändra världen – så kommer förändringarna oavsett vad omedvetet okunniga politiker ”tutar” om – är jag rätt säker på.

  Fridens… / Josef

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: