LUFT ATT ANDAS OCH SUVERÄNA PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV – ELLER ?

2015/02/17

For translation of this to English – ”click” here.

Om innehållet i bloggen i detta register.


Mitt svar på rubrikfrågan är Ja (det är inget aprilskämt).

Den offentliga makten i Sverige utgår ifrån affärsbankerna. Om hur den makten kan återföras till folket i det följande.


OM HUR NATIONALEKONOMI-FÖRSTÖRANDE BANKSYSTEM KAN VRIDAS RÄTT

Det följande gäller fortfarande – eller ?

Sagt av Bill Still:

Frågan som kommer att ge kvalificerad riksdagsmajoritet till det parti som som gör den till sin för all tid.

Det finns bara två svar – två sätt att lösa detta på. Det är inte guld – det är inte silver. Det handlar inte om att knyta valutan till något slags underliggande värde. Det handlar om två åtgärder:

Ett: Förbjud regeringar att låna pengar. Så länge regeringar lånar av banker sitter de i bankirernas fickor. Situationen är själva definitionen på ”plutkrati” – rikemansvälde. Inga av de lagar som stiftas av Riksdagen är värda något – så länge som staten står i skuld till bankväsendet. Som den amerikanske utrikesministern William Jennings Brown sade redan 1896: ”En reform utan reform av penningväsendet är ingen reform.”

Det andra vi måste göra är att eliminera bankernas möjligheter att i praktiken förfalska pengar – och det här problemet är detsamma över hela världen – där alla pengar skapas av privata banker som skulder på vilka ränta utgår. Förr skapade regeringar pengarna själva – vilket kom alla tillgodo. Detta är vad vi måste tillbaka till.

Ett: Förbjud regeringar att låna pengar och istället ge ut dem själva.

Två: Kriminalisera bankernas Fractional Reserve Lending d v s tvinga dem att alltid ha minst 100 % täckningsgrad för all utlåning. Allt annat är i praktiken falskmynteri.

Låt dina folkvalda veta…
Det har blivit dags återbörda makten att skapa landets pengar till folket och dess beslutande församlingar.

Bankerna i Sverige ägnar sig i dag åt falskmynteri.

– slut citat av översättningstexten på videon ovan.


Jag har ”harvat” på nätet sedan 2007 – och jag har ännu aldrig stött på någon eller något som har fört i bevis att problembeskrivningen och lösningen är annat än korrekt. Har Du ?

M a o så rekvirerar Riksdagen ränte- och återbetalningsbefriade pengar från Riksbanken – för att täcka sina budgetunderskott med – p g a nödvändiga infrastrukturinvesteringar, social välfärd osv – istället för att som nu höja skatter och avgifter och låna av bankirer.

Det finns ingen risk för oönskad inflation eller urholkat penningvärde i detta – så länge som arbetslösheten ej går under tre procent. Den svenska öppna arbetslösheten är för närvarande ca 6,5 % + en eller annan dold procent.

Så vad väntar de av folket valda riksdagsledamöterna på ?


Riksbanken 16/11-16: ”Skingsley: Borde Riksbanken ge ut e-kronor ?”

”Riksbanken ger privatbankerna en käftsmäll med den planerade digitala valutan e-krona. Bravo !”


Om ett för framtiden ekonomiskt och socialt hållbart Sverige här. De avslutande meningarna i artikeln är: ”På sikt måste även banksystemet revideras. Riksbanken får åter till uppgift att ensam trycka landets pengar, medan affärsbankerna återgår till att sköta transaktions-ekonomin.” = affärsbankerna lånar ut det de har som inlåning och eget kapital – men ej mer än så.

Det nuvarande för god nationalekonomi så förödande systemet (ingående i sak om det en liten bit ned i den följande texten) med Fractional Reserve Lending förpassas dit där det hör hemma = soptippen.


Det är uppenbart att Sverige är ”trasigt” på många sätt. Ju trasigare det blir, desto ivrigare blir härskarna att ”fixa”. Och ju mer de fixar desto mer går det sönder. Som normalbegåvad tycker man kanske att de borde se ett mönster.

– slut citat härifrån.

Den globala bankeliten har tagit världen som gisslan och gjort var och en av oss till sina slavar.

Vi har fastnat i ett tyst och obeveklig krig mot den vanliga människan. Ett ekonomisk slaveri som så skickligt har vävts omkring oss att de flesta av oss inte ens är medvetna om det.

Alla våra naturresurser utvinns och handlas av multinationella företag – som har fler rättigheter än vad människor har. Vi har helt enkelt blivit slavar åt dessa företag. Vårt land och vår planet våldtas och förstörs i namn av pengar, girighet och politisk kontroll.

– slut citat härifrån. Tänkvärt – eller ?


Det går ej att lösa problem med samma tänkesätt som skapade problemen. Det är omöjligt.

Så det gäller att tänka annorlunda – ifall problemen i Sverige och världen ej skall förbli ”eviga” – eller ?

Om hur att pö om pö avkriminalisera finanssytemet i Sverige och världen i det följande;


Apropå Donald Trumps valvinst (video med segertalet – och om hur han lurade skjortan av hela det västliga etablissemanget här)Kom ihåg att ingen är där hen är av en tillfällighet – för ingenting i den Kosmiska Planen sker av en slump – eller ?


Jag tillhör dem som inte känner någon större oro inför president Trumps regim, snarare har jag en rad goda förhoppningar om en fredligare värld med färre krig. Det har faktiskt under hela efterkrigstiden varit ett av oligarkerna styrt USA som startat nästan alla krig och stora konflikter.

– slut citat från Lars Berns blogginlägg: ”Trump lurade skjortan av hela det västliga etablissemanget”.

Trump’s Speech to the New World Order!


Donald Trump tänker annorlunda om klimatfrågan och ej minst om nationalekonomi – och det kommer bl a att innebära åtskilliga miljoner nya jobb i USA. Finns det någon president i USA sedan John F. Kennedys tid – som har tänkt annorlunda om nationalekonomi ?

Tänkandet och agerandet efter idén att det finns brist på pengar är grundorsaken till alla eländes eländen i världen – och då ej minst i Sverige – men är till 100 % lögn och förbannad dikt. Den lögnen bör snarast förpassas dit där den hör hemma = soptippen. Om hur det pö om pö kan ske i Sverige i det följande.


Apropå politiskt ledarskap – så är det så att pengar = makt – och den makten finns till allt överskuggande del i dags dato hos den finansiella sektorn. Som princip alla politiker ”dansar” efter hur den finansiella sektorn agerar.

Men så länge som det finns Liv i Oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i Sverige och världen – så finns det hopp om en annorlunda ordning – eller ?

Det första målet är att befria mänskligheten från det rådande ekonomiska förtrycket genom bankerna, genom att avbryta alla icke-företagslån (svenskarna är ett av de mest banklån-belastade folken i världen), och genom att ge regeringar rätt att skapa pengar. Regeringar får därmed de medel och resurser som krävs för att finansiera egna aktiviteter utan skatter.

Det kommer att kunna ge alla möjlighet att arbeta för den kollektiva nyttan för mänskligheten och planeten – som alternativ till den finansiella sektorns vinstmotiv. En ärlig regering arbetar i medborgarnas intressen – då människor är det första steget för att möjliggöra att nå sin potential som intelligenta och empatiska varelser.

Vad väntar Wi på ?


Den som är satt i skuld är ej fri – och det gäller såväl enskilda personer som ej minst nationer – eller ?


Bankernas makt skapar stora kriser: ”Bankerna har naturligtvis intresse av att ge så mycket kredit som möjligt. De tjänar pengar på räntan. Men de expansiva penningmängderna leder regelbundet till bubblor som i sin tur skapar avsevärda skador i realekonomin.

Centralbanken/Riksbanken har alltså ingen kontroll över penningmängden.” // Yoshi Frey.


På temat hur det nuvarande ekonomiska tänkandet och agerandet fungerar = icke fungerar i dags dato 1 timme och 19 minuter in i den här videon

med Michael Tellinger – och om hur det kan förändras till ett potentiellt möjligt och för framtiden hållbart och spännande scenario för alla.


ÖVERFLÖD AV PENGAR MEN I FEL HÄNDER 😥


Lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank i dess lydelse den 1 januari 2015, 8 Kap, 1§:

”Riksbanken får inte bevilja kredit till eller förvärva skuldförbindelse direkt från staten, annat offentligt organ eller institution inom Europeiska unionen”

= Det finns inget hinder i Riksbankslagen för Riksbanken att mot rekvisition från Riksdagen nyproducera pengar till staten = medborgarna – till budgetunderskott p g a nödvändiga infrastrukturinvesteringar, social välfärd osv. Detta som alternativ till ”eviga” skattehöjningar = ca 45 miljarder i budgeten för 2016.


ENBART RIKSBANKEN KAN NYPRODUCERA SUVERÄNA PENGAR = RIKTIGA KRONOR – ELLER ?

Faktiskt är det inte en teknisk detalj att alla konton måste ligga på Riksbanken för att kunna innehålla kronor. Det är en central punkt för att sätta stopp på bankernas bedrägeri med att ”låna ut” sina egna skulder till konton.

– slut citat härifrån.

Vettigt att det är som det är eller fullständigt förryckt ?


Grundorsaken till flyktingkrisen och terrorism är framför allt krig – och krig kan stoppas (det är inget aprilskämt).

ALLA PÅGÅENDE KRIG I VÄRLDEN KAN STOPPAS FÖR GOTT INOM MAX TRE MÅNADER

De globala oligarkerna = de 13 finansfamiljerna och deras medlöpare – som styr = vanstyr världen ekonomiskt = politiskt – sedan mer än 100 år tillbaka – har överst på sin agenda att i all oändlighet torgföra att det finns brist på pengar. Det har dom ju lyckats bra med – därför att brist på pengar(länk till målningen Grindslanten av August Malmström 1885 – som i ett nötskal visar hur vuxna felfostrar barn till att på liv och död hängivet kämpa för pengar) – kan nog sägas vara den allt överskuggande och världsomspännande ”religionen” i världen i dags dato. Såväl på individnivå som på nationsnivå osv.

Men alla principer har undantag – och undantaget från brist på pengar är pengar till krig. Historiskt så har det aldrig varit något bekymmer med det – och än mindre är det så i dags dato.


Varför ?

Tja… – följer hen pengarnas väg så upptäcker hen att det är samma oligarker som direkt eller indirekt sponsrar krig – som tillverkar vapen och ammunition till båda sidorna i alla krig – och tjänar multum med slantar på det.

Alla pågående krig skulle avslutas inom max tre månader – ifall oligarker ej höll igång dem. T ex krigen i Mellanöstern – som kontinuerligt har pågått sedan 1940-talet.

Kommer det att ske inom överskådlig tid ?


Jag är halvvägs 150 år LivsErfaren – och kommer med en dåres envishet att så länge som jag fortfar att andas att torgföra att brist på pengar är en ren bluff – som bör förpassas dit där den hör hemma = soptippen. Jag har ju bl a detta blogginlägg om det som jag har namnat: ”LUFT ATT ANDAS OCH SUVERÄNA PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV – ELLER ?”

Suveräna Pengar = digitala ”sedelpresspengar” i lämplig mängd – som Riksdagen rekvirerar från Riksbanken till sina budgetunderskott – när det är underskott i nationalbudgeten – p g a nödvändiga infrastrukturinvesteringar, social välfärd osv. Detta som alternativ till ”eviga” skatte- och avgiftshöjningar.

Det finns ingen risk för oönskad inflation eller urholkat penningvärde i detta – så länge som arbetslösheten ej går under tre procent. Den svenska öppna arbetslösheten är för närvarande ca 6,5 % + en eller annan dold procent.


Brist på pengar-tänket är helt enkelt grundorsaken till alla världens eländes eländen – som jag upplever det.

Det går ej att lösa ett problem med samma tänkesätt som skapade problemet. Det är omöjligt.

Så dags snart för att släppa taget om den världsomspännande ”religionen” brist på pengar – eller ?


Var finns de globala oligarkerna/Illuminaterna ?

Överallt ! Deras tentakler sträcker sig till alla aspekter i vårt dagliga liv. De kontrollerar banksystemet, median, nyhetsbyråer, läkemedelsindustrin, oljeindustrin, regeringar, aktiemarknaden, det mesta inom rättsväsendet, säkerhetstjänster, arméer och vapenindustrin. De påverkar vetenskap, skolböcker, universitet, journalism och Hollywood.

Uppfinnare som uppfinner något inom t ex fri energi eller något annat som kan vara ett hot mot etablissemanget köps ut, de hotas eller blir mördade. De är ägarna av de största gruvorna, kasinon och genom CIA kontrollerar de hela drogscenen, sexslaveriet etc, etc.

– slut citat härifrån.

Vettigt eller fullständigt förryckt ?


Men så länge som det finns Liv i Oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens länder – så finns det hopp om en annorlunda ordning – eller ?

Låt oss gå snabbt framåt till tiden för den Franska revolutionen. Runt denna tid stöddes olika mörka grupper av hemliga organisationer och Anunnaki började använda namnet Illuminati – de belysta. De är dock inte av ljuset, utan helt mörka. Idag består Illuminati av cirka 13 ledande familjer, och här ingår Rothschilds, Rockefellers och en rad europeiska mörka adelsfamiljer.

Sedan denna period i historien har mörkret, främst Illuminati, dominerat vår värld och sedan 1913 har de använt den amerikanska centralbanken som ett viktigt instrument för detta. De 13 Illuminati familjerna äger Federal Reserve Bank. De mörka har haft en mycket elak agenda med avfolkning på Jorden via en rad katastrofer, medan de samtidigt byggde underjordiska baser där de skulle gå i pension och överleva dessa katastrofer i.

Fastän Anunnakis mörka hantlangare, Illuminati och andra, har försökt att både avfolka jorden och att upprätta slavliknande kontroll av den återstående befolkningen har de inte varit framgångsrika. Deras lycka har vänt.

Den Galaktiska Federationen av Ljus kommer snart att formellt introduceras till folket på Jorden av vissa Ljusorienterade större regeringar. Det är här vi för närvarande står under våren 2015. Då den Galaktiska Federationen introduceras kommer också våra Uppstigna Mästare tillbaka. Detta kommer att omfatta Sananda, Saint Germain, Buddha, Muhammed, Hilarion, Mitreya och många fler. Vi kommer då även att introduceras till våra kusiner i den Inre Jorden (Agarta).

Detta kommer att resultera i skuldavskrivning för individer och regeringar samt inrättandet av ett rättvist och mänskligt samhälle för alla. Överflöd för alla kommer att skapas. De mörka ledarna kommer att avsättas och ställas inför en juridisk process, men kommer att få chans att reformeras då Ljuset alltid är förlåtande.

– slut citat från en bit ned i texten här.

Saga eller Sanning ?


De globala oligarkerna = de 13 finansfamiljerna – som styr = vanstyr världen ekonomiskt = politiskt sedan mer än 100 år tillbaka – inbillar sig att dom är rika – men det är lögn och förbannad dikt. Det hen orättmätigt snor åt sig (folkrättsligt sett) från någon eller några andra är ju helt enkelt enbart skulder – ej mer och ej mindre än så.

Så sanningen är ju att de globla oligarkerna är de ”rikaste” av alla människor i världen – på skulder till Oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens länder. Thats it – eller ?


En tänkvärd framtidsvision ? Let’s make everything FREE ! På samma tema 1 timme och 19 minuter in i den här videon med Michael Tellinger.

Ja, det är både så enkelt och så svårt !


”The Death of Democracy” a public talk on the TTIP.

”What is TTIP and why should we be angry about it ?”

”Vilka är de ansvariga ?”


”Anser Du att Wi har demokrati i Sverige” – eller ?

”Varför våra politiska ledare sviker”.

”Om varför väljarna är arga”.


”Kan man se det som att penningsystemet är ett sätt att förslava människor” – eller ?

”Den rikaste procenten äger snart hälften av världens rikedomar”

Vettigt eller fullständigt förryckt – eller ?

”Ska bankerna betala tillbaka de miljarder som de fått låna av skattebetalarna vid tidigare bankkriser ?”


VÄL BEKOMME BÄSTA BESÖKARE – ”DET GÄLLER LIVET”

Länken går till radioprogram med mig 1994 – på temat att det finns i ÖverFlöd av allt för alla på jorden Terras ytteryta. Ifall Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – ej genomskådar den rådande världsomspännande bluffen = ”religionen” brist på pengar – som ÄR den allt överskuggande grundorsaken till alla världens eländes eländen – så kommer Wi aldrig att kunna eliminera oligarkernes styre = vanstyre av världen. Thats it – eller ?

Hälsopartiet har på sin agenda att ändra på det rådande missförhållandet.

Handen på hjärtat: ”Har Du förtroende för det svenska banksystemet ?”


Nationalekonomi/Suveräna Pengar = digitala ”sedelpresspengar” i lämplig mängd är verktyg för att uppnå politik med – och politik skall därför ej begränsas av budgetramar.


NU ÄNTLIGEN ! ! ! 💡 🙄

Publicerat den 2 april 2015 i Veckans Affärer:

En radikal plan framtagen på uppdrag av Islands statsminister föreslår att landets affärsbanker fråntas rätten att skapa pengar vid lån. Istället ska centralbanken, och ytterst parlamentet, ensamt sköta penningskapandet.

– slut citat härifrån.


Rekordlåg arbetslöshet efter att Island lät bankerna falla

Island redovisar i dag en arbetslöshetssiffra på drygt 4 procent och vissa bedömare menar att målet på 2 procent är fullt realistiskt.

Detta står i stark kontrast till övriga Europa där medeltalet på arbetslösheten ligger kring 12 procent, och i vissa länder (som Spanien och Grekland) där mer än 25 procent av befolkningen arbetslös.


– Bankernas skulder är inte allmänhetens skulder och kommer aldrig att bli det, säger Islands nuvarande premiärminister Sigmundur D. Gunnlaugsson till FP. Och även om situationen är bättre här än i många andra europeiska länder är en arbetslöshet på över 4 procent något vi inte vill ha.

När Islands regering vägrade att rädda bankerna och deras kunder fick de själva ta smällen av sina misslyckade spekulationer – på närmare 85 miljarder dollar.

Att den isländska staten inte använde statskassan (i en ekonomi med ett BNP på bara 14 miljarder USD) gav dem möjligheten att istället spendera större delen av sina tillgångar i ett brett stödprogram hen kallar “Welfare”.


Det syftade bland annat till att hjälpa enskilda personer som hamnat i trångmål när banklånen på husen översteg de kraschade husvärderingarna. Staten spenderar årligen hela 43 procent på “Welfare”, en siffra som visserligen hållit sig ganska konstant sedan innan krisen.

Utöver redan existerande åtgärder införde Island nyligen ytterligare ett åtgärdspaket: runt 7 procent av landets BNP ska nu fördelas specifikt till att ge hushåll lättnader i sina bostadslån.

– slut citat härifrån.


Det kommer troligast att fortsatt gå bra för Island – därför att vid Hitlers makttillträde i Tyskland 1933 – så var D-marken den sämst värderade valutan i Europa + att Tyskland då hade en skyhög arbetslöshet och inflation. Ca 40 % av den arbetsföra befolkningen var arbetslös – ifall jag har rätt för mig.

Senare drevs ekonomin av ett omfattande upprustningsprogram, som delvis finansierades av sedelpressarna. Inflationen hölls dock nere genom en hård statlig kontroll av ekonomin och arbetstagarna.

– slut citat från Wikipedia under rubriken: ”Nazitysklands ekonomi”.


M a o så var det sedelpressarna i kombination med stöd från storkapitalet i Tyskland, England och USA – som gjorde att Hitler på ca tre år förvandlade ett akut krisläge i Tyskland – till en nation där alla hade arbete, inflationen var låg – och den Tyska D-marken på tre år blev den starkaste valutan i Europa – och förblev så till krigets slut.

Men efter krigsslutet 1945 tog de globala oligarkerna = de 13 finansfamiljerna över helt och hållet igen – med bl a Marshallhjälpen som förevändning = sedelpresseriet för nödvändiga infrastrukturinvesteringar, social välfärd osv stoppades helt och hållet – och på den vägen är det fortfarande.


Så bl a Hitler har fört i bevis att det är rätt att använda möjligheten för staten att rekvirera Suveräna Pengar = digitala ”sedelpresspengar” i lämplig mängd från Riksbanken till sina budgetunderskott – när det är underskott i nationalbudgeten – p g a nödvändiga infrastrukturinvesteringar, social välfärd osv – utan att oönskad inflation eller urholkat penningvärde uppstår – om arbetslösheten ej är under tre procent. Den svenska öppna arbetslösheten är för närvarande ca 6,5 % + en eller annan dold procent.


Kan det bli enklare än så, för vilket land som, att under ordnade former fixa till en låg arbetslöshet och balans i statsbudgeten ?

Kan en nation överhuvudtaget ha en god nationell ekonomi – ifall först av allt ej merparten av medborgarna har det ?


Med andra ord uttryckt:

Centralbanken (= Riksbanken i Sverige) producerar alla nya pengar i ett Suveränt Penningsystem. Men bara så mycket att inflationen hålls stabil. Dvs så mycket som ekonomin växer. De flesta digitala pengar cirkulerar i oändlighet som oförstörbara symboler för ett värde och behöver inte nyproduceras. Om ekonomin krymper måste Centralbanken dra in pengar.

– slut citat härifrån.


En talande bild på hur bankerna då kommer att fungera finns här

– och en dito för hur statens budgetunderskott via Riksbanken regleras här https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152576034832093&set=p.10152576034832093&type=1&theater

Blir Sverige land nummer två som gör lika dant som Island – eller ?


Eländena i t ex Sverige hänger ju ihop med att Riksdagen ej nyttjar sin författningsenliga rätt att rekvirera Suveräna Pengar = digitala ”sedelpresspengar” i lämplig mängd från Riksbanken till sina budgetunderskott – p g a nödvändiga infrastrukturinvesteringar, social välfärd osv.

Nationalekonomi/Suveräna Pengar = digitala ”sedelpresspengar” i lämplig mängd är verktyg för att uppnå politik med – och politik skall därför ej begränsas av budgetramar.


Politiker utan Suveräna Pengar = digitala ”sedelpresspengar” i lämplig mängd – har helt enkelt ingen annan ”makt” – än att höja skatter och avgifter, underlåta att göra nödvändiga infrastrukturinvesteringar, sälja ut statens = medborgarnas tillgångar, låna pengar till hög ränta med återbetalningsplikt, och ej minst att minska på den sociala välfärden osv. Detta har nu ovedersägligt pågått i Sverige i en förskräckande samhällsraserande fart sedan början av 1990-talet. En graf som kristallklart för det i bevis finns här

http://212.247.9.120/loblog/?p=4610

Detta därför att den reella makten – finns i dags dato hos den s k marknaden i form av affärsbankerna. Bankerna står för det allt överskuggande mesta av nyproduktionen av pengar. Så den penningmakten finns ej alls i Riksdagen – oavsett vilket ”röra” som håller i ”styrspaken”. Det kan vem som – inklusive matematikkunniga barn – räkna ut med baken.


Regeringen har sammantaget kommit med förslag som innebär höjd skatt på cirka 45 miljarder kronor – vilket väntas slå igenom till 2016 – samt ej minst fortsatt urholkning av den sociala välfärden. Vettigt eller fullständigt förryckt i ett av världens rikaste länder ?

Effekten av detta är bl a att medborgarna i Sverige bevisligen är ett av de mest banklån-belastade folken i världen i dags dato + att den svenska statsskulden – om ca 140 000 kr per capita – är hög. Vettigt eller fullständigt förryckt i ett av världens rikaste länder ?


Lågkonjunktur = hög arbetslöshet – är helt enkelt att det flödar för lite nyproducerade pengar (pengar som skapas av affärsbankerna ur tomma intet vid utlåning = Fractional Reserve Lending) genom händerna på Oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna. På tok för stor del av dessa pengar lägger den finansiella sektorn beslag på. Thats it !


I det följande lite om historiken – och framförallt om hur att NU rädda Sverige nationalekonomiskt, socialt osv med Suveräna Pengar = nyproducerade elektroniska pengar = digitala ”sedelpresspengar” i lämplig mängd – som rekvireras av Riksdagen från Riksbanken till staten – för att täcka budgetunderskott med – p g a nödvändiga infrastrukturinvesteringar, social välfärd osv = nya digitala pengar som ej är förbundna med krav på ränta eller återbetalning till Riksbanken.

En talande bild (klicka på bilden för att få den i större format) på hur det rent praktiskt ser ut här https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152576034832093&set=p.10152576034832093&type=3&theater


Bankerna skapar pengar ur luft

Våra fyra storbanker sysslar med ett systematiskt bedrägeri där de lurar kunderna att de faktiskt har pengar att låna ut. Ingenting kan vara mera fel. Bankerna har ingenting, inga sedlar i bankvalvet inget silver eller guld för den delen. Allt bygger på en stor bluff som är så finurlig och genomtänkt att få människor genomskådar bluffen.

– slut citat från Gefle Dagblad 2013 här.


Apropå banker;

OM DET RÅDANDE BANKSYSTEMET I SVERIGE SEDAN 1970-TALET

Tänk Dig att Du betalar för 100 kg potatis – men i 100-kilossäcken finns bara mindre fem kg = en bra affär för säljaren (läs bankerna) och en urusel affär för köparen (läs låntagaren). Skulle Du då protestera ?

Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna har lurats till att tro att bankerna bara lånar ut det dom har som inlåning och eget kapital. Men det är lögn och förbannad dikt – därför att Fractional Reserve Lending – som godkändes av Riksdagen i Sverige på 1970-talet – ger bankerna möjlighet att låna ut ”ingenting” = pengar som nyproduceras som siffror på en skärm vid utlåningstillfället.

M a o så lånar affärsbankerna ut skulder = pengar som de ej har som inlåning och/eller eget kapital. Vettigt eller fullständigt förryckt ?


Och ej nog med det – utan bankerna har därtill rätt att ta hög ränta på dessa luftpengar och kräva full återbetalning med riktiga pengar = pengar som efter skatt blir över av löneinkomst. Folkrättsligt sett så är detta kort och gott bedrägeri och svindleri av allra värsta sorten. Ej mer och ej mindre än så. Att det är lagligt gör ju ej saken mindre bedräglig.

Resultatet av detta bedrägeri är att medborgarna i Sverige är ett av de mest banklån-belastade folken i världen. Den som är satt i skuld är ej fri – och det gäller såväl enskilda personer som ej minst nationer – eller ?

Det finns rimligen bara en lösning på detta – och det är att staten förbjuder Fractional Reserve Lending – till förmån för att staten själv tar över den nödvändiga nyproduktionen av pengar = Suveräna Pengar = digitala ”sedelpresspengar” i lämplig mängd – som Riksdagen rekvirerar från Riksbanken för att täcka budgetunderskott med – p g a nödvändiga infrastrukturinvesteringar, social välfärd osv.


Går det ?

Javisst gör det det. Island har ju redan ”spolat” sitt gamla banksystem efter den finansiella krisen 2008 – och är på väg att lagstifta om att enbart staten skall stå för nyproduktionen av pengar.


Ett konkret exempel på hur jag själv har drabbats av bankers svindleri.

1989 lånade jag av Handelsbanken 50 000 kr som ett inblanco lån – med en amortering av 1 000 kr/år. Med ränta och amortering så har banken av mig år 2016 fått ca 130 000 kr tillbaka – och lånesumman har minskat till 23 000 kr efter 27 år. När lånesumman är noll kr om 23 år – så kommer Handelsbanken med ränta och amortering att ha fått tillbaka ca 175 000 kr på de utlånade 50 000 kr.

Men det är bara halva sanningen – därför att vid utlåningstillfället så hade Handelsbanken bara ca 2 500 kr som inlåning och eget kapital = ca 5 % av lånesumman. Men tack vara det av staten godkända Fractional Reserve Lending på 1970-talet – så kunde Handelsbanken fylla ut lånet med 47 500 kr av ”luftpengar” = pengar som skapades vid lånetillfället 1989 ur tomma intet – genom några knapptryckningar på bankens dator.


Så verkligheten blir ju att banken bara lånade ut ca 2 500 kr av inlåning och eget kapital – och kommer av mig i slutändan att få tillbaka ca 175 000 kr av riktiga pengar = pengar som efter skatt blir över av löneinkomst eller annat.

175 000 : 2500 = 70 gånger mer i återbetalning än vad som lånades ut – av pengar som banken hade som inlåning och eget kapital vid lånetillfället. Tala om en lysande låneaffär för Handelsbanken och en urusel för mig som låntagare – eller ?

Hur många fler än mig har gått på och går dagligen på affärsbankernas svindleri ?

”Har Du förtroende för det svenska banksystemet ?”


The Lie We Live !
(= en sevärd 8 minuter kort och omskakande video – med svensk textning – om hur illa det står till i världen i dags dato. Samma video med fransk textning finns här)


OM HUR DEN S K MARKNADEN = PENGARNA VANSTYR VÄRLDEN I DAGS DATO – OCH OM HUR DET PER OMGÅENDE KAN RÄTTAS TILL !

”När en regering är beroende av bankirer för pengarna, är det bankirerna och inte ledarna för regeringen som kontrollerar situationen, eftersom den hand som ger är ovanför handen som tar. Pengar har inget fosterland, finansiärer är utan patriotism och utan anständighet. Deras enda syfte är vinst.”

– sagt av Napoleon Bonaparte 1815.


Det går ej att lösa ett problem med samma tänkesätt som skapade problemet. Det är omöjligt.


MIN DRÖM…

Jaana: Ska det öht finnas pengar ? Kanske är ute & cyklar här men frågan är om det kunde funka utan.

Josef: Tja… – Jaana – med hjälp av den digitala tekniken så går det måhända utan, kanske… = t ex ett digitalt konto där hen samlar poäng för köpkraft i form av antalet utförda arbetstimmar ?

Jaana: Är ju fortfarande en form av pengar. Hur kan hen tänka bort pengar, det kanske måste finnas på nåt sätt ändå.

Josef: Jo… – Jaana – men om ”köpkraften” per arbetad timma vore densamma för t ex en trädgårdsarbetare och statsministern – så skulle i vart fall ”inkomsterna” bli mera jämnt fördelat över befolkningen än vad det är nu.

Jaana: Så det ska finnas statsministrar, & politiker ? Kanske kan gå.

– slut citat av en dialog på Facebook här.


Klarspråk på 1990-talet av professor Gunnar Adler Karlsson om sambanden mellan den finansiella sektorn, basinkomst, arbetslöshet mm


By the way – klarspråk 2012 av Sven Anér om Palmeutredningarna.

Enligt Sven Anér så var det dåvarande polisen Anti Avsan som höll i mordvapnet. Han blev senare rådman och domare i Stockholms Tingsrätt – och är numera riksdagsman för moderaterna.

Saga eller sanning ?


Mera av sådant klarspråk av Ivan von Birchan – om bl a Palmemordet här – och på YouTube här.

Från Norra Magasinet Special 1992 – där Ivan von Birchan säger att han mer än en månad före mordet visste att Olof Palme var föremål för mordplaner – och försökte få säkerhetspolisen att förstärka bevakningen av Olof Palme. Ivan von Birchan misslyckades med det – bevisligen – och mordkvällen hade Olof Palme INGET skydd av några livvakter.


Som princip finns det INGET bekymmer i Sverige eller världen i stort – som i grund och botten ej är skapat av den s k marknaden = pengarna – som icke produktivt = samhällstärande används av de stora finansiella aktörerna.

M a o så har finansiella och andra makthavare – lurat Oss att till att tro på att det skulle kunna finnas brist på Suveräna Pengar = digitala ”sedelpresspengar” i lämplig mängd i statens budget – till nödvändiga infrastrukturinvesteringar, social välfärd osv.


Det finns INGEN risk för inflation och urholkat penningvärde – i att staten själv nyproducerar Suveräna Pengar = digitala ”sedelpresspengar” i lämplig mängd till nödvändiga infrastrukturinvesteringar, social välfärd osv – så länge som arbetslösheten ej understiger tre procent. Den svenska arbetslösheten är för närvarande ca 6,5 % + en eller annan dold procent.

Men allt som har en början har ett slut – och så länge som det finns Liv i Oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – så finns det hopp – som jag upplever det = Det finns ALLTID en annorlunda framtid i sikte ! ! !

Bl a därför att Wi av vanligt folk är ju så ”oändligt” många fler än oligarkerna är.


Detta har jag påtalat i ett email till finansminister Magdalena Andersson den 15 juni 2015. Det finns publicerat i en kommentar nedan här. Sen blev det också email till Riksdagens ledamöter den 1 oktober 2015 och den 15 februari 2016. De finns publicerade här.


NYTÄNKANDE OM GLOBAL- OCH NATIONALEKONOMI

För lite Suveräna Pengar = digitala ”sedelpresspengar” i lämplig mängd i cirkulation i samhället = för hög arbetslöshet (mer än ca 3 procent) = lågkonjunktur = helt onödigt slöseri med samhällsresurser. Sveriges öppna arbetslöshet är för närvarande ca 6,5 % + en eller annan procent dold.

Av staten själv producerade ränte- och återbetalningsbefriade Suveräna Pengar = digitala ”sedelpresspengar” i lämplig mängd i sammhällsmaskineriet kan ses som oljan i en motor. För mycket olja och motorn storknar (= superinflation och urholkat valutavärde). För lite olja i motorn och den skär (= för hög arbetslöshet – som ju i princip alla länder i världen lider av i dags dato). Lagom med olja i motorn och den går som smort (= låg eller ingen inflation alls, stabilt valutavärde och helt automatiskt en naturlig arbetslöshet på ca 3 procent).


Det absolut snabbaste och effektivaste sättet för stater att öka mängden Suveräna Pengar = digitala ”sedelpresspengar” i lämplig mängd i cirkulation = sänka arbetslösheten i samhället – är att höja ersättningarna till pensionärer, sjukförsäkrade, arbetslösa och socialbidragstagare.

De allra flesta av dessa lever sedan mer än 20 år tillbaka i Sverige under en rimlig ekonomisk överlevnadsnivå – och kommer därför att tämligen omgående spendera inkomstförbättringarna.


Tre procents höjning av ersättningarna till pensionärer, sjukförsäkrade, arbetslösa och socialbidragstagare kan uppskattas ge ca en procents lägre arbetslöshet inom ett år. Räntefria Suveräna Pengar = digitala ”sedelpresspengar” i lämplig mängd för att finansiera detta produceras av Riksbanken på uppdrag från Riksdagen = räntefria Suveräna Pengar = digitala ”sedelpresspengar” i lämplig mängd som aldrig behöver återbetalas.

Kristallklart åskådliggjort med talande bilder här och här.


Det finns INGEN risk för förhöjd inflation eller urholkat valutavärde i detta (klargörande blänkare om det här och här) – så länge som staten ifråga ej låter arbetslösheten gå under ca tre procent. Den öppna och dolda arbetslösheten i Sverige är i dags dato ca tre gånger större. Vettigt eller nationalekonomiskt vansinne ?

Andemeningen i den svenska författningen är att det bara är staten själv som har rätt att via Riksbanken rekvirera Suveräna Pengar = digitala ”sedelpresspengar” i lämplig mängd. Dock… – tack vare det av staten godkända Fractional Reserve Lending-systemet på 1970-talet – så är det i dags dato istället affärsbankerna som i princip står för all nyproduktion av pengar = staten har i princip inget direkt inflytande över hur mycket pengar som nyproduceras – eller till vad de används.


Det banking-systemet vidareutvecklades på sin tid av den globala bankingligan till sin egen förmån – av de 13 bankirfamiljerna som har styrt = vanstyrt världen sedan 1800-talet. Ledaren för den ligan är bankirfamiljen Rothschild.

Den allt överskuggande delen av nyproduktionen av pengar går i dags dato till den gigantiska och icke produktiva = samhällstärande pyramidekonomiska finansiella sektorn – istället för till investeringar i infrastrukturen, varuproducerande företag, bostäder, ekonomisk och social välfärd för alla osv. Tack vare nätet så vet många i dags dato att det är så.


I Sverige har Wi för närvarande åt hållet deflation och hög arbetslöshet. T ex Ryssland har för närvarande hög inflation och hög arbetslöshet. Det är exakt samma sjuka = den icke produktiva finansiella sektorn = den samhällstärande sektorn har ”stulit” pengarna – och det finns helt enkelt ej i tillräcklig omfattning pengar över för oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna.

Finns det överhuvudtaget något enklare, säkrare och snabbare sätt för stater att rätta till det – än att höja ersättningarna till pensionärer, sjukförsäkrade, arbetslösa och socialbidrags-tagare ❓

– slut citat härifrån.


Om detta skickade jag den 30 augusti 2014 ett email till Stefan Löfven. Emailet finns publicerat här. Vad som sen har hänt är att taket för A-kassan höjdes i september 2015 från 18 700 till 25 025 kronor. Pensionerna ökade från 1 januari 2016 med ca 3,5 % = ca 500 kr/mån för mig efter skatt. Den första höjningen sedan jag blev folkpensionär 2006.

Nu återstår bara att se ifall årets pensionshöjning kommer att bestå – eller om sänkningar framöver kommer att nolla bort årets höjning.


Det skall ej minst bli intressant att se – ifall arbetslösheten under senare delen av 2016 sjunker med en eller annan procent – trots att invandringen under 2015-16 kommer att landa på mer än 200 000. I så fall ser jag det som att min idé – om att öka konsumtionsutrymmet för de sämst ställda – sänker arbetslösheten. Jag håller tummarna för att det är så.

Hög arbetslöshet – f n ca 6,5 % öppet arbetslösa + en eller annan procent dold arbetslöshet – är ju ett gigantiskt slöseri med en nations resurser = människor som både vill och kan jobba – men som ej kan hitta något jobb – därför att det saknas jobb att söka.


SANNA SANNINGAR OM WÅRA MÖJLIGHETER I DAGS DATO ! ? !

Det är dags nu. Att vi som samhälle och värld överger det ekonomiska system vi har skapat. Det ekonomiska systemet begränsar vår utveckling och håller oss tillbaka. Resurserna går inte dit behoven (människorna) finns utan dit pengarna finns. Vilket inte bara är inhumant utan direkt korkat.

Vi har som mänsklighet all kunskap vi behöver. Tekniken har befriat oss. Vi har tillgång till fri energi om vi vill. Det finns oändligt många tjänster som är digitaliserade och inte behöver kosta någonting.

Det är dags att vi släpper tanken om att allting behöver kosta och att vi behöver pengar för att överleva. Den begränsade tankeformen håller oss kvar i ett förlegat paradigm – som vi skulle ha kunnat lämna för länge sedan, och den håller människor kvar i ett fullkomligt onödigt lidande.

– slut citat av Sanna Nova Emilia på Facebook här.


Apropå: ”Den begränsade tankeformen håller oss kvar i ett förlegat paradigm – som vi skulle ha kunnat lämna för länge sedan, och den håller människor kvar i ett fullkomligt onödigt lidande.” – så är det ju så att det går ej att förändra något med samma tänkesätt som skapade problemet. Det är omöjligt.

Så därför gäller det att förpassa rädslan för att tänka nytt dit där den hör hemma = soptippen. Den svensktextade ca 6 minuter korta videon: ”Let’s make everything FREE ! An introduction to The Free World Charter.” – kan vara en bra inspiration till att våga tänka nytt – som jag upplever det – och är väl värd att begrunda mer än en gång.


Dom som med framgång, ingen nämnd och ingen glömd, skyller på invandringen som orsak till den ekonomiska krisen i Sverige – har fått det mesta om bakfoten – därför att:

”…Jag är dock helt säker på en sak: Det är inte invandringens fel att det bulldoftande folkhemmet – så som vi minns det – förändrades. Det var inte kurderna som flyttade industrierna till låglöneländer, det var inte palestinierna som stängde post- och bankkontoren och flyttade statliga jobb till städerna, det var inte somalierna som byggde volymhandelsområden som tömde stadskärnorna, sålde ut apoteken och privatiserade sönder landets järnvägsunderhåll.

Det var inte syrierna som genomförde försämringarna i sjukförsäkringssystemet. Och det var faktiskt inte ensamkommande barn från Afghanistan som lade ner byskolorna och sänkte A-kassan. …”

– slut citat från Facebook här

Citat från en artikel i Östersundsposten 24/6-15 av Po Tidholm här.


BAKGRUND TILL DAGENS FINANSIELLA ELÄNDEN

DN.EKONOMI 20/1-14

• De 85 rikaste personerna har lika mycket pengar som de 3.500.000.000 fattigaste. Antagligen är läget mer extremt eftersom cirka 120 biljoner oredovisade kronor uppskattas vara undanstoppade i skatteparadis.

• Världens rikaste procent äger hälften av världens rikedom – 712 biljoner kronor – och 65 gånger så mycket som den fattigaste hälften.

• 70 procent av världens befolkning bor i länder där inkomstklyftorna ökat de senaste 30 åren.

– slut citat från DN här.


Detta kan också uttryckas som att ca 1 % av jordens befolkning enväldigt förfogar över ca 99 % av jordens samlade ekonomiska och andra resurser = ca 99 % av jordens befolkning får nöja sig med ca 1 %. Vettigt eller fullständigt förryckt ?

Det övre skiktet av den rika procenten VET att: ”LUFT ATT ANDAS OCH SUVERÄNA PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV !” – men underlåter sorgfälligt att informera Oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – om det, tyvärr tyvärr… 😥


IGEN – Det går ej att lösa ett problem med samma tänkesätt som skapade problemet. Det är omöjligt.

Grundorsaken till ALLA världens pågående eländes eländen ÄR tänkesättet att det skulle kunna finnas någon brist på Suveräna Pengar = digitala ”sedelpresspengar” i lämplig mängd. Det får ses som världens ENDA problem egentligen. Målningen Grindslanten åskådliggör hur Wi alla blir felprogrammerade med det tänkesättet sedan barnsben.

Dags nu för Oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder – att förpassa det hopplöst förlegade tänkesättet dit där det hör hemma = soptippen ? – till förmån för att själva inse och tänka att: ”LUFT ATT ANDAS OCH SUVERÄNA PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV – ELLER ?”


Hur skapas pengar i dags dato i världens alla länder – ”experter” talar ut:


Det går ej att överleva genom att andas i ett vakuum. Det moderna samhället kan ej fungera utan ständiga ekonomiska och andra kriser – när det ej är tillräckligt med Suveräna Pengar = digitala ”sedelpresspengar” i lämplig mängd som är i cirkulation via Oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i världens alla länder. Detta därför att självhushållets tidevarv är helt enkelt förbi.

Hur länge till innan folkvalda och andra makthavare själva inser det ❓


Apropå: ”LUFT ATT ANDAS OCH SUVERÄNA PENGAR ATT BRUKA FINNS DET I ÖVERFLÖD AV” – så var det ju bl a vad Jesus försökte torgföra för ca 2000 år sedan. Det tog så mycket ”skruv” – att pyramidmaktens män runt Medelhavet, ca 300 år senare, hade uppenbara bekymmer – med att fortsatt ”fösa” sina då oregerliga undersåtar som får i skock.

Därav kyrkomötet i Nicea som ägde rum år 325. Bl a bibelboken skrevs då om till mer eller mindre oigenkännlighet = pyramidmaktens män återtog makten över sina fårskockar. Sen tog det fram till 1800-talet – innan bankirerna Rothschild fattade ”galoppen” – i vad Jesus hade torgfört ca år 30.


Dock… – Rothschilds hade ENBART agendan att sko sig själva på andras bekostnad = ”Rothschilds & Co vill äga världen plus 5% !” – och det har dom ju lyckats över hövan bra med. På den vägen är det i dags dato globalt sett.

Går det att ändra på det ?

Javisst… – att land för land ta Oss ur Rothschilds & Co ”strupgrepp” är lättare gjort än sagt. T ex Island har redan gjort det = ”Ett Island på väg” – och flera andra länder håller på med det.


den här länken finns det en uppskö av kunskapsutvidgande text med länkningar för den vetgirige – som i allt väsentligt bekräftar att det är lättare gjort än sagt – att ta Sverige ur den globala bankingligans finansiella ”strupgrepp”.

Om vilka som står för det det finansiella ”strupgreppet” på världen här (klicka på bilden för att få den i större format)


Kommer det finansiella ”strupgreppet” av världen att upphöra inom överskådligt tid ❓

Tja… – det är upp till Dig att medverka till det 🙄 – eller ge blanka fan i att medverka = mer och mer av: ”The Illuminati’s Secret Mind Control Operations-Dr. Rauni-Leena Luukanen-Kilde”. 😥


Google-översättning av texten under den här videon med Dr. Rauni-Leena Luukanen-Kilde:

Publicerades den 17 mars 2012

Dr Rauni-Leena Luukanen-Kilde diskuterar hur Illuminati & eliten dödar oss systematiskt med hemliga sinne-styrteknik uppfyller deras agenda för global avfolkning.

Hennes hypotes är att framtida marionettpresidenter – som inbjuds att närvara Bilderberg möten – har redan aningslöst programmerats för att möjliggöra bättre kontroll över dem – under hela deras valkampanj via denna teknik.

Jag såg nyligen den följande videon om Bill Clinton – när han i sin kampanj satt han vid ett skrivbord och tigger om fler intervjuer – efter en redan besvärlig och ansträngande dag. Kanske tror du att det var ädelt av honom – eller att han var en arbetsnarkoman.

Det var inte vad han frågade – utan det var hur han frågade. Han verkade vara i en hypnotisk trance – det var en konstig uttryck i ansiktet och hans tal var nästan som en robots. Detta tycks bekräfta Dr Rauni-Leena s misstankar om en hemlig tankekontrolls-agenda inom det politiska systemet – som hennes hypotes är som nämns ovan.

Från mobiltelefoner och deras basstationer till påverkan av människors frekvens från gatlyktor. Mikrovågsteknik förändrar liv överallt – så nämner Dr. Rauni-Leena en historia om en skola i Norge – där alla barn i en viss klass hade en mobiltelefon, sånär som på ett undantag. Han som var far till det barnet utan mobiltelefon – arbetade i en hög tjänst för den välkända telefontillverkaren jätten Nokia.

Wi folket kan inleda förändring. Det krävs bara enighet och en samlad insats för att föröka information såsom detta – för att skapa en större medvetenhet. Det behövs bara en ringa insats för att bränna ner en hel skog. Wi är 99% och de är bara1%.

– slut citat av den översatta texten.


Saga eller Sanning


OM NATIONALEKONOMI ÖVER POLITIKERNAS NIVÅ

En rik turist kom in på byns hotell, lade en tusenlapp på disken och bad om en nyckel för att titta på ett rum. Hotellägaren blev glad, tog tusenlappen och sprang till kötthandlaren och betalade sin skuld på tusen kronor.

Kötthandlaren sprang i sin tur till bonden och lämnade tusenlappen som han var skyldig. Bonden tog tusenlappen och sprang till mackägaren och betalade en skuld på disel.

Mackägaren blev glad och sprang till byns hora och betalade sin skuld på 1000 kr. Hon sprang i sin tur till hotellet, glad i hågen lade hon upp tusenlappen på disken och gjorde sig därmed skuldfri på hotellet.

Just då kom turisten ned, han var inte nöjd med rummet så han tog tillbaka tusenlappen som låg på disken och drog därifrån. Det blev stor glädje i byn, ingen hade tjänat några pengar men alla blev skuldfria.

– slut citat härifrån.


ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt, politiskt, som publik på dansbanor osv ?) = leva vällustigareeller

DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT ?


Framför Allt vara sin Egen Vän – Eller ?

2014/07/01

VÄL BEKOMME BÄSTA BESÖKARE – ”DET GÄLLER LIVET”


Frihetstillstånd för bloggägaren Josef Boberg finns här.

For translation of this to English – ”click” here.

Om innehållet i bloggen i detta register.


Minns att lyckan ej beror på vem Wi är eller vad Wi har, den beror helt och hållet på vad Wi tänker

Det följande om hur att tänka annorlunda är tankeväckande, verkligen…


Det handlar ej om hur länge Wi lever, det handlar om HUR Wi lever mens Wi lever ! Det är LivsFarligt att Leva som reinkarnerade varelser i kött – därför att den fysiska mortaliteten är näst intill 100 % – men den Själsliga är nolleller ?

Kom ihåg att ingen är där hen är av en tillfällighet – för ingenting i den Kosmiska Planen sker av en slump – eller ?


Livet som reinkarnerade varelse i kött är ett spännande äventyr – och det fortsätter efter att den fysiska döden har inträffat. Hur Ingmar Bergman upplevde Livet efter sitt Exit 2007 som kanaliserad i den här videon. Så Livet som sådant i någon form upphör aldrig – eller ?


OSHO: ”Being In Love” – på temat att i första hand älska sig själv. Går det överhuvudtaget att ge bort något som Wi själva ej först har – eller ?


Apropå rubriken – så har Wi ju att vara med = stå ut med Oss själva 24 timmar per dygn under hela wår levnad som reinkarnerade varelser i kött. Så att då hela den tiden framförallt vara vänner med Oss själva – har sina poänger – om hen så säger.

”Gud” = Livet Självt har aldrig någonsin skrivit några budord eller bibelböcker – och kommer aldrig någonsin att göra det heller. Vare sig för människor, djur eller NaturRen som sådan. Thats it – eller ?

Men så länge som Livet Självt i form av NaturRen spirar om våren, frodas om sommaren, slowar ned under hösten och vilar under vintern – så finns det en framtid även för den för ca 450 000 år sedan skapade (om det en bit ned i texten på den länken) arten människa – eller ?


Budord och bibelböcker är helt enkelt ett djävulskt påhitt av religiösa makthavare sedan ca 6 000 år tillbaka. Till för att få oinskränkt makt över Oss av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna med.

Knepet är att skapa skuld, skam och syndkänslor hos Oss av vanligt folk. Det skapar i sig rädsla – som gör Oss lättmanipulerade. Så dags snart för att förpassa det oket dit där det hör hemma = soptippen – eller ?


Det finns goda poänger – med mina öron hört – i det min brorsdotter Gun Johansson säger i den här videon:


Var kommer jag ifrån ? Alla tillräckligt små barn = yngre än 4-5 år – minns mer eller mindre var dom kommer ifrån. Går det också som vuxen att minnas var Wi kommer ifrån = vad Wi var – innan Wi valde att reinkarnera i kött ?

Mitt svar på det är Ja.


IMMATERIELL ENERGI + Skalära Energivågor = Livet Självt ! ? !
= mer än 99 % av wåra fysiska Kroppar i volym sett – enligt kvantfysiken.

Den immateriella LivsGnistan = GudsGnistan (som ej skall förväxlas med religioners påhittade gudDomar) har två ”ansikten”. Dels den immateriella kosmiskt SuperIntelligenta oändliga LivsEnergin – och dels det tillika kosmiskt SuperIntelligenta immateriella svarta hålet.

Den immateriella LivsEnergin som sådan – är det som i allt väsentligt ger den fysiska Kroppen den energi som den behöver – för att wåra ca 13 miljarder kroppsceller och ca 100 miljarder hjärnceller skall fungera på ett bra sätt. Den mat och dryck som Wi petar i Oss har relativt sett bara en marginell betydelse.

Wåra Kroppar kan ej ett enda ögonblick fortsatt fungera – ifall den immateriella LivsEnergin skulle falla bort. Helt utan mat och dryck går det att Leva ett bra tag. Har Wi undermålig kontakt med den immateriella GudsGnistan – så får vilken mat och dryck Wi petar i Oss större betydelse – än om Wi är i bra kontakt med GudsGnistan. Jesus körde ju sin Kropp efter plusfästelsen under sex veckor helt utan mat och dryck – och det gick ju bra.


Att få kontakt med den immateriella GudsGnistan handlar om att följa andningen. Och då menar jag följa = ej alls styra andningen med operativsystemet. Andas jag med operativsystemet – så blir inandningen ”större” än utandningen – och när jag bara följer andningen så blir det tvärtom + att mitt tankefokus helt automatiskt landar i bröstområdet = den immateriella GudsGnistans säte i den fysiska Kroppen = där känner jag mig Hemma – minst sagt – och alldeles oavsett ifall jag är i min bostad eller annorstädes.

När jag andas med operativsystemet – så blir jag t ex stressad, drabbas av ”oändlig” självkritik = rädsla, nedstämdhet, skuld-, skam- och syndkänslor osv.

En video om hur lätt det är att komma ur den fällan på Facebook här – men Du måste vara inloggad på Facebook för att kunna se den.

När jag bara följer andningen – så hamnar jag helt automatiskt i bröstområdet – och det immateriella svarta hålet ”slukar” då allt som har med stress, självkritik = rädsla, nedstämdhet, skuld-, skam- och syndkänslor osv att göra – och oavsett hur mycket sådant som mitt operativsystem producerar.


Operativsystemets kapacitet är stor – men det immateriella svarta hålets kapacitet att förinta det operativsystemet producerar är större = Det finns ALLTID en annorlunda framtid i sikte !

Ett knep för att själv kunna inse det – kan vara att istället för att tänka eller säga t ex – ”Jag är nedstämd” – tänka eller säga till mig själv – ”Jag är nedstämd – eller ?” Det öppnar upp för alternativa tankebanor – och kan tillämpas på allt som operativsystemet ständigt och jämt producerar – eller ?


Följa andningen kan jag göra under dagen vid många tillfällen – utan det det stör det jag för stunden håller på med. Kan det bli enklare än så att befria mig själv ifrån stress osv ? – och som bonus få att vara vid gott mod !

Operativsystemet = de ca 10-15 % av hjärnan som vuxna använder. Alla nyfödda barn använder 100 % av hjärnan – för de har inget operativsystem – och deras GudsGnista interagerar med deras hjärna utan störningar. Barn yngre än fem år har ett ”tamt” operativsystem – som gör att deras GudsGnista och hjärna fortfarande i mycket hög grad kan interagera = samverka.


Men sen kommer skolan in i bilden. Vuxna ”klistrar” mer och mer på barnen sina operativsystems förut fattade meningar om sig själva och världen. Barnen förlorar därmed mer och mer av sin naturliga kreativitet och spontanitet = dom blir mer och mer som vuxna är = har väldigt lite kontakt och interaktion med GudsGnistan, tyvärr tyvärr… 😥

Men allt som har en början har ett slut. Livet i kött löper – och som vanligast senast vid 70-90 års ålder är det dags att dra sitt sista andetag = operativsystemet raderas = GudsGnistan tar över det hela till 100 %. Så den fysiska döden kan ju ses som LivRäddare, faktiskt…

Dr Rauni-Leena Luukanen-Kilde har skrivit boken: ”Det finns ingen död” – som starkt styrker att det är så.

Barn lär sig upp till ca fem års ungdom – lika mycket som Wi sen lär Oss under hela resten av wårt liv. Så att dagligen vara i kontakt med GudsGnistan – har sina poänger – om hen så säger. I grund och botten handlar ju detta om att upphöja mig själv till små barns nivå = företrädesvis tänka, tala och agera spontant på hjärtats nivå.


Går det som vuxen ? Javisst gör det det – men det krävs ju då att Wi ej alls så sällan även ”landar” i bröstområdet under dagen. I så fall sköter sig det mesta av sig självt = Det ordnar sig ! = Wi älskar mera och måste-arbetar mindre.

Det kan ju vara värt att testa mer än en gång – för hur Wi än vrider och vänder på saker och ting – så handlar ju allt i grund och botten om att: ”Det Gäller Livet” – eller ?

”Kanske bör Wi sluta fokusera på att vänta på allt i wår väg – och istället njuta av det oplanerade i wåra vardagliga liv” – eller ?

All fortsatt lycka till med Ditt Liv ! ❤


Jag har funnit det välgörande att varje morgon ställa de följande frågorna till mig själv

1. Var kommer jag ifrån ?

2. Nu Lycklig – eller ?

3. Det finns alltid en framtid – eller ?

4. Hens – Wi älskar Oss – eller ?

5. Det Ordnar Sig Alltid – eller ?

6. Älska mera – måste-arbeta mindre – eller ?

7. Livet i kött är ett spännande äventyr – eller ?

När mitt operativsystem kommer med sina eländes eländen statement – och det gör det fortfarande ofta – så har jag också kommit på att det ÄR välgörande att efter varje sådant påstående lägga till – Eller ? Det öppnar upp för annorlunda förhållningssätt till eländet ifråga.


LIVET EFTER FÖRLOSSNINGEN

I en livmoder ligger två tvillingar. En flicka och en pojke. Pojken frågar sin syster:

–Tror du på ett liv efter förlossningen?

Systern svarar förvånat: – Naturligtvis! Det måste finnas något efter förlossningen. Kanske är vi bara här för att förbereda oss på vad som ska komma sedan.

– Struntprat, utbrister hennes bror. Hur kan du tro på sånt? Det finns inget liv efter förlossningen! Vad för slags liv skulle det vara?

– Jag vet inte. Kanske kommer det vara mer ljus i livet efter detta. Kanske kommer vi kunna gå med våra ben och äta med våra munnar. Och kanske kommer vi att ha andra sinnen, sådana som vi inte ens kan föreställa oss nu.

– Du måste vara fullständigt knäpp! Hur ska man kunna gå med benen, menar du? Och äta med munnen? Varför det? Navelsträngen ger oss all näring vi behöver. Dessutom är den för kort för att vi skulle kunna gå. Det är helt enkelt omöjligt att tänka sig ett liv efter förlossningen! Navelsträngen kommer inte att räcka så långt.

– Jag tror i alla fall att det finns en fortsättning, säger flickan. Det kanske kommer att vara helt annorlunda på andra sidan. Man kanske inte behöver navelsträngen längre.

– Ja, du får tro vad du vill, säger hennes bror. Men svara mig, om det är som du säger att det finns ett liv efter förlossningen, hur kan du i så fall förklara att ingen någonsin har tagit kontakt, än mindre kommit tillbaka? Du bara snackar strunt! Inse att det inte finns något liv efter detta. Hela grejen är att vi ska njuta av det liv vi har här inne. Efter förlossningen finns ingenting. Bara mörker. Då är det över, inse det!

– Ah, jag vet inte… Jag tror i alla fall att det finns nåt. Jag tror att vi kommer att möta Mamma där ute.

– Mamma! Äsch, du skojar! Tror du verkligen på Mamma också?! Du är ju till och med dummare än jag trodde! Om Mamma existerar, var är hon nu i så fall?

– Jag tror att hon finns runt omkring oss. Hon omsluter oss på alla sidor. Vi är del av henne precis som hon är del av oss. Jag tror att vi är skapade till hennes avbild. Hon är livet. Utan henne skulle världen vi lever i inte finnas. Hon är överallt!

Brodern ser länge på sin syster. Förundrad. Kan inte riktigt tro att han har hört vad han tycker att han har hört.

– Jag kan i alla fall inte tro på Mamma, säger han efter en stund. Jag kan inte se henne. Det är helt enkelt ologiskt att hon skulle finnas!

– Ibland, säger hans syster tyst. Ibland när det är verkligt tyst här inne… När jag är verkligt fokuserad och bara lyssnar… då kan jag faktiskt känna hennes närvaro. Ibland också höra hennes röst. Det är en så kärleksfull röst… Den kommer liksom uppifrån och den fyller mig med sådan glädje när jag hör den.

– slut citat från Facebook här.


Videon – Var Din Egen Vän !

– live ca en kvart med Gun Johansson – med huvudfokus på den ”helige anden” = den livgivande Andningen.


En video om ca tre minuter med Sanna Edhin på Facebook på samma tema här


Finns det överhuvudtaget något i någon människas liv i kött – som är viktigare än att vara vän med sig själv på alla plan fysiskt och mentalt – och då ej minst sexuellt

Som oreserverat vän med sig själv så lyssnar Wi mera på oss själva = Kroppen än på andra = Wi äter bl a mera av artegen kost, tror jag = är jag rätt säker på.


Går det överhuvudtaget att vara vän med någon enda annan – så länge som Wi ej fullt ut är vän med oss själva ?

Kan Wi ge bort något (t ex vänskap) till någon enda annan – ifall Wi ej först själva känner oreserverad vänskap och uppskattning av oss själva som Wi är ?


Sann vänskap med mig själv och andra innefattar allt tänkbart = det finns ingen rädsla och inga tabun

Ifall Wi varje dag väljer att förgylla wåra egna liv med att fullt ut vara vänner med oss själva = minskar eller eliminerar självkritiken – så löser det sig nog med det mesta i den här jämmer– och glädjedalen = då finns det mycket goda förutsättningarna för att det skall bli mindre av jämmerdal och mycket mera av glädjedal – tror jag… = är jag rätt säker på.


Med andra ord – ”Det Gäller Livet !” – bokstavligt talat – och ”We Are All One !”

– antingen Wi gillar det eller ej – som jag ser det.


By the way – Journalisten Maria Wendehög, på Sveriges Radio i Göteborg, samtalar 1994 med mig = Josef Paul Svensson i sin programserie: ”Det Gäller Livet”. Intervjun sändes i två delar, om vardera 36 minuter, i P1 22/1-94 (om bl a att Wi ej kan lära Oss något av mänsklihetens skrivna historia – utan enbart genom att göra egna erfarenheter) – och 29/1-94 (om bl a att allt finns i Överflöd för alla och om Livet som sådant).

Jag är sedan 20 januari 2004 (= min nya ”födelsedag”) namnad som Josef Boberg. Boberg är moder Kristinas flicknamn.

Mera att träna med för att bli vän med sig själv i det följande;


Var snäll mot dig själv !

Självmedkänsla är att acceptera sig själv vid motgång. Varför ser vi medkänsla som något självklart positivt, förutom när det kommer till oss själva ? Då ska vi vara hårda, trots att det är det sista vi behöver. Var snäll mot dig själv !

– slut citat från ”högertexten” här.


Inre dialog och relation till dig själv… Bli din egen bästa vän !

…Genom att börja i den ände där du först blir din egen bästa vän och lyssnar till dig och det du vill, så finns en klar och tydlig bild för var du är idag, var du vill komma, hur du vill ta dig dit och med VEM du vill slå följe. På detta sätt, så blir det oerhört enkelt att uppmärksamma vilka som tenderar till att vistas utanför din målbild och vilka som istället kan hjälpa dig framåt.

– slut citat härifrån.


Dagens tanke om att vara sin egen bästa vän !

…Vad och vilka lyssnar du på ? Försök att ha som utmaning att ta in varenda liten komplimang, uppmuntran och klapp på ryggen du kan få. Försök att bli din egen bästa vän som säger snälla saker rätt ofta. Många gånger är vi vår värsta vän då vi säger ”Gud vad mycket finnar jag har”, ”Vad tjock jag är !” ”Herreguuuud vad blek jag är”. Tänk dig att du träffade en kompis som startade din dag med såna repliker, inte en bästa vän direkt. Hur illa är det inte om den värsta vännen är den du ser i spegeln. Ändra den vanan och bli din bästa vän, för vi förstår nog inte hur ledsna vi kan göra oss själva.

– slut citat härifrån.


Vem är din bästa vän ?

Vem är din största möjliga fiende ? Terrorister ? Dåliga chefer eller dåliga anställda ?

Faktiskt ingen av dem. Din störste möjliga fiende är du. Ingen kan förstöra ditt liv som du kan. Ingen kan dra ur proppen till din karriär lika effektivt som du. Ingen kan förstöra ditt äktenskap som du. När du kritiserar dig själv eller hatar dig själv, blir du din egen värste fiende.

– slut citat härifrån.


Att vara sin egen bästa vän !

Så, nu har jag påpekat vikten av att vara snäll. Nu tar vi det vidare. Nu ska du bli din egen bästa vän.

Vad är att vara en bra vän ? Att komma med goda råd ? Att berätta hur man gör ? Och hur man inte gör ? Kanske det. Men det är inte de vännerna du framförallt väljer att träffa, eller hur ? När allt kommer omkring är din bästa vän hen som det går att umgås med. Som låter dej vara ifred. Som inte pekar och letar. Varför gör du si ? Varför gör du så ? Din bästa vän håller inte på så. Hon är glad att se dej. Hon hoppar upp i din soffa och gillar läget. Hon gillar utsikten från ditt fönster. Hon gillar faktiskt det mesta med dej och ditt.

– slut citat härifrån.


Var din egen bästa vän !

Fick en lapp från Kevins mamma igår där det står ”Var din egen bästa vän”. Satte direkt upp den på spegeln nere på Kevins rum eftersom jag är där ganska ofta. ”Var din egen bästa vän” är bland det bästa jag hört. Behandla dig själv så som du skulle behandla andra. Du skulle väl inte säga till din bästa vän hur ful och tjock hon/han är? Säg inte det till dig själv heller. Sluta vara taskig och nedvärderande mot dig själv. Var din egen bästa vän. …

– slut citat härifrån.


Acceptera och bli din egen bäste vän !

…Åtta steg för att acceptera i stunden

1. Ta ett djupt andetag och slappna av i händerna i en vilsam ställning.

2. Notera och beskriv din omgivning här och nu och utan att värdera.

3. Notera och beskriv din Kropp och ditt inre här och nu och utan att värdera.

4. Fatta beslutet – välj att acceptera och bara ha det du uppmärksammat.

5. Besluta dig för att acceptera det om och om igen.

6. Acceptera i handling – gör det som behövs.

7. Undvik inte … fly inte … förvräng inte … stäng inte av.

8. Acceptera att du inte kan acceptera – respektera dig själv.

– slut citat från slutet av texten här.


Sammanfattningsvis så kan det uppfattas som LivsViktigt att vara vän med sig själv. I annat fall så blir livet i kött fortsatt mer eller mindre ”ett rent helvete” på jorden Terras yteryta i ”evigheter”. Måhända kan istället ”Kärlek till vardag och fest” vara ett bra alternativ, kanske… 💡

Med andra ord – Det Gäller Livet ! – bokstavligt talat – eller ❓


SUPERINTELLIGENTA KROPPARS ÖNSKNINGAR

Detta är en ljus och vacker dag kosmiskt sedd !

Min kosmiskt superIntelligenta Kropp och alla andras dito – är trygga och accepterande idag

Under tiden min kosmiskt superIntelligenta kropp och alla andras dito – tar 3 x 7 djupa sammanhängande andetag – väljer wåra Kroppar att vara här för att mottaga helheten och ÖverFlödet – i detta evigt generösa Universum

Min kosmiskt superIntelligenta Kropp och alla andras dito – är deltagare i detta Universum – och det saknas något utan wåra Kroppar

Min kosmiskt superIntelligenta Kropp och alla andras dito – kan välja att se skönheten och uppleva näringen och stödet – som finns här och nu

Min kosmiskt superIntelligenta Kropp och alla andras dito – kan välja att komma ihåg att de är oskyldiga – och att de är trygga med sig själva – och alla med dem

Min kosmiskt superIntelligenta Kropp och alla andras dito – kan välja att släppa taget om det förflutna

Min kosmiskt superIntelligenta Kropp och alla andras dito – är sedan sina födelser fyllda av Kär Lek

Min kosmiskt superIntelligenta Kropp och alla andras dito – längtar kontinuerligt efter mer och och mer av Kär Lek = den längtan är oförstörbar

Min kosmiskt superIntelligenta Kropp och alla andras dito – är tacksamma för att de är födda Väl Signade

Min kosmiskt superIntelligenta Kropp och alla andras dito – vet att allt är redo för dem – så att de kan släppa taget – och uppleva stöd och Kär Lek

Min kosmiskt superIntelligenta Kropp och alla andras dito – är alla perfekta fysiska manifestationer av den ”Universella Planen”

Min kosmiskt superIntelligenta Kropp och alla andras dito – har rätt att vara här trygga, hela och kompletta. Amen = fast, trovärdigt, sant, säkert, pålitligt och tillförlitligt. / Josef


Detta därför att: We Are All ONE !” – antingen Wi gillar det eller ej – som jag ser det.

Men hur många inser det i dags dato – och ägnar sig åt att lyssna på och fysiskt Leva med sina egna kosmiskt super-Intelligenta Kroppar på t ex David Deidas naturliga och visa sätt – och/eller att t ex äta artegen mat osv ❓

– slut citat härifrån.


HÄLSAN ÄR EJ ALLT – MEN UTAN HÄLSAN FÅR ALLT ANNAT UNDERORDNAD BETYDELSE

Därför gäller det att lyssna på Kroppen, och väldigt mycket mindre till egot, i alla lägen. Och då ej minst avseende vad Kroppen vet är artegen föda. Mera om detta för Kroppen så LivsViktiga ämne på min blogg här och på Facebook här.


Apropå ett hälsosamt Liv som varelser födda i kött:

”…Jag äter inte längre mat som innehåller mycket sockerarter/kolhydrater. Alltså inget mjöl, ingen pasta, inte potatis, inte ris, inte läsk, inte godis, inte chips, dricker inte öl. Jag äter mat som innehåller ägg, kött, fisk, grönsaker (ovanjords), naturliga nötter, bär och mycket naturligt fett från ekologiskt kallpressat kokosfett, smör, riktig olivolja(första pressningen). Thats it!…”

– slut citat ifrån här och här.


MITT KOSTHÅLL

Frukost: Ett stort glas källvatten = Naturell VATTEN kolsyrat (ca 3 dl) från flaska (finns på ICA Maxi) – med en bra skvätt rödbetsjuice uti + en rågad tesked potatismjöl = resistent stärkelse + en slätstruken tesked MSM (MetylSulfonylMetan = en svavelförening).

Efter det en mugg kaffe – som görs på likaså källvatten (ca 1,5 dl) med en rågad tesked ekologiskt pulverkaffe. I det en rejäl skvätt vispgrädde och en rågad tesked ekologisk kokosolja.


Lunch:
Lite surkålurkål direkt in i munnen från burken på en gaffel, en rågad matsked Créme Fraiche (fetthalt 34 %), en rågad matsked Rysk yoghurt (fetthalt 17 %). Över det strör jag ekologiska kokosflingor, några ekologiska cashewnötter och lite mera av ekologiska russin. I tallriken finns också en rågad matsked ekologisk kokosolja. Över alltihopa en rejäl skvätt vispgrädde. Till det ett kokt ägg. Därefter en mugg kaffe enligt det föregående.


Middag:
100-130 g smör- och olivoljestekt ”fyrbent” kött – så fett som möjligt, fågel, fisk eller annat proteinrikt. Till det ett eller annat ekologiskt salladsblad och dito två minitomater + en måttlig mängd surkål. Salladskrydda och fet dressing över det hela.

Som efterrätt en matsked rårörda lingon med rikligt med vispgrädde till. Efter det mugg kaffe enligt det föregående.


Mellanmål:
En mugg kaffe enligt det föregående räcker som vanligast. Ifall jag ändå känner för något tilltugg – så kan det bli t ex en ostskiva med osthyvlat smör på, en liten bit kylskåpskallt kött – eller en liten korvbit med hög kötthalt, ett LCHF Huså Bröd-kex med osthyvlat smör på eller annat liknande med hög fetthalt.

Men då och då blir det ändå en Mor Annas pepparkaka eller en ekologisk havrekaka till kaffet = sockerdrogen är stark – minst sagt.


Sedan 1996 så konsumerar jag också dagligen ca 4-5 dl Donat Mg. Detta därför att oavsett kosthåll – så kan Wi ej tillgodose Kroppens behov av essentiellt magnesium via kosten.


PS.
Röker en kort cigarill gör jag också efter varje mat- och kaffepaus.

Tränar gör jag aldrig – men en timmes promenad i lugnt tempo blir det som vanligast varje dag. Det har jag hållit på med sedan mitten av 1970-talet. Det mår min Kropp helt enkelt utmärkt bra av.

– slut citat från slutet av texten här.


Den 24-årige killen ska snart dö i cancer. Men den sista texten han skrev rörde oss till tårar. 😥

Innan fanns det så många saker jag tänkte på. När jag fick veta hur lite tid jag hade kvar, stod det klart för mig vilka saker som verkligen är viktiga. Så, jag skriver till dig av egoistiska skäl. Jag vill ge mening åt mitt liv genom att dela med dig vad jag har förstått:


Slösa inte din tid på ett arbete som du inte gillar. Det är uppenbart att man inte kan lyckas i något som man inte gillar. Tålamod, passion och engagemang kommer lätt, bara du älskar det du gör.

Det är dumt att vara rädd för andras åsikter. Rädsla försvagar och paralyserar dig. Om du tillåter det, kan rädslan växa och bli värre varje dag tills det inte finns någonting kvar av dig. Lyssna på din inre röst och följ den. Vissa kanske tycker du är galen, men andra kanske tycker att du är en legend.

Ta kontroll över ditt liv, ta fullt ansvar för de saker som händer dig. Begränsa dåliga vanor och försöka leva ett hälsosammare liv. Hitta en aktivitet som gör dig lycklig. Låt ditt liv formas av de beslut som du har gjort, och inte av besluten du ändå inte kan styra.

Uppskatta människorna omkring dig. Dina vänner och släktingar kommer alltid att vara en oändlig källa till styrka och kärlek. Det är därför du inte ska ta dem för givet.

– slut citat härifrån.


Publicerades den 13 dec. 2012: ”A new cancer treatment that is free has virtually no side effects and can be used in conjunction with other cancer treatments. It involves starving cancer cells of the fuel they the love…

– slut citat av texten under videon på Youtube


OM UPPHOV TILL OCH BOT FÖR CANCER MM

Wåra fysiska Kroppar i kött är predestinerade för = gjorda för att leva på proteiner (”fyrbent” kött, fågel, fisk, ägg osv), animaliskt fett och ekologiskt fett av typ kokosfett och rapsolja (omega 3-rikt). Det ger en jämn blodsockernivå. Av detta producerar Kroppen sen den glukos = det blodsocker som Kroppen behöver för en ”perfekt” funktion. Denna kost är kort och gott rena hälsokosten för Kroppen.

Men som nödfoder kan Kroppen även överleva på kolhydrater och socker under en viss tid.

Sedan ca 50 år tillbaka så har Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – av etablissemanget lurats till att tro att kolhydrater och socker är en nödvändig ingrediens i kosten. Livsfarliga verket = Livsmedelsverket förordar en kost som innehåller 60-70 % socker och kolhydrater – och som därtill skall vara fettsnål – annars blir Wi överviktiga, får hjärt- och kärlproblem, cancer osv.

Men det är lögn och förbannad dikt – därför att det Wi blir överviktiga av, får hjärt- och kärlproblem, cancer osv av – ÄR för mycket av kolhydrater och socker i kosten. Ej mer och ej mindre än så.

Som vuxna så bildas och dör cancerceller här och där i Kroppen ständigt och jämt. Under rätt många år med Livsfarliga Verkets rekommenderade 60-70 % kolhydrater och socker i kosten – klarar Kroppen själv av – med insulin som motgift – att hålla blodsockernivån på rimliga höjder. Men så småningom tröttnar Kroppen på den felaktiga kosten = insulinproduktionen fungerar ej längre för att hantera det för stora intaget av kolhydrater och socker.

Förhöjda blodsockernivåer är det som cancercellerna MÅSTE ha för att ha framtiden för sig. Tar då cancerpatienten bort det mesta av kolhydrater och socker i kosten – till förmån för mera av animaliskt fett och ekologiskt fett av typ kokosfett och rapsolja – så återgår i de allra flesta fall blodsockernivån till det normala.

Cancern dör helt enkelt – därför att den kan helt enkelt ej överleva utan förhöjda blodsockernivåer. Inget konstigt alls – men lik förbannat så förefaller det vara näst intill obegripligt för t ex dom allra flesta cancerbehandlande läkare.

Men va fan – i deras utbildningar ingår ju bara att ta till kniven och förskriva cellgifter, tyvärr tyvärr… 😥


Friska celler lever utmärkt på fett och ketonkroppar medan cancerceller inte kan utnyttja detta bränsle utan måste förlita sig på glukos (blodsocker) och glutamin. Om man därför går över till en mycket strikt ketogen kost (extrem LCHF) får de friska cellerna ordentligt med näring, från just fett och ketonkroppar medan cancercellerna berövas sitt huvudsakliga bränsle, blodsockret och det gäller därför att pressa ned detta så långt det över huvud taget är möjligt.

– slut citat härifrån.

Mera om detta här.

– slut citat härifrån.

Konsensus – Cancer som en ämnesomättningssjukdom – ej mer och ej mindre än så.ALLA har Wi RÄTT att tillåta oss själva och andra att få må BÄTTRE och BÄTTRE (även ekonomiskt, politiskt, som publik på dansbanor osv ?) = leva vällustigareeller

DAGS FÖR EN FRISKARE FRAMTID = WI TAR VARALIVET I KÖTT ?